تعبیر خواب گوسفند

دیدن گوسفند در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن گوسفند در خواب چیست؟

تعبیر خواب گوسفندان

گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو.

تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته ام که چون دیدنش ریشه مذهبی و عقیدتی دارد دارای تعبیر خاصی است اما گوسفند ماده و شیرده در خواب غنیمت است و روزی.

اگر در خواب ببینید گوسفند فربه ای دارید روزی شما فراخ می شود و نعمت و برکت خواهید یافت.

اگر گسی گوسفندی به شما بدهد او شما را متنعم می کند و چنانچه گوسفندی لاغر باشد نشان عسرت است و تنگدستی.

اگر گوسفند فربه ای داشته باشید در خواب ببینید آن را می فروشید کفران نعمت می کنید و نشان آن است که به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و خبر از این است که روزی می یابید و نعمت بر شما زیاد می شود.

برخی نوشته اند گوسفند ماده نعمتی است که از سوی یک زن به بیننده خواب می رسد. اگر در خواب ببینید گله هست و شما چوپان آن گله هستید به ریاست و بزرگی می رسید و عده ای به فرمان شما در خواهند آمد که البته این بستگی به شغل و حرفه شما دارد.

جوانی در خواب دید که چوپان شده و گله ای گوسفند را در صحرا می چراند. معبر به او گفت(بر قومی مهتری خواهی یافت . سالی چند گذشت. جوان که تصادفا آن معبر را دید به او گفت (به خاطر داری؟ تو یک روز به من گفتی بر قومی مهتری خواهم یافت نه فقط مهمتر یک قوم نشده ام بلکه پدرم را که نان آور خانه بود از دست دادم ) معبر پرسید (الان چه می کنی ؟) گفت ( دکان پدرم را اداره می کنم و با درآمد همان دکان هم زن و فرزند خودم را هم نان می دهم و هم مادر و چهار خواهر و برادرم را نگه داری می کنم )معبر گفت ( پس من خلاف نگفتم چرا که الان مهتر قومی هستی که آن ها چون گوسفندان در پناه تو هستند و چنانچه آن ها را به حال خود واگذاری به وسیله گرگان دریده خواهند شد )

به هر حال دیدن گوسفند در خواب نیکو است و گوشت گوسفند نیز نعمت است اما پخته آن بهتر از خام آن است.

☺ تعبیر خواب «گوسفند» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «گوسفند» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


302 دیدگاه

 1. موسی

  سلام وقتتون بخیر ممنون میشم کمکم کنیم
  من خواب دیدم یه گوسفند به دخترم حمله کرد و تا ما رسیدم پای دخترم را کنده بود

 2. وحید

  سلام،خواب دیدم که یک گله گوسفندداشتم که صحبت میکردندودرواقع خیلی ازآنهاآدم بودندکه باعمل واینحورچیزاخودشونوتبدیل به گوسفندکرده بودند،یادمه رفتم درسون روببندم که یکدفعه گفتمدمأمورهادارندمیاند،ویادم نیست درست ولی کاری باگوسفندانداشتند،گوسفندان به اسکال مختلفی بودندکه معلوم بودبخاطرمسکلات مالی خودشونوگوسفندکرده بودند،من بین اونهاراه میرفتم وگریه میکردم،یادمه یکی ازگوسفندان۴ردیف دندان گذاشته بودبرای خوردن بهترغذا،بین اونهابک پسرجوانتری بودکه خیلی بااون صحبت میکردم که چرااینکارراکردید،جواب داد،ماخودمون این راه راانتخاب کردیم،این طرض زندگی روخودمون خاستیم وکرنه من میتونیتم برم اروپاواونحابمیرم،کلن مثل کمپ ترک اعتیادبنظرمیرسید،چندنفرازکوسفندان،یک قابلمه شیرویه غذای انسانی دیگه داشتندوتقسیم میکردند،ومیکفتندماهوس میکنیم غذای آدمی بخوریم وبمنم تعارف کردند،ممنون تعبیرکنید

 3. نرگس

  خوابیدن باگوسفندام بادوتاازداداشام یکی ازگوسفندازایمان کرده بقیه هم رفتن ب داداشم گفتم مواظب گوسفندک زایمان کرده باشه خودم رفتم دنبال بقیه گوسفنددرحین رفتن دیدم گوسفندک زایمان کرده راه افتاده دنبالم بابره اش توصحرابودیم تازه علف سبزه شده بود

 4. نرگس

  خواب دیدم توصحراهستم یکی ازگوسفندام زایمان کرده اون ول کردم ب داداشم گفتم مواظبش باشه خودم رفتم دنبال گوسفندای دیگه تابیارمشون نزدیک گوسفندک زایمان کرده درهمین حین باچوپون گله دیگه بحث کردم ک چرااورده توزمین های ما داداش دیگه ام میگفت نمیخادبری دنبال گوسفندامریض هستی پاهات دردمیکنه.ممنون میشم تعبیرشوبگین

 5. نرگس

  خواب دیدم بادوتاازداداشام درصحراهستیم دنبال گله گوسفندیکی ازگوسفندام زایمان میکندگوسفندی ک زایمان کردازگله جاموندرفتم دنبال گله ب داداشام گفتم حواستون ب این گوسفندباشه من گله رومیارم ک ازخواب بیدارشدم

 6. حسین اسماعیلی

  سلام من خواب دیدم با پسر عموم از در بزرگی میرفتیم که یه اسب ببنیم بعد در ک باز شد تعدادی زیادی گوسفند توسط چوپان اومد داخل بعد ک اومد در رو بستند و تعداد زیادی دیگه گوسفند اومد داخل و گوسفندان به طرز وحشیانه ای به هم حمله کردند و بعد ما هم صحنه رو ترک کردیم بعد چوپان هم دنبال ما گذاشت و او نیز قصد حمله کردن داشت اما دیگه از خواب بیدار شدم

 7. بیژن علیزاده جابری

  سلام من خواب دیدم که سر زمین کشاورزی هستم از پاین زمین امدم بالا کلا در مسیر من سرسبز بود بعد امدم پیش پدرم که در حال چراندن گله گوسفند بود بعد گوسفندان مال اشخاص دیگر هم بود بعد من با پدرم گوسفندها را برداشتیم که بریم پاین زمین گوسفندها پا به فرار گذاشتند ما هم دورش دویدیم تا جلویشان گرفتیم تا ارام به چریدن شدن بعد این خواب دوبار دقیقا مثل همدیگر برای من تکرار شده است ممنون میشم تعبیر بفرماید

 8. رضا بارانی

  سلام من در بعد از طلوع آفتاب خواب دیدم مردی نورانی با گوسفندی تنومند پیشم آمد و آن گوسفند دو حیوان که یادم نیست گوسفند بود یا غیر را نابود کرد و گوسفند گفت من از جانب خداوند آمدم و این قدرت پروردگار است وبعد آن مرد گوسفندرا به من داد ود همان لحظه به من گفت میخواهی عاقبت را بدانی .گفتم بله آیینه ای به من داد خودم را درآن دیدم در صورتی که چهره ام می سوخت خود را در آتش جهنم دیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   پیدا کردن تعبیری مشابه برای این خواب بسیار سخت می تواند باشد اما بدانید که باید صدقه ای دهید و بسیار در کارهایتان دقیق باشید که به خاطر مادیات چیزی که بسیار والا است را از دست ندهید.
   سربلند و پیروز باشید

 9. آتنا

  سلام ممنکن میشم ازتون جواب منم بدین،یکم نگرانم،خواب دیدم بین گله زیادی از گویفندان دارم با دوستم ک نمیشناسمش راه میرفتم اونجا چند مرد بودن ک یکیشون بره هارو جدا میکرد و پوستشونو میکند،من خیلی ناراحت شدم و گفتم چرا گوسفندای بزرگ و نمیگیره بره هارو میگیره،جلوتر ک رفتم بین گوسفندان دیدم یه پای بره پوست کنده داشت گریه میکرد و صدا داشت و میگفت سگ گازش گرفته ک یه گوسفندی ک پوستشو کنده بودن بهش کمک کرد بلند شه و منم غصه میخوردم براشون،ممنون میشم بابت تعبیر⚘

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که برای شما می تواند نشانی از ان باشد که چیزی از داشته های شما به واسطه ی کسی از دستتان برود که خیلی مهم نیست اما باید از ان درس بگیرید.
   سربلند و پیروز باشید

 10. نسیم

  سلام من خواب دیدم گله گوسفند خریدم اماگله گوسفند خواب بودن با چوب زدم همه بلند کردم به حرکت دار اوردم تعبیرش چیه

 11. نسیم

  سلام من خواب دیدم گله گوسفند خریدم اما خواب بودن با چوب زدم همه بلند کردم به حرکت دار اوردم تعبیرش چطه

 12. احمدی

  باسلام من در خواب با پدر بزرگ مرحومم یه گله گوسفند میچراندیم بعد دیدم گرگ ۲ تا از گوسفندان زخمی کرده ومنم ان دو را برداشتم با گله بردیم خونه تعبیرش چیه ممنونم

 13. احمدی

  سلام من خواب دیدم در میان گله گوسفندانی که در حال حرکت بودند راه میرفتم که آنها خیلی زیبا بودند کوچک وبزرگ بودند به برادرم گفتم آنها از کجا خریدی خیلی زیبا هستند ولی مربوط به ایشان بود باتشکر منتظر پاسخ

 14. مهدی

  سلام ، خواب دیدم یه گله گوسفند معمولی و بعضی هم خیلی بزرگن که ظاهراً مال پدرمه سعی میکنم هدایتشون کنم تو طویله اما تو نمیرن و من هی دنبالشون میکنم منتها طویله دو تا در داره هی به سمت این در و ان در فرار میکنم و یهی میکنم برن تو اما رم کردن ، در همین تلاش ها از خواب بیدار شدم

 15. کیمیاگران

  باسلام
  بنده در خواب دیدم با خودروی سمند سفید رنگ خودم به اداره ای در شهر خودم رفتم و از من پرونده خواستند و در ان موقع در دور دست گله گوسفند دیدم که به طرف مرکز استان بنده در حرکت بودندلطفا بفرمایید تعبیرش چیست

 16. رضا

  سلام
  من خواب دیدیم یک گله بزرگ دارم گله از کنار جاده حرکت میکرد من داخل ماشین بود از داخل ماشین گوسفند ها را نگاه میکردم و چند چوپان داشتم که گوسفند را هدایت میکردم گله بزرگ بود از کنار جاده با ماشین میرفتیم گله تمومی نداشت خیلی راه را طی کردیم تا به سر گله رسیدیم بعد از طی کردن جاده شب شد و گوسفند ها ایستادند شب شده بود بحسابی شب را آنجا بودیم من و مادرم داخل کانکس بودیم هوا طوفانی بود از پشت پنجره بیرون تماشا میکردم چوپان ها گله را جمع کردن خودشون چادر زدن بعد پدر محرومم آمد از مادرم پرسید اینجا چه میکنید مادرم گفت گله داریم همش درحال کوچیم

 17. مهدی

  سلام خواب دیدم در روستا خود 3عدد گوسفند در زمین خودم در حال چرا کردن هستند در همین زمان یکی از عموهایم مرا صدا زد و چند گوساله سفید وسیاه را که از زمین خود بیرون میکرد به من گفت اینها برای شما هست ایا ویا شما اینهارا وارد زمین من کرده اید که من به او گفتم خیر من فقط 3 بره سفید دارم که در زمین خودم در حال چرا کردن هستن و به او جایی که بره ها در حال چرا کردن بودن نشان دادم لطفا تعبیر خواب مرا برایم پیامک کنید09117378121 به این شماره با تشکر از شما

 18. مهری رضایی

  سلام من خواب دیدم از یک کوچه میخوام رد بشم ولی توی کوچه دسته عزاداری امام حسین (ع) بود من ایستادم اونا عبور کنن بعد برم ولی همگی اونا اندازه یک متر کنار رفتن برا من راه باز کردن که رد بشم،جلوتر که رفتم دیدم داخل ماشینم وهمسرم رانندگی میکنه وجلوی ماشین پراز گوسفندفربه هست و میدونستم که قراره همه اونا قربانی بشن،اول فکر میکردم قربانی دسته عزادا ری هستن وبعد فکر کردم قربانی عید قربان هستن،همش به همسرم میگفتم مراقبت باش این زبون بسته هارو زیر نگیری اینا برا قربانی هستن

 19. رضا

  با سلام
  من خواب دیدیم سوار یک ماشین هستم از بغل جاده یک گله گوسفند داشت میرفت و من از تو ماشین گله را میدیدم و گله خیلی زیاد بود این قد زیاد بودن که بیشتر از 100 نفر چوپان داشت چند کیلو متری قد این گله بود که در حال حرکت بود یعنی هر چی خود ماشین من از کنار جاده درد میشدم این گله گسفند به حرکت بود وعجب تو عمرم چنین گله بزرگی ندیده بودم بعد از طی کردن چند کیلو متری شب شد و ما پشت مایشن کانکس بسته بودیم و شب و تو کانکس بودیم گله ایست کرد شب و انجا بودیم و چوپان ها چادر زدن و ما یعنی منو مادرم داخل کانکس بودیم اینجا خواب فهمیدم گله گوسفند مال ماست و این ادم ها چوپان ها ما بودن بعد پدرم امد تو کانکس از مادرم پرسید اینجا چکار میکنید مادرم گفت گلمون اواردیم دیگه شدیم مثل عشاهیر ها در حال سفریم با این گله گوسفند
  من پدرم 5 سال فوت کرده بعد این صحبت ها بین پدرم ومادرم من بیدار شدم خواب عجیبی بودبرام و حس بدی دارم امکانش هست بگید تعبیرش چیه

 20. سعید

  سلام خواب دیدم شدم چوپان یک گله گوسفند اما مشغول صبحت و… یک گرگ یکی از اونا را خورده

 21. لیلا

  سلام من خواب دیدم داییم که مریضه یه گله گوسفند داره و اون رو داده به چوپانی تا به چِرا ببرد که یکدفع با رون اومد و سیل شد برادر زاده های داییم و پسرش دستاشونو رو گوسفندا نگه داشتن تا اونارو آب نبره بعدش که بارون شدید شد همه گوسفندا رو برداشتن و بردن تو طویله که حتی یدونه هم از اون گوسفندا کم نشد و بعد که بارون(سیل)قطع شد دیدم آب داره از کنار گندم ها میره ما گفتیم خدا رو شکر بارون اومد گندما رشد کردن

 22. برنامه نویس

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم دوست دخترم تبدیل به گوسفند قهوه‌ای شده و منم اون رو با طناب میخوام به سمت خودم بکشم
  تعبیرش چیه؟

 23. برنامه نویس

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم
  دوست دخترم تبدیل به یه گوسفند قهوه‌ای شده و منم اونو با طناب میبندم و به طرف خودم به زور میکشم ولی اصلا آروم نیست.
  تعبیرش چیه ممنون میشم اگه بگید.

 24. زانیار

  سلام من در خواب دیدم گله ای از گوسفند به طویله بر میگردن و لاغر هم نبودن

 25. محمد

  سلام من خواب دیدیم پدر بنده که فوت هم کرده درحال قاطی کردن کاه.سبوس ونان برای ۴ یا ۵ عدد گوسفندهست و من هم وقتی برای کمک میرم میگوید که برو ترازو بیار وزن کنیم بعد ترازو رو اوردم از اتاق یجورایی شبیه پکنیک بود پدرم گف که این برای ما هستش یا نه گفتم من چمیدونم از خودشون بپرس که بیدار شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند برای شما خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که در اینده شما باید به خیری که در راه ان تلاش کرده اید ادامه دهید تا به نتیجه ای که می خواهید برسید.
   سربلند و پیروز باشید

 26. سینا

  سلام. من خواب دیدم جلوی در مغازه خودم ایستاده ام، بعد از جایی که یادم نمی اید چه بود ماشین بود یا چیزی دیگر، با یکی از همسایه ها 7 گوسفند را به داخل مغازه بردم و گذاشتم، اما 2 تا از گوسفندها فرار کردند و 5 تا در مغازه ماندند. این خواب تعبیری دارد؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است بر اساس تعابیر خواب گوسفند به معنای ان باشد که شما در اینده خیری را به دست اورید اما بخشی از ان را از دست دهید که برای شما خیر نیست اما باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 27. رامین اس

  با سلام.دیروز به همراه پدرم گوسفندی خریدیم تا ذبح کنیم.دیشب خواب دیدم میخواهیم گوسفند را سرببریم یکی از اشنایان که میخواست گوسفند را سرببرد نتواست چون چاقو نمیبرید و منم همش بسم الله میگفتم، من که خواستم سرگوسفند را ببرم سر گوسفند بریده شد ولی خونی نیامد… لطفا تعبیرشو بفرمایید

 28. مرتضی

  با سلام
  من خواب دیدم مسافر با ماشین به یک روستا بردم که توی یک نفر را داشتن شلاق میزدن اون نفر از حال رفت ویک نفر دیگه یک بره خیلی زیبا آورد که فکر کنم مریض بود من نوازشش میکردم و به صاحبش گفتم این بره ره می‌فروشی ایشان گفتن باید با مادرش به خرید من گفتم با مارش قیمت چند ایشان گفتن ۹ میلیون من گفتم توان خرید ندارم که از خواب بیدارشدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از لحظه ای در اینده شما باشد که به واسطه ی کاری که کرده اید نیاز به بازخواست خواهید داشت و برای ان باید چیزی را هزینه کنید که توان ان را ندارید و از این رو حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 29. سلام محمودی

  سلام و درود

  یکی از دوستام خواب دیدند ک من صاحب پانصد گوسفند و مزرعە بزرگ شدم ، گفت داشت باران میبارید تو هم گوسفندسر میبریدی ، در حالی ک من اصلا این شغلم نیست ، ممنونم دوستان تعبیرشو بفرمایید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند به این معنا باشد که شما در اینده خیری عظیم به دست خواهید اورد که برای شما بسیار خوب است و از این رو از بابت آن باید بسیار خوشحال باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 30. احمد عراقی

  باسلام و ادب…
  تعبیر خواب گله گوسفند درمیان مزرعه گندم طلایی و رسیده که اون قسمت که گوسفندان بودند سبز و نارس بود، چیست؟
  ممنونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   هر دو المانی که در خواب دیده اید خیر هستند و ممکن است خواب شما به این معنا باشد که در اینده خیری به شما رسد و از محل آن خیر، خیری دیگر هم برای شما فراهم شود که می تواند هردوی آن ها رزق باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 31. امین

  سلام . من خواب دیدم با پدربزرگم که چند سالی هست با هم در ارتباط نیستیم لر مگانی هستیم که اونجا چند تا گاو و یک گوسفند عصبانی بود که من به گوسفند حمله کردم که دور بشه اما نشد و موقع حمله گوسفند به من پدربزرگم جلوش رو می گرفت …امکانش هست بگیین تعبییرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند برای شما خیر نباشد و نشانی از ان باشد که عملی انجام دهید که سبب شود از ایشان هم خیری دور شود و همچنین از خود شما.
   سربلند و پیروز باشید

 32. Yasaman

  سلام من در خواب دیدم سه عدد گوسفند در گوشه حیات خانمان است و من یک دسته سبزی کوچک برایشان انداختم و گوسفندان رفتن سمت سبزی و ان را خوردند و یه یادم امد چند روزس ک ب گوسفندان هیچ خوراکی ندادم و خوراکی هم برای گوسفندان در خانه نیست و شروع کردم ب کندن برگ درخت توت در حیات برای خوراک گوسفندان لطفا تعبیرش رو بفرمایید ممنونتون میشم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده باید از چیزی برای رسیدن به خیری هزینه ای کنید و اصلا نترسید و بدانید که برای شما خیری درانتظار است.
   سربلند و پیروز باشید

 33. نسرین

  سلام من خاب دیدم برای تفریح ب روستامون رفتم خیلی قشنگ و سرسبز بود صدای شرشر آب ب گوش می‌رسید
  گلع ای بزرگ گوسفندان از راه رسید خیلی زیاد بودند
  منم بینشون بدو بدو میکردم
  حتی یکی از گوسفندان منو بغل کردن
  تعبیرش چیه ممنون میشم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند حالتی ایده ال را به شما نشان دهد که لزوما دارای تعبیر نیست و از این رو می تواند برای شما خیر باشد و نگرانی از بابت آن نداشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 34. محمد

  سلام من خواب دیدم پدر مرحومم به من گوسفند بزرگی داد و گفت که این را قربانی کن .فقط بین این که قربانی کردیم باهم یا نه یادم نیست لطفا جوابش بدین ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب هم برای شما خیر است وهم باید در راستای آن کاری را انجام دهید.. در وهله اول خیراتی برای ایشان دهید و سپس به خدا توکل کنید که خیری برای شما و ایشان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 35. مریم

  سلام من در خواب یک گله گوسفند دیدم که همه سفید بودن. از نوع گوسفند های خارجی بودند که ظاهر متفاوت تری با گوسفندان خودمان دارند.

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعبیر خواب داشتن گوسفند می تواند بسیار خیر باشد و نشان از رزقی و خیری برای شما باشد که در اینده به ان رسید و ازاین رو خوابی بسیار خیر دیده اید که برای شما با خیر های دیگر متفاوت است.
   سربلند و پیروز باشید

 36. سارا

  خواب دیدم گوسفندی جلو عروس داماد ذبح کردیم تعبیرش لطفا بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشانی از ان باشد که برای کاری که باید به خیر انجام دهید بخشی از مال خود را باید صرف کنید که بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 37. basatisalim97@gmail.com

  سلام من خواب دیدم که گوسفند زیادی هست که دارم میچرانم و یک عده گوسفند چران دیگه هم اومدن پیشم و گوسفندامون قاطی شدن.بعد نمی‌دونم سر چی بود یادم نیس اینشو که داشتیم گوسفندارو فراری می‌دادیم بعد یکی از گوسنفدا به خودش می‌پیچید که متوجه شدم کنه زیادی دارن خونشو می مکن منم در صدد کمک گوسنفد بر آمدم که از خواب پریدم ‌ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما به این تعبیر باشد که بر سر مسائل کاری که مربوط به رزق شما است با کسی دچار مناقشه شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 38. حمیده

  سلام
  من خواب دیدم یک قوچ با شاخ های بزرگ من رو به قصد حمله دنبال می کنه ولی عموم منو نجات میده به نظر شما تعبیر خواب من چه چیزی می‌تونه باشه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند به این معنا باشد که خیری به سمت شما بیاید ود یگران فکر بر ان کنند که برای شما خیر نیست و سعی در دوری شما از ان خیر و رزق بکنند.
   سربلند و پیروز باشید

 39. Kiot

  سلام .
  در خواب دیدم که من ویه کسی گوسفند چاق داریم معنیش چیه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است نشان از ان باشد که به شما و ایشان به یک واسطه خیری و رزقی رسد که بسیار هم خوب و خیر است.
   سربلندو پیروز باشید

 40. مهدی

  سلام من پدرم ۲۱ روزه فوت کرده خواب دیدم بعد فوت پدرم ۴۰ ۵۰ تا گوسفند ریزو درشت برامون مونده و ماهم براش یه ختم بزرگ میگیریم که همه فکر میکنن عروسیه میزنن میرقصن‌

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اولا که می تواند بسیار خیر باشد و نشان از ان باشد که برای ایشان در ان دنیا خیری نهفته است که شما هم باید با دادن خیراتی ان را بهتر کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 41. محمد

  خواهرزاده ام خواب دیده در حیاط ما تعدادی بز چاق و سرحال به رنگ (ما میگیم سور) فک کنم به فارسی تقریبا سرخ باشد مال ما است و تعدادی هم گوسفند فربه دارم در همان خواب یکی از بزها ما میگیم (کُر) یعنی گوشهای لوله شده کوچک دارد خواهرزاده ام به خانمم میگه این که بزکُر عجب بزی است خانمم میگه این بر که نر است یا نربر است و خلاصه تعریف و تمجید از بزها و گوسفندها می کند تعبیرش چه میشود لطفا بفرمایید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب بز با گوسفند متفاوت است و از این رو این خواب دو چیز را به شما نشان می دهد که ممکن است به معنای رزقی به همراه زحمت بسیار زیاد باشد که دیگران هم از ان اگاه هستند و شما باید به ان دست بزنید.
   سربلند و پیروز باشید

 42. فرهاد

  با سلام من خواب دیدم ۲ تا گوسفند را با ماشین زیر آوردم صاحبش فورا اونا رو حلال کرد .تعبیرش چیه؟؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب هم ممکن است خیر باشد و هم نه. از طرفی می تواند نشان از ان باشد که رزق کسی را می برید که باید ایشان از ان بگذرد و از طرفی هم می تواند نشان از ترسی از رانندگی باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 43. سعید

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم در بیشه زاری به همراه خانواده برای پیک نیک نشسته بودیم که ناگهان یک گله شیر نر و ماده به یک گله گوسفند که میخواستن از برکه آب بخورند حمله کرده و همه رو تیکه پاره کردند ولی گوشت اونهارو نخوردن و به هرکسی مه جلوشون بود بی هدف حمله میکردن و ما بالای درخت قایم شدیم بعد رفتن اونها رفتم دیدم گوسفندها خیلی خوب و فربه بودن و از داخل برکه یدفه اسب آبی و فیل میومدن بیرون و یک تیکه ازینهارو با خودشون میبردن با خودم میگفتم مگه فیل هم گوشت میخوره؟
  ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب ممکن است به این معنا باشد که در اینده دشمنی در برابر دیدگان شما ظلمی روا خواهد داشت که ممکن است به شما هم باشد و از شما مالی را می برد.
   سربلند و پیروز باشید

 44. آزاده

  سلام خسته نباشید . خواب دیدم . داخل حیاط نشسته بودم و به مرغ و خروسها که داشتن گندم می خوردن نگاه میکردم که دیم یه گوسفند آمد طرف ام و زانو زد و نشست و سرش را گذاشت روی پام .‌بهش گفتم گرسنه ای ؟ و یه مقدار گندم از مرغ ها گرفتم بهش دادم و خورد . سرم را برگرداندم که باز از زمین گندم بر دارم بهش بدم که دیدم تبدیل به گاو شده ، تعجب کردم ولی باز برای سیر کردنش یه مشت گندم برداشتم بهش دادم خورد ، باز حس گردم گرسنه هست ، برگشتم گندم بر دارم و بهش بدم که دیدم تبدیل به شتر شده .خیلی تعجب کردم ولی خیلی شتر رام و مهربونی بود . و بعد از خوردن سرش را روی زانوی پام گذاشته بود . این خواب را بعد از نماز صبح دیدم . ممنون میشم تعبیرش را بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما بسیار خیر است و نشان از زیاد شدن روزی برای شما بر اساس تعابیر خواب می تواند داشته باشد که به دست خودتاان افزوده خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 45. iQ

  سلام
  من خواب دیدم که باسرعت داشتم رد میدویدم که برم جایی وچون عجله دارم از روی یک گله گوسفند فربه وکشیده (قهوه ای رنگ)میپریدم ولی وسط راه یادم میفته که اصلا مقصداصلیمو رد کردم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است اشتغال شما به کاری رانشان دهد که پایانی مشخص ندارد و به همین علت رزق هایی در این مسیر از دست خواهید داد. در شیوه ی خود تجدید نظر کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 46. امید

  من خواب دیدم سوله هایی دارم مثل کلنی زنبور بسیار بزرگ هر کدوم تو هر سوله هزاران گوسفند بود و همه چاق و شیر ده که مشغول خوردن غذا بودن به صورت منظم هر کدوم تو جایگاه خودشون، مثل گوسفند داری های مدرن تو خارج که میله بندی هستش همشون چاق و شیرده ، و هزاران هزار سوله بود و همه مال م بود و من برای سرکشی از اونا و کارگرا اومده بودم ،تا چشم کار می‌کرد سوله های عظیم و بی‌انتها بود که پر از گوسفندان سفید و چاق و درشت بود و هزاران کارگر که اونجا کار میکردن از شیر دوشی گرفته تا پرورش بره های کوچیک تازه به دنیا اومده و چیزی که جالب بود همه بره ها دوقولو و کنار هم تو گارد جدا جدا تو سوله ها پیش هزاران جفت بره دیگه بودن و نظم خاصی داشتن ،هم مکانشون هم خودشون و من هم خوشحال بودم انگار اینها بچه های من بودن همشون همچین حسی بهشون داشتم و همه سالم و سلامت بعد خوردن غذا با صدای خاص از مت تشکر میکردن و خوشحال بودن ،تا حالا همچین خوابی ندیده بودم .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب دیدن گوسفند به خیر امده است و اینکه در خواب شما تعداد آن ها بسیار زیاد بوده است هم بسیار خیر است و می تواند نشانه ای از رزقی عظیم در اینده باشد و از این رو بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 47. سلطانی

  سلام خسته نباشید اگر میشه خواب من رو تعبیر کنید پدر ودایی من پارسال فوت کردن چند روز پیش خواب دیدم که من یه خونه خیلی بزرگ ویلای دارم با حیاط بزرگ وقتی وارد حیاط شدم یه گله بزرگ گوسفند دیدم که پدر وداییم مسول چوپانی ورسیدگی به اونها بودن وقتی پرسیدم این گوسفندا مال کیه پیش شما چه میکنه گفتند این گله برای امام رضاست ما باید اینهارو ببریم به آستان قدس رضوی تحویل بدیم یکی از آشناهامون یکی از اونهارو دزدید سر برید وقتی اعتراض کردم چرا گفت خانواده ام گشنه اند واز سر اجبار گفتم میگفای واجازه میگرفتی اینا برای امام رضاست حتما میتونستن یکیشو به تو ببخشن الان تو گناه دزدی و داری واین بیچاره ها امانت داری بدی به حساب میان وچیزی که تو برای خانواده ات بردی حروم محسوب میشه ازروزی که این خوابو دیدم ذهنم بهم ریخته

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی بسیار عجیب دیده اید و می تواند به این معنا باشد که باید خیراتی دهید که برای امامان باشد اما این را ببدانید که اگر کسی در نزدیکی شما نیازمند است بر او واجب تر است.
   سربلند و پیروز باشید

 48. حسین

  سلام من خواب دیدم از روستا اقوام یک گوسفند میوه ویک پرس غذا به خانواده ما دادند تا من ببرم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است و در تعبیر خواب گرفتن گوسفند امده است که می تواند نشان از رسیدن به خیر مادی باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 49. فاطمه عليز

  سلام من خواب دیدم ک یک فیلمی از دوستان رو میبینم یه دشتسرسبز پراز گل بنفش یه درخت بید مجنون هم بود زیر درخت پر از گوسفند که داشتن میچریدن ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر و برکت دارد و اینکه شما از نعمت های الهی و خیر برکت و شمال شما خواهد شد که مایعه برکت و عاقبت به خیری شما است و نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 50. Zeinab pordel

  سلام من خواب دیدم برای گوسفندان دارم خوارک می ریزم بعد میرم برای گاو هم خوراک بریزم که یه دفعه یادم میاد که شیرش و ندوشیدم برمی‌گردم که خوراک و بزارم بیرون طویله یه دفعه گاو دنبالم می کنه تا از خوراک ظرف و بخوره منم فرار می کنم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر و برکت فراوان است و اینکه باید حواستان به سرمایتان باشد که آن را به حال خود رها نکنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 51. زخرا

  سلام
  من خواب دیدم چندتا گوسفند دیدم روی کوه که بدون پشم و پوست بودن ولی زنده بودن و در حال چرا بودن و علف میخوردن
  حتی فکر میکنم سر هم نداشتن ولی دقیق یادم نیست
  توروخدا بگین تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب نشان بر ضرر مالی است و باید بیشتر مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 52. علی

  سلام
  من خواب دیدم در قبرستان شهرمون با چن تا از اعضای فامیل نشسته بودم که یک گله گوسفند اومد از اونجا رد شد، یکی از گوسفندا رو سگ گرفت و پاره کرد، گوسفند دو قسمت شده بود و داشت جون میکند، ولی هیچ خونی نبود
  سگ هم مشغول خوردن گوسفند بود..ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر خوبی نیست و بر این تعبیر است که شما مال حلالی دارید که دشمن به آن ضرر خواهد رساند و نیک نیست صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 53. zeinab

  سلام من باردارم دیشب خواب دیدم یه گله گوسفند توصحرا بودن ک من اونارومیبردم که رفتیم به خانه خدا قشنگ خانه خداروهم توخوابم دیدم میشه واسم تعبیرش کنین فکرمودرگیرکرده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن است که شما مال و اموال با خیر و برکت به دستتان خواهد رسیو و اینکه به حج رفتن نشان بر مراد گرفتن است و این که اگر قرض بار باشید قرضتان ادا شود اگر بیمار باشید شفا یابید و هر چه نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 54. زهرا

  سلام مادر من برای من چندین و چند بار خواب دیدن که من یه گله گوسفند دارم که اونا رو گم کردم و همش دارم دنبالشون میگردم و پیداشون نمیکنم و گوسفندان فربه هم بودن لطفا تعبیرش رو بفرمایید چون این خواب چندین بار تکرار شده ممنونم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما آمده است که نشان بر این دارد که خیری به شما خواهد رسید که شما آن را به شکلی از دست خواهید دارد و تکرار آن نشان از ترس مادرتان است.
   سربلند و پیروز باشید.

 55. معصومه مهدیان

  خواستم اگه میشه خواب منم تعبیر کنید
  خواب دیدم تو حیاط مادرم اینا یه گله گوسفند هست ک یهو یه گاو سیاه به سمتشون حمله کرد و گوسفندا فرار کردن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خیر است و اینکه نشان از مال و منفعتی عظیم دارد که به خانواده شما وارد خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 56. بهنام

  سلام
  من خواب دیدم تو یه خونه ی جدید هستم در باز بود گوسفندا داشتن داخل خونه میومدن که گفتم هنوز زوده واسه چی از الان میاین برید علف اینا بخورید بعدا میاین،،،
  ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر و برکتی حلال دارد و اینکه احتمالا مال و ثروت و دولت شما افزوده خواهد شد که این مال باعث منفعت و سود است برای شما.
   سربلند و پیروز باشید.

 57. zahra

  خواب دیدم توماشین نشستم یهو ی گربه طوسی رنگ ک ی پرنده تو دستش داشت از پشت صندلی های عقب دراومد اومدم شیشه رو بدم پایین که گربه بره بیرون ی گله گوسفند اومدن طرفم ک خواستم شیشه رو بکشم بالا که گوسفندا نیان تو ماشین (آخه ی حالت تهاجمی داشتن) گربه موهامو کشید و ی چنگ ب دستم زد
  من چون فوبیای حیوانات دارم از خواب پریدم مدتیه کلا حال خوشی ندارم همیشه ناراحتی و غصه
  ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اول که گربه است نشان بر فردی فریبکار است که شما را مورد اذیت قرار خواهد داد و به هر روشی نیت به فری شما را با چرب زبانی و خوش رویی و.. دارد و اینکه باید مراقب باشید و می‌تواند زن باشد. و اینکه گوسفند به درفتان آمده است نیک است و نشان بر مال و دولت دارد که مایه سود و منفعت است و خیر است. به خداوند توکل کنید و امیدتان را از دست ندهید که او رحمان و رحیم است.
   سربلند و پیروز باشید.

 58. مریم

  با سلام و احترام
  خواب دیدم تعداد زیادی گوسفند و بز ،چاق و چله از یه ظرف بزرگ که داخل ظرف شیر بود دارن شیر میخورن ولی گوسفند وبزها مال کس دیگه ای بود . لطفا تعبیر کنید با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که گوسفند نشان بر مال حلال است و اینکه به معنی خیربرکت است کە بە شما خوەد رسید از زحمت وتلاش خودتانکه حلال است.
   سربلند و پیروز باشید.

 59. سایتتون عالیه

  سلام
  من در خواب دیدم که در جای بلندی ایستاده ام و از بالا گله ای بزرگ از. گوسفندان را دیدم که در باغی بزرگ مشغول چرا بودند که در همین حین بمبی را آزمایش کردند که من صدا یا دودی از آن ندیدم فقط موج آن را دیدم که به گله گوسفندان خورد و همه آنها افتادند و مردند و من از ایت قضیه ناراحت شدم.
  می خواستم اگه امکان داره تعبیر بفرمایید.ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی دارد و بر این تعبیر است مالی حلال و زلاله در پی آن زحمت کشیده اید ضرری آن را در بر خواهد گرفت که نیک نیست و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 60. امین

  با سلام
  خواب دیدم که گله گوشفند را نزدیک خودم دیدم ، نزدیک این گله شدم یه قوچ مشکی به من حمله کرد ولی من جاخالی میدادم که به من نخوره بعد رفتم پیش چوپان بهش کفتم شیر بز میخام شیر بز رو خریدم ازش بعد رفتم خونمون که شیرو بخورم که بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر خیر دارد و اینکه به زودی نعمتی به شما خواهد رسیم که خودتان از آن منفعت متمتع خواهید شد و اطرافیانتان را هم از خیر آن سود خواهند یرد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 61. Mohammad

  سلام
  من طی این چند روز اخیر سه بار خواب گوسفند دیدم
  اول دیدم که چنتا از گوسفندا رو میخام بفروشم به یه نفر
  دومین بار دیدم که گوسفندامون توی مزرعه گندم دارن میچرن و چنتاشون هم دارن جفت گیری میکنن
  سومین بار هم دیدم کی چنتا از گوسفندای من رفتن قاطی گوسفندای همسایه شدن که بعدش جدا کرددیم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر شما در عالم واقعیت گوسفند دارید نشان بر نگرانی شما بر آنها است و اگر غیر از آن است نشان از خیر و برکت است و مال حلالی که منبع سود و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 62. معصومه

  سلام من خواب دیدم تو خواب جایی هستم که از خواب بیدارم میشم که متوجه میشم چند تا تشک پهنه بعد میبینم روی یه کوه یا بلندی هستم که از بلندی دارم یه گله پر از گوسفندای کوچک سفید یا بره هستن دقیق نمیدونم دارم تماشا میکنم که وقتی بالای کوه جلوتر میرم یه دونه بره سفید نزدیکم هسنش اونو با دستم پشم میگیرم یا نوازش میدم ولی حس اینکه از پشمش تمیز نبود از مدفوعش یه خورده رو پشماش بود حس چندش بهم دست داد و از خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر این معنی است که همسرتان برای شما آرامش و را با زحمت خود فراهم خواهد کرد و اینکه خیر و منفعت زندگی شما را فرا خواهد گرفت و در این بین احتمالا از یک ضرر مالی بسیار ناچیز ناراحت خواهید شد که ماندگار نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 63. Atena

  سلام خواب دیدم که توی یه جایی شبیه مزعه گندم هستم و یه گله خیلی بزرگ از گوسفند های خیلی چاق به صورت دایره ای حرکت می کردند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که به شما مال حلالی خواهد رسید و برای شما به عنوان سرمایه ای که از آن سود به دست آورید خواهد بود و گندم هم تعبیر به مال حلال است که به زحمت به دست خواهد آمد.
   سربلند و پیروز باشید.

 64. طیبه قنبری

  خواب دیدم واسه ثبت نام پسرم به مدرسه رفتم وقتی داخل حیاط مدرسه شدم یه گله گوسفند اونجا بود ک سه تا قوچ بزرگ تو حیاط مدرسه بود ک یکی ازقوچ ها به رفیقم حمله کرد یکیشم اومد سمت من میخاست منو بزنه.تعبیرش چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما که گوسفند نشان بر خیر و منفعت داردو نشان از مال است و اینکه قوچ به شما حمله کرده احتمالا بر این معنی است که ضرری را متحمل خواهید شد اما سریعا قابل رفع است .
   سربلند و پیروز باشید .

 65. مهرداد

  سلام، من خواب دیدم با چند نفر دیگه توی جنگلی هستیم و داریم قدم میزنیم و من دارم برای اونها چیزهایی رو تعریف میکنم که یهو یه گله گوسفند محاصره‌مون میکنن و شروع می‌کنن به گاز گرفتن پشت‌مون، ما سعی می‌کنیم بزنیمشون و دورشون کنیم که چوپان بهمون میگه این کار رو نکنید، بدتر میشه. ما هم همینطور آروم به مسیرمون ادامه می‌دهیم درحالیکه دستمون رو‌ پشتمون گذاشتیم تا مانع گاز گرفتن گوسفندها بشیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان بر خیر و منفعت است و اینکه گوسفند در خواب نشان بر مال حلال است و خیر است و اینکه احتمالا بز مال حلال شما اسیبی وارد شود که افراد حمایت چی شما این اجازه را نخواهند داد.
   سربلند و پیروز باشید.

 66. فردخت

  سلام
  خواب دیدم با همسرم توی دشت یک گله اسب دیدیم ک توش یدونه اسب زرد خیلی خوشگل بود رفتم سمتش نوازشش کردم میگفتم برا کیه چفدر قشنگن گفت همششون برا منن اینم ک دوسش داری برا تو داشتم اسب نوازش میکردم ک دیدم یک گله خیلییی بزرگ گوسفند از بالا دست اومدن سمتمون دور و برمون کاملا پر شد ک اصلا زمین معلوم نبود تو خواب شوهرم میگفت گلمون از چرا برگشتن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است و به این معنا برای شما می تواند باشد که اینده ای بسیار خیر برای شما و همسرتان در انتظار است و اصلا نباید از بابت آن نگران باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 67. امیر علی

  در خواب دیدم که پدرم به من بزغاله ای چاغ وسبز رنگ داد لطفا تعبیرش کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که بزغاله در خواب خیر است اما اشاره ای به آن دارد که در کارهایی که سستی می کنید خیری برای شما نهفته است و از این رو این خواب اشاره ای به آن موضوع دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 68. علی

  با سلام و عرض ادب خدمت شما
  من خواب دیدم اینقدر گوسفند زیاد دارم که طویله های بابام پر شد و مابقی گوسفندها رو بردم طویله پدرخانمم اونجا هم پر شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی و خوبی دارد و اینکه به این صورت است که بر شما مال حلال خواهد رسید و یا به دست خواهید اورد که باعث سرمایه شما خواهد شد و از ان منفت و سود به دست خواهید اورد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 69. Hosrin0359

  سلام من خواب دیدم که گوسفند داره پیراهنم رو میخوره بعدشم میخواست انگشتمو بجوه که من نذاشتم .ازگوسفند رد شدم یه گاو حنایی بود که من میبوسیدمش اونم بامن‌کاری نداشت ولی انگار گوسفند در پی من بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی دارد و اینکه گوسفند در خواب نشان بر خیر و نیکی است و اینکه مال حلالی به شما خواهد رسید اما مراقب باشید که مال حلالتان اسیبی نپیند و گاو هم نشان بر مال حلال و خیر و برکت بزرگ است.
   سربلند و پیروز باشید.

 70. فاطمه

  خواب دیدم ی گله گوسفند رو کوه دارن میچرن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که نشان از خیری برای شما و خبری خوش در اینده دارد و بسیار خوب و نیکو است.
   سربلندو پیروز باشید

 71. مرضیه

  سلام .خواب دیدم ک تو یه کوچه شب هنگام یع گوسفند سفید و خیلی بزرگی نشسته بود ولی وقتی منو دوستم جلو تر رفتیم به دوستم حمله کرد خیلی وحشی بود منم داد زدم و کمک خواستم یع کارگاه کنارمون بود که چنتا مرد اومدن کمک ولی نمیتونستن از پس گوسفند بربیان به مام میگفتن فرار کنین

  • یاسین صداقت

   باسلام
   در تعبیر خواب امده است که دیدن گوسفند در خواب خیر است و اینکه شما در خواب خود گوسفندی دیده اید که به شما حمله ککرده است برای شما خیر نخواهد بود و نشان از ان می تواند داشته باشد که رزقی و روزی از شما دور خواهد شد و از این رو باید بسیار آگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 72. کوثر

  با سلام
  خواب دیدم که دور ورم یه عالمه گوسفند جمع شده ان؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به معنی مال و اموالی است که شما را فرا گرفت و اینکه نشان بر خیر است .
   سربلند و پیروز باشید .

 73. سحر

  سلام تو خواب دیدم به یه مردی کمک میکردم و گله گوسفندشو برایه چرا میبردم و گله هم که یه سری از گوسفندها پخش شده بود وقتی میدیدن منو میومدن دنبالم و اون مرد ازم تعریف میکرد یکدفعه به یه راه باریک رسیدیم و یه گله دیگه از روبرو به سمته من دویدن و من خیلی ترسیدم و بعد اون مرد کمک کرد و با سرعت منو از لای گله به جلو برد و بعد گله روبرو رو مهار شد و ایست کرد و گله خودمون هم برایه اینکه با اینکی گله قاطی نشه پشته حصار نگه داشتیم تا اون گله بره و بعد گله خودمونو ببریم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر دارد که شما مسولیت مال و اموالی را بر عهده خواهید گرفت که خیر است و در مسیر پیشرفتتان با موانعی خوبی باز برخورد خواهید کرد که فردی حمایتگر شما را راهنمایی خواهد نمود خواب شما بسیار نیکو است.
   سربلند و پیروز باشید.

 74. ریحانه

  سلام ! من خواب دیدم یه گله گوسفند دارم تو دشت میچرونم بعد دیدم پسری که دوسش دارم اونجاست منتظره هم دیگه رو ببینیم بعد دیدم یه ماشین داره میاد به پسری که دوسش دارم میگم برو الان میبیننت بعد دیدم اون ناراحت شده ازم و باناراحتی داره میاد سمتم ولی طوری میاد که بقیه فک کنن من رو نمیشناسه بعد دیدم یه همونجا گوسفندارو نگه داشتم یه چادر سفید سرمه دارم سیب زمینی پوست می کنم. بعد همین که اون پسر اومد من بلند شدم رفتم خودم رو بخ کاری مشغول کردم که رو به روش نباشم ……. لطفا تعبیرش رو بگین ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما داری آلمان های خاسی است که آنها را تعبیر می‌توان کرد. به گفته معبران گوسفند و گله و حکم شما در خواب چوپان بودن نشان بر این دارد که شما در آینده زندگی خوتان را به دست خواهید گرفت و بر مسائل زندگیتان مدیریت خواهید کرد و اینکه نشان بر مال و ثروت هم دارد که خیر است و چادر سفید به تعبیر معبران نشان از ازدواج و عاقبت به خیری و سفید بختی است برای شما و اینکه طرفتان از شما ناراحت شده احتمالا شخصی بین شما بدگویی خواهد کرد که باعث ناراحتیت آن خواهد شد که رفع خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 75. هادی رسولی

  عالی

 76. زهرا

  سلام
  خواب دیدم که پدرم که به رحمت خدا رفته گله زیادی گوسفند و گاو دارد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیری است که به شما خواهد رسید و نشان از مال حلال و منفتی بزرگ دارد و اینکه شما در اینده زندگیتان را اداره خواهید کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 77. فرشته

  سلام .خواب یه گله گوسفتد بزرگ داریم که توش بزومیش هم هست ..ولی گوسفندانی دیدم که داشتن گوسفند زنده دیگه ای رو میخوردن من درخواب فکرمیکردم که تشنگی و گرسنگی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر مال و اموال شما است که خیر است و برکت و بسیار نیک و اینکه خوابتان به شما هشدار خواهد داد که مال و اموالتان را به حال خود رها نسازید و بر آنها مدیریت بفرماید تا از دست ندهید و متحمل ضرر مالی نشوید.
   سربلند و پیروز باشید.

 78. میترا

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم توی حیاط پدربزرگم که قبلا توروستا سکونت داشتند ولی الان ازدنیا رفتند گوسفندای زیادی هس منم بین اون گوسفندا وایسادم بعد یه گوسفند بدون سردیدم که اینور اونور میره وحتی خونریزی ام نداره بعدش رفتم جلو تر سرگوسفند ودیدم که افتاده روزمین ولی اصلا خونریزی نداشت فقط جداشده بود گوسفندم بدون سر میتونست حرکت کنه خوب…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر اموالی است که از ایشان به جا مانده و احتمالا این خواب نشان بر این دارد که بر این اموال سرپرستی و مدیریتی وجود ندارد و اینکه یک ضرری کوچک در آینده این اموال وارد می‌شود که زود برطرف خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 79. راضیه

  سلام من خواب دیدم گوسفندا دارن از بالکن خونمون میان بالا و میخوان از در بالکن وارد بشن داخل خونه بیان البته کنارشون یه اسب کوچیک که اندازه گوسفندا بود هم وجود داشت رنگشم مشکی بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب گوسفند به گفته معبران نشان از مال حلال است که به دست خواهید آورد و خیر و برکت است و اینکه اسب هم نشان به مقام و منزلت شما است.
   سربلند و پیروز باشید.

 80. علی اصغر

  سلام
  ممنون از خدمات خوب سایت
  من در خواب دیدم از شهر به روستا می روم در اطراف خانه مادر بزرگم هستم که با دو تا بچه گوسفند داشتم بازی می کردم موقع رفتن می خاستم بدم ولی آن ها همراهم می آمدند خلاصه آن ها را به خانه مادر بزرگم که الان هم مرده و خانه آنها را چند ماهی میشه ندیدم بردم باز خواستم برگردم جلوی راه یک بچه گوسفند جدید دیدم و صدای در خانه هم آمد و دوباره آن گوسفندان دنبالم آمدند
  ممنون از وقتی که گذاشتید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب گوسفند به تعبیر معبران نشان از مال و اموال است و اینکه خیر است و شما را منفعتی فرا خ اهد گرفت که نشان بر زیاد شدن دارد. و بر شما حلال است.
   سربلند و پیروز باشید.

 81. پپپ

  سلام من خواب دیدیم یه ببر خییلی بزرگ همش دنبال منه و منم ازش فرار میکنم بعد رفتم قایم شدم تو یه اتاقی که درش خراب بود بعد اون ببره میخواست به زور بیاد داخل که دیدم پدرم اونو گرفته خابونده زمین و دیگه خییلی ضعیف شده و به کسی نمیتونه آسیب برسونه لطفا تعبیر این خوابم و اون یکی خوابم که الان یک هفته هست واستون فرستادم رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دوست عزیز خواب دیگری در سایت ثبت نشده است لطفا صبور باشید و از الفاظ رکیک خود داری فرمایید به علت حجم ترافیک جوابدهی با تاخیر صورت گرفته است .
   ممنونیم از همراهی شما
   تعبیر خواب ببر به گفته معبران نشان بر این دارد که ببر در خواب، دشمنی قوی و بزرگ و در عین حال، مهربان و با گذشت است که شما به هیچ وجه توان مقابله و رویارویی با او را ندارید. اگر این دشمن بر شما چیره شود، بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.تعبیر خواب ببر می‌تواند نمادی از شخصیت درونی شما یا خطری قریب الوقوع باشد که به زودی در معرض آن قرار می‌گیرید. شاید منتظر رویدادی ناخوشایند هستید و به دنبال پیدا کردن راه هایی برای مدیریت کردن آن اوضاع می‌شد. این اتفاق احتمالی شما را شدیدا مضطرب و نگران کرده است تا جایی که شما این احساس را با خود به خواب می‌برید و انعکاس آن را در خواب خود نیز تجربه می‌کنید. بهتر است اجازه دهید تا هرچیزی که قرار است اتفاق بیفتد رخ بدهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که در مورد چیزی اجتناب ناپذیر تا این اندازه نگران و مضطرب باشید. و اینکه پدرتان در برابر ناملایمت های روزمره و دشمنانتان از شما حمایت خواهند کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 82. میثم

  سلام. من در خواب دیدم که یه گله گوسفند میخواستم یه گوسفندو بگیرم همش از دستم میپرید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران گوسفند نشان بر مالی است که خیر است و منفتی نیک دارد و اینکه شما باید تلاشبیشتری برای به دست اوردن ان بکنید .
   سربلند و پیروز باشید .

 83. مهدی

  سلام در خواب دیدم که گله ی گوسفندمان را دزد برده است تعبیر چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما ضرر مالی در پیش رو دارید و باید اگاهانه عمل کنید .
   سربلند و پیروز باشید .

 84. فائزه

  سلام من خواب دیدم ی گله خوک ازته دره انگارگردوخاک کردن ترسیدم اما وقتی رفتم جلودیدم گله گوسفندا اونجامیچرن تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که به این صورت قابل تعبیر است که شما در اینده نه چندان دور پیشنهادی خواهید داشت که در ظاهر عملی غیر شرعی و حرام است و خیری که از ان به شما می رسد حلال نیست اما پس از مدتی خواهید فهمید که این مال برای شما خیر است و حلال است.
   سربلندو پیروز باشید

 85. زهرا

  سلام خواب دیدم پدرم که فوت شده اومده و ی عالمه گوسفند داره میچرونه ک چاق بشن بعد ازش پرسبدم میخوای چیکار گف میخوام ی مهمونی بگیرم ی چلو گوشت بدم بعد گوسفندارو بردیم خونه گف من دیگ نمیتونم بیام بقیش رو میسپارم به تو و خیلیم خوشحال بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک است و نشان بر این دارد که شما از پدرتان اموالی به شما خواهد رسید که بر انها مدیریت خواهید کرد و اینکه در این امور بسیار خوب عمل خواهید کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 86. میلاد

  با سلام در خواب دیدم 10 گوسفند چاق 10 تا گوسفند لاغر را میخوردند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که ممکن است در اینده ی نه چندان دور مجبور شوید که از مالی از خودتان دست بکشید تا به مالی بسیار بزرگتر برسید واین برای شما خیر است اگر بدانید که کی باید این کار را انجام دهید و تشخیص درستی داشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 87. مهران

  با سلام
  من خواب دیدم تو سرمای زمستان و بارش برف سنگین دسته عزاداری زنجیر میزنه و یه گله از گوسفندان و شتر و سگ درحال چرا هستن و برف روی اونها نشسته و یک گوسفند و یک سگ کنار هم بستن و صاحب گوسفند امد اون را ببر من و مادرم سعی در خرید اون قوچ داشتیم ولی قیمت خیلی بالایی گفت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب برای شما نشان از ضرری نست و اینکه منفعتی هم در ان نیست . اما برف به فصل خود نشان از برکت دارد وه به فصل های دیگر نشان بر ناراحتی است که به سرعن اب شدن برف رفع خواهد شد .
   سربلند و پیروز باشید .

 88. ریحان

  سلام من خواب دیدم که رو یه تپه هستم و گله گوسفند پایین تپه بودن کنار ی جوی اب ته گله یه کره بز یا نمیدونم بره انگار منتظر من بود ک بیام….تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید خدمت شما عرض کنم که به این صورت می تواند دارای معنی باشد که شما در اینده خیری به دست خواهید اورد و یک شرط برای ان است که تنبلی و سستی را باید کنار بگذارید.
   تعبیر خواب بُز
   سربلند و پیروز باشید

 89. نگین

  سلام .من خواب دیدم که در مسجد روستای پدریم نشسته بودیم و گله زیاادی گوسفند داشت میومد که من دیدم سه تا قوچ داره ترسیدم فرار کردم اما همه بهم گفتن که فرار نکن .بعد یکیشون افتاد دنبالم و من همش فرار میکردم .اخر سرم تونستن خودمو ب خونه برسونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که ممکن است به این صورت تعبیر یابد که در اینده شما خیری را در دسترس خواهید داشت اما از آن غافل خواهید بود و باید بسیار اگاه باشید که این موقعیت از دست رود.
   سربلند و پیروز باشید

 90. مجتبی

  سلام احترام من شب جمعه 6صبح خخاب دیدم ی یک محلی هستم ولی ی گله گسفند و چند گاو و چند سگ در ان بود و ان گاه من با چوپان صحبت کردم و رفتم در حال رفتن یهووی گله رم کرد و همه ب سی سمتی فرار کردن چند گاو ب داخله رودخانه افتادن و گوسفندان ب ی سمت رو ب فرار بعد سکهای گله ی لحضه ب سمت من امدن و یهووی انها هم ب دنبال گوسفندان رفتن و چوپان هم داخل اب افتاد ممنون میشم اگه بگید چ تعیبیری داره با تشگر فراوان

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان نیکی ندارد و اگر اینهای که گفته اید برای شما باشند در این خواب بسیار بد است و نشان بر ضرر مالی دارد و اما از برای شما نباشند شما نظاره گر بوده اید در واقعیت هم همین خواهد شد که شما نظاره گره ضرر مالی و جانی شخصی خواهید شد که برای دفع بلا صدقه بدهید .
   سربلند و پیروز باشید .

 91. اعظم

  سلام.
  خواب دیدم همسرم چند عدد گوسفند دارد و من از او طلب یک گوسفند کردم جهت قربانی کردن.البته هیچ گوسفندی در خواب ندیدم.لطفا بگید تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بسیار خیر است و به این معنا می تواند باشد که در اینده ی نه چندان دور شما از ایشان کار خیری طلب خواهید کرد که سعادت را برای شما به ارمغان خواهد اورد و از این رو بسیار نیکو است.
   انشالله که ایشان هم پذیرای ان باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 92. محمد امیری

  باسلام
  من درخواب دیدم درروستایی هستم که پدرم در آنجا بزرگ شده ودر حال حاضر هم در آنجا سکونت دارند گله ی گوسفندی هستند که روی تپه ای جمع شده اند ودارند یکی یکی از تپه می‌افتتد پایین،وبعد از افتادن یه سری از گوسفندان به پایین،گوسفندان همدیگر رو با دهن میگرفتند که چوپان آنهارو با هم بکشد بالا،ودر نهایت همه ی آنها به کمک هم و چوپان به سمت بالا رفتند و این در حالی بود که پدرم کنار من ایستاده بود و پایین تپه هم رودخانه ی کم آبی بود که گوسفندان داخل آب میافتادند، وچند تای از گوسفندان از آب گذشتند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است اشاره ای به این باشد که شما خیری در زندگیتان دارید که قاعدتا با ان روستا بی ارتباط نیست و نسبت به این موضوع بی اهمیت هستید و این باعث ان شده است که این خواب را به این صورت ببینید و حتما باید در زندگیتان تجدید نظر کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 93. مینا

  سلام،من بعد از نماز صبح خواب دیدم از طویله ی یکی از کسانی که می شناختم یک گله گوسفند بیرون اومد بعد از بیرون اومدن گوسفند ها نگاه کردم دیدم طویله خیلی نورانی است.ممنون میشم این خواب رو تعبیر کنید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که ان فرد مال و اموالش از خیر و برکت مال حلال است و اینکه بر ان هم افزوده خواهد شد و اینکه بنای زندگی این شخص بر پاکی و حلال بودن بنا شده است و این تعبیر نشان از این دارد که مالی بر ایشان خواهد رسید که بسیار زیادو نشان از برکت دارد و اینکه ایشان را از این امر اگاه کنید و بر زندگیشان یرای پا بر جا ماندن خیرشان نذر و صدقه به گرفتاران روا بدارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 94. باران

  سلام من در خواب دیدم که یک گله گوسفند در حال چرا بودند
  ناگهان یکی از گوسفندان از گله جدا شده و به بالکن ما آمده بود اما من در فکر خودم خاستم گوسفندروقربانی کنیم اما یادم افتاد که مال ما نیست و باید به صاحبش پس بدیم من چوپان گله روصدازدم ولی گوسفند از بس خودش روبه درودیوار زد که افتاد ولی نفس میکشید تاچوپان آمد و گوسفند را با طناب پایین کشید گوسفند بلندشدولی چوپان گفت زود یه چاقو بدید سرگوسفد رو ببرم داره میمیر ه وگرنه گوشتش مردار میشه منم دویدم و چاقو رو دادم وگوسفند قربانی شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران خوابی نیک است که قربانی کردن حلال گوشت نشان از مال و منفتی است که به شما میرسد و اینکه در خواب نگذاشتید گوشت ان مردار شود تعبیر بر این دارد که ضرری به شما نخواهد رسید و نشان بر نیکی است .
   سربلند و پیروز باشید .

 95. علیرضا

  سلام خسته نباشید امروز19 رمضان سال 1441 قمری ساعت8 و4دقیقه صبحه من خواب دیدم یه گوسفند نر(قوچ)دارم من داخل آشپزخونه بودم و گوسفند نر داخل پذیرایی میخواست بیادداخل که منوشاخ بزنه منم راهش نمیدادم هی درو باز میکرد بیادداخل منم میبستم که اخرش هم اومد داخل اشپزخونه ولی شاخم نزد داخل اشپزخونه وقتی برگشتم دیدم یه بُز ماده دارم که4تا بچه کوچیک داره که داخل آشپزخونه بسته شده و بُزغاله هاش هم داشتن کنارش بازی میکردن
  خیلی ممنون تعبیر این خوابم روبگیدممنون میشم یاعلی مدد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب این خواب به این صورت میتواند تعبیر گردد که در تعابیر خواب تفاوت بین بز و گوسفندد در این است که برای خیری که از گوسفند می رسد زحمتی نیاز نیست اما برای خیری که از بز برای شما می رسد باید زحمت زیادی بکیشد.
   از این رو ممکن است این خواب به این صورت تبعیر گردد که شما را نعمتی داده شده است که در ان فقط زحمت شما مورد اهمیت است و هرچه بیشتر زحمت بکشید رسیدن به ان خیر برای شما ساده تر است.
   سربلند و پیروز باشید

 96. Mary

  با سلام
  من در خواب ديدم برادر همسرم ملك بزرگى در وسط يك كوهستان دارند و گله گوسفندى در حياط ما از دور نظاره گر بوديم ناگهان سيلى گل الود نيمه بيشتر ملك ايشان رو برد به همراه گوسفندان ولى اهل خانه اسيبى نديدند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک نیست ونشان از یک مشکل مالیکه در حال پیش امدن است دارد و اینکه سیل در بیداری نشان از نابودی دارد در خواب هم همین شکل است و برای ان شخص نشان از دست دادن مقداری از مال حلال ایشان است که به سختی جبران خواهد شد اما بر خانواد شان اسیبی نخواهد رسید و اینکه برای رفع بلا صدقه دهید. . نذری ادا کنید و ایشان را از این خواب اگاه کنید تا از بروز مشکل جلوگیری نمایند .
   سربلند و پیروز باشید

 97. Mnnnnnn

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم از خونهدای که شریک احساسیم اونجاس و با من دعوا کرده گوسفند و سگ بطرفم می آیند و من سعی میکنم اونارو از خودم دور کنم تو کوچه به گوسفندان سنگ میزدم بعضی وقتا سنگ کوچیک و بزرگ بود یا هم پیدا نمیشد و دنبال سنگ بودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این صورت میتواند باشد که از ایشان برای شما دوچیز حاصل خواهد شد.
   یک وفاداری که باید برای اثبات ان به خودتان تلاش بکنید و دوم خیری است که از ایشان به شما خواهد رسید ولی شما هردوی ان ها را به علت باورهای غلط رد خواهید کرد ولی باید بیشتر در ایشان تعمق کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 98. امیر

  سلام…خواب دیدم که دوتا گوسفند قربانی میکردیم که یکی از گوسفندها متعلق به پدر قصاب بود و یکی دیگر را از کشتارگاه خریداری کرده بودیم و گوسفند کشتارگاهی توی شکمش خیلی کاه و خوراکی بود و پدرم میگفت در خواب که گوسفند پدر قصاب بهتر است…گوسفند کشتارگاه خیلی سیرش کرده بودن تا وزنش زیاد بشه…تعبیرش چیه میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ممنون بابت توضیحات دقیقتان.از این رو این خواب باید بخش به بخش تعبیر شود ولی تعدادی از فرمایشاتی که داشتید بی تعبیرند و فقط صرفا برای شباهت ذهنی شما در خوابتان دیده شده اند.
   تعبیر این خواب ممکن است به این شکل باشد که شما باید برای ان مرحوم خیراتی بدهید ولی خودتان نیز از ان بی نصیب نخواهید بود زیرا در این خواب اشاره ای به این موضوع شده است که خیری برای شما در راه است اما منبع این خیر هنوز مشخص نیست و این به این صورت میتواند تعبیر یابد که انچه که برای ایشان خیرات دهید سبب شود که خیری از جانب انن مرحوم و خیری کمتر از جایی دیگر به شما برسد که بسیار نیکو است.
   در باب مکان نیز اهمیت ان چنان ندارد ولی اینکه پسر ان مرحوم در خواب شما قصاب بوده است ممکن است به این معنا باشد که ان مرحوم چشمی به شما دارد تا پسر خود برای این کار.
   انشالله که سراسر خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 99. آرمین

  من در خواب دیدم گوسفند مال یکی دیگه بود رفتم خانه گوسفند ها دیدم به من میزند چی تعثیری دارد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این معنا میتواند باشد که شما از خیر ان شخص بسیار بی بهره خواهید ماند و از ان شخص هیچ خیری به شما نخواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 100. Shahin

  سلام من خواب دیدم ک خانه پدر بزرگم هستم اما یک دفعه خواستم بیرون بروم گله ای خیلیییییی زیاد از گوسفندا وارد حیاط شدند و سعی داشتن وارد خونه بشن اما ما این اجازه رو نمیدادیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب ممکن است به این شکل باشد که خیری بر سر راه شما قرار خواهد گرفت اما از ان سر باز خواهید زد.پس بسیار هشیار باشید.
   سربلند و پیروز باشید

   • حسن

    سلام من خواب دیدم که یه نفرو همراهش یه گله گوسفنده سوار پراید کردم تا جای رسوندم‌پیاده کردم

    • یاسین صداقت

     با سلام
     تعبیر این خواب به عبارتی ممکن است به این شکل باشد که شما در اینده ی نه چندان دور در حق کسی که خیرش به شما می رسد خوبی می کنید که ممکن است سبب خیر خود شما نیز بشود.
     سربلند و پیروز باشید

 101. فاطمه

  در خواب با ماشین از میان گله گوسفند رد میشدیم که چند گوسفند زیر چرخ ماشین رفتندو با ماشین از روی آنها رد میشدیم که برای من بسیار ناراحت کننده بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب گوسفند نشان بر دولت و ثروت است و نشان از مال حلال و بسیار خیر و این که شما ان را از بین برده اید خیر نمیتواند باشد و باید صدقه داد و اینکه تعبیر خواب شما میتواند بر این باشد که از مالتان که حلال است بر شما احتمالا مقداری از دست بدهید و از دست دادن ان ناراحت خواهید شدو نشان از ضایع شدن روزی هم برای شما دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 102. زهرا

  سلام،من خواب دیدم به روستای خودمون رفتم و اونجا خیلیی سرسبز و قشنگه و من دارم توروستا میگردم براخودم ک ناگهان یکی میگه ازاین جاده نرو یه گله داره میاد و من ازدورگله رو دیدم ولی هرچی منتظرموندم نیوند جلوتررفتم گوسفندادن زیاد و بزرگ،جوجه اردک ها و مرغ ها و حلزون هاهم بودند ک صاحبشون نبود پیششون.و من میتونستم با گوسفندا حرف بزنم بهشون گفتم چرااینجایید یطوری بهم فهموندن که صاحبشون رفته چاقوبیاره تااینارو بکشه ولی من تلاش میکردم تا فراریشون بدم کل گله رو و گله هم بامن موافق بودن ک فرارکنن ازدست صاحبشون و من در حین فراری دادن گله گوسفندا و جوجه اردک و مرغ و حلزون و…ازخواب پریدم…اینم بگم یکی یا دوتا ازگوسفندا هرچنددقیقه ای به شکل مرد درمیومدن و باز به شکل گوسفندمیشدن و توهر دوتاحالت باهام حرف میزدن و اطرافوباهم بررسی میکردیم برای فرار

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است به این شکل تعبیر گردد که شما در کار شخصی دخالت خواهید کرد و سبب اخلال در روزی ایشان خواهید شد و این به خودی خود عملی خیر نیست ولی میتواند معنای خیر نیز داشته باشد زیرا که در این خواب شما به نفس خود فهمانده اید که عملی خیر میکند و ممکن است خیر و رزق ان شخصی که عرض کردم هم به واسطه ی راه صحیحی نباشد.
   از این روبسیار هشیار باشید که اولا به خطا در زندگی کسی دخالت نکنید و دوما برای خودتان مشکلی پیش نیاید.
   سربلند و پیروز باشد

 103. سعید مرادی

  سلام من خواب دیدم در ده خانواده پدریم و درخونه پدر بزرگم که الان فوت کرده هستم ،خونه که در بیداری یک حیاط داره در خواب من یک حیاط پشتی بزرگ هم داشت که پر از گوسفند بود که توی خواب به گمانم متعلق به من بوده اند در همون حیاط پشتی روی یه تپه با یه آلاچیق که روی تپه قرار داشت رفتم من زیر سایه آلاچیق رو به گوسفندان کردم از بین گله گوسفندان یه سگ زرد به من پارس کرد فریاد زدم سرش که ساکت شو وسگ ساکت شد بعد به خونه قبلی عموم که در بیداری در همون حیاط خونه پدربزرگم بود رفتم خونه مال من بود بعد با عموم تماس تصویری گرفتم باقی خواب یادم نیست امروز ۴ ،اردیبهشت و ۲۹شعبان ومن دیشب این خواب رو دیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما تعبیر خیری دارد و اینکه وجود گوسفند در ملک پدری نشان بر دولت و ثروت است و اینکه میمون و مبارک است. و خواب شما نشان از خیری می‌دهد که احتمالا از طرف خانواده پدری به شما میرسد که عزیز و مبارکاست که شما را خشنود و راضی می‌کند و اینکه خانه در خواب نشان آرامش و سعادت است و اینکه سگ زرد دیده اید نشان از وجود دشمنی در نزدیکی شماست که به شما آسیبی نمیرساند چون که از شما ترسی بر دل داردو همین امر باعث می‌شود که شما را اذیت نکند.
   سربلند و پیروز باشید.

 104. Sharif

  سلام یکی از دوستان مون خواب دیده
  که دخترش با گله از گوسفندان داره دور میشه از پیش شان
  تعبیرش را بفرمایید ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب ممکن است به این شکل باشد که دختر ایشان را خیری بسیار زیاد و برکتی خیر خواهد رسید که لازمه رسیدن به ان دور شدن از خانوده اش باشد .
   سربلند و پیروز باشید

 105. Ooooooo

  سلام من خاب دیدم جلوی در خونه ی پدرم هستم و کمی اون طرف تر یه تپه خاک کوچیک هست من وقتی خاستم برم تو خونه یه دفه دیدم یه گوسفند بزرگ سفید از زیر خاک بیرون اومد و به سمت من اومد تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب گوسفند بسیار نیک است و اینکه خیری به زودی احتمالا به شما میرسد که باعث خوشحالی و حلال مشکلات شما می‌شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 106. Dark

  سلام
  من خواب دیدم که به همراه 2 تا از خواهرانم به عطاری رفته و موقع بازگشتن به خانه گوسفندی دیدیم که ترازویی به پاهایش بسته شده و من به خواهر گفتم اون حتما گوسفند ماست برو ببین بعد روی گوسفند اسم مادرم نوشته شده بود که فوت شده است و خواهر دیگرم گفت این گوسفند چرا برای ما است؟ گفتم نذر مادرم است

  • یاسین صداقت

   با سلام
   از خوابی که دیده اید تعبیر آن بسیار روشن است و باید برای مادرتان خیراتی بدهید تا روحشان در آرامش باشد.
   سربلند و پیروز باشد.

 107. F

  سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم که یه گله گوسفند تو خونمون هست ازونجایی که من از همه حیوونا میترسم ازشون فرار میکردم ولی اونا همش دنبالم بودن هرجا میرفتم میومدن دنبالم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن ترس خود در خواب ملاکی برای تعبیر خواب نیست واین اهمیتی ندارد اما در خواب شما احتمالا نوید خیرو برکتی به شما داده شده است که انشالله بدان دست پیدا خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 108. سمانه

  سلام‌من خواب دیدم که با مادر وداداش کوچیکم تویه جاده هستیم داداشم داشت غذامیخورد یکهو دیدم یه شتر افتاده برزمین وداداشم نیست هرچی صداش زدم جواب نداد وشتر هم روی رمین افتاده بود نفهمیدم زنده بود یامرده حتی نفهمیدم ک شتر ب داداشم لگد زده باشه و اینک دیدم یه گله گوسفند دارن میان سمت من ومادرم ک یکیش صورتش خونی بوداخرهمینجور ک صدای داداشم میزدم وگریه میکردم ازخواب پریدم دیدم ساعت ۶ صبحه تعبیرخوابم چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب شامل چند نکته است که اول باید به شتر اشاره کرد که شتر در خواب به معنای شخصی بسیار قوی است که بر سر راهتان قرار خواهد گرفت و بدانید که احتمالا به این معنا باشد که شخصی در مسیر زندگیتان قرار میگیرد که بسیار قوی است و توانایی هر کاری دارد.در وهله ی دوم گم شدن برادرتان به واسطه ی شتر بوده است و این هم تعبیر خاص خود را دارد و در اخر گوسفندانی که امده اند هم تعبیر دارد و در کل این خواب ممکن است به این شکل تعبیر گردد که شما با شخصی احتمالا بسیار قوی اشنا خواهید شد که ممکن است ایشان سبب جدایی بین شما و خانوادیتان گردد اما خیری عظیم همراه با زحمت برای شما خواهد داشت.پس حتما صدقه دهید و بسیار هشیار باشید
   سربلند و پیروز باشید

 109. فاطمه

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم یه خانواده ای یه گله گوسفند همراه با سگ به خانه ما اوردن و انگار با اینکار میخواستن به دشمن ما یا حالا خودشون نشون بدن که ما چجور ادمی هستیم و همان گله با سگ ها خانه مارا مثل یه سرباز ازش نگهداری میکردن نمیزاشتن کسی به خونه نزدیک شه بعد هم انگار منو عقد پسرشون کردن با اینکه من راضی نبودم اما همه خانواده خوشحال شدن امت عاقد خطبه ای بین ما نخوند انگار هنو عقد نکرده بودیم اما بهم تبریک میگفتن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   به تعبیر معبران بزرگ گله گوسفند در خواب نشان بر مقام و مال و ثروت دارد و بسیار نیکو است و سگی که در خواب دیده اید نشان از دوست با وفا دارد و از شما حمایت می‌کند و تعبیر عقد کردن دختر در خواب نشان از احترام و غزت است. خواب شما بسیار نیکو است
   سربلند و پیروز باشید

 110. Fariha Satary

  من خواب دیدم که در ریگستان بزرگ تنها هستم و تشویش آنرا دارم که اگر تشنه و گشنه شوم چی بخورم این فکر را در حالی پیاده در ریگستان میبینم با پیش رفتن جنگلی میرسم که در آنجا شخصی برایم میگوید که پیش برو در آنجا فامیلت را میابی من پیش میروم که ناگهان باران میشود و من دوان دوان به آدرسی آن شخص میروم وقتی آنجا میرسم واقعا فامیلم را میبینم در آن جنگل پر از درختان و سبزه
  تعبیر این خوابم را بگویید لفطا؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر این است که شما از موقعیتی سخت و جان فرسا که در آن احتمالا هستید به وسیله شخصی از نزدیکانتان به موقعیتی می‌رسید که شما احساس آرامش و سرخوشی خواهید کرد. انشالله
   سربلند و پیروز باشید

 111. Fariha Satary

  خواب دیدم که نامزد قبلی ام با مادر و پدرشبا گوسفندان فراوان، فربه و حامله و بسیار زیبا و یک تعداد مرغها و دو مرغ زننده برایم تحفه میاورند، تعبیر مشخص این خواب چیست؟ لطفا جواب دهید؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب گوسفند و حیوانات حلال گوشت نشان از مال و ثروت حلال است که به شما میرسد و هدیه آوردن در خواب بسیار نیکو است. خواب شما از خیر و برکتی بسیار که شما را خشنود می‌کند خبر می‌دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 112. شهاب

  باسلام
  پدر من خواب دیده دو گاو خریده یکی به رنگ سبز روشن و دیگری قهوه ای وفروشنده گاو،گاوها را از جای تنگ مثل پنجره با فشار خارج کرد و به پدرم تحویل دادکه یکی از گاوها با عصبانیت به فروشنده نگاه می کرده.با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند . و احتمال بر اینکه پدر شما با سختی بسیار مالی را به دست می اورد که باعث خیر و خوشی می شود انشالله . به گفته امام صادق _ع_ دیدن گاو بر خواب نشان بر بزرگیو ریاست و مال فراوان و سال نیکو است و رنگ سبز باز هم نشان خیر و سربلندی و اموال با برکت است.
   سربلند و پیروز باشید

   • میلاد ساریخانیظ

    سلام من درخاب دیدم چندتا گوسفند به چراه بردم وگوسفندان داخل زمینی که گندم کاشته بودن شدند ومن بیرونشون کردم.وبعداز آن با یکی از دوستان که اون هم گوسفند داشت.باهم قاطی کردیم وپیشنهاد داد ببرمشون داخل حیاط یک منزل که قدیمی بود برای چراه.لطفا تعبیر خاب منم جواب بدید ممنون

    • یاسین صداقت

     با سلام
     همانگونه که قبلا هم بارها عرض کرده ام تعبیر خواب گوسفند به معنای داشتن رزق است اما اینکه در خواب شما امتناع از چریدن در گندم کرده اید هم بسیار عالی است و به معنای این میتواند باشد که شما به رزقی دست خواهید یافت که کاملا حلال است و حتی به حددی زیاد است که ممکن است بی نیازی برای شما اورد و اینکه در خانه ی قدیمکی گوسفندها را به چرا برده اید هم به معنای این است که شاید علت دست یابی شما به ان رزق در گذشتیتان باشد.
     سربلند و پیروز باشید

 113. مهدی عرب

  با سلام
  خواب دیدم یه گله گوسفند دارم گوسفندها رو کردم داخله جاشون امدم خومه بعد برام مهمون امد رفتم بیرون که به مهمون خوش آمد بگم سگ دشته چپه منو گاز گرفت … تعبیرش چیست ؟؟؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما تعبیر نیکی دارد گوسفند نشان بر افزونی مال است. و بخش دیگر خوابتان حاکی از وجود دشمن در نزدیکی شماست که در انتظار فرصت برای ضرر رساندن به شما می باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 114. بهنام

  در خواب دیدم چندین هزار گوسفند دارم و پسرم به من پیشنهاد کرد یک بره را بکشیم و کباب بخوریم ولی وقتی رفتم برای قربانی کردن گوسفند دیدم که هربره به آغوش گوسفندی رفته است و من دلم نیامد که هیچ کدام را قربانی کنم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در اینده ای نه چندان دور از شما خواسته میشود تا مالی را در جهت امری خرج کنید ولی این کار روا نیست زیرا سبب این خواهد شد که در مال شما نقصان پیش بیاید چرا که میدانید که از دست رفتن آن در ان برحه ی زمانی مانعی است در مسیری که بدان فکر میکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 115. نسیم

  سلام من خواب دیدم گوسفندی خیلی چاق و فربه برای مادرم خریدم و دادم شقه کردن وبرای مادرم بردم البته مراحل کشته شدن در خواب ندیدم فقط قسمت خرید کردن و تحویل گوشت دیدم که گوسفندی پر از گوشت بود .در تمام خواب برای کمک به مادرم خریداری کردم لطفا تعبیر بهم میگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است و تعبیر گوسفند همانگونه که در بالا نیر خوانده اید به معنای رزق و روزی حلال است و این صرفا اشاره ای به مادیات ندارد بلکه میتواند اشاره ای به خیری باشد که از طرف شما به مادرتان میرسد.
   همیشه ایشان را در نظر بگیرید و انشالله اگر در هر جایگاهی هستید ایشان را از یاد نبرید.
   سربلند و پیروز باشید

 116. سجاد اکبری

  سلام من در خواب دیدم که یک گوسفند ازمیان گوسفندان جداکردم و بعنوان قربانی خون کردم.ممنون میشم که تعبیرشو بفرمائید.باتشکر.سجاد اکبری

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب خیر است و انشالله به شما خیری و برکتی خواهد رسید
   سربلند و پیروز باشید

 117. میثم

  خواب دیدم خونه همسایه فرو ریخت و تویله ما هم کنار ان بود فرو ریخت ولی گوسفندان بدون هیچ اسیبی بیرون امدند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب از جهاتی خیر است و از جهاتی نیز نه زیرا که کسی از نزدیکان شما دچار مشکل بسیار بزرگی خواهد شد که شما را نیز درگیر میکند اما به شما و زندگیتان انچنان ضرری که غیر قابل جبران باشد نخواهد رسید.
   بسیار اگاه باشید و حتما صدقه دهید
   سربلند و پیروز باشید

 118. حجت

  سلام و عرض ادب
  در خواب ديدم كه يك گله گوسفند در يك جا دارم و يك گوسفند لاغر مردني ديگر(خيلي لاغر) در يك گوشه كه بسته بودمش و از گله جدا بود و انگار تشنه بود چون غذا دادم نخورد ولي آب دادم خورد!
  تعبيرش چي ميتونه باشه ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   گله ی گوسفندی که در خواب دیده اید دارایی های شماست و ان گوسفند مشخص هم خللی است که برای دارایی های شما در اینده ای نامعلوم پیش خواهد امد.
   تشنگی هم نشان از نیاز به صداقت است و این بدان معناست که اگر این مشکل برای شما پیش بیاید تنها راه چاره صداقت است و نه هیچ چیز دیگر
   سربلند و پیروز باشید

 119. علی

  سلام
  من درخواب دیدم صاحب یه گله گوسفند هستم و براشون دنبال جا و مکان میگردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی خیر است و تعبیر دیدن گوسفند داشتن د رخواب به معنای رسیدن به خیر و روزی فراوان است که انقدر زیاد است که شما در مدیریت آن کار سختی خواهید داشت.
   حتما مقداری از درامدتان در اینده را خیرات دهید که خداوند به شما روزی بیشتری دهد.
   سربلند وپیروز باشید

 120. سیده

  سلام
  من در خواب دیده ام گله ای بزرگ از گوسفندان وارد روستا شده اند. و به قدری زیاد هستند که بیشتر اهالی برای تماشا امده اند و تقریبا تمام کوچه ها پر شده از گوسفند که یک سری از ان ها را برای شست و شو به رودخانه می‌انداختند.
  می خواستم بدونم تعبیر چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر گوسفند در خواب همانگونه که قبلا نیز بدان اشاره شده است به معنای رزق است و این یعنی احتمالا به شما و نزدیکانتان رزقی خواهد رسید و تعبیر شستن در خواب به همان معنای خود است یعنی این رزقی که خواهد رسید ذاتا و باطنا حلال خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 121. سینا

  سلام من در خواب دیدم گله ی بسیار بزرگی گوسفند به من داده اند که من ان ها را در یک رود بزرگ برده ام و همه انها در اب بودند و اب می نوشیدند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر گوسفند در خواب به معنای رزق و روزی حلال است و این خواب نوید بخش رزق حلال برای شماست و اب زلال خوردن و در ب زلال شستن هم به این تعبیر است که شما ان رزق احتمالی را که دریافت میکنید را هم پاک و زلال و حلال بدانید.
   سربلند و پیروز باشید

 122. ریبوار میثاق

  سلام در خواب دیدم دسته ای کبوتر داشتم و کبوترانی ب سمت بام ما می امدند من دنبال یکی از انها کردم و بر کوه پشت خانه مان افتاد و دانجا داشتم مواظبت گوسفندانی ک هنوز ب اندازه ای بزرگ نشدند بودم یکی از ان ها داخل برف گیر میکرد و من مدام ان را از برف بیرون میاوردم ممنون بابت نظرات خوبتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب نیکی است و تعبیر خواب کبوتر بر بام خانه به معنای دست یابی به ثروت است و اینکه شما صاحب گوسفند بوده اید هم به معنای این است که در حال شروع مرحله ای هسید که در پایان ان به شما رزق و روزی فراوانی خواهد رسید.
   تعبیر برف هم به معنای مشکلات است و اینکه شما گوسفندان را در خواب در برف دیده اید به این معناست که برای رسیدن به رزق و روزی حلال سختی هایی در مسیرتان است که با کنار گذاشتن انها بدان دست پیدا خواهید کرد.
   برای تکمیل تعبیر خواب خود لینک های زیر را هم مطالعه بفرمایید.
   تعبیر خواب کبوتر
   تعبیر خواب برف
   سربلند و پیروز باشید

 123. Gamma asiregam

  ضمن سلام و خسته نباشید مادرم خواب دیده در جایی سر گوسفند می فروشند که آن را برای خواهرم میخرد با تشکر وقدردانی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن داشتن گوسفند در خواب ،دشاتن رزق و روزی حلال است و اینکه شما هم همچنین خوابی دیده اید میتواند به همان تعبیر باشد و این به تعبیر است که خواهر شما از طرف مادرتان رزق و روزی حلالی خواهد یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 124. مریم بیات

  سلام لطفا ج پیام منو بدید.
  خواب دیدم ک درروستا،پسرم به همراه یک گله ی بزرگ شترسفید و گوسفند و اسب میاید.
  باناراحتی ازمادرم ک فوت شده پرسیدم پسرم اینجا چی میکنه اون که شعلش چیز ویگه ایه.و مادرم جواب داد این گله ها ک میبینی همه برای پسرتوعه.
  و همزمان دیدم ک چاه دستشویی ک گرفته بوده بازشده.
  تعبیر خوابم جیه؟ممنون میشم ج بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر گوسفند در خواب به معنای روزی و رزق حلال است.اینکه شما در خواب دیده اید که ایشان صاحب گله ای از گوسفند است به معنای گشایش در رزق ایشان است و همچنین تعبیر مدفوع و آنچه که شما دیده اید و بداان مرتبط است هم به موازات همین تعبیر خواهد بود.
   خواب بسیار خوبی دیده اید و قطعا در رزق فرزندتان گشایشی ایجاد خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 125. سارا

  سلام
  خواب دیدم ی گله گوسفند و بز ی عالمه سگ رو ی جا زندانی کردن و همش سگ هارو اذیت میکنن
  و بعدش من بعد کلی تلاش همه سگ هارو آزاد کردم و دوتا از سگ هام مال خودم بوده
  ب نظرتون تعبیری داره؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر سگ در خواب و سگ داشتن به معنای اهمیت شخص بیننده به وفاداری است و اینکه چقدر برای این مهم ارزش قایل هستید.
   تعبیر گوسفند هم به معنای مادیات و رزق است .در مجموع این خاب به این معنی است که شما یا در گذشته شرایطی داشته اید که رزقی کسب کنید که بین دوراهی مال دنیا و نزدیکانتان که به شما وفادارند ،نزدیکتانتان را انتخاب کرده اید و یا در اینده همین موضوع برایتان پیش خواهد امد.
   سربلند و پیروز باشید

 126. حسن گودرزی

  سلام در خواب دیدم وارد روستا خود شده ام و چند گاو شیرده بزرگ در حلوان ایستاده آند و دو سگ با کله شیر نگهبان اینان هستند و درپشت آنها چند گوسفند داشتند یک گوسفندی رو که سر نداشت را می‌خوردند لطفاً تعبیر این خواب را بیان کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر گوسفند در خواب رزق و روزی است که از طرف خداوند به شما عطا شده است.
   این که شما روستای خود را دیده اید و آن ها را صاحب مال و مکنت دیده اید به این معناست که آن روستا میتواند همان زندگی شما و یا زادگاه شما و یا خانواده ی شما باشد که به زودی رزق و روزی دریافت خواهد کرد .
   سربلند و پیروز باشید.

 127. محمد

  سلام من دیشب خواب دیدم همراه همسرم و خونوادم شدیم کارگر یه بنده خدایی که گوسفند داره و نگهبان گوسفندان اون شدیم چون خانه ای نداریم توخونه اون که نزدیک دمداریست نشسته ایم تعبیر این خواب چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در آینده ای نزدیک از طرف شخصی به شما مسیولیتی داده خواهد شد که سبب افزایش روزی شما و پیشرفت در زندگیتان است.
   تمام فرصت ها را مغتنم بشمارید که روزی نیکی برای شما در راه است.
   سربلند و پیروز باشید

 128. سمیه

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم یک گوسفند زنده وبزرگ رو انداختن تو دریا غرق شد تعبیرش چی هست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانطور که قبلا اشاره شده است،گوسفند نماد و نشانه ی برکت و روزی است.
   و اما اگر در خواب می دیدید که گوشنفدی به شما عطا شده است نشان از دست یابی به خیر بوده است.
   اگر در خواب شما گوسفند متعلق به شما بوده است پس باید برحذر باشید که در زندگیتان نکند زیانی ببینید.آگاه باشید و هوشیار،که خواب نشانه ای از آینده ای احتمالی می تواند باشد که تحقق آن به دست شماست،پس حتما زمام زندگی خودتان را بدست بگیرید که خطا یا صدمه ای در آن وارد نشود.

 129. محمد

  با سلام ماجرا از این قراره پس از یه ماه رسیدگی به همسرم در بیمارستان قلب و عمل قلب و خوب شدنش مادر زنم به من گفت تو این بلا رو به سرش آوردی . در خواب دیدم گوسفندان زیادی دم در خونه مادر زنم هستند و من یکی از آنها را از دو پای جلو گرفته و کشان کشان به خانه وی می برم به قصد قربانی نظرتون چیه ؟؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   گذشته ی یک خواب در عالم واقع بسیار مهم است،و این سرگذشتی که بر شما رفته بسیار به تعبیر این خواب کمک خواهد کرد.
   گوسفند نشانه از خیر است،کسب آن به معنای کسب خیر و از دست دادن آن به معنای زیان است.
   این که در خواب دیده اید که گوسفندی به انبوه گوسفندان خانواده ی همسرتان میبرید میتواند دو تعبیر داشته باشد.
   اول آنکه گوسفند در خواب رویت شده خیر و مصلحت شماست که دارید آن را از دست میدهید و به خانواده ی همسرتان میسپارید که میتواند نشانه ای از کدر شدن رابطتان با همسرتان باشد،که به واسطه ی اعمال مادر همسرتان خواهد بود.
   و دوم آنکه شما برای تحکیم رابطه ای که با آنها دارید باید هزینه ای را بپردازید که همان قربانی کردن است.
   اما تعبیر یک خواب نشان از آگاه سازی فرد نسبت به آینده است نه قطعیت یک اتفاق ناخواسته،پس سعی کنید که به هر شکل این ثروتی که در دستان شماست(همسرتان) را حفظ کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 130. سهیل

  تقریباهرشب خواب میبینم که تعدادی میش وبزرابه کوه ودشت سروسبزبرای چرامیبرم که درعالم خواب متعلق به پدرم هست به تازگی هم هم ازنامزدم جداشدم لطفابگیدتعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما خیر است و احتمالا نشان بر این دارد که شما در شغل و حرفه خود که از پدر به ارث میبرید صاحب جا و مقام میشوید و به مال خودمی افزاید .
   سربلند و پیروز باشید

 131. مریم شهرویی

  سلام.من خواب دیدم کسی ازاقوام گله ای گوسفندوقوچ بسیار فربه وبزرگ به منزل مان آورد و نگاه میکردم ومیگفتم چقدبزرگ وچاق هستندوخیلی خوشحال بودم یک اسب هم کنار گله یورتمه میرفت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است و تعبیر گوسفند همانگونه که در بالا نیر خوانده اید به معنای رزق و روزی حلال است و اینکه به شما مال بزرگی میرسد که از ان خوشحال و متعجب میشوید انشالله
   سربلند و پیروز باشید

 132. شیرین

  خواب دیدم رانندگی میکردم به گله گوسفندان رسیدم نتونستم ماشین روکنترل کنم وبه گوسفندان برخوردکردم وچندتاازگوسفندان ازبین رفتند.تعبیرش چیست؟

 133. احمد

  خواب دیدم که نصف گله گوسفند توخونه مون میاد ونصف دیگرش بیرون ازحویلی .. تعبیرش چیه ؟

 134. لیلا

  من خواب یک گله گوسفند و یه گله سگ با قلاده هایشان دیدم،اینطور بود که از بین گله سگ یک سگ به گوسفند داشت حمله میکرد که من با سنگ فراریشون دادم.تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   گله گوسفند نشان بر رزق و روزی است که برای شما در نظر گرفته شده است و ممکن است به اموال و دارایی ها حال حاضر شما نیز اشاره کند و اینکه سگ از دیدگاه معبران شرقی در خواب نشان بر دشمن شماست . که نظر منفی بر مال شما دارد . و شما از نیت پلید دشمن خود اگاه شده و ان را دور میکنید انشالله
   سربلند و پیروز باشید

 135. فری

  با سلا.در خواب دیدم یکی از اقوام برای من مقدار زیادی پوست گوسفند خشک شده که تکه تکه شده اند آورده تعبیرش چیست

  • فری

   ابراهیم کرمانی می گوید: پوست جمله چهارپایان به خواب دیدن مال است و پوست شتر میراث است از مردی بزرگ و پوست گوسفند، صاحب را روزی است.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابتان خیر است . دیدن اجزا حلال گوشت رزق و روزی است و پوست گوسفند معاش بیننده ان است.
   سربلند و پیروز باشید

 136. Fati

  سلام..من خواب دیدم از بدن گوسفندان عنکبوت های خطرناک و بزرگ و کوچکی تولید میشن تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن حلال گوشت به خواب رزق و روزی و خیر است . اما اگر افتی بر ان رسد نشان بر این دارد که اموالتان دچار نقص و زیان میشود پس بیشتر مراقب اموال خود باشید وصدقه بدهید .
   سربلند و پیروز باشید

 137. یوسف علیزاده

  سلام
  من خواب دیدم که گله گوسفندی را به من امانت دادند شب خوابیدم بیدار شدم گوسفندآن همگی رفتند چندتا شون مونده

  • حمید رضا

   سلام
   من خواب دیدم که گله گوسفندی را به من امانت دادند شب خوابیدم بیدار شدم گوسفندآن همگی رفتند چندتا شون مونده

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر خواب شما بر این است که به شما رزق و روزی بسیار نیک و زیاد روا داشته شده است که خود از ان محافظت نکرده اید و ان را با سهل انگاری به باد میدهید و مقدار اندکی از ان به جا می ماند پس بیشتر مراقب باشید
    سربلند و پیروز باشید

  • حمید

   سلام: خواب دیدم که یکی از گوسفندام که تقریبا بره هم بود به طرف خونه دشمنای ما رفته و سگهای آن خونه به آن حمله کرده ومن از دور نگاه می کردم وخیلی نگران بودم ولی در نهایت آسیبی بهش نرساندند.لطفا در تعبیر آن کمک بفرمایید.ممنونم.

 138. شهرام رضایی

  سلام. خواب دیدم حدودا ۲۰ یا ۳۰ تا گوسفند متعلق به پدرم بود و من چوپان آنها بودم.‌دوتا از آنها بر سموم در حال از بین رفتن بود که آنها را ذبح کردیم و پوسته کنده به دار آویختیم. و دو تا سگ در یک لحظه غفلت من، شروع به خوردن از آنها میکردند و من نگران بودم چطور به پدرم بگم که سگ از آنها خورده ست. لطفا راهنمایی کنید.

 139. ابوالفضل

  سلام
  خواب ديدم داشتم از خيابان رد ميشدم كه گله اي گوسفند نيز با چوپانش رد ميشد كه يكدفعه گله گوسفند به من حمله كرد و من تو محاصرش بودم و هي ميخواستم فرار كنم اما زورم بهشون نميرسيد

 140. زهرا

  مادرم خواب دیده که همسایه های محله قدیم مان هر کدام تعدادی گوسفند به حیاط خانه قدیم مان آورده اند و مادرم میگوید چرا آورد ه اید

 141. نسیم

  سلام خسته نباشید من درخواب بره گوسفندی دیدم دم در مسجد بسته شده بود ومن ازکنارش رد شدم تعبییر این خواب چی میشه محبت میکنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اینگونه است که شما مال و رزق روزی که منبع ان پاکی است برای شما در نظر گرفته میشود که شما ان را قبول نمکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 142. مرتضی طالبی زاده

  سلام خواب دیدم عموم با ی گله گوسفند که مال خودش بود تو بیابانه و داد زد گوسفندام افتادن تو چاله و با گریه سرچاه نشسته بود وکمک میخواست. من و داداشم و پسر عموم که تازه فوت شده رفتیم کمک. همزمان چندتا گرگ سیاه هم اطراف گوسفندا بود که فقط من حواسم بهشون بود وبا بیل میزدمشون که گوسفندارو ندرن داداشم به وسیله یک تیکه اهن پسرعمومو فرستاد داخل چاه بعد از بالای چاه دیدیم گوسفندای افتاده تو چاه پشت ی پنجره چوبی تو یک باغ کنار چندتا درخت وایسادن و سالم بودن و همه خوشحال شدیم که گوسفندا طوریشون نشده. رمز ایمیلمو فراموش کردم اگه تعبیرهمینجا بگین خیلی ممنون میشم.

  • زهرا

   مادرم خواب دیده که همسایه های محله قدیم مان هر کدام تعدادی گوسفند به حیاط خانه قدیم مان آورده اند و مادرم میگوید چرا آورد ه اید

   • زهرا

    چرا جواب نمیدهد

 143. مریم

  سلام. خواب دیدیم یه گله گوسفند نر باشاخهایه بزرگ و بز نر باشاخهایه بزرگ دارم

 144. علیرضا

  سلام ببخشید
  خواب دیدم از بستگانم در حال پوست کردن گوسفند بوده و گوسفند دارای چندین بیضه (دنبلان) بوده و یکی یکی جدا می کرد و حتی یکی رو پوست کردیم دیدیم چند بیضه دیگه داخل آن بود و خندیدیم. اگه امکان داره تعبیرش فرمایید ممنون میشم

 145. سارا

  سلام خواب ديدم گله اي گوسفند را يك قوم ودشمن بيگانه به كشور ما آوردند.در خواب كل شهر چراندند و از شهر ميبردند بيرون .

 146. یزدان

  بنده در خواب دیدم که روی پشت بام خانه مان صاحب تعداد کم و نامعلوم گوسفند هستم که دو الی سه تاشون از یه قسمتی خودشون رو پرت می کنن پایین و بعد از اون خواهر زاده ی یک سال و نیمم که دختر هست خودشو میندازه پایین اما زنده میمونه‌‌‌..ممنون میشم تعبیرتون و بفرمایید،

 147. سید

  سلام
  در عالم خو.اب دیدم بر بالای تپه ای هستم و صفی از گوسفندان را که انتهای ان نا معلوم بود را دانه دانه با دست زدن به انها هدایت میکردم به پشت تپه ودر انجا کشتار میشدند. البته کشتار را نمیدیدم فقط میدانستم انجا انهارا ذبح میکنند.
  سپاسگذارم اگر توضیحی بفرمایید

 148. اسماعیل

  خواب دیدم گوسفندان ماده چاق و شیرده در حال چرا هستند و از زمین کسی که گل زعفران دارد چرا میکنند چوپان را صدا زدم و گفتم بیا گوسفندان را از زمین مردم کنار بزن امد و تشکر کرد و گوسفندان را برد

 149. سعید

  سلام من خواب دیدم یه گله گوسفند زیاد رو با ۵ تا کارگر دارم اداره میکنم

 150. ناصر

  سلام
  خواب ديدم عمه پيري از من كه چند سال قبل فوت كرده همراه چند تا گوسفند هست كه گوسفندان هم لاغر هستند و در يك زميني كه انگار آن زمين هم بيمار هست و علفي بالا همي آورد و مقداري علف ريز كه بعد از رويش بلافاصله به علت بيماري زمين آن علفها خشك شدنه گوسفندان را ميچراند
  من نزد او ميروم و چند دقيقه پيش او ميمانم
  لطفا تعبير نماييد
  متشكرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما از مسائلی خبر میدهد که به عمه شما ربط دارد اینکه اگر از خود ارثی به جا گذاشته است وارث های او را اگاه کنید که برای مادر خود خیراتی در نظر بگیرند . تا روحشان در ارامش باشد و چراندن گوسفندان لاغر غم و اندوه است و تنگ شدن مال و و زمینی که بایر است نشان برتمام شدن روزی است و همه اینها نشانه های هستند که به عمه شما خیرات تعلق نگرفته است و روحش ناراحت و ازرده خاطر است .
   سربلند و پیروز باشید

 151. حمید چهره نما

  سلام من خواب دیدم از وسط یه گله گوسفند دارم رد میشم و هرچی میگذرم تمومی نداره و گله گوسفند بی انتها بود لطفا منو یاری کنید ممنون

 152. مهدی پارکر

  سلام من صبح تو خواب دیدم تو روستامونم
  بعدش یهو سیل اومد گوسفندهای روستامونو دیدم که همشونو سیل برد همه جا اب بود .

 153. ستاره ساعدی

  خواب دیدم شخصی برای من یک سینی گردن گوسفند وگوشت مرغ اورده

 154. مرتضی

  سلام خواب دیدم پدرم یه گله گوسفند اورده از بزوهرجور گوسفند بودتعبیرشو میخوام ومنم میگفتم مال بابامه

 155. علیرضا

  سلام من خواب دیدم که چند تا از گوسفند دارن بهم حمله میکنند و گوشت هم رو میخوردن. تعبیرش چیه

 156. Sani

  سلام من خواب دیدم 7 بره ماده بزرگ میخواهم بخرم همشون سفید هستند و تازه آبستن شدن لطفا تعبیرش رو بهم بگید. ممنون

  • سعید

   خوش به حالت که ماده بودن نر نبودن

  • سعید

   گوسفند نعمت است کلآ به مراد دلت میرسی روزیت زیاد میشه راهه خوبی در پیشه رو داری

 157. ترنج

  سلام خسته نباشین
  من خواب دیدم هنگام قربانی گوسفند. تبدیل به یه مردجوان میشود. و. من هر. چی به اطرافیان میگم این انسانه گوسفند. نیس توجهی نمیکنن و گردنش را میبرند تعبیر خواب مرا بهم بگویید ممنون. میشم

 158. اسماعیل مردانی

  خواب دیدم که خواب ندیدم

  • سام
 159. شایسته

  من خواب دیدم شب هستش و من به هر طرف که میرم گوسفندان به طرفم می دوند و من خیلی ترسیده بودم و از انها فرار میکردم ،بعضی از گوسفندان شاخ هایی زیبا داشتند.
  اگر کسی تعبیرش رو بلده بهم بگه

 160. حبیب الله

  فردی خواب دیده من در بیابان بودم گله گوسفندی عبور میکرده، گوسفندی کف دست مرا بوسید

 161. مجتبی

  سلام
  خواب دیدم یه گله گوسفند در حیاط پدر بزرگم که فوت کرده به داخل اتاقها میروند برای خواب

 162. حسن حسینی

  سلام
  خواب دیدیم گوسفندی کا مال من نبود رو سر میبریدم
  گوسفندو پیدا کرده بودم
  ولی تو خواب خودم کلا ناراحت بودم که این مای مردمه و حرامه
  ولیچون نیاز داشتم به ظاهر با افتخار ولی با قلبی نگران اینکارو میکردم
  دلو جگر را بیرون اوردیم و مشغول پاک کردنش بودیم که دیدم همسرم گوشت دنده هارو که گندیده بودن با دست از استخوان جدا میکردو به من میداد
  منم اونهارو تو ظرف کنار دل و جگر گزاشتم
  خیلی این خواب منو نگردن کرده لطفا اگه تعبیرشو میدونین بهم بگین
  @hassan65_delfan

 163. ظفر

  سلام
  من توي خواب ديدم كه گله اي گرگ از توي حياط دارن من رو دنبال ميكن من داخل خانه اي ميشم و بعد دو تا از اون گرگها را با چاقوي بلندي ضره ميزنم و ميكشم بعد ميبينم كه اون حيونها گوسفند هستند و براي اين كه حروم نشن يكي رو سر ميبرم حلال ميشه و اون يكي كه حركتي نداره هم سر ميبرم و با خودم ميگم اين يكي حرام شد و دقيقا سر هر دو گوسفند كه از بندشون جدا شدن رو ميبينم خوهشا تعبيرش رو بفرماييد -متشكرم

 164. زهره

  سلام
  مامانم خواب ديدن يه گوسفند كه از دور بهشون نزديك ميشده و مدام احساس ميكردن گرگ هست وقتي نزديك ميشه مطمئن ميشن گوسفنده
  بعد گوسفنده بهشون نگاه ميكنه و ميگه الله اكبر
  ممنون ميشم تعبيرش رو بگين

  • رویا

   سلام گوسفند توخواب ینی برکت دیگه این که گفته الله اکبر فکر کنم الان زیر باران رحمت الهی غرقین شما

 165. سیامک

  سلام
  خواب دیدم تو یه دره ای یه گوسفند داشت میزایید وقتی
  رفتم جلو گوسفند فرارکرد منم بره اش رو اغوش گرفتم بره اش خیلی بزرگ بود دیدم باز گوسفند اومدکنارم بعد توخواب توزمین خدمون یه چن تا تخته سنگ بزرگ هست که زیرشون پره از گوسفند وبره ولی برها خیلی بزرگ بودن
  لطفا اگه کسی تعبیرشو میدونه برام جی میل کنه
  ممنون

  لطف کنید کسی تعبیرشو میدونه برام جی میل کنه
  Siamakabasi

 166. فاطي

  در خواب ديدم كوچه پره گوسفندانه خوابيده است من از كنارشون رد ميشم يكم پايينتر يكي از گوسفندان بيداره وبا گربه دوسته يكي هم داشت از اونا عكس ميگرفت

 167. مسعود

  سلام در خواب سر چند حیوان حدود یکصد راس ( بز و گوسفند) را در خواب دیدم که سر همه شونو کنار هم گذاشته بودند و تو خواب از کسی سوال پرسیدم که چی شده گفتند که گرگ حیوانات را زده و توی خواب می گفتد که چوپانشون پسر عموی خودم بوده البته من توی خواب حیوانی نداشتم و میدونستم که حیوانی هم ندارم
  لطفا تغبیر خیلی ممنون میشم

 168. مراد

  سلام من همیشه خواب گوسفند میبینم ولیکن خودم قبلن تا حدود 10 سال پیش گوسفند داشتم والان همیشه خواب میبینم که اونها رو دارم .الان هم اصن به این فکر نیستم که کاش اونا رو داشتم ولیکن اونا خیلی زیا د به خوابم میان .از تون خواهش میکنم تعبیر این خواب رو برا بفرستید

  • احمد

   خوبه دیگه

 169. زهرا

  سلام. من خواب دیدم که گوسفند بزرگ و قد بلند وسفید با شاخ های بلند با من دوست شد و وقتی که دستمو بردم جلوش بهم دست داد بعدم دست انداختم گردنش و با هم رفتیم . البته گوسفند مال یه نفر دیگه بود که تازه از کربلا اومده بود و من میشناختمش میشه خواب منو تعبیر کنید ؟؟ ممنون میشم …

  • مریم شهرویی

   سلام.من خواب دیدم کسی ازاقوام گله ای گوسفندوقوچ بسیار فربه وبزرگ به منزل مان آورد و نگاه میکردم ومیگفتم چقدبزرگ وچاق هستندوخیلی خوشحال بودم یک اسب هم کنار گله یورتمه میرفت

 170. مریم

  درخواب دیدمیک گوسفندکه گردن اش خونی است را میخواهند بکشنداین گوسفند دو بار به طرف من امدبعداین گوسفند را که کشتند همه ی خونهاش به طرف من پرت شد

 171. flora

  Perfecttttttttttttttttttttttt. Boooooooooooooooood

  Khosham amad

  • سودابه

   سلام خواب دیدم پدرم 3 تا گوسفند و یک گاو رو قربانی کرده و بدون اینکه پوستشان را جدا کرده باشه برایمان فرستاده است. پدرم چند سالی میشه که فوت شده اند. لطفا تعبیرش رو بفرمایید . ممنونم

   • فرشته

    با سلام در خواب دیدم گله ای گوسفند تعداد زیادی گوسفند هست ولی در باز شد وگوسفند ها از جایگاهشون در اومدن بیرون و دو سه تاشون موند که گیر کرده بودن به حصار ها که کمکشون کردم در بیان بیرون .ممنون میشم که تعبیر رو لطف کنید با تشکر و خسته نباشید

    • یاسین صداقت

     با سلام
     تعبیر خواب شما نشان بر خیر و منفعتی است که به شما خواهد رسید و نشان از مال حلال است که خیر به همراه دارد.
     سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید