تعبیر خواب دانیال نبی

اگر می خواهید تعبیر خواب های خود را بر اساس تعبیرهای دانیال نبی بررسی کنید این بخش از تعبیر خواب آلامتو دنبال کنید.


همچنین بخوانید: فال دانیال نبی
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب دانیال نبی

گلابی

تعبیر خواب گلابی

تعبیر خواب گلابی، مطیعی تهرانی تعبیر خواب گلابی کام دل است و چیزی است که…

نان bread

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان تعبیر خواب نان گذری به رزق و روزی و گشاده دستی داشته…

انگور سبز grapes_on_white

تعبیر خواب انگور

حضرت دانیال برای تعبیر انگور گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه…

خر donkey

تعبیر خواب خر

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به…

پرنده در خواب

تعبیر خواب پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی…

تعبیر خواب برهنه بودن Naked

تعبیر خواب برهنگی

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن…

زن woman

تعبیر خواب زن

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های…

گردو walnuts

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی…

wedding ring

تعبیر خواب انگشتر

دیدن حلقه ازدواج در خواب در تعبیر با انگشتر میتواند تفاوت هایی داشته باشد پس…

تعبیر خواب آهن مذاب

تعبیر خواب آهن

تعبير خواب آهن به روايت ابراهیم کرمانی اگر ببیند از آهن سلاحی دارد، به پادشاه…

چاه well

تعبیر خواب چاه

به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است…

تعبیر دیدن زمین در خواب

تعبیر خواب زمین

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر زمین، زن می‌باشد. تعبیر دیدن زمین خوب و بزرگ حضرت…

عقاب eagle

تعبیر خواب عقاب

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه…

تعبیر دیدن ماه کامل چیست

تعبیر خواب ماه

یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن ماه از بزرگان شادی بیند [یاد کن] زمانی…

تعبیر دیدن کشمش زرد در خواب

تعبیر خواب کشمش

در خواب کشمش ممکن است نشانه هایی از انگور را نیز ببینید پس اگر در…

ابر clouds

تعبیر خواب ابر

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر…

تعبیر خواب سوختگی و آتش

تعبیر خواب سوختن

سوختگی در خواب های ما میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد و فعل سوختن را به…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو