تعبیر خواب لباس

دیدن لباس در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن لباس در خواب چیست؟

تعبیر خواب لباس

دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس با رنگ های مختلف را دیده است اما تعبیر خواب لباس چیست؟

اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید.

اگر از کسی در خواب لباس هدیه بگیرید یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود و امنیت حاصل می نمائید ولی اگر کسی به شما لباس فقیرانه ای بدهد به قدر نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و آسیب می بینید.

اگر ببینید لباس غواصی مشکی پوشیده اید ریسک می کنید و دست به یک آزمایش بزرگ می زنید و برای تحصیل چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال خطری مسلم می روید.

اگر ببینید لباس زنانه پوشیده اید آبروی شما مطرح می گردد و به شما تهمت می زنند یا در دادگاهی مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرید. اگر زنی در خواب ببیند که لباس مردانه پوشیده کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید.

اگر در خواب بببینید که چندین دست لباس دارید تکلیف و وظیفه و تعهدات شما زیاد می شود. اگر در خواب ببینید لباستان تنگ است و در فشار قرار می گیرید و این فشار یا شغلی است یا خانوادگی. اگر در خواب ببینید لباس راحت و گشادی پوشیده اید فراغت می یابید یا روزی شما فراخ می شود.


تعبیر خواب خرید لباس

تعبیر خواب لباس های زنانه

تعبیر خواب لباس؛ امام جعفر صادق

دیدن لباس درخواب هفت وجه است.

اول: دین پاك. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل.


تعبیر دیدن لباس نو در خواب؛ محمد بن سیرین

 • اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل كه به قدر لباس مالش زیاده شود.
 • اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است.
 • اگر زنی به خواب دید كه لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود.

تعبیر خواب انواع لباس؛ ابراهیم کرمانی

اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید كه لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل كه كارش به نظام گردد.


تعبیر خواب لباس نو؛ منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب لباس نو

جامه (لباس) معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهایی که می پوشیم جامه گفته می شود. کت و شلوار ، پیراهن، جلیقه، و احیانا بارانی و پالتو. همه این ها جامه هستند یا فرد فرد به جای خود جامه نامیده می شوند.

در خواب لباس حیثیت و آبروی مرد یا کسب و کار او می باشد و طبعا اگر لباسش تمیز و شیک و نو باشد بیننده خواب مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثیف و پاره باشد شخصی است بی آبرو که کار و حرفه خوبی هم ندارد.

این یک تعبیر کلی است نسبت به لباس اما لباس می تواند از جنس های مختلف و حالات گوناگون و رنگ های متفاوت باشد که هر یک تعبیری خاص خود دارد.

اگر در خواب دیدید لباسی به تن دارید که ظاهرش تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی که خودتان می دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید و به نا حق خود را متقی و منزه نشان داده اید.

عکس این هم درست است یعنی اگر ظاهر لباس شما کثیف و مندرس بود اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می نگرد و کارهایی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده.

اگر در خواب ببینید که لباسی لکه دار پوشیده اید خوابتان می گوید که به شما بهتان می زنند و اگر لباسی زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر میدهد.

لباس ابریشمین فریب و نیرنگ است و جامه پشمین مال و خواسته است که نصیب شما می شود.

چنان چه در خواب ببینید که لباس شما پاره شده رازتان فاش می گردد و اگر این دریدگی پشت جامه شما بود به شما تهمت می زنند در حالی که بی گناهید. اگر در خواب ببینید لباسی چرک و کثیف به تن دارید گرفتار غم و اندوه می شوید.

لباس مشکی شوکت و اعتبار است. جامه سرخ خرمی است یا خشم و لباس سبز را لباس بهشتیان دانسته اند که پوشیدنش مبارک است و میمنت دارد.

لباس سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست.

اگر در خواب ببینید که لباس می دوزید، هر چه باشد فرق نمی کند از زیر جامه گرفته تا کت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر می روید و سفر شما به قدر همان جامه ای که می دوزید اهمیت دارد و طول می کشد چنان چه یک زیر پیراهنی ساده می دوزید سفر طولانی و مهم نیست ولی اگر پالتوئی بلند و کلفت می دوزید سفرتان طولانی و دارای اهمیت زیاد است.


تعبیر خواب لباس بیمارستانی

لباس بیمارستان در خواب نشانگر آسیب پذیری یا مراقبت از دیگران است. اگر خواب دیده اید که لباس تان را در آورده و لباس بیمارستانی را به تن کرده اید، این نشان می دهد که نسبت به قبل آسیب پذیر تر شده اید و بخشی از قدرت خود را کنار می ‌گذارید تا کس دیگری از شما مراقبت کند.


تعبیر خواب پیراهن

کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می دهد.

اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می کنند.

چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی خرند.

ادامه خواب: پیراهن پاره در خواب

لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است.

لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب ژاکت

☺ تعبیر خواب «لباس» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «لباس» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


123 دیدگاه

 1. سیف

  سلام خسته نباشیددیشب خواهرخانمم خواب دید بنده تیشرتی دارم دیگه نمیخوامش دخترش بهش میگه دایی یعنی بنده دیگه تیشرت رو نمیخواد ببرش برا بابا خواهرخانمم به دخترش میگه نه نمیخوام ونبردمش تیشرت بنده طوسی راه راه یه مقدار کهنه هستش سپاسگزارمیشم اگه تعبیربفرمایید

 2. سلما

  خواب دیدم جشن عروسی داریم من لباس عروسی ندارم .این خواب رو چند بار دیدم

  • تعبیر خواب

   سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که بر اساس تعبیر خواب برای عروسی می تواند برای شما تعبیری خیر داشته باشد که در یافتن لباس موفق نشده اید و از این رو خوابی خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 3. سحر

  سلام من خواب دیدم که یک مانتوی توری مشکی خریدم همونجا تنم کردم و مهمانی رفتم و از نظر خودم خیلی زیبا شده بودن واز مکانی که تنگ بوده رد شدم و روسری حریر زیبایی به رنگ سبز و ابی روشن به سرم بود افتاد و دوباره برداشتم و سرم کردم تعبیرش چیه

 4. آلا

  سلام یک خانمی که فامیل هست و سنش ۷۰ سالشه اما سالمه بیماری نداره خواب دیدم خیلیییی چاق شده خودش چاق هست اما تو خواب خیلی زیاد چاق شده بود لباسی پوشیده بود مثل گداها تنش بود
  خیلیییی کثیف و چرک و کهنه خیلیییی زیاد داشت میومد خونه من
  اجازه ندادم بیاد داخل چون لباسش خیلی کثیف بود.
  میشه بگید تعبیرش چیه؟

 5. زیبا

  سلام من تو خواب دیدیم دونفر از همسایه های مامانم زن هستند خیلیم صمیمی هستیم یرا من مانتو بلند زیبا و جنس لی و یه پیراهن خوشگل خریدن من می پوشم مانتوش بلند خیلی شیکه.

 6. مهين

  با سلام خواب ديدم چمدان پدر شوهرم را با خواهر شوهرم باز كرديم و ديدم كلي لباس هاي نو استفاده نشده بخصوص زير پيراهني داشت من به خواهر شوهرم گفتم ميشه به من و شوهرم از اين لباس ها بدي بعد فكر كنم يك زير پيراهني به من داد و يادم نمياد به شوهرم چي داد بعد يك جامع نو پوشيدم و رفتيم براي يك جوان خواستگاري بعد من به جوان گفتم اگر اين خانم را نخواستي من برات يك خانم كه از آشناهاي ما بود سراغ دارم

 7. فرشته

  سلام
  خواب دیدم همسرم از طرف شرکتی که قرار هست به تازگی اونجا مشغول به کار بشم یه سری هدایا برام آورده، وقتی باز کردم دیدم کلی لباس نو هست که داشتم اون لباس هایی که دوست داشتم رو جدا می کردم و اونایی که نمی خواستم رو کنار میزاشتم که برگردونم و هزینه لباس ها رو طبق گفته خودشون بگیرم. تو خواب قبل از رفتن به اون شرکت کاملا مردد بودم و یه ترسی داشتم که این حس رو تو بیداری هم دارم، ولی بعد از گرفتن اون همه لباس که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، نظرم تا حدودی تو خواب عوض شد و حسم بهتر شده بود، ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 8. یونا

  سلام دختر مجرد هستم من خواب دیدم که دارم میرم خونه مادر یعنی انگار ازدواج کردم و میرم خونه مادرم و یه پسر هم کنارم بود منو با یه ماشین با خودش بور خونه مادرم و من یه لباس آبی زیبا و بلند و پر زرق و برق پوشیده بودم چند بار اینجوری خواب دیدم که لباس آبی پوشیدم نمی‌دونم لباس آبی یعنی چی ممنون میشم زود تعبیر کنید

 9. Dlavr

  باسلام من درخواب دیدم دوستم یک لباس سفیدمشمعی پوشیده که مثل کفن می ماند وتازه از حمام آمده بیرن نشانه چیست?

 10. سارا

  سلام خوابیدم به عنوان عروسی باران مادرم لباس مجلسی پوشاندم لباس به نظرم زیبا بود اما کامل ظاهر لباس مشخص نبود
  اما برای عروسی انگار داشتیم حاضر میشدیم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی دارد و اینکه در تعبیر لباس زیبا امده است که نشان بر عاغیت و سلامتی برای بیننده خواب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 11. پانته آ

  سلام
  من خواب دیدم که پسرم دوتا سوییشرت یا کاپشن ورزشی یک جور بادورنگ مختلف رو پرو می کرد که تازه خریده بود و یک کیف بزرگ جدید رو هم خریده بود که روی شونه اش انداخته بودو کلا درخواب خوشحال بود و منم تو خواب می گفتم که پسرم مثل خودمه که ازیک نوع لباس دوتا خریده با دورنگ مختلف ، چون خودمم در زندگی واقعی این کارروبارها انجام دادم
  لطفا بفرمایید تعبیر این خواب چیست ؟؟
  سپاس ازشما

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب خریدن لباس به خیر امده است و می تواند نشانی از ان باشد که ایشان به خیری دست یابند که قبلا شما هم به ان دسترسی داشته اید/.
   سربلند و پیروز باشید

 12. سیمین

  سلام و عرض ادب.
  من خواب دیدم شخصی ک باهاش تو خانواده خصومت داریم یک خونه نو و بزرگی خریده و من اونجا گیر افتادم و زمانی ک تو خونه دیدمش تونستم از اونجا برم بیرون. خانواده خودش رو هم نمیزاره از خونه برن بیرون و به من ابراز دلتنگی میکنن.
  همچنین مادرم هم در همون حین خواب دیده بود ک با لباس هایی نو داره به جایی میره و مراقب هستش ک وقتی راه میره لباسهاش کثیف نشه.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب را به فال نیک بگیرید که بدانید که در تعابیر خواب قهر به این شکل امده است که اگر با ایشان در خواب هنوز دشمن باشید ممکن است به خیر انجامد.
   سربلند و پیروز باشید

 13. Ashkan

  درود بر شما ،خواب دیدم یه ست کامل لباس های نو و فوق العاده تمیز با زمینه سفید،دارای طرح های سبز اکثرا یکم نارنجی یا همون زرد هم بود ،خلاصه ست کامل بود (کلاه /کفش/شرتک/رکابی/جوراب و غیره)همگی زمینه سفید و بسیار نو وشیک،که از طرف پدرم هدیه گرفته بودم ،به نقل خواهرم که بهام بود و بهم اونا رو نشون می داد ،و من اونارو برمی‌داشتند چک میکردم ،طرح پشت لباس یه دست سفید بود اگرم هم طرحی داشت جلوی لباس بود که اکثرا سبز بودن،واز خوشحال در خودم نمی‌گنجیدنم،.با تشکر

 14. سامان

  سلام، خواب دیدم کسی یا یه موجودی به من گفت لباس رنگ سبز اصلا نپوش و نخر به هیچ وجه بهت نمیاد،تعبیری داره؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   از انجایی که در تعابیر خواب برای رنگ سبز به خیر امده است از این رو ممکن است این خواب برای شما خیر نباشد و نشان از ان باشد که خدای ناکرده کسی به شما چیزی را بگوید که راه مستقیم را از شما بگیرد و ازاین جهت می تواند نشانی از خیر نباشد.
   سربلند و پیروز باشید

 15. حمیده

  سلام من خواب دیدم داخل فروشگاهی هستم و پیراهن برای خودم و دوستم که باهاش قهرم خریدم و یک شلوار جین و با لباس سنتی رله میروم اونها هم نو بود و یک آقای بازیگر دیدم و استادم از اون آقا شماره تلفن منو خواست و بعد دنبال استاد خانمم بودم که دیدن داره نماز میخونه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب شما میتواند نشان بر این داشته باشد که از احاظ جسمانی عافیت کسب میکنید و این که شما در اطرافتان با افراد با ایمانی در ارتباط هستیدو ارتباط اجتماعیتان با غریبه ها بیشتر خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 16. زهرا

  من خواب دیدم که یک لباس مجلسی صورتی به شخصی دادم اون شخصی خم یه بلیز دامن مشکی وشلوار لی آبی بهم داد ونو بود ومن در خیابان پوشیدم وراه میرفتم ولی کسی متوجه من نبود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده در ازای کاری که برای دیگری کرده اید عزت و احترامی نصیب شما شود که بسیار خوب و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 17. نسرين

  سلام من خواب ديدم كه جايى هستم كه از دختر خاله هام ٢ تا تيشرت نو ميگيرم ميپوشم ولى تيشرتش خيلى تنگ بود و توى تنم پاره شد.ميشه تعبيرشر بهم بگين؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند تعبیری به این صورت داشته باشد که خودتان را به کارهایی مشغول کنید که برای شما نیستند و خیر نیست و باید در انتخاب هایتان دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 18. عباس

  با سلام و احترام
  بنده در خواب دیدم که یک لباس سفید زیبا از فروشگاه خریدم ولی یک آرم روی آن بود که من دوست نداشتم و آن را از لباس کندم ولی ظاهرا جای چسب آن روی لباس باقی ماند که فروشنده به من گفت می‌شود آن را تمیز کرد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیرخواب خرید لباس به خیر امده است و می تواند به این معنا باشد که شما خیر جدیدی یابید که نباید در مقدار و شکل ان دخالت کنید که سبب دردسر جزئی برای شما خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 19. پوررشیدی

  سلام من خواب دیدم یک عالمه لباس مجلسی نو دارم ویک مانتو سبز رنگ وشال خیلی خوشگل سبز رنگ که نقش دار بود دارم شالو مانتو رو پوشیدم تو خواب خیلی خوشحال بودم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که می تواند به این معنا باشد که در اینده برای شما خیری در انتظار خواهد بود که به واسطه ی ان رزق یا روزی به شما رسد که از منبع ایمان شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 20. محمدرضا

  سلام و عرض ادب

  بنده خواب دیدم که جشن عید نوروز بود و آتشبازی و نور افشانی میکردند و همه کت و شلوار های نو پوشیده بودند ( خودم هم کت و شلوار شیری رنگ پوشیده بودم) و با همه روبوسی میکردم و بقیه هم باهم روبوسی میکردند.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب دیدن جشن می تواند نشان از خبری خوش در اینده باشد و پوشیدن لباس نو در خواب هم بسیار خیر است و در تعابیر نشان از ان می تواند باشد که اعتباری یابید که بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 21. یونا

  سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم کی لباس دوتا پسر همسایه مون کی مجرد هستن و تاز لباس پدر شون هم بود راستش من خیلی از اونا بدم میاد مادرم منو بزور وادار به شستن لباس اونا کرد تاز لباس پسر بزرگش هم خیلی کسیف بود لطفاً تعبیرش چی میشه من کی این خواب رو دیدم خیلی نگرانم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از ان باشد که برای شما در اینده وضعیتی رخ دهد که باید برای دیگران مسئولیتی انجام دهید که خود نشان از وظیفه است و از این رو از بابت آن نگران نباشید و ممکن است اشاره مستفیم به ان افراد نباشد.
   سربلند و پیروز باشید

 22. نازی

  سلام من یه خانم هستم دیدم که پدر و مادرم به خانه برادر شوهرم امدن و سه تا لباس همراه خود اوردن و یک لباس به من دادن و یکی به جا یم و دیگری رو مادرم برای خود برداشته میشه تعبیر کنید ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در خواب گرفتن لباس نو خییر است ونشان از گرفتن جایگاه و منسبی جدید می تواند باشد و از این رو از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 23. الهه

  سلام من یه دختر مجرد هستم خواب دیدم همکارم مرد (البته بهش علاقه هم دارم )اومده بود خونمون لباس سفید پوشیده بود و من قرار بود براش لباس بدوزم ولی نه پارچه رو دیدم ولی توی ذهنم میدونستم که میخوام لباس سفید براش بدوزم و اندازه هاشو ازش میپرسیدم ، دیروزش هم خواب دیدم که جایی بودم پر از خر خرها خیلی خوشگل بودن و من میخواستم یکیش رو انتخاب کنم ولی دیگه یادم نیست بقیه اشو

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دوختن در خواب های ما خیر است و از جهتی به این شکل تعبیر شده است که می تواند نشان از برطرف کردن مشکلی برای دیگری باشد و به همین دلیل خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 24. فاطمه

  سلام
  خواب دیدم که دختر همسایه مان که در مشهد زندگی می‌کند آمده و با خودش پارچه اوارده بود من یک پارچه که تن همان دختر بود برای دخترم که ازدواج کرده گرفتم. پارچه پولکی و سبز و خیلی قشنگ بود. به شوخی بهش گفتم پولش بمونه تا سر پل صراط. خندید و گفت اشکالی نداره
  میشه تعبیرش رو بگید چی میشه؟؟!

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب پارچه که رنگ سبز هم داشته باشد به معنای معنویت خوانده شده است و خیر است و این خواب می تواند نشان از کاری باشد که شما در اینده کنید که برای همان فرد خیری معنوی رسانید.
   سربلند و پیروز باشید

 25. اکبر

  سلام وقت بخیراقایی هستم که خواب دوتالباس شیک ونوزنانه دیدم یکی دخترانه ویکی هم برای ادم مو سن کادوپیچ کرده بودن که یه نفرپرت میکنه داخل خانه فرارمیکنه وبرای کس دیگه ای بود اسن کادو

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب لباس نو برای زن و مرد امده است که می تواند نشان از رسیدن به منفعتی باشد که خیر است و در تعبیر خواب دزد هم به خیر امده است و از این رو این خواب برای شما ممکن است معنایی خیر داشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 26. مجید مرادی

  سلام من همسرم از دنیا رفته در خواب دیدم که برهنه هستم و همسرم به من لباسی داد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که خیری به شما خواهد رسید که بسیار نیک است و آبروی شما حفظ خواهد ماند.
   سربلند و پیروز باشید.

 27. یاس

  سلام چند وقت پیش خواب خواستگارسابقم رو دیدم که دوبار بهش جواب رد دادم. در خواب دیدم که عروس خاله ی ایشون که من فقط تلفنی باشون اشنایی دارم و تا به حال ندیدمشون با چهره ای زشت و سبزه ولباس های سیاه وچادر مشکی امده پیش من و کلی هدیه با خودش اورده،و گفت این هدایا ازطرف اون اقا هستن اما از ترس پدر من به من نمیدادن،من و اون خانم توی یه خونه ی تاریک بودیم،یک دفعه دیدم پدرم امد،من سعی کردم جوری که پدرم متوجه نشه یکی از هدیه ها رو بردارم،از زیر چادر اون خانم یه جعبه جواهر افتاد من همونو برداشتم،بازش کردم توی جعبه یه جفت گوشواره نقره با مروارید اویزون شده ازش بود و چندتا النگو با خوشحالی گوشواره ها رو انداختم گوشم و النگو هارو دستم کردم،لباس سفید پوشیده بودم و روسری سرو نبود ودرحالیکه یا خوشحالی دور خودم میچرخیدم اون اقای خواستگار سابقم رو دیدم که مثل من لباس سفید پوشیده وبا لبخند و محبت به من نگاه میکنه،پدرم هم لباس زرد پوشیده بود،و همچنان فضای اون مکان تاریک بود. لطف میفرمایید تعبیر کنید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به چند وجح است و اینکه شما اگر مجرد هستید فردی را به همسری انتخاب خواهید کرد که خیر است و اینکه مورد پسندتان خواهد بود و باید بیشتر مراقب پدرتان باشید تا بیمار نشود و صدقه بدهید.
   سربلندو پیروز باشید.

 28. زهره

  سلام من قصد بیرون رفتن از خانه رو داشتم و مانتو و شال سفید و شستم و روی بند انداختم شب خواب دیدم ک لباس هارو اوردم و مشکی شدن تعجب کردم ب مادرم نشون دادم وهمان احظه دوباره کم کم ب رنگ سفید برگشت خواستم تعبیرش رو بدونم ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما از تصورات روزمرتان شکل گرفته است که تعبیر به بدی ندارد و به این معنی است که شاید برای مدتی ناراحتی و غمی را تجربه کنید که قابل رفع به خیر باشد.
   سربلندو پیروز باشید.

 29. آمنه

  سلام. وقت بخیر. خواب دیدم که خانواده همسرم مهمانی به منزلم آمده اند. من یک لباس بنفش رنگ پوشیده بودم (البته در واقعیت هم اون روز لباس بنفش پوشیده بودم) و خواهرم هم اومد منزل ما و یک بلوز زرد نو پوشیده بود. میشه لطفا تعبیرش رو بفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که مهمانی نیک است و نشان از خبر خوب ولی لباس زرد خواهرتان نشان از خوبی ندارد و به معنی بیماری برای خواهرتان تعبیر می‌شود و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 30. شهناز

  سلام من یه دختر مجردم.خواب دیدم اونی که دوسش دارم کت شلوار سفیدی پوشیده و در تلویزیون مصاحبه داره،مدل موی شیکی داشت و کت شلوار یکم براش گشاد بود،خواستم بدونم تعبیر خوابم چیه؟ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که این فرد به درجه بالای می‌رسد و احتمالا نشان به علاقه و ازدواج برای ایشان است که این ازدواج برایشان نشان از خوبی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 31. فاطمه

  سلام
  خواب دیدم یکی از دوستان نه چندان صمیمی ام لباس سیاه و سفید بلندی که جلو بازه پوشیده که منم از لباسش خوشم اومده و رفتم عینشو خریدم قیمت لباس هم پنجاه هزارتومان بود،خواهرم هم میخواست از اون لباس بخره،وقتی دوباره رفتم همون لباس فروشی این دفعه یه لباس مجلسی کوتاه آبی رنگ میخواستم بخرم که پدرم و خواهرم اصرار داشتن که لباس خوبی نیست و تنگه برام،بعد یه لباس دیگه پسند کردم که اون هم مجلسی کوتاه بود که دامنش حالت تور داشت و چندین لایه تور دوخته شده بود ولی رنگ بالاتنه لباسو یادم نیست،اون لباسو هم نخریدم میخواستم یه پیراهن بخرم
  لطفا تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب خریدن لباس نو آمده است که نشان بر سلامت جسمانی دارد و به معنی عافیت و خیر است برای شما.
   سربلند و پیروز باشید.

 32. زهرا

  سلام خواب دیدم من خواهر بزرگم و مامانم تو یه فروشگاه بزرگ لباس هستیم، نمیدونم برای خرید رفتیم یا اونجا فک کنم فروشنده بودیم، یه لباس سفید بلندیش تا زانو، مجلسی، کمر باریک پولکی(تو خوابم خیلی لباس خوشگلی بود) میخواستم بپوشم این لباس که دیدم خواهرم برداشته پوشیده من ناراحت شدم تو دلم گفتم من میخواستم بپوشم بعد تو تن اون دیدم تو تنش قشنگ بود تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان نشان بر خیر است هم برای شما و هم برای خواهرتان و اینکه لباس در خواب به معنی عافیت و تندرستی است که بر هر دویتان نیک است و اینکه لباس سفید نشان بر عاقب بخیری و اقبال نیکو است که به خیر بر هر دویتان تعبیر خواهد شد و ناراحتی شما از رفتار خواهرتان بوده است که مفداری منافع خود را مهمتر می‌داند و جای نگرانی نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 33. فاطمه

  سلام شریک عاطفی من خواب دیده در یک ارتفاعی هستیم که همه محیط اطراف مقیاسش خیلی کوچیکتر شده و تقریبا همه جا به رنگ بنفش هستش منم کنارشم با یک لباس سنتی زیبا و خودش با یک پیرهن سفید، و یکم که میریم بالاتر کلی غذاهای خوشمزه هستش که انگار تو خوابش هیچکدوممون چیزی ازش نمیخوریم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب ارتفاع نشان بر نیکی دارد و اینکه از لحاض اجتماعی و کاری به مقام خوبی خواهید رسید و اینکه احتمالا کار خاصی به شما بیشنهاد میکنند که اهن را قبول نخواهید کرد و اما این را بدانید که قبول کردن ان مایع خیر و برکت است برای شما .
   سربلند و پیروز باشید.

 34. اتی

  سلام من خاب دیدم بامادرموپدرم و باکسی ک همو دوس داریم رفتیم خرید برای عشقم یعنی دنبال لباس کت و شلوار براش بودیم چندتا لباس هم پرو کرد تعبیرش چیع؟لباس هاشم همه نو و تمیز بودن تقریبا مشکلی رنگ و براق

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر دارد که برای شما نشان از سود و منفعت است و برای شریک عاطفیتان نشان بر مقام و بزرگی است که نزد مردم دارد و یا خواهد داشت که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 35. Fofo

  سلام خسته نباشید من دختری مجردم خواب دیدم خوابیدم که مامانم اومد بیدارم کرد گفت پاشو مهمون داریم دیدم اقوام مادرم اومدن من پاشدم سریع یه سلام کردم رفتم صورتمو شستم با همون صورت خیس اومدم جلوشون سلام کردم و احوال پرسی نشستم بعد دیدم لباسام ینی مانتوم با شلوارم سفید شدن حالا میگفتم اینا که سیاه بودن چجوری سفید شدن گفتم شالم حتما رنگیه دیدم شالمم سفیده همه رو پوشیده بودم بعد اومدم سیاهشون کنم هرکار کردم نشد بعد دیدم یه گردنبند بادومی شکل بزرگ طلا نبود گردنمه حالا دیدم پایین مانتوم چندتا شکل بادومی قرمز حالا یادم نیست دقیق بودش داشتم میگفتم چقدر خوشکل شده بعد با گردنبندم مثل هم شده بود اولش راضی نبودم از سفیدی لباسام اما اخر راضی بودم داشتم نگاه میکردم که از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر عاقبت به خیری شما و آینده شما است که تعبیر خیر دارد و اینکه بادام در خواب نشان بر مالی است که به دست خواهید آورد اما زیاد نیست ولی شما را برای مدتی دلخوش خواهد کرد و زود تمام خواهد شد و این به درایت شما بستگی دارد که چگونه بر آن سرمایه گذاری کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 36. najmeh

  سلام من خواب دیدم که کت وشلوار دامادی شوهر خواهرم به او پس میدهیم و انگارخواهرم میخواست از شوهرش طلاق بگیره و به همین دلیل کت و شلوار به اودادیم تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب کت و شلوار بسیار نیک است و این که ان را به دامادتان پس داده اید نشان به خیر داردو برای او نیکی خواسته اید و به خیرخواهد رسید. و تعبیر طلاق برای خوارتان نشان بر این است که کاری و عملی انجام خواهد داد که پشیمانی به دنبال خواهد داشت.
   سربلند و پیروز باشید.

 37. نیلو

  سلام ..عشق من خواب دیده که من لباس مشکی پوشیدم و بدون اینکه از خانواده ام بترسد اومده و دست من رو گرفته و با هم از اونجا رفتیم و در ضمن زمانیکه که باهم قهر بودیم این خواب را دیده لطفا تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است از ان جهت دیده شده باشد که ایشان به این رنگ تعلق خاطر دارند و از این رو در زمانی که از شما دور بوده اند شما را در بهترین حالت ذهنی خود دیده اند و این موضوع بر ان علت است و در غیر این صورت تعبیر خیری ندارد و حتما باید صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 38. غزاله غزنوی

  خواب لباس کهنه ولی مرتب دیدم که روی بندآویزان بود ومن برای خودم وبچه هام اوناروتوی بغچه کردم دخترم هم خواب دیده مادردوستش برای نمازچادرنمازکهنه اش راداده تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این برای شما بد نیست .
   در تعبیر خواب امده است که اگر بینید که لباس کثیف و مندرس به تن دارید بد است اما اینکه در خواب لباس مرتب اما کهنه داشته اید می تواند اشاره ای به ان باشد که برای شما ابرو و عزتی قدیمی حفظ خواهد شد و این خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 39. Arefi

  سلام خواب دیدم با مامانم و چن نفر دیگه که فک انگار فامیلم بودن برای خرید لباس به یه جای قشنگ رفتیم من یه پیرهن چهارخونه ای ابی فیروزه ای و سفید تنم کردم با یه لباس دیگه اما اخرش تاب شلوارک لیمویی رنگ گرفتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و اینکه احتمالا بر این معنی است که شما در حال حاضر عافیت و سلامتی دارید و در ابن مدت به مکان های خواهید رفت که باعث بیماری برای شما خواهد شد پس بسیاار مراقب سلامتی خود باشید به گفته امام صادق لباس زرد رنگ نشان از بیماری دارد پس صدقه بدهید و از خود مراقبت به عمل آورید.
   سربلند و پیروز باشید.

 40. مهدیه

  سلام خسته نباشید
  منمدت ها پیش توی خواب دیدم که همرا همکلاسی های دانشگام توی خونه ای ناشناس هستیم همه روی سفره نشسته بودن غذا میخوردن ب من گفتن بیا بخور گفتم نه من نمیخورم نتونستم بخورم چون ازشون و از غذاشون توی خواب چندشم میشد بعدش دیدم یه جایی مثل سالن همایش هستم همه افراد سفیدپوشیده بودن وغریبه بودن وریش سفیدداشتن بجز مامانم که همراهم بود

  توی همایش یکی از اون آقاها داخل ی سینی ی دست لباس سفید اورد هدیه داد ب من داد گفت این برای شماست و من پوشیدم گفتم برای من گفت بله ماشما رو به عنوان بانوی موذن انتخاب کردیم گفتم منو گفتن بله شمارو حالا برو اذان بگو تاجایزتوبدیم ،من گفتم نه من اینکارونمیکنم بین این همه مرد صدامو بازنمیکنم برام گناهه اون آقا برام دست زد گفت آفرین برنده واقعی توهستی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این صورت می تواند تعبیر گردد که شما دو انتخای در اینده خواهید داشت که یکی از ان ها برای شماخیر نیست و اشاره ای به جمع دوستان دارد و انتخاب دیگری هم دارید که در ان برای شما خیری بسیار زیاد وجود دارد و به مادر شما هم مربوط است و مادر شما در ان انتخاب به همراه شما خواهد بود.
   بر این اساس می توانید انتخابی صحیح بکنید.
   سربلندو پیروز باشید

 41. حامد

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم یه نفر پیراهنی شبیه من پوشیده اون نفرم میشناسم این تعبیرش چیه لطفا بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر لباس در خواب معمولا به معنای همان ابرو و عزت می تواند باشد واینکه در خواب خودتان شخصی را دیده اید که لباسی همچون لباس شما پوشیده است به این معنا می تواند باشد که شما با کسی به مثل ایشان و یا خود ایشان به حدی نزدیک خواهید شد که در وجنات به مانند خود شما ماند و این برای شما خیراست.
   سربلند و پیروز باشید

 42. نرگس

  سلام..من خواب دیدم با یک شورت و یک تی شرت برای انجام کاری در خیابان راه می رفتم و تعداد زیادی مرد که لباس سربازی به تن داشتند در خیابان داشتند مرا نگاه می کردند بعد از چند قدم من خجالت کشیدم و به خانه برگشتم…تعبیرش چیست؟
  متشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر انجام عملی دارد که خوتان بر آن واقف هستید که اگر دیگران متوجه شوند برای شما زشت است و باید هر چه زود تر از آن عمل دست بردارید تا پشیمان نشوید.
   سربلند و پیروز باشید.

 43. مهدیه

  سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون اجرتون باخدا
  اواخر ماه رمضان امسال یک شب توی خواب دیدم به همراه ی خانم نااشنا ومادرم مشغول خرید لباس وپارچه هستیم اون خانم گفتن چ رنگی بخرم من بهشون گفتم سبز بخر گفت چراسبز گفتم مگ نمیدونی خداوند درسوره الدهر فرموده لباس بهشتیان سبز رنگ نشنیده سندس میگن لباس سبز بخر اون خانم ب حرف من لبخند زد ونگام کرد بعدش دیدم یک دسته زیاد گاومیش داریم که دارن ازخیابون میرن و وارد رودخانه حاشیه خیابون شدن منم ب دنبالشون گفتم وای چقدگاومیش بعدش دیدم تمام این گاومیش ها متعلق ب ماست وقتی گاومیش وارد اب رودخانه شدن ودورشدن پدرم با قایق سمت کاومیش ها رفتن واونا رو برگردوندن سمت من وبعدشم دیدم توی همون رودخانه خانما مشغول نشا برنج هستن ک رنگش سبزبود ومن گفتم وای چرا توی اب نشامیکنن اب میبره میاد همه نشا برنج میبره باخودش اما هرچی نشامیکردن اب زلال بود واصلا اب نشا ها رو باخودش نمیبرد مادرم گفت اون خانما کارشون بلدن اب نشابرنج رو نمیبره ممنون میشم تعبیربفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر دارد و اینکه شما به شخصی عافیت بخشیده اید و سلامتی برای آن فرد از امامان میخواهید و اینکه خیر است برای آن فرد و تعبیر گاومیش به گفته معبران نشان از ثروت، ریاست، بزرگی، سالی خوش و سود فراوان دانسته اند.و باز هم تعبیر بر خیر دارد و دیدن نشا برنج نشانه از مال و منفعتی حلال است که به شما خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 44. فاطمه

  سلام من خواب دیدم که مادرم زنده شده ولی لباس سفید پوشیده که کاملا خیس شده و پشت لباسش قسمت کمر خونی شده انگار که زخم شده تعبیرش چیه، از قیبر با همین حالت اومد بیرون و منو بغل کرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این معنا ممکن است باشد که بر اساس تعابیر خواب لباس ایشان نشان از وضعیت ایشان است و اینکه کمر ان خونی بوده است نشان از ان میتواند باشد که صحبتی در پشت سر ایشان گفته شده است که شما باید در جهتن رفع آن تلاش کنید و حتما برای ایشان خیرات دهید .
   سربلند و پیروز باشید

 45. mojtaba

  سلام
  من خواب دیدم که دارم دنبال پیرهن مشکی میگردم… تعبیرش چیه؟؟؟
  ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که پوشیدن لباس مشکی به مانند واقعیت به همان معننای درگیری در مشکلی و مصیبتی است که برای شما پیش ایدو از این رو بسیار اگاه باشید و حتما صدقه بدهید که انشالله برطرف شود.
   سربلند و پیروز باشید

 46. Mahya

  سلام علیکم.
  من خواب دیدم که شب نامزدیمه.
  و من لباسی به رنگ آبی آسمانی مایل به فیروزه ای به تن دارم.
  و من از لباس خیلی خوشم اومده بود.
  و خیلی خوشحال بودم و لبخند میزدم
  ممنون میشم بگید تعبیر خوابم چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب برای شما خیر است و از بابت ان نگران نباشید و بدانید که ممکن است نوید بخش شادی برای شما باشد و انشالله که خیر است.
   سربلندو پپیروز باشید

 47. هانی

  سلام خواب دیدم زفتم از ی سوپرمارکت ی دست لباس صورتی نو خیلی خوشگل ب قیمت دوازده هزارتومن میخرم وتوخواب میگم چ قیمت خوبی و درقبالش پول اسکناس و پول سکه میدم و همرته لباس تنقلات هم میخرم اما کلی ازپول ب عنوان باقی پول فروشنده بهم برگردوندمیشه تعبیرشوبگیدذهنم بدجور ریخته بهم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بر اساس گفته ی معبرین امده است که به این معنا میتواند باشد که شما در اینده حرمتی بسیار زیاد پیدا خواهید کرد و به واسطه ی ان حرمت هم خیری به شما می رسد که برای شما بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 48. مریم

  سلام، دیشب خواب دیدم که یک خرگوش کوچک کنارمه، از ترس از خواب پریدم. وقتی دوباره خوابیدم، خواب دیدم که در فضای باز کنار خونه ای جنگلی با جمعی از دوستان هستم. یک دفعه همه تقریبا دور شدند. من یکی از دوستانم موندیم که اون پیشنهاد داد بریم جنگل، بعد دیدم که اون دوستم لباس مجلسی وشیک قرمز تنشه.

  بهش گفتم که من تشنه امه برم اب بخورم بعد بریم. وقتی داشتم میرفتم به سمت خونه. دیدم منم لباس قرمز مجلسی تنمه که استین نداشت و موهام هم های لایت شده بود و ارایش داشتم. با خودم گفتم چقدر تغییر کردم… ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید. فکر میکنم تعبیرش خوب نباشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بید خدمت شما عرض کنم که به این صورت میتواند معنا و تعبیر شود که معبران گفته اند که تعبیر خواب خرگوش خیر نیست و خوش یمن نیست و نشان از زنی دارد که برای شما خیر نمی اورد و در ادامه ی خواب هم به این موضوع اشاره شده است و این خواب به این صورت میتواند تعبیر شود که شما در اطرافتان کسی دارید که شما را عوض خواهید کرد و این تغییر برای شما خیر نیست و باید بسیار از این بابت اگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید

 49. رویا صادقی

  سلام .مادرمن چندین ساله فوت کردن ودوساله که طلاق گرفتم.خواب دیدم که عروسی دعوت بودیم وعجله ای خبردادن ومن لباس مناسب نداشتم مادرم گفت عیب نداره برای من یک لباس مجلسی سفیدکوتاه خوشگل خرید که خیلی زیبابود ویک چک سه میلیونی برای لباسم کشید.واردمجلس که شدم خانواده همسر سابقم رودیدم که همشون چادرمشکی سرشون بود بهشون بی محلی کردم ومادرم گفت برولباستوبپوش بیا.دیگه مادرمو ندیدم رفتم هم لباسموپوشیدم هم یه سری لوازم آرایشی خریدم.اومدم سوارآسانسوربشم یه عالمه بچه مدرسه ای بالباس فرم یک شکل اومدن سمت آسانسور .بخاطر لباسشون باهاشون شوخی کردم.اومدم سوارآسانسوربشم که ازخواب پریدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که از طرف مادرتان به شما خیری خواهد رسید که شما را عزت میدهد و اینکه هدیه دادن میت در خواب بسیار معنی نیکی دارد و اینکه برشما نشان بر عافیت هم دارد و به گفته امام صادق_ع_ دیدن لباس درخواب هفت وجه است.اول: دین پاك. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل.و بسیار خیر است .
   سربلند و پیروز باشید .

 50. شهرام

  با سلام اگر شخصی در خواب ببیند که مرده لباس پاره به تن دارد چه تعبیری دارد?

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما اینگونه می‌شود برداشت کرد که احتمالا شما دچار نقصی در امور مالتان خواهید شد که جبران پذیر است و برای مدتی اندک فشار مالی را تجربه خواهید کرد و از این رو خواب شما می گوید غم و ناراحتی برایتان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شوید و این خواب نیاز به صدقه دارد که رفع بلا شود انشالله.
   سربلند و پیروز باشید.

   • Asma

    سلام من خواب دیدم با مامانم به یه بوتیک زنانه رفتیم و من یه شلوار مشکی گشاد پرو کردم تعبیرش چیه؟

    • یاسین صداقت

     با سلام
     در تعبیر خواب شلوار برای زنان امده است که به معنی شریک و همسر است و این خود برای شما هم صادق است و اگر مجرد هستید که به معنای یافتن شخصی است و اگر متاهل هستید هم به معنای این میتواند باشد که بین شما و ایشان مشکلی پیش خواهد امد که باید بسیار نسبت به ان حساس باشید.
     سربلند و پیروز باشید

 51. Lili

  سلام ، بنده خواب دیدم که دختر خاله ام که تو خونه خیاطی میکنه بهم گفته دو تا مانتو برات دوختم درصورتیکه چیزی ازش نخواستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما می‌تواند بر این معنی باشد که اول از همه نشان از روش زندگی است که این که شخصی می‌خواهد رویه زندگی شما را تغییر دهد و می‌تواند روش دریت تر را به شما بیا موزد و این که لباس به معنی عافیت و سلامتی بدنی هم تلقی می‌شود و اینکه به شما هدیه داده اند نشان از خیر است و در وجح سوم لباس به معنی پوشش و ابرو و حیا برای زنان است که شما مورد احترام دیگران قرار میگیرید و ابرویتان لطمه ای خواهد خورد. وه نام نیکتان بر سره زبان است.
   سربلند و پیروز باشید.

 52. ناشناس

  سلام من خواب دیدم که جاری هام به یک فروشگاه لباس رفته ومقدار زیادی لباس برای خودشون بچه هاشون خریدن
  منم از بین اون لباسا روسری ها رو روی یر خودم امتحان میکنم و به همسرم میگم ماهم بریم برای بچه ها خرید کنیم
  وقتی به اونجا رفتم لباس بچه نداشتن و فروشنده میگفت فقط شب میفروشیم و دوز غرفه ها خالی بود فقط چندتا دوزنده داشتن لباس نخی گل گلی میدوختن
  و از بین اون لباسا فقط به پیراهان دخترانه سفید خوشم اومد وخریدم
  تعبیرش چیه
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اینگونه معنی می‌شود که احتمالا شما در ناخودآگاه خودتان اطرافیان را رقیب خود تلقی خواهید کرد و در حال کشمکش فکر ی با آن اشخاص هستید و در این بین شما دچار خلا احساسی هم میشوید که فروشگاه خالی نشان از محبت های بی جواب و انتظار محبت از طرف دیگران است. که شما باید هر دو صورت را کنترل کنید که دچار اختلافات نشوید و اینکه لباس نشان بر عافیت است و رنگ سفید نشان بر عاقبت بخیری برای شما.
   سربلند و پیروز باشید.

 53. سید محمود

  مردی هستم سی وپنج ساله متاهل، زنی از خویشان مرا در خواب با لباس یک دست سفید دیده است که دور او میچرخم ،،،،تعبیر لطفا،،،،

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب می بتواند بر این معنی باشد به گفته تعبیر حضرت یوسف که نشان از سلامتی و سعادت است و اینکه لباس سفید نشان از عافیت و عاقب به خیری است و خوابی نیکو است برای شما انشالله.

 54. پرک

  مردی که سال ها قبل میشناختمش برگشته بود با پیراهن و شلوار سفید وبسیار تمیز و نو وکازدکه روش نقاشیدکشیده بود به من هدیه داد..منم روی کاغذ نقاشی کشیده بودم که به او هدیه دادم …با اینکه سال ها گذشته بود ولی او هنوز زیبا و جوان بود…

  • یاسین صداقت

   با سلام.
   اول آن باید عرض کنم اگر به این شخص احساسی دارید بدون شک خوابتان از احساستان متشکل شده است. و این که تعبیر لباس های تمیز و تو نشان بر فردی است که دین پاک است و تعبیر دوم هدیه گرفتن بسیار نیک است و به گفته معبران بزرگ متاع گرفتن نشان از به دست آوردن خیر و برکت است و از شخصی به شما میرسد و یا می‌تواند همان شخص باشد و یا دیگری و این که شما هدیه داده اید هم بر این تعبیر است که شما به آن شخص خیر میخواهید.
   سربلند و پیروز باشید

 55. Goli

  در خواب لباس عروس بر تن داشتن چه تعبیری دارد؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر لباس عروس در خواب نماد رابطه، تعهد و وفاداری و ازدواج است.و پیش بینی می کند که به زودی از شخصی که دوستش دارید پیشنهاد ازدواج خواهید داشت. اگر در خواب دیدید که لباس عروسی را در یک جمع دیگر و یا در خانه پوشیدید تعبیرش این است که بیش از حد به خودتان فکر می کنید. به حدی که دیگران احساس می کنند مغرور هستید و کسی را هم شان خود نمی بینید و دوست دارید که مرکز توجه باشید.
   آنلی بیتون می‌گوید :
   تعبیر خواب لباس عروس آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد
   سربلند و پیروز باشید

 56. کشاورزی

  سلام خواهرم خواب دیده که شوهرمن لباس مشکی پوشیده وبهم ریخته است از نظر روحی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن لباس مشکی در خواب معمولا به معنای خیر است و این خواب که از طرف فرد دیگری دیده شده است میتواند بیشتر معطوف به خود شخص خواب بیننده باشد ولی اینکه در خواب ایشان همسر شما هم حضور داشته اند بستگی به اسم همسر شما هم دارد که میتواند به این شکل تعبیر گردد که از جانب آن سام به خواهرتان خیر برسد و یا اینکه خواب به همسرتان معطوف باشد و دیدن لباس مشکی در خواب برای همسر شما هم نشان از شروع تلاشی برای کسب رزق و روزی است.
   سربلند و پیروز باشید

 57. Alibi

  من در خواب دیدم که با دوستم به فروشگاه رفتیم و با پول اون قرار بود که لباس بخریم اما وقتی رسیدیم مغازه ها بسته بودن تعبیر این خواب چیه؟!!!!

 58. ندا

  شما از شوهر دختر دایی تون خوشت میاد و به دنبال بدست آوردن اون میافتی.

 59. محیا

  سلام خسته نباشید
  من در خواب دیدم می خوام یه لباس نو با رنگ صورتی کم رنگ رو بخرم بعد تا نیمه پوشیدم و با اصرار خواهر و مادرم و به خاطر قیمتش دراوردم و نخریدم

 60. Zh

  سلام خواب دیدم ک پیراهن مشکی زیبایی دارم ولی به تن نکردم لباس خیلی زیباییه انگار هدیه گرفتم این لباسو تعبیرش چیه

 61. هديه

  سلام خواب ديدم لباس عروسي با ي تور بسيار زيبا خريدم كه دختر داييم تنش ميكنه و من وقتي ميبينم چقدر بهش مياد ازش ميگيرم و خودم هم تن ميكنم
  من قصد پوشيدنشو داشتم امدم بپوشم كه بيدار شدم

 62. Zahra goli

  سلام من خواب دیدم توی اتاقی هستم که برام آشنا نبود ویه عالمه لباس مشکی داشتم که جنساشون خوب بود ومرتب وتمیزبودن واین لباساروازکمدو رخت آویز آورده بودم روی زمین ریخته بودم که مرتبشون کنم روی زمین پرازلباس مشکیام بود همزمان به رخت آویزهم چندین دست ازلباسای مشکیمم آویزون بود

 63. زهرا

  خواب دیدم پیراهن مردانه چهارخانه با رنگ غالب سفید، از یکی از دوستان همسرم میگیرم که یقه بسیار کثیفی داشت و به من میداد تا بشورمش، لطفا تعبیر رو بفرمایید

 64. فاطمه زندی

  سلام . من خواب دیدم زنی با لباس سفید و نورانی به استقبالم می اید و از من میخواهد به دنبالش بروم

 65. ش ف

  خواب دیدم بلوزسفید تمیزتمیزوودامن مشکی که تازانوم بودپوشیدم

 66. لیلا

  سلام .خواب دیدم تو یه اتاقی بودم و مانتو ام رو در آوردم.و یه جایی گذاشتم.بعدش که خواستم بپوشم پیداش نمی کردم.دختر عموم هم اونجا بود.ملی لباس نشون داد.ولی مال من نبودن.و هر سری کلی لباس از زیر پتوها پیدا میشد.

 67. رها

  خواب دیدم پدرم مرده ومن دارم ازیه صندوق چوبی پیراهن سفید به مردم هدیه میدم

 68. رها

  خواب دیدم پدرم مرده ومن دارم ازیه صندوق چوبی پیراهن سفید به مردم هدیه میدم

 69. ب ه م ا ز

  مه خواب دیدم که لباس زیر من بزرگ شده است ولی معنایش آنجا نبود این به چی معنا خوب من خواب دیدم لخت هستم و میخواهم لباس های خود را بپوشم ولی لباس زیر من فقط زیر من بزرگ شده است این به چی معنا؟

 70. ایران رادا

  با سامانه ایران رادا رتبه گوگل و الکسا سایتتان را بهبود دهید.

  ویژگی های استفاده از ایران رادا :
  1 ) بهبود رتبه الکسا
  2 ) بهبود جایگاه سایت در گوگل
  3 ) افزایش بازدید واقعی سایت
  4 ) بهبود بانس ریت و پیج ویو و تایم سایت
  5 ) قیمت مناسب و تاثیر گذاری بالا

  به ما اعتماد کنید و یکبار تست کنید

 71. نازنین صالح

  دیدم تو یک مجلس عروسی ک از فامیلای مهدی (کسی ک قراره باهم ازدواج کنیم)دعوتیم مهدی بهم میگه باید برم خونه دخترخالم میگم نمخوام بری میگه باشه بعد میبینم تو تالاریم مهدی یهو با یک لباس زنونه نقره ای ک خیلی بازه وارد مجلس میشه واین لباس رو از دخترخالش گرفته همه تو مجلس ب مهدی نگاه میکنن منم هنگ می کنم وناراحت میشم سعی میکنم الکی بخندم تاهمه بدونن این کارو مهدی بخاطر خنده دیگران انجام داده اماناراحتم , بعددیدم خونه دخترخالشیم دخترخالش اون لباس نقره ای رو پوشیده و خیلیییی تنگه تو تنش و احساس میکنم ک دخترخالش متاهل هست , ولی من توخواب تودلم میگم ک این کارای مسخره چیه ک ایناانجام میدن بعد میبینم ک مهدی بهش میگه برو دربیار لباس رو درست کن انگار ک اون لباس مال شخص دیگه ایه ,بعد دخترخالش میره لباسو دربیاره تا درستش کنه دخترخالشو توخوابم خیاط بود بعدازخواب بیدارشدم

 72. سلاله

  لباس سفید تنم بود آستینش لک داشت

 73. سعیده انصاری

  خوب دیدم که دنبال روپوش سفید هستم تعبیرش چیه

 74. مرضیه

  خوردن لباس مشکی چه تعبیری دارد؟

نظر خود را بیان کنید