متولدين اين ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب كارشان منظم و پول فراوان به دست مي‎آورند. اما بعضاً آن را در جاي غير ضروري خرج مي‎كنند…

خواندن ادامه فال واقعی متولدین تیر در : فال ماه تولد تیر

حال میتوانید پس از محاسبه عدد تاروت خود فال تاروت‌تان را مشاهده کنید:

تیر + فروردین | 1+4

سازش بين شما دو نفر مشكل است. مدتي جنگ و ستيز خواهيد داشت و حتي ممكن است کارتان به جدايي بكشد. درآمدتان كم و اكثر اوقات در سختي و ناراحتي به سر خواهيد برد. به ندرت ممكن است صاحب ملك و زمين شويد. در ضمن فرزند خوبي ممكن است نصيب شما نشود. عمر متولد تيرماه بيشتر خواهد بود. روزهاي دوشنبه براي شما خوش يمن است .

تیر + اردیبهشت | 2+4

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. در بين شما محبت و توافق خواهد بود. به ندرت ممكن است كدورت پيش بيايد. صاحب چند فرزند مي‎شويد و از رفاه نسبي خوبي برخوردار خواهيد شد. روزهاي جمعه براي شما خوش ‎يمن است .

تیر + خرداد | 3+4

پيوند و شراكت شما ميانه است. نه چندان خوب و نه چندان بد. گاه با هم سازگار و موافق، و گاه در جنگ و ناسازگار خواهيد بود. معمولاً بين جنگ و آشتي فاصله زيادي نداريد. اغلب تقصير با متولد خرداد است. روزهاي چهارشنبه با شما سازگار است .

تیر + تیر | 4+4

پيوند و شراكت خوي نخواهيد داشت. اغلب با هم ناسازگار بوده و زندگي را بر خود تلخ مي‎كنيد. اگر اين پيوند و شراكت صورت نگيرد، بهتر است. زيرا ممكن است منجر به جدايي و طلاق شود. روزهاي يكشنبه و چهارشنبه براي شما خوب است .

تیر + مرداد | 5+4

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. با هم سازگار و موافق و خوشبخت خواهيد بود. در اين پيوند به سعادت و خوشي دست مي‎يابيد. به ندرت ممكن است بين شما كدورت پيش بيايد. در زندگي صاحب چند فرزند مي‎شويد و روزهاي يكشنبه و جمعه براي شما خوش يمن است .

تیر + شهریور | 6+4

پيوند و شراكت شما متوسط است. حفظ ظاهر مي‎كنيد، اما توافق و محبت پايداري نسبت به هم نخواهيد داشت. فرزندان شما هم زندگي متوسطي خواهند داشت. عمر متولد تير بيشتر خواهد بود. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .

تیر + مهر | 7+4

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت.با هم سازگار و موافق و مهربان خواهيد بود. هر چه بيشتر برويد، انس و الفت بيشتري با هم پيدا مي‎كنيد. اگر هم گاه اختلاف يا كدورتي هم پيش بيايد. به زودي بر طرف مي‎شود. كه البته بيشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. فرزندان زيادي خواهيد داشت. روزهاي جمعه براي شما خوش يمن خواهد بود .

تیر + آبان | 8+4

پيوند خوبي نخواهيد داشت. پيوسته در نظر يكديگر بد جلوه مي‎كنيد و حرف يكديگر را نمي‎پذيريد. اغلب دوستان و همكارن از شما در رنج خواهند بود. درآمد خوبي نخواهيد داشت. فرزند نيز كم خواهيد داشت. يك يا دو تا. روزهاي جمعه براي شما خوب است .

تیر + آذر | 9+4

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. در اكثر موارد با هم موافق بوده و زندگي خوب و راحتي در پيش خواهيد داشت. بعد از سه سال، خصومتي بين شما پيش مي‎آد كه به زودي برطرف مي‎شود. تعدادي فرزند در طالع شما ديده مي‎شود. روزهاي شنبه برای ما خوش يمن خواهد بود .

تیر + دی | 10+4

پيوسند و شراكت نسبتاً خوبي است. ابتداي زندگي يا شراكت، رفاه نسبي خواهيد داشت. اندكي خصومت بين شما پيش مي‎آيد كه بيشتر مقصر متولد تير خواد بود. اما كم كم رفاه بيشتري پيدا مي‎كنيد و با هم زندگي خوب و طولاني خواهيد داشت. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است .

تیر + بهمن | 11+4

پيوند و شراكت خيلي خوبي است. با هم در توافق و مهرباني زندگي مي‎كنيد. پول و موقعيت خوبي به دست خواهيد آورد. فرزندان خوشبخت و موفقي خواهيد داشت. به ندرت ممكن است بين شما كدورت يا دلخوري پيش بيايد. روزهاي شنبه و پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

تیر + اسفند | 12+4

شراكت و پيوند گرمي خواهيد داشت. با هم رفيق و سازگار بوده با احترام زندگي خواهيد كرد. در اغلب امور صبور و استار بوده و مصلحت يكديگر را در نظر مي‎گيرند. تعداد فرزندان شما كم است، زيرا فرزند براي شما نمي‎ماند. روزهاي يكشنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین