تعبیر خواب طلا

دیدن طلا در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن طلا در خواب چیست؟

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

دیدن طلا در خواب یکی از خواب های رایجی است که بسیار گزارش شده و معبرین مختلفی به تعبیر آن پرداخته اند. به طور کلی طلا در خواب مردان تعبیری مثبت ندارد ولیکن دیدن طلا در خواب زنان بسیار خوب و نیکو تعبیر شده است. طلا در خواب نماد ثروت و مال می باشد همانطور که در واقعیت اینچنین است. البته ممکن است نشانه حرص و طمع نیز باشد. به تعبیر برخی دیگر از معبران دیدن طلا در عالم خواب می تواند نشانه ارزش‌ های درونی بیننده خواب باشد؛ و یا هرچیزی که برای وی ارزشمند است. و یا ممکن است تداعی کننده ارزش های معنوی و صفات پسندیده ای باشد که کمتر به آنها توجه شده و قدر آنها را نمی داند. چنانچه تصمیم دارید در رابطه با تعبیر خواب طلا آگاهی داشته و با جزئیات آن بیشتر آشنا شوید؛ پیشنهاد می شود این مطلب از سایت آلامتو را از دست نداده و تا انتها با ما همراه باشید. امیدواریم مورد پسند شما سروران گرامی قرار بگیرد.

 

تعبیر خواب واقعی


تعبیر خواب طلا حضرت یوسف

تعبیر خواب طلا به نقل از حضرت یوسف خواب نیکویی بوده و نشانه پیروزی در کارها و امور موحله می باشد. طوری که این خواب بشارت دنیا بر وفق مراد را به بیننده، خواهد داد. طلا در خواب اشاره مستقیم به شانس و اقبال صاحب خواب دارد. حضرت یوسف می فرمایند: هر کسی در عالم خواب زر بیند امور دنیا بر وی نظام گردد. ولیکن همانگونه که در بالا اشاره شد؛ خواب طلا برای مردان تعبیر متفاوتی دارد. انگشتر طلا در خواب مردان غم و اندوه و ارتکاب به امور حرام تعبیر شده است اما دیدن انگشتر نقره با نگین فیروزه تعبیر بسیار نیکویی خواهد داشت. دیدن انگشتر طلا در خواب مرد زیان مالی خواهد بود و چنانچه ببیند انگشتری طلا نزد شخصی به عنوان امانت قرار می دهد، در بیداری از جانب آن شخص خیانت دیده و یا سخنان ناروا بین آنان حاکم می گردد.


تعبیر خواب طلا ابن سیرین

از دیدکاه محمدبن سیرین تعبیر خواب طلا، بستگی به جنسیت بیننده خواب دارد؛ طوری که برای مردان غم و اندوه و غرامت، و برای زنان مال و ثروت و ارزشهای معنوی تعبیر شده است. به طور کلی هر شیئی که از جنس طلا باشد برای زنان نیکو و در خواب مردان خوب نخواهد بود. مشاهده دستی که النگو دارد؛ به دین و قرضی اشاره دارد که بر گردن بیننده خواب بوده و ادا نگردیده است و چنانچه در خواب النگو را از دست خارج نمود به معنای آن است که دین خود را ادا خواهد کرد.


تعبیر خواب طلا امام صادق

تعبیر دیدن اشیای طلا در خواب، از دیدگاه امام صادق می تواند نماد درک ارزش شیئی گرانبها باشد. چنانجه بیننده خواب گردنبندی طلا بر گردن داشته باشد، از جانب سلطان مالی عظیم به وی خواهد رسید. به طور کلی به عقیده امام صادق دیدن خواب طلا می تواند سمبل مال و ثروت و ارزش های مادی باشد. همچنین ممکن است سمبل وسوسه و طمع نیز باشد. سکه های طلا گر چه در بیداری خوب و خوشحال کننده است ولیکن در خواب بیانگر گرفتاری و آسیب خواهد بود به ویژه اگر سطح آن نقوش برجسته ای حک شده باشد و چنانچه کناری ایستاده‌ و خود را در حال مشاهده نمودن سکه هاي‌ طلا ببیند نشانه خرج های غیرضروری است که بیننده خواب در بیداری مرتکب می شود با توجه به اینکه تداوم اینکار پیامد خوبی نداشته و بدهکاری و ورشکستگی به همراه داشته و تعبیر خوبی نخواهد داشت.


تعبیر خواب طلا خریدن

به عقیده ابن سیرین خواب خریدن طلا تعبیر نیکویی خواهد داشت. خصوصا اگر بیننده خواب فردی مجرد باشد، چنین خوابی بیانگر ازدواج یا یک شغل خوب و معتبر است که صاحب خواب را به سعادت خواهد رساند. همچنین دیدن خواب خریدن یک کلید طلایی نیز حاکی از پایان نگرانی و ناراحتی ها بوده و نوید رسیدن روزهای خوب و خوش و دستیابی به آرزوها را خواهد داد.


تعبیر خواب طلا فروختن

آنلی بیتون می گوید: چنانچه در خواب خود را در حال فروختن طلا یافتید نیز تعبیر خوبی دارد چرا که به طور کلی معامله کردن طلا به معنای کسب پیروزی و موفقیت است. اگر بیننده خواب قدم در راه تازه ای گذاشته یا در حال انجام پروژه ای ناتمام است بشارت موفقیت در امور محوله از طریق این خواب به وی رسیده است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب انگشتر عقیق [سبز، قرمز]

تعبیر خواب طلا


تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

از نظر آنلی بیتون خواب طلا برای دختر مجرد نیز تعبیر خیری دارد. چنانچه دختر مجردی در عالم خواب ببیند که هدیه ای از جنس طلا به او داده شد، نوید با شخصی بی نیاز و سطح بالا ازدواج می کند. در واقع تعبیر چنین خوابی برای دختر مجرد ازدواج با فردی متمول و ثروتمند است که در آینده ای نزدیک از جانب ایشان، مال و ثروت بزرگی نصیب بیننده خواب خواهد شد چنانچه از شخصی انگشتر یا دستبند طلا به عنوان هدیه دریافت نماید، نیز بیانگر ثروت و منزلتی بزرگ است که بدست خواهد آورد.


تعبیر خواب طلا برای زن

تعابیر بسیاری از دیدن خواب طلا برای زنان وجود دارد، برخی از مفسران بر این عقبده اند بایستی دیدن طلا در خواب را به فال نیک گرفت. طلا در خواب زنان از جمله خواب های رایجی است که بسیار گزارش شده و اکثر زنان به دنبال تعبیر چنین خوابی هستند. طلا در خواب زنان به صورت النگو، گردنبند، انگشتر ظاهر شده که هر کدام می توانند معانی و تفاسیر خاص حود را داشته باشند. به طور کلی معبرین غربی تعبیر خواب طلا برای زنان را چیزهای گرانبها و ارزشمندی در زندگی فرد بیننده خواب می‌دانند.


تعبیر خواب طلا برای مرد

تعبیر خواب طلا برای مرد نیکو نبوده و چنانچه مردی در خواب ببیند جواهراتی طلایی بر دست و گردن دارد نمایانگر این است که او شخصیت ضعیفی داشته و در ارتباط با دیگران نمیتواند جدی و قاطع باشد. ولیکن چنانچه ببیند كفشی از جنس طلا پوشیده است، بیانگر سفرهای پی در پی است که پیامدهای خوبی به همراه دارد. اگر مردی در خواب ببیند که در حال فروش طلا است نمایانگر رهایی از بند مصائب و مشکلات خواهد بود.


تعبیر خواب طلا در آب زلال

خواب طلا در آب زلال از جانب برخی از مفسرین اینگونه تفسیر شده است: چنانچه داخل آب زلال طلا دیده شود بیانگر این است که بیننده خواب بایستی برای پیشرفت در امور و رسیدن به پیروزی، خود را به یادگیری مهارت و فنونی جدید مجهز نماید. همچنین مفسرین دیگر رویت طلا در آب را یک چالش برای بیننده خواب می دانند که البته وی با مهارت بر آن غلبه کرده و در نهایت پیروز خواهد شد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خرید طلا برای زن یا مرد

تعبیر خواب طلا

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

تعبیر دیدن یا پیدا کردن طلا در خواب
اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند.
نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.
نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است.
مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد.
ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد

اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد.

هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است.
اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

دیدن انگشتر طلا در خواب

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

 • دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
  اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.
 • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.
 • پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
  اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیرخواب گوشواره طلا

اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود.

اگر در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می شود و طلایی آن دختر است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پول کاغذی کهنه یا نو

سخن پایانی

انسان ها اکثرا در عالم خواب‌ مشاهداتی دارند که آنها را نشانه و علامتی در دنیای واقعی دانسته و در بیداری به دنبال تعبیر و تفسیر مشاهدات دیده شده در خواب خود هستند. تعداد افرادی که در خواب و رویا طلا دیده اند کم نبوده و هر کدام به نحوی تعبیر آن را جستجو کرده و می یابند. امروز تیم تعبیر خواب سایت آلامتو در این مطلب کوشیده است تا تعابیر و تفاسیری از خواب طلا را گردآوری نموده و در اختیار شما عزیزان قرار دهد. امیدواریم مورد نظر شما واقع گردیده باشد. پیروز و پایدار باشید.

☺ تعبیر خواب «طلا» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «طلا» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


125 دیدگاه

 1. مسعود

  با سلام یکی از دوستان من که دختره خواب دیده که میره جایی و طلا میخره ، بعد میره مغازه های دیگه که ارزش طلا و قیمتشو بهش بگن برای فروختن ، بهش میگن این طلاها حباب داره و ارزش کمتری نسبت به خریدت داره و سرت کلاه گذاشتن که منجر به عصبانیت و بحث و دعوا میشه … تعبیرش رو میگین لطفا ؟

 2. رایحه

  سلام و وقت به خیر من چندشب پیش خواب دیدم که خیلی اتفاقی و البته کمی هم به سختی و با کمک یک خانم جوان وارد طلافروشی میشم و یهو دیدم که توی انگشت دست راستم به نیت حلقه ازدواج انگشتری طلایی رنگ و سنگین به شکل تاج هست و کمی هم برام بزرگ هست، بعد به فروشنده میگم من انگشتر نگین دار می خوام لطفا اونا رو به من نشون بدید. (در حال حاضر هم واقعا مردی رو دوست دارم که به دلایلی از سمت ایشون بین ما فاصله هست) ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 3. مهران

  سلام ، بنده دیشب خواب دیدم یه چیزی مثل پلاستیک پیدا کردم و همینجوری داخلش زیور آلات از جنس طلا و نقره و یاقوت به صورت انبوه می‌ریزه و تند تند پلاستیک پر میشه جنسیتم مرد و مجرد هستم .

 4. عبدالله

  سلام در خواب دیدم مقداری طلا به یکی دادم تا مخفی کند ان هم طلاها را اب کرد با یه بذری مخلوط کرد و در زمین کاشت بعد از مدتی طلاها شروع به جوانه زدن کردند وکسی متوجه طلا بودن جوانه ها نبود

 5. محسن

  با سلام
  خواب دیدم درون دریا چه ای با خونواده قدم میزدیم چشمم به یه گوشواره طلا افتاد و برداشتم تو همین هین خونوادم هم النگو و سینه ریز طلا پیدا کردند و همشو من گرفتم که براشون نگه دارم در جیبم و رفتیم از اب بیرون و نگاه میکردم بیرون اب که چند قطعه طلا اوردیم از اب و هوین هین با خودمم میگفتم من دارم خواب میبینم و اگه خواب نباشم چقدر خوبه و کمک خرجی میشه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر به علت شرایط کنونی شما در واقعیت دیده شده است و از جایی که نیاز دارید این گونه خوابی ددیده اید و از این رو تعبیر عینی ندارد و می تواند نشانه ای از ذهن ازرده شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 6. صفیه

  اگر زنی خواب ببیند که در یک مکان نامعلوم میخواهد طلا بخر نا گهان از انجا دو تا انگشتر بر میدارت بعدآ متوجه میشود انگشتر مال خودش نیست بر میگردد که پس به صاحبش برگرداند وبه صاحب طلا میگه اشتباهی برداشته

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند به این معنا باشد که شما در اینده خیری را یابید که برای شما خوب است اما باید بدانید که در ان طمع نکنید که تمام ان برای شما نیست و از این رو باید بسیار دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 7. یکی

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که توی حمومی بودم و از توی مدفوع خودم دوتا انگشتر پیداکردکه یکی روش گلدار بود واون رو توی دستم کردم تعبیرش چی میشه؟

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعبیر خواب مدفوع اگر خوانده باشید به خیر امده است و نشان از ان دارد که رزقی به ایشان رسد که تعهدی هم در ازای ان برای ایشان می سازد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 8. رضا بارانی

  سلام من لحظه ای به خواب رفتم حدود ساعت ۱۲ شب خواب دیدم همسرم رابه جرم دزدیدن طلای زن برادرم گرفتند و من برای حفظ آبروی همسرم دزدی اورا گردن گرفتم

 9. مجی صیادی

  سلام من دیشب خواب دیدم در خانه ای بودم که اونجا نزدیک بود بازنه همبستر بشم که خوشبختانه اینطور نشد موقع که میخواستم برم از اونجا یه چندتا تیکه طلا مثل انگشتر گوشوار والنگو رو زمین افتاد بود من به ساهبخانه گفتم که اینجا همچنین چیزی افتاده که گفت مال ماست من به آنها دست نزدم ومتاسفانه زنی که باهاش تو رخت خواب بودم دختر عموم و ساهبخانه خاله بنده بود ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگید بهم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر چنین خوابی بیدانید که همبستر شدن در خواب لزوما نشان بدی نیست و ممکن است خواب شما را از حالت بدی که دارد دور کند اما بدانید که خواب شما خیر است و می تواند نشانی از ان باشد که شما در اینده ممکن است از وسوسه ای که برایتان بر سر مال دنیا پیش بیاید دور کند.
   سربلند و پیروز باشید

 10. غلام

  با سلام خواب دیدم در جنگلی رفتم به رودخانه کوچک رسیدم کسی بامن بود نفهمیدم کی بود متوجه شدم داخل رود خانه طلاع جارییت گردن بد دستبند سکه مشغول جمع کردن شدم یکی امد گفت من بردارم گفتم بردار چیزی که اینجاست طلاع خودم چندتا برداشتم دادم به اون آقا بعد دیت کردن یک گردنبد برداشتم دیدم سنگین است نگاه کردم دیدم طلاعها از سر چشمه جاریست از خواب پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر در واقعیت وضعیت مالی خوبی ندارید که این خواب تعبیری ندارد و نشان از میل شما برای رسیدن به خیر است و اگر نه نشانی از خیر برای مردان در یافتن طلا نیاورده شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 11. ریحانه

  من خواب دیدم با چندتن از نزدیکانم رفتم حرم امام رضا بعد روزمین همینجور طلا پیدا میکنم خیلی برق میزد ک برقش انقد زیاد که نگو بعد میبینم خواهرشوهرم بایه بقل پراز طلا اومده میگ برو طبقه پایین اونجا چه طلاییه رفتم پایین که قبر اصلی آقاهم بودمیبینم کلی نگهبانن نمیزارن برم میگن شب شده میخوایم در حرم و ببندیم طلا های بود که نمیشداز زیباییش وصف کرد براق زیبا فراوووون منم منتظر نشستم صبح بشه برم طلا بردارم باخودم میگم یکم دیگ طلا بردارم خونه هرو خریدم
  ..من

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب رفتن به حرم امام رضا به خیر امده است و در تعبیر پیدا کردن طلا برای زنان هم همیشه به خیر امده است و ممکن است این خواب نشان از یافتن چیزی معنوی برای شما در خودتان باشد که در اینده به ان رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 12. ریحانه

  من خواب دیدم با چندتن از نزدیکانم رفتم حرم امام رضا بعد روزمین همینجور طلا پیدا میکنم خیلی برق میزد ک برقش انقد زیاد که نگو بعد میبینم خواهرشوهرم بایه بقل پراز طلا اومده میگ برو طبقه پایین اونجا چه طلاییه رفتم پایین که قبر اصلی آقاهم بودمیبینم کلی نگهبانن نمیزارن برم میگن شب شده میخوایم در حرم و ببندیم طلا های بود که نمیشداز زیباییش وصف کرد براق زیبا فراوووون منم منتظر نشستم صبح بشه برم طلا بردارم باخودم میگم یکم دیگ طلا بردارم خونه هرو خریدم ..

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که هر دو المانی که در خواب دیده اید خیر هستندو می توانند نشانی از ان باشند که خیری معنوی به شما رسد که انشالله متسحق ان باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 13. رستا

  من یک دختر کوچولو دارم و در خواب دیدم سیب سرخی برمیدارم و نصفش میکنم و داخل سیب طلا وجود دارد میشه تعبیرش بگین ممنون میشم

 14. F

  من خواب دیدم از داخل رودخانه طلا و جواهرات پیدا کردم تقریبا همش زنجیر و النگو بود خیلی زیاد بود روی آب بود من دیدم و شروع کردم به جمع کردن.
  وقتی داشتم جمع میکردم چندتا از فامیلامون هم آمدن باهم جمع کردیم.
  ممنون میشم تعبیر خوابم بهم بگین

 15. فریبا

  خواب دیدم به زیارت حضرت عبادلعظیم و دو زیارت گاه دیگر که نمیدانم‌چه کسانی بودند در کنار ایشان رفتم که ضریحشان چوبی بود. بعد درحیاط حرم کیف پولی پیدا کردم که پراز اسکناس و سکه و گوشواره و گردنیتد بود یک انگشتر و گردنیند نگین دار بسیار زیبا درآن بود که انهارا برداشتم اول میخواستم انهارا برای خودم بردارم ولی همسرم به گوشی موبایلم زنگ زددرحین صحبت با اون انها را در کیف گذاشتم و به محل اشیای گمشده تحویل دادم. تعبیر این خواب چیست. ممنون میشم بهم توضیح بدین

 16. Marzia

  سلام.
  مرضیه از تهران”
  من خواب دیدم در میدان بزرگ هستم که خاکی و خشک است اول داشتم با یه نفر دنبال طلا بودم ولی چیز دریافت نکردم بعدا خودمو تنها دیدم که دنبال طلا بودم و طلا های زیادی یه گردن بند با یه طلا های کوچک کوچک پیدا کردم
  تعبیرش چی میشه ؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب نشانه ای برای شما باشد که برای رسیدن به هدفی که دارید باید تنهایی برای ان اقدام کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 17. هدیه

  سلام من ۲۸سالمه متاهلم ویک دختردارم،خواب دیدم توحیاط یکی ازبستگان طلاپیدامیکنم خیلی زیادزنجیرومدال های ظریف امااون صاحب خونه میگه مال ماست منم ازترسم میدم به دخترش،هربار روی زمین که نگاه میکنم پیدامیکنم امااونهانمیتونن واینکه بهشون میگم ازاین به بعد چیزی پیداکردم برای خودم یه درصدی روبرمیدارم واینکارومیکنم،اوناهم بهم میدن زنجیرطلا رواول میذارم گردنم میبینم کوچیکه اون بزرگتروکلفت تر رومیگیرم واندازه م میشه میذارم گردنم وهمچنین چندتای دیگه روهم میذارم گردنم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   پیدا کردن طلا در خواب برای زنان بسیار خیر است و می تواند نشانی از موقعیتی باشد که در ان شما به چیزی که می خواهید برسید و از این رو خوابی بسیار خیر دیده اید.
   سربلندو پیروز باشید

 18. یاس

  سلام وقت بخیر

  من امروز ظهر خواب دیدم که مادرم یک جفت گردنبند و یک جفت انگشتر پیدا کرده است
  اما من می‌دیدم وقتی که دنبال طلا بود خیلی ناراحت بود
  چندین طبقه از فرش‌ها را کنار می‌زد تا پیداشون کنه
  و در آخرین طبقه طلاها پیدا کرد و خیلی گریه کرد
  و من در خواب شاهد تمام این اتفاقات بودم

  ممنون می‌شوم که تعبیر این خواب بفرمائید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشد و بدانید که گریه در خواب خیر است وپیدا کردن طلا برای زنان در خواب بسیار خوب است واز این رو نگران این خواب نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 19. سوسن

  سلام و درود,
  من خواب دیدم از روی حویلی یه گردنبند سنگین پیدا میکنم ولی گِل آلود است, تعبیرش چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از خیری باشد که به شما خواهد رسید و باید برای ان زحمت بسیار بکشید.
   سربلند و پیروز باشید

 20. لیلا

  سلام. من دختری مجرد هستم که در خواب دیدم طلاهای جفت پیدا می کردم دوتا انگشتر دوتا پلاک طلا دوتا گردنبند طلا و این طلاها من رو به سمتي هدایت می کردن و وقتی به جایی رسیدم که گنجی از طلا زیرخاک پنهان شده بود من در خواب متوجه شدم که مادربزرگم که فوت شده آن ها را برای عمویم به جا گذاشته و می خواستم او را از این گنج مطلع کنم. لطفا تعبیر آن را بفرمایید. ممنونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشانی از ان باشد که در اینده ممکن است شما به واسطه ی چیزی که در دنیای مادی پیدا کنید به چیزی در درون خود پی ببرید که برای شما بسیار خوب و خیر است و از این رو می تواند به خصلتی از ان مرحومه هم مربوط باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 21. آرتین

  خواب دیدم در کف دریاچه ای قلوه قلوه طلا هست خانمم چند بار زیر آب رفت و قلوه های طلا را بیرون می آورد
  سپس یکی از فامیلا رو دیدم که خونه خریده بود و پول کم داشت برای پدرش توضیح می داد که به پول نیاز دارد ولی پدرش پولی نداشت که بدهد به ایشان گفتم چنین جایی هست که طلا دارد به سمت دریاچه رفتیم و او زیر آب رفت و یک قلوه بزرگ طلا پیدا کرد ایشان مرد بودند

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر و برکت و فراوانی رزق دارد و لی ممکن است برای ان مرد نشان بر ضرر مالی باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 22. لیلا

  سلام وقتتون بخیر
  من دیشب خواب دیدم که در خیابان هستم و همینجور که دارم راه میرم طلا پیدا میکنم ابتدا یه جفت گوشواره ی زیبا پیدا کردم و چند قدم بعدتر یه گردنبند بسیار سنگین و گرون قیمت پیدا کردم و همون لحظه داخل کوله پشتیم گذاشتم
  و اینکه من یه دختر ۲۴ساله مجردم
  تعبیرش چی میشه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک است و نشان بر این دارد که شما در اینده فرزندانی صالح از یک ازدواج خوب خواهی داشت.
   سربلند و پیروز باشید.

 23. حسن

  باسلام و عرض ارادت.ديشب خواب ديدم كه به مسجد امام حسن مجتبي جهت اقامه نماز جماعت رفته بودم كه قبل از نماز كنار ديوار و نزديك به هم در يك راستا حدودا 15 قطعه طلا از قبيل(گوشواره ، انگشتر،گردنبند، گل سر بزرگي كه خانما به موهاشون ميبندند، حتي اونايي كه به بيني ميزنن) پيدا ميكنم و همون ابتدا كه جمعشون ميكردم به اين نيت بودم كه شماره ام را اعلام كنم تا بعداز تماس با بنده طلاها را تحويل صاحبشون بدم. لطفا تعبير آنرا بفرمائيد.لازم به ذكر مي باشد كه در 2جاي مختلف بود، ابتدا بي خيال شدم و موقعي كه دفعه دوم ديدم هر 2مورد را جمع كردم و مشخص بود كه عروس و داماد نشسته بودن و پس از بررسي كردن آنها را جا گذاشته بودند.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای مردان به خیر نیامده است و اینکه در خوابتان تلاشی مبنی بر واگذاری ان ها کرده اید می تواند بهتر باشد و باید بدانید که ممکن است نشان از موقعیتی باشد که در اینده برای شما پیش بیاید که خیر نیست و باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 24. محمد

  سلام
  خواب دیدم در مسجد گردن بند طلا پیدا کردم و رفتم به کسی که در مسجد با بلندگو دعا میخاند تحویل دادم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند برای شما خوابی خیر باشد و به این معنا در نظر بگیرید که خیری که برای شما نیست را بیابید و به کسی که شایسته ان است تحویل دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 25. مهتاب

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که از تو کوچه مون چندین تا النگو طلا پیدا میکنم و میرم میدم به مادرم هرچقدر پیدا میکردم میدادم به مادرم و می‌خوام تعبیر این خواب و بدونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   برای زنان در خواب دیدن پیدا کردن طلا بسیار خوب است و از این رو. خوابی بسیار خیر دیده اید و ممکن است نشان از پیدا کردن منفعتی در اینده برای شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 26. زهرا

  سلام
  من خواب دیدم که باخانواده رفتم دریاچه یه قسمتش خشک شده
  من میرم سمت اون قسمتی ک ابش خشک شده،دوتا گوشواره پیدامیکنم،میندازم گوشم،بعدش میبینم ۴تا النگو دستم انداختم،ی گردنبند و دوتا گوشوارع طلاهم تودستم گرفتم ،که همشو پیداکردم ازاونجا،ب پدرم میگم برداریم ببربم،ولی اون مانع میشه و میگه باید بدیمش ی جایی صاحبش پیدا شه منم قبول میکنم،

  • تعبیر خواب

   باسلام
   برای زنان خوابی بسیار خیر است و می تواند به این معنا باشد که در اینده برای شما شرایطی پیش اید که به خیری عظیم رسد که خودتان هم ان را باور نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 27. مریم

  سلام ،من خواب دیدم گردنبند طلام جلوی چشمم گم شد ، وقتی دنبالش میگشتم در عوض کلی طلای دیگه پیدا کردم ، بیشترشون دستبند بودن ، و فردای این خواب دوباره خواب دیدم که کلی شیرینی دارم میخرم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند بر اساس برخی تعابیر خواب خیر باشد و به این معنا باشد که چیزی را از دست دهید اما چیز دیگری به دست اورید که برای شما بسیار خیر است و کامرانی برای شما به ارمغان اورد.
   سربلند و پیروز باشید

 28. عاطفه

  سلام، وقتتون بخیر
  من خواب دیدم توی یه خیابون شلوغ اطراف یه امام زاده یه مشت طلا پیدا کردم. همه انگشتر و پلاک های سنگین. تو خواب میدونستم طلاها مال کسیه که نذر امام زاده کرده. با این حال برداشتم و میخاستم برای خودم خرج کنم. البته قبل از اینکه بتونم خرجش کنم از خواب بیدار شدم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند هم خیر باشد و هم نه و از طرفی دیدن طلا در خواب برای زنان بسیار خیر است و نشان از خیری دارد که به ایشان رسد و از طرف دیگر می تواند نشان از ان باشد که شما از انچه برای شما نیست استفاده کنید که این خوب نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 29. علی

  سلام
  من خواب دیدم انگشتر طلای ۲طبقه بانگین سبز پیداکردم لطف تعبیرشوبفرمایید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است و می تواند به این معنا باشد که شما در اینده تعهدی خواهید داشت که به شخصی که شخصی خیر است باید تعهد داشته باشید که برای شما خوب است و از این رو از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 30. فاطمه

  سلام من خواب دیدم که برادر که تازه فوت شده به من زنجیر طلا توی دستم گذاشت و بسیار درخشش داشت حا لا دقیق یادم نمیاد یا بردارم بوده یا شوهر خواهرم ولی یکی از این دوتا زه من این هدیه رو داد معناش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که برای شما بسیار خیر است و در تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده به خیر امده است چه بسا که طلا باشد و از این رو نشان از خیری برای شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 31. عبدالحسیب عطائی

  بعد از ظهر خاب بودم ودر خواب دیدم مقدار زیادی طلا را ازته رمین در حانه خود پیدا کردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   انشالله که برای شما خوابی خیر است و در تعابیر خواب برای این خواب امده است که می تواند نشان از پیدا کردن چیزی خوب باشد و لزوما این چیز پول و یا چیزی مادی نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 32. شاهی

  خواب دیدم بعد مدتها رفتم عروسی،و ۲ تا النگوی طرح دار تازه دستم کرده بودم،و به هرکدوم از فامیل ها ک می‌رسیدیم میرفتم از پشت چشمشو میگرفتم با کلی شادی و خنده اطرافیان ازش میخاستن حدس بزنه که من کیم،بعد که رفتم نشستم دیدم النگو هام شکسته و هر تیکه از طرح هاش یه جایی افتاده،برگشتم تو همون مکان هایی که توقف کردم،تیکه های النگوهای میگشتمو به راحتی پیدا میکردم،اما چون زیاد بود،تصمیم گرفتم با جارو برقی انجام بدم،وقتی مهمونا میخاستن برن،جارو برقی رو برداشتم شروع به کشیدن کردم،اما در کمال تعجب در حین کشیدن جارو برقی،هی طلا پیدا میکردم،کلییییییییی طلا از اون مجلس پیدا شد،سرویس طلا،گوشواره ،زنجیر،و….،همشو ریختم تو یه ساک بزرگ ،در حین پیدا کردن،هی با وجدان خودمم درگیر بودم که آیا اعلام کنم یا نه،بعد کلی درگیری،اعلام میکردم به مهمونا ک طلا پیدا کردم هرکی نشونشون بده میدم بهش،همین حرف باعث شد همه فهمیدن که من کلیییی طلا پیدا کردم،داشتیم میرفتیم خونه که دیدم مامانم هم چندتا النگو پیدا کرده،تو رله دیدیم دوست آشنا مرداشون هیبت قصد دزدی طلای ما ،حمله می‌میکردنو میخواستن بگیرن طلاهامونو،حالت حسادت داشتن که چرا اینا این همه طلا پیدا کردن و ما نکردیم پس باید به ماهم بدن،منو مامان باهاشون درگیر شدیم اما نتونستن ازمون بگیرین و اومدیم خونه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   برای زنان در خواب طلا بسیار نیکو است و می تواند نشان از ان باشد که شما را در اینده موقعیتی دست دهد که بدون اختیار شما چیزی از شما برود و به جای ان ده ها برابر جای گیرد و از این رو بسیار خیر است و باید همیشه توکل کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 33. مریم

  سلام
  خواب دیدم طلا را یجا گزاشتم و دزد اونو برداشته و بعد خود همون دزد بهم برکردونده

  لطفا تعبیرش چی می‌تونه باشه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب طلا و دزد می تواند نشان از ان باشد که برای شما در اینده از دوستی که مدت هاست او را ندیده اید چیزی رسد که خیر است و از این رو این خواب را به فال نیک بگیرید.
   سربلند و پیروز باشید

 34. حسن

  خانم صداقت چرا میگید پیدا کردن طلا برای مردان خوب نیست …سال گذشته خواب دیدم که با کلنگ به یک سنگی بزرگ میکوبم..بعد سنگ از وسط شکسته شد و از وسط سنگ طلا پیدا شد…واین کاملا تو زندگی من رخ داد و تو یک سال از بی پولی به ثروت رسیدم …

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر هایی که در اینجا برای شما گذاشته می شود اشاراتی از تعابیر خواب مطرح بوده است که بر اساس خواب شما به آن اشاره شده است و این بهمعنای درست بودن آن نیست و به همین دلیل ممکن است هر کسی خوابی ببیند که به شکل دیگری تعبیر شود.
   سربلند و پیروز باشید

 35. میلاد

  سلام پسر هستم و مادرم خواب دیده رفتیم جایی وسیله ای پیاده کنیم ک مادرم یک انگشتر سنگین طلا پیدا کرده
  تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب پیدا کردن طلا می تواند بر این مبنا باشد که شما چیزی با ارزش در زندگی به دست خواهید اورد که می تواند هر چیزی باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 36. یلدا

  سلام خوبید. من تو خواب دیدم دو تا گوشواره اندازه کوچک و بچه گانه طلا ی زرد که جفت نبود ینی یک لنگه اش یه مدلی پیدا کردم یک لنگه اش طرح دیگه بود .اما مال بچه بود اندازه اش کوچولو بود مثلا برا بچه ۵ یا۶ ساله.. که توی خواب از یه جا پیداکردم.حتی حس کردم که اون بچه رو تو خواب دیدم.که داشت راهشو میرفت .فکرکردم حتما گوشواره اون هست که افتاده باخودم گفتم خب گناه نیست که پیداکردم خدا بهم داده. بعد تو خواب خوشحال شدم باخودم گفتم میبرم میفروشم به پول هم نیازدارم وخرجش میکنم.تروخدا زود تعبیرشو بگین.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب برای زنان بسیار به خیر امده است و از این رو امده است که اگر زنان در خواب طلا یابند به خیر در واقعیت انجامد و از این رو بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 37. فرشاد

  خواب دیدم در یک جای کهنه هستم و مار و عقرب در آنجا پیدا می‌شود و مار با خود جواهرات دارد میخواهم دست بزنم مار دور می‌شود.
  منتظر پاسخ شما هستم عزیز دل

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر دارد و اینکه و اینکه دشمن با ضررش از شما دور شده است بهتر است و نیک در این است چون طلا برای مرد خوب نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 38. زینب

  سلام زنداداشم خواب دید مادرم طلا خریده تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن طلا برای زن نیک است و نشان بر خیر و منفعت دارد و اینکه مالی که به او می‌رسد.
   سربلند و پیروز باشید.

 39. سحر

  سلام من خواب دیدم تو حرم امام رضا هستم و یه کیسه پر از طلا پیدا کردم و پس از گشتن زیاد محل اشیا گمشده رو پیدا کردم و طلا ها رو به خادمین دادم که به صاحبشون برسونن. لطفا اگه میشه تعبیر خواب منو بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما به سبب مراد دلتان به آن امام عزیز متوسل خواهید شد و اینکه در حاجت روایتان شما به اطرافیانتان خیر خواهید رساند و اینکه طلا پیدا کردن نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 40. فاطمه

  من خواب دیدم دو عدد النگویی که قبلا فروختم تو دستم بوده ولی به علت شستشوی زیاد با مواد خرد شد وریخت وقتی خواستم جمع کنم مامانم گفت نیازی نیست دیگه بدرد نمیخوره
  تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دستبند نشان از از شوهر است برای زن و اینکه اگر متاهل هستید می‌تواند نشان بر اختلاف باشد. صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 41. الهه .ثبور

  سلام .من خواب دیدم روی زمین خود به خود هی طلا پیدا میشه و من جمعش میکنم .تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر و برکتی است که به دست خواهید آورد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 42. یاس

  شوهرم خواب دیده رفتیم طلا بخریم اما تو راه باهم دعوامون میشه و هر کدوممون تنها میریم طلا بخریم .من میرم یه سینه ریز بزرگ میخرم از روی چادر میندازم گردنم و وارد هر مغازه ای میشم که طلا بخرم همه مغازه دارا به احترامم بلند میشن و میگن طلا های ما در شان شما نیست و به درد شما نمیخوره ،تو همین فاصله همسرمم هم وارد مغازه ای میشن تا طلا بگیرن اما دلشون نمیاد بدون من بخرن وبرام گریه میکنن .برام دست تکون میدن که برم پیششون که میبینن همراه من داداش و زن داداشش هستن و منو بردن پیش همسرم و خودشون رفتن منو همسرمم رفتیم تا طلای مورد نظر ایشون رو بخریم
  میشه تعبیرشو بدونم
  ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دوستی و صمیمیتی است که بین شما و همسرتان ببیشتر خواهد شد و اینکه شما به وسیله عملتان در نزد مردم محترم خواهید شدو مقام و مرتبه بالایی پیداخواهیدکرد که بسیار نیک است و اینکه همسرتان از دیدن این وضعیت شما بسیار خورسند خواهند شد و گریه در خواب نشان بر شادی در بیداری است و شما و همسرتان در پی کار که خیر در ان است با هم همفکر و هم نظر خواهید شد و به نتیجه مطلوب خواهید رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 43. زهرا

  با سلام و خسته نباشید
  من خواب دیدم در گوشه یه باغچه ای در خیابان، چند تا انگشتر و ساعت زنانه پیدا کردم
  در خواب احساس کردم که توسط کسی دزدیده شده اند و آنها در آنجا پنهان کرده اند که بعد در فرصت مناسب بیایند و ببرند
  من سعی می کردم دنبال صاحبان اصلی انگشتر و ساعت ها بگردم تا اونها رو به صاحبانشان‌بر گردانم
  البته قبل از اینکه موفق به انجام اینکار بشم از خواب بیدار شدم
  اگر بفرمایید تعبیر این خواب چیست، ممنون میشوم
  با سپاس

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که شما خیری دریافت خواهید کرد که به وسیله عمل خودتان برایتان نیک است و دوس دارید آن را با دیگران هم تقسیم کنید اما تا آنجایی که می‌توانید از سود و منفعت آن با دیگران صحبت نکنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 44. Alireza

  سلام
  من خواب دیدم در حال رفتن با دوستم به خانه ام هستم بعد یک نفر یک سکه پرتاپ کرد و سکه رفت پیش کلی طلا افتاد و طلا ها را با دوستم تقسیم کردم
  ممنون میشم تعبیرش بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب طلا برای مرد خوب نیست و نشان از خوبی ندارد و به این صورت است که شما و دوستتان در امری منفی شریک هستید پس مراقب اعمال خود باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 45. نگار

  سلام
  خواب دیدم که یه جایی هستم نمیدونم مهمون داشتیم یا مهمون بودیم من هم با چادر بودم میخواستیم اونجا رو ترک کنیم رفتم وسایلم رو جمع کنم یه انگشتر طلا که خیلی سال بود داشتم ولی دوسال پیش بخاطر موضوعی فروختم اونرو دیدم ولی وقتی از اونجا دور شدیم , دیگه داخل وسایلم نبود من هم چون دوستش داشتم خیلی ناراحت شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر احساس شما نسبت به آن انگشتر است و نبود آن شما را ناراحت کرده و نا و آگاهتان آن را برای شما دلداری داده است و نمی‌تواند تعبیر خاصی داشته باشد. سربلند و پیروز باشید.

 46. سارا

  با سلام بنده باردار هستم، مادربزرگم قبل از اذان صبح مرا خواب دیده اند که گردنبندی طلا در گردن دارم، تعبیرش چیست؟ با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب گردنبند امده است که به معنای رزق و روزی است که در قبال انجام وظیفه ای به شما داده خواهد شد ودر این خواب هم برای شما به همین صورت است و نشان از خیر دارد و بسیار خواب خوبی است و ممکن است نشان از فرزند شما باشد که شما در ازای بارداری و قبول زحمت او به خیری دست خواهید یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 47. سعیده

  نزدیکای صبح خواب دیدم همسرم یکسری طلا داره و خوشحال هستش ولی نمیدونم پیدا کرده بود یا بهش داده بودن ولی خیلی طلا داشت.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب طلا امده است که به این معنا ممکن است باشد که ایشان را خوشحالی سبب خواهد شد که زودگذر است و این خواب برای ایشان و شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 48. زهره

  باسلام من همسرم فوت شده در خواب دیدم که امده وبه من کم محلی میکنه منم هرچی طلا بود که زیاد هم بود در کیفی ریختم تا همراه خود ببرم تعبیرش چی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب در تعابیر خواب به این صورت امده است که ممکن است به این تعبیر باشد که شما در ذهن خود از ایشان گلگی از گذشته دارید که ددر این خواب به این صورت برای شما ممکن است دیده شده باشد و بدانید که این موضوع اگر در ناخوداگاه شما باشد شما از ان بی خبر خخواهید بود و دلیلی بر ان است که ان را ندانید.
   طلا هم در خواب نشان از چیز هایی است که برای ما خیر هستند اما بسیار زودگذر و مقطعی خواهند بود وممکن است در این خواب این اشاره برای شما باشد که این دلخوری از ان بابت است.
   سربلند وپیروز باشید

 49. فرید

  اولی خواب دیدم که زیز خاکی پیدا کردم که روش اعداد میخی نوشته شده و با دستم روشون پاک می کردم به رنگ قرمز؟
  دومی موقع خواب نزدیکای صبح بود داشتم ایات قران می خوندم(اذان)همراه اذان صبح بود؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب گنج به گفته آنلی بیتون:
   یافتن گنج در خواب، علامت آن است که ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت.گم کردن گنج در خواب، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد.و اینکه خواندن قرآن نشان بر نیکی است و به معنی خیر برکت برای شما.
   سربلند و پیروز باشید.

 50. سارا

  با سلام من باردارم و خواب دیدم در یک میهمانی خانوادگی و در جمع اقوام دستبند طلای زیبایی با نگین های سبز به دست دارم و در حال نگاه کردن و لذت بردن از آن بودم و اقوام نیز در حال تماشای آن بودند و توجهشان به آن بود، تعبیرش چیست؟ ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما بسیار خیر است و به این تعبیر در تعابیر خواب امده است که شما کاری انجام خواهید داد که سبب خواهد شد تحسین دیگران را هم بر انگیزید و این بسیار خوب است و بدانید که این کار بستگی به هرچیزی میتواند داشته باشد و برای شما بسیار خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 51. Aty

  سلام خواب دیدم مادر بزرگم یک مهمانی بزرگ دارن و مامان و خالم دارن کمک میکنن ولی کارا عقبه و مهمونها میخوان بیان و من کمک کردم کارها افتاد روی غلتک و سریع انجام شد بعد مامانم گفت میخوام بهت یک چیز خوب بدم نذر کردم ببرم مسجد بدم اومدم موقع اذان بود رفت و من دیدم برگشت و بهم یک پسته از جنس طلا که زیبا بود داد تعبیرش چی هست لطفا
  در ضمن دیشب نه پریشبش خداب دیدم با مامانم مامان یکی از اقوام دید تو مکانی که بودیم بهم گفت راستی اینا امشب مراسم دارن ولی ادرسشون یادم نیست برم دنبالش ببینم ادرسشون کجاس منم دنبال مامان رفتم دیدم یک مخوطه خیلی بزرگ سفره غذا و اش و… مردم خوردن اخراشه دو تا سینی شیرینی بود من از یکی از شیرینیا خوردم و رفتم یک دری بود شبیه در ای حرم و خادماش رفتم گفتم منم میخوام یک سطل اش و یک سری چیز دیگه به من دادن و من اودم گفتم بزار ازین شیرینها برای بقیه ببرم یک پلاستیک برداشتن و شیرینی میریختم داخلش که بد دیگه چیزی یادم نیست تعبیرش چی هست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دوست عزیز با عرض پوزش خواب خود را در دفعات بعدی به صورت جداگانه در موضوع مورد نظر ثبت بفرمایید .
   خواب اول شما نشان بر خیر و منفتی است که احتمالا اول از طرف مادرتان به شما میرسد و بعد از دیگران . که نشان از خیر است برای شما
   و تعبیر خواب شیرینی در خواب شما احتمالا نشان بر این است که شما حاجتی بر دل دارید که به زودی بر اورده خواهد شد و بر ان جهت نذری ادا خواهد کرد که خیر است و کامتان شیرین خواهد شد به وسیله رسیدن به خواسته تان .
   سربلند و پیروز باشید .

 52. فاطی

  من در خواب بعد از اذان صبح دیدم ک شوهرم وبرادر شوهرم با ی کیسه بزرگ از طلا اومدن و من در خواب خیلی خوشحال بودم کیسه همش طلا و پول بود باهم کیسه را در باغمان بردیم میخواستیم اونارو در باغمان خاک کنیم ک از خواب بیدار شدم تعبیرخوابم چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در تعبیر خوابهای دیگر گفته ایم که پول نشان بر خوبی ندارد و میتواند در خواب نشان بر ناراحتی باشد اما طلا خوب است اگر برای زن باشد و اینکه اگر مشکل مالی دارید این خواب به همین علت است و اینکه طلا در خواب نشان بر دست یابی به موقعیت خوب است . که انشالله در پی ان مشکل مالی میتواند حل شود .
   سربلند وپیروز باشید .

 53. رضاعقیلی

  خواهرم خواب دید که شش عدد دستبندطلا خریده واخونده به مادرم گفته هریکی یکیشو بزاره زیر فرش.ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کننم که بر اساس گفته ی معبران تعبیر خواب فرش به معنای ابرو و حیثیت بیننده ی خواب است و خریدن دستنبند طلا به معنای ان است که با همسرش و یا ان کسی که دوستش دارد روابطش به مقدار ان طلا حسنه خواهد شد و این خود خیر است.
   و بدانید که در این خواب نه تنها اشاره ای به همسر و یار ایشان شده است بلکه وعده ای برای بزرگ شدن در نزد مردم هم به ایشان داده شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 54. زهرا

  سلام.
  ببخشید من خواب دیدم ک طلایی ک گم کردم روپیداش میکنم.ک غیر از طلای خودم طلای دیگه ای هم باهاش بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب داشتن طلا برای زنان بسیار خیر است و به معنای بهره مندی از نعمت و خیری است که در راه شماست و در این خواب هم میتواند به این معنا باشد که شما در اینده ی نه چندان دور چیزی را از دست خواهید داد ولی در فاصله ی بسیار کوتاهی به خیری بسیار بیشتر از ان دست خواهید یافت.
   سربلند و پیروز باشید

  • حجت

   با سلام
   بنده دو شب پیش در خواب دیدم که لنگه گوشواره زن دایی خود را بر روی زمین پیدا کردم، باز امشب هم ،همان خواب را دیدم که لنگه گوشواره طلا دیدم که با گوشواره قبل فرق داشت و نگین قرمز داشت، و با خوشحالی دایی خود را با خبر کردم
   « گوشواره شب قبل و گوشواره جدید را در کنار هم گذاشتم ،خواب جدید ادامه خواب قبل بود»

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر این خواب به این صورت میتواند باشد که در تعابیر امده است که در تعابیر امده است که برای مرد خیر نیست امااین خواب چون اشاره ای به شخص دیگری داشته است میتواند برای شما نشان از ان باشد که ممکن است از ایشان خیری دریافت کنید که به اندازه ی خواب اول باشد.
    ولی باز هم در خواب دوم نشان از ضرری برای شما دارد که به واسطه ی ان خیر به شما خواهد رسید
    از این رو بسیار اگاه باشید
    سربلند و پیروز باشید

 55. سارا

  سلام من باردارم و خواب دیدم در یک میهمانی خانوادگی و در جمع اقوام دستبندطلای زیبا با نگین های سبز به دست دارم و اقوام در حال تماشای آن هستند و من دارم بهشون نشونش میدم، تعبیرش چیست؟ ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب دستبند برای زنان امده است که به معنا و تعبیر شوهر است و برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که همسرتان کاری انجام خواهد داد که باعث افتخار شما خواهد شد و این خود بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب دستبند آلامتو

 56. Roya

  سلام خواب دیدم شوهرم به من قندان طلا هدیه داده و من روی آن نماز می‌خوانم بعد یک خانم به من گفت من پول ندارم قندان را بده من روی آن دعا بخوانم و آن را از من دزدید و من نمازم شکستم تا دنبال آن بروم تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   الگوی اصلی این خواب طلا است و باید بدانید که درخواب طلا برای زنان سراسر خیر است و موفقیت.
   تعبیر این خواب به این شکل میتواند باشد که شما چیزی را دریافت خواهید کرد که احتمالا به وسیله آن سستی در دین برای شما به وجود می‌آورد پس آگاه باشید اگر خیری به شما رسید حلال باشد. و گول افراد زبان باز را نخورید. که خودای ناکرده ایمانتان خدشه دار شود.
   سربلند و پیروز باشید

 57. Salah

  سلام ،در خواب من و دوستم باهم بودیم،که یک سینی طلایی از آسمان افتاد و من زودتر از دوستم در هوا اونو گرفتم و با هم بردیم پیش مادرم که اشک در چشمانش بود و مثل اینکه گریه کرده بود ،مادر گفت که ای طلا نیست و با دست قسمتی را کج کرد ومن ازش گرفتم و عصبانی شدم ک با دست می خواستم درستش کنم چون می دانستم که طلاست ،می خواستم دوستم نفهمه،و سینی که ورداشته بود و ازش گرفتمو بدروغ می گفتم می خوام قاپش کنم.
  باتشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب پیدا کردن طلا برای زن نشان از دولت و مال و اینکه همانطور آسمان در واقعیت منشا از رحمت است در خواب هم اگر بر خواب بیننده نشانی از خیر ببارد و یا بیفتد بسیار نیکو است. و و باعث شاد شدن دل شما می‌شود انشالله..واینکه طلا برای زنان در خواب بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 58. کورش

  سلام من خواب دیدم دست همسرم انگوی زیاد واسش خریدم ولی دستشم پر خون بود نشانه چیست

 59. Sima

  با سلام
  اگر خواب ببینیم مردی رو که دوست داشتیم
  گوشواره طلا دارد و دستبند و النگو به دستش تعبیرش چی میشه
  ممنون

 60. فاطمه

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم دتبند طلام از یه سمت تکه تکه شده بود و من با نگرانی خورده هاشو از رو زمین جمع میکردم
  هرچی جمع میردم هی ادامه داشت
  البته دستبند از دستم پاره نشده بود چون از یه سمتش خورد شده بود
  مرسی

 61. Niloofar

  سلام اگرمرده طلا(النگو)بهمون بدهدتعبیرش چیه؟؟

 62. مهرآذین

  باسلام من در خواب دیدم که به زیارت امام رضا(ع) رفته بودم که دم در حرم دو تا النگو و یک دستبند (طلا)جلوی پای من افتاد.ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 63. مهدی

  سلام
  درساعت 7/55 دقیقه صبح فروردین 97 خواب دیدم
  تو باغی نشستم وقتی سرم را به سمت چپ چرخاندم
  چند علامت کنج و زیرعلامت چند نقطه علامت گذاشته شده هست
  بعد تو همان فاصله دیدم یه گوشه از آن خاک که مشخص بود گنج سنگینی هست سکه های طلا بزرگی هست بلا فاصله چند سکه برداشتم به نیت اینکه اگر کسی دید چند سکه برداشته باشم به طرف خانه رفتم تا گونی برای بردن سکه بیارم که از خواب بیدار شدم
  ممنون میشم برای تعبیرش کمک کنید

  • محمد

   لطفا دوباره بخواب تا گوني ببري بقيرو بياري الان خيلي گرون شده

 64. زهره

  خواب دیدم شوهرم برام چند تا النگو طلا آورد .بعد مادر شوهرم که فوت کرده یکی از اون النگو ها رو ازم گرفت و شکوند.

 65. نگین

  خواب دیدم که کسی انگشتر طلام رو میبره و به جایه اون بهم بدلیش رو میده و دفعه بعد خواب دیذم که کسی گردن بند طلامو میخواد ببره ولی من نمیزارم ممنون میشم پاسخ بدید

 66. سارا

  من خواب دیدم یه مشت سکه طلا و سنگ های سرخ و زرد براق پیدا کردم وطلاها رو دادمش به دیگران وسنگها رو خودم گرفتم .لطفا تعبیرش رو بگید .

 67. حمیده

  سلام من خواب دیدم مامانم سه تا سینه ریز طلا شکل قلب که یکیش کوچیک تر و با گوشوارش بود و یه جفت گوشواره طلا سفید یا نقره که توپی شکل بود بهم هدیه داد میخوام تعبیرشو بدونم ممنون

 68. مهران

  یه مرد خواب میدید که جایی تو کوه بود که طلا داشترفت طلا با سنگ و خاک قاطی بود جمع کرد و برد پیش یه نفر اونم ابش کرد طلا هارو جدا کرد ازش خرید

 69. نگار

  تعبير نشستن روي فرش وسط درياي ارام و ابي چيه؟؟

 70. mina

  باسلام, تعبیر خواب دختر مجردی که قسط فروش طلا و جواهراتشو دارن و برای فروش اونها خودش حضور نداره و اطرافیانش به این کار دخترراضی نیستن یا بی تفاوتن

 71. مهین

  اگر زنی خواب ببیند یک مدال پیدا کرده که روی آن عکس حضرت عیسی است ودنبال صاحب طلا میگردد تعبیرش چیست

 72. عظیمه

  اگر در ببینیم که مردی به ما طلاداده تعبیرش چی؟؟؟مرسی

 73. nazanin

  ممنون به دردم خورد فقط لطفا بگيد تعبير از کيه ممنون بازم

نظر خود را بیان کنید