طالع بینی چینی ماه تولد

فال چینی ازدواج و شغل بر اساس ماه و سال تولد

طالع بینی چینی ازدواج

طالع بینی چینی بر اساس نجوم سنتی و تقویم بنا شده است.

طالع بینی چینی ازدواج که به نجوم گره زده شده است در زمان سلسله هان توسعه یافته است.

این طالع بینی ارتباط بسیار نزدیکی با فلسفه چینی دارد و با استفاده از اصول یین و یانگ و مفاهیم مربوط به آن که در هیچ یک از طالع های غربی یافت نمی‌شود تدوین شده است.

برای دانستن طالع چینی خود ابتدا باید نماد چینی سال تولد خود را از میان: موش ، گاو ، ببر ، خرگوش ، اژدها ، مار ، اسب ، بز ، میمون ، خروس ، سگ و خوک بدانید و سپس در جدول زیر بر روی آن کلیک کنید.


طالع بینی چینی


فال چینی متولدین سال موش

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی موش

(1291-1303-1315-1327-1339-1351-1363-1375-1387-1399-1411)

افرادی که تحت تاثیر این نشان طالع بینی به دنیا آمده اند ، از روحیه پرخاشگرانه و تهاجمی برخوردارند. آنها گاهی اوقات افرادی پر حرف و گزافه گو می شوند.

ادامه طالع بینی چینی سال موش

فال چینی متولدین سال گاو

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی گاو

(1292-1304-1316-1328-1340-1352-1364-1376-1388-1400-1412)

مشخصات کلی متولدین سال گاو: دوستدارکار، خانواده و سرزمین پدری

گاو متین و خوددار، کم رو، کند، وسواسی، منظّم و خاکسار است و هوشیاری ذاتی اش را پشت چهره ساده اش مخفی می کند. او به راحتی می تواند اعتماد قلبی دیگران را به خود جلب کند، که این خود بزرگترین برگ برنده او در زندگی است.

ادامه طالع بینی چینی سال گاو

فال چینی متولدین سال ببر

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی ببر

(1293-1305-1317-1329-1341-1353-1365-1377-1389-1401-1413)

مشخصات کلی متولدین سال ببر : دلیر و بی پروا

ببر یک عصیانگر و شورشی ناراضی است، او با شتاب زدگی خاص خودش، همیشه علیه قدرت های برتر طغیان می کند و سرکشی و نارضایتی با خونش در آمیخته است.

ببر دوست دارد سردمدار باشد؛ ولی متاسفانه شایستگی و برازندگی رهبری را ندارد. او همیشه اولین کسی است که شعار حرکت کردن می دهد.

ادامه طالع بینی چینی سال ببر

فال چینی متولدین سال خرگوش

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی خرگوش

(1294-1306-1318-1330-1342-1354-1366-1378-1390-1402)

مشخصات کلی متولدین سال خرگوش: موجودی لطیف

این نماد را در ویتنام،‌ گربه و در ژاپن خرگوش دانسته اند؛ حال گربه باشد یا خرگوش، هر دو هنگام سقوط، روی چهار دست و پای خود فرود می آیند.

متولدان سال خرگوش/گربه شادترین انسان ها و اشخاصی خوش ذوق، اهل معاشرت، عاقل،‌ بردبار و کمی بلند پرواز هستند که هنگام برخورد با دیگران شرافتمندانه رفتار می کنند.

ادامه طالع بینی چینی سال خرگوش

فال چینی متولدین سال اژدها

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی اژدها

(1295-1307-1319-1331-1343-1355-1367-1379-1391-1403)

مشخصات کلی متولدین سال اژدها: موجودی خوش خط و خال

اژدها سرشار از نیرو و شور نشاط زندگی است و تا هنگامی که جان در بدن دارد، از پستی، ناجوانمردی، دورویی و شایعه پردازی فاصله می گیرد و در وجود او نشانی از حیله گری و دسیسه پردازی یافت نمی شود.

با این حال، او به بی آلایشی و معصومیت خوک نیست؛ افزون بر این، به سادگی فریب می خورد، ولی در عین حال، شهامت پذیرش اشتباه و اعتراف به آن را دارد.

ادامه طالع بینی متولدین سال اژدها

فال چینی متولدین سال مار

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی مار

(1296-1308-1320-1332-1344-1356-1368-1380-1392-1404)

مشخصات کلی متولدین سال مار: خردمند و زیبا

مار یا افعی ، در اساطیر و افسانه های مردمان مغرب زمین چهره ای منفی دارد؛ اما در سال مار متولد شده اند ؛ اگر مرد باشند، جذاب ، احساساتی و شوخ طبع و اگر زن باشند، زیبا هستند و این زیبایی عامل کامیابی آنهاست.

ادامه طالع بینی چینی سال مار

فال چینی متولدین سال اسب

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی اسب

(1297-1309-1321-1333-1345-1357-1369-1381-1393-1405)

مشخصات کلی متولدین سال اسب: نجیب و برازنده

اسب همیشه خود را آراسته و ستودنی می نماید . جاذبه جنسی او خیره کننده است و می داند چگونه لباس بپوشد.

او به مکان های عمومی مانند: کنسرت، تئاتر، گردهمائی ها، مسابقات ورزشی ومهمانی ها علاقه خاصی دارد. وی اغلب خوش اندام و ورزشکار است.

ادامه طالع بینی چینی سال اسب

فال چینی متولدین سال بز

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی بز

(1298-1310-1322-1334-1346-1358-1370-1382-1394-1406)

مشخصات کلی متولدین سال بز : هنرمندی سرکش و ناآرام

نماد بز بیش از همه نشانه زنانگی است. بزها شیک پوش، دلربا، عاشق طبیعت و هنرمندند و اگر دچار بدبینی، شک و نگرانی نشوند، اقبال همگانی را بر می انگیزند.

بز هیچ گاه از بخت خود راضی نیست و به قول معروف همیشه فکر می کند که مرغ همسایه غاز است. دوستان و همکارانش از هوس بازی های او خشمگین می شوند.

ادامه طالع بینی چینی سال بز

فال چینی متولدین سال میمون

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی میمون

(1299-1311-1323-1335-1347-1359-1371-1383-1395-1407)

مشخصات کلی متولدین سال میمون : شرور و حیله باز

میمون در میان نمادهای دیگر، طبیعتی غیر عادی و عجیب دارد. او موجودی بدجنس، موذی، شیطان، گساخ، شوخ طبع و همیشه در حال مسخره بازی است؛ اما شوخی های او غیر مستقیم و همراه با فریب است.

ادامه طالع بینی چینی سال میمون

فال چینی متولدین سال خروس

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی خروس

(1300-1312-1324-1336-1348-1360-1372-1384-1396-1408)

مشخصات کلی متولدین سال خروس : کاوشگر باغچه ها

ویتنامی ها ترجیح می دهند این نماد را جوجه بنامند که البته متولدان این سال هرگز آن را نمی پسندند؛ بنابراین ما نیز مانند ژاپنی ها از واژه خروس استفاده می کنیم.

خروس موجودی خیال باف است و خود را تافته جدا بافته می داند و دوست دارد همه از او تعریف و تمجید کنند.

ادامه طالع بینی چینی سال خروس

فال چینی متولدین سال سگ

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی سگ

(1301-1313-1325-1336-1349-1361-1372-1385-1397-1409)

مشخصات کلی متولدین سال سگ: موجودی غمناک و نگران

سگ موجودی غمناک و نگران است، همیشه حالت دفاعی به خود می گیرد و لحظه ای این حالت را ترک نمی کند. او همیشه در حال نگهبانی است و هوشیارانه اطراف را زیر نظر دارد.

ادامه طالع بینی چینی سال سگ

فال چینی متولدین سال خوک

فال چینی ازدواج,طالع بینی چینی خوک

(1302-1314-1326-1337-1350-1362-1373-1386-1398-1410)

مشخصات کلی متولدین سال خوک : تپلی محبوب

خوک جنگ جویی جوانمرد، بلند همت، دلیر و آشنا به آداب و رسوم، یاور و مهربان،‌سخت گیر نسبت به اشتباهات و پرچمدار همیشگی خلوص نیت است که بلند همتیش سرانجام ناگواری برایش رقم می زند.

می توانید به او اطمینان کنید؛ چرا که هیچ گاه از اعتماد شما سو ء استفاده نخواهد کرد. او ساده، بی ریا و اطمینان بخش است و اگر به او ستم کنید، بی پناه، بی دفاع و کمی ساده لوح است.

ادامه طالع بینی چینی سال خوک

طالع بینی چینی سایت آلامتو

طالع بینی چینی

زودیاک چینی

آیا تا به حال چیزی در مورد زودیاک چینی شنیده اید؟ زودیاک کمربندی فرضی است که برای افلاک کیهانی در نظرگرفته می شود.

آیا می دانید نماد زودیاک شما چیست؟ به عنوان مثال اگر به یک چینی بگویید که نماد سال تولد من میمون است، او بلافاصله می داند که سن شما یکی از ارقام 24، 36، 48 و یا 60 ساله است.

سوال در مورد نماد زودیاک یک روش مودبانه برای سوال پرسیدن در مورد سن یک شخص است. زمانی که نماد زودیاک شما مشخص شود، مشخصاتی همچون شخصیت، چشم انداز شغلی، نحوه عملکرد در یک سال معین و … مشخص می شود و در حقیقت مورد قضاوت قرار می گیرید.

حتی در صورتی که نماد سال و یا ماه تولد خودتان و همسرتان را به اشتراک بگذارید، فرد مقابل تصویری در مورد زندگی خصوصی تان در ذهنش ترسیم می کند. شاید با خودتان بگویید که من به طالع بینی چینی اعتقادی ندارم، اما از آنجایی که یک چهارم جمعیت جهان تحت تاثیر این طالع بینی قرار می گیرند، بد نیست که اطلاعاتی در این مورد کسب کنید.

اول از همه میخواهیم ببینیم که واقعا زودیاک چینی چیست؟ بسیاری از غربی ها به زودیاک رومی-چینی فکر می کنند، نشانه هایی که به 12 ماه تقسیم می شوند. اما زودیاک چینی متفاوت است.

این یک چرخه ۱۲ ساله برچسب گذاری شده با حیوانات است که با موش شروع و با خوک تمام می شود و هیچ ارتباطی با صور فلکی ندارد. به عنوان مثال، اگر در سال 1975 به دنیا آمدید، یک خرگوش هستید.

چینی ها بر اساس نیروی “یانگ” درونی، پنج عنصر و 12 حیوان زودیاکی، یک چارچوب تئوری پیچیده ایجاد کرده اند.

در طول هزاران سال، این فرهنگ پرطرفدار بر تصمیمات مهم مردم مانند نامگذاری، ازدواج، زایمان و نگرش و رفتار نسبت به یکدیگر تأثیر گذاشته است و برخی از مفاهیم آن بسیار شگفت ‌انگیز هستند.

چینی ها معتقدند که حیوانات خاص بهتر از بقیه حیوانات هستند. به همین خاطر است که والدین سال های خاصی را برای فرزندآوری انتخاب می کنند، زیرا آنها معتقدند تلاش تیمی با ترکیب مناسب حیوانات می تواند باعث موفقیت خانواده ها شود.

ما حتی هنگام ورود به روابط عاشقانه به زودیاک مراجعه می کنیم. به عنوان مثال روابط عاشقانه خوک با ببر، بز و خرگوش روابط بسیار خوبی است.

مردم چین معتقدند برخی از حیوانات دشمنان ذاتی یکدیگر هستند. به عنوان مثال یک خوک همیشه باید در رابطه با یک مار مراقب باشد.

ما اعتقاد داریم که برخی حیوانات از بقیه خوش شانس تر هستند، مانند اژدها. بر خلاف سنت های غربی، اژدهای چینی سمبل قدرت، توانایی و ثروت است. همه آرزو دارند که نماد زودیاک فرزندشان اژدها باشد.

قطعا والدین جک ما، مدیرعامل شرکت علی بابا، به داشتن چنین فرزندی افتخار می کنند. و آنها تنها نیستند. در سال 2012 که سال اژدها بود، میزان زاد و ولد در چین، هنگ کنگ و تایوان پنج درصد افزایش یافته است.

این یعنی یک میلیون کودک دیگر که متولد سال اژدها هستند! با توجه به این که همه ترجیح می دادند فرزندشان پسر باشد، نسبت پسر به دختر در آن سال 120 به 100 بود. وقتی این پسران اژدها بزرگ شوند، در روابط عشقی و بازار کار با رقابت شدیدتری روبرو خواهند شد.

براساس گفته های بی بی سی و مطبوعات دولتی چین، ژانویه سال 2015 اوج زایمان سزارین بود. حتما می خواهید بدانید چرا؟ چون این ماه، آخرین ماه از سال اسب بود.

دلیل سزارین کردن آن ها این نیست که آنها سال اسب را خیلی دوست دارند، بلکه به این دلیل بود که آن ها سعی می کردند از داشتن بچه های بدشانس متولد سال بز جلوگیری کنند.

اگر متولد سال بز هستید، ناراحت نشوید، افراد معروف و موفق زیادی هستند که متولد این سال هستند.

ببر هم به دلیل طبیعت دمدمی و بی ثباتی که دارد، یکی دیگر از حیوانات نامطلوب است.

بسیاری از مناطق چین در آن سال ها شاهد کاهش شدید میزان زاد و ولد بودند. البته بیایید از بعد دیگر نگاه کنیم، از آنجا که رقابت بین متولدین سال بز و ببر به مراتب کمتر است شاید بتوانیم آن ها را افرادی خوش شانس تلقی کنیم.

وقتی که به لیست 300 نفر از ثروتمندترین افراد برتر جهان در فوربس نگاهی بیندازیم، می بینیم که نامطلوب ترین حیوان ها یعنی بز و ببر در صدر جدول قرار دارند، حتی بالاتر از اژدها. بنابراین شاید خیلی بهتر باشد که رقابت کمتری داشته باشیم.

و اما به عنوان نکته آخر: خوب است بدانید که بسیاری از مردم چین تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس فهرست نشانه های زودیاک می گیرند. اگرچه اعتقاد و سنت نشانه های زودیاک به بیش از هزاران سال پیش برمی گردد، اما روند استفاده از آن در تصمیم گیری های مهم تا چند دهه گذشته واقعاً اتفاق نیفتاده بود.

چینی های قدیم آنقدر سرگرم نجات از فقر و خوشکسالی و قحطی و بیماری بودند که کاملا از این نشانه ها غافل شده بودند.

و اکنون مردم چین زمان، ثروت و فناوری برای ایجاد یک زندگی ایده آل که همیشه می خواستند را دارند. تصمیم جمعی که توسط 1.3 میلیارد نفر اتخاذ شده است، باعث نوسان اقتصاد و تقاضا برای همه چیز، از خدمات درمانی و آموزش گرفته تا دارایی و کالاهای مصرفی شده است.

از آنجا که چین چنین نقش مهمی را در اقتصاد جهانی و ژئوپلیتیک ایفا می کند، تصمیماتی که بر اساس زودیاک و سایر رسم های چینی گرفته می شود در نهایت بر همه مردم جهان تأثیر می گذارد.

آیا متولد سال میمون هستید؟ شاید جالب باشد که بدانید میمون ها باهوش، کنجکاو، خلاق و بدجنس هستند.


1 دیدگاه

  1. بماند….

    نظری ندارم مشکل این سایت اینه که این ره که من اومدم به ترکستان است اینجا معلوم نیست که چی به چیه هر چی دنبال میکنم بی فایده است و به نتیجه مورد نظرم نمیرسم همه ی فایلها هستند ولی بدون محتوا وخالی از توضیح خلاصه که یه کاریش کنید دیگه ☹️

نظر خود را بیان کنید