متولدين اين ماه عموماً افرادي گندگون با قدي متوسط، چرب زبان، غيور، عجول و خود بزرگ بين هستند. نقطع ضعف آنها اين است كه دهن بين و زود تأثير بوده و در مقابل مهرباني و عطوفت ديگران زود تسليم هستند…

خواندن ادامه فال واقعی متولدین دی در : فال ماه تولد دی

حال میتوانید پس از محاسبه عدد تاروت خود فال تاروت‌تان را مشاهده کنید:

دی + فروردین | 1+10

پيوند يا شراكت خوبي خواهيد داشت. اما گاه افراد حسود و بدخواه، بين شما كدورت به وجود مي ‎آورند. متولدين دي ماه بايستي بيشتر مراقب باشد. و تحت تأثير قرار نگيرد. زيرا اگر كدورت دوام پيدا كند، صدمه خواهيد ديد. روزهاي جمعه براي شما خوش يمن خواهد بود .

دی + اردیبهشت | 2+10

پيوند و شركت شما خوب است. اغلب با هم سازگار خواهيد بود. اگر گاه اختلافي پيش بيايد، مقصر اغلب متولد دي خواهد بود. از لحاظ مالي رفاه نسبي خواهيد داشت. فرزند كم در طالع داريد. روزهاي چهارشنبه براي شما خوش يمن است .

دی + خرداد | 3+10

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. اغلب موافق و مطيع هم بوده به خوبي زندگي خواهيد كرد. به ندرت ممكن است اختلاف جدي بين شما پيش بيايد كه آن هم به زودي برطرف مي‎گردد.روزهاي يكشنبه براي شما خوب خواهد بود .

دی + تیر | 4+10

پيوسند و شراكت نسبتاً خوبي است. ابتداي زندگي يا شراكت، رفاه نسبي خواهيد داشت. اندكي خصومت بين شما پيش مي‎آيد كه بيشتر مقصر متولد تير خواد بود. اما كم كم رفاه بيشتري پيدا مي‎كنيد و با هم زندگي خوب و طولاني خواهيد داشت. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است .

دی + مرداد | 5+10

پيوند و شراكت نسبتاً خوبي خواهيد داشت. گاه يكي ز شما دو نفر ناسازگار مي‎شويد، ولي زود سازش مي‎كنيد. اگر كمي بيشتر به هم احترام بگذاريد، شرايط زندگي بهتري در پيش خواهيد داشت. هر چه بيشتر برويد، زندگي بهتر و آرام‎تري خواهيد داشت. روزهاي يكشنبه براي شما خوش يمن است .

دی + شهریور | 6+10

پيوند و شراكت خوبي نخواهد بود. در زندگي گاه سازگار و خوش و گاهي ناسازگار خواهيد بود. هيچ وقت به توافق كامل نمي‎رسيد و اين بيشتر تقصير متولد دي خواهد بود. در صورت پيوند فاصله مرگ بين شما چهار سال خواهد بود. روزهاي چهارشنبه براي شما خوب است .

دی + مهر | 7+10

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. اغلب سازگار و موافق و مهربان زندگي خواهيد كرد. گاه متولد مهر ناسازگاري مي‎كند، ولي به زودي وضع عادي مي‎شود. فرزندي شجاع و هوشمند نصيب شما مي‎شود. در هر حال زندگي خوبي را پيش رو خواهيد داشت. روزهاي جمعه و شنبه براي شما خوب خواهد بود .

دی + آبان | 8+10

اين پيوند و شراكت، همراه با توافق سازگاري است. به شرط آن كه متولد دي اهل مدارا باشد. گاه در رفاه مالي و گاه تنگدست خواهيد بود. صاحب چند فرزند مي‎شويد. كم كم شرايط بهتري پيدا مي‎كنيد. روزهاي سه‎شنبه براي شما خوش يمن است .

دی + آذر | 9+10

پيوند و مشاكرت خوبي خواهيد داشت. اگر چه گاه در بين شما مشاجره و كدورت پيش خواهد آمد، اما هر بار فوراً آشتي خواهيد كرد. يكي از شما دو نفر از آب صدمه خواهد خورد. در زندگي داراي چند فرزند مي‎شويد. عمر متولد دي ماه طولاني‎تر خواهد بود. روزهاي شنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

دی + دی | 10+10

اگر با هم پيوند كنيد، گاه سازگار و خوش، گاه ناسازگار خواهيد بود. بيشتر اوقات بين شما رنجش و تلخي پيش خواهد آمد. صلح بين شما هم به خاطر يك ملك موروثي خواهد بود. عامل ناسازگاري، بيشتر متولد خرداد خواهد بود. در واقع پيوند شما ابتدا خوب اما به ترتيب با اختلاف همراه خواهد بود. در عين حال فرزند كم و مال زياد نصيب شما خواهد شد. روزهاي سه‎شنبه و چهارشنبه براي شما خوش يمن است .

دی + بهمن | 11+10

پيوند و شراكت شما خوب است. ممكن است در اوايل خيلي خوب نباشد، اما به ترتيب شرايط بهتر و بهتر مي‎شود و انس و الفت بيشتري با هم پيدا مي‎كنيد و اين تا آخر عمر پايدار خواهد بود. اولاد خوش قدم و نيك سيرتي نصيب شما مي‎شود. روزهاي شنبه و چهارشنبه براي شما خوش يمن

دی + اسفند | 12+10

ازدواج يا شراكت خوبي خواهيد داشت. با هم صادق نبوده به دشمني با هم رفتار خواهيد كرد. بيشتر اوقات به جاي محبت و سازگاري، با خشم و عصبانيت با هم برخورد مي‎كنيد. مقصر اصلي متولد فروردين است. اين پيوند اگر صورت نگيرد، بهتر است. روزهاي يكشنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین