تعبیر خواب جن

دیدن جن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن جن در خواب چیست؟

دیدن جن در خواب نشانه چیست

دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود.

اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید.

اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.

چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

اگر جن را در جایی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.

اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید.

مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.

اگر در خواب قیافه آشنایی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید.

دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.


تعبیر خواب جن ابن سیرین

جن به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند، اگر با جن جنگ می‌کرد، دلیل که کار او آشفته شود. اگر جن را مرده بیند، کار او شوریده شود.


تعبیر خواب جن امام جعفر صادق

دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.

 1. دوستی عزیز.
 2. بخت و دولت.
 3. کاری که دارد از او کامرانی یابد.
 4. بزرگی و حشمت.
 5. خبر دروغ و کارهای باطل است.

تعبیر دیدن جن در خواب، جابر مغربی

 • اگر بیند در خانه اجنه شد و ایشان را می‌شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند.
 • اگر بیند جن او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جایی که امید ندارد.
 • اگر جنی را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود
 • اگر بیند پادشاه پریان او را بنواخت، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد.
 • اگر دید پری جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازد.

تعبیر خواب جن، ابراهیم کرمانی

بعضی از اجنه مسلمان هستند و تعبیر دیدار آن‌ها، دیدار دوست و یا اقبال و مال و نعمت می‌باشد، ولی تعبیر دیدار پری‌های کافر، دیدار دشمن و بدبختی و غم و اندوه است.


تعبیرخواب جن، دانیال نبی

 • اگر به خواب دید که در میان اجنه است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود.
 • اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود.
 • اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود
 • اگر بیند جن او را بغل می‌کرد و می‌رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود.
 • اگر بیند پریان با او به لطف سخن می‌گفتند، دلیل که کارش نیکو شود.
 • اگر بیند پری او از گردن بینداخت، از جاه و بزرگی بیفتد.

خواب های مرتبط با جن


☺ تعبیر خواب «جن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «جن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


1,053 دیدگاه

 1. مصوم

  من دختر هیجده ساله مجردی هستم ک خواب ترسناکی دیدم که یه شیطان یا جن خود به شکل پدرم دراورده و پشت در حیاطمان وایستاده و در صورتی که من آیه خوندم و اومدم بالا فهمیدم اون پدرم نبود و پدرم خواب بود روی در ساز میزد و از پشت پنجره منو اذیت میکرد
  کلا فقط خارج از خونه اذیت میکرد و اصلا وارد خونه نمیشد حتی وقتی پشت فرمون بودم دنبالم میکرد و وحشتناک میخندید،خیلی شبیه واقعیت بود ،من تو خواب اینو با مادرم اینا درمیون گذاشتم مادرم توی خواب میگفت چون تو این خونه نماز میخونیم واردش نمیشه ،لطفا تعبیرش رو بگید

 2. محمدهادی

  با سلام
  خواب دیدم که داخل یکی از اتاقمون یه جن هست متوجه شدم که جنه کافره و صورت و لباس هاش هم سیاه بود.
  اول گفتم اعوذبالله من الشیطان الرجیم اون بهم زل زد
  بعد پشت سر هم میگفتم اعوذ بالله اعوذبالله اون هم جیغ و فریاد میزد و گریه میکرد میشه بگید تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند برای شما به دو صورت باشد که یا کابوس دیده اید و یا اینکه نشان از فردی است که دشمن شما می تواند باشد و از این رو سعی کنید که صدقه ای دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 3. فریده سدوزی

  نماز صبح که خواندم امروز کنی خوابم برد سر صندلی بعدا خواب دیدم که خواهرم میروه که وضو بگیره پرده برایش بلند میشه میترسه چیغ میزنه فرار میکنه و بعدا پسرم حرکات عجیب میکنه خفه میشه بیحال میشه از حال میره صداهای عجیب میکشه میترسم میدوم پسرم را در بغلم میگیرم با صدای بلند چیغ میزنم گریه میکنم ایت الکرسی میخانم کلمه میخانم بسم الله الرحمان الرحیم میخانم اولادهایم میترسن هر کدام شان چیغ میزنن مه هم پسرم ده بغلم چیغ میزنم خداوند را صدا میزنم خیلی ترسیدم پرت شدم بیدار شدم خیلی نگران شدم. لطفا هر چی میشه زودتر تعبیرش را براسم بگویید اگر میدانید

 4. فهیمه

  با سلام
  من دخترم ازم دور هست.یک شب خواب دیدم اون بغلش کردم وهمش بسم اله میگم و اون به شکل وحشتناکی در خواب تکون میخوره و من همش میگم اون جن داره ومن مدام بسم اله میگم .تعبیرش چی میتونه باشه

 5. مريم

  با سلام ديشب خواب ديدم تو خونه قديميه خودمون داشتم چاي درست ميكردم (٢ تا يا شبيه چاي)حس كردم يك نفر دم در ايستاده اومدم نگاه كردم ديدم خانم لاغراندام و قد رو يه بلند با چادر مشكي ايستادن موهاش فر داشت سفيد سفيد كمي از چادرش جلوي موهاش بيرون بود چشمهاش آبي روشن و پوست سفيد (مثل زالي ) ولي تركيب سفيد و آبي كمي تو چشماهشون بود با لبخند آرومي روي لبهاش به من نگاه ميكرد اومدم دم در آشپزخونه كه دقيقا قبلا حموم خونه قبليمون بود گفتم جن هست الان ميره ولي اومدم دوبار نگاه كردم هربار با همون لبخند نگاه مهربان به من كرد و نرفت با چادر و لبخند لطفا تعبيرشو به من بگيد خيلي نگرانم ايا ايشون جن من هست يا ديشب با آقاي مسلماني اشنا شدم جن اون هست (ايران زندگي نميكنم )نميدونم ميترسم

 6. عالیا

  سلام
  خواب دیدم که تو قبرستون حیلی بزرگی هستم که پر از ادمای عجیب با لباس های سفیده اما سر چشمه ی آبی که اونجا هست یه پیرزن با چشمای کاملا سیاه نشسته که که من میخوام باهاش قراردادی ببندم که اگه روز مرگ منو بگه منو بهش از رویا های تب آلودم میگم چون این چیزیه که اونو تغذیه میکنه، اکنون بهم میگه باید بهم همیشه نون بدی ولی من قبول نمیکنم. اسمشو بهم گفت که شبیه واروک یا همچین چیزی بود و گفت که هر وقت به این قبرستون برگشتی اسممو صدا بزن تا بهت بگم. اوت قبرستانی که خوابشو دیدم جائیه که من ده سال پیش توش به مدت طولانی زندگی کردم.

 7. Mehrdad

  سلام من درخواست دیدم گه برادرم بایک جن دست داد ومن درخواب خواستم بسم الاه بگم احساس خفه گی دست داد به من در نهایت با بسم الاه از خواب پریدم

 8. نوید

  سلام وقت بخیر بنده دیشب خواب دیدم ک تو یه خونه غریب با جمع خانوادگی شلوغ که همه بودیم من رفتم حموم بعد یکم ک گذشت وقتی پشت سرمو نگاه کردم دیدم پسر عموم ک کوچیک هم هست پشت سرمه گفتم اینجا چکار میکنی درو باز کردم ک بگم بگیرین اومده تو دیدم اون بیرونه اینم یکی دیگه اس وقتی همه دورش جمع شدن انگار رنگ پوستش روبه سیاهی رفت منم از ترس ک اومد منو بزنه زدمش و از خواب پریدم

 9. Mandana

  سلام
  ینی چی هر کی هر چی گفته شما میگید تعبیری نداره و فلان
  خیلی از اینطور خواب ها نشونه ی اتفاقه ی پیامیه که از طریق خواب به انسان میرسع
  جدی بگیرید این چیزا رو

 10. Sofia

  با سلام،
  اول به این خواب اهمییت ندادم اما همین امروز یه شایعاتی دربارم به گوش مامانم رسید ک فک کردم به این خواب مربوطه البته که میدونم باعث و بانی این شایعه کی هس. بازم ممنون میشم تعبیرشو بگین.
  در خواب دیدم ک جن یا یه موجود شرور داره گوشت پشت اسب زنده رو با دندوناش تیکه تیکه میکنه و داخل سطل میندازه ولی اسب هیچ واکنشی به این موضوع نشون نمیده و همونطور ایستاده یه خانم دیگه گوشت اسب رو زیر آب میگیره و خیلی سعی میکنه گوشت هارو بشوره ولی یه عالم خون اونجاست دختره همون خانمه با یه پسر بچه همسن خودش یهو تو یه طبیعت خیلی قشنگ میبینم ک بازی میکنن آبشار و صخره های سفید و… ک بازم اون جن میاد و یه اسب دیگه رو گوشتش رو بادندون کنده میکنه و بازم اسب واکنش نشون نمیده. بعدش برا نماز صبح بیدار شدم.

 11. زری

  سلام. من سه شب مدام زنی عریان که شاخ دار بود را دیدم که فقط تکرار میکرد بچم بچم. هر بار از خواب پریدم. تعبیرش چی هست.

 12. امیر

  چند روز پیش یک خواب عجیبی دیدم
  همه دوستان به یک جشن که داخل خونه ما بود دعوت کرده بودم همچی خوب بود ولی یک دفعه نمی‌دونم چی شد که من درو خونه رو باز کردم و لامپ ها رنگشون عوض میشد. در رو که باز کردم دیدم در خونه همسایه شیشه ای هست و سایه چند نفر کچل و توپول که چیزی مثل سینی در دست داشتن راه میرفتم ویک باره نمی‌دونم چی شد که به عقب رفتم ولی احساس کردم که کسی به سمت من اومد دست هام جلوی صورتم گرفتم تا نبینمش و وقتی بلند شدم روی دست هام جای چنگ یک حیوون بود
  این چی می‌تونه باشه؟

 13. مرادعلی

  سلام
  من خواب دیدم توی دوستشویی بودم و یه چیزی که رنگ صورتش سبز بود و شاخ داست توی دسشویی بود.
  ولی اون جنه نبود
  من تو خواب فکر میکردم نکنه اون مجسمه تکون بخوره و تکون خورد! اما جن واقعی اون نبود و اون مجسمه تسخیر شده بود. جیغ زدم و مامانم را صدا کردم دست مامانم زخمی شد. مهمونامون رفتن بیرون و من و مامانم فقط تنها بودیم. مامانم برای اینکه نترسم میگف چیزی نیست و وجود نداره. ولی یهو تو همین ثانیه ایفون در افتاد. مامانم ولقعا دستش پر خون بود و فوش میداد. تو همین لحظه از خواب پریدم

 14. فرهاد

  سلام نمی‌دانم بیدار بودم یا خواب اما همانجایی ک خواب بودم دیدم فقط چشم هایم را میتونستم تکون بدم و ن میتوانستم حرف بزنم ن بلندشم و حس مکردم کسی پایش را کنار پایم گذاشته و من ب زور اونو جا به جا مکردم ک یهو رو تخت دیدم یک انسان زشت ک فکر کنم مرد هم بود ک قیافش را دیدم نشسته بود و داشت زیر لب به من می‌خندید و من فقط داشتم نگاه ش مکردم اینم بگم اصلا نترسیدم انگار عادی بود ولی بعد ک یهو بیدارشدم چیزی نبود و بعد از اون ماجرا مترسیدم بخوابم آیا تعبیری دارد یا نه

 15. Mahdiyh

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم اما نمی دونم تعبییرش چیه تو یه مکان ناشناس بودیم خانومم تو یه اتاق دیگه بود من تو یه اتاق دیگه خانومم خواب بود یکی بالاسرش بود اون جن بود سعی داشتم زنم از خواب بلند کنم اما صدام نیومد جن زنم کشت بعد اومد طرفم من هر چی بسم الله میگم دور میشه باز میاد نزدیک

 16. Saber

  خواب دیدم تو مکان نا مشخصی هستم و میخواهم وارد ی ساختمانی بشم ی نفر آشنا نمیزاره وقتی در باز کردم ینفرو دیدم ک مرد بودموهای بلندی داشت لباس مشکی داشت قابل شناسایی نبود جیغ زد منم همراه با اون جیغ کشیدم درو بستم و اون آشنا که اونجا بود منو از مکان دور کرد مانع دیدن دوباره شد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب به دو صورت باشد و اول انکه تعبیری نداشته باشد ودوم انکه نشانی از کسی باشد که در اینده شما را در برابر دیگران محافظت خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 17. کوروش

  سلام من خواب دیدم با همسرم در منزل نشستیم که صدایی بگوش میرسد اول فکر میکنم دزد آمده لوله فلزی جاروبرقی را برمیدارم میفهمم توی حمام صدا میاد درب حمام را باز میکنم معلوم هست کسی پشت درب ایستاده و کامل باز نمیشه میپرم توی حمام تا با لوله بزنمش یهو غیب میشه من درست نمیبینمش میام بیرون به خانمم میگم خونه جن دارا باید بسم الله بگیم بترسه بره خودم هرچی سعی میکنم زبونم نمیچرخه خانومم هم متوجه نمیشه چی میگم و باید چکار کنه توخاب سعی میکردم بسم الله بگم که ناله میکردم و خانمم بیدارم کرد . خیلی فکرم درگیر این خواب شده چه تعبیری داره ؟ سپاس از شما

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب از اساس به صورتی دیده شده است که باید اضغاث احلام باشد و تعبیری نخواهد داشت و از این رو از بابت دیدن ان نگران نباشید و بدانید که صدقه ای دهید و توکل کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 18. وحید

  سلام
  من چنروز است محل خوابم را عوض کردم و الان دو روز است ک در خواب میبینم شب خانه برادرم هستم و تنها
  چراغ ها خاموش و روشن میشوند وسایل تکان می‌خوردند دلیلش چیست ممنون میشم بهم بگین.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خواب های تکراری دارای تعبیر عینین نیستند و فقط به معنای کابوس و خواب های پریشان باید ان ها را در نظر گرفت و از این رو از بابت دیدن این خواب نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 19. حمیدرضا

  سلام من خواب دیدم تو خونه یک جن از مچ دست من گرفته میگوید بیا برویم میگفتم کجا من نمی ایم اگر میبری مراببر جای که ثروت هست میگفت تو بیا میگفتم کجا نمیگفت تعبیرش چیه؟

 20. علی

  سلام
  خواب دیدم یه دوتا جن مرد بیرون بودیم و داشتیم یه بره کباب میکردیم‌بخوریم که یکیشون کباب رو برداشت و فرار کرد

 21. تایید کن

  ‌یکیه
  موکل داره بعد کنارش بودم
  یهو داشت با موکلش حرف میزد
  ک چشای زرد رنگی از بالای دره نگامون کرد ک تو چشه قرمز بود
  بعد قشنگ حسش میکردم ک ازما بهتراس
  بعد سرمو گزاشتم رو سینه ی طرف ک موکل داره یهو اون اومد رفت تو وجودمون
  چشامو باز کردم دوباره بستم همون بود

 22. Pari

  سلام
  من خواب دیدم ی شخصی تو خانوادمون موکل داره پیش اون بودم تو حیاط نشسته بودیم داشت از موکلش سوال میپرسید که یهو دوتا چشم زردکه وسطش قرمز بود شبم بود رنگش از سیاهم سیاهتر بود اومد بالای دیواره حسش میکردما ولی اون شخص گفت نترس انسانه رفتم پیش اون طرف دستشو گرفتم یهو حمله کرد بهمون رفت تو جسمم تعبیرش چی میشه اگه بگین ممنونم

 23. پریا

  سلام لطفاجواب بدید خیلی برام مهمه‌ ازهرکی و هرکس پرسیدم جواب درستی بهم نداده من وقتی ۹_۱۰ساله بودم نزدیک با صدای الله اکبر اذان صبح بیدار شدم اون شب منو مامانم بیرون خوابیده بودیم و درخونمون باز بود ومن جوری بودم که به دراشپزخونه دید داشتم و دیدم که بابام در ابتدای اشپزخونه دقیقا پشت به قبله داره سلام نماز میگه و وقتی تکبیر گفت تازه چشمش به من افتاد و با چشمای درشت نگاهم کرد و غیب شد بعضی اوقات بختک روم میفته یدفعه ام که تو خواب به یه جن که تازه به اون خونه مثلا ما رفته بودیم گفتم میدونم تو جنی و بعدش که بیدار شدم بدنم فلج بود و یکی که قیافش مثل دیو بود سعی داشت بوس و بغلم کنه و یجورایی اذیتم کنه

 24. مرتضی

  سلام
  من خواب دیدم که دختر بچه حدود ۹ ساله و خوشگل و مو بلند و بور توی خونه ما بود که با زنم و بچه هام دیدیمش و اومد پیشمون و ازش سوال میپرسیدیم که کی هستی و اونم گفت جنه و برای شما اومدم و مهربون بود ولی خوشحال یا ناراحت نبود حتی پرواز کردن رو بمن یاد داد توی هوا میچرخیدم و میخندیدم
  گفت پسر بزرگت رو دوست دارم و همیشه میخوام ببوسمش میزنه زیرم و اجازه نمیده و کمی ناراحت شد
  لطفا تعبیرش رو برام بگید

 25. Mohadese

  من خواب دیدم توی روستای خودمون و خونهایی ک خودم میشناسم یه دختری جن زده میشه ‌ با جن صحبت میکنه و حال منم بد میشه ک داشتم خودمو میبازیدم ک ترسیدم ولی اطرافیانم گفتن خودتو نباز بزار سمتت نیاد و داشتیم غذای عروسی می‌خوردیم توی همون خونه…بعدش دیدم خواهرم میگ من با جن صحبت میکنم بیا دنبالم اینجاست و من نرفتم از یه طرف دیگ رفتم اون گیر افتاد پیش اونا ولی من از یه طرف دیگ رفتم و هر دو جن ک یکی جاش خالی بود و اون یکیو گرفتم ک مثه یه مدل پرنده درشت بود و می‌کشتم و دوباره زنده میشد و من بازم می‌کشتمش میخاستم خواهرمو از دستشون نجات بدم…بعد هم خواب دیدم با پدرومادرشوهرم هستم مادرشوهرم داره رانندگی میکنه ک بلد نیست و داشت مارو می‌برد توی دریا و من داد میزدم ک بد داری رانندگی میکنی الان پرت میشیم تو آب و اونم هی داد میزد ک من بلدم و من قیل این ک با ماشین بمیرم پریدم بیرون

 26. mostafa

  سلام من دیشب خواب دیدم زن داداشم اومده بود به خانوادم گفته بود که خواب دیدم یه جن منو اذیت میکنه وبهم بگن که اگه پیگیرش نشم جن منو از پا در میاره بعد تو این خواب مادرم که فوت شده یا یه نفر دیگه که اونم فوت شده براشون تعریف کردم این جریانو که قرار بود بریم پیش یه سید برا دعا که خواب بلند شدم تعبیرش چی میتونه باشه در ضمن تو این خواب مادرم داشت با یه برادرز زاده کوچیک که تقریبا یک سالشه تو آب شنا می‌کرد آبش آب رودخونه بود

 27. مائده

  سلام
  من خواب دیدم که یک جن در کابینت آشپزخانه ما بود ولی ندیدیمش او از من و مادرم کمک میخواست ومن خیلی ترسیدم و جیغ زدم و صلوات فرستادم و گریه کردم و به مادرم گفتم بیا بریم خونه دوستم وبعد از خواب پریدم

 28. هلیا

  باسلام.میشه لطفا تعبیر خواب منو بگین
  خیلی فکرم رو درگیر کرده
  مهم ترین قسمتش این بود‌ که تو مدرسه بودیم
  یه جن اومده بود مدرسمون (خیلی خوشگل بود ولی تا حالا ندیده بودمش)
  برگشت بهم نگاه کرد چشاش کلا سفید شد و یه لبخند خیلی بد بهم زد
  بعد غیب شد و معلممون اومد تو انگار اون جنه واسه ما مجازات تعیین کرده بود واسه هرکدوم ما یه اذیتی تعیین کرده بود
  وقتی اسم منو خوندن معلممون با تعجب بهم نگاه کرد گفت نوشته باهاش کاری ندارم

 29. علی

  سلام من مدتیه ک مریضم مریضی های عجیب ک دکتر اغلب سر در نمیاره از دردام… دیشب خواب دیدم ی جن ک شبیه ی دختر بچه زشت بود گف منم ک اذیتت میکنمم قبل توم کسه دیگه ای رو اذیت کردم منم بهش گفتم چرا هرچی دعا میکنم نمیری و چیزی نمیگف و در حینی ک پیشم بود حتی تو خواب احساس درد خفگی شدیدی میکردم

 30. آ

  سلام
  من دیشب خواب دیدم یه جن با یدونه موش داره همش بهمو اذیت میکنه قیافشو دیدم خیلی ترسناک بود

 31. امیرمهدی

  سلام و درود بنده حدود ۲ماه است ک کار و کاسبیم بسیار خوب شده شکر الله.امروز خواب دیدم به خانه وارد شدم بصورتی ک برادر و مادر و پدرم داخل خانه هستند ولی متوجه حضورم نشدند و برادرم درحال بدگویی دربارم بود و بنده وقتی وارد شدم برادرم حرفش را قط کرد و بنده ب سمت اتاقم رفتم و پدر و مادرم برای دلجویی وارد اتاق شدند و ناگهان خودم را داخل خانه بزرگی دیدم ک همه جای ان را ملافه سفید گذاشته بودند روی اجسام خانه بنده روی پله های چوبی درحال قدم زدن بودم ک یک ملافه توسط یک موجود نامرئی درحال تکان خوردن بود،ک من حسش کردم و برای جنگ بروی ملافه پریدم و با موجود روبروی شدم و با اوجنگیدم و وقتی از خواب پریدم همان موجود را در بیداری داخل اتاق خودم جلوی درب ورودی اتاق دیدم و حتی دربیداری تا برای حمله ب او بلند شدم محو شد.و بدن وتمامی لباس هایم خیس از تعریق شده بود وهمچنین جِنوب شده بودم و تا دقایقی موجود را حس میکردم .تعبیر چیست

 32. M

  سلام
  من خواب دیدم که داخل خواب از خواب بلند شدم و دیدم که کف دست چپم به طور عمیقی بریده است و انگار که نیاز به بخیه دارد چون زخم عمیقی بود ولی درد یا خونریزی نداشت. و در خواب این احساس را داشتم که توسط جنی این اتفاق افتاده است. من به خانواده ام گفتم که دستم زخم شده و باید به بیمارستان برم اما در خواب اتفاقاتی می افتاد که نمیشد به درمانگاه یا بیمارستان برویم و من همچنان بریدگی عمیقی روی کف دست چپم بود.

 33. Amir hoseyn

  سلام من در خواب، خواب دیدم که از خواب بیدار میشم بعد به آشپزخونه میرم و یه لیوان آب میخورم بعد به اتاقم برمیگردم و در رو میبندم وقتی روی تختم دراز میکشم یک زن با لباس سفید و موهای سیاه و بلند و چهره ای زشت وارد اتاق میشه و آیینه کنار در رو ور میداره میاره میزاره کنار تخت و روی تخت من میشینه و اسمم رو زمزمه میکنه

 34. Alireza

  سلام
  من یکی دو بار هست که یک مدل خواب میبینم توی خواب میبینم یک لنگ از کفش هامو جن ها برداشتند با اینکه من هیچ کدوم از جن‌ها رو ندیدم ولی وقتی میبینم کفش هام نیست متوجه میشم که جن‌ها برداشتند.
  میخواستم تعبیر خوابم رو بدونم ممنون میشم ازتون

 35. مرضیه

  سلام من خواب دیدم ک در کمدم یکمی باز بودصدا های ریزی میداد و بعد کم کم بسته شد اومدم بخوابم ک دیدم ی چیزی مثل بالگرد هلکوپتر دوتا پره توی هم چفت شده بودن از زیر در کمد اومد بیرون و همینطور میومد ط صورتم و اذیتم میکرد و وقتی میخاستم پسش بزنم دستم بهش نمیخورد و ازش رد میشد فرار کردم از اتاقم برم بیرون و درو بستم ک دیدم زور میزنه و سعی میکنه درو باز کنه از زیر در ک باز بود دیدم یهو ابجیم از تختش بلند شد و حالت خشمگین اومد شمت در و اون شروع کرد ب کشیدن در انگاری جن بود و رفته بود ط بدن اجیم و اونو کنترل میکرد مامانمو صدا میکردم تا اومد همچی تموم شد و اثری دیگ از اون نبود مامانم میگفت حتما جنه ک داره سر ب سرت میزاره بهش گفتم شاید هنوز ط بدن اجی باشه ولی داره نقش بازی میکنه و از خواب پریدم تعبیرش چیه من خیلی ترسیده بودم توی خواب خیلی اذیت شدم

 36. امیر حسین

  سلام خسته نباشید
  بنده در خواب شاهد موجودی به صورت پشمالو و سیاه و با دم دراز و سری تقریبا بین مورچه خوار و بز بودم .
  این موجود بالای سر کن اومد و دهان به دهان من شد مثل تنفس مصنوعی و حالت انرژی به دهان من وارد کرد که باعث ترس و وحشت من شد که با ذکر گفتن و صدا زدن ایم چهارده معصوم وخدا به یک باره با همون احساس ترس و مور مور از بدن رفت و من از خواب بلند شدم .آیا این خواب من واقعا خواب بوده یا برگرفته از تفکرات وخیالات ضمیر ناخود اگاه هست چون این اتفاقات به هیچ وجه در واقعیت و حتی خواب هم نمی افتاد و تقریبا هیچ فیلمی هم در این مورد نمی بینم واصلا توی فکر اینجور چیزها هم نیستم .نکته قابل توجه اینکه من این موجود رو به شدت دوست داشتم مثل تکه ای از خودم

  لطفاً جواب به به رویت همه نباشد

 37. Mobin

  سلام
  من الان ۱۷ سالمه و اولین بار که تقریبا ی همچین خوابی میبینم:
  خواب دیدم که ی جنی تسخیر کرده خونه ما رو و پدرم و می‌کشه…
  بعدش میوفته ب جون منو داداشم و مادرم(حقیقتا یادم نیس مادرم چرا پیشم نبود) خلاصه که منم عصبی میشم و داداشم و میگیرم می‌خوام از خونه برم در قفله ، نمیدونم چجوری ولی در خونه رو باز میکنم در خونه به کوچکه باز باز نمیشه شیشش و میشکوندم از بقیه کمک می‌خوام اونام منو میبینن میگن متاسفم نمیتونم کمکی کنم بهت
  تا. اینکه ی مردی ک انگار معتاد هم بود میاد در و باز می‌کنه واسه ما بعدش ما ک داریم میریم داداشم انکار نه انگار ک اتفاقی افتاده ی ساعت نشسته جلو در خونه داره بند کفششو می‌بنده میکشمش که بیاد بریم بعدش ب اون موادی هم میگم در و ببند اگ میشه اونم در و می‌بنده و ما میریم بیرون همین که میریم بیرون میبینم جنه عین ی پیر زن افتاده دنبالمون(لباسش پیرن گل گلی روش هم ی ژاکت سفید پوشیده بود) دست داداشم و میگیرم میکشم تو شلوغی میرم اونجا به ی دختره ک با چند نفر نشسته بودن تو بستنی فروشی میگم شاید باور نکنید ولی ی جن دنبالمه بابامو کشته منو داداشمم اذیت می‌کنه بعدش گفت کو بهش نشونش دادم گفت نگران نباش نهایتا شب همگی باهم تو بستنی فروشی می‌خوابیم بعدش جن اومد منو گرفت و جنسیتش شد ی مرد گفت بیا بریم خونه حرف بزنیم(خودش و داشت جای بابام میزد ولی شکلش نبود) منم هولش دادم و با پام زدم به جای حساس بدنش
  بعدش ک رفت عقب انقد زدمش ک محو شد(فش هم میدادم بهش)
  بعد دختر عمم اومد با عمم داشت می‌رفت خونشون منم گریه میکردم پشتشون که تو خدا بزارید منم بیام من نرم تو اون خونه گفت نمیشه مامان بزرگت منتظرته طبقه بالا خلاصه م با یه عالمه گریه و… سوار شدم و گفتن قرصات و جا گذاشتی ؟!
  گفتم تو اون شرایط نمیتونستم برم قرصامو ور دارم بیام که
  بعدش دیگ را افتادیم به اون سمت مامانم زنگ زد به اونا ک قرصاش مونده و کاپشنش مونده کجا میبریدش؟!
  و خب من دیگ نمیدونم داداشم چیشد ینی انگار اون تیکه از خوابم کلا داداش نداشتم و تک فرزند بودم
  میشه بگید دقیقا تعبیرش چیه ؟!
  من خیلی ذهنم درگیرشه
  (ی صحنه هایی هم تو ذهنم هست ک انگار جن رو صدای گوشی حساس بود بعدش رو احساسی بودن هم حساس بود من رفتم ب ی مغازه ای گفتم ی عالمه چیزای گوگولی به من داد گفت اینارو بنداز نزدیکت نمیشه :/)

 38. م.ط

  با سلام
  من چندوقته احساس میکنم جن تو خونمونه
  یه شب خواب دیدم کمد خونمون برعکس شده یعنی بخش پایینیش که چوبیه شیشه ای شده و مثل آیینه شده من دیدم دوتا پا رفت تو کفش مامانم که ماهای مامانم نبود ولی وقتی برگشتم هیچکس نبود!احساس میکردم اون جنه
  لطفا بگید تعبیرش چیه؟

 39. motahare

  سلام من دیشب خواب دیدم جلوی یه کمد شیشه ای نشستم که مامان بابام گفتن ما میریم بیرون و مامانم تو خواب یه کفش پاش بود ولی وقتی رفتن دیدم دوتا پای دیگه تو اون کفشه ترسیدم برگشتم دیدم کسی نیست ولی باز دوباره اون کفش ها جابه جا شد یا همش تو خواب اتفاقات عجیب میوفتاد که احساس میکردم یه جن تو خونمونه بعد بابام اومد که بیدارم کنه تو خواب خیلی سریع اومد انگار بابامم جن شده بود
  ممنون میشم بگید تعبیرش چیه

 40. S.etare

  سلام من خوابم دیدم دوس پسرم ترسیده بهم گف اونجارو نگا کن جن توی خونمون دیوار ایستاده بود خیلی زشت سرش ا بدنش بزرگ و.. بود دوس پسرمم کنارم نشسته بودم وقتی برگشتم به دوس پسرم‌نگاه کنم دقیقا اونو ب شکل جن دیدم

 41. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر من دختر مجرد ۲۰ساله هستم
  من خواب دیدم جن با من رابطه داشته و جای دست هاش بصورت کبودی روی پاهای من هست و از این موضوع خیلی هم ناراحت و ترسیده بودم و گریه میکردم که از خواب پریدم تعبیرش چی هست؟

 42. ارشیا

  سلام من امروز صبح خواب دیدم تو خونه داییم هستم(داییم الان خونش رو باز سازی کردی ولی این خواب توی خونه خونه قبل بازسازی بود) و داشت بارون شدیییید میومد و رعد و برق یهو پنجره ها باز شدن و پرده ها بخواطر باد معلق بودن یهو به پسر داییم و مادرم گفتم زود برید تو اتاق و دختر دایی 3 سالمو برداشتم منم رفتم اتاق درو قفل کردم.یهو یه جن سیاه که قیافش معلوم نبود درو باز کرد داشت وارد میشد ایه الکرسی خوندم یکم دور شد یهو اومد تو نشست روم منم حالت برق گرفتگی شدید بهم دست داده بود نمیتونستم تکون بخورم پسر داییم همینطوری داشت نگاه میکرد. لطفا لطفا تعبیر این رو بگید همه جا سرچ کردم همچین چیزی نبود لطفا خواهش میکنم تعبیرشو بگید

 43. Delin

  سلام وقت شما بخير
  من خواب ديدم يه چيز سياه روي تختم سمت چپ من خوابيده بود كنارم، موهاي بلند سياه داشت با يه طناب ،طناب يه دسته داشت ازين طنابا كه باهاش ورزش ميكنن يه دسته نداشت توي خواب جيغ ميزدم كه مامان ميخواد بكشتم،وقتي مامانم بيدارم ميكنه ميگه فقط داشتي جيغ ميزدي،همه چيز اون موجود كه شبيه انسان بود سياه بود،
  البته چند شبه باز جيغ زدن هام شروع شده توي خوابم هميشه جيغ ميزنم از بچگي از وقتي توي خونه قديميه يكي از فاميلامون كه تو شهرستان هم بود بودم اينجوري جيغ ميزدم تا يه مدت با اون خالم قهر كرديم ديگه خيلي كم شد اما وقتي چند شب پيش اون خالم اومد، خاله هام ميگفتن تو خواب بدجوري داشتي جيغ ميزدي و دست و پا ميزدي
  وقتي ديشب رسيدم تهران خونه خودمون
  امروز صبح براي اولين بار اون چيز رو ديدم كنارم اما صورتش رو نديدم

 44. انوشيروان

  سلام .
  من خواب ديدم تو يه جاي سر باز مانند كوه ودشت كو چه و محله با يه جني ميجنگيدم هم ازش مي ترسيدم و هم باهاش در حال مبارزه بودم تو خوابم همش بسم الله الرحمن الرحيم با صداي بلند ميگفتم كه موجب عصبانيت جن ميشد در آخر هم قراريش دادم و تو جايي كه فراريش دادم يه تعدادي سگ اومدن كه به اونا غذا دادم و از اين كار احساس رضايت ميكردم . تعبير اين خواب چي ميتونه باشه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند برای شما خیر باشد اما نشانه هایی از ان دارد که ممکن است از دشمنی که برای شما واضح است دوری کنید اما به کسی دیگر که حس کنید دوست شما است نزدیک شوید که این خیر نیست و باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 45. Eli

  سلام وقتتون بخير
  خواب ديدم با يه جن كه لباس زرد و يه دامن نميدونم چه رنگي بود تو خونه ي ايرانمون ( البته ما الان ايران زندگي نميكنيم) بود و زن بود اما شكل زشت و بي ريخت داشت پسرم باهام بود منم داشتم از پشت در با يه شكلنگ يا يه چيز درازي ميزدمش و اونم ميخواست ما رو بزنه ولي نميدونم اون نميتونست از اتاق بياد بيرون يا من نميزاشتم بعدش نميدونم چي شد كلا يادم نمياد

 46. هادی

  من خواب دیدم دوستم از داخل ماشینش فیلم برداشته روی صندلی عقب یکی خوابیده که خودش ادعا میکرد جن هستش ولی من چون قیافش معلوم بود باور نمیکردم لباس سفید تنش بود با موهای بلند که جلوی صورتش ریخته بود تعبیر این چی میتونه باشه

 47. زهرا♡

  سلام من دیشب خواب دیدم ک تو یع جنگلی هستم همیشه این جنگل رو خواب میبینم ولی دیشب جن رو دیدم تو خوابم نزدیک یک در شدیم ک اون جن داشت ازم عکس فیلم میگرفت ک من فرار کردم دیدم داره دنبالم میاد بعد از ی در ک خارج شدم دیگ نتونست بیاد
  تعبیرش چیه؟

 48. حورا

  سلام من خواب دیدم تعدادی از جنیان که نامرئی بودند فقط لباسهایشان را می‌دیدم در حال تکاندن گردو بودند توی باغ و به طرز عجیبی گردو میتکاندن من به مادربزرگم گفتم تو خواب نگاشون کن مادر بزرگ گفت زود باش بریم دارن باغ مارو میتکونن ولی من میدونستم باغ ما نیست و اصلا نمیترسیدم لطفا تعبیر خواب مرا بگین..

 49. جواد

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم با چند تا از دوستانم در حال گذر از یه خیابانی بودیم ک یکی از دوستان وارد خانه متروکه ای شد و به ما گفت ک نریم داخل ولی ما رفتیم، وقتی ما رفتیم داخل خودش اومد بیرون، تو این خانه یکی یکی جن ظاهر می‌شد یا میرفت تو بدن بقیه و من با شمشیر میکشتمش ولی دوست خودم انگار دو نسخه بود، اون نسخه جن زده رو میکشتم یهو می دیدم دوستم یه جای دیگه هنوز سالمه، بعد اینکه اگه جن وارد بدن دوستانم نمی شد به صورت عادی با شمشیر میکشتمش، بعضی از جن هارو به دوستانم میگفتم بگیرن تا بتونم بکشمشون، در ضمن من. ۲۲ سالمه، بازی های رایانه ای انجام نمیدم و علاقه خاصی به شمشیرزنی ندارم، ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنین

 50. زهرا

  سلام من یک خواب عجیب دیدم لطفا تو تعبیرش کمکم کنید، خواب دیدم یک جن توی خونمون دیدم و به سمت عقب رفتم اون میومد به سمت من انگار وقتی خواستم توی خواب بگم بسم الله رحمان رحیم به الله اش ک رسیدم نگفتم چون باهاش تو فاصله کم چشم تو چشم شدم و نخواستم ک بگم بعد توی خواب ما باهم دوست شدیم اسمش رو بهم گفت ک حتی یادمه اولش ش داشت باهم حرف زدیم و من با اون تو خونه تنها بودم بهم ی تصویر از پدرم نشون داد ک اون الان کجاس و داره چیکار میکنه بعد من اسم شخصی ک دوستش دارم و باهاش ارتباطی ندارم با اسم مادرش براش نوشتم و گفتم ببین اون داره چیکار میکنه و تو چ حالیه بعدم یادم نیست ک پدرم چ کاری و کمکی براش کرد ک اونم خواست جواب محبت پدرم بده ی عالمه کاغذ دعا تو دستش گرفت ب پدرم داد یا مثلا توی خواب من یهو حواسم پرت میشد بسم الله می گفتم اون میرفت و دوباره سریع میومد اما نمیدونم اخرش من چ ذکر یا حرفی زدم توی دلم ک دیدم اون رفت ولی دیگه برنگشت..هرچقدر دنبالش گشتم و اسمش صدا زدم نیومد
  لطفا کمکم کنید من خیلی ذهنم درگیر شده

 51. علی

  سلام من خواب دیدم با خانوادم یه خونه ای رو میخواستیم اجاره کنیم
  وارد خونه ک شدیم تا خونه رو ببینیم هی با خانوادم یه جیزایی میدیدیم تو حیاط خونه و هی اینور و اونورو نگا میکردیم
  بعدش یهو مادرم جیغ زد ک وارد بدنش شدن
  گفت از دستم وارد شدن و خیلی ترسیده بود و داشت گریه میکرد
  گفت داره فشارم میوفته و ممکنه بمیرم
  منو ببرید بیمارستان

 52. مردی تنها

  سلام من خواب دیدم 33 جن به شکل انسان از کوچیک و بزرگ یکجا زندگی میکنند، تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند بر اساس تعابیر خواب جن نشان از ان باشد که شما به واقعیتی درباره ی دیگران پی خواهید برد که برای شما خوب است و باعث خواهد شد که از ایشان دوری کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 53. سپهر

  سلام، اینی رو که میخوام تعریف کنم اصلا خواب نبود خیلی عجیب بود برام!!!!
  من خانه مادربزرگمم دختر عموم هم روبروم خوابیده
  ساعت ۲:۵۵ دیقه بود که قصد داشتم بخوابم
  چشمام رو بستم و یکم که گذشت حالت بختک مانند گرفتم نمیتونستم تکان بخورم، دیدم که دختر داییم تبدیل به جن شده صورت سباه خیلی وحشتناکی هم داشت که سعی میکرد نزدیکم شه و بد نگام میکرد.
  فقط یه صدای عجیب غریب به گوشم میومد و سرم گیج میرفت نمیتونستم تکان بخورم فقط ناله میکردم یکی صدامو بشنوه.
  حدود ۳۰ ثانیه بعد از خواب پریدم پسر عمم گفت چخبرته چرا ناله میکنی ؟! منم اینارو بهش گفتم
  گفت بختک گرفتت چیزی نیس (ولی من تاحالا چند بار بختکو تجربه کردم این یکی خیلییییی متفاوت بود)
  میشه راهنماییم کنید خواهشا:)

 54. رامتین

  سلام خسته نباشید خونه ما جن داره و کله خانواده ما پدر مادر. عمه…. شاهد دیدنش یا رد شدن یا علاعماش بودیم بخصوص خودم ک تو فصل زمستون و پایز زیاد علاعماشون یا صداهاشون یا خودشون ک رد میشن میبینم خانوادمم همینتور کاری بهمون ندارن و تا حالا عزیتمونم نکردن… و الان یه ماه هستش که کابوس میبینم ک از دستشون فرار میکنم همیشه یا تو خونه خودمون از دستش فرار میکنم یا دوربر خونمون که همیشه منو میگیره فرقی نمیکنه کی بخوابم ظهر باشه شب باشه یا عصر.. من همون کابوسارو میبینم به نظرتون این دو موضوع ب هم ربط دارن؟ و طعبیر این خواب چی میتونه باشه
  خیلی ممنون میشم که کمکم کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   از انجایی که این موضوعات در حیطه ی علم و شایستگی ما نیست و از این رو بدانید که ممکن است نشانه ی ترس شما باشد که در خواب دوباره ان را دیده اید و این خود به این معناست که برای شما معنای خاصی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 55. محمد

  سلام هر چند شب یکبار خواب میبینم که جن‌ها میان سوراغم و با من مشکل دارن جن زن لخت لخت میات تو خوابم و یحورایی احساس بدن درد میکنم و بعد از این که اشناهایم برای جن‌ها طبل میزنند و می‌رقصند همه جن‌ها اخطار میشن و جلسه میگیریم ازم راضی میشن و میگن بار دیگه کاری به کار ما نداشته باشند هم زن جن سفید پوست و سیا پوست یاسون بود ، و باز خواب دیدم که بانک جن مرد خیلی بهم حمله کردن که دیشب از بس که منو عزیت کردن یکیشون سمیه تو سرش فرو کردم و بعد که مرد تکه عکس کردم، بعضی اوقات هم دو زن لخت لخت یکی حول حوش ۳۵ سال و دومی ۱۵ سال میان به خوابم که با من هم بستر میشن، و بعضی اوقات چند با خواب میبینم که یک مزرعه ای هر موقع خواب میبینم باز همون مزرعه توخوابم میبینم که هر موقع این مزرعه تو مسیرم بخوره و چون جن داره موقع ای که نزدیکش بشم ی درد عجیبی بهم دست میده و من اصلا فکر نمیکنم که تو خواب هستم فکر میکنم واقعی هستش بعد که از خواب بیدار میشم واقعا این احساس بد که در خواب دارم رو روحیم تغییر میزاره.

 56. آیدا

  سلام من از امسال خیلی خواب جن میبینم ، توی خواب خیلی اذیتم میکنن، اصلا نمیترسماولی خیلی خیلی اذیتم میکنن، خودمم می‌دونم خوابم، دارم خواب میبینم ولی نمیزارن از خواب بیدار بشم ، خیلی تو خواب اذیت میشم خیلییییی
  و اینکه من هر وقت خواب جن میبینم بلند به زود که بلند میشم روی ساق پاک و بازو های دستم کبود میشن نه خیلیاااا کم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است برای شما معنایی نداشته باشد و با توجه که به اتفاقی برای شما افتاده است این خواب را دیده باشید که دارای تعبیر نیست. اگر از این خواب اذیت می شوید باید به روانکاو مراجعه کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 57. زهرا

  سلام
  خسته نباشید
  من چند وقته پیش ی خوابی دیدم
  وارد خونه مون شدم بعد رفتم تو اتاقم دو نفر تو اتاقم بودم ی دختر خیلی قد بلند که موهاش رو صورتش بود انگار با من مشکلی نداشت
  نشناختمش و ی پسر که رو زمین نشسته بود اتاق خیلی تاریک بود ندیدمش پسره انگار گریه کرده بود خیلی عصبانی و ناراحت بود
  نمی دونم چرا گوشی مو در آوردم عکس ی نوزاد بهش نشون دادم خیلی عصبانی شد واضح بگم دیونه شده بود منو تو اتاق زندانی کرد خودش قایم شد انگار ترسیده بود به زور شیشه درو شکستم اومدم بیرون دوییدم سمت اتاق مامانم اونجا دراز کشیدم جیغ میزدم صلوات می فرستادم بعد اومد تو گوشم جیغ کشید خیلی بد بود صبح که بیدار شدم ی طرف بدنم لمس شده بود گوشمم خیلی درد می کرد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اینگونه خواب هایی که در واقعیت هم نمودی از خود نشان به جا می گذارند دارای تعبیر عینی ممکن است نباشند و بیشتر نشانی از ان باشند که فشاری به شما وارد شده است که باید ان را کنترل کنید و از این رو نگران ان نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 58. Sarina

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم تو اتاقم خواب بودم که مامانم اومد بیدارم کرد گفت بیا پیش من بخواب منم گفتم نمیام خوابم میاد
  بعد همین بحث ادامه داشت که مامانم عصبانی شد سریع چهار دست و اومد سمتم بهم حمله کرد نمیتونستم تکون بخورم و همش نفس نفس میزدم
  بعدشم دیدم توی مدرسم سر کلاسم بودم که دوستم اومد پیشم نشست میدونستم دوستم نیست سریع پا شدم فرار کردم
  بعدش از خواب پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خواب هایی که در ان ها شما از حالت طبیعی دور می شوید دارای تعبیر نیستند و می توانند فقط نشانی از ترس باشند و کابوس هستند و از این رو تعبیری ندارند و از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیرو باشید

 59. پریا مافی

  سلام من قبلا شاید دوسال پیش خواب دیدم بامادر وارد یه خونه میشم باردارم و لباس بچم دستمه مادر میگه شوهرتو بیدار کن چایی بخوریم میگم کجاس میگه پشت سرت برمیگیردم صداش کنم چهرشو که میبینم جیغ میزنم پامیشم دیگه خوابشو ندیدم تااین چندوقت که بازمن خواب همینو میبینم یکی ک خیلی جثه ی بزرگی داره و ریشم داره اصلا توخواب منو اذیت نمیکنه ولی همه جا بامنه حتی خواب دیدم مادرم مرده خبر فوت پدرمو بهم داد خواب دیدم بایه نفردیگه دارم ازدواج میکنم یهو هرچی میرم جلوترعین یه شیشه که میشکنه چهره ی اون مرد میشه این نمیدونم چرا دوباره همش من خواب این جنو میبینم ولی توبیداری اصلا نمیترسم توخوابمم نمیترسم انگار عادت کردم بهش ولی پا میشم

 60. پویه

  سلام من خواب دیدم با دخترخاله م ازیه دست فروش خواستیم کار عروسک بخریم اما درحین خرید کفشامون در اوردیم رفتیم روی موکتش که وسیله جدا کنیم کفش من پاشنه دار مشکی و دخترخاله م سفید اسپورت بود، وقتی خواستیم کفشمونو بپوشیم مال من نبودش چندین لنگه کفش بود که شبیه بودن اما مال من نبود، یهو فروشنده نشست سرنماز و دعا، منم عصبانی شدم دولنگه کفش که فقط سگکش تفاوت داتش برداشتم بجا مال خودم یه خانم یهو درگوشم گفت نگران نباش کفشای مردمو میده به جن هاش، منم ترسیدم و بسرعت یک جفت کفش دیگه البته باسگک متفاوت برداشتم و بادخترخاله م دویدیم یهو وسط خیابون جن سفیدپوشی دیدم از ترس داد زدم یاعلی یاعلی و جن پودر و دود شد منم از خواب پریدم.

 61. 9782109200ftm

  سلام.خواب دیدم خواهرم خونمونه(چون متاهله دو سالی میشه از ما جدا شده محل زندگیش).منم تو اتاقم خواب بودم که با استرس بیدار شدم از خواب ، رفتم توی سالن خواهرم رو مبل نشسته بود بهم گفت ازت ناراحتن .جو خونه سنگین بود و تپش قلب داشتم .چیزی نگفتم که ادامه داد بچه هایی نه تو اتاقت باهات زندگی میکنن ازت ناراحتن.گفتم نمیترسم ،ولی عمیقا ترسیده بودم ،همین حین خواهرم با موبایلش صدایی رو ضبط کرد همون لحظه و پخش کرد ، صدای دوتا بچه بود انگار که نوع صحبت کردنشون‌انگار جیغ زدن بود ولی حس صحبت رو القا میکرد نه جیغ زدن و اینکه گوشم‌رو اذیت نکرد صداشون‌، فقط خیلی ترسیده بودم
  تا صدا قطع شد منم از خواب پریدم
  تعبیرش چیه ؟

 62. مهیار

  سلام شخصی غریبه را در خواب دیدم که میگفتند با اجنه در ارتباط است از او پرسیدم میتوانی اجنه رو ببینی و ظاهر کنی گفت بله الان اینجا هستند نمیدونم وردی خواند یا اشاره ای کرد یک جن کنار دیوار ظاهر شد یکی هم داشت راه میرفت نه عصبانی بودن و نه خوشحال انگار مشغول زندگی خودشون بودن .من بعد از دیدن این منظره نترسیدم فقط کمی شگفت زده شدم. میخواستم اگر لطف کنید تعبیرشو بگید تشکر⚘️

 63. فرح

  سلام من يه خواب ديدم كه نياز دارم تعبير بشه، خواب ديدم يه جايي اشنا بودم ولي دقيقا نميدونستم كجاس مثل داخل كوه ، يه دختر جوان كه جن بود دست منو گرفت با خودش برًا خونشون ، خونشون توي دل كوه بود كه راه وروديش از زير يه سنگ بزرگ باز ميشد وقتي وارد خونشون شدم يه خونه بزرگ بود ، كل خانواده داخل خونه بودن پدرش و مادرش و دوتا خواهر و يه برادر داشت ، باباش اول از ديدن من ناراحت شد كه چرا بدون اجازه منو به اونجا برده است و من كلي عذرخواهي كردم و گفتم به زودي ميروم ، يهو چشمم افتاد به خواهر كوچيكتر كه به شدت مريض اين و نياز به كمك دارد، تصميم گرفتم به دنياي ادما برگردم و براش دارو ببرم و بهش كمك كنم ، باباش به عنوان تشكر دست سمت چپمو از سر شونه نوازش كرد و منو دختري كه منو برده بود با هم در حال بيرون اومدن از خونه بوديم كه باباش مرتب ميگفت خيلي مراقب باشين ، بعد از خواب پريدم

 64. مائده

  سلام لطفا جواب بدید من از ۹ سالگی تا الان خواب درباره جن می بینم نه فیلم ترسناکی تا حالا دیدم نه هیچی الان ۱۸ سالمه واقعا خسته شدم همش تو خواب به شکل دیگران اطرفیانم ظاهر پیشن اذیتم می کنن من تو بسم الله قران می خونم قبلا اثر داشت می رفتنو من از خوب می پریدم ولی تازگیا اینجوری شده که بدن دیگه می پره اثر نداره هر چی می خونم تو خواب مثلا یه ثری تو جنگل حیلی تاریک درختا خشک یهو صدا جیغ شدیم که یه دختر بچه ۳ ساله با لباس سفید خونی قیافه ترستاک تو درخت فرو رفته حمله کرده بود با ما به شکل کسی دوسش دارم ظاهر میشه بهش دست دادم دستم می سوخت ول نمی کرد بعد اون ادم دو نفر وجود داشتن که هر چقدر صدا می زدم کسی این یکی ادمو نمی دید خلاصه دیگه خسته شدم هر شب دیگه واقعا به امید به زندگی ندارم این بگم همیشه خونه هامون بقل بیابون هستش هر سری که عوض میکنیم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ها ممکن است برای شما ریشه در کودکی شما داشته باشد که از ان بی اصلاع هستید و از این رو دیدن این خواب ها می تواند برای شما بی تعبیر باشد و برای رفع آن حتما باید با روانکاو صحبت کنید و بدانید که برای شما دلیلی بر تعبیر عینی ندارند.
   سربلند و پیروز باشید

 65. Kiyana

  سلام
  من چند روزه خواب جن میبینم که تویه خونمون میاد اذیتم می‌کنه و از شوهر خالم کمک میخوام که برام قران بخونه و بعد از مدتی وارد بدنم میشه ینی تسخیر میشم و فامیل هم هستن و بعد میبینم که این جنه آینده رو بم نشون میده و حیاط همه گیاها و گل ها پژمره شدن و برف میاد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب تعبیر عینی ندارد ومی تواند نشانی از ان باشد که ذهن شما درگیر اتفاقاتی است که باید ان را حل کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 66. حمید

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم جن بود یا چیزی دیگه رو نمیدونم چون ندیدمش نامرئی بود دستمو گرفته بود از در خونه ببرم بیرون بعد من با جیغ و داد فامیلام ترسیده بودم به چهار چوب در فشار میاوردم که نبرم همه فامیلام تو خونه بودن محکم گرفته بودنم که از در خونه بیرون نبرم میشه تعبیرشو بگید ممنون میشم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن این نوع خواب ها هیچ معنایی بر اساس تعابیر خواب ندارد وبیشتر کابوسی است که در خواب دیده اید ودیدن خواب جن تعبیر مشخصی دارد که نیازمند شرایط و المان های مشخصی است.
   سربلند و پیروز باشید

 67. محمدامین

  سلام خواب دیدم جن اومد بالا سرم منم خواب بودم بعد بلند شدم هر کاری کردم نتونستم برق رو روشن کنم ضربان قلبم به شدت میزد یهو دیدم یه نفر بالا سرمه لباسش مث انسان بعد بهش گفتم چکارم داری چی از من میخای گفت من کاریت ندارم نترس
  لطفا جوابمو بده

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب که دیده اید کابوسی بوده است و هیچ تعبیری ندارد و بدانید که برای شما اینگونه خواب ها از حیظ انتفاع ساقط هستند.
   سربلند و پیروز باشید

 68. گیسو

  سلام من خواب دیدم میخواستم برم داخل خونه ولی تاریک بود همسرمم خونه خواب بود ترسیدم و خواهرمو صدا زدم تا بیاد لامپارو روشن کنه من برم داخل یهو خواهرم جیغ زد و گفت وای فرار کن منم فرار کردم برگشتم دیدم یه چیز سیاه افتاده دنبالمون خیلی وحشتناک‌ بود یهو از خواب پریدم و خیلی ترسیده بودم . تعبیرش چی میتونه باشه

  • تعبیر خواب

   باسلام
   این خواب بر اساس چیزی که شما مشاهده کرده اید دارای تعبیر نیست و بیشتر کابوسی بوده است که دیده اید و می توانید فقط صدقه ای دهید تا بلا دور شود.
   سربلند و پیروز باشید

 69. آیلار مومنی

  سلام من توی خواب دیدم خاله هام و مامانم باهم دارن حرف میزنن بعد یکی از خاله هام میگه جن توسط شکم خودش رو به فرد نزدیک میکنه . بعد حواسم پرت میشه و دوباره میشنوم که خالم میگه مخصوصا توسط اکسیژنی که مادر میکشه به جنین وارد میشه‌.
  از خواب که بیدار شدم حس کردم خالم روح نبود و جن احاطه‌اش کرده بود و همچنین حس گرفتگی عضلات شکمم رو داشتم.
  میتونم بپرسم منظور جن از این حرف چی بود من مجردم و ازدواج نکردم میترسم برای آینده‌ام این حرفش ضرر داشته باشه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اینکه چیزی از خواب شما به بیداریتان منتقل شده است می تواند نشانی از بی تعبیر بودن ان باشد و از طرفی هم می تواند نشانی از ان باشد که باید بسیار در بچه اوری و کسی که برای زندگیتان انتخاب کرده اید دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 70. ماهان

  سلام وقت به خیر من خواب دیدم شب بود دراز کشیده بودم میخواستم برم دستشویی در رو که باز کردم برم تو حیاط دیدم یه جن چوب به دست با چشمای بزرگ و وحشتناک داره نگاهم میکنه من هم شوکه شدم و نشستم روی زمین میخواستم فرار کنم برم داخل خانه ولی شوکه شدم بودم رو زمین بودم جن هم اومدم سمتم میخواست با چوب منو بزنه ولی با دست چوب رو گرفتم ضربه ای بهم نزد ولی چوب رو ازش نگرفتم فقط تو دست دوتامون بود همون ضربه اولی که میخواست بزنه چوب رو گرفتم ولی چوب تو دست دو تامون بود که از خواب پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر به کابوسی ماند که دیده اید و اما اگر تعبیری هم داشته باشد برای شما خیر است و نشان از بی تاثیر شدن کینه ی دشمنی شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 71. ناهید

  سلام زن داییم خواب دیده ک یه جای ناشناس من تو اتاق بودم روی تخت جن هم بغلم بوده من لبخند میزدم ولی اون فقط بغلم نشته بوده چهره وحشناک داشته منم جن رو نمیدیدم ولی زن دایم دیده

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر نباشد و نشان از نزدیکی شما به کسی باشد که باید از ان دوری کنید و از این رو خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 72. ثنا

  سلام .. وقتتون بخیر
  دیشب وقتی خواب بودم
  تو خوابم دیدم که گوشیم دستمه و دارم برای خودم آلارم کوک میکنم که برای مامانم کادو بخرم
  ولی یک دفعه پتوم به صورت کامل کشیده میشه روی سرم و انگار یکی میخواسته من برگردم سمتش
  چون من سمت راست بدنم خوابیده بودم و اون میخواست من برگردم سمت چپ بدنم که ببینمش
  داشت من رو می‌کشوند سمت خودش اونم با یه زور خیلی زیاد
  ولی من اینقدر ترسیده بودم که سعی میکردم تکون بخورم ولی اصلا نمیتونستم تکون بخورم
  صدام هم درنمیامد که داد بزنم
  بالاخره بعد کلی تلاش کردن تونستم دست چپم رو به شدت تکون بدم تا از شرش خلاص شم
  وقتی که این کار رو تو خواب کردم تو واقعیت هم چشمام باز شد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب به احتمال بسیار زیادی می تواند فقط کابوسی باشد که در خواب دیده اید و از این رو نباید نگران ان باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 73. تارا

  سلام من یه چند وقت وقتی
  خواب جن میبینم همش درحال جنگیم باهاش خوب دیشب خواب دیدم که جن وارد خانه مون میشه بدش منو مامانم وخواهرم میریم قایم میشیم بد که جنه میاد داخل اتاق با دستای خالی جنو میکشم بد مامانم میگه بزار جنو تیکه تیکه کنیم بزاریم داخل یخچال بخوریم بد دوباره از ترس میریم قایم میشیم یه جنه دیگه میاد که خواهرم با چاقو جنو می‌کشه و مامانم دوباره میگه بزار جنو تیکه تیکه کنیم بزاریم داخل یخچال میشه بگین تبعیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر این خواب برای شما تکرار می شود و یا خواب هایی مشابه به این صورت می بینید می تواند دارای تعبیر نباشد و بیشتر نشانی از ترس برای شما در خواب باشد و از این رو دارای تعبیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 74. سارا

  سلام خواب دیدم تو خونه خودم مهمون دارم و منو مهمونامون متوجه میشیم جن تو خونه هست
  بعد از چند دقیقه هممون دوتا جن لاغر مردنیه که تقریبا به سیاه میزدن رو دیدیم اولش ترسیدیم ولی با تمام ترسم تلاش کردم و بالاخره موفق شدم جفت جنارو توی یه انباری حبس کنم
  امکانش هست تعبیرش رو بفرمایید؟؟

  • تعبیر خواب

   باسلام
   خوابی خیر است و می تواندنشانی از ان باشد که در اینده شما بر کسانی که برای شما خیر نیستند و قصد دشمنی دارند چیره شوید و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 75. حسام ص

  سلام درخپاب دیدم در یه منطقه که نمیشناختم میخواستم خانه ای بخرم که قیمت مناسبی داشت اما یک جن در خانه بود که وقتی خواستم وارد خانه شوم شروع کرد به پرت کردن چیزهایی که داخل خانه بود و خیلی عصبانی بود ،بعد هم گردنبند من را بدون انکه بگوید برذاشته بود که دوباره اورد و تحویلم داد اما با روی خوش،ممنون میشم تعبیر کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خواب شما نشان از خیر بودن دارد و میتواند بر این تعبیر باشد کە شما در کاری کە در دست انجام دارید مقداری دچار مشکل خواهید د اما بە زودی بە خیر و مال خودتان دست پیدا خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 76. سحر

  خواب دیدم در خانه افتاده بودم انگار مریض بودم شب بود بعد از اتاق یه دختر 7ساله موهاش رویه صورتش بود یه لباس سفید تنش بود اومد داخل بغلم من هم هی داد میزدم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   این خواب به احتمال زیاد دارای تعبیر نیست و فقط نشانی از ناراحتی روانی شما در هنگام خواب بوده است و اما اگر تعبیر داشته باشد خیر نیست و نشان از نزدیکی کسی به شماست که دشمن شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 77. مجتبی شاهی

  سلام و ادب
  من خواب جن کلا زیاد میبینم و اکثرا هم دارم باهاشون دعوا میکنم و گاها خواب دیدن جن رو هم دوست دارم، ولی این خواب من یکم متفاوت بود
  خواب دیدم یکی دوتا اسب دارم که البته تبدیل به جن شد. بعد نمیدونم چی شد که یهو پرده ها کنار رفت همه جن ها رو دیدم و هوای آفتابی، بارونی شد
  بهرصورت همه جن ها رو میدیدم و یکم اذیت بودم یا علی گفتم تا ول کردن، یکیشون هر چی یا علی کفتم ول کن نبود بعد فهمیدم جن سنی هست، منم آنقدر مشت تو سرش زدم تا اونم ول کرد بعد از خواب پرید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن خواب های تکراری دارای تعبیر نیستند و نباید نگران تبعیر ان ها باشید اما باید بدانید که برای رفع ان ها حتما باید با روانکاو صحبت کنید که این خواب ها قطع شوند.
   سربلندو پیروز باشید

 78. فردیس

  امروز خواب دیدم تو یه جاییم داشتم دعا میکردم
  یکی که اونجا بود گفت که باید از جن معذرت خواهی کنی باید براش سجده کنی که ببخشه تورو گفتم بالاتر از خدا که نیست بخوام برا این سجده کنم
  بعد گفت اینجا جن بد نیستن جن مسلمونن تو راجبش حرف زدی اونم ناراحته از دست تو بخاطر همین مشکلاتت زیاد شده
  منم سجده کردم براش گریه کردم خیلی
  تو خوابم چند روز گذشت من همینطور سجده کرده بودم التماسش میکردم که منو ببخشه
  بعد بخشید منو رفت
  اصلا خیلی خواب بدی بود نمیدونم یعنی چی

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب جن امدە است کە نشان بر افکار پریشان بینندە خواب دارد. ممکن است خواب شما بە این معنی باشد کە خیر و آرامشی بە شما باز خواهد گشت کە نیک است.نذری کوچک اگر دارید در راه فرشتگان خیر منزل و خانوادە ادا کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 79. ساره

  سلام من دختر مجردی ام که خواب دیدم ما داریم برای باغمون خرید می کنیم بعد مامانم از کاشی های اونجا خوشش اومد و با بابام اونا رو کندن و ما هم داشتیم میگفتیم کجا چه رنگی بزنیم که مامانم اونا رو شبیه ی غذا خیلی خوشگل حالت ماکارونی ساده اما کمی کلفت و رنگی رنگی بودن خورد وقتی خورد مامانم گفت خوبه از اینا بگیریم در همون حین حالش بد شد و رنگش پرید به همون مرده ک می فروخت گفت فکر کنم اونایی ک تو خونه ان اومدن داخل بدنم بعد ی قسمتی رو نشون داد و خواهرم ک کنار مادرم بود چون توی زندگیش درگیر این چیزاست شروع کرد به گریه و گفت من دارم می بینم و همش نشون میداد منم دستشو گرفتم و تند تند از اونجا می رفتیم بالاخره بعد از بدبختی از اونجا رفتیم تو کوچه ک یک پسری رو دیدم موهاش فر و ظاهر جالبی نداشت من فکر کردم از هموناست و تا آخر بهش شک داشتم تا که چشمش به خواهرم افتاد خندید و گفت اینجاش این شکلیه انگار داشت مشخصات اونا رو میداد و خواهرم تایید میکرد منم هعی می کشیدمش تا از اونجا بریم پدرم هم داشت ماشین رو میاورد میشه لطفاً جواب بدین برام خیلللی مهمه لطفاً

  • تعبیر خواب

   با سلام تعبیر خواب شما ممکن است بر این دلیل باشد که خواهرتان در این مورد ها با شما صحبت کرده است و شما روانتان مورد هجوم افکار منفی بوده است و صرفا نمیتواند نشان از بدی داشته باشدو تنها موردی که تعبیر میتواند داشته باشد غذای خوشمزه است که میتواند نشان بر خیر برکت برای خانواده شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 80. نینا

  سلام
  من خواب دیدم که داخل اتاقم هستم و دراز کشید دو تا جن که سرتا پا سیاه پوش هم هستن دارن اذیتم میکنن یکشون که ناخونای دراز زشتی داشت ( میدونم جن ها ثم اما اینیکی من در خواب دیدم نلخن های دراز سیاهی داشت ) ناخن هاش رو کرد تو دستم من خیلی سعی کردم که جیغ بزنم ولی صدام درنمیومد سعی میکردم دستامو محکم بهم بکوبم که یکی صداموبشنوه ولی چیچ صدایی به وجود نمی امد در اخر سعی کردم پاشم فرار کنم که اجازه نمیدادن منم محکم گرفته بودند ولی بلاخره از خواب پریدم
  عجیبه من تعییر هاروکه خوندم اکثرا درمورد دشمن بود من ادمی نیستم که دشمن داشته باشم با همه سعی میکنم خوب باشم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   این خواب برای شما فقط یک کابوس بوده است که دیده اید و مشخصات کابوس به همین شکل است که نشان از ناتوانی شما دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 81. Hasti

  سلام
  چون طولانی خلاصشو میگم خواب دیدم ک یک جن سفید همش دنبالم بود و من ازش فرار میکردم همش میخواست بغلم کنه برای اینکه از شرش راحت شم گذاشتم بغلم کنه ک ببینم چیکار میکنه دیدم ک هی داره هلم میده و منو بندازه پایین یعنی قصد کشتن منو داشت منم ب خالم ک همون جا بود میگم ک جن ها از قران میترسن برو ی قران بیار تا ولم کنه بره خالمم میره ی کاغذ میاره ک یک ایه بیشتر توش نبود بش میگم این چی اوردی برو قران کامل بیار ک بد یهو از خواب میپرم این خواب خیلی ذهنمو درگیر کرد ممنون میشم تعبیرشو بم بگید و راهنماییم کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشانی از ان باشد که در اینده شما بسیار باید از جانب اطرافیانتان مراقب باشید و از این رو نشان از کسی دارد که ممکن است برای شما دشمنی کند و این خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 82. پریسان

  سلام من تو خوابم دیدم که دوستم خونه ماست و تو اتاق دوتامون دراز کشیده بودیم یهو در باز شد و باد وزید من و دوستم بهم خیره نگاه کردیم با تعجب بعد من لرزیدم و بلند شدم دوستمو کوبیدم به در و از اتاق رفتم بیرون برادرم تو پذیرایی نشسته بود میخاستم اونم بزنم که یهو با خودم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم و از خواب بیدار شدم
  تعبیرش چیه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی که دیده اید بسیار به کابوس شباهت دارد و به احتمال زیاد اضغاث احلام است و تعبیری ندارد و همین که المان مشخصی در خواب شما نیست ان را بی تعبیر می کند.
   سربلند و پیروز باشید

 83. تهی

  سلام من شب گذشته قبل از اذان صبح خواب دیدم با خانوادم و یکی از دوستام توی یه خون باغ هستیم که مهمون غریبه هم بود و همراه یه مرد تعداد زیادی بچه که من نمیشناختم. یک زن کنار ما ایستاده بود گفت جن چه شکلیه بدن دو پای سم و به من خیلی نگاه میکرد یه لحظه فکر کردم شاید منظورش منم به پاهام نگاه کردم .. بعد یهو به دوستم نگاه کردم پشتش متوجه همون مرده شدم که پاهاش شبیه سم بود.. و تف میکرد هی … اون بچه هارو هم سپرده بود ب من ک جای نرن .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیری نمی تواند داشته باشد و بیشتر نشان از یک کابوس دارد که در ان چیزهایی که در ناخوداگاه شما وجود دارد، به ترس نشان داده شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 84. سمان

  سلام
  خواب دیدم وسیله ای که نزدیک من هست بصورت خود بخود درش باز و بسته میشه کسیو ندیدم ولی حس کردم جن حضور دارد و با گفتن بسم اله سعی بر دور کردنش داشتم
  بعد حس کردم انگار روی کمرم چیزی نوشته میشه سریع پاشدم و به سمت مامانم رفتم کمرمو نشون دادم و مامانم از پیرهنم یه دعا در اورد با علامت های نامشخص یک قسمت هم سوره نور نوشته شده بود. تو خواب ترسیده بودم و دنبال این بودم که این چیه بعد از مدتی از خواب پریدم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر دو وجه ا ست. یا تعبیری ندارد و یک کابوس است و یا اینکه توطئه کسی برای شما را نشان دهد که باید صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 85. Melina

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که چند تا جن دور یه نفر که نمیدونم مرده بود یا خوابیده بود جمع شدن و شادی میکردن تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشانی از ان باشد که کسی را ممکن است در اینده بینید که مورد ظلم کسانی قرار گیرد و از این رو ممکن است در خواب به این صورت به شما نشان داده شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 86. آذین

  سلام خواب دیدم در حیاطمان یک میمون گربه مان را بغل کرده و وقتی پاهایش را دیدم از میمون به شکل یک جن عوض شد و من با دویدن خود را به طبقه بالا رساندم و از دستش فرار کردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر در واقعیت گربه ای دارید که تعبیر ان به کلی عوض می شودو اگر نه می تواند نشان از درگیری دو نقر در اینده باشد که از نزدیکان شما هستند که هر دو برای شما مضر هستند و از دشمنان شما هستند.
   سربلند و پیروز باشید

 87. Khadijeh Rezaie

  با تشکر از سایت خوبتان و پاسخگویی شما
  من یه خانم سی ساله متاهل دارای فرزند هستم خواب دیدم دم در حیات خانه ( اول به نظرم اومد که حیاط خونمون نیست یعنی یه جای دیگه بود ) ایستادم یهو دیدم که یه جن خانم یا مونث با یه چادر سیاه که روی سرش بود داره رد می شه بعد چادر رو هم جوری گرفته بود که صورتش پیدا نشه یهو مچ دستش رو گرفتم البته فقط مچ و دستش رو دیدم که پیدا بود سرتا پا پوشیده بود مچ دستش رو گرفتم و اونو آوردم تو خونه ی خودم و هی اون اصرار می کرد هر چی بخوای بهت می دم فقط دستمو رها کن در این مسیر یعنی از دم در خونه تا داخل اتاق و آشپزخونه همه چیز فراهم می شد از هر نعمتی همین جوری معلق و هی می گفت فقط دستمو ول کن که برم هر چی بخوای بهت میدم فقط بگو چی می خوای حقیقتا من ترسیده بودمو هیچی هم ازش نمی خواستم همین طور من دستشو گرفته بودم و اونم می اومد خیلی هم مقاومت نمی کرد و نعمت های گوناگون در مسیر معلق ظاهر می شدن
  فقط می گفت هر چی بخوای بهت می دم فقط ولم کن تا اینکه به آشپزخانه رسیدیم و خودشو بین یخچال و دیوار قرار داد و هی می گفت تو فقط بگو چی می خوای تا برات فراهم کنم ترسیده بودم ولی باز دستشو رها نمی کردم هیچی هم ازش نمی خواستم نه اینکه ترسیده باشم نه اصلا و ابدا چیزی ازش نمی خواستم و که یهو از خواب پریدم ( البته مصر بود که صورتش رو هم نبینم چیزی نگفت ولی من یقینا اینجوری فهمیدم) صداش خوب بود یعنی وحشتناک نبود به آرامی و با لهجه خودمان حرف می زد
  لطفا و خواهشا تعبیر خواب منو بنویسین
  بازم ممنون از مطالب و راهنمايي هاتون

  • تعبیر خواب

   باسلام
   می تواند برای شما خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که در اینده برای شما شرایطی پیش بیاید که کسی که از شما التماس کند برای شما خیر نیست و شخصی است که دشمن شماست و شما بر ان چیره شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 88. امیر

  سلام ما در خانه خود در ته حال یک انباری دریم و تمام وسایل اظافی خانه رو انجا میزاریم من یک شب خواب میدیدم ک همون انباری فرش شده و مادر در آن خواب و من و برادرم در حال بودیم نمیدونم داشتیم چی کار میکردم ولی بیدار بودیم چن باری در اتاق اینور اینور میشد یواش بعد که خواستم در اتاقو ببندم یک هو در اتاق به سرعت باز شد و یک جن پشت در بود وقتی که جنو دیدم تنم لرزید و بعد برادرم ب سرعت رفت توی اتاق ببینه طور مادر نشده و از خواب پریدم میشع بگید تعبیرش چیع

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس انچه که خواب های ترسناک در ذهن ما ایجاد می کنند نشانه هایی از زندگی واقعی را به همراه خود دارند و در این خواب هم برای شما به همین صورت است و نشانی از ترس شما است و از این رو نگران این خواب نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 89. Ali hastam

  سلام من خواب دیدم در پاساژی ناآشنا که اصلا نرفته بودم شاگرد مغازه یکی از آشنایان هستم(رئیس اردوگاه من در واقعیت)بعد از مدتی از مغازه خارج شدم چند قدم آنطرف تر زنی را که دستش دستبند زده بودند و صورتش نا معلوم بود دیدم که دو دختر جوان و زیبا آنرا مسخره میکردند منم رفتم تا ان دختر را اذیت کنم اما ناگهان پارچه صورتش کنار رفت و از قیافش فهمیدم که جنه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بسیار باید به روابطی که برقرار می کنید دقت کنید زیرا ممکن است رابطه ای که با کسی برقرار می کنید سبب شود نزدیکی شما دشمنی برای شما به وجود اورد.
   سربلند و پیروز باشید

 90. Matin

  سلام من خواب دیدم ک تو خونه تنها هستم و فکر کنم ۲ تا جن وجود داشت تو خونه من اولین جن رو یادم نیست که چجوری بود و با من چ‌کرد ولی دومی رو یادم نمیره وارد اتاق شدم و دیدم ک یک موجود ک قیافش اصلا مشخص نبود با اینکه داشتم نگاش میکردم روبه روم وایساده و دهن بازه و خیلی اعصبانی بود و همچنین توله هم داشت ولی اصلا شبیه سگ نبود موجودی سیاه و زشت بود و چهارپا من در رو بستم و فرار کردم بعدش ک به پدر مادرم تعریف کردم باور نکردن و من عصبانی بودم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر بسیار در خواب خود ترسیده اید که این خواب دارای تعبیر نیست و فقط کابوسی دیده اید و اگر نه می تواند نشان از ان باشد که دشمنی دارید که یکی را نشناسید و دیگری برای شما واضح باشد و از این رو خوابی بد نیست و می تواند فقط تذکری به شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 91. زهرا صالحی

  سلام ، من تو خونه خودم جن دیدم اولیش دختر بود چهرشو ندیدم بعدش چندتای دیگه دیدم که مرد بودن ، میدونستم و کمی احساس ترس داشتم اما نمیتونستم کاری کنم ، با همس صحبت می‌کردم از یکیش پرسیدم من چندتا فرزند میارم گفت چهارتا ،اگر طلاق نگیری، اگر طلاق بگیری تمام بدنت میخاره ، باز پرسیدم برادرم با کی ازدواج میکنه گفت با صالحه ،پرسیدم کدوم صالحه گفت نمیگم ، نمیخواستن بهم صدمه بزنن ،

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است نشانی از اان باشد که به واسطه ی چیزهایی که اصلا به درد شما هم نمی خورد با کسانی وارد رابطه شوید که برای شما هیچ خیری ندارند.
   سربلند و پیروز باشید

 92. Zuhal

  من خواب دیدم مامانم خواهرم عمه ام را جن زده و همه شان زشت شدن و جن داره اذیت شان میکنه و دیدم دوستم در بغل من است و جن زده و من بالایش سوره القارعه ره بسیار به آواز بلند میخانم و اون اذیت میشه با شنیدن این سوره تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب به احتمال زیاد فقط کابوس و ترسی در خواب شما است اما از طرفی هم می تواند نشانی از ان باشد که کسانی که در اطراف شما هستند برای شما خیری نخواهند که اصلا خوب نیست و باید صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 93. پریا

  تو خواب دیدم یه جن زیبا بالباس قشنگ انگار آدم بود آمد سمتم من اون زدم ولی اون چیزی به من نگفت فقط لبخند زد به من تظیم گفت تو ارباب منی واسم تو خواب طلا هم اورد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   باید بسیار اگاه باشد که کسی دشمن شماست به شما نزدیک نشود و با وعده های دنیوی شما را گول نزند.
   سربلند و پیروز باشید

 94. Alzde

  سلام
  همسرم تو خواب منو تو شکل از ما بهترون میبینه که با هیچ بسم‌الله گفتن و قرآن گرفتن از بدنم بیرون نمیره میگه حتی صلوات رو هم با مسخره میگفتم تو خواب

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب می تواند به این معنا باشد که ایشان فقط از ترسی که دارند این خواب را دیده اند و دارای تعبیر نیست و از این بابت نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 95. Mobina

  سلام من دیدم خواهرم جن گرفته و شوهرش و اذیت میکرد و بعد میخواستم به مادرم نشون بدم که چقدرم زور داره خودشو عادی می‌کرد بعد شروع کردن سوره خوندن و از اون حالت خوبش خارج شد و شوهرش و منو رو انگشت می‌چرخوند میزد اینور اونور بعد شروع کردم ایت الکرسی بخونم که از خواب پریدم خیلی می‌ترسیدم اما چون خواهرم بود مقاومت می‌کردم تا خوب شه و مادرم وقتی اون صحنه هارو دید گفتم بیا باهم بگیریمش و اون این کارو نکرد کمکم نکرد و گفت ولش کن درست میشه خواهرم خیلی مهربون و خوبه و از همسری برای شوهرش کم نزاشته ولی این هفته خونه خریدن شوهرش ناراحت بود از اینکه خواهرم دوباره خونه رو مال خودش کرد و خانواده دامادمون خیلی رو مغزش راه میرن خودش مشکل نداره تو گوشش میخونن این ازت طلاق بگیره بدبختی و فلان خواهرم گفت هر زمان خواستی بریم بزنیم به نامت یعنی اگه نیاز شد

  توروخدا جواب اینو بدید❤️

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب فقط می تواند نشان از دشمنی ایشان با همسرشان باشد که به حق نیست و از این رو می تواند نشان از وظیفه ی شما برای تذکر به ایشان هم باشد.
   سربنلد و پیروز باشید

 96. محسن

  خواب دیدم یه جایی با دوستان بودیم دوستانم رفتند من رفتم تو ی اتاق ک لباسمو بپوشم یه چیز پای منو میکشید و من هی او را میزدم و دوباره پایم را میگرفت و میکشید و اون به صورت نامرئی بود از دست اون ک فرار کردم یه خاته دوستم رفتم این رفه یه زن سباه پوش هی به سمتم میامد و من او را با لگد میزدم و از او دور میشدم و دوباره به سمتم میامد
  اگر لطف کنین تعبیرشو بهم بگین ممنون میشم
  با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب به احتمال خیلی زیاد دارای تعبیری نیست و اضغاث احلام است و هیچ المانی در خواب شما برای تعبیر وجود ندارد. سعی بر ان کنید که صدقه ای بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 97. Ria

  من خواب دیدم که دختر خالم در تخت من خابیده صبح که میشه میگه ده خانه تو جن داره اوکه اوقسم میگه یک دفه خواهر مه بیسور میشه چغ میزنه باز مام یک دفه میرم اوتاقم میبینم که همو جن داره هوهاشو شونه میکنه بعد من خیلی میترسم چغ میزنم یاز میرم پیش یگان ملا تومار میگریم باز او جن بریم میگه که تومار تو از طلا است بری مه اثر نمیکنه باز شب پیش مادرم میخوابم ولی باز میبینم او هیچ د جان مادرم نمیره میگه مه رفته نمیتانم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن این خواب که در ان ترکیب دیگری و المانی دیگر وجود ندارد می تواند تعبیری نداشته باشد و فقط کابوسی باشد که دیده اید اما می تواند نشان از دشمنی هم باشد که در خانه دارید و برای شما مضر است.
   سربلند و پیروز باشید

 98. طیبه

  سلام. من خواب دیدم جن مذکری که خیییییلی دراز و قدبلند بود تو یه خونه ای که نمیشناختم هی میرفت و میومد و خیلی با من صمیمی و رفیق بود انگار. مثل شوهرم بهم نزدیک بود و منم باهاش راحت بودم، بعد اومد چسبید بهم خیلی ببخشید با لباس بودیم ولی از پشت خودشو بمن میمالید تا راحت شد، بعد هی میرف میومد بامن شوخی میکرد، سربسرم میزاش. من از یه مغازه دار که انگار پیشش بودم پرسیدم این جنه رو میبینید اذیتم میکنه، یجوری نگام کرد انگار توهم زده باشم، بعد دید جدی میگم گف نه، واقعا نمیدیدش، بعد جنه نوزاد شد من انگار بچه خودمو که میخابوندم پیشم خابوندمش، دستشو انداخته بود گردن من، اومدم رها بشم، یجوری با دست نازکش گردنمو فشار داد که انگار میخاس خفه م کنه، بعد من هی داد میزدم مامان مامان ولی صدام بسختی درمیومد، هی میخاستم بگم مامان دستمو بگیر ولی صدام خفه و نامفهوم بود، مامانم با چادرنماز داش عبادت میکرد، اومد از حرفام چیزی نفهمید ولی انقد دستمو بطرفش تکون داد فهمید دستمو بگیره نجات پیدا میکنم، یدفه اون نوزاد جن با قدرت منو هی میکشید عقب. مامانم دستمو گرف، اون محو شد، بعد دیدم مامانم چقدر زیبا و با لباس زیبا و قد بلند بود، خیلی باشکوه، یدفه فهمیدم اونم از حالت جسم خارج شده و روحه. مامانم هم محو شد. میشه بگید تعبیرش چیه؟ ببخشید طولانی شد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب اصلا خیر نیست و می تواند نشان از ان باشد که کسی در زندگی شما است که باید از ان دوری کنید که خدای ناکرده برای شما نقش کسی که دوستش دارید را بازی نکند و از این رو خیر نیست و بسیار در روابطتان دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 99. Zahra

  سلام میشه تعبیرخوابمم بهم بگیدخواب دیدم یه جن داشت اذیتم میکردبهم نزدیک میشدک خفم کنه من قران میخوندم ک بره نمیرفت بعدباصوت زیبایی سوره حمدخوندم ازم جدابشه ک یهوازخواب پریدم همیشه همچین خوابی میبینم یاآیه الکرسی میخونم یاحمدمیشه راهنماییم کنید.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب دارای تعبیر نیست و همانطور که در دیگر تعابیر خوانده اید خواب های تکراری دارای تعبیر نیستند و نشانه ای از ترسی و یا مشکلی در ذهن شما هستند که تکرار می شوند./
   سربلند و پیروز باشید

 100. ARSHIA

  سلام من خواب دیدم که تو خونه تنهام و پدر و مادرم نیستن بهد دیدم همه جا خونه تاریکه بعد من همچنان با ترس و لرز داشتم دنبال جن میگشتم که ناگهان عروسکی خوشحال رو دیدم بعد سریع پشت سرم را دیدم که در خونه باز بعد من فرار کردم و رفتم تو پارک و رفتم پیش یک خانمی بعد بهش گفتم که من جن دیدم بعد اهمیتی نداد و بعد در همان لحظه پدر و مادرم رسیدن بعد از خواب بیدار شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است برای شما فقط نشانی از ترس شما از تنهایی در خانه باشد و تعبیری نداشته باشد که خبری از اینده دهد و از این رو نیازی نیست که از بابت آن نگران باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 101. رحیمی

  سلام
  من هر چن وقت قبل طلوع خورشید خواب جن میبینم
  و هر بار در حال فرار ازشونم یا در حال ازار و اذیت خونوادمن
  هربار از نظر ظاهری متفاوتن
  اما این بار خیلی متفاوت بود: داشتم تو اینه به خودم نگاه میکردم که متوجه شدم منم جزوی از اجنه شدم رنگ چشمام و پوستم تغییر کرده بود
  حدود چند ماهی میشه که ازارم میده و واقعا کلافم کرده
  ایا تعبیری داره؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ها کابوس هستند و تعبیر ندارند و باید بدانید که برای رفع آن ها حتما باید به روانکاو مراجعه کنید و بدانید که این خواب برای شما دارای تعبیر عینی نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 102. شیوا

  سلام من خواب دیدم یه زن که جن بود ازم خواست براش نزری بدم که بچه دار بشه بعد تهدیدم کرد که اگه بچه دار نشه بچه هامو میکشه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بسیار در روابطتان دقیق باشید و بدانید که با چه کسانی در ارتباط هستید که خدای ناکرده دچار مشکل نشوید.
   سربلند و پیروز باشید

 103. علیرضا

  سلام
  خواب دیدم که رفته بودم داخل ی فضا ک خیلی چیزی ازش یادم نمیاد ولی مشخص بود ک مذهبی بود ی اتاقی بود ک چند تا در و پنجره داشت من از بیرون نگاه میکردم داخل نبودم و ی چیزی داخلش بود انگار با ارزش بود یا همچین چیزی و دور اون ی چیز قرمز رنگی ک پا نداشت می چرخید و تا منو دید ی جورایی خشکش زد و فقط منو نگاه میکرد و متعجب بود از دیدن من ی چیزی هم شبیه نیزه دستش بود تو خواب نترسیدم ولی بیدار ک شدم شکه شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است نشان از خواب جن نباشد و بیشتر به معنای آن باشد که در اینده برای شما موضوعی در انتظار است که به واسطه ی جست و جوی شما برای رسیدن به چیزی با ارزش باشد و از این رو برای شما خیر است. ولی صدقه ای بدهید که قضا و بلا دفع شود.
   سربلند و پیروز باشید

 104. علی

  سلام من وقتی ساعت 4 شب خواب بیدم و درخواب دیدم خاله مون اومدن وبا پسر خاله بعد من رفتم طبقه بالا چونکه دوطبقه است خونومون بعد جن دیدم تصویر رش رو زیاد نتونستم ببینم بعد وقتی که داشتم باخالم صحبت میکردم دیدم که تصویری داره روشن میشه پشت خالم یعد دیدم گه جن اومده با لباس سفید ولی اونا نمیبیند و بعدش چه اتفاقاتی افتاد که نگم انقدر ترسیدم از ترس خواب بلند شدم این تعبریش چی هست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب دارای تعبیر نیست و وقتی که در خواب های ما به این شکل از خواب بیدار می شویم پس نمی تواند دارای تعبیر عینی باشد و کابوس دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 105. سعیدمومنه

  سلام وعرض ادب خواب دیدم جن یاروح مرا میخواست ازپشتم مرابغل کندوهی زورمیزدم که مرا بغل نکندواو هی تلاش میکرد که بغلم کندیاشایدم ببرد وازخواب باترس پریدم لطفا تعبیرش چیست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از ان باشد که کسی را در زندگی خود دارید که باید هر چه سریعتر از خود دور کنید تا به ان چه که قصدش است نرسد. در روابطتان بسیار دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 106. maryam

  سلام
  من خواب دیدم برادرم داره نماز میخونه و جلوی اون یه جن داره نماز میخونه
  بعد هر جا میرفتم بودن
  تعبیرش؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از ان باشد که به کس اشتباهی در زندگی خود تکیه کرده اند و باید ایشان را از این جهت آگاه کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 107. miss

  سلام من خواب دیدم وارد یه خونه غریبه شدم و یه جن نمیزاشت از اونجا فرار کنم و منو گرفته بود ولی نمیدیدمش.
  انقد با صدای بلند قران خوندم که اخرش منو ول کرد تعبیرش چیه؟!

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از دشمنی باشد که مسیر شما را در اینده ببندد و شما را اذیت کند که خیر نیست و می تواند سبب اذیت شما شود. حتما صدقه دهید و ایمانتان را ملاک رفتارتان قرار دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 108. تینا

  درود من خواب دیدم ی جن اونم بشکل دختر با موهای بلند ک موهاش رو دم اسبی هم بسته بود ،بالای و گوشه دیوار ،دقیقا داره با لوله گاز بازی میکنه و حرکات آکروباتیک درمیاره،همینطور ک به حرکاتش دقت کردم دیدم لوله گاز مثل لوله پلاستیکی منعطف توی دستاش و حرکاتش داره عجیب و غیرعادی میشه ،یکم ترسیدم خواستم دور شم ازش،اما نمیدونم چرا سعی داشتم همش به ترسم غلبه کنم و نترسم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشانی از ان باشد که خدای ناکرده شما دشمنی در زندگی خود دارید که قصد کند گرمی زندگی شما را از بین ببرد و از این رو باید بسیار از این جهت اگاه باشید که خدای ناکرده کسی به زندگی شما اسیبی نزند.
   سربلند و پیروز باشید

 109. Shima

  سلام، من خواب دیدم یک روح داره از طریق دود باهام ارتباط برقرار میکنه، انگار داشتی یه جورایی احوالات الانم رو بهم میگفت، از طریق دود داشت بهم میگفت کمک بگیر، در همین حین دکمه تلویزیون مدام خاموش روشن میشد، احساس کردم جن اونجاست مدام صلوات می‌فرستادم و همین طور رفتم که درستش کنم صدای یه جن دیگه میگفت ما با صلوات از اینجا نمیریم، اسم دو نفر را هم آورد که از آشناهای من هستن میگفت عشرت ازرائیل و آیه ازرائیل با صلوات از اینجا نمیرن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر به مانند کابوسی برای شما ماند که در خواب دیده اید و می تواند تعبیری نداشته باشد و نباید از باب آن نگران باشید و بدانید که می تواند تعبیری نداشته باشد. اما در هر حال صدقه ای بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 110. اسما

  سلام دوست عزیز،من تعبیرهارو خوندم و فرموده بودین که اینکه جن توی خونه باشه، دشمن خونگیه. من قیافه ی اونو دیدم، شبیه خودم بود. این تعبیرش چیه، لطفا بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند به این معنا باشد که شما در ذهن خود از خودتان می ترسید و تعبیری ان چنانی ممکن است نداشته باشد. از طرفی هم ممکن است به معنای آن باشد که رفتارهایتان دشمن خودتان شده است و به همین دلیل چنین خوابی دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 111. پارسا

  با سلام من یه هفته‌ای هست احساس می کنم داخل اتاقم دوتا جن دارن نگام می کنن تا نگاهشون می کنم چیزی نمی بینم وقتی نگاه جای دیگه می کنم نگام میکنن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر در خواب به این صورت دیده اید که کابوس است و اگر هم نه بدانید که به این صورت نیست و به احتمال زیاد به علت شنیدن داستانی این موضوع را حس می کنید. سعی کنید تا مدتی نزدیک دیگران بخوابید تا این موضوع را فراموش کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 112. محمد

  سلام وقتتون بخیر
  من خاب دیدم ک جن در خانه مان هست و هر ور را نگاه میکردم میومد و میرفت سر میچرخوندم دوباره بود و میرفت
  ولی من با یادخدا او رو دور میکردم ولی بعد از چند دقیقه دوباره برمیگشت
  بعدش ازش فرار میکردم و بعدشم بیدار شدم
  لطفا میشه تعبیرش کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند به این معنا باشد که شما دشمنی دارید که باید از خود دور کنید و بدانید که زندگیتان را به وسیله ی ایمانتان محافظت کنید.
   سربلندو پیروز باشید

 113. علی

  دیشب خواب دیدم با یکی از دوستان توی یه قلعه تاریخی بودیم میگشتیم بعد من حس کردم یکی داره نگاهم میکنه تا بالای قلعه رو نگاه کردم یه جن دیدم که نگاهم میکنه منم از دوستم فاصله داشتم و سریع دویدم سمت دوستم ضربان قلبم چنان تند بود که از خواب پریدم میخوام بدونم ایا تعبیری داره اگه هست تعبیرش چیه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب را باید اضغاث احلام دانست و بدانید که دارای تعبیر نیست و از این رو فقط نشانی از یک کابوس است. از بابت آن نگران نباشید و بدانید که مشکلی ندارد./
   سربلند و پیرو زباشید

 114. ،sd ali

  سلام من خواب دیدم که چند تا جن باهام صحبت میکن بعد یک پیرمرد آمد یکی از اینارو دعوا کرد گفت زود برای این دعا بنویسید اینو طلسم کردن اسم یک زن اورد بعد گفتن جن رفته تو بدنش اونا دعا خواندن جن از بدنم جدا نشد اون پیر مرد اه کشید بمن گفت خیلی این بچرو اذیت میکنن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند تذکری به شما باشد که با کسی نباید بیش از حد رابطه برقرار کنید که سبب شود مشکلاتی بیشتر ایجاد شود که دیگر قابل رفع نباشد. بدانید که هر کسی را دوست خود ندانید.
   سربلند و پیروز باشید

 115. معصومه

  سلام خسته نباشید من مادرم خواب دیده که جن ها دست من و گرفتن و به زور دارن میکشن تو حموم و مادرم هم از اینور منو میکشه. تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر به حالت کابوس است و ممکن است تعبیر نداشته باشد و ازطرفی هم ممکن است نشان از ان باشد که شما دشمنانی دارید که خانواده شما راضی به رابطه با ان ها نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 116. مهسا

  سلام.وقتتون بخیر
  خواب دیدم وارد یه مسجد شدم که یه عالمه خانم با لباس های سفید که شبیه به لباس عروس بود با سن های مختلف پیر و جوان و… نشسته بودن.خب دنبال ی چادر میگشتم بپوشم و نماز بخونم ولی نبود .همون لحظه دیدم که دونه دونه اون خانم ها لباس عروس هاشون رو دراوردن و من متوجه شدم که ادم معمولی نیستند .البته خیلی یادم نمیاد ظاهرشون رو ولی تو خواب به خودم گفتم وای اینا فک کنم جن هستند .قیافه هاشون خیلی زیبا نبود. ی سری هاشون محو شدن ولی ی سری باقی موندن ‌.من میخواستم نماز بخونم ولی همون موقع دو تاشون که یکیشون انگار دختر سن پایین تر و یکیشون پسر سن پایینی بود اومدن و هی میخواستن نذارن من نماز بخونم و من شروع کردم سوره حمد رو خوندن و تو همون حال ک هر دوشون داشتن ی چیزهایی برای خودشون دور سرم میگفتن نمازم رو با ترس خوندم.اونا همچنان بودن و نمیرفتن.بعدش از خواب پریدم .ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین .در پناه خدا

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب برای شما یا کابوسی بی تعبیر باشد و یا اینکه نشان از ان باشد که کسانی در اطراف شما هستند که تلاش می کنند تا شما را از خدا دور کنند و ازاین رو خوابی خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 117. Khaleghi

  سلام من خاب دیدم در خانه مادر بزرگم هستیم و تعدادی زن سیاه پوش با چادر سیاه در حیاط خانه مادربزرگم جمع شده اند و ما همه ترسیده بودیم و می‌گفتیم جن هست در ها را ببندید که وارد خانه نشوند
  تعبیرش چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب ممکن است نشان از کسی باشد که شما بدانید که دشمن شما باشد و سعی در دور کردن ان باشید و از این رو خوابی خیر است و از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 118. Pedram

  سلام.من به مدت ۴ شب میشه که جای خوابم رو عوض کردم و به یه اتاق دیگه رفتم.از وقتی که توی این اتاق خوابیدم هر شب دارم خواب جن میبینم قبلا هم خواب میدیدم ولی خیلی کم پیش میومد ولی از وقتی که تو این اتاقم این موضوع هر شب تکرار میشه.مثلا خواب یبینم یه چیزی رو تکون میدن
  ولی چهره ای نمیبینم بیشتر کاری میکنن که متوجه حضورشون بشم.اخرین خوابی دیدم این بود که تو همین اتاق با مادرم خواب بودیم و یهو برادرم شروع به دویدن تو اتاق کرد و ما هر چی دعواش میکردیم گوش نمیداد و رفت گوشه اتاق سرشو به دیوار میکوبید و وقتی رفتم جلوش رو بگیرم دیدم ک قیافش خیلی ترسناک شده

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این نوع خواب ها را نمی توان دارای تعبیر دانست و فقط به خاطر انکه محل خوابتان را عوض کرده اید انگونه خوابی دیده اید به همین دلیل دارای تعبیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 119. مصطفی

  این خوابای که دیده بودن اکثرا چرت بود من دیگه نخوندم
  من خواب دیدم یه جنیه باهام دوسته و منو میبره به عرش یعنی وقتی اون با منه به سمت آسمون میریم پرش بلن می‌زنیم میریم یا حالا با هم که هستیم از پله استفاده نمی‌کنیم یا جایی هست که رو بلندی میریم رو بلندی ها بدون نیاز به بالا رفتن همین که نیت میکنیم میریم بالا اصلا هم ازش نمی‌ترسیدم با این که تو خواب میدونستم جنه
  این تعبیرش چیه، زحمت شما؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است بر دو وجه باشد. اول انکه با کسی دوست شده اید که برای شما خیر نیست و دشمن شماست و سبب افول شماشود. دوم انکه می تواند نمادی از آن باشد که در اینده به واسطه ی دشمنی خیری به شمارسد که عدو شود سبب خیر.
   سربلند و پیروز باشید

 120. علی

  سلام من خواب دیدم جن پا ها شور روی یکی از شانه های من گذاشت و شانه ام داغ شد و احساس داغی و سوزش رو حس کردم و دوباره به من گفت زیر پایت رو بکن الماسی بزرگ رو به تو هدیه میدم تعبیر این خواب چیست ؟

  • تعبیر خواب

   باسلام
   این خواب ممکن است با توجه به تبعیر خواب جن نشان ازان باشد که از جانب کسی که برای شما خیر نیست و دشمن شماست از شما سواستفاده ای شود که به خیر هم نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 121. ارام

  سلام من تو خواب سعی داشتم در اتاقمو ببندم و بسته نمی شد یه دفعه چشمم به پنجره خورد پشت پرده یه شخصی بود ک خیلی اروم پاشد رف از ترس حتی صدام در نمیومد مامانمو صدا کنم بعدم ک فرار کردم دیگ نمیدونم جن بود یا هر چی تعبیرش چیخ
  حتی موقعی ک از خواب پریدم کل بدنم بی حس بود /:

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این که در برخی خواب ها ما دچار ضعف هایی میشویم که نمی توانیم حرکت کنیم یا حرف بزنیم را باید شامل کابوس دانست و تعبیر ندارند.
   سربلند و پیروز باشید

 122. مهدی

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  من حدودا 2،3 شب پشت سرهم خواب تقریبا مشترکی رو میبینم امروز هم به صدای اذان بیدار شدم ولی خسته بودم دوباره خوابم برد و همون خواب رو دیدم که با دوستام بیرون ی جایی نشستیم داریم حرف میزنیم یهو چند تا سگ ولگرد میان و یکیشون مستقیم میاد پیش من و گردنشو خم میکنه مستقیم زل میزنه تو چشمام من تو خواب میدونم این جنه در ظاهر سگ ولی نمیدونم از کجا میدونم بعد من هرچی بسم الله الرحمن الرحیم میگم با لحن تحقیر و خشن همون بسم الله الرحمن الرحیم رو برمیگرده به خودم میگه صلوات هم همونطور و من تو خواب یکم میترسم اینو میگیرم میکوبم اینور اونور ولی اون نمیجنگه فقط من میزنمش بعد اون دو سه تا سگ دیگه اونطرف وایمیستن ولی اون یدونه سگ همچنان مستقیم زل میزنه به چشام و یه حالتی هم حس میکردم وقتی تو چشماش نگا میکردم یه صداهای نامفهومی مثل اینکه ده بیست نفر همزمان اروم تو گوشم حرف میزنن میشنیدم خیلی ذهنمو درگیر کرده ممنون میشم جواب بدید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خواب های تکراری بی تعبیر هستند و اشاره ای به حادثه ای دارند که یا اخیرا برای شما پیشامده است و یا اینکه در گذشته شما بوده و اخیرا اتفاقی سبب یادواری ان شده است. حتما برای درمان ان به روانکاو مراجعه کنید وبه دنبال جواب قطعی نباشید. صبر کنید تا مشکلتان حل شود.
   سربلند و پیروز باشید

 123. عاطفه

  سلام
  من خواب دیدم که خوابم هستم و در همین حال متوجه ورود جنی شدم که میخواد وارد بدنم بشه.
  و درد در بدن خود احساس کردم .
  که تلاش میکردم که وارد بدنم نشه.
  بلند داد میزدم و میگفتم بسم الله رحمان رحیم و اعوذ بالله من الشیطان رجیم البته با تکرار .
  که در اخر سیاهی سنگین از بدنم خارج شد.
  و با خارج شدن جن از بدنم دیگه درد رو احساس نکردم.
  جنی که از بدنم خارج شد سیاه بود و وقتی هم خارج شد عصبی شد.
  ممنون میشم تعبیر ش رو بهم بگین.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما یک کابوس بوده است و دارای تعبیر نیست و نباید از بابت آن نگران نباشید و بدانید که خواب های دارای تعبیر به این شکل نیست که سراسر خواب را ترس فرا گرفته باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 124. عاطفه علینژاد

  سلام خواب دیدم توخوابوبیداریم توگردنم یه گردنبند استیل حلقه و یه یامهدی ادرکنی بود،ک یهو یه نیرویی گردنبند رو میکشه ازگردنم و من پرت میشم از تخت رو به پایین،گردنبند استیل یامهدی رو میبره بعد دنبال اون حلقه میاد ازم ببرتش ک من اصراردارم ندمش ولی بازور ازم میگیره.درضمن اول خواب من خواب اون زنیو دیدم که برام باطل السحر به جهت خوابم انجام داده بودو دیدم ک میگفت جادوت رو باطل کردم بختت بازه ک بعدش این پیش اومد تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر می تواند برداشتی از بدی در ذهن شما باشد که به این شکل دیده اید، اما از سمتی هم می تواند تذکری به شما باشد که از ان چه که به ان معتقد هستید دوری نکنید که نتیجه ی آن برای شما خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 125. توحید

  سلام مه خواب دیدم که با جنی حرف میزنم او به من میگویید که داخل او اطاق یه شیطان است اما وقتی داخل او اطاق میشم هیچ چیزی نیست باز برایش میگم که تو به شیطان بگو که از اطاق خارج شود او به من گفت از حرف من را قبول نمی کند و شیطان بدی است لطفا پاسخ بدید خیلی گیچ ساخته مرا این خواب

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است نشان از ان باشد که شما برای خلاص شدن از دست دشمنی بد با دشمنی بدتر مشورت کنید و از این رو بسیار در روابطتان دقیق باشید که خدای ناکرده متضرر اشتباه های خودتان نشوید.
   سربلند و پیروز باشید

 126. سعید

  خوابی عجیب دیدم.
  یک شخص که نمیشناختم(شبیه جن نبود و فکر کنم مونث بود) از دور با من حرف میزد حرف های عادی که خیلیاشو یادم نیست اما یهو وسط حرف ها اومد نزیکو در گوشم گفت(نترسیدم) تو هر چقد هم شجاع و قوی باشی نمیتونی از دست اون جن فرار کنی تا وقتی تو شیشست
  خیلی حرفش ترسناک بود.
  تعبیری دارد؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر به مانند کابوس است اما می تواند به این معنا هم باشد که شما در اینده از وجود دشمنی پی ببرید که برای شما مضر است و باید قاطع باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 127. مهلا

  سلام
  من خواب دیدم که تو خونه خوابیده بودم جنی چادر به سر کرده بود و من صورتشو نمی دیدم
  ولی حس میکردم که منو میبوسه و نفسشو حس میکردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تبعیر خواب دوستی با جن آمده است که خیر نیست و می تواند نشان از ان باشد که شما با کسی که برای شما خیر نیست دوستی کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 128. Faezeh

  سلام من خواب دیدم که وارد خونه ای شدم که تا آشنا بود ولی تو خواب میدونستم واسه مادر بزرگم هست که این خونه ساختمان قدیمی حیاط بزرگ پنجره ها و در آبی داشت که از پنجره ها داخل خانه دیده میشد و فرشی در هرکدام بود من دوبار وارد این خانه میشدم تا قسمتی میرفتم و بعد از اون میترسیدم جلوتر برم که بعد به کسی گفتم که میترسم از این خونه اون بهم گفت مگه نمیدونی قبلاً اونجا ۶تا دختر که فهمیدم منظورش پری اونجا بوده وبعد فکر کردم از خواب پریدم در حالیکه خواب بودم صدایی از زمین شنیدم که تو رو هم می‌بریم واز خواب بیدار شدم و در خواب احساس ترس داشتم این خواب رو قبل از ساعت ۶دیدم میشه اگر مفهومی داره بهم بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن خواب فرشته بسیار خیر است و در خواب نشان از اینده ای خیر داده شده است و این خواب شما به معنای دیدن جن در خواب نیست و از جهتی دیگر اینکه در خواب هایتان نشانه ای از برده شدن اورده شده است، همان ترس شما را بوده که در خواب به این شکل نمایش داده شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 129. Kimia

  سلام ممنون از مطالب جالبتون
  فقط من نفهمیدم که تعبیر خوابم چیه
  تو خواب تو خونمون یه جن یا روح (دقیق نمی دونم فقط مونث بود) بود خونه ماهم مستطیلی هست تو خواب من تو آشپز خونه بودم و جنه به صورت بیمار گونه ای هی از یه فاصله مشخصی (تو هال خونه) به سمتم می دوه ولی من یه بار گردنشو می گرم یه بار صورتشو یه جورایی بدون ترس جلوش وایمیستم بعد چند بار می رم تو هال و سر سفره با خانواده ام می شینیم یهو به طرف آشپزخانه صورتمو بر می گردونم و با لحن تندی به آشپز خونه خالی می گم تمومش کن و همچین چیزایی
  میشه بگین تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   از انجایی که در تعابیر خواب برای جن آمده است که نشان از دشمنی است و راندن جن در خواب خیر است، از این رو این خواب برای شما می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده به راحتی دشمنی را از خود دور می کنید و هیچ مشکلی از این رو نخواهید داشت.
   سربلند و پیروز باشید

 130. Fatemeh

  سلام وقتتون بخیر
  من ساعت چهار صبح خواب دیدم که تو همینجایی که الان خوابیدم روی تخت خوابم که مادرم وارد اتاق میشنو باهم حرف میزنن که تو همون لحظه از تو یه راه رو توی اتاقم که درحالت عادی وجود نداره یه نور شناورو کوچیک به رنگ سفید بیرون میادو شروع میکنه به وارد شدن به بدن من جالب اینجاست که میدونستم جنه ولی نمیدونم چرا این شکلی بود
  هی وارد تنم میشدو بیرون میومد وارد دستم سینم و من درد نمیکشیدم ولی واقعا اذیت میشدم و هرچقدر سعی میکردم دادبزنمو با مادرم حرف بزنم نمیتونستم …
  مادرمم بغلم کرده بودو سعی داشت کمکم کنه هردومون ترسیده بودیم اخراشم مادرم اول زنگ زد به پدرم که برگرده خونه و بعد زنگ زد به داییم که واقعا نمیفهمم چرا به اون زنگ زد …
  اون جنه هم فقط داشت اذیتم میکرد
  میشه بگید چرا همچین خوابی دیدمو تعبیرش چیه؟
  آخه تاحالا جنی رو اینجوری ندیده بودم!

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب جن امده که نشان از فردی بد نیت است و از این رو در خواب شما ممکن است به این معنا تعبیر شود که در اینده باید آگاه باشید که کسی قصد آزار شما را داشت با خانواده ی خود در میان بگذارید که ان را حل کنند.
   سربلند و پیروز باشید

 131. لیلی

  سلام وقت بخیر. خواب دیدم صداهایی رو از پذیرایی میشنوم بلند شدم ورفتم اونجا. یه سایه دیدم که فرار کرد ومن باترس ولرز کلید لامپ رو زدم تا ببینم چیه که دیدم یه جن کوچیک ولی زشت دوید تو راهرو. با اینکه ترسیده بودم رفتم دنبالش اونم که منو دید به سمتم اومد با عصبانیت که بهم حمله کنه ومنم اونو گرفتم وبشدت به دیوار کوبیدم چندباراینکارو کردم تا اون مرد ومن از وحشت از خواب پریدم. لطفا تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب برای شما خیر است و می تواند به معنای ان باشد که کسی که برای شما خیر نیست را از زندگی خود بیرون می کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 132. /:ناشناس

  سلام امید وارم حالتون خوب باشه/:من دیشب خواب دیدم یه جنه عاشقم شده هعی میگه بغل م کن و میگه کسی نباید به جز من بیشتر دوست داشته باشی منم خیلی میترسم و قیافش معلوم نیست کمکم میکنه ولی دوست ندارم یه جوریه چندبارم تهدید کرده هرکی بیشتر دوستش داشته باشی میکشمش و ترسیدم نمیدونم ولی اعتقاد زیادیم ب خواب ندارم اولین خواب عجیبم بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب جن و دوستی با جن آمده است که خیر نیست و نشان از ان می تواند باشد که شما در اینده با دشمنی دوستی کنید و از این رو بسیار در روابطتان دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 133. Sara

  سلام
  من خاب دیدم که یجای نا اشنا هستم و اونجا جن داشت میخاستم بخابم ولی متوجه شدم که جن داره میترسیدم که بخابم . درست یادم نیست خابم خیلی محو بود انگار که گوشه ای از خاطراتم باشه. فکر کنم جنه جلوم ایستاده بود منم به زور دراز کشیدم و سعی کردم بخابم چشمام بسته بود و جن دستمو گرفت خیلی دستش نرم بود با ترس اجازه دادم که دستمو بگیره. قیافه جن را یادم نیست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر به یک کابوس می ماند تا خوابی که دارای تعبیر عینی باشد و از این رو نمی توان ان را به این صورت تعبیر کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 134. Aylin

  سلام وقت بخیر من یک سگ دارم ک داخل خونه باهمسرم خوابیده بودیم اونم خواب بود یکهو دودفعه از خواب پرید ب جای پارس جیغ کشید منم فکرکردم خواب بد دیده
  بعداز۱۰دقیقه دوباره خوابیدم ک‌ دیدم توخواب توی. یک خونه خرابه باخانواده ام هستیم وهمه خواب بودیم ناگهان صداهایی میومد و من ترسیدم رفتم پیش پدرم همین ک رفتم تو اتاق و اومدم براشون تعریف کنم صدام تغییر کردمتوجه شدم داخل بدن من هستن ولی من اصلا ندیدمشون و اون جن ب من از گذشته اینده توگوشم میگفت منم تندتندبه پدرم میگفتم ۳تاجن بود بعدش پدرم ۲تای اونا رو از بدنم کشید بیرون بدون درد بعداومدم حاضربشم ک‌ببرنم‌دکتر هی نفس نفس میزدم تند متوجه شدم یکی دیگه هنوز توبدنم هست رفتم پیش پدرم هی اون باصدای وحشتناک ب جای من صحبت میکرد باز بعد چنددقیقه خود واقعیم میشد آنقدر بلند نفس های بلند می‌کشیدم ک‌بعدش فهمیدم خواب هستم از جا پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب دارای تعبیر نیست و بر اساس انچه که در تعابیر خواب امده است کابوس است و اضغاث احلام و باید بدانید که هر نوع خوابی را نمی توان به تعابیر خواب مربوط کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 135. رها

  اگر در خواب ببینی یک بچه جن بازی می‌کرد میگفت بیا هم بریم ولی گفتم نه بدش مادر بچه جن میاد دنبالش اونم اونم میگه بیا بریم نرفتم اون ها رفتن یعنی چی ممنون میشم بگید بچه جن خوشهال بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از ان باشد که در اینده نزدیک دو وسوسه ممکن است بر سر راه شما باشد که باید هردوی ان ها را حجواب کنید و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 136. S

  با سلام من خواب دیدم که روی تختم دراز کشیدم و خوابیده بودم اما هر لحظه انگار یکی زانو هامو به شکمم نزدیک میکرد جوری که بدنم جمع میشد و من هم پاهامو دراز میکردم اما هی این اتفاق می افتاد بعد بلند شدم و دیدم یه پا پایین تختم دیدم و رفتم نزدیکتر و دیدم یه جن با لباس کاملا سفید که مانند پارچه ای دورش بود و پایین تختم دراز کشیده بود و بعد بلند شد صورت خیلی زشت و ترسناکی داشت و اینجا جن بلند شد و وایساد برادرم از کنارش فرار کرد و به داخل اتاق پدر و مادرم رفت اما من موندم جن همینجور به من نگاه میکرد و من خیلی سعی میکردم جیغ بزنم و فرار کنم اما از شدت صدام بیرون نمیومد و نمیتونستم کوچکترین حرفی بزنم و اینجا بود که از خواب بیدار شدم اگر اشتباه نکنم جن توی خواب من خوشحال بود
  اگه میشه تعبیرشو بگید من خیلی میترسم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن جن به خواب نشان بر دشمن خانوادگی است و اینکه تفرقه خانوادگی در پیش احتمالا خواهید داشت و شما در خواب بختک را تجربه کرده اید و جای نگرانی نیست و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 137. zhahra

  سلام دختر عموم یهو تپش قلب گرفت من شوخی بهش گفتم
  جن از بغلت رد شد بعد همون شب خواب جن دیدم تو خونمون بود در کمد دیواری رو باز میکرد من و خواهرمم بودیم
  فرش و اتیش زد بعد ما رفتیم خاموشش کنیم من با دستم روش زدم خاموش میشد باز روشن میشد چند بار تکرار کردم نشد ک بعدش از خواب پریدم
  خیلی وحشت زده بودم تو خواب بعد من خیلی کم و ب ندرت خواب میبینم انگشت شمار
  و این ک بچه هم بودم ی بار تو خونمون موقع بازی ی کی رو دیدم ک شبیه خواهرم بود و زل زده بود ب من ولی خواهرم توی اتاق بود من رفتم سمتش نیست شد و این ک قبلا هم خونه ما جن یا ی چی دیگشو نمیدونم ولی رفته بودیم از یکی دعا گرفته بودیم خونمونم همش قرآن میزاشتیم و میزاریم
  اینا نشانه چیه
  من واقعا میترسم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر شما با چشم خود پری و یا جن دیده باشید موضوع را باید با خانوادتان حل کنید. و اگر حس میکنید و به شما و خانوادتان آسیب نمی‌رسانند نشان بر پری خیر است و جای نگرانی نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 138. اتنا

  سلام من دیشب خواب دیدم که یه جای سر سبز هستیم که یه خونه خوشگل اونجاست (ناشناس بود جاش برام)با خانواده دوستان رفته بودیم دقیق یادم نیست ولی با یکی از دوستام بود فک کنم رفتیم قدم بزنیم من پا برهنه رفتم ، وسط راه ب دوستم گفتم وایسا من پام رو این گلو ماسه ها زخم میشه برم کفشمو بپوشم داشتم بر میگشتم اون مسیرو که یه چیز تیز مثل سیخ بود فرو رفت ب پام پامو سوراخ کرده بود خون نمیومد دردم نداشم ب راهم ادامه دادم رسیدم ب خونه ای ک اونجا بود یه نفر برگشت بهم گفت همه تو بدنشون اجنه رفته مامانت اینا بابات همه دارن دعوا میکنن من دیوم مامان بزرگم (که فوت کرده) پشت پرده با یه خانم نشسته گفتم عزیز چرا دعوا میکنن من میترسم با یه قیافه وحشتناک نگام کرد من ترسیدم چشماش حالت سبز مات شده بود.جدیدن خواب اجنه زیاد میبینم یه دفعه هم دیدم که یه مرد یه شنل سیاه تنشه همراه یه اسب هرچی صداش کردم ک بیاد نیومد از سگم میترسید نمیومد حتی نگامم نمیکردو ب راهش ادامه داد
  اینا معنی داره اصلا میشه بگید؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آشفتگی روحی دارد و احتمالا در عالم واقعیت موضوعی باعث استرس و تنش روحی شما می‌شود که باید اول آن را حل کنید تا کابوس‌ها برایتان تکرار نشود.
   سربلند و پیروز باشید.

 139. مهدی

  سلام من در موقع 10 دقیقه قبل اذان مغرب در خواب دیدم در خانه مادر بزرگم هستم و خاله ام همسایه ما است برق های خانه روشن بود ولی بعد چند لحظه که داخل خونه خالم رو از بالای دیوار نگاه میکردم برق های خونش خاموش شد مامان وبابام که دم در حیاط خانه بودن من رفتم داخل خونه مادربزرگم و برق ها رو روشن کردم ولی بازگشتم به بیرون خونه و برق هارو خاموش کردم که تر سیدم و بازگشتم که برق رو روشن کنم روشن نمی شد بازگشتم بیرون مادرم رو صدا کردم جوابم رو نداد که دیدم از داخل خونه سه یا چهار سایه از همان جایی که برق خاموش کردم بدون جسم ولی شکل انسان اومدن بیرون و داخل حیاط حلقه زدن و میخندیدن و من هم برای دفع اون ها ازته دل سینه میزدم و میگفتم الله اکبر داشتم آرامش می‌افتم که با صدای اذان از خواب بیدار شدم روز جمعه 99/7/4

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب جن آمده است که نشان بر دشمن خانوادگی دارد و اینکه فتنه و آشوب را راه من یاندازد و خندیدن جن به حالت مسخره نشان بر خوبی نیست و به معنی خبر ناراحت کننده است و اینکه شما با رفتارتان دشمن خانوادگی را دور خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 140. Amir.rez

  سلام لطفا جواب بدید خیلی خیلی مهم هستش ؛ من خواب دیدم که یک جن رو که فک کنم پری بود رو گیر انداخته بودم و جن خیلی عصبی بود و هرکاری میکرد که فرار کنه نمیتونست و من حس پیروزی نسبت بهش داشتم تو این خوابم فک کنم یه سنجاقم همراهم بود دقیق یادم نیست ولی فک کنم با اون گیرش انداختم یا یه چیز دیگه شاید ولی کاملا با دستام گرفته بودش و نمیزاشتم فرار کنه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی دارد و اینکه از لحاظ روحی نشان بر اعتماد به نفس بالای شما است و از لحاظ تعبیر نشان بر پیروزی بر دشمن دارد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 141. E

  سلام من خواب دیدم که تو یک جای ناشناس هستیم مهمونی خانوادگی داشتیم بعد یک کوهی روبه رو اونجا بود جنه رو همون کوه بود بعد این جنه ما را اذیت می‌کرد نمیدونم چی شد که من رفتم پیش جنه(البته بدوناینکه به کسی خبر بدم) جنه هم که من پیشش بودم خیلی خوشحال بود انگار که میخواستم تو خواب به خانواده ام کمک کنم ممنون میشم تعبیرش بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی دارد و اینکه نیک است و نشان بر این دارد که دوستی به شما کمک خواهد کرد و در سختی از شما حمایت می‌کند.
   سربلند و پیروز باشید.

 142. سینا

  سلام خواب دیدم که همسرم فریاد زد پدرم در خواب گریه کرده و از خواب پریده رفتم پایین پای پدرم روی تخت نشستم پیر زنی بال تر کنار سر پدرم روی تخت نشسته بود و چند خال گوشتی روی صورت داشت که احساس کردم جن است و او کاری کرده که پدرم در خواب اذیت شده تو گوشش یه چک زدم و اورا بازخواست کردم که چرا باعث ازار پدرم شده سپس یک موچین توی دستم بود که در لپ پیر زن فرو کردم و بعد از ان شروع به پرسیدن جای گنج و طلا و چگونه پولدار شدن کردم .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما وابسته به پدرتان هستید و اینکه فردی تیت به اذیت پدرتان دارد و شما اجازه نخواهید داد و اینکه از استعداد خودتان منفعتی کسب خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 143. حمیدرضا

  سلام
  من بیشتر مواقع خواب جن میبینم و همیشه تو خواب تا وقتی که جن هست صدای من قطع میشه و اصلا نمیتونم حرف بزنم، یعنی لب و دهنم تکون میخوره و یا سعی میکنم داد بزنم ولی هیچ صدایی ازم شنیده نمیشه، خانوادم متوجه نمیشن چی میگم یا چه اتفاقی داره میوفته
  تا وقتی که از خوابم برن بیرون، بعد دوباره صدام درست میشه
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دلیل این عمل احتمالا بختک میباشد که با ترسی که از دیدن خواب جن دارید به شما پدیدار خواهد شد و راه حل مشکل بختک را در آن قسمت مطالعه بفرماید.
   سربلند و پیروز باشید.

 144. مهرانه

  سلام، من خواب دیدم انگار تولدم بوده و همه خانواده به من پول دادن، روی میز ی مقدار پول بود گفتم این کادو از طرف کیه گفتن هیچکس گفتم نمیشه که خب بگید کی کادو داده که یهو گفتن جن داره خونمون اون داده، من گریم گرفت با گریه گفتم چرا اینو به من گفتید من دیگه چطوری بمونم توی این خونه شبا چطور بخوابم خلاصه دعوا کردم و زدم بیرون از خونه، شب که رفتم خونه دیدم یکی خیلی ناراحت نشسته ی گوشه یعنی همون جنه ناراحت بود که من گفته بودم جنا باید برن از خونه و خلاصه بخاطر داد و بیداد هام ناراحت شده بود بعد مادربزرگم گفت باهاش اشنا شو کم کم جن اومد نزدیکم خودشو نشونم داد یه دختر ۱۶ ۱۷ ساله بود خیلی هم خوشگل بود دیگه با هم حرف زدیم گفت عمه ی من بعد از مرگش اونو داده به جن ها یعنی دختر عمه ی من بوده!! دیگه با هم حرف زدیم دیدم خطری نداره برام حتی بهش گفتم با هم بریم بیرون تورو ک همه میتونن ببینن چهره ی خوبی هم داری ولی خب قبول نمیکرد درکل باهاش دوست شدم اخر خوابم دیگه مشکلی نداشتم باهاش، این تعبیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر این دارد که ذهنتان توان مقابله با ترسها و مشکلاتتان را دارد و اینکه این نیک است و اینکه جن در خواب به دوست تبدیل شده هم نشان بر خوبی دارد و ضرری به شما نخواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 145. خاطره

  سلام لطفا بگید تعبیر خواب من چی مبشه. من خواب دیدم که با برادردم تو یک فضای باز دور افتاده بودیم و وسایل اشپز خانه مثل قابلمه و لیوان و اینجبزا یه عالمه رو زمین بود و یک خونه چوبی اون گوشه زمین بود با برادرم خاستیم بریم که مایتابه برداریم بریم تو خونه چوبی که غذا درست کنبم یهو برادرن گفت این رد پا رو زمینه نگاه کردم و دیدم یک در پا رو زمینه یهو برادرم گفت ببین ظرفای پشت سرت دارن تکون میخورن برگشتم و دیدم ظرفا دارن تکون میخورن جفتمون ترسیدیم و سریع به مایتابه. واس غذا برداشتیم و بدو بدو میدویدیم سمت خونه چوبی وقتی برادرم خاست در خونه رو باز کنه یهو من احساس کردم از اون دور صدا میاد به برادرم گفتم یه لحضه صبر کن یه صدایی میشنوم رومو برگردوندم پشت سرم ک بببنم صدای جیه میاد بهو دوتا سایه مشکی انگار بچه دختر و پسر بودن ولی قشنگ دیدم مثل سایه مشکی بودن ولی دختر بچه و پسر بچه بودن داشتن بدو بدو میکردن و با هم بازی میکردن و میخندیدن قشنگ تو خواب صدای خندشون تو ذهنم بود بعد ک دیدیمشون منو برادرم ترسیدیم . و یهو یه جن جلومون ظاهر شد همون موقع برادرم انگار از زمین داشت جدا میشدمیرفت تو اسمون از جن پرسیدم ک چرا برادردم داره میره تو اسمون گفت چون این مُرده . بعد ترسیدم خاستم برم تو خونه چوبی در خونه چوبی رو ک باز کردم دیدم اون تو یه عالمه جن هست پشمیمون شدم و ترحیح دادم همونجا پیش اون یدونه جن وایسم چ از تری از خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که برادرتان عمر دوباره یافته است و نیک است و دیدن جن در مکان غریبه اگر آسیب نرساند نشان بر خیر دارد و نیک است و صدای خندیدن در خواب نشان بر خبری است که احتمالا شما را ناراحت خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 146. م.ن

  سلام. خانواده ی ما همیشه حضور جنی رو در کنار خودمون داخل خونه حس می کنیم هممون. ولی کاریمون هم نداره ما هم چون دیدیم کاریمون نداره ما هم ازش نمی ترسیم. حالا من خواب دیدم همین جنی که همیشه داخل خونه ی ما هست اومد پیش من و یه خبری که مدتی هست منتظر هستم بهم برسه رو به من گفت که چه جوابی قراره بگیرم. دقیقا هم در جواب بهم چیزی گفت که من دوست دارم همین جواب رو در آینده بگیرم. چهرش رو ندیدم ولی صداش که داشت با من صحبت می کرد رو شنیدم و می فهمیدم هم که این صدا همون جنی هست که داخل خونه ی ما همیشه حضور داره. تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر این دارد که ذهنتان آمدگی شنیدن و بهتر شدن اوضاع را دارد و اینکه این پری را شما خیر رسان میدانید و به شما خیر می‌خواهد و خواب نشان بر نیکی دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 147. فاطمه

  سلام من صبح زود خواب دیدم توی خونه خودم هستم و خواهرم اینجا بود و چندتا جن که من نمیدیدمشون داشتن خواهرمو کتک میزدن و خواهرم گریه میکرد و منم خیلی عصبانی بودم بعد یه ایت الکرسی خوندم جن ها رفتن و من رفتم پیش خواهرم ولی خواهرم هنوز گریه میکرد
  لطفا تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب جن آمده است که نشان بر دشمن خانوادگی دارد که خواهرتان را با رفتارشان اذیت خواهند کرد که شما به وسیله حمایت تان خواهرتان را خوشحال خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 148. بهروز سمیعی

  سلام ببخشید یه خواب دیدم امروز ساعت ۱۰:۰۰ صبح
  خواب دیدم خانمم تو وجودش جن رفته و داره خفه ام میکنه و من فریاد میکشیدم و وقتی که داد زدم رفت کنار،با صدای فریادم تو خواب خانمم بیدارم کرد از خواب
  لطفا تعبیرش رو بمن بگید ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به علت مشکلاتی است که در عالم بیداری دارید و آن ها را با همسرتان نمی‌توانید حل کنید و اینگونه خوابی را دیده اید اگر از موضوعی رنج می‌برید با همسرتان در میان بگذارید و از موضوعی نترسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 149. هلیا

  سلام ، ببخشید من خواب دیدم که توی خونه ی قبلیمون تنها هستم و یکدفه از اتاق صدای چرخ خیاطی و صدای کار کسی اومد و من فهمیدم جن اونجاست، رفتم تو اتاق، نمیدیدمش ولی کاملا حسش میکردم و ترس داشتم چون چرخ داشت کار میکرد و کسی پشتش نبود، هی بسم الله میگفتم و چندتا سوره های کوچیک رو خوندم و قرآن رو بغل کرده بودم اما نمیرفت ولی متوجه میشدم که اونم از این کار من ترسیده، کلا سعی داشتم بیرونش کنم ولی نمیرفت، تا اینکه ترسم ازش ریخت و کاری به کارش نداشتم، اونم کاریم نداشت، تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خوب است و اینکه بر این صورت است که فردی خیر خواه در نزدیکتان دارید و دشمن به شما آسیب نخواهد رساند و اینکه شما از لحاظ اعتماد به نفس در سطح خوبی قرار دارید.
   سربلند و پیروز باشید.

 150. محمد

  سلام استاد عزیز ممنون بابت وقتی که میزارین
  من ی مشکل بزرگ برام پیش اومده واز خدا خواستم راهنماییم کنه وهمون شب این خوابو دیدم
  خواب دیدم شب بود و من داشتم از جایی می‌گذشتم که نزدیک یک خانه ای تقریبا مخروبه احساس کردم کسی داره صدام می‌کنه کنجکاو شدم و دیدم یک جن آمدو گفت که پسر بچه ای توی این مخروبه هست که ظاهراً جن داشت ازش فرار میکرد واز من خواست که اون بچرو بگیرم تا جایی که یادم میاد دیدم نمیتونم از در رد بشم ولی انگار بواسطه قدرت اون جن وارد خونه شدم و بچرو گرفتم و بهش گفتم اینجا چکار می‌کنه در جوابم احساس میکنم اینو گفت که خواهر و برادری هستن که آواره شدن یا پدرو مادرشونو گم کردن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب دیدن جن که به شما کمک کند نشان بر این است که گرفتاری دارید و در این مسیر حمایتی بزرگ به شما کمک خواهد کرد تا از این مشکل به آسانی رد شوید و وجود بچه در خواب نشان بر مسولیتی است که درحال حاضر با وجود تندرستی به عهده گرفته اید که به خیر رفع خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 151. saeed. saleehii

  سلام من قبل از اذان صبح خواب دیدم با مادرم دریک مغازه هستیم فک کنم حوالی ظهر بود و من کرکره مغازه رو دادم بالا داخل مغازه یک اتاقک بود که شیشه ای بود اما کمی مات و مغازه هم خالی مادرم وقتی چند نفرو که تو اتاقک دید فرار کرد ومن پشت سرش رفتم از مغازه دارها همسایها کمک خواستم فکر کردم دزدن وقتی برگشتیم جلو مغازه دیدم جنها ناراحتن یکیشون با پاش زد شیشه رو شکست پاش ازشیشه زد بیرون پاش سم داشت همسایه ها گفتن جنه من ترسیدم خانمم دید تو خواب دارم داد میزنم بیدارم کرد. ممنون میشم تعبیر خوابم بگین مهمه برام؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که اگر جن را در مکان نا اشنا ببینید نشان بر دشمنی غریبه است و ناراحت بودن ان به معنی غم اندوه برای شما است و دیدن سم هم نشان بر خوبی ندارد و نیک نسیت.
   صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 152. بهار

  سلام من دیشب خوابی دیدم ک خیلی منو ترسوند ممنون میشم بگید تعبیرش چیه.من خواب دیدم روی کاناپه نشستم و پدر بزرگم رفته داخل دستشویی .مادر بزرگم چند بار پدر بزرگم رو صدا زد که بیاد بیرون و پدر بزرگم میگفت الان میام . یکم گذشت که فردی خیلی خیلی ترسناک به صورت نیم خیز (مثل قوز) چشمای درشت و گوش های مثل گوش سگ و هیکلی از دستشویی اومد بیرون و اول به مادر بزرگم نگاه کرد که مادر بزرگم فرار کرد تو اتاق ولی درو نبست .صداش مادر بزرگم میومد ک میگفت: چرا نمیتونم داد بزنم بگم جنه.خیلی ترسیدم که جن سریع اومد سمت من و افتاد روم که بیدارم شدم . (پدر بزرگ و مادر بزرگ من در قید حیات هستن ) لطفا بگید تعبیرش چیه.

  • یاسین صداقت

   با سلام.
   در تعبیر خواب جن آمده است که اگر به شما آسیب بزند نشان بر دشمن است و اینکه فتنه ای خانوادگی در راه است و باید از بحث و مشاجره بپرهیزید و اگر به شما خیری برساند نیک است و نشان از دوستی است که به شما خیر می‌رساند.. ترسیدن هم نشان بر امنیت یافتن است.
   سربلند و پیروز باشید

 153. مهسا

  با سلام من فکر میکنم شما پیام من رو نخوندین 1ماه هست که پیاممو با همین نام برای شما 2 بار ارسال کردم اما جوابی دریافت نکردم، برای اینک خوابم بسیار عجیب بود فکرمو مشغول کرده دوباره مینویسم
  .
  من خواب دیده بودم که شب تولدم بود و همه ی دوستانم رو به خونمون دعوت کردم،( یدونه از دوستای قدیمیم بود و بقیه رو دیگه نمیشناختم در واقعیت، خونه هم خونه ی خودمون نبود و نمیدونم کجا بود) ، ی مشکلی پیش اومد و فهمیدیم ک دوتا از دوستام به دست هم دیگه کشته شدن، تابعد از اینک می‌مردند تبدیل ب ارواح خبیث می‌شدند و وحشیانه به ما حمله می‌کردند و خیلی ها و کشتند، غیر از روح دوستام ارواحی وجود داشت ک اونارو ترغیب می‌کردند به بد شدن و آزار دادن دیگران و تسخیرشون کرده بود، من همچنان به شمع تولدم خیره بودم، آتشی داشت ک هرچقدر فوت میکردم خاموش نمیشد و من رو ترسونده بود، صدا های عجیب و غریب میومد و من خیلی از اون جن هارو به چشم دیدم، به حدی خوابم وحشتناک بود ک ساعت 8 صبح وحشت زده از خواب پریدم و هنوزم ترس‌ توی وجودمه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   سپاس از شکیبایی شما همراه گرامی
   در تعبیر خواب جن آمده است که نشان از مشکلات خانوادگی است و اینکه شما در خانواده با فردی اختلاف نظر دارید و می‌تواند از یک نفاق خانوادگی هم خبر دهد و در پی این نفاق شما با افرادی از خانواده قطع ارتباط کنید.و اینکه بیشتر خوابهای ترسناک نشان از مشکلاتی حل نشده در بیداری است.
   پس نگران نباشید و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 154. الی.

  سلام من امروز تو خواب دیدم که یه جن پشت سرم میاد هر جا میرم دنبالم میاد.ودستشو حلقه کرده دور گردنم ومن خفه میکرد..شوهرم هم جلو ایستاده وداشت منو نگاه میکرد.فقط یه دفعه دور گردنم سیاه کبود شد.ومن نتونستم حرف بزنم…از ترس بیدار شدم .دوباره وقتی خوابیدم باز جن دیدم.که یه نفر جلو کشت.وبه من میگفت با من ازدواج کن .کاریت نداشته باشم…خیای ترسیدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر دارد که فردی در خانواده شما با اعمال و رفتارش شما را آزار خواهد داد و اینکه می‌خواهد شما تحت امرش باشید و باید از این فرد دوری کنید که به خیر شما شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 155. رضا حیدری

  با سلام من دیشب خواب دیدم به همان حالتی که دراز کشیدم یک فردی از وقوع یک اتفاقی در اینده به من میگه و فقط یادمه که گت تو به مدت یک ماه به کوما میریوقتی برگشتم نگاهش کنم که کسی هست یهو دیدم ی شی سفید رنگ محو شد و ندیدمش دیگ توروخدت بگید جیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما می‌تواند صادقه باشد و بر چند حالت تعبیر شود و اینکه همانگونه که شنیده اید تعبیر شود و اینکه تعبیر خواب کما نشان بر رکود است که زندگی شما را در بر خواهد گرفت و شمارا ناراحت خواهد کرد. صدقه بدهید و نگران نباشید تا به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 156. اسو

  سلام من خواب دیدم یک زن که فکر کنم جن بود با شمع روشن اومد تو اتاق و دست رو قلب شوهرم گذاشت و نوری از سینه شوهرم بیرون اومد اگه لطف کنید تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و می‌تواند بر این تعبیر باشد که برای مدتی هنرستان ناامیدانه زندگی کنند و حتما برای او صدقه بدهید و همراه او باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 157. علی

  سلام من دیشب یه خواب عجیب دیدم نمیدونم جن بود یا چی توی اتیشن نگاه میکردم اسم اپادانا رو میاوردم شعله ور میشد شبیه یه زن ایستاده داخل اتش رو میدیدم اسمشو اپادانا صدا میزدم بهش میگفتم الهه اتش چند بار این جور صداش میزدم اتیش شعله ور میشد اون داخلش میدیدم حس میکردم دوسش دارم بعد چند بار صدا زدن نشسته بودم تو حیاط صداش که میزدم یه زن شبیه جن میومد از دیوار میرفت بالا غیب میشد اخرش نشسته بودیم پشت بام دوبار صداش زدم اومد بغلم شروع کردیم از اون کارو کار که تموم شد از خواب بیدار شدم هاج و واج موندم این چی بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر خواب شما با خارج شدن مایع منی همراه بودا است باطل است و تعبیری ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 158. امیر فرخی

  سلام
  به دلیل شرایط کاریم که شب کار هستم من بیشتر وقتها ظهرها استحراحت میکنم و میخوابم
  ساعت ۱۲:۳۰ ظهر خواب دیدم با همسرم تو یه خونه ی نا آشنا هستیم که حالت قدیمی و زیر زمینی هستش و دیدیم در سرویس بهداشتی چندینبار باز و بسته میشه بعد به یه گوشه خونه رفتیم و دیدیم چراغ روشن خاموش میشه بعد من رفتم کنار در ورودی و از همسرم خواستم وسایلشو جمع کنه بریم اما همسرم در اون لحظه داشت تماس میگرفت با یکی از فامیلهای ما و میگفت که ما رابطه زن و شوهریمون خوب شده! همون لحظه من همسرمو صدا میکردم و ازش مخواستم سریع بیاد بیرون اما عجله نمیکرد،بعد دیدم از همون دستشویی که احساس میکردیم جن داخلشه یه کله سگ از زیر در اومد بیرون و بعد از چند دقیقه خود سگ و من داخل سرویس بهداشتیو نگاه کردم دیدم تعدادی مارمولک کوچیک پخش شده،بعد که اومدم بیرون دیدم سگ به شکل آدم شدم و ازم میخواست حلقه ازدواجمو بدم بهش و من نمیدادم همون لحظه اومدم فرار کنم دیدم حلقه تو دستم نیست و پشت سرمو نگاه کردم دیدم یه آیینه جلوی همون آدم هستش و حلقه منو به صورت تصویر کرده انداخته تو آیینه.لطفا میگین تعبیر چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود دشمنانی دارد که در زندگی زناشویی شما دخالت می‌کند و نیت به فروپاشی زندگی شما دارند و اینکه باید از اینگونه افراد دوری کنید تا مشکلی برایتان ایجاد نشود.
   سربلند و پیروز باشید.

 159. آزاد

  من خواب دیدم جلوی دوتا در بودم تو خونه خودم یه دفه در جلوم بسته شد یه چیزی از پشت منو گرفت و رو به عقب پرتم کرد(البته احساس کردم جنه)یه بار دیگر خواب دیدم یکی ازم نان دزدیده رفت دنبالش دقیقا همون در محکم بسته شد فکر کردم جن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب جن امده است که شما هدفی را دنبال میکنید و فردی در ان موضوع شما را اذیت خواهد کرد و اینکه از شما
   وسیله ببرد نشان بر خوبی دارد و اینکه در اینده خیری به شما خواهد رسید و اینکه شما احساس جن را داشته اید باز همین تعبیر را خواهد داشد و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 160. A

  سلام
  من خواب دیدم که مادرم رو چهار تا جن احاطه کردن و کلا هر جایی که مادرم باشه اون ها هم باهاش هستن مادرم منو خانوادمو از خونه بیرون کرده بود و خودش تنها توی خونمو زندگی میکرد تا اون چهار تا جن فقط خودشو اذیت کنن و من دنبال کسی می گشتم که بهش کمک کنه و اونارو ازش دور کنه ولی اون می گفت نه این کارو نکن تازه دارم یکیشونو از خودم دور میکنم این کارو کنی بیشتر اذیتم میکنن و خلاصه من میدیدم مادرمو که باهاش حرف میزدن و اون هم با ترس سرشو تکون می داد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر دارد که در خانواده شما افرادی هستن که با زبانشان مادرتان را ازار خواهند دادو مادرتان خودشان به تنهایی از پس این افراد بر خواهد امد و به دشمنانش چیره خواهد شد.صدقه بدهید و از فتنه های خانوادگی دوری کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 161. ABBASW RM

  با سلام

  دیشب خواب دیدم که یک جعبه بزرگ که داخلش فقط سنگ بود رو که از یک جن بوده رو باز کردیم و جن میاد توی خونه خودمان یا جاهای دیگر ما را می‌ترساند و اخطار می‌دهد که این افراد رو ازشون نگرانم یا می‌خواهد یک ترس در وجودشان بیندازد

  ممنون از لطفتون اگه می‌شود جواب رو بدهید❤️

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانطور که در جواب خواب دیگر دوستان بیان کرده ام جن در منزل نشان بر فتنه ای خانوادگی است که در اینده پیش خواهد امد و اینکه نشان بر اختلاف نظرهای خانوادگی دارد و اینکه شخصی در خانواده شما به خاطر خواسته های خودش شما را اذیت خواهد کرد.صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 162. Foooof

  سلام وقتتون به خیر
  من دیشب ساعت ۴نیمه شب خواب دیدم چندتا جن دارن من و خواهرم رو اذیت میکنند البته ما جن ها رو نمیدیدیم فقط اذیتشون رو حس میکردیم، قضیه از این قرار بود که من تو خواب میدونستم من و خواهرم رفتیم پیش یک دعانویس تا برای ازدواجمون دعا بنویسه اما دعاش اشتباه شده و حالا جن ها دارن من و خواهرم رو اذیت میکنن و ما باید برگردیم پیش دعانویسه بگیم دعات رو درست کن تا این جن ها بروند.
  اذیت هاشونم اگه بخوام بگم چی بود یکیش این بود ک رنگ پوست مارو عوض کرده بودن یا احساس میکردم میخوان یه ما تجاوز کنند… قد خواهرم هم کوتاه کرده بودن. ولی میدونستم اگه دعانویسه دعاش رو درست کنه همه چیز به حالت قبل برمیگرده…
  میگم جن هارو نمیدیدیم فقط آزارشون رو حس میکردیم
  خواهش میکنم خواب من رو هم تعبیر کنید…
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این که شما و خواهرتان دشمنانی دارید که شما را با حرفهایشان اذیت خواهند کرد و اینکه شما آنها را به عنوان دوست میدانید و اما اینگونه نیست و اینکه فردی در خانواده شما است که با حرفهایش و یا رفتارش باعث این می‌شود که دشمنانتان کمتر به شما آسیب برسانند.
   سربلند و پیروز باشید.

 163. Rima

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم ک من و مامانم تو یک خونه هستیم بعد صدای خیلی وحشتناک از اتاق بغلی میاد در حدی ک در خانه باز و بسته میشه ماهم خیلی وحشت میکنیم و میترسیم ک مامانم میگ جن هست بعد ی صدایی از اتاقی ک توش جن هست میاد ک میگه من از طرف خدا اومدم تا کی ب اعمال بد تون ادامه میدید عمر شما کوتاهه تا کی نماز رو ترک میکنید جز ضرر ب خودتون هیچی نیس بعدشم اروم میاد تو اتاق ب من میگ دستتو بده ب من ک من خیلی میترسم خیلی اروم میخواد دست منو بگیره ک دستمو میکشم کنار میبینم روی دستم خراش افتاده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما احتمالا از مسائل معنوی دور شده اید و اهمیت نمیدهید و اینکه ناخوداگاهتان ان را برای شما یاداوری کرده است و اینکه شما در درواقعیت افرادی و یا دوستانی دارید که شماانها را به عنوان دوست میشناسید اما انها به شما اسیب خواهند رساند و اینکه شما ترسیده ایدنشان بر این است که امنیت خواهید دید.
   سربلند و پیروز باشید.

 164. زمان

  سلام وقت بخیر
  من‌خوابی دیدم که روی تخت و اتاق خودم‌خوابیدم
  پتو از روم کشید بلندم کرد پرتم کرد خوردم‌به درکمدم بعد دیدمش چشم های سیاه و لباس کلاه دار سیاه ولی صورتش سفید دیگه نمیتونستم تو‌خواب جیغ بزنم یا حرکت کنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما اینگونه امده است که شما در بیداری از موضوعی هراس دارید و اینکه شما شاید توان حل ان را نداریدو اینکه باید بدانید احتمال وجود یک ناراحتی در خانواده برای شما وجود دارد. و اینکه در خواب شما بختک را تجربه کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 165. مینا ح

  سلام
  من خواب دیدم با دوستم تو ی خونه بودیم ک خونه برام آشنا بود مهمون داشتیم دوستم میخاست بریم طبقه پایین بخوابیم ولی من می گفتم جن داره نه صب رفتیم پایین ک دشکارو جمع کنیم ناراحت بودو میگفت چرا نیومدیم پایین بخوابیم منم می گفتم جن داره میترسیدی ک ی دفعه از زیر پتو یکی اومد بیرون ک ب چهره پدرم بود و میخندید بعد ک پاهاشو دیدم فهمیدم جنه و با دوستم جیغ کشیدیمو فرار کردیم خیلی ترسیده بودیم رفتیم پیش مامان و بابام از ترس داشتیم میلرزیدیم بهشون گفتم ک جن دیدیم مامانم باور کرده بود ی چی دیدم ولی بابام ن بعد با ترس زیادی از خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن خواب جن خوش رو به معنی خوبی است و میتواند به معنی خیر هم باشد که از طرف پدرتان به شما میرسد و اینکه سم دیده اید نشان بر این است که در ناراحتی در پیش رو خواهید داشت .
   سربلند و پیروز باشید.

 166. سِد دانیال

  سلام.من چند وقتیه شبها تا ۵ صبح بیدارم و ۱ ظهر بیدار میشم.ساعت ۷ صبح بعد ۳ ساعت خواب با دوستم که دختر هست بودم داخل خونه..قشنگ قیافشو نحوه صحبتش رو میشد تشخیص داد که این همون ادمه.توی یه چشم به هم زدن سناریو خوابم عوض شد و داخل خونه با یه دختر کوچولو و مادرش بودم که با یه جن یا پری دورتر از من داشتن صحبت میکردن.یه دفعه دختره گفت من میرم و چادرش رو سر کرده بود که نزدیک من اومد تو همون حین مادره با پری داشت بحث میکرد..دختره گفت من میرمو به سمت در که رفت جنه افتاد زمین یه اسب سفید تو اتاق راه رفت و خارج شد…دختره رو که من از ترسه جنه گرفته بودم بیرون نره جنی که افتاده بود از کنارش یه زن ظاهر شد و به زبان ترکی گفت صاحب خونه کیه؟تو خونه تو قتل اتفاق افتاده و صاحب خونه قاتله
  من از ترس تو خواب سوره حمد و توحیدو اشتباه میخوندم و چون پتو روی سرم بود نفسم تنگ شد و از خواب پریدم
  معشوقه من به تازگی ترکم کرده و میدونم دلیل این خوابم میتونه به اون ربط داشته باشه
  ممنون میشم راهنماییم کنید راجع به تعبیر خوابم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب پری امده است کهنشان بر خیر و خوبی دارد و مسائل پیرامون ان اهمیتی ندارد چون بی تعبیر هستن و میتواند نشان بر پریشانی افکار شما باشد و اینکهدیدن جن در خانه بیگانه نشان بر این است که شما متحکل مشکلی خواهید شد که در ان دخالتی نداشته اید و اینکه صدقه بدهید و کمتر خودتان را با افکار و خوابها درگیر کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 167. روح اله

  سلام من امشب خوابیده بودم روی تختم چشم باز کردم دیدم یک مرد تپل جلوی کتابخانه تختم ایستاده داره کتاب میخونه یک بسم اله گفتم چشمهاموبستم و باز کردم دیدم نیست دوباره خوابیدم بعد از چند ساعت تو خواب حس کردم یک نفر به سمتم میاد دیدم از در ورودی اتاق یک نفر آخوند داره به سمتم میاد با صدا بلند داد زدم و بسم اله گفتم محو شد و خیلی ترسیدم ایندفعه نسبت به قبل شرایط فرق میکرد و خیلی ترسیدم
  تعبیرش چیه
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما بر این است که در خواب شما ازار ندیده اید و به معنی استکه بدی به شما نخواهد رسید و خیری هم شمامل شما نخواهد شد و اینکه ترسیدن شما در خواب به علت وجود جن به این شکل تعبیر میشود که شما مورد حمایت شخصی معتبر قرار خواهید گرفت و امنیت را احساس خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 168. بی نام.

  سلام ساعت ۴ صبحه از ترس بیدار شدم خواب دیدم خونه بابام اینا جن داره و وقتی که من میرم اونجا وسایل رو تکون میدن و اذیت میکنن ک من دوتا لیوان شیشه رو به سمتشون پرت دادم و یکیشون شکست ولی جن ها رو نمیدیدم و خیلی ترسناک بود هرچی فرار میکردم بازم میدیدم تو اون خونه هستم. بعد اخرین باری که فرار کردم انگار شب بود دیدم ۲ تا زن و یه بچه که هر۳ تا یک صورت داشتن اومدن پیشم و یهو گرفتنم و اصلا زور نداشتم . کوتوله رو در واقیت میشناختمش. میشناختمش .همشون چادر مشکی سرشون بود و یک صورت اون خانم رو داشتن. هی میگفتن کجا فرار میکنی. یا قران چقدر بد بود خدا . تعبیرش چیه. زیاد خواب جن میبنم‌ .
  راستی خواب دیدم یکی از اشناهامون شهید شده‌ .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در بیداری با مشکلی در حال دسه پنجه نرم کردن هستید و فعلا برای ان راه حلی را پیدا نکرده اید و دیدن جن در خانه به تعبیر دشمن خانوادگی است و اینکه خواب های تکراری از لحاظ تعبیر باطل هستند و شما باید برای ارامشتان با روانکاو صحبت کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 169. Sara

  سلام
  خواب دیدم توی خونه باغ هستیم
  خواهرم برای خوابیدن به یکی از اتاقها میره و بعد از یکی دو ساعت عصبی میشه میگه معلوم نیست گلدونها رو کی جابجا میکنه و ما میریم پیشش
  بعدش من میرم تو اتاق بغلی چراغ رو خاموش میکنم برمیگردم میبینم چراغ روشنه، میترسم میرم به خواهرم میگم چراغو خودم خاموش کردم ولی روشن شد
  خواهرم میدوئه سمت اتاق، منم میدوئم
  همین بین انگار برق اتاق خاموشه
  بعد که رفتیم تو اتاق خواهرم انگار یکیو میبینه داره باهاش دست به یقه میشه ولی من اونی که باخواهرم میجنگه رو ندیدم ولی یه جن تو اتاق بود اومد سمتم منم دستشو گرفتم داشتم باهاش میجنگیدم که بیدار شدم

  تو واقعیت هم امشب خواهرزادم اومد پیشم گفت تو بودی تو اون اتاق آخر صدا دادی؟گفتم نه گفت پس کی بود گفتم نمیدونم
  اصلا بهش فکر نکردم کلا ادمیم که نسبت به این جور چیزا بیخیالم..اینکه چون بهش فکر کرده باشم خوابشو دیدم، اصلا فکر نمیکنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما همانطور که بارها در جواب دیگر دوستان بیان شده است وجود جن در منزل به هر شکلی میتواند نشان بر این باشد که شما با فتنه ای خانوادگی روبرو خواهید شد و اینکه شما نشان بر مخالفت های فردی از خانواده شما است که این رفتار شما را اذیت خواهد کرد و اینکه خواهر زاده شما اینگونه بیان کرده است امری طبیعی است و برای تمام افراد پیش امده که صدای را جابه جا و یا اشتباه بشنوند خودتان را نگران نکنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 170. امیرمحمد

  سلام من خواب دیدم من و مادرم در خانه هستیم یک دفعه من یک جنی میبینم که دقیقا روبروی من و مادرم هستش اما آن جن از ما دور است وبار دومی هستش که من دارم این خواب را میبینم اگر سوال مرا پاسخ دهید ممنون میشوم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب های تکراری نشان بر این دارد که شما از موضوعی در بیداری هراسان هستید و تعبیر خاصی نخواهند داشت .اما جن در خواب اگر در خانه باشد نشان بر اختلافات خانوادگی است که به خیر رفع خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 171. مهدیه امیری

  سلام من حدود ساعت 4 و 4 و نیم اینطورا خواب دیدم که با مادرم در اتاق خواب هستیم که یه پیرزن که تو خواب فهمیدم جن یا روحه اومد اونجا خیلی عصبانی و کفری بود از دست ما میخواست منو بزنه یا یه بلایی سرم بیاره که یه روح یا نمیدونم چی بود که صورتشو نمیدیم کنارم بود و نمیذاشت و اون پیرزنه رو عصبانی تر میکرد یهو کفری شد اومد کنار پیشونی مامامنو کند و زخم شد بعد رفت منم هم ترسیده بودم هم عصبانی شدم بعدش یهو غیبش زد بعد انگار چند نفر باهم محکم در خونه مونو میکوبوندن به مادرم گفتم تو اتاق بمون من برم در خونه رو باز کردم و عصبانی گفتم چی میخواین چی کار دارین؟ دیدم پیرزنه رو نرده جلو خونمون نشسته و داره نگام میکنه انگار خوشحال باشه مارو اذیت کرده اینطوری بعد از ترس اینکه بهم حمله کنه از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر است و اینکه جن در خواب عصبانی شود برای شما نشان بر خیر دارد و اینکه اسیب به مادرتان رسانده نشان از دشمنی است که مادرتان را اسیب خواهند رسانید و ترسیدن در خواب به علت وجود جن نشانه از امنیت یافتن در بیداری است.
   سربلند و پیروز باشید.

 172. آسی

  سلام وقت بخیر
  من صبح بعد از طلوع آفتاب خواب دیدم جنی کوچک رو در تختم با تلاش زیاد کشتم.و لای ملافه پیچیده بودم که ببرمش.چندنفری گفتن بهتر بود نمیکشتیش.تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اینگونه است که دشما به کاری دست خواهید زد که از نظر خودتان صحیح است و از نظر دیگران خوب نیست و احتمالا شما در اینده خیری را از خود دور خواهید کرد که به ضررتان خواهد بود و باید هوشیار باشید و ان را شناسایی کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 173. جمشید

  سلام
  من خواب دیدم که با یک نفر که بر سر یک جایگاه شغلی رقابت داریم داشتیم سوار ماشین اون میشدیم که یک ببر بسته باعث وحشت دوتامون شد و بعدش من با روشن کردن چراغ گوشیم اون رو اروم کردم بعد در ادامه خواب دوتامون به جای سوار ماشین شدن سوار بر ببر شدیم که وسطای راه من پیاده شدم و بعدش مسیری رو پیاده رفتم که اول یک جای تقریبا آشنا ولی کاملا سر سبز و پر از گل و درختان نو شکفته که در آنجا یک زن ظاهر شده و پیشنهاد میده یک دختر زیبا روی رو رو ببینم بعد دختر رو سر یک چشمه دیدم که نشسته بود ولی دخترک زیبا و غمگین بود اونجا نمیدونم چطور ولی گویا کسی گفت اونا جن هستن ولی هیچ نشانی از جن بودن و بدجنسیشون وجود نداشت .لطفا تعبیرش رو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خیر است و بر این معنی است که شما یم دشمن را رام خود خواهید کرد و در پیشرفت مسیرتان از او استفاده خواهید نمود و اینکه شما مسیر زندگیتان به خوبی پیش میرود و وجود زن در خواب برای مرد نشان از تغییر و تحول در زندگی شما است که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 174. Yalda

  سلام من دیشب خواب دیدم ک من و مامانم توی یه کوچه های تاریک قدم میزنیم و ی دفه مامانم گف ک بیا ببرمت یه جا ک از دیدن صاحبش خوشحال میشی منم همراهش رفتم وقتی رسیدیم خونه ای بود ک هیچوقت ندیده بودمش و یه پیرزن بود ک قبلا یکی از اتاقامونو بهش اجاره داده بودیم و توی خواب داشت با صدای بلند اواز میخوند وقتی ک رفتیم داخل متوجه شدیم ک ی جن یا نمیدونم روح بود ک ما اونو نمیدیدیم ولی اون واسمون آب ریخت و خلاصه جن بدی نبود اما ما ترسیده بودیم و وفتی پیرزنه اومد کنارمون احساس کردم ک خودش نیست و زود خدافظی کردم و گفتیم ک اومده بودیم اب بخوریم و ی گلویی تازه کنیم و سریع از خونه زدیم بیرون همسایه های پیرزنع ک منو مامانمو میدیدن ک ازون خونه اومدیم بیرون در خونه هاشونو میبستن و سریع میرفتن توی خونشون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی است و اینکه شما پری در خواب دیده اید نشان بر نیکی دارد و اینکه ترسیدن در خواب به معنیه امنیت یافتن در بیداری است .
   سربلند و پیروز باشید .

 175. Mona

  سلام
  من خواب دیدم که یه جن بهم آسیب زد و دستم رو زخم کرد اما جن رو نمیدیدم!!!! داشتم به اطرافیانم که همگی نا آشنا بودن میگفتم که اون ج دستم رو زخم کرد و اونا هم تایید می کردن!!!
  تعبیرش رو بالا پیدا نکردم، ممنون میشم جواب بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر است و اینکه شما با افرادی وارد دوستی و صمیمیت میشوید و به شما خیری خواهد رسید که نیکو است .
   سربلند و پیروز باشید .

 176. زرقانی

  سلام من دخترم ۴ شب پیش خواب دید ک با مادربزرگش ک طبقه پایینمون و در واقعیت رفتن انگار ک هنوز پاینن و دخترم باهاشون دعوا کرد و پدرش هم اومدع ی عالمه کنایه زده و دخترم اومد بالا ی عالمه گریه بعد انگار ی مشما میار ک توی اون جوجه کفتر تازه ب دیا امده بوده انگار اون و میزاره تو جیبش میره تو حیاط ی درخت بزرگی وسط حیایمون بوده جایی ک تو واقعیت درخت نیست

  اونجا بعد انگار میره رو شاخه اون درخت میشنه یهو ب طرز عجیبی ی عالمه کلاغ صورتی ک پاهاشون کامل مشخص بوده انگار ب هوای بوی اون گنجشکه میان دختر منم از ترسش .

  اون و میندازه تو درخت انگار درخت سرش بازه و تو خالیه هی با دستاش میزنع رو کلاغا اما اونا بیشتر میشن از درخت ک میخواد بیاد پایین یهو میبینه فقط ی تیکه ابر سیاه خیلی سیاه میاد بالاسرش میخواد فرار کنه ک خیس نشه اگ بارون اومد .
  اون ی تیک ابره تو اسمون میاد دنبالش این انگار ی محافظ مث کولر ابی بوده میره زیر اون انقد تند تند میدوعه این طرف اون طرف یهو میدوعه سمت پلع ها میاد بالا تو خونه اون ابرسیاه ب طرز بدی هی میزده ب سقف بالکن ک با شیرونی یکیه انقد زدع تا یهو شروع کرده ب باریدن بعد محو شده میاد.

  ک ب من تصیح بدع من میگم بزار من برم باز یهو ی ابر سیاه میاد همونطوری رو ب رو بالکن انگار منتظره من برم تا بباره رو سرم بعد دخترم میگه ن مامان من میرم تو بمون هی اون میگ من میگم .

  همین ک در و باز میکنیم یهو طوفان خیلی خیلی بدی میشع این ابره میباره بعد مث فرش یا ی تیک پارچه تو هوا میچرخه سبک از بین میره بعد دخترم انگار بخاطر فرار از دست اونا و پدربزرگشینا میگ مامتن سریع لباس بپوشید وسایل بردارید.

  بریم خواهر کوچیکش وسایلش و میبنده و من و دختر عمو کوچیکش تند تند میریم ک سوار ماشین شیم هیچ کس نفهمه و اخرش ک داریم میریم انگار اون جکجه رو هم برداشتیم.
  ی دسته خیلی زیادی کلاغ سیاه انگار دارع میاد دنبالمون دخترمم میگ تا ما بریم اونا تازع میرسن بدویید بریم دخترم تو اینترنت ابر سیاه و زد شد عذاب الهی حالا میخوام بدونم
  چیه تعبیرش البتع فرداش قبل بیدار شدن دخترم چند تا کلاغ بالاسر پرنده هاش اومدن و بارون هم قبلش اومد و کفترامون س تا تخم گذاشنن حالا میخوام بدونم اصن ربطی داره یا تعبیر دیگ ای هم دارد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما میتواند به خیر رفع شده باشد و اینکه روز بعد ان اتفاقها افتاده است خوب نشان بر این است که به نیک رفع شده است و اینکه کلاغ در خواب خوب نیست نشان از خبر بد است و ابر سیاه هم در خواب نشان بر عذاب الهی است که برای قومی روانه خواهد شد و میتواند نشان بر جامعه امروزی و مشکلات و بیماری امروزه باشد . صدقه بدهید که به خیر رفع شود .
   سربلند و پیروز باشید .

 177. سهیلا

  سلام خسته نباشید شوهره من درخواب دیدن که منو ودخترمون خابیدیم ویه جن بالای سرمون راه میره که هم اسم وشبیه دخترمونه وهمسرم ازترس مدام توی خواب سوره اخلاصو بلند بلند میخونده
  تعبیرش چیه نگرانه دخترمونیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای ایشان تعبیر ندارد و فقط به علت علاقه ی شدیدی که به شما و دخترتان دارد این خواب را دیده است و نباید از بابت آن نگران باشید.
   سربلندو پیروز باشید

 178. بی نام

  سلام من خواب دیدم مامانم میخواد موی جن رو از خودش برام بگیره براهمین به مامان بزرگم گف مامان بزرگمم نمیدونم چجوری ولی جن رو اورد سه نخ موی جن رو ازش خواست جن هم سه نخ موهاشو چید و داد ب مامانبزرگم، اونم دادش ی دونشو برداشت و بقیشو داد ب مامانم ، مامانم دوتا نخ مو رو داد ب من ولی موها یجوری بودن اصن مث مو نبودن خیلی کلفت بودن سفید و نرم بودن ،بعد نمیدونم چیشد از خونمون سر دراوردیم ،تو کوچمون بچه همسایه روبروییمون مرده بود و ختمش بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خواسته ای است که شما در دل دارید و حاجت روا خواهید شد عدد سه خوش یمن است و اینکه شما خبری را دریافت خواهی کرد که خوشحال خواهید شد
   سربلند و پیروز باشد.

 179. مهدی

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم روبروی چند خونه متروکه ، خونه داشتیم
  من رفتم خونه هارو نگا کنم و برم داخلشون تا برم اونور خونه ها برای رفتن به بازار
  رفتم جلو دیدم مسجدی هست که یهو تاریخچش اومد تو ذهنم و یک در سمت راستم بود که رفتم داخل و چراغ گوشیمو روشن کردم تو همین لحظه بابام اومد و اونم گوشیشو داد و گف چراغشو روشن کن ببینی
  رفتیم پایین همین اول یه موش دیدم که فرار کرد
  راهرو رو رفتیم جلو سمت چپ که یه صدایی میومد ۲ قدم رفتیم جلوتر صدا کامل واضح شد انگار صدای جشن بود
  تقریبا اهنگی که میزدن اینجوری بود
  وایییللللا ، واویلا واویلا
  دسته جمعی میخوندن
  تو همین لحظه یهو یه فرد خیلی لاغر با صورتی زشت خیلی سریع از جلو منو بابام رد شد و فقط نگاه من میکرد با عصبانیت
  و پشت سرش فرد دیگری رد شد اونم با سرعت به سمت در خروج
  و از ترس بیدار شدم
  بگم که این خوابو حدود ساعت ۷ صبح دیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اول از همه از پریشانی افکار و ترسهای شما در روزمره است و اینکه موش در خواب نشان بر دشمن است که در زندگی شخصی شما دخالت میکند و خانواده شما را مورد اذیت قرار میدهد و وجود جن زشت در خواب نشان بر خبری بد است و حتمی در ان نیست .
   سربلند و پیروز باشید .

 180. Milad h.e

  سلام خواب دیدم که سرجای خودم خوابیدم بعد یکی از گوش در اتاق با صدای مادرم داره صدام میکنه و یه چیزی شبیه ساک یا کیف دستشه و میخواد یه چیزی که دوست دارم رو بهم بده یادم نمیاد دقیقا چی بود بع حواسم رو جمع کردم فهمیدم که مادرم خوابه تو اتاق شروع کردم به سوره و ایه خواندن بعد یهو تو همون حالت که تو خواب بودم از خواب پریدم توی خواب نمیتونستم تکون بخورم انگار بختک روم بود وقتی از خواب پریدم تازه تونستم تکون بخورم معنی چیه لطفا راهنماییم کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که خودتان به جا و درست فرمایش کرده اید که این خواب اضغاث احلام است و دارای تعبیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 181. هیلدا

  سلام خسته نباشید
  من دیشب خواب دیدم در اتاق خونه ی خودمون هستم جن با لباس سفید و خنده و ناخن های خیلییی بلندش وایستاده بود نگاهم میکرد منم جیغغغغغغ بلندی ردم که خوانوادهم اومدن گفتن چیشده بهشون گفتم و خلاصه جن غیب شد اما سوالم اینه من چون شب قبلش از جن حرف زده بودم میخوام ببینم خواب ربطی به حرفم داشته یا نه ممنون میشم پاسخ بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب به علت هممان حرف های شما بوده است و این موضوع برای شما هیچ تعبیری ندارد و فقط اشاره ای به افکار شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 182. فائزه۱۶

  سلام من هرموقع و هر زمانی که میخوابم به اصطلاح بختک میفته روم و به شدت عذاب میکشم اونایی که اینجوری شدن میدونن که واقعا ربطی به ردن و اعصاب نداره ولی کسی باور نمیکنه،من دیشب وقتی بختک افتاد روم خواب دیدم یه جن رفت تو خونمون و ما در رو از روش قفل کردیم بعد نمیدونم چیشد که رفتیم تو خونه یهو همه دوباره رفتن بیرون و من رو یادشون رفت منم پشت در موندم از دور فقط یه حاله و دود سیاهی میدیدم که به سمتم میومد یهو از خواب پریدم واقعا من هر دفعه که میخوابم میمیرم و زنده میشم حالت بختک کم وحشت داره اینم شده غوز بالاغوز هیچکس حرفمو باور نمیکنه میگن بدنت یه کمبودی داره ولی من دو سه بار چکآپ کردم بدنم هیچ مشکل و کمبودی نداره.خسته شدم من فقط ۱۶سالمه بگید چیکار کنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در خانوادتان مخالفانی داریک که با صحبتهایشان شما را ناراحت میکنند. و اینکه شما در خواب بختک را تجربه کرده این بسیار ازار دهنده است و برای رفع این موضوع مطلب زیر را مطالعه بفرمایید .
   سربلند و پیروز باشید.
   تعبیر خواب بختک

 183. عاطی

  سلام
  الان ساعت ۵ صبح
  و من ۲۰ دقیقه هستش ک فکر کنم بیدار شدم از ترس
  من خواب دیدم خونه ای ک زندگی میکنم صاحبخونه یعنی همون خانومی ک‌باهاش زندگی میکنم میره از خونش بیرون واسه یه کاری و من و سگم توی خونه ایم بعدش توی حیاطش یه کسی ک انگار جن ولی شبیه یه آدم بزرگ و وحشتناک هست هی میخواد بیاد توی خونه
  من سگم و بغل‌کردم و انقد ترسیدم یه چادر سرم کردم و اومدم توی آپارتمان روی پله ها بشینم ک اون خانوم اومد
  دیگه از خواب بیدار شدم اما من بازم این کسیکه این شکلی وحشتناک و جن هستش و توی خوابم یه بار دیگه دیده بودم
  اما اینسری انگار فقط میدیدمش توی حیاط و میدونستم که هست و میخواستم فرار کنم اون کاری ب من نداشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب جن امده است که اگر جن را در خانه دیده اید نشان بر این امر دارد که فتنه ای خانوادگی برای شما در اینده اتفاق خواهد افتاد و باید از بگو مگو ها دوری کنید و ترسیدن از جن در خواب به معنی امنیت یافتن در بیداری است در برابر مشکلات و اینکه شما این خواب را دو بار دیده اید نشان بر ناخوداگاه شما است که این تصویر را برایتان بازسازی میکند . و اگر بار دیگر ببینید تعبیری نمیتواند داشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 184. Afsaneh

  سلام.من نزدیکای صبح خواب دیدم که مامانم تو خونه مادربزرگم(مامان بابام)’گم شده و ما هر چقدر که دنبالش میگردیم پیداش نمیکنیم اخر سر من میگم شاید کشته باشنش برای همین تو کابینت تو کمد همه حارو میگردیم ویه جسد پیدا میکنیم ک روش ملافه ی سفید رنگ کاملا پوشنده شده وهیجاش مشخص نیست

  ‘از اونور یهو دیدم من و برادر کوچیکم ک ۵ سالشه تو خونه ایم و برادرم همش مبگه مامان تو اتاقه مامان اینکارو نکن مامان با بچه اش تو اتاقه ؛و من هر چی میگم مامان تو خونه نیست فقط منو تو تو خونه ایم اون باز میگه تو اتاقه(اتاق خواب منو میگه)من با برادرم میریم سمت اتاق خواب که یهو یه فرد به شدت بد قیافه و ترسناک( قیافش هنوز توذهنمه مثل شیطان یا اجنه ) از لای در برادرمو میکشه تو اتاق و من جیغ میزنم میگم کمک و از خواب میپرم.میشه تعبیرشو بگید؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما با توجه به ان چه که معبران گفته اند دارای تعبیر نیست و اصلا نباید از بابت آن نگران باشید و بدانید که نوع اتفاق افتادن این خواب برای شما به مانند کابوسهایی است که همگان ممکن است ببینند.
   سربلندو پیروز باشید

 185. رحمان

  سلام
  خواب دیدم ک توی خونمون ( چند سال پیش کلا خونمون رو باز سازی کردیم و شکل شمایل قبل رو‌ داشت تو خواب ) با یکی از دوستام بودم و اون میگفت ک چند شب پیش با یکی خونمون بوده چون صدا میشنیده از خونه رفتن بیرون
  ما منتظر دوتا از دوستامون بودیم وقتی ک اومدن درو ک باز کردم حس کردم در داره بسته میشه ک پریدم درو گرفتم و دیدم ک چراغ ماشین ک تو حیاط پارک شده چراغش روشنه و خودش خود به خود خاموش شد
  وقتی رفتیم تو خونه ب بچه ها گفتم ک میخوام خونه رو بکوبم چون جن داره و دیدم ک در حیات با سرعت خیلی زیادی داره باز و بسته میشه اولش فکر کردم کسی میخواد اذیتمون کنه وقتی از پنجره بیرونو دیدم کسی نیست و هوا هم شروع ب رعد و‌ برق‌زدن کرد اومدم کنار یکی از دوستام ته خونه رو مبل نشستم ک خیلی ترسیده بودم ک دیدم از جلومون ی گربه رد شد رفت توی اتاق وقتی نگاه کردم اونورو ی گربه دیگه رفت توی اشپزخونه وقتی به خودم اومدم چنتا گربه داشتن میومدن ب سمت منو رفیقم ک من هی میگرفتمشون و پرتشون میکردم عقب ک از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان اول بر این دارد که شما ناخوداگاهتان گذشته را برایتان بازسازی کرده است و اینکه شما شاید در بیداری ترسی دارید که توان حل کردن ان را ندارید که باید ان را راحلی پیدا کنید. و اینکه جن در خانه نشان از مخالفت های خانوادگی با شما است و و ترسیدن در خواب از این امر امنیت است در بیداری شماو و گربه هم به تعبیر معبران نشان از زن دارد که به هر روشی میتواند فرد بیننده را گول بزند و فریبکاری انجام دهد تا نیت پلید خود را اجرا کند. صدقه بدهید.
   سربلندو پیروز باشید.

 186. حانیه

  من موقع اذان ظهر خواب دیدم جنی که پشت سر من است و بمن از پشت چسبیده را در اینه اتاقم میبینم و خواهرم هم کنارم بودو در خواب خواهرم نمیدانم از کجا فهمید و کنار من روی تخت خوابید و گفت برای اینکه بتوانی راحت بخوابی من اینجا میمانم کاش زودتر بمن میگفتی. با خواهرم هرکاری کردیم جن از من جدا نشد من شروع کردن به خواندن ایت الکرسی و سوره توحید و سوره حمد و صلوات میفرستادم( ولی هیچوقت در خواب هایم با خواندن این چیزها جن ها نمیروند.) این دفعه بعد از پایان سوره حمد احساس کردم جن ضعیف شد دوباره حمد خواندم و او رفت. اما گاهی بازمیگشت و حتی یکبار خودم کاری کردم بازگردد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب هم با توجه به انکه در زمان صحیحی دیده نشده است و همچنین نبود الگوهای کافی برای تعبیر ، خوابی دارای تعبیر نیست و نباید از بابت آن نگران باشید..
   سربلندو پیروز باشید

 187. محمد

  سلام
  من خواب دیدم که تو یه خونه نا آشنا هستم و یه دختر که احساس کردم جن هست اونجا به بردگی گرفته شده و خیلی هم غمگین و ناراحت هست
  وظاهرا کسی رو دوست داشت اما به دلیل برده بودن در اون خونه نمیتونسته به عشقش برسه و باید تو اون خونه کار می‌کرده
  من از این بابت خیلی ناراحت شدم و دلداریش میدادم
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و نشان از ان دارد که شما در اینده ای نه چندان دور خواهید توانست که بر شخصی که دشمن شماست چیره شوید و از او به شما موضوعی رسد که سبب رشد شما شود.
   سربلند و پیروز باشید

 188. فهیمه طالبی

  سلام من خواب دیدم منزل پدرم هستم روبری خونمون مسجد جامع قدیمی هست دیدم دوتا جن که زن و مرد بودن از اونجا به سمت ما من و خواهرم بیشتر من اومدن ما توی بالکن بودیم سریع رفتیم داخل خونه جن ها به زور میخواستن وارد بشن منو میکشید به سمت بیرون مخصوصا جن زن ، من همش سوره ناس و آیت الکرسی میخوندم و میزدمش تا بالاخره بقیه خانواده پدرم و خاله هام اومدن اونام یهویی غیب شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان از ان می تواند داشته باشد که شما دشمنی دارید که ایشان را در اینده ای نه چندان دور به وضوح خواهید شناخت و این موضوع سبب خواهد شد که شما سعی در دور کردن آن بکنید اما بدانید که تنها کسی که توانایی کمک به شما دارد خداوند است و همچنین خانودایتان.
   سربلند و پیروز باشید

 189. Mahla

  سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم با یکی از زنموهام تو خونمون نشستم پدرو مادرم و بقیه خانوادم خونه پدر بزرگمن ما دقیقا رو به رو اشپز خونمون بودیم با هم میخندیدیم یهو یه صدایی اومد من با شنیدن صدا بدجور ترسیدم وقتی برگشتم دیدم جنی که قیافشم معلوم نیست رو گاز نسسته خیلی ترسیده بودم بهم گفت تو باید سزایی کارتو ببینی تو بچمو نابود کردی کشتیش گریه میکردم میخواستم اون جنرو نبینم سرمو بغل زنموم کرده بودم که یهو صدای جیغش اومد دیدم از تو لوله اب گرم کن یه دست داره اونو میکشه که از خونه ببرش خیلی ترسناک بود اونم جیغ میکشید منم تو این فرصت فرار کردم نجات پیدا کردم اما تو خواب خیلی ترسیده بودم این خوابم تعبیری داره؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن به گفته معبران اول از همه نشان بر مشکلات روزمره است که شخص توان حل آن را ندارد و ناخودآگاه فرد بیننده آن را با خود به خواب خواهد بردو اینکه وجود جن در خانه نشان بر روبرو شدن با فتنه های خانوادگی است و شخصی از افراد خانواده با شما سر موضوعاتی اختلاف نظر دارند که صدقه بدهید که رفع بلا شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 190. بنفشه

  خواب ديدم يه دختر امد تو خونه من اب خورد ورفت خوشحالم بود وحسم تو خواب ميگفت جن است

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان از ان دارد که شما با دشمن خود ممکن است همنشین باشید و این خواب برای شما تذکری است که در روابط خود دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 191. ..

  سلام من خواب دیدم که در حونه ی خودمونبودیم که هر موقع میخولستم از خودم سلفی بگیرم چند جن پشت سرم دیده میشد ولی فقط در دوربین گوشیم به هر کی هم میگفتم باور نمیکرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر مشکلاتی است که در بیداری توان حل آن را ندارید و آنها را به شکل جن در خواب به تصویر خواهید دید و اینکه و باید آنها را حل کنید تا خواب با آرامش و بدون کابوس داشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 192. M

  من چند شب پیش حس کردم یکی زد به صورتم.. و دیشب حس کردم یکی از به پهلوم… من هم بین خواب و بیداری بودم که پریدم از خواب… توروخدا بگین تعبیرش چیه….
  خواهرم چند شب پیش خواب دیده بود یک زن قد بلند که یه قلو بز اورده بهش گفته تودیگه بچه دار نمیشی.. تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر دردهای است که آنها را در خواب احساس می‌کنید و احتمالا نشان بر بیماری و یا گرفتگی عضلاتی باشد که در آن ناحیه حس خواهید کرد و تعبیر خواهرتان هم اگر در خواب دیده بز دارد که نشان بر خوبی است و حرف آن زن برعکس خواهد شد و این خواب خواهرتان از فکر و ترس است.
   سربلند و پیروز باشید.

 193. محمد

  سلام من خواب دیدم با دوست پسرم وارد یک خانه نا آشنایی شدیم رفتیم‌تو یک اتاق یهو دیدم یک جن با ظاهری ترسناک اومد جلومون دوست پسرم منو از پشت بغل زده داشت بعد من جیغ میکشیدم دوست پسرم میگفت آروم باش بعد جنه رفت تو آشپزخانه گفتم‌حتما صورتشو رفت بشوره حتما صورتش الکیه رفتیم دمه آشپزخونه ک ببینمش اومد جلوم انقد جیغ زدم دوست پسرم دستمو گرفت فرار کردیم میشه بگین تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که فردی در عالم بیداری با شما مخالفت های دارد و اینکه شما را با فتنه های خانوادگی که راه می اندازد می آزارد. و اینکه شما از او ترسیده اید نشان بر امنیت یافتن در عالم بیداری دارد.که خیر است انشالله.
   سربلند و پیروز باشید.

 194. فاطمه

  سلام
  من خواب ديدم كه به خونه جديدي نقل مكان كرديم و موجودات عجيبي مثل موش تو اون خونه هر از گاهي از در و ديوار بالا مي رن
  يكروز من يكيشون رو دنبال كردم و ديدم شبيه عروسكه كه اون رو لاي در گذاشتم و فشار دادم كه بدنش قطعه قطعه شد و از لاي در ديدم كه يه پسر بچه خوشگل چشم رنگي با يه عروسك توي دستش داره گريه مي كنه
  دويدم سمت مادرم و بهش گفتم اين خونه جن داره و بهد بيدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب موش نشان بر وجود افراد موزی است که در زندگیتان وجود دارند و اینکه شما را مورد اذیت قرار خواهند داد و دیدن جن هم در خانه باز نشان بر این امر است که افرادی برای شما فتنه دزیت خواهند کرد که شما را اذیت کنند پس مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 195. یگانه ونکی

  عالی

 196. دلاور

  خواب دیدم توی یه خونه ای ( انگار خونه یکی از آشناهامون بود ولی من اونجا رو نمی‌شناختم ) طرفای عصر بود توی اتاق بودم یه چیزی که دیده نمیشد ولی صداهای عجیب و غریب در می‌آورد همه جای خونه رو بهم میریخت کشوهارو باز می‌کرد در های کمد باز و بسته می‌کرد همه ی افراد خونه جیغ میزدن میگفتن شیطانه جیغ زدم رفتم پذیرایی تا از در اونجا فرار کنم نذاشت اجازه نمی‌داد می لرزیدم اما جیغ نمیزدم با ترس تند تند صلوات فرستادم صدای ناله مانندش بلند شد بعد سریع بدون وضو با دستای لرزیده جانماز پهن کردم نماز خوندم اونم داد میزد هی چادرمو تکون میداد ولی من ادامه میدادم اشک تو چشمام جمع شده بود قلبمم تند تند میزد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود این است که اول از همه شما ترسی در عالم واقعیت شما را همراهی می‌کند و در انجام و حل این مشکل سر باز می‌زنید و اینکه وجود جن در خانه و به هم ریختن وسایلتان نشان بر این دارد که فردی در خانوادتان شما را با اعمال و رفتارش اذیت خواهد کرد و شما با وجود رفتار مثبت او را به اشتباهش آگاه خواهید کرد و اینکه برای آرامش قبل از خوابتان سروه آیت الکرسی را بخوانید .
   سربلند و پیروز باشید.

 197. سنم

  سلام مادر من در خوابش میبینه که ۲ جن سیاه و سفید پوش‌ قصد کشتنش را دارند و اصلا نمیتواند از دستشان فرار کند و متاسفانه چند شب است که با آنها درگیر است و به شدت اذیت میشود آیا تعبیری دارد ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن در منزل نشان بر اختلافات خانوادگی است و نشان بر وجود فتنه در آینده که نباید در آن خود را شریک بدانذ و وقبل از خواب سوره آیت الکرسی را تلاوت فرماید و از شر جن و انس در امان باشند و
   . سربلند و پیروز باشید.

 198. شیما

  سلام خسته نباشید من یه خوابی دیدم که خیلی برام جالب بود ما خونمون مهمون داشتیم که میدونستیم اینا ادم نیستن وجن هستن بعد چون من از این موضوعات میترسم قرار بود اینا طبقه بالا باشن و اصلا نیان پایین بعد تو ذهن من بود که اینا خیلی خوشگل لباس میدوزن رفتم تو پله ها ععم رو صدا زدم پول گذاشتم تو کیفم که بده بهشون برای من مانتو بدوزن بعد اومدم پایین نشسته بودم عمم اومد نشست بقلم داشتم باهاش حرف میزدم که حس کردم این عمم نیست

  نگاه کردم دیدم اصلا مرده اما صورت پوشیده بود ترسیدم شروع کردم به بسم الله گفتن طبقه بالا رو نشون میدادم که بره بالا پاشد تلويزيون رو خاموش کرد و با من شروع کرد بسم الله گفتن انگار میخواست به من بگه که مسلمونه بعد صورتش قابل دیدن شد به شدت خوشگل بود من وقتی دیدمش یه ارامشی گرفتم که تا به اون لحظه هیچ وقت تجربه نکرده بودم خیلی خوب بود اون آرامش من کلا محوش شده بودم دیگه ازش نمیترسیدم نشوندمش رو پام بعد دستاش شبیه انسان نبود

  گردن من و قلقک میداد میخندیدم کلا اروم بودم و پیشش بودم بعد از خواب بیدار شدم ساعت 8.30 صبح بود اول ترسیدم یاده خوابم افتادم اما باز که یاد اون افتادم باز تو بیداری همون قدر عجیب اروم شدم میشه بهم بگین یعنی چی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اینکه شما در این خواب به جن مهمانی داده اید برای شما خیر نیست و نشان از ان دارد که کسانی در اطراف خود جمع کرده اید که توانسته اند به شما بقبولانند که برای شما خیر هستند و از این رو این خواب را دیده اید و باید در روابط خود بسیار دقت کنید و تجدید نظر کنید که خدای ناکرده برای شما مشکلی پیش نیاورند.
   سربلند و پیروز باشید

 199. ………

  سلام من خواب دیدم که تو خونمون بودیم ولازم به ذکره که ما درای بالکنمون رو برداشتیم و شیشه زدیم و در خوابم هنوز درامون بود
  بعد با خواهرم دعوام شد و تا جایی یادم نمیاد که یه جن میدیدم تو تاریکی مادر و پدرم هم اون رو میدیدن در حدی که هی میگفتیم برو ولی نمیرفت مادر پدرم گفت ولش کن حالا میره و ما دیگه کاری بهش نداشتیم تا اینکه پدرم داشت تلویزیون میدید و خواهرم رو تختش نشسته بود و من و مادرم هم رو تخت من و با مادرم مشغول حرف زدن بودم که متوجه شدیم یکی داره به در بالکنمون لگد میزنه از اینجا به بعد خوابم اصلا متوجه خواهرم و پدرم نشدم خیلی ترسیدیم تا اینکه مادرم دستمو گرفت و سمت بالکن رفتیم که یهو در شکست یه جن حمله کرد که منو مادرم دویدیم سمت تخت و خودمون رو قایم کردیم تا اینکه متوجه شدم اون جن در چارچوب در اتاقم اومد
  میشه تعبیرش رو بگید خیلی ذهنم رو مشغول کرده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بیشتر اشاره ای به گذشته ی شما دارد و از انجا که مشخص است نشان می دهد که شما در گذشته و ناخوداگاه خود ترسی دارید که به این شکل برای شما نمایان شده است. اما اگر با تعبیر بدانیم باید عرض کنم که ممکن است به این معنا باشد که شما به واسطه ی تغییری که رد زندگیتان خواهید داد از شر دشمنی خلاص خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید

 200. Marzie

  سلام من دیشب خواب دیدم‌ک‌ در عروسی اقوام هستم و یک جنی فقط من را ازار میدهد ، هر جایی ک‌میرم هست و من رو از اونجا بیرون میکنه بلا سرم میاره تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر دیدن این که شما در عروسی شخصی بوده اید اگر ان شخص را می شناسید برای ایشان خیر نیست ولی در رابطه با موضع خواب شما باید بدایند که ممکن است به این معنا باشد که شما در زندگیتان کسی را دارید که به واسطه ی مشکلی که برای ایشان در اینده پیش خواهد امد ممکن است دشمنی پیدا کنید که سعی در ازار شما داشته باشد.
   حتما صدقه دهید
   سربلند و پیروز باشید

 201. اتناتیموری

  سلام من حدود چند روزی میشه که صبحا ازساعت8-9تاساعت12-12و30ظهر تو تخت خواب میبینم که تو ی مکان عمومی مثل بیمارستان یا درمانگاه مشغول کار باهمکارانم هستم اما از طیقه بالای ی کمد تو اتاق کارم ی لوله ای هست ک باوجود تعمیرات زیاد بازم ازش بافشار زیاد اب میاد بیرون و انتهای کمد به ی راه پله خیلی باریک ختم میشه که برخلاف تصورم همکاران درشت هیکلم ازاونجا عبور میکنن و وقتی یکی ازهمکارام میاد تو اتاق با چهره کاملا اشتفه و رنگ و رو پریده هست که میگ اون اونجاس اون بیرون میگم کیو میگی میگ همونی که فلانی و کشت میگم کی کیو کشت میگ همون زن راحبه ….این خواب چن وقت ادامه داره تااینک همه همکارامو میکشه و فقط من میمونم اما منو نمیکشه تسخیرم میکنه میشه لطفا تعبیرشو بهم بگین
  چون وقتی ازخواب بیدارمیشم تمام بدنم بشدت درد میکنه جوری که انگار از 100نفرکتک خوردم و تمام اون صحنه ها واقعی هست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دوست عزیز این خواب در تعابیر خواب دارای هیچ گونه تعبیر عینی نیست و به وضوح مشخص است که اشاره ای به ناخوداگاه شما و گذشته ای دارد که شما از ان بی خبرید و حتما باید نسبت به ان اقدام کنید تا رفع شود و بدانید که در این خواب برای شما الگوهای روانکاوانه ای امده است که باید با مشورت با یک روانکاو حاذق آن ها را برطرف کنید.
   اینکه پس از خواب هم شما بدن درد دارید نشانه ای از فشاری است که در طول خواب متحمل می شوید وبه همین علت هرچه سریعتر با یک متخصص مشورت کنید.
   سربلندو پیروز باشید

 202. علیرضا

  سلام وقت بخیر خواب دیدم توی یه خونه ام که ناآشناست ولی حس میکنم همه نزدیکانم توی اون خونه ان یه قسمتی از خواب داخل حموم بودم و حموم پنجره داشت رو به یک خرابه یک دفعه همه جا تاریک شد یه حسی بهم گفت طرف خرابه رو نگاه کن نگاه که کردم روی یه دیوار خراب تو فاصله دور توی خرابه یه جن نشسته بود و من رو نگاه میکرد و بعد از خواب پریدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیر ندارد و نشان از کابوس است زیرا در آن هیچ گونه الگوی مشخصی که نشان از تعبیر داشته باشد نیامده است.
   سربلند و پیروز باشید

 203. fatemeh

  من چند وقت پیش خواب دیدم که توی خونه خودمون که الان هستیم جن ها دارن اذیتمون میکنن.من برادرم که ۳ سالشه ترسیده بودیم و پدر و مادرم در حال راهی برای نجات. کلا اوضاع خیلی بد بود.برادر کوچیکم بلند بلند جییغ میزد و من رفتم تو حیاط مادرمم هراسون دنبالم بود .دقیق یادم نمیاد بعد چی شد و من دیگه کلا خوابمو فراموش کردم .تا اینکه تو این مدت تصمیم گرفتیم که مادر و پدرم انتقالی بگیرن برای شهر زنجان .تا انتقالی قبول بشه و اینا شاید ۱ سالم طول بکشه ولی دیشب دوباره همون خوابو دیدم با این تفاوت که خونه عوض شده بود ،لامپ ها خیلیی بلند بودن و هی به هم کوبیده میشدن و توی زنجان هم بودیم .چون تا میومدم حرفی بزنم مامانم هی مسگفت هییییس الان مردم زنجان میفهمن.راستش خیلی شوکه بودم و هستم .میخوام بدونم آیا خوابم تعبیر خاصی داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند نشانه ای از ترس شما برای تغییر شرایط باشد و از طرف دیگر هم می تواند نشانه ای از ان باشد که تغییر شرایط زندگی شما سبب ان خواهد شد که خدای ناکرده در ان مکان جدید کس و یا کسانی برای شما مشکلاتی به علت حسادت و کینه توزی ایجاد کنند.
   این خود برای شما اگاهی است که اگر هم شرایط شما تغییر کرد بسیار در روابطتان دقیق باشید
   صدقه دهید
   سربلند و پیروز باشید

 204. Narges

  باسلام من تازه بخاطرخوابی که دیدم ازخواب پریدم خواب دیدم که درحال کارکردن باگوشی هستم که یهووقتی سرم راچرخاندم تصویرپاهای کسی رادیدم که درخواب حس کردم جن است دوباردیدم ولی اعتنایی نکردم وقتی گوشیرودستم میگرفتم خاموش روشن میشدوهی آهنگاپخش میشدن بعدرفتم به مامانم که خواب بودگفتم که من پاهای جن دیدم

  مادرم گفت چندتابودن برادراش هم بودن زشت بودیاخوشکل گفتم که فقط پاهایه یه نفرودیدم مادرم گفت خیلی بده وتوجن زده شدی بایدبرات پمادبزارم که ازت برن بعدمن توسروصورتم کوبیدم وگریه میکردم رفتم دنبال مادرم خواستم بهش دست بزنم وگفت که اصلابه من دست نزن ومن بازهم شروع به گریه کردم بعدخواهربزرگم بهم رژدادوگفت ازاین بزن من بهش گفتم که نمیخوام وصدای گوشیموشنیدم که یکی داشت باهاش کارمیکردوهی آهنگاروپخش میکردبعدرفتم تواتاق میخواستم سرجن دادبزنم ولی انگاراصلانمیتونستم دادبزنم وحرف بزنم صدام خفه بودبعدباترس ازخواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ممکن است تعبیر این خواب به این صورت باشد که شما به واسطه ی روابطی که از طربق گوشیتان دارید دشمنی پیدا خواهید کرد که ممکن است شخصیت شما را عوض کند و سبب شود که بین شما و خانوادیتان اختلافاتی پیش بیاید و از این رو باید بسیار اگاه باشید و حتما در روابطتان دقت بسیار زیادی بکنید که خدای ناکرده سبب نشود به اشتباه کسی از خانوادیتان از شما برنجد.
   سربلند و پیروز باشید

 205. پوریا

  سلام من خاب دیدم با دامادمون درخاب ب دنبال گنج هستیم وگنج روپیدا کردیم وگنج ب صدا درامد ومن روکشوند ی سالن پر از گنج ودرکنار گنج ها ی جن بود وسه شب پیاپی همین خاب دیدم و ازمن خاس یکی از گنج وجن هاروانتخاب کنم ومن هم انتخاب کردم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به دو صورت جداگانه است که خدمت شما عرض خواهم کرد اول آنکه وقتی در خواب می بینید که گنج را پیدا کرده اید، به این معنی است که ناخودآگاه شما می خواهد که به این استعداد هایتان بیشتر توجه کنید. درست همانند کتاب مقدس که در آن گفته شده اخلاقی است که انسان از استعدادهای خود استفاده کند و آنها را در درون خودش دفن نکند. تصویری از این گنجینه درونی می تواند خوابی باشد که در ان شما مروارید یا الماس پیدا می کنید.و خواب تعبیر کنج نشان بر استعداد های کشف نشده تا امروز هستن ب ای بیننده خواب. و دوم آنکه دیدن جن به گفته بعضی معبران نشان زن است که وارد زندگی شما می‌شود که با خود برای شما خیر به همراه دارد و شما را به اهدافتان بیشتر سوق می‌دهد.پس جای نگرانی نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 206. فاطمه

  من خواب دیدم دقیقا تو خونه ی خودمون هستم و مهمون داریم و بعد چنساعت خانواده خودم و مهمونا که خالم و داییم اینا هستن میرن بیرون بازار.
  و فقط من و دخترخاله همسنم در خانه میمانیم همین سن الانم ۲۰ بودیم.تو آشپرخانه بودیم و ناگهان چشمم به فر گاز خورد که خب شبیه ایینه دیده میشد ، و دیدم دخترخالم برگشته یه دستمال کاغدی داره برمیداره در صورتی که دخترخالم در واقعیت جلوی من‌ثابت داشت نگام میکرد و حرف میزد .و چون من نگام دوخته شده بود به گاز اون هم نگاهش برگشت و با دیدن اون صحنه جیغ کشید و بلند شد و من سعی داشتم جلو دهنشو بگیرم و به سمت اتاقم بیام . اومدم تو اتاقم ولی دخترخالم دیگه باهام نبود ، و جنی رو دیدم که دقیقا عین اون بود ولی میدونستم جن هست . کلی بسم الله گفتم ولی همچنان من جیغ میزدم و فرار میکردم ازشون ولی اونا پوزخند میزدن و جلوم سبز میشدن.قیافه هاشون دقیقا عین دخترخالم بود .ناگهان به فکرم زد برم تو راه پله ها و از همسایه ها کمک بخوام که دوییدم سمت خونه واحد پایینی و در زدم محکم و جیغ میزدم و بعد دیدم‌مامانم به همراه مهمونا دارن میان بالا .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب با توجه به شرایطی که شما در ان ذکرکردید اضغاث احلام است و دارای تعبیر نیست و اصلا هم نباید از بابت ان نگران باشید و بدانید که اینگونه شرایط سازی در خوابهای ما بسیار به وفور پیش می آید و این خود نشان از ان دارد که شما در ذهنتان درگیری ذهنی دارید که سبب شده است اینگونه خوابی ببینید.
   سربلند و پیروز باشید

 207. سعید

  سلام من خواب دیدم که وارد خانه جدید شدم که جن جن ها دارن وایل خونه رو میشکنن بعد رفتم ی دعا نویس اوردم که دعا خوند بعدش گفت جن ها رفتن تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به مانند تمام خواب های دیگر جن به معنای دشمن است و بدانید که ممکن است در مسیر زندگیتان تغییری ایجاد شود و این تغییر برای شما به منزله ی ان خواهد بود که در اینده به واسطهی ان دشمنانی پیدا کنید واین خود برای شما خیر نیست اما باید بدایند که رفع شر از ان ها فقط به واسطه ی عمل صحیح و ایمان به خداست واینکه در خواب شما به واسطه ی دعانویس از ان خلاص شده اید دلیل بر واقعیت ان ندارد.
   صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 208. حلما

  سلام من خواب دیدم که با اعضای خانواده ام ب جایی رفتیم ک خانه ای خالی است وهمش احساس میکردیم اتفاقات عجیبی دارد برایمان می افتد یا کسی مارا اذیت میکند و کن کم متوجه میشویم دختر بچه جنی در انجا هست ک مارا اذیت میکند ومن احساس میکردم ک ان دختر بچه عصبی و ناراحت است و نیاز ب محبت دارد ب خاطر همین من با او دوست میشوم و ب او اهمیت میدهم ولی این کارهایی ک میکردم خودم هم ازش میترسیدم تعبیر این خواب چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب برای شما آنچنان خیر نیست و نشان از ان دارد که ممکن است در اینده ی نه چندان دور انتخابی اشتباه کنید که سبب شود با کسی که دوست شمانیست همنشین شوید و از این رو باید بسیار آگاه باشید که خدای ناکرده این موضوع برای شما اتفاق نیفتد.
   سربلند و پیروز باشید

 209. Arshia

  سلام و خسته نباشید به شما .
  من خواب دیدم که در جایی ناشناس هستم و یک زن و شوهری که تو خواب با من فامیل هستن ولی در واقیعیت نمیشناسمشون با من هستند هوا شب بود و نمیدونم چی شد وارد یک مغازه بزرگ تاریک شدیم و اون فامیلم جن هارو میدید و همه رو زد و کشتشون اونا میدیدنش ولی من ندیدم اون ها رو و بعد اونا ترسیده بودند و فرار میکردند بعد اروم شدیم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند به این صورت تعبیر گردد که شما در اینده به واسطه ی عمل و خیر خواهی شخصی که برای شما از بستگان محسوب شود اما بسیار دور است از کسی و چیزی که دشمن شما ممکن است محسوب شود رهایی خواهید یافت و این برای شما بسیار خیر است. صله ی ارحام کنید
   سربلند و پیروز باشید

 210. سلیم

  سلام من دیشب خواب دیدم که با چند تا از بچه های دانشگاه می خواستیم برویم خانه وقتی از دانشگاه رفتیم بیرون من دوباره بر گشتم که یه چیز جا گذاشته بودم و بعدش دقیقا یادم نیس چطوری سوار یه ماشین سایپا شدیم و که پشت ماشین هم از این نرده ای فلزی داشت شب بود و توی مسیر جن ها را وقتی می دیدم سوره فاتحه را می خواندم وقتی سوره را با صدای بلندتر می خواندم نفسم بند می امد از که فکر میکردم جن ها نمی زارن که سوره را بخوانم بعدش هم یک پیر زنی سوار شد که بنظرم جن نبود گفت باید من راهم ببرید و در اخر دوباره هم جن دیدم که از این جن ها نترسیدم و بنظرم جن های خوبی بودن ممنون میشم جواب بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر جن ندارد بلکه می‌تواند نشان بر پری و یا فرشتگان خیر باشند برای شما و اینکه در این خواب حس شما بر آنها خوب بوده است تعبیر بر خیر دارد و اینکه و ماشین در خواب نشان بر پیشرفت کاری استو کمک به دیگران نشان از حسن نیست شما است به اطرافیانتان.
   سربلند و پیروز باشید.

 211. ابراهیم

  داداش خواب دیدم جن رفت تو بدنم چرا پیامم و پاک میکنی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن وارد بدن شدن بر این تعبیر است به گفته معبران که نشان از این دارد که شما وارد کاری خواهید شد و افرادی در آن امور شما را مقداری اذیت خواهند کرد اما جلو پیشرفت شما را نخواهند گرفت

 212. ابراهیم

  سلام من تو خواب دیدم جن روی من اومد و داخل بدنم شد ک از خواب پریدم
  چ تعبیری میتونه داشته باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر این خواب همین شکل بوده است که تعبیری ندارد و کابوس است و نباید از بابت ان نگران باشید و اما اگر موضوعات دیگری باشد باید بررسی شود ولی اگر ب همین صورت بوده است از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 213. دلارام

  سلام
  چند شبه که خواب میبینم بدنم توسط یه جن یا نمیدونم هرچی دیگه تسخیر شده و من خودآزاری میکنم و با چاقو به بدنم آسیب میرسونم
  خیلی ترسیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   معمولا خواب هایی که تکرار می شوند دارای تعبیر نیستتند و نباید از بابت آن ها نگران بود اما حتما صدقه ای بدهید که انشالله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 214. Sana

  سلام وقتتون بخیر
  شب گذشته من خواب عجیبی دیدم و کمی نگرانم کرد ممنون میشم اگر راهنماییم کنید وبگید معنایی داره یا نه.
  من در خواب داشتم با پدر حرف میزدم و خانه تاریک بود انگار که شب بود و یک میز وسط سالن خانه بود که ما همچین میزی در واقعیت نداریم روی میز یک میوه بزرگ بود و انگار کسی داشت اونو با چاقو برش میداد.هیچکس متوجهش نبود و فقط من دیدم که چاقو داره حرکت میکنه کمی ترسیدم ولی چیزی نگفتم چون احساس خطر نمیکردم ولی ناگهانی پدرم متوجه شد و به سمت چاقو رفت و با ترس چاقو رو گرفت و پرت کرد چیز واضحی درخواب ندیدم ولی میشد حس کرد که چیزی داره راه میره و انگار فرار میکنه انگار فقط پاهاش مثل سایه سیاه در حرکت بود چاقو کنار من افتاد و من با حال بدی از خواب پریدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب دارای تعبیر نیست و بدانید که اصلا این که خوابی تعبیر نداشته باشد و در ساعتی که تعبیر بیشتری دارد دیده شود نشان از صحیح بودن ان ندارد و بدانید که این خواب برای شما فقط کابوسی است که دیده اید .
   سربلند و پیروز باشید

 215. امیرحسین

  سلام !من خواب دیدم که با خانواده توی باغ و فضای بازی بنظر آشنایی هستیم !
  تو گوشه ای از باغ یه خانم و‌اقایی بودن که خانم پرسید میری برای خون دادن ؟بهش گفتم اره
  گفت تو تا ۹سال نمیتونی خون بدی ! وقتی این رو گفتم احساس کردم جنه !وقتی شروع به بسم الله گفتن کردم مادرم کنارم اومد شروع به بسم الله گفتن کرد و بعد از چند بار این دو موجود رو‌به عقب رفتن و‌بعد از کمی فاصله متوجه چهره عصبی و چشمانی به رنگ قرمز درامده شدم که بعد از متوجه شدن سریعا از خواب پریدم ! ممنونم که راهنمایی کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده ی نه چندان دور از دشمنی که دارید و نمیدانید که برای شما قصد خیر ندارد نصیحتی دریافت خواهید کرد که برای شما به هیچ وجه خیر نیست و شما را از انجام کاری خیر منع خواهد کرد و از این رو باید بسیار نسبت به اطرافیانتان دقیق و آگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 216. Zzzzz

  سلام من یه خواب طولانی دیدم.خواب دیدم در حیاط وایستادم و دوستام اومدن به دیدنم بعد یه پسر که نمیشناختمش که گردنبند طلا و کلی جواهرای زنونه تو دستشو گردنش کرده بود اومد سمتمو گفت من پسر خوبیم و با من ازدواح کن من گفتم من شمارو نمیشناسمو رفت و بعد از رفتنش مادر بزرگم که فوت شده بوداوند داخل حیاط و قیافه گرفته بود من رفتم بیرون یه مردی سیاه پوش که کلاهش سرش بود اون ور کوچه وایستاده بود و خلاصه منو یکی از دوستام از مسجد برمیگشتیم که این مرده با بابای اون دوستم حرف میزد که تا منو دید خیره شد به من و و بعد حرف زدن رفت خلاصه شب بود منو دوتا از دوستام رو دیوار نشسته بودیم که از تاریکی یه پسر۱۴ساله داشت میومدنزدیک که اون مرده که سیاه پوشیده بود ز اون دورا اومد و این پسر فرار کرد صبح شد منو این دوتا دوستام رفتیم تو یه کوچه ای خونه ی این مرده اوجا بود و رفتیم نشستیم پیشش و اون انگار داشت یه جیزایی یادمون میداد .گفت می خوام ببینم دستای کی گرمتره دستای دوتا دوستامو گرفت گفت نه سرده و دستشپ دراز کرد و من نمیدونستم دست بدم یا نه چون نامحرم بود اخر دست دادم و تو چشام خیره شده بودو میگفت دستات خیلی گرمه معنیش چی میتونه باشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن نشان بد این است که در منزل شما افرادی هستن که با شما مخالفت انجام می‌دهند و شما از این امر ناراحت و پریشان هستید برای دفع خواب های اینچنینی قبل از خواب سدره آیت الکرسی را به زبان جاری کنید و آرامش را به روح و روان خو برگردانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 217. Mohadese

  با سلام خدمت اقای یاسین صداقت عزیز
  بند دو شب هست ک پشت سر هم در خواب میبینم ک در خانه پدری شب اول جن مرد و شب دوم جن زن بود خواب دیدم ک اون جن رو بخصوص شب دوم جن زنه رو بیشتر یادمه ک اول تا تونستم زدمش و جوری ک صورت نمونده بود براش و بعد با قاچو سرشو بریدم و بعد قلبشو در اوردم برای مطمئن بودن از مردن اون این کارارو میکردم و از این بابت خیلی استرس داشتم ک مبادا بعد ها بخاطر کشتن اون به دردی گرفتار بشم همینجور در حال انداختن جسد اون جن توی کیسه بودم ک مادرم امد و برایش گفتم ک میترستم به دردی گرفتار بشم و گفتم دیگه جن نکش واقعا موندم تعبیر این خواب چیه.
  و اقای صداقت یچیر دیگه همیشه و خیلی خیلی از وقتا ها خواب میبینم دارم دزدی میکنم مهم نیس چیه و میدونم ک باید اون چیز مال من بشه و اونو میدزدم توی خواب

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب اولتان نشان بر خیر دارد برای شما و اینکه شما بر دشمنانتان ظفر پیدا خواهید کرد و بر آنها پیروز خواهید شد.
   اینکه باید خدمت شما عرض کنم که خواب کشتن نشان بر روح و روان شما دارد که از مساله ای آزرده خاطر است و باید آن را حل کنید.
   و خواب دزدی کردن هم وقتی بارها می‌بینید نمی‌تواند تعبیر داشته باشد و تنها نشان از روح نا رام شما است که در پی خواسته هایش است و اینکه میتوانید برای آرامش روحتان به روانکاو مراجعه بفرماید تا بیشتر شما را راهنمایی بفرمایند.
   سربلند و پیروز باشید.

 218. ثنا

  با سلام و خسته نباشید
  من مرتب خواب جن میبینم و چند بار هم دعا نوشته شده که همیشه همراهمه ولی بازم نمیتونم جن ها رو از خودم دور کنم امشب نتونستم بخوابم که ساعت 7 بزور مامانم خوابوند. من دوتا داداش کوچیک دارم که یکی 7 سالشه و یکی 3 سالش خواب دیدم که تو ویلامون هستیم که منو دختر داییم رفتیم بیرون تو ی کافی شاپی نشسته بودیم ک ی دختر دوتا بطری آورد ک توش نوشیدنی بنفش رنگ ریخته بودن بعد اینک خوردیم دوتامونم سرگیجه گرفتیم من رفتم پیش مامانم اینا یکم بعد فهمیدیم ک دخترداییم گم شده ی در کوچیک بود ک من تا حالا تو ویلامون ندیده بودمش روش عاشورا نوشته بود در رو ک باز کرد رفتم تو ی جای خیلی بزرگی بود انگار راه پله بود رو پله وایساده بودم ک دیدم داداش کوچیکم از پله پایینی میاد سمت بالا همین ک برگشتم بگم عه آروین تو اینجا چیکار میکنی دیدم ی پا نداره ترسیدم و فرار کردم ولی مجبوری چون داشتم دنبال دخترداییم میگشتم بازم رفتم سمت اون در، همین ک باز کردم دیدم آروین نزدیک تر اومده اون میخواست فرار کنه ک خالم جلوش وایساده بود و منو ک دید زورش ب من رسید من کمی جلوتر رفتم میدونستم ک اون جنه اون دستمو گاز گرفت و ول نکرد زبونم گرفته بود ولی باز بزور بسم الله و الله اکبر میگفتم اولاش اثر نکرد ولی یکم بعد این هی کوچیک شد دیدم اون یکی داداشمم جن شده و خشمگین و ناراحت داره ب سمتم میاد ک مجبور ب کشتنش شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اول از همه خدمت شما دوست عزیز عرض کنم که شما از مشکلی در عالم واقعیت رنج می‌برید که در عالم خواب به این شکل به شما نشان می‌دهد و اینکه خواب شما نشان از چند المان دارد که آنها قابل تعبیر هستند. اول آنکه در به روی شما باز شده است نشان بر نشان بر پیشرفت در زندگی است و و راه پله باز هم نشان بر موفقیت است و اینکه برادرتان یک پا نداشته است تعبیر بر خوبی ندارد و باید بیشتر مراقب خانوادتان باشید. صدقه بدهید برای رفع بلا.
   سربلند و پیروز باشید.

 219. محمد

  من در خواب دیدم توی یک غار خیلی بزرگ رفتم و در انجا جنی را دیدم من دنبال ان رفتم و او من رو به یک جایی برد و در انجا غیب شد ناگهان پیر مردی سمت راست را با انگشتانش نشان داد من انطرف رفتم و انگشتری قدیمی زنگ زده پیدا کردم ناگهان ان جن با ظاهری مرتب کن کنار من ظاهار شد و گفت ان انگشتر سلیمان است صدایش شبیه برادرم بود و ناگهان از خواب بیدار شدن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید خدمت شما عرض کنم که به این معنای می تواند باشد که شما به واسطه ی شخصی که ممکن است دشمن شما باشد به خیری دست خواهید یافت و این برای شما بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 220. Akan

  تو چاده ماشین خراب شد مث شمال بود و سرسبز و پر تپه یه خونه ای اونجا بود و پیاده شدیم که اونجا بمونیم بجز ما چنفر دیگه ام بودن یه پسر جوون و یه پیرمرد وقتی اونجا بودم و تو اتاقا میرفتم حس میکردم ینفر هستو دارم توسط چند نفر دیده میشم و دارن نگام میکنن …

  شب موندیم و صبح که بیدار شدم دیدم دوتا پری بودن یا هرچی منو بردن یجایی رودخونه مانند ، نمیدونم چجوری ولی خودمو از دور میدیدم .. اونا گذشت و خواستم برگردیم ی دختر بچه ام باما بود وه یچیزی رو دید کلا حالت صورتش و نگاهش عوض شد که بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب دارای تعبیر نیست زیرا در خواب شما الگوهای مشخصی به شکلی نیامده اندد که این خواب را تعبیر کنند و اگر از بابت این خواب ترسیده اید پس کابوس دیده اید واگر هم نه اشاره ای به ناخوداگاه شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 221. منصوره

  سلام.
  من ی بار خواب دیدم مامان و بابام رو تخت خودشون خوابن منم تو اتاق خودم رو تخت خودم خوابم نصف شب بود بعد نمی‌دونم روح بود یا حتی ولی زشت و ترسناک و سیاه بود اومده بود رو تخت من بالا سر من و من میخواستم مامان و بابام رو صدا کنم ک کمکم کنن صدام در نمیومد.
  این تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما تعبیر خاصی ندارد و شما در خواب بختک را تجربه کردید و برای برطرف سازی این مشکل مطلب زیر زا مطالعه بفرمایید .
   سربلند و پیروز باشید .
   تعبیر خواب بختک الامتو

 222. Fatmeh4646

  سلام من دیشب خواب دیدم با مردی ازدواج کردم که بعد متوجه شدم او از اجنه هست خودش غمگین بود و با منم هیچ بد رفتاری نداشت تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما احتمالا نشان از ترس شما از ازدواج است و خوابتان بر این صورت است که شما در مسیر پیشرفت و ترقی هستید اما در این بین شما را با رفتارش میخواهد شما را دلسرد کند پس اگاه باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 223. رضا

  سلام من خواب دیدم که دارم با گوشیم بازی می کنم توی حال خانه که به من گفتن برو تو اتقاق بعد که رفتم توی اتقال شب بود البته سرم رو زیر پتو کردم و با گوشی بازی کردم یه کم که گذشت احساس کردم جن توی اتاق عه بعد پتو رو کنار زدم به زور گفتم مامان بعد پتو رو کشیدم روی سرم بعد از چند دقیقه پتو رو کنار زدم دیدم که نوری از دربیرون میاد و یعو احساس کردم که یکی داره منو هول می ده و خفه می کنه و یهو صدای خاهرم اومد و گفت مامان و من احساس ام این بود که مادرم منو نجات دادیا این که مادرم داشت منو خفه می کرد جالب این است کع بعد که از خواب پریدم انگار واقعی بوده من گردنمو بدنم درد می کنه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر نداردو خوابی است که به اصطلاح به آن کابوس گویند و نباید از بابت آن نگرانی داشته باشید .
   سربلند و پیروز باشید

 224. اعظم

  سلام من جدیدا بچه دار شدم و خواب دیدم که جنها برام کلی بچه ی دیگه آورده بودن و کنار بچه ام خواب بودن من نمیتونستم بچه امو تشخیص بدم و همش صلوات میفرستادم و میترسیدم توی خواب یادم افتاد که از خال پای بچه ام اونو پیدا کنم و پیداش کردم ولی تو بیداری اصلا نمیدونستم که روی پاش خال هست تا اینکه چک کردم و دیدم که همونجایی که تو خواب خال داشته الان هم داره به نظرتون تعبیر این خواب چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما در وهله ی اول نمی تواند دارای تعبیر باشد و نباید از بابت ان نگران باشید و بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما چون تازه مادر شده اید این خواب اشارهای به نگرانی ها ی شما نسبت به کودکتان دارد واز این رو نباید از بابت ان نگران باشید و بدانید که این خواب از جهاتی هم ممکن است نشان از حسادت دیگران نسبت به شما باشد واز این رو حتما صدقه بگذارید.
   سربلند و پیروز باشید

 225. دکتر کرم بین

  با درود، من تازه بخاطر خواب بیدار شدم که بعد از بیدار شدن فهمیدم دارن اذان میزنن، خواب عجیبی دیدم که من و همسرم توی استخر با خوشی داریم در منزل غریبی که انگاری مال خودمونه داریم شنا میکنیم ، خونه باغ بزرگی بود خواهر زاده عزیزم با خواهرم بیرونش بودند نمیدونم چی تز خواهرم خواستم که رفتند دنبالش بگردند بعد یهو دیدم جفتشون ناراحت اومدند کنار استخر پرسیدم چی شده گفت مائده همون خواهر زاده من میگه دندوناش رو گم کرده!! گفتم مگه دندون نداری؟

  همینطور نشونم داد با فاصله دیدم ردیف بالای دندان نداره تعجب نکردم چرا ولی سریع اومدم بیرون رفتم زیر درخت که وسایلم بود رو داشتم میگشتم توی تاریکی به خواهرم گفتم برید از توی خونهچراغ قوه بیارید ، خودمم دنبالشون رفتم که تا در کشویی رو کمی باز کرد و داخل شد دیدم ترسیده و داره عقب عقب میاد بهم میگه واای اون چیه؟ دزده؟؟؟

  من رفتم جلوش دیدم یه چیزی مثل انسان ولی کاملا پوشیده شده با پارچه و چادر ئمازی و قد حدود یک و هفتاد جلوی کمدمون واستاده و فکر کنم صدایی ازش در نمیومد یا خیلی ضعیف و خاص بود به خواهرم اینا گفتو فاصله بگیرید خودم فریاد کشان دنبالش رفتم و اون هم گویا نرسیده بود و عقب عقب میرفت،

  من هم چند قدمی با فریاد قویتر رفتم دنبالش تا فراریش بدم که خانومم بیدارم کرد گویا بدجوری داد میزدم، شغل من کارشناس آثار شناس گنج یابی هستم، امیدوارم خیر باشه ولی اون دندانهای خواهر زاده و وجود جن در منزل غریبه حواسم رو پزت کرده وگرنه شنا و استخر آب زلال که عالی بود. با تشکر ش کرم بین از رشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب را باید از چند بخش نگاه کرد و بدانید که در بخش اول ان می تواند به این صورت باشد که شما در اینده ی نه چندان دور به خیر دنیوی دست پیدا خواهید کرد که از ان برای شما مدتی سعادت و خوشی همراه خواهد بود اما باید بدانید که ممکن است به واسطه ی این خیر برای شما کسی از نزدیکانتان با شما دچار مشکل شود و از این رو باید از این جهت بسیار اگاه باشید.
   در بخش دیگر خواب شما هم امده است که دیدن جن در خانه ی خود نشان از دشمنی کسی از اعضای خانوادیتان با شما دارد و این خود نشانی از ان است که شما در این مسیری که به سمت ان می روید ممکن است دچار مشکلی با ایشان شوید که برای شما خیر است اما برای ایشان نه و این خود می تواند اشاره ای به بخش اول خواب شما داشته باشد که در ان شما با کسی که خود عنادی با شما دارد و از نزدیکان شماست دچار مشکل می شوید.
   حتما صدقه بدهید و نیت خود را پاک نگههدارید
   سربلند و پیروز باشید

 226. Ali

  سلام.من در خواب حدود چند دقیقه جن را دیدم و با ترس از خواب بیدار شدم به نظرم در یک مجلس عروسی بود ولی نه عروسی جن ها همه انسان بودن تعبیرش چیه؟؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب کابوس است و تعبیری ندارد زیرا در خواب شما هیچ المان و الگوی مشخصی برای تعبیر وجود ندارد و از بابت این خواب نگران نباشید
   سربلند و پیروز باشید

   • Ali

    ممنونم

 227. سمیر

  سلام درخواب دیدم نزد کسی میروم تا برای دخترم که چهار سال دارد دعا کند یا دعا بدهد چون خیلی عاجز آرام و ترسو است . او میگوید برو خانه خودش میاید برای دخترت دعا میدهد و خوب میشود. وقتی آمد همه جاه سنگین میشود وطرفش نگاه نکنید . وقتی خانه میایم دخترم پیشم است ودرحال دستشوی کردن است که سر بام خانه ما میاید و به دخترم دعا میدهد وقتی یک نگاه میکنم یک مرد ریش سفید است طرف دخترم دست دراز کرده دعا میدهد و خیلی جانم و خانه در حقیقت هم سنگین شده بود وقتی رفت همه چیز خوب شد قیافش وقتی دیدم وحشتناک نبود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان از جن ندارد و بیشتر به این اشاره دارد که شما در اینده ی نه چندان دور برای حل موضوعی راهی اشتباه انتخاب خواهید کرد که این موضوع نباید برای شما اتفاق بیفتد و از این رو بسیار در اعمالی و تصمیماتی که میخواهید بگیرید دقیق باشید که خدای ناکرده در مسیر اشتباه نروید.
   حتما هم صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 228. ملیحه

  سلام آقای صداقت,وقت بخیر
  در این چند ماه کرونا حداقل ۳ بار خواب جن دیدم وبا گفتن ذکر در خواب و وحشت از خواب بیدار شده ام طوری شده که دیگه قرآن کنارم روی تخت میگذارم. چند شب پیش هم خواب دیدم :(در کنار چند تا از اعضای خانواده ام در جایی نا آشنا بودم اما کنار من شخصی لاغر خوابیده که پارچه نازک سیاهی روی او بود میدانستم جن است اما بهش دست زدم لاغر بود شبیه مرد جوانی که عشقم بود و رفته انگار اصلا خودش بود,روبروی من پنجره ای باز شد فرشته ای سفید پوش گفت بگو لا حول ولا قوت الا بالله ومن با زبان خشک در خواب مثل مردگان این ذکر را به سختی بیان میکردم واز خواب بیدار شدم)

  .دیدم لباسم اوفتاده بود روی قرآن کنارم.خیلی ترسیده بودم
  ( مردی که عشقم بود ورفته چند ماه پیش بعد از تعبیر خوابم توسط شما که در خواب اومده بود خانوادم رو راضی کنه ومن آرام و خوشحال بودم )او را دیدم,خیلی امیدوارم وخوشحال شده بودم اقای صداقت اما دیگه نا امید شدم بهد از ان دیدار کوتاه اتفاقی دیگه دیدار وپیامی نبود ,حال روحی ام بهم ریخته وددشکسته تر وفقط الان که در خانه هم قرنطینه بوده ام توسلم.به خدا بوده
  تعبیر این خوابم جن در قالب او که انگار همان فرد رفته است و بیان ذکر توسط فرشته چه است?
  مرسی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر این دارد که شما نا امید شده اید واز طرفی فرشته مهربانی و خیر بر شما وارد شده است و شما به زندگی دوباره فرا خوانده است.
   معنی ذکر لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ»؛ یعنی هیچ نیرو و توانى جز از سوى خداوند بلندمرتبه و بزرگ نیست‏.
   واژه «حول» در لغت به معنای حرکت و جنبش، و «قوّة» به معنای استطاعت و توانایی است.
   بنابر این، معنای عبارت فوق این است که: هیچ حرکت و قدرتی در جهان آفرینش جز به مشیت خداوند متعال و بزرگ وجود ندارد.
   این ذکری است که خداوند در شب معراج به پیامبر اکرم(ص) هدیه داده است: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِیِّهِ لَیْلَةَ الْمِعْرَاجِ أَعْطَیْتُکَ کَلِمَتَیْنِ مِنْ خَزَائِنِ عَرْشِی لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا مَنْجَى مِنْکَ إِلَّا إِلَیْک».‏و پس تا میتوانید در کارهایتان از این ذکر استفاده کنید تا نا امیدی از شما دور گردد. و اینکه شما باید گذشته را فراموش کنید و زندگی نو را برای خود بهتوکل به پروردگارت که تو بنده را فراموش نکرده بسازید. خوابتان خیر است و نوید زندگی نو با تلاش خودتان.
   سربلند و پیروز باشید.

   • ملیحه

    ممنونم

   • ملیحه

    سلام.اقای,صداقت,یعنی باید اون فردی که دوستش داشتم در خوابم انگار حتی غمگین و ساکت نمایان شده بود که پارچه سیاهی روی او بود را فراموش,کنم?آیا با گفتن ذکر لا حول ولا قوه الا بالله ممکن است او به خیر برگردد?

    • یاسین صداقت

     با سلام
     معنی این ذکر نشان از تولد و قدرت دوباره است . که میتوانید زندگی را از سر بگیرید و اینکه حتمی وجود ندارد ان شخص برگردد یا بر نگردد ولی به تعبیر این خواب نشان بر فراموش کردن گذشته دارد .
     سربلند و پیروز باشید .

 229. الهام

  سلام و درود
  من امروز حوالی ساعت ۴ عصرخواب دیدم با همسرم و پسرم به خانه مادرشوهرم رفتیم جاری بزرگم اونجا بود خیلی لاغر شده بود و شروع کرد به گله از مادرسوهرم وسط حرفش به بهانه غذا دادن به پسرم پاشدم دیدم یه عده در حدود ۲۰ الی ۳۰ مرد سیاهپوش اومدن اونجا تو خواب میدونستم اجنه هستن دنبال همسرم دویدم دیدم در حال خرید نان برای مادرش هست گفتم اجته برای تسلیت کی به خانه مامان اومدن ؟ یهو عروسک پسرم روی ماشین شروع به حرف زدن کرد نازش خریدم و گفتم چه پسری اسمت چیه گفت سارا گفتم تو دختری خنده کرد و ظاهر شد زشت بود با دستای دراز و اتگار فلجه روی زمین خودشو میکشوند اصرار میکرد دستو بده من باهم بریم یه جایی شروع کردم از ترس بسم ا… و قران خوندن خنده کرد و گفت اثر نداره دستامو کرفت میخواست بزور ببرتم منم نگاهم به همسرم بود ولی اسم پدرمو صدام میزدم از سر و صدای خودم بیدار شدم . محبت مبکنید خوابمو تعبیرسو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما می‌تواند نشان بر بیماری باشد که جاری شما به آن دچار شده است باشد و اینکه حتی می‌توان یک مریضی روحی باشد و اینکه دیدن جن در خواب اینکه زشت بوده است نشاب بر خبر خوبی نیست که به شما میرسد و اینکه احتمال یک فتنه‌ای خانوادگی هم هست که باید از آن دوری کرد. سربلند و پیروز باشید.

 230. Amir

  سلام ببخشید من دیشب یه خواب دیدم که خیلی تو روحیهم اثر گزاشته الان همش می ترسم من دیشب خواب دیدم که داشتم با امام صادق حرف می زدم بهش میگفتم که امام یه کاری یا یه دعا برا من بکن جنا منو خیلی اذیت میکنن بعدش دیگه نمیدونم یادم نبود چی میگفتم ولی اخرش یادش رفت که دعا کنه بعد صبح که بیدار شدم خواهرم خیلی ترسیده بود گفت خواب جن دیدی گفتم اره ولی هرچی بهش اصرار کردم نگفت چیکار کردم توخواب چی شده که تو فهمیدی هیچ دیگه ظهر شد اخرش بهم گف گفتش که تو خواب داشتی خودتو میزدی دستاتو رو هوا میبرد میچرخوندی بعد از اتاق اومدی بیرون رفتی تو حال کنال میزناهارخوری گفتی که مامان اونجاس و با دست نشونش دادی بعد گفت که من شبم از تو حموم صداهایی میشنیدم نمی تونستم بخوابم بعد که خوابیدم حس کردم که یکی داره دست میکشه رو صورتم و موهام تروخدا تعبیر خوابو بگین واینکه من باید برم پیش جنگیر؟ اخه الان خیلی میترسم اگه میشه راهنمایی کنید چون خاطره خوشی ندارم ازش

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دوست عزیز این خواب تعبیر ندارد و کابوس است زیرا در خواب از جای خد بلند شدن و به جای دیگر رفتن نشان از تعبیر ندارد و همانند شب روی در خواب و کابوس است و نباید از بابت آن نگراان باشید و بدانید که اگر هم در خواب امام صادق را دیده اید نشان از تعبیر نیست بلکه به معنایی نشان از اعتقاد قلبی شما به ایشان است.
   سربلند و پیروز باشید

 231. مصطفی

  با سلام/خواب دیدم که شب بود و تو اتاق خودم مشغول کار بودم و پدر و مادرم هم تو حال خوابیده بودن یکدفعه شنیدم از پنجره اتاقم که سمت پشت خونمون بود صدای پا میاد در همین حال دچار ترس شدیدی شدم با خودم گفتم که 100% جنه.این صدای پا به حدی نزدیک شد که احساس کردم کسی از پنجره وارد اتاق شد که از خواب بیدا شدم وقتی چشمام رو باز کردم دیدم یه نفر در فاصله 1 یا 2 متری با فیزیک ظاهری غیر انسانی کاملا سیاه رنگ کنارم ایستاده و با موهایی بلند و ریخته شده تا شانه و چشمانی درشت در حال نگاه کردن به منه / یکدفعه از ترس میخواستم داد بزنم بابا که نتونستم و گفتم هووووووو که ناپدید شد.
  وقتی صبح اینو واسه پدر و مادرم تعریف کردم باور نکردن گفتن خواب دیدی ولی من دقیقا دیدم که کنارم واستاده.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابهای وجود دارد که ما ادامه آن را در بیداری هم می‌بینیم و احتمالا شما در عالم خواب و بیدار بوده اید و اینکه اگر فرض بر این باشد که این حس شما درست باشد باز هم جای نگرانی نیست و شما از این به بعد قبل از خواب سوره آیت و الکرسی را تلاوت بفرماید و در اتاقتان قرآن نگه داری کنید تا از شر جن و انس در امان باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 232. Shirin

  با سلام و خسته نباشید
  من امروز خوابی دیدم که به یه خانه جدید نقل مکان کردیم.من در همان لحظه اول از خانه بدم اومدم و یکم ترس داشتم و میگفتم این خانه جن داره.بعد که وسیله هارا میچیدیم وجودشون بهم ثابت میشد انگار اذیت میکردن هرچیزی را که درجای خود میگذاشتم بعد که میرفتم ببینم هست یا نه دیگر نبود و حتی با بسم الله گفتن هم نمیرفتن. خیلی ترسیده بودم و میخواستم به بقیه ثابت کنم که دراون خانه جن وجود داره که هربار بیشتر منا اذیت میکردن.
  البته اینا بگم که حرف اینکه نقل مکان کنیم به خانه مادرشوهر هست و ایشون حدود ۱/۵ سال است که در همان خانه فوت کردن.
  ممنون اگر جواب من را بدهید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بسیار ممنون بابت موضوعی که در پایان اشاره کردید و به این صورت این خواب برای شما این خواب دارای تعبیر نیست و بسیار طبیعی است که به هنگام اتفاقات بزرگ در زندگی ما هر کسی استرس و تردید را در خواب به صورت قطعیت ببیند.
   سربلند و پیروز باشید

 233. فاطمه

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم تعدادی فرد با قیافه های ترسناک رو سرشونم شنل بود فقط یه کوچیک قیافشون مشخص بود میخاستن منو ببرن با خودشون تو خوابو بیداری بودم انگار هرچی بقیه رو صدا میزدم کسی نمیشنید خیلی ترستاک بودن و عصبی بودن بعد تو خواب یهو دیدم پای مادرمو دو دستی مای مادرمو نگه داشتم یهو از خواب پریدم دیدم ساعت ۴و ۲۰ دقیقه صبحه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب به احتمال بسیار زیاد دارای تعبیر نیست و بیشتر به مانند اضغاث احلام ماند و باید بدانید که این که در خواب شما یک الگو امده است دلیل بر تعبیر ان نیست و از دیدن این خواب نگران نباشید و بدانید که انشالله پایان ان خیر است.
   سربلند و یپروز باشید

 234. مهناز غلامی

  سلام وخسته نباشید.
  من خواب دیدم تو یه خونه آشنا یه جن کچل دیدم شروع کردم به صلوات فرستادن ولی زیاد ازش نترسیدم اون نگام میکرد بعد اون خودشم صلوات فرستاد و رفت تویه کیسه زیپ دار و گفت تا یه مدت طولانی منو نمی بینی. وزیپ کیسه کشیده شد..
  لطفا راهنمایی کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از مشکلاتی است که در بیداری مدتی است شما را درگیر خود کرده است و همانطور که در خواب بر شما آشکار شده است به لطف خودا دیگر مشکلاتی نخواهد دید و روزهای خوش در پیش است.
   سربلند و پیروز باشید.

 235. آلا

  سلام من دیشب خواب دیدم یه جایی بودم مثل خیابون شب بود زمین خیس بود انگار بارون اومده بود 2 نفر پشت سرم بودن یکیشون از پشت بغلم کرد دست میزد بدنم خوشحال بود.
  اون آقای دومی لبخند زد گفت نترس جنه من بیشتر ترسیدم با چشمام نگاه اقاهه میکردم تا نجاتم بده اما اون با آرامش فقط لبخند میزد نمیدوم چطور شد از دست جنه فرار کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل است که در آینده در پشت سر شما افرادی حرف خواهند زد و شما را مورد تمسخر قرار خواهند داد پس از وجود دوست و دشمن خود آگاه باشید و هوشیارانه با اطرافیانتان رفتار کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 236. علی محمد

  سلام من پیش پدر و مادرم و دوتابرادر دیگم زندگی میکنم توی واقعیت.خواب دیدم ک با مادر و برادر بزرگ ترم نشستیم داریم صبحونه میخوریم ک ی صدایی از توی حیاط شنیدیم من به مامانم گفتم بابا هس؟ گفت ن با تعجب باباتون رفته بیرون بعدش یهو دیدیم همه جا تاریک شد ولی میشد تا حدی دید بعدش 2 تا جن سیاه بودن و داشتن آروم آروم میومدن به ما نزدیک بشن پشت سرشون هم چند تای دیگه بودن همه مون یهو جا خوردیم گفتیم چکار کنیم ؟ مامانم گفت بیاید توی آشپزخونه باید این شیشه ها رو پر از نمک بکنیم دو تا از این بزرگ ها و یکی هم ی کوچک دیگه وقتی پر کردیم برادرم گفت این دو تا بزرگ رو بزار ی طرف اون کوچک رو هم بزار یه طرف دیگه من اون دوتا بزرگ رو گذاشتم همین ک خواستم برم اون کوچک رو بزارم این جن سیاه دست آورد ک من رو بگیره یه لحظه تمام زندگیم از جلو چشمام رد شد تمام اتفاقاتی و برام افتاده از وقتی خیلی کوچک بودم ولی نتونست من رو بگیره شیشه اون یکی رو هم گذاشتم اونطرف بعدش دیدیم دارن آروم آروم میرن بیرون وقتی رفتن دوباره همه جا روشن شد و مامانم گفت پس هر وقت من نبودم شما هم همین کار رو بکنید تعبیرش چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر مهمان های است که به صورت سر زده به خانه شما وارد خواهند شد و اینکه این افراد با شما خاطراتی قدیمی دارند و اینکه احتمالا با شما بر سره موضوعی درگیر لفظی خواهید داشت اما لحظه ای است و مادرتان از شما و خانواده حمایت خواهد کرد. جن در خواب به نشان از دشمن خانوادگی است و وجود آوردن فتنه. پس مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 237. سارا

  سلام . من خواب دیدم که توی هال با دوستام نشسته بودم و یهو یکی از دوستام به اتاقم نگاه می کنه که درش هم باز بود . توی خواب بهم می گفت که از پشت در یکی دستش رو تکون می‌ داده ما هم به شوخی خندیدیم که یهو کلید برق هی خاموش و روشن می شد . انقدر واقعی بود که نمی‌دونستم دارم خواب میبینم . توی خواب به خونه ی مادربزرگم رفتیم که از قضا همون دوستم که دست جن رو دیده بود ناپدید شد . لطفا تعبیر این خواب رو بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شخصی شما را اذیت می‌کنداما به صورت پنهانی شما را اذیت می‌کند و د
   بر شما دشمنی می‌ورزد پس هوشیار باشید و دوست خود را از دشمن تشخیص دهید.
   و دیدن جن در منزل نشان بر روبرو شدن با فتنه خانوادگی است. سربلند و پیروز باشید.

 238. hanigod

  سلام .من دیشب خواب دیدم وسط یه چشمه سبز رنگ بودیم من و مادرم و نامزدم روی یه برگ بزرگ وسط چشمه بودیم همش در حال فرار بودیم از دست یه اجنه ک همش میخواست منو تسخیر کنه اما ما همش در حال فرار بودیم بقیه خوابم یادم نیست اما خیلی حالم بد شد تو بیداری چون من خودمم جنگیر هستم و این خواب خیلی تاثیر منفی ای روم گذاشته خواستم ببینم تعبیرش چی میتونه باشه ؟
  سپاس از وقتتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که تعبیر خواب فرار کردن از جن خیر است و نشان از ان دارد ک از دست مشکلی که با ان درگیر هستید رها خواهید شد و این خواب برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 239. نرگس

  سلام من خواب دیدم که توی یکی از اتاق های مادربزرگم هستم و اون اتاق پراز اجنه بود سیاه بودن من اولش ازشون میترسیدم میخواستم فرارکنم بسم الله میگفتم تااینکه یکیشون اومد گفت ما از بسم الله نمیترسیم ما جن مسلمان هستیم به کسی ازار نمیرسونیم گفتم شما طلسم میکنید اذیت میکنید گفت نه بعددیگه ازشون نترسیدم حتی باهاشون حرف میزدم
  تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   با عرض پوزش خواب شما تکراری است تعبیر خواب جن را در تعبیر ها بیابید.
   سربلند و پیروز باشید.

 240. سارا

  سلام.
  بی زحمت میشه خواب بنده رو تعبیر کنید:
  من خواب دیدم که با مادرم در حال صحبت کردن داریم میریم به یکی از اتاق های خونه…مادرم وارد اون اتاق میشه و تا من میخوام وارد شم یکدفعه در اتاق بسته میشه و بادی شدید میاد…یکنفر از پشت پامو میکشه اما من محکم چارچوب اتاق رو گرفته بودم ..از اونور هم مادرم در اتاق رو بزور باز کرد و دستم رو گرفت و به داخل اتاق کشوند که همه جا آروم شد…بعد از چند لحظه یادمون افتاد خواهر کوچیکم توی حال خونه خوابیده..از ترس اینکه بلایی سرش بیاد باهم دوییدیم سمت حال …بعد مادرم بیدارش کرد که دیدیم چشمش انگار از بی خوابی قرمز شده بود…مادرم بهش گفت:رمزی که همیشه بهت میگفتم چیه..اما خواهرم خودش رو به خواب میزد و هی میگفت خوابم میاد…منم با عصبانیت حرف مادرم رو تکرار کردم ..دیدم که جواب نمیده پوزخند زدم گفتم پس تو جنی درسته..که یکدفعه پامو با دست چپش گرفت اما من همچنان خونسرد بودم…بعد از چند لحظه که گذشت یکدفعه خودمو توی حال به صورت نشسته دیدم که پدرو مادرم هم کنار من نشستند اما خواهرم روبروی ما نشسته بود‌.
  مثل اینکه ازش خوشم اومده بود بهش گفتم نمیدونم چرا قلبم تند تند میزنه ..اونم دستش رو گذاشت روی قلبم و لبخندزد.. بهش گفتم جالبه وقتی رفتی توی جسم خواهرم چشماش خیلی قشنگ شده..تا این حرف رو زدم ..خودش رو شبیه پدرم کرد ..چون چشماش دقیقا همرنگ چشمای پدرم به رنگ میشی بود این چهره رو درخودش ایجاد کرد…که یکدفعه چند لحظه گذشت خودم رو در حالی که در کنار او داخل مغازه هستیم و داشتیم خرید میکردیم دیدم اما وقتی نگاهش کردم فقط یادم میاد بدنش مثل زنی که چادر سیاه سر کرده باشه و به صورت روح مانند بود اما چهرش رو دقیقا یادم نمیاد..بعد جالبیش اینجا بود که نظرمون توی خرید یکی بود..وقتی مثل هم انتخاب میکردیم به همدیگه نگاه میکردیم و میخندیدیم..اما موقعی که به انتخاب گردنبند رسید نظرمون باهم یکی نبود و ولی من باانتخاب او موافقت کردم…
  نکته:مغازه ای که خرید میکردیم تمام کالاهای مغازه مخصوص جادوگرها بود.
  نکته۲:وقتی که من و جن داشتیم خرید میکردیم همیشه شکل هایی که ماه توش بود رو انتخاب میکردیم.
  نکته۳:روی شکل گردنبند ماه پرنور بود که بین بقیه گردنبند فقط این گردنبند پرنور بود.
  نکته۴:حس میکردم جن نره.
  ممنون میشم پاسخ بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که حتما باید صدقه بدهید و بدانید که این خواب برای شما نشان از ان دارد که شما درگیر کسانی هستید و یا خواهید شد که اصلا برای شما صلاح و خیر نخواهند و این افراد ممکن است هردفعه به واسطه ی شخصی از خانوادیتان این اقدام را کنند و بدانید در تعبیر خواب دوستی با جن امده است که نشان از مصاحبتبا افراد ناصالح است.
   از این رو باید بدانید که در تعبیر خواب ماه هم امده است که نشان از بلند پروازی است و این ممکن است به این معنا باشد که شما به واسطه ی بلند پروازیتان با این افراد اشنا شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 241. سجاد

  سلام من خواب دیدم تو خونه خودم هستم با خواهرم و پدر و مادرم یهو از اتاق خواب جنی اومد و خواهرم رو برد منم زبونم از ترس بند اومده بود نمیتونستم حرف بزنم با اشاره به بابام میگفتم اونو بگیرین بعد که جن رفت از در بیرون تو کوچه رو نگاه کردم دیدم باز داره میاد ولی رفت خونه بقلی این تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما احتمالا اینگونه تعبیر می‌شود که در آینده خواهر شما با همسایه شما حرفه‌ای بین آنها پیش خواهد آمد که موجب ناراحتی و فتنه خواهد شد. و اینکه شما با آنها بر سره مخالفت‌های بحث و کشمکشی ایجاد خواهید کرد.
   برای دفع بلا صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 242. احسان

  سلام خسته نباشید
  خوابی که دیدم اینطور بود که
  دقیقا تو خونه خودمون و اتاق خودم بود و من وارد اتاق که شدم یه شی کوچیک رو دیدم که تکون خورد(بالا برده شد و برگردونده شد یه چیزی مثل این) من وقتی دیدم این حرکتو داداشم که کنارم بود رو صدا زدم گفتم جن هست تو خونه اون رو نگاه تکونش داد بعد برای اینکه به داداشم ثابتش کنم اونو اوردم از گوشه اتاق گذاشتم وسط قالی و همینطور بلند میگفتم که جن اینو تکونش بده بلندش کن حالت دستکری از جن میخواستم که انجامش بده تا داداشم ببینه چند بار اینو گفتم این تیکش الآن دقیق یادم نیست ( اون شی فکر میکنم یکم تکون خورد) بعد داداشمم دید و بهش گفتم دیدی جن داره اینا در تکون خوردنش شک دارم ولی این قطعی هست که اون قسمت که شی بود جن درست از اونجا با قالی بلند شد خیلی کوچیک بود اتدازش شاید در حد بچه ۶ ساله (قالی دورش بود) چهرش اصلا مشخص نبود حتی وقتی قالی حذف شد (حالا این مهم نیست) بلافاصله بعد دیدن این من با یه حالت ترس که بتونم ازش خلاص شیم رفتم گلوش رو گرفتم تا بکشمس ولی یه جورایی تمسخر آمیز گفت فکر میکنی میتونی منو بکشی من شروع کردم به بسم الله و صلوات چون گفتم با این باید بره بازم تمسخر بود وضعیتش یهو به دهنم رسید سوره ی ناس بخونم (اینو بگم که نمیدونم چرا برا خوندن سوره ناس میخواستم عجله کنم تو ذهنم بود که اگه اولش رو بگم سعی میکنه جلومو بگیره تا به تیکه آخرش نرسم که از بین بره) باعجله خوندمش همونطور که هنوز خفش یعنی میکردم منتهی هیچکاری نداشت و میگفت فکر میکنی اینا کاری میکنن؟ (بیشتر بگم من بعد این فایده نداشتن اینا با خودم میگفتم این شیطانه و قدرت داره یه جورایی جن ساده نبود شیطان بود تو دیدم) اینجاهاش تقریبا آخرای خواب بودم درست یادم نیست اون اصلا کاری باهامون نداشت من فکر میکنم بعد بردمش از اتاق بیرون تا به خونوادم نشون بدم جن هست فکر کنم نشون دادم ولی هیچ ترسی حکم فرما نبکد انگار عادی بود(تو این جملات اخر قطعیتی ندارم ولی فکر مسکتم درسته چون خوابم درست یادم نیست اینجا )
  و تموم از خواب بیدار شدم قصد داشتم بخوابم تا ادامش رو ببینم ولی حیف نمیشد کار داشتم مطمئن بودم میخوابیدم ادامش رو میدیدم
  فکر میکنم این خواب رو تو بازه ساعتی ۹ تا ۱۱:۴۵ صبح دیدم و لازم به ذکره ساعت ۵ صبح خوابیدم

  ممنون میشم تعبیرشو بگید هرچند طولانی شد .
  موفق باشید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما آلمان های قابل تعبیر را دارد. که اول از همه به خدمت شما عرض کنم که جن در خواب به معنی اختلافات خانوادگی است و این که شخصی از خانواده شما همیشه در جلسات خانوادگی با نظر شما مخالفت دارد و اینکه این مسئله دلیل بر این خواب است که ناخودآگاه شما دوس دارد آن شخص را حذف کند و اینکه فرد مسلمان جن و انس نمی‌تواند بر آنها حکم کنند و جمله جن به شما که نمی‌توانید است نشان ازوضعیت روحی شما در برابر مشکلات است که باید قوی تر و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

   • احسان

    سلام و تشکر
    این جمله اختلافات خانوادگی و مخالفت با نظر من در زندگی تا حال حقیقت نداشته.
    این جمله فرد مسلمان جن و انس نمی‌تواند بر آن ها حکم کند را متوجه نشدم.
    مربوط به کجای خواب است؟(اینکه بهش دستور دادم اینو تکون بده؟ )
    و اینکه جمله ای که بیان کردم که جن میگفت فکر میکنی میتونی منو بکشی دلالت بر این داشت که خودش رو قدرتمند و ما را ناتوان می دید .

    بازم تشکر

 243. جواد

  سلام. من یه سؤال داشتم. من قبل از اذان صبح خواب دیدم ک کنار همسرم خوابیدم برگشتم به سمت ایشون اول صورت خودش بود بعد از چند لحظه ک نزدیک تر شدم کم کم صورتش عوض شدطوری ک من توی خواب حس کردم جن هست و به شکلی خیلی وحشتناک در اومد از خواب پریدم و همون لحظه اذان صبح و گفتن. تعبیر این خواب چی شد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر گفته معبران بر این است که همسرتان در عالم بیداری بر سر مسائل بی ارزش با شما مخالفت های دارند که شما با دید بازتر و مثبت تر میتوانید آن ها را زیباتر ببینید. سربلند و پیروز باشید.

 244. محمد

  سلام .دیشب خواب دیدم مشغول نماز خواندن بودم که یک گاو سیاه وارد شد که من حس میکردم که جن وارد شده ولی نمازمو تمام کردم.جای که بودم جای غریبی بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در اینخواب بر اساس تعابیر امده است که شما در اینده ی نه چندان دور به قصد کاری خیر دچار حیله ای از دشمنتان خواهید شد و باید حتما و حتما بر اعتقاد خود راسخ بمانید وسعی بر ان دارید که این موضوع سبب آن نشود که شما اعتقادتان را از دست دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 245. اهو

  سلام
  راستش من خیلی زیاد راجع به جن خواب میبینم..
  دوشب پبش خواب دیدم توی خونمون بود .. توی اتاقم و لالای سرم…
  بهم میگفت من اومدم پیشت…. اول چهره اشو نمیدیدم ولی بهد شروع کردم به صلوات فرستادن و بسم الله گفتن..
  نمیتونستم به زبون بیارم یعنی تو اینجور خواب هام همیشه بی صدا صلوات میفرست..
  شروع به خندیدن کرد و گفت الان مجبورم برم ولی برمیگردم پیشت..
  بعدشم قلت زد و رفا بین شکافی که زیر تختم بود تو لحظه ی اخر شبیه به یه پیر مرد دیدمش که مو ریش حنایی داره.. خیلی میخندید و نفرت انگیز بود
  چند شب قبلشم خواب دیدم توی تخت خودم هستم… و یه سگ سفید و بزرگ بغلم کرده از پشت و داره میبوستم و من خیلی بهش حس داشتم .. انگار عاشق سگه بودم.. ولی یه دفعه تو دلم یه بسم الله گفتم و متوجه شدم سگه جنه……
  خیلی ازین خواب ها میبینم..
  دوسال پیش خواب دیدم یه جور جنگ اتفاق افتاد و من با چندتا جن که شبیه انسان بودن تویه یه جور هرم پناه گرفتم…
  توی خوابم میدونستم جنه ولی عاشقش بودم…
  حتی گاهی خواب رابطه ی جنسی رو میبینم…
  سه شب پیشم خواب دیدم سه چهارتا گربه ی خوشگل روی سر و صورتو سینه ام هستن .. (( توی همه ی خوابهام اولش خیلی بهشون حس خوب دارم و حس عاشقانه اما بعدش یه جور ترس توی خواب تو ذهنم میوفته و تو دلم صلوات میفرستم و از خواب میپرم.. بعد از خواب تا چندساعت ترس تو جونمه))
  مسعله اینه که از بچگی ازین خوابها داشتم .. من واقعا دارم نگران میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند با توجه به تکرار متفاوت ان به این شکل تعبیر گردد که شما در اینده ی نه چندان دور باید در روابطتان حتما تجدید نظر کنید و تکرار این خواب نشان از ان دارد که شما در این بین اصلاحی در روابطتان انجام نداده اید و این خود بیانگر ان است که در بین دوستانتان با کسی در ارتباط هستید که دشمن شماست و شما هنوز هم به ایشان حس خوبی دارید.
   اما از جهتی هم میتواند این خواب در ناخوداگاه شما باشد و باید در ان حتما تجدید نظر کنید و به روانکاو مراجعه کنید.
   سربلند و پیروز باشید

   • نازنین

    سلام ببخشید ولی من تو بعضی از جاها شنیدم که یکی از دلایلش اینه که یک جن عاشق انسان شده و خیلی هم شنیدم

    • یاسین صداقت

     با سلام
     دوست عزیز تعبیر علمی لدنی است و هرکس به آن دسترسی نداردو بدانید که ما انچه را که پیشینیان گفته اند ملاک صحبت قرار می دهیم و نه چیزی بیشتر از ان.
     سربلند و پیروز باشید

 246. پوریای ولی

  درود.بنظرشما چه دلیلی داره که تعبیر خواب جن فتنه و دشمنی باشد؟مگه توقرآن نگفته جن خوب هم هست؟

 247. پوریای ولی

  درود.من یکبار خواب توراه روی خانَمان یه زن که شکلش شخصیت ترسناک فیلم کانجرینگ 2 بود رو دیدم وخیلی ترسیدم وهرچی درخانه خودمان میزدم کسی درباز نمیکرد.بنظرشما تعبیرش چیه یامثلا منظورش کدام عضو فامیله که دشمنه؟شبیه راهبه ها بود.
  یبار هم خواب دیدم تو کوچه چهارتا جن که انگار زن وشوهرن دارن راه میرن ومیگن ومیخندن وبرام خیلی جالب بود ورفتم باهاشان حرف زدم وخبر از ترس وفراری هم نبود متاسفانه بییشتر برام جالب بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   باید عرض کنم که این خواب برای شما تعبیر ندارد زیرا در ان به جز این موضوع الگوی دیگری وجود ندارد که قابل تعبیر باشد و از این رو برای شما مشکلی ندارد و نباید نسبت به ان نگران باشید و فقط کافی است به دنبال دلیل دیدن این خواب ها در واقعیت باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 248. A

  سلام در حیاط خانمان بودم که یه مرغی می بینم که تا حالا ندیده بودم بعد ازش پرسیدم آیا اینجا جن داره اونم با بالش سقفو نشون داد منم اونو دیدم بعد دعا کردم و به خدا یه چیز قول دادم که یادم نیست بعد جلوم پول ظاهر شد خیلی ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما هم میتواند خیر باشد و هم بد و اینکه مرغ در خواب نشان بر مال حلال دارد و اینکه دعا در خواب نشان بر نیایش و حاجت خواستن است و اینکه پول در خواب خوب نیست و میتواند نتیجه خواب شما در بیداری پولی باشد که به شما میرسد .
   سربلند و پیروز باشید .

 249. مهتاب

  سلام وقت بخیر
  من دیشب خواب دیدم توی خونه بزرگی هستم بااعضای خانواده ام تو خواب خونمون بود ولی در واقعیت نه. بعد تو وجود مادرم و خواهرم و یه شخص دیگه از خانوادم که همگی توی حیاط بودیم جن می رفت و اون هم به نوبت. با خوندن یه دعایی که اونم خودم می خوندم جن از تن یکی آزاد و بیرون می‌شد میرفت توی تن خواهرم و اون شخص سوم رو یادم نیست کدوم اعضای خانوادم بود. بعد نوبت به من رسید که وارد تن من بشه که خواستم اون دعا رو بخونم ببینم آیا جن تو بدنم هست یا نه از خواب پریدم و ساعت ۳ صبح بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما فردی نترس هستید و به خاطر خودتان و کنجکاویتان به هر کاری دست خواهید زد و این نشان بر خوبی ندارد و اینکه شما در خانوادتان مادرتان و خواهرتان بیش از حد با شما مخالفت میکنند و اینکه شما از مخالفت های انها اذیت میشوید . اینکه باید شما مقداری با انها راه بیاید تا اینکه انها را حساس کنید .
   سربلند و پیروز باشید .

 250. Fateme

  سلام
  من دیشب یک خوابی رو دیدم که من در خانه مادر بزرگم بودم و انگار یک مراسم مذهبی انجا برگزار میشد وقتی که به کوچه رفتیم دیدم که جنازه هایی با کفن سفید میاورند و روی زمین منظم میگذارند یکی از انهایی ک جنازه می اورد داییم بود بعد من دست اورا گرفتم و پرسیدم چه میکنید گفت دست به من نزن من مرده اوردم
  بعد از ان در همان کوچه جنی من را دزدید و با خودش برد منرا سوار ماشینی کرد و در راه با هم صحبت کردیم و من سعی میکردم با تلفن همراهم با مادرم تماس بگیرم ان جن به من گفت که میخاهم دنیای انسان ها و اجنه را یکی کنم و تو باید این وسط قربانی شوی
  اومرا وارد خیالی کرد که دران خانواده ام را دیدم پادرو پدرم در حیاط بودند و خواهرم در اتاق خواب وقتی به سمت خواهرم رفتم فهمیدم که جن وارد بدن او شده است

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در اینده فتنه ای در خانواده خود خواهید دید که از طرف یک فرد از خانواده شما است و این فرد همیشه با شما در اختلاف است و اینکه دایتان بر شما خیر میخواد و دوست دارد شما همیشه سرزنده و خوشحال باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 251. Matin

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم که در جنگلی بسیار تاریک چندین جن و پری بسیار ترسناک با چهره های بسیار ترسناک مرا زندانی کرده اند و انگار از دست یکیشون فرار میکردم دیگری من را زندانی میکرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما دشمنی در اطراف خود دارید که از حرفهای انها در امان نیستید و اینکه ترسیدن و فرار کردن از دست جن به معنی امنیت یافتن در عالم واقعیت است .
   سربلند و پیروز باشید .

 252. م. پارسا

  سلام وقت به خیر
  قبل از اذان صبح خواب یه موجود سفید تقریبا شفاف رو دیدم. اندامش مثل آدم بود روی دوپا ایستاده بود. به شدت ازش ترسیده بودم و توی خواب هراسان بودم. من باهاش حرف میزدم. فکر کنم میگفتم میبینمت ولی اون فقط نگاه میکرد و چیزی نمیگفت.
  خیلی ترسیده بودم.
  ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر شما در خواب حس کرده اید که این جن است نشان بر این است که اول از همه شما در عالم واقعیت از موضوعی هراسان هستید و ترسهایتان ناشی از ان است و اینکه در خواب ترس از جن به معنی امنیت یافتن در بیداری است و نشان بر نیکی دارد و اینکه این موجود بر شما ضرری نرسانده و خیری هم نداده نشان بر این است که شما مخالفانی دارید که به شما ضر و خیری نمیرسانند .
   سربلند و پیروز باشید .

 253. X

  سلام ببخشید من خواب دیدم که با ی عده ی جا بودیم که اصلا ن اونجارو میشناختم ن اداماشو جنی مارو اذیت میکنه و بدن بقیه رو تسخیر میکنه ولی من کشتمش بعدش بچه هاش که ۳ تا بودن اومدند با اوناهم درگیر شدیم تعبیرش چی میتونه باشه¿¡

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب به مانند دیگر خواب های جن نشان از خیر برای شما دارد وبدانید که در اینده ی نه چندان دور بر مشکلی که دیگری برای شما درست خواهد کرد پیروز خواهید شد و این بسیار خیر است.
   اما بدانید که ممکن است ان پیروزی با ادامه دادن ان شخص همراه باشد و باید اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 254. غلامحسین

  با سلام
  من با خواهرم و دوستمون به مسافرت دریا رفته بودیم، بعد از سفر دریا و اومدن به ساحل، خواهرم گفت حس میکنم مدام یه چیزی از جلوی چشمم رَد میشه مثل جن، دوستمون گفت اینجا جن زیاده الان یکیشون رو نشونتون میدم، چیزی نگذشت خواهرم با ترس گفت اینجاست و مینوتم دستش رو ببینم ولی من گفتم نمی بینم، دوستمون به جن گفت خودت رو نشون بده به من، که ناگهان حالت طوفان پیش آمد و فشارهایی به گلو و بدنم وارد شد که درد داشت و من برای رهایی از او مدام صلوات می فرستادم و استغفار می کردم و بعدش از خواب بیدار شدم. لطفا تعبیرش چیه ممنون میشم جوابم رو بدید.

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما به این صورت است که شما در اینده دچار گفتاری خواهید شد که بسیار از ان در ناراحتی و فشار هستید و اینکه چندی نمگذرد که به ساحل ارامش خواهید رسید و در این بین افرادی هستند که شما را به ان مشکلات سوق اما شما باید هوشیارانه عمل کنید . تا دوباره دچار نشوید .
   سربلند و پیروز باشید .
   تعبیر خواب بختک الامتو

 255. سید محمد

  با سلام و عرض ادب خدمت شما، چهار بار خواب اجنه دیدم، دو بارشو تعریف می‌کنم.

  خواب اول؛

  نیمه‌های شب بود که خواب دیدم اجنه توی خونه هستند و چند نفری هم هستم. ضدعفونی و حشره‌کش رو گرفتم سمتشون، با این‌که نمی‌دیدمشون. بعد از خواب بیدار شدم.

  خواب دوم؛

  الان خواب دیدم، که تیشرت تنم به صورتم چسبیده و هر کار می‌کنم و زور می‌زنم از روی صورتم بر دارم تا نصفه بر می‌دارم ک بعد یکی دوباره می‌چسوبنش به صورتم! یادم هست یه صوت قرآن و یه سوره در همون موقع داشت پخش می‌شد، بابام جلوی تلویزیون نشسته بود و به من توجهی نکرد. آخر سر دست از سرم برداشتن و تیشرت رو از رو صورتم که چسبیده بود برداشتم. رفتم نزدیک بابام و احساس کردم خیلی عرق کردم، یه چند‌تا ناله کردم بلکه نگاهی بهم بندازه ولی جوابی بهم نداد. رفتم داخل حیاط که برم دستشویی، برگشتم به آسمون و گفتم برید که دیگه بر نگردید! داخل دستشویی یه تصویری بود که یه خانوم به یه پسر می‌گفت، میل جنسی زیادی داری و همچین چیزی…

  اینو بگو که من چند وقتی هست به خاطر مستقل شدنم با خونوادم درگیرم! می‌خوام برم یه جای برا کار که دور باشه، ساز مخالف می‌زنن و پدرم بیشتر از همه توی این مخالفت نقش داره.

  با تشکر و سپاس از شما خوبان.

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب اولتان به گفته معبران جن در خواب نشان از فتنه های خانوادگی است و نشان از این دارد که شما میخواهید انها را از خود دور کنید تا به اشوب ها پایان دهید .
   و در خواب دوم شما هم این تعبیر حکم میکند که در خانواده شما مخالف های دارید که شما را می ازارد و اینکه توجه نکردن پدرتان به شما نشان بر این دارد که در حال حاضر از شما دلگیر هستند و اینکه با نظر شما مخالف هستند و برای شما در دل ترسی دارند و اینکه صحبت از میل جنسی به معنی غریزه شما و خواسته های شما است که باید به صورت مشروع به انها پاسخ داده شود .
   سربلند و پیروز باشید .

 256. m.amz

  سلام من خواب دیدم تو یه خونه جدید هستیم و‌مادر بزرگ و‌مادر خودم که هر دو‌فوت شدن و بقیه اعضا خانواده هم هستند یهو یه مرد غریبه از پله های خونه رفت بالا هر چی صداش کردم جواب نداد تا اینکه یه جیزی مثل جن اومد نزدیکم ولی صورتش معلوم نبود مادر بزرگم گفت این جنه منم گلوش فشار دادم اوردم پیش مادر بزرگم بعد من گفتم شروع واضحی رو بخونیم همه بلند این سوره رو خوندیم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما خانواده ای هستید که همگی در کارها با یکدیگر هماهنگ هستید و اینکه میتواند بر این باشد که فردی از این همبستگی شما ناراحت است و حسادت میورزد و شما باید بر این امر اگاه باشید و راه نفوذ این چنین افرادی را بر خانواده خود ببندید.
   سربلند و پیروز باشید .

 257. امین

  سلام من الان این خوابو دیدم خواهش میکنم بگین تعبیرشو
  خواب دیدم با رفیقم تو کوچه دم در خونمونیم میخوواد بره خونشون بعد چن لحظه یکی دیگه از رفیقامونو دیدیم ک یکدفعه تو کوچه ظاهر شد دوباره ناپدید شد.بعد با رفیقم اومدیم خونه خودمون بخوابیم گف میره اب بخوره ک یدفعه دیدم صدای جیغ رفیقم میاد کل خانواده رفتیم دیدیم مادربزرگم یقشو گرفته و با یه کمربند عجیب میخواد بکشتش
  ایقد تو خواب اه و ناله کردم بیدارم کردن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به معنی وجود فردی در خانواده است که خیر شما را میخواد و اینکه به دوستان شما بذبین است و اعتمادی بر انها ندارد و برای اینده شما ترس دارد و این احساسشان به علت محبت ان شخص است و اینکه خوابهای نشان از ترس دارند در بیداری برای ما خیر هستند.
   سربلند و پیروز باشید .

 258. معصومه

  سلام خسته نباشین من امروز خواب دیدم در اتاق با دوستم هستم دوستم یک پارچه دستش دارد که این پارچه به موکل وصل است و همه چیز را با رنگش نشان میدهد .

  و من از اون پرسیدم رنگ کتاب مورد علاقم چه رنگ است و اون پارچه ب رنگ زرد در امد و من گفتم افرین درست بود و همان لحظه بود که روی دیوار اون اتاق کلی پیام قرانی نوشته شد و ما ترسیدیم.

  و هرچی بسم الله میگفتیم چیزی رفع نمیشد و مادرم یک کاغذ در دستش بود که یهو یک نوشته در روی اون ظاهر شد و از طرف اجنه ها بود و مادرم ترسید و جوری که انگاری داشتن مادرم را خفه میکردن .

  و ما خعلی ترسیدم و هر چه قران میاوردیم این احساس ک انها در انجا بودند رفع نمیشد اگر میشور خوابم را تعبیر کنین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که در خانه شما اختلاف نظر های بر امر دینی وجود دارد و اینکه همه با هم بر احکام دین پایبند نیستن و هر کسی به یک نظر و اعتقاد پابند است و اینکه مادرتان در این امر مسئول است که خانواده و فرزندانش را راهنمایی کند و احکام دین را اموزش دهد تا دچار مشکل نشود . و ترسیدن در خواب به علت دیدن جن نشان از ایمن یافتن در برابر مشکلات را دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 259. Setare

  سلام خسته نبا‌شید
  من خواب دیدم یکی شبیه آدم همش میگفتم جنه ولی کاملن شبیه آدم دنبالم میومد همه جا ولی کاری با من نداشت فقط من ازش میترسیدم ولی اون نگام میکردو میخندید بعد مادرم رفت پیش دعا نویس که این جنه بره من در حال فرار بودم میترسیدم که از خواب پریدم
  میشه لطفا تعبیر خوابمو بگید!!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   باید خدمت شما دوست عزیز عرض کنم که خواب شما اول از همه نشان بر ترسهای روزمره است و بر نمادی از دشمن که شما از ان ترسی به دل دارید و اینکه نشن بر این است که در بیداری امنیت خواهید یافت از مشکلاتتان.
   سربلند و پیروز باشید .

 260. Amir hossein

  سلام ببخشید من خواب دیدم که شب بود و من بیدار شده بودم و تو رخت خوابم نشسته بودم و پدر و مادرم هم کنار من بیدار بودن و دیدم که سایه چند نفر که قدی کوتاه تر از انسان داشتن و همشون هم پشتشون خمیده بود داشتن راه میرفتن روی دیوار ممنون میشم بگید تعبیرش چیه اینم بگم که تو خواب من مطمئن بودم اون سایه ها سایه جن هست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب دیوار امده است که به معنای زندگی اینده شما و محدوده ی زندگی شماست و اینکه در زندگی شما دشمنانی وجود دارد که همان تعبیر خواب جن است و در این خواب به شما اشاره شده است که تنها کسی که در این مواقع برای شما کمک دهنده خواهد بود خانواده ی شماست.
   صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 261. مریم یوسفی

  سلام خسته نباشید ببخشید من شب پیش ی خواب عجیبی دیدم که با مادرم تو خونه قبلیمون هستیم و من یهو حس کردم که صدای پا میاد با مادرم رفتیم که اتاق بقلیو ببینم که از در اتاق ی نفر دیگه جفت مامانم اومد بیرون و وایساد اونجا من گفتم جنه با مامانم داشتیم میرفتیم از خونه بیرون که من برگشتم رفتم تو خونه زل زدم ب اون جنه که مثله مامانم بود اونم اومد جلوم وایساد همینجوری تو چشام نگاه میکرد که یهو از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب معمولا این خواب را برای بیننده خیر دانسته اند و گفته اند که اگر ان جن در خواب شما چیزی از شما نخواست برای شما خیر است و چیزی عایدتان می شود.
   انشالله که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

  • فاطمه

   سلام وای من خوابی شبیه شما دیدم البته من خودمو تو آیینه دیدم ولی حالتش با من یکی نبود من داشتم باهاش دعوا می کردم چون رفته بود برام مانتو های زیادی آورده بود و اون که شبیه من بود دستاشو برده بود بالا حتی خواهرم هم به همین شکل تو آیینه دیدم خواهرم داشت بازی می کرد ولی تو آیینه قیافه خیلی غمگینی داشت و بعد خودمو تو خونه مون رو کاناپه به صورت خواب دیدم وقتی چشمامو باز کردم یه مرد خیلی زشت سر از سجده برداشت و داشت میومد سمتم ومن اصلا نمی تونستم بلند شم هر چی تقلا کردم نمی شد حتی لب هام از هم باز نمی شد که جیغ بزنم تا اینکه رسید بالا سرم و من از خواب پریدم وایی خیلی بد بود کسی تعبیرشو میدونه؟؟؟؟؟

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر خواب شما به تعبیر معبران نشان بر دشمن خانوادگی است و اینکه شما در بین افراد خانواده فردی با شما دائم مخالفت میکند و این شما را بسیار آزار خواهد داد و اینکه اینه در خواب نشان بر دوسی دارد کهخود واقعیتان را در ان خواهید دید و به شما نشان خواهد داد و اینکه خواهرتان را دیده اید نشان بر این است که ایشان از درون ناراحت هستند و شما باید به ایشان کمک کنید تا خود واقعیشان را پیدا کنند . و اینکه شما در خواب بختک را تجربه کرده اید .
    سربلند و پیروز باشید .
    علت بختک الامتو

 262. sepi

  سلام و وقت بخیر من خواب دیدم کسی که دوستش دارم آمده بود خواستگاریم و همه رو هم دعوت کرده بودیم ولی در طول خواستگاری حضور نداشت و به دلیل مشغله کاری خسته بود و رفت در اتاق بخوابد و کسانی که دعوت کرده بودیم شادی میکردند و خوشحال بودند ولی فردا آن روز شده بود و در اثر زدن به در و دیوار خانه و جیغ با خانوادم بیدار شدیم و مادرم در خواب میگفت چقدر بهت گفتم با این پسر ازدواج نکن پس اجنه ها روی مغز تو کار کردند و الان آمدن شادی کنن و از پنجره دیدم تعدادی جن و زامبی به طرف خانه مان می آیند و هنگام نزدیک شدن تعدادی از آنها کشته میشوند و همینطور به پدرم اصرار میکردم کاری کند دارند می آیند ولی او توجهی نمیکرد لطف میکنید بگویید تعبیر این خواب چیه ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است به این شکل تعبیر یابد که شما در مسیر رسیدن به ایشان چند مشکل دارید.
   اول انکه ممکن است خانوادیتان در ظاهر بپذیرند و در باطن ناراضی باشند و دوم انکه ممکن است دشمنانی داشته باشید که سعی بر برهم زند این موضوع کنند و سوم انکه ممکن است این شخص فردی صحیح برای شما نباشد که هرکدام از این ها را با احتیاط و در مرور زمان باید بفهمید.
   سربلند و پیروز باشید

 263. Mehrsana

  با سلام..
  من بعد از نماز صبح خواب دیدم که در خانه مان همراه مادرم به سمت یکی از اتاق هامون که در هنگام بیداری هم کمی ترس دارم نسبت به تنهایی رفتن به انجا دیدم که تعدادی جن که بعضی هاشون شبیه مادرم بودن و همون لباسی که مادرم در کنارم به تن داشت رو پوشیده بودن مشغول انجام کاری دیدم…من و مادرم خیلی ترسیدیم و سعی داشتیم از اونجا فرار کنیم و من هم میخواستم با خوندن سوره حمد اون هارو از خودم دور کنم اما نمیشد …تعبیرش چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که مادرتان با کارهایتان مخالفت دارد و اینکه بر سر مسائل بی اهمیت با ایشان مشاجره خواهید کرد و اینکه این امر شما را در بیداری مورد اذیت قرار میدهد . و اینکه باید با اعمالتان این مشکل را برطرف کنید و نه با حرف .
   سربلند و پیروز باشید .

 264. امیرحسین

  با سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم توی اتاقم هستم و دارم اتاقمو مرتب میکنم
  کنار تختم یه اینه دارم و موقعی که اتاق رو مرتب کردم نشستم رو تخت, وقتی داشتم اتاق رو مرتب میکردم فکر جن زده بود به سرم و با خودم هی میگفتم بابا جن هیچ کاری نمیتونه بکنه, وقتی نشستم روی تخت داشتم با گوشی کار میکردم بعد یهو نگاه اینه کردم دیدم که خودم جفت خودم نشستم. بعد رومو کردم طرفش اون چهره خوشحالی داشت, من داشتم اه و ناله میکردم که مامانم صدامو شنید اومد بیدارم کرد و ترسیده بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب اینه به گفته معبران نشان از دوست است و کسی که عیب شما را به خوتان فقط بازگو میگند و اینکه شما خودتان را دیده اید نشان بر این میرود که شما از خودتان بهتر دوستی نخواهید یافت و اینکه روبرو شما حالت روحی خوبی داشته است نشان بر این است که شما با خودتان باید دوست باشید بله درون زیبایی و ارامی دارید .
   سربلند و پیروز باشید .

 265. M

  سلام . من دوبار خواب جن دیدم یک بار خواب دیدم اخر شبه و برقا خاموش . اشپزخونه ما یه انباری داره که درش آینه داره رفتم تو اشپزخونه و طبق روال برق رو روشن کردم تا خودم رو تو اینه ببینم بعد برق خاموش شد . هی روشن میکردم هی خاموش میشد تا سه بار. بعدش دیگه روشن موند منم تو اینه به خودم نگاه کردم که دیدم پشت سرم یک پسر بچه ناشناس که اصلا تاحالا چهرشو ندیدم به طرز ترسناک و مرموزی بهم لبخند میزنه. منم میترسم و به طرف خواهرم که تو اتاق پشتی با چراغ روشن( تنها چراغ روشن تو خونه) میدوم و میخوام داد بزنم ولی انگار جنه وارد بدنم میشه و فلج میشم و هرکار میکردم نه میتونستم تکون بخورم نه حرف بزنم هرچند که خواهرم دوید و بالا سرم اومد ولی رو زمین افتاده بودم و هر کاری میکردم نه میتونستم حرکت کنم و نه حرف بزنم همش به خودم گفتم خوابه خوابه الان بیدار میشم که یهو بیدار شدم . خواب دومم چند وقت بعدش بود دیدم تو خونه ایم بعد بابامونم کنارمونه یهو در باز میشه یکی جفت بابامون میاد داخل. ما سه تا ینی من و خواهرم و مادرم میتونیم دوتاشونو ببینیم ولی انگار یکیشون اون یکیو نمیبینه هرکارم میکنیم یکیشون که احتمالا جنه همش میگه من اصلیم اون یکی میگه شما چی میگید و کسی اینجا نیست. بعد ما هر دعایی بلدیم میخونیم . یادم میاد ایت الکرسی بخونم . یه ایت الکرسی چسبوندیم که دیوار تا میرم بخونم تا نصفه میرسم متن محو میشه ذهنی میخونم باز تا نیمه از صدای هیاهوی به وجود اومده نمیتونم بار سوم که میخوام بخونم جنه که شکل بابام شده میاد طرفم و با یه لبخند ترسناک میخنده میگه تو نمیتونی..شروع میکنم به خوندن ایت الکرسی هی میخونم اونم سرشو میگیره داد های ترسناک میزنه از داد هاش خونه میلرزه سعی میکنم نترسم و ادامه میدم و ایت الکرسی رو که تموم میکنم جنه که گفتم شکل بابام شده جیغ میکشه و غیب میشه . منو مامانم و ابجیم همه چیو دیدیم ولی بابام هنوز انگار هیچی ندیده ولی همه اروم میشیم…تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در اینده با یک فتنه خوانوادگی روبرو خواهید شد و اینکه شما ان را در اشپزخانه دیده اید نشان بر این دارد که یکی از افراد خانواده شما دائم با شما مخالفت میکند و شما از این رفتار ازار میبینید . و اینکه شما از شدد فشار بختک را تجربه کرده اید . اینکه شما در خوابهایتان نشان از فشار روحی و استرس و ترسی از موضوعی مشاهده میشود که باید ان را با راه حل های مناسب حل کنید.
   و خواب دوم شما نشان از ترسهای است که از رفتار و مخالفت های پدرتان دارید و اینکه شما در واقعیت خود را در برابر رفتار پدرتان ناتوان احساس میکید و اینکه شما نباید از مخالفت های پدرتان ترسی به دل راه دهید که تا فشار روحی و روانی ان به این شکا در خوابتان ظاهر شود .
   سربلند و پیروز باشید .
   بختک الامتو

 266. Alireza

  با سلام من دوست دارم جن گیر شوم و یکبار خواب جن دیدم که در یک خانه هستم و در آن خانه جن است ومن دارم جن گیری میکنم تعبیرش چیه ممنون میشم بهم بگی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اینکه به این کار علاقه دارید نشان از این خواب است و تعبیری دیگر ندارد و بدانید که تعبیر این نوع خواب ها به معنای خیر نیست و باید بسیار اگاه باشید زیرا در تعبیر خواب این نوع خواب ها امده است که به معنای مصاحبت با دشمن خودتان است و بدانید که این کار که قصد بر ان دارید کاری صالح نیست.
   سربلند و پیروز باشید

   • Alireza

    خیلی ممنون

 267. ازاده

  سلام،خسته نباشین
  من دیشب در خواب جنی رو دیدم که به تسخیرم دراومده بود بدون این ک من کاری برای تسخیر کردنش انجام داده باشم.
  هر کاری میخواستم انجام میداد اما وقتی نزدیکم اومد بسم الله گفتم و غیب شد.
  ممنون میشم اگه تعبیر کنید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب میتواند به این معنا باشد که شما دشمنی دارید و با رفتار خود به ایشان خواهید فهماند که نباید سوقصدی باشما داشته باشند و از این رو این خواب برای شما خیر است و نگرانی از ان نداشته باشید.
   بدانید که دوستی با جن در خواب برای شما خیر نیست اما اینکه در این خواب ان جن بنده ی شما بوده است خیر است و نگرانی از ان نداشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 268. علی

  سلام
  خواب دیدم تو یه جمعی هستم که هر کدام یک کار خارق العاده ای انجام می دهند..نوبت به یک زن رسید که کار خود رو انجام دهد در اون لحظه همه گفتن کار اون کشیدن جن از بدن انسان است.. اون زن به من نگاه کرد و یک چیزی شبیه روح یا جن از بدنم خارج شد و برای لحظه ای من هیچی نشنیدم از خواب پریدم تقریبا ساعت اذان صبح

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این گونه است که شما اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می‌شوید.و باید مراقب رفتارهای خودتان ذر برابر دشمن باشید و برای ارامشتان به گفته امام صادق هر كس بسيار سورة جن را بخواند، هرگز در زندگي دنيا, چشم زخم، جنّ و جادو و سحر و مكر آنها به او نمي‌رسدو هنگام خواب خواندن اين دعا كه از پيامبر(ص)منقول است، مستحب مي‌باشد: اُعيذُ نَفسي و ذُرّيتي و اهل بيتي و مالي بكلماتِ الله التّامّات من كلّ شيطانٍ و هامّةٍ و من كلِّ عَينٍ لامّةٍ.
   سربلند و پیروز باشید .

 269. زهرا

  من خواب دیدم جنه توخونمون هی زنگ میزدبه گوشیم تصویری وقتی جواب دادم رف توبدنم وخواهرم ازم ترسید بعدشم هی من ازشون فرارودوری کردم دیگم جواب تلفناموندادم ولی اذیت میکردن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بیشتر به مانند کابوس میماند اما برای انکه نگرانیتان از بابت ان برطرف شود حتما صدقه بدهید و همچنین روابط خارج اط فضای خانه ی خود را کنترل کنید که ممکن است علت اصلی ان این باشد که شما به واسطه ی ارتباطی خارجی با خانوادتیان دچار مشکل شوید.
   سربلندو پیروز باشید

 270. پروانه

  با سلام.من حدودا ساعت ۷ صبح خواب دیدم در خانه تنها هستم .نور کم بود و سعی داشتم با موبایل ببینم چه صدایی در انباری می آید.که متوجه شدم برق رفته.بعد پرسیدم کیه اونجا.که صدایی اومد و یه کیسه که پر از میخ بود به طرفم روی زمین پرت کرد و بعد از خواب پریدم. ممنون میشم تعبیر آنرا بگویید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب دارای تعبیر صادقه نیست و هیچ نگرانی از بابت ان نداشته باشد و با توجه به انکه در خواب شما الگوی خاصی برای تعبیر وجود ندارد از این رو خواب شما اضغاث احلام است.
   سربلند و پیروز باشید

 271. نسترن

  سلام.
  ببخشید من دیشب خواب دیدم داخل اشپزخانه خونمون مامانم کنار ظرفشویی بود و پشتش به من بود بابابزرگم هم کنار اوپن ایستاده بود

  مامانمو صدا زدم برگشت سمتم یهو جیغ کشید همش میگفت اونجا بعد جهت دستشو عوض میکرد و با ترس نیگفت اونجاس منو بابابزرگم جن نمیدیدیم هر چی به بابابزرگم میگفتم یکاری کن حرکتی نمیکرد فقط ددر خودش میچرخید منم سریع مامانمو بغل گرفتم و بسم الله میگفتم اذان میدادم مامانم اروم شد و از خواب پریدم میشه بگید تعبیرش چیه؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب بر دو وجه است. اول انکه نشان از ان دارد که ممکن است مادرتان به مشکلی بربخورد که شما دلیلش را ندانید و دوم انکه یک کابوس معمولی است و این کاملا بستگی به انن دارد که ایشان را بهتر و بیشتر کمک کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 272. Mahsa

  سلام من چن بار خواب جن دیدم ینی خواب دیدم که خونمونو عوض کردیمو اون خونه جن زدس هر دفعه هم جریانایه مختلفی داشت ولی همون خونه بود از اون خونه هم فقط گلخونشو میشناختم که تویه همه خوابام بود ولی دیشب فرق داشت خواب دیدم یه فرده جن زده میخواست منو ۲ نفر دیه رو بکشه ولی من با چاقو اون فردو کشتم و هیچ خونیم نیومد

  جالبیش اینجاس بعدش اون فرد مرده تبدیل شد به کاغذ منم گاغذارو برداشتمو نوشته هایه روشونو که به خط عجیب غریبی بود پاک کردم و پاره کردم بعد گذاشتم تویه ظرف و خواستم بدم به یه نفر که یهو اون یه نفرم جن زده شد منم اون ظرف از دستم افتاد و باز جالبیش اینجا بود که وقتی افتاد به جایه کاغذ خورده شیشه ریخت رو زمین

  قبل از این جریان ها در خواب دیدم که یکی از جن هارو یه خانومی میگیره و میبرن بیمارستان روانی البته اون شخص جن زده بوده و از ما خیلی هم متنفر بوده ولی وقتی خواستن ببرن یهو با ما خیلی مهربون شد و حتی همونجا خونشو به اسمه ما زد چون ما تو خونه اون اجاره نشین بودیم ینی همون خونه ای که تو خوابم بود اینم میشه بگید تعبیرش چیه و البته وقتی میخواستن ببرنش لبخند خبیثی به ما زد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از دشمنی خانگی دارد که شما را اذیت میکند و این دشمن خانوادگی به افرادی گفته میشود که در خانواده شما هستن و همیشه با شما مخالفت میکنند و با شما سر ناسازگاری دارند میتواند افراد اهل خانه باشند و یا جز از خانواده پدری و یا مادری شما و اینکه ان فرد به نیت خوب ذارد و برای شما خیر میخواهد اما فقط ظاهرن با شما هم رای نیست .
   برای ارامشتان صدقه بدهید .
   سربلند و پیروز باشید .

   • هادی

    خواب ديدم خونتون خوابيده بودم توم پيشم بودي بعد يهويي خواهر كوچيكت جن ميبينه فرار ميكنه بعد منم يهويي نگاه ميكنم خودمو تو تاريكي تنها ميبينم ولي خيلييي ترسيده بودم.

    اینو بهترین رفیقم برام فرستاده بنظرتون تعبیرش چیه؟
    خواهش میکنم کمک کنین

    • یاسین صداقت

     با سلام
     این نوع خواب ها چون المانی و الگویی برای تعبیر ندارند از این رو نمیتوان آن هارا تعبیر کرد و در خواب این نشانه ها هستند که نشانه از ان دارند که شما باید یک خواب را تعبیر کنید.
     سربلنند و پیروز باشید

 273. پارسا

  سلام من خواب دیدم در خانه نشسته ام و تنهام که چند تا جن که بدنشان شفاف بود من را اذیتذمیکردند و شیر حمام و اب را باز و بسته میکردند و چراغ هارا خاموش روشن بعد من واقعا ادم نترسیم بلند گفتم یا الله که جن ها تبدیل به گنجشک شدن و رفتن

  من کلا ازین خوابا زیاد میبینم و یه روز خواب دیدم توی یه بازارم پراز جن بازار جن هابود و به عنوان گوشت اعضای بدن انسان میخوردن و من فقط اونارو میدیدم و اونا منو نمیدیدن یه بزرگ داشتن یه یجورایی از همه داناتر بود و منو میدید و با من به زبان عجیبی صحبت میکرد و من نمیفهمیدم و لی اون زبون منو میفهمید بعد یه ماده به من داد و وقتی من او نو خوردم از خواب پریدم تعبیر این دو تا خواب من چی میشه

  • یاسین صداقت

   باسلام
   اینکه خواب های شما بسیار تکرار می شوند نشانه از ان است که این خواب ها دارای تعبیر خاصی نیستند و بیشتر اشاره ای به ان هستند که در درون شما ترسی وجود دارد و این ترس در ناخوداگاه شماست و اگر این خوابها بسیار زیاد تکرار می شوندو سبب اذیت شما شده اند باید به روانشناسی حاذق مراجعه کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 274. سعیده

  سلام من در باغی در خارج شهر بودم خواب دیدم تو همون مکان هستم ولی راه داشت به خونه مادریم من هم نمیدونم برای چی داشتم یواشکی میرفتم سمت خونشون بعد رفتم تو حیاط ی مرد دیدم از پشت سریع اومدم بیرون اون منو ندید خواستم برگردم باغ دوست شوهرم اومده بود دنبالم ولی بابام سرکوچه وایساده بود منم نمیدونم چرا نمیخواستم منو ببینه همراه دوست شوهرم نرفتم بعد از ی راه دیگه داشتم میرفتم سمت باغ ی راه جنگلی تنگ و ترسناک بود ی راه بود دو طرف پر از میمون های سیاه چشم قرمز بود منم میدونستم اونا جن هستن من داشتم مرتب بسم الله میگفتم اونا میخواستن بهم حمله کنن ولی انگار دستشون بهم نمیرسید بعد آخر راه بودم یهو یکیشون از پشت سرم فقط دستشو دیدم که سمتم گرفت و گفت وضوش باطل شد انگار دیگه میتونستن بهم حمله کنن منم از ترس ی بسم الله بلند گفتم و از خواب پریدم….
  درضمن خالمم چند شبه ازمن خواب میبینه که چندتا موجود سیاه وحشتناک دنبالم میکنن
  ممنون میشم تعبیرشونو بدونم خیلی ترسیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به این شکل معنی میشود که شما با افراد غریبه وار یک جنگ خواهید شد واین افراد از اطرافیان شما هستند که برای شما جنگ و جدل درست خواهند کرد و باید مراقب باشید که به روش دوستانه موضوع ها را حل کنید تا خودتان اسیبی نبینید و بر این امر اگاه باشید که شما باید دوستان و دشمنان خود را شناسایی کنید و به انها برای فتنه سازی میدان ندهید . و خواب خاله شما هم نشان بر وجود دشمن در اطراف شما است که باید مراقب باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 275. سهیل

  سلام من خواب دیدم یکی که ظاهر ترسناکی داشت منو بلند کرد و داشت به آسمون میبرد جوری که حس کردم دارم میرم اون دنیا دست و پا میزدم و بعد منو ول کرد به سمت زمین خیلی خوابه عجیب و ترسناکی بود تعبیرش چی میتونه باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل خواهد بود که شما در مراحل زندگی پیشرفتی خواهید داشت و باید در این را دشمنان خود را بشناسید به انها اطمینان نکنید که شما را به شکل عجیبی از مسیرتان به بی راهه خواهند کشید و به کارهای بیهوده وادار خواهند کرد پس اگاه باشید که با چه افرادی ارتباط خواهید داشت .
   سربلند و پیروز باشید .

 276. بيتا

  سلام من قبل از اذان صبح خواب ديدم كه در رختخوابم و اعضاى خانواده در قسمت ديگرى از خانه
  بنظرم اوند كه جن در اتاقه و مثل بختكى كه روى من باشه نميتونستم حركت كنم و بسختى تونستم چندبار بسم الله بگويم در آخر انگار جن يا يك نيروى خاص ميخواست مرا با خود ببرد ولى من بسختى خودم رو به اعضاى خلنواده م رسوندم و با ناله كردنم متوجه من شدند و بعد از خواب پريدم لطفا تعبير كنيد
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از ترسهای دارد که در وجود شماست و باید با انها روبرو بشوید .و اینکه شما در کنار خود دشمنی حس خواهید کرد که شما را می ازارد و شما در برابر رفتارهای ان فرد سکوت را ترجیح داده اید از اینکه با این فرد برخورد قاتعانه انجام دهید ترس دارید . و اینکه در خواب شما بختک را تجربه کرده اید که باید راه مقابله با ان را بدانید تا ان را از بین ببرید .
   سربلند و پیروز باشید .
   بختک الامتو

 277. Arezou

  سلام وقتتون بخير
  من خواب ديدم كه توي خونمون يه جن حضور داره و چون از قبل حضورشو حس ميكردم ازش پرسيدم چندتا جن توي خونمون هس اونم روي ديوار با دست يه عدد 3 انگليسي برعكس كشيد. خيلي ترسيده بودم انگار واقعي بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما نشان بر وجود دشمن در اطراف شما است که شما را با سه فرد دیگر اشنا خواهد کرد که انها هم دشمن شما خواهند بود و اینکه باید اطرافیان خود را بشناسید و به همه اعتماد نفرمایید. و نگران نباشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 278. سارا یکتا

  دوستی خواب منو دیده در حالی که داشتم فال قهوه میگرفتم، ولی زیر چشمام کبود بودن
  کنار لبم داغون
  بعد بهم گفته چرا اینجوری ؟گفتم از ما بهترون(اجنه) بهم میگن نگیر ولی من گاهی اوقات میگیرم
  ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که دشمنی دارید که از دوستان شما است و شما او را از لحاظ مالی بالا میدانید و از طریق همان فرد اسیب خواهید دید پس اگاه باشد که چه افرادی را انتخاب خواهید کرد و اینکه باید خدمت شما عرض کنم که ما در جهان پیچیده ای زندگی خواهیم کرد که قدرت های مختلفی در ان دست دارند و باید به این امر اگاه باشید که جن و انس نمیتواند دروغ باشد و همانطور که قران فرمایش کرده است در این عالم وجود دارند وهم میتوانند خیر بر شما بخواهند و هم شر . و گرفتن فال برای فرده گیرننده میتواند بار منفی داشته باشد .
   سربلند و پیروز باشید .

 279. علیرضا

  سلام، من چند شب پیا پی در منزل و فقط در اتاق خواب منزل خود، موجودی رو هر شب به یک شکل میدیم که انگار یک ردای خاکستری بود ولی تن یک روح، داخل ردا و کلاهش صورتی نمیدیدم، با حرکت سرش کمد بچم، یا میز توالت خونه رو جابجا میکرد و جلوی درب اتاق میبرد،

  یه شب به اشتباه بچمو تو خواب زدم فکر میکردم دارم اونو میزنم، ولی اون با من کاری نداشت، بعدا در شبهای بعد لا حول ولا میخوندم، چند شبی پشت هم اومد فقط داخل اتاق بعد دیگه نیومد، الانم یک دفعه کارم با زنم به طلاق کشیده بعد از ۷ سال زندگی و دختر ۳ ساله، نمیدونم اصلا چی شد به یک باره، بعد من زیاد وارد نیستم به گوشی، چطوری متوجه جواب شما میشم، ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   با توجه به مطالب که عنوان کرده اید باید به روانکاو مراجعه فرماید که به صورت مشترک مشکلات بین شما و همسرتان حل نماید و این که در متن شما خوابی عنوان نکرده اید و اگر این موضوعات را در عالم واقعیت دیده اید باید منزل خود را تغییر دهید تا مشکلتان بیشتر نشود .تا اثرات روحی مخرب به جا نگذارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 280. Amir

  سلام من اینو از دیدگاه خواهرم میگم که چندروز دیگه می خواد گسی بیاد خواستگاریش و از من ۷ سال بزرگتره گفتم شادی تاثیر داشته باشه تو تعبیر خوب خواهرم تو خواب دید که در خانه خودم جنی در حموم وجود داشت( نمیدونه مرد بوده یا زن فقط سایشو میدید) خیلی ازش می ترسیده بعد چند دقیقه بابام میاد یه ورد می خونه جنه میره اگه میشه بگید لطفا

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب ایشان نشان از این دارد که دشمنی در نزدیکی ایشان است که از اطرافیان نزدیک است و خواهرتان را مورد اذیت لفظی قرار میدهد و این که نباید در مورد خواستگارش با کسی صحبت کند و رازهایش را باید از همه پنهان نماید تا زمان عملی شدن کارهایشان تا در امورشان پیشرفت حاصل شود . اینکه در این مورد پدرتان با خواستگار موافق هستند و اگر مشکلاتی باشد ان را حل خواهند کرد و خواهرتان در حمایت پدر در امان است .
   سربلند و پیروز باشید .

 281. ناشناس

  با سلام
  من در خوابی دیدم که داخل خانه ای هستم که قبلا در خواب های دیگه هم داخلش بودم ولی در این خواب خودم تنها نبودم و پسرخاله و دختر خاله ام هم با من بودند و من داشتم اونا رو از دست 3تا جن نجات میدادم که شکل جن ها شبیه دو تا از خاله هام و یکی شبیه عمه ام بود و من فقط تونستم از پسرخاله ام مواظبت کنم و هرچی در اون خونه کمک میخواستم کسی کمک نمی کرد و اینکه بعضی مواقع صدای من در خواب قطع میشد
  تعبیر خواب من چیست؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به این شکل تعبیر خواهد شد که شما در خانوادتان افرادی هستند که با شما اختلاف نظر دارند و همیشه با شما بحث و بگو مگو دارند و باید این افراد را نسبت به رفتارشان اگاه کنید تا اسیب نبینید و اینکه شما با فتنه ای روبرو خوواهید شد و بانی ان فتنه احتمالا خاله های شما و یا عمه شما هستند که ان را به طرف شما سوق خواهند داد و در مورد شما و پسر خالتان هست پس بیشتر اگاه باشید. و اینکه این افراد همیشه با شما سر ناسازگاری دارند و باید برای شما بی اهمیت باشد .
   و اینکه صدایتان در خواب قطع میشود نشان بر این دارد که شما در بیداری در برابر دیگران سکوت خواهید کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 282. فاطمه

  سلام حدود ۵ ماهیه خواب خونه های مختلف بزرگ با اتاق بزرگ میبینم که اولین خونه ای که دیدم قدیمی بود و بقیش ویلایی نوساز که برام خیلی عجیب بود .
  چون خونه نوسازا شبیه هم بودند و بسیار اتاق داشتن که خونه نوسازا اثاث میده بودن و تموم شده بود که تو یکیش دوتا دزد اومدن رو دیوار و وقتی دیدن من دیدمشون فرار کردن این آخرین خوابم دو هفته پیش بود که برای داداشم تعریف کردم و گفتم تازگیا خواب خونه با اتاق زیاد میبینم .

  دیشب خواب دیدم خونه قدیمی داریم که بزرگ و اتاق زیاد داره به داداشم گفتم بیا اتاقمونو عوض کنیم گفت باشه بعد از اونور حیاط یه صدایی شنیدیم که جفتمون رفتیم اون سمت و جفتمون میدونستیم اونجا مال جن هاست به داداشم گفتم نرو تو ولی تا چهار قدم رفت یه اتفاقی یا صدایی افتاد.

  که چند ثانیه بی حرکت موندیم و بعدش باهم بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم و از حالت بُهت یا هر چیزی در اومدیم و در اونجارو بستیم اومدیم .
  من معذرت میخوام که پرسیدم ولی من کم‌کم دارم بخاطر خونه هایی که میبینم میترسم و این دومین خونه قدیمی ای بود که دیدم بخدا همین الانم که دارم مینویسم اشکم از ترسی که تو خواب وارد به من شده در اومده و معذرت میخوام که زیاد شد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به این شکل قابل تعبیر است که شما افراد غریبه ای که احتمالا نشان از خواستگار برای شما است وارد خانه تان میشوند و شما انها را جواب منفی خواهید داد و خانه های قدیمی و وسایل چیده شده به این نشانه است که شما ازدواجی در پیش دارید اگر مجرد هستید برای خود شماست و اینکه نشان از رفاه و اسایش برای شما دارد و اینکه جن در منزل ببینید نشان از این دارد که شما بایک جنگ خانوادگی روبرو خواهید شد و باید خیلی خودتان را با ان درگیر نکنید و اینکه در خانواده شما فردی وجود دارد که با شما سر ناسازگاری دارد و شما را ازار میدهید پس با زبان شیرین و روی خوش با او بابت رفتارش صحبت کنید تا مشکلات پیش امده برای شما حل شود .
   سربلند و پیروز باشید .

 283. امیرحسین

  سلام
  من خواب دیدم ک تو روستای مادرم هستم و یه سری جن خیلی اذیتم میکنن و همش دارم سختی میکشم از هرکی هم سوال میکردم میگفت دلیلشو نمیدونه تا اینکه یکی از گفت این رفتارشون ینی رییس جن ها از تو خوشش اومده و میخواد حاملت کنه و سوار ماشین تو جاده داشتم میرفتم

  ک یهو جن ها و رییسشون سر میرسن و من از ماشین پیاده میشم ومیرم پشت یه درخت مخفی میشم ک منو نبینن و توهمون خواب متوجه میشم ک پیدام کردن و دوباره فرار میکنم ک یهو کلا محیط عوض میشه و میوفتم تو قبیله اون جنها و یهو خبر میرسه ک با قبیله کناری جنگشون شده و من فرار میکنم

  به سمت اون قبیله و به نطر میرسید اینها قبیله جنهای خوب و مومن هستن و تو کوچه های شهرشون ک داشتم قایم میشدم میرسم به یه خونه ک خرابه و خالی بود و اولش کسی توش نبود و همینجور ک داشتم میگشتم یهو یه دختر که میخورد تقریبا همسن خودم باشه از اتاق ک فکر میکنم حموم بود اومد بیرون (البته لباس تنش بودا)

  وداشت میومد سمت من ک یهو داداششم از دستشویی اومد بیرون(درحالی ک من قبلش دسشویی رو دیده بودم و خالی بوده) و یدونه زدم تو سره پسره چون داشت فرار میکرد بره بیرون و دختره اومد گفت کاری به داداشم نداشته باش و من باهاتم و داشت میومد تو بغلم انگار که یهو از خواب پریدم بیدار ک شدم

  پاشنه پاچپم و یه نقطه تو ارنج دست چپم به شدت میخوارید و خوب نمیشد تاحدود 5 دقیقه طول کشید
  اگه کسی بتونه راهنماییم کنه خیلی ممنون میشم اخه من تا حالا خواب الکی ندیدم و هرچی ک دیدم حقیقت شده ولی این عجیبه خوابش

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما تعبیر خاصی در همه ان وجود ندارد و از افکار پیچیده و پریشان نشات گرفته است و اینکه فقط المان های قابل تعبیر را به این صورت تعبیر میتوان کرد که شما با افرادی غریبه وارد جنگ و فتنه خواهید شد و باید به این نکته توجه کنید که در کار و یا حرفه ای که مشغول ان هستید مورد پسند رئیس ان باشید چون فعلا در ان مورد کارتان رضایت ان شخص را به دست نیاورده اید و فعلا باید تلاش کنید که به نتیجه مطلوب برسید و دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.و اینکه شما از ترس بارها فرار کرده اید نشان بر این دارد که شما از فتنه ای که برایتان فراهم می اورند امنیت حاصل خواهید کرد و جای نگرانی نیست .
   سربلند و پیروز باشید .

   • امیرحسین

    درسته رییس ازم راضی نیست
    اصن فکرشو نمیکردم بهش اشاره ای کنید
    واقعا اطلاعات خوبی دارید
    واقعا مرسی

 284. Mehdi

  از یه بیرون رفتن شروع شد که با کلی از دوستایی که نمیشناختم ولی انگار میشناختم میریم بیرون و یه سری اتفاقات که درست یادم نمیاد..بعد یه جایی هستم که اونجارو نه دیده بودم نه رفته بودم و یه جور جن(یا شیطانی چیزی)هست که وارد بدن افراد میشه یه جورایی انگار از این کار خوشش میاد هی از این بدن به اون بدن میره.

  درضمن این مکان میدونم که کسایی که داخل خونه ها بودن دینشون اسلام نبود(مسیحی چیزی)و یه سرنگی که یه مایه زرد رنگ داخلش بود که سعی میکردم دورش کنم ولی اون شیطان درقالب یه سگ هی دنبالم میومد..و وقتی هر دفعه موفق نمیشدیم شروع کردیم دور هم جمع شدن و دعا و صلوات فرستادن.تا اینکه یه دفعه وارد یه جایی شدم..یه جور سینما بود.

  با مامانم اومده بودم(ولی اون زنه مامانم نبود)وارد سینما شدیم که بریم فیلم رو تماشا کنیم(هی سعی میکردم از ترس ؛خودم و مامانم وسط ردیف ها بشینیم)چند نفر از بغل دستی هام رو میشناختم اونااز فیلم خسته شدن و رفتن منم دو دل بودم واسه همین یه مقدار دنبالشون رفتم

  بعد پشت یه در بود که صدای مامانمو شنیدم دروباز کردم و کسی نبود و سریع رفتم سراغ مامانم که بلندش کنم که بریم و دیدم اون جن در قالب یکی دیگه اومد و انگار داره تماشاچی هارو گول میزنه بعد من که دادزدم اون شیطان یه خنده کرد و همه فرار کردن.اون جن وارد بدن من شد..منم دیگه از همه چیز خسته شده بودم و یه جورایی انگار یه انرژی درونی گرفتمو اونو نابود کردم بعد وارد یه خونه شدیم(مثلا خونه خودم بود)که رفته بودم حمام مامانم هم توی حمام بود داشتیم حرف میزدیم که خواهرم صدام زد..

  دروباز کردم و اون شیطان دوباره واردبدن من شد..این دفعه با اراده ی بیشتر نابودش کردم و فقط به خودم تلقین میکردم که از اون نمیترسم و جالب اینجاست وقتی از اون نمیترسیدم انگار از بین رفته بود دیگه…..

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما از نشان از تحولات درونی شما است و این که شما ذهنی دارید که بر یک مسئله متمرکز نیست و هر کاری را که شروع میکنید ان را به شکل نصفه و نیمه رها خواهید کرد و اینکه این امر باعث شده است که کارهایتان به کل پیچیده پیش برود و اینکه شما در این مرحله از مسیر زندگیتان توان این را دارید که با مشکلاتتان به صورت بسیار خوب و به شکل قوی تری روبرو شوید . و از این امر باید اگاه باشید که با یک فتنه خانوادگی روبرو خواهید شد که به بهترین شکل ان را حل میکیند .
   سربلند و پیروز باشید .

 285. مهدیه

  سلام
  من به همراه همه ی اعزای خانواده درخواب درخانه بودیم به جزخواهرکوچیکم ناگهان مادروپدرم رفتن درحیاط که یکهومن جیغ زدم وسایه جن رودیدم بعدمادرپدرم امدندتووازم سوال پرسش کردن رفتیم درخانه هنگام رفتن دوباره سایه اش رادیدم
  درخانه به پدرومادرم گفتم یکبارهم که شماخانه نبودیدومن فقط باخواهربزرگم درخانه بودیم درخانه حیاط به صدادرامدووقتی ازلایه درنگاه کردم ناگهان کسی راکه یک شنل مشکی رویش کشیده بودرادیدم که دست ان اش بودوجیغ زدم وامدم درخانه،پدرومادرم گفتندکه بایدهرچه سریع ترازاین خانه برویم که ناگهان ازخواب بیدارشدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که شما در بین افراد خانواده فردی را دارید که با شما همیشه مخالف است و بر سر مسائل متعدد با یکدیگر مشاجره خواهید داشت و اینکه باید با رفتار های محترمانه و بدون درگیری مسائل را حل کنید تا امنیت بیابید و اینکه این اشوب های خانوادگی بر روی رفتار پدرتان تاثیر گذار است و او را از خودتان نرنجانید تا خودای ناکرده پدرتان ارامشش به هم نخورد .
   سربلند و پیروز باشید .

 286. rezvan

  من خواب دیدم تو خونه مادر بزرگم اینا هستیم من توی اتاق بودم و یکدفعه اتاق حرکت کرد متوجه شدم ک جن از اتاق اومدم بیرون به سمت خالم پناه بردم بعدش رفتم سمت مادر بزرگ دیدم مادر بزرگمم چشماش به سمت بالا رفته انگاری ک جن رفته تو وجودش دباره ب پیش خالم رفتم براش تعریف کردم اما هیچ عکس العملی نکرد خالم تو خواب هی بهم میگفت صلوات بفرست تو خواب گوشیم دست داداشم بود اما وقتی گوشی رو برد تو اتاق جنا باعث شدن ک منفجر بشه بعد یه مدت تو خواب خالم رفت تو همون اتاق ک نماز بخونه من اول نرفتم بعد گفتم خالم هس بزار برم وقتی رفتم تو اتاق از توی کمد دیواری صداهای عجیبی میومد و من ترسیدم و همون موقع خالم سر نماز بود و بغلش کردم زار زار گریه میکردم از خواب بیدار شدم بازم داشتم گریه میکردم
  ولی درکل همه این اتفاقا توی یک اتاق از خونه مادر بزرگم افتاد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما اینگونه میشود تعبیر کرد که نشان از یک فتنه خانوادگی دارد که در منزل مادر بزرگتان اتفاق خواهد افتاد به احتمال اینگونه است که شما در بین خانوادتان کسی را دارید که به دنبال نزاع و فتنه است و در برابر شما بسیار مخافت خواهد کرد و شما را مورد اذیت قرار خواهد داد که به وسیله خالتان به احتمال قوی این شخص از رفتار خود دست خواهد کشید و گریه شما در خواب نشان از شادی در عالم واقعیت دارد .
   سربلند و پبروز باشید .

   • فراز

    سلام من تو خونه ي خودم ي شخصي سياه ميبينم ك قصد اذيت داره واين ك ظاهرميشه جلوم وحتي خواب ديدم ك منو كفن پوشوندع وتو غسالخونه برد ميخام ببينم راهي براي جلوگيري اين شرايط هست چون حال روحيم اصلا خوب نيس واقعا اذيتم ممنون ميشم كمكم كنيد

    • یاسین صداقت

     با سلام
     این خواب ها اشاره ای به ناخوداگاه شماست و تعبیر روایی برای ان ها وجود نداردو فقط برای حل این مشکل باید با روانشناس صحبت کنید که قطعا مثمر به ثمر خواهد بود.
     کابوس های تکراری همیشه به این صورت هستند.
     سربلند و پیروز باشید

  • فائزه عبادی

   سلام من دوبار خواب دیدم ی سایه ای که تو خواب متوجه میشم که جنه به سمت اتاق خوابم میدوعه…اولین بار خواب دیدم که تو اتاقم خوابم کنار مادرشوهرم خوابیدم متوجه میشم که داره میاد سمت اتاقم(البته یه چیزایی هم از اینه ی روبه روی تختم یادمه انگار که مثلا داره از ایینه میاد بیرون) به مادرشوهرم میگم میترسم میگه نترس من کنارتم بعد من بغلش میکنم سرمو میبرم زیر پتو…دیروزم دیدم توی هال ایستادم و دارم میبینمش که میدوعه سمت اتاق خوابم و میره تو اتاقم
   من واقعا میترسم هم تو خواب هم تو بیداری….
   میشه زودتر تعبیرش کنید…ممنون

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر خواب شما نشان از یک دشمن خانوادگی است که در نزدیکی شماست و شما را ازار میدهد و اینکه شما در اینده با یک فتنه خانوادگی روبرو خواهید شد که باید در این امر از مادر همسرتان کمک بخواهید که ایشان از شما حمایت خواهند کرد و اینکه شما و موضوع را برطرف خواهند کرد .اما در مورد عالم واقعیت میتواند خانه ای که در ان ساکن هستید دارای جن و پری باشد که نشان بر خیر است و اینکه بر شما ضرری نرسانند و اما در مورد این موضوع با همسرتان مشورت نماید تا راه حلی بهتر بیابید .
    سربلند و پیروز باشید .

  • Pou

   درود.خاله شما درواقعیت نماز میخوانه؟

 287. نیلوفر

  سلام و خسته نباشید.
  خواب من به این صورت بود که تعدادی جن به صورت انسان وارد خانه ی یکی از فامیل های نزدیک شدند. سپس همه ی ما به شدت ترسیدیم. من به نمایندگی از جمع سعی کردم با فرستادن صلوات مانع آمدنشان شوم و با فرستادن صلوات ابتدا آن ها ترسیدند که بروند اما عصبانی شدند و تعدادشان بیشتر شد.

  سپس (چون من کلیمی هستم) سعی کردم با یادکردن از حضرت موسی این کار را انجام دهم.اما هیچ تاثیری نداشت.جن ها یکی یکی سراغ ما می آمدند و از ما بازجویی می کردند کارهای بد ما را به ما می گفتند و از ما شکایت کردند که درست است که شما ما را نمی بینید اما ما میان شما زندگی می کینم و به ما بی توجهی می کنید و برای جبران شدن کارهای بدمان شروع به کتک زدن و با بندبستن ما کردند و هریک را به نحوی شکنجه دادند.نوبت به من که رسید یکی از جن ها به من گفت کارهای بدت کمتر از دیگران بوده و کتک هایم خفیف تر از بقیه بود.

  سپس در صحنه ای دیگر این را نشان داد که هرکس حواسش نیست و برای اجنه غذایی کنار نمیگذارد یا کار بدی می کند سریع ظاهر می شود و او را متنبه می کند.
  این را هم خدمتتان عرض کنم که در ابتدای خواب، مدام جای یک جسمی را عوض می کردند و من احساس گیجی و آشفتگی می کردم چون هی جایش عوض میشد و من ترسیده بودم که چه اتفاقی قرار است بیفتد.

  در انتها گرچه دیگران صدای عذاب کشیدنشان می آمد اما من به وضعیت نسبی خوبی از لحاظ آرامش رسیده بودم.
  با سپاس از شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما بسیار پیچیده و دارای المانهای خاصی است که از دو فضای متفاوت نقل میکند اول اینکه نشان بر این دارد که شما در محیطی هستید در ان درگیری های لفظی به کرات مشاهده میشود و میخواهید این مشاجره ها را با صحبت های خوب و خداپسندانه پایان دهید اما تاثیری ندارد

   و اینکه شما با یک مشاجره خانوادگی روبرو خواهید شد که باید ان را حل کنید و اینکه در نزدیکتان افرادی هستن که با شما همیشه سره ناسازگاری دارند و شما را با صحبت هایشان میازارند و شما همیشه در برابرشان کوتاه امده اید و این که این بار اینگونه نیست و شما با انها برخورد قاتعانه خواهید کرد و در برابر ظلمی که به شما روا میدارند سکوت نخواهید کرد و شما به همین دلیل احساس ارامش خواهید کرد .
   و اینکه همانطور در قران امده است وجود جن و انس واقعیت دارد و باید به انها توجه کرد و انها را مورد لطف خود قرار داد تا ان ها هم شما را مورد محبت خود قرار بدهند.
   سربلند و پیروز باشید .

 288. بیتا

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم گربه کوچولوم رو پشت بومه درحالی که من گربه ندارم.اینور اونور میرفت هی صداش میکردم که بیاد پایین بعد از چن دقیقه پرید بغلم رفتم خونه گربم هی میرف گوشه های خونه به دیوار زل میزد من شک کردم که جن زده شده یه آینه گذاشتم جلوش دیدم هی صورتش عوض میشه و شبیه بچه میشه منم صلوات میفرستم هینکه صلوات میفرستادم اونم هی تقلا میکرد بعد از خواب پریدم
  ممنون میشم تعبیرشو بگیر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما گربه است و اینکه شما فردی ساده هستید و به ظاهر افراد و زبان انها بسیار زود اعتماد میکنید خواب شما نشان از این دارد که فردی در اطراف شما است که میخواهد شما را فریب بدهد و هر روز به یک شکل خود را به شما نشان میدهد و اینکه در انتظار فرصت است که به شما ضرری برساند و شما نباید گول ظاهر افراد رابخورید و بسیار هوشیارانه تر عمل کنید .
   سربلند و پیروز باشید .

 289. Z

  سلام من تو خواب دیدم که خونه ی خالم مهمونی رفتیم ولی خالم خونه نبود و منو مامانبزرگم و مامانم و زنعموم اونجا بودیم بعد مامانم گفت که دستگیره ی در داره میچرخه ولی کسی اونجا نبود یهو یه جن اومد جلو ما تبدیل شد به داداشمو و شبیه داداشم شد مام همش سوره میخوندیم ولی هیچیش نمیشد مام داشتیم از پله فرار میکردیم یهو تو حیاط خونه ی خودمون ظاهر شدیم بعد بابابزرگم سوار ماشینمون کرد جنه هم دنبالمون بود مام سوار ماشین شدیم و داشتیم میرفتیم خونه ی عمه ام

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دشمنی بسیار نزدیک دارید که ممکن است حتی کاری کند که برادرتان نیز با شما رابطه اش را از دست دهد.اما در خواب شما واضح است که بر ان غلبه خواهید کرد و این خود بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 290. حمیدرضا

  اقا سلام خسته نباشی من یه خوابی دیدم خیلی هم عجیب بود من داشتم راه میرفتم تا برم توی اتاق پیش همه ولی به اخر هاش که میرسیدم بدنم انگار فلج میشود و نمیتونستم داد بزنم که کسی بیاد کمک و هی پا های من سنگین تر میشود و یکی هی به من نزدیک تر میشود و من بسیار میترسیدم و انقد بهم انقد فشار میومد من از خواب میپریدم و یک چیز دیگه بعضی مقه ها من کار های که درخواب انجام میدم مسلا دستم رو بالا تو خواب میبردم این حرکت تو جسم من هم انجام میگرفت دلیل این هارو میشه لطفا بگین ممنون از وقتی که برای من گذاشتین موفق و پیروز باشید خدا حافظ

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب دارای تعبیر نیست و اضغاث احلام است و کابوس.
   سنگینی در خواب برای همه پیش می اید و دارای تعبیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 291. Adel

  من با خانواده ام در ترکیه هستیم تازه یه آپارتمان گرفتیم من خواب دیدم تو این خونه بالا سر تختم یه سایه انسان دیدم بعد یه سطلی که داخلش نمیدونم چی بود رفتم بیرون از اتاق تو دستشویی خالیش کردم وقتی برگشتم تو اتاق اومدم رو تختم بخوابم یهو برگشتم دیدم از در دیوار شیطان و جن و… دارن میان تو انقد بسم الله و… خوندم تا از خواب بلند شدم و یه چیز دیگه خودم احساس میکردم تو یه حالت خواب و بیدارم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای تعبیر از دو حالت نمیتواند خارج باشد.
   اول انکه این خواب خیلی به اضغاث احلام نزدیک است زیرا هیچ نماد و الگوویی در ان برای تعبیر موجود نیست. دوم انکه اگر بخواهید تعبیری برای ان داشته باشیم که بسیار دور از ذهن است به معنای وجود دشمنانی در اطراف شماست.
   صدقه بدهید و نگران نباشید
   سربلند و پیروز باشید

 292. Fatemeh

  سلام من چند روزه ک همش جن تو خواب میبینم دیدم ک یه قفل به دست طرف من میاد ولی اون قفل به یکی دیگه میزنه و از دست اون فردم خون میاد معنیش چی میتونه باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب جن همانگونه که بارها هم قبلا عرض کرده ام تعبیری به معنای دشمن وبدخواه شخص دارد ودر این خواب هم تعبیر خواب قفل به معنای دسیسه است و اینکه شما را نتوانسته است گرفتار کند خیر است و نشان از ان دارد که کسی که دشمن شماست برایتان توطئه ای خواهد چید ولی شکست میخورد.
   سربلند و پیروز باشید

 293. علی

  سلام
  خواغب دیدم تو جاده ام دوتا از دوستام منتظر بودن تا من برسم و قتی رسیدم یکی از اونا رفته بود دستشویی منم همراه داداشش رفتم دستشویی و قتی بهش رسیدم داشت با حالت متعجب از اتفاق داخل خونه برامون تعریف میکرد طوری که ما انگار داشتیم وقایع رو به چشم می دیدیم ( یک جن داشت یه مرده رو که نمیشناختیم دفن می کرد و خیلی عصبانی بود و سر مرده رو به کف قبر میزد و مردی که بالای قبر بود خاک روی هردو آنها هم جن و هم مرده ریخت به طوری که هر دو دفن شده و ما متعجب از این بودیم که چرا یک مرده باید درون یک اتاق دفن شود) و بعد از آن وارد سرویس بهداشتی تمیز شدم و شروع به ادرار کردن کردم (خیلی زیاد)و نگران این بودم نکنه سرویس کثیف بشه.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی بسیار عجیب است و تعبیر ان بسیار سخت اما باید بدانید که در این خواب اشاره ای به یک عاقبت شده است و ممکن است این عاقبت اشاره ای به خود شما و یا هر شخص دیگری باشد. در این خواب از عملی شما را بر حذر داشته است که ارتکاب به ان باعث عذاب الیم است و رنجی بی پایان.
   اما در قسمت اخر خواب هم نکته ای مثبت وجود دارد که همان ادرار است و به تعبیر این میتواند باشد که شما از مشکلی به دور خواهید ماند که تمام این الگوها ممکن است در زندگی واقعی شما معنا پیدا کنند و برای شخص معبر گنگ باشند.
   سربلندو پیروز باشید

 294. علی

  سلام
  تقریبا از سن ۱۱ سالگی این خواب رو میبینم دائمی نیست ولی گه گاهی این خواب تکرار میشه اوایل یکی بعد شد ۲ تا و این اخر هم ۳تا شدن
  توی خواب میبینم نیمه شب هست و من تو حیاط خونمون هستم که یهو ظاهر میشن و من کلا زبونم قفل میشه و هیچی نمیتونم بگم و اونا هم هیچ کاری نمیکنن و هیچ حرفی هم زده نمیشه ولی من کلا از ترس اونقد تقلا میکنم که از خواب میپرم همون طور که گفتم اوایل یک نفر بود و به مرور ۳ تا شدن( الان تقریبا ۱۰ سالی میشه ک دیگه تو اون خونه نیستم ولی همون خواب رو میبینم) میخواستم نظرتون رو بدونم ممنون میشم راهنمایی کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دوست عزیز این خواب تعبیر صادقه ندارد و مشکلی است و اشاره ای به ناخوداگاه شما و باید بدانید که برای رفع ان حتما باید با روانکاو مشورت کنید زیرا این مورد میتواند شما را ازار دهد.
   سربلند وپیروز باشید

 295. امیرعلی

  خواب دیدم ی جن تو آشپزخونه داره وسیله هارو جابه جا میکنه همه خانوادم رو از خواب بیدار کردم همه ترسیده بودن بعد ناگهان اتاقم رو دیدم که اون جن برای هر کدوم از ما دو آرزو رو برآورده میکرد و بعد از این کار با صدای عجیب پرواز کرد از در بالکن رفت بیرون

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما میتواند نشان از پری باشد و ترسیدن اهل خانه نشان بر امنیت پیدا کردن و ایمن شدن از بلا است این که برای شما ارزو براورده کرده است نشان از خیر است . وه این که تعبیر خوابتان به معنی روا شدن حاجت هم معنی خواهد شد و این که باید مقداری از افرادی که با شما اختلاف نظر دارن و اما نیتشان برای شما خیر است رانرنجانید و حد فاصله رفتاری را رعایت کنید .تا مشکل خاصی پیش نیاید . . اینکه خواب شما نیکو است .
   سربلند و پیروزباشید .

 296. سلام من خواب دیدم که یک جن تو خونست و می خواد کمکمون کنه. بعد که میره بعد از چند دقیقه ایفون زنگ میزنه از پشت ایفون هیچکی معلوم نیست .بعد که در و باز میکنیم میبینیم همون جنه هستش.بعدش جن ازمون درخواست دوتا روح میکنه و میگه باید روحتون رو به من بدین.تعبیرش چی میشه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به این معنی میتواند باشد که شما دارای یک دشمن خانوادگی هستید که بسیار با شما سرناسگاری دارد و در حال چیدن فتنه برای شما است و اینکه شما باید هوشیار باشید که گول ظاهر این شخص را نخورید که در ظاهر میخواهد به شما کمک کند و از ان طرف به شما نیرنگ بزند و درخواست روح از شما نشان این دارد که این شخص انقدر با روح و روان شما بازی میکند که شما را ازرده خاطر خواد کرد پس بسیار مراقب باشید که این دشمن خانوادگی که همیشه با شما مخالفت داردبه شما ضرری نرساند . صدقه بدهید که رفع بلا شود .
   سربلند و پیروز باشید .

 297. آهو

  خواهشا جواب منو بدید ثواب داره بخدا
  من چندوقت پیش با خانوادم یه دعوای کوچیک کردم و توی اون دعوا از مامانم دفاع کردم بعد یه چندوقت بااینکه از نظرروحی اذیت بودم خواب دیدم با خانوادم سر جسد یه موجود عجیب وایسادیم بعد ی حسی بهم دست داد ک مامانم اینو ب عنوان غذا واسه ما اورده نمیدونم چطور قیافه اون موجودو توصیف کنم ولی ی صدایی بهم الهام میکرد این جسد یه جن خوب بوده و گاهی اوقات جسد حرکات نامحسوسی هم داشت
  بعد دیدن اون منظره از نظر روحی خیلی تو خواب ناراحت شدم خیلی ترسیده بودم جوری بود ک تو خواب همش وابسته به والدینم بودم حتی ب مامانم هم گفتم از اون جسد خیلی ترسیدم یادم نیس مامانم چی گفت
  ولی یهو صحنه عوض شد و من تو اتاقم بودم و قسمت پذیرایی خونمون چندتا موجود سیاه و شاخ دار و لاغر بایه قدکوتا وایساده بودن ب نظر میرسید بلا پایین میپرن من خیلی ترسیدم ولی اونا متوجه من نبودن
  اینم بگم من تو دنیای واقعی خیلی دختر نترسیم ولی تو خواب خیلی پریشون بودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از نزاع خانوادگی است و اینکه جن در خواب به معنی فتنه ایست که در بیداری با آن روبرو میشوید و با اختلافاتی روبرو خواهید شد و اینکه در خانواده شما افرادی هستن که با شما اختلاف نظر دارند و به قولی دشمن خانوادگی محسوب می‌شوند که هم به بحث و جدال می‌پردازید و این بین مادرتان از شما طرفداری کرده و باعث ناراحتی بیشتر خانواده می‌شود پس آگاه باید که در بحث های خانوادگی زیاد خودتان را درگیر نکنید تا بحث ها پایان یابد و اوضاع منزلتان ارام شود.
   سربلند و پیروز باشید.

   • ملینا

    سلام من الان خواب دیدم که تو یه بیمارستانی هستم و انجا متروکه هس و یه استخر داره من با خانوادم رفتیم واسه شنا و یکی از دوستای داداشم که دختره به گفته ی خودش جن داره و همش مورد ازار و اذیت قرار میگیره باماهم بود…

    بعد شنا شلوارم که فهمیدم جن برداشته رو پیدا نکردم اصلا خیلی دنبالش گشتم تو خواب اما پیدا نکردم بعد که رسیدیم خونمون به مامانم گفتم که شلوارم نیس اما مامانم نداشت که اسم جن رو بیارم فقط گفت تو خوابت که اومد نمیدونم بگیرش یا نگیرش!

    بعد هممون رفتیم حموم شب بود که یه مرد غریبه هم باما بود که رفت تو اتاق که دید زنش رو جن برده و اون زن هم هندی بود…بعد هممون فهمیدیم که جن هس و دیگه بیدار شدم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟لطفا بگین

    • ملینا

     چرا تایید نمیشه؟

    • یاسین صداقت

     با سلام
     در این خواب الگوهایی هست که باید تعبیر شوند اما هر الگویی در خواب قابل تعبیر نیست و از این رو باید عرض کنم که این خواب نشان از ان دارد که شما کسانی در اطرافتان دارید که خیر شما را نخواهند و این خود برای شما خوب نیست و از طرف دیگر این دشمنی اگر ادامه یابد برای شما بسیار بد است و ممکن است لطمه ای به کسیکه دوستش دارید بزند و از این رو باید بدانید که هرکسی شفای مانیست و تنها کسی برای شما خیر است که حساب خود را پس داده باشد و در این خواب بیمارستان اشاره از ان است.
     سربلندد و پیروز باشید

  • وحید

   بنام خداونده بخشنده مهربان
   من هم در خواب دیدم که با یک جن شبیه انسان روبرو شدم در یک خانه‌ای ناشناس که از دستش فرار میکردم هرجا میرفتم دنبالم بود و در آخر دستشویی مرا گرفت باهاش جنگیدم بعد از خواب بیدار شدم….

   • یاسین صداقت

    با سلام
    فرار از جن در خواب خیر است و جنگیدن با ان هم به همین صورت اما اگر در خوابتان تسلیم ان شوید خیر نیست و به این معناست که دشمنی بر شما چیره می شود.
    سربلند و پیروز باشید

 298. کبری

  سلام من تو خواب دیدم مامانم و من تو خیابونیم مامانم داره ماجرای بحث با داداشمو برای کسی تعریف میکنه داداشم میگه بیا خونه کارت دارم. من تو ذهنم بود که میخواد دعوای بزرگی پیش بیاد به مامانم گفتم بزار من برم تو هم هرچیزی رو پیش هر کسی
  نگو. رفتم خونه دیدم داداشم با ی دختر پشت تلفن حرف میزنه گفت مامانو صدا کن من نگاه به پاهاش کردم دیدم سم بز شده گفتم ب من بگو هر کار داری بعد بسم الله گفتم غیب بشه ولی نشد و یه لبخند شیطانی هم به من میزد و چشاش ب طرز وحشتناکی شده بود و فقط لبخند میزد و نگام میکرد. تو خواب تو ذهنم گفتم اگ جن باشه با بسم الله میره این حتما شیطانه. رو صورتش تف مینداختمو چن تا بشقاب انداختم سمتش ولی چیزیش نشدمامانم نزدیک بود بیاد خونه که من دوییدم بیرون بگم نیا.بهش فهموندم ک باید از خونه بریم کلا.با ترس بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب جن اینگونه امده است که اول از همه نشان از یک فتنه است و و اینکه ان را در منزل خود مشاهده کنید نشان از دشمن خانگی است و محتمل است که اهالی ان خانه بر علیه شما جبهه گرفته اند و اینکه بر شما میخندد نشان از ناراحتی است که قابل رفع است و و دعواکردن شما با ان نشان بر صلح و سازش خانوادگی است که به خیر رفع خواهد شد و اما پایان به شکل سم مشاهده کرده اید که شکاف داشت نشان از یک ضرر مالی که که زیاد نیست و قابل جبران است و اینکه از موضوعی پریشان و بیمناک هستید که امنیت مییابید
   سربلند و پیروز باشید .

 299. علی

  سلام
  تقریبا از سن ۱۱ سالگی این خواب رو میبینم دائمی نیست ولی گه گاهی این خواب تکرار میشه اوایل یکی بعد شد ۲ تا و این اخر هم ۳تا شدن
  توی خواب میبینم نیمه شب هست و من تو حیاط خونمون هستم که یهو ظاهر میشن و من کلا زبونم قفل میشه و هیچی نمیتونم بگم و اونا هم هیچ کاری نمیکنن و هیچ حرفی هم زده نمیشه ولی من کلا از ترس اونقد تقلا میکنم که از خواب میپرم همون طور که گفتم اوایل یک نفر بود و به مرور ۳ تا شدن( الان تقریبا ۱۰ سالی میشه ک دیگه تو اون خونه نیستم ولی همون خواب رو میبینم) میخواستم نظرتون رو بدونم ممنونم

  • علی

   چرا پیامم تایبد نمیشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این نمونه خواب ها که بسیار تکرار می شوند دارای تعبیر صادقه نیستند و اشاره ای به مشکلی در روان فرد دارند و حتما باید برای غلبه بر این ترس درونی که شما را ازار می دهد به یک روانکاو حاذق مراجعه کنید که قطعا این موضوع قابل حل است.
   سربلند و پیروز باشید

 300. شکوه

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم رفتیم خونه یکی از اشنایانمون شب عروسی دعوت بودیم اما انگار مخفی عروسی بگیرن بزن وبکوب نداشت اول ی لباس مشکی پوشیدم بعد خواهرم گفت میتونیم لباس قشنگ بپوشیم جشن نیست اما عروسی داشتم دنبال لباس قشنگ میگشتم یهو مانتوم عوض شد واز همون جا ترسیدم وبه خواهرم گفتم اینجا جن داره گفت مسخره بازی در نیار گفتم لباسامو ببین تیره شده مگه اومدین تو اتاق روشن نبود هر دو شون گفتن چرا راست میگی خواهرم گفت برا همین دیشب تو روی تخت خوابیدی ما پایین یهو انگاربرگشتیم از مراسم با ناراحتی رفتم پیش مادرم گفتم شب پیشت بخوابم گفت بخواب یهو ی صدایی اومد پاشو شدم گفتم چیه ی پلیس بالا سرم بود گفت تو نبلید با هادی ازدواج میکردی ازدواجت درست نیست با عصبانیت برگشتم گفتم یعنی چی درست نیست اصلا تو کی هستی فکر کردی لباس پلیس بپوشی نمیفهمم جنی سریع پاشدم وبسم الله گفتم واونجا ی دراور بود روش ی اینه کوچیک اونم که بالا. سرم نشسته بود قیافشو عوض کرد ی چیز وحشتناک وسیاه وکثیف بوداومد جلوم من گفتم ازت نمیترسم داشتم بلند بلند ی سوره ای رو میخوندم که چشمم به اینه افتاد برش داشتم وبه سمتش گرفتم وگفتم برو از همون جایی که اومدی وبسم الله گفتم اونم رفت تو اینه منم اینه رو انداختم وشکوندم با جف پا رفتم روش بعد بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   درتعبیر خواب جن آمده است که اول از همه نشان از افکار آشفته فرد بیننده خواب دارد و نا احتی های روزمره و در تعبیر دیگر آمده است که اگرجن در خانه خود دیدید نشان اول بر یک رویارویی با یک فتنه خانوادگی است و بعد بر معنی یک دشمن خانوادگی که همیشه با شما سر ناسازگاری دارد و با نظر شما همیشه مخالف است و دیگران را بر علیه شما برای فتنه دوزی آماده می‌کند پس هوشیار باشید و از اینگونه جمع ها بپرهیزید و در مشاجره های خانوادگی تا میتوانید داخل نشوید.و تعبیر اینه شکستن نشان بر دوستی دارد که احتمالا شما او را از خود میرنجانید و باید دلش را به دست بیاورید.
   سربلند و پیروز باشید.

 301. Mar

  سلام.وقتتون بخیر.خواب دیدم با نامزدم توی جاده میرفتیم سیستان بلوچستان نزدیکای شهر یک دفعه طوفان گرد و خاک بودطوری که من جاده را نمیتونستم ببینم شیشه ماشینو کشیدم بالا.بعد داخل شخر بودیم که من میخواستم برم دکتر به خاطر همین رفتیم کلینیک اونجا متوجه شدیم که یک چیزی ازمون دزدیدن وقتی سراغ گرفتیم خندیدن و گفتن کار فلانی بوده که منظورشون جن بود و بهمون گفتن کجا توی محوطه میتونیم پیداش کنیم ما رفتیم توی محوطه که یک باغ بود که یک مرد خیلیییی قد بلندی مارو که دید فرار کرد ما دنبالش رفتیم که جلوی یک کمد ایستاد و وسیله ای که ازمون دزدیده بود که یک عروسک خیلی بزرگ بودو لرگردوند بهمون .من به خنده بهش گفتم اخه این چه کاری بود کردی که دیدم چشماش خیلی قرمزه و بعد ازش سوال کردم چرا چشمهات انقدر قرمزه و یکم نصیحتش کردم و بعد رفتیم .تا حالا خواب جن ندیده بودم و توی خواب هم نترسیدم.ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • Mar

   سلام.وقتتون بخیر.خواب دیدم با نامزدم توی جاده میرفتیم سیستان بلوچستان نزدیکای شهر یک دفعه طوفان گرد و خاک بودطوری که من جاده را نمیتونستم ببینم شیشه ماشینو کشیدم بالا.بعد داخل شخر بودیم که من میخواستم برم دکتر به خاطر همین رفتیم کلینیک اونجا متوجه شدیم که یک چیزی ازمون دزدیدن وقتی سراغ گرفتیم خندیدن و گفتن کار فلانی بوده که منظورشون جن بود و بهمون گفتن کجا توی محوطه میتونیم پیداش کنیم ما رفتیم توی محوطه که یک باغ بود که یک مرد خیلیییی قد بلندی مارو که دید فرار کرد ما دنبالش رفتیم که جلوی یک کمد ایستاد و وسیله ای که ازمون دزدیده بود که یک عروسک خیلی بزرگ بودو لرگردوند بهمون .من به خنده بهش گفتم اخه این چه کاری بود کردی که دیدم چشماش خیلی قرمزه و بعد ازش سوال کردم چرا چشمهات انقدر قرمزه و یکم نصیحتش کردم و بعد رفتیم .تا حالا خواب جن ندیده بودم و توی خواب هم نترسیدم.ممنون میشم تعبیرشو بگید.
   فکرمو خیلی درگیر کرده

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر خواب شما نشان از جن است که مذکر بوده است و اینکه در یک جای نا اشنا با این جن ملاقات کرده اید نشان از دشمنی غریبه برای شما دارد که قسد اسیب رساندن به شما دارد که اگر شما دارای فرزندی هستید این اسیب احتمالا برای فرزندتان است که با پس گرفتن وسیله خود رفع شده است و اینکه هم صحبت شدن با جن در کمال ارامش نشان از این است که شما منفعتی کسب خواهید کردو نشان از این دارد که شما با دشمنان غریبه هم دچار مشکل خاصی نخواهید شد .
    و اینکه از ان نترسیده اید میتواند توان شما را در روبرو شدن با مشکلات قوی عمل خواهید کرد .
    سربلند و پیروز باشید .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب مربوط به جن نیست و به دزد مروبط است و بسیار خیر هم هست و در ابتدای خواب گردبادی که بوده است به معنای مشکلی است که برای همه پیش اید و شما از ان مصون بمانید.
   دزد هم در خواب به معنای دوست است ودر این خواب هم برای شما به همین معنا است و احتمالا شما مجبور خواهید شد که دوستتان را نصیحت کنیدو او هم قبول خواهد کرد و اگر این اتفاق در اینده افتد دریغ نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 302. امیر

  سلام
  من در خواب دیدم که همه وسایل در هوا پرواز می کنند و تا به انها نگاه می کنم به زمین می افتند تا به اتاق دیگری می روم وسایل جا به جا شده و به جای خود باز می گردند
  من هر چه به پدر و مادرم می گویم که در خانه جن است قبول نمی کنند و می گویند که نباید اسم جن را آوردن بد است
  و آخر شب کنار پدر و مادرم خوابیدم و تا سرم را به زمین گذاشتم یک جن با صورتی سیاه و ناخن های بلند به من حمله کردم و من بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب به احتمال زیاد تعبیری صادقه ندارد زیرا با ترس دیدن ان از خواب بیدار شده اید ولی اگر بخواهید تعبیری برای شرایطی که ممکن است تعبیری داشته باشد بدانید به معنای دشمنی است که دارید و فقط خودتان میدانید و خانوادیتان این موضوع را قبول نمی کنند.
   سربلند و پیروز باشید

 303. ف.ج

  من نمیدونم خواب بودم بیدار بودم انگار ی چیزی بین خواب و بیدار از پشت گلوی منو گرفت چشام باز کردم دیدم همه جا تاریکه و احساس کردم ی جن پشت سرمه ولی از ترس ب پشت سرم نگا نکردم هی داد زدم جیغ کشیدم انگار هیچکس صدامو نمیشنید انگار آخر خودم و بزور از دستش خلاص کردم و انگار اون تاریکی از بین رفت ولی تمام بدنم بی حس شده بود میشع لطفا بگین این چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر ندارد و کابوس یا همان اضغاث احلام است و اصلا بابت ان نگرانی نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 304. حسن عابدی

  سلام
  بنده بعدازظهر خواب دیدم ک با یکی از آشناهای خودم جروبحث کردم بعدش یک گاو بزرگ ب سرعت نزدیک من شد درحالتی ک منو داشت له میکرد و وقتی ب من رسید پشت اون آشنام دراومد و شبیه یك زن شدبعدش من ی روزی داخل همانجا ک‌خانه خاله من بود درحالی ک آنجا یک باغ بود و الان خراب کردن استادیوم فوتبال شده ک من یک کشیده زدم ب صورت همان زن ک او نیشخند میزد ک بعدا میترسونمت بعدش من با پا روی شکم او زدم چنبار ولی دردش نمیومد و بعدش ازاون باغ با یکی اززنانی ک نمیشناختمش منوراهنمایی کرد تادم در باغ بعد گفتم چیه این زن گف والا شیطان یا جنه مراقب باش برو زود ازاینجا بعد اومدم بیرون ک دیدم دم مدرسه دوران دبیرستانمم ک میگفتن تعطیله ولی معلوم نبود باز بود یا بسته اتوبوس های زیادیو دیدم ک قرار بود دحتران مدرسه آنجا را ببرن اردو‌منو‌نبردن وقتی تلاش کردم برم باهاشون انقد اتوبوس زیاد بود ک ی راه باریک مونده بود برای راه رفتن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب تا حدودی خیر است وممکن است به این معنا باشد که شما دشمنی دارید که در ابنتدا ممکن است به شکل خیر خواه شما باشد اما درنهایت درون خود را نشان خواهد داد و از نیت پلید او آگاه خواهید شد و این خود دلیلی بر ان است که بدانید احتمالا جنس مونث است و همچنین بر او چیره خواهید شد.
   اما قسمت خیر خواب در اینجاست که شما پس از غلبه بر آن بسیار انتخاب های خووبی برای زندگی خود خواهید داشت و این خود دلیلی است بر سعادت شما.
   سربلندو پیروز باشید
   تعبیر خواب گاو

 305. احسان

  سلام اقای صداقت من دیشب خواب دیدم اما دقیق یادم نیست ولی یه خورده رومخم هست این خواب اما یادمه تو راه پله خونم ک یه پنجره هست یه چیزی از اسمون مثل جن و صورتش مخفی هست و من از ترس فک کنم میفتم و یه نامه کاغذی مثل این نامه های قدیمی بزرگ دستم میاد و دوباره پرواز میکنه میره ایا تعبیری داره یا نه
  دمتونم گرم با این سایت خوبتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این موجود در خواب و نامه به همراه هم تعبیر خواهد شد و ممکن است به این معنا باشد که شما را خبری خواهد رسید که خبر شما را شوکه خواههد کرد.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب نامه الامتو

 306. امیر

  سلام وقت بخیر
  من توی خواب یک جای نا آشنا با تعدادی آدم دیدم که بینشون بودم و فقط یک خانم رو بینشون می‌شناختم اونجاییکه بودم رو جن‌ها اومده بودن و بهم ریخته بودن و همه میترسیدم نمیدونم دلیل دیدنش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اینکه در جایی نا اشنا بوده اید به معنای خبر از اینده ای نا اشنا برای شما دارد که در خواب مشخص نیست که ان خانمی که برای شما شناس بوده است چه قصدی به شما دارد ولی باید بدانید که احتمالا این خواب به این شکل تعبیر خواهد داشت که شما در اینده ی نه چندان دور موقعیتی خواهید داشت که قبل از شما دشمنانتان برای شما ان را اماده کرده اند و باید بسیار اگاه و هشیار باشید که در ان صورت برای شما جز خیر چیزی نخواهد داشت.
   سربلند و پیروز باشید

 307. ناشناس

  سلام من خواب دیدم یه جن بهم کمک میکرد و یه جوری بود ک انگار بهم علاقه داشت ولی همین ک مطمئن شدم حضور داره شروع کرد به آزار و اذیتم معنیش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر خیری نداردو احتمالا به این معناست که شما به انتخاب خود با دشمن خود دوستی خواهید کرد که بسیار کاری ناپسند است اما جای خیر ان این است که شما بلاخره از نیت او باخبر خواهید شد و باید فکری برای خود کنید.
   از این رو بسیار در روابطتان دقت کنید و صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید.

 308. سعید

  سلام
  منو توخواب نمیدونم جن بود یا روح یه چنین حالتی داشت که باپسرعموم حرف میزدم یهو اونو دیدم بهم گفت آماده شو بریم دستمو گرفت بعد ازخواب پریدم
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   با توجه به تعبیر خواب جن احتملا به این معنا باشد که برای شما مشکلی پیش خواهد امد که ممکن است تنها شخصی که بتواند برای شما کارساز شود همان پسرعمویتان باشد.
   بسیار اگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید

 309. Mohadeseh

  سلام من خواب دیدم خونه ی مادر بزرگمم و اونجا هم پر از ادم بود بعد به من و دختر عموم گفتن برید از توی ماشین وسایل بیارید ماهم که رفتیم تا در ماشینو باز کردیم یک جن دیدیم و زود به خونه فرار کردیم بعد دیدیم هیچ کس نیست اون همه ادم غیب شده بودن بعد دیدیم که اون جنه نزدیکمون شد بعد یهو دیدم اون بابامه من ازش پرسیدم که چطور این کارو کردی اونم به من یه شربت نشون داد منم خوردم و درست شبیه به همون جنه شده بودم بعد رفتم بالا طبقه ی سوم چون همه ی بچه ها اونجا بودن البته هم سنوسال من بودن از ده سال به بالا بودن بعد رفتم و همشون بد جوری ترسیده بودن بعد بهشون گفتم که منم همین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب ممکن است به این شکل باشد که کسی در وجنات پدر شما و حتی هم اسم با ایشان دشمنی باشما خواهد کرد و شما خواهید توانست و بر ان غلبه کنید اما باید بسیار بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده ایشان بر شما چیره نگردد که سبب شود درون شما نیز همچون خود او به دشمنی با دیگران عادت کند.
   حتما صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 310. متین

  من چند شبه که خواب میبینم یک جن که نامرئی هستش من را اذیت میکنه هیچوقت مرا ول نمیکند همیشه هم در خونه هستش
  واقعا دیگه خسته شدم خاطر اینکه هر شب همین خوابو میبینم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از احوالات فکری و روانی شماست و این که یک خواب را به دفعات مکرر ببینید نشان بر خواب صادقه نیست و نشان از مشکلی فکری است که شما را اذیتت می‌کند و باید برای آن راهی پیدا کنید که فکرتان را قبل از خواب با خواندن سوره‌ای حمد و توحید ارام کنید و در فرصت های دیگر با روانکاو صحبت کنید. تعبیر خواب جن نشان بر دشمن خانوادگی است که با شما در جدال میباشد و در مورد هر مسئله ای با شما اختلاف نظر دارد و احتمالا با فتنه های روبرو میشوید که از طریق اعضای خانواده شماست.
   سربلند و پیروز باشید.

 311. محمود

  با سلام.
  من خواب دیدم که داخل یه جایی بودم شبیه خونه های متروکه که یه اتاقک جدا اونجا وجود داشت.
  یهو دیدم در اتاقه خود به خود باز شد ولی هیچکس اونجا نبود.
  بار دوم توی همین خواب، دوستم همرام بود گفتم ی اتاقی هس جریانش اینجوریه خیلی ترسناکه
  بردمش اونجا داد زدم، جن بیا بیرون، دره مجدد باز شد ولی کسی نمیومد بیرون.
  ممنون میشم اگه تعبیر داره بهم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب جن آماده است که اول نشان از احوات روحی بیننده است که نشان بر آشفتگی روحی دارد و وجود ترس در امور زندگی و مسائل روزمره و تعبیر بعد نشان از دشمن بیگانه ای دارد که به شما آسیب نمیرساند و مزاحمتی را برای شما ایجاد نمی‌کند و دیلی بر نگرانی وجود ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 312. زهرا

  سلام من درخواب دیدم که جن در خانه ماست و مادرم با آن در ارتباط است اما نامریی است و بعدش شخصی که نمیشناسمو دیدم که جن زده شده و در یه مکان نا معلوم من محکم دستا و پاهاشو گرفتم و مرتب قرآن از حفظ میخانم که در نهایت آیت الکرسی خوندم از خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب ممکن است به این صورت باشد که مادر شما باکسی اشناست و یا اشنا خواهد شد که خیر ایشان را نخواهد و به همین دلیل ان شخص بتواند اسیبی به خانوادیتان بزند که شما در این خواب به عنوان کسی که بتوانید ان را نجات دهید امده است و این خواب برای شما بسیار خیر است.
   بسیار در روابط مادرتان اگاه باشید و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 313. مهدی

  باسلام؟من درخواب دیدم خواهرم باشوهرش حرفش شده ومادر شوهرش هم درخانه ماهست برادرزاده ام کنار من نشسته و مادرمم کنار مادرشوهر خواهرم روبروی ماهستن ک مادرم ب خواهرم حرف یادمیدهد ومن ازاین کار میخوام صرف نظر کنه !برقای خونمونم نبود خواهرم میره توحیاط وبعد مادرشوهرش میگه من دیشب جن زده شدم کارایی کردم خودمم نفهمیدم وپسر همسایه پشتی منو گرفته زده زمین تاادامه ندم ومن توصورت برادرزادم نگامیکنم باتعجب واونم بمن نگامیکنه و من میگم ک الکی نگید اخ اون پسره هم گفته ک همچین کاری کرده؟و بعد یهو از آشپزخونه ی صدا اومد بعد ی شیع سیاه تقریبا بیضی همه خونرو تکون داد و رفت سمت مادرزن خواهرم اما کلا قصدش من بودم ومنم تا بیاد سمتم جسم اهنی برداشتم گرفتم سمتش بسم الله گفتم صلوات و… اما تاثیری نداشت روش یگم تقلا کردم اما احساس کردم نصف خوابم نصف بیدار !لطفا کنید جواب منم بگید واقعا خوابای زیادی میبینم گ معنی دارن

  • مهدی

   چراجواب نمیدین؟؟؟

   • یاسین صداقت

    با سلام
    خوابتان را مجددا ارسال بفرمایید .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما المان‌های مشخصی برای تعبیر ندارد و آنچه که بیان شده خواب صادقه تلقی نخواهند شد و به جز دیدن جن که به معنی دشمن تعبیر شده است. و هر گاه در خواب جن مشاهده کردید نشان بر وجود کشمکش ها و بحث های خانوادگی است که شمارا درگیر آن خواهد کرد که در آن ها مخالفت های خانوادگی را خواهید دید و به تعبیر دیگر جن نشان از دشمن خانوادگی است که همیشه شما را در بین خانواده و جمع مورد اذیت قرار می‌دهد و با شما مخالف است. پس سعی کنید تا میتوانید در این نزاع ها خودتان را دور کنید تا رامش را به خود بر گردانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 314. حسینی

  سلام
  خواب دیدم که با فامیل دعوا کردم و آن ها را کتک زدم که باعث شد همه ازم متنفر بشن و خیلی تنها شده بودم و فقط دنبال مادر بزرگم بودم که چند سال پیش فوت شده میخواستم برم پیشش و گریه کنم و وارد قبرستان ناآشنا و زیبایی شدم و دنبال قبر گشتم اما پیدا نکردم( تو خواب احساس کردم اونم ازم متنفر شده و نمیخواد منو ببینه) و وارد اتاقی شدم که قبر بچه ها بود و مادر یکی از اون بچه ها روح بود و بالای سر قبر بچش بود از اینکه اونجا رفتم عصبانی شد انگار مزاحمش شده بودم و من رو تا خونه ای که ناآشنا و مانند قصر بود دنبالم کرد و اونجا من و فامیل هایی که اصلا نمی شناختم(غرییه) می ترسوند و اصلا بیخیال نمیشد
  تا اینکه از ترس بیدار شدم
  روح سیاه رنگ بود صورتشو نمیتونستم ببینم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که احتمالا روزی پر از کشمکش روانی را پشت سر گذاشته اید وبا روان ارام به خواب نرفته آید و این که وجود جن در خواب هم همین را می‌گوید که روحتان درگیر مسائلی است که شما را آزار میدهد و اما تعبیر خوابتان این میتواند باشد که دعوا در خواب دوستی است با آن افراد اگر آشنا باشند و در بین آنها محبوب خواهید شد و اینکه خود را تنها دیده اید باز بر می‌گردد بر آن که در کاری گرفتار و دچار مشکل شده اید و نیاز به کمک دارید و اینکه خوابتان این را بازگو می‌کند که شما با یک فتنه خانوادگی روبرو میشوید که خانوادتان با شما مخالفت های دارند و هم رای شما نیستند و وجود جن نشان از دشمن خانوادگی است.
   سربلند و پیروز باشید.

 315. یونس

  سلام ، من تو‌المان زندگی میکنم و دوست دخترم المانی هستش ، تو خواب دیدم که وقتی به خونه بر میگردم دوست دخترم تو یه خونه تاریک بودش که تو طبقه دوم بدوش و یک اتاق بیشتر نداشت و و وقتی حرف میزد گلوش باد میکردش وقتی من دیدمش متوجه شدم که کلوش مثل یه صورت برعکث به صورت خودش چسبیده وقتی حرف میزد گلوش باد میکرد صداش تغییر میکرد و بسیار وحشت ناک میشد من خواستم کمکش کنم ولی نتونستم و گفتم که نیاز به کمک دارم که این جنو از بدنش خارج کنم که از خاب پریدم ، تصویری که میتونم بدم اینه که این حالت یه صورت برعکس کله دوست دنترم تو گلوش تشکیل شده بود که لبش با لب دوست دخترم یکی بود ولی سرش وقتی حرف میزد زیر گلو با باد شدن ضاهر میشدش و صدایی کلفتو ترسناک داشتش معنیش چی میتونه باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از وجود ترسهای است که از آنها هراس دارید و توان رودر رویی با آنها را ندارید و ناخودآگاه شما آنها را برای شما به شکل های دیگر نشان داده و شما آنها را در خواب تجربه می‌کنید. محتمل است که موضوعی بین شما و این شخص باشد و شما توان گفتن آن را ندارید و ترس این را دارید که با گفتن موضوع چه اتفاقی می‌افتد. و تعبیر بعدی وجود مخالفت های است که با شما می‌شود.
   پس به سراغ راه حل ها بروید و از موضوع فرار نکنید تا روانتان ارام تر شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 316. آیدا

  سلام من خواب دیدم با یه جن دوست شدم و از اون پرسیدم که پسر من در آینده چه شغلی خواهد داشت که یک جاروی بزرگ برداشت و شروع کرد به جارو کشیدن میخواستم ببینم تعبیر چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر خوبی ندارد زیرا در تعابیر خواب امده است که دوستی با اجنه به معنای مجاورت با دشمن خودتان است و از این رو ممکن است این خواب به این شکل تعبیر گردد که شما برای انکه فقط یک سری چیزهای بی استفاده به دست اورید در اینده با شخصی یا اشخاصی که دشمن شما هستند مصاحبت خواههید کرد و از این رو باید از این کار بپرهیزید.
   سربلند و پیروز باشید

 317. امیرعباس

  سلام خواب دیدم که جن رفته توی بدن یک بچه سه یا دو ساله و اون پسره قیافه اش آشناست ولی هر کاری کردم یادم نیومد بعد یه من گفت من ساعت ۲:۱۰مُردم و علت مرگ اش را ام گفت بعد من بسم الله گفتم یهو غیب شد و بعد هی گریه میکرد انگار میگفت من و نبر من و نبر میخواستم ببینم تعبیرش چی هستش

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اینکه در خواب احساس کرده اید که ان صورت برای شما اشناست و در حالی که اینگونه نبوده است باید عرض کنم تعبیری ندارد اما این بچه در خواب ممکن است به معنای نتیجه ی کار شما باشد و ثمره ی چیزی که برای ان زحمت خواهید کشید واز این رو این خواب برای شما به این صورت تعبیر خواهد شد که شما دست رنجی که برای ان زحمت کشیده اید را به واسطه ی ارتباطی که ممکن است با شخصی باشد از دست خواهید داد زیرا ان شخص دشمن شما خواهد بود.
   از این روبسیار در روابطتتان تعمق کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 318. ناشناس

  سلام من دیشب خواب میدیدم که در طبقه زیر همکف زندگی میکنیم و مهمان داشتم
  همزمان دخترم وارد اتاق شد ونشست کنار مهمانها
  بهد یکدفعه صدای دخترم رو از اتاق بغلی شنیدم که داشت با پدرش بازی میکرد
  ومتوجه شدم که اینی که تو اتاقه جن هست
  پس شروع کردم به بسم الله گفتن و اون صورتش سیاه میشد
  ودعواش میکردم که از بین ما برو و بقیه مهمانها گریه میکردن از ترس
  اخر بیرونش کردم دوباره اومد وباز فهمیدم جن هست بازم با بسم الله گفتن و دعواش کردن بیرونش کردم و اون صورتش سیاه شد
  تو خواب هیجان داشتم و کمی ترس ولی من از بقیه شجاع تر بودم و بیرونش کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از اختلافات خانوادگی است که احتمالا به این شکل بر شما ظاهر شده است . در تعبیر جن امده است که نشان بر دشمن خانوادگی است که شما را مورد اذیت قرار میدهد و همیشه سر ناسازگاری با شما دارد و شما هم در جنگ و جدال با این افراد هستید و اینکه ترس از جن در خواب نشان بر امنیت یافتن است و گفتن اسماء متبرکه و نشان بر رفع شر و بدی این خواب را برای شما دارد ولی اینگونه خواب ها از افکار اشفته هم متشکل میشود و جای نگرانی نیست .
   سربلند و پیروز باشید .

 319. صمصام

  سلام.من خواب دیدم شب در خانه یمان در تاریکی نشسته ام و جنی وارد بدنم شده و کنترل و اختیار بدنم را از دست دادم و چند بار این اتفاق افتاد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب از دو حالت برای شما خارج نیست.
   اول انکه اگر در خوابیتان بسیار ترسیده اید که این خواب اضغاث احلام است و باطل.و اگر نه باید بسیار هشار باشید زیراکه ممکن است دشمنی داشته باشید که زمام کارهایتان را به دست بگیرد.
   سربلند و پیروز باشید

 320. Media

  سلام،من خواب دیدم که یهو از داخل حیاط صداهای وحشتناکی میاد. بعد با مادرم رفتیم طرف پنجره تا ببینیم چیه؟تا پنجره رو باز کردم. جنی مونث جلوم ظاهر شد و لبخند وحشتناکی زد و گفت:بدبخت بیچاره.
  بعد دیهو مادرم ناپدید شد و دیگه ندیدمش. میخواستم بسم الله بگم تا ازم دور شه اما نمیتونستم حرف بزنم و تکون بخورم. به سختی تونستم بگم ب…سسسم..الل..اللله اما نرفت.
  قهقهه ای زد و بعد توسط مادرم بیدار شدم که بهم گفت:تو خواب داشتی چیزی زمزمه میکردی. تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر ندارد و صرفا اضغاث احلام است و هیچ نگرانی از بابت این خواب برای شما وجود ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 321. رو

  با سلام
  من خواب دیدم که یه جن مذکر تو خونمون بود من ازش میترسیدم و فرار میکردمو خودمو تو حموم قایم میکردم . یه میله ای که کنار پنجره حموم بود رفتم رو اون سوار شدم تا اگه جن اومد خودم از تو پنجره پرت کنم بعد که دیدم جن نیومد از رو میله اومدم پایینو رفتم بیرون در اتاقمو که باز کردم دیدم خواهرم اونجا خوابیده که یهو جن اومدو منم زود درو بستم بعدش دیدم که بابام و مادربزرگم دارن با اتیش جنو میکشن. جنو که کشتن من تازه صورتشو دیدم که خیلی زشت بود و اصلا برام اشنایی نداشت بعد که خواهرم از خواب بیدار شدو از اتاقم اومد بیرون احساس کردم که یه جن تو جسمشه و خواهرمو تسخیر کرده
  خیلی ممنون میشم که تعبیر خوابمو بگین
  خسته نباشین خدا قوت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از دشمن خانوادگی است که با شما در امور خانوادگی همیشه مخالفت دارد و از افراد خانواده میباشد و این که شما ترس داشته اید نشان از ایمن پیدا کردن در واقعیت است.
   سربلند و پیروز باشید.

   • ستایش دخت مقدم

    سلام آقای صداقت من خوب دیدم یه جن تو خونمون بود اما خونه خونه‌ی خودمون نبوداون جنه نامرئی بود…من تو آشپز خونه بودم دیدم وسایلت دارن نمونه میخورن بعد دیدیم من یه نفر بغل کردم که اونو نمی‌شناختم اون داشت گریه میکرد بقلش کردم از لابه لای بغل کردن دیدم قاشق چنگال‌های پشت سر اون شخص ناشناس داشت گریه میکرد من نگاش کردم گریش قعط بود ولی سریع شروع به گریه کردن کرد اون یه چند نامرئی بود وقتی اون صحنه رو دیدم نفسم گرفت و نمی‌تونستم حرف بزن با بدو بدو به سمت اتاقی که مامانم و ابجیم اونتو بودن رفتم نمی‌تونستم حرف بزنم نفسم داشت بند میومدمامانم و ابجیم داشتن تصویری تو واتساپ حرف میزنن ابجیم منو دید اما محل نداد انگار منو نمی‌دیدم اونا به نظرتون تعبیرش چی بوده

    • یاسین صداقت

     با سلام
     این خواب تعبیری خیر برای شما ندارد اما میتوانید که جلوی ان را بگیرید و به این صورت است که شما احتمالا کسی در زندگیتان هست که انسان خوبی است و شرری ندارد اما به واسطه ی او و به وطری که ندانید برای شما ممکن است شرری و بلایی به وجود بیاید که خانوادیتان از شما زده شوند و این بسیار نایمن است و از همین رو باید که برای اتفاقاتی که در اینده ی نزدیک برایتان پیش می اید بسیار اهمیت قایل باشید تا انشالله هر کجا که بتوانید جلوی بلا را بگیرید.
     صذقه ببدهید
     سربلند و پیروز باشید

 322. Mahsa

  سلام
  خواب دیدم صاحب کار قبلی من توسط جن ها ربوده شده و چون من شاهد این ماجرا بودم،از طرف جن ها تهدید شدم که اگر این ماجرا جایی درز کنه توهم ربوده میشی من با ترس و لرز کارهامو انجام میدادم ولی انگار دنبال راه چاره بودم تا به بقیه بگم چه اتفاقی افتاده..البته اینم بگم با یکی از دوستانم ک تازه باهاش آشنا شدم در میون گذاشتم اما انگار کاری از دستش بر نمیومد…هیچ کدوم از این وقایع تعبیر خاصی داره بنظرتون؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   قطعا این خواب دارای تعبیر است.تعبیر خواب جن همانگونه که بارها عرض کرده ام به معنای دشمن است و این خود در اینجا به این معنای خواهد بود که برای ایشان مشکلی پیش خواهد امد که شما به علتی که ممکن است در خواب اشاره ای بسیار کوچک به اان شده است سر باز میزنید و به همین دلیل این خواب برای شما نشان داده شده است که میتوانید از ایشان خبری بگیرید که ممکن است کمک شما را لازم داشته باشند و خیر شما هم در گرو این کار باشد.
   سربلند و پیروز باشید

   • ایرج

    سلام اقای صداقت من چندین باردر خوابم در یک دستشویی عمومی بودم و هر بار خواستم برم دستشویی مرا اذیت میکرد و نمیگذاشت برم این چه تعبیری داره

    • یاسین صداقت

     با سلام
     این خواب تعبیر واضحی دارد و احتمالا به این شکل است که شما را موقعیتی پیش خواهد امد که به خیری و رزقی برسید اما دشمنی دارید که سنگ اندازی در کار شما میکند و نخواهد گذاشت که به ان خیر دست یابید.
     سربلند و پیروز باشید

 323. خانم گل

  سلام وقتتون بخیر و خسته نباشید، ببخشید من خواب دیدم که رو تخت تو اتاقم به پهلو خواب هستم و یکهو احساس میکنم پاهایم تحت فشاره چشامو تو خوابم باز کردم و دیدم یه پام اومده بالا خواستم تکونش بدم نتونستم بعد نگاه کردم کنار پام یه جن یا روح مشخص نبود قیافش اخه انگار یه شنل مشکی بود حالت جسمی نداشت و کلاه کاملا جلو و من اصلا قیافش رو ندیدم کنار تختم ایستاده من خیلی ترسیدم و خواستم حرف بزنم اما هرکار میکردم صدام در نمیومد و صدای خواهرمو تو اتاقش میشنیدم اما نمیتونستم صداش کنم تا اینکه بعد از تقلا صدام درست شد و تو دلم بعد بلند هی بسم الله میگفتم و صلوات و مامانمو صدا زدم چن بار که او شنل مشکیه رفت عقب عقب بازم چهره ای دستی چیزی اصلا مشخص نبود و من هی بیشتر صلوات و بسم الله میگفتم و هی تو اتاق سرگردون بود انگار میخواست بره بیرون و من هی با پتو دنبالش میکردم و بهش پرتاب میکردم انگار میخواستم بیرونش کنم که یهو تند با همون سرگردونی رفت کنار پنجره اتاق که نمیدونم بره چی من از خواب پریدم وقتی از خواب پریدم دیدم واقعا به همون حالتی که توخوابم خوابیده بودم دراز کشیدم و همونجوری صدای خواهرم میاد و اتاقم تاریکه مثل تو خواب تقریبا ساعت ۴ ربع کم صبح این خواب رو دیدم،خیلی ترسیدم ممنون میشم راهنماییم کنید واقعا ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در اینکه این خواب تعبیر داشته باشد و یا اینکه اضغاث احلام باشد شک وجود دارد .اما میتوان گفت کهاگر بخواهیم ان را هم تعبیر کنیم الگوی خاصی به جز جن در این خواب وجود ندارد که اگر هم از ان منظر نگاه کنیم خوابی خیر است زیرا در تعبیر خواب جن امده است که اگر شما ان را فراری دهید برای شما بسیار خیر است و به معنای رهایی از موضوعی است که بدان درگیر خواهید شد.صدقه بدهید و ایمانتان را تقویت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 324. ملیحه

  سلام آقای صداقت روز,بخیر
  دیشب اول خوابم حس کردم وخواب دیدم که مردی جن کنارم خوابیده ومیخواست منو بغل کنه…خیلی ترسیدم و آنقدر ذکر گفتم که از خواب بیدار شدم.البته قبل از خواب در خانه حس کردم یه وجود خارجی تو خونه است اما جدی نگرفتم.
  چه تعبیری دارد?مرسی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن به گفته معبران بزرگ نشان از دشمنان خانوادگی دارد و افرادی در خانواده با شما مخالفت میکنن.
   و قطعا خواب شما از ترس که قبل از خواب حس کرده اید متشکل شده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 325. ستاره

  سلام
  دوروز پیش خوابی دیدم برام عجیب بود کنار یک میزی نشسته بودم یک فنجان معکوس روی میز گذاشته بودن پتو سبز رنگی کنار میز بود دستم رو زیر پتو کردم دستم رو می کشیدن دوبار دستم رو بردم بازور بیشتری دستم رو گرفت انگاری درخواستی داشت خیلی ترسیده بودم
  لطف کنید تعبیر این خواب رو بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما می‌تواند بر این معنی باشد که کسی از افراد خانواده شما که با شما در مسائل خانوادگی مخالف است و همیشه شما را مورد اذیت زبانی قرار داده است از شما خواسته ای دارد و اگر شما می‌توانید آن را انجام دهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 326. نوشین

  سلام.من خواب دیدم که ازخواب بیدارشدم و خودم رو دیدم که توی خونه بود.باترس بلندشدم و درو قفل کردم و به برادرم گفتم اونهم میدید.واینکه بره ی سیاهی داشتم ک بغل کرده بودم همونجور ک توی بغلم بود ب چشماش نگاه کردم کامل سیاه بود ولی مظلوم.ب دلم افتادو فک کردم اون یه جنه و سریع بسم الله و ایت الکرسی رو خوندم.بره یهوتکون شدیدی تو بغلم خورد.بردمش پیش مادرم و اون سرش رو برید.دیگه چشماش کامل سیاه نبود و مردمکش مشخص بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   انشالله که خوابی خیر است و ممکن است به این تعبیر باشد که شما را خیری خواهد رسید اما این خیر نیاز به دادن بخشی از ان است تا برای شما کاملا اسودگی اورد و از این رو اگر در اینده به شما چیزی برسد باید بخشی از ان را به عنوان صدقه یا خیرات بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 327. نجفی

  سلام ممنون از شما، منم دیشب خواب دیدم در ساختمانی که تقریبا شبیه محل کار قبلی ام بود به همراه همکارم هستیم و ایشون بمن گفت دوبار در این ساختمان جن دیدم و دوستم را مجبور میکنه کارهایی انجام بده ، مثلا خود جن تمام دیوارهای یک اتاق سفید را دودی کرده بود و همکارم را مجبور کرده بود روی تخته سفید همان اتاق، خطهای سیاه بکشه.
  من از حرفهای دوستم ترسیدم و باهم داخل راهرو در حال راه رفتن بودیم که یک خانمی لاغر و قد بلند و لباس سرتاپا صدری جلومون بود که صورتش را نمی دیدم و من به شوخی به همکارم گفتم : شاید این جن باشه
  بعد اون خانم سرش را بالا گرفت و نگاهم کرد که بسیار چهره ترسناکی داشت و انگار گوش شبیه حیوان داشت و بعد منو تعقیب میکرد ، از اونجا به بعد دیگه همکارم با من نبود و منم از دست اون موجود فرار میکردم
  لطف میکنید تعبیرش را بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که قبلا هم بارها اشاره کرده ایم در تعبیر خواب جن امده است که ممکن است به معنای دشمن باشد و در این خواب هم دلالت بر ان دارد.احتمالا این خواب را بتوان به اینگونه تعبیر کرد که همکار شما دشمنی دارد که مربوط به محل کار شماست و این موضوع برای شما هم مشکل ساز خواهد شد ولی در تعابیر امده است که رهایی از جن خیر است و به معنای برطرف شدن گزند دشمنان است و ممکن است بر اساس نشانه های خواب این دشمن مونث هم باشد.
   صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

   • نجفی

    ممنون از وقتی که گذاشتید و پاسخ خوبتون
    توکل بر خدا

 328. M.J

  سلام
  من خواب دیدم که در خانه خودمون بودیم و گیاه عجیبی بود که در خواب ، من احساس می کردم شوم هست و زمانی که اتفاق بدی می افتاد زرد رنگ و بد بو می شد و اینکه مادرم نیز جن زده شده بود .
  مادرم داخل اتاق من بود و جلوی کمد دیواری نشسته بود و یک طرف صورتش سرخ شده بود و همون گیاه پشت سرش بود .
  من اولین نفری بودم که مادرمو دیدم و سریع به پدر و برادرم موضوع را گفتم .
  در خواب من می دونستم همه ی این ماجراها تقصیر گیاه بوده است و همش بهش ناسزا می گفتم و مادرم عصبانی شد .
  متاسفانه دیگه هیچی یادم نمیاد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از دشمنان خانوادگی دارد که مادر شما را اذیت می‌کنند و او را لحظه‌ای رها نمی‌کنند که آرامش یابد پس آگاه باشید از وجود این افراد و مراقب مادرتان باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

   • M.J

    ممنون به دلیل وقتی که گذاشتید.

 329. saman

  با سلام
  من خواب دیدم منزل یکی از دوستانم بودیم همسرم رفت داخل اتاق ک استراحت بکنه بعد از مدتی رفتم که او را بیدار کنم حس کردم داره خواب بدی میبینه بعد که تکانش دادم فهمیدم که جنی وارد جسم او شده که چهرش تغییر کرده وقتی خواستم برم دیگران را صدا کنم پای مرا گرفته بود و ازم خواهش میکرد که به دیگران چیزی نگنم ولی به صدای خیلی وحشت ناک
  لطفا اگر که امکانش هست تعبیر خواب من را بگید ممنون میشم چون واقعا مضطربم از این خواب

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن نشان از دشمنانی است که به شکل دوست هستند و افرادی که در خانواده شما هستند و بر علیه شما حرفهایی می‌زنند. و شما از آنها بی خبر هستید. پس آگاه باشید که با چه افرادی هم صحبت میشوید. و تا میتوانید از بگو مگو دور باشید صدقه بدهید و نگران نباشید
   سربلند و پیروز باشید.

 330. diana

  سلام
  توی خواب دیدم که دارم میرم با یه شخصی که مذکر بود سر یه مسئله ای صحبت کنم که جلوی در خونه ی اون فرد یه جن مذکر که البته اون موقعه هنوز نفهمیده بودم جنه جلومو گرفت و پرسید با کی کار دارم وقتی جوال دادم عصبی شد
  بعد از اتمام صحبتم با اون شخص که اصلا باب میلم نبود و باعث شده بود عصبی بشم از خونه اومدم بیرون
  اونم‌اومد سمتم و بهم گفت که جنه و عاشقمه و نمیزاره من با کسی باشم الانم باید باهاش برم جایی که اون میگه
  میشه تعبیر اینو بگید؟
  و اینکه من یه جورایی میتونم با اجنه ارتباط برقرار کنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از ارتباط گرفتن با جن نمی‌باشد. و خواب شما یک خواب معمولی است که همگان آن را می‌بینند پس ذهن خود را به موضوعات بهتر و سودمند تر متوجه کنید. تعبیر خواب جن به گفته معبران دشمن است که باید مراقب دشمنان خانگی باشیم که در خانواده شما هستن و همیشه مخالف جبهه می‌گیرند و شما با این رفتار از طرف آنها اذیت میشوید پس باید آن را به صورت واقعی حل کرد تا به این طریق در خواب دچار کشمش نباشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 331. mrym

  سلام … من خواب دیدم خونمون رو عوض کردیم و با یکی از دوستانم که فقط اشنا بود تو خونه بودیم ..و چند وقت بود احساس حظور جن داشتیم … بعد با جن ها در افتادیم اول اونا خیلی ناراحت بودن یادمه من با اینکه میترسیدم ازشون میپرسیدم چرا ناراحتن ! و دیدم کارساز نیست از خونه رفتم بیرون تو ماشین خوابیدم … اولش همشدن نامرئی بودن بعد یکی تو ماشین بود گفت ماشینو روشن کن (دختر بود) بعد راه افتادیم رفتیم یهو ظاهر شد گفت میدونی تو اهل این خانواده هستی .. بعد دوتا مرد ظاهر شدن گفتش این پدر و برادر توست من بهشون گفتم باشما حرف میزنم بدنم خیلی دید میگیره (واقعا تو خواب حس کردم پهلوم بدجوری گرفته ) برگشتیم خونه … هنوز یه جن مونده بود ک خیلی ناراحت بود .. رفتم سمتش و اون جن قبلیه به من گفت این خواهرته تو خواهر جنی داری تو خودم اهل جن ها هستی .. من با اون جنی که ناراحت بود از من کلی صحبت کردم که ببینم چرا ناراحته واون دراخر اشک ریخت و دلخوری رفع شد و بغلم کرد …ی باد شدیدی اومد … و اون منو با تمام وجودش بغل کرد … دیگ یادمه تو خواب از اون بغل به بعد هیچی نترسیدم … و اونا در طول خوابم خاطرات از بچگی تا بزرگ سالیمو تعریف کردن که باهام همراه بودن … و همشم تاکید داشتن من جز خانوادشونم …

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب جن اول از همه از افکار و ناخودآگاه شکل می‌گیرد که از دوران کودکی و با تعاریف بزرگسالان برای هر فرد شکل گرفته است. و اینکه آنها شما را عضو خانواده جت دانسته اند این از همینجا سرچشمه گرفته است. واینکه تعبیر خواب شما نشان از افرادی دارد که در خانواده شما هستند و با شما مخالفت دارن و به تعبیری دشمنان خانوادگی نام می‌گیرند و باید از بگو مگو خود را دور کنید و تا اسیبی نبینید.
   سربلند و پیروز باشید.

 332. Mobina

  سلام
  توی خواب خالم پسر خالم و شوهر خالمو پدر بزرگم و مادرم دیدم هیچ کدوم نمی ترسیدن فقط من بودم ک میترسیدم خونه شکلش عوض میشد و وقتی من تویی خونه تنها بودم در خونه محکم بسته میشد .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما جن است که شما آن را احساس کرده اید و نشان از ترسهای درونی دارد ولی معبران بزرگ گفته اند که ترس از جن در خواب نشان از امنیت واقعی در زندگی است و اینکه شما در زندگیتان آرامش و امنیت را می‌بینید.
   سربلند و پیروز باشید

 333. Pariiiiisa

  سلام.این خوابیه که من دیدم
  یه دختر لباساش پاره بود و گشاد و موهای بهم ریخته و قیافه زشتی داشت که فکر کنم جن بود…ما به خونه مامان بزرگم رفتیم سرکوچشون دیدم که دختره وایساده، در که زدیم دروباز کردن وقتی رفتیم تو به زنداییم گفتم که دختره اینجوریه و جنه و یهو دیدم دختره یکاری کرد که زنداییم یه لحظه رفت تو شُکو گفت مگه میشه ولی بعدش ب حالت طبیعیش برگشت و خودشم فهمید که حالش عوض شده.
  من با یکی از دوستام ازخونه فرار کردیم اومدم برم خونه خودمون…(مابین راهی که میرفتم دختره داشت سر مغازه دارا همین بلارو میاورد)…وقتی رسیدم خونمون یه دختر خوشکل وایساده بود سرکوچه قبلی میدونستم همون جنه هست ولی راننده نمیدونست بهش گفتم برو برو این دختر نیست تا رفت و من درخونمونو زدم و مامانم اومد دم‌در قضیه بهش گفتم و حالتش مثل زنداییم شد ولی بااین تفاوت که وقتی حالتش طبیعی شد چیزی یادش نبود بجز حرفایی ک گفتمش..یهو گردنبندم که تو گردنم بودو تو دست مامانم دیدم بهش گفتم دیدی جنه وجود داشت ولی توجهی نکرد حالا نمیدونم جنه دستورش میداد یا نه.
  اومدم باترس و لرز برم توخونه ببینم چه‌خبره که از خواب بیدارشدم
  معنی این خواب عجیبم چی میتونه باشه؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن خواب جن در اصل از افکار پریشان و ترسهای بیرونی و روزانه و حتی از مشکلاتی ک ما توان روبروی با آنها نداریم شکل می‌گیرد و به این شکل به ما نشان داده میشود. در تعبیر دیگر معبران دیدن جن به خواب نشان از دشمنان فامیلی و خانوادگی است و باید به دشمن که در اطرافتان دارید توجه داشته باشید و اجازه دخالت در زندگیتان را ندهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 334. مرجان

  سلام من خواب دیدم که داری کشیدم و همسرم بالای سرم است به او می گویم می خواهی من من را ببینی وقتی که در وجود من ظاهر میشد همسرم می ترسید و میگوید من به تو دست نمیزنم در همین لحظه به سمت من خم شد و جن من وارد بدن او شد ومن او را در وجودش دیدم وقتی همسرم فریاد میزد دندان های جن در ذهن همسرم معلوم بود و من سعی میکردم با گرفتن گلوی همسرم و تکان دادنش جن را بکشم و یا بیرونش کنم وقتی بیدار شدم اذان صبح بود و همسرم بر نماز

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از دشمنی دارد که در اطراف شما است و چند وقت یک بار شما را از همسرتان بدبین می‌کند و بعد همسرتان از شما و اینکه نباید دهن بین باشید و این شخص به شما نزدیک است و باید خانوادتان را از بگو مگو های خانوادگی دور نگه دارید
   سربلند و پیروز باشید

 335. آوا

  سلام من دو بار توی سه شب(یه شب در میون) خواب جن دیدم…اولی اینجوری بود که تو یه عروسی بودیم و برگشتیم.خونه و یه جن تو خونمون بود من حمد و سوره میخوندم ولی اون نمیرفت باهاش درگیر شدم…اول نامرئی بود بعد که درگیر شد اون وسط دعوا خودشو نشون داد…اولش تو خواب ترسیدم ولی بعد نه باهاش حرف زدم که چرا اینجاست و….یادم نیست جواب داد یا نه
  دومیش هم یه جن دیدم رو صندلی نشسته سرش پایینه بعد وقتی داره کم کم سرشو میاره بالا انگار صورتشو ندیده میفهمم جنه…بسم الله میگیرم و حمد و سوره میخونم…تا که سرشو کامل میاره بالا…یه جورایی انگار شبیه زن عموم بود…ولی خیلی قیافش وحشناک شده بود…تو اولین خوابی که دیدم جنه اینقدر وحشناک نبود…قیافه ملایمی داشت پلی مپهاش بلند بود…اما تو دومین خوابم موهاش کوتاه بود…
  من خیلی وقته درباره جن و این چیزا چیزی نخوندم…اول گفتم یه خوابه الکیه ولی تو سه شب دوبار دیدم به شک.افتادم….معمولا هم نزدیک صبح خوابو میبینم…ببخشید خیلی توضیح دادم

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما نشان از دشمنان خانوادگی هستن که بسیار به شما نزدیک شده اند و همیشه بر خلاف شما صحبت می‌کنند و کمر به اذیت کردن شما بسته اند و پس آگاه باشید که شما دشمنان دوست نمای خود را بشناسید و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 336. N

  سلام
  من خواب ديديم موجودي باهام رابطه برقرار ميكنه(رابطج جنسي) كاملا حس كردم
  بعد حس كردم موجودي نامريي داره اين كار و باهام ميكنه
  يكشيدمش از خودم كنار ولي بدنم سنكين بود و اصلا نميتونستم نه صحبت كنم ته تكون بخورم اينا تو خواب بود ولي دقيق همون جوري خوابم بود كه تو واقعيت خوابيده بودم
  بعد يهو از خواب بيدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب نزدیکی با جن بر این تعبیر است که نشان از براوردن حاجت دارد و خیر است و اینکه بدنتان سنگین بوده است شما بختک را در خواب تجربه کرده اید
   سربلند و پیروز باشید
   برای درمان بختک در خواب اینجا کلیک کنید

 337. اسماعیل مفرد

  با سلام خدمت شما
  حدود ساعت ۶ صبح خواب دیدم در منزل خودم در سالن پذیرایی خواب هستم و مادرم هم کنارم نشسته همسرم هم در اتاق خواب مشغول کار بود که ناگهان با اذیت فیزیکی موجودی نامرئی از خواب بیدار شدم و به مادرم جریان رو توضیح دادم که ناگهان برق خانه رفت همسرم با ترس از اتاق بیرون پرید و همه ی ما ترسیده بودیم من مادر و همسرم رو راهنمایی کردم که از تو اتاق خواب لباسهاشونو بردارن تا از خونه بزنیم بیرون در همین حین آن موجود در حال ترساندن ما بود من برای دفاع از مادر و همسرم یک قیچی روی تخت پیدا کردم و سعی میکردم با خشم اون موجود نامرئی رو از بین ببرم که از خواب پریدم . . لازم به ذکره که من اصلا در این موارد ترسو نیستم ولی اون خواب در حدی منو ترسوند که تو بیداری هم اینقدر ترس و لرز داشتم که دنبال تعبیر خوابم گشتم و شمارو برای راهنمایی پیدا کردم . با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانطور که در متن بالا خوانده اید تعبیر خواب شما جن است و نشان از دشمنی که در خانواده شما است و برای شما و خانوادتان در حال آماده کردن فتنه و دشمنی است واینکه از آن ترسیده اید نشان بسیار خوبی است که از فتنه اطرافیان امنیت دارید و راه به جایی نخواند برد.
   سربلند و پیروز باشید

 338. sh

  سلام من خواب دیدم خونه خودمون خوابیدم ،یه چیزسنگین توبدنم بود ومن همش میگفتم بسم الله واعوذبالله کم کم احساس کردم سنگینی ازبدنم خارج میشه واون جن است ومن بیشترمیگفتم باسم الله واعوذبالله ،خواهش میکنم تعبیرشوبگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن وبه زبان اوردن اسماء متبرکه به گفته معبران بزرگ نشان از کامرانی در کار است و بزرگی و حشمت است برای فرد بیننده
   و این که بدن خود را به طرزی سنگین احساس کرده اید باید به شما عرض کنم که شما بختک را تجربه کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید.
   برای درمان بختک در خواب اینجا کلیک کنید.

 339. ليلا

  سلام و وقت بخير
  من حدوداً ٥،٦ صبح بودكه خواب ديدم يك جن تو حياط خونه كه لباس سياه با صورت خيلى سفيد داره هى ظاهر ميشه كه من برم سمتش منم اول خيلى نترس رفتم تا توى كوچه هى ظاهر ميشد و غيب ميشد با يه لبخند بدى تو كوچه نشسته بودم كهديدم نيست ترس برم داشت شروع كردم اعوذ و بالله من الشيطان رجيم بسم الله رحمان رحيم خوندن اول صدام ميلرزيد از ترس بعدش انقدر محكم و بلند پشت هم گفتم كه ديدم تو حياط ظاهر شد حالت خم بود كه زل زد به من با يه داس طورى اومدم سرش و بزنم و بكشمش كه چشمم افتاد به خواهرم و بابام كه داخل خونه بودن خواهرم از ترس با چهرش ميگفت نكنم اين كارو كه دستام لرزيد از خواب به همون حالت كه داشتم اعوذ بالله ميگفتم بيدار شدم تا لحظه ى اخر هم اعوذ بالله و كامل تو خوابم گفتم نزديكم نميشد فقط ظاهر ميشد من و دنبال خودش ميكشوند غيب ميشد يهو،تو خواب خس كردم كه جنيستش زن چون موهاى بلند داشت و شبيه زنان بود ممنون ميشم تعبيرش كنيد برام

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن جن در خواب نشان از دشمنی و فتنه است و اگر در خواب از جن بترسید مورد امنیت قرار خواهید گرفت و اینکه باید مراقب باشید که خانواده شما بر علیه شما حرفهایی و یاا مخالفت‌هایی انجام خواهند داد که شما باید با درایت و زیرکی وه نه باجن آن را حل کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 340. سارا

  سلام من دیشب خواب بودم ورو به پهلوی سمت چپم خابیده بودم یه لحظه در خواب یه سیاهی که چهرش مشخص نبود از پشت من ظاهر شد و من در خواب فرار کردم و ب اتاق مادرم رفتم چندین بار این مسیله تکرار شد وان سیاهی مرا میخواست خفه کنه و هر بار میگفتم الان بیدار میشم و میرم اتاق مادرم وهر چقدر داد میزدم کسی صدایم را نمیشنید سری اخر ک باز به سراغم امد دیدم زنی با چهره خواهرم هست مدارد مرا خفه میکند همش نام خواهرم را صدا میکردم و میگفتم توییی با هم گلاویز شدیم ولی فقط سبیه خواهرم بود بهتر ک دیدمش موهای ژولیده ناخنهای دراز و بینی کشیده ای داشت از دستش فرار کردم و در تواب میگفتم اینبار دیگر بیدار میشوم و پیش مادرم میروم ب اتاق مادرم رفتم در خواب و یدم مشغول قران خواندن است و ناگهان از خواب پریدم تعبیر این خواب چیست ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر این مبنا است که شما اگر خواب جن را به شکا خواهرتان دیده اید نشان از این دارد که در خانواده خودتان افرادی هستند که با شما هم فکر نستند و سره ناسازگاری بر داشته اند . و اینکه مادر شما در حال قران خواندن بوده است نشان خبر دارد و اینکه در مشکلات و تنگناهای زندگیتان دعای مادرتان و توکل خودتان فریاد رس شما خواهد شد انشالله و این هر چه فریاد زده اید کسی صدای شما را نشنیده است از نشانه های بختک است .
   سربلند و پیروز باشید
   برای درمان بختک در خواب اینجا کلیک کنید

 341. mhds.khni

  سلام خستع نباشید
  من خاب دیدم ک اعضای خانواده در ی اتاق جمع شدن ولی مادرم در ی اتاق دگ ک یهو متوجه صدای جیغودادش شدیم سری رفتیم ک ببینیم چیشدع فهمیدیم ک جنا داشتن اذیتش میکردن خیلی بدحال شدع بود نمیدونم دلیلش چی بود
  لطفا راهنماییم کنین تعبیرخابش چی میتونع باشع؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن به این معنی است اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.و اینکه مراقب مادرتان باشید که شخصی از اعضای خانوادتان به مادرتان اسیب نرساند و او را اذیت نکند .
   سربلند و پیروز باشید

 342. Babak

  با سلام خواب می‌دیدم باشخصی بلحاظ آشنا وارد آپارتمانی میشوم ک چهار در وجود دارد زنی با چهره زشت و ناپسند مثه سوختگی روی صورتش ینی حس خوبی هم نداشتم درحال صحبت و پرسش بودم ک دو در دیگر یکی پس از دیگری باز شد و دو زن و دو پسر از هر اتاق بیرون آمدند که آن دو زن شباهت زیادی بهم داشتند در آن لحظه حس میکردم مهمون ناخوانده هستم بعد آن زن اول منو دعوت کرد به خانه دیگر خود وقتی وارد خانه شدم چیزهای عجیبی بود اما از همه انها فقط اصوات صوتی زیادی یادم میاد حتی تابلوی رو دیوار دیدم خیلی توجهم جلب کرد تابلو سبز رنگ ولی مثل اینکه اولین بارم نبود میدیدمش محتویات تابلو را به درستی خاطر ندارم و یکدفعه زن بسوی من حمله ور شد و زور زیادی هم داشت پرتم کرد رو زمین بعد از خواب پریدم.
  ناگفته نماند مدتی میشه حس میکنم جن یا..در اطرافم هست و مورد توجه آن شخص هستم
  عفریت یا همچین چیزی می‌تونه باشه آخه بشدت واقعی بود و احساس خوبی نداشتم از آن زن بلحاظ عجیب

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود
   اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید.
   و اگر در جایی ناشنا که گفتید درها پس از دیگی باز شد و وارد شدن نشان از دشمنی بیگانه است که با آن روبرو می‌شود. همیشه اینها که به عرض شما رسانده شد تعبیر خواب شما می‌تواند باشد اما شما بدون شک خوابتان از پریشانی احوالات فکریتان سرچشمه می‌گیرد. و اینکه جن را در اطراف خود حس میکنید بدون شک از افکار ناارام شماست پس به قلبتان و دلتان با صوتهای از کلام خدا آرامش را برگردانید.
   سربلند و پیروز باشید

  • زهرا

   دیشب چندتا زن رو دیدم که دارن تو آشپزخونه نماز میخونن من به شدت ترسیده بودم تا متوجه من شدن اومدن از جلوی من رد شدن من از ترس هی به سختی میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر خواب شما شاید جن باشد که نشان از افرادی دارند که با شما در خانواده به ظاهر دوست هستند و در پشت سرتان فتنه می‌چینند و ترسیدن شما نشان از امنیت پیدا کردن به وسیله اسم‌های متبرکه است.
    سربلند و پیروز باشید.

 343. فاطمه٢٠٠٠٣

  سلام من يه خوابى ديدم
  خيلى ترسناك بود تو خونه بودم و تنها و فقط يه لامپ تو خونه روشن بود
  با چندتا جن روبه رو ميشدم اذيتم ميكردن تو خواب فقط اسم الله رو مياوردم خيلي ترسيده بود به هركجا ميرفتم انگار داشتم صحنه اهسته ميرفتم خيلى بد بود
  تو خواب همش ميگفتم من نماز ميخونم
  بعد جن ها ميترسيدن ميرفت ولى ميديدنم دوباره از پشت از جلو از كنار نگاه ميكردن من فقط جيغ ميزدم ميگفتم توروخدا ولم كنين

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود
   اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید.
   اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند
   سربلند و پیروز باشید

 344. setareh

  سلام خسته نباشید
  خواب دیدم من دراتاق بودم ودوستم در هال بود من داشتم باهاش صحبت میکردم که احساس کردم حالم داره بدمیشه ولی ب صحبتم ادامه دادم بعد احساس کردم دارم توسط جنی تسخیر میشم فقط جامو عوض کردم که دوستم منو ببینه با صدای بلند اسمشو صدا زدم ووقتی رفتارای عجیب غریبمو دیداومد پیشم.تا اینکه شب شد من و خواهرم و برادرم درهال بودیم خواهر تلویزیون تماشا میکرد و برادرم خواب بود تا اینکه همان حالت قبلی سراغم امد،خواهرم ا باصدای بلند صدا زدم وقتی اومد پیشم همه چی خوب وعادی بود رفت تا برام اب بیاره دوباره حالم بدشد همینطور تکرار میشد یبار بااینکه در یخچال را بسته بود وقتی اومد کنارم در باز بود، خواهرم رفت تا دررا ببنده ب گمان اینکه دفعه قبل یادش رفته ولی ناگهان یکی از چراغ های خونه روشن خاموش شد (در واقعیت چن ساله که اون چراغ سوخته و درست نمیشه) وقتی این صحنه رو دیدیم ترسیدیم ولی صدای عجیب غریب وترسناکی میامد و انگار وسائل خونه بهم میرخت و من وخواهرم فقط با صدای بلند داد میزدیم و برادرم را بیدار میکردیم.
  ممنون میشم کمکم کنید..

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود…
   اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید.
   سربلند و پیروز باشید

 345. نارنین

  سلام خواب میدیدم که جن اومده خونمون وشرایط خواب دقیقا مانند بیداری بود
  یعنی حالت اوضاع خونه و زمان و اینا بعد دوتا جن تو خونمون بودن که یکی از اونا لباسای همسرم رو پوشیده بود و خودش رو میخواست همسرم معرفی کنه ولی من میفهمیدم که اون جن هست
  و ازش فرار میکردم

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب جن به این معنی است اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.و اینکه شما فرار کرده اید و ترسیده اید تعبیر به امنیت یافتن است
   سربلند و پیروز باشید

  • فريد

   خواب ديدم كه شب مادرم رفت خانه اقوام بعدش به گربه اي در بلندي خانه ي همسايه سنگ پرتاب كردم بعدش همه گربه ها ي رنگ هاي تيره ولي ن سياه اومدن خانه ما جثه ي بزرگ داشتن و مشغول اب و جارو كردن خانه و اب دادن به گل و گياه بودن پدر و خواهرم ديدن و درو قفل كردن منم از رفتم پست در داشتم ميديم كه يكيشون كه از كنار در رد شد من گرفتمش اوردمش تو با دست ميزدمش به ديوار ، گرد سياهي ازش بلند ميشد بعد پرتش كردم بيرون ولي از بيرون به در خونه چسبيد ، (خانه حياط دار منظور از در خانه همون دريه كه ميرن تو خونه ن در حياط كه بيرونه و از كوچه مياييم تو حياط)

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر خواب گربه زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش
    دارد اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند.
    سربلند و پیروز باشید.

 346. علی عباسی

  سلام من خونه یکی از دوستان برای بعد ظهر خواب بودم توی خواب با پسر و دختر همون خانواده صحبتم میشه و دختره میگه که من با بچه های دانشگاهم احضار رو میتونم انجام بدیم و شروع میکنه با شادی و دست زدن یه سری صدا زدن داداششم همراهی میکنه من که میبینم داره خبرایی میشه منم با شادی شروع میکنم همراهی کردن من تو خوابم دقیقا همون جایی که خواب بودم نشسته بودم پایین جایی که نشسته بودم میبینم پری ای با لباس سیاه شروع میکنه به داخل شدن تو اتاق از یکی از دیوار ها هم داخل میاد چهره ترسناکیم نداشت مثل خانومایی که خیلی عمل جراحی میکنن بود بعد از اینکه تقریبا نیمه جلویی بدنش وارد اتاق شد من شادیم به ترس تبدیل شد و دوست داشتم بگم بسم الله الرحمن رحیم انقدر تلاش کردم که از خواب پریدم تقریبا خشک شدم تا ده ثانیم توانایی گفتن این بسم الله رو نداشتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود…و اینکه شما از او ترسیده اید نشان از ایمن شدن شما از فتنه است
   سربلند و پیروز باشید

 347. ندا کریمیان

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم که در اتاق قران میخوندم و یه جن هم تو حمام خونه ادامه ی سوره رو همراه من ادامه میداد.تعبیرش چیه؟من خیلی این طور خواب میبینم..یا خواب هم دیدم که هم جن و هم ابلیس رو با بسم الله و حمد و سوره از خونه بیرون کردم.ممنون میشم تعبیرشو بم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب قران خواندن جن به روایت از رسول اکرم _ص_دیدن جن در خواب و قران خواندن ان کامروایی است و و دیدن اجنه در مکان اشنا فزونی عمر است
   سربلند و پیروز باشید

 348. Mozhdeh

  سلام من خواب دیدم که جن در خانه ی ما بود و جن خود را به عروسک تبدیل کرده بود ویهو صدای در آمد و من وقتی در را باز کردم جن خود را شکل برادرم کرده بود و دستش را جلو آورد و از من خواست تا بهش نون بدم و من هم از ترس دویدم تو خونه

  ولطف کنید این را برایم تعبیر کنید با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن این است که اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. و اینکه شما فرار کرده اید نشان از این دارد که شما از شر دشمن راحت میشوید و دشمنتان به شما اسیب نمیرساند
   سربلند و موفق باشید

 349. Mozhdeh

  سلام من خواب دیدم که جن در خانه ی ما بود و جن خود را به عروسک تبدیل کرده بود ویهو صدای در آمد و من وقتی در را باز کردم جن خود را شکل برادرم کرده بود و دستش را جلو آورد و از من خواست تا بهش نون بدم و من هم از ترس دویدم تو خونه

  ولطف کنید این را برایم تعبیر کنید با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر برای تعبیر خواب جن امده است که اگر جن از شما چیزی بخواهد قرار است که مالی را از دست بدهید و این که شما از این امر امتناع کرده اید هم خیر است و در وهله ی دوم اگر در خواب از جن بترسید و فرار کنید در زندگی از مشکلات رهایی خواهید یافت.
   و در کل این خواب تعبیری نیکو دارد که احتمالا برای شما خیر باشد و ان مالی هم که از دست میدهید را به صدقه تبدیل کنید که خودتان برای این موضوع پیش دستی کرده باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 350. محمدامین

  سلام من خواب دیدم که دراز کشیده بودم سر بالا بعد تو هال بودم صدا کمد دیواری از تو اتاق میومد که بعد صدا جن بود بعد یه دفع به بدنم شک ی اومد بعد دهنم قفل شد هرچی اومدم بگم بسم الله نمیشد دهنم قفل شده بود ، بعد تو ذهنم ۳ بار گفتم بسم الله دهنم باز شد با صدا بلند گفت بسم الله بعد اینو که گفتم بلند شدم از خواب بعد از ۲ الی ۳ ساعت هنوز فکم که قفل شده بود ، درد میکرد ، بدن درد هم داشتم بیزحمت تعبیرش چی میشه ممنون میشم اگه بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب جن در خانه نشان از دشمن در خانه خانه است که به افراد خانه که با هم همدست شده اند که بر شما مخالفت کنند خبر می دهد . ایکه بدن شما بعد خواب نشان از درد در خود داشته است احتمالا شما بختک را در خواب تجربه کرده ایدکه جای نگرانی نیست
   سربلند و پیروز باشید .
   متن زیر را در مورد بختک مطالعه بفرمایید

   • محمدامین

    ممنون از شما

 351. رهام

  سلام من ساعت ۶صبح خواب دیدم ک دوستم من را به قبرستون برده و روی شناسنامه چیزی مینویسد ک من میبینم چه نوشته است اما وقتی بعد یک دقیقه به شناسنامه نگاه میکردم چیزی مشخص نبود.صربان قلبم بالا رفته بودم و فک دهانم قفل شده بود از ترس قدرت حرف زدن نداشتم.اگر کسی میتونه کمکم کنه.ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب هایی که به این شکل هستند معمولا بیننده ی خواب دچار ترس می شود در صورتی که تعبیر ان نیکو است و به معنای طول عمر برای شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 352. Negin

  سلام من همین الان ساعت ۵ صبح خواب دیدم پیش مادرم بودم داشتم یک داستانی را برایش تعریف میکردم همزمان یک زن کپی مادرم در آشپزخانه حرفهای مادرم را تکرار میکرد وقتی رفتم دیدمش ترسیدم و نمی توانستم تشخیص دهم کدام یک مادرم هست هرچی صلوات می فرستادم زبانم گرفته بود و تاثیری نداشت همان لحظه یک سوره قرآن در آشپزخانه بود دستم رو گذاشتم رویش و و با زبان بی صدایم صلوات فرستادم تا یکی از اونا که شبیه مادرم بود ناپدید شد. تعبیرش چی هست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بین شما و مادرتان احتمالا مشکلی پیش می اید که تنها راه حل ان مسیاه ایمان به خدا و رفتار بر اساس اصول صحیح است.
   یربلند و پیروز باشید

 353. عادل

  سلام بنده دیشب ساعت سه و نیم خواب دیدم در حمام خانه بودم. با لباس که دو جن پشت من ظاهر شده بودن که خیلی میترسیدم و از طرفی خشمگین بودم که باهاشون بجنگم ولی هر کاری میکردم منو مثل شوکر زدن بی حس میکردن و حتی ذهنمو میخوندن تا مییومدم بسم اله بگم نیمه بیهوشم میکردن فکم از کار میوفتاد حتی با هر سرعتی میومدم گردنمو بچرخونم با همون سرعت پشت سرم میرفتم ولی لباساشون سفید بود و دلیل ترس خیلی زیاد رو نمی‌دونم حتی از خواب نمیتونستم بیرون بیام که با تکون ددن زبونم از خواب اومدم بیرون و تاصبح از ترس خوابم نبرده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   شما بسیار انسان صادقی هستید و این باعث ان شده است که بسیاری از اسرار خود را به کسانی بگویید که لایقت شنیدن ان را ندارند و همین امر سبب آن می شود که در اینده نزدیک شخصی و یا اشخاصی از صداقت شما سو استفاده کنندو به شما ضربه بزنند.
   باید بسیار اگاه باشید و در اطرافیانتان هرکسی را محرم ندانید.
   سربلند و پیروز باشیذ

 354. پریا ایزد

  سلام . خواب دیدم جن با حالت حمله ور میخواست بمن نزدیک بشه و می‌گفت تو فقط باید با من ازدواج کنی و گذرنامه اش رو نشونم داد اسمش خیلی حرف( و )داشت و اسم پدرش ابیطالب بود منم با یه دستم که روی سرش گذاشته بودم هول میدادمش و حمدوسوره می‌خوندم . اما نمی‌رفت زورش از من خیلی کمتر بود اصلا ازش نمی‌ترسیدم کلافه بودم که چرا نمیره . بعد توی خواب جریان رو به برادرم گفتم ایشون با بی‌خیالی گفتن مهم نیست کارخیر کن بعد ناگهان صدای بع بع گوسفند از حیاط خونه مون شنیدم. از خواب پریدم البته دم اذان صبح بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تمامی تعابیر امده است که اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.این برای شما نیز صادق است و این در وجهی هم میتواند مشکلی باشد که برای شما در اینده پیش خواهد امد و بسیار موقعیت وسوسه کننده ای است که شما باید از ان سر باز زنید و نشانه هایی که ذکر کردید هم میتواند کمک شما برای تشخصی آن باشند.
   از طرفی در پایان خواب شما صدای گوسفند امده است و این به معنای وعده ای برای انجام عملی است که در قبل عرض کردم که پس از ان رزق و روزی حلالی به شما خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب گوسفند

 355. مهدیه

  سلام روز بخیر دیشب خواب میدیدم که برای دوستم که در اتاق من بود هم اتاقی آمده و من از لحظه اول که اورا دیده بودم گفته بود که با اجنه در ارتباط است و یک روز زمانی که در اتاق نبود و ففط من و دوستم بودیم دیدم که تخت او تکان میخورد و برای اثبات حرفم تکان خوردن تخت را نشان دوستم دادم‌و او هم ترسید و باهم به فکر چاره بودیم..این موضوع دا به یکی دیگه از هم اتاقی ها گفتیم که او هم گفت امروز دیده که یک برگه از روی میز رسیده به دست اون دختر..فردای اون روز با دوستم دعواش شد و تحدیدش کرد که با اجنه در ارتباط هست و مار تسخیر میکنه..ما این موضوع رو با کسی که من عاشق او هستم ولی او در جریان نیست و اخیرا روابطمون سرد شده در میان گذاشتیم و او میگفت که باید اورا ببینم و بسیار عصبی و ناراحت بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   باید نسبت به روابطتان بسیار دقیق تر و هشیار تر باشید زیرا مککن است در اینده ی نه چندان دور شخصی به واسطه ی کسی با شما اشنا شود که ممکن است به شما اسیب برساند و دیگرانی که شما دوستشان دارید را هم از شما دور کند.
   بسیار اگاه باشید و صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 356. Alireza

  سلام
  من خواب دیدم توی خونه قدیمیان از طریق یک دوست با همزادم آشنا شدم و برای کارهام از اون کمک میگرفتم . البته همزاد خانمم ک بچه ام رو هم میتونستم ببینم که ازشون کمک میگرفتیم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این معناست که شما اگر مشکلی دارید و یا برای شما پیش می اید باید به درون خود رجوع کنید و گذشته ی شما و درون شما قطعا پاسخ هر سوالی است که دارید و یا در اینده برای شما پیش خواهد امد.
   سربلند و پیروز باشید

 357. Hadis

  سلام. من ظهر خواب دیدم ک تویه خونه ناشناس نشسته بودم تویه اتاق خواب تنها ، ک یهو توجهم به ترک دیوار جلب شد، ک نگاه کردم دقایقی رو ترک، بعد چند ثانیه ترک از دیوار زد بیرون، بعد دومین ترک زد بیرون, بعد چند بار صدا کردن دوستم اگمد تو اتاق،ک خواستم بهش ترکارو نشون بدم, یهو باهم دیدیم. همه ترکا ریخته، یهو یه کله زده بیرون, در عین حال دوستم مراقبم بود، اونه کله ک یه صورت ارایش کرده هم داشت،به من میگفت بیا پیش من ,بیا بریم، بعد من رفتم تو فکر ببینم چی میخواد بشه من از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دیوار ترک خورده خیر نیست معمولا اما از این جهت خوب است برای شما که در خانه ی خود نبوده اید و این به این معناست که شما به شرایطی جدید وارد خواهید شد که بسیار متزلزل است و پایداری ندارد و نمیتوانید ان را کنترل کنید و این یعنی اینکه شما احتمالا در اینده ی نزدیک در زندگیتان تغییری رخ خواهد داد که باید بسیار مواظب ان باشید و از دل ان ممکن است برای شما خطری بوجود بیاید.
   پس بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده متضرر نشوید.
   تعبیر خواب دیوار ترک خورده
   سربلند و پیروز باشید

 358. Tara

  سلام من خواب دیدم که من و دوستام داخل یه هتل هستیم که تو اون هتل اول بغیر از دوستام و مامانم کسی نبود.شب بود و همه خواب بودیم ک دیدم دوستم پاشد و رفت تو ی اتاق دگ منم بیدار شدم و دیدم داره میره و همه رو صدا کردم و دنبالش رفتیم تا دیدیم نشسته داره با یکی حرف میزنه انگار ولی ما چیزی نمی بینیم بعد یهو چاقو دست من دادن و گفتن جنه و اونو بکش در صورتی که من چیزی نمی دیدم گفتن آیه و بسملا بگو مشخص میشه که گفتم و اومد جلوم و با چاقو زدمشو از پا افتاد و اونم همینطور جیغ میزد و انگار نفرین میکرد خیلیم ظاهر ترسناکی داشت هنوز قیافش جلو چشام میاد…بعد اون رفتیم اتاق خوابمون و دوستام بم میگفتن که هیشکی نمیتونست اونو بکشه مگه ادمی ک باشون سرکار داشته باشه…بعدش من با اون چاقو به طور ناخوداگاه به دست همون دوستم که درگیرش شده بود ضربه کوچیک میزدم و خون میومد ولی هربار عذر خواهی میکردم.بعد اون من رفتم طبقه پایین دیدم یه خانومی نشسته با لباس مهموندارا تو اشپزخونه منو نگاه میکنه ک دوستامو صدا کردم و گفتم ایشونو میشناسین ولی نمی دیدنش و میگفتن کیه ما نمی بینیم کسی اینجا نیس.ک بعد ازاون تعداد مهموندارا زیاد میشه و رفتارشون شک برانگیز بوده طوری ک انگار ظاهر اصلی خودشون نیس و من واس اینکه مطمعن شم میخواستم دست یکی شونو بگیرم ک فوری دستشو عقب کشید و من داد زدم ک اینام جنن…وقتی از خواب پا شدم کل بدنم درد گرفته بود و واقعا ترسیده بودم طوری که هنوز ذهنم درگیرشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در خواب شما الگوهای متعددی برای تعبیر وجوددارد که به ان ها تک تک باید پرداخت.اول انکه هتل در اینجا نشانه از مال دنیا است و بعد از ان اشاره ای به دوستتان شده است که ایشان هم میتواند یا منظور خود شخصشان باشد و یا اینکه اشاره ای به اسم ایشان باشد از همین رو باید عرض کنم که جن در خواب به معنای موجودی خیر نیست و باید از ان پرهیز کرد.
   اینکه در خواب دوستتان با یک جن صحبت می کرده است ممکن است اشاره ای به این باشد که یا ایشان و یا شخصی که متناسب با ایشان در نزدیکی شما هست خیر شما را نخواهد.تعبیر چاقو هم در خواب به معنای صداقت است و اینکه شما توانسته اید ان جن را با چاقو بکشید یعنی تنها راهیی که میتوانید از دشمنانتان رهایی یابید صداقت است و پاک نیتی.
   اینکه در خوابتان دوباره جن دیده اید و قبل از ان دست دوستتان را زخمی کرده اید هم به این معنا است که بین شما و دوستتان به دلیلی مشکلی پیش خواهد امد و پس از ان میتوانید بفهمید که ایشان چه مقدار برای شما صلاح و خیر میخواهند و از این رو قابل تعبیر خواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 359. پریسا گوگ

  سلام من خواب دیدم توی ی جای ناشناخته خرابه چندتا آدم میکشم ک همشون جن هستن وسعی میکنم همش از اونجا فرار کنم اخر با خونده سوره وبسم گفتن موفق میشم همشون رو با چاقو بکشمو فرار کنم اما تا میخام از در برم بیرون نرسیده بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   انشالله خیر است و بدانید که کسانی در اطراف شما هستند یا به شما اضافه خواهند شد که در محیطی و به واسطه ی هدفی بسیار بی ارزش با ان ها اشنا خواهد شد و حتما باید نسبت به ان ها اگاه باشید زیرا دوست شما نیستند و این خواب از ان جهت که برای شما اگاهی است بسیار خیر و نیکو است.
   سربلند و پیروز باشید

 360. بهنام

  سلام من خواب دیدم جن وارد بدن چند نفر از اقوام نزدیک شده اند و من با دست گذاشتن روی آن ها و خواندن آیه الکرسی آنهارا از بدنشون خارج کردم میخواستم ببینم تعبیرش چجوریه ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در بالا نیز خوانده اید جن در خواب به معنای دشمنی و دشمن است و این بدین معناست که احتمالا شما در خانوادیتان کسانی را دارید که صلاح شما را نمی خواهند اما خداوند قدرتی به شما داده است که فقط به قدرت خود خداوند تمام مکر ها و دشمنی هایی که بر سر راه ایندیتان است را ازبین می برد و دشمنانتان را شرمنده می کنید.
   سربلند و پیروز باشید

   • بهنام

    ممنونم لطف کردین

 361. Nadia

  سلام
  من تو خواب دیدم که دختر عمم اومده خونه ما و میگه همه طلاهاش گم شده ما تو حیاط بودیم بعد من یه صدایی تو خونه شنیدم اومدم داخل دیدم یه عالمه طلا تو خونس بعد دیدم به چیزی که خودم فک میکردم جن هستش به من گف این طلاهارو برا تو آوردم ولی من حس کردم که طلا های دختر عممه بردم نشونش دادم گف که مال اونه و من همشو پس دادم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   الگوی اصلی این خواب طلا است و باید بدانید که د رخواب طلا برای زنان سراسر خیر است و موفقیت.
   تعبیر این خواب به این شکل میتواند باشد که شما چیزی را دریافت خوواهید کرد که احتمالا به واسطه ی ان خویشاوندتان باشد که موظف هستید که از ان خیری که به شما میرسد به ایشان هم بدهید و این ممکن است که فقط خود شخص ایشان نباشد و یا کسی در وجات ایشان و یا هم اسم ایشان باشد.
   بسیار اگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب طلا الامتو

 362. رامین

  با سلام و وقت بخیر…
  خواب دیدم تو خونه هستم و کلید رو درِ خونست از پنجره‌میخوام کلید بردارم متوجه میشم ی جن اونو برداشت(نامرئی بود)با پدر مادرم داخل خونه اییم…بعد من ی شارژ میبینم متوجه میشم که شارژره ماله همون جن هستش و چون تو خونه اس و نمیتونه برداره از ناراحتی کلید رو با میداره…تا اینکه خودش بهم با شماره خاله ام زنگ‌ میزنه میگه شارژه رو بزار رو ایون و زیرش ی چیزی بزار که بتونم بردارم(ی چیزی مثله زیره)بعد صدا کن گلِ سرخی من میام شارژو برمیدارم مکالمون تموم شد کیلید اومد سر جاش و از خواب بیدار شدم(صدایی که باهاش حرف میزدم صدای ی خانمِ خوش صدا بود که پشته تلفن از صداش خوشم اومد،صداش خیلی شبیهه خانمیه که جدیدن دارم باهاش صحبت میکنم)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر جن در خواب همانگونه که بارها هم عرض کرده ام به معنای دشمن میتواند باشد و این یعنی اینکه شما دشمنی دارید که به زندگیتان بسیار راه پیدا کرده است به طوری که حتی در منزل شما هم راه پیدا خواهد کرد.
   دیگر ان که شما خود به میل خود این دشمن را تقویت میکنید و اینکه کلیدی از خانیتان برداشته شده است هم به معنای این میتواند باشد که خدای ناکرده برای شما به واسطه ی ان دشمن احتمالی مشکلی پیش می اید که از حل ان در می مانید.
   و گل سرخی هم به این مفهوم میتواند باشد که شما ان دشمن را بسیار خیر میبینید .
   اما باید عرض شود که تعبیر خواب ها اشاره ای است به اینده و یا گذشته ای احتمالی که اختیار ما بسیار در حل ان موثر است و این یعنی اینکه شما با قدرت خود میتوانید هر نیرنگ و فریبی را از بین ببرید و خداند هم همیشه حافظ بندگان خود است.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب کلید آلامتو
   تعبیر خواب گل آلامتو

 363. نوشین

  سلام من خواب دیدم با خاله ها و دختر خاله هام توی یک اتاق ناآشنا بودیم که یه در به حیاط داشت مامانم رفت حیاط و نگاه کنه که در پشتش بسته شد و من سریع رفتم دنبالش که دیدم نیستش و فقط یه گربه سیاه بود که حس میکردم جنه و هرچی بسم الله میگفتم تا اون بره بیشتر خشمگین میشد و به سمتم میومد که آخرین بار بلند و واضح گفتم بسم الله که یهو پرید سمتم و از خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش و بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب به احتمال زیاد اضغاث احلام است اما اگر ان را دارای تعبیر بدانیم به این معنا خواهد بود که باید بدانید و بسیار نسبت به خود و خانواده ی درجه ی اولتان اگاه باشید که تعبیر این خواب به معنای ضربه ای است که دشمن شما ممکن است به شما بزند.
   سربلند و پیروز باشید

 364. هانیه

  سلام. من خواب یه مرده رو دیدم بام صحبت میکرد درمورد پرتقال و یه ابگیر دیدم توش پرتقال ریخته شده بود، بم گف برو جمش کن، من گفم نه پرتقالاش کهنه و پوسیدن، صبرمیکنم پرتقال سالم بچینم، اون ابگیرم خ زلال بود ابش.به اون اب دست زدم خاستم بیفتم تو اب بعد اومدم تو خونه دیدم مشغول احضارجن هستم، یکی میگف نوشتهارو برعکس بنویس و بخون تا اون جن احضار شه،یه خطشو خوندم واقعا معنی داشت اسمه یه کشور توش بود یادم رفت، من ترسیدمو ادامه ندادم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر پرتقال در خواب شیرینی و کامروایی است و امتناع شما در خواب از پرتقال های لک دار بسیار خیر است زیرا داشتن و قبول پرتقال ناسالم به معنای بیماری یکی از نزدیکان شماست.
   تعبیر اب زلال نیز بسیار خیر است و باید اشاره کنم دیدن اینکه شما در خواب احضار جن میکرده اید و غلبه بر جن داشته اید به معنای کنترل دشمنانتان توسط شماست یعنی اینکه از ایشان به شما گزندی نخواهد رسید.
   تعبیر این خواب خیر است و اشاره ای به این دارد که اگر بتوانید بر دشمنی که در اینده خواهید داشت به قدرت خودتان غلبه کنید کامروایی بسیار نیکو در انتظار شماست و اینکه مرده در خواب شما بوده است و به شما پیشنهاد پرتقال کهنه کرده است هم به همان معنای بیماری و فوت بستگان شماست که از ان امتناع کرده اید.
   تعبیر خواب پرتقال آلامتو
   سربلند و پیروز باشید

 365. محبوبه

  سلام خواب دیدم ی نفر توی اتاق خواب من نشسته دقیقا با همین لباس هایی ک تن من هست درست مثل من فقط صورتش سیاه و نامشخص بود و داشت موهاش رو شونه میزد من از جلو در اتاق رد شدم که ناگهان دیدمش اون به من نگاه کرد من از ترس این ک چهره ش رو به من نشون بده فرار کردم و صلوات فرستادم خیلی ترسیده بودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این دقیقا اشاره ای در خواب به شما بوده است که خودتان را ببینید تا نقاط قوت و ضعف خود را بیابید و به همین دلیل همه چیز به شکل خود تعبیر خواهد شد.
   تمامی المان ها خواب کاملا به صورت خد معنی دارند به جز شانه کردن که در خواب به معنای تلاش برای رفع مشکلات است واینکه خود را در خواب به عنوان پری دیده اید بسیار خیر و نیکو است.
   سربلند و پیروز باشید

   • محبوبه

    سپاسگذارم

 366. سحرغلامی

  سلام. من خواب دیدم یه جن توخونمونه وهی اذیتمون میکنه. من تو اتاق خوابیده بودم تاشوهرم اومد بخوابه اون جنه وسایل آشپزخونه روصدامیداد تا شوهرم رفت ببینه چیه منم خواستم باهاش برم که یهو اون جنه روبروم بود کلاسیاه بود خواست تسخیرم کنه ولی نتونست و من هرچی آیه بلد بودم خوندم که نتونه بره توجونم. هنوزم دارم از ترس سکته میکنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر این خواب تکرار شود بی تعبیر است و اضغاث احلام است اما اگر همین بار دیده اید به معنای دشمن خانگی است که انشالله شما بر ان پیروز و چیره خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید

 367. محمد

  سلام خسته نباشین من در خواب دیدم ک همه ی اعضای خانواده نشستیم یهو صدای باز شدن دری اومد و در یکی از اتاقا به طرز عجیبی باز شد تا نگاه کردم دیدم در یکی دگ از اتاقها هم باز شد وقتی وارد یکی از اتاقها شدیم نگاه کردیم دیدیم چیزی نیست فقط یه پتو بود ک پتوئه تکون میخورد گفتم اگه چیزی باشه زیر اونه تا نزدیک شدم بلند شد و چاقویی ک اونجا گذاشته بود برداشت احساس کردم که جنه و میخواست بهم حمله کنه ک من مچشو گرفتم و در همین هنگام ک زور میزدیم با صدای بلند آیه الکرسی میخوندم جوری ک از خوابم پاشدم همچنان میخوندم با صدای بلند خواستم ببینم تعبیرش چیه مرسی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این صورت است که شما دشمنی دارید که بسیار به شم نزدیک است اما میتوانید بر او فایق ایید زیرا که در خواب بر جن غلبه کردن بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 368. آرمین

  باسلام من خوابی دیدم زیاد بود اما ای یادم میاد ک نمیددنم جن بود یا جادوگر ک عصبی بود و باعث شد طرف راست دندانهام بصورت دسته ای بشکنن و تو دست راست بیفتن و من وحشت زده شم و گریه میکردم ک دندونم شکستتت نتونستم واقعا تعبیر کنم لطفاا راهنمایی فرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در این خواب دو المان وجود دارد که اولین آن همان جن است و دوم دندان است که به این تعبیر کلی خواهد بود که شما دشمنی دارید که اگر به ایشان اجازه دهید باعث خواهد شد که بین شما و یکی از اعضای نزدیک خانوادیتان کدورتی پیش بیاید و زمانی هم که پیش ام دیگر از دست شما کاری بر نخواهد امد .
   پس بسیار اگاه باشید و در روابط نزدیکتان تجدید نظر کنید.
   سربلند وپیروز باشید

 369. امید فهیمی

  سلام
  چندین بار در خواب دیدم و متوجه شده‌ام که جن هستند و با آنها سخن گفتم اول که متوجه میشدم جن هستند بسم‌الله میگفتم ام تاثیر نداشت با آنها مبارزه میکردم با میله و حتی شمشیر که مایه‌ای مثل آب که میگفتند خونش را ریختم هم می‌آمد و آنها میرفتند بارها این خواب رو دیده‌ام و اذیت و آزورده خاطر می‌شوم…..لطفا تعبیر و یا راهنمایی کنید…تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر این خواب در بازه های زمانی طولانی تکرار میشود حتما به روانکاو مراجعه کنید ولی در خواب دیدن پیروز شدن بر جن بسیار نیکو و خیر است.به معنای چیرگی بر دشمنان در زندگی است.
   سربلند و پیروز باشید

 370. حسام

  سلام دوست عزیز خواب دیدم توی خونه بودم نا اشناس مادرم خدمت کار بود داداشم با هم بودیم داشتیم بازی ترسناک میکردیم مرحله ای که باختم خونه روبروییش اتفاق افتاد تا اومدم برم تو اتاقم یه جن وحشت ناک بلندم کرد برو تو اتاق نمی ترسیدم یه خطی انداخت روی مچم من رو تسخیر کرد خونش مثل خونه قبلی بود اما متفاوت.هرچی به مادرم گفتم کمک. با گوشی حرف میزد . میگفت دروغ میگین میشه بهم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب هم به مانند خواب هایی که عرض کردم یا کابوس است و یا اشاره ای به اطرافیانتان دارد که کسی در اطرافیانتان باشد که برای شما مشکل ساز است و بگونه ای است که حتی اگر هم شما بدانید که ایشان با شما دشمنی میکنند دیگران به این موضوع اهمیتی ندهند.
   سربلند و پیروز باشید

 371. فریبرز

  با سلام و خسته نباشید
  به نام خداوند یکتا
  چندین بار خواب جن دیدم و هر بار که خواب دیدم از دستشون در رفتم با اول دیدم تو خونه خرابه ها یه جای ناشناسم و افراد خانواده یا چند دوست رو دارم راهنمایی میکنم که آروم باشن و از دستشون فرار کنیم اما یهو به پشتم میزدن اما نمیفهمیدم چکار کنم با کس دیگه ای کار نداشتن فقط منو اذیت میکردن که یادمه سعی میکردم بسم الله بگمو سوره ناس بخونم که تو خواب چند بار سوره ناس خوندمو از خواب پاشدم من قبل خواب یادمه به یه گربه غذا دادمو کنارش نشستم و همینجوری که میگفتم برات اسم میزارمو باهم دوست میشیم حرف میزدم یهو چرخید و وسط باغ روبروی خونه رو نگاه کرد که من احساس خوبی نداشتم و رفتم تو خونه ولی بازم چند روز بعدش که رفتم از روستا خونه خودم تو خونه تنها بودم تو خواب که احساس کردم یکی از پشت روم خوابیده و انگار محکم داره خودشو بهم میچسپونه اما اینبار جای ناآشنا نبودم دقیق خونه خودم تو تختخواب بودم محکم منو گرفته بود بازم سعی میکردم بسم الله بگمو سوره ناس بخونم تا خوندم ولم کرد دویدم از راهرو خونه رد شم آینه رو دیدم توی آینه نگاه کردم چشمام سفید بود کاملا و طبیعی نبود داد زدمو از خونه فرار کردم و همینجور که تو خواب سوره ناس میخوندم از خواب پریدمو چند بار سوره ناس خوندمو باز خوابیدم و باز برگشتم روستا که دیشب بلند شدم برم دستشویی همه خواب بودن یه روی دیوار حال دقیق جلوتر از من یه سایه اول رد شد تا سایه رو دیدم ترسیدم تو همه اتاقارو نگاه کردم ولی همه خواب بودن کسی هم بیدار نبود که بگم سایه اون بوده ولی بیرون نرفتم دیگه خودمو سرگرم کردم تا خوابم ببره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ها همانگونه که شما میگویید تکرار شده ان دو تکرار یک مدل خواب که سبب ازار شما میشود میتواند دارای تعبیر باشد اما صحبح تر آن است که حتما به یک روانکاو حاذق مراجعه کنید.
   اما برای تعبیر خوابتان بدانید که تعبیر جن در خواب همان دشمن است و اگر بتوانید از دست ان فرار کنید بسیار خیر است و این خود به معنایی خیر است و اینکه د رخوابتان هم سوره ی ناس خوانده اید و نجات یافته اید به این معناست که در برابر حیله ی دشمنان فقط باید از خدا یاری خواست.
   سربلند و پیروز باشید

   • Farnaz

    من خواب دیدم جنی به خونه ما آمده و من اونو نمیبینم فقط منو میترسونه با تکان دادن اجسام که با جیغ و فریاد از خونه فرار میکنم که جلوی در خونه میوفتم زمین و از شدت ترس از خواب میپرم در ضمن توی خوابم خواهرو خوهرزادمم بودن ولی بعد از اینکه از خونه اومدم بیرون غیب شدن هرچی میگفتن خونه جن داره باور نمیکردن و از صدای جیغ من جیغ میزدن

    • یاسین صداقت

     با سلام
     تعبیر جن در خواب همانگونه که بار ها عرض کرده ام به معنای دشمن است و این هم برای خواب شما صادق است و باید گفت اینکه شما ان را میبینید ولی دیگران نه ممکن است بدین معنا باشد که شما کسی را میشناسید که دشمن شماست و سعی در دور کردن ان دارید ولی شخصی یا اشخاصی همچون خواهرتان اینن موضوع را قبول ندارند و این ممکن است حتی در اینده هم پیش بیاید.امادر خواب فرار کردن از دست جن خیر است.
     سربلند و پیروز باشید

 372. Shr

  سلام همسر من خواب دیده ک من توسط جن ها دزدیده شدم و اون منو نجات میده میخواستم ببینم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی خیر است.بدانید که اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت مییابید و این خود معنای خواب شماست و حضور شما هم در خواب ایشان برای فضاسازی خوابشان بوده است.
   سربلند و پیروز باشید

 373. فائزه

  سلام
  من دیشب یه خوابی دیدم که حالمو عجیب بد کرده
  از اول خوابم دنبال چیزی بودم، بعد کفشام گم شدن و دنبال اونا بودم تا بتونم برگردم خونه و برسم به مادرم، میدونستم جز اون هیچکی نمیتونه مراقبم باشه
  اولش جن رو نمیدیدم و فقط چشامو بسته بودم و صلوات میدادم تا بتونم ازش رهایی‌ پیدا کنم، ولی فشاری که به بدنم میاوردو حس میکردم
  از یه ساختمون بلند پیاده میومدم پایین که برسم به کفشام و ماشینم، اما همه ی ادمایی که میدیدم سعی داشتن اذیتم کنن و من واقعا ناراحت بودم که تنهام و دنبال راه فرار بودم
  همین جوری که به طبقه اخر رسیدم جایی که ماشین و کفشام بود یهو جن سیاهه سیاه با لباس قرمز و چشمای براق جلوم ظاهر شد ، توی خواب میدونستم جنسش مذکره،میخواستم صلوات بفرستم اما اون جلومو گرفته بود، بلاخره تونستم و با صدای صلواته بلند از خواب پریدم ، دقیقا دم اذان صبح بود
  اما توی خواب کفشامو پیدا نکردم
  میشه تعبیرشو بهم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   نکته ی اصلی این خواب کفش است و نه جن اما در کنار ان به تعبیر جن هم خواهیم رسید.
   اولا اینکه شما باید بسیار هشیار باشد که این یعنی اینکه در خواب گم گردن کفش برای زن به معنای خلل و نقصانی در زندگی زناشویی ایشان است و اینکه از بالا به پایین امده اید هم به معنای تنزل درجه است اما تمام اینها به عنوان هشدار است و نه یک اینده ی قطعی و باید بدانید که در خواب فرار کردن از جن به معنای وتعبیری خیر است و به معنای رهایی از مشکلات میتواند باشد .در کل باید نسبت به چیزهایی که عرض کردم هوشیار باشد که نکند خدای ناکرده برای شما مشکلی پیش بیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 374. نرگس

  مادرع من فوت کرد و من دیشب خواب دیدم ک مادرم انگار جن داشت و با آنها ارتباط داشت
  تعبیرش چیع؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در برخی خواب ها میشود که جن را به معنای شخصی و یا کسی دانست که دشمنی با شما دارد اما در اینجا باید بدانید که این جن برای شما که مادرتان است به این معنا خواهد بود که ایشان بر دشمنان شما تسلط دارند و انشالله به خاطر بزرگی ایشان شما از گزند هر دشمنی به دور خواهید بود.
   سربلند و پیروز باشید

 375. رزیتا

  سلام من دوستم خواب دید راجب مادر من ، مادرمو یه روح تسخیرش کرده بود دیگه خودش نبود بعد من رفتم از دوستم کمک خواستم میخواستیم بریم پیش دعا نویس همه راه ها بسته میشد به رومون بعد یه قران رو رو به جلو گرفت دوستم و صلوات میداد ک راه باز شه خیلی فشار حس میشد رومون پاشد عرق کرده بود از فشار زیادی ک تو خواب بهش وارد شده بود خلاصه رسیدیم و من سریع رفتی یه دعا گرفتم دیگ ادامه ی خواب رو ندید و بلند شد ، تعبیر این خواب چیه خیلی ترسیدم( چن وقت پیش بهم گفتن همزادم وارد بدنم شده و رفتم دعا گرفتم امکان داره این خواب دوستم مرتبط به این اتفاق باشع؟)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن جن در خواب معمولا به معنای دشمن است و تعبیر این خواب شما میتواند این باشد که برای رهایی از فتنه ی دیگران تنها راه شما توسل به خداوند است و لاغیر.
   سربلند و پیروز باشید

 376. Meysam

  باسلام، من امروز ظهر خوابیده بودم، تو خواب دیدم یه دختر بچه که مقنعه روی صورتشو گرفته بود اول فکر کردم دختر خودمه، بعد انگار بهم الهام شد که جنه، هرچی خواستم برم جلو بگیرمش اصلا نمیشد انگار هوا سفت شده بود ومنو عقب می‌کشید، بعد چندتا بسم‌الله گفتم نشستم تا از خواب پریدم، ممنون میشم تعبیر شو بگید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ها به شکل درگیری با جن میشود تعبیر پیدا کند و اگر ان را به این شکل نگاه کنیم به این تعبیر خواهد بود که شما به صلح و سلامت خواهید دست یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 377. هادی

  سلام
  نزدیک به یک ماه خورده ای هست که خواب جن میبینم.هروز در یک ساعت مشخص از خواب بلند میشم وقتی بلند میشم دقیقا بگم نزدیک به اذان صبح چون همون موقع مادرم پا میشه واسه نماز. وقتی که از خواب میپرم به طور راست به سمت بالا پاهم صافه صاف حالت تناسلیم بلند شده. ممنون میشم دلیلشو بهم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تکرار یک خواب دلیل بر تعبیر ان نیست و شما باید با یک دکتر و یا روانشناس برای برطرف شدن این موضوع مشورت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 378. M

  سلام من خواب دیدم در خانه هستم و در اتفاق یکی از اشخاص خانواده بودم که یه سایه سیاه اومد جلوم و چشاش حالت سبز داشت کلا سبزبود و غیب شد و من به شدت ترسیدم و چشمام هم مثل اون شده بود و بعد از خواب پاشدم تعبیر چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نمیتواند اشاره ای به جن داشته باشد و بیشتر در جهت عکس ان است که رنگ سبز در خواب به معنای نشانه ای از نفس مطمینه شماست و باید بدانید که دراین خواب اشاره ای به حضور معنویات در ذات شما شده است و آن را به شکل خود دراورده است که خود به معنای زلال و صاف بودن نیت شما و ذاتتان است.
   سربلند و پیروز باشید

 379. فاطمه

  اشتباه نوشتم همین امروز قبل از اذان صبح این خوابو دیدم و اینکه من هرچن وقتی اینجور خوابایی میبینم و همیشه هم جن تو همون جایی هستش ک من اون شب اونجا خوابیدم..الان هم دو دفعه هس ک وقتی شب همسرم کنارم نیس و تو خونه نیس دقیقا همچین خوابی میبینم ممکنه ربطی داشته باشه مثلا اینکه دشمنم همون همسرم باشه یا اینکه خطایی ازاون سرمیزده باشه وقتی کنارم نیس؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   نه
   به هیچ وجه و این بیشتر به شکلی است که احساس میشود که ناخوداگاه شما از ترس تنهایی این خواب ها را به شما نشان میدهد و این اصلا نمیتواند به شخص خاصی که در خواب شما باشد مربوط باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 380. فاطمه

  با سلام
  من حوالی صبح شنبه خواب دیدم از پذیرایی خونه مون صداهایی وحشتناکی میاد..داداشم رفت داخل وقتی برگشت خییییلی آشفته بود و فورا ی دبه بنزین آورد و ب در و دیوار اون قسمت خونه ک اون جن یا شیطان داخلش بود میریخت تا اونجارو آتیش بزنه ک منو خواهرم جلوشو گرفتیم و صدای اون جن رو میشنیدیم ک ی چیزایی میگف ولی ندیدمش آخرهم از ترس بیدار شدم..دقیقا هم تو همون اتاقی ک خوابیده بودم اون جن هم در همونجا بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در اینجا مکان بسیار دخیل نیست و مهم اصل خواب می باشد که برای شما رخ داده است و باید بدانید که تعبیر جن در خواب به مععنای دشمن و نارفیقان است و این خواب به این شکل تعبیر می یابد که شما احتمالا دشمنی دارید و یا خواهید داشت که برادر شما بدان اگاه است و سعی در دور کردمن ایشان از شما دارد اما شما مانعت میکنید و این ترکری برای شماست.
   سعی کنید که صحبت های خانوادیتان براتان دارای ارزش باشدتا از گزند دشمنان به دور بمانید.
   سربلند و پیروز باشید

 381. مهشاد مهاجری

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم توی خونه مادر بزرگم هستم که قدیمی و بزرگ هست و ایشون فوت شدن توی اتاق ها وسایل قدیمی رو نگاه میکردم بعد که اومدم بیرون دیدم مادر بزرگم و چند تا زن اونجا هستن من حس کردم که اینا همه جن هستن شروع کردم به ایت الکرسی و انا انزلنا خوندن و صلوات شمردن کم کم و به سختی بقیه غیب شدن فقط مادر بزرگم جن نبود خودشم تسبیح دستش بود .من از ترس تند تند دعا میخوندم که محو بشن بعد از خوابم که بیدار شدم در حال ایت الکرسی خوندن بودم همه رو دقیق و شمرده مثل واقعیت میخوندم چند بار خواب جن دیدم ولی همیشه هم به طور واظح دعا میخونم تابیدار میشم

  • یاسین صداقت

   باسلام
   این خواب میتواند به این شکل تعبیر یابد که دیدن جن در خواب به معنای دشمن و افراد نابکار است و این شاید بدین مفهوم باشد که به واسطه ی رابطهی شما با مادربزرگتان افرادی هستند که صلاح ان مرحوم را نمیخواهند و یا اینکه در ظاهر اینگونه نشان میدهند که خیر خواه ان مرحوم هستند ولی این امر خلاف واقعیت است و باید بسیار هشیار باشید که خدای ناکرده ایشان در سرای باقی معذب نشوند.
   سربلند و پیروز باشید

 382. طناز

  سلام
  من خواب دیدم دارم روی یه صفحه چوبی اسم چندتا جن رو به لاتین مینوسیم و انگار توی خوابم میدونستم که اگه اسم هرکدوم و بنویسم میان سراغم..توی یه خونه نا اشنا هم بودم با پسرخاله ی ۴ ساله ام..و بعد وقتی فهمیدم میان ادامه ندادم و از خونه رفتیم بیرون ولی به وضوح وحشت توی خوابمو حس کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب بدین معناست که شما در زندگیتان با کسانی ارتباط دارید که میدانید برای شما صلاح را نمیخواهند و این خود دلیلی است بر دیدن این خواب و همچنین باید اضافه کنم که پسرخالیتان که در خواب دیده اید ممکن است به ایشان منظوری نداشته باشد و فقط اشاره ای به سن ایشان باشد که تعداد ان افراد را نشان میدهد.
   سربلند و پیروز باشید

 383. Загра

  سلام.من خواب دیدم به دستور دوتا جن ادم میکُشم بعده کشتن چن نفر نوبت به بهترین دوستم رسید که اون موقع به خودم اومدم و اونو نکشتم .ممنون میشم تعبیرشو بم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن جن در خواب به معنای دشمنان است و این ممکن است به این معنای باشد که شما دو دشمن دارید که ممکن است شما را وادار به امور ناصلاح بکنند و خود نیز ندانید و تنها شخصی که احتمالا بتواند شما را از این موضوع رهایی بخشد و شر دشمنان را دور کند ان شخص داخل خواب و یا شخصی هم رده و منزلت ایشان باشد.
   سربلندو پیروز باشید

 384. Azita

  سلام خسته نباشید.من خواب دیدم که توی یک اتاق ناشناس هستم با خانوادم و اون اتاق دوتا در داره درا باز بودن و جلوی یکی از در ها یه شیر بزرگ خوابیده بود که من ترسیدم و رفتم درو بستم که نیاد تو و تا خواسام اون یکی درو ببندم شیره تبدیل شد به یه پیرزن و خواست از اون یکی در وارد بشه که من حدس زدم جنه و فریاد. کشیدم هر چه سعی داشام درو ببندم اون هی میگفت کارت دارم درو باز کن ..ولی بالاخره با این که سخت بود درو بستم..ممنون میشم اگر تعبیر داره واسم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب اشاره ای عمیقا قوی به شما دارد و خوابی است که جهت اگاه شما ایحاد شده است و باید بدانید که شما دشمنی بسار سر سخت دارید که همانا تعبیر خواب جن در خاب اکثرا به معنای دشمن استو تعبیر خواب شیر هم به معنای دشمنی بسیار سر سخت.
   اما اینکه شما توانسته اید که راه را بر او ببنیدید میتواند به این تعبیر باشد که شما بر این دشمن با تلاش خودتان غلبه خواهید کرد و این نوید بخش اینده ای روشن برای شخص بیننده ی خواب است.
   برای بیشتر خواندن راجع به تعبیر خواب شیر لینک زیر را هم مطالعه فرمایی.
   تعبیر خواب شیر
   سربلند و پیروز باشید

 385. مهسا

  سلام. من امروز صبح یه خواب عجیب دیدم بعد از اذان صبح بود. خواب دیدم که یه کسی شبیه مادرم اون جایی که من خوابیده بودم داشت نماز میخوند میتونستم حس کنم که اون شخص مادرم نیست حس میکردم که جن است. در جای دیگه خانه هم مادرم داشت نماز میخواند. من از این موضوع در تعجب بودم و ترسیده بودم که چطور میشه از یه نفر دو تا همزمان در یه خانه وجود داشته باشه و هر دوشون هم یه کار رو انجام بدن. ولی صورت های اونا رو نمیتونستم ببینم. تو خواب حس میکردم که یکیشون خود واقعی مادرم نیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب الزما اشاره ای به موجود به شکل جن ندارد و بیشتر میتواند حامل فاکتور اصلی نماز خواندن باشد و به معنای این است که احتمالا در دل شما از مادرتان گله ای وجود دارد و ایشان برای رفع ان به این شکل در دو مکان و یک زمان در حال عبادت هستند و در کل تعبیر خواب دین نماز خواندن یک نفر در خواب بسیار نیکو است و نشانه ای از اصلاح امور میتواند باشد.
   برای بیشتر خواندن راجع به نماز خواندن لینک زیر را هم مطالعه فرمایید.
   تعبیبر خواب نماز خواندن الامتو
   سربلند و پیروز باشید

 386. سارا

  سلام
  مادر من چند شبه که خواب جن میبینه جوری که احساس میکنه بالا سرشه یا میخواد خفش کنه
  و نکته دیگه این هست که جن رو دقیقا جایی میبینه که اونجا خوابیده مثلا اگه تو اتاق خواب خوابیده باشه دقیقا همونجا میبینه و با جیغ از خواب بیدار میشه و چیزی تو اتاق نیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب در حالت معمول به معناای اشاره ای به دشمنان شخص است.اما وقتی که به این شکل تکرار میود نمیتواند دارای تعبیر باشد و ایشان از مشکلی روحی رنج میبرند که باید در صدد رفع ان برایید.
   سربلند و پیروز باشید

 387. فاطمه

  سلام خسته نباشین
  خواب دیدم با یک نفر که آشنا هم هست رابطه جنسی برقرار کردم آن هم در اتاق خودم که همه اشخاص منزل هم خونه بودن
  من یک پسر هم دارم که ۳سالشه و دیدم که انگار پسرم دوتا شده بود در دو مکان
  و به هرکس میگفتم می‌گفت نه اینطور نیست توهم زدی
  ولی کمی بعد که دقیق متوجه نشدم همه منبع شدن در خانه یک جن حضور دارد و اون شخصی که من باهاش رابطه جنسی برقرار کرده بودم غیبش زد که من متوجه شدم اون همون جن بوده
  و این که ازطریق من و کامپیوتر من یه کارهایی کرده بود و چند برنامه به اسم خواهرشوهرم فعال کرده بود و برایش دردسر هایی ساخته بود
  این خواب چه معنایی میده؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بیشتر یه شکل گوشزدی به شما است که کاملا طبیعی است.اما در خواب تعبیر ان به این شکل میتواند باشد که کسی در اینده میتواند شما را به راه نادرست وارد کند و قصد ایشان هم از روی دشمنی و ضربه زدن به شما باشد و نتیجه ی ان چیزی نیست به غیر از رنج و عذاب زیرا تعدد مودک در خواب به معنای ازردگی خاطر است.
   بسیار هوشیار باشید و همیشه راه ایمان را انتخاب کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 388. میلاد

  سلام دکتر خسته نباشید من در خواب جنی قد کوتاه دیدم که لباس های سیاه پوشیده بود اول از او فرار کردم بعد تویه رختخواب دراز کشیدم و دباره درخواب جلویه در اتاقم دیدمش و باهاش صحبت کردم که ازم چی میخای و چکارم داری و چیزی جوابمو نداد.تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن جن در خواب به معنای دشمن است و این به این معنا و تعبیر خواهد بود که شما دشمنی یا شخصی نادوست دارید که خود هم بدان در کنه وجودتان اگاهید اما برای دوری و دفع شر ان دشمن راهی و چاره ای در ذهنتان نیست و این خود دیلیلی است برای دیدن این رویا و باید بدانید که برای دفع شر بد دشمنانتان به توصیه ی اشخاصی مه شما را دوست دارند باید گوش فرا دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 389. شیرخانلو

  سلام خسته نباشید ، در خواب دیدم با یک دختری که میشناختم وارد حمام تاربکی شدم ، اون دختر دنبال کسی میگشت ، روی زمین یک چیز سیاه رنگی در حال حرکت بود اون دختر گرفتش و برشگردوند، وقتی برگشت یه بچه تپل بود که نگاه میکرد و خنده رو لب داشت ، من به حدی ترسیدم جیغ زدم و فرار کردم وقتی از در اومدم بیرون ، بیرون خیلی شلوغ بود و بچه خودم که ۴ سالشه رو زمین خوابیده بود و رنگش سفید و سفیدتر میشد ، اینقدر گریه کردم جیغ زدم ولی بچم همش صورتش لاغر تر میشد ، خیلی ذهنمو مشغول کرده ممنون میشم کمکم کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب میتواند دارای تعبیر باشد اما برای خانم ها بسیار رایج است که چنین خواب هایی ببینند زیرا کودکانشان بسیرا برایشان حایز اهمیت اند و این خود دلیلی است برای انکه در خواب هم حتی نگرانی به وجودتان رخنه کند اما اگر شخص دیگری این خواب را دیده باشد میتوان بدین شکل ان را تعبیر کرد که لازمه ی پاک شدن ایشان ورود به مسیری خوفناک است ولی در نهایت خداوند ایشان را منزلت و جایگاهی نیکو خواهد بخشید.
   سربلند و پیروز باشید

 390. هادی

  سلام
  دیشب خواب دیدم رو کوه هستم ودارم از دست جن فرار میکنم میرم جلو تر از ی ارتفاع بلند میپرم پایین وقتی که به زمین نزدیک میشم رو هوا معلق میمونم به زمین برخورد نمیکنم همون موقع از خواب بیدار میشم ضمناً هفته ای دو سه بار خواب جن میبینم ی شب خوبه ی شب بده نمیدونم داستانش چیه اصلا هم دنبال اینجور چیزها هم نبودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بسیار معمول است اما اگر در خواب به شکلی دیگر جن را ببینید به معنای دشمن شما خواهد بود که از روی علایم ان میتوان فهمید چه اشاره ای به چه شخص خاصی دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 391. سعید

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم با عموم دارم تو خیابون راه میرم بد میایم خونه ما دقیقا همونجایی که خوابیده بودم دراز میکشم بد کنارم میشینه درحال حرف زدن میگه طلسم داری میگم یه مهره مار دارم میگه کجاس میگم تو صندوق ماشین تو جعبه ابزاره یهو میپره روم گلومو میگیره چشمو ابروش سیاه میشه داد میزنه اجنه حرمت دارن که از خواب میپرم ساعت ۵ صبح بود.احساس کردم اون لحضه جن تو کالبد عمومه.در ضمن چند سال پیش تو یکی از لباسام که مدتی بود نپوشیده بودم خونه مادر بزرگم بوده یه دعا پیدا کردیم که گفتن با لباش بنداز تو اب روان انداختم رفت.ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر جن در خواب معمولا به معنای دشمن است و بارها به این موضوع اشاره کرده ام اما در این خواب کم یشرایط به نظر بنده متفاوت است و باید بدانید که در این خواب دشمن عموی شما نیست بلکه میتواند قید و بندهای ذهنی که برای خود ساخته اید باشد که همانا سبب میشود همیشه زندگی خود را در حالتی از استیصال ببینید و خود را مسیول هیچ یک از اتفاقات بد و شر زندگیتان نبینید.
   بسیار بیندیشید تا دشمن درونتان را پیدا کنید.
   شربلند و پیروز باشید

 392. ملیحه

  سلام استاد صداقت امیدوارم خوب باشید
  سال گذشته اسفند ماه خواب جن سیاه پوشی را دیدم کنار تختم، سعی کردم حجابش را بردارم تا چهره اش را ببینم شبیه خواهرم بود داشت از زیر تختم، دست نوشته هایم را میخواند یا انگار در دستش بود,این خواب به قدری نزدیک بود گویی خود جن را کنارم دیده ام هنوز هم اشکم میگیره وقتی یادم می اوفته(راستش به من گفته بودند که بختم طلسم شده و یک مرد زرتشتی ساکن خارج را معرفی کردند برای بخت گشایی و سال گذشته اون در حال,دعا و نیایش رو این مساله گاهی در خانقاه میشد, وقتی براش تعریف کردم گفت دیگه اتفاق نمی افته داره طلسمها رفع میشه)بعد از این خواب دفترهای دست نوشته وخاطرات را جمع کردم هنوز نگه داشته ام اما خارج از اتاقم
  لطفا معنی آن خواب را شما بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که قبلا نیز اشاره شده است جن در خواب معمولا به معنا و تعبیر دشمن است و باید بدانید که ممکن است کسی که نزدیکترین شباهت را به شما دارد سعی در دشمنی شما داشته باشد اما اینکه طلسم شده اید یا نه در حیطه ی سواد این حقیر نیست و فقط باید بدانید که ایمان به خداوند سرچشمه ی تمام نیکی هاست و هر نیت شر و بدی در مقابل آن ضعیف است.
   تعبیر بنده برای شما به این شکل است که دشمنی که شما داشته اید ممکن است از گدشتیتان برای دشمنی علیه شما استفاده کند.
   سربلند و پیروز باشید

 393. الناز

  سلام خسته نباشین،صبح پنجشنبه هست،خواب دیدم با دوتا عز دوستام رفتیم شهر بازی ،اونجا من روی زمین چندتا اسکناس ۵۰تومنی پیدا کردم با دوتا گوشی موبایل،برشون داشتم،یه آقا اونجا بود که بهم گفت مواظب ماشینتون باشین،وقتی برگشتیم شیشه های ماشین سکسته بود،ازون ببعد همش چندنفر جن دنبالمون بودن،خوابم حدودا سه روز رو نشون میداد،یکی از دوستامو که جن ها نمیدونم کجا بردن،من همش از پنجره ی بزرگ خونه اونارو‌میدیم،دوست صمیمی ترم هم بزور دزدیدن و من دیدم که توی ماشین لباس عروس تنشه و شوهرش جنه،اونم نمیدونم چیشد،یه گربه سیاه دائم تو خونه بود من هی بسم الله میگفتم،مامانم وقتی دید گربه هه از بسم الله میترسه تازه قبول کرد رفت بیرون پیش جنه اونم گم شد شایدم کشته شد،شب بعدش جنه اومد تو خونه خیلی مرد خوشتیپ و مهربونی بود بهم گفت وسایلتو جمع کن بریم خونه جدید،منم اصلا نمیترسیدم راحت با داداشم لباسامو جمع کردم،بهم اجازه داد گربه هامم ببرم،بهم گفت بهترین خونه ی شهر منتظر توعه،یهو از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تقریبا طولانی است اما تقریبا تمام خواب حول یک موضوع است و آن این است که شما دشمنانی دارید زیرا در خواب جن دیدن تعبیری موازی دشمن دارد .شهر بازی نشان از زندگی و آمال دنیوی دارد و اینکه شما پولی را دیده اید ممکن است به این معنا باشد که شما به واسطه ی هوس دنیوی دشمن پیدا خواهید کرد.
   ترسی که در خواب شما است قابل چشم پوشی نیست بخش عظیمی از خواب را به خود گرفته است و باید بدانید که آن کسانی که در خواب شما را به خانه ی جدید دعوت کرده اند دشمن شما هستند و احتمالا هم دوستانتان را در از شما دور خواهند کرد و هم اینکه به بهانه ی مال دنیوی شما را گمراه خواهند کرد.
   سربلند و پیروز باشید

   • سوين ايرانپناه

    سلام استاد صداقت
    من مدتيست خواب هاي ترسناک ميبينم
    هر شب
    ولي شب هايي که قرآن ميزارم بالا سرم ديگه نميبينم
    امشب هم خواب ديدم تو خونمون جاي هميشگي خوابيده بودم ولي وقتي بيدار شدم تو پارکينگ خونمون با همون پتو خوابيده بودم ،وقتي از جام بلند شدم کف پارکينگ پر از قطره هاي خون بود ، گوشيمو باز کردم ، گالريم پر از آدماي تسخير شده و سر هاي بريده شده بود ، خيلي ترسيدم بعد مامانم با آسانسور اومد پايين و بي توجه به من رفت سرويس بهداشتي حيات ،من وقتي رفتم از حيات پنکره خونموچو ببينم مامانم بالا بود و داشت پنجره هارو پاک ميکرد ، در سرويس باز شد و اومد بيرن بعد اون بالاييه محو شد ، من مامانو بردم قطره هاي خون و گالريم رو نشون دادم و توجه مامانم به سمت عکس تسخير شده جلب شد بعد از خواب پريدم و بدنم شديد منقبض شده بود ،

    • یاسین صداقت

     با سلام
     اینکه در خواب اینگونه دیده اید و بعد از ان بدنتان منقبض شده است نمیتواند به معنای رویای صادقه ای باشد که خبر از اینده بدهد بلکه اشاره ای به حالات درونی شما دارد که احتممالا در حال حاضر با مشکلی در حال دست و پنجه نرم کردن هستید و این مشکل درونی سبب شده است که شما چنین خوابی را ببینید.
     باید بدانید که این تناقضات خواب فقط برای ترساندن شما از نرسیدن به حقیقت داخل ناخوداگاه است و معمولا این اتفاق زمانی می افتد که فردی در حال دسترسی به حقایق درون ناخوداگاه خود است و این خود یعنی قدمی بزرگ اما اینکه آن حقایق به کام شما باشد و یا نه کاملا بستگی به جنس و نوعشان دارد.اما برای اینکه بیشتر بدانید همین خواب را میتوانید با یک روانشناس حاذق در میان بگذارید تا نظر ایشان هم برایتان مشخص گردد.
     سربلند و پیروز باشید

 394. حدیث

  باسلام وخسته نباشید من یبارخواب دیدم حس میکنم توخونون چنتاروح بودیاجن اومده دیده نمیشدن ولی من حس میکردم وخیلی میترسیدم وچیزی میگفتم تعبیرش چیه؟ باسپاس

  • یاسین صداقت

   با سلام و عرض ادب
   تعبیر جن در خواب معولا و بیشتر مواقع به معنای دشمن است و احتمالا شما کسی از نزدکیانتان دوستی شما را نمیخواهد.
   سربلند و پیروز باشید

 395. سوگند

  سلام من خواب دیدم وجود یه جنی کنارم حس میکنم نمیدیدمش فقط صداشو میشنیدم و میدونستم که جنه بعد با حرفایی که میزد فهمیدم عاشقم شده و وقتی اینو فهمیدم ترسیدم و خواستم بگم برو ولی باعث شد عصبانی شه و یه کاری کرد که زبونم درست کار نکنه و نتونم بگم برو هرچقد که سعی میکردم و همش بهم ضربه میزد
  تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن جن در خوتب به معنای دشمن است در بیشتر مواقع و اینکه شما این خواب را به این شکل دیده اید به این معنا خواهد بود که شما احتمالا از کسی خوشتان خواهد آمد که ممکن است به صلاح شما نباشد و آن شخص دوست حقیقی شما نباشد.
   خواب ها حتما رویای صادقه نیستند و برای رویای صادقه شرایطی لازم است اما حتما جانب احتیاط را رعایت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 396. mmpp22

  سلام من خواب دیدم با مامانم جلوی پنجره نشستیم یه دزد داشت از پشتبون خانه ی بقلی دزدی می کرد که یک دفه یه خانم جوان ۱۷ ۱۸ساله بود مامانم فهمید جن است گفت خودتو بزن به خواب من هم زدم روز بعد توی دست شویی پیداش شود و داشت پام را قلم می کرد من از اون فرار کردم اما هیج کس او را نمی دید
  اجیب تر این ایت که این خواب را د. بجگی دیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   معمولا تعبیر خواب هایی که در کودکی دیده میشوند نشان از داستان ها و یا خاطرات بدی است که متاسفانه برای آن ها روایت میشود و ذهن کودک با توجه به فعالیت بسییار زیادی که دارد برای خود خواب هایی میسازد.
   پس این خواب نمیتواند بسیار مستدل باشد اما اگر این خواب را در سنین بالا ببینید بی تعبیر نخواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 397. مه

  سلام . من خواب دیدم در یک مهمانی هستم که میخوام بروم لباس و ارایشمو درست کنم وارد اتاق میشوم پیرزنی جلوی اینه نشسته است و این اتاق اینه دار از اتاق پرو جدا است در شیشه ای دارد این پیرزن به من میگوید نیا نیا ولی من رفتم و وایساده کارمو انجام دادم موقع برگشت در شیشه ای رو قفل کردم رومو برگردوندم توی اینه ای که پیرزن جلوش نشسته بود یک پیرمرد دیدم که خیلی زشت میخندد بعدش با ترس به همه میگویم که من درا قفل کردم پیرزن چیکار کند یهو از حیات ثدایی امد همه را صدا کردم که ببینند که عصای پیر زن حرکت میکرد سر تا سر حیاط و پیرزن هم جنی شده بود یکی ازدختر داییهام اون عصا و پیرزن رو رام کرد و از خواب پریدم میشه تعبیرش رو بگید ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در این خواب تعبیرهای مختلفی وجود دارد و بعبارت بهتر در این خواب المان های مختلفی موجود است که باید به صورت مشخص بررسی شوند.اول آنکه شما در مهمانی بوده اید و این خود به معنای اشتغال به کار غیر ضرور در زندگی شخصیتان است.
   ثانیا انکه آن موجود را در اتاق شیشه ای دیده اید و این موجود در خواب شما در هیبت جن بوده است به این معناست که کسی که دشمن شماست به وضوح برایتان مشخص است اما شما ان را نادیده میگیرید.
   و بدانید که ممکن است این دشمن شما در حق شخص دیگری از نزدیکانتان نیز کینه بورزد.
   و در نهایت المان پایانی خئاب شما به این معناست که راه چاره ی شما احتمال قوی خانودیتان خواهد بود تا همیشه از گزند دشمنان به دور بمانید.
   سربلند و پیروز باشید

 398. hanie

  سلام. من درخواب دیدم رفتم حموم ووقتی در اومدم لامپ ها خود به خود خاموش بود پنجره باز بود حوله تنم بود هوا یکم تاریک شده بود حدود 6یا7بود اومدم پنجره ببندم دیدم بسته نمیشه هول دادم یکم بسته شد بیخالش شدم اومدم لامپ بزنم دیدم نمیشه روشن نمیشه اصلا همه جا هم کم کم داشت تاریکتر میشد برگشتم پشتم دیدم پدرشوهرمه بعد رفتیم اشپز خونه پدرشوهرم یخچال با کرد گفت نمیدونم چرا اینجوری شده من نشسته بودم رو پله اشپز خونه یهو جلوی چشمام سه نفر ظاهر شدن ولی بدنشون ندیدم سرشون بزرگ بود مرد بود اولی وبقیش کنارش بود ولی چون سرش بزرگ بود اولی دیدم همش داشت یکسره نگاهم میکرد من دهنم با میکردم ولی نمیتونستم جیغ بزنم انگار داشتم خفه میشدم ولی نمیتونستم با دستم نشون میدادم اون جنه بعدیه دقیقه باز محو میشد روی زمین ظاهر شد با رژی غلیظ ولی بدنش عجیب غریب بود ومن باز هم همانطور به پدرشوهرم گفتم نگاه نگاه البته بادستم نمیتوست صدام در بیاد یهو قیافه پدرشوهرم دیدم شوهر خودمه اومد اونم فقط سرش تو بغلم بود من نشسته بودم اون دهنش رو یجوری میکرد جوری که, میخواییم فُوت کنیم چیزیو ولی از دهنش چیزی نمیاد بیرون پر باد شده بود دهنش هم با بود ولی پر بود من فشار میدادم از گونه هاش تا خالی بشه ولی بی فایده بود اون چشمانش گرد میشد سیلی میزدم درست میشد وباز هم همانطور این خواب صبح دیدم تقریبا ساعت 9نیم یا 40دقیقه بیدار شدم خیلی میترسیدم که تعبیرش چیه چرا دیدم .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   فضایی که در خواب دیده اید برای محیا ساختن یک خواب بوده است و خواب های ما در بستری از واقعیت ذهنیمان شکل میگریند.
   در این خواب که شما دیده اید الگوی جن به این معنا میتواند باشد که شما دشمنانی یا رفیقانی دارید که در واقع شدمن شما هستند و یا به عبارت ساده تر صلاح شما را نمیخواهند.
   دیدن همسرتان و پدر ایشان در خواب نیز ممکن است به این تعبیر باشد که انها از این موضوع خبر دارند و این موضوع را به شما گفته اند و حتی ممکن است که برای اذیت نکردن شما حتی از گفتن ان هم سرباز زده ند.
   باید بدانید که آن خفگی در خواب ممکن است به همین معنا باشد و حتما پالایش در اطافتان انجام دهید و دیگران را با دیده ی بهتر تماشا کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 399. ملیحه

  سلام وقت بخیر با تشکر از شما,تعبیر خواب جن در آینه رو عالی تفسیر کردید وفهمیدم دلیلش چی بود.چند وقت پیش خواب دیگزی دیدن که از,شما خواهش میکنم تفسیر بفرمائید خوابهای من اغلب معنی دارند.
  خواب مردی که دوستش داشته ام را دیدم اون چند ساله که رفته ومن هنوز به فکر او می افتم گاهی خیلی منتظرش موندم .اون اونده بود نظر مثبت والدینم وحتی خواهرانم را جلب کند ومن فقط سکوت کرده بودم و نگاهش میکردم .در دلم خوشحال بودم اما به روی خودم نمی آوردم,لطفا برایم تعبیر بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   سپاس از شما
   این خواب احتمال بسیار بالایی دارد که صادقه باشد و در این خواب میشود فهمید که شما در اینده ای نزدیک کسی را خواهید دید که ممکن است در غالب همسرتان باشد و یا هرکسی که به شما نزدیک میشود و این فرد حتی ممکن است خود شخص حقیقی داخل زندگیتان باشد و باید بدانید که دیدن خواب معشوق در خواب به معنای وصال است و خوابی نیکو است و یا حتی به این تعبیر میتواند باشد که شما به شخصی همسنگ آن شخص خواهید رسید.
   سربلند و پیروز باشید

   • ملیحه

    سلام روز بخیر
    درست تفسیر فرمودی از شما سپاسگزارم کاش زودتر با این پیج آشنا شده بودم برایتان طلب بهترینها را از خداوند دارم
    جمعه کاملا تصادفی و معجزه وار در طبیعت عشقم را در جمع دوستانم دیدم .خوابم صادقانه است,اما اون خودش مستقیم هنوز,پیشنهادی نداده,شاید دوستی بدهد اما من نمیتوانم دیگه این نوع رابطه ….منتظر خداهستم ,ایمانم قویتر شده الهی شکر

    • ملیحه

     سلام روزتان بخیر
     خواب گربه شیرده دیدن(پستانهای بزرگ,مشخصه آن) چه تعبیری دارد?

     • یاسین صداقت

      با سلام
      تعبیر گربه در خواب به این معناست که گربه نشانه ای از شخصی است که شما در حق او نیکی میکنید ولی از شما فرمان برداری نمیکند و شیر در خواب به معنای روزی دهی و خیر رساندن است و این میتواند به این معنی باشد که شما از شخصی که حس میکنید در حقش نیکی کرده اید و جوابش را ندیده اید خیری به شما خواهد رسید.
      سربلند و پیروز باشید.

     • ملیحه

      سلام آقای صداقت,وقت شما بخیر ممنونم از تعبیر خواب گربه شیرده اتفاق نیافته
      امروز صبح دوشنبه است خواب دیدم در جمع دوستان در سفری هستیم اما انگار خوشحال نبودیم من برای عشقم( همون که چند وقت پیش تعبیر صادق کردید وصال کردید و زوددر طبیعت دیدمش) برای اوبشقاب شامی کباب مختصری پخته بودم گذاشتم بعد امدم در اتاقی تنها او میخواست بیاید با من سر صحبت باز کند اما شوهر سابق پیداش شد واون سکوت کرد یا انگار نشد حرف بزنه
      با صدای تلفن مادرم از خواب بیدار شدم که میگفت شوهر سابق بخاطر مطالبه مهریه ام به او زنگ زده وبه شدت عصبانی است.من اول خیلی ناراحت شدم واینکه حکم از دادگاه و محل کارش دردسر آبرویی برایم نداشته باشد یا فردی بالایی که مورد علاقه ام است , بگوید.اما بعد به خودم آمدم وبه قدرت خدا وگفتم به او پناه میبرم
      لطفا بگوئید چه تعبیری دارد .

     • یاسین صداقت

      با سلام
      تشکر از شما
      لطفا کامنت خود را در قسمت تعبیر خواب مربوطه بگذارید.
      مثلا برای این خواب در گوگل اینگونه سرچ کنید تا شما را به صفحه ی مربوط ببرد تا در تعبیر خوابتان تسهیل شود(تعبیر خواب عشق الامتو)
      بسیار ممنون
      اما راجع به این خواب واضح است که شما از لحاظ ذهنی بسیار درگیر این موضوع فوق الذکر هستید و میدانید که برای رسیدن به کسی که دوستش دارید ابتدا باید همه چیز را فراهم کنید تا آن مهم به دست اید.
      سفر هم در خواب به معنای مسیری است که شما برای یک هدف باید طی کنید و اینگونه خواب شما بسیار واضح خواهد شد.
      با ایمان به خدا و خودتان همه ی کارها اسان خواهد شد.
      سربلند و پیروز باشید

 400. ایلایدا

  من خواب دیدم که یک جن بدون این که خودش رو نشون بده داره اذیتم میکنه و می ترسونه تو خونه خودم. دیدم از قصد شب لامپ هارو تکون میده تا من بترسم و بگم زلزله هست فرار کنم از خونه هر اتفاقی میرفتم درارو می‌بست منو می‌کوبید دیوار و یا وسایل هارو میشکوند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن جن و اجنه در خواب به معنای دشمنی است و این بدان معناست که ممکن است در خانه ی شما و یا در اطرافیانتان به تعبیر دیگری کسی قصد دشمنی با شما را دارد و این دشمنی صرفا به معنای این نیست که میخواهند گزندی به شما برساند و ممکن است فقط حس ناخوشنودی باشد که نسبت به شما دارند.
   سربلند و پیروز باشید

   • مهشید

    خیلی ممنونم لطف کردید

 401. مهشید

  سلام
  من ظهرخاب دیدم همسرم وپسرخالش باهم رفتن بیرون وبه ماگفتن جایی میرن امامن شک کردم وتعقیبشون کردم
  دیدم بادوتازن رابطه دارن رفتم تواون مکان.چیز زیادی ازخابم یادم نمیاد ولی توخاب فهمیدم اون دوتازن انسان نبودن جن بودن ویه زن دیگه هم بود که اصل کاری بود واون یه جورایی رییسشون بود
  مثل این بودکه شوهرم طلسم شده بود
  من همش قرآن میخوندم ک ازمن وشوهرم دوربشن امافایده ای نداشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیری بدین شکل دارد که تعبیر دیدن جن در خواب بدین شکل است که جن نمادی از دشمن است و تعقیب کردن آنها از طرف شما نمودی از دنیای واقعی است و این در مجموع به این معنا خواهد بود که همسر شما احتمالا ب کسی یا کسانی در ارتباط است که دشمن او و یا حسود هستند و نمیخواهند ایشان موفق شود و شما قصد بر کمک کردن زندگی خود و همسرتان دارید.
   صدقه بدهید و همسرتان را یاری دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 402. علی

  سلام. من خواب دیدم که یه ساختمان با چند نفر داخلش از پنجره فقط بیرون رو نگاه می کنند یه بار وارد ساختمان شدم ولی برگشتم. دوباره رفتم که وسط پلکان دختر بچه ای که چشمانش درشت شده بود و جلو رو فقط نگاه می کرد و انگار معلوم بود که ترسیده و من رفتم جلوشو و گفتم جن دیکه همین که گفتم وسط حرفم دستش ناخودآگاه رفت عقب و چراغ قوه ای که دستش بود خودکار روشن شد و جنی پایین دیدم و گوشم منفجر شد و صدای زنگ میداد. جنه قدکوتاه سیاه با کله و چشمای درشت و زرد که داشت صاف تو جشمام نگاه می کرد و من آروم آروم داشتم می اومدم پایین که پاهام سست شد و یهو نتونستم راه برم. به پاهام که نگاه کردم از خواب بیدار شدم بدون ترس فقط چشما که باز شد داشتم پام رو نگاه می کردم که تو رختخواب برعکس خوابیده ام و سرم بالاست و پاهام هم جفت و نزدیک پنجره که پردهش تا نصف کشیده شده بود و صدای زنگ تو گوشم بود که کم کم خوابید. از چیزی که تعجب کردم این بود که پتویی که روم بود مرتب کنار گذاشته شده و بالشم هم درست شده. صداهایی تو گوشم بود آیه قرآن خواندم درست شد. این اتفاق ساعت 5.30 بود وقتی آب خوردم و دوباره خوابیدم با یک خواب ترسناک دیگری بیدار شدم ولی هیچی ازش یادم نمیاد نه صحنش و نه اتفاقا فقط ترسیدم و پا شدم. لطفا راهنماییم کنید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ها معمولا در اثر اتفاقات قبل از خواب پیش می آیند و حالت کابوس گونه دارند.
   اما اگر فرض بر صادقه بودن خواب را بگیریم به این معناست که شما دشمنانی دارید که میتوانند شما را پایین بکشند و از پله پایین آمدن در خواب تعبیری به همین مضمون دارد که راه چاره ی شما اتکا و توسل به خداوند و دوری از آنچه که شما را ناصواب کند است.
   سعی بر آن کنید که قبل از خواب آرام باشید و همچنین نسبت به افراد اطراف خودتان بیشتر آگاهی کسب کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 403. هادی

  سلام من چنو وقت پیش خوابیو دیدم که میرم داخل ی اتاقی میبینم یک زنی دراز کش رو تخت که کاملا لخت هست وبعد به من میگه بیا شیر بخور وقتی میرم روی تخت باهاش چشم تو چشم میشم. چشماش مثل رنگ مهتابی نورانی بودش وبعد لبم میرم رو سینش شیر که میخورم از خواب میپرم وقتی که بلند شدم مزه شیر حس کردم که قورت دادم. من از شخصی پرسیدم گفت دچار جن عاشق شدی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   مطمین باشید که این خواب تعبیری ندارد و فقط یک ابراز وجود از طرف ناخودآگاهتان است که حتی تعبیری هم ندارد به احتمال زیاد و فقط از خواب های معمولی است که هر فردی در طول زندگی به دلیل ناخودآگاه خود میبیند.
   سربلند و پیروز باشید

 404. ستاره بانو

  سلام
  من خواب دیدم در منزل قدیمی خانوادگی که یک سال و نیمه خالیه هستم. جن من را از پشت سر محکم گرفته بود و دستش را از پشت گذاشته بود روی دهانم و من سعی می کردم خودم را آزاد کنم. ناخن های خیلی بلندی داشت. من صورتش را نمی دیدم. ولی در خواب نمی ترسیدم. بعد از خواب پریدم. در ضمن قراره این خانه را به کسی اجاره دهیم.
  تعبیرش چیست؟
  با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بیشتر به مانند کابوس میماند تا یک رویای صادقه ولی همین را بدانید که دیدن یا لمس جن در خواب به معنای دشمننی کس یا کسانی با شماست که در زدیکیتان هستند.
   پیروز و سربلند باشید

 405. ملیحه

  با سلام
  من دیروز ظهر خواب جنی را در آینه اتاق خودم دیدم ,انقدر احساس خفگی میکردم که نمی توانستم فریاد بزنم حس کردم دارم میمیرم,از صدای ناله هایم پسرم منو از خواب بیدار کرد,چه تعبیری دارد?آیا گناهی مرتکب شده ام ,آیا دشمن خانگی دارم?آیا به آرزویم میرسم?

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن جن در خواب تعبیری به این مفهموم دارد که در بیشتر مواقع به معنای دشمن و یا کسی است که قصد کینه توزی را با شما دارد و آینه هم به معنای درون است و در اینجا احتمال قوی تعبیر به این شکل خواهد بود که یا شما در درونتان دشمنی(نفس اماره) دارید که در حال حاضر زمام کارهایتان را به دست گرفته است،و یا در نزدیکی نزدکتان کسی هست که صلاح کار شما را نمیخواهد.اما باید بدانید که تمام این ها با ایمان شما برملا خواهد شد و بی تاثیرند.
   سربلند و پیروز باشید

 406. علی

  من در خواب دیدم با خانومم توی خونه کنار یه آینه قدی ایستادیم داریم هر کدوم یه طرف آینه بودیم و مشغول صحبت ناگهان از پشت شخصی ناشناس توی آینه دیدیم که به طرف ما می آمد همین که برگشتیم نگاه کنیم ببینیم کیه ناپدید شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن جن در بین دو نفر نشانه از آن دارد که شخصی بین آن دونفر قصد دشمنی دارد و میخواهد آنها را از هم دور کند و علت این امر همانا حسادت به زندگی بسیار خوب شماست.
   کینه توزی و دشمنی همیشه پیش از انکه رخ دهد برای افرادی که انسان های نیکو هستند قابل رویت است و فقط جلوگیری از آن فقط مستلزم تحکیم هرچه بیشتر رابطه شما و همسرتان است.
   سربلند و پیروز باشید

 407. بابک منظری

  خانم من در خواب میبینم جن میخواهد نوزاد تازه متولد شده ما را بدزد ولی موفق نمیشود تعبیر اش چیست

  • یاسین صداقت

   باسلام
   جن نمادی از شر و دشمن است.پس اگر در خواب جنی سعی بر این کار کرده است پس باید بسیار مراقب فرزندتان باشید که او را از گزند به دور کنید.
   دشمنان هر انسان همیشه سعی بر آزار او دارند و تنها راه چاره آگاهی است.آگاه و مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 408. بابک منظری

  من در خواب میبینم جن میخواهد نوزاد تازه متولد شده ما را بدزد تعبیر اش چیست

  • یاسین صداقت

   باسلام
   جن نمادی از شر و دشمن است.پس اگر در خواب جنی سعی بر این کار کرده است پس باید بسیار مراقب فرزندتان باشید که او را از گزند به دور کنید.
   دشمنان هر انسان همیشه سعی بر آزار او دارند و تنها راه چاره آگاهی است.آگاه و مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 409. آرمین معینی فر

  سلام من در خواب دیدم ی پرنده منو اذیت میکنه اون پرنده ب همه چیز هم تبدیل میشه برادرم و مادرمم اذیت میکنه بعد باهاش مبارزه میکنم ک بگیرمش یهو منو میبرد تو گذشته خاطراتم بعد یهویی دیدم گرفتمش با این که دستو پا میزد از دستم خلاص بشه من گردش رو میشکونم از در خونه میندازمش بیرون در رو میبندم بعد میبینم که برادرم اویزون دیوار پنجره ب سمت بیرونه و میخنده،میرم سمتش میگم داداش تویی بعد نگاه میکنه میخنده متوجه میشم ک داداشم نیست ی مشت میزنم به دستی ک اویزونه بعد دستشو میگیرم ولش میکنم ک بیوفته پایین از پنجره بعد یهو میگم تو حیاط همسایه نیوفته حولش دادم رو هوا یهو پرت و دور شو .انگار واقعی بود انگار روحم اومد یواش وارد بدنم شد بعد بیدارشدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب دیدن پرنده به نوع آن پرنده هم بستگی دارد اما اینکه این پرنده در این خواب سبب آزار و اذیت شما گشته است دلیل بر شر است.
   شما خاطره ای در گذشته دارید که در آن رازی نهفته است که میتواند سبب اتفاق نامیمونی در حال حاضر برای خانواده شود.
   پس در اولین گام آن را بیابید و تلاش کنید که آن را رفع کنید.
   اگر در خوابتان اثری از جن دیده اید به نشانه ی وجود دشمن یا دشمنی در اطرافیانتان است،پس بسیار آگاه و هوشیار باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 410. معصومه

  من چندین بار توخواب حس کردم که جنی همراهمه و وقتی بسم الله گفتم ازم دورشده،من ندیدمش اما حسش کردم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن جن در خواب به این معنی است که شما دشمنی داریدد که از وجود آن بیخبرید.
   پس نسبت به اطرافتان بسیار آگاه باشید و بدانید که تنها راه خلاصی شما از دشمنی دیگران ایمان به خداوند باری تعالی است.
   سربلند و پیروز باشید

 411. Maede

  سلام . 4 صبح خواب دیدم تو مجلس عروسی دخترخالم هستم که تازه عروسی کرده و همه شادیم، که خواهر کوچیکم گفت اون خانومی که اونجاست ( و نمیشناختمش) جن هست ازش دور شو. جن کاملا شبیه آدم عادی بود و به سمت مخالف من حرکت کرد منم انگار نه انگار که یه جن تو مجلس هست و سرگرم کار خودم بودم یهو متوجه شدم داره سریع میاد سمتم تا اومدم فرار کنم همه جا تاریک و سیاه مطلق شد و از وحشت تاریکی از خواب پریدم. تعبیر خاصی داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جن به گفته معبران بزرگ میتواند دشمن باشد و اینکه شما از ان هراسی نداشته اید نشان از این است که شما از دشمنانتان ترسی ندارید و اهداف خود را دنبال خواهید کردو ترقی خواهید دیدو تاریک شدن فضای خواب شما از ان چه مغز دستور به بیدار شدن شما از ترس میدهد شکل میگیرد . نگران نباشد
   سربلند و پیروز باشید

 412. اباندخت

  من خواب دیدم که ی بچه جن دنبال منو رفیقامن بعد من فرار کردم رفتم خونمون اما خونه قدیمیمون بود.اونجا رفتم از در خونه حیاطو نگا کردم ی جن دیدم البته شبیه ادمیزاد بود من میگفتم جنه.خلاصه تا دیدمش بهم خندید و ی چیزی بهم گفت ک یادم نیس.بعد رفتم سمت اتاق دیدم دوتا خواهرمو ک از هوش رفتن میارن بعد مامانم بهم چت شده منم عین خواهرام از هوش رفتم.تعبیرش چیه؟

 413. ناهید

  سلام من در خواب دیدم بالای منبری که اون منبرداخل مسجد نبود و فقط من در آن جا بودم دیدم در منبر جن مذکر نشسته و ناپدید میشه جلوی چشام همون لحظه شیر نر نشسته و به من نگاه می‌کنه هر دو هم به من نگاه کردن و کار خاصی نکردن اما به قدری ترسیده بودم که باعث شده بود در خواب ناخواسته بترسم و اطرافیان من رو بیدار کردن و از خواب پریدم تعبیر این خواب چیست لطفاً راهنمایی ام کنید .
  تشکر

  • آوا

   سلام تعبیرخواب اینکه جن رفته تو بدنت بعدش شوهروبرادرشوهر قرآن میخونن جن به شکل مار از بدنت بیرون میره البته خودمم همش آیت الکرسی میخوندم تعبیرش چیه

 414. مارال

  خواب دیده بودم که با خانوادم تو خونمون نشسته بودیم خونه حال و هوای خفه و ترسناکی داشت خونمون مه آلود شده بود من میترسیدم اما خانوادم عین خیالشون هم نبود ، همون طور که نشسته بودیم من به حال بزرگ خونمون ی نگاه انداختم روی دیوار یه سایه بچه کوچولو بود ایستاده بود همون طور سایه بزرگتر میشد تا جایی که واقعا وحشتناک شده بود ترسیده بودم به پدر و مادر و برادرم گفتم اونا حرفمو باور کردند و رفتیم پیش یه دعا نویس ، دعانویسه یه زن بود به ما گفت خونتون جن داره ما ترسیده بودیم ، از اون خونه به خونه یکی از فامیلامون رفتیم اما اون جنه هنوز دنبالمون بود ولکن نبود از بس که ترسیده بودم بدنم لرزید و از خواب پریدم. البته من تو یه حدیث پیامبر خونده بودم که خواب های شیطانی تعبیر ندارن واقعا اینطوریه؟؟

 415. زهرا

  من خواب دیدم با یه جن ازدواج میخوام بکنم و دوستشم دارم بدم نمیومد که قراره با هاش ازدواج کنم قبله این خوابم خواب میدیدم که یکیشون در خونمون بار میکنه میاد تو و منم بهش میگم از اقا جنه خونمون برو بیرون بعد اونم حرف منو با یه صدای وحشتناک تکرارمیکنه بعد تو خوابو بیداری یه شب دیگه دیدم که یه صدایی که جسمشم حالت اشعه داشت بهم میگه باما دوست شو لطفا تعببرشو اگه میدونید بهم بگید

 416. سید محسن

  ادم دشمنهاشو در خواب بشکل یک موجودی حالا اشمس را جن میگزاریم یا شبیه به یک حیوان تصور میکنیم که قصد ازار رساندن به ما را دارد یا میبینیم که به نزدیکانمان ازار میرسانن هم تعبیرش همین است یعنی شخصی در حال ازار رساندن یا در اینده به او ازار میرساند این ها نوعی هشدار است
  با افزایش و قوی کردن روحیات خودمان مانند خواندن دعا و شرکت در مجالس روزه خوانی و حتی گوش دادن به روزه در تنهایی و اشک ریختن این به روح نورانیت و قدرت میدهد و با خواندن ایاتی مانند ایات الکرسی یا صلوات و بسم اله گفتن قبل از خواب این در در یافت کمک یا بقولی راهنمائی روشن تر دیدن در خواب بما کمک خواهد شد
  منتها همان طور که گفتم بایدقدرت معنوی خود را تقویت کنیم نه اینکه انکار و پس بزنیم و حتما سعی کنیم اداب روضه وضو گرفتن و نگه داشتن وضو و مخصوصا با وضو خوابیدن را همیشه بیاد داشته باشیم

 417. زهرا

  سلام من خواب دیدم جن تو خونمون مدفوع کرده تعبیرش چی میشه؟؟

 418. غزل

  سلام من خیلی شده اینطور خواب دیدم که جن یا شیطان گلومو گرفته ویا میخام فراریش بدم ازم دور شه ومن مدام سوره های مختلف میخونم گاهی صلوات ایت الکرسی خیلی شده میخونم سوره های مختلف گاهی تا بترسه و ولم کنهـ.ولمم میکنه میترسه..ولی بارها شده وقتی وسط خاب وحشتناکم پا میشم ادامه ی سوره رو دارم زیر لب میخونم از ترس زبونم ب کامم چسبیده و تو بیداری ام میخونمش زمزمه میکنمش..خیلی میترسم حس میکنم نکنه واقعی بوده و گردنمو گرفته…من حتی قبله خابمم ایت الکرسی میخونم و صلوات تا خابایه این مدلی نبینم.مدام اسم خدارو میبرمو ایت الکرسی میخونم تو اینجور خابام تا بترسه…گاهی بوده هرشب اینجور خابایه ترسناکی میدیدم

  • فلی

   منم چند شبه دقیقا همین خوابارو میبینم.زیر لب دارم صلوات میدم حتی وقتی بیدار میشم میبینم که دارم صلوات میدم…این در حالیه که اصلا ادم متدین و دینی نیستم

 419. zahra

  سلام خسته نباشید خواب دیدم همسرم و دخترم وقتی برای خرید بیرون رفتن من تنها شدم و یهو تابلو خانه حرکت کرد حس کردم اون جن ومن ترسیدم و دویدم ی چاقو برداشتم و از پشت تابلو ی اقایی که همکارم اومد بیرون تو خوابم اون جن شبیه همکارم بود می دونستم که اون نیست و با چاقو زدم تو صورتش زخمی شد ولی لاون می خندید من ترسید بودم واز خواب پریدم

 420. حامد

  سلام . من دیشب خواب دیدم جنی داخل حمام هست و در حمام باز داره خودشو میشوره . بعد از جای خودم بلند میشم با یک چیزی مثله چوب محکم میزنم به در حمام که بترسه بره ودر همین حین از خواب بیدار میشم تعبیرش چیه .؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 421. ريبوار

  سلام من همين الان خواب بد ديدم خواب جن چن بار باهاش دعوا كردم سياه بود صورت اصلا معلوم نبود لطفا جواب بديد خيلي ترسيدم

 422. میثم

  سلام من خواب دیدم که در خانه,خواهر من به جن تبدیل شده بود ولی ظاهری مانند انسان داشت.در اول من با جن جنگ میکردم ولی بعداز اون با اونها رابطه ی بهتری داشتم و در خواب کمی هم میترسیدم. چند شب است که خواب هایی مرتبط میبیینم مثل کار گذاشتن سنگ قبر داییم که نوشته ای نداشت و خود میت هم بالای قبر بود. یکی دیگر جنگ بین دو گروه خیالی بود که من هم در آن شرکت داشتم و دیگر مسافرت بادوستان و خانواده و دیگری خراب کردن اجسام و خاک زمین با چکش محکم

 423. Aida

  من خواب دیدم همه جا آتیش گرفته خواهرمم آتیش گرفته بود با پدرم خاموش کردیم آتیش روی خواهرمو بعد یه دفعه همه آتیش ها خاموش شد یه روح یا جن وارد بدن من شد .کسی تعبیرشو میدونه ؟

 424. pry.qb

  من همین الان خواب دیدم یه جن رفته تو جلدم و اذیتم میکنه و نفسم بالا نمیومد البته تو خواب واقعیت نه. خیلی وحشتناک بود تعبیرش چیههه

 425. رویا

  من صبح زود خواب دیدم یک زن کلی با قومش که خیلی زیاد بودن کلی زنو بچه وارد خونه مادر نامزدم شدن و زن کلی از مادر نامزدم یک سینی با زغال و اسپند خواست بعد یه وردی میخوند صدای هم همه و جیغ میشنیدم بعد دیدم کلی جن به شکل حیونای مختلف با صورتهای مختلف حتی به صورت سایه همه جوری بودن خیلی زیاد وناراحت و در حال جیغ زدن و به اجبار داشتن از یک طرف خونه خارج میشدن همشون که رفتم به همون طرف خونه نگاه کردم مثل گورستانشون شده بودو صورتهاشون روی خاک مثا مجسمه حک شده بود انگارکه قبرشون بود تا همشون از خونه بیرون رانده شدن زن کلی با همراهاش از خونه رفتن بیرون دویدم دنبالش بهش گفتم مادرم خیلی مریضه چند باریه جمله تکرارکردکه متوجه نمیشدم ازش خواستم باز تکرار کنه همینجور که میرفت گفت صدای خنده هامو میشنوی نمیدونم تعبیر این خواب چی میشه به زور خودمو از خواب بیدار کردم تا نیم ساعت موهای تنم سیخ بود

 426. tohi

  خونمون تازه ساخته چند سال پیش ک کلنگی بود ی اتاق داشت خواب دیدم جن داره و اونجا خونه شونه هی همه ترسیدیم منم رفتم بهشون گفتم چی از ما میخواین برین بیرون ما زندگیمونو بکنیم دست از سرمون بردارین اونام گفتن اینجا خونه ما بود شما اومدین توش ن ما منم هی داد میزدم بیاین برین ک داد زنان از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه اطف کنین بهم بگین

  • ف

   اونجا خونه اجنه هست اذیتتون میکنن اجنه به اون خونه کار نداشته باشید هر چه سریع تر از اونجا برید اذیتتون میکنن خونشون رو خراب کنید

 427. راحیل

  در خواب دیدم یک جن زن دخترم را اذیت میکند و قصد کشتنش را دارد و من بااو مقابله میکنم ،هرکجای خانه که میرم دنبالم می آیدو موهایم رامی کشد و وسایلم را می دزدد،هرکجای خانه میروم می آیدو من و دخترانم را آزار میدهد

 428. سینا محمدی

  سلام
  ساعت هفت صبح خواب ددم که با پدر سعی به کشتن یک جن روی شیروونی یک خانه غریبه بودیم
  احساس میکنم تعبیری داره این خواب

 429. Raha

  من خواب دیدم یک تصویر وحشتناک از شخصی تسخیر شده در گوشی موبایل پسرم هست ولی هرچی گشتیم چیزی پیدا نکردیم میشه کمک کنید لطفا.

 430. Davood

  سلام
  خواب دیدم که یک نفر تو یک خونه که منم توش بودم که به نظرم خونه قبلیمون که 10سال پیش اونجا ساکن بودیم بود که هی صدا میومد از اتاق ها ولی چیزی نمیدیدم میرفتم نگاه میکردم بعد خودشو نشون داد قد بلند صورت زیبا باد دستای آبی فیروزه‌ای با خال های مشکی مثل پولک ولی مذکر بود از چهره معلوم بود بعد داخل خیابان بودیم برام وسایلی اورد که مربوط به کارمه که بهم گفت اینارو ببر خونه من برم مسجد نماز بخونم بیام

 431. زینب

  سلام من چند روز پیش بعد از ظهر خواب بودم که حس کردم یکی دم گوشم وز وز میکنه ولی نا معلوم بود با خودم تکرار کردم که چی میگی نمیفهمم تکرارش کن و تکرار شد ولی نامعلوم بود حدس زدم جن باشه دوباره گفتم تکرار کن و تکرار شد ولی من بازم نمیفهمیدم تا اینکه از خواب بیدارم کردن شبش که خوابیدم خواب دیدم که توی حمامم و به اینه که اب پاچیدم که معلوم بشه قیافم یه سایه خاکستری پشتم بود و بقیشا دیگ یادم نمیاد شبا هم توی خواب گرفتگی بدن پیدا میکنم و میپرم بالا یا نمیتونم بدنمو تکون بدم کسی میدونه جواب بده مرسی

  • mmd

   یه جن قوی داره باهات بازی میکنه اگه بخوای بترسی سعی میکنه حتی تسخیرت کنه باهاش وارد معامله شو ببین ازت چی میخواد یه خواسته داره ازت

 432. ژینو

  سلام
  خواب دیدم چن تا جن دنبالمن دقیقا یادم نیست ازشون کشتم یا نه ولی یادمه تو یه جای کوچیک بودیم که بهم حمله کردن بعد انگار یکی از اشنا هامو کشته بودن ، اون اشنا هم قبلش واسه من نامه نوشته بود ، تازه بعدش انگار رفتم توی حموم ، یعنی از دست جنا فرار کردم توی یه حموم عمومی دیدم زیر هر دوش ، چهار یا پنج جن زن در حال زایمان طبیعی هستن و برهنه هستن و خون خودشونو میریزن رو زمین ،
  تعبیرش چی میشه؟

  • ريبوار

   سلام من همين الان بيدار شدم تو خواب بدجور دعوام شده بود با جن الانم ناراحتم چيكار كنم

 433. داود

  سلام
  خواب یک جن سیاهو دیدم
  و تو خواب شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم گفتن و لااله الاالله گفتن با صدای بلند
  وقتی بیدار شدم داشتم باصدای بلند لااله الاالله میگفتم
  لطفا تعبیرشو بگید
  سپاس

 434. Zare

  سلام من خواب دیدم مسافرت بودیم وسایل خونه از جمله حلقه و لپ تاب و چیزهای با ارزشم نا پدید میشه.بعد پیش ی روحانی رفتم و گفتم ایشون شروع کردن به دعا خوندن و من و هانواده بلند بلند میگفتیم یا حسین و سینه میزدیم و اون جن وسایل رو سر جاش میگذاشت

 435. عرشیا

  سلام
  من امروز خواب دیدم که ما در یک فضای ای که شبیه کارخانه اما همه جا سیاه بود داشتیم راه می رفتیم و جمعیت زیادی داشتیم و بعد یک جن وارد کارخانه شد و بعد همه ی ما به صف شدیم و بعد جن اومد جلوی من و گفت من مادرت هستم و بعد مرا بقل کرد و بوسید

 436. reza

  سلام من دیشب خواب دیدم که در خانه ما جن وجود دارد وان در حمام است و وقتی به اشپز خانه میرفتم و چیزی را بر میداشتم او ان را محکم میگرفت و من ان را نمیدیدم بعد از حمسایه مان خواستم تا به من کمک کند او به من لباسی داد و من با ان لباس ان جن را میدم ان جن دقیقا نمیدانم زن بود یا مرد ولی بیشتر به زن های چاق میخورد و بعد من بسم الله میگفتم وان جن میترسید و رنگش سفید و کوچک میشد ایا میتوانید به من کمک کنید

 437. محمد

  من تو خواب دیدم منو برادرم و خواهرم تو راه خونه ایم ک یهو ی موجود وحشتناک مارو دنبال کرد ک بیدارشدم تعبیرش چیه؟!

 438. علی

  سلام.من همیشه ازبچگی یه خوابومدام به صورت تکراری میبینم.یه نفرکه کلاسیاهه ومیشه گفت جسم نداره وسایه است به سمتم نزدیک میشه ومن درحالی که فرارمیکنم ومادرموصدامیزنم به سمت اتاق مادرم فرارمیکنم ولی قبل اتاق اون بهم میرسه ومن ازخواب میپرم.

 439. امیر کیانپور

  سلام من خواب دیدم تو خونه ایی جن هست و همش جیغ میزنه و چند نفر هم پیش من ایستاده بودن و با من نگاه میکردن؟البته ما اون جن رو ندیدیم و فقط صداش میومد .لطفا تعبیرش رو بهم بگین

 440. اعظم

  سلام من خواب دیدم پدرشوهرم خونمون نشسته باپیراهن مشکی بهش میگم باباچرا مشکی پوشیدی میگه پس چیکار کنم پسررو بردن منظورش پسر من بود.بعد یهو یکی چادر سیاه انداخت سرم باسرعت عین جت میبردنم منم هی میگفتم بسم الله بعد چادر ازسرم کنار رفت چند نفرو دیدم دستو پامو سفت گرفته بودن انقد گفتم بسم الله یهو ولم کردن دستوپام ازاد شدن تعبیرش چی میشه؟؟

 441. آنیتا

  منم دیدم یه جن مرد با کت خاکستری که خیلی خوشتیپ هم بود کلا منو از پشت محکم گرفته و صورتش به صورتم چسبیده منم هر چی اسم اماما بودو گفتم و‌سوره حمدم خوندم بسم الله گفتم اصلا نمیرفت که نمیرفت میگفت مال منی و‌اذیتم میکرد یه لحظه احساس کردم یه حرف k هم دیدم نمیدونم خیلی ترسیده بودم و‌به زور از خواب بیدار شدم و صدای اذان به گوشم رسید فک کنم وقت اذان بود که ولم کرد

 442. نگاه

  سلام دیشب شوهرم خواب دید گوشتی از یخچال در میآید در همین فاصله گوشت تبدیل به سر گاو میشود و به زبان لری شروع به صحبت میکند اینجور توی خواب به همسرم القا شد که جن هست واز ترس و وحشت از خواب بیدار میشود من قبلا شنیده بودم که گاو دردسر هست .خیلی نگرانم کسی تعبیر این خواب رو میدونه لطفا جواب بدید

 443. arefe

  سلام خواب دیدم خانواده دوستم رفتن شهرستان قراربود من برم پیشش ک تنهانباشه وارد خونه ک شدیم ی مرد گنده بالباس قهوه ای نشسته بود هینی کردم ک برگشت طرفم بلافاصله ب پاهای عجیبش نگاه کردم فهمیدم جنه داشت میومدطرفم منم هی میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم هرچیم نزدیکترمیشد صدام خفه ترمیشد ک دیگه رسید بم من ازخواب پریدم

 444. یوسف

  سلام.خواب دیدم میرم مغازم ی جن انگار منو اذیت میکرد و کم کم منو میزد و اسیب میرسوند و من فرار میکردم بعدتر جنه بیرون از محل کارمم دنبالم اومد و ی گلی بود ک سر اونو قطع میکردم چند ثانیه جنه میرفت بعد دوباره سر گل سیاه میشد و جنه میومد و قصدش انگار آسیب زدن ب من بود.این خوابو دم دمای اذان صب دیدم ک مطمئنا بدون تعبیر نیست

 445. ززهراا

  دیشب خواب دیدم تو اتاقم ی جن زن با صورت خیلی معمولی مثل آدما با لباس عروس جلوم وايساده بود باهام حرف زد ولی من خیلی ترسیده بودم هرکار میکردم نمی تونستم بیدار شم فقط تو خواب صلوات می فرستادم نمیدونم چقد گذشت وقتی بیدار شدم فضای اتاقم خیلی سنگین بود عرق کرده بودم حس میکردم تو اتاقمه حتی میدونستم کجا وايساده ولی چیزی نمی دیدم . هر چی هم فکر میکنم الان نه قيافشو یادمه نه حرفاش .خیلی ترسیدم واقعا حس بدی بود .تعبیرش چیه????

 446. علیرضا

  خواب دیدم از پنجره زن قد بلندی منو نگاه میکند و من هرکاری میکنم نمیتونم داد بزنم و صحبت کنم و جن یا همون زن قدبلند به سرعت فرار میکند و من بسم الله میگویم و یک فرشته سفید پوش با سرعت به دنبال اون میره و از بین میبردش. تعبیرش چیه

 447. مجید

  سلام دیشب خواب دیدم جن دو تا از انگشتامو بریدو بعد من درحال بریده شدن انگشتام اسم حضرت مهدی (عج) صدامیزدم
  لطفاتعبیرش چیه
  باتشکر

 448. میلاد

  من خواب دیدم که درزندانم داشتم ازاد میشدم.که جن انداخت دنبالم جیغ میزدن چندتابودن بعد یکیشون تو دهنم استفراغ کرد.بعدبا بسم الله بیدارشدم

 449. افسانه

  من ۵ ساله همش خواب میبینم در خانه ما موجود های سیاهی به من نگاه میکنن و در خانه ما لانه کردن و بسیار زیاد هستن من از آنها نمیترسم اما اون هارو. به خوبی نمیبینم و به کامل سیاه هستن که من به اسم جن نام میبرم و در خواب فقط من میبینم اون هارو کسی رو هم ندارم بهم کمک کنه

  • Alu

   شما دشمن هایی دارید که از نزدیکانتان هستند

 450. نازنین

  سلام پسرم خواب دیده در کنار خانواده نشسته که یکباره دختر بچه ای که جن بوده وارد بدنش شده و با صدای آن دختر پسرم شروع به جیغ زدن میکند و بعد پدرش به او میگوید که به اتاقش برود و او به اتاقش میرودتعبیرش چیست؟

 451. M. N

  سلام
  باور کنید شما همتون بدون مشکل هستید. کاش منم مثل شما خواب میدیدم فقط. ولی من ی دختر سی ساله هستم. تحصیل کرده و خوش قیافه. ولی هرخواستگاری برام میاد از دم در برمیگرده. گاهی وقتا تو حموم ی دستی رو روی کمرم احساس میکنم. یا وقتی تنها تو اتاق دراز میکشم ی نفر میاد بغلم میکنه. متاسفانه بهم گفتن ی جن عاشقم شده ن میذاره ازدواج کنم ن ولم میکنه. هنوز جای خوبی ک بتونه اونو از بدنم خارک کنن پیدا نکردم. برام دعا کنید. خیلی غصه میخورم. اینا خیلی موجودات بی رحم و بی منطقی ان.

 452. سحر محمدی

  سلام خواب دیدم جن میزد به کمرم میگفت چرا شب حموم میری من بچم اونجاس

  • سحر

   همسر من چند باري خواب ديده كه جن منو گرفته و اون ميخواد منو نجات بده. جن ها زياد بودن و از صداي جيغ بلند ميترسيدن. كسي ميدونه تعبيرش چيه

  • sogand

   خوابشو ندیدم ولی مرض دارم اومدم نظرارو بخونم الانم پشمام سیخ شد رریخت همش
   همچین آدمیم من/:
   اونی که میگفت تو خواب یارو زده کمرم شبا نرو حموم بچم اونجاس ووواای من شبا میرم حمومممم

   • Moha mad

    خخخخخ کلی خندیدم

   • tohi

    بنظرم خیلیم خوبه شبا برو حموم کامنتو یادت بیار پشمات بریزه بیا بیرون،دیگم نمیخواد بری اپیلاسیون

 453. رضا

  مادرم زن موئمنو با خدایی هس. ده سال قبل خواب دید ک س تا جن منو دارن قلقلک.میدن ک از شدت قلقلک زیاد من ب گریه افتادم مادرم اومد جای در و اون هارو صدا کرد جنها ترسیدند وقتی میخاستن از در فرار کنند یکی از انها وارد بدن مادرم شد تعبیر چیست؟

 454. جواد

  خارج شدن از بدن چیست دیدم یکی اب میدهد و من خودم ایه الکرسی میخانم و داره از بدنم خارج میشه؟!؟

 455. حسین

  خواب دیدم اجنه ای وارد منزل ما شد با خواندن دو سوره والعصر و الکافرین توسط من او به دین اسلام مشرف شد و نماز خواند تعبیر چیست

  • کامی

   خواب دیدم قدرت عجیبی پیدا کردم و از من خواستند چند نفر رو به دنیای دیگه که نمیدونم دقیق کجا بود ببرم و من گفتم نیاز به چند بچه جن دارم تا به اتصال با اونها، افراد رو وارد دنیای دیگه کنم، وقتی برام بچه جنهارو اوردن ، از ترس تو خواب پریدم، خواب واضح بود، دنیای اطراف هم خاکستری بود، لطفا تعبیرش کنین ممنون

 456. لیدا

  به سایت دایی ابراهیم بروید و کسانی که خواب جن میبینن یا نوزاد یا درگیری با جن یا خوابهای ترسناک یا عروسی کردن با جن که خطرناکه چون جن عاشق داره و حتی باهاش ازدواج کرده و باعث جدایی و یا بعد از ازدواج باعث طلاقشون میشه کلا قران درمانی رو در سایت ابراهیم با راهنمایی ایشان شروع کنید بسیار مهمه اصلا شوخی نیست گرفتاری در امورات زندگی هر چیزی که فکرش رو بکنید از لین موجودات برمیاد .

  • زهرا

   سلام اسم سایتش چیه

 457. باقراسدی

  درخواب دیدم سه تا جن جلوی دری که بازه وایستادن هعی بهم نگاه میکنن برمیگردن عقب من رفتم دست یکیشونو بگیرم که فرار کردن ولی باز بهم حمله کردن باز رفتن عقب تعبیرش چیه

 458. Elmiraa

  سلام .خواب دیدم که دقیقا در رختخوابم چند جن پیرامون من را گرفته اند.صورت شان را ندیدم ولی یکی محکم بازوی دستم را فشار میداد و دیگری سرم را محکم گرفته بود.هر چ تقلا میکردم که فریاد بزنم فایده نداشت ترسیده بودم از خواب پریدم وقتی هم بلند شدم هنوز سنگینی فشاری که به سرم اورده بود رو حس میکردم.من حدود چند روز پیش هم به شما پیام دادم لطفا جواب بدید.خیلی خواب جن با مضامین مختلف میبینم کلافه شدم تعبیر این خوابهای بد چیه؟لطفا لطفا جوابم بدید منتظرم….

 459. مهسا محمدی

  سلام خوابی که من دیدم اول همه چی عادی بود من و مادرم و خواهرام دور یک دیگر بودیم و صبحانه میخوردیم این قسمت خوابمو دقیق یادم نیست مادرم چیزی در ذهان خواهرم میزاشت ادامه ی خوابم یهو شب شد و من خواستم به تراس برم چند بار بسم الله گفتم و به تراس رفتم اما اونجا یه جن دیدم که سیاه و سفید بود صورتش مقل صورت ی آدم عادی بود و کشیده هم بود ولی پا نداشت فقط با بالا تنه روی هوا بود از جن ترسیدم و به سمت مادرم رفتم گفتم مگه جن با بسم الله ناپدید نمیشه پس من چند بار دیگه باید بسم الله بگم

 460. محسن

  من در خواب ديدم ك اجنه در جايي اسير هستندو از من غير مستقيم تقاضاي كمك دارند مكانش رو هم ميدونم كجاس و اينكه اون مكان اسمش منطقه ي غارها است ولي تو اون مدت ك خواب رو ديدم جايي بودم و برگشتم ديدم ك همون مكان رو دارن توش خونه ميسازن و غارها رو از بين بردن دقييييقا هم پشت خونمون هست! يه تيكه زمين بسيار قديمي بود ك همونطور دست نخورده باقي مونده بودو چندتا غار سنگي كوچيك و مسدود هم داشت، كسي ميتونه راهنمايي كنه؟

  • علی

   دوست عزیز این طبیعیه که جن ها با از دست دادن خونه قبلیشون دنبال جایی جدید هستن و از اونجا که نزدیک خونه شما بودن 100 درصد ارتباط هایی هم با شما گرفتن که اکثرا کارشون وسوسه کردن ادم هاست البته تو افراد متفاوته ولی شما با ثبات فکر و تمرکز بهشون دقت نکنید چون از انرژی شما تغذیه میکنن و بزرگ و بزرگ تر میشن

 461. غزل سلیمی

  من خواب دیدم دارم‌از توی یک راهرو رد میشم یکیو میبینم که داره خودشو دار میزنه رد شدم رفتم ولی مامانم گفت برگردیم کمک کنیم برگشتم و کمربندی که دور گردنش بودو باز کردم و فهمیدم یه جن توی اتاقه و اومد جلوم و ترسیدیم و من سوره خوندمو بسم الله که میگفتم‌میترسیدو عقب عقب میرفت بعد کمکم اتقد خوندمو و نماز خوندیم پیشش زورش کم‌شد مثل اینکه آدم شد و خوب و دوست شد باهامون میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 462. الهام

  سلام من شبا یکم با ترس میخوابم یه شب خواب دیدم یکی اومد بالای سرم پاهامو گرفت حتی حسم کردم نگاش که کردم زود فرار کرد رفتم دیدم تو اتاق داداشم بود یکی دیگم جفتش بود خیلی ترسیدم بیدار شدم لطفا تعبیرشو بهم بگید مرسی

 463. مرضیه

  من خواب دیدم که یجایی هستم با مامانمو خواهرم و یه سری اتفاقات میفته که نشونه ی وجود جن هست..مثل اتفاقاتی ک توی فیلما میفته..مثلا خواهرم و مادرم ایستاده بودن تا عکس بگیرم ازشون وقتی از توی دوربین نگاه میکردم ینفر دیگه کنارشون دراز کشیده بود..بعد مادرم گفت ک صدای جیغ هاشونو میشنوی..منم داشتم میشنیدم و شروع کردم به بسم الله گفتن و خوندن سوره ی حمد

 464. مریم

  سلام خسته نباشید من چند روز پیش خواب دیدم که من توی یک گردهمایی که توش مسابقه هستش منم شرکت کردم به همه جایزه دیگه دادن به من دستبند طلا نه ها از مروارید و منجوق بود و همچنین اونی که دوسش دارم هم اونجا بودو من سعی میکردم توجهشو به خودم جلب کنم و موقع رفتن هم دیدم که اون داره برای اجرای یک نمایش آماده میشه با یه لباس قهوه ای ولی به من توجهی نمیکنه

 465. sajad

  کسی میتونه جواب منو بده همیشه تو خواب یه ادم کاملن سیاه نمی تونی قیافش ببینی در اتاق تاریک میشینه و من اونو می بینم خیلی ترس داره ولی من به سمت او اتاق می رم میگم باید بدونم این چی بیرم بعد از خواب بیدار میشم این چند ساله که خوابه اینو می بینم تا هالا نفهمیدم ازم چی می خوادم با تشکر اگه می تونید جواب منو بدید

  • علی

   سلام
   دوست عزیز شما به سایت طب روحانی یک سری بزنید پاسختان را خواهید گرفت.
   در مورد شما مساله جدی است و باید برای رفع مشکل اقدام کنید

   • محسن

    لطفا اگه اطلاعات داريد ديدگاه منو بخونيد و بنده رو راهنمايي كنيد ممنون ميشم.

  • علی

   در خواب سعی نکن که ببینی که هست فقط ثبات فکریت رو نگهدار و از خودت هیچ عکس العملی نشان نده و سر جات بگیر بشین ،
   همه انسانها اون نیمه سیاه رو دارن اما نباید بهش توجه کرد چون با توجه شما نیرو میگیرن

 466. فریبا طیبی

  سلام دیشب خواب دیدم با خواهرم پیش یک مرد که طب اسلامی کار میکنه و در بیداری میشناسمش رفتم خواهرم اونو نمیشناسه ولی من رفتم لباسم و عوض کردم کلا کفن زنانه پوشیدم و اون آقا هم با کفن مردانه جلوی ما ظاهر شد ولی خواهرم نمیدونست کفن تنمونه بعد یک مریض بد حال آوردن اون آقا رفت بالای سرش و شروع کرد به دعا خواندن همون موقع از تن اون آقا یک عالمه جن به اشکال مختلف بیرون آمد .
  ممنون میشم تعبیر خواب بنده رو بفرمایید

 467. Melika

  سلام من تا به حال خواب جن و شیاطین ندیده بودم تا چند روز پیش که خواب دیدم در منزلمان چندین اجنه هستند که خود را نشان میدهند و سپس ناپدید میشوند یا اینکه در آینه مرا نگاه میکردند یا در خانه قدم میزدندو لبخند شیطانی به لب داشتند.در خواب مدام بسم ال… میگفتم تا این که از خواب پریدم.‌‌‌..
  دیشب دوباره خواب دیدم که در خانه مان مدام وسایل خود به خود جا به جا یا گم میشوند و میدانستم کسی این کار را میکندو حضورش را حس میکردم اما نمیتوانستم ببینمش.خانم روحانی را آوردیم و گفت تک تک شما را جن تسخیر کرده و شروع کرد به بیرون آوردن جن از بدن عمه ی مادرم و سپس بقیه که نمیدانم چگونه به خانه ی ما آمدند چون منو مادرم در خانه تنها بودیم و هر بار که جنی را از بدن کسی بیرون میاورد آن جن جیغ میکشید یا به طرز وحشتناکی میخندید
  ممنون میشم بگید تعبیر این دو خواب من چیست چون میترسم اتفاق ناگواری بیفتد

 468. فاطمه

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم یکجای ناآشنا هستم یکی از نزدیکانم که صورتشو یادم میست گفت اینجا جن داره منم شروع کردم به بد وبیراه گفتن به جن یهو دیدم یک جن پشت سرمه منم باهاش شروع به دست و پنجه نرم کردن شدم و دائما آیت الکرسی و قل والله احد و میخوندم دیدم سرجن شکافته شد و افتاد منم از خواب باترس بیدار شدم تعبیرش چیه؟

 469. مجتبی

  سلام من خواب دیدم که با یک جن بد رو با مو های سفید و چشمانی سفید اما مردمک سیاه و سایه چشم سیاه و لباسش سفید و خاکستری بود. من با اون درگیر دعوا بودم بهش ضربه میزدم چون جیغ میزداز خنده و من با پام میزدمش و اون تبدیل ب بز سفید با چشم بز اما سفید و مردمک سیاه ک اون بز هم ب من ضربه میزد و من اون رو هم میزدم‌یهو اون بز تبدیل ب همون جن میشد و من با فریاد های جنگجویانه و یکم با دلهره، بهش فریاد میکشیدم و از نو میزدمش و…. همینطور ادامه داش ک از خواب پریدم. این یعنی چی؟

 470. امید

  من توخواب دیدم دوتا پری..جن مونث داخل حمام خونه خودمونه.به این صورت ک اومدم بخوابم برگشت گفت امید آب سرده به بابام گفتم بعد ک اونم اومد درو باز کردیم دیدیم دوتاجن مونث زیردوش هستن هرچی پرسیدیم کی هستید جوابی ندادن..تعبیر این چی میشه ممنون میشم

 471. تاتی

  سلام من خواب دیدم یه جن اومده میخاد دختر منو باخودش ببره و من فهمیدم دخترمو تو بغلم گرفته بودم ولی اون وقتی صداش می‌کرد دخترم به صورت غیرارادی به سمتش حرکت می‌کرد البته ظاهرش مثل یه زن میانسال بود ولی من میدونستم جن هست، بعد دخترمو قائم کردم و رفتم باهاش مبارزه کردم پاهاش. و صورتشو سوزوندم خیلی درگیر بودیم بالاخره گورش گم کرد رفت خیلی خواب وحشتناکی بود، تعبیر ش چی میشه دخترم دو سالشه

  • مرمر

   سلام
   من خواب دیدم در حالیکه بی حوصله و خسته جایی نشستم یکهو یک شخصی که تو خواب میدونستم جن و موهاشو مثل آفریقایها ریز بافته و پشت سرش جمع کرده بود با رضایت و احترام برای من تعظیم کرد و تو همون حالت بود و یک جن کوچیک دیگه که انگار بچه اش بود را دنبال انجام دادن کارای من فرستاد ولی من تو خواب اصلا نمیترسیدم

  • سالک مبارز

   شما انسان مبارز و شجاعی هستین و این رو بدونید که تمام اطراف ما اتفاق های اطراف ما از خود ما سرچشمه میگیره به مبارزه ادامه دهید

 472. سارا

  من یه بار خواب دیدم من ومامانم روبه روی حموم نشستیم در حموم باز بود بعد یهویی درش محکم بسته شد و صدای آب اومد و معلوم بود که یه جن اونجاس

 473. ریحانه

  دیدن جن در خواب که ظاهری خوب داشت و هزار سکه طلا به من داد. تعبیر این‌خواب چیست؟

 474. Ara6

  سلام
  من در خواب دیدم که یک بچه جن تو کمرم نشسته منم دراز کشیدم هی از پشت کمر گازم میگیره نمیزاره پاشم تو تا خوابم احساس میکردم بین دو دنیا هستم یکی دنیای خودمون دیگری دنیای جن ها از کمر به پشت دنیا جن بود وقتی بیدار شدم تا ده دقیقه خود جا گازش درد میکرد واقعا انگار خواب نبود خود واقعی بود
  ممنون میشم جواب بدین

 475. Asalکی از دوستان

  یکی از دوستام خواب منو دیده که به حظور پیامبر ص رفتم بهشون گفتم که میخوام جن بشم پیامبر منو با لگد بیرون انداخته و من هم اومدم بیرو یه کاسه خون جوشیده رو با قاشق خوردم و همه مردم دورم جمع شدن و ازم ترسیدن. تعبیرش چیه . بگید لطفا ممنون میشم‌.خواهشااا

 476. y.t

  سلام دوستان من تو خواب دیدم تو خونه بابابزرگم با یکی نزدیکی میکنم ولی موفق نمیشم ی جن کوچولو هم پیشمه مث بچه میموند ی چشمش ابی بود ی چشمشم قرمز ازم ناراحت بود ک چرا باش بازی نمیکنم ممنون میشم تعبیرشو بگین

 477. یوسف

  محمد جان خواب دعوا با جن اگه پیروز شی یعنی احساس راحتی و شادابی میکنی اما اگه بخوری که دیگه خیلی بده

 478. یوسف

  زیزی تعبیر خوابتون اینه که عمر شوهرتون درازه

 479. یوسف

  بیش تر از دوستان خواب شما یک کابوس بیش نیست و تعبیری نداره و یا اینکه روز از چیزی بدنتان لرزیده و احساس ترس کردید که شب همچین خوابی ببینید و برای اینکه دیگه از این خوابهای بد نبینید شب قبل از خواب زیر بالشتتان چاقو بذارید و دیگه همچین کابوسی نمیبینید

  • فرزاد

   آقا من نه آدمی هستم که بترسم و نه آدمی هستم که کابوسی ببینم. ولی یه خواب دیدم مثل هشدار بود برام. خواهر من که 16 سالشه تو اون اتاق خوابیده بود الانم که صبح هسش دارم این پیام رو میدم خوابیده مطمعنم بیدار که بشه حتما میترسه و بیدار میشه. خواب دیدم خواهر من رو جن تسخیر کرده و یک نوزاد هم اونورترش خوابیده خونه هم تاریک بود رفیقم از سرویس اومد بیرون و یه چیزی شنیده شد گوشیمو برداشتم و رفتم اون اتاق دیدم خواهرم داره مثل یه مار به خودش میپیچه و نمیتونه نفس بکشه. میشینم بالا سرش و شروع میکنم به قرآن خوندن همین که بسم الله رحمان رحیم رو گفتم خواهر منم باهام شروع میکنه به خوندن من میخواستم آیت الکرسی بخونم ولی خواهرم میره سمت یه سوره دیگه. سوره فلق رو با هم میخونیم. به رفیقم میگم که بچه کوچیک رو برداره منم خواهرمو برمیدارم و از خونه دورش میکنم همینطور که خواهرمو بغل کردم شروع میکنم به جمع کردن وسایلم کیف پول کلید خونه و گوشیم و میرم بیرون رفیقم داشت وسایلشو جمع میکرد منم رفتم تا آژانس خبر کنم و بیارم. و یدفعه بیدار میشم. دوتا خواب دیگه دیدم که اون دوتا با هم مرتبط بودن اما درهم بودن داخل یه مغازه ام تو ناکجا آباد و یه ویفر میخورم و با وسیله ای که دارم و خودمم نمیدونم موتور بود یا دوچرخه رفیقم رو میرسونم اما باحال بود خخخخ. ولی واسه من خواب خواهرم مهمه لطفا از یه جایی برام پیدا کنین در به در دنبال تعبیرشم و پیدا نکردم

 480. غلامرضا کیان

  سلام تو خواب دیدم که خواهرم جن زده شده و من خیلی می جنگیدم که یه نفر اومد و جن رو در آورد و رفت تعبیرش چی پیشه

 481. امیر بهادر

  در خواب دیدم دو جن در جایی آشنا بهم حمله کردن و من از آنها ترس داشتم ولی فرار نکردم.
  این خواب چه تعبیری دارد

 482. elahe77

  من خواب دیدم که با شوهرم تو یه خونه دیگه هستیم
  و پسرم هم تو بغل منه ویه کوه بزرگ هم بود ما توخونه بودیم که یهو من از پنجره دیدم که از کوه سنگ های کوچکو بزرگ میریزه من به شوهرم گفتم که جن داره سنگ هارو پرتاب میکنه سمت زمین
  اینم بگما تو اینستا یه فیلم دیدم که از کوه سنگ پرتاپ میشد و رو ویدئو نوشته بود جن واقعی
  فک کنم بخاطر اون خوابو دیدم
  خواهش میکنم یکی جواب بده اخه میخوام برم خونه جدیدی نکنه اونجا جن داشته باشه یوقت خخخخ یکی جواب بده

 483. محمد

  سلام . من تو خواب ، خواب دیدم که می خوام بخوابم و خیلی خسته بودم که یک جن همراه با خوابم اومد و من بش گفتم هر چقد زور داری بیا بام مبارزه کن که تو خواب می دیدم دارم دستمو گاز می گیرم که یکم جون اومد توی تنم و سر بلند شدم اما صدام در نمیومد با مشت زدن به دیوار مادرم از خواب بیدار شد و تا دیدم گفت بسم الله بیا اینجا حس میکردم مثل عقب موندها شدم و یک چشمم هم از دس داده بودم و مادرم همش میگفت تو بدنته هنوز تا دیگه سرمو کردم توو اب از خواب پریدم خیلی برام واقعی بود

  • رهگذر

   شما شب ها باید کمتر شام بخوری.

 484. samin

  سلام من چند بار حدود 6 یا 7 بار خواب جن دیدم و یکیش از همه بدتر بود این بود که داشتم می رفتم پنجره اتاق رو ببندم و نزدیکای 6 صبح بود دیدم همه جا تاریکه واس همین زود رفتم سراغ چراغ ولی هر چقدر کلیدو زدم روشن نشد بعد رفتم چراغ اشپزخونه رو روشن کردم وقتی رفتم جلوی یخچال دیدم از پشت یه زنی که سیاه پوشیده بود ایستاده جیغ زدم همون موقع اون زن رف تو بدنم
  تعبیرشو خیلی جاها خوندم که بیشترش به دشمنی یکی دیگه با من مربوطه
  تعبیر این خوابا چیههههه؟؟؟؟؟؟؟

 485. Danial

  سلام من دیشب یه خواب دیدم ک رو تخت بودم با گوشی فیلم میدیدم حدودن ساعت ۵ صبح بود ک بابام بهم گفت جن منم پنجره رو ب رو نگا کردم دیدم ک یک جن پیر زن سیاه پوش بزرگ بود ک صورتش مثل استخوون بود و چشم نداشت و سیاه بود خیره شده بود ب من من هم خودمو ب خواب زدم و زیر چشمی نگاش میکردم ک دستشو از پنجره اورد تو و ب یکی از وسایل دکوری کنار پنجره اشاره کرد ک اگه دست ب اون بزنیم میان سراغمون
  در واقع تهدیدم ک میان سراغمون البته الن اون وسیله ک تو خواب دیدم رو نداریم
  این خوابو من حدود ساعت ۶ صبح دیدم
  ممنون میشم کمکم کنید در مورد تعبیرش خیلی واسم مهمه:)

 486. مهدی

  من چن روز پیش خواب دیدم که با دو نفر قریبه دوست شدم و با اونا داشتم قدم میزدم که متوجه شدم اونا جن هستند سوره ای خوندم واونا غیب شدن ولی بعد از مدتی سر و کله ی اونا پیدا شد باز منو سوره ای خوندم و ناپدید شدنو من از دستشون فرار میکردم . همین جور تا سه چهار بار نپدید میشدند تا اینکه بلکل ناپدیدید شدن و سراغم نیومدن .
  لطفا راهنمایی کنید

 487. عقیل ادیب

  سلام خسته نباشید تو خواب دیدم که یک جن با شمایل واقعی که تو روایات گفته شده دنبال من وخواهرم بود و زیر پام آتش می زد و تو خواب درد آتش رو حس می کردم بعدش جن به صورت یه آدم تغییر کرد که ناآشنا بود و از ما کاری می خواست برایش انجام دهیم که یادم نیست چه کاری بود و ما از ترس انگار قبول کرده بودیم ممنون میشم تعبیرشو بگید!

 488. محمد کاهه

  سلام بنده خواب دیدم که در حال عوض کردن پرچم در خانه خودمون هستم و جوری بود وقتی خواستم عوض کنم از پنجره جن رو دیدم که رو میله وایساده و میخنده اونو ناخوداگاه به اسم فاطی صدا کردم(چهرهش اصلا اشنا نبود) و اون درحال خندیدن بود و یهو صدام بند اومد و دیگ نتونستم حرف بزنم تا اینکه مادرم و صدا کردم و گفتم مادر من اومد که اونو ببینه وقتی اونو دید بما گفت که پسرت با ما دوست نیست و از ما خوشش نمیاد من براش ی پرچم فرستادم و بعد اون برای من یه پرچم دیگ فرستاد (کاملا چهره سفید و دندانهای بلندی داشت)

 489. محمد

  سلام ،
  من درحال فرار بودم ، که تعداد زیادی انسان بدون صورت کاملا سیاه همه جا بودن و به دنبال ادم ها میدویدن ، اشخاص دیگیری هم بودن کنارم که بعضب اشنا و بعضی نااشنا بودن وفرار میکردیم ، ان مکانی هم که انجا بودم جای عجیبی بود ، تاحالا همیچین جایی رو ندیده بودم

 490. لیدا

  سلام .. برادرم خواب دیده که من تو خونه مادربزرگم با یه جن دارم عروسی میکنم .. با توجه به اینکه عروسیم هم نزدیکه، این چه تعبیری دارع؟ خواهشا کمک کنین،خیلی مهمه

  • مهران

   خیلی مراقب همسرتون باشید

 491. Shirin

  من خواب دیدم که خونه قبلی مون که تو ایران بود ، بودم بعد رفتم دم یکی از پنجره ها که (اونجا پشته بوم بود) ولی تو خوابم مثل یه جنگل یا دشت یا حیاط شده بود بعد یه دفعه خاستگارم اومد کنارم (البته تنها بودم اون یه دفعه اومد) بعد من بیرون نگاه کردم شب بود ، یه گوسفند دیدم گفتم اون گوسفند نگا کن داشتیم به گوسفند نگا میکردیم، بعد گوسفند بهم نگا کرد به عقب برگشت بعد یه دفعه به روباه تبدیل شد بعد روباه یکم رفت عقب تر که یه دفعه واستاد و برگشت بهم نگاه میکرد و انگار داشت بهم میخندید بعد اونجا یه چیزی مثله یه تپه کوچیک تو خالی بود (فک کنم غار بود) بعد روباه به اونجا نزدیک شد و تو اونجا ایستاد بود دوباره بهم نگاه کرد بعد ی دفعه به جن تبدیل شد جن اول سرش پایین بود بعد یه دفعه سرش اورد بالا و بهم نگا میکرد بلند بلند بهم میخندید کم کم به طرف خونه میومد. (البته همه خوابمو نگفتم اول که تو خونه بودم چن نفر پیشم بودن که نمیشناختم بعد احساس کردم جن تو خونه هست پشت سرمو نگا کردم بعد دوباره رنو برگردوندم کسی نبود بعد منم داشتم تو خونه دنبال بقیه میگشتم که کم کم جن ها و روباه تو خونه میدیدم بعد منم رفتم یه اتقاق که بقیشو بالا تعریف کردم) من قبلا که تو اون خونه بودم چن بار جن دیدم ولی صورتشون ندید و چن بارم اذیتم کردن. کسی میدونه تعبیر خواب من چیه ؟

 492. فاطمه

  سلام خواب دیدیم دو تا جن داخل خونه هستن و میگن که ما میخوایم کاراهای شما رو انجام بدیم و خیلی مظلوم هستن. و ماشین مون خراب بود گفت ماشین تون رو میبریم درست میکنیم . ولی ما بهش ندادیم

 493. Negar

  من خواب ديدم برادرم در خانه ي من جن زده شده ومن سعي دارم از بدنش بيرون كنم واو هيكلش درشت شده بود بغلش كردم داداشمو وباتخم مرغ زدن به ماشين پايين پنجره نجاتش دادم البته اين كامل نيست چون همش اين نبود

  • Negar

   لطفا راهنماييم كنين تعبيرشو بگيد

 494. بی‌خیال

  من خواب دیدم که در مسجد هستم البته شك دارم که مسجد بودیانه بعد 2نفر به شکل انسان که صورت شان را با موهایشان پوشانده بودند ظاهر میشوند ومن اسم آنهارا می پرسم که الان حضور ذهن ندارم وبعد فرار کردم

 495. یاس

  سلام. حدود 5 سال پیش خواب دیدم با یه جن ازدواج کردم و از اون موقع همیشه خواب های عجیب میبینم و توی خواب صحبت میکنم یه سال پیش خواب دیدم که ازش یه بچه ی پسر دارم و توی خواب خیلی هم خوشحال بودم، امروز هم خواب دیدم یه خوانواده جن رو که با هم راحت صحبت میکردیم و فقط من میتونستم ببینمشون…

 496. هلیا

  سلام خوابدیدم که رفتم آشپزخانه وبعد انابل رادیدم که میخواست من را بکشد واز خواب پریدم

  • تاذ

   سعی کنید کمتر فیم ببینید

  • فرزاد

   چیز مهمی نیست اگه خوابی رو ببینید که تو فیلم ها یا جاهای دیگه دیدین و ترسیدین ازش ذهن خوده آدم اونو تو خواب خلق میکنه چون شما قبل خواب بهش فکر کردین. یا داشتین بیشتر اوقات به اون فیلم فکر میکردین. سوال. عروسک آنابل بزرگ بود؟ چون عروسکی که بشه تسخیرش کرد باید کوچیک باشه و شکل خوده فرد که باید تسخیر بشه درست بشه. اگه عروسکی رو دیدین که تو فیلم هست با صورت بزرگ و موهای زرد همون چیزی هسش که بالا گفتم. تعبیری نداره و خواب پریشان میگن بهش

 497. ال

  سلام خسته نباشید عالیه فقط من خواب دیدم که زن همسایه که خیلی خانم خوبیه و مومن هست به خونمون اومده و به من میگه فریاد بزن و جن واز خونت بیرون کن وخودش شروع کرد به فریاد زدن که میگفت برین بیرون برین بیرون از این خونه بعد ب میگرده به من ومیگه ببین بیرونشون کردم کار تموم شد وبی مت تو خواب جن ندیدم اما روز قبل بعد از نماز حرز ابی دجانه رو خونده بودم

 498. space

  سلام من خواب دیدم دارم با یه جن رابطه جنس ی برقرار میکنم. ولی اولش یه دختر خوشگل بود ولی بعدشم که به جن تبدیل شد اخه بازم در حال انجام رابطه بودیم به نظرتون تعبیرش چی می شه

  • اردوان

   یعنی‌نابودم کردی‌سرت سلامت داداش جنوب نشدی؟

  • Ali

   فک کنم تعبیرش میشه(دشمناتو پاره میکنی…)

  • سالک مبارز

   منم دقیقا همین مدل خواب رو دیدم جنن دیگه دلشون میخواد

 499. خسروی

  خواب دیدم تو يه خونه آشنا بودیم با خانواده داشتیم ميرفتيم که فهمیدیم جن تو خونه است رفتیم ببینیم تا برق رو روشن کردیم یهو فرار کرد و داداشم از هوش رفت م هم دنبالش رفتم و داد ميزدم که مثلا بترسونمش

 500. لیلا

  پریشب خواب دیدم یکی از آشنایان خانم که ظاهرش کمی پیرتر شده برای افرادی پیشگویی میکنه ….بدلم میاد گویا جن باشه یا با جن رابطه داره…..برای پیشگویی من میگه صبر داشته باش

  دیشب دوباره خواب دیدم داریم خونمون رو تعمیر میکنیم تو پاسیور خونمون گور پیادا میشه که بعدا معلوم میشه گور جن دختر هست

  تعبیرش چی میشه؟

 501. لیلا

  خواب دیدم یکی از آشنایان خانم که ظاهرش کمی پیرتر شده برای افرادی پیشگویی میکنه ….بدلم میاد گویا جن باشه یا با جن رابطه داره…..برای پیشگویی من میگه صبر داشته باش
  تعبیرش چی میشه؟

 502. بهاره

  سلام.اگه خواب ببینیم خونمون رو داریم بنایی و تعمیر میکنیم ناگهان گور یک نفر توی پاسیور خونه پیدا بشه….و معلوم بشه گور یک جن دختر بوده ….تعبیرش چی میشه؟

  • بهزاد

   یک نفر از افراد خانوادتون کاری حرام انجام داده

 503. زهرا

  من صبح بعد از اذان صبح خواب دیدم یه جنی هست که همش آیینه های خونه مونو میندازه میشکنه.هرکاری میردیم آیینه رو مینداخت .یکبار که من ایینه با دستم محکم نگه داشتم پنجره ی خونه رو ازجاش دراورد و زد تو سره من و من مردم.

  • بهزاد

   به خاطر اذان صبح گفتن 90درصد خوابتون باطل شده
   شما با کسی از خانواده خود مشکل دارین؟؟

  • شهریار

   با برادرم توی ی اطاق و جای نامشخص بودیم.ی سایه پشت درب شیشه ای دیدیم. بیرون اومدیم دنبالش کردیم.ی آدم بود ی کم دادم بیداد کردیم صدای من گرفته بود.با هم درگیر شدیم جن به شکل قورباغه درومدو فرار کرد.منم لنگه دمپایی پرت کردم طرفش
   تعبیرشو میدونید؟

 504. Ana

  باسلام وقت بخیر من درتمامیه نظراتی که خوندم هیچ کدام شبیه این خواب من نبود من دیشب خواب دیدم جایی ناشناسم وازاونجاییکه دربیداری هم حس میکنم کسی همراهم هست درخواب ازجن ها میخواستم منو ول کنن و دست ازسرزندگیم وردارن وپناه بردم به خدا وبازشروع کردم باجن ها حرف زدن وگفتم اگه ایجاییداگه عصبانی هستیدبمن نشون بدید به یک باره وسائل خونه شروع کردن به سروصدا و چراغ ها روشن شد و دونه دونه ظرف شکستندولی نامرئی بودن کاملاوبایه حالی بیددرشدم ولی درتمام طول خوابم نترسیدم فقط بیددرشدم حس ترس داشتم تو واقعیت ممنون میشم تعبیرشو بگید

 505. فاطمه

  سلام..حدود ۵دقیقه خوابیدم یهو احساس کردم جن رفت تو بدنم و صدایی از خودم شنیدم حالت خرو پف.دست و پامو نتونستم تکون بدم و با زور بلند نفس‌کشیدم تا خواهرم از خواب بیدارم کنه..اگ اون بیدارم نمیکرد سکته میکردم..دلیل خواب چیه

  • بهزاد

   خواب نبوده بختک روت افتاده
   به نماز و قران خوندن رجوع کن

  • Drake

   پرخوری کردی

 506. هلیا عربی

  سلام هلیا هستم خواب دیدم تو خونه مادرم با برادرم مشغول کار هستیم وقراره جگر سیخ کنبم که یدفعه همه از جای خودش تکون خورد من وسایل و از رو هوا میگرفتمو بلند سوره توحید رو میخوندم که ناگهان از پنجره مردی با موی بلند دیدم که برام سر تکون میده و انگار از خوندن قران من ترسیده با یه سیخ از جگرای ما گذاشتو رفت تورو خدا بگید تعبیر خوابم چیه خیلی استرس دارم

 507. شاهین

  سلام,من مرتب خواب جن میبینم,میذاره دنبالم,منم از خواب زود بلند میشم ولی…
  دلیل خواب دیدن مرتب من چیه؟
  باید چکار کنم؟

  • السا

   من هم همینطور

  • سالک مبارز

   از حقیقتی فرار میکنید یا با یک موضوعی قراره روبرو بشید که براتون دلهره اور و نا معلومه

 508. بهمن

  بنده خواب دیدم یه جن سر به زیر تو حیاطمونه ،منم از قسمت بالکن اشیاعی رو بهش پرت میکردم و نمیترسیدم و حتی مسخرش میکردم ،که ناگهان یک گربه سفید اومد کنارش و من اونموقع شدیدا میترسیدم و در هال رو بستم و فرار کردم ،ترس و اظطراب سرتاسر بدنم رو گرفته بود،فرداش عصر که از سرکار برگشتم ،خبر دادند که دختر عموم رو دزدیدن و تا الان هم خبری ازش نیست!
  لطفا خوابتون رو جدی بگیرید و در اسرع وقت از یه روحانی یا کتاب تعبیر خواب ،خوابتون رو تعبیر کنید تا دچار گرفتاری نشوید.

 509. ناشناس

  چند شب یش خواب دیدم تواتاقم جلو اینه نشسته بودم مو هام رو شونه مکردم که یکی شکل خودم ولی ابی با چشمای سفید و قرمز ازتو اینه در اومد می خواست خفم کنه دومینار که دیدمش داشت سایی رو که دوست دارم میشت هربارم می گفت بر میگردم و من از خواب میپریدمم و بلند بسمه ا…. میگفتم جالبش اینه از اون روز لبااس های موردد علاقم یا ناپدید میشن بعد چند روز دوباره برمیگردن سرجاشون ییشونم انگار اب البالو پاشیده رو

 510. افشین

  سلام من تو خواب دیدم تو خونه قدیمیمون که توش زندگی میکردیم یه چیزی شبیه ادم کوچولو که به صورت روح بود دیدم که داشتم دنبالش میکردم و میخواستم بگیرمش دوباره این خوابو میبینم؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

 511. فائزه

  سلام. توروخدا متن منو با حوصله بخونید و اگه کسی چیزی متوجه میشه بگه. حدود ۶ماه پیش تو خواب دیدم تو خونه جدیدی ام تو اتاق خودم و روی تخت دونفره خودم با تشک و پتو و دیوارای سفید و تمیز،از خواب بیدار شدم و خوشحال رفتم جلوی پتجره ای که روبروی تختم بود و بعداز نگاه کردن به بیرون برگشتم پشتمو نگاه کردم دیدم یه جن تو رختخوابم کنارم بوده تا صبح. بهم میخندید. قیافش عادی بود وسرحال بود. اول ترسبدم. شروع کرد به حرف زدن،مکالمون رو یادم نیومد ولی انگار کل روز ازم چیزی میخواست و مدام در گوشم زمزمه میکرد با لبخند و من فقط گریه میکردم،گویا کار سخت و ناراحت کننده ای بود برام. تا اینجا خواب اولم. چند هفته بعدش من و همسرم مهاجرت کردیم به استانبول،بعداز داستانها و مشکلات و افسردگی ها و از دست رفتن سرمایه مون فقط ۵ماه موندیم و برگشتیم،الان ۵روزه برگشتیم و دیشب دوباره خواب جن دیدم،اینبار جن سیاه و زشت که تمام بدنم رو گرفته بود. پایین پام بود و انگار بدنمو زنجیر کرده بود ولی زنجیری نمیدیدم،گریه نمیکردم و با گفتن اولین بسم الله بدنم کمی شل شد،باز تکرار کردم،انقدر بسم الله رو گفتم تا بدنم آزاد شد و اون جن زشت رفت.
  یه مطلب کوچیک هم بگم شاید بدرد بخوره. تو استانبول به طرز عجیب غریبی لوازم شخصی بی ارزش من،مثل برس چوبی که به موهام میزدم،یا پاپوش بافتنیم، یا گوشی قدیمی و رنگ و رو رفته م که حتی روشن هم نمیشد به طرز عجیبی گم میشد،در حالی که خونه ما کوچیک بود، کسی تاحالا خونمون نیومده بود و ما هم خونه کسی نرفته بودیم،اصلا کسی رو نداشتیم برای معاشرت. توروخدا اگه کسی تجربه ای یا اطلاعاتی داره برام ایمیل کنه. آدرس ایمیلم هم میذارم،

  • Drake

   ساقیتو عوض کن

  • بنیامین

   بنظرم بخاطر مشکلات و مسائبی هست ک پشت سر گذاشتید و یا اینکه پیش رو دارید و همچنین زمینه افسردگی،نیاز ب ورزش دارید،این عبارت از توی قران استخراج شده هر وقت احساس کردید کسی اطرافتون هست بخونید مطمئن باشید هر چی باشه اتیش میگیره و پا ب فرار میزاره.عبارت رو حفظ باشید ک در خواب هم در مواجه بتونید بخونید

  • فرزاد

   اگه اونجایی که گفتی اشیاع خونتون گم شدن مثل شانه شخصی خودتون یا موبایلی که بهش نیاز نداشتی. اگه تو واقعیت گم شدن و پیدا نشدن..!
   نظر منو بخوایی سریع برو پیش روحانی کار بلد پیش هر آخوند و روحانی هم نرو. اول سوال کن در مورد آخونده. بعدشم نترسین چیز خاصی نیست اون جن قسط اذیت کردن داره همین. چون دو نوع جن هست. جن خوب و بد مسلمان و کافر. چندتا توصیه کوچیک. موهاتون رو وقتی شونه میکنید و موهای ریخته رو جمع میکنید که تو خونه نریزه دور نریزین و ناخنتون رو کوتاه میکنید دور نریزید. بریزین داخل یه پلاستیک و بندازین سطل آشغال. نزارین توی شانه خودتون موهاتون باقی بمونه. چیزی که مال خودتونه و دیگه نمیخواییش بنداز دور بره. نگهش ندار. من فقط میتونم تا اینجا کمکتون کنم. بقیه اش رو حتما حتما برین پیش یه روحانی که همه تعریفشو میکنن. بهترین راه همینه

 512. مهدی

  سلام من خواب دیدم ،انگار با چند تا دوستام بودم تا جایی ک یادمه بعد میخاستیم بریم ی جایی من بلند داد زدم جن اینجاس بیا نریم دیدم یک دفعه شب شد و بالای ۱۰۰تا جن به ما حمله کردن و من یکیش زخمی کردم و خودمم زخمی شدم تعبیرش چیه؟

 513. Zahraw

  من خواب دیدم جفت مامانم که خوابیده تو سالن نشستم بعد از توی اتاقم یه خانومی شبیه مامانم با پتوی من اومد بیرون و سرشو کج کرد انگار خیلی خسته بود یهو حس کردم یکیشون جن اه داداشمو صدا زدم گفتم دو تا شدن پس یکی شون جنه نگاه کردم به مامانم ولی حس کردم اون خود مامانمه پس دستشو سفت گرفتم و به داداشم گفتم اون که داره میاد جن اه و بهش گفتم ۱۵ تا دگ ازشون هست و داداشم رفت تو اتاقم و جن ها رو کشت .

 514. R sh

  سلام من دیدم توی مترو هستم بعد دوست خیلی صمیمی من رو به روم بود ولی من هرگز سوار مترو اونم تنها نشدم کلا دو سه بار سوار مترو شدم بعد داشتم با اون دوستم صحبت می کردم که یک نفر دیگه اومد کنارم جای این که همشون شبیه هم بودند یعنی من با دو تا دوستم صحبت می کردم و نمی دانم چگونه حالا یکی از آنها به من ساندویچ داد و این یکی دیگه از من انتقاد کرد که چرا من تحویل نمی گرمش بعد من که دوست ندارم دوستم ناراحت بشه با اون صحبت کردم که آنقدر خنده برروی لب هامان آمد که اون یکی دیگه عصبانی شده، بود بعد اومدم فکر کنم گفتم یک رو دو بدن که نمیشه دو روح در یک بدن هم نمیشه پس یکی اصل و یکی نا اصل بعد دیدم یکی از این ها عادیه ولی اون یکی دیگه که بمن ساندویچ داد غیر عادی و چشماش داره قرمز سیاه می ره که تا فهمید من فهمیدم چشماش رو بست تا من حقیقت را نفهمم بعد کم کم صورت او سیاه شد بعد من شروع کردم به خوندن حمد و سوره خواندن که ناگهان ناپدید شد من خیلی خوشحال شدم و اون یکی که واقعیت داشت بامن گرم گرفت من خیلی خوشحال بودم رفتم به مدرسه من هفتم هستم و به همه دوستان گفتم و به تک تک معلمان خبر دادم و بیدار که شدم دیدم ساعت 5و 50دقیقه است می خام بدونم معنی اش چی میشه بعد اون شب من وخود دوستم داشتیم سیب زمینی آتیش درست می کردیم و من آتیش رو خاموش نکردم رفتم خوابیدم

 515. elham

  سلام من چندروز پیش خواب دیدم دارم نمازمیخونم بعد یکی بهم گفت توداری نماز برا جن ها میخونی بعدمنم ترسیدم نمازمو شکستم

  • فرزاد

   اگه داری نمازتو برای خدا میخونی و نه کس دیگه ای نترس و ادامه بده سعی کن قبله رو از بقیه بپرسی. بدون همیشه خانه خدا کدوم وره تا دیگه کسی بهت نگه که داری واسه اجنه نماز میخونی. چون نماز فقط برای خداست اگه قولی دادی تا نمازتو بخونی اون کسی که اون حرف رو گفته درست گفته. یا اینکه داری جهت اشتباه رو قبله قرار بدی و نماز بخونی.

  • سالک مبارز

   حقیقت همینه که نماز ما از روی سهل انگاریه و بسیار مضحک و زشته و اونجوری که باید برای خدا نماز بخونیم نمیخونیم و راست گفتن جنا

 516. Tahereh

  سلام
  من خواب دیدم توی یه خونه پدربزرگم جمع شدیم وخالم که معلم ادبیات اونجا کلاس خصوصی برگزار کرده منو چندتا از دخترخاله هام هم اونجاییم.بعدش دوتامون میریم توی باغ خیلی تاریک بود یه نفر میاد باهامون حرف میزنه بعدش شبیه یه گرگ و سگ و شغاال میشن چشماشونم رنگ آبی درمیاد که برق میزنه میشه پشت سرم رو که نگاه میکنم تعدار خیلی زیادی شده بودن دختره فرار میکنم فقط من میمونم توی حصار بعدش نمیدونم چطوری منم فرار میکنم ازشون میرم تو جاده میبینم یه عالمه گوسفند و گاو و گله هستش توی خیابون منم دنبال اونا میگردم توی گله بعد میرم داخل خونه میبینم که همه اقوام جمع شدن دارن حرف میزنن.بعد یکی از اون جنا دنبالم میاد توی اتاق وقتی من خوابیدم دست پامو میگیره و استخوان های شکمم میگیره خیلی درد اور بود طوری که بی حس شده بود بدنم هرچ تلاش مسکردم زیر دستش در بیام نمیشد جیغ داد ک میکردم دهنمو میگرفت خفم میکرد ک صدام درنیاد بعدشم خون گردنم رو میمکید…خیلی وحشتناک بود
  اگه میشه بگید تعبیرش چیه

 517. بنده خدا

  سلام لطفا تعبیر این خوابمو بگید البته دوتا هست هر کدومو میتونید بهم تعبیرشو بگید خیلی ممنون

  اولی خواب دیدم درست روی تختخواب خوابیدم و تو اتاق خودمم بیدار میشم با حالت خواب الودگی روبروم سیاهه ولی سه تا چشم قرمز میبینم که میخان بیان سمتم و من از ترس از تختم میوفتم و هر کاری میکنم یه آیه بخونم انگار که لال شده باشم نمیتونم کاری کنم ولی یهو اسم الله که میارم سریع از خواب بیدار میشم

  دومی هم خواب دیدم یه جایی هستم مثل خونس مادرم میگه من یه جن دیدم میگم کجا و چیزی نمیگه میگم اون خونه روبروییو میگی یهو میبینم یه جای دیگم با مادرم و واستادیم و یه جن که زنه و یه بچه جن هم که پسرشه فکر کنم بغل دستش واستاده هیچ ترسی احساس نمیکنم و سعی میکنم با بچه خوش و بش کنم ولی یهو میبینم چند نفر میان و اذیتشون میکنن و فرار میکنن و بعدش یهو میبینم بیرون خونم و یکی هم پیشم واستاده میگه اونا رفتن اونجا یه جور جایی مثل جنگل بود یهو میبینم صدای شلیک و جیغ میاد و همین

  ممنون میشم اگه تعبیر یکیشونو بهم بگید

 518. Fati

  من خواب دیدم عموم با جن رابطه داره وباهاشون حرف میزنه،وزن عموم اشاره به من میکنه میگه ببین داره حرف میدنه باهاشون وبه من گفت حتی زمان مرگش هم بهش گفتن،ومن پشت سرم نگاه نکردم ترسیده بودم،لطفا تعبیرشو برام بفرستید

 519. سیمین

  سلام من خواب دیدم که داخل یه رستوران در کوهستانم اومدم از رستوران بیرون دیدم چهار تا دختر در حال دویدنو فرار کردنن و هم دیگرو گم کردن انگار که دوست بودن ولی از چیزی میترسیدن و فرار میکردن بعد که دیگه ندیدمشون رفتم سمت یکی از کوها یه مردی بالا ایستاده بود و منو نگاه میکرد صداش میزدم جواب نمیداد سنگ زدم طرفش ازش رد شد صلوات فرستادم بسم الله گفتم ترسیدم فرار کردم ولی یه مرد دیگه که لاغر اندام بود کت و شلوار تنش بود رو به روم ظاهر شد اومدم بهش پناه ببرم اون یکی که بهش سنگ زدم اومد گفت اون جنه نرو سمتش وقتی به کت و شلواریه نگاه کردم دیدم میخنده ترسیدم رفتم سمت همون که بهش سنگ زدم پشتش پناه گرفتم ولی جن افتاد دنبالم منم هی بسم الله میگفتم حمد رو میخوند قل هو الله رو میخوندم اعوذ و بالله میگفتم حتی به فارسی میگفتم پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده ولی اصن روی اون اثر نمیکرد ازم نمیترسید و دنبالم میومد تا رفتم خونه خاله بزرگم اونجا هم اومد دنبالم اون که بهش سنگ زدم سعی میکرد دورش کنه ازم ولی نمیتونست تا اینکه انداختم رو مبل و یه پتو انداخت رومو خودشو انداخت روم من هی دست و پا میزدم ولی اون هی خودشو میکوبوند بهم وقتی ازم جدا شد التشو دیدم که اب منی ازش اویزون بود و بعدش به من گفت بچم الان تو شکمته گفتم برو بابا غیر ممکنه تو جنی بچت نمیتونه تو شکمم باشه یه ایه از قران رو خوند که از وجود بچه ی جن و انسان میگفت و بعدش من دیگه هیچی نگفتم فقط بازم ازش فرار کردم ولی بهم گفت کاری باهات ندارم فقط میخوام بچم یه جای خوب بزرگ شه منم قبول کردم بعدم به همراه اون مرده که داشت کمکم میکرد با جنه از خونه زدیم بیرون دیدم خاله بزرگمو خاله کوچیکم با ماشین دم در منتظرمن و سوار شدم و رفتم با صدای اذان صبح گوشیم از خواب پریدم

 520. مریم

  سلام من تو خواب دیدم رو پشت بوم خونه نشسته بودیم بقیه بخاطر انجام کاری اونجا رو ترک کردن و ب محض ترک کردن یه آقای بسیارزیبا باریش و موهای بلند و سفید ظاهر شد نمیدونم جن بود یا پیامبر.یه خانومی هم همراهش بود ک واسش کار میکرد.به محض دیدن اون ها ترسیدم و دهنم قفل کرد و برگشتم توخونه اما باتمام ترسم برگشتم اون آقا به من یه پلاستیک تخمه داد و منو میپایید ببینه ازش میخورم یانه‌.باترس دوتا از اونا رو خوردم و اون خانوم این ها رو یادداشت میکرد بعد به من یه کلوچه دادن و ازم خواستن درخواستی ازشون بکنم من هم باصدای بلند دوبار گفتم خوشبختی در دنیا و آخرت

 521. آیدا

  من خواب دیدم رفتم با چند نفر نا اشنا جنگل تو یه خونه ای موندیم شب رفتم تو جنگل دیدم یه دختر نشسته به ماه زل زده تو تاریکی بعد برگشت عین حیوانات راه میرفت رفت توی بوته ها حالت سگ و گرگ نشست بعد زل زد به من چشاش ابی بود ولی ترسناک برق میزد بعد چن تا گربه ی سیاهو دیدم بعد چند دقیقه هم دنبال من میدویدن ن فرار میکردم
  خیلی بد بود

 522. لاله

  سلام من یه خوابی رو دیدم لطفا تعبیرشو برام بگین:
  « دیدم تو خونه هستم بعد از حموم یه صدایی اومد رفتم تو ببینم چیه همین که به همه جه نگاه کردم برگشتم تا برگردم به اتاق دیدم در حموم بستس. بعدش یه شیلنک دیدم که تو زمینه روشم یه علامت خنده داره در حالی که وقتی حموم رفتم نبود بعدش همش درو میخواستم باز کنم در باز نمیشد انگار از پشت یکی فشار داده نمیزاره بازشه همش جیغ کشیدم و بسم الله گفتم حتی دیگه یه لحظه فک کردم میمیرم تشهدم گفتم بعدش دیدم در باز شد رفتم بیرون یادم نیس که به مامانم و داداشم گفتم یا نه ولی تو روی میز یه گلدانی داریم که اون شکسته بود مامان داشت میرفت تا ببینه چرا شکسته یه سیب از طرف اشپزخونه به طرفش پرتاب شد منم دستمو انداختم تا بگیرمش ولی نتونستم خورد به سر مامانم و اونم فک کرد من زدمش بهش ثابت کردم که از اشپزخونه یه سیب خورد به سرش و… بعد از مدتها در خونمون به صدا در اومد رفتم دروبازکردم دیدم بچه ی همسایمونه بهمون یه چیزی اورده بود که گویی مامانش داده بود برامون بیاره درو باز کردم بعدش دیدم یه دوچرخه جلوی درمونه بعد یه لحظه ناپدید شد و تقریبا یه متر جلوتر دوباره پدید اومد بعد به پسر همسایمون گفتم برو خونمون ( ترسیدم یه چیزی بشه بندازن گردن ما ) بعد دیدم دوباره دوچرخه ناپدید شد و باز دورتر پدید اومد و بعد همون شیلنکو تو همون جا دیدم بعد اومد خونه …( یادم نیس چی شد ) شب به دستشویی رفتم وقتی برمیگشتم همون شیلنکو تو دستشویی دیدم بعد دستمو انداختم تا درو باز کنم دیدم بازم باز نمیشه بعد یه مدت باز شد اومدم بیرون و به بابام شیلنکو گفتم باور نکرد ».
  لطفا تعبیر اینو بهم بگین من خیلی میترسم
  ممنون از توجهتون

 523. راضی

  سلام…خسته نباشید…لطفا حرف منو ب مسخره نگیرید من دفعه اولی هست این خوابا میبینم…خواب دیدم تو خونه ی اشناها هستیم صدا میومد میگفت جنه…یهو یکی از اونا پای منو فشار داد من ترسیدم هی میگفتم ب مامانم بریم واسه اینکه من نرم دوتا جنین کوچیک میفرستاد سوخته…من توحیاط بودم میگفتم بریم وقتی داشتیم میرفتیم ب اشنامون گفتم نکنه بامن بیاد؟یهو ی صدایی اومد صدای مرد خودشو معرفی کرد من خیلی ترسیدم هرچی بسم الله یا الله میگفتم یا ایه الکرسی میخوندم نمیرفت

  • فرزاد

   اینجور خواب ها سعی دارن از یه اتفاق یا چیزی بگن. چون جن ها هم مسلمان و کافر دارن و از قرآن و اینا نمیترسن چون خودشون هم قرآن خودشون رو دارن و پیامبرانی هم داشتن البته از جن نه از خودمون بودن پیامبرا

 524. نیلوفر

  سلام من قبل اذان خواب دیدم یه جن روم افتاده و یه نفر تو گوشم میگه بسم الله بگو منم گفتم هر دفعه که میگفتم وزن جن سنگین تر میشد که اخر سر از روم بلند شد خواهش می کنم جواب بدید

 525. عسل ولیپور

  سلام دوستان من دیشب خواب دیدم با یه جن خانوم زیبا دارم حرف میزنم اولش ازش میترسیدم اما اومد نزدیکمو پارچه های روشو برداشتم یه جن خیلی زیبا خوش هیکل مهربون بود با من دوست بود با من همکاری میکرد هرکاری میگفتم انجام میداد علاقه خواصی تو خواب بهش داشتم وقتی صبح پاشدم انقدر از خوابم مطمئن بودم که دنبالش میگشتم تو خونه
  تعبیرش چیه

 526. eli

  تو خواب دیدم رفتیم یه جایی که عروسیه و منم و خونواده م ..بعد همینطور که حاضر میشدیم یه اقایی اومد با چشمای قرمز و ترسناک و یه چیزایی تعریف کرد و گفت من همونی م که شماها رو اذیت میکردم و میترسوندم ..خواهرم باهاش رابطه ی خوبیداشت انگار و نمیترسید ازش و همش لبخند میزد به جنه ..البته اونم گفت من جنم ..خلاصه من هی میگفتم طرف من نیا ازت میترسم و اینا که دیگه از خواب پریدم ..ولی خواهرم با جنه دوست شد :/

 527. زهیر

  سلام…من چند وقته ک مدام خواب جن یا شیطان میبینم .ولی هیچ تاثیری توی زندگیم تا الان نداشته…ممکن بعدها برام دردسر بشه ایا؟؟؟

 528. بیقرار

  سلام
  مدتیه که خواب سقوط،مرگ،عذاب میبینم!
  واینبار دیشب بود که درخواب دیدم برادرکوچکم نشانه هایی از مسخ جن داشت ترسیده بودم درحالی که نمیترسم وگریه کردم ولی با این حال برادرم رو به بیرون خونه صدا کردم و بغلش کردم ودست رودهنش گذاشتم درهمون حال بی اختیار ایاتی از قران که یادم نیس رومرتب میخوندم وظاهر داداشم به رفتار های گفته شده از جن شبیه بود همینجا از خواب پریشان ومضطرب بیدار شدم ایا تعبیری وجود داره؟؟؟

  • فرزاد

   اگه تعبیرش رو بهت گفتن میشه به منم بگین. چون منم دقیقا این خواب رو در مورد خواهرم دیدم. دارم در به در دنبال تعبیرش میگردم. دقیقا همینجوری بود قرآن خوندم البته من آیه ای رو خوندم که بلدم. ولی خواهرم یه آیه دیگه رو شروع میکنه توی خوابم و منم به اون آیه میکشونه که من بلد نیستم بخونم. وگرنه خواستم آیت الکرسی بخونم

 529. ارامه

  من خواب دیدم خونه بابابزرگم بودم بعد یه کی در زد عموم رف درو باز کنه دیدم یه چادری سرش کردم رفتم دنبالش گفتم عمو چادر چرا سرت میکنی دیدم یه جنی پشت در کاملا هم معلوم بود عموم میخواست بترسونتش..منم خیلی ترسیدم رفتم پیش عمم گفتم جنه رو دیدم بعد گف وای الان میان سراغت یه ایه بهم گف ک باید زمزمش میکردم ک به سختی تونستم زمزمش کنم یعنی نمی چرخیدن روزبونم تااینکه گفتم..بعدشم ازخواب پریدم

 530. Saied

  والا من انقد كه هرشب خواب اينارو ميبينم ديگه واسم عادي شدي
  خواب هايي كه ميبينم به قدري واقعيه كه همش يادم ميمونه و بعضي وقتا نميدونم خواب بوده يا واقعيت
  كم ميترسم ديگه ولي خيلي بده كاش برسه روزي كه هيچوقت ديگه نبينم
  الان نزديك دوساله هر وقت ميخوابم ازين خوابا ميبينم خيلي هم وحشت ناكه
  دعا كنيد نبينم ديگه
  ميدونم تا خدا نخواد هيچ اتفاقي نميوفته
  كارم از تعبير خيلي وقته گذشته
  برام دعا كنيد نبينم ديگه فقط همين
  فقط همين

  • سالک مبارز

   تاثیارات مخدر داشتید ؟

 531. poriya_aFLAtooN

  سلام
  من یه خوابی دیدم که یه جن با لباس سفید و موهای یلند که ریخته بود جلو چشاش رو دیدم که روی پنجره همسایه روبرویی مون بود و میخواست خودشو پرت کنه پایین ولی نمیتونست جیغ میزد و منو چند تا از دوستام به یه مغازه تقریبا خالی رفتیم و تا من گفتم هممون اومدیم بیرون و در خود به خود بسته شد و برگشتیم دیدیم که جنه مثل عقربه ساعت داره میاد پایین روی پنجره! ولی اگه من به مادرم میگفتم و میومد بیرون اون جن خودکشی نمیکرد ولی موفق نشدم و اون جن خودکشی کرد و افتاد روی زمین و یه دود غلیظ اونجارو گرفت
  خیلی مممنون که وقت گزاشتید خوندید…
  لطفا تعبیرشو بگید خیلی ممنون میشم

  • ارامه

   خواب بود یا داستان؟؟شبیه داستانای ترسناک بود

 532. Reza

  من خواب دیدم یه جن کنارم هرچقد بسمه الله میگم نمیره یجا اذیتم کرد منم با چاقو زدمش

 533. Reza

  من خواب دیدم کی جن کنارم هست هرچی بسمه الله میگم نمیره یجا اذیتم کرد منم با چاقو زدمش

 534. zahra

  خواب دیدم تو یه خونه ی جدید وارد شدیم ک اطرافش پر از باغه و دیوارای حیات خونه کوتاهه و باغ مشخصه و بهمون گفتن ک شما محل زندگیه جن هارو خریدید و قراره با اونا زندگی کنید ک یهو من خیلی ترسیدم و تنها بودم بعضی وقتا مامانم میومد ولی چشمام و صدام تو خواب درست کار نمیکرد و فقط برق رفت و امد جن هارو میدیدم یهو رد میشدم همون لحظه یه زن وارد شد ک باسنگ زدمش و روش آب ریختم هرکاری کردم نرفت بعد فهمیدم واسه کمک اومده اون جنارو میدید و در موردشون میدونست

  • هامون

   امکان داره زندگی شما میان دشمنان پنهان و آشکار احاطه شده باشه ،اگر کسی ب قصد کمک نزد شما امد ممکن است اول بنظر نیاد و اونو از خودتون برنجونید پس حواستان رو جمع ک کنید

 535. نازی

  سلام
  من تو خواب دیدم دختر بچه ای غریبه با موهای بلند رو زمین خوابیده و آرام اشک میریخت من نشستم و اونو تو بغلم گرفتم که یهویی دیدم جیغش به آسمون رفت نگاه کردم دیدم کسی که حالت غیب داشت موهای دختر بچه رو داره میکشه من چیزی ندیدم ولی وقتی می خواستم موهای دختررو آزاد کنم با دستما یه بدن سفتی رو حس کردم و با گریه و ترس فراوون فریاد میزدم ولش کن که از خواب پریدم

 536. سما

  سلام
  تقریبا 7-8 سال پیش یه خوابی دیدم خیلی ترسیدم چون انگار واقعیت بود و حتی آثاری از واقعیت این چیز هم مونده بود انگار وقتی از خواب پاشدم.
  خونه ی یکی از بستگانم بودم خواب دیدم که توی خونمون تو حمام یودم که یه دفعه یه بچه ی لخت و کاملا سفید با چشمای کاملا سیاه روبرومه منم وقتی دیدمش نمیتونشتم حرکتی کنم که یه دفه ای پرید رو گردنم منم از ترس جیغ میزدم، در حمومو که باز کردم فرار کنم خواهرم بیرون حموم منو میبینه اونم جیغ میزنه میگه این چیه رو گردنت؟
  وقتی از خواب بیدار شدم احساس کردم یه بچه کنارمه زیر پتو، اسنقدر ترسیده بودم که اصلا نمیتونستم تکون بخورم با هزار بدبختی پنو رو که برداشتم دیدم پسرداییمه کنارم خوابیده، صبح که پاشدم از مادرش پرسیدم عادت داره شبا تئ خئاب راه بره یا کنار کسی بخوابه گفت نه. من احساس میکنم شاید این موجود تو کالبد این بچه رفته تا بیاد کنارم
  حالا خیلی وقته که از اون خواب میگذره ولی باز هم بعضی وقتا این موجود رو میبینم تا دیشب که باز دیدمش ولی الان زیاد بهم نزدیک نمیشه فقط چشماش خیلی تاثیرگذارن و احساس میکنم که دیدنش اصلا خوب نیس و برام بد میاره.
  خیلی تو اینترنت گشتم ببینم این از چه نوعی هست و اصلا چیه ولی متاسفانه به نتیجه ای نرسیدم به همین خاطر اینجا براتون نوشتم شاید کسی بتونه راهنماییم کنه چون واقعا برام مهمه که بدونم چیه.

  • علی محمدی

   سلام خانم سما من از روی تجربه خودم بهتون میگم که یک دشمن از سر دشمنی براتون جادوی چشم زخم گرفته واینکه پس از هر بار دیدنش براتون بد میاد اینه که اون جن تونسته وارد جلد کسی بشه و اون طرف شما رو آزار بده و تا جایی برسونه که از خدا دور شین فقط یه راه داره اون هم نماز + توبه + صدقه به بچه یتیم واقعا اینو از سر تجربه گفتم چون خود منهم خیلی با خدا جورنبودم تا یه زن مطلقه بهم پیشنهاد ازدواج داد 35 سالش بود منم قبول نکردم گفت بیچاره ات میکنم منم مسخره اش کردم ولی دو بار دیدمش عین دوبار هم دقیقا 7 روز بعد میچاره شدم اون هم اینجور بود که یه سری افراد سر راهم ظاهر میشن که به تهمت میخوان آزارم بدهند از علمای قم هم که پرسیدم تایید کردن که جادوست چون خواب اجنه هم زیاد میدیدم ولی از من میترسند و فرار میکنند
   مطمین باشید جادوست و جادو وجود خارجی داره ولی خیلی کم هستند افرادی که بلد باشند.

  • سالک مبارز

   در اطراف همه ی ما موجودات غیر عالی همان جن ها هستند که در تلاشند که از ما ها تغذیه کنن بله انرژی ما و بیشترین انرژی رو با ترسوندن به دست میارن
   رک و روراست بگم خواهرم اگه از اون بچه ی جهنمی بترسی با ترست هر روزز داری بهش غذا میدی و بزرگش میکنی اما تنها راهت مبارزه و نترسیدن سعی کن وقتی دیدیش نترسی و نازش کنی توجه شما اون موجود رو موجود میکنه

 537. مرتضی

  با سلام .من قبل از اذان صبح خواب دیدم که خوابم واز خواب پریدم وبا پدرم حرفم شد که چرا نمیزاره بخوابم دو برادر و مادرم هم بودن پدرم حاضر شد تا از خونه بره بیرون ناگهان جایی که توش خوابیده بودم پتو و پارچه ها به هوا و زمین میرفت وبه شکل وحشت ناکی می‌لرزید تا دستو پایی از زی پتو نمایان شد کا با شدت می لرزد در حالی که من در بقل مادرم بودم و مادرم گریه میکرد ناگهان صورت خودم رو دیدم که با چشمان سفید که سمت راست اون قرمز به حالت خون افتاده بود بهم نگاه کرد و دو برادرم تسخیر شد یه منو گرفته بودن که من آرام چشمامو بستم وبسمه الله الرحمان الرحیم گفتم واز خواب بیدار شدم.لطفا تعبیر این خوابو بهم بگید ممنون میشم

 538. محمد

  سلام
  منم همين الان خواب جن ديدم اولش توي يه ساختمون بودم نميدونم كجا بود بعدش ديوارهاي بلندي داشت ازش رفتم بالا وارد به جاي ديگه شدم يه خونه ويلايي خَيلي قديمي و چوبي يه پنجره داشت زيرش نگاه كردم جاي تاريك جنگل مانند بود سمت راست هم خيابون بود مردم رفت امد ميكردند يكي از پسراي فأميل هم بود داشتيم بر ميگشتيم بيايم بيرون من يهو رفتم واسه كنجكاوي يكي از كمدها رو باز كردم خَيلي ترسيدم توش هيچي نبود فقط تاريك بود يهو ك برگشتيم يه جن ديدم با موهاي بلند روبرومون واستاده بود سريع من رد شدم برگشتم ديدم اون فاميلمو گرفتن دو نفري از شدت ترس زبونم بند اومده بود نميتونستم قران بخونم الانم همش بدنم ميلرزه خود به خود واقعا جن ترسناكه لطفا تعبيرشو واسم بفرستيد

 539. امین

  سلام من تو خوابم جنی رو صد راهم دیدم که قصد کشتنمو داشت بعدش تو خواب به یکی مراجعه کردم اونم چندتا راه حل داد تا جن از کشتن من صرف نظر کنه میشه کمکم کنید

  • Benyamin

   سلام!
   من در خواب ديدم كه داخل مدرسه اي كه درس ميخوانم هستم ودر راه رو ايستاده هستم و چندتا جن از داخل كلاس درسي طرف من نگاه ميكنن ولي عكس العملي نشان نميدهد و من ميخواهم با چيزي بزنم ولي هيچ چيز در دستم نمياد!

  • هرکی

   تورابخدا انقدرفیلم نبینید اینهاتوپس زمینه زهن شمانقش گرفته تبدیل میشه به خواب سندیت ندارندتعبیرشون پرخوری !

 540. Sara

  سلام
  من تو خواب دیدم چندتا پسر بچه رو به من سپوردن بعد شب یه جن یکیشونو صدا میکنه و میره تو جسم یکی از بچه ها منم داشتم نجاتش میدادم که از خواب پریدم

 541. پوریا

  شما حالا یدونه جن مبینید ۱۰۰ تا جن که نمی بنید خخخخخخخخ

  • zizi

   من خواب دیدم که همه نزدیکانم من جمله پدرومادروبرادرخواهرم وهمسرم شبیه جن شدن ومیام منوبچمومیترسونن بعدیهوشوهرم ازپشت بوم پرت شدپایین ومرد خیلی ترسیدم توخواب تعبیرش چیه؟

   • فاضل

    سلام.من برای چندین.بار خوابهای متشابه میبینم.ک نمیشه گفت خواب باشه.شاید هم ک بیدار باشم.ک جن میبینم به شکل آدم کوتوله.یا آدم به شکل شبه به رنڪ روح سفید ک من و حالت تشنڗ میکیره خواهشااااااااا.کمک کنید جوابم بدین.

    • Zari

     سلام نمیدونم تو خوابم جن بود یا روح فقط روپشتم با ناخن نوشت راضیه منم اصلا ازش نمیترسیدم تعبیرشو کسی میدونه اینم بگم که نزدیکام راضیه نام اصلا نیست جز یه دختر عمو که کلا یبار د