فال ماه تولد

طالع بینی ماهانه روز تولد

در تحقیقات جدید ثابت شده است که فصل و ماه تولد بر روی آینده کودک تاثیرگذار است و میتوان تا حدودی آینده هر کودک را با توجه به ماه تولدش پیش بینی کرد. در ادامه میتوانید فال ماهانه خود را ببینید.


فال ماهانه

این فال ماه تولد به تفکیک زن و مرد و 12 ماه سال بوده و واقعاً سرگرم‌کننده است.

فال ماه تولد

متولدین فروردین
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین اردیبهشت
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین خرداد
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین تیر
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین مرداد
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین شهریور
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین مهر
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین آبان
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین آذر
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین دی
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین بهمن
فال ماهانه,فال ماه تولد

متولدین اسفند
فال ماهانه,فال ماه تولد


طالع بینی ماه تولد ابجد

فال ابجد یکی از روشهای قدیمی طالع بینی است که بین ایرانی ها بسیار رایج است.

برای مشاهده فال ابجد ماه تولد خود را انتخاب کنید:


فال روزانه ماه تولد

فال روزانه تولد از تاریخ 1 تا 31 شهریور از طریق لینک های زیر در دسترس است:


فال موفقیت روز تولد

برای مشاهده فال موفقیت ماه تولد خود را انتخاب کنید:

 1. برج حمل (فروردین)
 2. برج ثور (اردیبهشت)
 3. برج جوزا (خرداد)
 4. برج سرطان (تیر)
 5. برج اسد (مرداد)
 6. برج سنبله (شهریور)
 7. برج میزان (مهر)
 8. برج عقرب (آبان)
 9. برج قوس (آذر)
 10. برج جدی (دی)
 11. برج دلو (بهمن)
 12. برج حوت (اسفند)