متولدين اين ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب كارشان منظم و پول فراوان به دست مي‎آورند…

خواندن ادامه فال واقعی متولدین شهریور در : فال ماه تولد شهریور

حال میتوانید پس از محاسبه عدد تاروت خود فال تاروت‌تان را مشاهده کنید:

شهریور + فروردین | 1+6

پيوند يا شراكت خوبي خواهيد داشت. در اغلب امور با هم سازگار و موافق خواهيد بود. اگر هم اختلافي پيش بيايد، از جانب متولد فروردين خواهد بود. متولد شهريور عمر بيشتري خواهد داشت. اما از ناحيه شكم، دچار يك بيماري سخت مي‎شود. در زندگي صاحب چند فرزند مي‎شوين. درآمد حرام با شما سازگار نيست. روزهاي پنجشنبه براي شما خوش يمن است

شهریور + اردیبهشت | 2+6

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت و همواره با هم سازگار و مهربان خواهيد بود. زندگي خوشي در طالع داريد. ملك و مال خوبي به دست مي‎آوريد. اگر گاه اختلاف جزئي بين شما پيش بيايد، مقصر متولد شهريور خواهد بود. فرزندان شما بيشتر دختر خواهند بود. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است

شهریور + خرداد | 3+6

پيوند و شراكت شما بسيار خوب است. با هم سازگار و متفق خواهيد بود. اگر گاه جزئي كدورت هم پيش بيايد، ديگران عامل آن خواهند بود. به دليل شرايط و موقعيت متولد خرداد، فرزندي نخواهيد داشت يا تعداد يك يا دو فرزند بيشتر نخواهيد داشت. روزهاي چهارشنبه و جمعه براي شما خوش يمن است .

شهریور + تیر | 4+6

پيوند و شراكت شما متوسط است. حفظ ظاهر مي‎كنيد، اما توافق و محبت پايداري نسبت به هم نخواهيد داشت. فرزندان شما هم زندگي متوسطي خواهند داشت. عمر متولد تير بيشتر خواهد بود. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .

شهریور + مرداد | 5+6

در شراكت يا ازدواج، ابتدا موافق و سازگار خواهيد بود. اما بعد متولد مرداد ناسازگار شده با هم خصومت و مجادله مي‎كنيد. حتي ممكن است يكي بر ديگري آسيب برسانيد. آن وقت از يكديگر جدا زندگي كنيد و مدتي در مشكلات و گرفتاري به سر ببريد. اگر چنين وصلت يا شراکتي صورت نگيرد، بهتر است روزهاي يكشنبه و سه‎ شنبه براي شما خوب است .

شهریور + شهریور | 6+6

پيوند و شراكت نامباركي است. بهتر است صورت نگيرد. چون همواره در كشمكش و نزاع خواهيد بود و در موارد كمي ممكن است سازگاري بين شما وجود داشته باشد. اولاد كم و ناموفق نصيب شما خواهد شد. روزهاي شنبه براي شما خوب است .

شهریور + مهر | 7+6

پيوند و شراكت خوبي خواهد بود. پيوسته در توافق و شادماني به سر برده و رفاه و درآمد خوبي خواهيد داشت و به ندرت ممكن است با هم اختلاف پيدا كنيد. زندگي خانوادگي خوب همراه با فرزنداني خوب و موفق خواهيد داشت. روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

شهریور + آبان | 8+6

پيوند و شراكت خيلي خوبي نخواهد بود. ابتداي زندگي يا شراكت، وضع بهتري خواهيد داشت، اما اواسط عمر گرفتار سختي مي‎شويد. آخر عمر وضع متعادل و بهتر خواهد شد. فرزند كمي خواهيد داشت، زيرا فرزند براي شما نمي‎ماند. روزهاي چهارشنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

شهریور + آذر | 9+6

پيوند و شراكت خوبي خواهد داشت. به خوبي ايام را پشت سر خواهيد گذاشت و روز به روز بري يكديگر عزيزتر مي‎شويد. از لحاظ مالي نيز به ترتيب شرايط بهتري خواهيد داشت. همچنين فرزندان خوبي پرورش خواهيد داد. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

شهریور + دی | 10+6

پيوند و شراكت خوبي نخواهد بود. در زندگي گاه سازگار و خوش و گاهي ناسازگار خواهيد بود. هيچ وقت به توافق كامل نمي‎رسيد و اين بيشتر تقصير متولد دي خواهد بود. در صورت پيوند فاصله مرگ بين شما چهار سال خواهد بود. روزهاي چهارشنبه براي شما خوب است .

شهریور + بهمن | 11+6

پيوند و شراكت خوبي خواهد بود. با هم موافق و يكدل و سازگار خواهيد بود. فرزند كم، اما سر به راه خواهيد داشت. از لحاظ مالي هر چه جلوتر برويد، موقعيت بهترين پيدا مي‎كنيد. به ندرت ممكن است بين شما كدورت پيش بيايد. روزهاي پنجشنبه براي شما خوب است .

شهریور + اسفند | 12+6

  پيوند و شراكت بسيار خوبي است. زندگي خوش و موافق و توام با محبت و يكرنگي خواهيد داشت. اغلب در رفاه و آسايش به سر خواهيد برد. فرزند كم اما با هوش و فهيم نصيب شما خواهد شد. روزهاي جمعه براي شما خوش يمن خواهد بود .


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین