تعبیر خواب شیطان

دیدن شیطان در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن شیطان در خواب چیست؟

تعبیر شیطان
شیطان نمادی از شر است، موجودی مخالف خدا، که هیچ خیری در وجودش نیست. مردم اغلب اوقات در مورد شیطان صحبت می کنند و گاهی اوقات خوابش را می بینند. این خواب ها ممکن است در طول روز باعث ایجاد احساس وحشت در شما شوند.
چنین خواب هایی می توانند نمادی از محدودیت های شما، جنبه های منفی شخصیتتان و کارهای غلطتان باشند.
آنها می توانند حاکی از داشتن افکار منفی یا دیدگاه های بدی در مورد چیزی باشند و یا می توانند نشان دهنده احساس گناه شما در مورد چیزی باشند؛ به عنوان مثال برخی افکار یا اعمالی که انجام داده اید ممکن است باعث شوند که چنین احساسات ناراحت کننده ای داشته باشید و چنین خوابی ببینید.
علاوه بر این این خواب می تواند نمادی از بخش هایی از شخصیت شما باشد که از آنها آگاهی ندارید یا از آن چشم پوشی نموده و یا آنها را انکار می کنید.
شیطان خواب شما می تواند نشان دهنده خطرهایی باشد که به زودی زندگیتان را فرا می گیرند. این خواب ممکن است درباره کسی که نمی توانید به او اعتماد کنید به شما هشدار دهد.
چنین خوابی می تواند نشان دهنده قضاوت کردن خود به دلیل انجام کاری هم باشد. این خواب می تواند اظهار نظر سطحی شما را درباره شخص دیگری نشان دهد. علاوه بر این، این خواب می تواند هشداری باشد که به شما نشان می دهد باید قضاوت کردن دیگران را کنار بگذارید.
در بعضی موارد، خواب های ما درباره شیطان می توانند نشان دهنده وجود برخی قدرت های منفی در زندگی مان باشند. این خواب ها می توانند نشان دهنده وجود ترس، عصبانیت، شیطنت یا حرص و طمع باشند.
شیطان در خواب می تواند نشانه زیرکی، فریب، حیله گری و حتی هوش باشد. علاوه بر این چنین خوابی می تواند به شما هشدار دهد که به زودی با کسی برخورد خواهید داشت که از پشت به شما خنجر خواهد زد یا کسی که به عمد به شما آزار خواهد رساند. چنین خواب هایی می تواند نمادی از چیزهای منفی ای باشد که در حال حاضر بر زندگیتان سایه افکنده اند.
بعضی اوقات، خواب های ما درباره شیطان می تواند نشان دهنده این باشند که فردی شما را نفرین می کند یا اینکه فردی شادی شما را خراب خواهد کرد.
در بعضی موارد، این خواب حاکی از وجود برخی مشکلات بزرگ یا مشکلی است که باعث می شود زندگیتان به جهنم تبدیل شود، یا ممکن است نمادی از ترس هایی باشد که می توانند زندگی شما را برای یک مدت طولانی خراب کنند.
این خواب می تواند تمایل یا نیاز شما را برای صدمه زدن به دیگران و لذت بردن از انجام این کار نشان دهند. این خواب ها می توانند نشانه ای از احساس خوبی باشند که هنگام خراب شدن شادی دیگران به شما دست می دهد.
خواب شما درباره شیطان یعنی خوابی که در آن شیطان را مشاهده کنید ممکن است ترس های درونی شما را آشکار نمایند. چنین خواب هایی ممکن است نشان دهند که شما فرد پرخاشگری هستید.
این خواب می تواند به شما نشان دهد که توسط افرادی محاصره شده اید که به آنها اعتماد ندارید یا ممکن است به نوعی به شما آسیب برسانند. در بعضی موارد، این خواب می تواند وضعیت بدی را در زندگی شما نشان دهد که باید آن را برطرف کنید.
این خواب می تواند نشان دهنده این امر باشد که باید مشکلات خود را به تنهایی و بدون درخواست کمک حل کنید.
خواب تبدیل شدن به شیطان، اگر در خواب خود به یک شیطان تبدیل شده اید، چنین خوابی می تواند نشان دهنده عدم توانایی شما برای مقاومت در برابر برخی وسوسه ها باشد. این خواب ممکن است نشان دهنده مشارکت در برخی فعالیت های غیرقانونی باشد که به زودی برملا خواهند شد و ممکن است به خاطر آنها مجازات شوید.
خواب تسخیر شدن توسط شیطان، اگر شما در خواب توسط شیطان تسخیر شده باشید، چنین خوابی می تواند حاکی از عدم کنترل رفتارها و افکار بد و منفیتان باشد.
گاهی اوقات چنین خوابی می تواند نشان دهنده وجود استرس بیش از حد در زندگی تان باشد که باید به سرعت از شرش خلاص شوید. علاوه بر این چنین خوابی می تواند نشان دهنده این امر باشد که به زودی مشکلات مالی شما به پایان خواهند رسید و در نهایت می توانید استراحت کنید و نگرانی مالی نداشته باشید.
ممکن است انتظار داشته باشید شخصی که به شما نزدیک است به شما در حل مشکلات مالیتان کمک کند.
خواب دیدن شیطان در اتاقتان، اگر در خواب دیدید که شیطان در داخل اتاق شما بود، چنین خوابی می تواند نشان دهنده این باشد که باید در دوستی با بعضی افراد بسیار مراقب باشید و کسی را که می خواهید بخشی از زندگیتان باشد خوب ارزیابی کنید.
توصیه می شود قبل از نزدیک شدن به او، این فرد را خوب بشناسید.
خواب دیدن شیطان در لباس مبدل، اگر شیطان را در خواب دیدید، که مانند شخص دیگری لباس پوشیده بود، چنین خوابی اصلا نشانه خوبی نیست. این خواب می تواند به شما نشان دهد که با خودتان و دیگران صادق نیستید. در بعضی موارد، این خواب نشان دهنده کسی است که به شما دروغ می گوید یا خود را به جای شخص دیگری معرفی می کند.

خواب صحبت کردن با شیطان، اگر در خواب خود دیدید که با شیطان صحبت می کردید، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می تواند نشان دهد که شما یارای مقاومت در برابر وسوسه ها را ندارید.

خواب بودن در کنار شیطان در یک مکان ناشناخته، اگر در یک مکان ناشناخته همراه شیطان بودید، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می تواند نشان دهنده این امر باشد که به زودی بیماری به سراغتان خواهد آمد پس بهتر است که توسط پزشک ویزیت شوید.

دیدن این خواب که شیطان رفیق شماست، اگر در خواب دیدید که شیطان دوست شماست، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می تواند نشان دهد که شما فردی هستید که به راحتی تحت تأثیر حرف ها و سخنان دیگران قرار می گیرید و این سخنان بر انجام کارهای شما تاثیر می گذارند.

دیدن خوابی که در آن شیطان در تاریکی به شما نگاه می کند، اگر در خواب دیدید که شیطان در تاریکی به شما نگاه می کند، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد و غالباً نشانگر آن است كه شخصی که به شما نزدیك است قصد دارد به نوعی به شما صدمه بزند.

دیدن خوابی که در آن شیطان در حال لبخند زدن به شماست، اگر در خواب دیدید که شیطان به شما لبخند می زند بدانید که این خواب تفسیر خوبی دارد و اغلب نشان دهنده این امر است که شانس درب خانه شما را خواهد زد.

دیدن خوابی که در آن شیطان خانواده شما را تهدید می کند، اگر در خواب دیدید که شیطان به نوعی خانواده شما را تهدید می کند، بدانید که مشکلاتی برای اعضای خانوادتان پیش خواهد آمد که شاید نیاز به همدردی شما داشته باشند. در برخی موارد، این خواب واکنش غریزی ناخودآگاه شما را نشان می دهد و نشان دهنده این  است که خانواده شما در معرض خطر قرار دارند.

بنابراین عاقلانه است که به اعضای خانواده خود هشدار دهید که مراقب خودشان باشند.

خواب عصبانی شدن شیطان، اگر در خواب دیدید که شیطان عصبانی شده، بدانید که چنین خوابیی می تواند نشانه مشکلات و مسایلی باشد که به زودی با آن روبرو خواهید شد.

دیدن خوابی در مورد فرار از دست شیطان، اگر در خواب دیدید که سعی می کنید از دست شیطان فرار کنید، چنین خوابی می تواند نشان دهنده این امر باشد که به زودی با روسای خود درگیر خواهید شد. علاوه بر این این خواب می تواند نشانگر مشارکت شما در برخی مشاغل بحث برانگیز باشد و نشان دهد که برخی اقداماتتان ممکن است شما را به خطر بیاندازند یا شما را با عواقب جدی ای روبرو نمایند.

از این خواب به عنوان یک هشدار استفاده کنید تا از قرار گرفتن در چنین شرایطی خودداری نمایید.

دیدن خوابی که در آن شیطان بر سر راه شما قرار گرفته است، اگر در خواب دیدید که شیطان به نوعی بر سر راه شما ایستاده و شما را از انجام کاری که می خواهید انجام دهید نهی می کند، این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می تواند نشان دهنده شخص یا چیزی باشد که مانع پیشرفت شما خواهد شد. شاید شخص یا اشخاصی در زندگی شما باشند که تمام تلاش خود را می کنند تا از موفقیت شما جلوگیری نمایند.

خواب نبرد با شیطان، اگر در یک خواب با شیطان در نبرد بودید، چنین خوابیی می تواند نشان دهنده نبرد درونی شما با خودتان باشد. این خواب می تواند نشانه ای از احساسات و تهدیدات ناپایدار در مورد سلامتی جسمیتان باشد. در برخی موارد، این خواب نشان دهنده خطر و تهدید رقبا و دشمنان شما است که فقط منتظر لحظه ای مناسب هستند تا از پشت به شما خنجر بزنند یا شما را خراب کنند.

ممکن است شخصی از ترس های شما علیه خودتان استفاده کند. بعضی اوقات این خواب می تواند نشان دهنده موفقیت شما در شکست دادن دشمنانتان باشد.

خواب کشتن شیطان، اگر در خواب دیدید که شیطان را کشتید، بدانید که چنین خوابی نشانه خوبی است. این خواب می تواند نشان دهنده صادق بودن شما و توانایی تان در برخورد با شر باشد. شما احتمالاً دارای ارزش ها و اصول محكمی هستید و برای كمك به افراد نیازمند آماده هستید.

دیدن خوابی که در آن شیطان به نوعی به شما کمک می کند، اگر در خواب دیدید که شیطان به شما کمک می کند تا کار مهمی را انجام دهید، بدانید که چنین خوابی معمولاً پیامی از ناخودآگاه شماست که در آن به شخصیت شما اشاره شده است. ممکن است شما خود را تنها فردی بدانید که همواره کار درست را انجام می دهد و همواره نظر دیگران یا توصیه های آنها را رد می کنید.

خواب رفتن به جهنم با شیطان، اگر در خواب دیدید که با شیطان به جهنم رفتید، چنین خوابی می تواند نشانه خوبی باشد. این خواب می تواند بهبود وضعیت مالی شما یا افزایش درآمدتان در آینده را نشان دهد. علاوه بر این این خواب می تواند نشان دهنده پیشرفت در زندگی عشقیتان باشد.

خوابی در مورد شیطان که لباسی به رنگ سیاه پوشیده شده است، اگر شیطان را در خواب دیدید و دیدید که لباسی به رنگ سیاه پوشیده، چنین خوابی می تواند بیانگر برخی از مشکلات شما باشد که به زودی چالش های زیادی را برایتان به همراه خواهند داشت.

خواب قربانی کردن چیزی برای شیطان، اگر در خواب دیدید که برای شیطان قربانی می کردید، بدانید که چنین خوابی تفسیر خوبی ندارد. این امر می تواند به معنای به دست آوردن ثروت و چیزهای مادی از طریق فریب دادن دیگران و سایر روش های نادرست باشد. این خواب به شما یادآوری می کند که مراقب باشید زیرا به زودی ممکن است به همین دلیل گرفتار شده و مجازات شوید.

خواب خدمت به شیطان، اگر در خواب دیدید که به شیطان خدمت می کنید، چنین خوابی می تواند نشان دهنده این باشد که شما فردی هستید که به راحتی می توانید تحت تأثیر دیگران قرار بگیرید. این امر می تواند نشان دهنده مشارکت در فعالیت های غیر اخلاقی یا حتی غیر قانونی و گرفتار شدن در دام وسوسه های مختلف باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب بهشت | تعبیر خواب فرشته

☺ تعبیر خواب «شیطان» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «شیطان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


42 دیدگاه

 1. حسن سلیمانی

  با سلام خواب صورت شیطان را دیدم با رنگ قرمز و چشمان ترسناک و شاخ های بسیار بلند بدون اینکه سخنی بگوییم من با مشت زدم به پیشانی و دقیق بین شاخ هایش و هر دو شاخ هاش افتاد سپاس از تعبیرتان

 2. سارا

  سلام من تو خواب دیدم یه صدا به من گفت شیطان بچت شفا داد ..نمیدونم چرا این خواب دیدم چه اشتباهی کردم

 3. پویا

  سلام
  من خواب دیدم که یک نفر که نمیشناسمش به من گفت اگه میخوای قدرت مند شی باید بریم پیش ی نفر رفتیم پیش شیطان
  شیطان به من گفت به من سجده کن هر چی میخوای بهت بدم
  من جواب نه دادم جوابی که اون لحظه با گوشت و پوست و روحم شدت اون نه رو حس کردم بعد شیطان خیلی عصبانی شد بقیش یادم نمیاد

 4. ناشناس

  سلام دیشب قبل از خواب دخترم پنجره رو بازکرد و گفت مامان نوشت افزار اون ور خیابون چراغاش خاموش یادش رفته کره کره رو بیاره پایین من رفتم سر بزنم چه خبره دیدم اره همین طوره بهش زنگ زدم جواب نداد به مغازه کناری گفتم اون زنگ زد بهش و از بالا کنترل رو زد کر کره پایین اومد و ما اومدیم خونه در ضمن من میخوام شغلی رو شروع کنم هنز موفق نشدم موانع رو بردارم و اینکه قبل از خواب درباره شیطان پرستی مطالعه میکردم و روزش هم در طبیعت بودم خلاصه خوابیدم و خواب دیدم که دلرم سعی میکنم شیطون که کوچیک هست رو بکشم سیاه بود داشتم خفش میکردم اما نمیمرد و میخندید و به حیوونایی کوچک تکثیر میشد گفتم اب روش بریزم شاید بمیره دهن بزرگش رو باز کرد و اب رو خورد گفتم اتیشش بزنم اما فایده ای نداشت و به من میخندید وعده ای ایستاده بودند و منتظر بودن من شیطون رو بکشم لطفا جوابم بدین نگرانم و اینکه گره تو زندگیم خیلی زیاده

 5. ناشناس

  چرا خواب من ثبت نشده

 6. ناشناس

  سلام من دیشب قبل از اینکه بخوابم دخترم پنجره رو کرد و گفت مامان نوشت افزاری اون ور خیابون چراغاش خاموش کر کره رو نکشیده پایین رفتم سر زدم ببینم چه خبره دیدم مغازه های کناری همه بسته به جز یک مغازه که ادم توش بود اما نوشت افزاری کسی توش نیست و یادشون رفته کر کره رو پایین بکشن بهشون زنگ زدم جواب ندادن به مغازه کناریش گفتم اگه شمارشو داری بش زنگ بزن اونم زنگ زد و صاحب مغازه از طبقه بالا کنترل زد و کر کره رو پایین اورد دیگه ما برگشتیم خونه به دخترم گفتم ادم باید برا خدا کار کنه الان خدا این کار ما رو دیده و خوشحال و تو پرونده هردومون نوشته خلاصه و اینکه من میخوام ی شغلی رو شروع کنم اما هنوز موفق نشدم خلاصه ما دیشب خوابیدیم خواب دیدم شیطون سیاهی هست و من دارم بادستم خفش میکنم اما نمیمیزه و به حیونای کوچیک وناشناس وسیاه تکثیر میشه به شکلای مختلفی درمیاد و به من میخنده و گفتم اب بریزم بمیره دهنشو باز کرد اب خورد بعد گفتم آتیشش بزنم باز هیچیش نشد و به من میخندید عده ای هم کنارم بودن منتظر بودن من شیطون رو بکشم اما نمرد درضمن قبل از خواب داشتم درباره شیطان پرستی مطلب میخوندم لطفا جواب بدین نگرانم

 7. زی زی. م

  ممنونم خوابمو تعبیر کنید. سالهای اول ازدواجم( بیشتر از ۱۵سال پیش) خواب دیدم فردی حوله پالتویی همسرم رو پوشیده و روی زمین و در چارچوب در اتاق کار همسرم چارزانو نشسته و کلاه حوله روی سرش بود و سرش پایین. من صورتشو نمی دیدم. فک کردم شوهرمه. به طرفش که اومدم و صداش کردم دیدم سرش رو بلند کرد و من صورت شیطان رو دیدم.هیچ کلام و صحبتی هم رد و بدل نشد و من از شدت ترس داشتم قالب تهی می کردم.چون خیلی وحشتناک بود.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر دقیق این خواب امده است که ممکن است نشانی از ان باشد که شما با خود و دیگران صداقت ندارید و از این رو چنین خوابی را دیده اید که برای شما خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 8. شهرزاد

  سلام..با تشکر از مطالب خوب شما خواستم لطف کنید تعبیر خواب من و هم بگید..در خواب دیدم از ی زیر زمین پایین میرم که نمور و تاریک وقتی ب پایین پله رسیدم ی دود خاکستری دیدم که فهمیدم شیطان هست و سعی می‌کرد وارد جسمم بشه ولی من با جیغ و داد نگذاشتم و از خواب پریدم

 9. یاسی ن

  باسلام
  ممنون میشم خواب منم تعبیر کنید..
  بعد از ظهر خوابیدم
  تو خواب انگار داخل یه مدرسه ناآشنا بودم با دوستام
  یکی از دوستام همش راجب جن و شیطان حرف می‌زد زیاد یادم نمیاد
  بعد نمیدونم چیشد که خوابم برد
  تو این خواب من همراه یکی از دوستام بودم که شیطان جن نمیدونم هرچی بود فقط قیافش رو دیدم که خیلی ترسناک بود و مثل این که آسیب دیرم از جانبش
  یهو توی خوای از خواب پریدم و برای یکی دیگه تعریفش کردم
  بعد یه دستگاه چاپ بود نمیدونم دوستام میگفتن کف دستتو بزار منم همش پام و میزاشتم بعد یهو یه برگه چاپ شد گفت ترک کف پا علتش نوشته بود آسیب توسط اجنه
  بعد همون دوستم که باهام خواب دیرم بود گفت منم این خواب و دیرم چجوری توی خواب خواب میبینی؟!!
  بعد از این انگار تو یه خونه ناآشنا بودم که انگار خونه مادربزرگم بود
  پدربزرگم با مادربزرگم که فوت کرده بود اونجا بودن
  داداشم با اونا بود منم با مامان یه جا خوابیدیم
  بعد نمیدونم چرا یهو انگار تومدرسه بودم زنگ آخر بود!
  یه معلم جدید مثل این که اومده بود منم قبلش از مامانم خداحافظی کرده بودم
  من این خوابی که دیده بودم تو خواب برای مامانم گفته بودم یهو شروع که کردم با معلمه حرف زدن دندونای جلوی از هم عاصله گرفتن و قدرت تکلم و از دست دادم
  و مثل یه نمیدونم حیوون جن شیطان نمیدونم شروع کردم به جیغ زدن و دستم و تو هوا تکون دادن

  اگه میشه برام تعبیرش کنین خیلی ترسیدم

 10. سید حسین

  سلام
  مطلب خوبی بود
  اگه میشه خواب منم تعبیر کنید
  از بچگی خواب خرابه های کوتاه بلندتر از خودم رو میدیدم که نمیتونستم ازشون رد بشم و فقط یک شانس داشتم برا حرکت بدون برگشت، راه ها هم پیچ در پیچ و گیج کننده و بسیار فریبننده، همیشه در خواب ترس حرکت داشتم تا اینکه یک بار حرکت کردم و شکست خوردم در همون بچگی البته اونموقع برام اهکیتی نداشت تا وقتی هرشب مقدارکمی غمو تحمل میکردم
  دیگه هر شب خوابشو میدیدم و حرکت نمیکردم با کمی غم تا اینکه دیشب حرکت کردم و خدا رو هزار شکر زدم بیرون از اونجا.
  و دیدم رسیدم به خیابان شیبدار 100متر دور تر از خونمون و مثل همیشه راه خاکی که امن‌تر بود رو انتخاب کردم و سپس به پاینای راه رسیدم که دیدم یکی از افراد که مقداری فقیره و هر سالی یکبار برای مقداری صدقه میاد اینجا(ریاکاری نباشه) یهو سبز شد و با نزدیگتر شدن به من سلام کرد و من یه سلام بسیار مقدس بهش داشتم ک ناگهان به اندازه‌ی بزرگ شد که نمیتونید باور کنید
  بعدش بهم خندید و گفت ای فلانی فرزند فلانی انقد حقیری ک خودتو در برابر من بزرگ میبینی؟ منم با صدای که بیشتر مقدس شمرده میشد گفتم اری منم فرزند فلانی فرزند فلانی فرزند علی ابن ابیطالب یکدفع خیلی کوچک شد اما باز هم حریف سختی بود ولی خب بالاخره شکستش دادم ولی خبری از خون نبود که خوابم باطل بشه حس کردم داره از وجودش زجر های من بیرون میاد بسیار عجیب بود که از بچگی تا الان این خوابو میدیدم،آرزوهای زیادی دارم و این خواب بسیار گسترده است؛ اینکه شما تعبیر های زیادی نوشتید مجبور شدم بپرسم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اولا که باید بدانید که خواب های تکراری بی تعبیر هستند و بیشتر در ناخوداگاه شما هستند که سبب می شوند شما یک خواب را چندباره ببینید و از این رو باید بدانید که می تواند نشانی از ان باشد که شما در ناخوداگاه خود ترسی دارید که از کودکی به همراه شما بوده است که باید ان را رفع کنید که این خواب ها هم قطع شوند و برای این کار به روانکاو مراجعه کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 11. رزیتا

  سلام
  من خواب دیدم که شیطان با یکی از روسری های مشکی من در گوشه ی دیوار نشسته و صورت خود رو پوشانده از نظر قد و هیکل درست شبیه خودم بود انگار خودم گوشه دیوار نشستم و من چند بار شیطان را از گوشه دیوار بلند می کردم و چند بار محکم سرش را به دیوار می کوبیدم آخرین دفعه من به چند نفر تبدیل شدم که در آیینه چند نفر را دیدم و دوباره سر شیطان را به همان صورت به دیوار کوبیدم و در نهایت از دست شیطان خلاص شدم.همه ی این خواب در پذیرایی خانه ای که در خواب فکر می کردم خانه خودمان است بود.افراد دیگری هم در خواب کنارم بودند ولی کسی به من کمک نمی کرد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند برای شما خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که در اینده برای رسیدن به چیزی که وسوسه است باید مقاومت کنید و بدانید که نهایتا شما هستید که پیروز خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید

 12. ساره

  سلام م خواب دیدم که در یک مکان خیلی بزرگ و جنگلی و شب شیطان که قیافه ای خاکستری داشت دو نفر خوب رو میکشت اون دو نفر بیخ گردانشون به سورت سرخ رگرگ شده بود وبعد من ه قرار بود تو اون مکان برم و من میترسیدم از این که شیطان منو م بکشه تعبی ین چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب شیطان امده است که دیدن ان در خواب به حالتی که غمگین باشد برای بیننده ی خواب خیر است و برای شما به این صورت می تواند که یا کابوسی دیده اید و یا اینکه ممکن است کسی را ببینید که برای شما خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 13. هستی

  سلام من خواب دیدم رو به روی اینه ایستاده ام بعد دیدم چهرم شبیه شیطان شده خیلی ترسیدم بعد همون ثانیه که دیدم اونجا توبه کردم گفتم خدایا منو ببخش ببخشید تعبیر این خواب چی هستش؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشانه ای باشد از ترسی که در درون شماست و از کاری باشد که انجام داده اید و از این رو می تواند برای شما خیر نباشد و باید حتما به ایمان خود رجوع کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 14. هستی

  سلام من تو خواب دیدم که من دارم شبی زمینی پوست می کنم چاقو اروم به انگشتم خورد و یک عالمه ازش خون امد بعد دیدیم از دستم دست دیگه ای بیرون امده بود و محکم ساق دستم گرفته بود بعد من رفتم پیش مامانم و مامانم گفت شیطانه کن صلوات فرستادم بود اون درسته تو بدم فرو رفت من بعدش دیونه شدم از خواب پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما بیشتر به مانند کابوس ماند و از این رو باید بدانید که دارای تعبیر نیست و از بابت آن نگران نباشید و از طرفی هم دیدن خون در خواب بر اساس تعابیر خواب، تعبیر خواب را باطل می کند.
   سربلند و پیروز باشید

 15. هستی

  سلام من تو خواب دیده بودم که از دست چپ من ی دست بیرون امده بود من و دستم گرفته بود بعد رفتم پیش مامانم مامانم گفت شیطانه بعد صلوات می فرستادم جواب نمی داد که یدفعه محو شد بعد همه می گفتن شیطان هست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در بسیاری تعابیر در باره ی چنین خواب هایی آمده است که می تواند نشان از مجدودیت های ذهنی ما باشد که در خواب به این شکل منفی نمایش داده شده اند و از این رو این خواب برای شما به این صورت می تواند باشد که نظر دیگران در باره ی خودتان را منفی می دانید.
   سربلند و پیروز باشید

 16. امیر

  سلام . من دیروز خواب دیدم که با شیطان صحبت می کردم و او به من گفت اگر میخواهی بر سمت تو و خوانواده تو نیام از خدا بخواه که ( نمیدونم گفت توبه منرا قبول کنه یا طوری کنه که توبه کنم ) بعد دیدم که گفت توبه کردم و منم خوشحال شدم و بعد دیدم که امه جا میگن که شیطان درست شده و مادرم و خاله هام از من میپرسیدند که ایا با شیطان صحبت کرده بودی منم گفتم بله و دین ماجرا را بهشون گفتم ( اینا همش در خواب بود ) ممنون نیشم اگه خواب بنده رو تفسیر بفرمایید .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب از طرفی می تواند خیر باشد و از طرفی دیگر نه و به این معنا باشد که باید از طرف خودتان به ایمانتان چنگ بزنید که خدای ناکرده در اینده اتفاقی برای شما بیفتد.
   سربلند و پیروز باشید

 17. یاسین

  سلام من یه پسر 14 ساله هستم البته این خوابم 2-3 سال پیش دیدم
  خواب بدیدم که من دارم با دو تا فرشته سمت چپ و راستم میرم جایی یکی از فرشته ها منو راهنمایی می‌کنه به یه خرابه بعد می‌ره جلو به دیوار یه دست به دیوار می‌کشه و یه دریچه باز میشه که عین ضریح امام هاست
  ولی تمام به رنگ قرمز و همهچی از یاقوت بود! بعد میرم تو فرشته تا به من میگن اونجا خدا هست باید عبادت کنی و هروز بیای
  به من یه تاج و یه انگشتر میدم که هر دوتاش یاقوت داشت و میگن برای عبادت باید اینارو بزاری رو سرت و انگشترو توی دستت بکنی
  بعد از4 روز عبادت روز پنجم درحال عبادت بودم و سجده کرده بودم ک یه دفعه فکر میکنم شیطان بالای سرم ایستاده
  سرم رو بلند میکنم و میبینم که شیطان بالای سرمه و روی صندلی که از یاقوت و طلا بود نشسته
  منم ترسیدم و عقب عقب میرم
  هی میخام بگم بسم‌الله الرحمن الرحیم ولی نمیتونم
  بعد شیطان میگه دیگه دیر شده (با صدای ترسناک و خش خشی) خیلی نرسیده بودم و بعد از خواب پا شدم
  همه این هایس که گفتم بدون حتا یه کلمه دروغ بود
  آیا تعبیری داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر و منفعت معنوی دارد و یاقوت نشان بر خیر است و اینکه خواب به این اشاره دارد که شما از گناه عاری هستید و خیر برای شما خواهد رسید و رتبه شغلتان بالا خواهد.
   سربلند و پیروز باشید.

 18. مهدی

  من خواب دیدم که شیطان در اتاقمان جلوی حمام ایستاده و من در حا رو مبل کنار مادرم نشستم وقتی میبینمش شدید میترسم و هی استغفار میکنم صلوات میفرستم
  نمیدانم معنی آن چی است کمک کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن شیطان و یا ابلیس به معنی مشکلات میت اند باشد و اینکه شما از آن مشکلات دور خواهید شد و این نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 19. مهدی

  سلام
  دیشب در خواب دیدم که من و چند نفر دیگر در یک اتاق قرار گرقته ایم و در اتاق طلایی رنگ است و شیطان هم روی یک صندلی پادشاهی نشسته و ما شیطان رو سرزنش میکنیم
  بعد ماشروع کردیم به جنگیدن با شیطان تلاش میکردیم که به راه درست بیاریمش ولی هیچ ذکر خدایی نبود تا که شیطان یه کار ترسناکی کرد که من نتونستم نگاه کنم و گفتم《لاحول و ولا قوه الابلله علی و العظیم》و شیطان اومد بالا سرم و شروع کرد به گفتن یه چیز هایی و من به هیچکدومشون گوش نمیکردم.
  یکم که گذشت من کنار اون ادمایی که تو اقاق بودن بودم که یه صدایی اومد. از نفری که کنارم بود پرسیدم چیکارمیکنه گفت شیطان داره تشهد میده.

  لطفا کمک کنید نمیدونم چه معنایی داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شیطان یا ابلیس آمده است که نشانه زیرکی و فریب وحیله گری و حتی هوش باشد. علاوه بر این چنین خوابی می تواند به شما هشدار دهد که به زودی با فردی برخورد خواهید داشت که از پشت به شما خنجر خواهد زد یا شخصی که به عمد به شما آزار خواهد رساند. این چنین خوابی به معنیه چیزهای منفی ای است که در حال حاضر بر زندگیتان سایه انداخته اند.
   سربلند و پیروز باشید.

 20. مسعود

  باسلام
  چند روز پیش خواب دیدم جایی بودم نمیدونستم کجاست من بودم و یک مردی که چهرش یادم نیست از مشکلاتم بهش گفتم ولی بازم یادم نمییاد که درمورد چه مشکلی باهاش صحبت کردم ولی انگار یک خواسته ای بود چون داشتیم قدم میزدیم به سمت یک اتاق فکر کنم، مرده بهم گفت برای اینکه به خواسته ات برسی باید توکل کنی شیطان من و ایستادم در همان زمان از خواب بیدار شدم.
  مرسی.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر نفس اماره شما است که در می‌خواهد شما را به سمت بدی بکشد و اگر شما به آن غلبه نکنید قطعا آینده خوبی نخواهید داشت و آن افرادی که به خداوند یکتا توکل کرده اند خوبی را دیده اند و تجربه کرده اند.
   سربلند و پیروز باشید.

 21. Zahra

  خواب دیدیم جایی بودیم زمینش سفید بود سقفش دریا صداهای ترسناکی می شنیدیم همسرم و چند نفر دیگر هم آنجا بودند توی سقفمون که دریا بود چیزی حرکت میکرد و صدا ترسناک تر شد همه ترسیدیم به گوشه ای رفتیم و نشستیم کسی که کنارم نشسته بود در گوش من میگفت کسی می خواهد بیاید از او به خوبی تعریف میکرد من در خواب فکر میکردم خدا میخواهد بیاید همه جا مه آلود بود به من گفت سرت را بالا بیاور و نگاه کن من نگاه کردم شخصی قد بلند با لباس سیاه و چهره ای ترسناک فهمیدم شیطان است بسم الله و الله و اکبر میگفتم شیطان به یک زن که کنارم بود دست میزد و چیزی میگفت من همش ذکر الله و اکبر میگفتم که بیدار شدم قبل از اذان صبح بود.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در اینکه این خواب تعبیر داشته باشد و یا خیر شک وجود دارد زیرا به شکل اضغاث احلام می تواند باشد اما اگر ان را دارای تعبیر بدانید باید بدانید که در تعیر خواب دریا امده است که به معنای بزرگی و عظمت و شاهی است و در این خواب هم برای شما به این معنا خواهد بود و می توان خواب شما را به این صورت تعبیر کرد که شما با وجود آنکه حفاظت خداوند را از بنده ای چون خود دارید اما باید بسیار در روابطتان دقیق باشید که خدای ناکرده کسی که صلاحیت ندارد و صالح نیست را در اطراف خود مجال ندهید
   سربلند و پیروز باشید

 22. علیرضا رحمانی

  من در خواب دیدم شیطان بصورت اتش کنارم بود وگفت هر وعده ای که بخای بهت دادام لطفا جوابو بهم بگین التماس دعا

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما درباره شیطان یعنی خوابی که در آن شیطان را مشاهده کنید ممکن است ترس های درونی شما را آشکار نمایند. چنین خواب هایی ممکن است نشان دهند که شما فرد پرخاشگری هستید. این خواب می تواند به شما نشان دهد که توسط افرادی محاصره شده اید که به آنها اعتماد ندارید یا ممکن است به نوعی به شما آسیب برسانند. در بعضی موارد، این خواب می تواند وضعیت بدی را در زندگی شما نشان دهد که باید آن را برطرف کنید.
   این خواب می تواند نشان دهنده این امر باشد که باید مشکلات خود را به تنهایی و بدون درخواست کمک حل کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 23. مهدی

  سلام من دیشب خواب دیدم یکی داره در خونه ای که نمی دنستم کجاس رو میزنه بعد یکی که نمیشناختمش رفت و درو باز کرد من داشتم از پله های اون خونه بالا میرفتم که اون شخص گفت باسم اله رحمان و رحیم بعد یه دفعه غیبش زد و دیدم ششطان دم در است بعد تا امدم فرار کنم پامو گرفت و در پله ها خوزدم زمین بعد همانطور که خوابیده فریاد میزدم مانند فیلم ها دهنشو جلو صورتم باز کرد من واقعا شکه شدم لطفا کمک کنید چون سنی ندارمو چهارده سالمه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است یا خبر از اینده دهد و یا اینکه یک کابوس بسیار معمول باشد که برای بسیاری افراد دیده می شود و نباید از بابت ان نگران باشید و بدانید که این خواب برای شما جای نگرانی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 24. عمر

  من خواب دیدم در یک مکان ناشناس شیطان به صورتی یک مرد به ما دو نفر نزدیک میشود و به برادرم می‌پیچد.
  من اورا یاری میکونم تا شیطان از بدنش دور شود! در نهایت از او دور شده به دست من میپیچد

  هرچه بسم الله میگوفتم به درد نخورد

  او به دست من میپیچد در حالی،که مانند جاندار پنجه دست بود

  و من هرچه کوشش میکردم از دستم دورش کنم نشد چون همین،که میکندمش باز به من میچسپید و همین طور از نیمروزی تا شب دوام کرد

  و یک عمو دارم از نظری جسمی بسیار پرقوت است او از دست من شیطان را گیریفت و به قتل رساند.
  من بسیار بسیار خشحال شدم و از خواب بیدار شدم

  من سردرگم ماندم، خواهش میکونم تعبری خوابم را بگوید!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب در تعابیر امده است که به معنا های مختلفی میتواند باشد اما بدانید که در تعابیر امده است که این خواب نشان از ان دارد که شما در درون خود با نفس خود درگیر خواهید شد و این خود نشان از ان دارد که این جنگ و درگیری به شکلی و دلیلی توسط آن فرد دیگر در خواب و یا کسی به مانند ایشان برطرف خواهد شد که می تواند شامل نشان دادن مسیری جدید برای شما باشد و این خود در پایان خواب شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشیدد

 25. مبین

  در خواب دیدم داشتم با دختر خاله ام در مکانی مثل کافه که نمی دونستم کجاست در حال قمار بازی بودم بعد در وسط بازی به خاطر ترس از خدا و انجام ندادن گناه ادامه ندادم بعد از ان ابلیس وارد شد من می دانستم که او ابلیس است ولی کسانی که در انجا بودند نمی دانستند فریاد می زدم که این شخص ابلیس است و بقیه به من می خندیدند ابلیس به من خیره شد و به صورتم نگاه می کرد تقریبا چهره ای قهوه ای سوخته رنگ داشت با او صحبت میکردم ولی نمیدانستم که چه می گوید یا خودم چه می گویم ولی از دست او یواش یواش فرار میکردم ولی او همچنان می امد به سویم و مردم هم می خندیدند در همان حال فریاد زدم و به عربی گفتم :لعنت الله علی الیهود و النصاری اتخذوا قبور انبیاءهم مساجد
  در همان حال ابلیس ایستاد و همان طور به من نگاه کرد ولی دیگر سراغم نیامد ولی مردم بهم می خندیدند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب قمار امده است که نشان دهنده ی دو چیز است؛اول انکه به عملی گناه مرتکب می شوید و دوم انکه به عملی پر خطر رست خواهید زد.و در تعبیر خواب این که از شیطان فرار کنید هم امده است که بیانگر این است که ممکن است شما در اموری بحث بر انگیز دخول کنید و برای شما مشکلاتی پیش بیاورد و در این خواب قسمت اول و دوم ان تقریبا با هم هم معنا هستند و نشانگر ارتکاب شما به عملی غیر صالح در اینده است و باید از این رو بسیار اگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید