متولدين اين ماه عموماً داراي طبعي گرم و خشك بوده خوشرو و مهربان هستند. گاه زود خشمگين مي‎شوند ولي زود آرام مي‎گيرند.

خواندن ادامه فال واقعی متولدین مرداد در : فال ماه تولد مرداد

حال میتوانید پس از محاسبه عدد تاروت خود فال تاروت‌تان را مشاهده کنید:

مرداد + فروردین | 1+5

پيوند شما توأم با شادي و خرمي است و زندگي راحتي با هم خواهيد داشت. از لحاظ درآمد و ثروت، موقعيت خوبي خواهيد داشت. اگر داراي فرزند پسر شويد، ممكن است باقي نماندو متولد مرداد عمر طولاني‎تري خواهد داشت. روزهاي شنبه و سه‎ شنبه براي شما خوش يمن است .

مرداد + اردیبهشت | 2+5

پيوند خوبي نخواهيد داشت. پيوسته در نظر يكديگر بد جلوه مي‎كنيد و حرف يكديگر را نمي‎پذيريد. اغلب دوستان و همكارن از شما در رنج خواهند بود. درآمد خوبي نخواهيد داشت. فرزند نيز كم خواهيد داشت. يك يا دو تا. روزهاي جمعه براي شما خوب است .

مرداد + خرداد | 3+5

پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت. اغلب نسبت به هم ظنين و بدگمان مي‎شويد. اگر بديني و كينه‎توزي را كنار بگذاريد، اين پيوند يا شراكت بهتر خواهد شد. البته متولد مرداد بايستي بيشتر مدارا كند. در ضمن فرزند كمي خواهيد داشت، زيرا اغلب فرزند شما قبل يا بعد از تولد خواهد مرد. روزهاي چهارشنبه براي شما خوب است .

مرداد + تیر | 4+5

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. با هم سازگار و موافق و خوشبخت خواهيد بود. در اين پيوند به سعادت و خوشي دست مي‎يابيد. به ندرت ممكن است بين شما كدورت پيش بيايد. در زندگي صاحب چند فرزند مي‎شويد و روزهاي يكشنبه و جمعه براي شما خوش يمن است .

مرداد + مرداد | 5+5

پيوند و شراكت شما متوسط خواهد بود. گاه سازگار و گاهي ناسازگار خواهيد بود. صدمه يا جراحتي به يكي از متولدي مرداد وارد مي‎شود كه دو تا شش ماه در او باقي مي‏ماند. يكي از متولدين مرداد كارمند دولت خواهد بود. روزهاي يكشنبه و چهارشنبه براي شما خوب است .

مرداد + شهریور | 6+5

در شراكت يا ازدواج، ابتدا موافق و سازگار خواهيد بود. اما بعد متولد مرداد ناسازگار شده با هم خصومت و مجادله مي‎كنيد. حتي ممكن است يكي بر ديگري آسيب برسانيد. آن وقت از يكديگر جدا زندگي كنيد و مدتي در مشكلات و گرفتاري به سر ببريد. اگر چنين وصلت يا شراکتي صورت نگيرد، بهتر است روزهاي يكشنبه و سه‎ شنبه براي شما خوب است .

مرداد + مهر | 7+5

پيوند يا شراكت شما متوسط است. اغلب ناموافق و ناسازگار خواهيد بود. بيشتر مقصر متولد مرداد است و بايد از خود خويشتنداري بيشتري نشان دهد. فرزندان كمي خواهيد داشت، اما آنها در رفاه و آرامش خواهند بود. روزهاي يكشنبه و سه ‎شنبه براي شما خوب است .

مرداد + آبان | 8+5

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. نسبت به هم سازگار و مهربان خواهيد بود. زندگاني مرفه و طولاني خواهيد داشت. اگر گاه كدورتي پيش بيايد، به خاطر حرف نادرست و بدي است كه يكي از شما دو نفر مي‎زنيد. تعداد فرزندان شما كم خواهند بود. روزهاي پنجشنبه براي شما خوب است .

مرداد + آذر | 9+5

پيوند و شراكت متوسطي است. در اوايل با هم لجاجت مي‎كنيد كه بيشتر متولد آذرماه مقصر خواهد بود. متولد مرداد بايد تحمل بيشتري از خود نشان دهد. بعد كم و بيش زندگي بهتري خواهيد داشت. اولاد كمي خواهيد داشت. روزهاي يكشنبه و پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

مرداد + دی | 10+5

پيوند و شراكت نسبتاً خوبي خواهيد داشت. گاه يكي ز شما دو نفر ناسازگار مي‎شويد، ولي زود سازش مي‎كنيد. اگر كمي بيشتر به هم احترام بگذاريد، شرايط زندگي بهتري در پيش خواهيد داشت. هر چه بيشتر برويد، زندگي بهتر و آرام‎تري خواهيد داشت. روزهاي يكشنبه براي شما خوش يمن است .

مرداد + بهمن | 11+5

پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت. پيوسته با هم ناسازگاري مي‎كنيد و زندگي تلخ و سختي خواهيد داشت. اگر اين پيوند يا شراكت صورت نگيرد، بهتر خواهد بود. روزهاي شنبه براي شما خوب خواهد بود

مرداد + اسفند | 12+5

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. موافق و سازگار زندگي مي‎كنيد و كمتر به اختلاف مي‎رسيد. عمري را با خوشي و رضايت سپري خواهيد كرد و از راه و آرامش برخوردار بود. فرزند زيادي نصيب شما مي‎شود. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین