متولدين اين ماه اغلب افرادي شجاع و سخاوتمند، زيرك و فهيم هستند. در انجام كارها گاه توانا و گاه ناتوان جلوه مي‎كنند. اغلب در جواني و پيري پاكدامن بوده و از كسب و كال حلال، سود خوبي نصيبشان مي‎شود…

خواندن ادامه فال واقعی متولدین اسفند در : فال ماه تولد اسفند

حال میتوانید پس از محاسبه عدد تاروت خود فال تاروت‌تان را مشاهده کنید:

اسفند + فروردین | 1+12

ازدواج يا شراكت خوبي خواهيد داشت. با هم صادق نبوده به دشمني با هم رفتار خواهيد كرد. بيشتر اوقات به جاي محبت و سازگاري، با خشم و عصبانيت با هم برخورد مي‎كنيد. مقصر اصلي متولد فروردين است. اين پيوند اگر صورت نگيرد، بهتر است. روزهاي يكشنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

اسفند + اردیبهشت | 2+12

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. نسبت به يكديگر مهربان بوده و با خوشي زندگي خواهيد كرد. تعدادي فرزند خواهيد داشت و از جانب آنان به شادي و نشاط دست مي‎يابيد. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

اسفند + خرداد | 3+12

پيوند و شراكت خيلي خوبي خواهيد داشت. پيوسته سازگار و مطيع هم خواهيد بود. از لحاظ مادي در رفاه و آسايش خواهيد بود و بيشتر عمرتان را با خوشي سپري خواهيد كرد. تعداد فرزندان شما كم خواهد بود. روزهاي پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

اسفند + تیر | 4+12

شراكت و پيوند گرمي خواهيد داشت. با هم رفيق و سازگار بوده با احترام زندگي خواهيد كرد. در اغلب امور صبور و استار بوده و مصلحت يكديگر را در نظر مي‎گيرند. تعداد فرزندان شما كم است، زيرا فرزند براي شما نمي‎ماند. روزهاي يكشنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

اسفند + مرداد | 5+12

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. موافق و سازگار زندگي مي‎كنيد و كمتر به اختلاف مي‎رسيد. عمري را با خوشي و رضايت سپري خواهيد كرد و از راه و آرامش برخوردار بود. فرزند زيادي نصيب شما مي‎شود. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است

اسفند + شهریور | 6+12

پيوند و شراكت بسيار خوبي است. زندگي خوش و موافق و توام با محبت و يكرنگي خواهيد داشت. اغلب در رفاه و آسايش به سر خواهيد برد. فرزند كم اما با هوش و فهيم نصيب شما خواهد شد. روزهاي جمعه براي شما خوش يمن خواهد بود .

اسفند + مهر | 7+12

پيوند و شراكت خيلي خوبي خواهيد داشت. پيوسته در زندگي موافق و سازگار و مهربان خواهيد بود. تا آنجا كه ديگران بر شما حسادت خواهند كرد. روز به روز موقعيت مالي بهتري پيدا خواهيد كرد. فرزندان زيادي خواهيد كرد. فرزندان زيادي خواهيد داشت. روزهاي يكشنبه براي شما خوش يمن است .

اسفند + آبان | 8+12

شراكت و پيوند خوبي خواهيد داشت. با هم به خوشي زندگي خواهيد مرد. هرگاه قهري پيش بيايد، فوراً با هم آشتي خواهيد كرد. عجيب اين كه مرگ شما دو نفر با هم يا شبه هم اتفاق خواهد افتاد. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .

اسفند + آذر | 9+12

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. زندگي سازگار و موافق با عمري طولاني خواهيد داشت. مال و ثروت خوبي نصيب شما مي‎شود. تعدادي فرزند خواهيد داشت كه بيشتر پسر خواهند بود. اگر چه بعضي از آنها به بيماري سختي گرفتار مي‎شوند، اما به سلامت و عافيت مي‎رسند. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است .

اسفند + دی | 10+12

در شراكت يا ازدواج، ابتدا موافق و سازگار خواهيد بود. اما بعد متولد مرداد ناسازگار شده با هم خصومت و مجادله مي‎كنيد. حتي ممكن است يكي بر ديگري آسيب برسانيد. آن وقت از يكديگر جدا زندگي كنيد و مدتي در مشكلات و گرفتاري به سر ببريد. اگر چنين وصلت يا شراکتي صورت نگيرد، بهتر است روزهاي يكشنبه و سه‎ شنبه براي شما خوب است .

اسفند + بهمن | 11+12

پيوند و شراكت شما ميانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستيد و گاه ناسازگار. بايد هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشيد كار و زندگي شما با خوشي و موفقيت توأم باشد. در زندگي صاحب فرزند نيز خواهيد شد. روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

اسفند + اسفند | 12+12

پيوسند و شراكت نسبتاً خوبي است. ابتداي زندگي يا شراكت، رفاه نسبي خواهيد داشت. اندكي خصومت بين شما پيش مي‎آيد كه بيشتر مقصر متولد تير خواد بود. اما كم كم رفاه بيشتري پيدا مي‎كنيد و با هم زندگي خوب و طولاني خواهيد داشت. روزهاي شنبه و يكشنبه براي شما خوش يمن است .

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین