تعبیر خواب نان

دیدن نان در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن نان در خواب چیست؟

نان bread

تعبیرخواب نان از منوچهر مطیعی تهرانی

 • دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود.
 • دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید.
 • نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است.
 • اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید.
 • اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند.
 • اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

تعبیرخواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر ببینی در سفره تو نان می باشد و از آن می خوری، به اندازه آن غنیمت به دست می آوری
 • اگر ببینی به سگ نان می دهی رزق و روزی تو گسترده می شود.
 • اگر ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می خورند در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می آید و مردم در کسب معاش و تأمین مایحتاج زندگانی ناتوان می شوند. تعبیر تردید، غم و اندوه و نگرانی است.
 • اگر ببینی ترید می خوری به اندازه ای که خورده ای دچار ضرر و زیان مالی می شوی.
 • اگر در خواب ببینی در تنور نان می پزی، تعبیرش این است که به اندازه نان هایی که پخته ای روزی حلال به دست می آوری و کار تو بهتر می‌شود.

تعبیر خواب نان از ابراهیم کرمانی

 1. اگر ببینی جلوی درِ خانه ها نان گدایی می کنی خیر و سود و منفعت به تو می رسد. ‌‌‌‌‌
 2. اگر ببینی از جلوی درها گدایی می کنی ولی چیزی نمی دهند کارهای تو گره خورده و متوقف می شود.
 3. اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده ای بیمار خواهی شد.
 4. تعبیر نان گرم معاش و معیشت و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی تعبیر نان خشک برخلاف آن است.

تعبیر خواب نان از جابر مغربی

اگر ببینی نان و پنیر می خوری در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می آوری.

تعبیر خواب نان جو، زهد و پرهیزکاری می باشد.

تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می باشد.

تعبیر نان عدس و باقلا و نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می باشد.

تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت می باشد.


تعبیر دیدن نان از امام صادق

زندگانی و معیشت خوب و خوش، مال حلال، حکومت، خیر و برکت.


تعبیر دیدن نان در خواب از آنلی بیتون

 • دیدن قرص نان در خواب، علامت صرفه جویی و قناعت است.
 • دیدن تکه ای کیک در خواب، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود.
 • دیدن خرده های نان در خواب، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.
 • اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید.
 • اگر در خواب خرده های نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر می شوید.
 • اگر خواب ببینید که نان چاودار می خورید، بیانگر آن است که از زندگی خود راضی هستید.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال نبی

اگر ببینی دو یا سه عدد نان به دست آورده‌ای از غم و ناراحتی خلاص می شوی. تعبیر سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می باشد.

اگر ببینی نان های زیادی داشته‌ای ولی چیزی نخوردی دچار غم و اندوهی می شوی. اگر ببینی نمی توانی نان بخوری، به زودی از دنیا می روی.


تعبیر دیدن نان در خواب از لوک اویتنهاو

 • دیدن نان: موفقیت در امور
 • خریدن نان: بهره بردن، استفاده
 • خوردن نان: دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
 • خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت
 • خوردن نان سیاه: بدبختی
 • خوردن نان گرم: بیماری
 • خوردن نان تازه: دوران بد به پایان خواهد رسید
 • خوردن نان خشک: شما دشمنانی دارید
 • نان پختن: موفقیت
 • حمل کردن نان: ضرر و زیان
 • نان شیرینی ادویه ای: سرخوشی سبکسرانه

تعبیرخواب نان از لیلا برایت

 1. دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده ی کسب ثروت است.
 2. اگر خواب ببینید که نان شیرینی می خورید، نشان دهنده ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت.

تعابیر مشابه:


☺ تعبیر خواب «نان» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «نان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

27 دیدگاه

 1. ف اسماعیل

  من خواب دیدم مادر و خاله ام که هر دو فوت شدن با من در اتاقی هستیم خاله ام به دختر خانمی که انجا بود هدیه داد مادر من ناراحت شد که چرا بمن نداد و با ناراحتی سفره ای روی پاش باز کرد که تعدادی نان لواش کپک زده بودو شروع کرد به خوردن خیلی نگرانم اگه ممکنه راهنمایی کنین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که باید به مادرتان خیرات هدیه بفرستید تا روح او از این خیرات سیراب گردد. تا روحشان به ارامش برگردد.
   سربلند و پیروز باشید.

 2. امیر رها

  با سلام
  من چند شب پیش خواب دیدم نان سنگک بزرگی که روش روغنی هست و روغنش می چکه خریدم و در راه بردن به خونه یک پسر بچه از من تکه ای میخوادکه من هم براش می کنم و میدم و اون بچه با خوشحالی ازم دور می شه.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما بسیار خیر است و نشان از ان می تواند داشته باشد که در اینده خیری برای شما حاصل خواهد شد و شمااز ان به دیگران خواهید رساند و این خواب نشان از اینده ای نیکو دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 3. آرزو

  سلام من در خواب دیدم که کلی نان کپک زده و خشک در جایی که نمیشناختم کجاست داخل نایلون هست تعدادی نایلون دیگرهم همان طور نان خشک و کپک زده بود که بنده همه را در گونی یکجا کردم برای دادن به نمکی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده ای نه چندان دور سعی بر حسابی کنید که مدت هاست آن را نادیده گرفته اید و این سبب شود که شما مشکلی از مسیرتان برداشته شود و در پایان خیری برای شما برسد.
   سربلند و پیروز باشید

 4. رضا

  سلام درخواب دیدم که من وبرادرم نانوایی رفته بودیم وبرادرم که برای خانوادش نان میخواست ببرد من نذاشتم چون نانهای اون نونوایی بی کیفیت بودن ووی باکمی تردید منصرف شد وقرارشد از جایی دیگر تهیه کنیم

  توضیح، من وبرادرم دریک شرکت خوب شغل تقریبا مشابه داریم اما وی سمتش فورمن است

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که شما خیر بر برادرتان میخواهید و در امری اجازه نخواهید داد که متحمل ضرر شود و این خیر است برای هر دوی شما .
   سربلند و پیروز باشید .

 5. محمد قادری

  سلام من در خواب یک قرص کامل نان بزرگ قهوه‌ای به اندازه یک فرش که در بالای بشکه ای قرار داشت و باد ان را تکان می داد و در ضمن نان صفت بود سپس نان به پرواز در آمد و به آغوش من آمد و در همین خواب در صف خرید نان تازه سفید وتازه بودم که نانها هنوز توی تنور بودند و من منتظر بودم تا نانها را بگیرم.ممنون از راهنمایی.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که برای شما خیر است و نشان از ان دارد که در این خواب برای شما نعمتی و خیری در آینده در نظر گرفته شده است که اندازه ی ان در خواب شما نشان داده شده است و همچنین برای شما مشخص شده است که در این خواب این نعمت خود به سمت شما خواهد آمد و شما در آن تاثیر آن چنان ندارید .
   سربلند و پیروز باشید

 6. حسن

  سلام،خواب دیدم ک با برادرم یک نامه سرگشاده ک متن اونو ندیدم ب یک نفر دادیم واون شخص ب برادرم گفت یک ماه دیگه با کت وشلوار بیاسرکار..میخواستم تعبیرشو بدونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما همانطوره که بر خودتان آشکاراست نشان بر خیر دارد و اینکه بر این احتمال است که برادرتان کاری اداری برای او فراهم شود و و نشان بر قبول شدن ایشان دارد و اینکه این موضوع را با کسی در میان نگذارید تا کارشان حاصل شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 7. سعیده

  سلام.خواب دیدم آدم های زیادی که مرده هستن،آشنا و غریبه،برای خونه پدرم نان تازه و خوشبو و قشنگ میبردن و میذاشتن تو خونه و میرفتن.
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب جز خیر برای ایشان نیامده است و در تعابیر خواب امده است که اگر مرده ای چیزی به شما دهد به ان معنا است که شمار را خیری رسد و این خود خیر است ودر تعبیر نان تازه هم امده است که به معنای خیر و روزی حلال و پاک است و این خود نشان از ان دارد که برای ایشان خیری در راه است که نوع و کیفیت ان مشخص نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 8. فرزاد

  یکی از دوستان خواب دیده که در یک مکانی من و همسر و فرزندانم هستیم.فرزندان من نان را داخل بول (ادرار)میزدند و میخوردند.اما من و همسرم خیر.تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب اینگونه میتوان باشد که شما مال حرامی وارد زندگیتان خواهد شد که فرزندانتان بر ان الوده خواهند شد . پس اگاه باشید که مالتان را از چه راهی کسب خواهید کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 9. پونه

  سلام
  شوهرم چندروز پیش در خواب دیده که کنار نانوایی من مغازه دارم و موقع برگشتن از سرکار میاد مغازه و میبینه من با دختر کوچکم نان تازه میخوریم و میره از همون نانوایی بغل چهار پنج تا نان تازه دیگه میگیره و میاره و میگه نانها انقدر درشت بودن خوشحال بودم بربری بودن تعبیرش چی میشه ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیراین خواب بسیار خیر است و به این معنا میتواند باشد که از جانب شما ممکن است به ایشان خیری برسد که ممکن است یا خودتان این کار را انجام دهید و یا اینکه فکری از شما به ایشان داده شود که سبب فراخی روزی برای شما گردد.
   سربلند و پیروز باشید

 10. رضاعقیلی

  سلام من خواب دیدم که نان خوردم وپس ازساعتی ازدهنم نان خشک درمیاوردم.تفسیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما بر این معنا است که نان نشان از رزق و روزی حلال است که به نان تازه بودن ان بسیار مربوط است و اینکه شما نان میخوردید و ان نان از گندم باشد نشان بر ان دارد که روزی کسب خواهید کرد و از ان که مال حلالی است استفاده میکنید و این که نان خشک از دهان دراوردید نشان بر این است که تنگدستی از شما دور میشود و در امور مالیتان گشایش حاصل خواهد شد .
   سربلند و پیروز باشید .

 11. عاطفه

  سلام
  من خواب دیدم تو صف نانوایی سنگک هستم، چند نفر مونده بود به نوبت من پخت تموم شد و من با ناراحتی از نانوایی اومدم بیرون. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از روزی حلال است که در ان روز به شما نرسیده است و شما را ناراحت کرده و از جهتی میتواند نشان از امری باشد که شما برای به دست اوردن ان تلاشی نکرده اید و بدیر به فکره به دست اوردن ان افتاده اید که زمان ان گذشته است . که جای نگرانی نست .
   سربلند و پیروز باشید .

 12. رضا

  سلام امروز خواب ديدم پدرم بهم نون تازه داد
  ممنون ميشم تعبيرش رو بگين

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در متن نیز خوانده اید دیدن نان در خواب به این معناست که شما رزق و برکتی را دریافت خواهید کرد و این احتمالا از سمت همان طرفی است که در خواب به شما این رزق و روزی را عطا کرده است.
   سربلند و پیروز باشید

 13. عادل شهرزاد

  نان تازه اوردن به خانه

 14. مریم

  من در خوابم دندان پلنگی که کشته بودم دیدم اما تعبیرش رانمیتوانم پیدا کنم

 15. اشرف

  سلاام خواب مرده نان میپزد

نظر خود را بیان کنید