مجله آلامتو

تعبیر خواب عقاب

(17 رای, امتیاز میانگین: 3٫00 از 5)

تعبیر دیدن عقاب در خواب چیست؟

عقاب eagle

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود. اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل  که در پناه پادشاه شود. اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید. اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بِزَد، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود. اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر بیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: عقاب در خواب دو وجه است.

اول: پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار.

دوم: عالم بی دیانت و حیلتی بود.

و بعضی گفته اند: اگر کسی بیند عقاب داشت، دلیل که عمر او دراز بود.

تعبیر خواب «عقاب» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «عقاب» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

8 دیدگاه

 1. آلاله در

  خواب ديدم يه جوجه عقاب بزرگ كه نميتونست پرواز كنه افتاده بود خونه ما مادرش براي نجاتش رو پشت بام منتظر بود منم جوجه رو بغل كرده بودم ميخواستم مواظبش باشم تا وقتي بتونه پرواز كنه جوجه و مادرش سفيد و طوسي بودند

 2. خاتون در

  خواب دیدم در خانه هستم پیشگویی یک پسر بچه و یک مرد بزرگ کچل را می گویم . و خانومی هم که همسر اون مرد و بچه خردسال هستش.گوش میدهند که ناخدا گاه میبینم بالای سرم . عقابی بزرگ بال هایش را تکان میدهد و با چشمان ونوک تیز ش چیزی را میخواد به من بفهماند ..خواهش به من بگید تعبیرش چیه

 3. خدیجه در

  با سلام
  در خواب دیدم که به آسمان نگاه می کردم که دیدم دو عقاب به رنگ طوسی خیلی روشن و یک دست در حال انجام حرکات نمایشی بسیار زیبایی هستند.
  به کسی که کنارم ایستاده بود نشان دادم.
  در آخر دو عقاب با هم درگیر شدند و یکی از آنها را دیگر ندیدم

 4. خواب دیدم یک کور کور بال سیاه از تیره عقابیان با هیبتی بسیار بزرگ اندازه یک انسان نشسته و بعد جوجه اش را در دستم دیدم بعد هم عقاب بلند شد و من رفتم هربار صدایی مانند یک ذکری می‌شنیدم و میترسیدم

 5. خواب ديدم يك عقاب خيلي بزرگ بالاي سر تو اسمان داره پرواز ميكنه ومن خيلي ازش ميترسيدم

 6. مرتضی حاج حمزه در

  سلام – در رویا دیدم که عقاب، از پشت به حالت پرواز با سمتم آمد و با چنگالش بر شانه هایم زد تا مرا با خود ببرد ، اما چنگالش در شانه هایم فرو نرفت تا مرا با خود ببرد، و همانطور پرواز کرد و رفت….؟!؟!؟

 7. محمد رضا در

  خواب دیدم داخل یه دشت بزرگی هستیم:عقاب بالای سرمون پرواز میکنه :عقابه قهوه ای رنگ بود:خواست فرود بیاد داداشم رو با خودش ببره:منم پاهای عقاب رو گرفتم و اوردمش پایین/
  بعدش روز بعد:خواب دیدم تا دوتا عقاب جفتگیری میکنن:روی پشت بام خونمون/دوتا عقاب سیاه بودن.عقاب نر کمی از پر هاش ریخته بود

نظر خود را بیان کنید