تعبیر خواب پنبه

دیدن پنبه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن پنبه در خواب چیست؟

پنبه cotton

پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها. در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست.

دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت یکی این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است.


تشک پنبه ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است و پشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند.

دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید.

لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است. لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود.


اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید.

ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد.

بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد.

روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد.


☺ تعبیر خواب «پنبه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پنبه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


6 دیدگاه

 1. مجیدمقصودی

  سلام ازجای میگذشتم درخت پنبه ای دیدم مشغول چیندن بودم ملتی رسیدن انها هم برای خودشان پنبه برداشت میکردن تعبیرش درچیست

 2. پرنیان

  من خواب دیدم که از روی سرک غوزه های پنبه را را برمیدارم خیلی پاک وسفید است اما تر شده گی میباشد خالم میگه چی میکنی میگم ازی بالشت میسازم به خود

 3. پرهام

  سلام من خواب دیدم روستاهستم ودرحیاط یک درخت انگورهست اما بجای انگور گل پنبه داده برگهاشم برگ انگور بود میوش گل پنبه که پنبه داخلش بود من هم کندم ازپنبش یک کوچولو خوردم حالا نمیدونم تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب درخت تاک به خیر امده است و در تبعیر خواب پنبه هم به همین صورت و از این رو خوابی خیر دیده اید و ممکن است نشان از خبری خوب برای شما در اینده باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 4. Sorur

  سلام
  پدرم خواب دیده که دختران در مزرعه پنبه مشغول چیدن پنبه ها هستند البته یادش نمی اید که من هم انجا بودم یانه من و پدر و مادرم باهم زندگی میکنیم. تعبیر خوابش را میتوانید بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب پنبه بسیار خیر است و به مانند خود ان نرم و لطیف است نشان از شرایطی این چنین دارد و برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید