فال ابجد اسفند

طالع بینی ابجد مرد و زن متولد اسفند ماه

متولدین این ماه اغلب افرادی شجاع و سخاوتمند، زیرک و فهیم هستند. در انجام کارها گاه توانا و گاه ناتوان جلوه می‎کنند. اغلب در جوانی و پیری پاکدامن بوده و از کسب و کال حلال، سود خوبی نصیبشان می‎شود…

حال میتوانید پس از محاسبه عدد ابجد خود فال ابجدتان را مشاهده کنید:


ابجد اسفند + فروردین | 1+12

ازدواج یا شراکت خوبی خواهید داشت. با هم صادق نبوده به دشمنی با هم رفتار خواهید کرد. بیشتر اوقات به جای محبت و سازگاری، با خشم و عصبانیت با هم برخورد می‎کنید. مقصر اصلی متولد فروردین است. این پیوند اگر صورت نگیرد، بهتر است. روزهای یکشنبه و پنجشنبه برای شما خوب است.


ابجد اسفند + اردیبهشت | 2+12

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. نسبت به یکدیگر مهربان بوده و با خوشی زندگی خواهید کرد. تعدادی فرزند خواهید داشت و از جانب آنان به شادی و نشاط دست می‎یابید. روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود.


ابجد اسفند + خرداد | 3+12

پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت. پیوسته سازگار و مطیع هم خواهید بود. از لحاظ مادی در رفاه و آسایش خواهید بود و بیشتر عمرتان را با خوشی سپری خواهید کرد. تعداد فرزندان شما کم خواهد بود. روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است.


ابجد اسفند + تیر | 4+12

شراکت و پیوند گرمی خواهید داشت. با هم رفیق و سازگار بوده با احترام زندگی خواهید کرد. در اغلب امور صبور و استار بوده و مصلحت یکدیگر را در نظر می‎گیرند. تعداد فرزندان شما کم است، زیرا فرزند برای شما نمی‎ماند. روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود.


ابجد اسفند + مرداد | 5+12

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. موافق و سازگار زندگی می‎کنید و کمتر به اختلاف می‎رسید. عمری را با خوشی و رضایت سپری خواهید کرد و از راه و آرامش برخوردار بود. فرزند زیادی نصیب شما می‎شود. روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است


ابجد اسفند + شهریور | 6+12

پیوند و شراکت بسیار خوبی است. زندگی خوش و موافق و توام با محبت و یکرنگی خواهید داشت. اغلب در رفاه و آسایش به سر خواهید برد. فرزند کم اما با هوش و فهیم نصیب شما خواهد شد. روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود.


ابجد اسفند + مهر | 7+12

پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت. پیوسته در زندگی موافق و سازگار و مهربان خواهید بود. تا آنجا که دیگران بر شما حسادت خواهند کرد. روز به روز موقعیت مالی بهتری پیدا خواهید کرد. فرزندان زیادی خواهید کرد. فرزندان زیادی خواهید داشت. روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است.


ابجد اسفند + آبان | 8+12

شراکت و پیوند خوبی خواهید داشت. با هم به خوشی زندگی خواهید مرد. هرگاه قهری پیش بیاید، فوراً با هم آشتی خواهید کرد. عجیب این که مرگ شما دو نفر با هم یا شبه هم اتفاق خواهد افتاد. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است.


ابجد اسفند + آذر | 9+12

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. زندگی سازگار و موافق با عمری طولانی خواهید داشت. مال و ثروت خوبی نصیب شما می‎شود. تعدادی فرزند خواهید داشت که بیشتر پسر خواهند بود. اگر چه بعضی از آنها به بیماری سختی گرفتار می‎شوند، اما به سلامت و عافیت می‎رسند. روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است.


ابجد اسفند + دی | 10+12

در شراکت یا ازدواج، ابتدا موافق و سازگار خواهید بود. اما بعد متولد مرداد ناسازگار شده با هم خصومت و مجادله می‎کنید. حتی ممکن است یکی بر دیگری آسیب برسانید. آن وقت از یکدیگر جدا زندگی کنید و مدتی در مشکلات و گرفتاری به سر ببرید. اگر چنین وصلت یا شراکتی صورت نگیرد، بهتر است روزهای یکشنبه و سه‎ شنبه برای شما خوب است.


ابجد اسفند + بهمن | 11+12

پیوند و شراکت شما میانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستید و گاه ناسازگار. باید هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشید کار و زندگی شما با خوشی و موفقیت توأم باشد. در زندگی صاحب فرزند نیز خواهید شد. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوب است.


ابجد اسفند + اسفند | 12+12

پیوسند و شراکت نسبتاً خوبی است. ابتدای زندگی یا شراکت، رفاه نسبی خواهید داشت. اندکی خصومت بین شما پیش می‎آید که بیشتر مقصر متولد تیر خواد بود. اما کم کم رفاه بیشتری پیدا می‎کنید و با هم زندگی خوب و طولانی خواهید داشت. روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است.