تعبیر خواب دعوا

دیدن دعوا در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن دعوا در خواب چیست؟

تعبیر خواب دعوا کردن حضرت یوسف

تعبیر خواب دعوا

تعبیر خواب دعوا می‌تواند نگران کننده باشد، اما همیشه اینطور نیست. در این پست از آلامتو تعبیر خواب دعوا و کتک کاری از حضرت یوسف، ابن سیرین، تعبیر خواب دعوا با دوست و … را می‌خوانید.

اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیر خاص خود را دارد. اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می کنید که او را نمی شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می کنید که بعد به صلح و دوستی می انجامد ولی اگر آن که با او دعوا می کنید آشنا بود دو حال دارد.

اگر او با شما دعوا می کرد بیگانه ای به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می کنند موردی پیش می آید که خوشحال می شوید.

دعوا در خواب مشابه معنای آن در زندگی واقعی تعبیر می شود. بیانگر آن است که بیننده خواب با برخی افراد در زندگی خود اختلاف نظر خواهد داشت و با تصمیمات خاصی راه خود را جدا می کند. به آن دوری و جدایی می گویند.

 • اگر دختری در خواب ببیند که با تمام وجود در حال دعوا است، به این معنی است که در شرف ازدواج است.
 • اگر زن متاهل در خواب ببیند که با شوهرش دعوا می کند، بیانگر این است که او دچار مشکل شده است.
 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند دعوا می کند، پسری نیکو به دنیا می آورد.
 • اگر مردی ببیند که در خواب در شرف دعوا است، این رؤیت نشانه خبر و اطلاعات بسیار خوش است.
 • هر کس در خواب ببیند که در دعوا پیروز شده است، هماهنگی و آرامش زندگی خانوادگی او را نشان می دهد و فعالیت سریع او در میدان و برنامه عمل او را نشان می دهد.

 

تعبیر خواب آنلاین


تعبیرخواب دیدن دعوای دیگران

بر خلاف بیداری که جدال کار خوبی نیست ، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت و اشتغال به کارخیر و محبت آمیز است.

در زندگی روزانه ما یا کینه موجب بروز جدال است و یا جدال ، کینه و بغض و نفرت می آورد اما در خواب عکس این صادق است یعنی وقتی ببینید که با کسی جدال می کنید یا حداقل دست به گریبان شده اید خواب شما می گوید که با کسی طرح دوستی می ریزید و رفیقی خوب پیدا می کنید.

اگر در خواب ببینید با عده زیادی جدال می کنید دوستان فراوانی خواهید یافت و اگر مشاهده کنید که شما دسته جمعی با یک نفر سرگرم جنگ و جدال هستید خواب شما خبر می دهد که مردی نیک نفس و شریف سر راهتان قرار می گیرد که همه مشتاق دوستی با او می شوند و برای آشنائی با وی سر و دست می شکنند.

پس اگر شب هنگام در خواب دیدید که با کسی جدال می کنید دچار بیم و هراس نشوید و اندیشه بد به خود راه ندهید. انشا الله خیر است.


تعبیر خواب دعوا کردن و کتک کاری

اگر بیننده در خواب ببیند که کسی را که می شناسد کتک می زند، معنایش این است که در کاری به آن شخص کمک می کند. اگر ببیند کسی را که نمی شناسد کتک می زند، تعبیر خواب همان است، ولی به معنای حمایت از خویشاوندی است که هنوز نمی شناسد.


تعبیر خواب دعوا حضرت یوسف

تعبیر خواب دعوا حضرت یوسف به مهربانی و دوستی تعبیر می‌شود.


تعبیر خواب دعوا ابن سیرین

اگر بیننده در خواب ببیند که در حال دعوا است، خواب بیانگر آن است که در کار او اوضاع آشفته ای وجود دارد و نمی تواند به طور منظم به آن ادامه دهد.


تعبیر خواب دعوا با دوست

دعوا با دوستتان در خواب معمولاً نشان دهنده یک رابطه عاشقانه، یک رابطه عاشقانه در آینده نزدیک، صحبت با یک مرد اجتماعی، رسیدن به یک خوشبختی مورد انتظار، خبرهای خوب، کنار آمدن با مردم در زندگی واقعی، بودن در یک اجتماع خوب است. . کسی که این خواب را می بیند به زودی دوستی پیدا می کند که دوستش داشته باشد و به او اعتماد کند یا با دوستانش اوقات خوشی را سپری کند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کتک زدن

تعبیر خواب دعوا با همسر


تعبیر خواب دعوا با همسر

دعوا با همسرتان در خواب به معنای به دست آوردن فرصت خوبی در زندگی و داشتن زندگی شاد است. وعده‌هایی که در طول زندگی داده شده است، عمل می‌شود و فضای اعتماد برقرار می‌شود. در حالی که قدم گذاشتن به آینده ای روشن در زندگی اجتماعی، حاکی از زندگی به دور از کسالت است. البته گاهی دعوا با همسر ممکن است نشان دهنده مشکلات مالی و اختلافات خانگی باشد.


تعبیر خواب دعوا با فامیل

اگر در خواب با خویشاوندان خود دعوا می کنید، ممکن است در زندگی اجتماعی آینده خود با موقعیت های خشونت آمیزی مواجه شوید. می توانید درک کنید که فراز و نشیب های زندگی شما افزایش می یابد و به موازات آن دوره پرتلاطمی را تجربه خواهید کرد. از لحظه ای که با یکی از اقوام خود دعوا می کنید باید بدانید که مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد. علاوه بر این، نزاع با خویشاوندان، قلب بستگان شما را می شکند. همچنین ممکن است به این معنی باشد که شما احساسات خود را به روشی بی ادبانه منتقل خواهید کرد.


تعبیر خواب دعوا با معشوق

معشوق در خواب به این معنی است که رابطه تا پایان خوش ادامه خواهد یافت. این بدان معنی است که زوج ها یکدیگر را بسیار دوست خواهند داشت و در کنار هم زندگی شادی را تجربه خواهند کرد. همچنین به این معنی است که شما در مدت کوتاهی ازدواج خواهید کرد.


تعبیر خواب دعوا با خانواده

دعوا با مادر در خواب بیانگر این است که زندگی تجاری بیننده خواب پر از آشفتگی خواهد بود و اطرافیان او افرادی ریاکار، دروغگو و فریبکار خواهند بود که سعی می کنند از او سوء استفاده کنند. همچنین نشانه آن است که کارها خراب می شود و درهای سرنوشت بسته می شود.

دعوا با پدر در خواب بیانگر آن است که مرتکب اشتباهات بزرگی خواهید شد مخصوصاً در مسائل مالی زیرا به حرف کسی گوش نمی دهید و تصمیمات اشتباهی می گیرید که کل زندگی شما را تحت تأثیر قرار می دهد و آن را به طرز چشمگیری تغییر می دهد.


تعبیر خواب دعوا با فرزند

تعبیر خواب دعوا با فرزند، اگر ببینید که با پدر و مادر خود درگیری دارید به معنای نیاز به توجه و محبت است. اگر فرد خواب ببیند از پدر و مادر خود کتک می‌خورد به معنای این است که از پدر و مادرش سودی به او می رسد.


تعبیر خواب دعوای زن و شوهری

تعبیر خواب دعوای زن و شوهری به بروز تغییر و تحول مثبت در زندگی اشاره دارد. این خواب برای زوج هایی که بسیار به همدیگر علاقمند هستند رایج است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب چاقو خوردن

تعبیر خواب دعوا


تعبیر خواب دعوا در عروسی

به گفته تعبیر خواب، دعوا در عروسی در خواب به این معنی است که فرد فرصت های از دست رفته را به دست می آورد و به زندگی لوکس قدیمی خود باز می گردد، بدهی های موجود پرداخت می شود، او مسیر دیگری به زندگی خود می دهد، کسب و کارش پیشرفت می کند. در جهتی که او می خواهد و آرامش در زندگی او حاکم خواهد شد.


سخن آخر

امیدواریم این مطلب با موضوع تعبیر خواب دعوا مورد پسند شما واقع شده باشد. برخلاف چیزی که پیش بینی می‌شود تعبیر خواب دعوا و کتک کاری همیشه به اتفاقات بد اشاره ندارد و معبرین مختلف در این خصوص نظرات مختلف دارند. امیدوارم این مطلب مورد پسند شما واقع شده باشد.

☺ تعبیر خواب «دعوا» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «دعوا» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


284 دیدگاه

 1. محمد

  خواب دیدم با رفیقم که قطع ارتباط کرده بودم در خوابب داشتم باهاش دعوا میکردم

 2. Zahra

  سلام من خواب دیدم شدیدا با مادرم دعوام شده اونم سر غدایی که درست کرده بود یه جورایی بیت منو بقیه فرق گذاشته بود
  دعوای خیلی شدیدی کردم که خودم تو خواب شوک شده بودم و پشیمون بعد قرار بود برن مسافرت منم لج کرده بودم گفتم نمیام اما بعدا فهمیدم میخوان برن مشهد گفتن بهشون منم میام گفتن جا نیست باید زودتر میگفتی گفتم من خودمو جا میدم باید بیام تعبیرش چیه ؟؟؟

 3. Reihane

  سلام من خواب دیدم شدیدا با مادرم دعوام شده اونم سر غدایی که درست کرده بود یه جورایی بیت منو بقیه فرق گذاشته بود
  دعوای خیلی شدیدی کردم که خودم تو خواب شوک شده بودم و پشیمون بعد قرار بود برن مسافرت منم لج کرده بودم گفتم نمیام اما بعدا فهمیدم میخوان برن مشهد گفتن بهشون منم میام گفتن جا نیست باید زودتر میگفتی گفتم من خودمو جا میدم باید بیام تعبیرش چیه ؟؟؟

 4. ستی

  سلام اگه میشه زودتر پاسخ بدید فوری هستش
  من خواب دیدم دو نفر جلوی خونمون در حال دعوا هستن و من هم با دوستانم کنار خونمون هستیم
  یکی از اون دونفر از ماشینش قمه بیرون میاره و گردن طرف رو میزنه
  میشه بگید تعبیرش چی میشه ؟

 5. ناهید

  من خواب دیدم شوهرم بدون من یه ده ستگاه بازی که قیمتش خیلی گرونه برای برادرزاده اش می‌خاست بخره ومن رازی نبودم واسه همین بین مادعوای بسیارشدیدی شد و کاربه دادگاه رسید میشه تعبیرش و بگید

 6. مهدی تبریز

  سلام من دوشب پشت سر خواب نامزدمو دیدم که ۷الی ۸ ماه میشه ازهم جداییم و قصد طلاق داره خواب اولم این بود باهم آشتی کردیم و دومین شب هم خوابم این بود که باهم بحث میکنیم و بعدش آشتی میکنیم خیلی گیج شدم لطفا راهنماییم کنید

 7. مهدی

  سلام من دوشب پشت سر خواب نامزدمو دیدم که ۷الی ۸ ماه میشه ازهم جداییم و قصد طلاق داره خواب اولم این بود باهم آشتی کردیم و دومین شب هم خوابم این بود که باهم بحث میکنیم و بعدش آشتی میکنیم خیلی گیج شدم لطفا راهنماییم کنید

 8. شهروز

  سلام
  من خاب دیدم عمو زادم بهم گیر داده بود و شوخی دستی میکردیم من با چاقو دورش میکردم که دستش یکم زخم شد

 9. نفس

  سلام خسته نباشید من دیروز با دوست پسرم بهم زدم سر چیزهای خیلی مسخره! و شبش خواب دیدم با یکی از دخترایی ک من میشناسم دارم دعوا و بحث میکنم که درواقع دعوا سوتفاهمی بوده و خودم اون دعوا رو به آرومی و خونسردی تمومش کردم!دعوا و بحث منو اون دختر هم سر گذشته من بوده که تموم شده بودش تعبیرشووووو میشه بهم بگیننننن باتشکرررررر

 10. فریدون

  منم نظرنوشتم چراپاک شد ماخانواده ای هستیم که هروقت خواب ببینیم بلایی سرمون میاد،چراپاک میکنین جواب نمیدین خداروخوش میاد؟من خواب دیدم ۶نفرباقمه جلوموگرفتنویکی بااسلحه بهم شلیک میکنه حتی بوی باروتم حس کردم وسط سینم،حس کردم که دیگه مردم

 11. فریدون

  خواب دیدم چن نفرباچاقوجلوموگرفتن یکی بااسلحه به سینم شلیک میکنه ینی به قلبم وبوی باروت حس کردم

 12. Alireza

  سلام خسته نباشید من پسرم حدودا ۸ماهی هست که به طور مداوم خواب دعوای شدید با افراد غریبه رو میبینم معمولا یک تا چهار نفر هستن دعوا خیلی شدیده درحدی که استخوان و جمجمه شون رو خورد میکنم تو تمام دعوا ها برنده میشم بعد از این ۸ماه شدت این دعوا ها تو خوابم خیلی شدید شده و هربار دعوای بدتری میکنم تو هیچکدوم از دعوا هام خون نمیبینم ، حدودا ۲ الی ۴بار در هفته همچین خواب هایی میبینم ، دعوا ها تو خوابم خیلی ساده شرو میشن و تا بیدار شدنم یا مردن طرف مقابل ادامه داره

 13. سینا خامسی

  سلام خسته نباشید خاله ی من پارسال به علت سرطان سینه فوت شد و دوسال با مادرم اختلاف سنی داشتن و خیلی هم وابسته همدیگه بودن قبل فوت خالم ۴سال بود درگیر گرفتن ارث بودن ک مادرم و خالم باهم بودن و بقیه برادروخواهرها‌باهم‌
  مامانم دیشب خواب میبینه که خالم با یک چادررنگی که سرش بوده داشته مادرم و دعوا میکرده به صورت بحث و صدای بلند،ولی مادرم هیچ صدایی نمیشنیده از خالم و فقط لب خونی میتونسته بکنه
  میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 14. سعید

  سلام من خواب دیدم باپسرعموم به خاطریه کبوتردرگیرشدم تعبیرش چیه

 15. مهدی اکبری جمارانی

  سلام من خواب دیدم که دخترم نافرمانی میکنه و با پسرها دوست میشه هرچی با زبان میگفتم کار ساز نبود با زدن هم بازم جواب منو میداد و حاضر جوابی می‌کرد جلوی جم من هم در حال زدن او بودم

 16. Fardın

  سلام وقتتون بخیر من تو خواب دیدیم که در مدرسه با آخوند درگیر شدم معنیش چی میتونه باشه

 17. ناشناس

  سلام
  خواب من تکراری نیس
  من خواب دیدم سر یه اختلاف نظری با فردی دعوا کردم(بحث لفظی)
  در اخر به من سیلی زد و من به اون گفتم انتقام این سیلی رو خاهم گرف و طرف رف
  سر ی موضوع مهم دعوا میکردیم.

 18. Amir

  سلام وقت شما بخیر
  نگرانم زود تعبیر کنید
  در خواب دیدم مامانم رفته کشور دیگه ( دبی ) و برگشته
  ولی تو خواب پیش هم نبودیم
  از گوشی خیلی بحث کردیم حتا فح.ش های رکیک هم یادمه دادیم به هم
  تعبیرش چی میتونه باشه ؟

 19. آریا قاسیمی

  سلام اگرامکانش هست زودترپاسخ بدید جناب من توخواب دیدم که پدرم بابرادرکوچکترم که حدودا بیست سالشه مشاجره دارن ومن شاهد مشاجره شونم وهیچ دخالتی نمیکنم درضمن پدرم درعین مشاجره اشک میریزه تعیبرش چی میتونه باشه

 20. عارف

  من خواب دیدم دختر دایی دوستم با دوستم دعوای شدیدی کردن بعد دختر داییش از ترس رفت قایم شد بعد من رفتم پیداش کردم همون کارارو که با دوستم کرده بودو کردم
  معنیش چی میشه؟؟؟

 21. شایان

  سلام دیشب خواب دیدم که تا رسیدم به محلمون دیدم بابام تو مغازه با چن تا جوان هم سن سال خودم دارن بحث میکنن من تا رسیدم مغازه با یکی از اونا بحثم شد تهدیدش کردم یکی از همون افراد منو آروم کرد گفت چیزی نشده بیا برو شر درست نکن
  بعد منو بردن بیرون بعدش دیدم بحثشون بالا گرفته من دست تو جیبم کردم چاقو در بیارم که برم واسه درگیری ولی یه نفر منو سفت گرفته بود ولم نمیکرد منم صدام در نمیمومد داد میزدم جان مادرت ولم کن نمیتونم این صحنه هارو ببینم صدام خیلی ضعیف شده بود
  چرخیدم دیدم اونیکه منو سفت گرفته رفیق خودمه

 22. بنده خدا

  سلام
  ببخشید من از یه دختر خانومی خوشم اومده و اون هم همینطور ولی خانواده ی اون مخالفن و حتی یه بار مادرش منو تهدید کرد ،حالا الان خواب دیدم زنگ آیفون خونمون رو میزنن و میبینم پدر و عموی همون دختر خانوم پشت آیفون هست وعصبانی بودن میخواستن آبروی مارو ببرن حتی میخواستن من برم جلوی در تا شاید منو بزنن ولی جالب اینجاست کتک کاری نشد
  عذر میخوام به نظرتون تعبیری داره؟

 23. علی

  سلام خواب دیدم با پدر مادرم و خواهرم و شوهرش خونه خالم هسنیم و پدرمو دامادمون با هم دعوا میکنن بعد من گریه میکنم و اخر دعوا با دوستی تموم میشه و دامادمون منو دلداری میده و …

 24. فرناز

  با سلام خواب دیدم با مادرم دعوام شده که چرا هر موقع من و خواهرم باهم قهر میکنیم مادرمم باهام قهر میکنه و اینکه چرا برای من غذا نمیذاره دعوامون شدید شد خواهرام هم پا پیش گذاشتن ولی من توی صورت مامانم میزدم

 25. ریحانه

  سلام همسرم فوت کرده چندروزه و هرشب که میان تو خواب فقط میگه من زنده ام
  دوبار هم از قبر بیرون اومده و گفته امام حسین منو برگردوند چرا باور نمیکنید

 26. shahpesar

  سلام من درخواب دیدم که خانوادگی رفتیم یکی ازحرم ها که دقیق یادم نیس کدوم حرم بود پسرخالمو برادرم موندن تو حرم منو مادرم رفتیم ازماشین چیزی بیاوریم وقتی برگشتیم دیدم برادرم و پسرخالم دارن به سمت ما میدون توی حرم هم هرج و مرج شده بود بردارم اومدپشت من من داشتم به سمت حرم می‌رفتم ناگهان یکی ازرفیق هامو دیدم رفیق دور بود باهاش سلام و علیک داشتم فقط چوبی دردست به سمت ما میدوید ماموراگرفتنش اون چوبو پرت کرد به سمت ما سرمو انداختم پایین که چوب نخوربرگشتم دیدم چوب خورده توسر برادرم اونموقع فهمیدم که بابرادرم دعواش شده بود اگه میشه تعبیراینو بهم بگین من نگران برادرم باتشکر

 27. عارف جان

  سلام خسته نباشید خدمت شما
  خواب من تکراری نبود میشه جوابشو بزارین برام ممنون میشم.
  خواب دعوای شدید بود ولی خونی ريخته نشد با اینکه از چاقو استفاده کردم بعد یکیشون یا هردو مردن منم فراری شدم‌،تا اینکه از عذاب وجدان، خودمو معرفی کردم.بلاتکلیف بودم حکم نداده بودن،همش ترس اعدام داشتم ، ،،

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است به تعبیر خواب کشتن مربوط باشد و از این رو می تواند نشان از ان باشد که شما در درون خود چیزی را از بین برده اید و اکنون ترسی دارید که نکند برای شما مضر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 28. مهرو

  سلام لطفاً اگه امکانش هست زود پاسخ بدید ،من خواب دیدم مادرم با مادره دوست پسرم دعوا میکنه و مادره دوست پسرم داره موهاشو میکشه و اذیتش میکنه ،منم رفتم کمک مامانم و مادره دوست پسرمو حسابی کتک زدم خیلی زیاد کنجکاوم ک معنیش چی میشه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدایند که علت اصلی ان حس درونی شما به ان فرد است که در خواب انتقامی از شرایط موجود گرفته اید و در ناخوداگاه شما بوده است و بر اساس تعابیر خواب می تواند برای شما نشان از خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 29. M

  سلام من تو خوابم دیدم که همه اعضای خونوادم دارن باهم دعوا میکنن و من شاهد دعواشونم الان تعبیر این خواب چیه؟!

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب این خواب به خیر امده است و ممکن است نشانی از ان باشد که شما را خیری در اینده رسد که بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 30. عباس امیری

  سلام خواب دیدم با پسد عموی خودم مشاجره.و دعوا داریم یکی از اشناهای من به طرفداری از پسر عموم برای من چاقو کشید ولی نزد.بعدا دیدم همون چاقو دست من هست ولی گفت یک چاقوی دیگه هم داره.بعد دو زن کنار اون بودن که سنگهای بزرگی با دقت زیاد به طرف من پرتاب میکردن که هیچ کدوم به من نخورد ولی دقتشون زیاد و سرعت سنگها خیلی زیاد بود

 31. M

  سلام من خواب دیدم با یه غریبه که لباس فروشی داشت دعوا کردم تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب ممکن است به این معنا باشد که از طرف کسی از نزدیکانتان دچار ازردگی شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 32. Unknown

  سلام
  من با یه نفر رابطه دارم
  خواب دیدم که با پسرعموی من که اصلا هم دیگه رو نمیشناسن دست هم رو گرفتن و به من میگفتن که چیزی بینشون نیست (بهم خیانت نمیکنه از این موضوع مطمئن هستم)
  دو هفته از خواب گذشت الان یک خواب دیگر دیدم که با پسرعموم سر موضوعی دعوای لفظی بدی داشتیم بقیه هم با اون دعوا میکردند ولی جوابی از اون شنیده نمیشد
  تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ها را دقیقا به همان علتی که خود شما در خواب به ان اشاره کرده اید دیده اید و از این رو در ذهن شما رخ داده است و دارای تعبیر عینی نیست و از این رو از این بابت نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 33. پارسا ۲۲۲۲

  لطفاً سریع پاسخ دهید. … تو کوچه ما یه دختر خوشگل هست هممون دلمون میخواد با اون باشیم ولی جرعت نداریم بگیم بهش خلاصه من خواب دیدم که با دوستم که توی همون کوچه هست ، باهم صحبت می‌کردیم یهویی دختره اومد و با اون دعوا کرد و دوستمون زد . تعبیرش به من ربط داره یا نه آخر من اونو بدست میارم یه نه؟ ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند بر دو وجه باشد، اول انکه تعبیری ندارد و به علت موضوعی که خودتان اشاره کرده اید این گونه دیده اید و از طرفی هم می تواند نشانی از ان باشد که در اینده از طرف ایشان لطفی در حق ان شخص شود.
   سربلند و پیروز باشید

 34. شاهین

  سلام من خواب دیدم چند نفر که یهو خیلی زیاد شدن باهم دعواشون‌ شد انگار یکی رو زدن زمین و روی زمین پر خون شد یکی کشته شد و اون فرد عروس یه طایفه بود.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که می تواند به این معنا باشد که کسی در حق شما لطفی کند و برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 35. mahdieh

  سلام من خواب دیدم ک چند نفر از اشناها از ما ناراحت شدند بعد دارن باهامون بحث میکنن خیلی تو خاب ناراحت شدم و تو خاب قصد خوددکشی داشتم ممنون میشم کمکم کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر دو وجه است. یا اینکه درون ناارام شما را نشان دهد و یا اینکه نشان از لطفی دارد که در اینده کسی برای شما انجام دهد و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 36. Fateme

  با سلام خواب دیدم چند نفر قمه به دست دنبال یک نفر بودند که نمیدونم چرا ولی گوشی اون بنده خدا دست من بود که دادم به یه مغازه در همین حین دیدم دارن طرفو دنبال میکنن ممنون میشم تعبیر خواب منم بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است برای شما کابوسی باشد و دارای تعبیر نباشد و ازطرفی هم ممکن است نشان از ان باشد که در اینده شرایطی پیش بیاد که باید کمکی را در حق کسی انجام دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 37. محمد

  سلام من خوب دیدم با دوتا از آشنا دعوا میکنم یکی دوستم است و یکی همسایه و دوستم نیست من هر دوی آن ها رو میزنم معنی چیست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از خیر باشد وبه معنای ان باش که از طرف شما به دیگران محبتی شود که بسیار خوب و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 38. ….

  من دیشب خواب دیدم پسر عموم و عموم باهم دعوا میکنن چند بار باهم دعوا کردن سریه آخر من رفتم جداشون کردم گفتم چرا انقدر عمورو ازیت میکنی گفت چون من تورو میخواستم و اون باعث شد با یکی دیگ عروسی کنم و جوری عموم رو زده بود که زمین ی مقدار خونی شده بوده و هوا فوق الاده سردد بود حتی ی جاهایی برف هم دیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است اشاراتی به ناخوداگاه شما باشد که در ان حسرتی وجود دارد که ایشان را مقصر آن بدانید که از این رو برای شما تعبیری ندارد و فقط میتواند به همین صورت برای شما بماند و از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 39. Mahsa

  سلام
  من دیشب خواب دیدم که با ی پسر دعوا میکنم که خودش دوس دختر داشت و دوس دخترش کنارش ایستاده بود و من اصلا اون رو نمی‌شناختم خود اون بحث رو شروع کرد
  بحث با عصبانیت نبود به ارامی بود یکم که گذشتو ما به هم فحش دادیم راهشو کشید رفت فحش هامون هم فحش های خیلی بد نبود در حد در آوردن حرص همدیگه
  و من حتی شب قبلش خواب دعوای فیزیکی با یه پسر قد بلند که لباس مشکی تنش بود و دیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب دعوا کردن این خواب می تواند نشان از اینده ای باشد که برای شما پیش اید و یا اینکه محبتی از سمت دیگری برای شما روا شود که بسیار خوب و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 40. مریم

  سلام من خواب شخصی رو دیدم که با هم دعوا می کردیم البته باید بگم اختلاف نطری که داشتیم دیگه با هم قهر هستیم ولی جالب اینجاست که هیچ ارتباط شخصی و نزدیکی به هم نداشتیم و اینکه بسیار زیاد خواب این شخص را می دیدم که خب توجه خاصی نمی کردم تا اینکه کامل ارتباط قطع شده و حالا حتی بدون اینکه به او فکر کنم باز هم خواب او را دیدم تا حالا برام پیش نیومده خواب کسیو ببینم اون هم به کرات دلیلش چی می تونه باشه ممنون از توجهتون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ریشه در ناخوداگاه شما دارد و باید به دنبال دیلیل ان در ناخوداگاهتان باشید و بدانید که تعبیری عینی به معنای واقعی ندارد ونشانه هایی را باید برای روانکاو مشخص کنید تا علت این خواب های تکراری مشخص شود.
   سربلند و پیروز باشید

 41. کوثر

  با سلام من چند روز پیش خوابی دیدم که جلوی در خانه و ایستاده بودم بعد به سایه خودم را زده بودم که اون سایه تبدیل به به واقعیت شد یعنی خود رو می دیدم و سایه رو نه دیگه اون سایه به من نزدیک شد و یه مشت به صورت ام زد و از بیدار شدم می تونید بهم بگید تعبیر این خواب چیست ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب که با خود درگیر شده اید می تواند دارای تعبیر باشد که در تعابیر نیامده است و از طرفی هم می تواند نشان از ان باشد که در شما مشکلی وجود دارد که با خودتان هنوز ان را حل نکرده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 42. یعقوب

  سلام،دو هفته است که هر شب خاب دیدم پدر و برادرم که فوت کرده اند با هم دعوا میکنند لطف کنید تعبیر رو شریع بگید با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   معمولا خواب های تکراری تعبیری ندارند اما باید این را بدانید که می تواند به این معنا باشند که ممکن است در شرایط خوبی نباشند و از این رو حتما برای ان ها صدقه ای بدهید که انشالله ختم به خیر شود.
   سربلند و پیروز باشید

 43. Mari

  خواب دیدم ک در هنگام صبح ک هنور هوا تاریک بود قرار شد منو و دوستام به مدرسه برویم دیگه نمیدونم چیشد ک من با ی دوست دیگم ک با هم کمی رقابتی درس میخونیم سر اینکه به من دروغ گفته بود و ب من نگفته بود و مبحثی رو خونده بود از رویِ عصبانیت به او حمله کردم و با ناخونام تو دستش فرو کردم بعد دیدم دستش خیلی قرمز شده دلم براش سوخت و جای زخمش رو بوسیدم اما او همچنان ب من زبون درازی میکرد جالب اینکه ما ک کنارایستگاه بودیم همونجا مراسم عزاداری امام حسین برگزار شده بود و مادر من نیز اونجا شرکت می‌کرد میخواستم بدونم تعبیرش چییع؟
  این فقط قسمت کوچیکی از خوابم بود جهت اینکه پیامش رو بدونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اینکه در خواب بینید با کسی که میشناسید درگیر شوید نشان از ان است که برای شما در اینده محبتی نهاده شده است که از طرف کسی است که در اینجا ممکن است ان امام عزیز باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 44. آندیا

  سلام من خواب دیدم که بک پسری مزاحمم شده بعدش که اونو زدم دیدم ملی پسر اومدن برای دعوا که هر چند همشونو زدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از ترسی در درون شما باشد و یا اینکه هم نشان از لطفی باشد که در حق شما در اینده صورت گیرد و از این رو خیر است و از جانب آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 45. محمد

  سلام

  من خواب دیدم که با یه نفر غریبه توی پارک دعوا کردم و آخر با یه ضربه چاقو اون رو کشتم و بعد شناسایی شدم و روز بعد خویشاوندان اون طرف اومدن دم خونه ما باز دوباره دعوا شد و با حدود ۱۰ نفر دعوا کردم و خیلی بد هم من هم اونا مجروح شدن

  میشه تعبیرش و بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما می تواند به معنای خاصی نباشد و اضغاث احلام باشد و از طرف دیگر هم ممکن است به این معنا باشد که در اینده از طرف شما به کسی لطفی شود که برای ایشان قابل پذیرش نباشد.
   سربلند و پیروز باشید

 46. M

  سلام من خواب دیدم با پسری که تو فامیلمون یه مدتی دوسش داشتم،او هم داشت، سر من با یکی دعوا افتاده،تعبیرش چیست؟!

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است برای شما به این تعبیر باشد که از شما به دیگری محبت و خیری رسد و از این رو از بابت دیدن این خواب نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 47. Samira

  باسلام من خواب دیدم ک از اشخاص نزدیک من ینی دختردایی ودختر خالم زامبی شدن ومنم ب اطرافیام میگفتم ب سرشون ضربه بزنید اونام همینکارو میکردن ولی چیزیشون نمیشدن دنبال من می دویدن،در خواب خون هم ندیدم ک باطل بشه
  لطع میکنید تعبیر خواب و بهم بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از ان باشد که با ایشان در ذهن خود کینه ای دارید و یا اینکه کابوسی است که در خواب به این شکل دیده اید و از این رو از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 48. خفخف

  من خواب دیدم یکی که میشناسه داد زد سرم و گف اینو چه جوری بهت یاد دادن تو یه گروهی نشسته بودم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب ممکن است نشان از ان باشد که خیری در لطفی درحق شما صورت گیرد که برای شما بسیار خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 49. مانلی

  سلام خدا خیرتون بده جواب منم بدید
  خواب دیدم عروسی دخترعمم هستم صورتشو یادم نیست دیدم یا نه ولی میدونم عروسی کی بود دخترعمم چندساله عروسی کرده سه سال میشه دوستمو همسرش مادرش و صمیمیترین دوست دوستم بهمراه همسرش دعوت بودن ما تو خواب المان بودیم این دوستم ایران نیست کاناداست خلاصه که دوستم سر یه قضیه الکی با من دعواش میشه مقصرم اون بود نه من منم حوصله جرو بحث نداشتم اومدم که فرار کنم شوهردوستم منو گرفت منم زنگ زدم پلیس اومد اونا حقو به من دادن ولی من عاشق دوستمم بخشیدمش ولی اون باز با من بحث میکرد تو واقعیت کاملا برعکسه هرچی اون خانومه من برعکس پرووام شوهرشم خیلییییی آقاست و مهربونن جفتشون کسی میدونه تعبیرش چیه؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما می تواند به خیر باشد و نشان از خیری باشد که از طرف اشنایی به شما رسدو یا اینکه به این صورت تعبیر شود که از طرف کسی که حقی ندارد سرزنش شوید.
   سرربلند و پیروز باشید

 50. صبامحمدی

  سلام من خواب دیدم که پسری ناشناس با یه دوچرخه هی جلو راهم رو میگیره نمیزاره برم منم که خیلی عصبانی شدم یه لگد بهش زدم که افتاد بعد تو همون کوچه هم پسری که دوستم داره بادوستاش نشسته بودند هیچ کدومشون نمیومدن کمکم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب دعوا کردن در خواب به خیر امده است اما در اینجا برای شما ممکن است نشان از ان باشد که کسی مسیر زندگی شما را مختل کند.
   سربلند و پیروز باشید

 51. ناشناس

  سلام من خواب دیدم ک خواهر معشوق سابقم بهم پیام داده و شمارشو برام فرستاده ماخیلی باهم حرفی نزدیم و عجیب بود ک چرااینکارو کرده بعدش خیلی یهویی دیدم داره باهام بحث و جدال میکنه من هیچی نمیگفتم فقط پیاماشو میخوندم و اون میگفت ک دست از سر برادرم بردار اون ازدواج کرده و چند وقت دیگه عروسیشه ولی من رفتم ب همون عروسی ک گفته بود دیدم نه داماد معشوقمه و نه عروس رو میشناسم و خواهرش هم تو اون عروسی نبود ولی من مادرخودم رو تو اون عروسی غریبه دیدم ک خوشحال بود و دست میزد ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بردو وجه است. یا اینکه ممکنه رویایی صادقه باشد و در واقعیت آن را ببینید و یا اینکه فقط در خواب برای شما رخ داده است و از این رو نشان بر ناخوداگاه شما دارو نباید از بابت آن نگران باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 52. کامیار حسینی

  سلام خسته نباشید دیشب در خواب دیدم که یه راننده کامیون داشت با یه بنده خدایی که دوست و فامیل من بود شوخی دستی میکرد ناگهان تبدیل شد به دعوا فیزیکی بعدش راننده یه جوری فامیل ما رو زد که بیهوش شد و بعدش راننده طرفی را که کتک زده بود روی زمین دارزش کرد و یه پتویی روش انداخت و من هم میخواستم بدم راننده کامیون رو بزنم ولی نمیدانم چرا این کار رو نکردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن دعوا کرن دو نفر اشنا در خواب برای بیننده ی خواب می تواند نشان از خیری باشد که به بیننده از جانب دیگری رسد باشد و از این جهت خوابی خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 53. TAHA

  سلام
  من خواب دیدم که خواهرم با دوستش با دو تا پسر

  دعواش میشه ومن هم یو سنگ برمیدارم و انهارا میزنیم

  البته بابام هم انجا بود و هیچ کاری نمیکرد وما انهارا

  کشتیم. و این اتفاق در شب رخ داده

  میشه لطفا تعبیر خواب را بگویید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن خواب دعوا کردن با دیگران اغلب به خیر تعبیر شده است و می تواند نشان از ان باشد که کسی برای شما خیری رساند و از این رو از بابت این خواب نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 54. عرفان همتی

  سلام وقت بخیر
  من در خوابم دیدم همراه با پدرم با شخصی معتاد دعوا میکنیم و طرف با چاقو منو پدرمو می زنه زخمی میکنه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید به دو نکته توجه کنید و اول آنکه تعبیر خواب معتاد معنای ان می تواند باشد که نشان از تباهی است و در تعبیر خواب دعوا کردن با فردی غریبه آمده است که می تواند نشان از کدورتی بین شما و چیزی که او دارد باشد و از این رو تعبیر این خواب برای شما خیر است و از باب ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 55. غ

  سلام. شخصی خواب دیده که من و یک نفر دیگه در حال دعوا و جدال هستیم . تعبیرش برای من چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب دعوا دو اشنا می تواند برای خود بیننده ی خواب خیر باشد و نشان از رسیدن چیزی خوب به ایشان باشد و از این رو این خواب برای شخص شما دارای تعبیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 56. M

  سلام من خواب دیدم با پدرم در خانه هستیم که یه چاقو برمیدارند ومیرود بیرون دعوا میشه و من فقط صدا می شنیدم و زیر پتو بودم که پدرم به یکی میگف با چاقو میزنمت تعبیرش چیه ساعت ۴:۳۰ بامداد این خواب دیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب دعوا کردن دو نفر که میشناسید به خیر امده است و ممکن است به معنای رسیدن به فیضی برای بیننده ی خواب باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 57. Arash,rahmanpor

  درخواب دیدم فردی ک نمیشناختم دوبار قصد درگیری بامن را داشت ک هر دوبار دچار حادثه شد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دعوا کردن در خواب خیر است و نشانی از رسیدن محبتی از دیگران به شما است و اینکه ایشان نتوانسته است می تواند نشان از نرسیدن این محبت به شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 58. ترنم

  سلام من خواب دیدم کنار نامزدم هستم برادر او باعث میشه نامزدم با پدرش دعوا کنه چون یک سری حرف پشت سرما زده باعث شده بود پدرشون عصبانی بشه وباازدواج ما مخالفت کنه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر اساس ان چه که گفته اید نشان از ترس های شما در سرانجام رابطیتان با ایشان است و می تواند دارای تعبیر نباشد، اما در تعبیر دعوا هم به خیر امده است که به احتمال زیاد به خواب شام مربوط نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 59. احمد

  با سلام من حدود هفت سال است که خارج از ایران زندگی می‌کنم،و حدود یکسالو خورده ای پیش یه مقدار مواد مخدر توی خونم پیدا کردم که از بیرون منو کنترل می‌کردند الانه نزدیک به هشت ماه حس می‌کنم که از طرف یه کسایی چیزی توی بدنم کردن که منو بکشن و همیشه خواب‌های عجیبی میبینم مثلا دو روز پیش خواب دیدم که خواهر زاده هام با هم داشتن دعوا می‌کردند و خواهر خدابیامرز من داشت جداشون می‌کرد منم رفتم که جداشون کنم اما همش درگیر میشدن،یا مثلا خواب میبینم که میخوام از یه کوچه ی که برای گاز کشی کنده شده موتور برقی که اینجا دارم در شهرم آبادان دارم بلندش می‌کنم جالب اینجاست یه آشنای رو دیدم که ازش درخواست کمک می‌کردم که اون روی اون ور سکو گیر کرده بود میگفت همون جا بمون یهو زیر پام پر تا پر آب گل آلود میشه ولی روی یه سکوی هستم بعدش میبینم از روی تختم توی خوابی که دارم میبینم بلند میشم میبینم کنار در دستشویی همون مرد آشنا توی اتاقم داره به توله سگ شیر می‌دهد از در دستشویی یه توله سگ سفید مرغ جوجه میان بیرون.من کل هفت بار به پلیس ریس شرکت و خیلیا این داستانو تعریف کردم که همیشه منو کنترل می‌کنن.با سپاس فراوان

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این نوع خوابها برای شما نشان از ان دارد که درون شما به شدت درگیر اتفاقاتی است که باید ان ها را حل کنید و بدانید که نشان از فشاری دارد که دوری از اطرافیان برای شما ایجاد کرد است. حتما به روانشناس سر بزنید و بدانید که این نوع خواب ها قابل رفع هستند.
   سربلند و پیروز باشید

 60. Mamad

  با سلام من دیشب در خواب دیدم که داخل منزل و در کنار خانواده با پسر دایی خود دچار دعوا بسیار شدیدی شده بودم و من خیلی داد میزدم و… و بعد از مدتی با چاقو هر دو به هم حمله کردیم میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟ سپاسگذارم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از ان باشد که از طرف شما به کسی محبتی می شود که ممکن است اعمال صداقتی در گفتار شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 61. Ali

  سلام وقت به خیر
  من خواب دیدم که چند نفر در خانه ما بودن و من آنها را نمیشناختم وفرد های دیگری هم بودن یکی از آنها با چاقو میخواست خاهرم را زخمی کند من سریع با شمشیر به او حمله کردم و بعد 2نفر شمشیرم را ازم گرفتند و بعد از چند دقیقه همه ی آنها غیب شدند و شمشیر من بر روی یک طناب آویزان بود
  تعبییر این خواب چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که از طرف زنی به خواهر شما نیت به آسیب او دارد و اینکه شما از خواهرتان در برابر آن زن حمایت خواهید کرد.
   و احتمالا شما در آینده نزدیک اگر مجرد هستید متاهل خواهید شد و اگر متاهل هستید زن شما در برابر مشکلات بسیار صبور است و همراه شما است.
   سربلند و پیروز باشید.

 62. ابوالفضل

  سلام وقت بخیر …من خواب دیدم که بایه فردی که میشناسمش و چند سالی بود ازش خبری نداشتم روبه رو شدم و بادآن درگیر شدم که در آخر اون را تو خواب رو برانکارد دیدم که داشتن میبردنش اتاق عمل و به من گفت حلالم کن . ..قبلا چند سال پیش با اون درگیری داشتم واز اون کینه دارم ولی الان خواب دیدم که اینجوری شده ..میتونه چی باشه…ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر بیماری و ناراحتی برای آن فرد است که می‌تواند با حلالیت شما از آن گرفتاری نجات پیدا کند.
   سربلند پیروز باشید.

 63. رضا

  سلام ، در خواب ديدم با يكي از اشنايان كه مرد ميباشد ، دعواي لفظي داريم ، و سعي ميكند در جلوي جمع با شدت عصبانيت و حرص در گير شود ، و مطالبي را بگويد . و من سعي ميكنم جلوي رفتارش را بگيرم ، ديگران منتظرند و تماشاچي ، به اين مرد كه نزديك ميشوم دستانش را بگيرم با چوبي محكم به من ميزند ، من با تمام قوا و عصبانيت او را گرفته و در گير ميشويم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که دعوا در خواب نیک است و نشان بر آشتی و محبت و صمیمیت شما با آن شخص دارد و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 64. یاسین

  سلام من خواب دیدم که یکی از بچه ها که قبلا نمیتونستم بزنمش به من بی احترامی کردم و من ه، به اون بی احترامی کردم و اون عصبی شد و به طرف من اومد برای دعوا من هم با شوق و با اعتماد به خودم اون رو 10متربه اون رو زدم

  • یاسین صداقت

   با سلام خواب شما جنبه روحی و روانی دارد و اینکه اگر قبلا آن فرد را نتوانسته اید کتک بزنید نشان بر این است این انجام ندادن و خالی نکردن عقده و یا بخشیدن طرف در شما حس انتقام را به وجود آورده است و آن را در خواب بروز داده اید و معنی خاصی جز اینکه بار روانی از این موضوع باعث شده است که این خواب را ببینید.
   سربلند و پیروز باشید.

 65. Mia

  سلام وقت بخیر
  من دیشب خواب دیدم که تو ؟ عروسی شرکت کردم که نمیدونستم عروس و داماد کیه و اینکه عروس رو ندیدم فقط داماد رو دیدم،فقط اینو‌میدونم که با یکی از دوستام رفتم و حس میکردم عروسی مربوط به فامیلای اون باشه، تو اون عروسی یه پسری بود که عروس رو دوست داشت ولی بهش نرسیده بود و لز داماد هم خیلی بدش میومد، حس منم نسبت به داماد همین بود ولی از همین پسره هم بدم میومد، یهو نمیدونم چی شد بین این پسره و داماد دعوا شد اونم وسط عروسی،به نظرتون تعبیرش چیه؟ ممنون میشم جوال بدید،من تعبیر دعوا رو میدونم ولی خوب تو عروسی اتفاق افتاده !!!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به این صورت است که عروسی نشان بر خوبی ندارد و بعضی آن را به غم و بعضی از معبران آن را به تغییر در امور زندگی می‌دانند و ولی اکثرا آن را غم و ناراحتی می‌دانند و اینکه عم و ناراحتی به دوستی و آشتی خواهد انجامید و نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 66. فرزانه

  و خواب همین امروزم این بود که خواب دیدم رفتیم مسافرت و خواهرم رفت برای خودش خوراکی خرید بعد منم به مامانم گفتم بهم پول بده تا منم یه چیزی بخرم بعد مامانم اومد چندتا پول خرد و در حد هزارتومن بهم داد و بیشتر بهم نمیداد با اینکه داشت (میدونم خیلی خواب بچه گونه ایی بود ):) بعد از همین جا بگو مگوی من با اون شروع شد و مامانم همش به خاطر یه چیزای دیگه ایی منو مقصر میکرد ومن نمیتونستم ثابت کنم مقلا چیزی که دربارم میگه درست نیس…
  و اینکه در واقعیت همیشه من در برابر خواهرم کوتاه میام و حقمو به اون میبخشم و اونجا تو خواب دلم میخواست یه بارم که شده منم برم مثل اون خرید کنم و مساوی باشیم که نشد… ببخشید دوتا پیامم طولانی شد ممنون میشم بهم جواب بدید و مرسی برای سایت عالیتون موفق باشید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به علت افکار شما نسبت به اطرافیانتان است و این حس را باید پاسخ گو باشید و اینکه ای بخشش را از ته دل انجام دهید نه از سره اجبار که به عقده و کینه تبدیل نشود و درخواب اینگونه نشان داده نشود.
   خوابتان نشان بر احساسات ناقص شما نسبت به خواهرتان است و این موضوع تا حل نشود این خواب تکرار خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 67. majd

  سلام خدا ممنون از زحماتتون
  در خواب من یه بچه بود که اصرار داشت وارد منزلمون بشه واز هر در که بیرون میکردم از در دیگه وارد میشد بعد یکی انگار توی خواب گفت این بچه نیست ادم کوتولس خیلی هم زور داشت و اصرار داشت بیاد تو که با هم كلی دعوا کردیم همؤ میزدیم انگار این وسط مهمونم داشتیم اما من ادم کوتوله رو نمیشناختم و برام عجیب بود،بابت پاسختون ممنون هستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن آدم‌های کوتاه قد یا آدم كوتوله‌ها در خواب به گفته تعبیرگران می‌تواند نشان‌دهنده‌ امكانات‌ فراگیری‌ و انتقال‌ پیام‌هایی‌ ازضمیر ناخودآگاه‌ به‌ ضمیر خودآگاه‌ باشندو به گفته
   آنلی بیتون اگر در خواب کوتوله ای شاد ببینید نشان بر آن دارد که هرگز از نظر قد و قامت کوتاه نمی‌مانید و علامت سلامت جسمی و روحی نیز هست و به معنی فردی زحمتکش است و اینکه دعوا ام به تعبیری نیک است اما نشان از خودتان با ناخوداگاهتان دارد که پیام‌های به خود آگاهتان خواهد فرستاد.
   سربلند و پیروز باشید.

 68. ابراهیم

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما بابت راه اندازی و جوابگویی دقیق به سوالات مردم.
  من یک خواب رو در دو شب با فاصله چند روز دیدم که خواب شب دومم تکمیل کننده شب اول بود.
  در شب اول خواب دیدم دو گروه که در یک خیابان شلوغ و مملو از جمعیت اومدن برای خودشون راه میرن و هی میرن سر خیابون و بر میگردن و سر همین رفت و آمدها باهم کنتاکت شدن و دعواشون شد و همدیگر رو به قصد کشت زدن البته یک گروه از نظر مالی بسیار غنی بود و یک گروه‌ معمولی و نسبتا فقیر طوری که شناخت کمی در مورد سر اکیپشون داشتم

  شب دوم با فاصله چند روز :خواب دیدم همین دو‌گروه باهم دوباره در همون خیابون هستند که هر دو دارن به هم شاخ و شونه میکشن که سر اکیپ گروه فقیر به گروه مقابل حمله ور شد و دعوا افتاد و گروه غنی اکیپشون بیشتر از فقیر بود و همدیگر رو باز به قصد کشت زدن و‌با سگک کمربند پهلوانی تو‌سر همدیگه میکوبیدن تا اینکه سر اکیپ هر دو گروه همدیگر رو با کتککاری کشوندن تو کوچه پس کوچه وسط دعواشون که کوچه خالی از نفر بود و من و اون دوتا بودیم و من فقط نظاره گر بودم غنی فقیر رو زمین زد و با کمربند کوبید تو سر طرف مقابل و میخواست با چاقو بزنه تو سر طرف فقیر که اونم مانع میشد و نمیزاشت منم بابت این دعواشون به شدت ناراحت بودم که هر دوشون زدن هم دیگر رو پرت کردن داخل مغازه های خالی که عمقشون از سطح خیابان پایین تر بود و داشتن رجز خوانی میکردن برای هم و چون خسته بودن نشسته بودن که طرف غنی به فقیر گفت پدرم به طالع من نگاه کرده و من زیر سایه پدرم ۱۰سال عمر خواهم کرد (منظورش این بود که تو این دعوا اونی که میمیره اون نیست چون قراره ۱۰سال دیگه زنده بمونه)منم دیدم اینا دارن برای کشتن همدیگه حرف میزنن از ناراحتی بلند شدم محل رو ترک کنم و داشتم میرفتم .و محل رو میخواستم ترک کنم که یکی از آشناهام رو دیدم که مغازه داره با اون وایسادم سلام و احوالپرسی کنم یهو دیدم این دوتا باهم آشتی کردن و صمیمی شدن و منم‌از خوشحالی برگشتم سمتشون(اینکه غنی گفت پدرم به طالع عمر من نگاه کرده منم با اینکه معتقد بودم عمر دست خداست ولی با این وجود تو دلم گفتم کاش میشد به طالع منم نگاه میکرد)

  • یاسین صداقت

   با سلام و سپاس از همراهی شما
   تعبیر خواب شما نشان از دعوا است و اینکه شما به احتمالا بین دو شخص صمیمیت را به حد زیادی خواهید دید و خواب دعوا نشان بر بدی ندارد و به معنی دوستی و صمیمیت افرادی با شما است و یا شما نظاره گره این صمیمیت هستید و اینکه ذهن شما هم آرامشی را که برای خواب می‌خواهد ندارد و ذهنتان را از افکار روزمره ارام کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 69. محمد

  سلام خدا قوت
  خواب دیدم با عده ای در حال حفر زمین و جستجوی دفینه هستیم که یک گروه با چوب به ما حمله ور شدن و ما رو با خودشون بردن.گروه دیگه که لباس نظامی تنشون بود اومدن و با چوب اون گروهی که به ما حمله کردن رو زدن و به کمک ما اومدن و ما رو آزاد کردن و بردن به همون محل حفر زمین و گفتن اجازه دارید کارتون رو انجام بدید.ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما دعوا وجود دارد که نشان بر دوستی با افرادی است که می‌تواند به شما نزدیک باشند و اینکه شما به وسیله هنر و استعدادتان کاری را پیدا خواهید کرد که اداره دولتی احتمالا از شما حمایت خواهد کرد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 70. فاطمه

  سلام
  من متاهل هستم ولی قبلا مخفیانه با یه اقایی که دوستش داشتم در ارتباط لودم که خیلی کم و کوتاه بود
  ولی خواب دیدم که به صورت اتفاقیکنارش نشستم و ناگهان با خشممممم فراامون موهای من رو کشید و رفت.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که این فرد از شما ناراحت است و دستش به جای بند نیست و اینکه خشن بودن در خواب بهتر است و می‌تواند برای شما به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 71. پریسا

  سلام ،خواب دیدم شوهرم و داداشم از جایی میان شوهرمو دیدم چهرش گرفته بود تا دهنشو باز کرد دیدم دو تا دندون بالا و چنتا دندون پایینش نیستن ،میگفتم چیشده ??برام نمیگفتن ،خیلیییی اصرار کردم شوهرم گفت با یکی دعوام شده و مشت زده ولی خونی نمیومد ،تو خواب خیلی گریه کردم داشتم دیوونم میشدم ،البته این خوابو ساعت پنج یا شش عصر دیدم ،توروخدا زود تعبیرشو برام بگین خیلی فکرم مشغوله

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که با فردی دوست و صمیمی خواهند شد که به وسیله آن شخص احتمالا ضرری به شوهرتان برسد. مراقب روابط همسرتان باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 72. عادل

  با سلام
  مدت طولانییه که خواب دعوا و مشاجره و درگیری با دوستان یا پدرم یا اقوام میبینم و همش درگیر بحث و جدل و مشاجره هستم
  چندین بار‌ بصورت های مختلف با افراد مختلف این خواب تکرار شده
  ممنون میشم کمکم کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب های تکراری نمی‌تواند تعبیر جز وجود مشکلی در بیداری داشته باشند که ذهن فرد بیننده را آشفته می‌کنند و این خواب نشان بر این دارد که شما افرادی داری مشکل شخصی هستید و آنها را در خواب می‌بینید. برای حل این مشکل با روانکاو صحبت بفرمایید.
   سربلند و پیروز باشید.

 73. زهرا

  سلام، ممنون از سایتتون و جوابگویی دقیقتان
  من خواب دیدم که کسی که دوستش دارم با من دعوا کرد بر سر اینکه دیگر نمیخواهد با من رابطه دوستی داشته باشد و میخواهد با کسی دیگر ازدواج کند و من مات و مبهوت فقط اشک میریختم و گریه میکردم. به نظرتان تعبیرش چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام و سپاس از لطف شما همراه گرامی.
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی است و از آنجا که بارها در تعبیر دعوا عنوان کرده ام نشان بر این است که صمیمیت و دوستی بین شما و آن فرد بیشتر خواهد شد و محبت بیشتری صورت خواهد گرفت و اینکه شریک عاطفیتان به شما خبری از پیشرفت کاری و شغلی به شما خواهد داد که شما بسیار خوشحال و خورسند خواهید شد و اینکه می‌تواند پیشرفت در امور زندگی دو نفره هم باشد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 74. حامد

  سلام و عرض ادب
  من خواب دیدم مادرم با پسر داییم که چاقو بدست بود تو حیاط خونه بحثشون میشه من رفتم جلو پسر داییم چاقورو تیکه داد به موچ دست راستم که حسش میکردم ولی برعکس واقعیت خونسرد بودم وسط دعوا بیدار شدم
  لطف کنید تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دعوا نشان بر دوستی و صمیمیت است و بد نیست و اما چاقو نشان بر زبان بدگویان دارد و بر این تعبیر است که احتمالا افرادی به شما حرفه‌ای خواهد زد که شما آنها را از دور نزدیک حس خواهید کرد و در این امر پسر دایتان شما را حمایت خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 75. مهدی علیاری

  در خواب دیدم که بابام با یک فرد در حال دعوای جدی هست بعد دیدم همگی داریم میرقصیم و با ان فرد خوشحالی میکنیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آشتی است که در پی آن غم و ناراحتی برای شما و خانوادتان به همراه خواهد آورد و نیک نیست و از این دوستی ضرر به شما خواهد رسید و اگر انجام ندهید بهتر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 76. نادیا

  سلام وقت بخیر
  امروز روز اول محرمه
  دیشب خواب دیدم کسی که دوستش دارم با یک مرد ناشناس دعوا و کتک کاری کردن و من مدام به اون فرد ناشناس التماس میکردم که دعوا و کتکاری نکنه در همان حین دیدم اونی که دوسش دارم بایک وسیله به پشت مرد ناشناس چند تا ضربه زد
  تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دعوا نشان بر دوستی است و اینکه احتمالا با ردی دوست و صمیمی خواهد شد و اما با زبانشان آن شخص را از خود خواهند رنجاند که خوب نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 77. ngin

  سلام یکی از فامیلامون خواب دید که من با نامزدم دعوا میکردمو اون گریه میکرد میگفت اشتباه کردم
  جلوی فامیلمونو شوهرش بوده این موضوع تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب می‌تواند به این صورت باشد که به دلیلی اتفاقی چه نیک و چه بد بین شما و همسرتان صمیمیتی بیشتر صورت خواهد گرفت و اینکه احتمالا همسرتان از موضوعی پشیمان خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 78. مهسا.۲۰

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم ک بانامزدم دعوام شده و پشت تلفن و خلافی از اون گرفتمو زنگ زدمو باان دعواو تهدید کردم میشه بدونم تعبیرش چیه چند وقته ذهنم مشغوله.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب دعوا اینگونه آمده است که به معنی دوستی و صمیمیت بین شما و همسرتان است و اینکه نشان بر بدی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 79. مسعود اقانژاد

  اکر درخواب ببیند بچه ای حدود۱۲ سال که پسر خواهر زن شماست باماشین زدهید ودست پاشه شکست ومادر ش باکینه خیلی زیاد هر جا شمارو میبین دعوا میکن نشان چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب تصادف نشان بر خوبی ندارد و به معنی مشکل و گرفتاری است که می‌تواند از پس این گرفتاری کینه و مشکلات دیگری هم درست شود که به حق است. پس مراقب عمله خود باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 80. ه

  سلام ، من دیشب ۵ تومن خیرات دادم برای پدرم .
  شب اومد تو خوابم با مشت زد تو صورتم ، خیلی درد میکشیدم ، خیلیااا افتادم زمین تکون نمیخوردم ، حتی دلیلشم نمیدونستم چرا داره میزنه
  تعبیرش چیه ؟ نمیدونم عذاب وجدان دارم از وقتی دیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیرات تان ندارد و می‌تواند به این معنی باشد شما با فردی که می‌تواند حمایتگر شما باشد به وقت ناراحتیتان دوست خواهید شد و به عنوان دوستی صمی می آن شخص را قبول دارید. و از خدمتی که به شما خواهد کرد خوشحال خواهید بود.
   سربلند و پیروز باشید.

 81. نسیم

  سلام وقت بخیر پدر شوهرم ۱۱ ماه است که فوت کرده ولی تو خواب دیدم که بهم گفت بیا میخوام باهات حرف بزنم ولی با عصبانیت فهمیدم میخواد باهام دعوا کنه منم گفتم پسرت تورو پر کرده دخترتم پسرتو پر میکنه که فقط به من و زندگیم آسیب بزنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از این امر است که احتمالا در بیداری همچین اتفاقاتی افتاده است و ناخوداگاهتان آن را دوباره برای شما به تصویر کشیده است. و اینکه اگر اینگونه است شما باید راه حلی برای این مشکل با همسرتان پیدا کنیده از این بابت آزار نبینید.
   و اینکه هم صحبی با فرد میت در خواب نشان بر خبر خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 82. زهرا

  سلام من الان با سردرد بیدار شدم پدرشوهرم فوت شده اند و جاری بنده با من بدون دلیل قهر کرده و من از ایشون خیلی ناراحتم الان تو خواب دیدم که پدرشوهر فوت شده ام زنده بودند و من و جاری و خانواده همسر تو یک ماشین بودیم و پدرشوهرم با من دعوا و بحث کردند که جاریت مثل دختر منه چرا با هم قهرید جوری که من در آخر از ناراحتی گفتم طلاق میگیرم و بین راه از ماشین پیاده شدم و رفتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر دارد که باید در مقابل مشکلات صبور ار عمل کنید و نباید رفتاری انجام دهید که بعد از آن پشیمان شوید که این خواب این را به شما نسان نمی‌دهد.
   سربلند و پیروز باشید.

 83. زهرا

  با سلام و وقت بخیر و تشکر از شما
  من خواب دیدم مدیرعاملمون برای بازدید از همکارها اومده داخل تاق کارمون، من ازش ناراحت بودم و خیلی تند باهاش صحبت کردم بعد اون به اتاق مجاور رفت و هم اتاقی ها(همکارها)ی من رو تک تک صدا کرد و به هر کدومشون یا پاکت داد که حقوقشون داخل اون بود ولی من رو صدا نکرد و حتی برای اون ماه حقوقم رو به حسابم هم نریختن
  من خیلی ناراحت بودم، فکر کردم که یه جورایی براش بزنم ولی در نهایت رفتم ازش عذرخواهی کردم
  اگه ممکنه تعبیرش رو بفرمایید
  پیشاپیش تشکر و سپاس

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما همانگونه که بر خودتان هم آشکار است نشان بر رفتاری نادرست است که باعث خواهد شد که شما را از خیر و پاداشتان دور کند و به موجب آن رفتارتان حتی میتواند عواقب بدتری را هم تجربه کنید پس بر رفتارتان دقت بیشتری داشته باشید چه در خانواده و میهمانی های خانوادگی و جه در محل کار تسلط بر رفتار خود را حفظ کنید که به نفع شما است.
   سربلند و پیروز باشید.

 84. حسام

  با سلام
  من خواب دیدم ک ب سپت یه فردی میدوم تا با او دعوا کنم ولی پدره عشقم ک هنوز بهش نرسیدم می اید جدا میکند تا دعوا صورت نگیرد…
  ممنون میشم تعبیره خوابمو بهم بگین♡

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که شما با فردی نیت بر دوستی دارید که میتواند ان فرد باعث بیشرفت کاری شما شود اما شخصی اجازه این کار را از شما خواهد گرفت.که خوب نیست پس اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 85. نرگس

  سلام

  من خواب دیدم که با تقریبا ۶ تا پسر دعوا میکنم کتک نمیخورم میزنم تقریبا کم نمیارم
  حالا تعبیرش چیه؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که به معنی پیروزی در مشکلات است و شما از لحاظ روحی و اعتماد به نفس بالایی دارید و اینکه دعوا در خواب به معنی دوستی و صمیمیت است با اطرافیانتان.
   سربلند و پیروز باشید.

 86. Arezo

  سلام ببخشيد شوهره من خواب ديده كه خاله و مادرش با من بحث ميكردن و وقتي شوهرم وارد خانه شده با حرفه اونا منو خيلي كتك زده بوده تعبير اين خواب چيه ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که تا انجایی که میتوانید از بحث های خانوادگی بپرهیزیدو اینکه مسولیت های شخصی خود را به درستی انجام دهید و اینکه دعوا در خواب نشان بر دوستی و صمیمیت است و نشان بر خوبی است.
   سربلند و پیروز باشید.

 87. مهدی

  سلام من خواب دیدم که عده ای مرا با خود به جای خوش آب و هوا بردند و به عوض کردن دین من مشغول شدند به جز من کسان دیگری هم در آنجا حضور داشتند من مقاومت کردم که بعد مرا با یک زن تقریبا برهنه گذاشتند که سعی به رابطه داشت
  لطفا تعبیر را بگویید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که افرادی در اطراف شما هستند که در حال گمراه کردن شما بر اصل زندگیتان هستند و این که شما این را نخواهید پذیرفت و این نشان بر نیکی دارد و اینکه عملی بین شما و ان خانم هم صورت نگرفته است باز نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 88. ساحلییی

  سلام وقت بخیر ‌
  ببخشید من خواب دیدم خودم و برادر کوچکم درحال رانندگی با ماشین پدرم هستیم و هربار یکیمون رانندگی میکنیم تا اینکه جلویه سوپرمارکت پیاده میشیم و به دوتا مرد میگیم شما مواظب ماشین باشین تا ما برگردیم وقتی بر میگردیم یکی از اون مردها ساعت مچی منو پوشیده و ساعت خودشو جا گذاشته وقتی به خونه میرسیم همون مرد دنبالمون میاد و میگه ساعتمو جا گذاشتم و ساعتشو برمیداره درحالیکه ساعت من هم پیششه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که شما مسیر زندگی خود را به کمک برادرتان پیش خواهید گرفت و اینکه در خواب ساعت شما را دزدیده اند بر این امر نشان دارد که شما در اینده ا نشانه آن است که آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می‌سازدو حتما صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 89. معصومه

  سلام خسته نباشید من چند دقت پیش این خواب دیده بودم حس میکنم
  که بادوتا از دوستام که قبلا باهردوشون خیلی صمیمی تو یه مکان مدرسه مانند هستیم من با یکی کنار هم بعد که یکی دیگر از دوستام میاد من از بین خودشون دور میکنن تو کلاس چتدین بار فک کنم با من بحث میکنم فک کنم زنگ استراحت میخوره میریم دست وصورتمون بشورم اونجا با اونی که الان صمیمی هستم نمیدونم یه چیزی میگه بعد من برای خودم تو حیاط قدم میزنم اوناها میان اون دوست صمیمیم به اون یکی دوستم میگه من میگم مثلا چرا منو برای فامیلات تو نظر نمیگیری نمیایید خواستگاریم بعد بحثمون شدیدتر میشه فک کنم دوست صمیمی میزنم میگم این چه خرفیه داری میزنی فک کنم این حرف زدم بعد اون دوستم منو میزنه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب دعوا امده است که به معنی دوستی است و اینکه شما با ان فرد دوستیتان عمیق تر خواهد شد و نشان بر خیر است .
   سربلند و پیروز باشید.

 90. شهاب

  سلام. دوستی دارم که با من قهر کرده دیشب خواب دیدم از هر مسیری میرم اونم باهام میاد تا اینکه اون رسید به منزلشون وبمن گفت ازت گله دارم این خواب چه تعبیری داره

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما همانطور که بر خودتان اشکار است نشان بر این دارد که شما از ناراحت است و اینکه از شما کینه ای به دل دارد و به خاطر دوستیتان اگر میتوانی این موضوع را حل کنید و پیش قدم شوید.
   سربلند و پیروز باشید.

 91. حامد

  سلام خسته نباشید ؛ مادره من تو خواب دیده که من داشتم با یه عده زیادی دعوا میکردم و مامانم تو خواب داداشمو صدا کرده که برو کمکش کن نزار بکشنش
  داداشمم خواب بوده هرچی مامانم صدا میکرده از خواب پا نمیشده
  تعبیرشو اگه بگین ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مادرتان نشان از استرسی است که نسبت به سلامت شما دارد و اینکه دعوا در خواب نیک است و معنی خوبی دارد و نشان از دوستس است .
   سربلند و پیروز باشید .

 92. Rihi

  سلام ، من خواب دیدم دو نفر سر من دعوا کردن ( دلیل دعوا من بودم )
  تعبیرش چی میشه؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک است و دیدن دعوا در خواب خوب است و نشان بر دوستی و محبت بیشتر است و اینکه اگر ان افراد را میشناسید میتواند بر دوستس انها افزوده شود و شما باعث خیر باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 93. Samira

  سلام وقت بخیر..من خواب دیدم دارم تو خیابونای تاریک راه میرم نصفه شب و به یه محله ایی میرسم که یه سری عرازیل اوباشی دور هم جمع شده بودن و بلند بلند میخندیدن و تشویق میکردن دو نفر و که درحال زور ازمایی و بزن بزن بودن و خیلی نظرم و جلب کرد رفتم

  جلو تا با برنده مسابقه بدم با اینکه حتی تو خوابمم میدونستم من مهارت و قدرتی ندارم چه برسه با مردا بخوام همچین مسابقه ایی بدم ولی با این حال بدجور دلم میخواست شرکت کنم خلاصه همین که رفتم جلو با اعتماد به نفس گفتم برنده با من مسابقه بده،همه بدجور تعجب کرده بودن ولی یهو

  خندهاشون گوشم و کر کرد ولی من توجه نکردم با طرف شروع کردم به بزن بزن یه جور ضربه و لگد مشت میزدم انگار چندین ساله تو این کارم اینقدر حرفه ایی هر ضربه که میزدم احساس قدرت میکردم یا وقتی ضربه هارو مهار میکردم و به جاش خودم بهش ضربه میزدم خیلی حس خوبی بهم دست میداد

  خلاصه طرف و خوابوندم همه کلی اولش تعجب کرده بودن ولی کلی تشویقم کردن بعد از اون فردا شب هم رفتم اونجا دیگه تو اون محله معروف شدم و همه منو میشناختن و هرروز رقیب های قوی میومدن تا باهام مبارزه کنن با اینحال حتی یه ذره غرور هم منو نگرفته بود و جوانمردانه همرو میزدم زمین هرشب یواشکی اونجا میرفتم

  تا اینکه نمیدونم چی شد به مامان بزرگم گفتم همه چیزو البته انگار خودش خبر داشت دیده بود منو اینو دقیق نمیدونم بابابزرگم همینطور خودمم دوست داشتم به همه از عشق و علاقم و موفقیتم بگم ولی از پدر مادرم میترسیدم بفهمن کله مو بکنن اون شبی هم که رفتم خونه مامان بزرگم تو حیاط گل هارو اب میداد برای اولین بار داشتم براش همه چیو با شور و شوق تعریف میکردم

  که یهو چشمم به عموم افتاد سرش تو باغچه بود مثلا یه جور که انگار نمیشنوه منم ادامش و تو گوش مامان بزرگم گفتم(من با مامان بزرگم تو دنیای واقعی و غیر از خواب خیلی خیلی راحتم..مامان بزرگمم خیلی مهربون و با خداست)خلاصه چون میدونستم مغازه عموم چسبیده به مغازه بابام ادامه حرفامو در گوش مادر بزرگم گفتم

  با اینحال ترسی نداشتم که بره بگه نمیدونم چرا شاید از شور شوق زیادم بوده چون تازه از یه مبارزه سخت پیروز اومده بودم اصلا هیچی ترس و اینا حالیم نبود…
  [این خوابم جز معدود خواب هامه که به طور خیلی واضح یادمه اگه میشه بادقت بخونین و تعبییرشو بهم بگین، خواهش میکنم]

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خدمت شما همراه گرامی عرض کنم که متن خواب خود را کوتاه و خلاصه بیان کنید.
   و اینکه خواب شما نشان بر این است که شما در اینده اعتماد به نفس بسیار خوبی برای برقراری روابط با دیگران خواهید داشت و اینکه شما در ارتباط با دیگران صمیمیتر و در دوستیهایتان با وفا تر خواهید بود و تعبیر ذبر خیر دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 94. فرزانه

  سلام من نزدیکای ساعت ۴ صبح خواب دیدم که داخل یه مهمونی بزرگم هم فامیل هست وهم غریبه وبه شدت اون خونه ی اقوام پر از ادم بود که جای سوزن انداختن نبود ویهو اونجا دعوا شد جوری که به کتک کاری رسید و من و پدرم مدام میترسیدیم هی این دعوا اوج میگرفت هی اروم میشد این خونه اونقدر بزرگ بود هی هر گوشه از خونه میرفتی یه سریا داشتن دعوا میکردن یه سری اروم بودن هی به بابام میگفتم زنگ بزن ۱۱۰ ولی یه سری از اقوامو دیدم دارن به دعوای اینا میخندیدن اون گوشه خونه و من مدام ناراحت بودم از دعوا اینا ومیترسیدم هی مخواستم از اون جو برم بیرون اصلا معلوم نبود سر چی دعوا میشد یهو دعوا میشد یهو اروم میشد کتک کاری شدید جوری که انگار میخواستن هم دیگه رو بکشن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در اینخواب برای شما تعبیری بخواهیم قائل شویم باید بدانید که به این تعبیر می تواند باشد که در تعبیر خواب دعوا امده است که اگر بینید که دیگران در حال دعوا و کتک کاری هستند نشان از ان دارد که شما از طرف کسی خیری و خبری خواهید گرفت که برای شما بسیار خوشحال کننده است.
   سربلند و پیروز باشید

 95. علی

  سلام وقت بخیر.. من خواب دیدم از مغازمون صدای دعوا میاد و وقتی رفتم دیدم یک پسر که احتمالا تورک بود دوتا زنه کورد را میزد(من خودم کوردم) رفتم انهارا با زبان خوش از هم صدا کردم و زن ها رفتن و وقتی برگشتم دیدم دوتا پسر بچه که یکیشون تو شهرمون هم کوچه ای مون هست(تورک است) یکیشون هم هم روستاییمون هست(کورد) دعوا میکردن که انهارا هم از هم جدا کردم و قضیه به خوبی و خوشی تموم شد.
  من خیلی نگرانم چون بعضی افراد احمق بین کورد و تورک تفرقه می اندازد بی زحمت تعبیر خوابم را بگویید تا از نگرانی ام کم شود. ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دوستی و صلح و صمیمیت است و نشان بر بدی ندارد و اینکه جای نگرانی در خواب شما نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 96. معصومه

  سلام ممنون میشم اگر لطفا تعبیر خواب من رو بفرمائید:خواب دیدم مجلس عروسی برادرم است (کمتر از یک ساله عقد کردن )من و همسرم خیلی دیر رسیدیم وقتی اومدم پدرم از سمت خانوم ها خارج میشد و حسابی دعوا کرده بودند و کتک خورده بودند و نزدیکان با ایشون همراه بودند و میبردنشون .نگران به داخل رفتم.برادرم به طور وحشت ناکی کتک خورده بود و کبود شده بود چند نفر دورش رو گرفته بودند و صورتش رو تمیز میکردند به شدت عصبی بود وبعد خانوم برادرم رو در لباس عروس دیدم ایشون حالت معمولی داشتند و ناراحتی یا خوشحالی در صورتشان پیدا نبود اما مادرم با حالت نگرانی و سراسیمه دیدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در تعابیر بالا پاسخ داده شده است خواب شما دعوا است و نشان بر این امر دارد که خانواده شما مورد محبویبت قرار خواهند گرفت و با اطرافیانشان دوت و صمیمیتر خواهند شد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 97. علیرضا

  سلام
  من همین الان خواب دیدم یه دوست صمیمیم که خیلی دوسش دارم با چند نفر دیگه بشدت جر و بحث کرده و بلافاصله باهاشون دعوا کرد،و منم بدون هیچ واکنشی شاهد کتک خوردن دوست صمیمیم بودم
  تعبیرشو اگه محبت کنین ممنون میشم،مرسیییی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که دوست شما با افرادی دوست و صمیمی خواهد شد و نشان بر خیر دارد و جای نگرانی نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 98. مهدی

  با سلام
  من دیشب خواب دیدم از یه جایی با ماشین برمیگشتم، نزدیک خونمون بودم که دو نفر عریبه نزدیک ماشین من باهم دعواشون شد، پدرمم اونجا بودن و به من گفتن از اینجا برو انگار که اونا افتادن رو ماشین من به درگیری و یکیشون یکی دیگشونو با چاقو کشت.
  و من سعی کردم ماشینو بیارم کنار که از این ماجرا دور باشم.
  با استرس و ترس بعدش از خواب پریدم.
  ممنون میشم تعبیرشو به من بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اول از همه باید خدمت شما عرض کنم که نشان بر ترس و و مشکلات روزمره است که چاره و راه حلی برای انها پیدی نکرده اید و بعد به گفته انلی بیتون اگر خواب ببینید فردی، دیگری را می‌کشد، علامت آن است که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می‌دهند تأسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.و اینکه تعبیر دعوا در خواب دوستی است که برای شما منفعتی در این دوستی میتواند باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 99. ساحل حاجتی

  سلام وقت بخیر ببخشید من بایکی از دوستام الان 1سالی میشه قهرم و بیشتر اوقات خوابشو میبینم و امشب هم خواب دیدم که در مدرسه باهم بحث میکنیم و به فحاشی میکشه ومن اونو به کتک تهدید میکنم لطفا تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که احتمالا شما نسبت به ان شخص دچار غذاب وجدانی هستید و برای رفع این ناراحتی این خواب را دیده اید و اینکه شما احتمالا با فردی دچار بگو مگو خواهید شد که قابل رفع است.
   سربلند و پیروز باشید.

 100. حامد ازادپور

  سلام خسته نباشید من در خواب دیدم تو محلمون دعوا شده شدید و خیلی زیاد آنهایی که دعوا میکردن هم میشناسم و خیلی بد یکیشون اون یکی رو با قمه داشت میزد و من فقط از دور داشتم نگاه میکردم دعواشون خیلی بد بود

  • یاسین صداقت

   باسلام
   براساس تعبیر معبران دیدن دعوای دیگران در خواب برای شخص بیننده به این معنا می تواند باشد که برای او خبر خیری در راه است و از کسی خیری خواهد دید و جزئیات خواب در اینجا اهمیت پیدا نمی کند.
   سربلند و پیروز باشید

 101. ریحان

  سلام
  من تعبیر خوابم رو توی عناوین تعبیر خوابهای سایت پیدا نکردم. واسه همین اینجا میگم. چرا بیشتر خوابهام ناتموم میمومن. یعنی اگه میرم خرید، یا توی کلاس درسم یا با کسی توی باشگاه هستم، اصلا آخرش معلوم نیست چی میشه. کاملا ناتمام تموم میشن!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب های شما اشاراتی به ناخوداگاه شماست و لزوما دارای تعبیر عینی نیست و باید بدانید که این خواب شاید نشان از حس درونی شما به این باشد که در کارهایی که شروع می کنید ناموفق هستید و ان ها را ناتمام می گذارید و اگر این خواب ها موجب اذیت و ازار شما می شوند سعی بر ان کنید که با روانکاو حاذق مشورت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 102. Aida

  سلام اگر در خواب ببینم که پسر عمه ام به خاطر گریه کردنم با بقیه دعوا میکند و نگران من است تعبیرش چیست؟

  • یاسین صداقت

   باسلام
   دیدن دعوا کردن دیگران در خواب نشان از ان دارد که موضوعی برای شما پیش خواهد امد که سبب خوشحالی شما شود و در این خواب به این منظور خواهد بود که شما در اینده ای نه چندان دور از موضوعی ناراحت شوید و ممکن است در ادامه ی ان موضوع فوق الذکر پیش آید.
   سربلند و پیروز باشید

 103. سجاد

  باسلام من خواب دیدم بین زن مورد دعوا رخ داده است وزن باحال بدی از خانه بیرون اومد و شوهر زن دستگیر شده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دعوا به این صورت است که نشان بر دوستی دارد و نشان از دوستی و صمیمیت بهتر و عمیق تر است بین آن دوو اگر آشنا باشند برای شما. و اگر غریبه باشند این خواب برای خود شما تعبیر خواهد شد که در رابطه هایتان دوستی و صمیمیت بهتری رخ خواهد داد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 104. Min

  سلام خسته نباشید اگه خواب ببینیم در جایی سر سبز و زیبا خانه ای داریم و سه نفر بدون رضایت ما قصد وارد شدن به آن را داشته باشند اما دزد نباشن و بینمان درگیری پیش بیاید و ما یکی از اون افراد را پرت کنیم برای دفاع از خود و آن فرد بیفتد از ارتفاع ولی ندانیم زنده است یا مرده و دونفر دیگم فرار کنند تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما نشان بر این است که افرادی وارد زندگیتان خواهند شد که آرامش شما را بر هم خواهند زد و اینکه احتمالا بر سر موضوعی ناراحتی پیش خواهد آمد که نشان بر خوبی نیست برای شما. پس تا میتوانید از بحث و درگیری ها دوری گزینید و در تعابیر دیگر آمده است دعوا به معنای دوستی هم است.
   سربلند و پیروز باشید..

 105. یلدا

  سلام من قبل طلوع افتاب خواب دیدم‌که با کسی دعوام شد یعنی اول من اونو چند بار کتک زدم و بعد اون با یه وسیله به شکم من فرو کرد (خون نیومد ) ولی اینقد درد داشت که قدرت صحبت کردن رو نداشتم و حتی نمیتونستم‌تکون بخوم لازم به ذکر است که من اون فرد رو تو بیداری نمیشناسم‌ولی تو خواب انگار باهام‌اشنا یا فامیل بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب همانگونه که در بالا هم خوانده اید امده است که کسی به شما محبتی و خیری خواهد رساند که غربیه است و این خواب برای شما سراسر خیر است و ممکن است که در خواب ناراحتی داشته باشید اما در واقعیت تعبیر آن متفاوت خواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 106. وحیده

  سلام .برادری دارم که نزدیک ۱سال و نیم میشه ندیدیمش چون شهر دیگه رفته ولی کمابیش پیام دادیم ولی هب زیاد رابطه خوبی نداریم یعنی مشکلی هم نداریم ولی رابطه هم نداریم از طرف اون البته.حالا من خوابشو دیدم که اومده و تو خونه پدرم نشسته بودیم که من داشتم از همسرم چیزی تعریف میکردم که یهو داغ کرد و کلی بد و بیراه پشت همسرم گفت با دعوا و صدای بلند و بعد رفت منم شرو کردم به گریه و برادرای دیگم سعی کردن ارومم کنن .میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دوستی و صمیمیت است و اینکه اتفاقی خوب در منزل پدرتان خواهد افتاد که شما با برادرتان صمیمی خواهید شد و از شادیی و خوشحالی همه خوشحال خواهند شد. که نشان خیر است و دوستی است جنگ در خواب. و اینکه صلح رحم را از راه دور با احوال پرسی تلفنی به جا بیاورید که خداوند بر شما رحم می‌فرماید.
   سربلند و پیروز باشید.

 107. کیانی

  سلام و درود فراوان.خدا قوت.همسرم در خواب دیده است پدر مرحومش با مادر شوهرش یعنی مادر من که خدا به حق جبروتش حفظش فرماید جدال لفظی شدیدی داشته است!اگر لطف بفرمایید و تعبیر این رویا را مرقوم فرمایید ممنون میشوم.با تشکر کیانی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از این دارد که بین مادرتان وشخصی دوستی عمیق تر حاصل خواهد شد و خیری در راه است برای مادرتان.
   سربلند و پیروز باشید.

 108. Alireza

  سلام و خسته نباشید. من با عموم در یک محیط با هم کار میکنیم. چند شب پیش خواب دیدم که اومدن عموم رو توی طبقات دیگه میبردن و کتک میزدن. من فقط از صدای ناله ی عموم متوجه شدم و بدادش رسیدم و سوار ماشینش کردم و بردمش دکتر. میخواستم ببینم تعبیرش چی میتونه باشه. چون عموی من فوق العاده اروم هستش و کاری بکسی‌نداره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که عمویتان از مشکلی که دیگران برایشان ایجاد خواهند کرد رنج خواند بر اما سریع رفع خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 109. پری

  سلام
  من خواب دیدم رفتم کلاس زبان ویک دفعه معلمم میاد وبامن سر یک چیزی دعوا می کند وقبلا هم باپدرم صحبت کرده وزمانی که پدرم را دیدم ناراحت بود واین جرو بحث ادامه پیدا کرد تا این که فهمیدیم یک پسری با معلم من حرف زده وچیز هایی گفته که باعث دعوای ما شده وانقار که اون فرد قبلا دوست من بوده ولی من به یاد نمی اوردم اگه میشه تعبیرش رو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دعوا نشان از دوستی و صمیمیت است و ادامه ان چه تعریف کرده اید نشان بر احوالات فکری است .
   سربلند و پیروز باشید .

 110. مرضیه

  سلام من 3 شب متوالی دارم خواب میبینم…
  خوابامو خلاصه میگم. اولیش. خواب دیدم شوهرم با زنی ک شوهرش قبلا خواستگار من بوده ازدواج کرده (تو خواب اونها از هم جدا شده بودن) کلی گریه کردم ک برگرد اما برنگشت. (اینم بگم ک منو همسرم رابطه محبت امیز شدیدی داریم… و اصلا همو نمیرنجونیم)
  خواب دوم…
  دیدم ک برادر و پدر باهم بشدت دعواو زدو خورد میکنن. منو تمام اعضای خانوادم اونها رو جدا کردیم. دست بابام خونی شده بودو برادرم ی گوشه افتاده بود(پدرو برادرم چندساله باهم دعوایی هستند. و الان خانم برادرم باردار هستو بچشون پسر) من با گریه پیش برادرم رفتم.( اینم بگم من همیشه توی خواب ک دعوا میبینم اونجا صدام خیلی خیلی ضعیف میشه و نمیتونم با صدای بلند حرف بزنم! نفسم میگیره ب عبارتی)
  بهش گفتم از رفتارت با. بابا راضی ای؟ گفت اره. گفتم انشالله ک خدا پسری ک داره بهتون میده رو عین خودت کنه….

  خواب سوم
  خواب حرم امام حسینو دیدم ک ب زیارتش رفتم همراه همسرو مادرم. و خیلی خیلی حال خوبی دارم. ولی حرم امام حسین عین الان نبود. یک ضریح کوچیک بود وسط ی بیابونه داخل ی روستا… تو خواب حالم واقعا از شدت خوشحالی خوب بود
  و اینکه من تابحال کربلا نرفتم

  • یاسین صداقت

   با سلام.
   با عرض پوزش لطفا هر کدام از خوابها را در گزینه مورد نظر خود ثبت بفرمایید.
   تعبیر خواب دعوا به گفته معبران نشان از دوستی و صمیمیت دارد و می‌تواند در آینده بین برادر و پدرتان رابطه خوبی برقرار شود و اگر برادرتان فرزند صالحی برای پدر نیست احتمالا همانجور که در خواب آشکار است فرزندی چون خودش نصیبش شود. که انشالله به راه خیر هدایت شوند.
   سربلند و پیروز باشید.

 111. H

  من دیشب خواب دیدم که یه مرد با لباس مشکی سعی میکرد توی خیابون منو با خودش ببره منم همش دادو بیداد میکردمو سعی میکردم جلوشو بگیرم ،بعد دوتا از دایی های پدرم اومدن اون مردو زدن مرد هم بعد از اون دعوا غیب شد.

  منم توی خواب همش میترسیدم از اون مرده،بعد چند روز که تو خونه تنها بودم اومدن خونه ما منم قبل این که اونا منو ببینن فرار کردم خونه دایی بابام.اونم گفت کاری نمیتونم برا کنم.منم همش گریه میکردم تا اینکه از خواب بیدار شدم.
  تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بیشتر به مانند کابوس می ماند تا خوابی که دارای تعبیر باشد اما بدانید که در این خواب اگر به شکل دعوا دیده اید بدانید که در تعبیر خواب دعوا امده است که به این معنی خواهد بود که دیگری به شما محبتی خواهد کرد که بسیار برای شما خیر است و این خواب هم می تواند به این صورت باشد که شما را محبتی خواهد رسید که ادامه دار است و تصمیم شما در بود و نبود ان بی تاثیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 112. بهرام

  سلام.من خواب دیدم با داییم وچندتا تا از دوستاش رفتیم جایی تفریح شبم بود همون لحظه که همو دیدیم و نشستیم یهو بغل دستی من زد رو شونه منو به فامیلیم صدام کرد گفت دوستت ملک زاده آدم خیلی خوبی بود بعد گفت مردی به اینه که سخت کار کنی سختی بکشی نه این که بخوای به خرجیت از خونوادت بگیری اذیتشون کنی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند به این صورت تعبیر گردد که این موضوع در ناخوداگاه شما وجود دارد واز این بابت در جحال حاضر و یا گذشته ازاری دیده اید و از این رو این خواب را به این صورت دیده اید و بدایند که این خواب ها معمولا دارای تعبیر نیستند و نباید از بابت ان ها نگران باشید
   سربلند و پیروز باشید

 113. Yegane

  سلام. وقتتون بخیر. من خواب دیدم که پدرم با خواهرم تو خونه دعوا میکردن و پدرم عصبانی بود. یهو رفت تو اتاق و هر چی خواهرم لباس داشت رو برداشت و انداخت جلوش و از خونه بیرونش کرد. میشه بگید تعبیر این خواب چیه؟؟
  خیلی ممنونم ❤

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است بر دو وجه باشد. اول انکه در ناخوداگاه شما همچون ترسی وجود داشته باشد که در ان صورت بدون تعبیر است و دوم انکه در تعابیر خواب امده است که اگر در خواب بینید که با والدین خود دعوا می کنید ممکن است برای شما خیر نباشد و باید بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده برای شما موضوعی پیش نیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 114. صادق

  كبا سلام و خسته نباشيد خواب ديدم براي معشرق چندين دعوا كردم با كسايي ك ميشناختم و يكي از نزديكترين دوستاتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دعوا همانگونه که در متن بالا مشاهده کرده اید نشان بر دوستی و صمیمیت با آن فرد را دارد و تعبیر نیکی دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 115. پروانه د

  با سلام
  مادر من ۶ ساله که فوت شده ”تو خواب دیدم همراه مادرم و ۲ تا از همسایه هامون داریم از جایی برمیگردیم بریم خونه ‘وسط راه یه وانتی وایساده بود کنارش چن تا کیف زنانه بود ”هممون رفتیم از کیف ها برداشتیم من ۲ تا برداشتم زیر چادر مشکی ام گذاشتم و به راهم ادامه دادم ”’من تو واقعیت چادری نیستم اصلا ”من یکم جلو افتادم از اونا ”جلوتر دیدم پسر همسایمون داره میره سمت اونا ”رفت و مادرمو به شدت کتک زد و منم همون لحظه برگشتم به زور مادرمو از دست اون گرفتم’همه جاش خونی و موهاش کنده شده بود ”منم داشتم خون صورتشو پاک میکردم ‘

  خیلی نگرانم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دوستی و صلح دارد و و اینکه مادرتان نشان بر شخصی از خانواده شما است. اگر در خواب ببینید جدال می کنید دوستان فراوانی خواهید یافت و اگر مشاهده کنید که شما دسته جمعی با یک نفر سرگرم جنگ و جدال هستید خواب شما خبر می دهد که مردی نیک نفس و شریف سر راهتان قرار می گیرد که همه مشتاق دوستی با او می شوند و برای آشنائی با وی سر و دست می شکنند.پس اگر شب هنگام در خواب دیدید که با کسی جدال می کنید دچار بیم و هراس نشوید و اندیشه بد به خود راه ندهید. انشا الله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 116. mobmob

  سلام من دیشب خواب دیدم مردی با عمامه مشکی از من در مقابل محفظت کرد و با اونها درگیری داشت
  بعد دعوا کنار من اومد و به من گفت که بچه های من دو قلو میشن
  منم بهش گفتم من که هنوز ازدوااج نکردم و بچه ندارم
  اونم گفت در آینده…
  بعد رفت
  تعبیرش چی میشه ممنون میشم اگه پاسخ بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر بودن دارد و اینکه شما باید به افراد سادات احترام بگذارید و اینکه انچه بر شما گفته شده است میتواند عملی شود و خیر است و نشان بر موفقیت شما در زندگی هم است و خبرهای خوش .
   سربلند و پیروز باشید .

 117. نگین

  سلام
  من خواب دیدم در قبرستان رفتم سر قبر یکی از آشناها ک در واقعیت مرده اس قبرش تازه بود با دختر اون مرحوم دعوامون شد ک چرا دیر اومدی الانم نمیخواس بیایی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب امده است که اگر بینید با کسی که اشناست دعوا کنید دلیل بر ان است که به کسی که نااشنا است خیر و محبتی رسانید و این برای شما خیر است.
   اما انکه در قبرستان این کار را کرده اید ممکن است کمی گویای ان باشد که این عمل برای شما خیر است اما ان شخص ان چنان که باید لیاقت این امر را ندارند.
   سربنلد و پیروز باشید

 118. Smyhalaji

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که که کسی که دوسش دارم داشت کمک پدرش خونه میساختن منو مادرش از جلو همونجا داشتیم رد میشدیم که مامانش صداش کرد ازش داشت سوال میپرسید ولی اون بی اعتنایی کردو و چهرش عصبانی بودو اخم کرده بود منو مامانش رد شدیم من دلم سوخت واسه مامانش که اینجور رفتار کرد برگشم و بهش گفتم اگه یبار دیگه اینجوری رفتار کردی من میدونمو…حرفم تموم نشد که یهو باباش رسید من حرفمو قطع کردم گفتم لا اله الا الله اونم از اینکه من رفتم باهاش حرف زدم خیلی خوشحال شده بود چون دقیقا چهرش یادمه وقتی با مامانش رد میشدیم خیلی خیلی عصبانی بود ولی من که رفتم باهاش حرف زدم چشاش برق میزد خوشحالیش قشنگ مشخص بود .حالا میشه بهم بگین تعبیرش چیه ذهنمو درگیر کرده خیلی ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که احتمالا فرد مقابل شما در در حال انجام کاری است که بسیار در روند زندگی او تاثیر دارد و اینکه در این شرایط وقتی برای اطرافیان ندارد و نگران است. و اینکه وجود شما به او آرامش می‌دهد. و از پند و نصحیت متنفر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 119. سارا

  سلام خسته نباشید ، من دوتا خواب دیدم ک ذهنم درگیرشونه .
  اولی : خواب دیدم پسرعمم داره تو کوچه با یه غریبه دعوا میکنه و همش کتک میخوره ، کل بدنش کبود و خونی شده بود همه دورشون حتی پدرم جمع شده بودنو فقط داشتن نگاهشون میکردن ، اما من سریع رفتم بینشون و میون دعوا ها یخ میزاشم رو کبودی های پسرعمم و خون بدنشو پاک میکردم و در این حالت به اون فرد غریبه خواهش میکردم که بهش دیگه ضربه نزنه ، ولی پسرعمم گوش نمیکرد و انگار میخواست بزنتش ولی توانشو دیگه نداشت
  دومی ؛
  خواب دیدم تو حیاطمون مامانبزرگم شب با یکی ع دوستای قدیمیش یه موکت انداختن و نشستن ؛ هوا خیلی خوب بود ، همچنان گرم حرف زدن بودن ک من رفتم انگار سمت ماه و میخواسم بگیرم دستم ، چون خیلی بهم نزدیک شده بود و خیلی نورانی و قرص کامل بود ، و انگار خودمم از زمین کمی بلند شده بودم.
  ممنون از سایت خوبتو♡

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب اول امده است که ممککن است به این معنا باشد که شما را موقعیتی پیش خواهد امد که در ان برای شما شادی و مسرتی فراهم خواهد شد که خیر است اما ممکن است شما با ان مخالفت داشته باشید که نباید اینگونه باشد.
   در خواب دوم هم امده است که دیدن ماه در خواب نشان از ان دارد که شما در اینده ی نه چندان دور موقعیتی خواهید داشت که در ان ارتقا درجه ای خواهید داشت که برای شما بسیار نیکو است و از این دو خواب باید خوشحال باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 120. سجاد

  سلام من خواب دیدم که خانوادگی از یه جایی برمیگشتیم خونه که تو راه چند نوفر ناشناس دعوا میکردن. منو خواهرم رفتیم که نگاه کنیم بعد اینا دونفرشون اومدن طرف گا. که من نمیخاستم در گیر بشم. گفتم اقا ما از اونا نیستیم ما دعوا نمیکنیم. که یکیش با قمه زد تو صورت خواهرم. اولش به نظرم اومد که از صورتش خون اومد. ویکم از موهاش بریده شد. بعد من همون پسررو زدم. اولش فکر کردم مرده ولی بعد دیدم اونجایی که افتاده بود نیست. بعد برگشتیم خونه دیدم خواهرم هیچ زخمی نداره.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که اگر در خواب ببینید با کسی که نمی شناسید در گیر شده اید به ان معنا خواهد بود که شما در اینده ی نه چندان دور باشخصی از اقوامتان دچار کدورت خواهید شد و پس از ان رفع می شود و این که در خواب شما خواهرتان هم حضور داشته است ممکن است منظور ایشان باشد.
   سعی کنید در کارهایتان همیشه حق به جانب نباشید
   سربلند و پیروز باشید

 121. Hasan-gachin

  سلام بنده خواب دیدم که رفتم مسجد تا نماز بخوانم ولی نماز جماعت تموم شده بود و رفتم تنهایی نماز بخونم که یکدفه در حین نماز خواندن دوتا از رفیقام تو مسجد باهم درگیری لفظی پیدا کردن و وقتی نمازم تموم شد دیدم کل مسجد دارن باهم دعوا میکنن و کتک کاری،

  ۸۰ درصد اون مردم همه هم سن و سال خودم بودن و بعضیا رو میشناختم و بعضیا غریبه بودن، اوقد دعوای وحشتناکی بود که تو سر هم دیگه میزدن و من و چندنفر دیگه فقط داشتیم از هم جداشون میکردیم، ولی در حین دعوا و میانجیگری حتی یک ضربه هم به بنده اصابت نکرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند به این صورت تعبیر شود که شما در اینده ی نه چندان دور موقعیتی خواهید یافت که در این عمل خیری انجام دهید و ان این است که بین دو مومن میانجه گری کنید و این خواب برای شما خیر است و نباید از جانب آن نگران باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 122. یاسین صداقت

  با سلام
  تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که در اینده با فردی اشنا خواهید شد که میتواند دوستی خوب و همراهی خوب تر برای شما باشد و دعوا در خواب نشان بر دوستی است .
  سربلند و پیروز باشید .

 123. ندا

  سلام من خواب دیدم که شوهر سابقم و همسرش باهم داخل جایی مثل ماشین نشستن و مشاجره میکنن و هم رو بد جوری کتک میزنن تا جایی که خونین و مالین میشن، من در حین خواب در حال تلفن به شوهر سابقم بودم که این وضع رو میبینم و حس دلسوزی و نگرانی شدیدی برای شوهر سابقم میکنم که داره کتک میخوره و ازش خون میاد
  در حالی که تو زندگی عادی من از شوهر سابقم اصلا راضی نیستم و نگرانش نیستم و اون با زنش به ظاهر زندگی عاشقانه ایی داره
  علت اینکه من در خواب عکس واقعیت رو دیدم چیه ممنون میشم‌خوابم رو تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که ان دو نفر که عنوان کرده اید در واقعیت روابط بسیار خوبی با هم دارند و در اینده هم خواهند داشت و اینکه شما به بدترین شکل ممکن دیده اید نشان بر خوبی ان رابطه برای انها دارد و اینکه به شما خبر خوبی خواهد رسید . که شما را خوشحال خواهد کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 124. negar

  با سلام و خسته نباشید
  اگه میشه این خواب من رو معنی کنید
  من خواب دیده بودم که با لباس سراسر سیاه جلوی یک فروشگاه بزرگ ایستاده ام و با اقایی که قیافشون یادم نمیاد ولی توی خواب او رو میشناختم و فک کنم ارتباط نزدیکی هم باهاش داشتم در حال دعوا بودم و او سعی داشت که من ذو با خودش ببره و من نمی خواستم برم
  بعد از چند شب دوباره همین خواب رو دیدم با این تفاوت که دیگه دعوا نمیکردم و با او همراه شده بودم و حرف میزدم
  و ببخشید یه خواب دیگه
  این بود که همین اقایی که نمیدونم کیه عروسی کرده بودم و این خواب هم دو بار دیدم و در یک باغ بزرگ بود که یه بار اینجا ناراحت و بار دیگه خوش حال بودم البته این خواب رو قبل از خواب اولی دیده بودم ولی در هر چهار خوابم از قیافه ایشون موهاش رو یادمه که مشکی و روبه بالا بود
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب از دو حالت خارج نمیتواند باشد.
   اول انکه این خواب ها دارای تعبیر روایی نیستند و اشاره ای به ناخواگاه شما هستند و باید برای رفع ان ها اقدام لازم را انجام دهید.
   دوم انکه این خواب میتواند نشانه از ان باشد که بر اساس تعابیر با همچنین شخصی اشنا بشوید ولی اینکه در خواب شما لباس مشکی به تن کرده اید خیر نیست اما میتواند کلیت خواب را بیشتر مهم دانست که حضور ان فرد است که این فرد در واقعیت ممکن است بسیار متفاوت از ان باشد اما این صحنات را تکرار کند.
   تعبیر جر و بحث با غریبه هم در خواب نشان از خیر است واین خواب در کل تعبیر بدی برای شما ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 125. حسین

  سلام وقت بخیر.من خواب دیدم که پسر همسایه پایینی که ما مستاجرشان هستیم و مشکل روانی دارد وارد منزل ما شده و روی تخت من ایستاده که من متوجه شدم و او را از منزل بیرون کردم و برای بار دوم من منتظر ورودش و نگران بودم. دیدم که به صورت پنهانی قصد ورود به منزل را دارد که من همان ابتدای درب متوجه ورودش شدم و با هم درگیر شدیم و او را حسابی کتک زدم.این در حالی است که من خانه پدر خانمم سکونت دارم و چنین شخصی وجود خارجی ندارد.ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب از دو حالت خارج نیست یا اینکه با شخصی مزاحم و پیگیر مواجه خواهید شد و برای شما مشکلی ایجاد میکند .
   دوم اینکه در تعابیر خواب امده است که اگر در خواب ببینید با شخصی که نمی شناسید دعوا کنید پس کسی خیری به شما خواهد رساند و این خود بسیار خیر است.
   سربلندو پیروز باشید

 126. Amir

  سلام اگه میشه تعبیر خواب من رو بگین 🙁 اگر در خواب ببینم که دارم از یه جا رد میشم که میبینم داره منو تعقیب می کند و هم اینکه نمیشنسم و داره میاد دنبالم و من یه شیشه نوشیدنی دستمه و اون از پشتم دستشو میزاره رو شونم و من بر میگردم و هم اینکه میبینمش با شیشه میزنم تو سرش)) خیلی ممنون که حرف من گوش دادید اگه میشه به من بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب میتواند به این شکل باشد که شما در اینده ی نه چندان دور با شخصی عملی انجام میدهید که بسیار نسنجیده است و فقط به علت پیش داوری شماست و از این رو باید بسیار در اعمالتان دقیق شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 127. سید امین احمدی

  سلام،اول از هرچیز از شما و سایت خوبتون تشکر میکنم و امیدوارم که همیشه موفق و سر بلند باشید.
  من دوتا خواب عجیب دیدم که اگر این دو خواب رو برای من تعبیر کنید ممنونتون میشم.
  ۱)خونه ما یه خیاط بزرگ داره با کلی درخت من خواب دیدم که از بیرون داشتم وارد خونه میشدم درو باز کردم وارد دالون که شدم دیدم بالای دالون رو درخت یه کلاغ سیاه رنگ نشسته بود و به من نگاه میکرد،دیدم یه چیزی از کلاغ داره میاد بیرون رفتم جلو و با دقت بیشتری بهش نگاه کردم،دیدم کلاغ مثل یه حیوان داره زایمان میکنه!!!ازش خارج شد افتاد رو زمین،وقتی افتاد کیسه آبش پاره شد و دوتا کلاغ سیاه داخلش بود،من با تعجب رفتم جلو،پرواز نمیکردن،من دست کشیدم رو بالشون وقتی که نازشون کردم پرواز کردن و رفتن و من از خواب بیدار شدم.
  ۲)خواب دوم:
  در خواب دیدم که با یه نفر که کچل بود دارم دعوا میکنم درست یادم نیست که چرا دعوامون شد ولی یادم هست که اون اول دعوا کرد و یقه لباسمو گرفته بود و با داد و بیداد با هم حرف میزدیم که من با مشت زدم تو صورتش!البته مشتی که پرت کرده بودم خورد به کمد و از خواب بیدار شدم،ولی اطرافیانم میگفتن که بلند بلند تو خواب داد میزدم دستمامو مشت کرده بودم و دندونامو به قدری محکم میکشیدم به هم که وقتی از خواب بیدار شدم فک و دندونام درد میکرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب کلاغ آمده است که نشان بر خوبی ندارد و آنقدر هم بد نیست که بیننده را نگران کند اما می‌تواند بر معنی خبری ناراحت کننده باشد که به شما میرسد و اینکه اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد.و اینکه شما آنها را پرواز داده اید نشان بر این دارد که این ناراحتی یه سرعت یک پریدن از شما دور می‌شود و جای نگرانی نیست. و در تعبیر خواب دوم شما باید به خدمتتان عرض کنم که دعوا در خواب به نشان از استرس ها و کشمکش های روزانه است و اینکه دچار تنش های فیزیکی قابل رویت شده اید احتمال بیشتر بر این است که این خواب از اتفاقات روزانه به خواب شما انتقال پیدا کرده است و باید قبل از خواب روانتان را آرام‌تر کرد تا خواب بهتری داشت و اما تعبیر این خواب نشان از دوستی شما با اطرافیانتان دارد که اگر آن شخص بر شما آشنا باشد دوستیتان عمیقتر خواهد شود و اگر بیگانه باشد نشان بر این دارد که با افراد بیگانه با احترام خاصی رفتار خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 128. علی

  سلام
  دونفر از دوستام خواب منو دیدن که تعبیر خواب هارو پیدا نمیکنم ممنون میشم کمکم کنید.
  خواب اول این بود که دونفر ناشناس با لباس قصابی به من حمله میکنند کتکم میزنن و دوستام به بیمارستان میبرنم.
  خواب دوم اینکه باهم داریم راه میریم چند نفر با قمه هرجا میریم جلو راهمون در میان دیگه منو پیدا نمیکنه دوستم تو قبرستان بالا سر یه قبر گریه میکرده و هرچی میگشته من نبودم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   راجع به خواب اول که باید عرض کنم که شما مشکلی برایتان پیش خواهد امد که منشا ان را باید جست و جو کنید و در خواب دیدن قصاب خیر نیست که حتما باید صدقه بدهید.
   در خواب دوم هم گم کردنی وجود دارد که نشان از علاقه ی بسیار زیاد ایشان به شماست و تعبیری ندارد و اشاره ای به ناخوداگاه ایشان است.
   سربلند و پیروز باشید

 129. عاطفه

  سلام خوب هستید؟ اول تشکر کنم بخاطر اینکه به نظر کاربران جواب میدید ممنون از زحماتتون .من خواب دیدم خواهرم چای تقسیم میکنه ولی به من تعارف نکردند. من دعوام شد دعوای شدید یعنی طوری که از خواب بیدار شدم گفتم این چه خوابی بود. من تو خواب چندین ساعت فقط بحث و دعوا میکردم یکی با خواهرم یکی با دختر عمم. چون ما سه تا تقریبا همسن هستیم. اینقدر تو خواب عصبانی بودم که حد نداشت. فحش هم میدادم البته اونا هم مثل من با من بحث و دعوا میکردند ولی شروع کننده من بودم. خواب یه نوزاد هم دیدم که بغل کردم بر عکس اعصبانیتم ولی به اون نوزاد حس خوبی داشتم.خواب بدی بود حالم تو خواب خیلی بد بود خیلی عصبی بودم. لطفا منو در تعبیر این خواب راهنمایی کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر چای تعارف کردن نشان از تقسیم محبت به اطرافیان است اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت و عشق قرار می گیریم و این که به شما تعارف نکرده اند نشان بر این است که از طرف کسی که دوستش دارید خانواده و یا دوست کمی بی محبتی می‌بینید و بسیار آزرده خاطر خواهید شد و که به دوستی و آشتی می‌انجامد. علت عصبانی بودن و جنگ و درگیری و بحث و جدل همگی در خواب حاکی از رفتارهای هر فرد و افکار او در طول روز و روزهای گذشته میباشد و قطعا به خواب ربط ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

   • عاطفه

    ممنون ان شالله عاقبت بخیر باشید وخدا خیرتون بده .

 130. بهروز

  سلام و وقت بخیر.
  خواب دیدم با برادر نامزد سابقم(فقط یکبار این برادرش در بیداری دیدم) که آدم عصبی و دیوانه ای هست و کارت قرمز دارد دعوا کردم با آنکه قوی هیکل و قدرتمند هست اما من در خواب بر اون غلبه کردم و اونو زمین زدم و وقتی که زمین افتاد چاقو(خنجر) از جیبش درآورد که من دستش گرفتم و با همون چاقو چندتا خراش بر صورتش زدم اما خراش ها بدون خونریزی بود، بعد از اینکه دعوامون تموم شد من خیلی سریع پیش قدم شدم و باهاش دوست شدم و بعد با داداشم رفتیم و اون رفتیم ماهی و کبوتر گرفتیم.
  این خواب برام گیج کننده هست؛ لطفا تعبیرش بهم بگید..
  *تشکر از توجه شما*

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب کمی پیچیده است مگر انکه بعدا خوابی برای تکمیل ان ببینید.ولی در همین حد بدانید که در تعبیر خواب دعوا کردن امده است که اگر شما با کسی دعوا کردید شما در حق بیگانه ای خیری خواهید کرد که واسطه ی انتخاب شما برای این کار صداقت ایشان است زیرا در تعبیر خواب چاقو امده است که مردی است صاقد.
   و تشابه شخص هم ممکن است اشاره ای به ان شخص در اینده باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 131. صادق امیدی

  سلام،من خواب دیدم که ۲نفر غریبه باهم دعوا گرفتن و من سعی میکردم که آنها رو از هم جدا کنم که یکی از آنها با کشیده محکم طرف مقابل رو زد و او از ارتفاع زیاد سقوط کرد.هیچ کدام رو نمیشناختم.

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما دعوا است که نشا از دوستی برای شما دارد. ولی افتادن از ارتفاع نشانه خوبی نیست و سقوط کردن نشان از ترسهای روزمره است که همگی به آن دچار هستند. صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید.

 132. mohammad.nzh

  سلام خسته نباشيد من دوست دخترم هر شب خواب منو ميبينه كه من دارم باهاش دعوا ميكنم يافوش ميدم خيلي بده اصن خواب نداره لطفا ميشه راهنماييم كنيد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب ایشان نشان از ترس است. و احتمالا ایشان از موضوعی رنج می‌برند که در خود پنهان کرده اند و ترس این را دارند بر شما آن موضوع بر ملا شود. پس با آرامش از او بخواهید با شما صحبت کند و شما هم به او اطمینان خاطر بدهید. تا ایشان راحتر صحبتشان را بیان کنند. اگر اینگونه نبود حتما باید با یک روانکاو صحبت کنند.
   سربلند و پیروز باشید.

 133. اریا

  سلام خسته نباشید
  شرمنده من خواب دیدم که با دونفر از فامیل های دور دعوام میکنم یعنی اونا به زور قصد دارن درگیر شن بعد من فرار میکنم ولی اونا میدوان بعد تعقیب من رو میگیرن وبه دروغ میگن که من زخمی کردمشون و خانواده اون خبر میدن و بعد از خانوادم بابت کار نکرده مقدار پول میگیرن و کسی حرف منو که من این کارو نکردم قبول نداره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب دعوا تعبیرش بر پایه دوستی از و معبران بزرگ دعوا را دوستی می‌دانند و فرار شما نشان از امنیت پیدا کردن شماست و اگر در خواب از پولی به شما بدهند بد و اگر به افرادی پولی بدهی خوب است و نشان از این دارد که شما از خود بلایی را رفع کرده اید و از خانوادتان. پس نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 134. میترا

  با سلام من خاب دیدم ک نامزد دوستم فوت کرده و بنا ب دلایلی خانواده و فامیلاش منو مقصر میدونن و ی زن هم اونجا بود ک موهاش سفید شده بود من نمیشناختمشون ولی بعضیا گفتن ک همون دوستمه ک نامزدش فوت کرده (البته نامزد دوستم در واقعیت هم فوت کرده)منم داشتم برا مراسم عقدم حاضر میشدم و قرار بود برم ارایشگاه تا لباس عروسمو بپوشم میخاستم برم ک یهو تعداد زیادی ادم مث اینکه ی طایفه باشن اومدن و شروع کردن ب دعوا با خانوادم وپدرمو گرفته بودن و دستای پدرم کاملا داشت میلرزید من خیلی ب پدرم وابستم واسه همین خیلی ناراحت شدم و همه رو بردن و منم با سه تا بچه تو دستشویی قایم شده بودم تا اسیب نبینن میخاستن بیان و منوبگیرن تا بکشن ولی یکی از خودشون اومد و بهمون کمک کرد و از کل ما فقط من خاهرم و ی برادرم موندیم ومراسم هم کاملا بهم خوردبا وجود اینکه واقعا ب داماد علاقه داشتم اما مراسمو بهم زدم و دیگه جوابشم ندادم البته داماد نامزد واقعی من بود ک فعلا مراسم عقدمون بخاطر مسائل کرونا عقب افتاده
  میشه لطفا تعبیرشو بهم بگین ؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جنگ
   در خواب نمادی از دیدار یا رویدادی است که در آستانه وقوع آن قرار گرفته اید. این رویداد از اهمیت بالایی برای شما برخوردار است و شما به شدت در مورد آن نگران هستید. سعی کنی به اتفاق‌های بد احتمالی فکر نکنید و در عوض بر نتایج مثبت این رویداد متمرکز شوید. هرچه تمرکز شما برجنبه‌های منفی بیشتر باشد، نگرانی و اضطراب بیشتری خواهید داشت.وه بدون شک خوابهای اشفته تری خواهید دید
   و تا انجا که میتوانید با خانواده همسرتان با احترام رفتار کنید و از هر بگو مگویی بپرهیزید
   سربلند و پیروز باشید

 135. jaberi

  سلام من خ
  اکثر خواب هام این مَضمون رو داره که دارم دعوا کردن و نزاع دو یا چن نفر رو تماشا میکنم و میترسم و فرار میکنم که به من آسیبی نرسه اما دقیقا دعوا ب جایی که من فرار میکنم کشیده میشه و باز من قصد فرار دارم و باز سمت من میان اونایی که در حال دعوا هستن.تعبیرش چیه؟با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دوست عزیز در تعابیر امده است که دیدن دعوای دونفر دیگر و یا چند نفر دیگر به این معناست که موردی برای شما پیش خواهد امد که خوشحال می شوید و این ممکن است خبری بسیار خیر باشد که به شما می رسید که هرگونه شما عمل کنید این خبر برای شما باشد .
   بسیار خیر است
   سربلند و پیروز باشید

 136. عسل

  سلام خسته نباشید
  اگر در خواب ببینیم که بامعلم خود دعوا می کنیم معنایه خواصی داره ؟ممنون میشم جواب بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   .دعوا کردن در خواب معمولا نمادی از چالش های درونی ماست .تعبیر دعوا در خواب نشان بر دوستی و خبرهای خوب است اگر شما با معلم خود دعوا را اغاز کردید بر این معنی است که روابط برای شما بسیار مهم هستندو برای افراد نزدیکتان خیر و نیکی میخواهید .
   سربلند و پیروز باشید

 137. محمد

  سلام
  دیشب خواب دیدم برادر بزرگترم یه کاری کرد منو ناراحت کرد منم تا خورد زدمش

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در متن نیز آمده است تعبیر این خواب به وضوح مشخص است و احتمالا در اینده ای نه چندان دور کسی به شما محبت خواهد کرد و خیری به شما خواهد رساند.
   سربلند و پیروز باشید

 138. ميلاد

  سلام
  من خواب ديدم كه بين دوست صميميم و همسر ناراحتي پيش.امده و من ان را حل كردم

  خواب ديدم كه از دو دست هام در دهان دو گاو بسيار هيكل و سياه كه با سختي تمام دست هايم را بيرون كشيدم كه سالم بودن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه در تعبیر خواب دعوا خوانده اید و به شما و ان دو نفر خیری خواهد رسید و باید این خواب در مبادی ریز تری تعبیر شود.
   اینگونه که از طرف شما به آن دوشخص نیکی خواهد رسید و اینکه شما آن گاو را دیده اید تعبیر گاو در خواب به معنای کشیدن رزق و روزی است و این به این معناست که شما برای رساندن خیر و نیکی به خدتان و آن دو شخص تلاش بسیاری از راه صحیح خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 139. علییی

  نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ن اینطور نیس

 140. هدی

  سلام خسته نباشید بابت سایت خوبتون. من و خواهر دوقلوم پست کنکوری هستیم برای سال دوم. چند روز دیگه نتیجه ها میان . من امروز خواب دیدم من و قلم و خواهر کوچیکترمون باهم دو مدرسه دوران دبیرستان ماییم و داخل یه کلاس نشستیم من داشتم میگفتم که اره این خواهر کوچیکه هم کلاس خصوصی میره و اینا. بهو یکی از همکلاسی هامون بدکشت گفت اره میخاد مثل شماها بشه دیگه دوسال کنکور و رفت روی یک مقوا نوشت این دوقلوها دوساله کنکورین اگر قبول نشن خنگن و اینا و زدش به دیوار. بعدش ما عصبانی شدیم و رفتیم سمت اونا و خواهر دوقلوم اون مقوارو پاره کرد و داشت دعوا میشد که یهو ناظم اومد من و خواهرمو و بقیه بچه هارو برد دفترش. روی پرونده من یه بدگه چسبوند و روش با ماژیک ابی نوشت شهریور . بعد گفت اگر دختر خوبی باشی اینو پاک میکنم تا شهریور بعد من گفتم شهریور سال دیگه؟گفت نه همین امسال یهنی دوماه دیگه . رو پرونده خواهرم همه اون تیکه نقواهارو چسبوند و نوشت فکرکنم نوشت سال دیگه و گفت اگر دختر خوبی بشی سال دیگه واسه توهم پاک میکنم از پروندت.و یهو از خواب بیدار شدم بلتشکر از سایت خوبتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در مورد موضوع کنکورتان استرس دارید و این امر باعث دیدن این خواب بر شما شده است و اینکه دعوا در خواب نشان بر اشتی و صمیمیت دارد و این که نشان بر بدی ندارد و اینکه خواب صادقه میتواند باشد که تاریخ قبولی شما در کنور را به شما یاداوری شده است و این نشان از توانایی شما در برابر این موضوع است که ان را پشت سر میگذارید .
   سربلند و پیروز باشید .

 141. اصغر

  اگر مرده ای درخواب با فرد ناشناس دعوا نماید

 142. آنا

  سلام.۲ ماه میشه فردی که خیلی دوسش دارم منو ترک کرده.نه جواب پی ام میده نه زنگ.خواب دیدم اومده خونمون ولی بامن سرسنگینه.یکجورایی قهره.با لحن بدی بامن صحبت میکنه.لطف کنید تعبیرشو به من بگید

 143. سحر زاهدی

  سلام ، وقتتون بخیر ، اگر در خواب ببینیم که دعوا شده و بیننده خواب بین دو نفر میانجیگری میکند تعبیر چیه ؟

 144. بینام

  شب 24ماه صفر خواب دعوا با مرده را دیدم تعبیر ش چیست

 145. علی صابری

  سلام ؛ من دیشب خواب دیدم که با یکی از دوستان خود به شهرم رفته ام که در یکی از خیابانهای آن به صورت اتفاقی شاهد دعوای یکی از آشنایآن دور خود با فردی بودم که با ضربات چاقو او را مورد حمله قرار داده بود، ضمن اینکه افراد دیگری هم به این ضارب کمک میکردند؛ لطفا تعبیر خواب بنده رو بفرمایید-ممنون

 146. محمد حسين

  من خواب ديدم با برادر خانمم دعوا ميكنم البته قبل اينكه برادر زنم بشه دوستم بوده لطفا تعبيرش چي ميشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این داردکه این فرد برایتان در واقعیت مهم است و اینکه ناخوداگاهتان ان را به تصویر کشیده است . و نشان بر بدی ندارد و بر این معنی است که شما دوستیتان ماندگار و با ثبات تر خواهد شد .
   سربلند و پیروز باشید .

 147. مهران

  سلام ،من خواب دیدم منزل خواهرم هستم ودارم خدا حافظی میکنم پر حالی که با خواهرم وهمسرش بحث میکنیم ودلخوریم

 148. امیر

  سلام و درود بر شما من در خواب دیدم که کسی که تا حالا او را ندیدم دارد با من دعوا میکند و سعی داشت من را از پای درآورد ولی من مقاومت میکردم او با اینکه نتوانست کاری بکند ولی چند خط روی دست م زد و من هم چون با این حال که او مرا میزد باز من نمیخواستم او را بکشم من در دست چاقو داشتم و او یک شیشه خلاصه همین بود،
  اگر ممکن است بگوئید تعبیری دارد،

 149. فاطمه

  من خواب دیدم داخل ماشین نشسته بودم ک ی آقا و خانم از کنار ماشینم رد شدن آقا ب پنجره ماشینم زد و خانم سوار ماشینم شد و شروع ب دعوا کردن کرد و کاملا هم اونها غریبه بودن برام

 150. Dorna

  سلام من همین امشب خواب دیدم که با یه دوست رفتیم پارک ولی اون هی دوستای دیگشو میبینه و به من محل نمیزاره اولش ناراحت بودم اما بعد عصبانی شدم یه سنگ برداشتم و اسمشو بلند صدا میزدم یهو نمیدونم چیشد سر از یه جایی دیگه طرف پارک بدست اوردم بابامو دیدم که منتظره پسر یکی از آشنا هست تا بازی کنه من یهو یاد کیفم میوفتم به بالا که نگاه میکنم میبینم یه دخترداره کیفمو اد ممیزنم دزد بعد کیفمو که میگیرم دختر برمیگرده یکی از دوستای دیگمه انگار اسم اونم مینا بود وقتی من داد زدم مینا این دختر برمیگرده منو میبینه میشناسه بهم میگه که دیدم یکی صدام زد برگشتم تو بودی ولی داشتی میرفتی یه سمت دیگه رنگ صورتت پریده بود و انگار ترسیده بودی یه سنگمدستت بود همین جور داشتیم حرف میزدیم یه پیرزن از کنارمون رد شد ماهم افتادیم پشت سر اون یه تیکش یادم نمیاد پیرزن چی گفت بعد با دوستم درمورد آهنگ حرف میزدیم کهه صداشو زیاد کنم یهو پیرزنه گفت صداشو زیاد نکن من عصابم خورد شد ازش جلو زدم به سمت در پارک و صدای اهنگ و زیاد کردم یهو اون پیرزنه داد زد گوشیت و تا یک ثانیه دیگه ازت میگیرم و من فرار کردم انگار دوستم میخواست بره پیش مامانش من هی بهش میگفتم خودم زودی برت میگردونم فرار کن یهو اون زنم حس میکردم داشت دنبالم میومد یهو به دوستم نگا کردم دیدم شده عروسک تو دستمه تو خواب یه حس ترسی داشتم یهو از عالم خواب بیدار شدم ذقیق ساعت چهار و بیست دقیقه صبح بیدار شدم
  توروخدا تعبیرشو بهم بگید من هنوزم انگار یه اضطرابی تو بدنمه

 151. علی

  سلام من خواب دیدم که با عشقم دعوام شد و یکی به بهانه ی جدا کردن اومد وسط و من زدمش و عشقم دستمو گرفت رفتیم ولی تو راه من عصبانی بودم و سر عشقم داد زدم اونم بغلم کرد محکم

  • اهورا

   با عرض سلام و خسته نباشید
   من خواب دیدم دعوام بود و چاقویی ک همیشه همراهمه دستم گرفته بودم وراه میرفتم و حالت این که دنبال کسایی ک باهام درگیر شده بودن میگشتم و آماده درگیری بودم که ی دفعه متوجه سرم شدم ک جای چاقوی زیادی روی سرم بود ک یکی از همه بزرگتر بود تقریبا حالت فرق مو ولیبه سمت راست کج بود و خیلی بزرگتر از بقیه بود میشه لطف کنید بگید چیه تعبیرش خیلی نگرانم کرده این خوای

   • یاسین صداقت

    با سلام
    خواب شما نشان بر ترسهایی دارد که شما توان روبرویی با انها را ندارید و باید در عالم واقیت با انها بر خورد کنید و ترسهایتان را برای خودتان بروز دهید و راه حل برایشان پیدا کنید و اگر شما در عالم واقعیت با خود چاقو حمل میکنید نشان بر این دارد که شما اعتماد به نفس پایینی دارید و از مسئله ای ترس دارید که ان را با صحبت نمیتوانید حل کنید .
    سربلند و پیروز باشید .

 152. حمیدرضا

  خواب دیدم منوداداشم باآشناهای دور دعوامیکنیم اونا داشتن مارو میزدن لطفا تعبیرش چیه؟

 153. بهاره

  خواب دیدم یه توله سگ بغلم بود که داشت میخوابید که یهو دوتا موجود شبیه گوریل بهم حمله کردن یکیشون دستمو گاز گرفت ولی تونستم فرار کنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما دوستان با وفایی دارید و که به انها اهمیت میدهید و اینکه شما در این بین دشمنانی دارید که به شما اسیب میرسانند . و بایدمراقب کینه انها باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 154. مهران

  برادرم به رحمت خدا رفته و ديشب خواب ديدم كه با او مشاجره ميكردم و در نهايت از حال بد او خيلي برأيش گريستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خیر است و شان بر این دارد که شما برای برادرتان دلتنگ هستید و اینکه حتما خیراتی برای روح ایشان هدیه بدهید
   سربلند وپیروز باشید .

 155. ویدا

  سلام من در خواب یک مردی را بقدری کتک میزدم ولی خسته نمی شدم و او دوباره بلند میشد و کتک خوردن توسط من مقاومت میکرد در حدی که او پیروز شد و من شکست خوردم و با هم کنار آمدیم

 156. سعید افشار

  سلام من خواب دیدم با برادرم دعوا میکردم و بعد پدرم آمد منو دعوا کرد و به من گفت تو ۳۰ سالت شده چرا از اینجا نمیری برو ما را تنها بزار چقدر میخواهی توی این خونه بمونی
  خواهش میکنم تعبیر خواب منو زود بهم بگید ممنون من منتظرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان ب این دارد که شما با برادرتان روابط خاصی را تجربه خواهید کرد و اینکه پدرتان شما را مورد پند و نصیحت قرار خواهد داد و اینکه بر شما خیر است که تلاش و پیشه ای را برای خود انتخاب کنید .
   سربلند و پیروز باشید .

 157. Reza

  من دیدم دخترایی که باهاشون توی دانشگاهیم بچه های ترم قبل با ترم جدید دعواشون شد و یکی کشته شد و خونش روی زمین ریخته بود خودشم افتاده بود
  همه توی یه سالن بزرگ بودیم

 158. ناشناس

  سلام من خواب دیدم که دارم با پسر خالم دعوا میکنم ولی بعدش باهم درست شدیم ولی چند شب قبلش خواب دیدم که با هم خیلی صمیمی هستیم هی میومد پیشمو خاله هام نگامون می کردن و میخندیدن میشه بگید تعبیرش چیه

 159. محمدحسین

  خاب دیدم تو محل کارم چن نفر با چوب ب سمتم حمله ور میشن ولی من همشونو با چوب میزنم درحدی ک بیهوش میشن تعبیرش چیه؟

  • محسن

   بابا دس مریزاد چه دست بزنی داری

  • رضا

   بروسلی میشی

 160. امید

  ازپسردائیت بهت خیر و منفعتی میرسه به امیدخدا

 161. اتابک سیدی

  با سلام خواب دیدم با مادربزرگم داشتیم میرفتیم خونه خواهرزاداش که نزدیکای خونشون گفت دیگه میشناسم از این به بعد که من رفتم و زودتر رسیدم مادربزرگم خیلی دیر رسید بارون امده بود خیس شده بود که سر این موضوع من با دخترای خواهرزادش بگو مگو کردم و خونشونو ترک کردم تعبیرش چی میشه ممنونم ازتون

 162. شاهین

  سلام خواب دیدم یکی از دوستانم دعوا کرده یک نفر را کشته است و بعد از اینکه به من نیز آسیب رساند و دستم را زخمی کرد و خون آمد پا به فرار گذاشت ، لطفا بگویید تعبیرش چیست

 163. پژمان

  تعبیر دعوا و درگیری با چند نفر که موجب قطعه قطعه شدن من میشود ولی خونی نمیاد؟؟

 164. mina

  دخترم خواب دیده که زنی که با پدرش زندگی میکنید آمیه در کشوری که ما زندگی میکنیم و شروع کرده او را کتک زدن و موهایش را کشیده ولی با پدرش کاری نداشته دخترم بالای بیست و هشت ساله

نظر خود را بیان کنید