مجله اینترنتی آلامتو

زیبایی انسانیت
زیبایی انسان در چیست؟

تابحال چند بار شده که وقتی کسی را می‌بینید از روی ظاهر درمورد او قضاوت کنید؟ یا چندبار باز بخاطر…