فال ابجد مرداد

طالع بینی ابجد مرد و زن متولد مرداد

متولدین این ماه عموماً دارای طبعی گرم و خشک بوده خوشرو و مهربان هستند. گاه زود خشمگین می‎شوند ولی زود آرام می‎گیرند.

حال میتوانید پس از محاسبه عدد ابجد خود فال ابجدتان را مشاهده کنید:


ابجد مرداد + فروردین | 1+5

پیوند شما توأم با شادی و خرمی است و زندگی راحتی با هم خواهید داشت. از لحاظ درآمد و ثروت، موقعیت خوبی خواهید داشت. اگر دارای فرزند پسر شوید، ممکن است باقی نماندو متولد مرداد عمر طولانی‎تری خواهد داشت. روزهای شنبه و سه‎ شنبه برای شما خوش یمن است .


ابجد مرداد + اردیبهشت | 2+5

پیوند خوبی نخواهید داشت. پیوسته در نظر یکدیگر بد جلوه می‎کنید و حرف یکدیگر را نمی‎پذیرید. اغلب دوستان و همکارن از شما در رنج خواهند بود. درآمد خوبی نخواهید داشت. فرزند نیز کم خواهید داشت. یک یا دو تا. روزهای جمعه برای شما خوب است .


ابجد مرداد + خرداد | 3+5

پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت. اغلب نسبت به هم ظنین و بدگمان می‎شوید. اگر بدینی و کینه‎توزی را کنار بگذارید، این پیوند یا شراکت بهتر خواهد شد. البته متولد مرداد بایستی بیشتر مدارا کند. در ضمن فرزند کمی خواهید داشت، زیرا اغلب فرزند شما قبل یا بعد از تولد خواهد مرد. روزهای چهارشنبه برای شما خوب است .


ابجد مرداد + تیر | 4+5

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. با هم سازگار و موافق و خوشبخت خواهید بود. در این پیوند به سعادت و خوشی دست می‎یابید. به ندرت ممکن است بین شما کدورت پیش بیاید. در زندگی صاحب چند فرزند می‎شوید و روزهای یکشنبه و جمعه برای شما خوش یمن است .


ابجد مرداد + مرداد | 5+5

پیوند و شراکت شما متوسط خواهد بود. گاه سازگار و گاهی ناسازگار خواهید بود. صدمه یا جراحتی به یکی از متولدی مرداد وارد می‎شود که دو تا شش ماه در او باقی می‏ماند. یکی از متولدین مرداد کارمند دولت خواهد بود. روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای شما خوب است .


ابجد مرداد + شهریور | 6+5

در شراکت یا ازدواج، ابتدا موافق و سازگار خواهید بود. اما بعد متولد مرداد ناسازگار شده با هم خصومت و مجادله می‎کنید. حتی ممکن است یکی بر دیگری آسیب برسانید. آن وقت از یکدیگر جدا زندگی کنید و مدتی در مشکلات و گرفتاری به سر ببرید. اگر چنین وصلت یا شراکتی صورت نگیرد، بهتر است روزهای یکشنبه و سه‎ شنبه برای شما خوب است .


ابجد مرداد + مهر | 7+5

پیوند یا شراکت شما متوسط است. اغلب ناموافق و ناسازگار خواهید بود. بیشتر مقصر متولد مرداد است و باید از خود خویشتنداری بیشتری نشان دهد. فرزندان کمی خواهید داشت، اما آنها در رفاه و آرامش خواهند بود. روزهای یکشنبه و سه ‎شنبه برای شما خوب است .


ابجد مرداد + آبان | 8+5

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. نسبت به هم سازگار و مهربان خواهید بود. زندگانی مرفه و طولانی خواهید داشت. اگر گاه کدورتی پیش بیاید، به خاطر حرف نادرست و بدی است که یکی از شما دو نفر می‎زنید. تعداد فرزندان شما کم خواهند بود. روزهای پنجشنبه برای شما خوب است .


ابجد مرداد + آذر | 9+5

پیوند و شراکت متوسطی است. در اوایل با هم لجاجت می‎کنید که بیشتر متولد آذرماه مقصر خواهد بود. متولد مرداد باید تحمل بیشتری از خود نشان دهد. بعد کم و بیش زندگی بهتری خواهید داشت. اولاد کمی خواهید داشت. روزهای یکشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن است .


ابجد مرداد + دی | 10+5

پیوند و شراکت نسبتاً خوبی خواهید داشت. گاه یکی ز شما دو نفر ناسازگار می‎شوید، ولی زود سازش می‎کنید. اگر کمی بیشتر به هم احترام بگذارید، شرایط زندگی بهتری در پیش خواهید داشت. هر چه بیشتر بروید، زندگی بهتر و آرام‎تری خواهید داشت. روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است .


ابجد مرداد + بهمن | 11+5

پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت. پیوسته با هم ناسازگاری می‎کنید و زندگی تلخ و سختی خواهید داشت. اگر این پیوند یا شراکت صورت نگیرد، بهتر خواهد بود. روزهای شنبه برای شما خوب خواهد بود


ابجد مرداد + اسفند | 12+5

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. موافق و سازگار زندگی می‎کنید و کمتر به اختلاف می‎رسید. عمری را با خوشی و رضایت سپری خواهید کرد و از راه و آرامش برخوردار بود. فرزند زیادی نصیب شما می‎شود. روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است