متولدين اين ماه افرادي خوشخو و خوشرو بوده عموماً مورد تجه ديگران هستند. اينان افرادي خانواده دوست بوده استعداد انجام كارهاي عام المنفعه را دارند.

خواندن ادامه فال واقعی متولدین اردیبهشت در : فال ماه تولد اردیبهشت

اردیبهشت + فروردین | 1+2

سازگاري بين شما به عنوان شريك يا همسر، ابتدا متوسط و ميان است، اما با گذشت زمان اين سازگاري بهتر و بيشتر مي‎شود. در واقع در ابتدا، گاه سازگار و گاه ناسازگار خواهيد بود. اما حتي اگر جدايي هم بين شما پيش بيايد، دوباره به هم مي‎پيونديد. روزهاي سه ‎شنبه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت + اردیبهشت | 2+2

پيوند خوبي خواهيد داشت. با هم به خوبي زندگي خواهيد كرد. در ميان شما اختلاف جدي پيش نمي آيد. اما بايستي مراقب حسادت ديگران باشيد. روزهاي جمعه براي شما خوش یوم خواهد بود .

اردیبهشت + خرداد | 3+2

پيوند يا شراكت خوبي نخواهيد داشت. اغلب با هم ناسازگار بوده و حتي ممكن است كارتان به جدايي و طلاق بكشد. اگر صاحب فرزند شويد، فرزند خوبي نصيبتان خواهد شد. روزهاي جمعه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت + تیر | 4+2

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. در بين شما محبت و توافق خواهد بود. به ندرت ممكن است كدورت پيش بيايد. صاحب چند فرزند مي‎شويد و از رفاه نسبي خوبي برخوردار خواهيد شد. روزهاي جمعه براي شما خوش ‎يمن است .

اردیبهشت + مرداد | 5+2

پيوند خوبي نخواهيد داشت. پيوسته در نظر يكديگر بد جلوه مي‎كنيد و حرف يكديگر را نمي‎پذيريد. اغلب دوستان و همكارن از شما در رنج خواهند بود. درآمد خوبي نخواهيد داشت. فرزند نيز كم خواهيد داشت. يك يا دو تا. روزهاي جمعه براي شما خوب است .

اردیبهشت + شهریور | 6+2

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت و همواره با هم سازگار و مهربان خواهيد بود. زندگي خوشي در طالع داريد. ملك و مال خوبي به دست مي‎آوريد. اگر گاه اختلاف جزئي بين شما پيش بيايد، مقصر متولد شهريور خواهد بود. فرزندان شما بيشتر دختر خواهند بود. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است

اردیبهشت + مهر | 7+2

پيوند خوبي خواهيد داشت. با هم در نهايت آرامش و خوشي زندگي خواهيد كرد. كمتر ممكن است بين شما كدورت پي بيايد. اگر هم پيش بيايد، بيشتر از جانب متولد مهر است. با هم زندگي و عمر طولاني خواهيد داشت. فاصله مرگ بين شما يك سال خواهد بود. فرزند زيادي خواهيد داشت. روزهاي سه ‎شنبه و جمعه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت + آبان | 8+2

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. زندگي خوشي خواهيد داشت و در آسايش و رفاه زندگي خواهيد كرد. اگر رنجشي هم بين شما پيش بيايد، اغلب از جانب متولد ارديبهشت است. اگر كمي خوددار باشيد. جز مرگ، چيزي بين شما جايي نخواهد انداخت. روزهاي جمعه و شنبه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت + آذر | 9+2

پيوند و شراكت خوب و زندگي خوب و عمر طولاني خواهيد داشت. با هم به مهرباني زندگي مي‎كنيد و طاقت جدايي يكديگر را نخواهيد داشت. پول خوبي به دست مي ‎آوريد ودر آخر ثروت خوبي اندوخته خواهيد داشت. روزهاي يكشنبه و دوشنبه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت + دی | 10+2

پيوند و شركت شما خوب است. اغلب با هم سازگار خواهيد بود. اگر گاه اختلافي پيش بيايد، مقصر اغلب متولد دي خواهد بود. از لحاظ مالي رفاه نسبي خواهيد داشت. فرزند كم در طالع داريد. روزهاي چهارشنبه براي شما خوش يمن است .

اردیبهشت + بهمن | 11+2

پيوند بسيار خوبي خواهد بود. با هم به توافق و شادماني زندگي خواهيد كرد. هم خودتان و هم فرزدانتان در رفه خواهيد بود. گاه تقصير و گناهي از جانب متولد ارديبهشت سر مي‎زند كه لازم است مراقب اعمال خود باشد .

اردیبهشت + اسفند | 12+2

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. نسبت به يكديگر مهربان بوده و با خوشي زندگي خواهيد كرد. تعدادي فرزند خواهيد داشت و از جانب آنان به شادي و نشاط دست مي‎يابيد. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین