فال ابجد مهر

طالع بینی ابجد مرد و زن متولد مهرماه

متولدین این ماه دارای طبعی گرم و تر هستند. عموماً خوش خلق، جوانمرد و مورد توجه مردم هستند. در قضاوت منصف بوده و هرگاه دروغ بگیند، صدمه خواهند دید…

حال میتوانید پس از محاسبه عدد ابجد خود فال ابجدتان را مشاهده کنید:


ابجد مهر + فروردین | 1+7

در ابتدای ازدواج یا شراکت، زندگی و شرایط خوبی خواهید داشت. اما به ترتیب شرایط بهتر شده و در آخر عمر زندگی خوبی خواهید داشت. باید از دروغ گفتن پرهیز کنید، چون صدمه خواهید دید. با این حال درآمد خوبی خواهید داشت و یکی از شما دو نفر، به زیارت مکه خواهید رفت. متولد مهر عمر بیشتری خواهد داشت. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن است .


ابجد مهر + اردیبهشت | 1+7

پیوند خوبی خواهید داشت. با هم در نهایت آرامش و خوشی زندگی خواهید کرد. کمتر ممکن است بین شما کدورت پی بیاید. اگر هم پیش بیاید، بیشتر از جانب متولد مهر است. با هم زندگی و عمر طولانی خواهید داشت. فاصله مرگ بین شما یک سال خواهد بود. فرزند زیادی خواهید داشت. روزهای سه ‎شنبه و جمعه برای شما خوش یمن است .


ابجد مهر + خرداد | 1+7

پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت. سود زیادی به یکدیگر می‎رسانید. زندگی خوش و سعادتمندی خواهید داشت. اگر جزئی اختلاف پیش بیاید، مقصر متولد خرداد است. تعداد فرزندان شما کم خواهد بود. روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است .


ابجد مهر + تیر | 1+7

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.با هم سازگار و موافق و مهربان خواهید بود. هر چه بیشتر بروید، انس و الفت بیشتری با هم پیدا می‎کنید. اگر هم گاه اختلاف یا کدورتی هم پیش بیاید. به زودی بر طرف می‎شود. که البته بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. فرزندان زیادی خواهید داشت. روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود .


ابجد مهر + مرداد | 1+7

پیوند یا شراکت شما متوسط است. اغلب ناموافق و ناسازگار خواهید بود. بیشتر مقصر متولد مرداد است و باید از خود خویشتنداری بیشتری نشان دهد. فرزندان کمی خواهید داشت، اما آنها در رفاه و آرامش خواهند بود. روزهای یکشنبه و سه ‎شنبه برای شما خوب است .


ابجد مهر + شهریور | 1+7

پیوند و شراکت خوبی خواهد بود. پیوسته در توافق و شادمانی به سر برده و رفاه و درآمد خوبی خواهید داشت و به ندرت ممکن است با هم اختلاف پیدا کنید. زندگی خانوادگی خوب همراه با فرزندانی خوب و موفق خواهید داشت. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .


ابجد مهر + مهر | 1+7

پیوند و شراکت خوبی نخواهد داشت. در ظاهر موافق و در باطن بدخواه یکدیگر می‎شوید. اگر چه زندگی غیر قابل تحملی نخواهید داشت. با این حال مصلح این است که این پیوند صورت نگیرد. روزهای سه‎شنبه برای شما خوب است .


ابجد مهر + آبان | 1+7

پیوند و شراکت شما میانه است. چون حال متغیری خواهید داشت. گاه سازگار و زمانی ناسازگار خواهید بود. اغلب در حال بگو مگو و مجادله خواهید بود. بیشتر متولد آبان مقصر می‎باشد. صاحب فرزند می‎شوید، ولی از فرزند خیزی نمی‎بینید. روزهای جمعه برای شما خوب خواهد بود


ابجد مهر + آذر | 1+7

شراکت وپیوند خوبی نخواهید داشت. با آن که در ابتدا مطیع و سازگار هستید، اما به ترتیب متولد آذر ناسازگار شده گاه حیله‎گری می‎کند و بالاخره باعث جدایی و طلاق می‎شود. اگر زندگی مشترک شما دوام بیاورد، صاحب فرزند کمی خواهید شد. روزهای جمعه برای شما خوب است .


ابجد مهر + دی | 1+7

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. اغلب سازگار و موافق و مهربان زندگی خواهید کرد. گاه متولد مهر ناسازگاری می‎کند، ولی به زودی وضع عادی می‎شود. فرزندی شجاع و هوشمند نصیب شما می‎شود. در هر حال زندگی خوبی را پیش رو خواهید داشت. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوب خواهد بود .


ابجد مهر + بهمن | 1+7

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی و خوشی زندگی می‎کنید. گاه به خاطر مال دنیا با هم کدورت پیدا می‎کنید که بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. از لحاظ مالی در رفاه خواهید بود. صاحب چند فرزند خواهید بود. روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است .


ابجد مهر + اسفند | 1+7

پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت. پیوسته در زندگی موافق و سازگار و مهربان خواهید بود. تا آنجا که دیگران بر شما حسادت خواهند کرد. روز به روز موقعیت مالی بهتری پیدا خواهید کرد. فرزندان زیادی خواهید کرد. فرزندان زیادی خواهید داشت. روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است