تعبیر خواب عقاب

دیدن عقاب در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن عقاب در خواب چیست؟

عقاب eagle

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.

اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود.

اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.


محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود. اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل  که در پناه پادشاه شود.

اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پرنده

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید.

اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بِزَد، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود.

اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر بیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود.


حضرت امام جعفر صادق فرماید: عقاب در خواب دو وجه است.

اول: پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار.

دوم: عالم بی دیانت و حیلتی بود.


و بعضی گفته اند: اگر کسی بیند عقاب داشت، دلیل که عمر او دراز بود.

☺ تعبیر خواب «عقاب» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «عقاب» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


93 دیدگاه

 1. مهیار

  سلام . خواب دیدم که در خواب خوابیده بودم بیدار که شدم عقابی سر سفید و بدن مشکی داخل اتاقم هست . از دیدنش تعجب نکردم . احساس کردم عقاب گرسنه ست ولی دوباره سر به بالش گذاشتم که بخوابم دوباره که چشمامو باز کردم دیدم عقاب اومده کنار سرم . نفهمیدم میخواد که منو بیدار کنه یا نه ولی من احساس میکردم که گشنشه و میخواد بینی یا گوشمو گاز بگیره

 2. فرخنده

  بادرودواحترام خواب عقابی رودیدم که درقفس بودولی درقفس بازبودبابالهای گشوده سرم روکردم داخل قفس صورتشوآوردچسبوندبصورتم اصلاازش نترسیدم درضمن پرهای عقاب برنگ طوطیه کاسکوبودویکی ازشاهپرهای یکی ازبالهاش شکسته بودولی ازبالش جدانشده بوددرخواب احساس میکردم خانه خودم بودم ولی بعدازبیدارشدن حس کردم منزل برادرهمسرمه

 3. ستاره

  من خواب دیدم پدرم عقابی به من داد و آن عقاب کاملا مظلوم بود و من در خانه آن را به پرواز در می‌آوردم که وقتی به پرواز در اومد و رفت نشست یه جای خانه رفتم بیارمش که دیدم پوستش به رنگ قهوه ایه کمرنگ در اومده و حاله های سبز فسفری تو پراش هست وقتی برداشتمش یه جغد زیبا بود و من هم تو خیالم گفتم مگه این جغد نبود ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 4. ستاره

  من خواب دیدم پدرم عقابی به من داد و آن عقاب کاملا مطیع و مظلوم بود و من در خانه آن را به پرواز در می‌آوردم که وقتی به پرواز در اومد و رفت نشست یه جای خانه رفتم بیارمش که دیدم پوستش به رنگ قهوه ایه کمرنگ در اومده و حاله های سبز فسفری تو پراش هست وقتی برداشتمش یه جغد زیبا بود و من هم تو خیالم گفتم مگه این جغد نبود ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 5. ستاییش

  سلام من خواب دیدم که یه عقاب سر سفید و بدنی مشکی روی پشت بام خونمون هست و من دست‌مو دراز کردم و یکم سرشو نوازش کردم ولی یکم ترسیدم چون از همه‌ی موجودات میترسم ولی یکی دیگ خواست اینکارو انجام بده نذاشت

 6. سما

  سلام خواب دیدم یه عقاب قهوه ای بسیار زیبا دم پنجره اتاق نشسته و به سمت من میاد و من با دخترم محو زیبایش بودیم و بعدش یه عقاب سفید خیلی بزرگ و قشنگ آمد انگار تغییر رنگ داد

 7. رضا

  سلام خسته نباشین
  من خواب دیدم دو عقاب تو راه رو خونمون در حال مبارزه ان وو خواستم بگیرمشون ترسیدم ک با چنگ وو منقارشون زخمیم کنن ب همین دلیل با کفش تو سرشون زدم وو بیهوششون کردم وو دوتاشو گرفتم بردم تو خونه وو بال یکیشو کاملا کنده بودم وو بال یکی دیگشو کاری نداشتم بهش بعد پدرم میگفت چرا کشتیشون من خودم میگفتم بیهوشن نمردن ی کم دیگه به هوش میان

 8. الحکیم

  خواب دیدم عقابی قهوه‌ای با شکارش که یک مار نیمه جان بود آمد تو خانه منم با احتیاط به عقاب دست زدم ترسید و شکارش رها کرد و سراسیمه خودش به درودیوار زد و از پنجره خانه رفت بیرون

 9. فرناز

  سلام وقت شما بخیر من خواب دیدم یه عقاب خیلی بزرک و زیبا با سر سفید و بدن سیاه در خانه ام یک بال اون تیر خورده بود و زخمی شده بود ولی زنده بود

 10. فرناز

  با سلام
  من خواب ديدم يه عقاب بزرگ و خیلی خوشگل در خانه ام یه بالش زخمی شده ولی زنده بود

 11. m

  با سلام
  خواب دیدم که یکی از آشنایان خیلی دور از من تقاضا کرد که در یکی از اتاقهای خانه پدری که به ندرت ازش استفاده میکنیم رو در اختیارش بذاریم که تعدادی حیوان نگهداری کنه که من بهش گفتم امکان نداره، بعد از ورود به اتاق همون شخص به داخل رفت و گفت اگه امکان نداره پس این چیه اینجاست؟ که ناگهان یک بچه عقاب رو از پشت کمد گرفت و به بیرون پرتاب کرد اما اون بچه عقاب مجددا تلاش میکرد که به اتاق ورود کنه.
  ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 12. محبوبه

  سلام خواب دیدم خونه قدیمی پدرم هستم و خانواده هم بودن چندتا بچه عقاب دارم و من دارم بزرگشون میکنم بهش داشتم غذا میدادم و اونها از محبت بغل من میپریدن ممکنه بگین تعبیرش چی؟؟

 13. منصور

  خواب دیدم یکی از اقوام یک عقاب؛ یک قوش و یک سنجاب به من داد و عقاب کاملا به فرمان من بود داخل خانه و یک روز با دخترم داشتیم نگاش میکردیم که در مقابل چشمان ما یک کبوتر را شکار کرد و دخترم ترسید و گریه کرد اما من نترسیدم و یک سینی آوردم و بهش گفتم از این به بعد هرچه شکار کردی میاری روی این سینی که خونش زمین نریزه و اون هم گوش کرد و اطاعت کرد تعبیرش چی میشه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   باتوجه به تعبیر خواب عقاب این خواب ممکن است نشان از مقامی برای شما باشد که از طرف دیگری به شما رسد و باید بسیار در مواجهه با ان دقیق باشید که خدای ناکرده از مسیر به دور نشوید.
   سربلند و پیروز باشید

 14. رها

  درود ،من خواب دیدم عقابی قهوه ای با سر و گردنی سفید پرواز کنان اومد توی یکی از اتاق های خانه قدیمی که ساکن هستیم نشست ،البته همان اتاق الان تخریب و بجاش منزل جدید ساخته شده و من ازش نترسیدم و خیلی خوشحال شدم گفتم من نمیذارم دیگه بره از پیشم و برا خودم نگهش میدارم ،حس خیلی خوبی دارم از دیدن این خواب اما تعبیرش رو نمیدونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشد و نشانی از ان باشد که شما به جایگاهی دست پیدا کنید که برای شما بسیار خیر است و بر چیزی که انتظار ندارید چیره شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 15. رضا

  من خواب دیدم که عقابی اومد پشت بام خونه نشست وقتی بال‌هاشو باز کرد کل خونه تاریک شد.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب نمی تواند برای شما خیر باشد و از این رو باید بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده به واسطه ی رابطه با کسی که از شما بسیار قوی تر است مشکلی برایتان پیش نیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 16. مهسا

  سلام من خواب دیدم شیر و پلنگ و عقاب نر تیره و عقاب ماده تیره ک خواب بود و دوتا گرگ نر و ماده ک تو یه محیطی ک برای منه منتظرن انگار ک منتظر بودن من بهشون دستوری بدم
  تعبیر این خواب چی میشه
  و اینکه من اصلا از اونا تو خواب نترسیده بودم.

 17. زهرا

  سلام من در خواب دیدم عقاب بزرگ و فهوهی سعی داشت وارد خونه بشه یک بار شد و بیرونش کردم اما بار دوم که میخاست وارد بشه من از ترس فرار کردم و کتفم ضرب دید و در اخر وارد شد با صدای جنگ عقاب و گربه بیسار ترسیده بودم و در اخر گربه یا هر حیونی که نتونستم ببینمش عقاب رو از پا در اورد ولی به جای خون اب ریخته بود

 18. حوا

  سلام شب دهم محرم خواب دیدم لب پشت بام خانه ما عقابی سیاه با کردن سفید نشسته و انگار چند نفر از حیات خونمون چهار پایه گذاشتن و با چوب بلندی به سمت عقاب چوب رو میزنن و عقاب عصبانی و حالت وحشی فقط با دهنش صدایی تولید میکنه براشون که اذیتش نکنن و من ازپنجره آشپزخانه فقط به عقاب نگاه میکردم که چه هیبتی داشت

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب اصلا نمی تواند بر اساس تعابیر خواب خیر باشد و می تواند نشانی از ان باشد که شما کسی که برای شما خیر است و قدرتی زیاد دارد را از خود دور کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 19. الهام

  من خواب دیدم یک عقاب به خانه ما اومده و از درخت و آجر یک خانه بسیاااااااار بلند در خانه ما ساخته و کلید خونمون رو برده توی بالاترین نقطه خونه خودش آویزون کرده و ما بهش دسترسی نداریم، تعبیرش چی هست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است هم خیر باشد و هم نه و می تواند نشانی از ان باشد که در اینده برای شما شرایطی پیش بیاید که کار شما به دست کسی افتد که قدرتمند است و باید با ایشان به خوبی مصالحه کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 20. عرفان

  خواب دیدم یه عقاب اومد تو خونمون مستقیم رفت زیر مبل و من گرفتمش تعبیرش پیدا نمیکنم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب بسیار به خیر امده است و نشانی از ان می تواند باشد که برای شما شرایطی فراهم شود که نزد کسی که بسیار قدرتمند است ارج و قرب پیدا کنید.
   سربلند و پیرو.ز باشید

 21. یاسمن

  خواب دیدم کامیون سرپوشیده ای تو خونمون شوهرم در باز کرد جلوی درپرازتخم و بچه های یک پرنده بود که الان یادم نمیاد چه پرنده ای بود انتهای کامیون یک عقاب سیاه بزرگ یک قورباغه هم اندازه عقاب و یک تمساح لاغرکه توخاب گفتم تمساح هنوز بچه است به اندازه عقاب و قورباغه بزرگ نبود ولی کوچک هم نبود فقط دراز بود که شوهرم عقاب و قورباغه و تمساح از پشت کامیون بیرون اورد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است بیانگر یک چیز باشد و ان هم این است که شما افرادی را در اطراف خود جمع کرده اید که خودتان هم نمی دانید کدامیک برای شما خیر و کدامیک شر است و از این رو باید بیشتر دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 22. علیرضا

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو خونمون یه عقاب داره حرکت میکنه هی میره اینور و اونور اما پرواز نمیکنه هی میرفت زیر میز این چیا اومدم بگیرمش میگرفتمش هی ولش میکردم بعد چند نفر اومدن گفتن این عقاب پیر شده بدرد نمیخوره گفتن خیلی پیره راه میره

  • تعبیر خواب

   با سلام
   با توجه تعبیر خواب عقاب و دوستی با آن می تواند نشان از شخصی باشد که در زندگی شماست باید قدر ان را بدانید و بدانید که می تواند سن زیادی داشته باشد ولی قدرت زیادی دارد و روزی این موضوع برای شما مشخص خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 23. M

  سلام . من خواب دیدم که یه عقاب میخواست از درز کوچیک پنجره هی بیاد تو و من نمیذاشتم که بیاد و ترسیده بودم .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   عقاب در خواب های ما نشان از فردی مقتدر و قوی است و اینکه در خواب شما به این صورت دیده اید ممکن است نشان از تقابل شما با همچنین شرایطی باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 24. گیگلز

  سلام. من خواب دیدم یه عقاب سیاه اومده تو خونه روبه رویی خونمون که درخت داره و پر از پرنده است و پرندها فرار کردن و در همین حین دیدم که یه گنجشک رو اومد شکار کنه ولی اول بال‌هاش رو کند که من تو دلم گفتم کاش برگرده شکارش کنه راحت شه که برگشت و شکارش کرد بعد در همین حین دیدم یه عقاب سیاه دیگر هم که خیلی هیبت داشت و شاخدار ( نه شاخ‌ها بالا سرش ۲تا پر انگار بود)بود هم هست بعد یه پرنده که نمیدونم چی بود ولی به نسبت بزرگ بود و زیبا مثل طاووس اومد ولی عقابها با اون کاری نداشتند و بعد دورتر از این دو تا عقاب یک عقاب مشکی دیگه هم بود که دورتر از این ۲تا داشت پرواز میکرد.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیرخواب برای این خواب به این صورت امده است که می تواند نشان از ان باشد که به اندازه ی ان پرنده ها به شما مالی رسد و از این رو خوابی بسیار خیر است و از جانب آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 25. دنیا

  سلام
  من خواب دیدم ی عقاب سفید زیبا روی یکی از میز های خونه ی ما هست و من ترسیدم و یهو از اون میزافتاد و رفت توی یکی از اتاق قائم شد در حالی من در همه ی اتاق هارو بسته بودم و هر چه میخواستم کاری کنم که این عقاب از خونه بره بیرون نمیشد انگار ی چیزی جلوگیری میکرد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از ان باشد که شما بر کسی که مقامی بالا دارد چیره شوید و این خوابی بسیار مفید است.
   سربلند و پیروز باشید

 26. بهار

  سلام من خواب دیدم عقاب سیاه با دم رنگارنگ تو یه خونه ای بودم یهو اومد بچه نوزاد اون خونه رو گرفت به منقار و فرار کرد بعد چند دقیقه کلاغ ها اومدند به ان خانه و بچه رو نجات دادند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب نشان بر آن است که از طرف رئیس و حاکمی به آن فرد ضرری خواهد رسید که زیردستان آن موضوع را حل خواهند کرد و به خیر رفع خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 27. فاطمه

  سلام من خواب دیدم کنار یه آکواریوم بزرگ هستم که داخلش به ماهی سفید خیلی زیبایی بود داشتم به این ماهی نگاه میکردم که یه عقاب بزرگ و سیاه اومد و کنار این آکواریوم نشست من داشتم هم به عقاب هم به ماهی نگاه میکردم که بعد از جفتشون دور شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این صورت است که از رئیس و مدیر و.. پاداشی دریافت خواهد کرد که موجب رزق بیشتر شما خواهد شد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید..

 28. محمود

  سلام خواب دیدم عقابی را از کسی ک در داخل قفس بود خریدم بعدش اونو با خودم اوردم دادم ب برارم بردارم عقاب آزاد کرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب عقاب آمده است که به معنی رئیس و پادشاه است و اینکه اگر شما آن را در قفس کرده اید و یا خریده اید به معنی آن است که بر رئیسی زورگو پیروز خواهید شد و رها کردن آن هم خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 29. کاظم

  سلام من در خواب دیدم کلاغی در خانه ام که در نگاه بعد عقاب شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب کلاغ نشان بر خوبی ندارد و صدقه بدهید و وجود عقاب هم نشان از وجود رئیس است که به شما یا خیر می‌رساند و یا شر.
   سربلند و پیروز باشید.

 30. H

  من خواب دیدم که نزدیک غروب عقاب سفید رنگ خیلییی بزرگ درحال پروازه و بعضی جاها می‌نشست و بالا و پایین میپرید طوری که زمین می‌لرزید و درآخر به پشت بام ما اومد و بالا و پایین پرید و نزدیک بود خواهرم رو زخمی کنه که من عقابو با چاقو زدم…تعبیر لطفا

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر دارد دارد که از طرف رئیس زورگویی مورد اذیت قرار خواهید گرفت و اینکه با عملتان آن فرد را شکست خواهید دادکه نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 31. صدف

  سلام خواب یه عقاب بزرگ تیره رنگ که انگار رئیس سایر عقاب ها بود و همگی به دستور اون شبانه سعی میکردن از پنجره وارد اتاق من بشن ولی من با هزار سختی نذاشتم بقیه آدمای اتاقم ی گوشه ایستاده بودن:|

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب به گفته معبرین به معنی رئیس و حاکم است و اینکه اجازه ورود به ان داده نشده است بر معنی است که خیر و یا شری به شما نخواهد رسید .
   سربلند و پیروز باشید .

 32. مجید

  با سلام و وقت بخیر
  خواب دیدم که عقابی در نزدیکی من در حال پرواز است گاهی فرود می‌آید و قصد برداشتن گربه‌ای که متعلق به منه دارد. اما من مانع اینکار می‌شوم و با تفنگ‌ ساچمه‌ای به او شلیک می‌کنم. چند تا تیر شلیک میکنم ولی او از پا در نمیاد ولی با این حال بازم در بالای سرم در حال پرواز است.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بایدبدانید که ممکن است به این صورت باشدکه شما در زندگی خود ممکن است رابطه ای اشتباه با شخصی اشتباه داشته باشید که خود بدان معتقد نیستید و از این رو این خواب برای شما نمایانگر ان است که کسی که بسیار قوی است و صلاح شما را خواهد در اینده سعی بر ان دارد تا شما را از این موضوع برهاند اما شما نسبت به آن واکنشی غلط دارید که ممکن است سبب غم و اندوهی در اینده شود.
   سربلند و پیروز باشید

 33. Orkide

  من خواب دیدم که توی خونه ی قبلی خودمون هستیم و دوتا کارتون در ورودی هستش وقتی بازشون کردم یه عقاب قهوه ای بزرگ بود و تو یدونه دیگه یه دلیجه بودش. عقاب. رو آزاد کردم ولی دلیجه رو نگه داشتم انگار میخواستم ازش مراقبت کنم و برای خودم نگهش دارم گذاشتمش تو اتاقم با کارتون تا برم به بقیه خبر بدم وقتی برگشتم دیدم تو اتاقم. نیستش. هر چی گشتم پیداش نکردم و بجایی که انگار خونه‌ی. خودمون نبود پیداش کردم وی دیدم تیکه تیکه شده کاملا انگار یکی با چاقو تیکه تیکش کرده بود و هیچ کس نمیدونست کار کی میتونه باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است به این تعبیر باشد که شما در اینده ای نه چندان دور بر سر دوراهی انتخابی قرار خواهید گرفت که سبب خواهد شد انتخاب اشتباهی بکنید که برای شما سبب خواهد شد ان خیر از دست شما برود.
   از این رو بسیار در انتخاب هایتان اگاه و دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 34. مهدی

  سلام من تو خواب دیدم عقابی میخواست به دستم نوک بزنه و من جاخالی دیدم بعد چند دقیقه دیدم اومده رو دستم نشسته و انگار که من رو میشناسه تعبیرش چیه ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به تعبیر حضرت دانیال عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر است .
   اگر در خواب عقاب به شما بنشیند نشان بر آن است که رئیس شما مطیع شما خواهد شد و نزد او عزیزو بزرگ خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 35. Ngiw

  سلام من خواب دیدم یه بچه عقاب سفید و قهوه ای اومد خونمون و نشست روی میز و یه تخم عقاب هم همراهش بود اون بچه عقاب هم داشت ب من نگاه میکرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.
   اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود..
   اگر بیند عقاب چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. و بر این تعابیر نشان بر آن است که خواب شما نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 36. علی

  سلام من خواب دیدم یه جادوگر خودشو به شکل یه عقاب سیاه در آوردع و میخواد بچه یه زن رو بزور از خونش بدزده ، آخرشم زنه بچشو داد بش ، تعبیرش چیه ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که ممکن است به این صورت تعبیر شود که شما در اینده ای نزدیک شاهد ظلمی بر کسی خواهید بود و این برای شما چندان خوشایند نخواهد بود و بدانید که خداوند مظلوم راضی به شرایط را هم به اندازه ی ظالم خطاکار داند.
   سربلند و پیروز باشید

 37. سینا

  سلام خواب دیدم یک عقاب سیاه سفید آمده داخل خونه. داخل حال بعد. بعد. داشت نگاه میکرد ب خواهر زادم. بعد من از ترس این که نگیر خواهر زادمو رفتم جلو بالشو گرفتم که حواسش ب من پرت بشه. بعد پرید رفت یک گوشه دیگه آمد. نک بزنه ب خواهر زادم. من پام بردم جلو نم زد کف پا من و یک تکه گوشت از پام کند. بعد درست یادم نمیاد فکر کنم بعدش رفتیم گرفتیمش تعبیرش چی ذهن خور شدم ناجور

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب عقاب به گفته معبران نشان از پادشاه است و رئیس و اینکه بر شما آسیب رسانده خوب نیست و نشان بر این دارد که از طرف شخص بزرگ مقامی به شما آسیب خواهد رسید پس آگاه و هوشیار بر اعمال خود باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 38. آقا مهدی

  سلام خواب عقابی بزرگ و عظیمی را دیدم که رنگ زرد یا طلایی داشت و به خیابانی فرود امد و پرنده را گرفت و در اسمان پرنده از دهان عقاب فرار کرد بعد از ان عقاب به تعقیب من و یکی از دوستانم امد و در پشت بام یک خانه بلند نیمه کاره یا متروکه من را بلند کرد سعی داشت من را با خود ببرد که به کمک‌ دوستم رها شدم بعد از آن به پایین ترین طبقه ساختمان که پله هم نداشت رفتیم و در انجا یه بانک قدیمی یا چیزی شبیه به آن وجود داشت که دو نفر از کارکنانش از قدیم در انجا گرفتار شده بودن نتوانسته بودن خلاص شوند و به ما گفتند یه دکمه را فشار دهیم تا از وجودمان در اینجا باخبر شوند و به کمکمان بیایند و پول زیادی هم از این کار نصیبمان شود.. و اینکه بنده در خواب انگار ان ساختمان را از قبل میشناختم فقط از وجود ان بانک خبر نداشتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.
   اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.
   محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود.
   و اینکه عقاب در خوابتان برای شما نشان از خیر دارد و اینکه به طبقه زیر رفتن و دیگران را نجات دادن نشان از کمک شما است به دیگران در مراحل سخت زندگی انها .
   سربلند و پیروز باشید .

 39. زهرا

  خواب دیدم دوتا پتو تو حال بود خونه خودمون نبودم پتو هارو با دوتا دست برداشتم بردم تو اتاق دادم دست صاحب کار سابقم دیدم با زنش وبچش درحال شادین منم با حسرت نگاشون میکردم یکم گذشت پسرش رفت دم پنجره که پرنده ها رو نگاه کنه منم گرفتمش جلو سینم که نیفته گفتم اینجور بهتر نگاه میکنیم یه دسته گنجشک رو درحال پرواز دیدیم دوتایی خیلی لذت بردیم یهو یه گنجشک بی حال اومد تو اتاق زن اون اقا با شادی گرفتش بعدش پشت سرش یه شاهین یا یه باز دقیق نمیدونم چی بود اومد تو همون اتاق ولی حالت شکار نداشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما خواسته ای دارید که هنوز به آن نرسیده اید و اینکه ‌دیدن گنجشگ در خواب برای شما نشان از رسیدن به رویا و برآورده شدن حاجت است و اینکه عقاب هم نشان بزرگی و مقام است برای شما و آن خانواده.
   سربلند و پیروز باشید.

 40. Parham

  سلام خلاصه بگم تو خونه بودم بعد یسری اتفاق. میفته ک میمیرم بعد با یه نیرویی زنده میشم میرم دوباره پا میشم ولی میدونم ک مردم بعدش داداشم میگه ک تبدیل به جن شدیم چند بار اینو میگه بعدش بهم میگه چشم عقابتو فعال کن یا ازش استفاده کن تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر صادقه ندارد و نباید از ان نگران باشید و اگر بخواهیم المان های موجود در خواب را نگاه کنیم باید بدانید که به معنای ان میتواند باشد که نشان از طول عمر و زندگی با عزت است و لاغیر.
   سربلند و پیروز باشید

 41. یاسی00

  سلام قبل اذان مغرب و قبل غروب آفتاب خاب دیدم دوتا عقاب مشکی اومدن تو اتاقم و رفتن و باز اومدن فقط وقتی خودم اجازه میدادم از پنجره ی اتاق میومدن تو اتاقم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که اگر ببینید که در خواب شما عقاب از شما فرمانبرداری کند به معنای رسیدن شما به جاه و مقامی است که در انتظار شماست و باید در جهتت ان زحمتی و تلاشی رابه پایان ببرید.
   سربلند و پیروز باشید

 42. شهاب

  سلام من خواب دیدم یک عقاب بزرگ طلایی رو پشت بوم خونه قدیمی ماست … بعدش من ، دایی وسطی م رو خبر کردم و مادرم که بریم اونو با تله بگیریم . تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که پشت بام نشان از اینده و سرنوشت است و اینکه در خواب شما عقابی بر ان بوده است نشان از ان دارد که در اینده سعادت و قدرتی بسیار خیر د رانتظار شماست و اینکه د رخواب قصد شکار کرده اید نشان از ان دارد که این در سرنوشت شما هست اما زحمت زیادی برای ان باید کشیده شود.
   سربلند و پیروز باشید

 43. علی اکبر

  سلام ببخشید خواب دیدم یک عقاب سفید بزرگ تو خونه ی ما هست و من چند تیکه گوشت براش پرت می کردم واونو اموزش می دادم که روی دستم بشینه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما بر این تعبیر اشاره دارد که شما فردی به عنوان رئیس در نزدیکیتان دارید این شخص بر شما حکم خواهد کرد و شما از وجو رفتار های منفی ان به ستوه امده اید و ازار دیده اید که شما با رفتارهای خوب و محبت بسیار ان فرد را به روش خودتان رام خودتان خواهید کرد و جز افرادی خواهد شد که بهقولی اب هم بخورد از شما اجازه خواهد گرفت و این تعبیر عقاب نشان به بزرگی و مقام هم دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 44. سمیه

  با سلام
  من خواب دیدم دوتا عقاب بالای حیاط خونه میچرخیدن و من خیلی ترسیدم یهو خواهرزاده م که فوت شده یکیش گرفت و پرت کرد محکم به پشت من خورد و من از شدت ضربه از خواب بیدار شدم تعبیرش چی میشه
  با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این صورت میتواند باشد که شما به واسطه ی ان مرحوم بزرگی پیدا خواهید کرد که بسیار برای شما نیکو است اما باید بدانید که این موقعیت را از دست ندهید که بسیار فرار است واین که در خواب حالت ناخوشایندی داشته است به این معنا میتواندباشد که شما این خیر و موضوع را که به شما بزرگی میدهد را بی اهمیت میپندارید.
   سربلند و پیروز باشید

 45. بهروز

  سلام و وقت بخیر. من این خواب را وقتی بعداظهر خوابیده بودم دیدم. این را گفتم چون شنیده ام زمان خواب هم مهم است. خواب دیدم در جنگلی بسیار زیبا یک عقاب از دل کوهی که پر از برف است به پرواز درامد و به طرف من امد.

  در بالای سرم چرخی زد و شروع به فرود امدن کرد. در چند قدمی من که نشست دویدم سمت او و دیدم شکاری در پنجه های اوست. شکار را از چنگالهایش دراوردم دیدم یک شیر ماده است. بعد از خواب بیدار شدم. لطفا راهنمایی کنید. متشکرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب برای شما خیر خواهد بود و به این معنا میتواند باشد که شما را رزقی خواهد رسید زیرا که در تعبیر خواب امده است که اگر از چنگال عقاب چیزی دراوردی که به اندازه ی ان به شما ملک و رزق رسد و در تعبیر خواب شیر هم امده است که دشمنی است بسیار قدرتمند واز همین رو برای شما خیری خواهد رسید و دشمنتان هم ناکام خواهد ماند.
   سربلند و پیروز باشید

 46. هانیه

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو خونه بابام هستم و یک پرنده که فکنم عقاب بود وارد خونه شد و من ازش می ترسیدم چون حمله میکرد رفتم تو اتاق قایم شدم و از لای در دیدم که میخواد به دخترم حمله کنه سریع پدرم رو صدا زدم و گفتم این پرنده رو بندازین بیرون خیلی خطرناکه.. پدرم هم اونو گرفتو از در انداخت بیرون

 47. هانیه

  خوب بود

  • هانیه

   سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو خونه بابام هستم و یک پرنده که فکنم عقاب بود وارد خونه شد و من ازش می ترسیدم چون حمله میکرد رفتم تو اتاق قایم شدم و از لای در دیدم که میخواد به دخترم حمله کنه سریع پدرم رو صدا زدم و گفتم این پرنده رو بندازین بیرون خیلی خطرناکه.. پدرم هم اونو گرفتو از در انداخت بیرون تعبیرش چیه؟؟

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر خواب عقاب اینگونه بیان شده است که نشان از حاکم و رئیسی دارد که به شما می‌خواهد آسیب برساند اما به وسیله یک فرد حمایت گر شما را از آسیب ان دور خواهد کرد. و به خیر خاتمه می‌یابد.
    سربلند و پیروز باشید

 48. امیرمحمد

  سلام وقت بخیر . درخواب پرنده ای رو دیدم که به سرپرستی گرفته بودم و با من و همسرم خیلی خوب رفتار میکرد و به ما وابسته بود همه جا همراه ما بود روی شانه من می‌نشست ونامش را تیتو گذاشته بودم و هرکس به جز منو همسرم سربه سرش میزاشت عصبانی میشد و جیغ میکشید. کمی که بزرگ تر شد به عقاب طلایی قهوه ای تبدیل شد بسیار بزرگ و منو همسرم از این که جوجه ما عقاب بود تعجب کردیم بسیار بزرگ شده بود و درخواب سنگین بودن وزنش روی شانه ام احساس می کردم جوری که اتاق برایش کوچک شده بود و بسیار به من محبت میکرد و منو همسرم هیچ ترسی ازش نداشتیم. تعبیرش چیه؟تشکر.

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب عقاب خوب است اگر ببینی عقابی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و آن عقاب رام و فرمانبردار تو می‌باشد، یـعـنـی از نزدیکان و مقربان بزرگان مملکت میشوید بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: اگر ببینی عقاب داری، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود.و اینکه بر شانه شما مینشید دارای فرزند پسر میشوید که بسیار عاقبت به خیر است
   سربلند و پیروز باشید

 49. احلام

  سلام،من خواب دیدم شب بود،یه عقاب توی آسمون میدرخشید عین طلا.کم‌کم پایین داشت می اومد،از کسی تفنگ خواستم تا بزنیمش اما نداشت دیدم خود عقاب اومد جلوی ما نشست،پرهاش مشکی بود روشون پرهای طلایی بود مقداری،دیدم عه انگار تیرخورده و میخواد بمیره،رفتیم سراغش با داداشم گرفتیمش میخواستم ازش مراقبت کنم ک حالش خوب بشه،دیدم یه بچه دختر با خودش اورده،

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر عقاب اگر شما را فرمان ببرد بسیار نیکو است ودر خواب شما به این شکل امده است پس میتوان گفت که شما به موقعیتی در اینده دست خواهید یافت که اگر از ان استفاده کنید شما را به منزلت بالایی خواهد رساند و باید بسیار اگاه باشد و بدانید که تعبیر بچه هم در خواب به همان معنای اولیه و سعادتی است که به واسطه ی ان موضوع بدان دست پیدا خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 50. آلاله

  خواب ديدم يه جوجه عقاب بزرگ كه نميتونست پرواز كنه افتاده بود خونه ما مادرش براي نجاتش رو پشت بام منتظر بود منم جوجه رو بغل كرده بودم ميخواستم مواظبش باشم تا وقتي بتونه پرواز كنه جوجه و مادرش سفيد و طوسي بودند

 51. خاتون

  خواب دیدم در خانه هستم پیشگویی یک پسر بچه و یک مرد بزرگ کچل را می گویم . و خانومی هم که همسر اون مرد و بچه خردسال هستش.گوش میدهند که ناخدا گاه میبینم بالای سرم . عقابی بزرگ بال هایش را تکان میدهد و با چشمان ونوک تیز ش چیزی را میخواد به من بفهماند ..خواهش به من بگید تعبیرش چیه

 52. خدیجه

  با سلام
  در خواب دیدم که به آسمان نگاه می کردم که دیدم دو عقاب به رنگ طوسی خیلی روشن و یک دست در حال انجام حرکات نمایشی بسیار زیبایی هستند.
  به کسی که کنارم ایستاده بود نشان دادم.
  در آخر دو عقاب با هم درگیر شدند و یکی از آنها را دیگر ندیدم

 53. مهدی

  سلام خواب دیدم عقاب رو گرفتم وبه خانه آوردم ودز کمد قایمش کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از مقام دارد که کسب خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 54. Toofan

  خواب دیدم یک کور کور بال سیاه از تیره عقابیان با هیبتی بسیار بزرگ اندازه یک انسان نشسته و بعد جوجه اش را در دستم دیدم بعد هم عقاب بلند شد و من رفتم هربار صدایی مانند یک ذکری می‌شنیدم و میترسیدم

 55. لاله

  خواب ديدم يك عقاب خيلي بزرگ بالاي سر تو اسمان داره پرواز ميكنه ومن خيلي ازش ميترسيدم

 56. مرتضی حاج حمزه

  سلام – در رویا دیدم که عقاب، از پشت به حالت پرواز با سمتم آمد و با چنگالش بر شانه هایم زد تا مرا با خود ببرد ، اما چنگالش در شانه هایم فرو نرفت تا مرا با خود ببرد، و همانطور پرواز کرد و رفت….؟!؟!؟

 57. محمد رضا

  خواب دیدم داخل یه دشت بزرگی هستیم:عقاب بالای سرمون پرواز میکنه :عقابه قهوه ای رنگ بود:خواست فرود بیاد داداشم رو با خودش ببره:منم پاهای عقاب رو گرفتم و اوردمش پایین/
  بعدش روز بعد:خواب دیدم تا دوتا عقاب جفتگیری میکنن:روی پشت بام خونمون/دوتا عقاب سیاه بودن.عقاب نر کمی از پر هاش ریخته بود

نظر خود را بیان کنید