مجله آلامتو

تعبیر خواب انگور

دیدن انگور در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن انگور در خواب چیست؟

انگور سبز grapes_on_white

حضرت دانیال برای تعبیر انگور گوید:

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود.

معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.


محمدبن سیرین در مورد تعبیر انگور گوید:

انگور شرابی wine_grapes

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

 1. اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید. و در آینده به کارهایی دست خواهید زد.
 2. خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.
 3. دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید.
 4. اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد.

جابر مغربی درباره تعبیر دیدن انگور گوید:

اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که آن معصر، از خشت و گِل بود، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند.

اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند.

اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند.

اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند.

اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد.

اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.


حضرت امام جعفر صادق فرماید:

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت، سوم: از قحط و بلاامان یافتن.


یوسف نبی علیه السلام برای تعبیر دیدن انگور گوید:

دیدن انگور سفید روزی حلال بود.

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «36»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»


لوک اویتنهاو می گوید:

 • خوردن انگور: تب مختصر
 • چیدن آن: جدایی غیر منتظره
 • انگور سفید: شادمانی
 • انگور سیاه: غصه
 • دیدن آن: شما به هدفتان خواهید رسید
 • کسی آنرا به شما بدهد: آشناییهای تازه
 • کشمش: دعوا در همسایگی

منوچهر مطیعی تهرانی برای تعبیرخواب انگور گوید:

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

تعبیر خواب «انگور» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «انگور» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

29 دیدگاه

 1. سلام من دیشب قبل خواب نیت کردم ک باردار میشم یا نه ک خواب دیدم تو یه باغ پر از انگورهای سبز هستم درختاپر محصول بودن با خواهرم بودیم و دوتا مرد از خواهر م پرسیدم این مردا کین گفت نگهبانانی باغن نمیتونی از انگورها بچینی ولی من دست بردم و چند دونه چیدم خیلی بزرگ بودن و شیرین خواستم تعبیرش کنید واسم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.و به تعبیر دیگر معبران تاک نشان از امید دارد که ان را مینشانید و برای سالهای درازی از ثمر ان استفاده میکنید .خواب شما نیک است و تعبیر خیر دارد برای شما
   سربلند وپیروز باشید .

 2. خواب دیدم با سه تا ازخواهرام رفتیم باغ پراز انگور شاخه هاش پراز انگورای ریز و خوشرنگه ازهمشون میخوریم با خواهرم بحث ودعوا میکنیم درمورد یه مسلئه دیگه لطف بگید تعبیرش چی میشه ممنون میشم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در تعبیر خواب دیدن باغ انگور امده است که به این تعبیر است که پس از سختی هایی در زندگیتان فراخی خواهید دیدو این بسیار برای شما خیر است و در قسمت پایانی خوابیتان هم باید عرض کنم که تعبیر دعوا کردن در خواب خیر است و نشان از صلح و دوستی بین انها پس از مدتی ناراحتی است واین خود با قسمت اول خواب شما هم خوانی دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 3. سلام خسته نباشید
  دیشب خواب دیدم با دوستانم یه امتحانی میدم یادم نیست امتحان چی بود(در واقعیت یک همکار آخوند داریم که مرد خوبی هست)ایشون به من نمره ۱۸ رو دادن که بالاترین نمره بود و به بقیه ۱۷:۷۵ و نمره های پایین تر. بعد دیدم به همه انگور میدادن به من یه بشقاب انگور سبز با دونه های درشت و آبدار و خوشمزه دادن که هر چقدر می خوردم مقدار انگوری که توی ظرف بود کم نمی شد.
  ممنون از سایت خیلی خوبتون.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر این خواب بسیار خیر است و به این معنا است که در تعابیر خواب امده است که تعبیر انگور در خواب به معنای مالی است که به شما داده می شود و اینکه در خواب مقدار این مال کم نشده است هم بسیار خیر و نیکو است و باید بدانید که برای شما تعبیر این خواب به این شکل خواهد بود که شما را فرصتی پیش خواهد امد که باید تصمیمی بگیرید و این تصمیم سبب خواهد شد که شما به واسطهی تصمیمتان ببه ن خیر برسید و یا نه و راهی هم که در خواب برای شما پیشنهاد شده است این است که همیشه برای رسیدن به ان سعادت خداوند را ملاک اعمالتان قرار دهید.
   سربلند و پیروز باشید

    • یاسین صداقت در

     باسلام
     الگوهای موجود درخواب بسیار با اهمیت ترند تا اتکا بر اعداد.
     سربلند و پیروز باشید

 4. سلام . وقت بخیر.
  من چند روز پیش خواب دیدم یه جایی هستیم احساس میکنم فرودگاهه. تو حیاطش یه درختیه شبیه درخت گوجه سبز. ولی انگور سیاه آورده و به شکل خوشه نیست تکی هست و از ساقه درخت درومدن برگی بهشون وصل نیس.
  میبینم داییم از انگورا میچینه و میخوره. من میگم دایی مگه همچین انگوری هم هست میگه اره هست خیلی هم خوشمزه هست . منم چیدم خوردم خوشمزه بود. تعبیرش چیه؟
  من تا حالا 3 تا خواب بهتون گفتم تو هر سه تا همین داییمم دیدم.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب انگور به گفته معبران بزرگ اگر در وقت خود نباشد غم و اندوه است و انگور که رنگش و ابش سیاه و قرمز باشد به مال حرام آن را تعبیر کرده اند و اگر شیرین باشدنیک است.
   وجود دایی شما در خواب هایتان اول از همه نشان بر احساس شماست و نشان دوم خبری بر ایشان.
   سربلند و پیروز باشید.

 5. نیوشا در

  جواب خوابمو پیدا نکردم
  خواب دیدیم که از کنار باغی که رد می‌شویم انگورها رو داخل کامیون میکنن من هم یه خوشه انگور قرمز می دزدم می خورم بعد تو ادامه خواب یه زنی به من یه پیراهن ویه فرش هدیه میدهد

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   به واسطه ی دوستی به شما خیر و منفعتی اندک میرسد و اینکه در خواب دیده اید که زنی به شما پیراهن و فرش هدیه میدهد هم به معنای این است که به شما منفعتی خواهد رسید و احتمالا این منفعت هم به واسطهی ان دوستی خواهد بود که امام صادق (ع) هدیه گرفتن را بسیار نیکو میدانسته اند.
   سربلند و پیروز باشید

 6. سلام خواب دیدم وسط یه خونه بزرگ بودم بعد یه زنی که نمیشناختم وسط باغ خونه دراز کشید انگور سبز خورد

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر دیدن انگور در متن نیز امده است اما این خوابی که شما دیده اید به نوعی دیگر قابل تعبیر است و باید بداینید که ان مکانی که در ان حضور داشته اید و ان را نمیشناسید اشاره به مکانی در اینده دارد که در ان قرارا خواهید گرفت و انگور سبزو سفید در خواب به معنای اوقات خوش و روزی حلال است و اینکه در خواب زنی را دیده اید که انگور میخورد و در اسایش است نه به معنای زند در خواب خواب بلکه به معنای اشاره ای به وضعیت خود شما در ان لحظه است که نشانه از شرایطی نیکو دارد و این خواب ممکن است به این شکل دارای تعبیر باشد که شما در اینده ای نزدیک به اسایشی نیکو دست خواهید یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 7. سلام خواب دیدم خونه پدرم هستم و اونجا انگور هست انگور سبز ولی دنه های خیلی درشت و بزرگ بود جوری هر یدونش تو یدستم جا میشد و من دوستاش رو برداشتم و داشتم می‌خوردم تعبیرش چی میشه

 8. معصوم در

  من خواب دیدم که انگور سبز و خیلی خوشرنگ درخشان به مقدار خیلی زیاد تو دامنم چیدم و یدونه حبه ازش کندمو خوردم خیلی شیرینو خوش طعم بود.درخشندگی و تازگی میوه تو خوابم خیلی مشخص بود.

 9. عباس پاشایی پایدار در

  سلام در خواب دیدم یکی از دوستانم از درخت انکور سه نوع انکور سبز روشن دانه بزرگ سبز تیره دانه کوچک وسبز تیره دانه بزرگ که همه طعم شیرین دارند به من رساند ودو عدد فرش کهنه یکی دستباف ودیگری ماشینی در بغل داشتم ودر مسیر خانه انگو رها را میخوردم وکسانی میخواستند از دستم بگیرند اما تا دم درمان نتوانستند وبعد از ذسیدن به خانه برادرام به کمکم امدند ومعارضین را کتک زده فراری دادیم

 10. خواب دیدم رفتم منزل قدیمیامان پدرومادرم که فوت شده اندهردوزنده بودن ومادرم برایم یه بشقاب انگورسفید آوردنشستم وهمه اش راخوردم

 11. رامین احدی در

  سلام
  کسی خواب دیده تسبیحی با دانه های انگور سبز بهش دادم که با هر ذکر دانه انگور تبدیل به یاقوت میشده و گفتم اگه برام دعا کنی تسبیح رو میدم بهت.
  لطف کنید تعبیرش

  • بي نام در

   سلام خواب ديدم يك زن برام انگورسبز ميده و يادم نمياد زن كي بود و يك خوشه بزرگ بود منم كمشو خوردم .حالا تعبيرش چه ميشه؟

 12. فرزانه در

  سلام درختی انگور خشک بود که دیدم انگور سبز و درشت داره وچیدم ولی نخوردم

   • روژا محمدی در

    سلام وقتتون بخیر دیشب خواب دیدم تو خونه ای که سالها پیش زندگی میکردیم و یه درخت انجیر داشت همون درخت توی خواب انگور سبز و سرخ داشت و من و مادرم بودیم و مادربزرگم که پارسال فوت کردن از بالای درخت میچیدیم ومادربزرگم به من کمی انگور داد و منم میچیدم و توی ظرفش میزاشتم ممنون میشم تعبیرش کنید تشکر

    • یاسین صداقت در

     با سلام
     تعبیر این خواب به این صورت ممکن است باشد که بر اساس تعابیر در راجع به خواب انگور امده است که اگر در خواب دیدید که کسی به شما انگور داد به ان معناست که نشان از سرمستی شما و ان شخص مقابل است و این هردو برای شما خیر است و نشان از جایگاه خیر ایشان و همچنین سعادتی در اینده برای شما دارد.
     اما خیراتی هرچند کم برا ایشان تذر کنید.
     سربلند و پیروز باشید

 13. ابوالفضل گلمحمدی در

  سلام خواب دیدم همسایمون درخت انگورداره من چند خوشه بزرگ انگورسبز ویه خوشه بزرگ انگور سیاه میچینم وچند تا دونه از انگور سبز که شیرینم بود رو میخورم وبه کسانی که پیش من بودند گفتم به صاحبش میگم بعدا که چند خوسه انگور ازدرخت چیدم خواستم که یه خوشه انگور سبز دوبتره بچینم که در خونه صاحب انگور واسد ومن از ترس این که انگورارو نبینه اروم میذارم میرم سمت خونم .ممنون میشم تعبیرسو بهم بگین

  • با دختر همسایتون دوست میشی و بعد از مدت طولانیی متوجه میشن و یکم کتکت میزنن

نظر خود را بیان کنید