متولدين اين ماه اغلب داراي قدي متوسط بوده، خوشرو خوش زبان و صادق هستند. اينان اغلب افرادي صبور و كاردان هستند…

خواندن ادامه فال واقعی متولدین خرداد در : فال ماه تولد خرداد

حال میتوانید پس از محاسبه عدد تاروت خود فال تاروت‌تان را مشاهده کنید:

خرداد + فروردین | 1+3

اگر با هم پيوند كنيد، گاه سازگار و خوش، گاه ناسازگار خواهيد بود. بيشتر اوقات بين شما رنجش و تلخي پيش خواهد آمد. صلح بين شما هم به خاطر يك ملك موروثي خواهد بود. عامل ناسازگاري، بيشتر متولد خرداد خواهد بود. در واقع پيوند شما ابتدا خوب اما به ترتيب با اختلاف همراه خواهد بود. در عين حال فرزند كم و مال زياد نصيب شما خواهد شد. روزهاي سه‎شنبه و چهارشنبه براي شما خوش يمن است .

خرداد + اردیبهشت | 2+3

پيوند يا شراكت خوبي نخواهيد داشت. اغلب با هم ناسازگار بوده و حتي ممكن است كارتان به جدايي و طلاق بكشد. اگر صاحب فرزند شويد، فرزند خوبي نصيبتان خواهد شد. روزهاي جمعه براي شما خوش يمن است .

خرداد + خرداد | 3+3

پيوند و شراكت شما خوب است. ممكن است در اوايل خيلي خوب نباشد، اما به ترتيب شرايط بهتر و بهتر مي‎شود و انس و الفت بيشتري با هم پيدا مي‎كنيد و اين تا آخر عمر پايدار خواهد بود. اولاد خوش قدم و نيك سيرتي نصيب شما مي‎شود. روزهاي شنبه و چهارشنبه براي شما خوش يمن

خرداد + تیر | 4+3

پيوند و شراكت شما ميانه است. نه چندان خوب و نه چندان بد. گاه با هم سازگار و موافق، و گاه در جنگ و ناسازگار خواهيد بود. معمولاً بين جنگ و آشتي فاصله زيادي نداريد. اغلب تقصير با متولد خرداد است. روزهاي چهارشنبه با شما سازگار است .

خرداد + مرداد | 5+3

پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت. اغلب نسبت به هم ظنين و بدگمان مي‎شويد. اگر بديني و كينه‎توزي را كنار بگذاريد، اين پيوند يا شراكت بهتر خواهد شد. البته متولد مرداد بايستي بيشتر مدارا كند. در ضمن فرزند كمي خواهيد داشت، زيرا اغلب فرزند شما قبل يا بعد از تولد خواهد مرد. روزهاي چهارشنبه براي شما خوب است .

خرداد + شهریور | 6+3

پيوند و شراكت شما بسيار خوب است. با هم سازگار و متفق خواهيد بود. اگر گاه جزئي كدورت هم پيش بيايد، ديگران عامل آن خواهند بود. به دليل شرايط و موقعيت متولد خرداد، فرزندي نخواهيد داشت يا تعداد يك يا دو فرزند بيشتر نخواهيد داشت. روزهاي چهارشنبه و جمعه براي شما خوش يمن است .

خرداد + مهر | 7+3

پيوند و شراكت خيلي خوبي خواهيد داشت. سود زيادي به يكديگر مي‎رسانيد. زندگي خوش و سعادتمندي خواهيد داشت. اگر جزئي اختلاف پيش بيايد، مقصر متولد خرداد است. تعداد فرزندان شما كم خواهد بود. روزهاي چهارشنبه براي شما خوش يمن است .

خرداد + آبان | 8+3

پيوند و شراكت شما ميانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستيد و گاه ناسازگار. بايد هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشيد كار و زندگي شما با خوشي و موفقيت توأم باشد. در زندگي صاحب فرزند نيز خواهيد شد. روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

خرداد + آذر | 9+3

پيوند و شراكت شما ميانه است.بيشتر در قهر و ستيز زندگي خواهيد كرد. اغلب مقصر متولد خرداد است. يك تا دو فرزند نصيب شما مي‎شود. متولد خرداد عمر طولاني خواهد داشت. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است .

خرداد + دی | 10+3

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. اغلب موافق و مطيع هم بوده به خوبي زندگي خواهيد كرد. به ندرت ممكن است اختلاف جدي بين شما پيش بيايد كه آن هم به زودي برطرف مي‎گردد.روزهاي يكشنبه براي شما خوب خواهد بود .

خرداد + بهمن | 11+3

پيوند و شراكت نه چندان خوب و نه چندان بد خواهيد داشت. گاه بين شما خصومت و اختلاف پيش مي‎آيد كه عامل آن حسودان و بدگويان هستند. افراد بيگانه را به منزل راه ندهيد و به هر كس اعتماد نكنيد. شما صاحب چند فرزند كه بيشتر پسر خواهد بود مي‎شويد. روزهاي شنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

خرداد + اسفند | 12+3

پيوند و شراكت خيلي خوبي خواهيد داشت. پيوسته سازگار و مطيع هم خواهيد بود. از لحاظ مادي در رفاه و آسايش خواهيد بود و بيشتر عمرتان را با خوشي سپري خواهيد كرد. تعداد فرزندان شما كم خواهد بود. روزهاي پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین