متولدين اين ماه عموماً خوشرو، خوش قلب و خيرخواه هستند. اينان اغلب هنرمند بوده يا علاقمند به هنر هستند. ين افراد از والدين و همان طور از فرزندان خود نفع مي‎برند…

خواندن ادامه فال واقعی متولدین بهمن در : فال ماه تولد بهمن

حال میتوانید پس از محاسبه عدد تاروت خود فال تاروت‌تان را مشاهده کنید:

بهمن + فروردین | 1+11

پيوند يا شراكت خوبي نخواهند داشت. اغلب به خاطر سوء ظن، در مشاوره خواهيد بود. گاه با هم لجالت مي‎كنيد. تقصير بيشتر با متولد بهمن است. اگر صاحب فرزند شويد، فرزند شما نافرمان خواهد بود. متولد بهمن عمر بيشتري خواهد كرد. روزهاي سه‎شنبه و چهارشنبه براي شما خوب است .

بهمن + اردیبهشت | 2+11

پيوند بسيار خوبي خواهد بود. با هم به توافق و شادماني زندگي خواهيد كرد. هم خودتان و هم فرزدانتان در رفه خواهيد بود. گاه تقصير و گناهي از جانب متولد ارديبهشت سر مي‎زند كه لازم است مراقب اعمال خود باشد .

بهمن + خرداد | 3+11

پيوند و شراكت نه چندان خوب و نه چندان بد خواهيد داشت. گاه بين شما خصومت و اختلاف پيش مي‎آيد كه عامل آن حسودان و بدگويان هستند. افراد بيگانه را به منزل راه ندهيد و به هر كس اعتماد نكنيد. شما صاحب چند فرزند كه بيشتر پسر خواهد بود مي‎شويد. روزهاي شنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

بهمن + تیر | 4+11

پيوند و شراكت خيلي خوبي است. با هم در توافق و مهرباني زندگي مي‎كنيد. پول و موقعيت خوبي به دست خواهيد آورد. فرزندان خوشبخت و موفقي خواهيد داشت. به ندرت ممكن است بين شما كدورت يا دلخوري پيش بيايد. روزهاي شنبه و پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

بهمن + مرداد | 5+11

پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت. پيوسته با هم ناسازگاري مي‎كنيد و زندگي تلخ و سختي خواهيد داشت. اگر اين پيوند يا شراكت صورت نگيرد، بهتر خواهد بود. روزهاي شنبه براي شما خوب خواهد بود.

بهمن + شهریور | 6+11

پيوند و شراكت خوبي خواهد بود. با هم موافق و يكدل و سازگار خواهيد بود. فرزند كم، اما سر به راه خواهيد داشت. از لحاظ مالي هر چه جلوتر برويد، موقعيت بهترين پيدا مي‎كنيد. به ندرت ممكن است بين شما كدورت پيش بيايد. روزهاي پنجشنبه براي شما خوب است .

بهمن + مهر | 7+11

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. با هم به خوبي و خوشي زندگي مي‎كنيد. گاه به خاطر مال دنيا با هم كدورت پيدا مي‎كنيد كه بيشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. از لحاظ مالي در رفاه خواهيد بود. صاحب چند فرزند خواهيد بود. روزهاي يكشنبه براي شما خوش يمن است.

بهمن + آبان | 8+11

پيوند و شراكت خوب و موافق و سازكار خواهيد اشت. اغلب در توافق و شادماني به سر خواهيد برد. مال و ثروت نسبتاً خوبي به دست خواهيد آورد. صاحب فرزندان خوبي مي‎شويد. ولي بعضي از آنها در كودكي خواهند مرد. روزهاي پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

بهمن + آذر | 9+11

پيوند و شراكت خوب و موافق و سازكار خواهيد اشت. اغلب در توافق و شادماني به سر خواهيد برد. مال و ثروت نسبتاً خوبي به دست خواهيد آورد. صاحب فرزندان خوبي مي‎شويد. ولي بعضي از آنها در كودكي خواهند مرد. روزهاي پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

بهمن + دی | 10+11

پيوند شما توأم با شادي و خرمي است و زندگي راحتي با هم خواهيد داشت. از لحاظ درآمد و ثروت، موقعيت خوبي خواهيد داشت. اگر داراي فرزند پسر شويد، ممكن است باقي نماندو متولد مرداد عمر طولاني‎تري خواهد داشت. روزهاي شنبه و سه‎ شنبه براي شما خوش يمن است .

بهمن + بهمن| 11+11

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. در اكثر موارد با هم موافق بوده و زندگي خوب و راحتي در پيش خواهيد داشت. بعد از سه سال، خصومتي بين شما پيش مي‎آد كه به زودي برطرف مي‎شود. تعدادي فرزند در طالع شما ديده مي‎شود. روزهاي شنبه برای ما خوش يمن خواهد بود .

بهمن + اسفند | 12+11

پيوند خوبي خواهيد داشت. با هم در نهايت آرامش و خوشي زندگي خواهيد كرد. كمتر ممكن است بين شما كدورت پي بيايد. اگر هم پيش بيايد، بيشتر از جانب متولد مهر است. با هم زندگي و عمر طولاني خواهيد داشت. فاصله مرگ بين شما يك سال خواهد بود. فرزند زيادي خواهيد داشت. روزهاي سه ‎شنبه و جمعه براي شما خوش يمن است .

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین