تعبیر خواب شیطان

دیدن شیطان در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن شیطان در خواب چیست؟

تعبیر شیطان
شیطان نمادی از شر است، موجودی مخالف خدا، که هیچ خیری در وجودش نیست. مردم اغلب اوقات در مورد شیطان صحبت می کنند و گاهی اوقات خوابش را می بینند. این خواب ها ممکن است در طول روز باعث ایجاد احساس وحشت در شما شوند.
چنین خواب هایی می توانند نمادی از محدودیت های شما، جنبه های منفی شخصیتتان و کارهای غلطتان باشند.
آنها می توانند حاکی از داشتن افکار منفی یا دیدگاه های بدی در مورد چیزی باشند و یا می توانند نشان دهنده احساس گناه شما در مورد چیزی باشند؛ به عنوان مثال برخی افکار یا اعمالی که انجام داده اید ممکن است باعث شوند که چنین احساسات ناراحت کننده ای داشته باشید و چنین خوابی ببینید.
علاوه بر این این خواب می تواند نمادی از بخش هایی از شخصیت شما باشد که از آنها آگاهی ندارید یا از آن چشم پوشی نموده و یا آنها را انکار می کنید.
شیطان خواب شما می تواند نشان دهنده خطرهایی باشد که به زودی زندگیتان را فرا می گیرند. این خواب ممکن است درباره کسی که نمی توانید به او اعتماد کنید به شما هشدار دهد.
چنین خوابی می تواند نشان دهنده قضاوت کردن خود به دلیل انجام کاری هم باشد. این خواب می تواند اظهار نظر سطحی شما را درباره شخص دیگری نشان دهد. علاوه بر این، این خواب می تواند هشداری باشد که به شما نشان می دهد باید قضاوت کردن دیگران را کنار بگذارید.
در بعضی موارد، خواب های ما درباره شیطان می توانند نشان دهنده وجود برخی قدرت های منفی در زندگی مان باشند. این خواب ها می توانند نشان دهنده وجود ترس، عصبانیت، شیطنت یا حرص و طمع باشند.
شیطان در خواب می تواند نشانه زیرکی، فریب، حیله گری و حتی هوش باشد. علاوه بر این چنین خوابی می تواند به شما هشدار دهد که به زودی با کسی برخورد خواهید داشت که از پشت به شما خنجر خواهد زد یا کسی که به عمد به شما آزار خواهد رساند. چنین خواب هایی می تواند نمادی از چیزهای منفی ای باشد که در حال حاضر بر زندگیتان سایه افکنده اند.
بعضی اوقات، خواب های ما درباره شیطان می تواند نشان دهنده این باشند که فردی شما را نفرین می کند یا اینکه فردی شادی شما را خراب خواهد کرد.
در بعضی موارد، این خواب حاکی از وجود برخی مشکلات بزرگ یا مشکلی است که باعث می شود زندگیتان به جهنم تبدیل شود، یا ممکن است نمادی از ترس هایی باشد که می توانند زندگی شما را برای یک مدت طولانی خراب کنند.
این خواب می تواند تمایل یا نیاز شما را برای صدمه زدن به دیگران و لذت بردن از انجام این کار نشان دهند. این خواب ها می توانند نشانه ای از احساس خوبی باشند که هنگام خراب شدن شادی دیگران به شما دست می دهد.
خواب شما درباره شیطان یعنی خوابی که در آن شیطان را مشاهده کنید ممکن است ترس های درونی شما را آشکار نمایند. چنین خواب هایی ممکن است نشان دهند که شما فرد پرخاشگری هستید.
این خواب می تواند به شما نشان دهد که توسط افرادی محاصره شده اید که به آنها اعتماد ندارید یا ممکن است به نوعی به شما آسیب برسانند. در بعضی موارد، این خواب می تواند وضعیت بدی را در زندگی شما نشان دهد که باید آن را برطرف کنید.
این خواب می تواند نشان دهنده این امر باشد که باید مشکلات خود را به تنهایی و بدون درخواست کمک حل کنید.
خواب تبدیل شدن به شیطان، اگر در خواب خود به یک شیطان تبدیل شده اید، چنین خوابی می تواند نشان دهنده عدم توانایی شما برای مقاومت در برابر برخی وسوسه ها باشد. این خواب ممکن است نشان دهنده مشارکت در برخی فعالیت های غیرقانونی باشد که به زودی برملا خواهند شد و ممکن است به خاطر آنها مجازات شوید.
خواب تسخیر شدن توسط شیطان، اگر شما در خواب توسط شیطان تسخیر شده باشید، چنین خوابی می تواند حاکی از عدم کنترل رفتارها و افکار بد و منفیتان باشد.
گاهی اوقات چنین خوابی می تواند نشان دهنده وجود استرس بیش از حد در زندگی تان باشد که باید به سرعت از شرش خلاص شوید. علاوه بر این چنین خوابی می تواند نشان دهنده این امر باشد که به زودی مشکلات مالی شما به پایان خواهند رسید و در نهایت می توانید استراحت کنید و نگرانی مالی نداشته باشید.
ممکن است انتظار داشته باشید شخصی که به شما نزدیک است به شما در حل مشکلات مالیتان کمک کند.
خواب دیدن شیطان در اتاقتان، اگر در خواب دیدید که شیطان در داخل اتاق شما بود، چنین خوابی می تواند نشان دهنده این باشد که باید در دوستی با بعضی افراد بسیار مراقب باشید و کسی را که می خواهید بخشی از زندگیتان باشد خوب ارزیابی کنید.
توصیه می شود قبل از نزدیک شدن به او، این فرد را خوب بشناسید.
خواب دیدن شیطان در لباس مبدل، اگر شیطان را در خواب دیدید، که مانند شخص دیگری لباس پوشیده بود، چنین خوابی اصلا نشانه خوبی نیست. این خواب می تواند به شما نشان دهد که با خودتان و دیگران صادق نیستید. در بعضی موارد، این خواب نشان دهنده کسی است که به شما دروغ می گوید یا خود را به جای شخص دیگری معرفی می کند.

خواب صحبت کردن با شیطان، اگر در خواب خود دیدید که با شیطان صحبت می کردید، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می تواند نشان دهد که شما یارای مقاومت در برابر وسوسه ها را ندارید.

خواب بودن در کنار شیطان در یک مکان ناشناخته، اگر در یک مکان ناشناخته همراه شیطان بودید، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می تواند نشان دهنده این امر باشد که به زودی بیماری به سراغتان خواهد آمد پس بهتر است که توسط پزشک ویزیت شوید.

دیدن این خواب که شیطان رفیق شماست، اگر در خواب دیدید که شیطان دوست شماست، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می تواند نشان دهد که شما فردی هستید که به راحتی تحت تأثیر حرف ها و سخنان دیگران قرار می گیرید و این سخنان بر انجام کارهای شما تاثیر می گذارند.

دیدن خوابی که در آن شیطان در تاریکی به شما نگاه می کند، اگر در خواب دیدید که شیطان در تاریکی به شما نگاه می کند، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد و غالباً نشانگر آن است كه شخصی که به شما نزدیك است قصد دارد به نوعی به شما صدمه بزند.

دیدن خوابی که در آن شیطان در حال لبخند زدن به شماست، اگر در خواب دیدید که شیطان به شما لبخند می زند بدانید که این خواب تفسیر خوبی دارد و اغلب نشان دهنده این امر است که شانس درب خانه شما را خواهد زد.

دیدن خوابی که در آن شیطان خانواده شما را تهدید می کند، اگر در خواب دیدید که شیطان به نوعی خانواده شما را تهدید می کند، بدانید که مشکلاتی برای اعضای خانوادتان پیش خواهد آمد که شاید نیاز به همدردی شما داشته باشند. در برخی موارد، این خواب واکنش غریزی ناخودآگاه شما را نشان می دهد و نشان دهنده این  است که خانواده شما در معرض خطر قرار دارند.

بنابراین عاقلانه است که به اعضای خانواده خود هشدار دهید که مراقب خودشان باشند.

خواب عصبانی شدن شیطان، اگر در خواب دیدید که شیطان عصبانی شده، بدانید که چنین خوابیی می تواند نشانه مشکلات و مسایلی باشد که به زودی با آن روبرو خواهید شد.

دیدن خوابی در مورد فرار از دست شیطان، اگر در خواب دیدید که سعی می کنید از دست شیطان فرار کنید، چنین خوابی می تواند نشان دهنده این امر باشد که به زودی با روسای خود درگیر خواهید شد. علاوه بر این این خواب می تواند نشانگر مشارکت شما در برخی مشاغل بحث برانگیز باشد و نشان دهد که برخی اقداماتتان ممکن است شما را به خطر بیاندازند یا شما را با عواقب جدی ای روبرو نمایند.

از این خواب به عنوان یک هشدار استفاده کنید تا از قرار گرفتن در چنین شرایطی خودداری نمایید.

دیدن خوابی که در آن شیطان بر سر راه شما قرار گرفته است، اگر در خواب دیدید که شیطان به نوعی بر سر راه شما ایستاده و شما را از انجام کاری که می خواهید انجام دهید نهی می کند، این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می تواند نشان دهنده شخص یا چیزی باشد که مانع پیشرفت شما خواهد شد. شاید شخص یا اشخاصی در زندگی شما باشند که تمام تلاش خود را می کنند تا از موفقیت شما جلوگیری نمایند.

خواب نبرد با شیطان، اگر در یک خواب با شیطان در نبرد بودید، چنین خوابیی می تواند نشان دهنده نبرد درونی شما با خودتان باشد. این خواب می تواند نشانه ای از احساسات و تهدیدات ناپایدار در مورد سلامتی جسمیتان باشد. در برخی موارد، این خواب نشان دهنده خطر و تهدید رقبا و دشمنان شما است که فقط منتظر لحظه ای مناسب هستند تا از پشت به شما خنجر بزنند یا شما را خراب کنند.

ممکن است شخصی از ترس های شما علیه خودتان استفاده کند. بعضی اوقات این خواب می تواند نشان دهنده موفقیت شما در شکست دادن دشمنانتان باشد.

خواب کشتن شیطان، اگر در خواب دیدید که شیطان را کشتید، بدانید که چنین خوابی نشانه خوبی است. این خواب می تواند نشان دهنده صادق بودن شما و توانایی تان در برخورد با شر باشد. شما احتمالاً دارای ارزش ها و اصول محكمی هستید و برای كمك به افراد نیازمند آماده هستید.

دیدن خوابی که در آن شیطان به نوعی به شما کمک می کند، اگر در خواب دیدید که شیطان به شما کمک می کند تا کار مهمی را انجام دهید، بدانید که چنین خوابی معمولاً پیامی از ناخودآگاه شماست که در آن به شخصیت شما اشاره شده است. ممکن است شما خود را تنها فردی بدانید که همواره کار درست را انجام می دهد و همواره نظر دیگران یا توصیه های آنها را رد می کنید.

خواب رفتن به جهنم با شیطان، اگر در خواب دیدید که با شیطان به جهنم رفتید، چنین خوابی می تواند نشانه خوبی باشد. این خواب می تواند بهبود وضعیت مالی شما یا افزایش درآمدتان در آینده را نشان دهد. علاوه بر این این خواب می تواند نشان دهنده پیشرفت در زندگی عشقیتان باشد.

خوابی در مورد شیطان که لباسی به رنگ سیاه پوشیده شده است، اگر شیطان را در خواب دیدید و دیدید که لباسی به رنگ سیاه پوشیده، چنین خوابی می تواند بیانگر برخی از مشکلات شما باشد که به زودی چالش های زیادی را برایتان به همراه خواهند داشت.

خواب قربانی کردن چیزی برای شیطان، اگر در خواب دیدید که برای شیطان قربانی می کردید، بدانید که چنین خوابی تفسیر خوبی ندارد. این امر می تواند به معنای به دست آوردن ثروت و چیزهای مادی از طریق فریب دادن دیگران و سایر روش های نادرست باشد. این خواب به شما یادآوری می کند که مراقب باشید زیرا به زودی ممکن است به همین دلیل گرفتار شده و مجازات شوید.

خواب خدمت به شیطان، اگر در خواب دیدید که به شیطان خدمت می کنید، چنین خوابی می تواند نشان دهنده این باشد که شما فردی هستید که به راحتی می توانید تحت تأثیر دیگران قرار بگیرید. این امر می تواند نشان دهنده مشارکت در فعالیت های غیر اخلاقی یا حتی غیر قانونی و گرفتار شدن در دام وسوسه های مختلف باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب بهشت | تعبیر خواب فرشته

☺ تعبیر خواب «شیطان» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «شیطان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

18 دیدگاه

 1. یاسین

  سلام من یه پسر 14 ساله هستم البته این خوابم 2-3 سال پیش دیدم
  خواب بدیدم که من دارم با دو تا فرشته سمت چپ و راستم میرم جایی یکی از فرشته ها منو راهنمایی می‌کنه به یه خرابه بعد می‌ره جلو به دیوار یه دست به دیوار می‌کشه و یه دریچه باز میشه که عین ضریح امام هاست
  ولی تمام به رنگ قرمز و همهچی از یاقوت بود! بعد میرم تو فرشته تا به من میگن اونجا خدا هست باید عبادت کنی و هروز بیای
  به من یه تاج و یه انگشتر میدم که هر دوتاش یاقوت داشت و میگن برای عبادت باید اینارو بزاری رو سرت و انگشترو توی دستت بکنی
  بعد از4 روز عبادت روز پنجم درحال عبادت بودم و سجده کرده بودم ک یه دفعه فکر میکنم شیطان بالای سرم ایستاده
  سرم رو بلند میکنم و میبینم که شیطان بالای سرمه و روی صندلی که از یاقوت و طلا بود نشسته
  منم ترسیدم و عقب عقب میرم
  هی میخام بگم بسم‌الله الرحمن الرحیم ولی نمیتونم
  بعد شیطان میگه دیگه دیر شده (با صدای ترسناک و خش خشی) خیلی نرسیده بودم و بعد از خواب پا شدم
  همه این هایس که گفتم بدون حتا یه کلمه دروغ بود
  آیا تعبیری داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر و منفعت معنوی دارد و یاقوت نشان بر خیر است و اینکه خواب به این اشاره دارد که شما از گناه عاری هستید و خیر برای شما خواهد رسید و رتبه شغلتان بالا خواهد.
   سربلند و پیروز باشید.

 2. مهدی

  من خواب دیدم که شیطان در اتاقمان جلوی حمام ایستاده و من در حا رو مبل کنار مادرم نشستم وقتی میبینمش شدید میترسم و هی استغفار میکنم صلوات میفرستم
  نمیدانم معنی آن چی است کمک کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن شیطان و یا ابلیس به معنی مشکلات میت اند باشد و اینکه شما از آن مشکلات دور خواهید شد و این نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 3. مهدی

  سلام
  دیشب در خواب دیدم که من و چند نفر دیگر در یک اتاق قرار گرقته ایم و در اتاق طلایی رنگ است و شیطان هم روی یک صندلی پادشاهی نشسته و ما شیطان رو سرزنش میکنیم
  بعد ماشروع کردیم به جنگیدن با شیطان تلاش میکردیم که به راه درست بیاریمش ولی هیچ ذکر خدایی نبود تا که شیطان یه کار ترسناکی کرد که من نتونستم نگاه کنم و گفتم《لاحول و ولا قوه الابلله علی و العظیم》و شیطان اومد بالا سرم و شروع کرد به گفتن یه چیز هایی و من به هیچکدومشون گوش نمیکردم.
  یکم که گذشت من کنار اون ادمایی که تو اقاق بودن بودم که یه صدایی اومد. از نفری که کنارم بود پرسیدم چیکارمیکنه گفت شیطان داره تشهد میده.

  لطفا کمک کنید نمیدونم چه معنایی داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شیطان یا ابلیس آمده است که نشانه زیرکی و فریب وحیله گری و حتی هوش باشد. علاوه بر این چنین خوابی می تواند به شما هشدار دهد که به زودی با فردی برخورد خواهید داشت که از پشت به شما خنجر خواهد زد یا شخصی که به عمد به شما آزار خواهد رساند. این چنین خوابی به معنیه چیزهای منفی ای است که در حال حاضر بر زندگیتان سایه انداخته اند.
   سربلند و پیروز باشید.

 4. مسعود

  باسلام
  چند روز پیش خواب دیدم جایی بودم نمیدونستم کجاست من بودم و یک مردی که چهرش یادم نیست از مشکلاتم بهش گفتم ولی بازم یادم نمییاد که درمورد چه مشکلی باهاش صحبت کردم ولی انگار یک خواسته ای بود چون داشتیم قدم میزدیم به سمت یک اتاق فکر کنم، مرده بهم گفت برای اینکه به خواسته ات برسی باید توکل کنی شیطان من و ایستادم در همان زمان از خواب بیدار شدم.
  مرسی.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر نفس اماره شما است که در می‌خواهد شما را به سمت بدی بکشد و اگر شما به آن غلبه نکنید قطعا آینده خوبی نخواهید داشت و آن افرادی که به خداوند یکتا توکل کرده اند خوبی را دیده اند و تجربه کرده اند.
   سربلند و پیروز باشید.

 5. Zahra

  خواب دیدیم جایی بودیم زمینش سفید بود سقفش دریا صداهای ترسناکی می شنیدیم همسرم و چند نفر دیگر هم آنجا بودند توی سقفمون که دریا بود چیزی حرکت میکرد و صدا ترسناک تر شد همه ترسیدیم به گوشه ای رفتیم و نشستیم کسی که کنارم نشسته بود در گوش من میگفت کسی می خواهد بیاید از او به خوبی تعریف میکرد من در خواب فکر میکردم خدا میخواهد بیاید همه جا مه آلود بود به من گفت سرت را بالا بیاور و نگاه کن من نگاه کردم شخصی قد بلند با لباس سیاه و چهره ای ترسناک فهمیدم شیطان است بسم الله و الله و اکبر میگفتم شیطان به یک زن که کنارم بود دست میزد و چیزی میگفت من همش ذکر الله و اکبر میگفتم که بیدار شدم قبل از اذان صبح بود.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در اینکه این خواب تعبیر داشته باشد و یا خیر شک وجود دارد زیرا به شکل اضغاث احلام می تواند باشد اما اگر ان را دارای تعبیر بدانید باید بدانید که در تعیر خواب دریا امده است که به معنای بزرگی و عظمت و شاهی است و در این خواب هم برای شما به این معنا خواهد بود و می توان خواب شما را به این صورت تعبیر کرد که شما با وجود آنکه حفاظت خداوند را از بنده ای چون خود دارید اما باید بسیار در روابطتان دقیق باشید که خدای ناکرده کسی که صلاحیت ندارد و صالح نیست را در اطراف خود مجال ندهید
   سربلند و پیروز باشید

 6. علیرضا رحمانی

  من در خواب دیدم شیطان بصورت اتش کنارم بود وگفت هر وعده ای که بخای بهت دادام لطفا جوابو بهم بگین التماس دعا

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما درباره شیطان یعنی خوابی که در آن شیطان را مشاهده کنید ممکن است ترس های درونی شما را آشکار نمایند. چنین خواب هایی ممکن است نشان دهند که شما فرد پرخاشگری هستید. این خواب می تواند به شما نشان دهد که توسط افرادی محاصره شده اید که به آنها اعتماد ندارید یا ممکن است به نوعی به شما آسیب برسانند. در بعضی موارد، این خواب می تواند وضعیت بدی را در زندگی شما نشان دهد که باید آن را برطرف کنید.
   این خواب می تواند نشان دهنده این امر باشد که باید مشکلات خود را به تنهایی و بدون درخواست کمک حل کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 7. مهدی

  سلام من دیشب خواب دیدم یکی داره در خونه ای که نمی دنستم کجاس رو میزنه بعد یکی که نمیشناختمش رفت و درو باز کرد من داشتم از پله های اون خونه بالا میرفتم که اون شخص گفت باسم اله رحمان و رحیم بعد یه دفعه غیبش زد و دیدم ششطان دم در است بعد تا امدم فرار کنم پامو گرفت و در پله ها خوزدم زمین بعد همانطور که خوابیده فریاد میزدم مانند فیلم ها دهنشو جلو صورتم باز کرد من واقعا شکه شدم لطفا کمک کنید چون سنی ندارمو چهارده سالمه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است یا خبر از اینده دهد و یا اینکه یک کابوس بسیار معمول باشد که برای بسیاری افراد دیده می شود و نباید از بابت ان نگران باشید و بدانید که این خواب برای شما جای نگرانی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 8. عمر

  من خواب دیدم در یک مکان ناشناس شیطان به صورتی یک مرد به ما دو نفر نزدیک میشود و به برادرم می‌پیچد.
  من اورا یاری میکونم تا شیطان از بدنش دور شود! در نهایت از او دور شده به دست من میپیچد

  هرچه بسم الله میگوفتم به درد نخورد

  او به دست من میپیچد در حالی،که مانند جاندار پنجه دست بود

  و من هرچه کوشش میکردم از دستم دورش کنم نشد چون همین،که میکندمش باز به من میچسپید و همین طور از نیمروزی تا شب دوام کرد

  و یک عمو دارم از نظری جسمی بسیار پرقوت است او از دست من شیطان را گیریفت و به قتل رساند.
  من بسیار بسیار خشحال شدم و از خواب بیدار شدم

  من سردرگم ماندم، خواهش میکونم تعبری خوابم را بگوید!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب در تعابیر امده است که به معنا های مختلفی میتواند باشد اما بدانید که در تعابیر امده است که این خواب نشان از ان دارد که شما در درون خود با نفس خود درگیر خواهید شد و این خود نشان از ان دارد که این جنگ و درگیری به شکلی و دلیلی توسط آن فرد دیگر در خواب و یا کسی به مانند ایشان برطرف خواهد شد که می تواند شامل نشان دادن مسیری جدید برای شما باشد و این خود در پایان خواب شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشیدد

 9. مبین

  در خواب دیدم داشتم با دختر خاله ام در مکانی مثل کافه که نمی دونستم کجاست در حال قمار بازی بودم بعد در وسط بازی به خاطر ترس از خدا و انجام ندادن گناه ادامه ندادم بعد از ان ابلیس وارد شد من می دانستم که او ابلیس است ولی کسانی که در انجا بودند نمی دانستند فریاد می زدم که این شخص ابلیس است و بقیه به من می خندیدند ابلیس به من خیره شد و به صورتم نگاه می کرد تقریبا چهره ای قهوه ای سوخته رنگ داشت با او صحبت میکردم ولی نمیدانستم که چه می گوید یا خودم چه می گویم ولی از دست او یواش یواش فرار میکردم ولی او همچنان می امد به سویم و مردم هم می خندیدند در همان حال فریاد زدم و به عربی گفتم :لعنت الله علی الیهود و النصاری اتخذوا قبور انبیاءهم مساجد
  در همان حال ابلیس ایستاد و همان طور به من نگاه کرد ولی دیگر سراغم نیامد ولی مردم بهم می خندیدند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب قمار امده است که نشان دهنده ی دو چیز است؛اول انکه به عملی گناه مرتکب می شوید و دوم انکه به عملی پر خطر رست خواهید زد.و در تعبیر خواب این که از شیطان فرار کنید هم امده است که بیانگر این است که ممکن است شما در اموری بحث بر انگیز دخول کنید و برای شما مشکلاتی پیش بیاورد و در این خواب قسمت اول و دوم ان تقریبا با هم هم معنا هستند و نشانگر ارتکاب شما به عملی غیر صالح در اینده است و باید از این رو بسیار اگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید