فال ابجد ازدواج

طالع بینی واقعی برای ازدواج با حروف ابجد

فال ابجد یکی از روشهای قدیمی طالع بینی است که بین ایرانی‌ها بسیار رایج است.

قبل از گرفتن فال ابجد می‌توانید از لیست زیر فال ماه تولد خود را ببینید:

قسمت بالا ماه واقعی تولد هر شخص ميباشد ولی قسمت پايين هر عدد نشانگر شماره‌ی ماه مورد نظر ميباشد اين ماه از طريق محاسبه ابجدی بدست می آيد و با ماه تولد واقعی شما متفاوت است . حتما طريقه ی محاسبه را بخوانيد و ماه خود را پيدا کنيد.


کلیک کنید>> نحوه محاسبه حروف ابجد


حال با استفاده از جدول زیر شماره فال مورد نظر خود را پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید.


فال ابجد فروردین

121110987654321
1+121+111+101+91+81+71+61+51+41+31+21+11

فال ابجد اردیبهشت

121110987654321
2+122+112+102+92+82+72+62+52+42+32+22+12

فال ابجد خرداد

121110987654321
3+123+113+103+93+83+73+63+53+43+33+23+13

فال ابجد تیر

121110987654321
4+124+114+104+94+84+74+64+54+44+34+24+14

فال ابجد مرداد

121110987654321
5+125+115+105+95+85+75+65+55+45+35+25+15

فال ابجد شهریور

121110987654321
6+126+116+106+96+86+76+66+56+46+36+26+16

فال ابجد مهر

121110987654321
7+127+117+107+97+87+77+67+57+47+37+27+17

فال ابجد آبان

121110987654321
8+128+118+108+98+88+78+68+58+48+38+28+18

فال ابجد آذر

121110987654321
9+129+119+109+99+89+79+69+59+49+39+29+19

فال ابجد دی

121110987654321
10+1210+1110+1010+910+810+710+610+510+410+310+210+110

فال ابجد بهمن

121110987654321
11+1211+1111+1011+911+811+711+611+511+411+311+211+111

فال ابجد اسفند

121110987654321
12+1212+1112+1012+912+812+712+612+512+412+312+212+112

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین