تقویم اردیبهشت

تمامی مناسبت ها و تعطیلات رسمی اردیبهشت سال 1400

تقویم 1401

تمامی مناسبت ها و تعطیلات رسمی اردیبهشت سال 1401 مصوب شورای فرهنگ عمومی


۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی

۱ ضربت خوردن حضرت علی (ع)

۲ اردیبهشت جشن گیاه آوری؛ روز زمین [ 22 April ]

۳ اردیبهشت روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی

۳شهادت حضرت علی (ع) (تعطیل)[۲۱رمضان ]

۴ شب قدر

۹ اردیبهشت روزشوراها

۹ اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور

۱۰ اردیبهشت جشن چهلم نوروز؛ روز ملی خلیج فارس

۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگر [ 1 May ]

۱۲ اردیبهشت شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم

۱۲اردیبهشت عید سعید فطر [ ١ شوال ]

۱۳ اردیبهشت تعطیل به مناسبت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]

۱۵ اردیبهشت جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز

۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما [ 5 May ]

۱۷ اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب

۱۸ اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ]

۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ 18 May ]


فال متولدین اردیبهشتفال ابجد اردیبهشتفال موفقیت اردیبهشت

فال روزانه اردیبهشتی ها

اگر می خواهید مقداری دقیق تر به فال و طالع خود نگاه کنید بر اساس روز تولدتان از لیست زیر فال روزانه اردیبهشت خود را ببینید:

فال روزانه 1 اردیبهشتفال روزانه 2 اردیبهشت
فال روزانه 3 اردیبهشتفال روزانه 4 اردیبهشت
فال روزانه 5 اردیبهشتفال روزانه 6 اردیبهشت
فال روزانه 7 اردیبهشتفال روزانه 8 اردیبهشت
فال روزانه 9 اردیبهشتفال روزانه 10 اردیبهشت
فال روزانه 11 اردیبهشتفال روزانه 12 اردیبهشت
فال روزانه 13 اردیبهشتفال روزانه 14 اردیبهشت
فال روزانه 15 اردیبهشتفال روزانه 16 اردیبهشت
فال روزانه 17 اردیبهشتفال روزانه 18 اردیبهشت
فال روزانه 19 اردیبهشتفال روزانه 20 اردیبهشت
فال روزانه 21 اردیبهشتفال روزانه 22 اردیبهشت
فال روزانه 23 اردیبهشتفال روزانه 24 اردیبهشت
فال روزانه 25 اردیبهشتفال روزانه 26 اردیبهشت
فال روزانه 27 اردیبهشتفال روزانه 28 اردیبهشت
فال روزانه 29 اردیبهشتفال روزانه 30 اردیبهشت
فال روزانه 31 اردیبهشت


☀ فال روزانه بر اساس ماه تولد