تعبیر خواب مار

دیدن مار در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن مار در خواب چیست؟

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار می تواند هر کسی را نگران کند، اما آیا این خواب همیشه منفی است؟ در ادامه مطلب به تعبیر این خواب می پردازیم.

تعبیر خواب مار

مار یکی از حیوانات ترسناک از نظر انسان است، دیدن آن در واقعیت باعث ترس و سوء ظن بسیاری در انسان می شود، اما تعبیر خواب مار چه چیزی را نشان می دهد؟ دیدن مار در خواب تعابیر زیادی دارد. برخی از موارد تعبیراین خواب را در ادامه این مطلب از آلامتو ارائه می کنیم.

تعبیر خواب کامل و دقیق


تعبیر خواب مار امام صادق

 • در مورد تعبیر خواب مار امام صادق می فرماید: دیدن مار در خواب معانی و نشانه های بسیاری دارد که غالباً نشانه چیزها یا اتفاقات ناخوشایندی است،
 • بسیاری از مارها در خواب، به هر شکلی که باشند، همیشه از دشمنان خبری دارند و همچنین موانعی را که ممکن است در زندگی روزمره یا محل کار خود با آنها روبرو شوید را نشان می دهد.
 • دیدن مارها در خواب همچنین ممکن است هشداری برای خواب بیننده باشد که افرادی در اطراف او هستند که می خواهند به او آسیب برسانند.
 • اگر در خواب دیدید که به لانه مارهای زیادی رفته اید و آنها را از سوراخ آنها بیرون آورده اید و آنها را گرفته اید ، این بدان معنی است که شما در شرف انجام کاری هستید که از آن سودی نخواهید برد، برعکس ممکن است گرفتار شوید. نا امیدی و مشکلات پشت این کار است.

تعبیر خواب مار ابن سیرین

 • تعبیر خواب مار ابن سیرین می گوید دیدن مار در خانه در خواب، ممکن است حاکی از حضور دشمنان بیننده در نزدیکی او باشد.
 • اگر خواب بیننده با دیدن مارها در خانه خود ترسی نداشته باشد، ممکن است خواب را به این تعبیر کرد که از دشمنان خود نمی ترسد و به آنها توجهی نمی کند.
 • وقتی مارها را در خانه می بیند و بیننده بدون هیچ ترسی با آنها برخورد می کند، ممکن است منادی ارتقاء شغلی او باشد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که بدون ترس در خانه خود مار می گیرد، ممکن است بشارت دهد که به زودی به خواست خدا خیر و پول زیادی به دست خواهد آورد.
 • دیدن مارها در خانه اگر خواب بیننده در آن از آنها می ترسید، ممکن است توضیح دهد که خواب بیننده در واقعیت خود برای همیشه از استرس و ترس رنج می برد.
 • وقتی زنی در خواب می تواند در خانه خود مارها را بکشد، خواب نشانه پیروزی او بر دشمنان است.

تعبیر خواب مار حضرت یوسف

تعبیر خواب مار حضرت یوسف به چهار موضوع اشاره دارد:

 • دیدن مار بزرگ به تعبیر حضرت یوسف دشمن بزرگ است.
 • دیدن نیش مار، آسیب رسیدن از دشمن تعبیر می شود.
 • تعبیر دیدن خارج شدن مار از شکم فرزند، به وجود دشمن اشاره دارد.
 • دیدن مار بلایی است که از دشمن به او وارد می شود و ممکن است باعث شادی او شود.

تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب مار بزرگ در خواب به هیچ وجه دارای تعابیر ستودنی نیست، بلکه همه آنها نماد نفرت و دشمنی هستند.

تعبیر خواب مار بزرگ نشان دهنده وجود دشمنان نفرت انگیز در برابر بیننده ای است که در نزدیکی او زندگی می کنند، اما او هنوز آنها را کشف نکرده است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مار در خانه

تعبیر خواب مار بزرگ


تعبیر خواب مار کوچک

تعبیر خواب مار کوچک، بیانگر دشمن کوچکی است که به دنیا خواهد آمد. همچنین اگر مرد متاهلی ببیند که یکی از مارها در جلوی خود است، اما اندازه آن کوچک است، نشان دهنده فرزندی است که همسرش از او حامله می شود و اگر ببیند که این مار را کشته است، این نشانه آن است که این کودکی که به آن اشاره شده است توسط خداوند از بین خواهد رفت.


تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب نیش زدن مار، نشانه ظلم و ستم بزرگی است که بیننده خواب در دوره کنونی با آن روبه رو می شود و در اثر عدم استیفای حقوق مسروقه و  دفاع، او را در حالت ضعف و تسلیم قرار می دهد.

به تعبیر ابن سیرین تعبیر خواب نیش زدن مار، بیانگر آن است که در آینده نزدیک، خیر و فوایدی که بیننده خواب به نحو مشروعی نصیب بیننده می شود، و نشانه رهایی از ناملایمات و گرفتاری هایی است که بیننده خواب در دوره گذشته به آن دچار شده است.

دیدن نیش مار سفید در خواب، بیانگر حضور بدخواه است که با مژده و سخنان شیرین از بیننده خواستگاری می کند، اما در واقع قصد خیانت را دارد و می خواهد بیننده خواب را در غم و اندوه فرو برد و زیان بزرگی وارد کند که جبران آن دشوار است.


تعبیر خواب کشتن مار

تعبیر خواب کشتن مار، نشانگر این است که شخصی دنبال او می رود و بدی های زیادی دارد و همیشه سعی می کند او را به دردسر بیاندازد، اما او را می کشد. باید بتوانید به زودی از شر او خلاص شوید و شر او را از بین ببرید.

وقتی بیننده خواب می بیند که در خواب یکی از مارهای بزرگ را می کشد، ممکن است خواب توضیح دهد که خواب بیننده می تواند از شر دشمنان آنها و آسیبی که به او وارد می کنند خلاص شود.

اگر بیننده در خواب آثار خونی از کشتن مار را ببیند، ممکن است این رؤیا به این صورت تعبیر شود که خواب بیننده مقداری از پول متعلق به دشمن خود را تصاحب می کند.


تعبیر خواب مار زیاد در بیابان

ابن سیرین تعبیر خواب مار زیاد در بیابان را چنین تعبیر کرده است که بیانگر افزایش تعداد حسودان، فریبکاران و دشمنان در زندگی بیننده خواب است.


تعبیر خواب حمله مار

تعبیر خواب حمله مار بیانگر تعداد زیاد دشمنانی است که در کمین بیننده خواب هستند و سعی می کنند زندگی پایدار او را از بین ببرند.


تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب مار سیاه در خانه حکایت از فقر، نداشتن شرایط و معیشت تنگ دارد، اما کشتن آن بیانگر رهایی از تنگنای مالی و آغاز زندگی جدید با تغییرات مثبت فراوان در زندگی اوست.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب مار سیاه


تعبیر خواب مار خاکستری

تعبیر خواب مار خاکستری در خواب بیانگر این است که در زندگی بیننده خواب، شخص بسیار بدخواه وجود دارد، اما بیننده خواب هنوز او را کشف نکرده است.

دیدن مار خاکستری در خواب ممکن است نشان دهنده بی طرفی، رمز و راز و کینه توزی باشد که ویژگی بیننده خواب یا یکی از آشنایان اوست.


تعبیر خواب مار زرد

تعبیر خواب مار زرد، بیانگر آن است که در دوره آتی در معرض مشکل بیماری قرار خواهد گرفت که او را درگیر خواهد کرد و اگر در خواب موفق به از بین بردن مار شود، بیانگر آن است که اگر قبلاً از بیماری رنج می برد، از آن مشکل سلامتی درمان می شود.


تعبیر خواب مار سفید

تعبیر خواب مار سفید به معنای آن است که دشمنانی که فرد را تعقیب می کنند. ممکن است نشان دهنده وجود یک دشمن ریاکار در زندگی شما باشد، اما اگر یک دختر مجرد و با بینش بود، پس این منادی شوهر آینده است.

تعبیر خواب مار سفید اگر ببیند که در جیبش مار سفیدی است و از آن نمی ترسد، بیانگر مالی است که به او می رسد.


تعبیر خواب مار قرمز

تعبیر خواب مار قرمز حکایت از نیرنگ و ریا در ابراز محبت از بیرون و نفرت از درون دارد. این رؤیت نیز حکایت از آن دارد که در زندگی بیننده شخصی وجود دارد که برای او ضرر می خواهد و این شخص از خانواده اوست.

دیدن مار قرمز نیز به این معنی است که صاحب خواب قوی است و ترجیح نمی دهد برای حل مشکلات خود به دیگران تکیه کند.


تعبیر خواب مار در رختخواب

تعبیر خواب مار در رختخواب نشان دهنده زن است، پس اگر بیننده آن را بکشد نشانه مرگ همسرش است و اگر آن را قطع کند به معنای طلاق است و اگر خواب بیننده در خواب مارهای کوچکی را بر بالین خود ببیند، به این معنی است که در آینده صاحب فرزند خواهد شد. بنابراین، دیدن مارها روی تخت ممکن است دارای معانی خوبی یا بد باشد، مانند فرزند، و بد مانند مرگ همسر.


تعبیر خواب مار در آب استخر

 • تعبیر خواب مار در آب استخر تفاسیر مختلفی دارد که ممکن است نشان دهنده برخی ویژگی ها در خواب بیننده باشد، از جمله صبر زیاد، داشتن چیزهای زیادی که نشان دهنده شخصیت خوب و جاه طلبی زیاد است.
 • اگر مردی مار بزرگ را در آب بیابد، ثابت می کند که در مقابله با مشکلاتی که از سر می گذراند، خوب است و به خانواده اش اهمیت زیادی می دهد، همه نیازهای آنها را تامین می کند و زمین نمی خورد.
 • کارشناسان می گویند وجود مار در استخر حکایت از سودی برای فرد دارد، یعنی انسان را نیش نمی زند، یعنی بدون آسیب رساندن به صاحب خواب دور می شود.
 • همچنین تعبیر خواب مار در آب استخر مژده ای برای کسانی است که از بدهی های فراوان به تنگ آمده اند و به دنبال راه رهایی از آن هستند.

تعبیر خواب مار دراز

هیچ تعبیر یکسانی برای تعبیر خواب مار دراز وجود ندارد، زیرا معنی آن به موقعیت و زمینه خاص رویا بستگی دارد.

با این حال، به طور کلی، یک مار بلند در خواب می تواند نشان دهنده تأثیرات مضر باشد، و ممکن است یک علامت هشدار دهنده از خطر یا دسیسه در نزدیکی باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف

تعبیر خواب مار دراز


تعبیر خواب مار در دهان

تعبیر خواب مار در دهان حکایت از آن دارد که خداوند می داند که صاحب خواب از بیماری خلاص می شود. در حالی که اگر بیننده خواب مریض باشد، ممکن است به معنای مرگ اوست.

گاهی اوقات، اگر بیننده ماری را ببیند که از دهانش بیرون می‌آید، می‌تواند به این معنی باشد که از مشکل بزرگی که آزارش می‌داد خلاص می‌شود.


سخن آخر

امیدواریم این مطلب از آلامتو با موضوع تعبیر خواب مار مورد پسند شما همراهان قرار گرفته باشد. همانطور که مطالعه کردید این خواب همیشه منفی نیست و می تواند بر اساس بیننده خواب و نوع ماری که در خواب دیده است تفاسیر مختلفی داشته باشد.

☺ تعبیر خواب «مار» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «مار» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


556 دیدگاه

 1. مهدی

  سلام
  بعداز نماز صبح خوابیدم و خواب دیدم که یه جایی هستم یه مار سیاه بزرگ با خال سفید دیدم که رفت تو یه شکافی تو زمین به بقیه گفتم گفتن مار نیست و از یه موجوداتی مثل راسو که اونا هم همرنگ مار بودن هستن که اونجا هم خیلی زیاد بودن بعد با یکی از افرادی که اونجا بودن داشتیم میرفتیم که دوباره اون مار رو دیدم که از زمین در اومد و داشت از اونجا میرفت اینبار مار رو به اون نفر نشون دادم و اونم گفت که چه مار بزرگی هست و از اون مار دور شدیم
  لطفا تعبیرش رو بفرمایید
  صبح که از خواب بیدار شدیم خانمم هم گفت که خواب دیده که صاحب یه دختر قشنگ شدیم که داشته براش لباسای زیبا می پوشیده

 2. سپیده

  سلام‌. وقت بخیر
  من خواب دیدم مار سیاه رنگ بزرگی وارد مقعدم شد. (ببخشید که اینو گفتم و واقعیت خوابم هست) و من مار رو نصف کردم.
  و چندبار شده که این خواب رو دیدم.
  برای عقرب هم همینطور زیاد بود ولی کشتم ولی خونی تو خواب ندیدم.
  اگه میشه خواب منم تعبیر کنید بدونم دلیلش چیه که این خواب بارها برای من تکرار شده. ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند به این معنا باشد که شما کسی را که دشمن شماست از بین ببرید و که سعی در از بین بردن روزی شما دارد و از این رو می تواند برای شما خوابی خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 3. آریا

  سلام
  من خواب دیدم دو یا سه تا مار دور بازوم پیچیدن ولی خیلی بزرگ نبودن یکیش مشکی یکیش هم حدود سبز پررنگ داشت
  که خیلی میترسیدم دویدم همون نزدیک ترین قسمت که آدم بودن گفتم یه آقای اومد مار آزاد کنه اولیش از دور دستم آزاد کرد یه دفعه نوک انگشتم نیش زد که مار گرفت انداخت پایین بهش گفتم بیا بعدی هم آزاد کن که یه لحظه رفت گفت الان میام که دیگه از خواب پریدم از سوزش نوک انگشتم
  حدودا ساعت ۶ صبح بود

 4. احمدرضا

  سلام من در خواب دیدم که یه جای شلوغ هستم یک مار سیاه دور دستمه مثل اینکه اون مار مال خودم بود یوهویی همه با صدای بلند صدا زدن بندازش از خودت دورش کن این میخواد نیشت بزنه منم انداختمش روی زمین ، بعد پامو روی دم مار گذاشتم و اونو گرفتم زهرشو کشیدم که برم اونو کباب کنم

 5. ماهی

  سلام من دختر مجرد هستم که شب نیمه شعبان قبل از طلوع آفتاب, خواب دیدم که رفتم داخل یکی از اتاق های خونمون و یک مار کوچولویی دیدم که سعی میکرد تند حرکت کنه و دهنشم باز میکرد و صدای ضعیفی ازش می اومد، من به محض اینکه دیدمش ترسیدم و دویدم رفتم مادرم را صدا کردم وقتی با مادرم برگشتیم داخل اتاق، مار حرکت کرده بود و پشت کمد داخل اتاق رفته بود و خیلی هم بزرگ شده بود، دیوار پشت کمد یک شکافی داشت که مار داشت از اون شکاف خارج میشد وارد پارکینگ خونمون میشد مادرم به محض اینکه دید داره از شکاف وارد پارکینگ میشه دوید سمت پارکینگ منم دنبالش، مار خیلی قطور و بزرگ شده بود انگار دوتا بودند که در هم تنیده شده بودند، ولی یک سر داشتند، شاید هم یک طناب ضخیم دور مار پیچیده شده بود مار به رنگ طوسی تیره بود و اون طناب یا مار دیگه که سر نداشت و دورش پیچیده شده بود بیشتر به سبزی میزد رنگش، وقتی رسیدیم پارکینگ مار تقریبا کاملا از شکاف بیرون اومده بود و یک لاک پشت بزرگی هم صید کرده بود و پیچیده بود به خودش و می اومد، که مادرم تا دیدش انگار با چیزی شروع کرد به زدنش، مار حرکت کرد از پارکینگ اومد داخل حیاط و مادرم همچنان کتکش میزد، یک لحظه متوجه شدم که دیگه لاک پشته همراه مار نیست، انگار به خاطر کتک های مادرم رهاش کرده بود، من چون هم ترسیدم و هم میخاستم خوب ببینم رفتم روی یک سکویی داخل حیاط ایستادم و مار داشت به همون سمت می اومد و مادرم همچنان در حال کتک زدنش بود که یک هو مامانم مار را گرفت و بلندش کرد که بندازدش، ولی مار افتاد روی پاهای من، توی خواب تعجب کرده بودم که چرا مامانم مار را پرتاب کرد سمت من و هی بالا پایین می پریدم از ترس که مار از روی پاهای من رد بشه ولی رد نمیشد و فقط مار هم روی پاهای من بالا و پایین میشد و هی میخورد به پاهام، بدن مار کاملا روی پاهام بود و سرش را حدود ده پانزده سانت بالا آورده بود و سرش به زیر زانوم چسبونده بود و اینجا بود که بیشتر مطمئن شدم که با این که انگار دوتا بدن به هم تنیده است ولی یک سر داره که خیلی بزرگه سرش، خیلی تزسیده بودم و تلاش میکردم که از رو پاهام پرتش کنم بره و این فکرها هم از سرم میگذشت چرا این ماره تا حالا نیشم نزده پس حتما نیشی نداره یا مامانم از بس کتکش زده نیششم در آورده، که یک لحظه ماره دهنش را باز کرد خیلی دهنش بزرگ بود ولی نه نیشی داخلش بود و نه دندونی هیچی نداشت شبیه یک حفره بزرگ بود، که خیلی بیشتر ترسیدم و از خواب پریدم
  تو رو خدا بگید تعبیرش چیه؟ من یک خواستگارم دارم که این روزها بهش خیلی فکر میکنم و معرف هم کسی از اقوامه که همیشه حسودیمون را میکرد و اینکه معرفی کرده برام عجیبه ولی خب شرایط خواستگارم هم خیلی برای من ایده آل نیست، ولی خب اون شب که این خواب را دیدم تصمیم گرفتم که سخت نگیرم و با توکل بر خدا جواب مثبت بدم کم کم و با آشنایی بیشتر،

 6. عامری

  سلام خواهش میکنم خوابمو تعبیر کنید
  من خواب دیدم با مادر شوهرم و پدرم و دو سه نفر دیگه تو خونه قبلی پدر بزرگم هستیم و مادر شوهرم دنبال دخترش بود و مشتاق بود بهشون نصیحت کنه بچه دار شن . و احتمال میداد در چاهی که وسط خانه بود همراه با مار کبری باشد از پدرم درخواست کررده بود در چاهو باز کنه اما نمیدونم چی شد. که پدرم رفت و خودش در چاه باز کرد. با اینکه میدونست احتمال مردنش هست و مار بیرون امد و پیچید دورش همه فرار کردیم و من هم دنبال کمک اوردن بودم اما فقط یک نفر تونستم پیدا کنم که بعدش ندیدم کمک کرد یا نه . رنگ مار دقیق یادم نیست فکرکنم نارنجی مانند بود خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه
  ممنون از شما

 7. محبوب

  سلام خواب عجیبی دیدم ساعت ۱۰ونیم صبح چرت زدم و عمیق نبودم و پدرم که الان یکسال شده و هفته بعد سالگرد فوتشون هست تو خوابم بودن مثل قبل از فوت بیمار و روی تخت بودن ولی گاهی هم پامیشدن راه میرفتن و می‌خواستیم باهم بریم بیرون
  توی خواب مادرم و پدرم به خونه جدیدی نقل مکان کرده بودن که خیلی بزرگ بود و من داشتم چک میکردم همه جاشو یهو توی دیوار (چون خونه نظافت نشده بود قبل از اسباب کشی ،عجله ای اومده بودن)
  تارعنکبوت هایی دیدم که داخلش کرم‌های عجیب و بزرگتر از کرم واقعی بود ، بعد بابام اومد کنارم همینطور که باتعجب داشتیم دقت میکردیم اینا دیگه چین ، یهو انگار کله یک مار داشت حرکت می‌کرد و گفتیم وای اینا مار هستن!!!
  بعد از چند دقیقه بابا گفت پشت سرم دردمیکنه و بعد نگاه کردم انگار یکی دوتا مارکوچک زیر پوست سر بابا بود و قرار شد بریم درمانگاه اونارو دربیاریم که بابا هم خیلی ناراحت بود و می‌گفت بگو بی‌حسی بزنه …
  و بعد پاشدم از خواب
  لطفاااا تعبیر خوابمو بگید معنیش چیه ؟؟؟!؟!؟؟!!!!!!!!!
  برام ایمیل کنید لطفا

 8. حسین

  سلام،خواب دیدم دارم درطبیعت راه میرم،یک راه خاکی پهن هم بود یه لحظه دم یک مار بزرگ بوا را دیدم که در حال حرکت در پیچ راه خاکی گم شد،من به دنبالش رفتم دیدم این مار میخواد یک بزغاله درحال فرار را بخورد اما یک سگ درشت هیکل بین این دو مانع میشه که مار بزغاله را نخورد،مردم هم در اطراف مار نظارگر بودن،من از مردم خاستم مار را بزنند،اما هیشکی کمک نکرد،خودم سنگ برداشتم به سمت مار پرتاب کردم،یک دفعه مار سگی که مانع میشد را گرفت و روی هوا بلند کرد منم سنگی محکم به مار زدم،مار دردش اومد و با سگی که در دهان داشت فرار کرد درون خانه ای،بعد دیدم یک نفر پسر عمویم که کمی بی حال بود را از همون خانه بیرون آورد و مار هم غیبش زد

 9. اوین

  خواب دیدم من و خانواده و دایی و خاله ها در باغما بودیم که بیرون باغ مارهایی با قطر خیلی بزرگ و طول دارزی دیدیدم اما با رنگ های مختلف تعداد زیادی داشتن اما یکی از مارهای که رنگ زردی داشت اومد داخل باغما ماهم از ترس به داخل خونه داخل باغ رفتیم اما اون مار ولکُن نبود و بابام و داداشم و مادربزرگم از مار نمی ترسیدن و می رفتن بیرون گاهی اوقات، اونا رو کشیدیم داخل اومدم در رو قفل کنم که بابام گفت قفل نکن می تونن از داخل لوله بخاری بیان داخل اونموقع راه فراری نداریم گفتم باشه اون مار هم یکهو از در اومد داخل اما از لوله بخاری رفت بیرون دوباره می خواست بیاد داخل اما بابام و بقیه سعی داشتن فراریش بدن اما این مارها تمام شهرمون رو گرفته بودن خاله م می گفت خوانواده شوهرم که در شهر دیگه زندگی می کنن می خوان بیان اما گیر افتادن و خیلی های دیگه هم گیر افتاده بودن و پناه گرفته بودن اما مارها رنگ مختلفی داشتن اما ماری که اومد داخل باغ ما زرد رنگ بود

 10. ملکه

  سلام من کدام نطر خاص ندارم اما من میخواهم که یک خوابی دیدم میشه تعبیرش کنید.

 11. شایان

  سلام من در خواب بار پیتون دیدم به دنبال من هربار حمله میکنه کله مار میگیرم پرت میکنم باز میگردد تعبیر این خواب چیست

 12. مريم

  سلام خواب ديدم با پدرم بحث شديدي داشتم بعد اسب هاي وحشي از در خونم رد ميشدن كه مارمولك هاي بزرگي از ترس اون اسب ها وارد خونه من شدن كه با فشار شلنگ اب بيرونشون كردم اما يه مار طلاايي طلايي مث طلا اومد كه هركاري كردم هرچي اب گرفتم روش نرفت و از دهنش خون به سمت من پرتاپ ميكرد از دستش فرار كردم منو دنبال مبكرد هررركاري كردم از دستش فرار كنم ميومد حتي جلو خودم پوست انداخت و باز افتاد دنبالم تا بالاخره بهم رسيد و منم خسته شدم از فرار كردن و همونجا وايسادم و چشمامو بستم داشت بهم ميرسيد مار كه بيدار شدم از خواب تعبيرش چيه لطفا كمكم كنيد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است نشانی از شخصی در زندگی شما باشد که برای شما خیر نیست و در ظاهر بسیار موجه است اما باید شما بسیار اگاه باشید که سبب مشکلی برای شما نشود و از ایشان به محض فهمیدن دوری کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 13. فاطمه

  سلام
  من اکثر اوقات خواب ما میبینم ولی چند شبی بود که پشت سر هم خواب مار میدیدم یه شب خواب میدیدم که وارد یه خانه ای تو دل کوه شدم که تمام دیوار ها و سقف ان از مار پوشیده بود در آن خانه یک درخت بود ک از مار ها دیده نمی شد و شب دوم دوبار خواب دیدم که تو خونمون یک مار افعی خیلی خیلی بزرگ میچرخه و همش دنبال منه و شب سوم دوبار خواب دیدم که تو کوچه مون یک مار و یک گرگ دنبال منن و من هم فرار میکنم و شب چهاروم و شب پنجم و ششم هم همینطوری خواب مار میدیدم و از ترس اینکه دوباره خواب مار ببینم نمیخوابیدم و الان یک ۱۵ یا ۱۶ روزی هست که میگذره از اون موقع و من هر سه شب یکبار خواب مار میبینم و دیشب دوباره دیدم تو حیاطمون با پسر عموم که ۱۳ سالشه دارم حرف میزنم که به دیوار تکیه زدم و ناگهان یک مار کوچک از دیوار اومد بیرون و وارد لباس من شد و رفت داخل شلوارم ودقیقا جایی که نباید میرفت رفت که مادرم منو از خواب بیدار کرد
  تورو خدا تعیبیر این خوابای منو اگه میدونید بگید

 14. مجتبی

  سلام
  خواب دیدم به یکباره در جنگلی هستم وناگهان یک مار بزرگ مثل پیتون و به رنگ سیاه از لای درختان جهید و شروع به حلقه زدن دور بدن من کرد و همینطور که میچرخید و بال می آمد من با چاقو داشتم بدن اون رو میبریدم و نفهمیدم که مرد یا فرار کرد فقط افتادنش رو دیدم
  ممنون میشم بفرمائید تعبیرش چیست

 15. Zahra

  سلام. من خواب دیدم که دارم با مادرم و یکی از دوستام به سمت خونه ی فامیلمون میریم که ی دفعه چشمم به ی مار قرمز میخوره از کنارش رد میشم بعداز دیدن مار قرمز. چشمم ب مارهای مختلف از کوچیک ب بزرگ با رنگ های مختلف ک دم در خونه ی فامیلمون بودن من از کنارشون رد میشدم داخل خونه میشم واز عمه ی شوهرم میپرسم این مار ها از کجا اومده که میگه از خونه ی همسایه اومدن ولی مکانش مثله صحرا بود

 16. Zahra

  سلام. من خواب دیدم که دارم با مادرم و یکی از دوستام به سمت خونه ی فامیلمون میریم که ی دفعه چشمم به ی مار قرمز میخوره از کنارش رد میشم بعداز دیدن مار قرمز. چشمم ب مارهای مختلف از کوچیک ب بزرگ با رنگ های مختلف ک دم در خونه ی فامیلمون بودن من از کنارشون رد میشدم داخل خونه میشم ولی مکانش مثله صحرا بود

 17. Ppppppp

  سلام خدمت شما. من دیشب خواب دیدم چهار تا مار نسبتأ بزرگ ک هم سرشان سر داشت هم دمشان سر داشت ک معلوم نبود کدام دمه کدام سر دوتا دوتا به هم پیچیده بودن در خیابان خلوت بودن درحال جفت گیری ک یکیشان نگاه منم کرد بعد من دویدم رفتم خونه تفنگ بیارم بکشمشان ک پلیسم آمد بعد برادرم تفنگو داد بهم منم به مامور گفتم تو میزنی اومد جلو ک تفنگو بگیره بهش ندادم خودم رفتم بکشمشون ک نبودن خیابونم تاریک برقش قط شده بود پیداشان نکردم بعد فکر میکردم کاش میشد میکشتمشون اونا حتما مهره مار دارن مهره مارو بزارم جیبم. بدجور مخمو درگیر کرده این خواب ممنون میشم جواب بدین تعبیرش چی میشه

 18. محسن قاسمی

  سلام من خواب دیدم داخل برکه همراه مادر وخواهر خودم بودم داخل آب داشتم قدم میزدم که یه مار شاخ دار بقلم سر از آب بیرون اورد اولش فکر کردم کوچیکه ولی وقتی جا به جا شدم انداخت دنبالم شاید پنج شش متری بود تو یه آب نمیتونستم تند بدووم اونم موقع گرفتن من باذکر یا حسین ازخواب پریدم

 19. هانی

  سلام
  خسته نباشید
  من خواب دیدم در نزدیکی خونه ای هستم ک دورش علف و اینا زیاد بود
  میدونستم مار اونجا هست، پسرم داشت بازی می‌کرد نزدیکش شدم ک یوقت مار نیشش نزنه
  یه مار خاکستری دیدم ک خواستم بکشمش ولی یهو بلند شد و دستم رو نیش زد
  اولین بار بود ک تو خواب مار نیشم میزد
  گرفتم جداش کردم درد نداشت ولی میدونستم افعی هست و دنبال پادزهر میگشتم
  به یکی از آشنایان همسرم تماس گرفت همسرم و گفت یه ساعت وقت دارم
  رفتم پیشش و بهم گفت نگفتم اونورا نرو اونجا ها جن داره
  گفتم ک مار نیشم زده ربطی نداره گفت نه بخاطر اونه
  اول انگار حیاط خونه مادرم بود
  بعدش به نظرم خونه ی مادر بزرگم یا مادر شوهرم اومد اما آخرش نفهمیدم کجا بود
  رفتیم بهم پادزهر رو زدن و من بیدار شدم
  واسه زدن پادزهر مقاومت میکردم ولی آخرش زدن

  بشدت ذهنم رو درگیر کرده
  تعبیرش رو میفرمایین

 20. مریم

  سلام من خواب دیدم تو اتاق چادر سرمه ولی نمیدونم نماز میخوندم یا ن . از زیر صندلی یه مار تقریبا سبزرنگ مایل ب سیاه پهن با چشمای بزرگ ولی کوتاه بود دراز نبود میاد بیرون و دور صندلی میچرخه من خیلی میترسم درو باز میکنم ک مادرمو صدا کنم از خواب بیدار میشم

 21. نیما

  باسلام
  خواب مار پیتون زرد رنگ بزرگی در خانه و زیر تختم دیدم که در اخر تخم گذاشت همانجا

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند بیانگر ان باشد که شما دشمنی خانگی دارید که باید هرچه سریعتر ان را از زندگی خود دور کنید که در این صورت برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 22. بهروز

  با سلام
  در خواب دیدم کنار اطاقی درخانه ای خرابه و قدیمی خواب بودم که باصدای جیغ وکمک خواستن خواهرم از خواب پریدم وخودمو به حیاط خانه‌ رسوندم که خواهرم آنجا بود به محض ورود به حیاط چند زنبور بزرگ قرمز ریختن روی سرم ولی نیش نمی‌نمیزدن وهم زمان دوتا مار زرد باخطهای سیاه به ما نزدیک میشدن ولی من اصلآ نمی ترسیدم با چوب دستی بزرگی که در دستم بود زنبورها رافراری ویکی ازمار ها رو درجا کشتم ولی دومی وهرچه میزدم نمیمرد وبه خودش می‌پیچید. لطفا تعبیرش کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی که شما دیده اید میتواند خیر باشد و نشان بر بدی ندارد. میتوان بر این تعبیر باشد که شما بر دشمنانتان پیروز هستید و انها را از خود و خواهرتان دور خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 23. سعید

  سلامو وقت بخیر.هرچی نگاه کردم نظری راجع ب مار طلایی ندیدم.خاب من تقریبا بدون مقدمه بود ی مار طلایی(جنس طلا) توی دستم بود ک تقریبا ده پونزده سانت میشد تو دستم حرکت میکرد منم ترس یا این ک بخام از خودم دورش کنم نداشتم بعد دیدم ی مار طلایی دیگه بزرگتر تقریبا با خطوخالهای بیشترم تو دست بابامه و اونم داشت حرکت میکرد.بابامم مث من مارو تو دستش نگه داشته بود.ممنون میشم تعبیر هرچند تقریبیشو برام بفرسین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشان از ان باشد که در تعبیر خواب مار هیچ گاه به خیر نیامده است و نشان از دشمن است و طلایی بودن آن می تواند نشانی از وسوسه باشد که باز هم خیر نیست و از این رو باید بسیار دقیق باشید که خدای ناکرده دچار مشکلی در اینده شویدو.
   سربلند و پیروز باشید

 24. امیر رئوفی

  سلام . من خواب دیدم که پدر و مادرم توی خونه از یه مار پیتون زرد نگهداری میکنن و من همیشه از مار میترسیدم توی خواب هم ازش وحشت داشتم و به مامان و بابام میگفتم که از مار دوری کنن و بندازنش بیرون ولی به حرفم گوش نمیدادن و مار تو خواب پای مادرمو نیش زد ولی باز مادر و پدرم ازش مراقبت میکردن و هرچی بهشون التماس میکردم که در مورد مار تجدید نظر کنن به حرفم گوش نمیکردن .. در آخر خواب پدر و مادرم میخواستم از خونه برن بیرون و چون مار تو خونه بود و منو داداشم میترسیدیم برای اینکه با مار تنها نباشیم از خونه اومدیم بیرون و من از این موضوع خیلی ناراحت بودم ..
  از اون خونه اومدم بیرون و از کوچه ای داشتم رد میشدم خونه های زیادی داشتن میساختن که یکیش انگار برای من بود و بعدش بیدار شدم. ممنون میشم تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است نشانی از اتفاقی در اینده باشد که در ان شما ایشان را از کاری بر حذر دارید و ایشان به ان اکتفا نکند که سبب شود کسی به ایشان گزندی رساند.
   سربلند و پیروز باشید

 25. علی

  سلام. من خواب دیدم دختری را که بهش علاقه دارم و قصد ازدواج دارم باهاش با یه کفش افتاده دنبالم و در حین فرار با یه مار تقریبا ۲ متری روبرو شدم و مار هم افتاده دنبالم. که از دست مار هم فرار کردم. دیگه از خواب بیدار شدم. تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشانی از ترس شما از انتخاب باشد و اما از طرفی هم می تواند نشانی از ان باشد که باید بسیاردر اننتخابتان دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 26. زهرا

  خانومی هستم .در خواب مار قهوه ای نسکافه ای رنگ کلفت دیدم به طرف من می‌آمد و دوست داشت در کنار من باندپیچی واکنشی از خودش نشان نمیداد فقط دوست داشت کنار من یا روی پای من بماند.ولی خواهر زاده من چند بار مار رو پرت کرد مار دوبار برمی‌گشت کنار من و همان جا می‌ماند.تعبیرش چیست.ممنون میشم کمکم کنید

 27. فاطمه انصاری

  یک مار بزرگ سیاه رنگ تو خواب دیدم که در خانه ام پرسه می‌زند اونو با دوتا دستام کشتم و دفنش کردم ولی بقیه از این مار قرار میکردن، بارها این خوابمو میبینم چه تعبیری داره

 28. Ana

  سلام من خواب دیدم که در مدرسه قبلی مون هستم و جایی که اکثر همیشه می‌نشستم با دوستم نشستم (دوستم فامیلمون به حساب میاد ولی خانواده اونا کلا از بچگی با بابای من لج بودن و بچه هاشون هم از ما پر می‌کرد و خیلی حسودن قبلا تجربش رو داشتم و دیدیم اشون حتی خواهر و برادرم هم دیدین ازشون بگزریم)مدرسه ما دختر و پسر قاطی بود اون موقع جایی که نشسته بودم یه درخت خیلی بزرگ بود یهو یکی از بچه ها که همکلاس ما بود ولی پسر (تایمی بودیم اون موقع که اونم فامیل بود باز)اومد سمتمون یهو یه مار که سبز و قرمز بود پرت شد پایین دقیقا پیش ما ما خیلی ترسیدیم ولی آروم مونیدم اون دوستم که دختر بود گفت من یواشکی از اون ور میرم منم ترسیده بودم چون فوبیای مار داشتم من دستشو گرفتم و باهاش رفتم ولی بهش گفتم که اون پسر چی میشه پس هیچی نگفت من همش چشمم پیشش بود که چیکار میخواد بکنه یه دفعه مار نیشش نزنه ما رفتیم یهو هی مار بر می‌گشت مارو نگاه می‌کرد که داریم میریم یکم که ازش دور شدیم سرعتشون بیشتر شد اون دوستم دوید منم باهاش دویدم بعد دیدم که ماره رفت سمت اون پسره فکز کردم الان نیشش میزنه ولی اون مارو کشت با پاش سرش رو فشار داد و کندش بعدش تو راه روی مدرسه تو سالن باهاش راه می‌رفت و میچرخوندش بعدش رو دیگه یادم نمیاد از خواب بیدار شدم میشه بگید تعبیرش چیه؟راستی اون دختر و پسر نسبتشون خیلی باهم نزدیکه دختر عمو پسر عمو بودن با من هم همین نسبت رو داشتن ولی دور تر باباشون با بابام پسر عمو بودن

 29. مرتضی

  سلام خواب دیدم در یک حیاط تعداد زیادی مار وجود دارد که در نهایت یکی از آنها بازوی مرا نیش زد و زهر از دستم بیرون ریخت این چه تعبیری میتواند داشته باشد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب مار امده است که این خواب می تواند نشان از مشکلی برای شما باشد که دشمنی به شما رساند و از این رو باید بسیار اگاه باشید و حتما هم صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 30. فریده

  سلام بنده خواب دیدم با همسرم داریم از رودخانه‌ای رد میشویم، کفشهایمان را دراوردیم کفش های من داخل اب افتاد ولی کفشهای همسرم را کناره‌ی رودخانه جفت کردم و گذاشتم تا خیس نشن، در رودخانه مارهای آبی کوچک مشکی رنگ دورپای همسرم رو گرفتند و بعد دیدم دور یک لنگه از کفش من که از پایم دراورده بودم را هم گرفتند و همسرم مشغول جدا کردن مارها از پایش بود و من هم میترسیدم سمت کفشم برم و مارها را از کفشم جدا کنم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   با توجه به تعابیر خواب می تواند نشانی از ان باشد که در اینده خدای ناکرده مشکلاتی برای شما پیش بیاید که خیر نیست و باید از این جهت بسیار اگاه باشید و از این رو این خواب را به عنوان هشداری بدانید که کسانی در زندگی شما هستند که اصلا برای شما خیر نخواهند.
   سربلند و پیروز باشید

 31. علی عبدی

  سلام دیشبی خواب یه مار خیلی خیلی زیبا و خوش خط و خال و دیدم یه مار با نقش و نگار های زیبای ابی رنگ روی بدنش خیلی خیلی اروم بود اصلن هم بهم کاری نداشت همه میگفتن بزن بکشش من میگفتم بابا این که کاری بهم نداره ببینید چقد قشنگه و اروم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از کسی باشد که شما می شناسید و حس می کنید که برای شما مشکلی ندارد اما اینگونه نیست و باید بسیار اگاه باشید و فریب ظواهر افراد رانخورید.
   سربلند و پیروز باشید

 32. ندا

  سلام
  من خواب دیدم که ماری از لحاظ بزرگی متوسط با رنگی طوسی و کرم و قهوه ای خیلی کم رنگ تو این مایه ها ، دست راست منو نیش زد و‌کمی از درد اونو احساس کردم و احساس خوبی به این اتفاق نداشتم بعد با دست چپم سر مارو گرفتم و کشیدم مار از دست من جدا شد ولی قسمتی از نیش مار مثل یک تکه چوبی کوچک در دست من باقی ماند و کمی ناراحت کننده و درد آور بود برای من ، بعد از خواب بیدار شدم ، خیلی لطف میکنید اگر تعبیر خواب مرا بگویید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب برای مار خوابی خیر نیست و می تواند به این معنا باشد که دشمنی دارید که کاری را که می خواهد انجام دهد و از این رو تلاش شما برای رفع ان نتیجه ای خواهد داشت که پایان ان مشخص نیست.
   بسیار در روابطتان دقیق باشید و حتما صدقه ای هم دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 33. زینعلی

  من خواب دیدم خانه مادرشوهرم بودیم وپوست ماری طلایی بزرگ دودوردورمان حلقه زده بودومادنبال خودمارمیگشتیم که خلاصه گوشه دیوارزیرقالی مارسفیدباخالهای مشکی وماربزرگ وچاق چله که پوستش مثل پوست گربه بودواززیردیوارکه بیرون می امدبدنش مثل اینکه چیزی خورده بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند اشاره ای به شما باشد که در ان در واقعیت از چیزی که می بینید سعی کنید برداشت کنید که چه کسی سعی در بدی باشما دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 34. Banvi

  سلام، شبتون بخیر
  چند وقت پیش خواب مار زرد رنگ بزرگی رو دیدم که شبیه به مار پیتون بود، دیوار اتاق خواهرم شکاف خورده بود و این مار سرشو آورده بود بیرون. وقتی دیدمش از ترس نمیدونستم چیکار کنم فقط دست خواهرمو کشیدم که از خونه بزنیم بیرون تا بلایی سرمون نیاد. اما دیدم خواهرم نمیاد خیلی خیلی زیاد تعجب کرده بودم دیدم داره دستشو از دستم میکشه و به سمت مار میره ازش خواهش میکردم که نره . ماره خیلی مرموز بود حسی که ازش میگرفتم این بود که میخواد مظلوم نمایی کنه تا خواهرم رام بشه و به سمتش بره برای همین تمام تلاشمو میکردم تا جلوی خواهرمو بگیرم… اما تلاشام بی فایده بود خواهرم رفت نزدیک مار و صورتشو لمس کرد من تنها کاری ک تونستم بکنم این بود ک چشم از ماره بر نمیذاشتم مبادا بلایی سرش بیاره. بعد از اینجا رو درست یادم نمیاد.. اما فکر کنم مار خواست یکم نزدیک خواهرم بشه که من خیلی سریع با تمام قدرتم دستشو کشیدم تا بریم (دو خط اخرو مطمئن نیستم دارم درست میگم یا نه، ولی احتمالا درسته)

  • تعبیر خواب

   با سلام
   همانگونه که از این خواب مشخص است می تواند به این معنا باشد که در اینده ایشان با کسی ممکن است در ارتباط باشد که برای ایشان خیر نیست وشما باید از تلاش برای دوری ایشان از ان شخص دست نکشید.
   سربلند و پیروز باشید

 35. هدی

  سلام.با مادرم دریک خانه دو طبقه که ما طلقه بالا بودیم و فکر کنم پدر و..طبقه پایین بودن.یک مار سیاه با اندازه متوسط که دور خودش پیج خورده بود و سرش رو خیلی بالا نگه داشته بود.به نظرم تو خواب ازش خیلی زیاد نترسیده بودم.چون به مامانم می گفتم حتما تو خونه گنجی هست.همسر م رو تو خواب یادم نمیاد

 36. ايوب

  باسلام،خواب ديدم مار هاي زياد به اطراف ما جمع شدن وبه رنگ سفید وخییلی کم به رنگ متفاوت ولی بیشتر ان به رنگ سفید، کل بستگان به انها حمله کردیم وشروع به کشتن انه کردیم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از ان باشد که در خانواده شما مشکلاتی وجود دارد که باعث ان کسانی دیگری هستند که بیرون از خانواده شما هستند و از این رو حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 37. محمدرضا

  با سلام ، من خواب دیدم که تو یک کشتی هستم و افراد دیگه ای هم بودن ، دریا آرام بود و به مسیر ادامه می‌دادیم ، که دیدیم داخل آب تعداد زیادی سیب زمینی هست و رفتم که اونا رو از آب بگیرم ، دونه دونه از آب می‌گرفتم که دیدم یه مار زرد رنگ که انگار مرده باشه توی آب هست ، برای اینکه مطمئن بشم مرده کسی و صدا زدم و اومد دید ، و مطمین شدیم که مرده ، بعد همونجا رهاش کردیم و باقی سیب زمینیا رو جمع کردیم ، ممنون میشم تعبیرش و بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب این خواب می تواند برای شما خیر باشد و به این معنا باشد که شما در اینده در مسیر رسیدن به خیری که ان را می خواهید با کسی روبرو شوید که قبلا برای شما دشمن بوده است و الان ضعف آن را ببینید.
   سربلند و پیروز باشید

 38. نصیری

  سلام من در خواب دیدم که با زنداییم وارد حیاط خونه مادر بزرگم میشم که در حال حاضر اونجا سکونت دارم.اونجا یه مار زرد رنگ هس که حرکت نمیکنه و انگار خشک شده زنداییم با پاش به سر مار ضربه میزنه و بازهم اون حرکتی نمیکنه.بعد از این که ما به هال خونه وارد شدیم مار حرکت میکنه و میره پایین ما تو خواب به بابام گفتیم و یادمه بابام و شوهر خاله هام به دنبال مار رفتن و مار و دیدم که دور یک گوسفند پیچیده و هر دوتاشون مردن و صدای بقیه گوسفندان و میشنوم که زندن.ما داشتیم یه چیزایی که شبیه چوب خشک بود و جمع میکردیم از خونه چون انگار باور داشتیم اونا به مار تبدیل میشن همش جمع میکردم ولی بازم چوب خشک بود که باور داشتیم تبدیل به مار میشه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب نشان از دشمنی دارد که اعتماد شما را جلب کند و به وقت خود از شما رزقی را ببرد و از این رو باید بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده این موضوع برای شما سبب مشکل بزرگی نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 39. عبدالکریم پناهی راد

  سلام‌خواب دیدم‌یه مار بسیار بسار بزرگ‌ که ماشین کنارش اندازه یه قوطی کبریت بود از گندم‌زار زرد رنگ از جادایی که بین مزرعه گندم زار ردمیشد ومنم‌نظار گربودم‌که‌احساس ترس بهم‌دست داد‌که‌ممکن‌بیاد‌طرفم رنگ‌مار به رنگ‌خاکی بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب شما همین بس که به شما نزدیک نشده است و ممکن است به این تعبیر باشد که شما کسی را که دشمنتان است به راحتی و بدون هزینه ای دریابیدو از ان دوری کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 40. ‌‌‌‌R bernoni

  سلام،ببخشید من خوابم اینطور بود که یه ماری چندین بار که بهم میخواست،هربار من یه جوری نمیذاشتم نیشش بهم بخوره،هرباری که تلاش می‌کرد من یه جوری اون نیش رو دفع میکردم واون مار موفق نمیشد که بهم نیش بزنه،میخواستم بدونم این تعبیرش چه چیزی هست؟ممنون میشم پاسخ بدید،خسته نباشین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از دشمنی و یا کسی باشد که قصد اسیب به شما را دارد که دفع خواهد شد و از این رو به خیر امده است.
   سربلند و پیروز باشید

 41. حامد

  با عرض سلام حامد هستم.
  من در خواب دیدم با دوستام میرفتیم که فوتبال بازی کنیم و توی راه با هم شوخی میکردیم که یه مار رو دیدیم من و و بقیه فرار کردیم و یکی از دوستام که نمیشناختم مار گرفت کشت و با شوخی سر مار رو تو یخم انداخت.لطفا تعبیرش چی میشه؟

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعبیر خواب مار آمده است که می تواند نشان از ان باشد که دشمنی دارید که باید از آن بر حذر باشید و از این رو ممکن است نشان از ان باشد که تنها یک نفر به همراه شما باقی خواهد ماند تا از دشمنان حفظتان کند.
   سربلند و پیروز باشید

 42. ی بنده خدا

  سلام من خواب دیدم دارم از ی مار پیتون نارنجی فرار میکنم که اخرش ی سگی که دوبرابر جثه اش بود رو خورد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب مار امده است که دشمن است و در تعبیر خواب سگ هم امده است که ممکن است نشان از دوست باشد و این به معنای خوبی برای شما نیست و فرار کردن از مار خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 43. پارسا

  با درود خدمت شما خواب دیدم که مار افعی بزرگ و سیاه و وحشتانکی داره از من محافظت میکنه! دورتادورم رو ادمایی گرفته بودند که از من متنفر بودند و به خون من تشنه بودند و اون مار از من مراقبت میکرد و هرکدومشون که بهم سعی میکردند اسیب برسونند رو میکشت بعد از این که همه ی دشمنام مردند مار رو کشتم و زهرشو خوردم و از خواب پریدم!خواب خیلی عجیبی بود تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است نشان از ان باشد که دشمنی از شما محافظت کند که به نیت خود نباشد واین اتفاق بیفتد و بدانید که به این معنا می تواند باشد که عدو شود سبب خیر و از این رو بدانید که دیگران برای شما ممکن است سودی داشته باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 44. پارسا

  با درود خدمت شما خواب دیدم که مار افعی بزرگ و سیاه و وحشتانکی داره از من محافظت میکنه! دورتادورم رو ادمایی گرفته بودند که از من متنفر بودند و به خون من تشنه بودند و اون مار از من مراقبت میکرد و هرکدومشون که بهم سعی میکردند اسیب برسونند رو میکشت بعد از این که همه ی دشمنام مردند مار رو کشتم و زهرشو خوردم و از خواب بیدار شدم!خواب خیلی عجیبی بود تعبیرش چیه

 45. مریم

  سلام وقتتون بخیر
  خواب دیدم یکی از دوستانم چون از مار میترسم، ی مار بزرگ رنگ سفید و با خط های زرد منو اذیت میکنه و میخواد مار رو نزدیک من کنه و من فرار میکردم و جیغ میزدم ک نزدیک من نیارش، تعبیر خواب من چیه ممنون میشم راهنمایی کنید

 46. ریحانه

  سلام من خواب دیدم که در یک روستا تعداد خیلی زیادی مار پیتون سیاه رنگ وجود داره که داره انسان های دیگر را میخورند بعد از شخصی که نمی دونم چه کسی بود بهم گفت فردی هست که می‌دونه چطور این کار ها به تو حمله نکنند و بعد پیش او رفتم او گفت هر وقت مار ها خواستن به تو حمله کنند اسم خدا را به زبان بیاور و آنها از تو دور میشوند و در همین حین یکی از مار ها داشت به سمت من میومد که اسم خدا آوردم و از من دور شد

 47. ردانی پور

  سلام من خواب دیدم جاربم امد خونمون و گفت خیلی مار امدن به سقف خانمان و دنبال به خانه میگشت من رفتم منزلشان و یادم رفت که گفت مار تو منزلمان هست پسرم را خواباندم بعد یادم امد که گفت ما به سقف خانمان هست نگاه کردم دیدم یه مار به سقف یه مقدار حشرات کوچکی که نفهمیدم چیه اطراف مار هست طرف دیگر رو سقف که شیشه ای هم بود چندتا زنبور زرد یه طرف هم چند تا مرغ بود تعبیر این خواب چیست ممنونم البته این خواب را روز دیدم

 48. فاطمه

  سلام من خواب دیدم که با مادرم داشتیم می رفتیم بیرون که وسط کوچه مار کبری سبز حلقه زده بود. و مال همسایمون که عاشق حیوانات بود و خود همسایمون هم کنارش وایستاده بود و من که تو زندگی واقعی به مار فوبیا دارم همین که اینو دیدم فرار کردم و به خانه رفتم مار هم دنبال من اومد حتی با اینکه در رو میبستم از سوراخ ریز پایینش وارد میشد و میتونستم ذهنشو بخونم که می‌گفت مادرتو نخوردم چون برام مادری کردو خیلی زحمت کشید اما می خواستم بخورمش باز حالا که تورو دیدم تورو می خورم منم وارد اتاق شدم و رفتم بالای کمد دیواری و در و بستم ک دیگه نتونه منو پیدا کنه وقبل ورودش به اتاق من از خواب بیدار شدم ( این همسایمون تازه اومدن و ما نه کاری باهم داریم و نه شناخت زیادی با مستجر قبلی ما دوتا بچهاشون باهم بازی میکردن و نزدیک تر بودن)

 49. رضا

  سلام من خواب دیدم ی مار سیاه خیلی بزرگ تو خونه بود من با پدر مادرم و برادر زادم بودیم من میخاستم برادرزادمو نجات بدم ک یهو برادر زادم تبدیل شد به قورباغه اما خیلی کند حرکت میکرد من قورباغه رو برداشتم و دور کردم مار سیاه اومد سمت من قائم شده بودم ک دیدم چند تا مار مولک خورد بعد من با احتیاط پامو گذاشتم رو گردن مار و از پدر مادرم کمک خواستم

 50. mehdi

  خواب دیدم که ماری را گرفتم و کله مار را گاز گرفتم و یک مار افعی رو هم تو خوابم بود

 51. شهناز

  با سلام در خواب مار های بسیاری در همه جای خانه ام‌قرار گرفته بودن هر جایی که میخواستم دست بزنم تو‌ خونه مار ها اونجا قرار گرفته بودن ولی هیچ ترسی از انها نداشتم

 52. Abol

  سلام من خواب دیدم با یه مار خیلی بزرگ سبز رنگ تصادف کردیم بعد اون از شیشه اومد داخل و پای من رو نیش زد تعبیرش چیه لطفاً بگید این خواب رو ظهر دیدم دوباره شب هم خواب گزیدن مار دیدم

 53. S

  سلام ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید
  من خواب دیدم رفتم خونه پدرم مهمونی .خونه بابام ویلاییه دوطبقه است .یهو دیدم مار از سرتاپای خونه میریزه یکی یکی میگرفتیمشون مینداختم بیرون یا میکشتیمشون .خیلی ترسیده بودم اما مار ها باریک باریک بودن و اسیب نمیزدن فقط میومدن رد میشدن و تعداد زیادی اومدن تو خونه اما همه باهم نمیومدن

 54. سحر

  سلام ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید
  من خواب دیدم رفتم خونه پدرم مهمونی .خونه بابام ویلاییه دوطبقه است .یهو دیدم مار از سرتاپای خونه میریزه یکی یکی میگرفتیمشون مینداختم بیرون یا میکشتیمشون .خیلی ترسیده بودم اما مار ها باریک باریک بودن و اسیب نمیزدن فقط میومدن رد میشدن و تعداد زیادی اومدن تو خونه اما همه باهم نمیومدن

 55. صدف

  سلام
  من خواب دیدم که توی یک اتاق هستم (اتاق ناشناخته) و دارم از یک لیوان آب میخورم؛ داخل لیوان مقداری صدف دریایی وجود داشت؛ بعد از چند بار آب خوردن از بین صدفها یک مار سیاه کوچک آمد بیرون (روی مار سیاه یک خال لوزی شکل نارنجی بود) ، من ترسیدم و لیوان را پرت کردم به یک طرف دیگه. بعدش هرچی داخل اتاق دنبال مار گشتیم نتونستیم پیداش کنیم. من و خواهر کوچیکم بودیم

 56. سجاد

  سلام من خواب دیدم که خانوادگی در یک باغی هستیم و من یک مار کبری خیلی زیبا بانقش های زیبا که رنگش آبی رنگ بود پیدا کردم و میخواستم که اون رو بگیرم ولی شروع کرد به تعقیب من و خانوادم که تونستیم ازش دوربشیم
  بعد اومدیم دیدیم که یک اسب قهوه ای رو نیش زده و یک روباه هم نیش زده ودوتا گربه وحشی رو هم درحال خوردن روباه بودن رو هم نیش زد بعد من به مادرم گفتم مگه این چقدر زهر داره که این همه رو نیش زده
  لطفا بگید تعبیرش چیه ممنونم

 57. علی

  با سلام
  خواب دیدم از داخل کیفم چنتا مار اومدن بیرون ومن از آنها میترسم بعداز آمدن مارها چنتا جوجه مرغ پشت سر هم از داخل کیف میان بیرون . اگه تعبیر خواب رو بهم بگید ممنون میشم.

 58. H.j

  خواب دیدم توی خونه ای مار بود و میخواستم مار ها رو بگیرم که یه وقت بچه ها رو نیش نزنه.یکیش رو پیدا کردم ولی فرار کرد بعد پیرزنی اومد که آشنا بود ولی در خواب نشناختمش.و یکی از مارها رو گرفت و نیشش رو کشید و رهاش کرد من گفت، ولش نکن گفت دیگه خطری نداره یه مار سیاه بزرگ اومد اون رو هم گرفت و یه کاری کرد و اون رو هم رها کرد

 59. هانا

  سلام. خابمو تعبیر نکردین. من خواب دیدم یه مار کبری بزرگ تو جیب لباسمه دقیقا روبرو سینمو. قلبم. من دست کردم تو اون جیب سرمارو گرفتم اوردمش بیرون، زهرشو گرفتم و. بعد رهاش کردمو. مار رفت. من در حالته عادی خ از مار میترسم، منتها برام جذابم هستن، بعد خواب حسم میگف کاش زهرشث نمیگرفتم

 60. هانیه

  سلام خواب دیدم تو یقم یه مار کبری هست، من خ از مار میترسم اما بدم میاد کسی مار بکشه، دقیقا تو یه جیب جلو قلبم بود، منم دست کردم مارو گرفتم. بعد زهرشو گرفتم یه کوچولو و رهاش کردم، بعد خابم عذاب وجدان گرفم زهرشو گرفتم و این که رهاش کردم مار بامن کاری نداش فقط من از مار میترسم.

 61. احسان

  سلام من خواب دیدم که تو دستم یه مار پلاستیکی هست و مادرم که از مار پلاستیکی هم خیلی میترسد از اولش برلش گفتم که این پلاستیک نترس ولی اون از دستم گرفت سرشو با قیچی برید و انداخت

 62. احسان

  سلام من خواب دیدم کهتو دستم یه مار پلاستیکی هست و مادرم که از مار پلاستیکی هم خیلی میترسد از اولش برلش گفتم که این پلاستیک نترس ولی اون از دستم گرفت سرشو با قیچی برید و انداخت

 63. نادر عبدخدا

  سلام وقت بخیر بنده در خواب که ظاهر فضای بیرون بود یک مار فوق العاده بزرگ رو با کوبیدن سنگ و بلوک بر سرش ک حالت هجومی رو به من داشت و کشتم البته چند نفر دیگه هم بودن، و خون مار سبز رنگ بود. در همان خواب در جایی بودم ک دوتا مار نهایتا به طول ۱.۵ از پشت به پایین تر از شانه ام نیش زدن و هردو رو گرفتم و آنقدر سرشون رو به زمین کوبیدم تا اینکه کشتمشون، بعد به جایی رفتم تا زهر رو بیرون بیارن ممنون میشم تعبیر را بهم بگید

 64. یلدا

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم ک یه مار کبری خیلی بزرگی به سقف ایوانمون چسبیده شده.من و مامانم و داداشم خیلی ترسیدیم و یهو مار افتاد رو زمین.زرد و سفید رنگ بود تقریبا.و مار خیلی سریع رشد کرد.خوب یادمه که زبونشو که درمیوورد انقدر زهر داشت ک زهرش مث آب از دهنش میریخت روی زمین.با مار جنگیدیمو مار هر چی میزدیمش اون بزرگ تر و بزرگتر میشد بیشتر هم مار با مامانم جنگ داشت.یه دفعه مامانم و مار جفتشون وارد خونه شدم و مامانم شروع کرد به جنگیدن با اون من و داداشمم رفتیم و کمکش کردیم.انقدر خواب بدی بود ک یهو از خواب پریدم.ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.خیلی نگرانم

 65. حسین جعفری

  با سلام در خواب دیدم سه تا مار داخل خانه من هستند که با وارد کردن ضربه یکی از انها به صورت دخترم نیش زد و با رسیدن مادرم سر یکی از مارها را برید میخواستم تعبیرش را بدانم

 66. لا اله الا الله

  با سلام خدمت شما ♥️
  بنده ساعت ۱۲ ظهر خواب دیدم که مار شاخ دار داشت با خروسی میجنگید و من خوابیده بودم و داشتم تماشا میکردم ، که ناگهان خروس با منقارش مار رو پرت کرد لحظه ای که مار پرت شد با دمش انگار به من نیش زد و از پای سمت چپم انگار آب می امد و من گریه کردم ؟ خواهش میکنم جواب بدید منتظر هستم

 67. مهشید

  سلام
  من خواب دیدم که یک مار کبری زرد رنگ دور دستم پیچیده و انگار مال منه و داره پوست میندازه ولی من رهاش کردم و رفت . این چه تعبیری داره؟

 68. مهدی

  من خواب دیدم تو خواب ماری از استینم بالا می‌رفت رنگش سیاه سفید بود و کلف وک یهو بیدار شدم.

 69. سپیده

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم ی حشره مثل هزارپا جلوی در یخچال هست اول فکرکردم هزارپاست سرم رو اوردم جلو ببینم زنده س یا نه .بعد دیدم حرکت کرد و بزرگ شد البته نه خیلی اما اندازه ی مار معمولی بود زرد رنگ.و مدام داشت رشد میکرد و نیشش رو اورد بیرون و نگاهم کرد بعد من فرار کردم ولی سرعت اون خیلی بالا بود و من میخکوب شدم بعدش رو یادم نمیاد

 70. Sara

  سلام
  خواب دیدم ک برادرم با ماری در دستانش ب دنبالم میدود و مادرم ک داد میزد نکن با لباس خانه ب بیرون رفت سرکوچه یک ماشین کنار زد ک او هم یک مار خیلی بزرگ داشت اما مار ب طرف مار در ست برادرم میرفت و جفت مار ب هم پریدن منم از ترس فرار کردم ب نانوایی روز رویی هنوز ترسش تو وجودمه توروخدا پاسخ بگین ممنون

 71. Reihane

  یک نکته یادم رفت بگم اینکه تو خواب تو یه لحظه مار کنار دست منو مامانم وایستاده بود و داشت بهمون نگاه میکرد یه لحظه چشمم به چشمش خورد چشما و نگاهش مظلومانه بود یه لحظه نگاه کرد و بعد با حالت بی تفاوتی و ناراحتی نگاهشو به یه جای دیگه برد .ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید خیلی نگرانم

 72. Reihane

  سلام من دیشب که شب ارزو ها بود خداب دیدم در یک جایی مثل خانه که انگار قبلا من اونجا زندگی میکردم داخل کابینتش نامنظم بود و مدت زیادی بود که اونجا تمیز نشده و نامرتب بود ،بعد مادرم با حالت ندامت داشت اونجا رو تمیز میکرد که دیدم از پشت ظرفا انواع اقسام حیوانات خطرناک اومدن بیرون حیوانات سمی که یکیشون مار کبری سبز بود ،من اومدم وونو کشم و ظرف شیشه ای بندازم روش یهو تو ذهنم اومد که این ماره سنسورایی داره که زودتر تشخیص میده یکی میخواد بهش حمله کنه(انگار یه جایی اینو خونده بودم ) دفعه اول تا اومدم ظرفو بندازم روش فرار کرد و خودشو جمع کرد اون سنسورا مثل برق گرفتگی تو تنش افتاد بعد که فرار کرد افتاد زمین اومدم سریع دوباره ظرفرو بندازم روسرش که مامانم گفت افرین دیگه مرد ولی من بهش گفتم نه میترسم این خیلی سریعه احتمالا نمرده که یهو دیدم از زیر ظرفه اومد بیرون پرید رو صورت و نیششو دراورد زد بزبونم بعدش بیدار شدم (یادمه نیشش رو در اورد و انگار خودم انتخاب کردم نیشش رو بزنه به زبونم اینجاشو دقیق یادم نیست که این انتخاب تو خوابم بود یا بیدار شده بودم)

 73. مرضیه

  سلام
  از توی خونه‌ای در یک مزرعه بیرون اومدم که همه‌جا سرسبز بود و یک مار پیتون ولی با هیکل لاغرتر از چیزی که باید باشه روی بوته‌ها نشسته بود دقیقا مقابله همون مار یه مار درشت هیبت با همون رنگ سبز روشن روی بوته روبه‌روش نشسته بود وقتی من مارهارو دیدم داد زدم و به زنی که دوتا بچه کوچیک داشت گفتم مار مار و اون زن و بچه فرار کردن کنار من دو تا بچه دیگه بود که یکدفعه مار لاغر به حالت پروازی به سمتم حمله کرد و دستمو گرفت منم با فشار سرشو له کردم و مار مرد، دویدم سمت پدرم و دستمو بهش نشون دادم که جای دندونای اون مار بود
  مار بزرگ هیبت از جاش تکون نخورد
  می‌شه بگید این یعنی چی؟

 74. Ali

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم
  که به پارک های شهر میرفتم
  و داخل پارک و چمن ها
  کلی مار وجود داشت که خوابیده بودن
  ولی بعضی هاشون هم بیدار بودن
  خیلی دوست دارم بدونم تعبیرش چیه؟

 75. محمد هوشمند

  من خواب دیدم من و همسرم با یک حاجی که میشناسم زیر سنگ دمبال یه سبزه حالا نمیدانم اسمش چیست میگشتیم که زنم یه سنگ را هل دا که یه چیزی بود مثل جوجه تیغی که خانم میخواست دست بزنه حاجی نزاشت سنگ دومی را که هل داد یه مار قرمز رنگ رفت روی پای خانم که دمپایی داشت رفت زیر پاش

 76. الناز

  سلام من خواب دیدم خونه پدریم بودم ولی اون خونه یه خونه جدید و بزرگ و قدیمی بود و یه باغ خیلی سرسبز و زیبا جلوش داشت، از پشت تخت خواب اتاقم یدفعه یه مار حدودا یک متری خاکستری اومد بیرون و اروم آروم از دیواری که پنجره داشت رفت بالا از یجای پنجره رفت بیرون و من فقط وایسادم نگاش کردم شوک شده بودم

 77. حمید بشیری

  سلام
  من خواب دیدم که یه مار سیاه و بزرگی رو دارم پوست میکنم کامل پوستشو کندم اگه اشتباه نکنم گوشتشم خوردم لطف میکنی تعبیرشو بگید

 78. حمید بشیری

  سلام من چند باری هست پیام میذارم ولی متاسفانه جواب نگرفتم
  من خواب دیدم که یه مار سیاه و بزرگی رو دارم پوست میکنم کامل پوستشو کندم اگه اشتباه نکنم گوشتشم خوردم لطف میکنی تعبیرشو بگید

 79. حمید بشیری

  سلام وقتتون بخیر من خوابمو تعریف کردم براتون ولی جوابمو پیدا نمیکنم چقدر طول میکشه جواب بدید راه ارتباطی دیگه ای هست ؟؟؟

 80. F.P

  سلام
  خسته نباشيد
  من خواب ديدم كه توي خونمون يه مار پيتون سبز رنگ هست كه هر روز بهش غذا كه ميدم ،ميخوابه، منم ميتونم بخوابم يعني وقتي بيداره من از ترس اينكه من رو بخوره نمي تونم بخوابم خيلي هم بزرگ بود

 81. Abolfazl

  سلام، من تا به حال دو بار دیدم که چندتا مار که یه کبری خیلی سریع و دو سه تا مار کوچیک و بزرگ که یکی دوتاشون زرد رنگ هستن میارم جایی میزارم که خانوادم میخوان بخوابن و با بالشت قرمز کوچیکی میزنمشون تا گیج بشن ولی بعد یه زمان دوباره شروع به فرار کردن میکنن، توی خواب ترسی ازشون ندارم و میرم وسطشون و همش دنبالشون میکنم و با همون بالشت میزنمشون

 82. زيبا مرعشى

  سلام من خواب ديدم يك مار خيلى بزرگ وزرد طلايي از بالاى كمد اومده كه برادر شوهرم را برده با خودش ولى دختر برادر شوهرم كه زير اون كمد بوده من بغل كردم كه نبره ولى برادر شوهرم را مى بره من خيلى نكران اون هستم ممنون ميشم تعبير كنيد

 83. مریم گلی

  باسلام خسته نباشید
  من خواب دیدم ک با دوتا اقا و ی خانم که بهشون میگفتم مامان بزرگ و بابابزرگ و دایی…این افراد منو همسرمو به زور در پایینترین طبقه ی خونشون مثل انباریی جایی ک پر از سگ بود پای سفره نشوندن برای غذا خوردن…غذاهاشون شکلو شمایلشون عجیب بود و تاحالا نخورده بودم…و به اقایی ک میگفتم دایی التماس میکردم ک بزاره ما بریم و اون غذارو نخوریم..ولی بحرفم نمیکردن…همسرم ته بشقابش یکم غذا موند و گفت ممنون من سیر شدم اون دایی گفت یعنی نمیخوری همسرمم گفت نه ممنون…داییه بشقاب غذارو برداشت پرت کرد تو ی اتاقکی که ی نگاه کردیم ی مار پیتون بزرگ زرد بود نمیدونم ماره چجوری همسرمو گرفت ولی داشت خفش میکرد التماس میکردم کاری کنین ولش کنن ولی کسی اهمیت نمیداد فقط یادمه همینطور ک مار همسرمو داشت خفه میکرد دهنشو باز کرد که همسرمو بخوره..همینطور ک داشت میخوردش همسرم رو به داییه گفت فکرکردی من کم میارم نخیر کم نمیارم تااخرش مقاومت میکنم…منم بلند شدم نمیدونم داشتم فرار میکردم برم طبقه های بالا یا میخواستم کمک بیارم..ازخواب بیدارشدم….قبل ازساعت۸صبح این خوابو دیدم تعبیرش چیه؟؟

 84. زهرا

  سلام من خواب مارکبری دیدم که ازکنارم رد میشد مدام نیشش رو بیرون می اورد. و توی خواب که انگارترسیده بودم ازمار، مامانم مدام میگفت نترس ببین هیچ کاری بهت نداره

 85. ارسطو

  با سلام من خواب دیدم که در خانه پدربزرگم هستم و یهو یک مار سیاه نسبتا بزرگ کع وقتی حرکت میکرد صدای عجیبی میداد رو دیدم که اول به سمت من آمد و بعد روی پای یکی از آشنایان رفت و دیگر تکان نخورد
  من در خواب هی سعی داشتم که به آن فرد اختار بدم درمورد مار ولی اون انگار که از مار نمیترسد هیچ عکس‌العملی از خود نشان نمیداد تعبیرش چیست؟

 86. آرین

  با سلام و خسته نباشید
  من پدر و مادرم فوت کردن و تنها زندگی میکنم اولین بارمه که توی خواب مار میبینم در خوابی که تازگی دیدم یک عدد مار پیتون خیلی بزرگ رو در خانه پدری که قبل در ان زندگی میکردم مشاهده کردم همینجور که از دیوار بالا میرفت توی چشمان من هم زل زده بود بعد از اون هم یه مار مشابه جای دیگه خانه دیدم اگر امکانش هست نظرتون رو اعلام کنید

 87. محمدمهدی

  سلام خسته نباشید.
  من توی خوابم دیدم که یک مار سیاه که تحت سلطه منه و منو دوست داره در راهی که داریم میریم ب طوریکه انگار مار سیاهم دور منه و منو بغل کرده با چند تا مار کوچک و بزرگ درگیر میشه و اونارو میکُشه رنگ یکی ازون مار هارو یادمه که زردوسفید بود ک جثه بزرگی نسبت به بقیه مار ها داشت که مار سیاه من به سختی اونو کشت و فک پایین مار سفیدوزرد رو کند.
  تعبیرش رو اگه بگین ممنون میشم.

 88. علی

  سلام وقتتون بخیر من دیشب خواب دیدم از کنار یک برکه رد میشدیم تشنم بود اب کم بود همه اب را ریختم تو دهنم بعد گفتم بقیه تشنه هستن و همه اب را ریختم از دهنم بیرون چند قدمی جلو تر رفتیم یک مار نارنجی با سرعت از اب اومد بیرون و به سمت من حمله ور شد با صندلی.که دستم بود خواستم از خودم دفاع کنم که از خواب بیدار شدم خیلی فکرمو درگیر کرده

 89. آلیس

  سلام
  من خواب ریدم کنار یه رودخونه دوتا نوزاد گذاشته شده بودند
  یه باغ پر از چمن بود یه مار یه زیاد با اون نوزاد ها فاصله نداشت خوابیده بود؛ میخواستم بچه هارو وردارم و از اونجا فاصله بگیرم که یکی بهم میگفت اون مار بدون سم هست
  مار بعد از بیدارشدن حرف می‌زد
  لطفا تعبیرش رو بگین ، ممنون.

 90. آرمین

  من در خواب دیدم در باغ خانوادگی مشغول غذا خوردن با خانومم و اقوام هستم که یک زنی که میشناسمش مار گرفته و هی میخواد بندازه روی من و من همش میگم نکن دارم غذا میخورم ولی اون گوش نمیده و مار را ۳_۴ بار به بدن من زد ولی مار نیش نمیزد

 91. Ttt

  سلام خواب دیدم چند مار کبری در بیابان بااقوام بودیم آنها هم در خواب من بودن اول که به ارامی از مار ها دوری کردم دو تا مار بودن بعد از دوری دوباره ماری دیدم که عصبانی شدم و با بیل کشتمش بعد از کشتن یکی دیگه هم دیدم تا رفتم طرفش دیدم چند تمساح هم دورش هستن از خوابی که مار توش هست خیلی زیاد میبینم. همیشه قکر میکنم دورمن حتی وقتی بیدارم کمکم کنید خواهش

 92. عبدالستار

  با سلام
  من خواب دیدم که در یگ مزرعه هستم ناگهان ماری پیدا شد به رنگ سیا و سفید یک مار کلان و دبل بود و حمله کرد به من و خودشو دور گردنم پیچوند و فشار داد و با اون فشار از خواب پریدم
  اگه لطف کرده معنی اینو برام بگید

 93. مسعود

  سلام ‘
  من خواب دیدم دوتا مار بزرگ در حدود ۲۰ متر تو خیابون به خانومم حمله کردن این دوتا مار توی هم دیگه پیچیده بودن و با سرعت به طرف خانومم حمله میکردن من دیدمشون رفتم ک خانومم رو نجات بدم ‘ منو گرفتن بلندم کردن از زمین نزدیک ۳۰ تا ۴۰ متر بردنم تو اسمون ولم کردن با سرعت به زمین اومدم یهو از خواب پریدم تعبیرش چی هست

 94. سهیل

  سلام من مار کوچک جلو در خانه مان دیدم بعد از دمش گرفتم و کشیدمش از سوراخ بیرون بعد دیدم دو تا کبری کوچک بودن و بعد من دمش ک گرفته بودم و کامل کشیدم بیرون اومدم سرشو بگیرم نیشم زد بعدش سرشو قطع کردم ولی اون یکی کبری هیچ کاری نکرد و فقط نگاه کرد و تمام

 95. سمانه

  سلام
  من خواب دیدم داشتم از پله های خونه ی مادر شوهرم میومدم پایین که برم بیرون یکهو روی سقف تو راه پله ها ی مار آویزون دیدم که ریز نقش بود ولی دراز بود و قهوه ای و من وقتی دیدمش خیلی ترسیدم مار هم از من ترسید طوری که با سرعت زیاد خودشو انداخت روی پله ها و خیلی سریع خیز کرد و من پشت سرش بودم انگار از من فرار میکرد و از خونه خارج شد و همسر و مادر شوهر من پایین دم در وایساده بودن که من رفتم با ترس بهشون گفتم مار تو خونتون بود الان فرار کرد و اومد بیرون از خونه ندیدین؟ اونا هم با ترس گفتن نه ما چیزی ندیدیم

 96. امیر حسین

  من در خواب دیدم رفته ام روستای پدریم اون جا رفتم به یک باغ دیدم دارن سم پاشی می کن بز یک ردیف رفتم دیدم مار های گوناگونی اونجا هست یک مرد امد گفت باید یک مارا بکشی وبر دوش تو بگزاریم بعد بروی وبعد پسر ان مرد یک مار سبز رنگی اورد ومر سر ان را برید وبر دوس من گزاشت ومن هم رفتم داخل همیه مار ها رفتن این چه منی دارد

 97. AaTeFe

  سلام
  من خواب دیدم که توی حیاط خونمون می‌خواستیم با چند از خاله هام اگه اشتباه نکنم آش درست کنیم همه چی خوب بود تا اینکه من توی ذهنم گفتم نکنه یه مار بیاد اینجا و نیشمون بزنه. تا اینو گفتم سر و کله دوتا مار پیدا شد یکیش مشکی بود و اون یکی هم نمیدونم زرد بود یا سبز. ما دویدیم توی خونه ولی داداش بزرگ ترم موند و می‌خواست اونا رو از در حیاط بیرون کنه. مثل اینکه یکی از مار ها( اونی که سبز یا زرد بود)نیش نداشت. یه گربه هم اونجا بود. داداشم برای اینکه از خودش مراقبت کنه گربه رو جلوی خودش می‌گرفت و ماره هم اشتباهی هی به اون نیش میزد. در اخرم فقط یادمه که ما از دور نگاهش میکردیم که داداشم یه چیزی توی خونه پرت کرد اون مار زرده هم پرید توی خونه افتاد روی من. منم یادم رفته بود که نیش نداره، تکون نمیخوردم تا نیشم نزنه. خیلی طولانی شد ولی ممنون میشم تعبیرش بگین. آها این خواب بعد از نماز صبح دیدمش

 98. مینا

  سلام در خواب دیدم که یک مار کبرا زرد رنگ بلند شده و به چشمان پدرم خیره شده و پدرم هم به او نگاه میکرد.
  ممنون

 99. Mehdi

  سلام.من درخواب دیدم ماری بزرگ ازبام خانه پدرم اویزان است که دمش روسقف وسرش نزدیک به زمین زمان بیرون رفتنم ازدم درواره دیدم وگفتم چه ماربزرگی همان موقع امد پایین وبه سرعت امدسمت من.ومن ترسیده بودم شروع به دوبدن کردم.وبیدارشدم.ماررنگش زردبود,تعبیرش چیست؟؟؟سپاس ازشما

 100. میلاد

  سلام خدمت شما
  خواب دیدم تو یک اتاق کوچک هستم
  دوتا مار هست ی مار پیتون و یک مار کوچک ک فقط روی بدن مار پیتون چسبیده بود مث این میموند ک اون مار کوچیکه فقط نظاره گر بودش
  منم در حال شونه کردن موهام جلو اینه بودم ک مار پیتون از دور میومد نزدیک زبون(نیش) در میاورد و میرفت کنار این حرکت چندبار انجام شد ولی هیچ صدمه ای بهم نزد
  آخرشم با چهره ای عصبی از در اتاق ک سفید رنگ بود رفت بیرون
  خودشم با صورتش در اتاقو باز کرد.

 101. حیدر

  سلام خسته نباشید
  من در خواب دیدم خونه پدریم که فوت کرده و الان مادر بزرگم ساکن اونجاست و خونه خیلی قدیمی هستش یک مار کبری طوسی رنگ گوشه باغچه حیات رو یه چی صندوق مانند خوابیده،ممنون میشم اگه تعبیرش کنید برام،سپاسگزارم

 102. مهناز

  با سلام
  خواب دیدم روی سر دو مار افعی پلاستیک کشیدم. ولی اون دو با زهر و نیشهاشون پلاستیک و پاره میکردن و حتی دهانشونوباز و زهراشون روی زمین ریخته بود. برای اینکه مانع حمله اونها بشم، خودم پلاستیک سر یکی از آنها را برداشتم و سرش را بصورت محکم در دستم گرفتم. جالب اینجاست که سرش در مشتم پنهان بود. از افراد کمک میخواستم که آیا میتونید پوست مار و بکنید؟!!!! خاله ای دارم که بر سر ارث و میراث با آنها دچار اختلاف هستیم، او گفت کمک میکنم. تشکی پهن شد و مار را روی آن انداختم، در کمال تعجب مار مرده بود ولی سر مار به شکل سر ماهی کوچک بود. چیز جالب توجه مشت دست چپم بود که بزرگتر از حد معمول بود. وقتی بازش کردم، کف دستم زخمی و خونی بود. و حتی بصورت دایره ای برش خورده بود.
  لطفا تعبیرش را بفرمایید.

 103. نانا

  سام خواب دیدم توی شمال هستم زیر تختم یه مار دیدم که توی خواب گفتم اون افعیه به همه
  بعد فرار کردم رفتم ب خونه های بغلی هم گفتم و انگار تو خواب نمک ریختم که دیگه نیاد ولی حس ترس داشتم تو خوابم با هواپیماهای تک سرنشین پرواز کردم چند دفعه

 104. مصطفی

  سلام
  من خواب دیدم که تو حیاط خونه ای بودم و ماری رو دیدم تقریبا خال خالی قرمز و مشکی و بعد دیدم خانوادم تو خونه ان و رفتم تو خونه و دیدم که مار داشت میومد سمت ما رفتم و در رو ببندم و مار رو گرفتم و پرت کردم دورتر رفتم با خانومم تو حیاط و بهشون گفتم اینجا مار داره که یهو دیدم باز مار سمی فکر کنم شاه کبری بود تقریبا سفید رنگ که داشت سمتمون میومد گرفتمش که دیدم مار غیر سمی و خال خالی از درخت میومد پایین ناگهان یه مار سمی شاه کبری دیگه گرفت و بهش حمله کرد و کشتش و خانواده جیغ میزدن و داشتیم میرفتیم تو خانه که یه مار سمی دیگه که اگه اشتباه نکنم تو خواب هم گفتم شاه کبری مثل بقیه بود تقریبا سفید یا کرمی داشت از درخت میومد پایین و اویزون بود که گرفتمش و تو دستم بود که به بابام گفتم چرا انقدر تو حیاط مار زیاد شده و سمی و خطرناک هستند که بابام تلفنش و برداشت و به یک نفر زنگ زد و گفت چه دلیلی داره این همه مار اینجاست و پسرم الان چند تا مار شاه کبری رو گرفت صدای یک نفر پشت گوشی میومد که میگفت نگران نباش برطرفشون میکنم و اون مارها سمی و خطرناکن به سرت بگو مراقب باشه که بیدار شدم ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین

 105. میلاد حامیان

  من خواب دیدم که خونه مادربزرگم بودم و به حوض بود وسط پذیرایی کلی ماهی حیوان دریای توش بود من همرو گرفتم دادم به یکی از فامیلامون تا اومد به آخرین حیوان که مار بود قبلش چند تا مار دیگه گرفتم ولی این اصلا با اونا فرق داشت ورنگش نارنجی با تیکه های سبز.اومد حمله کنه گرفتمش وبردمش سمت آشپز خونه که بدم به فامیلمون دادم دست فامیلمون نیش زد و من از فامیلمون گرفتم و همش به صورتم حمله میکرد و میخوست فقط صورتمو نیش بزنه و همش میگفتم بااین حوض چیکار دارید چرا اینجا رو اینجوری میکنید من هم گفتم اینجا مال ماست ما این ماهی اینجا ریختم الان بزرگ شدن داریم بر میداریم شروع کرد فش بده منم شروع کردم با دست دهنشو پاره کنم یهو فامیلمون که دستشو نیش زده بود چاقو‌بهم داد ومن با چاقو دهنشو خیلی وحشیانه برای اینکه ترسیده بودم ومن اصلا تو واقعیت از مار نمی‌ترسم دهنشو پاره کردم دیدم با دهن بریده هنوز داره همون جمله رو تکرار می‌کنه منم از گردن زدم وار خواب بیدار شدم اگر تعبیر این خواب به من بگید ممنون میشم

 106. میلاد حامیان

  سلام ببخشید من خواب دیدم که خونه مادربزرگم بودم و به حوض بود وسط پذیرایی کلی ماهی حیوان دریای توش بود من همرو گرفتم دادم به یکی از فامیلامون تا اومد به آخرین حیوان که مار بود قبلش چند تا مار دیگه گرفتم ولی این اصلا با اونا فرق داشت ورنگش نارنجی با تیکه های سبز.اومد حمله کنه گرفتمش وبردمش سمت آشپز خونه که بدم به فامیلمون دادم دست فامیلمون نیش زد و من از فامیلمون گرفتم و همش به صورتم حمله میکرد و میخوست فقط صورتمو نیش بزنه و همش میگفتم بااین حوض چیکار دارید چرا اینجا رو اینجوری میکنید من هم گفتم اینجا مال ماست ما این ماهی اینجا ریختم الان بزرگ شدن داریم بر میداریم شروع کرد فش بده منم شروع کردم با دست دهنشو پاره کنم یهو فامیلمون که دستشو نیش زده بود چاقو‌بهم داد ومن با چاقو دهنشو خیلی وحشیانه برای اینکه ترسیده بودم ومن اصلا تو واقعیت از مار نمی‌ترسم دهنشو پاره کردم دیدم با دهن بریده هنوز داره همون جمله رو تکرار می‌کنه منم از گردن زدم وار خواب بیدار شدم اگر تعبیر این خواب به من بگید ممنون میشم

 107. بهناز

  من خواب دیدم یه مار بزرگ زرد داره پرواز میکنه و یه پرنده که شبیه لک لک هست اما اسمشو نمیدونم رو به دندون گرفته و رفت روی یه پشت بوم و خوردش من ناراحت شدم . خواهرم و من داشتیم نگاه میکردیم . حسی به اون پرنده نداشتم فقط دلم برای پرنده سوخت و از مار ترسیده بودم .‌

 108. مریم

  سلام من خواب دیدم پشت خونه ی پدریم توی طویله همسایه ی بابام ی مار کبری به رنگ ابی روشن بود که‌وقتی با دوستام نشستم دیدمش تاخواستم دوستامو صدا بزنم مار از تو لونه اش زد بیرون ودنبالمون میکرد انگار همه رو ول کرد وفقط دنبال من بود ی لحظه گممون کرد وقتی اومدیم بیرون پیدامون کرد وافتاد دنبالمون اون دوستم هم نمیدونم کی بود که باهام بود ولی انگار فقط میخواست منو‌پیدا کنه

 109. امیر عباس صالحی

  با سلام، تشکر از لطف و زحماتتان
  خواب دیدم ماری برنگ یاسی و خاکستری روشن که بجای فلس مو داشت و پرنده ای را شکار کرده بود از کبوتر بزرگتر و ازمرغ کوچکتر که داشت توی دهن مار بال میزد و تقلا میکرد، مار از روبروی من ازبین علفهای هرز و زرد و بلند با سرعت بیرون اومد، تمام بدنش بیرون نیومد حدود دو سوم از بدنش که پوشیده از موی کوتاه مثل بدن اسب و گاو بود بیرون آمد، تا من رو دید بشدت ترسید و بلافاصله با پرنده ی توی دهنش برگشت لای علفها، لطفاً بفرمایید چه تعبیری دارد، پیشاپیش متشکرم.

 110. Aaaaa

  سلام من خواب دیدم در محل سکونت شهر قبلیمون یه مار بزرگ و تقریبا سبز رنگ مایل ب خاکستری درو شاخه درخت پیچیده بود پدرم با یک تکه چوپ اون رو انداخت پایین منو مادرم و زن عموم هم اونجا بودیم داشتیم با دقت نگاه میکردیم تا ماره افتاد تو آب با سرعت خیلی زیاد تو آب دنبال من میکرد ک مادرم جیغ میزد حالا نمیدونم این لحظه ای که از خواب پریدم نمیدونم پام رو گرفت یا ن

 111. رضا

  سلام من دو سه باره تو مدت کوتاهی خواب مار میبینم،اول بار اینکه تو ی باغ بودیم با خانواده و مار سبزی آمد و من با بیل کشتمش،دومین بارم تو خانه پدربزرگم بودم متوجه دو سه تا مار زرد رنگ ب نسبت کوچک شدم ک کاری با من نداشتن حتی سگ پدربزرگم را ب طرف مار هدایت کردم ولی آسیبی بهش وارد نکرد و بعد ی مار سبزرنگ بزرگ دیدم پشت بام میامد و میرفت و با دو سه نفر دیگه رفتیم بکشمیش ولی مار نبود فقط من دیدمش و تو همون خواب با یک نفر دیگر رفتیم خانه پدربزرگ دیگرم و صدای خزیدن مار را حس کردیم با هم،ممنون از تعیبرتون

 112. سید

  سلام من وارد خونه عموم شدم یه مار دیدم ک دندونش مثل ادمیزاد بود اول هرچه سعی کردم بزنمش نشد ولی بعد اینقدر زدمش ک کلا خونی شد ولی باز رفت داخل سوراخ ولی داخل خواب مطمعن بودم ک دیر یا زود میمیرد تعبیرش چیع؟

 113. آنیتا

  سلام خسته نباشید ببخشید من چندبار خواب میبینم یک مار دور خودش حلقه زده و فقط سر و گردنش به حالت اعصبانی تکون میده و دهنشو باز میکنه فریاد میزنه و منو که میبینه بیشتر اعصبانی میشه این مار زرد رنگ هست با رگ های خیلی کم قرمز

 114. محمد

  سلام.ممنون از زحماتتان واقعا.
  من خواب دیدم که زنم داخل رودخانه شنا میکرد و ناگهان سیل عظیمی با آب گل آلود امد که با خودش مارهای خیلی بزرگی می اورد و چیزی نمانده بود که به گردن زنم بپیچند. ولی به خیرگذشت و همه می گفتند که شوراها رفتن آب را زیاد کردند ولی حواسشون به رگبار نبوده که همزمان باران نیز خواهد بارید. آخه چرا شوراهاهواشناسی را نگاه نکرده بودن!!؟

 115. محسن

  سلام دو شب که خواب ی مار پیتون خوش خط خال رو میبینم که نه اون اون بهم اسیب میرسونه نه من به اون
  در ضمن از مار هم هیچ ترسی ندارم
  بنظر شما خوبه یا بد؟

 116. امير شمس

  عرض سلام و خسته نباشيد
  من خواب ديدم كه در منزل پدري هستم و در اتاقي كه در زمان مجرديم ما من بود و در اون اتاق تقريباً يك قفسه بود و روي اون چند تا تخم بودن كه يكي يكي ميشكستن و از توشون بچه تمساح درميومد. من دستم رو بردم سمتشون كه يكي از اونا رو بردارم كه يهو يه مار سبز بزرگ كه داشت از روشون رد ميشد، اومد جلو دستم و من از ترس دستم رو عقب كشيدم و رفتم كنار تخت خوابم و وقتي پتوم رو زدم كنار تا رو تخت بشينم، ديدم كنار پتوم يك آفتاب پرست سفيد هست كه ازم ترسيد و فرار كرد.
  دوباره كه به قفسه نگاه كردم، ديدم همه ي تمساحها از تخم بيرون اومدن و تو خونه پخش شدن و دنبال اون مار ميگشتم كه ديدم يه سوراخ تو ديوار اتاقم هست كه به پذيرايي خونه راه داره و داره ميخزه تو اون سوراخ.
  من هم سريع دويدم دنبالش تا ببينم كجاست و وقتي پيداش نكردم، رفتم تا به بقيه أهل خونه كه همسرم هم جزو اونا بود، خبر بدم كه بيدار شدم.

 117. Parsa

  سلام من خواب دیدم در تراس خونمون یه مار بزرگ که رنگش سبز و خوشرنگ بود داشت یه حیوان دیگه رو میخورد منم با خونوادمون داشتیم نگاه میکردیم خیلی وحشتناك بود دیدن اون صحنه تعبیرش چی میتونه باشه ممنون

 118. هدیه

  سلام توی خوابم یه نوع مار دیدم خیلی خوشگل بود
  مار طلایی با موی بلند و بافته شده ی قرمز که ۳ تا بودن یکی بزرگ یکی متوسط و یکی کوچیک توی خونه قدیمیمون که فروختیم بودن، خواهرم داشت از کوچیکه فیلم میگرفت با موبایل
  رفتم هال دیدم مار بزرگه گیسش توی یه چیزی گیر کرده نمیتونه درش بیاره منم گفتم خوبه گیر افتاد نمیتونه کاری کنه ولی انقد خودشو تکون داد تا دراومد
  از اونطرفم زنداداشم خیلی ترسیده بود با خواهراش فرار میکردن توی اتاق، منم باهاشون رفتم اتاق بابام داشت تو اتاق نماز میخوند درو قفل کردم یهو داداشم درو باز کرد به نماد پیروزی دستشو بالا برد و خندید
  انگار مارها رو کشته بود

 119. نگار مدرسی

  سلام. خواب دیدم یک همکارم که بتازگی با او شروع به انجام یک پروژه مشترک کرده ام ماری را به سمت من می فرستد یعنی احساس می کنم او در حال هدایت مار است. ولی انگار یعنی زهرش را قبلا گرفته و دارد با شوخی و سرگرمی اینکارو می کند. بعد از مدتی دیدم یک رتیل در دیوار هست و آن رتیل بنوعی مرا هدف گرفته و انگار آن هم زیر سر این همکارم است. رتیل به پایم چسبید من ترسیدم و پایم را تکان دادم ولی اون انگار نیش زد دیگران هم بودند. با وحشت از خواب بیدار شدم.

 120. علی

  سلام
  خواب دیدم از زیر قرنیزه خونه مون یه مار اومد بیرون و یادمه که ماره سمی نبود.خواستم زنگ بزنم اتشنشانی ولی گوشیمو ندیدم اومدم از گوشیه بقیه خانواده استفاده کنم.وقتی بهشون گفتم مار اومده تو خونه هیچ کدومشون نترسیدن و اومدن با ماره بازی کنن.من هم متعجب موندم و اخر خودم یه گوشی برداشتم و زنگ زدم.دفه اول که زدم کار نکرد ولی دفه دوم جواب دادن و داشتم مشکل رو بهشون میگفتم.در این حین ماره داشته میومده سمتم و من متوجه نشده بودم.یه لحظه نگاه کردم و دیدم توی پام پیچ خورده و داره میاد بالا.
  تعبیرش چیه

 121. Asklo

  سلام من خواب دیدم که در خانه هستم از خواب بلند شدم و یک مار کبرای قهوه‌ای تیره دیدم نمی تونستم چشماش رو نبینم دهنش رو باز کرد منم از اتاق رفتم بیرون هی در رو حول میداد از بعد دیگه هیچی پشت در احساس نمیکردم رفتم دیدم تو اتاق برادرم هست رفتیم از اتاق بیرون بعد خاله ام اومد که مار رو بگیرتش من نفهمیدم که از کجا فهمید اما انگار مار دیگه غیبش زده بود

 122. مهدی

  سلام من خواب دیدم که به خارج از میرم و اما پیاده که باید مرز هم باید رد میکردم مرز یک آب بود که خیلی توند میرفت و کمی آرام می‌شود وقتی که آرام شد من حرکت کردم وقتی آب آرام بود از اونجا حرکت کردم ولی فقد آبه اونجا کم می شود از اونجا که رفتم ناگهان افتادم تو آب ناگهان یه مار بزرک که در آب بود من را نیش زد ولی هچیم نشد از اب اومدم بیرون یه کم ازش خون اومد رنگ مار هم سبز رنک بود

 123. محمددد

  سلام ، خواب دیدم داییم در یک گودالی افتاده و اطرافش پر از مار های خیلی بزرگ و متوسط و کوچک هست و یک مار زرد خیلی بزرگ ولی مارها با داییم هیچ کاری نداشتند و اون اروم وسط گودال دراز کشیده بود

 124. آرام

  سلام وقت بخیر
  من خاب دیدم توی انباری دارم با گوشی حرف میزنم و از وجود ی مار هم با خبرم ک جلوم وایساده ولی کاری بهم نداره منم ترسی ازش نداشتم و هی میرفتم بیرون وو دوباره میومدم تو انبار رو ب روی مار تا اینکه دوباره خاستم برم بیرون دیدم چندتا بچه مار دورم حلقه زدن و انگار میخاستن جلومو بگیرن مثل اینکه بچه های همون مار کبرا بودن.بعد من خاستم فرار کنم که صدای ماره رو شنیدم ک داشت میگفت نزارین بره بعد ک دید من دارم میرم خودش پرید و دور گردنم حلقه زد و خودشو تنگ میکرد ک من خفه شم ،نفسم داشت تنگ میشد ک فرار کردم رو ب بیرون وو از دختر عموم کمک خاستم و اونم از گردنم جداش کرد
  بعد اینکه اون ماره خاکستری بود وو رگ های سیاهی داشت و چشماشم مثل ی نور بودن ک نگاش میکردم بهم چشمک میزد
  لطفا تعبیرشو بهم بگید..

 125. آرام

  سلام وقت بخیر من خاب دیدم رفتم توی انباری و دارم با گوشی حرف میزنم و میدونم ک ی مار جلوم وایساده ولی اهمیت نمیدادم وو هی میرفتم بیرون و دوباره میومدم تا اینکه دوباره خاستم برم دیدم چند تا بچه مار کوچیک دورم وایسادن و اون مار کبرا دم در وایساده بعد دیدم دارن بهم نزدیک میشن منم خاستم فرار کنم و حتی اون ماره بامن حرف زد ی چیزی ازش فقط یادمه ک گف نزارین بره وقتی میخاستم برم همون مار بزرگ پرید و دور گردنم حلقه شد و خودشو تنگ کرد داشتم خفه میشدم ولی دوییدم بیرون پیشه دختر عموم وو دختر عموم اون مارو ازم جدا کرد
  ماره رگ رگی بود سیاه و سفید و چاقم بود تازه داشتم ب چشماشم نگاه میکردم مثل ی نور بودن ک داشت بهم چشمک میزد
  لطفا تعبیرشو بهم بگید..خاهش میکنم

 126. سارا

  سلام. من باردارم. دیشب خواب دیدم، که با صدای مار از خواب پامیشم، به همسرم میگم، اون میگه یه مار تو سالن، الان بخواب فردا میکشیمش. اما من دنبال صدا میرم. میبینم تو سالن خونه قدیمی بابام خوابیده و یه مار سیاه هم هست. مار سیاه تا منو میبینه به سمتم حمله میکنه اما من از روش میپرم و نمیتونه نیشم بزنه، بعد مار از در فرار میکنه و میره.

 127. سارا

  خواب دیدم، با صدای مار از خواب پامیشم، به همسرم میگم که صدای مار داره میاد، اون میگه فرداصبح میکشیمش الان بخواب. اما من دنبال صدای مار میرم، میبینم تو خونه قدیمیمون که تو سالن پذیرایی بابام خوابیده و یه مار سیاه اونجاست. وقتی مار منو میبینه به سمتم حمله میکنه ، اما من میپرم و نمیتونه نیشم بزنه و بعد مار از در خونه فرار میکنه و میره.

 128. امیرمحمد

  سلام
  من خواب دیدم که من یک جا ایستادم و جلویه پام سه تا دارن هم دیگرو می‌بلعند یکی کوچیک یکی متوسط یکی هم بزرگ . مار متوسط مار کوچک رو می‌بلعید و همزمان مار بزرگ مار متوسط رو می بلعید بعد دیگه یادم نمیاد چی دیدم تا اینکه یک عقرب دستمو نیش زد و بیدار شدم دیدم افتاب تازه داره طلوع میکنه دستم درد میکرد موقع بیداری

 129. سروناز

  سلام و خسته نباشید،خواب دیدم منو مامان و بابام تو ماشینمون بودیم و وارد تونلی شدیم که تاریک بود یه نور خیلی کمی بود ، سطح زمین و اب پوشونده بود و دیوار های تونل جلبک داشت ، تو یه راه یه مار بسیار بزرگ و سیاهی رو دیدیم گوشه ی تونل که دور خودش پیچیده بود و فقط سرش بالا بود ، دهنشو باز میکرد،نیششو میدیدم و میبست با هم چشم تو چشم شده بودیم من همش سعی میردم شیشه ماشینو بدم بالا که نتونه بهم اسیبی بزنه اگه درست یادم باشه شیشرو دادم بالا و از اون مکان دور شدیم

 130. مروارید ملکپوری

  سلام وقتتون به خیر.
  من خواب دیدم تو حیاط خونمون دارم راه میرم که یه مار کبری بزرگ و قهوه ای رنگ رو رو دیوار حیاطمون میبینم، از ترس با مادرم(تو خوابم فقط ما خونه بودیم و بقیه اعضای خانواده نبودن) میریم داخل خونه و تمام درا رو می بندیم.
  بعدش خواهرم از بیرون میاد و تو درگاه در آشپزخونه مار دستشو نیش میزنه و شدیدا از دستش خون میاد. وقتی بهش میگم در رو ببنده تا اگه مار رفته بیرون داخل نیاد و به من و مادرم آسیب نزنه خواهرم میخنده و در رو نمی بنده و اینکه از دستش خون سیاه میریزه رو لباسای من.
  میشه لطفا بفرمایید تعبیرش چیه؟

 131. محمد

  سلام
  من خاب دیدم با دوستام رفتم و جایی رو برای پیدا کردن طلا میکندیم وقتی رسیدیم به طلا البته یه مقدار کمی پیدا کردیم ک به صورت پودر طلا بود تا بهش رسیدیم یه مار قهوه ای رنگ با خال های خاکستری از روی درخت پیدا شد ولی بعد ماره از یه شاخه اومد روی زمین اولش خیلی عصبانی بود اولش خیلی ترسیدیم و حالت دفاعی گرفتیم و ماره رفت اما دوباره فردا شبش برای ادامه کار رفتیم و دقیقا همون اندازه شب اول پیدا کردیم و دوباره ماره اومد اما اینسری دور خودش حلقه زده بود و به ما کاری نداشت ما هم رفتیم رسیدم تو خونه وقتی میخاستم روی تشکم بخابم گفتم نکنه ماره اومده باشه تو خونه بالشتمو برداشتم ک دیدم زیر بالشته سریع به من حمله کرد منم جاخاای دادم و فرار کردم از خونه رفتم بیرون اونم اومد دنبالم نمیدونم چجوری گردنش رو گرفتم تو دستم و اونم هیچ کاری نمتونست بکنه با به چاقو سرشو بریدم و کشتمش و فرار کردم در حین فرار یه دفه دوستم ک تازه و بیخبر از سربازی اومده بود رو دیدم و ماجرا رو براش تعریف کردم رفتم جنازه ماره رو بهش نشون بدم ک نیود ولی خوناش و سرش بود جنازشم یادم نیست چیشد بعد رفتیم پیش پودر طلاها وبابامو دیدم ولی یادم نیست چیشد از خاب بیدار شدم این خابو دو تیکه دیدم ینی اولشو دیدم از خاب بیدار شدم و دوباره ک خابیدم ادامشو دیدم
  ممنون میشم تعبیرشو بگید چون به زودی قراره با دوستام یه کاری مثل همین کارو انجام بدیم.
  تشکر

 132. علی

  سلام
  من خواب دیدم که یک مار بزرگ در حال بالا آوردن غذایی (که یک حیوان بزرگی و بچه اش) هست و بعد بالا آوردن رفت
  حیوانی رو که بلعیده بو د بعد بالا آورن هنوز زنده بود

 133. عباس

  سلام وقتتون بخیر. من خواب دیدم در خانه خودم تو چنتا اکواریم مار پرورش میدم یکی از مار ها بچه کبرای سیاه بود
  درش میارم به سرعت فرار میکنه تو اتاق هی دنبالش میگردم که بگیرمش تا دستم بهش میرسه فرار میکنه بعد چند بار میگیرمش ولی دستمو گاز میگیره ولش میکنم تو خواب بر من اشکاره که مار کوچیکه زهر نداره ممنون میشم

 134. فاطی jj

  سلام من خواب دیدم که مارهای بزرگ از کنارم رد میشن و یک زن یبینم

 135. جواد

  سلام من در باغی بودم که از وسطش راهی بود من میخواستم ازش رد شم میرفتم ولی پر از مارهای خیلی بلند و نازک قهواهی با خال سیاه بود فقط رد میشدم و از رو مارا میپریدم ولی زیادتر از قبلو بلندتر میشدن باغ هم اشنا بود

 136. سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم در خانه یکی از اقوام هستیم و یک نوزاد هم اونجا بود که وقتی به بچه نزدیک بودی و مدتی پیشش مینشستی به مار(سبز)تبدیل میشو و پا اون نفر رو میگرفت فقطم پا.بعدم باید با یچیزی چنبار میزدیش تا دوباره به بچه تبدیل شه.
  خواستم بدونم این معنی خاصی داره

 137. زهرا

  سلام خسته نباشید من دیشب اول ۷واب دیدم ،که دریه جای غریبه هستم که میخوان بهم آسیب برسونن ولی من موفق میشم فرارکنم ویکی از اون ادم ها روهم ازبین میرم وقایم میشم و بعد از اون خواب میدیدم که در کوهستانی هستم با یک فامیل و از ماری که میخواست من رو نیش بزنه فرار میکردم و تا ازفامیلمون جداشدم و به تنهایی فرار میکردم اما مار بیخیال نمیشد ولی اخر موفق شدم از دستش پنهان بشم و نتونه من رو پیدا کنه و بهم آسیب ببینه

  وچندشب هم خواب دیدم که جای هستم که یه خانمی داشتن فوت میکردن و من از گردنبند طلای که داشتن خیلی خوشم اومده بود،وبهش گفتم و اونم راحت و با رضایت گردنبند رو در اورد از گردنش و کف دست من گذاشت و دستایم رو مشت کرد و گفت باشه برای تو ولبخند زد،،ممنون میشم تعبیرخواب هام رو بگید ،خسته نباشید باتشکر

 138. هلیا ف

  سلام دیشب خواب دیدم یه مار بزرگ پیتون زرد رنگ از زیر در میخواد بیاد تو خونه ولی هر چی تلاش کرد نمیتونست منم همش استرس داشتم نکنه بیاد تو بعد دیدم یه مار خیلی کوچیک زرد انگار بچش بود اومد تو خونه و همش می‌خزید که یهوو از خواب پریدم،دم صبح دیدم این خوابو لطفا تعبیرشو بگید

 139. فاطمه

  سلام
  من خواب دیدم داخل خوابگاه هستم و یکی از بچه‌های خوابگاه به عنوان حیوان خانگی مار نگه میداشت که یکی از مارها رو به من داد که به عنوان حیوان خانگی برای خودم نگه دارم که مار پیتون بود اولش ترسیدم ازش ولی موقع خواب روی تخت من کنار من خوابید و کاری ب من نداشت واسه همین تقریباً ترسم ریخته بود و بعد از آن یکی دیگه از کسانی که در همان خوابگاه بود هم مار خانگی داشت ولی زهرآگین بود من باهاش جر‌وبحثم شد و اون شخص یکی از مارهای زهرآگینش رو آزاد کرد داخل اتاق ما که منو نیش بزنن ولی انگار ماری ک نیش داشت از مار پیتون ترسیده بود چون خودش رو نشون نداد اصلا و قایم شده بود و ی حالتی داشت ک اون مار پیتون انگار از من محافظت میکرد و اینکه میتونست صحبت کنه
  ممنون میشم اگه تعبیرش رو‌میدونید بگید

 140. فاطمه

  سلام
  عصر پنجشنبه بود.خواب دیدم توی ورودی خانه پدرم از لای پله های قدیمی که تقریبا زیرش سنگ پله خالی و باز شده بود،دو تا مارمولک براق بودن و یک مار کبری خیلی کوچیک که سرش هم الان تو ذهنم، قرمز رنگ و بدنش کرم رنگ بود از سوراخ بیرون اومد و کم کم رفت به پرده ای که توی ورودی نصب شده بود.فقط به پرده بود و به پرده چسبیده بود و خیلی یواش يواش پائین میومد
  من تمام حواسم بود که مار کجا میره و نیفته و نیاد داخل، و پدرم بدون هیچ توجهی از کنار پرده رد شدن و خوشحال شدم که نیافتاد و به ایشون آسیبی نرساند.

  تعبیرش چیه.

 141. Jk

  سلام من خواب دیدم که تو باغ هستیم که ناگهان خیلی مار سبز بیرون اومدند و دنبال ما کردند اقوام و خوانواده بودیم ولی مار هایی که دنبال انها بودند کوچک بود ولی دو تا مار سبز بزرگ دنبال من بودند و من فرار میکردم همه مار ها سبز بودند لطفا تعبیر کنید

 142. علی عبادی پور

  باسلام من با پسر داییم مثل برادریم که خیلی از مردم روستا خواستن مارو خراب کنن نتونستن بعد من و پسر داییم با یکی دوست شدیم که بعد مدتی پسر داییم باهاش قهر میکنه و من بعد مدتی اینارو باهم اشتی دادم که حس میکنم اون پسره میخواد مارک خراب کنه که خیلی از میترسم که خوابسو دیدم منو دنبال میکنه من هرچه تلاش کردم از دسش فرار نکردم که خوش مار بزرگی رو داست من افتادم زمین اون مار بزرگی رو میندازه رو کتف من اون ماره میوفته زمین ولی به من هیچ اسیبی نمی رسونه که وقتی بیدار شدم درد کتف هم داشتم

 143. فرانک

  سلام من خواب دیدم جایی نااشنا بودم از اتاق بغلی که تعداد زیاذی خانم اونجا بودن در باز شد خانما فرارکردن غیب شدن بعد یه مار سبز از زیر موکت اومد سمت من وروی پامو نیش زد ولی درد نداشت و جاش سوراخ شد بعدیکی از افراد تزدیک خانواده به شکل عجیب غریبی اون مار روگرفت و زنده انداخش تو حیاط همسایه ک من معترض شدم ک گناه دارن الان اونارو نیش میزنه ……

 144. نادر

  سلام.
  خواب دیدم دو مار تیره (خاکستری) و روشن مقابل هم قرار گرفتن. مار رنگ روشن (آبی روشن) ماره تیره رو کاملا بلعید بعد با چشمان سرخ و غضبناک به سمت من حمله کرد. من از ترس داخل خونه فرار کردم ولی مار با خراب کردن دیوار وارد خونه شد. من تنها تونستم پدر و مادر رو که تو خونه خواب بودن بیدار کنم. بعدش دیدم به همراه مار یک موش هم داخل خونه هست. این مار و موش در تعقیب هم داشتن دیوارهای خونه رو خراب می کردن و به مرور مار کوچیک و کوچیک تر می شد که بالاخره از خونه خارج شدن. دست آخر هم دیدم همون مار سیاه بزرگ. به صورت بی جان و لاغر از درب حیاط خانه آویزون هست و تمام اقوام و آشنایان دور خانه ما جمع شدن و ماجرا رو نگاه می کنم.
  لطف کنید تعبیر خواب بنده رو بفرمایید.
  ضمنا مدتی هست همسرم دچار مشکلات روحی شده و دست به اقداماتی می زند که زندگیمون رو بهم ریخته.
  مجدد ارسال کردم چون متاسفانه پاسخی دریافت نکردم.
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

 145. ملیحه

  من خواب مار خیلی بزرگ چندین متر و با قطر خیلی زیاد را دیدم از جاده جنگلی و کوهستانی رد میشد و من هم از کنارش رد شدم و باخود در خواب فکر میکردم که من شب قبل خواب مار دیدم و الان در این جاده دارم مار میبینم

 146. Mohammad

  خسته نباشید من توی خواب دوتا مار کوچیک سفید رنگ دیدم که روی سرم بودند وبا موهای سرم لونه درست کرده بودند وچند تا تخم مار هم روی سرم توی سبد کوچیکی که از موهام درست کرده بودن بود. میخوام بدونم معنیه خوابم چیه

 147. محمد عظیمی

  خسته نباشید من توی خواب دوتا مار کوچیک سفید رنگ دیدم که روی سرم بودند وبا موهای سرم لونه درست کرده بودند وچند تا تخم مار هم روی سرم توی سبد کوچیکی که از موهام درست کرده بودن بود. میخوام بدونم معنیه خوابم چیه

 148. مریم طاهری

  سلام. من خواب دیدم در پارک با دوستانم در یک فضای شیشه ای قرار دورهمی داشتیم . در گوشه این اتاقک شیشه ای که دوستانم نشسته بودند مارهای زرد دور خودشون لابلای گیاهان و شاخه های سبز حرکت می کردند. من از ترس اون مارها اونجا ننشستم و زود برگشتم .ممکنه لطفا تعبیر رو بفرمایید؟

 149. .

  سلام
  خواب دیدم که ماری را آزاد کردم
  تعبیرش چیست؟

 150. ستاره

  سلام من خواب دیدم که دراز کشیدم یه مار خودشو پرتاپ کرده سمتم و کاری باهام نداره ولی من خیلی میترسم و هرکاری میکنیم که بگیریمش نمیشه و فقط بهم میفهمونه بچه داره و میخواد اینجا بمونه منم از ترسم نمیزارم
  یکدفعه بهم حمله میکرد ولی اسیبی بهم نمیرسوند
  انگار قصد داشت منو از اتاق خودم بیرون بندازه

 151. نادر

  سلام.
  خواب دیدم دو مار تیره (خاکستری) و روشن مقابل هم قرار گرفتن. مار رنگ روشن (آبی روشن) ماره تیره رو کاملا بلعید بعد با چشمان سرخ و غضبناک به سمت من حمله کرد. من از ترس داخل خونه فرار کردم ولی مار با خراب کردن دیوار وارد خونه شد. من تنها تونستم پدر و مادر رو که تو خونه خواب بودن بیدار کنم. بعدش دیدم به همراه مار یک موش هم داخل خونه هست. این مار و موش در تعقیب هم داشتن دیوارهای خونه رو خراب می کردن و به مرور مار کوچیک و کوچیک تر می شد که بالاخره از خونه خارج شدن. دست آخر هم دیدم همون مار سیاه بزرگ. به صورت بی جان و لاغر از درب حیاط خانه آویزون هست و تمام اقوام و آشنایان دور خانه ما جمع شدن و ماجرا رو نگاه می کنم.
  لطف کنید تعبیر خواب بنده رو بفرمایید.
  ضمنا مدتی هست همسرم دچار مشکلات روحی شده و دست به اقداماتی می زند که زندگیمون رو بهم ریخته.

 152. سینا

  سلام،ی مار خیلی خیلی بزرگ بود رنگشم سبز با خال های ریز مشکی بود احساس میکردم مال خودمه یا وظیفم میدونستم بگیرمش،فرار میکرد من دنبالش میکردم تو خیابان،خیلی دنبالش کردم یهو رفتم تو یجای دیگ بازم دنبالش میکردم فقط حس میکردم کوچیکتر شده تا یجایی مث لوله های بزرگ فاظلاب ازش اب می‌ریخت پیداش کردم ک خواب بود،دنبال سرش میکشتم دستمو بذارم پشت گردنش مث فیلما بگیرم همون موقع گرفتم دوتا دندون جلوییش ک چشماش بسته بود بهم نشون داد یا پوستش کشیده شد ک دیدمشون

 153. لیلا

  سلام من بعد از ظهر خوابیدم.خواب دیدم یک مار پیتون خیلی برگ به زنگ طلایی یعنی دقیقا مثل طلا از حیاط وارد ساختمان شد ولی خیلی آروم بود و نتونستم بکشمش

 154. سارا

  سلام. من خواب دیدم یک مرد غریبه 3تا مار پیتون مشکی رو از عمد گذاشته داخل کمد دیواری اتاقم. و اون مارها تخم گذاشته بودن و دیدم ک تخم مار ترک خورد و بچه مارها داشتن از تخم بیرون میومدن. خیلی ترسیده بودم و از بیرون اتاق فقط داد میزدم ک اینا رو از اینجا ببرید بیرون و بردن، لطفا تعبیر خواب منو بگید

 155. sara

  سلام.خواب دیدم متهم به کشتن بچه ماری هستم که مادرش قصاص میخواهد.ومرا به دادگاه میبرند تا جرم مرا بررسی کنند ومن مدام می گویم من ماری نکشته ام.دم در دادگاه مار مادر که بزرگ وسبز وکبری بود به من حمله کرده ومیخواهد مرا نیش بزند ومثل یک هیولا ازمن عصبانی هست.مامورین می گویند هرگاه جرمش در دادگاه ثابت شد خودمان قصاص میکنیم ومرا از چنگ مار نجات میدهند ومار عصبانی به من نگریسته وتشنه خون من هست.البته اینرا بگویم خانواده من وهمسرم سادات هستیم.تعبیرش چیست

 156. sara

  بد نبود وای

 157. sara

  عالی

 158. حدیث

  سلام من خواب دیدم ک دری بیابان هستم. وی مار ی هو جلوم سبز شد اون داشت بهم نزدیک میشد وقصد نیش زدنموداشت ازاون ورم داشتم میدیدم ک ی ماردیگه داره نزدیک میشه ومیخوادنیش بزنه واون ماره خیلی بزرگتر بود. ی هومن جاخالی دادم واون ماربزرگه ب مارکوچیکه برخوردکردو ماربزرگه کوچیکه روکشت. بعدش ک اومد سراغ من گوش منوخورد وتمام محتویات گوشم ریخت بیرون. وبعدشم خودش مرد. ومن بلافاصله رفتم بعداینکه رفتم نمیدونم چی شد ک ب مامان بزرگم گفتم ندا مار بزرگ گوشمووخورده واین گوش همون گوشیه ک من باهاش نمیشنوم

 159. النا

  سلام من یک بچه‌ی ۸ ساله هستم، و یک بار خواب یک مار که رنگ بدنش آبی بود دیدم. خیلی خیلی بزرگ بود.
  داشت توی یک پارک که با دوستم داشتم بازی می‌کردم، می‌رفت اون طرف که زمین ورزش بود، منو دوستم هم رفتیم روی سرسره. منم به عنوان حیوان خانگی، اژدهای کُمُدُر دارم. معنیش چیه؟؟

 160. جواد

  سلام.
  اصولا خواب های من از چندقسمت تشکیل شدن.ولی این خواب برام خیلی عجیب بود.خواب دیدم فرزندپسرتازه متولدشده ای دارم که ازش مراقبت میکنم بزرگش میکنم و بعدمتوجه میشم که بچه من نیست و هنگام وداع از بچه هردو ما به شدت گریه میکنیم.
  و اینکه خواب دیدم در مزرعه یکی از دوستان که تمام کرت های زمینش مثل استخر پر از آب بود و داخل آب پر از مارهای کوچیک و بزرگ و خیلی بزرگ.مارها کاری به ما نداشتن و یه جورایی اهلی دوستم بودن .دوستم برا تفریح یا برا نصیحت کردن من که یادم نیست کدوم یه چندتا مار مصنوعی تو اب انداخت و تمام این مارها به اون اشیا حمله کردن.به ما کاری نداشتن ولی من وحشت کرده بودم.
  ارتباطی بین این دوتاتکه از خواب من وجود داره؟تعبیر خواب من چیه؟

 161. فاطمه

  سلام .. من تو واقعیت از مار خیلی چندشم میشه و میترسم .. خواب دیدم دو طرفِ سَرِ یه مار تقریبا سیاه ذغالی رو تو دستم گرفتم و فشار میدم .‌ جوری که مار دهنشو وا کرده بود و تقلا میکرد فرار کنه .. اخر از دستم در رفت اومد سمت ساعد دستم خواست گاز بگیره اما دندون نداشت فقط دهنشو باز کرد گذاشت رو ساعدم و هیچیم نشد .. فورا از همونور رفت توی آستینم و تو لباسم که من چندشم شد و بیدار شدم .. تعبیرشو لطفا بهم میگین؟

 162. لیلا

  سلام.خواب دیدم که تو یه تیکه از زمین پدرم هستم. پدرم و دخترم هم بودن.پدرم داشت کار می کرد و از اونجا فاصله گرفت. بعد من دیدم که مار هایی دارن رو زمین می خزند. و فکر می کنم داشتن از زمین خارج می شدن. که یه دفعه دیدم یه مار که بزرگتر بود داره به صورت عقب نشینی و بر عکس می خزید.که به دختر کوچیکم گفتم ببین این ماره داره بر عکس راه میره. اینو که گفتم ماره یه دفعه سرش رو بلند کرد به صورت من نگاه کرد. ترسیدم. به عقب فرار کردم و اون با سرعت بهم حمله کرد… من از خواب پریدم

 163. فاطمه

  خواب دیدم تا خواستم زنگ خونمونو بزنم همسایمون ایفونو برداشت گفت بیا یچیزیو ببر(یادم نمیاد چیبود و اینکه خونه خودمون بود ولی ما همچین همسایه ای نداریم تو خواب بود فقط)بعد رفتم بالا یه اشنا دیگمون ک یادم نمیاد کیبود اونجا بود نشستیم ک من گفتم میشه یه لیوان اب بدی بهم اب دادو خوردم بعد دیدم یه مار تو خونستو راه میره اول یکم تعجب کردم ولی دیگ نترسیدم و بیخیال بودم یهو انگار خوابم رف جلو تر ک رو مبل نشسته بودم ک دیدم همون همسایمون با ترس به اون اشنامون میگ زیر پای من یه مار سمیه(دقیق یادم نیس ولی فکنم مار سفید بود با خال خالای زرد یا قرمز)و من اینو میدیدمو حس میکردم ک زیر پام ماره ولی انگار خیالم راحت بود ک اونا میان میگیرن مارو برا همین با وجود ترسم بیخیال نشسته بودم ک یهو از ترس زیاد از خواب پریدم.
  لطفا تعبیرشو بهم بگید خیلی میترسم

 164. آرزو

  سلام.وقت شما بخیر و شادی
  خواب دیدم در حیاط خانه ی خود هستم،یک کیسه ی قهوه ای دستم بود که ناگهان حواسم نبود در کیسه باز شد و ۳ مار از آن خارج شد که دو تا از مارها کوچک بودند و یکی از مارهای کوچک، سیاه بود و مار بزرگ با آن دو مار درگیر شد و مار سیاه را کشت و انگار بلعید، سپس روی درخت رفت و دور شاخه پیچید،اگر بزرگ پیتون و رنگی بود
  ممنون از پاسخگویی شما

 165. آرزو

  سلام.خواب دیدم چند تا مار در یک کیسه بودند،من حواسم نبود،کیسه باز شد و مارها بیرون آمدند،مارها در خانه ما بودند، مار بزرگ دو تا مار کوچک که یکی از آنها سیاه بود را کشت و انگار داشت می بلعید، بعد رفت روی درخت و دور آن پیچید، مار بزرگ پیتون بود

 166. غزاله

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم یه مار قرمز رنگ بهم حمله کرد و گردنم رو نیش زد و به قدری وحشتناک بود که بین خواب دستام پرت شدن بالا و از خواب پریدم

 167. مینا

  سلام

  من خواب دیدم با همسرم تو ی اتاق کوچیک بودیم من از اتاق بیرون اومدم ولی همسرم داخل موند مار دور تا دور اتاق رو گرفت ولی همشرم از روش پرید اومد بیرون اتاق و مار دنبالمون کرد (ماره رنگ عوض میکرد )

 168. رحمتی

  سلام وقت به خیر من خواب دیدم یک کیسه اجیل در منزل داریم در پذیرایی.من و دخترم در اشپزخانه بودیم‌ دیدیم کیسه تکان خورد ترسیدیم همسرم کیسه را باز کرد یک سنجاب فوق العاده فوق العاده زیبا در کیسه بود انقدر زیبا که نمیشد از ان چشم برداشت همسرم انرا گرفت و داشت با ان بازی میکرد من و دخترم با اینکه خیلی از سنجاب خوشمان امده بود میترسیدیم جلو بریم و من به همسرم میگفتم ممکن است هار باشه و مارو گاز بگیره اما همسرم گوش نمیداد و در حال بالا پایین انداختن سنجاب بود پسر کوچکم روی مبل داشت بازی میکرد
  همسرم خسته شد سنجاب رو روی مبل گذاشت و روی شکم دراز کشید و قسمتی از پشت خودش را که درد میکرد داشت ماساژ میداد ناگهان اون سنجاب تبدیل به افعی بینهایت بزرگ و وحشتانکی شد و در لحظه همان نقطه که همسرم داشت با دستش ماساژ میداد رو نیش زد و همسرم انا فوت شد و بعد دهانش را باز کرد و باز و باز و درسته پسرم را قورت داد در کل این مدت من در خواب هیچ چیزی جز یا فاطمه زهرا نمیتوانستم بر لب بیاورم جوری که بعد از بیدار شدن از خواب تا چند دقیقه این جمله رو تکرار میکردم بی اختیار

 169. ریحانه

  سلام من خواب دیدم که در خانه خود خواب هسم و مار سیاه بزرگی کنارم هست و هر چقدر سعی میکنم مار رو از خودم دور کنم یافرار کنم نمیتونم تعبیرش چیه؟

 170. Fateme

  سلام خواب دیدم مار بزرگی روی سرم نشسته وحلقه وار حرکت میکرد و پیامبر ص که جوانبود به مار نگاه میکرد تعبیر این خواب چیست

 171. عماد

  سلام من خواب دیدیم که یک مار کبری سبز که داخل گلدون بوده و و من که داشتم گلدان هارو جابه جا میکردم نیشم زده و بهم حمله ور شد وقتی که رو مو چرخوندم دیدم دیگه نیست دور و برمو که نگاه کردم دیدم رفته تو لباسم و و اینقدررر ترسیدم و بعد نمیتونستم کاری کنم که اونو بگیرم به اصطلاح دستم بسته بود

 172. عماد

  سلام من خواب دیدیم که یک مار کبری سبز که داخل گلدون بوده و و من که داشتم گلدان هارو جابه جا میکردم نیشم زده و بهم حمله ور شد وقتی که رو مو چرخوندم دیدم دیگه نیست دور و برمو که نگاه کردم دیدم رفته تو لباسم و و اینقدررر ترسیدمم

 173. فاطیما

  سلام من دیشب خواب دیدم یه مار افعی بزرگ تو خونمونه البته خونمون انگار توی غار بود.بعذ تو خواب احساس میکردم اون مار مادربزرگ پدریمه(مامانبزرگم خیلی زن خوبیه)وقتی منو مادربزرگم تنها شدیم بصورت مار درومد و منو نیش زد تو خواب پریشون بودم و میدونستم دارم میمیرم خانوادم که برگشتن بهشون گفتم منو نیش زده بقیه خوابم یادم نمیاد.تعبیرش چیه؟؟

 174. بی نام

  خواب دیدم تو خونه‌ی یکی از آشناها چندتا مار هست یک نفر که میشناسم داشت مارها رو می گرفت و من نگاه میکردم که یکی از مارها که از بقیه بزرگتر بود ،، یک ماره کبرای قرمز و سبز بود ب دم این مار یک مهره‌ی سنگی صورتی رنگ وصل بود ،، یهو مار اومد سمتم و اون مهره رو انداخت کف دست راستم بعدش رفت ( حس بدی ب این مار نداشتم و با اینکه ترسناک بود نترسیدم ) … نمیدونم چیشد ک با اون مهره یک گردنبد زیبا با زنجیر طلا داشتم و سعی میکردم ب بقیه آدمهایی که تو خوابم بودن توضیح بدم که این مهره رو یک مار بهم داده .

 175. فاطمه سادات افضلي

  سلام خسته نباشید من دیشب ساعت سه سه ونیم
  خواب دیدم تو یک جنگل بودم که مار زیاد بود ولی به من کاری نداشتن ولی افرادی که اونجا بودن از دست این مارها تودرو سر بودن
  دراخر ی مار سبز با خطهای مشکی بود زیر ریشه درخت که تو خواب ترسیدم ولی بهم گفتن که مرده وی مرد ناشناس دیدم که متوجه شدم اون مارو کشته ولی خیلی اضطرا داشتمو تعجب کرده بودم ازدیدن همچین جایی
  ولی افرادی که اونجا بودن همه درگیر ومضطرب بودن ازاین اوضاع

 176. فاطمه سادات افضلي

  سلام خسته نباشید من خیلی خواب میبینم که توالت های بزرگ میرم ولی اونجا ها خیلی مدفوع هست
  ومن موقع مدفوع کردن همیشه یک نفر یا چندنفر میان و میرن ومنو در حال مدفوع کردن میبینن من خجالت میکشم
  که چرا بقیه دارن میبینن
  وببخشید در موقع مدفوع با افرادمختلف صحبت میکنم و این کار برای اونها عادی هست ولی من خجالت میکشم که اونا میبینن

 177. مهدی

  سلام خواب دیدم دکتر بهم گفت در شکمت ماری هست برو اسیدی بخور تا مار دفع شود!!!!

 178. محمد رضا

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که داشتم در یک صحرا نزدیک به محله ام را میرفتم که از یک سوراخ یک مار قرمز رنگ مایل به نارنجی بیرون آمد و ایستاد و بعد از خواب پریدم میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید با تشکر

 179. باران

  سلام من ی دختر ۱۳ساله هستم .من خواب دیدم که دایی ام امده خانمون و کمی حالش درست نیست مامانم به دایی را دعوت کرد که بیاد داخل خونه و بنشینه دایی هم دعوت او را پذیرفت و رفت داخل خونمون بعد مامانم رفت که زغال برای قلیان بگزارد و من داخل میخواستم بروم تا میوه براش بیارم ،رفتم داخل انباری که میوه براش بیارم (البته در خواب من رفتم داخل انباری قدیمی مون که مدتی است که ان را را خراب کرده ایم ) بعد دیدم که دایی روی یک تکه چوب وسط انباری قدیمی مون نشته و من ازش سوال میپرسم که دایی تو اینجا چه میخواهی و دایی پاسخ میدهد که من دارم به دنبال ی مار میگردم ، بعد که دایی این پاسخ را به من داد من ی نگاه به کل انباری کردم و انباری ما چندین حیوان داخلش بود ی از این جانوران مثل ::(موش که بدنش مو نداشت::::) بعد من به دایی گفتم بزار کمکت کنم تا مار را پیدا کنیم ، دایی گفت :نیازی نیست من خودم پیدل میکنم ،تو میترسی ، بعد خودم و دایی ام را بیرون از انباری دیدم که داریم هر دو به دنبال مار میگردیم دایی هرچه گشت مار را پیدا نکرد اما من فقط با ی نگاه به زمین مار را پیدا کردم که ان مار زیر یک وسیله بود و یک طعمه را گرفته بود (ان مار بسیار زیبا بود رنگش زرد بود و خیلی رنگ براقی داشت و برعکس من اصلا از ان مار نترسیدم و به سمت رنگش جلب شدم ) ان مار چشمش نداشت و دارای یک سر کوچک و بدنی کوچک بود و مار بعد از اینکه من را دید طعمه خود را خیلی سریع رها کرد و رفت من که دیدم مار دارد میرود یک نگاه به ان سمتی کردم که مار داشت حرکت میکرد و یه دفعه دیدم که مار یک پرش میکند و میپرد بر روی صورت من ،و ان مار اصلا دهانش را باز نکرد اما پرید روی صورتم و رنگ زیر شکمش یک سفید خیلی قشنگ بود اما زمانی که پرید من خیلی میترسم و‌بعد از خواب بیدار شدم

 180. deragon

  راستی ببخشید رنگ اون مار مرده ترکیبی از طوسی قهوه ای وسیاه بود ولی روی صورتش کاملا شبیح مارپیتون قهوه ای وسیاه بود با چشمانی بسیار بسیار سیاه وشفاف

 181. deragon

  سلام وقتتون بخیر من چند شب پیش خواب یه خونه باغ رودیدم که توش یه مار خیلی بزرگ وطولانی مرده بود خیلی اون مار بلند وطولانی بود ولی سر مار که مرده بود روی دیوار خانه لبه بالکون بود خوب یادمه کسی دیگه هم کنارم بود ولی چهره اش را نمیدیدم فقط صدایش را میشنیدم که من از طبقه دوم بیرون رفتم ونزدیک به سر مار که روی دیوار بود شدم خیلی سر بزرگی بود مثل سر یک پیتون ولی بسیار بلند بود چون به ان شخص گفتم ببین چقدر این مار بلنداست جوری که از روی دیوار تا بیرون خانه طول این مار کشیده شده بود ولابه لای نرده های باغ ردشده بود وخیلی فاصله داشت وتا روی دیوار ادامه داشت ومن چندین بار باتخته چوبی سر این مارا تکان میدادم تا شاید چیزی متوجه شوم لحظه ای رفتم ودوباره برگشتم که دیدم مورچه های زیادی روی سر مار کنده است که با دلهره شدیدی از خواب پریدم ممنون میشوم لطف کنید وتعبیرش را بفرمایید چون بعد از دیدن این خواب چند روز نگذشته که امروز از شرکتی که چند ساله توش بودم دعوام شده و اومدم بیرون ولی بسیار پشیمون هستم وبیخواب مثل یه ادم از همه جا ضربه خورده شدم چون میخواهم پایان امسال برای همیشه از ایران بروم و به این کار خیلی احتیاج داشتم لطفا راهنمایی کنید

 182. ندا

  سلام.من چندشب پیش‌ خواب دیدم منو خواهرمو باباومامانم تو حیاط خونه مامانم اینا هستیم یه قسمت پارکینگشون نصفش مارهای سیاه بزرگ نصفشم مارهای خاکستری بزرگ هستن و همینطور وول وول میخورن،اونا خیلی عادی برخورد میکنن و یه مارو میگیرن تمیزمیکنن سرخش میکننو میخورن،من از ترس و تعجب داشتم میمردم همش دنبال یه راهی بودم طوری برم اونور که به مارها نزدیک نشم…
  ۲شب بعدشم خواب دیدم تو دستشویی نشستم چندتا مار سیاه رو سقف دستشویین من هی باعجله دارم بلند میشم برم بیرون…
  خیلی خواب مار میبینم
  میخواستم تعبیرشو بدونم.باتشکر

 183. sanazi

  سلام روز بخیر
  من دیشب خواب دیدم ی مار قرمز خیلی بزرگ توخونس و من دو سه سانت زیر سرشو محکم گرفتم ومار بیهوش شد و بعد ک ب هوش اومد کف پامو نیش زد، و ی خانمی مایع سفید رنگی ک شبیه شیر بود داد ک بمالم جای نیش مار ک درد و سوزشش برطرف شد و خانمایی ک اطرافم بودن مارو کشتن و تیکه کردن و مث ماهی سرخ کردن ب منم تعارف کردن اما من نخوردم

 184. نیکی

  سلام
  من خواب دیدم که گویا یک یا چند (دقیق یادم نیست) مار کبری در اتاق ام هست که اسیبی هم به من نرساندن(یه جورایی انگار مال من بودن ) ولی من از اونها میترسم و خواهرم بهم میگه که از خونه بیرونشون کن و من مخالفت کردم و گفتم که اگه بیرونشون کنیم به بقیه آسیب میزنن و من خیلی ازشون میترسیدم اما انگار اونها بی ضرر بودن

 185. فاطمه ۶۷

  باسلام
  من دیشب خواب دیدم رفتم یه جایی مثل جنگل (پارک جنگلی) اومدم یذره ورزش کنم یدفعه دیدم زیر پام یه مار بزرگ و کلفت که دور خودش پیچیده بود و یه مار کوچک و نازک یهو چندشم شد و ترسیدم که پام بره روش و از اونجا به سمت خونه مون که اتفاقا خیلی ازونجا دور نبود دویدم ولی مار بزرگه پشتم تند میومد
  نمیشه تعبیر خوبی داشته باشه و حتما دشمنه؟

 186. زینب

  من خواب دیدم ..حالت عروسی یا مهمونی من بود ..ک من اقوام شوهرم رو دعوت کرده بودم ..ب عنوان عروسی یا مهمونی بزرگ ..
  زن داداشم هم بود ک توی عروسی ب من میگف میدونم با زندگیت چیکار کنم..زندگیتو خراب میکنم حالا ببین ..
  بعد یهو داداشام اومدن بیرون با سینی غذاها ک داخل سینیا مار سیاه کوچولو بود ک مردم خیلیاشو کشته بودن همونجا..و داداشم میخاس چنتاشونو بکشه ک چنبار اون مارها بهش نیش زدن ی بار ب دستش ی بار ب صورتش.تا آخر سر همه رو کشتن..
  ولی داخل پذیرایی مردان ک رفتیم پر بود از مارهای سیاه کوچیک مرده .

 187. مژگان

  سلام میشه خواب منم تعبیر کنید؟ذهنمو درگیر کرده!خواب دیدم تو خونه ی پدربزرگ و مادر بزرگ فوت شده ی پدریم هستم و مادرم بااینکه در واقعیت هم حامله هستم یه مار کبرای سبزکه از تو چمنها بود گرفت و مینداخت سمت من ولی هرچی بهش میگفتم نکن من ازش میترسم،حاملم،جیغ میزدم قبول نمیکرد میگفت میخوام ترست بریزه،حتی یه مار معمولی دیگه هم بود ک گقتم بکشش و اونو کشت،اینقدر تو خواب التماسش کردم و جیغ زدم که از خواب پریدم

 188. ستایش

  سلام من خواب دیدم دوتا مار قرمز رو داخل ظرفی میزارم ولی به سرعت میان بیرون ولی بهم آسیب نزدن معنی اش چیه

 189. M

  سلام
  خواب دیدم با دوستم تو یک جاده کوهستانی نا آشنا میرفتیم و جاده یکم باریک بود. رفیقم خواست جلوتر از من حرکت کنه ولی من نذاشتم و خودم رفتم که برم متوجه یک بچه مار سیاه وسط جاده شدم و بعد در سمت چپ جاده هم یک مار کبرا سیاه بالغ بود و من خیلی ناگهانی از جاده منحرف شدم و افتادم تو یک چاله بزرگ آب (تا گردنم آب) وسمت چپم باز یک مار سیاه بالغ دیدم و در حال فرار از گودال بودم که جلوم یک مار سیاه بالغ دیدم وبادست پشت گردنش رو گرفتم که جلو نیاد و هی سعی داشت حمله کنه و دهنش رو باز میکرد و خواست که نیش بزنه ولی چون گردنش رو گرفته بودم حمله هاش ناموفق بود و بعد چند لحظه با یک داد کوچیک از خواب پریدم.
  (من درکل از مار میترسم)

 190. آیلار

  سلام .
  امروز ظهر وقتی روزه داشتم خواب دیدم توی اتاق خوابیدم بیدار شدم یه مار سبز کنار بالشتمه اول ترسیدم وقتی دیدمش وقتی دیدم کاری بام نداره دوباره خوابیدم بعد بیدار شدم و دیدم هرجایی که میرم مار همرام میاد ولی من میترسیدم که نیش بزنه یا کاری داشته باشه بام برا همین ازش فرار میکردم درحالی که عصلن کاری نداشت فقط ازم دور میشد پریشون میشد و تند تند دنبالم میگذشت تا پیدام کنه و کنارم باشه یهو دیدم تلفن خونمون زنگ میخوره سریع میخواستم برم اونور اتاق تا تلفنو جواب بدم مار هم سریع پشت سرم اومد من ترسیدمو سریع درو بستم ولی نصف تن مار تو در گیر کرده بود من سریع رفتم تو اتاق وقتی برمیگشتم یهو در اتاق باز شد سریع رفتم گفتم نه درو باز نکین مار میاد تو دیدم داییم درو باز کردو گف نه مار مرده ببین وقتی دیدمش که مار مرده یهو حس ترسم برطرف شد ولی خیلی بخاطر این که مار مرده ناراحت بودم. تابیرش چیه

 191. منصور

  باسلام وخسته نباشید من درخواب دیدم دربیابان هستم ودرا انجا خانه ای قدیمی هست ودران پوست مار بزرک است وخودمار نیست و درانجا کوزه بود ومن دنبال طلا میگشتم

 192. بهمن

  سلام خواب دیدم آب چند مرحله گل آلوده بود و بعد به آب زلال چشمه رسیدم که داخل حوضچه مانند بود و داخل آب مار دوسر

 193. امین

  من خواب دیدم یه مار زردو قهوه ای نسبتاًبزرگ توی یه صحرایی که یکمم سیزه داشت به یه کپک حمله کرد وداشت میخوردش،من اولش برام جالب بود نگاه میکردم بعد رفتم.

 194. رها

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم تو حیاط خونمون با بقیه اعضا وایسادیم و یجورایی انگار همه درگیر کارایی بودن ک یهو از در حیاط یه چیزی شبیه دایره ی تقریبا بزرگ اومد تو و دقیقا جلو در خونه متوقف شد ک یه مار سبز تقریبا بزرگ کبری بود مامانم بابامو صدا کرد که بره بکشتش بابام رفت میخاست با تبر بکشتش ک تبر نیز نبود میخاست تبرو تیز کنه ولی از کشتن ماره منصرف شد ماره هم حمله نمیکرد فقط سر جای خودش وایساده بود و داشت به من نگاه میکرد من از نگاه کردن بهش ارامش گرفتم دقیقا نمیدونم ولی انگار همه چی درست شده بود با وجود ماره 🙂 🙁

 195. ebie4507

  خواب دیدم مار سیاه بزرگی دنبال منو دوستمون تو ی کوچه بن بست از دیوار رفتیم بالا و فرار کردیم

 196. پرهام

  با سلام من یه خواب دیدم که چند مار در خانه ی ما بودند و ما از دست این مار ها که میخواستیم رها شیم میرفتیم توی پارکینگ توی ماشین اما وقتی یبار اومدیم بالا چند مار سبز به ما حمله کردند 5 مار بودند که دور من و مامان و مامان بزرگمو و پدر بزرگمو و پدرم جمع شدند و با دور زدن در گلوی ما همه ی ما را خفه کردند و ما مردیم و از خواب پریدم میشه بگید تعبیر خواب این چی هست با تشکر

 197. حمید

  سلام و عرص ادب
  خواب دیدم یه مارزرد بزرگ تو دیوار کنار خونه پدر زنم هست رفتم بیل اوردم مارو که داخل شیار دیوار بود زدم زمین و مار فرار کرد رفت یه خیابون بالاتر داخل خونه یکی دیگه منم نظارت میکردم دیدم مار ربت زیر پتو و از اونجا به طرف من حمله کرد خودمو کشیدم کنار دیدم سپاهی ها اومدن بگیرنش نتونستن فقط دقیق یادم نمیاد که اخرش مار به طرف صحرا رفت

 198. نورا

  سلام و عرص ادب
  خواب دیدم یه مارزرد بزرگ تو دیوار کنار خونه پدر زنم هست رفتم بیل اوردم مارو که داخل شیار دیوار بود زدم زمین و مار فرار کرد رفت یه خیابون بالاتر داخل خونه یکی دیگه منم نظارت میکردم دیدم مار ربت زیر پتو و از اونجا به طرف من حمله کرد خودمو کشیدم کنار دیدم سپاهی ها اومدن بگیرنش نتونستن فقط دقیق یادم نمیاد که اخرش مار به طرف صحرا رفت

 199. محمودعضدی

  ماربزرگی رادیدم که درخواب گفتم هروقط این ماربرودامام زمان خواهدآمدبعدآن ماربزرگ به درون تنه درختی گریخت

 200. ندا

  سلام من خواب دیدم داداشم یه دونه مار بزرگ زرد رنگ اورده خونه تو جعبه ی شیشه ای که واسه دکور باشه بعد بابام خیلی خوشش اومده بود من تو خواب خودمو میزدم میگفتم باید بندازیدش بیرون بچه کوچیک خونه یه موقعه باز میکنه و اینا بعد مارو تو اتاق من گذاشته بودنتو خواب ترس منم همین بود که دیگ نمیتونم درس بخونم بابام گفت اگ نمیخوای از این خونه برو که دیگ از خواب پریدم

 201. porya

  من خواب دیدم یک مار کوچک زرد یک مار نسبتا بزرگ که بدنی مانند کاغذ رنگی های تولد دارد و یک مار کوچک آبی رنگ که هر کار می کردم هی بر روی پایم می آمد
  ما در اتاق خودم بودم با پدرم و شوهر عمه ام من خیلی ترسیده بودم ولی پدرم و شوهر عمه ام هیچ حراسی نداشتند
  بعد چند دقیقه مار ها به ما حمله کردند و ما از اتاق خودم بیرون آمدیم و در حال مواجه با یک مار که کله ای به شکل لوزی داشت و می شه گفت ۳ الی ۴ متر بود و رنگ سیاهی داشت دیدیم که خود را به دور یک توپ بسکتبال پیچانده بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود رابطه من و شوهر عمه ام نزدیک است و زیاد شوخی می کنیم اون رفت و مار زرد رنگ را به عنوان شوخی آورد و من از ترس افتادم او مار را آورد و بر روی من می انداخ بالا و می گرفت بعد من گفتم نکن و او مار را بر روی بغل سر من گذاشت مار وارد لباسم شد از قسمت شانه سمت راست که من بیدار شدم

 202. باران

  من خواب دیدم ب مسافرت رفتم .بعد ک به خانه برگشتم خانه پر از مار بود مار های تقربیا کوچک و خاکستری قهوه ای .اول از مار ها می ترسیدم .اما بعد دیدم همه جا را گرفته اند ناراحت شدم و تک تک آن ها را می گرفتم و به بیرون پرت می کردم تا انجا که هیچ ماری باقی نماند.

 203. ام البنین شهبازی

  سلام من خواب دیدم در یک دشت هستم با دونفر از فامیل هایم یکی زن و دیگری مرد انها به مار تبدیل شدند مرد به مار زرد و زن به مار سبز بعد هم دیدم من هم به مار که رنگ تیره داشت تبدیل شدم و چند گوسفند را نیش زدم

 204. مهدی

  سلام وقت بخیر خدمت ادمین
  من در خواب دیدم که یه مار عظیم و جثه به سمت اون شهری که من توش زندگی میکنم میاد که هی بزرگتر میشود من با پرت کردن سنگ و چیز های دیگه میخوام جلوش رو بگیرم ولی اون در جواب با سرش سنگ های بزرگ رو مثل توپ پرت میکنه که مجبور به عقب نشینی میشم در ادامه که من ب دنبال کمک میرم بر میگردم اون به شهر رسیده و تبدیل به مار های زیادی لب جوی اب شده که همه در حال رشدن مار هایی به رنگ قرمزو سبزه تیرره که اکثرا نیش ندارن ولی بعضی از اونا نیش دارن ولی زیاد سمی نیستن ممنون میشم ب صورت دقیق کمک کنید چون در تعبیر خواب ها نمیتونم دقیق به خواستم برسم

 205. گمشده

  خواب دیدم توخوابگاه یه مار زرد اومده چون من تو خوابگاهم و دوستم تو عالم خواب میگه این کخه تخته منو خیلی کثیف کرده دوست دیگم میخواست مار و بکشه ک دست خودش ر
  درد گرفت ولی ماره طوریش نشد و واسه خودش همینجوری راه میرفت

 206. سید امین محمدی

  با سلام خدمت شما و ممنون بابت این سایت خوب
  من ۱۳ سالمه و دیشب خواب دیدم که تو یه جای عجیب هستم و نمیدونم کجا بود هرجا بود شبیه یه راه دراز بود که تهش رو نمیدونم کجا بود و البته سمت چپ و راستش درخت بود.من وسط راه بودم و سمت چپم یه مار بود که فکر کنم سیاه یا خاکستری بود.دقیق یادم نیست.من یه چوب داشتم که هی میزدم تو سر مار که هر دفعه چوب یه جایی از سر مار می خورد یه بار تو فرق سرش یه بار سمت راست سرش.تا می خواست سمتم بیاد من میزدمش.تا اینکه با یه زربه به سرش زدم و سرش بدون اینکه آسیبی ببینه به عقب کج شد یعنی داشت عقب رو میدید منم سری فرار کردم(قبل از اینکه با چوب مار رو بزنم خوب نمیتونستم فرار کنم و فکر کنم بخواطر همین با چوب زدمش ولی وقتی پشت رو نگاه کرد سرعتم بیشتر شد)دویدم تا به یه آتیش رسیدم.تو فکرم گفتم چوب رو بسوزونم تا اون بترسه و فرار کنه ولی تا چوب رو سزوندم بجای مار یه آدم اومد که انگار میشناختمش فکر کنم غریبه نبود ولی نفهمیدم کی بود هر کی بود میخواست حمله کنه که داشتیم با حالت دعوا حرف میزدیم میخواست بیاد سمتم ولی من هی اون طرف آتیش میرفتم و مانع رسیدنش می شدم
  آگه میشه تعبیرش رو بگید ممنونم

 207. Donya

  سلام خسته نباشید اگ میشه این خوابه منو تعبیرش کنین اخه خعلی مهمه باید بدونم
  خوابت دیدم من و خواهرم و مادرم تو ماشین نشسیتم و یه مار عظیم و جسه ک رنگشم قرمزبود میاد سمتون من به خواهرمو مادرم هشدار میدم ک هیچی نگن و سکوت کنن بعد مار از کنار ماشینمون رد میشه و میره

 208. حيدري

  خواب ديدم يك مار سبز بزرگ اومد و يك نوزاد رو با خود برد بعد يك رفيق قديمي كه بيست سال پيش به رحمت خدا رفته بود اومد و انگار بهم يك شكشير داد منم با شمشير سر مار سبز رنگ رو قطع كردم اما براي نوزاد ناراحت بودم و همان زمان انگار يادم اومد كه دو تا مار بوده اند يكي سياه يكي سبز كه درصورتيكه من مار سياه رو نديدم اما تو خواب انگار به خاطرم اومد دوتا مار بوده اند

 209. Vafa

  سلام جناب صداقت
  تمام کامنت هارو خوندم ولی چیزی‌که خواب دیدم تقریبا نبودد
  و دو سه ساله با یک‌پسری در ارتباط هستم و الان مدتی هست‌که چند جلسه خانوادگی آشنایی بین خانواده ها بوده ولی حانواده اونها که سخت پدر سالار هستند و بسیار مذهبی، بخاطر اینکه از اشنایی قبلی من و ایشون باخبر هستند به شدت مخالف بودن و الان کمی دلشون نرم تر شده ولی گه گاه رفتارهایی میکنند که دل من رو میشکنه و من هرشب خیلی فکر میکنم‌که کار درست چیه آیا میتونم با وجود این مخالفت و ذهنیت بدِ اونها از من زندگی خوبی با همسرم داشته باشم و گاهی از خدا میخوام توی خواب بهم نشون بده…پس خیلی این خواب واسم‌مهمه…خواهش میکنم برام تفسیرش کنید دعاتون میکنم :
  خواب دیدم که با مادر و خواهر کوچیکترم توی خونه‌ی دانشجویی من هستیم ولی انگار اون خونه روی درخت بود..
  مادرِ خواستگارم باهاشون‌تماس گرفت و باهم صحبت میکردن و انگار وسط صحبت هاش قسم خورد انگار که چیزیو به من‌نگه و بین خودشون میمونه و باقی صحبتا حالت خوش و بش و صمیمیت داشت و حتی پشت تلفن صدای خنده‌ی قهقهانه پدرِخواستگارم رو هم شنیدم…
  بعدش من هی از مادرم‌پرسیدم چی شده و‌چرا به من نمیگی و بعدش انگار من از خونه زدم بیرون
  و توی جنگل بودم‌( و توی خوابم انگار عادی بود)
  شب بود و میخواستم بخوابم
  یه گوداالِ مستطیلی پر از برگ خشک رو دیدم
  و با خودم‌گفتم ممکنه مار اونجا باشه
  سَم ریختم اونجا و خوابیدم
  بعدش که بیدار شدم
  با یه تیکه چوب بلند برگا رو‌کنار زدم
  و یه مارِ سبز دیدم که مرده و بی جونه…
  بعدش تمماااامم برگ های خشک رو کنار زدم
  و در اخرین لایه
  یک مار خییییلیییییییییییییییی بزرگِ سبز دیدم
  که اون بی‌حرکت بود ولی انگار توی خواب میدونستم که مرده نیست..
  و انگار اتیش زدم اون تیکه رو..
  و از بالای گودال که نگاه میکردم می‌دیدم که مار به همون شکل که بود هست ولی انگار وسطِ خطی مار یا ستون فقراتش آتیش گرفته..
  دوستم که انگار‌پسر بود و دوست دخترش یا زنشم همراهش بود بهم زنگ زد
  و بهم‌گفت که آتیش رو خاموش کن شاید اون مار بتونه واسه آیندگان فسیل بشه 😐
  و منم اینکارو کردم ( ولی نمیدونم‌چطوری)
  و بعد نمیدونم‌که من به محل اون دوستام رفتم
  یا اینکه اونها اومدن به جایی که من بودم
  ولی در هرحال انگار که یه خونه‌ی چوبی بود و انگار اونم درختی بود ولی چند طبقه داشت که توی خواب میدونستم متروکه بود ولی با کمک دوستهام و زناشون یا شوهراشون اونجا هر طبقش قشنگ شده بود و هرکسی یه کارِدستی انجام داده بود و جای شمع داشت اون کار…
  کارِ یکی از دوستهام ( که انگار همونی بود که بهم گفت بزار ماره فسیل شه) یه بشقاب بود که توش دوتا مجسمه داشت که دستهاشونو بالای سرشون برده بودن و کنارشونم شمع میخورد و وقتی من‌شمع هارو گذاستم و روشن کردم
  اون فتیله‌ی شمع ها به سمت دستهای اون‌مجسمه ها میومد و در نهایت فتیلشون به هم میرسید…
  یهویی انگار باید من میرفتم تهران که کاراموزی بیمارستانم رو برم…وبعدش با خودم گفتم خب من که کاراموزی بودم الان‌میرم خونه بعدش که روزِ امتحانِ عملیم شد میرم بیمارستان…
  با اینکه من رانندگی بلد نیستم
  خودم رو توی ماشین دیدم که پراید سفید بوود
  و داشتم رانندگی میکردم‌ولی دلهره‌ام داشتم
  و توی تونل بودم
  و پلیس پشت سرم بود انگار که مبدونستم دست از پا خطا کنم جریمم میکنه
  و یه ال نود سفیدم‌کنارم بود که از من‌گاهی تندترم‌میرفت..
  از تونل که بیرون اومدم
  رسیدم به یک جایی انگار بسته بودنش
  و من رفتم به بیمارستان
  پارک‌کردم توی پارکینگ و با اسانسور اومدم طبقه همکف( افرادی با من بودن توی اسانسور که دکمه یک رو زدن ولی انگار من اول رسیدم یک بعدش همکف:/)
  پیاده که شدم
  دیدم که انگار اشتباه کرده بودم و از این در پشتی نمیتونستم برم با ماشین به منزلم‌مگر پیاده و انگار پیاده دور بود..
  و حس‌میکنم درِ دیگری بسته بود و توی خوابم تصمیم گرفتم برم سوار‌ماشینم شم و یه راه دیگه رو امتحان کنم….

  خیلی ممنونم از لطفی که میکنید

 210. ارش تاجمیری ذلکی

  سلام و درود فراوان خدمت استاد ارجمند گرامی

  بنده دیروز خواب دیدم که من و بابابزرگ و مادربزرگ مادری در خانه خودشون بودم که انگار اونا نشسته بودن مثل مهمونا انگار ساعت ۷ صبح‌ بود بعد به موبایلم از طریق تلگرام چند نفر که نمیشناختمشون بهم فحش های ناموسی و … میدادن که یکیشون که نمیشناختم بهم زنگ زد و بهم گفت: پسر تو همه چیز رو خراب کردی و فضای گروه رو خراب کردی ( مثل اینکه در آینده نزدیک بودم آخه انگار در همین سن خودم بودم
  و همچنین من نمیدونستم در مورد چه گروهی با من صحبت میکردن)
  و از این حرفا بعد یکم الکی حرف زدیم و قطع کردم من رفتم بیرون سر کوچه بودم که یهو سرمو بالا آوردم یه مار خاکستری رو دیدم که نسبتا بزرگ بود و داشت به خودش می‌پیچید من هم داشتم به سمت بالا ی خیابون حرکت میکردم که یهو نگام کرد ولی من نگاش نکردم که اومد دنبالم که منو بگیره که منم به سمت پایین خیابون حرکت کردم و شروع کردم به دوییدن که انگار پاهام سست شده بودن یا ضعیف شده بودن مث اینکه هول کرده باشم همش هم به خودم میگفتم تو میتونی و این سویل بازیا چیه که برگشتم در عین دویدن پشت سرمو نگاه کردم دیدم پشت سرمه بازم میدوییدم و در عین دوییدن از خواب بیدار شدم و زمانی هم که از خواب بیدار شدم ساعت ۱۱ صبح بود انگار
  خواهش میکنم جواب منو بدید برادرم‌
  به اطرافیان خودم گفتم گفتن که تعبیرش بده از دیروز دارم با چاقو و … و کلا مسلح داخل خیابون میکردم چون دشمن هم دارم
  جدیدا یه دشمن دختر خانوم هم سن خودم هم دارم که درگیری لفظی هم داشتیم و هیچ رابطه‌ای هم نداشتیم باهم

 211. محمدی

  سلام من خواب دیدم توی بیمارستانم و میخوام برم MRI شم.یه نفر بهم گفت از اینطرف بری زودتر به پایین میرسی.یه مرد غریبه هم باهام بود که تو خواب میشناختمش.ی جای خاکی بود مثل دهنه تونل بود که به پایین میخورد.روی خاک دراز کشیدیم دونفر دیگه هم به جز ما بودن.ی مار اومد از روم رد شد از روی اوناهم رد شد گفتن نترس الان میره ولی دوباره ب سمتم اومد نیششو دراورد از خواب بیدارشدم

 212. محمدی

  سلام من خواب دیدم توی بیمارستانم برای انجام MRI رفتم و یکی گفت میخوای بری پایین یه جا هس ازونجا بری زودتر میرسی.یه جای خاکی بود که به پایین راه داشت. به جز من سه تا مرد دیگه(من دخترم)اونجا بود دراز کشیدیم یهو یه مار اومد از روم رد شد از روی اونا هم رد شد دوباره داش میومد از روم رد شه نیششم دراورده بود ولی دیگه من از خواب بیدار شدم

 213. فاطمه

  سلام من خواب دیدم جایی نشستم یکدفعه یک مار طلایی رنگ دنبالم میده من میترسم پام زیر خواهرم که خوابیده گیر کرده به زور پام و‌میکشم و فرار میکنم مار همچنان من و دنبال میکنه

 214. Mohsen

  سلام من خواب دیدم که ماره پیتون بسیار بزرگ سبز رنگ از کناره پام گذشت و من ترسیدم ولی برادر بزرگم که پشتم بود انرا میگیرد این حرکتو چندین بار تکرار میکند

 215. ĥãðîś

  با سلام و خسته نباشید من توی خوابم دیدیم که در یک مهمانی نسبتا بزرگ بودیم و دو مار کبری زرد مشغول نمایش دادن بودند و دو نفر کنار مار ها نشسته بودند که هر دو مار به زیر پای اون دو نفر رفتن و شروع به چرخیدن کردن اون ها هم مار هارو پرت کردن به همه و و انها هم شروع دوباره مار ها رو پرت کردند و همه جیغ میکشیدند که یکی هم مار رو به سمت من پرت کرد

 216. حامد

  سلام، من یک شب خواب دیدم در یک مزرعه کوچک ذرت هستم از ذرت ها فاصله داشتم ناگهان متوجه شدم همه طرف مار وجود دارد به همه رنگ و همه اندازه کوچک و بزرگ همینطور که داشتم راه میرفتم ناگهان مار کوچکی از زیر زمین بیرون امد و کف پای چپ من را نیش زد ، انقدر درد داشت که از دردش از خواب پریدم ، شما میتونید در تعبیرش به من کمک کنید ؟

 217. فرزاد ط

  سلام بنده خواب دیدم که در یک چمن زار هستم.و چند مار قهوه ای و بزرگ هستند.. تعدادی افراد هستند کنارم که آنها را نمی‌شناسم.. این مار ها که همه یک رنگ هستند به این اشخاص حمله می‌کنند و به آنها آسیب میزنند.. اما وقتی به سمت من می آیند به آنها ضربه میزنم تبدیل به گراز می‌شوند.. تعبیر این خواب چه می‌شود؟!! با سپاس

 218. Yaser

  سلام
  من خواب دو مار را در خانه آوردم یکی ساده و یکی افعی. چند باری مار افعی میخواد نیش بزنه اما‌ نمیتونه. بعدا از خانه بیرون میشن مار افعی مار ساده ره می بلعد.میخواد منو نیش بزنه اما نمی تونست.من در دستم گرفتمش و از خواب بیدار شدم

 219. zahra

  سلام من ب تازگی باردار شدم
  خواب دیدم ک دوتا مار یکی کوچیک و یکی تقریبا بزرگ تو خونه قدیمیه پدرم پیدا کردم دقیق یادم نیس ولی چند باری مار ها هی خودشونو ب دور کمرم مینداختن و من هی پرتشون میکردم ولی نیش نمیزدند تا اینکه مثلا ب مارگیر گفتیم بیادو اینارو ببره مار گیر ک اومدمار هارو دیدو از من توضیح خواست منم بهش گفتم ک هی از خودم دور میکردمش اونم گف نباید همچین کاری بکنی باید باهاشون مهربونی کنی و ازین ب بعد با خودت ببر ب قدم زدن تا کم کم از خونتون بیان بیرون
  راستی در همین مواقع تو خوابم یک مارمولکم زیر شلوارم رو پهلوم بود ک برداشتمشو پرت کردم لطفا تعبیر خواب منم بگین برام خیلی مهمه

 220. فریده

  من خواب دیدم تو کوچه با زنای همسایه نشستیم یه مار تقریبا کرم رنگ نصبتا بزرگ از دیوار خزید اومد پایین و
  ازپشت روی باسن زن رفتورفت زیر لباس اون زن مام جیغ میکشیدیم میترسیدیم رفتیم دنبال کمک تا یه مرد پیدا کنیم پسر عموی مرده اومد کمک که از خواب بیدار شدم

 221. فریبا

  سلام خسته نباشید

  من خواب یک مار سبز ابی رو دیدم که داشت دم خودش رو میخورد
  ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

 222. سارا 555

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که خانوادم بارممار اوردن خیلی دراز و کلفت بود به رنگ سفید بعد خونمون هم تو خواب یکمی تغییر کرده بود دو طبقه ی پله ای من تو خواب از مار خوشم نیومد خیلی هم سنگین بود و دستم گرفتمش و خانوادم گفتن برا اینکه نیش نزنه براش یه چیزی داخل دهنش میزاریم حالت یه چیز ژله ای مانند که نیش نزنه بعد تو خوابم دوستای داییم و اینا امدن خونمون به داییم گفتم میخوای برات مارمو بیارم گفت اره بعد که اوردمش گفت اوو این چقدر بزرگه و سنگین میشه تعبیر کنید؟….

 223. Sama

  سلام خسته نباشید
  خواب دیدم کف اتاقم پر مار است اونقدر که تمام سطحش تقریبا پوشیده شده برای این که پاهامو روشونو نزارم رفتم بالای بلندی مارها حرکت نمیکردند اما زنده بودند و در انواع رنگ و نژاد بودند برای این که از اتاقم برند بیرون روشن آب ریختم که با جریان آب بروند اما به این فکر نکردم که به بقیه ی قسمتای خونه میرند وقتی آب ریختم جریان آب چند تا از مارهای کوچک را از زیر در اتاق به بقیه ی قسمت های خانه برد بزور از اتاق رفتم بیرون و در رو بستم دیدم‌مامانم یک مار میدا کرده اند و گرفتندش بعدشم کشتندش فکر کردم دیگه ماری در بقیه ی قسمتای خانه نیست برای همین به اتاق برادر و پدر و مادرم رفتم ک دیدم در گوشه های اتاقشون مارهایی به رنگ سیاه پنهان شده اند در تمام مدت تنها یک مار به من حمله کرد که آن هم ماری بود که در اتاق برادرم بود اما اسیب ندیدم
  خانه ای که توش بودم خانه ای بود که ۷ ۸ سال پیش وقتی که حدود ۱۰ یا ۹ سال داشتم زندگی میکردم
  بدنمون تو خواب قشنگ حس میکردم میلرزه و از بعد از اون خواب حتی عکس‌مار هم وحشت زدم‌میکنه
  میشه تعبیرش رو لطف کنید؟

 224. فرشید

  سلام
  من در شب 18 اسفند99 (یکشنبه شب)خواب دیدم که مار زرد رنگی دراز درارتفاع دیوار داشت فرار میکرد که بره تو سوراخ دیوار که آشنایی اون را با دست گرفته و اونو کشید بیرون و کشت، بعد از اون دوباره یک مار دیگه ای سغید که راه روهای سیاهی روی بدنش بود پیداشد ولی خیلی بزرگ بود با کله بزرگی که مادر بزرگم اون را با دست گرفت و کشت چندین تیکه اش کرد و کباب کرد گذاشت توی یک کاسه بزرگ روی سفره برای من و داشتم گوشت آن میخوردم. و برادرم اون موقع رسید بهم گفت که تو که دیندار و باایمانی این حرام هست چرا خوردی. و در این هنگام از خواب بیدار شدم.
  من یک آدم با ایمان و با خدا هستم. لطفا راهنمایی کنید و تعبیر ، ممنون از شم

 225. سارا

  با سلام
  من خواب دیدم که در خانه ی خودمون هستیم و انگار همراه وسیله ای که به خونه آوردیم یک مار کبری کرم قهوه ای رنگ هست که یدفعه خودشو نشون میده. من تو خواب خیلی وحشت میکنم و انگار از سرعت زیاد مار ترس دارم. پدرم میاد با آرامش مار رو میگیره بعد من میرم ک بخوابم دوباره نزدیک تختم یه مار کبری کوچیکتر میبینم که تو ذهنم میگم بچه مار قبلیه هست و با سروصدام ایندفعه مادرم به پدرم میگه که مار رو بگیره و باز هم مار گرفته میشه و بیرون خونه میندازنشون.
  بعد هم باقی همسایه ها میان و میگن که کل ساختمون پر از مار ‌شده

 226. اسماعیل آذرجهان

  سلام؛مار بوای ۳،۴ متری رنگارنگ که بیشتر رنگ زردش یادمه در خانه خودم دیدم زنم خواب بود ومار از کنار او می گذشت که یکی بهم گفت که برای نجات از دست مار یک مار دیگر باید بیاید واورا بکشد،من دنبال مار دیگه ای می گشتم که در اتاق بغلی بچه مار همرنگ وهمجنس مار بزرگ را پیدا کردم از دمش گرفتم انداختمش کنار مار بزرگ ،که یکدفعه مار کوچک شروع به دویدن مار بزرگ کردگار کوچک داشت از طرف دم مار بزرگ را میدهید که یهو از خواب بیدار شدم ،ممنون میشم که تعبیر کنین،تشکر

 227. ریحانه

  سلام وقت بخیر
  بعد نماز صبح خواب دیدم شبهای محرم بود و خبر دادن مار بزرگی اومده توی شهر. خیلی میترسیدم. اومد خونه ما(خونه ما خونه ی پدریم بود) و چسبید به یک دیوار و یک چیتا توی سالن خونه پدرم هرازگاهی میرفت و تکه ای از بدن مار میکند و میخورد. من خیلی ترسیده بودم اما شوهرم و دختر کوچولوم میرفتن از دور نگاه میکردن. از ترس توی اتاقی قایم شدیم. صبح فرداش که مادرپدرم اومدن اون حیوونا نبودن. رفتیم عزاداری محرم اونجا توی خیابون فرش انداختن شام دادن و من خیلی میترسیدم هرلحظه ماره بیاد(فکر کنم غذاها گوشت مار بود توی ظرف های یکبار مصرف. دقیق یادم نیست). بانی مجلس (که از داخل یک نیسان غذا میداد) میگفتن یک فردوسی یا کاشمری (نمیدونم یادم نیست) هستش و مار مال ايشون بوده
  صدقه دادم لطفا تعبیرش رو بفرمایید

 228. سارا 555

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که خانوادم بارممار اوردن خیلی دراز و کلفت بود به رنگ سفید بعد خونمون هم تو خواب یکمی تغییر کرده بود دو طبقه ی پله ای من تو خواب از مار خوشم نیومد خیلی هم سنگین بود و دستم گرفتمش و خانوادم گفتن برا اینکه نیش نزنه براش یه چیزی داخل دهنش میزاریم حالت یه چیز ژله ای مانند که نیش نزنه بعد تو خوابم دوستای داییم و اینا امدن خونمون به داییم گفتم میخوای برات مارمو بیارم گفت اره بعد که اوردمش گفت اوو این چقدر بزرگه و سنگین میشه تعبیر کنید؟

 229. مریم

  با سلام خواب دیدم تو روستای پدریم مار بزرگی،آمده و مردم اونو با جرثقیل بزرگی گرفتن ما هم با ماشین از کنارش رد شدیم تعبیرش چی میتونه باشه خیلی فکرم رو مشغول کرده

 230. مامان سلین

  سلام.من خواب ی مار خیلی بزرگ رو دیدم ک پوستش طرحدار بود رنگای مشکی وزرد ولی اون مار توخونه ی من بود دهنش خیلی بزرگ بود دخترمو گرفت تو دهنش میخاست باخودش ببره من دیدمش اما اونقد ترسیده بودم ک نتونستم برم دخترمو نجات بدم شوهرم ک دادای من روشنید اومد وبا ی جسم تیز شروع کرد رو دهن اون مار کوبیدن ک دخترمو انداخت واهسه رفت توروخدا خیلی ترسیدم بگین تعبیرش چیه

 231. مامان سلین

  سلام.من خواب ی مار خیلی بزرگ رو دیدم ک پوستش طرحدار بود رنگای مشکی وزرد ولی اون مار توخونه ی من بود دهنش خیلی بزرگ بود دخترمو گرفت تو دهنش میخاست باخودش ببره من دیدمش اما اونقد ترسیده بودم ک نتونستم برم دخترمو نجات بدم شوهرم ک دادای من روشنید اومد وبا ی جسم تیز شروع کرد رو دهن اون مار کوبیدن ک دخترمو انداخت واهسه رفت

 232. منیژه

  سلام خسته نباشید لطفا میشه منو راهنمایی کنید..من خواب دیدم که در خانه ای بزرگ هستم که احساس میکنم خانه ی خودم بود و یک مارافعی دیدم که بامن دوست شد و ب دور دستم پیچید ازش میترسیدم و اینکه منو نیش بزنه ولی باهام بود و کنارم بود..میشه تعبیرش رو بگید ممنونم.من معمولا هروقت ناراحتی برام پیش میاد خواب مار میبینم

 233. کیمیا

  سلام
  من ۲۵سالمه فرد احساساتی هستم،خواب دیدم تو ماشین دوست صمیمیم هستم که یک مار نارنجی رنگ با سر بزرگ و برآمده داره که همش با دوستم بازی میکرد حین رانندگی مثل گربه دندوناش و زبونشو به دست دوستم میکشید توی خواب خیلی از مار میترسیدم و نمیتونستم نگاش کنم
  کمی گذشن که مار خوابید و من با سر صدا و تکانی ناخواسته باعث شدم مار از صندلی عقب ماشین به کف ماشین بیفتد وقتی که افتاد بیدار شد و با عصبانیت ثانیه ای نگام‌کرد بعد به سمت صورتم حمله کرد
  اینجای خواب از ترس نیس خوردگی بیدار شدم‌
  خیلی دلم میخواد تعبیرش و بدونم

 234. مهدی

  سلام. بنده خواب دیدم‌که مار سه چشمی سیاهی به طرف من و خواهرزاده ام میاد . و هنگام که جلو مان بود به خواهر زاده ام گفتم که به مار کخ نریزد ولی او گوش نکرد و مار هردومون رو دوبار نیش زد و پدرم جلو بود که بهش گفتن فرار کند

 235. امیر حسین

  سلام 1_خواب دیدم همسرم یه مار زرد کوچک آورده توخونه ومجبورم کرده ازش نگهداری کنم وبهش غذا بدم مار مدام تورختخواب کنارم بود وخودشو به بی حالی زده بود به همسرم گفتم من ازش میترسم بندازش بیرون این یاچیزیش نیست ومیخوادنیشم بزنه یابزرگ میشه دورم میپیچه میکشه منو یامنومیخوره همسرم قانع نمیشد تااینکه گرفتش ازرختخوابمون بردش کنار در هال ازفاصله ۱متری روموکت انداختش ومارزرد یهوخودشونشون دادکه بزرگه کوچک وبیحال نیست و باسرعت برگشت سمت ما ودهنش بازکرد مارو بخوره که باپریشونی ازخواب پریدم،2_(قبلا هم بارها خواب میدیدم که ماربزرگی(ازمنوهمسرم بزرگتر) بین منوهمسرم دررختخواب خوابیده ومیخوادمنوبخوره وهرچی ازهمسرم کمک میخواستم انگارصدامو نمیشنید)

 236. زهرا

  باسلام،من درخواب مار پینتون بزرگ زرد و سفیدی رادیدم ک درایوان خانه ام خوابیده بود،ولی کاری با من نداشت ،ولی من از ترس در را روی بستم وقتی دوباره ب حیاط و ایوان خانه نگاه کردم دیدم همون مار همراه با انواع مارهای دیگه و پرندگان عجیب و غریب در حیاط خانه ام هستند

 237. هدی

  با سلام من خواب دیدم یه مار سیاه و باریک رو پشت بام بود ولی انگار مرده بود به سمتش که رفتم زنده شد و خواست به من حمله کنه من فرار کردم ولی اونو گیر انداختیم و روش نفت ریختیم که بمیره ولی نفت روی اون اثر نداشت و مار زنده بیرون اومد. بعد ما اونو نصفش کردیم که یهو مار خیلی بزرگ شد و دیدم که یه نفر رو خورده و توی شکمش هست و خیلی صحنه بدی بود و لی ناگهان مار خود به خود مرد و من نجات پیدا کردم

 238. محمد جواد

  با سلام. من خواب عجیبی دیدم امیدوارم هر چه زودتر لطف کنین تعبیرش را در جواب همین دیدگاه بدین. ممنون

  زلزله
  موش
  مار یا مارمولک
  آهو

  خواب دیدم تو خونه خوابیدیم در حالت خواب حس کردم زلزله شده بیدار شدم و به بیرون فرار کردیم با خانواده.
  بعد رفتم داخل حیاط که ببینم زلزله آسیب نزده به خانه که دیدم همه جا سالمه فقط سیم کنتور برق نزدیکه قطع بشه.

  کنتور برق کنار در حیاطه. همونجا دیدم زیر چارچوب درب حیاط چند تا سوراخ موش هست ولی موش داخلش دیده نمیشه.

  در همین حین چند تا گونی خالی مچاله شده هم روی دوشم بود انداختمشون زمین که برق رو وصل کنم. تا گونی ها رو انداختم مار از داخلشون اومد بیرون تعجب و شکر کردم که منو نیش نزده. بعد مار به شکل مارمولک یا افتاب پرست دراومد و به سرعت برق و باد رفت سمت باغچه. داخل باغچه هم یک آهو بز کوهی بود. هدفش گرفتن اهو بود. اهو از حیاط فرار کرد داخل خانه ما مارمولک هم پشت سرش با سرعت رفت. داخل اتاق هم همه خانواده خواوب بودن. من وقتی رسیدم دراتاق دیدم بابام اهو رو گرفته منم کمکش دادم اهو رو نگه داشتیم

  همینجا بیدار شدم. به نظرخودم باید حتما تعبیر داشته باشه ممنون

 239. Mr. Saxobeat

  سلام
  خواب دیدم تنهایی در سفر هستم . محیط حالت بیابانی و توی فصل تابستان بود و من لباس نازک پوشیده بودم.سر راهم یه خانه متروکه دیدم که انگار از جاذبه های گردشگری بود رفتم داخلش و داشتم بازدید میکردم که یه اقایی تقریبا ۲۷ ساله هم سن من هم اومد داخل طرف هیکلش درشت بود و اضافه وزن داشت. من قبلا متوجه شدم یه مار تقریبا سفید و خاکی بود اونجا خوابیده اما کاریش نداشتم.نزدیک منم بود تا اومن مرده و من داشتم از یه باغچه که گیاهاش خشک شدن نگاه میکردم و به دوستم فکر میکردم که اون مرد اومد مار رو از خواب بیدار کرد و اذیتش کرد و فرار کرد.من از خونه اومدم بیرون اون ماره هم باهام اومدو حالت تدافعی برای من گرفته بود.تصمیم گرفتم ول کنم برم و از ماره فاصله گرفتم که گفتم نه باید این ماره رو بکشم چونکه احتمالا بازم میان این عمارت رو میبینن و احتمال داره یکی رو نیش بزنه یه سنگ برداشتم و رفتم سراغ در ساختمان که دیدم دو تا توله سگ ولگرد برنگ سفید یا خاکی دور اون حلقه زدن.گفتم این سگ ها بچه هستن باید بکشمش که اینا رو نیش نزنن سنگ رو پرتاب کردم طرف ماره اما نخورد بهش حواس ماره به من بود که یکی از همین سگ ها از پشت سر ماره رو گرفت و باهم بردنش.من خوشحال شدم و سوار موتورم شدم(من موتور ندارم در واقعیت)کوله باری هم همرام نبود.و رهسپار مسیر شدم که برگردم به شهرم وقتی که به استان خودم رسیدم خیلی خوشحال بودم که دیگه نزدیک به شهرم هستم و خیلی راهی ندارم دو تا توله سگ دیگه (نمی دونم خودشون بودن یا نه)توی صحرا داشتن میدویدن و از من دور میشدن.

 240. شبنم

  سلام
  من خواب دیدم یه مارِ زرد رنگی دورو ور خانوادمون هست کسیو نیش نمیزد ازاری نداشت
  ولی ازش یه لحظه غافل شدم یهو دیدم رفته زیر پتوی خاهر کوچیکم مارو اونجا دیدم یجورایی خابیده بود ترسیدم پتو رو ور داشتم اونم رفت
  اگ میشه لطفا برام تعبیرش کنین صبح ک بلند شدم اولین چیزی ک یادم بود همین ماره بود خاهش.

 241. Roqaye

  سلام خسته نباشید خواب دیدم دارم یه مار کبری سیاه توی جنگل بود یه پرنده ام از بالای درخت یه چی پرتاب می‌کرد سمت مار بعد توجه ماره جلب میشه به سمت این پرنده میره بالای درخت من هی میترسیدم میگفتم خداکنه پرندهه پرواز کنه نتونه بخورتش پرنده هه ام نمیترسه ماره حین رفتن دهنشو به اندازه ی عرض پرنده وا میکنه و میره بالا وقتی به پرنده میرسه پرنده یکم میپره بالا و تمام مارو میخوره پرنده ام کوچیک بود مثل کلاغ بود یه کوچولو جثه اش بزرگتر بود

 242. امیرحسین

  سلام
  یکی از نزدیکانم خواب دیده که من رفتم لب اب اب بخورم که تمساح من را بلعیده و بعد چند ساعت من از اب بیرون امده ام تعبیرش چیست؟

 243. رضا

  سلام من خاب دیدم عشقم بایه مرد ریش سفید زیبا رو داره میاد و مارهایی بهشون حمله کردند و مانع رسیدنش به من شدند و مارهای قرمز عشقمو نیش زدند و اون مرد شروع به کشتن مار ها کرد و من به سمتشون رفتم و عشقم ک بیهوش بود. هر چقد صداش کردم بیدار نشدو من بالا سرش فقط گریه میکردم. اون مرد به من گفت ببرمش بیمارستان و فقط 15دقیقه وقت دارم و گفت من هم این مارها را می کشم اگه همه مار ها کشته بشن اون زنده میشه و حالش خوب میشه بعدش آشفته و با گریه از خاب پریدم. میشه کمکم کنید تا تعبیرشو بدونم. خیلی کنجکاوم و برام مهمه.

 244. ستارزاده

  سلام من خواب دیدم رفتم خونه مادر بزرگم که الان فوت شدن مهمونی خانوادگی بود من به سمت راهرو میرم که یهو متوجه مار میشن مار پیتون بزرگی بود منو نیش نزد خیلی آروم بود ولی خب دنبالم اومد بعد از اون هم چند مار پیتون دیگه داخل خونه بودن.تعبیر خواب من چیه اگه بگین ممنون میشم

 245. الینا

  سلام خسته نباشد
  من خواب دیده بودم که یه مار پیتون نارنجی گرفته بودیم گذاشته بودیم تو جعبه واس همین یه عالمه مهمون دعوت کرد بودیمو جشن گرفته بودیم و کسیو اورده بودیک که پوست مارو کند ماره خیلی خوشکل شده بود ولی تصمیم بر این بود که ماری که پوستو کندنو کباب کنن و بخورند و همه مدام میگفتن زیاد تکون ندید گوشتش تلخ میشه
  لطف میکنید تعبیر کنید

 246. Mehr

  سلام.من خواب دیدم یه مار سیاه که خیلی هم بزرگ نبود اطراف خونمون بود.به نزدیک خونمون رسید اما وارد خونه نشد.پدرم و چندنفر اشنا میخواستن بکشنش.پدرم و یه نفر دیگه رو نیش زد اما نهایتا کشتنش.من کل خواب نزدیک مار بودم ولی مار هیچوقت به من حمله نکرد اما من فرار میکردم.
  بعد کشتنش کسایی که دنبالش بودن و بعضی های دیگه همه داخل خونمون جمع شدن.

 247. علیرضا

  سلام من دیروز با دختری ک دوسش داشتم نزدیکی داشتم و فهمیدم باکره هستش شبش مادرم خواب دید ک ماری بزرگ دور گردنم میپیچد تعبیرش چیست؟؟

 248. Masood

  سلام.خواب دیدم چندتا ماربزرگ زرد رنگ و مشکی و سفیدسیاه جلوی درخونمون داخل ی گودال فرومیرفتن تو زمین دوباره میومدن بیرون و زردرنگه اونا رو میبلعید

 249. فاطمه

  سلام من در واقعیت دوستی دارم که بسیار با او صمیمی بودم خاطرات زیادی با او دارم اما در یک موقعیت یکسان او به ظاهر با دوز و کلک موفقیت بزرگی به دست آورد و من بی نصیب ماندم و دوباره در حال تلاش برای رسیدن به جایگاه او هستم لذا همواره حسرت او را میخورم و به خاطرم میاید و از طرفی از او بدم میاید وبه کل با هم قطع رابطه کردیم و از طرفی هم میخواهم من هم آن موفقیت را به دست آورم و دوباره مثل قدیم با هم دوست باشیم . در کل افکار ضد و نقیضی راجع به او دارم . اما خواب دیدم که همراه با همین شخص سوار ماشین خودمان هستیم و به سمت روستای پدری من میرویم . که در یک قسمتی از راه ناگهان مار هایی قطور و بزرگ در دو طرف جاده حرکت میکنند انگار صحنه جهنم شده بود و مار ها رد میشدند . اما ما در ماشین بودیم و انگار فقطناظر این صحنه ها و انها نمیتوانستند با ما کاری کنند چون انگار اصلا ما را نمیدیدند. جلوتر چند تا پلنگ تقریبا بنفش رنگ رو دیدم که گروهی با خودشون جنگ می کردند و یکی هم ماری رو داشت میخورد . مار ها هم رنگ هاشون مختلف بود مثلا اولیشون بزرگ با راه راه قرمز بود . این خواب ذهنم رو درگیر کرده با اینکه عجیب هست ممنون میشم تعبیرشو بگید .همچینین خواب های زیادی مبنی بر اشتی کردن با این شخص میبینم که به نظرم در واقعیت ممکن نیست تعبیر این خواب ها چیست ؟

 250. Aysa

  خواب دیدم دخترم تو دهن یه مار پیتون زرده

 251. بابک

  سلام،خواب دیدم برادر و خواهرم باهم دیگه شوخی کردن یک دفعه دعواشون گرفت،بعد یه پرنده ی یه مار کوچک قهوه‌ی رو شکار کرد.هر دقه از چنگش می افتاد. خواست منو نیش بزنه .من بهش خیره شدم،یه دفعه شیخی داخل خواب اومد بالا سرم بهم گفت مشکلت چیه براش صبحت کردم گفت تو حق کسی رو خوردی این آیه رو بخون .داشتم آیه رو می خوندم داخل خواب که بیدار شدم….میشه لطفا بگید تعبیرش چیه

 252. امیرحسین حسینیان

  سلام خواب دیدم یه مار سیاه دستمو نیش زد بعد از یه مدت کوتاه تلاش کردم که زهر مارو بیارم بیرون اوایل چرکهای سفید میزد بیرون بعد دستم باز شد گوشت دستم ریخت بیرون میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟

 253. رومینا

  سلام روزتون به خیر، من فکر میکنم چند وقت پیش یه خواب دیدم یه مار کوچک رنگی گوشه ی کمد اتاقم بود، امشب دیدم تو خواب صدا میاد ، صدای فیس،
  دنبال کردم دیدم همون مارست ، دهنش تا ته بازه، من ترسیدم اونم از جاش پرید، ولی با بدن پرنده، انگار یه پرنده از سرش گرفته بودش، منم شروع کردم به فرار و پرنده اومد روی دوشم نشست، تعبیر این خواب چیه؟

 254. مهرسانا

  من خواب یه مار سیاه رو دیدم اونم مار کبرا و خیلی بزرگ بود و من داخل حیات خانه خودمون بودم که اون مار دور پای من حلقه کرد و هرچی میکردم دور پامو ول نمیکرد

 255. سهر

  من خواب مار سبز رو دیدم و اینکه من و دختر داییم اون رو پرت کردم تو جوب

 256. سایه

  من خواب مار سبز رو دیدم و اینکه من و دختر داییم اون رو پرت کردم تو جوب

 257. فرهاد

  سلام من خواب دیدم نشستم یه جایی مثل صحرا با دوسه نفر ناشناس بودن که یهو سر کله ماری پیدا شد به رنگ سبز و بنفش تقریبا که اول من اون مار با سنگ زیره و خاک میزدم که به ما حمله نکنه و بعد از چند بار تکرار سنگ ریزه زدن مار ناپدید شد و در پشت سر ما پیدا شد که من طرف قریبرو حل دادم سمتش و مار به او حمله کرد و از کاپشن اون گرفته من هم رفتم دم مارو چنتاتا زدم به دستم بعد پرتابش کردم رفت(انگار دمش نقطه ضعفش بود)

 258. افشین

  با سلام و احترام
  توخونه ام انگار چندین مار مختلف با رنگای مختلف بود
  هرجای خونه میرفتم یکیشون میومد بافاصله از من گرد میشد نگاهم میکرد ولی هیچ حمله ای نمیکرد
  اخرین جا رفتم تو اتاق ی مار اومد اون گوشه روبروم گرد کرده بود خودشو و من میترسیدم ولی مار هیچ اقدامی نمیکرد تااینکه از خواب بیدار شدم
  لطفاً تعبیرشو بگید.ممنونم

 259. افشین

  سلام
  لطفاً تعبیر خواب منو هم بگید
  توخونه ام انگار چندین مار مختلف با رنگای مختلف بود
  هرجای خونه میرفتم یکیشون میومد بافاصله از من گرد میشد نگاهم میکرد ولی هیچ حمله ای نمیکرد
  اخرین جا رفتم تو اتاق ی مار اومد اون گوشه روبروم گرد کرده بود خودشو و من میترسیدم ولی مار هیچ اقدامی نمیکرد تااینکه از خواب بیدار شدم
  لطفاً تعبیرشو بگید.ممنونم

 260. محدثه

  سلام … من خواب دیدم تو حیاط خونه خالم زیر بوته یاس یه مار قرمز بود که همین منو دید به سرعت اومد طرفم تا برم داخل درو ببندم از لای در اومد داخل جیغ زدم داییم اومد مارو گرفت برد جلوی در زهره مار و کشید البته چند تا مار دیگه رو که نمیدونم از کجا اومده بودن هم زهرشونو کشید

 261. محدثه

  سلام … من خواب دیدم تو حیاط خونه خالم زیر بوته یاس یه مار قرمز بود که همین منو دید به سرعت اومد طرفم تا برم داخل درو ببندم از لای در اومد داخل جیغ زدم داییم اومد مارو گرفت برد جلوی در زهره مار و کشید البته چند تا مار دیگه رو که نمیدونم از کجا اومده بودن هم زهرشونو کشید

 262. نسیم

  سلام.وقت بخیر.من خوابی که دیدم خیلی قاطی بود یه جا نقش یه خانمی بودم که خبرنگار بود و رفته بود با همکاراش با زن یکی از میلیاردرهای ایرانی که تو آمریکا زندگی میکرده و الان مرده صحبت کنه(اون میلیاردر فامیلمون بوده که تو آمریکا بود و فوت شد)بعد یه پلیس میاد در رو باز کنه با لباس عادی بود ولی در قفل بود پس پا میکوبه و در میشکنه و ما رو دستگیر میکنن.بعد صحنه عوض شد و من دستیار رییس پلیس شدم.اون تو دفترش که خیلی کوچیک بود کلی جانور داشت از بزرگ تا کوچیک.بعد خودش با یکی از حیووناش اونجا خوابش برد منم داشتم یکی از ماریانو جدا میکردم که بهش نخوره(تو خوابم هم از ماره میترسیدم)مار زرد بود،خواست به یکی دیگه حمله کنه من نذاشتم برای همین با دهن باز به سمت من حمله کرد که من یه دفعه از خواب پریدم

 263. قربانزاده

  سلام من خواب دیدم…با همسرم داریم میریم مسجد…تو راه مسجد به مارهای مختلفی رو ب رو میشدیم ک با های و استرس باهامون میزاشتیم ..درست ورودی مسجد یه مار بزرگ زرد رنگ خوابیده بود ک باز ب زور وارد مسجد شدیم..وارد مسجد ک شدیم زیر فرش مسجد پر از مار بود …سر یکی از مارها موند زیر پام …ی چن نفری هم بودند داشتن نماز میخوندن…منم خواستم بخونم اما ترسیدم و فرار کردم هم از مسجد هم از اون راهی گ پر ازمار بود

 264. بهروز کیوانی

  سلام من دوبار خواب مار دیدم دوبارش در صحرا بود یبار رنگش قهوه ای با فک کشیده و دندونای بلند مثل گرگ و سگ که بهم حمله کرد ولی نیش نتونست بزنه و یبارشم توی سطل مثل سطل خیارشوری بودن تعداد زیاد بود ولی بچشمم نیومدن ولی یکیش سیز رنگ بود و نگاه میکرد من و نزدیکش که سدم حمله کرد ولی نتونست نیشم بزنه

 265. هستی

  سلام من هرشب خواب دو مار میبینم که خاکسترین هردو از کنارم رد میشن اما به مادرپدر برادرم میرسن نیش میزننشون یا بعضی اوقاد خواب میبینم دارم به سمت خورشید میرم اما یک دفعه روی یه پرتگاه خودمومی بینم و درون اب دریایی بزرگ فی افتم و هی به ته اب کشیده میشم

 266. طاهری

  سلام خاب دیدم هفت یا هشتا مار سبز رنگ ریز به دست چپم چسبیده اند و ب سختی با دست راستم در حالی ک درد داره اونارو میکَنَم و دور میندازم

 267. رها

  سلام من خواب دیدم که دایم تبدیل به مار شده و صورتش شبهه جوکر آرایش شده میشه بگین تعبیر خواب من چی میشه ممنون میشم

 268. الهام

  سلام من خواب دیدم یه کتاب بود که داخلش پر از مار های رنگی و مختلف بود بعد اونا نمیتونستن خارج بشن بعد من داشتم کتاب و نگاه میکردم دقت که کدوم یه سوراخ دیدم که مار ها دارن از اونجا میان بیرون بعد فوری رفتم سرکه برداشتم که مار ها رو بزارم داخلش از خواب پریدم ممنون میشم تعبیر خواب مو بگید

 269. Maryam

  با سلام و خسته نباشید ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید
  من خواب دیدم که یا مار سیاه و قهوه ای نسبتا کوچک توی حیاط خونمون بهم زل زده و تا من دیدمش ترسیدم و اونم رفت پشت گل و گیاه های حیاتمون و من از ترس اومدم توی اتاقم ولی دیدم یه مار دیگه مثل همون مار داره میره زیر بالشتم و اونجا حلقه میزنه .

 270. ناشناس

  سلام دیشب خواب دیدم خانه مادربزگم بودم توی حیاط دوتا مار بزرگ بود یکی از اونا می خواست دست دایی من را نیش بزنه که من نگذاشتم من به همراه مامانم و دایی ام فرار کردیم به سمت اتاق که یکی از مارها که بدنش شبیه گربه و سرش شبیه مار بود به مامانم حمله کرد من مامانم را نجات دادم ولی اون ماره به دست راستم نیش زد خیلی احساس درد داشتم که از خواب پریدم (البته مدتی هست که به خانه مادربزرگم اسباب کشی کردیم و مادر بزرگم از این که ما اومدیم پیشش خیلی ناراحته وهمش غر میزنه که چرا زود یه خونه نمی گیرید و از این جا برید و همش با ما سر دعوا داره ) اگه میشه لطفا تعبیر این خواب من را بگید تا از نگرانی دربیام

 271. شیوا

  سلام خوبین من خواب دیدم دوتا ما از انگشتای هردستم اویزون شدن بعد پدرم اونارو جدا کرد ولی اصلا خونی چیزی ازدستم نمی اومد

 272. مهسا

  سلام
  من خواب دیدم که ۱مار نازک ولی بزرگ دور پام پیچیده و سرشو از زیر بدنش اورد بیرون جوری که انگار گره خورده
  بد‌من میگفتم که نه تین دوست منه من بزرگش کردم مادرم گفت نیشت نمیزنه مار بوآ هست بد من از گلوش گرفتم و پرتش کردم زمین ولی خیلییی بزرگ شد یهد که آتیشش زدم
  یعنی چی این خواب رنگشم لجنی بود

 273. سارا

  سلام و عرض ادب
  من در خواب دیدم شخصی به من دستکش و جوراب از پوست مار واقعی داد که خیلی زیبا بود رنگ پوست مار سبز براق بود و یه جلوه خاص و زیبایی داشت و من اون دَستکش و جوراب رو پوشیدم. نمیدونم واقعا تعبیرش چی میشه خیلی دلم میخواد تعبیرش رو بدونم
  ممنون میشم لطف بفرمائید تعبیر خوابم رو بگید سپاس فراوان

 274. مهرنوش

  سلام و عرض ادب
  من در خواب دیدم شخصی به من دستکش و جوراب از پوست مار واقعی داد که خیلی زیبا بود رنگ پوست مار سبز براق بود و یه جلوه خاص و زیبایی داشت و من اون دَستکش و جوراب رو پوشیدم. نمیدونم واقعا تعبیرش چی میشه خیلی دلم میخواد تعبیرش رو بدونم
  ممنون میشم لطف بفرمائید تعبیر خوابم رو بگید سپاس فراوان

 275. فرشته

  سلام ضمن تشکر از زحمت هاتون لطفا پاسخ خواب مرا که ۱۴ روز پیش ارسال کردم بفرمایید.ممنونم

 276. رحیمی

  سلام
  من خواب دیدم ک توی یک صحرایی بودم داشتم راه میرفتم که دوسه تا مار رنگ و برنگ جلوم بود بعد که فرار کردم ی مار کبری کرمی خیلی بزرگ جلوم ایستاد دمپایی هم پام نبود سعی داشت نیشم بزنه ولی فرار کردم تعبیرش چیه؟

 277. الهام

  سلام من چند شبه دارم خواب مار می بینم که یک دفعه غیب می شن و گمشون می کنم شب اول خواب دیدیم یک مار سبز بزرگ داخل خونمون بود من لمسش کردم اما بهم آسیبی نزد ک یک دفعه دیدم از اتاق در شد و غیبش زد و دو سه شب بعدش خواب دیدم چند تا مارکبری ب رنگ سفید و قرمز توی اتاقمون هست که دوتا از مارها ک قرمز بود داشتن به من نگاه می کردن اما یک دفعه دیدیم همه مارها غیب شدن هر جا راگشتم ندیدمشون می شه تعبیر خواب من را بگیرد لطفا

 278. فریدون

  با عرض سلام وخسته نباشید.
  من خواب دیدم که روی ی تخت نشسته بودم و صحبتهای کسی رو گوش میدادم که یهو زن بابام صدام کرد. فریدون مواظب باش ی مار کنارت حرکت میکنه. شب بود من دست دراز کردم که مار رو بگیرم. البته من در گرفتن مار ی مقدار تجربه و تخصص دارم. مار رو که گرفتم یهو مار تبدیل شد به مارهای زیادی که هم اندازهای متفاوت داشتند هم رنگهای مختلف. که چند تاییشون منو نیش زدند. بیشتر سمت چپ من. دست و پایم را نیش زدند منم شروع کردم به کشتن مارها. حتی با گاز گرفتن سر مارها. مارها چند تاییشون فرار کردند ولی اولین مار و چند تای دیگر و کشتم. همش ترس مردن از نیش مار داشتم. وقتی به محل گزیدگیها نگاه میکردم فقط جای خراش میدیدم نه جای نیش مار. خیالم راحت شد و همزمان بیدار شدم. ممنون از شما

 279. Moj

  من خواب دیدم که با خواهرم وخواهرزادم تو اتاقم نشسته بودیم وخواهرزادم درحال انجام تکالیفش بود که یهو یه گربه ازدراومد تواتاق من به آبجیم گفتم گربه تا آبجیم سمت گربه برگشت گربه تبدیل به مار شد وبه سمت تکالیف خواهرزادم رفت ومنم خواستم که تکالیف رو بردارم مار به سمتم حمله کرد وهم نیشم زد هم زخمیم کرد

 280. ف….

  وقت بخير
  من در يك حالت خواب وبيداري بودم ، انگار خوابم خيلي عميق نشده بود
  خواب ديدم در محيطي بيرون از خانه در زمين خاكي، يك مار كه دست و پا دارد و خاكستري رنگ در حالي كه يك نفر را بلعيده بود ميرفت و از من دور ميشد
  و پشت يك چيزي پنهان شده بدم و از دور اونو ميديدم
  و ترسيده بودم در دلم ميگفتم انقدر ماراي اين شهر و به امون خدا رها كردند كه انقدر بزرگ و خطرناك شدن…
  البته من مدتيست از كسي كه اون رو دوست داشتم جدا شدم و تازگي ها خبر دادن كه انگار ازدواج كرده وشرايط روحيم خيلي خوشايند نيست

 281. نادر

  خواب دیدم ماره سیاهی در جایی مثل باغغ حیاط بود مندنبالش کردم به با بیل ضربه زدم،فرار کرد در نهایت تو مردی غریبه سرش کنده وکشته شد تعبیرش چیست

 282. امیر حسین

  من خواب دیدم رفتیم یه جایی نمیدونم کجا با خاله ام و برادرم خاله ام خوشگل بود بعد رفتیم در پارکینگ نشستیم که یک مار کبرا زرد دیدیم برادرم گفت چیزی نیست و نترسید ولی من بلافاصله فرار کردم بعد که برگشتم دیدم خاله ام بالای سر برادرم است و گریه میکند و برادرم مرد و من انقدر در خواب گریه کردم که رفتم در بهشت پیش برادرم تعبیرش چیه لطفا بگید

 283. مریم خزامی

  سلام..هم من هم خانوادم خوابای عجیبی دیدیم..اولش بابام خواب دید که از آلت تناسلیش به جای ادرار دوتا مار میاد بیرون..بعدشم مامانم خواب دید که پشت درِ اتاقشون یه ماره (مامانم گفت ماره انگار نیمه جون بود)..چند روز بعد من (دختر هستم)خواب دیدم که دارم از دستشویی میام بیرون(خوابم رو از لحظه ی باز کردن دَرِ دستشویی دیدم)(دستشوییمون توی حیاطه)بعد که در رو باز کردم اومدم بیرون دیدم وسط حیاط روی راه‌آبِ وسطِ حیاط یه مار سیاه نسبتا بزرگ حلقه زده(چنبره زده)..ترسیدم..اما انگار خواب بود..منم بی صدا درو باز کردم رفتم داخل خونه..وقتی رفتم داخل دیدم روی دسته ی پشت در و زمین و همه جای خونه پر از هزارپاست(اما هزارپاها نمیه جون بودن) و از خواب پریدم..بعدم داداشم خواب دید که دوتا مار رفتن توی لباسش..و مدتی بعد خودم دوباره خواب دیدم که من و خواهرم و مادرم و خاله ام یه جایی هستیم که قدیمی به نظر میاد..توی یه خونه ای بودیم..دیوارا گِلی بودن..بعد من میبینم که توی دیوار یه حفره هست..که یه مار زرد رنگ ازش اومد بیرون..بعد میرفت توی حفره ..دوباره خودشو نشون میداد و میرفت توی حفره..خواهرم خیلی ترسید و جیغ زد..مامانمم گفت وااای این از کجا اومده و خاله م هم زیاد نترسید(انگاری که مار دیدن و اینجور جک و جونورا براش عادی بود..حسم توی خواب اینجور بود)..خلاصه یه روز دیگه هم رفتم خونه ی داداش بزرگم(یکی دیگه از داداشام)که اونم گفت میگم من اخیرا یه خوابایی میبینم..بهش گفتم چی دیدی؟؟گفت دیدم خونمون پر از ماره..
  میشه تعبیرشو بهم بگید..ممنونتون میشم..ما کلا شاید توی دوهفته همه مون این خوابای یکسانو دیدیم..

 284. یوسفی

  خواب ببینی ما زرد توی شلوارت هست و بعد از ترسیدن زیاد از پاچه شلوار بیرون رفت چیه

 285. عاطفه

  سلام.من دومین باره که این مار رو تو خوابم دیدم.هر بار هم خیلی آروم و ریلکس بودم.یه مار پیتون زرد دیدم که خیلی هم آرومه.نمیدونم کجا بود ولی زیر پام بود و من میدونستم که اونجاست،حتی خواهرم توی خوابم بود و من بهش گفتم نترس،ولی یه مار این زیره.بعد خواهرم داد کشید و فرار کرد،منم رفتم تا آرومش کنم.برگشتم دیدم مار نیست و قایم شده!!!اینم بگم که در واقعیت هم از مار نمیترسم.

 286. امیرحسین

  سلام من خواب دیدم با یک نفر به باغ رفتیم که ناگهان یک مار بسیار بزرگ مثل مارپیتون سمت ما امد فرد کنار من نترسید و به من گفت تکان نخور ولی من از ترس فرار کردم در خانه باغ و مار به من حمله کرد و نیش زد ولی نیش مار اثری نداشت و ان فرد کنار من گفت این مار خطری ندارد یا گفت نیش مار را کشیدم دقیق بخش اخرش یادم نیست. لطفا بگید تعبریش چیه

 287. فرشته

  سلام وقت بخیر
  در خواب دیدم خونه مادربزرگم هستیم. (خونه شون یک درشان به حیاطشان باز می شود) چندتا از فامیل داخل خونه دور اون در جمع شده اند و به حیاط نگاه میکنن و من داخل حیاط یه مار بزرگ خاکستری رنگ رو دیدم که به طرف در داره میاد هیچ کس هم اهمیتی نمیده، بهشون گفتم در رو ببندید یه مار بزرگ میاد تو، در رو بستم بار دیگه در رو باز کردن بهشون نشون دادم گفتم دیدین یه مار بزرگ میاد، در رو بستم و رفتم از آشپزخونه چندتا ابزار اوردم که اگه مار داخل اومد اونو بکشم( سرش رو با ساتور بزنم) بعدش نمیدونم چی شد پشت حیاط به تپه های رو باز تبدیل شد و برادرم که ۳۰ سالشه در قالب یه کودک ۹ ساله به حالت بدو بدو مار رو دنبال کرد و مار هم گریخت به بیرون ( دشت) و برادرم برگشت خونه و دیدم مادربزرگم داره رو اجاق گاز دلمه درست میکنه به یاد جوانی هاش.

 288. طهماسبی

  با سلام من خواب دیدم یک مار بسیار بزرگ سیاه که تخم های زیادی داشت وسط کوچه بود خیلی تخم داشت همه جا تخم بود ولی تخماش شبیه تخم مار نبود شبیه تخم های قورباغه بود که سیاه رنگن و شبیه تخم شربتیه.من و چندتا از دوستام فرار کردیم و بیشتر تخمای مار رو دزدیدیم و خودمونو تو ی خونه پنهان کردیم ولی ۳ نفر از دوستام بیرون گیر افتادن و قرار بود به اونا کمک کنیم و مار بخاطر اینکه تخماشو دزدیده بودیم هم خیلی عصبانی بود هم اینکه انگار ضعیف شده بود .بیشترم تو خواب مار حالت چمبره زدن داشت یعنی نمیدیدم که چقدر طول داره ولی سرش خیلی بزرگ بود..

 289. پرنیا

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم در خانه ای که نمیشناسم با دوستم درحال درس خوندن بودیم در خانه پدرم مادرم و عمه ام بودیم و با چند نفر دیگر که همسایه بودند و من نمیشناختم ظهر بود دوستم در اتاق رفت و وارد کمد شد یخچال پر از آب بود و پار قهوه ای پیتون در آن شنا میکرد و بعد از خاموش کردن یخچال کم کم مار بیرون آمد به طرف من نیامد اولش به طرف اتاقی که دوستم در آن بود رفت او را نیش نزد مار را به حیاط آوردند و من در این هنگام در حیاط بودم مار رفت زیر ماشین پس من رفتم روی سقف ماشین مار بر روی سقف ماشین آمد و به من خیره بود ولی من او را نگاه نمیکردم و هنوز مرا نیش نزده بود از خواب پریدم تعبیرش چیست؟؟

 290. رز رضوی

  من خواب دیدم یه دامن پوشیدم خونه بابام که وقتی بهش نگاه کردم یهو رو دامن سه تا ماردیدم یکی بزرگ وقهوای که مرده بود واون یکی کوچکتر و سبز رنگ بود که مار بزرگ قهوه ای رو داشت میخورد . ویکی دیگه بچه ما رقهوه ای کوچکی بود . که من بادیدن این صحنه از ترس به سرعت دامنو درمیاوردم در حالی که شوهرمو صدا میزدم و کمک میخواستم وبا خودم تو ذهنم از این که دامنو در بیارم شرم داشتم ولی به خودم غلبه کردم و سریع درش اوردم وازخواب بیدار شدم که بست دقیقه به اذان صبح بود

 291. فاطمه

  و من از مار خیلیی می ترسم و مار هم مشکی بود

 292. فاطمه

  من خواب دیدم که یه مار از توی اتاق تاریک اومد بیرون و از کنار برادر و مادرم رد شد و من فرار کردم رفتم تو یه اتاق بعد مار هم اومد و اونجا خواهرم و نیش زد و خواهرم افتاد بعد انگار مار رفت و دوباره اومد و بعد دوباره دنبال من کرد و من می دویدم

 293. FATEEEMEH.M

  سلام من خواب ماری رو دیدم بعد به ی ماهی زیبا تبدل شد با این از مار خیلی میترسم اما تو خوابم فقط مادرم رو صدا میزدم اونم ن با ترس و وحشت یجوری بودم انگار ازش نمی ترسیدم همین طور که نگاش می کردم تبدیل شد به ی ماهی

 294. Mohsen

  سلام خواب دیدم رو دیوار بلندی ایستادم یه مار خیلی بزرگ پایین بود اومدم پایین دیدم بسیار زیاد شد در اندازه های مختلف ب رنگ نقره ای همشون به سمت اب های جمع شده میرفتم ب من هیچ اسیبی نرسوندن دوستم رسید گفت همشون مار کوهی هسن از تشنگی اومدن پایین بعد از خواب پریدم لطفا تعبیرشو واسم بگید شده فکر واسم.با تشکر از جناب صداقت

 295. Mohsen

  درود بر شما.من در خواب دیدم رو یک دیوار بلند ایستادم و دوستم اون پایین سوار ماشین شد ناگهان مار غولپیکری دیدم کپشت ماشینش روی زمین میخزد داد زدم بهش گفتم مواظب باش پایین امدم ماشین نبود تعداد‌خیلی زیاد ماری دیدم با اندازه های مختله همشون خاکستری ک ب سمت اب میخریدن دوستن از راه رسید ب نام هادی گفت همشون مار کوهی هسن از تشنگی امدن پایین از خواب پریدم،ممنون میشم در تعبیرش کمکم کنید؟

 296. ایمان

  ایمان هستم
  خواب دیدم دو تا مار بهم چسبیده رو تو خونه .. پدرم هم اون طرف بود البته مبهم بود پدرم مسن هست من مجرد از او نگهداری میکنم .. بعدش سعی کردم این دو مار تقریبا کوچک بهم چسبیده رو بکشم اما تقریبا شش مار بهم چسبیده کنار اون مار بود میپرید سمت من اون دوتای اولی رو زده بودم نصف شده بود اما اون چندتایی سالم بود … قبل خواب به دنبال کتاب رستاخیز .. و کتاب های جادوگری بود نمادهای ان … طریقه دعا .. اگر میشع جواب برام میامک کنید هذینش میدم واجبه
  09911036356 . اینم ایدی تلگرامم afm25

 297. فاطمه

  سلام من ساعت 3بعدازظهر خواب دیدم
  داخل خوابگاهمون دوستم باخودش مار سبز کوچیک آورده با اینکه میگه نیش نداره ولی من چون درواقعیتم به کل از مار میترسم ازش فرار میکنم اول سمت دخترداییم میره و بعد سمت من میاد ولی درحین فرار بیدارشدم به هیچ کدوممون آسیی نرسوند

 298. فرهادی

  با سلام من دیشب خواب یه مار خیلی خیلی خیلی بزرگی دیدم که هم خیلی بلند بود و هم خیلی پهن بود که رنگش سبز کمرنگ بود انگار تو بیابون توی خرابه ها بودیم منو یکی از دایی هام و دو دخترش باهم انگار توی ماشین نشسته بودیم انگار داییم میگف که این ماره بوی تو رو بفهمه از توی اون خرابه هه میاد بیرون منم از ماشین پیاده شدم که ماره بفهمه بیاد بیرون جلوی اون خرابهه که ماره میخواست بیاد بیرون یه گربه بود بعد ماره درومد بیرون ومن سریع نشستم داخل ماشین داشت میومد سمتمون که با ماشین گازشو گرفتیم رفتیم وماره هم همچنان دنبالمون بود خیلی ترس ناک بود

 299. عرفان

  سلام
  من خواب دیدم تو یه خونه همه افرادی که میشناختم تقریبا چه فامیل چه دوستام و چه استادای دانشگاهم جمع شده بودن و من رفتم تو دیدم همه هستن ترسیدم اومدم بیرون از کلی پله اومدم پایین و یه فرش کوچیک دستم بود. در خونه‌رو که باز کردم یه مار سبز بزرگ از پشت بهم نزدیک شد و منم اون فرشی که دستم بودو پرت کردم سمتش. وقتی بهم حمله کرد با دست زدمش رفت اونور و خودم افتادم زمین. بار بعدی که میخواست حمله کنه از خواب پریدم دیگه. ممنون میشم پاسخ بدین

 300. Mitra

  من و مادرم در خانه نشسته بودیم که ماری لاغر اما بلند و قهوه ای وارد خانه شد و به سمت ماهی قرمزم رفت و مادرم خواست جلوشو بگیره تا مار ماهیمون رو نخوره اما مار دست مادرم رو نیش زد
  ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

 301. محی

  سلام من خواب دیدم با خانواده در محله های قدیمی شمال کشور در حال قدم زدن هستیم ک چندین مار بزرگ دیدم ناگهان کوچکترینشون منو یکباره بلعید و بعد از آن یک ماره بزرگتر آن ماری ک من را بلعیده بود بلعید و به همین ترتیب در نهایت یک مار خیییلی بزرگ همه رو بلعید و بعد از خواب پریدم ..تعبیرش چیه؟؟

 302. ابراهیمی 494

  با سلام وخسته نباشد. خواب دیدم که ماربزرگی به خونه قدیمی مادرم آمد مار گاه کوچک دیده میشد و گاه چنان بزرگ و خطرناک دیده میشد که طولش به نظر تا 7و 8متر می رسید تصمیم گرفتم آنرا بکشم ولی می ترسیدیم دیدم بالای آب زلال طنابی بود که مار خود رو از اون طناب آویزان کردوخودشو مظلوم نشون میداد تا نکشم همین که فهمیدم در پی فرصت است که حمله کند یه چوب دستی بزرگی برداشتم و مار را در حالی که خیلی بزرگ بود کشتم اما بعد از کشتن از جفتش می ترسیدم که ماری که کشته شده فیلم وعکس مسیر و خونه را به جفتش خواهد داد تا آن مار بیاد ولی یه دفعه فکر کردم که دور خانه داروی مارکش می ریزم تا نتونه بیاد و با این فکر دیگه نترسیدم.
  ممنون میشم تعبیر خوابم بفرمایید.

 303. فرشته

  سلام من دیشب خواب دیدم مار بدنیا آوردم

 304. مسعود

  سلام وقت بخیر
  ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما
  من خواب دیدم در پیاده رو خیابان ایستاده بودم که داخل جوی آب که آب هم در آن جریان داشت یک تمساح حرکت میکرد. در همین حین یک مار را در پیاده رو دیدم که به آرامی میخزید. هیچ کدام از آن ها هم کاری به من نداشتند ولی چون مار در پیاده رو بود یک چوب کوچک برداشتم ابتدا میخواستم با چوب به مار ضربه بزنم و بکشمش ولی تصمیمم عوض شد و سعی کردم مسیرش را به سمت جوی منحرف کنم که مار هم داخل آب رفت. در ابتدا مار و تمساح کاری به هم نداشتند ولی به یکباره مار دهانش را باز کرد و ابتدای پوزه تمساح را داخل برد چن بار این کار را تکرار کرد ولی یکدفعه تمساح دهانش را باز کرد و مار را به داخل فرو برد و سعی میکرد مار را ببلعد در همین حین یک پسر جوان که قوی بود ، فک تمساح را باز کرد و پسر دیگری مار را از دهان تمساح بیرون کشید.

  تعبیر این خواب چیه
  ممنون میشم

 305. نادیا

  سلام
  من خواب دیدم ک تو کوچه هستم و یه مار بزرگ دود سر ب رنگ زرد _سفید از اینایی ک نیش نمیزنن و تو خونه نگه داری میکنن بود
  من ترسیده بودم و رفتم در خونمون وایسادم داداش کوچیکم هم کنارم نگه داشته بودم
  همینجور ماره میخزید و یهو رف تو یه کوچه ک اخرش خونه عممه
  میخاستم بدونم تعبیریش چیه :

 306. morteza

  سلام.خواب دیدم چنتا مارزرد و زیبا بودن درکنار ماو یکیشون اومد سمتم و من فکر کردم نیشم زد ولی انگشتمو توی دهانش کرد و انگار میک میزد ولی احساس کردم دستم سست شده.میشه بگید تعبیرش چیه.ممنون میشم…

 307. ساجده

  سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم توی یک چهار دیواری هستم (میدونستم کس دیگه ای هم هست ولی ندیدمش) و یک درخت بزرگ و شیر آب و لیوان هم اونجا هست یک مار خاکستری کوچیک با لوزی های زرد روی بدنش هم اونجا بود که مال من بود (یک مار دیگم بود ک میدونستم مال اون نفریه که تو خونس)…. روی این مار با اون لیوان از شیر آب، آب میکردم و میریختم روش و اون پیشم میموند وقتی که آب نمیریختم روش میرفت تو خاک و وقتی آواز میخوندم سرش کنده میشد….و کلا هم بهم کار نداشت و نیشم نمیزد اما ازش میترسیدم ولی میخاستم باهاش کنار بیام و باهاش دوست باشم چون تو خواب خیلی بنظرم خوشگل بود.

 308. بیگانه

  سلام خسته نباشید
  من درخوابم دیدم که یک مار زرد رنگ پیتون یا آناکوندا بزرگ فقط دنبالم میکرد و من هم فرار میکردم و باز دنبالم میکرد تعبیرش چیست
  باتشکر

 309. …..

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که میخوام برم دستشویی عموم اما هر دستشویی و که درشو باز میکنم مار کبری توش هست وانگار همشون خشک شده بودن حتی تو یکی از دستشویی ها ی مار کبری بود که ی سمت چشماش که راست بود کنده شده بود اون مار رنگش روشن بود آخرش مجبور میشم برم و از ی دستشویی استفاده کنم و اون مار و میندازم تو سیفون

 310. مریم

  سلام من خواب دیدم یه مار سیاه دست خودم بود یکیم زنداییم اورد خونمون تقریبا ازشون میترسیدم. اون ماره که دست خودم بود یه کش و قوس تو هوا به خودش داد و از دست من ول شد دمش تو دستم موند درواقع کنده شده و با اون یکی ماره از کنارمون رفتن.
  ممنون میشم لطف کنید تعبیرشو بگید

 311. پری

  سلام
  من خواب یه مار زرد مشکی رنگو دیدم که تو حمام بود من میتونستم فرار کنم ولی نکردم میخواستم ببینم چیکار میکنه و اینکه برام خیلی عجیب بود با خودم میگفتم منکه انقد میترسم چرا فرار نمیکنم و ماره هی نزدیک تر میشد بدون اینکه حرکت کنه وسطش مثل روده بزرگ بود شکلش نسبت به اول وآخرش باریک تر بود البته زیاد خواب مار میبینم یه بار زیاد بودن و هی زبانشونو درمیاوردن من بازم نگاشون میکردم

 312. عبدالله درویشی

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که تو فرودگاه نشستم و نیم ساعت تا پروازم مونده . مقصدم امریکا بود . دیدم تو سالن یه قابلمه بزرگ آبگوشت به من دادند و من مشغول به خوردن شدم وقتی داشتم دوباره گوشت بر میداشتم دیدم گردن یه مار خیلی با ابهت تو قابلمه ست . فهمیدم آبگوشت نبوده و من آبگوشت مار خوردم .
  بی نهایت سپاسگزارم
  با تقدیم احترام

 313. Sama

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم داخل یک ساختمان هستم که آشنا نیست و دو طبقه هستش .هوام تاریکه ( همیشه همه خواب هام تو تاریکی هست انگار که شبه) من طبقه دومم دارم میرم داخل خونه ‌ یه مار کبری سیاه میاد جلوم ولی فقط سرش و قسمت خیلی کمی از بدنش هست بقیه جاهای بدنش رو انگار بریدن. از کنار من رد میشه و خودشو میندازه تو آب و بلافاصله میمیره. ممنون میشم تعبیر خواب من رو هم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود دشمنی است که خودش به خودش ضرر خواهد رساند و شما را مورد آسیب قرار نخواهد داد.
   سربلند و پیروز باشید.

 314. کیومرث

  سلام.
  دیدم ماری تیره و نسبتا بزرگ تو اتاق هست
  یادم نمیاد کسی بود یا و یا کجا بودم.
  ولی ترسیده بودم. همش در حال جا خالی دادن‌بودم
  که در آخر روی دست منو فقط یه گاز آروم زد.
  با دندان هایی مثل ماهی ریز و بی تاثیر
  قشنگ معلوم بود که نیش نزد و فقط ترسوند و رفت.
  و یکم با ترس از خواب پریدم.

 315. رضا

  سلام. خواب دیدم تو یه جای نا معلوم با یه مار که نوعش یادم نیست دارم میجنگم. چند بار نیشم زد ولی کاری نبود. بعد با هول از خواب پریدم و سر درد شدیدی داشتم.
  اینکه میگید مار نشون از یه دشمن پنهان هست اون دشمن میتونه یه مریضی پنهان باشه؟
  ایمیل ندارم میشه برام جواب رو از یه طریق دیگه مثل وات ساپ ارسال کنید.ممنون میشم

 316. Fati

  سلام من چن روز پیش خواب دیدم ک رفتم خونه قدیمی عمم اونجا رو در ورودیشون یه مار زرد رنگ دیدم و چون از مار میترسیدم فرار کردم وقتی داشتم از دست مار فرار میکردم عقبو ک نگاه کردم دیدم یه مار کبری خاکستری و سبز دنبالمه و وقتی بهم رسید پشت پامو نیش زد ولی من هیچ دردی احساس نکردم و رومو ک برگردوندم دیدم سرش ب مانتوم چسبیده سرشو گرفتم و زیر پام سرشو له کردم و سر جداشدشو برا بقیه بردم

 317. Bbbb

  باسلام بنده الان دو بار خواب میبینم مار بوآ گنده خونه ما یه جا نشسته تو اتاق بدون اینکه به کسی آسیب بزنه چمبره زده ما رو نگاه میکنه . این تعبیرش چی میشه

 318. علی -ابراهیمی 494

  با سلام وعرض ادب و احترام خدمت آقای صداقت استاد محترم ضمن تشکر از زحمات جنابعالی . اما بنده دو بار خواب مربوط به مار رو براتون فرستادم علیرغم اینکه هنوز هم از خوابم نگرانم ولی تعبیرش رو نفرمودید بی زحمت اینکه تعبیر خواب مرا نفرمودید علتش رو می فرمایید ؟ احساس میکنم تعبیری بدی داره که نفرمودید و یا علت دیگه داره ؟لطفا مرا از نگرانی در بیارید. متشکر و دعاگویتان هستم

 319. M.E

  سلام من خواب دیدم در خونه قدیمی پدرم هستیم . متوجه یه مار خیلی خیلی بزرگ شدیم که بالای سقف تراس بود داشت میومد پایین همه رفتیم تویکی از اتاق ها و منتظر شدیم بیاد و بره تو یک اتاق دیگه در رو براش باز گذاشتیم . ماره ولی رفت تو آشپز خونه و خودش در رو هل داد و باز کرد به و برادرم گفتم زنگ بزنیم آتش نشانی ولی برادرم اصرار داشت که خودش میتونه مار رو بکشه . داشت غذا میخورد و گفت صبر کنید من خودم میکشمش . غذاش هم گوشت مرغ بود .(تو خواب من کمی از غذا رو داشتم میخوردم بعد متوجه شدم دهنی زن همین داداشم هست و حالم به هم خورد و دیگه نخوردم) این ماره همون جا تو آشپز خونه بود و دیگه کاری بهمون نداشت تو همین وضعیت ها بودیم که بیدار شدم .
  میخواستم بپرسم من پدرم رو تازه از دست دادم . آیا خوابم میتونه به این قضیه ارتباط داشته باشه ؟
  ضمنا من در دنیای واقعی هم خیلی از مار میترسم.

 320. صبا

  با سلام و تشكر فراوان . در خواب من و نامزدم از خونه ي دونفر ديگه بيرون اومديم، دمه در خونه ي اونها من مار زرد و سفيدي رو ديدم توي خاك باغچه بود كه من و نگاه ميكرد اما كاري به ما نداشت اما بعد از چند دقيقه احساس كردم مار سمت نامزدم رفته نزديك شدم ولي در اصل مار با هيچكي به جز من كار نداش دنبالم ميكرد و من فرار ميكردم داخل خونه اي كه ازش بيرون اومده بوديم شدم مار دنبالم اومد بقيه كم و بيش سعي داشتن از من محافظت كنن ولي نميتونستن . مار خودش رو به سمت من پرتاب ميكرد اما نميتونست بخوره به من مدام به ديوار پشت سر ميخورد، من جا خالي ميدادم آخر سر هم توي كش و قوس پرتاب شدن و خوردنش به درو ديوار من از خواب پريدم

 321. Arz

  سلام
  من خواب دیدم تویه باغ ( که انگاری میخواست مال من باشه) با یه بچه بغلم دو تا مار کبری ،بنفش و مشکی اومدند دنبالم بعد یکیشون دوتا نیشم زد و دورم حلقه زد و چشم و تو چشمم ایستاد و یه نفر از بیرون همش بهم میگفت تکون نخور ،اروم باش .
  بعد از پنج دقیقه مار خودشو از دورم باز کرد ولی بازم باید بی حرکت میموندم جون بدنش رو پام بود دوباره.
  خیلییی ترسیدم

 322. خسرو

  سلام
  خواب دیدم داخل حیاط خونه قبلیمون تعدادی کبوتر داریم که من در حال گذاشتن همشون داخل قفسهاشون هستم و هنوز دوتای اخری رو نگذاشتم داخل قفس که یک مار میبینم و مار کبوتر اولی رو میخوره و من کمی میترسم و در ادامه کبوتر دوم رو هم میخوره اما این بار من با یه چیزی مار رو میکشم و همزمان با اینا مادرم رو هم صدا میزنم که بیاد، مار یکی از کبوترها رو که به دهان گرفته بود، خون کبوتر ریخته شد.

 323. سپیده

  با سلام
  من ب شدت تو زندگی واقعیم فوبیای مار دارم حتی با شنیدن اسمش، الان ساعت 5.5 صبحه خواب دیدم با خانواده خودم و خالم از سفر برمیگردیم اما تو ی مسیربه کوهستان خوردیم ماشین و همه وسایل رو دو نه به دونه بردیم بالا اما دوتا لاک پشت داشتیم وقتی خواستیم بیاریمشون بالا دیدیم یکیش اون کناره یکیشم تو دهن ی مار کبری قرمز رنگه اما نتونست بخوره کاره اومد بالای کوه تو چشمام نگاه میکرد یهو تبدیل شد به یک بچه و ی کوچکتر هم بود اونم ب عنوان داداشش تبدیل شد به یک بچه و به داداشم که 9 سالشه میگفت باید بامن بازی کنی وگرنه میکشمتون. داداشم باهاش بازی کرد یهو من گفتم تا این مشغولبازیه میرم اون یکی لاک پشت که پایین کوهه میارم بالا اول همه مخالفت کردن اما من نمیخاستم بذارم مار بخورتش رفتم پایین ب ابجیم صدا زدم که بیاد بالای کوه ازم بگیرتش ابجیمم ب مامانم گفت اما یهو اون مار قرمزه متوجه شده بود گردنشو واسم باز کرده بود اماده حمله بهم یهو خالم گردنشو گرفت اما نتونست بهش زور بشه بیشتر عصبی شد که بمن از بالای کو از توی ی روز کدچیک که کنار کوه بود حمله کرد که دهنشو دیدم بالا سرم بازه یهو از خواب پریدم. من همیشه خوابم راسته توروخدا بگین تعبیرش چیه قلبم درد میکنه از شدت ترس.

 324. Zahra

  سلام یکی ازاقوامم خواب دیده ک یک مارداره داخل قبرمادربزرگم میره تعبیرش چی هست

 325. عرفان رضایی

  خواب دیدم نزدیک خانه خودم شدم اما یهو ماری ازش زد بیرون و به حالت پرش افتاد دنبال من
  تا جایی که پشت پاشنه هر دو پای منو نیش زد و هر جایی هم رفتم باز بصورت پریدن به طرف من میومد ولی بعدش نمیدونم چی شد محو شد
  اما نیش که زده بود انگار منو اذیت نمی کرد احساس درد یا چیزی نداشتم

 326. سحر

  با سلام و ارادت ..خسته نباشید …ببخشید من خواب دیدم یه مار بزرگ دورم حلقه زده و مدام نیششو در میاره ..گردنمو نیش زد درد داشت یه خورده… اما بعدش هر چقدر نیش میزد انگار نیش نداشت ..زبونش یا همون نیششو در میاورد دهنشو باز میکرد ولی دیگه نیشش روی من اثری نداشت ..با خودم میگفتم چرا دیگه نیش نداره پس ..نیشش چی شد …خواهش میکنم جواب بدین ..میتونه این خواب ربطی ب کسی ک دوسش دارم داشته باشه یا نه ..تعبیرش چیه ..ممنون از سایت خوبتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که دشمنی به شما زخم زبان خواهد شد که شما در برابر آن بی‌اهمیت خواهید بود و صدقه هم بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 327. مهدی

  سلام وقت بخیر
  من خواب مار های کبرای خاکی رنگ و بزرگی رو دیدم ک ازشون ترسیدم.اما پدرم اومد و گرفتشون.
  و قبل از خواب با دختری ک دوسش دارم صحبت کردم.ممکنه اینا ب هم مرتبط باشه؟؟؟

 328. محمدحسین

  سلام خسته نباشید
  خواب دیدم من و تعدادی قورباغه در جایی بودیم ک یهو ماری خیلی بزرگ(نوع مار یادم نیست ولی تقریبا سبز و قرمز رنگ بود) از برکه یا از زیر زمین بیرون اومد و تمام قورباغه هارو خورد و به قصد نیش زدن به سمت من پرید ک من از دیواری بالا رفتم و در امان موندم

 329. زهرا

  سلام. کلاس پنجم بودم و دوستم برام تعریف کرد که خواب امام زمان رو دیده. من شب در رختخواب اونقدر گریه میکنم که چرا من خواب امام زمان رو نمی بینم و خوابم برد. خواب دیدم در حمامی شخصی هستم که در آلومینیوم با شیشه مات داره و من سبد حصیر بافت کوچکی به دستم اویزان وسبزی در اون هست. یک مار کوچک امد بیرون و از شیشه در خارج شد. مار دوم بزرگتر. مار سوم بزرگتر از قبلی و مار دوازدهم خیلی بزرگ از شیشه حمام نور شد و رفت بیرون و گفت من مار امام زمان هستم. این خواب از کودکی تا حالا که ۴۱ سالمه در ذهنم هست و برام سواله. ممنون از لطفتون

 330. ریحانه

  سلام وقتتون بخیر
  خواب دیدم یک مار زرد رنگ داخل خونه پدر بزرگم میچرخه و عموم اومد کنار دیوار بخوابه که بهش گفتم داخل خونه مار هست اینجا نخواب همین که بلند شد مار اومد نیشش زد بعد مار دنبال من اومد که نیشم بزنه منم فرار میکردم و هرجا میرفتم دنبالم میومد که ازخواب پریدم
  ممنون میشم تعبیرشو بگید…

 331. باران باران

  سلام شوهرم خواب دیدن که من از حموم اومدم و لباس نو تنم کردم و از ایشون خواستم که بیاد و ببینه که چقدر زیباست ایشون میاد پیشم و میبینن که بالای سقف حموم یه سوراخی هست نه خیلی کوچک و پر از موش و مار قرمز

 332. اسیر

  با سلام .خواب دیدم مار بسیار بزرگی داخل حیاط در حال پرسه زدن هست و کل خونوادم هم داخل خانه نشسته اند .من با سنگ شروع ب زدن مار میکنم ک چتد ضربه اول خیلی کارساز نبود ولی بعد با کمی تفکر جوری سنگ رو پرتاب کردم ک موجب زخمی شدن شدید مار شد و مار ب سمت داخل خانه حرکت کرد و من کل خونوادمو ب اتاقی بردم ولی مار ب همان اتاق اومد و زیر فرش رفت و من همش ب دنبالش بودم ک اون رو بکشم تا ب دیگر اعضای خانواده م اسیبی نرسه اما مار زیر فرش ناپدید شد و بیرون نیومد

 333. محمد هنرمند

  سلام
  تو دو مرحله دوتا خواب رو دیدم که فکر میکنم بهم مربوط باشن. بار اول دیدم یه ماری رو گردن یه آقایی بود تنها تماشاگرشم من بودم. یهو اون مار از گردنش جدا شد و سمت من حمله کرد که همینجا از خواب پریدم و چون هنوز ساعت حوالی 2 شب بود دوباره خوابیدم. ایندفعه خواب دیدم یه آقای دیگه ای همون مار دور گردنشه و بازهم تنها تماشاچی که داشت من بودم. یه لحظه یه پسر بچه اومد سمت اون آقا یکم مار رو تماشا کرد وقتی برگشت که بره یهو اون مار از گردناون مرد جدا شد اومد به پسر بچه که از پشتش آگاه نیست حمله کنه که اون مرد به موقع گردن مار رو گرفت و دوباره دور گردن خودش پیچید. بعد خیلی آروم سرشو اورد سمت گوش چپ من که صدای فس فس مار رو قشنگ میشنیدم و یکی دوبارم برخورد زبونش به گوشمو حس کردم. همینجا بود که دوباره از خواب پریدم و دیگه نتونستم بخوابم. اینم بگم که تقریبا تو کل خواب دوم برعکس خواب اول ترسی از مار نداشتم و خیلی خونسرد بودم. راجب شکل و رنگ مار هم دقیق چیزی یادم نمیاد.
  ممنون میشم این خوابهارو برام تعبیر کنید.

 334. زهرا

  سلام
  من تو خواب ی مار سفید و زرد دیدم خیلی هم بزرگ بود تو خواب پدرم مار را کشت رفت بندازه بیرون ولی وقتی برگشت دوباره یه مار دیگه همون شکلی دیدم بازم اونم پدرم کشت من بلند شدم رفتم تو اتاق ی مار سیاه دیدم ولی بزرگی اندازه اونا نبود همونم کشتیم
  میخاستم تعبیر خوابم بدونم ممنون

 335. Sahel

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم خواهرم یه مار تقریبا کوچک داره که رنگش زرد و مشکیه. من از اون مار خوشم نمیومد ولی انگار اون مار دوست داشت مال من باشه و میخواست با من دوست باشه ولی ازش دوری میکردم. وقتی مار کنار خواهرم بود من رفتم زیر پتو که بخوابم یهو یه چیزی رو حس کرد بعد متوجه شدم مار وارد مقعدم شده خیلی عصبی شدم درش آوردم و پرتش کردم تو حیاط و درو قفل کردم با مامانم بحث میکردم و میگفتم چرا گذاشتید مار تو خونه باشه ولی اون هی میگفت که هیچی نیست و حالا اتفاق خاصی نیوفتاده ولی من عصبی بودم و استرس داشتم
  بنظرتون تعبیرش چیه؟
  چند روزه ذهنمو خیلی درگیر کرده

 336. علی سینا

  سلام وقت شما بخیر.
  علی سینا اصغری هستم.
  من خواب دیدم در یک جنگل سر سبز هستم،ناگهان ماری سبزی روبرویم پیدا میشود که خیلی بزرگ است و به سمت من دهان باز میکند که نیش های دیده میشود. من میترسم
  اما اصلا با من کاری نگرفت و از کنارم رد شد.
  تعبیر این خواب را لطف نمائید.

 337. حامد

  سلام خسته نباشین
  من تو خواب دیدم دو تا مار کبری با من دوستن یجوری که مثل حیون خونگی میانو کنار پام میخوابن انقدری که از این موضوع ازرده شدم هرجا میرفتم میومدن کنار پام میخوابیدن تا اینکه به مامانم گفتم بیا کمک کن اینارو ازم دور کن که به این منجر شد یکیشو گرفتم تو دستم محکم فشارش میدادم بمیرم یکیشو پرت کردم یکیشو فشار دادمم یکیش افتاد کنار دست پدرم که خوابیده بود میخواست پدرمو نیش بزنه یکی دیگشم تو دستم بود فشارش میدادم که کم مونده این یکی هم دست منو نیش بزنه از خواب پریدم
  لطفا کمکم کنین که چرا این مار ها با من دوست بودن

 338. مصطفی یزدانی

  باعرض سلام واحترام
  همسرم خواب مار خاکی رنگی رادرحیاط منزل خودمان دیده و همسرم دنبال مار رفته همینطور که به مار نزدیکتر میشده مارهم کوچک وکوچکتر میشده تا حدی که ناپدیدمیشه ودرحالی که تعجب کرده بوده از خواب بیدارمیشود.باتشکر فراوان.

 339. علی

  وقعا خوب بود و راست . برای من می گفت شما رغیب هایی دارید که از آنها فرار می کنید و واقعا درسته من داخل مدرسه رقیب های سر سختی دارم و می خواهم بر آنان قلبه کنم

 340. علی -ابراهیمی 494

  سلام وقت بخیر –
  خواب دیدم که ماربزرگی به خونه قدیمی مادرم آمد مار گاه کوچک دیده میشد و گاه چنان بزرگ و خطرناک دیده میشد که طولش به نظر تا 7و 8متر می رسید تصمیم گرفتم آنرا بکشم ولی می ترسیدیم دیدم بالای آب زلال طنابی بود که مار خود رو از اون طناب آویزان کردوخودشو مظلوم نشون میداد تا نکشم همین که فهمیدم در پی فرصت است که حمله کند یه چوب دستی بزرگی برداشتم و مار را در حالی که خیلی بزرگ بود کشتم اما بعد از کشتن از جفتش می ترسیدم که ماری که کشته شده فیلم وعکس مسیر و خونه را به جفتش خواهد داد تا آن مار بیاد ولی یه دفعه فکر کردم که دور خانه داروی مارکش می ریزم تا نتونه بیاد و با این فکر دیگه نترسیدم.
  ممنون میشم تعبیر خوابم بفرمایید.

 341. Poorya

  من خواب دیدم که رفتم دوبی با دوستم خانه ی اونا (دوستم) پشت خونشون باغ بود ما رفتیم اونجا پر از مار بود هی از زمین میومدن بیرون بهم حمله می کردن بعد که میرفتم یه فراری با یک راننده اومد راننده پیاده شد به عربی گفت بفر ماید بشینید منم که نشتمو رفتم بعد از اون پشت دیدم یه پراید بهم زد من زخمی شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما احتمالا در مکانی قرار خواهید گرفت کرد که غریب هستید و اینکه تصادف در خواب نشان بر خوبی ندارد و به معنی ضرر است و باید مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 342. mahdiye

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم که مشغول تلوزیون دیدن بودم که یه دفعه بالای کمد یه مار بزرگ که نشسته بود رو دیدم ، بعدش یکم تکون خوردم و میخواستم پاشم که یادم اومد یه جایی خوندم اگه تکون نخورم مار باهام کاری نداره ولی یاد ابجیم افتادم که در سالن پذیرایی دیگه نشسته برای همین سریع بلند شدم و دوییدم رفتم اون جا که البته ماره هم داشت میومد و به خواهرم گفتم یه مار گنده اونجاست و اومدم تلفن خونمون رو در دستم گرفتم و سعی داشتم شماره بابام رو بگیرم تا بیاد ولی هر چی شماره می گرفتم اشتباه میشد(چون خیلی هول بودم)
  و هی شماره می گرفتم و اشتباه میشد و دوباره میگرفتم (ماره هنوز نرسیده بود)تا اینکه صدای در میاد و داداشم میاد خونه و مار رو میبینه و میگه من اوردمش و باهات کاری نداره و نیش نمیزنه
  دقیقا یادم نیست ولی فک کنم یه جا صورتم رو بردم نزدیک مار که ببینم نیش میزنه یا نه که نزد
  و فکر کنم که تو خواب یه لاکپشت داشتیم( دقیقا یادم نیست چه حیوونی بود )و اون ماره فک کنم چند بار دندونش رو فرو کرد تو تن اون حیوون و سعی داشت نیشش بزنه ولی موفق نشده بود و فقط جای دندونش مونده بود
  و من نشون داداشم دادم و گفتم ببین میخواد نیشش بزنه و بغلش کردم و بردمش
  دیگه چیزی یادم نمیاد

  • یاسین صداقت

   با سلام و سپاس از همراهی شما.
   خواب شما نشان بر این موضوع دارد که شما در برابر دشمنانتان مقداری توان مقابله ندارید و روبرو شدن با آنها برایتان سخت است و خوابتان تعبیری بد ندارد و اینکه دشمن به افراد خانواده شما نیت آسیب زدن را دارد اما کار ساز نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 343. یگانه

  سلام
  من خواب دیدم یک مار پیتون سبز رنگ بزرگ رو توی خونم برای محافظت از پدرم دارم خفه میکنم اما خیلی طول کشید تا خفه شه جوری ک دستای خودمم سر شده بود لطفا راهنمایی کنین

 344. یهودا

  سلام خواب دیدم تو حیاط خونه قبلیمون هستیم. من بودم و چند نفر دیگه (تعداشون رو یادم نیست ولی تنها نبودم) من با یک ماری دوست بودم میخواستیم از بام بریم بالا که سر و کله یک مار سیاه دیگه پیدا شد و افتادیم پایین. خیلی ترسیده بودیم اون مار سمی بود و میخواست نیشم بزنه منم که از بام افتاده بودم نمیتونستم حرکت کنم داشت منو نیش میزد که اون یکی مار که دوست بودیم پرید جلوی اون مار نزاشت منو نیش بزنه بعد ما که در رفتیم همون مار سمی یک گربه رو نیش زد. میدونم عجیبه ولی تعبیرش چی هست؟

 345. Reza

  سلام وقت بخیر، من خواب دیدم که در خانه مان هستم وهرکجا را که نگاه می کنم مار هست ولی این مار ها اصلا با من و خانواده ام کاری ندارند پرم مادرم و برادر و خواهرم ولی هرجا که می رفتم اونجا مار بود ماشین سوار می شدم یکی اونجا بود خلاصه هرجای خانه را که می رفتی مار بود کوچک و بزرگ ولی کاری با من و خانواده ام نداشتن من خودم به شخصه از مار خیلی می ترسم ولی پدرم نه آنها را در خواب می گرفت و دراین صورت هم مار ها کاری با ما نداشتند ولی من در خواب خیلی از این مار ها می ترسیدم در دنیای واقعی هم خیلی می ترسم ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین مرسی.

 346. صالح سلطانی

  خواب دیدم در صحرایی بودیم که چند گاو نر و ماده و چند الاغ و شتر مرغ با هم در حال رابطه جنسی بودن که من بچه ها رو جمع کردم که به طرف خونه بریم تو مسیر برگشت یدونه مار پیتون یا بوا رو دیدیم که دور یک صخره بزرگ حلقه زده بود من به بچه ها گفتم اینا دوتا هستن طرف اونها نرید . بچه ها زودتر رفتن و منو یکی از دوستان با هم دنبال آنها راه افتادیم که متوجه شدم بچه ها به طرف مار دوم در حال حرکت هستن که مار هم به طرف آنها میرود با سرعت به سوی آنها رفتم و از آنجا دورشون کردم وقتی برگشتم دیدم مار داخل یک سوراخ رفته و در حال پوست انداختن و چند نفر دورش ایستادن. میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه . این خواب رو چند بار دیدم خیلی نگرانم

 347. علی -ابراهیمی 494

  خواب دیدم که ماربزرگی به خونه قدیمی مادرم آمد مار گاه کوچک دیده میشد و گاه چنان بزرگ و خطرناک دیده میشد که طولش به نظر تا 7و 8متر می رسید تصمیم گرفتم آنرا بکشم ولی می ترسیدیم دیدم بالای آب زلال طنابی بود که مار خود رو از اون طناب آویزان کردوخودشو مظلوم نشون میداد تا نکشم همین که فهمیدم در پی فرصت است که حمله کند یه چوب دستی بزرگی برداشتم و مار را در حالی که خیلی بزرگ بود کشتم اما بعد از کشتن از جفتش می ترسیدم که ماری که کشته شده فیلم وعکس مسیر و خونه را به جفتش خواهد داد تا آن مار بیاد ولی یه دفعه فکر کردم که دور خانه داروی مارکش می ریزم تا نتونه بیاد و با این فکر دیگه نترسیدم.
  ممنون میشم تعبیر خوابم بفرمایید.

 348. مرضیه

  خواب دیدم که ازدواج کردم ( مجردم) و دور دست راست شوهرم ماری سیاه با چشمان آبی رنگی پیچیده شده بود و جالبی داستان اینجا بود که همسرم سعی میکرد این موضوع مخفی کنه

 349. سپیده

  سلام من خواب دیدم ک دوتا مار به عنوان حیوان خانگی داشتم یکی زرد یکی مشکی فوق‌العاده بهشون علاقه داشتم و اونا مراقب من بودن همش پیچیده شده بودن دور دست و گردنم

 350. سامان ابراهیمیان

  با سلام، خواب دیدم با پسر عموم بودم که یه مار کبری اومد، من بالا دیوار بودم و مار هم رفت دیوار روبرروی من دنبال یه گربه با دو تا بچه گربه بود که به بچه گربه رو گرفت و من بیدار شدم. تو این خواب پسرعموم از احتمال اومدن این مار خبر داشت

 351. Habibullah

  سلام.من یه شب خواب دیدم یه مار گرفتم و همش سعی دارم از پشت سرش با جاقو یه مهره رو دربیارم واون همش ورجی وورجی میکه و تکون میخوره وبهم مظلومانه نگاه میکنه….

  نکته …چند روز پیش از این خواب توی یک کلیپ دیدم که یک نفر مار و گرفته وباچاقو یه مهره سیا رو از تو سر مار بیرون اورد که بهش میگفت مهره مار..درحالی که من فکر کردم بالای سرمار که محل تجمع یاهمون کیسه زهرش هست ن مهره مار..

 352. Ad

  سلام
  من خواب مار زرد و زیبایی رو دیدم ک روی دستمه و از داشتنش و دیدنش لذت میبردم و هیچ ترسی نداشتم
  مار بسیار رام بود

 353. میلاد

  با سلام
  من تو خواب مارهای بزرگ و درازی دیدم که پشت بام خونه قدیمی مادر بزرگم بودن و میومدن پایین و میرفتن کوچه
  با من هم کاری نداشتن
  یه مار قرمز هم بینشون بود
  بعد یه گاو نر قهوه ای که مثل این که داشت میترکید رو دیدم که افتاد دنبالم و از دستش فرار میکردم تا این که یه جا درگیر شدیم و از خواب بیدار شدم.
  من تو واقعیت درگیر تصمیم بزرگی واسه کسب و کارم با دوستام هستم این روزا شاید به این ربط داشته باشه؟

 354. Mr

  سلام.
  خواب دیدم همسرم جلوی در خانه با پسرم نشسته ، که یهو پسرم داد میزنه میگه مار.
  برگشتم نگاه کردم دیدم ماری آرام داره از روی پای همسرم بالا میره من هر چقد داد میزنم به همسرم میگم بکشش ، بهم میگه آرام باشه نترس. مار تا نزدیکی دست همسرم میره یهو مار دهنش رو باز میکنه دیدم دندان داره میخواد دست همسرم رو گاز بگیره ،که یهو همسرم مار رو پرت میکنه .سمت یه جنگلی که بغل خانه هستش.
  از ترس امدیم داخل خانه که یهو دیدم از کیف پسرم یه مار بزرگ کلش رو آورده بیرون.

 355. کاظم ظفرآبادی

  سلام. من خواب دیدم که یک مار سبز بزرگ از آب بیرون آمد پشت سر مادرم رفت داخل موهاش مادرم هم نوازشش میکرد ولی نیش نمیزد و انگار میخندید. و بعد همان مار سبز اومد پیشه خودم و به همین شکل و میخندید و منل بوسش کردم واون هم دست من رو کرد تو دهنش یواش فشار داد نیش نزد

 356. roya

  سلام خواب دیدم ماری که به چند رنگ در میاد سفید با خالهای قرمز زرد سبز و در لحظه اخر از پهلوی من وارد بدن من شد و منو گاز گرفت به شکل مشکی بود در خواب از درد چنان فریادی زدم زمانی که ازپهلو منو نیش زد دمش بیرون از بدن من بود و من از دم اونو از بدنم خارج کردم وقتی از بدنم هارج کردم انگار جونی نداشت یه شکلی که استخوناشو میدیدم داخل بدنش توی خواب انداختمش توی سطل اشغال مشمبای زبالرو گره زدم تعبیرش ممنون میشم بگید

 357. مریم

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که مار بالای سرش شاخ ریز داره و نگهبان گنجینه هستش و من جای گنجینه رو میدونستم که دقیق کجاست جای نامعلومی نبود که اون مار فاصله گرفت از من ومن مار رو انداختم داخل کیسه درش رو بستم و گنجینه نصیبم شد اگه تعبیرش رو بگین ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما همانگونه که بر خودتان آشکار است نشان بر خوبی دارد و اینکه شما خیری از استعداد خودتان نصیبتان خواهد شد و اینکه در این مسیر دشمنی موجود است که شما آن را دور خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 358. محبوبه

  سلام خواب دیدم جایی داشتم میرفتم ناگهان دو مار عظیم الجثه پیتون که سطح آسفالت را میشکافتن و به سمت من آمدند ولی فقط میخواستن رد بشن بعد یکی از اونا در جدول گیر افتاد ناگهان یک مرد عظیم الجثه و گنده اومد و اون مار رو ازاد کرد و دوبار مارها شروع به اومدن به سمت من کردن. من از ترس اینکه نکنه وقتی دارن رد میشن منو ببینن و بکشن از ترس نزدیک بود سکته کنم نمی تونستم اصن تکون بخورم. روی مارها خطر قرمز هم دیده میشد و چندتا از همکارام هم اونجا بودن .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مار آمده است که نشان بر دشمن است و اینکه اگر به شما آسیب نزده اند نیک است و اینکه به معنی آن هم می‌تواند باشد که در بیداری از مشکلی رنج می‌برید. صدقه بدهید.. سربلند و پیروز باشید.

 359. محمدطلا

  من خواب یک مار نسبتا بزرگ رو دیدم
  و دوتا مار کوچیک و باریک به رنگ سبز
  فقط به صورت یه عکس توی حافظم مونده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مار در خواب نشان بر به فردی بد نیت است که شما را به مانند طعمه می‌بیند و این که به شما آسیب نزده اند خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 360. علی کاری

  سلام.خواب دیدم به خانه پدری رفتیم اول دخترم یمار کوچک دردست گرفته بازی کنه که با صدای من انداخت بعد یمار سیاه با دوخط قرمز از گوشه اتاق دراومد که با فریاد من پدرم امد تا بگیرد از دستش گریخت بعد درحالی که زبانم گرفته بمادر میگم من دیگه نمیام اینجا میرم کنار مادرم زیر پتو که میبینم یمار سیاه از اینور اتاق دراومد وحمله کرد بمن رفت زیرپتو که از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر این صورت از که دشمنانی در اطراف خود حس خواهید کرد و به گفته یکی از معبران مار را به رابطه های زناشویی هم تعبیر کرده اند زمانی که محبت جنسی بین زوجین کم می‌شود اینچنین خوابی هم می‌بینند.
   سربلند و پیروز باشید.

 361. Bbbbbbb

  من خواب دیدم که با ماشین جیپ به صحرا رفتم و مار های زیادی دیدم.مار ها با من کاری نداشتند و من بین آنها پا می گذاشتم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر این صورت است که شما نسبت به دشمنانتان ترسی به دل ندارید و برای روبرو شدن با آنها اعتماد به نفس بالای دارید که نیک است. و مراقب باشید و صدقه هم بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 362. جمال

  سلام
  خواب دیدم مادرم خوابیده و کلی مارهای مختلف دور و ورش هستن امدیم مادرم و از وسط مارها بیرون بیاریم که مادرم توی خواب پاشو حرکت داد و مار نیشش زد.
  لطفا میشه تعبیر کنید
  با سپاس

 363. Hanna

  سلام من خواب دیدم که مار سبزی به سمت یکی از همسایه هامون میره من هم با سرعت خودمو بهش رسوندم که بهش هشدار بدم مار سمتش میاد صدام نمیرسید نمیتونستم جیغ بزنم اما همسایمون فهمید سریع از اونجا بلند شد من بردمش خونم و در رو بستم اما یهو دیدم همون مار سبز به سمت دختر من و دختر همسایم میره سریع رفتم اونج هی ا به مار میگفتم برو ولی نمیرفت و تهش یه کشیده به مار زدم و اون سرش گیج رفت و از اونجا رفت و در رو روش بستم تعبیرش چیه؟

 364. روح الله

  سلام. صبح بین ساعت 6 تا 8 صبح خواب دیدم دراتاقم ماری به رنگ طوسی روشن با چشمان درشت مشکی رنگ به من خیره شده و جلوی این مار شعله آتشی به رنگ آبی بود که این مار سرش رای جلوی شعله می‌گرفت و به من خیره میشد و چشمانش درشت میشد و من میترسیدم که به من حمله کند چون فاصله بین ما یه متر میشد من بالشت را به سمتش پرتاب کردم و یکدفعه مار به سمت پنجره اتاق خیره شد و به شکل شاهین درآمد و پرواز کرد و از پنجره بیرون رفت و در آسمان چرخ می‌خورد و من میترسیدم دوباره برگرده

 365. Rouhollah

  صبح بین ساعت 6 تا 8 صبح خواب دیدم دراتاقم ماری به رنگ طوسی روشن با چشمان درشت مشکی رنگ به من خیره شده و جلوی این مار شعله آتشی به رنگ آبی بود که این مار سرش رای جلوی شعله می‌گرفت و به من خیره میشد و چشمانش درشت میشد و من میترسیدم که به من حمله کند چون فاصله بین ما یه متر میشد من بالشت را به سمتش پرتاب کردم و یکدفعه مار به سمت پنجره اتاق خیره شد و به شکل شاهین درآمد و پرواز کرد و از پنجره بیرون رفت و در آسمان چرخ می‌خورد و من میترسیدم دوباره برگرده

 366. یاسی

  سلام. خواب دیدم در راهی بودم که متوجه شدم مار خاکستری پست سر منه. توان دور شدن ازش مثلا با دویدن رو نداشتم. هر چه به اطرافیانم می گفتم بهش سنگی بزنن تا من بتونم دور شم کسی انگار نمی شنید تا اینکه یه بار که به پست سرم نگاه کردم که ببینم مار چقدر با من فاصله دارد دیدم یه پرنده خاکستری/ سفید شبیه جغد که خود جغد نبود مار رو گرفته. مثل اینکه کشته بودش چون مار حرکت نداشت. من احساس خلاصی و رهایی کردم که چند قدم‌اونورتر پرنده ای مثل همین پرنده وجود داشت منم سنگی که دستم بود رو به سمتش پرت کردم که خورد وسط سینه پرنده. پرنده عصبانی شد اما نتونست تلافی کنه با من. منم موقع زدنش ترسی نداشتم فقط نمی دونم چرا زدمش چون با من کاری نداشت اما توی خواب انگار ازش عصبانی بودم. خیلی سپاسگزار میشم اگر لطف کنید و تعبیرش کنید.‌

 367. یاسی

  سلام. من خواب دیدم در راهی هستم و ناگهان ماری خاکستری دنبالم هست. من توان دویدن نداشتم و در نتیجه نمی تونستم از دستش فرار کنم. به اطرافیانم می گفتم با سنگی چیزی بزننش تا من فرصت فرار پیدا کنم که کسی کاری نکرد. در همین حیص و بیص تقلا برای فرار یه بار که برگشتم تا ببینم چقدر با مار فاصله دارم که دیدم پرنده ای خاکستری-سفید شبیه جغد مار رو گرفته و من احساس خلاصی کردم. در همین وقت پرنده دیگه ای عین همون پرنده در جای دورتر ایستاده بود و من سنگی که دستم بود را به سمتش پرت کردم که خورد وسط سینه ش. از تلافی شم نترسیدم با اینکه به نظر میومد می خواد بهم حمله کنه و نکرد و‌منم ترسی نداشتم. سپاسگزار میشم که برام تعبیرش کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود دشمن و مشکلات در روزمره شما است و اینکه شما از لحاظ روحی توان مقابله با دشمنان و مشکلاتتان را پیدا مرده اید و نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 368. Amir hossein

  سلام ببخشید من خواب دیدم که تو خونه مادر بزرگم پشت پرده یه مار هست وقتی از پشت پرده اومده بیرون دقت که کردم دیدم مار جعفری هست که خاکی رنگ هم بود چون میدونستم مار جعفری خیلی خطر ناکه ومن هم یه طوطی نگداری میکنم گفتم سریع یه بطری ۴لیتری بیارید که بگیرمش هیچ کس به حرفم گوش نمیکرد و خالم به زور برام اورد بعدشم که میخواستم بگیرمش وقتی مار به اون خطرناکی از زیر پای بابام و بقیه رد میشد توجهی نمیکردن بلاخره من انقدر دنبالش کردم تا رسید وسط حال وقتی تو تلویزیون که صداش هم بلند بود پیام بازرگانی اومد ماره با اهنگ پیام بازرگانی شروع کرد به رقصیدن که برای من تو خواب خیلی جالب بود و اخرش هم تونستم بگیرمش توی خواب وقتی رقت مار که تو چهار لیتری بود بزارم یجایی که بدم به یکس از اشنایان که کارش اینه یهو یادم اوند که یه مار جعفری دیگه هم تو خونه گرفته بود قبلا والان تو۴لیتری هست خلاصه مار رو گذاشتم کنار اون یکی واز خواب پاشدم چون ماره خوابم رقصید برام جالب بود و خواستم ببینم تعبیرش چیه ممنون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که دشمنی در بین خانواده شما است و اینکه خانوادتان به آن شخص توجه نمی‌کنند و این که می‌تواند برایشان خطرناک باشد و اینکه این شخص فرد خوش سره زبان و بزلگو است اما در تینت او دشمنی وجود دارد و اینکه شما موفق به گرفتنان کرده اید نشان بر پیروزی است و این رقصیدن هم می‌تواند از ذهن و فکر شما و تصورات رمالان که کارهایشان بازی می‌کنند هم نشات گرفته باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 369. محمد

  سلام من خواب سه مار و دیدم و یکی از انها رو کشتم و بعد که بیدار شدم خوده مار و دیدم تعبییرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دشمن دارد و اینکه که آنها را کشته اید به معنی دفع دشمن است و زمانی که در بیداری دیده اید تعبیر شده است و صادقه بوده است و اینکه مار در بیداری هم دشمن جان است که انشالله به خیر دفع شده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 370. M

  سلام خواب دیدم یه مار کبری با ترکیب رنگ ابی اسمونی و رنگهای ملایم و چشمای سفید تو خونمونه و من بااستفاده از یه چوب به حیاط بردمش . خواب بعد از اذان صبح دیدم

 371. فضل الربی

  سلام
  من بعد از نماز عصر خواب شدم لحظات بیدار شدنم خواب دیدم با کسی دعوادارم بعد کی بینم با یه چرخبال سفر دارم
  در اخیر می بینم دوتا مار نر و ماده یکش می خواهد تو استینم داخل بشه یکش از سمت پا می خواهد رو در رو مزاحمت می کنه یعنی قصد نیش ندارد اما می خواهد بالا بیاد

 372. Mahdie

  سلام من دخترم و خواب دیدم چندتا مار دورم بودن یکیشون کبرا بود و قرمز بعد تو دستام بود همش صدای بقیه میومد که میگفتن باهش دوست باش به تو آزاری ن میرسونه و خوده ماره همش تو دستای من بود میخواست نزدیکم باشه و میگفتن اصلا زهری نداره معنیش چیه تو خواب خیلی ترسیده بودم

 373. مریم علیخانی

  سلام من خواب دیدم دوتاماربزرگ وخطرناک ازجهت های مختلف به طرف برادرم حمله ورشدندوبرادرم باتمام قدرت درمقابل آنهاایستاده ومیجنگدومن هم درهمان نزدیکی نظارگراین نبردهستم وتلاش میکنم که به برادرم کمک کنم وگاهی سنگی به طرف مارپرت میکنم اماهرباربی آنکه سنگ به ماراصابت کندماربرمیگرددوبااعصبانیت به من نگاه میکندودوباره به سمت برادرم برمیگردد،تعبیرش چیست لطفاجواب بدید ممنون

 374. مریم علیخانی

  سلام من خواب دیدم دوتاماربزرگ وخطرناک ازجهت های مختلف به طرف برادرم حمله ورشدندوبرادرم باتمام قدرت درمقابل آنهاایستاده ومیجنگدومن هم درهمان نزدیکی نظارگراین نبردهستم وتلاش میکنم که به برادرم کمک کنم وگاهی سنگی به طرف مارپرت میکنم اماهرباربی آنکه سنگ به ماراصابت کندماربرمیگرددوبااعصبانیت به من نگاه میکندودوباره به سمت برادرم برمیگردد،تعبیرش لطفا.

 375. فاطمه

  من سه بار خواب مار دیدم،هر سه در خانه.اولی ماری سیاه و نسبتا بزرگ کنار پنجره.اول با ما کاری نداشت،بعد از سقف افتاد زمین که به به طرف ما بیاد،از خواب پریدم،در ضمن ما مادرم بودم.دومی هم که در خانه بود،ماری زرد رنگ و بسیار کوچک مثل کرم،در گوشه ی سقف است و کاری با ما ندارد.من در این خواب با مادربزرگ پدری و پدرم بودم.در خواب سوم روی مبل نشسته بودم که روی میزی خیاطی میکردم.وسایل میز به یک طرف چپ شد و من جیغی کشیدم.مادرم هم با من بود.نگاهی کرد و گفت که ماره.من به شدت ترسیدم و جیغ کشیدم.مار های کوچکی بیرون آمدند که منو و مادرم ان ها را کشتیم.زیر مبل را نگا کردم ماری دیدم سیاه و بزرگ مثل مار خواب اولی.به نظر مادر بقیه ی مار های کوچک می امد ولی انکار خواب بود و حتی بیدار نشده بود،شاید هم مرده بود.ما اروم رفتیم و وسایل برداشتیم و رفتیم خونه ی همسایه،که این بار پدر و مادر بزرگم هم با ما آمدن.رفتیم و زنگ زدیم به اتش نشانی و من از خواب پریدم.من در زندگی واقعی هم بشدت از مار می ترسم

 376. مهسا

  یه سوال دیگه تعبیر خواب به روز دیده شدن خواب هم بستگی داره ؟

 377. مهسا

  سلام من ساعت ۷ صبح امروز خواب دیدم از مارهای سیاهی خوشم اومده و اونها رو خریدم و به خونه اوردم، از چندتا از مارها یه قلم بسیار زیبا ساختم ولی مدتی بعد از اونهای دیگه بسیار ترسیدم یادمه فروشنده بهم گفته بود تنها راه کشتن این مارها یه نوع سگ سیاه خاص بود که بخورتشون !اینم بگم که مارها اصلا نیش نزدن فقط زیاد تکون میخوردن

 378. Yasje

  سلام لطفا تعبیرخواب منو بگید.
  خواب دیدم که یسری گربه رو ریختم روی مارها بعدش مارها گربه هارو خوردن. و بعد خودم مارهارو پختم و خوردم . تعبیرش چی میشه؟

 379. حسن

  سلام و وقت بخیر
  خواب دیدم وسط انباری خونه قدیم پدریم بودم که البته خونه چندسال پیش فروختیم و ی مار سمی که بچه اش کنارش بود و ی مار زردرنگ پینتون که روی ی تخت گاهی بود و یگوشه دیگه انباری ی لانه عقاب قهوه ای بود و از مار سمی که تقریبا کنار پام بود میترسیدم که نیشم بزنه ی شیشه برداشتم و اومد بیرون که عقاب به مار پینتون حمله کرد و درگیر شدن و نگاه کردم مار سمی و بچه اش نبودن و رفته بودن حتی به مادرم گفتم مار بچه دار شده که مادرم گفت نه بچه نداره میخواستم ببینم تعبیرش چیه ممنون میشم جواب بدید سپاس

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی دارد و اینکه به این معنی است که عقاب نشان از رئیس حاکم و پادشاه دارد و شما از طرف یک رئیس مورد توجه قرار خواهید گرفت و شما دشمنی دارید که ان دشمن از طرف ان حاکم به نفع شما از بینش خواهد برد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 380. ناشناس

  با سلام و احترام
  خواب کوتاهی بود
  خواب دیدیم با شخصی در حال راه رفتن بودم که ان شخص به ناگهان ماری را که روبرو یمان در خود پیچیده بود به من نشان داد ، ناگهان مار سرش را رقص مانند بالا اورد و سرش را تیز کرد و به صورت من حمله برد ، قبل از این که صورتش به صورتم برسد از خواب پریدم ، یعنی در خواب عواملی مثل خورده شدنم یا نیش زدنم توسط مار احساس نکردم و مار قبل از این که به صورتم برسد از خواب پریدم ، البته این خواب را فراموش کرده بودم که امروز به ناگهان با دیدن عکس مار یاد خوابم که پریروز اتفاق افتاده بود افتادم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مار دلیل بر وجود دشمن در بیداری است و اینکه به شما اسیب نرسانده نشان به خیر است برای شما و دیدن حیوانات وحشی نشان بر ترسهای فرده بیننده خواب هم دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 381. ناشناس

  با سلام و احترام
  خواب کوتاهی بود ، در خواب مشغول راه رفتن با کسی بودم ، دوستم متوجه ماری در روبرویمان شد ، به من مار سیاه رنگ را که روبروی مان درخود پیچیده بود نشان داد ، من به مار که نگاه کردم پیچیده بود ، به ناگهان سرش را رقص مانند بیرون اورد. دهانش را باز کرد و حمله کرد به سمت من ، قبل از اینکه به دهانم‌برسد و نیشش را بزند از خواب پریدم ، یعنی درخواب هیچ چیزی درباره خورده شدنم یا نیش زدنم توسط مار ندیدم
  البته این را هم بگم که این خواب را فراموش کرده بودم ، امروز خیلی اتفاقی با دیدن عکس مار در گوگل یاد خوابم افتاد که یادم اومد حدودا دو روز پیش دیدم
  ممنون میشم اگه تعبیرش را بهم بگید … مرسی

 382. پارسا

  سلام خسته نباشید
  خواب دیدم دراتاقی کوچک هستم بامادر ودخترم ماری بزرگ وزردرنگ هم وسط اتاق هست ومادرم دورمار راآتش روشن کرده تامار طرفمان نیاد وماربه طرف دخترم میاد ونیشش رابیرون میدهد ومادرم دوباره ودوباره نفت جلوی مارمیریزد که مارنزدیک دخترم نیاد ومیبینم که مارهمه جاراگرفته وجانیست من ودخترم بشینیم

 383. فاطمه

  سلام من در خواب دیدم خارج از خونه پدرم با یک مار کبری بزرگ تیره داره بازی میکنه ، من و پسرم داخل خونه بودیم اول پنجره ها رو بستم ولی بعد با زور از پنجره داخل شد و پسرم رو گاز گرفت ولی من اول باهاش درگیر شدم روی سرش نشسته بودم و با یه چیزی مدام به زبونش میزدم و بعد از اینکه پسرم رو گاز گرفت سرش رو بریدم اگه میشه تعبیرش رو بهم بگید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما اینگونه امده است که شما دشمنی در نزدیکی خود دارید که به فرزند شما نیت اسیب رساندن را دارد و اینکه شما ان را کشته اید به معنی ظفر پیدا کردن به دشمن خودتان است که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 384. دلارام

  یک بار خواب میدیدم توی صحرا بودم یک سری مار قهوه ای مشکی ریز روی زمین بود که کاری به من نداشتن ،اما یه مار نسبتا دراز که آبی رنگ بود و خیلی خوشرنگ اما میدونستم اگه نیش بزنه میمیرم دنبالم کرده بود و هر چه میدویدم رها نمیکرد یه جایی هم چشم تو چشم شدیم ، چند شب بعدش دوباره خواب دیدم یه مار افعی که هفت رنگ بود خیلی زیبا بود باز دنبالم کرده بود و رها نمیکرد

 385. صبا هاشمی

  سلام.خواب دیدم همسرم یک مار خیلی بزرگ طوسی زنگ،مرده با خودش به خونه آورده میگه میزنم به دیوار.(دخترم بی نهایت از مار می‌ترسه)بهش میگم مگه نمیدونی ریحانه چقدر میترسه؟جواب داد این مرده ،گفتم من خودمم از مردش هم میترسم چه برسه بچه.
  باز فردا شبش که بشه همین امشب،باز دیدم خونه پدرم البته خونه ای که فروختن ،دیگه اونجا ساکن نیستن.۳تا مار هست دوتاش زرد و طوسی که انگار جای مشخص دارن،یکیشم برا خودش ول میگرده.حس میکنم اونارو شوهرم آورده خونه پدر.تو خونه یه زنه غریبه بود شوهرم و من.پدر مادرمو ندیدم.دیدم زرده منو صدا کرد،انکار یه چیزی بهم گفت تهدیدم کرد،من ترسیدم دوییدم سمت شوهرم گفتم اینارو بیرون کن دیدم زرده راه افتاده داره میاد سمت من و دخترم،خیلی بزرگ بود، شوهرم کاری نکرد،بهش حمله کردم انگار یه جاشو کندم دقیق خاطرم نیست.ماره به جوری نگاه میکرد،انگار میخواست بهم حالی کنه ،که به حسابت میرسم.پریشون از خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب به احتمال زیاد به همان علتی که خودتان فرمایش کردید دیده شده است و از این رو دارای تعبیر واقعی نیست و به همان معنای ترسی است که در ذهن شما وجود دارد و باید بدانید که در خواب شما حس مادرانیتان بسیار بیشتر از هر چیز دیگری شما را درگیر کرده است و از این رو نگرانی از بابت آن نباید داشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 386. علی

  سلام من چند وقتیه ک خیلی درگیرم و خواستم معنیه این خوابو بدونم من با کسی ک دوسش دارم تو خواب ب ی ماری رسیدیم ک ی چیز خیلی بزرگو خورده بود و نمیتونست حرکت کنه از طرف دیگ سیل میومد و مارای خیلی بزرگی میورد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر افرادی دارد که با شما سر ناسازگاری دارند و دشمنی خواهند کرد و اینکه احتمالا شما بر ان ها پیروزی دست پیدا خواهید کرد و نابودی مارها به معنی نابودی دشمن و افت و گزند است.
   سربلند وپیروز باشید.

 387. نفیسه

  سلام ، من درخواب دیدم که تعداد زیادی حشرات موذی و مار به سمتم میان، و من ب فشار اب زیادی که دستم بود اونا رو عقب میزدم و در اخر هم کاملا تمیزش کردم ، ولی احساس خیلی بدی دارم و از ذهنم نمیره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که می تواند به این تعبیر باشد که شما در اینده ای نه چندان دور از دشمنانی که دارید ممکن است گزندی ببینید و تنها راه رهایی از آن این است که با طینتی پاک با آنها برخورد کنید و بدانید که تنها راه مبارزه با آن ها صداقت و توک به خدای خود است.
   سربلند و پیروز باشید

 388. Yalda

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم یه مار سیاه کوچولو که راه راه های خاکستری داشت از یه جای تقریبا دوری میپره رو دستم و من میندازمش پایین و اون مار دو نصف میشه خونش میپاشه رو دستم بعد چند دقیقه دستم شروع به باد کردن و تاول زدن میکنه ولی بعد که از اون منطقه دور میشم یکی از بستگان خیلی دورمون رو میبینم که سر کوچمون واستاده و باهاشون صحبت میکنم برمیگردم خونه که براشون آب ببرم میبینم دستم ورمش و تاولاش خوب شده به اون شخص که میام بگم که چه اتفاقی افتاده زودتر میگه که من بازم برمیگردم دوباره که به دستم نگاه میکنم میبینم قرمزه…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در این خواب سرخی خون را دیده اید پس دارای تعبیر نیست و در غیر این صورت باید بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده نسبت به کسی که دشمن شما محسوب می شود کاری انجام می دهید که رابطیتان با او قطع می شود اما شدت کار شما به گونه ای است که ممکن است خودتان و یا کسان دیگری شما را سرزنش کنند اما نباید نگران باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 389. امین

  پنج،شش شب پیش دوتا مار رو خواب دیدم.
  یکیشون یکجا متوقف بود اون یکی هم داشت سمت مادرم میرفت قشنک یادم نیست که رفته بود یا داشت میرفت بعد مار رو گرفتم ونذاشتم که اایت مادرم بکنه‌.
  بعد دوروز پسرعمم بهم زنگ زد باهاش رفتم بیرون.
  روز بعدش هم دوباره زنگ زد بهم ورفتیم بیرون بعدش که اومدم مادرم خیلی چیزیم گفت و خیلی خودش رو اذیت کرد و ناراحت شد.
  روز سوم هم همین طور شد ودوباره قرارگذاشتیم که بریم بیرون.
  رفتیم به یک روستا برای خرید اسب چون اون سوارکاری کار میکرد.
  من همیشه میترسیدم که به مادرم بگم باهاش میرم بیرون چون نمیزاشت.
  خلاصه روزسوم رفتیمو منم به مادرم نگفتم.
  بعدش که برگشتم مادرم خیلی عصبانی شد انقدر جوش خورد که نمیتونم توصیف کنم.
  الآن هم دو روز هست که باهام حرف نمیزنه واز دستم ناراحته و حتی تا دم اق کردنمم رفته.
  من تنها کاری که کردم این بود که بهش نگفتم.
  عزیز حالا میخوام بدونم که این اتفاقات بعداز اون خواب به همون خواب مرطبت هست.؟
  واینکه امروز خواب دیدم که بامادرم خیلی خوب بودم وهندوانه میخوردم نیخوام بدونم معنیش چیه؟
  لطفا راهنماییم کنید.
  دست شما درد نکنه.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب اول باید بدانید که ممکن است به این اتفاق شما مربوط باشد و در خواب شما نشانی از دشمنی بوده است که به واسطه ی شما سبب اذیت کردن مادرتان هم نیز خواهد شد.
   اما در خواب دوم باید بدانید که برای شما خیر است و نشان از اصلاحی دارد که خود باید ان را انجام دهید.
   سربلندو پیروز باشید

 390. Zohreh

  سلام
  من خواب دیدم که تو ی باغی بودم داشتم رد میشدم که به ی مار بزرگ زرد رنگ که اسمشون پیتون هست گیرکردم خودمو نجات دادم خواستم فرارکنم ی ماره کشته شده یدفعه پرت شد اونطرف و اون ماری که زنده بود خیلی عصبی شد دنبالم بود تا نیشم بزنه بعد اون مار ب شکلی ی زن در اومد که نمیشناختمش اون زن رو و دنبالم بود تا نیشم بزنه و منم فرارمیکردم که از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما نشان بر دشمنی است که قوی است و قسط اسیب رساندن به شما را دارند و در تعابیر چینی مار را به زن نعبیر کرده اند زنی که در زندگی شما نیت به صدمه دارد و اینکه فرار کردن شما نشان بر خیر دارد و باید مراقب اطرافیانتان باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 391. ∆∆∆

  سلام . خواب دیدم ماری بنفش صورت مادرم را گاز گرفته است . صورتش خیلی بد شده بود . انگار که با چاقو بهش زدن بودن . خیلی بد بود . بعد هم پدرم و سه تا از فامیلامون رو دیدم که نیششون زده و خیلی بد بود . ولی وقتی که مادرم را نیش زده بود مادرم واکنش بد تری از همه نشون داده بود داشت فریاد می‌زد و از دستش خون میومد . وقتی مار خواست یکی از فامیلامون را نیش بزنه انگار به صورت کارتونی بود شکل مار ‌. بعد هم سر فامیل سوممون از خواب بیدار شدم . خدایی که چه خوابیه .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دشمنانی است که به خانواده شما اسیب خواهند رساند و ارامش خانواده شما را بر هم خواهد زد و اینکه نشان بر خوبی ندارد این خواب و حتما صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 392. داریوش عابدینی

  سلام با ارزوی موفقیت برای شما همه هموطنانم، خواب شاه کبری دیدم که مثل ده عدد سکه روی هم چیده شده بودند، که ناگهان هر ده سکه تبدیل یه شاه کبری شدندبا رنگ صورت زرد و کمرو پشت سر تقریبا سیاه، ومن بدون هیچ تاملی درصورتهای انها نگاه کردم، بمجرد اینکه گردن اولین مار را گرفتم همگی مجددا تبدیل به سکه شدند،
  خواهش میکنم تعبیرخوابم را بگید،

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که شما در اطرافتان افرادی دارید که دشمنان شما محسوب میشوند و اینکه با ان افراد به کارهاب بیهوده مشغول خواهید شد و اینکه برای مدت کوتاهی سر خودتان را گرم خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 393. حمیده

  خواب دیدم که توی خونه باغی سه تا مار کبری ولی خیلی چاق و بزرگ بودن که یکی از مارها به یکی دیگه از مارها حمله کرد و دنبالش کرد و اونو کشت ..و یه مار دیگه به طرف من میومد که من با ترس رفتم بالای یه پله که منو نگیره …هی از کنارم رد میشد تا من میخواستم بیام پایین از پله دوباره می رسید به من…بعد من یه پسر ۴ساله دارم که اسمش توحیدِ..که تو خواب به مامانم گفتم دیگه نمی‌ذارم توحید بیاید تو حیاط بازی کنه خیلی خطر ناکه …واقعا وحشت کردم …بعد از خواب پا شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مار به گفته معبران اسلامی نشان بر دشمن دارد که می‌تواند به شما آسیب برساند و اینکه باید بر این امر آگاه باشید و به گفته معبران آسیایی مار نشان بر زن دارد و خواب شما نشان بر دعوای دو زن در خانواده شما است. که برای رفع بلا صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 394. مهساعلیزاده

  سلام
  من خواب دختری که مارهای سبزی درداشت وبه من میگفت تعداداین مارها بسیارکم هستش وتاچن وقت دیگه چیزی ازاینا نمیمونه رودیدم انگاراونها قصداسیب زدن به من رونداشتن
  تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن این خواب برای شما به این صورت می تواند تعبیر گردد که شما با توجه به رفتار و منش کنونیتان سبب شده اید که شخصی که برای شما خیر نخواهد فلج شود و نتواند کینه توزی کند و این خواب برای شما بسیار خوب است و خیر.
   سربلند و پیروز باشید

 395. M

  سلام من خواب دیدم درخانه پدرم هستم. همسرم سه مار در بغل خود داردویک نفرهم کنارش بود ک نمیشناختم من میترسم ب من میگوید ک اون مارها باهات کاری نداره نیش نمیزنه یکی از مارها ک فکر کنم رنگش سیاه بود دنبال من میاد من فرار میکنم داخل خانه میمونه ولی کاری باهام نداره .یکی از مارها ک روی گردنش بود زرد رنگ وبزرگ بود .رنگ مار بعدی یادم نمیاد .البته من ازدواج کردم ولی کسی ک در خواب به عنوان همسرم دیدم همسرم نبود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما دشمنانی دارید که بر شما آسیب نمی‌زنند اما شما را می‌ترسانند و اینکه از شخصی خاص پیروی می‌کند که شما را آزار دهند. صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 396. منتظر پاسخ

  سلام من سه شبه دارم خواب پریشون میبینم ،اولین شب که شب اول ماه تیر بود خواب دیدم ی عقرب سیاه بدون چنگال و دم نیش دار تو‌لباسم رفته،استینمو تکون دادم و افتاد بیرون… شب دوم خواب دیدم دارم از جایی رد میشم و ی لیوان دستمه یهو از ی فاصله ی نزدیک ی عقرب به رنگ ابی فیروزه ای دیدم که کامل و سالم بود خیلی هول کردم و سریع لیوان خالی تو‌دستموپرت کردم سمتش اما بهش نخورد ،و امروز خواب دیدم توخونم همسرم ی ماکت از دنیا رو تو اشپزخونه برام درست کرده بود گذاشته بودرو کابینت و داشت بهم جاهای مختلف رو نشون میدادو یجاش که مثلا قرار بود بریم اونجا زندگی کنیم چنتا حیوون پلاستیکی گذاشت ازجمله مار پلاستیکی… داشتم از کنار ماکت میرفتم که یهو پام رفت رو مار پلاستیکی و تو پوست انگشت شصتم رفت هرچی میکشیدم بیرون میومد ولی یکی از دلش تو انگشتم میذاشت.. گاهی حتی از خودش بزرگتر ،خیلی اذیت شدم و درد داشت باخودم تو خواب گفتم پلاستیکیش انقددرد داره وای بحال واقعیش..برگشتم تو اشپزخونه میخواستم ماکت رو جمع کنم و مثلا زمین زراعی بود که توش رشته گذاشته بودیم… یهو دیدم ی مار واقعی بزرگ سفید با طرح های کم مشکی و خیلی زیبا اونجاست.. اولش ترسیدم و جاخوردم ولی بعد با دستم کشیدمش پایین ولی اون سریع اومد رو کاناپه و من فک کردم منو نمیبینه‌.. دست بردم تا برش دارم که پیچیددور دستم و انگشتمو نیش زد گرمای خونو کاملا حس میکردم… داشتم میرفتم سمت در خونه که از کسی کمک بگیرم که از خواب بیدار شدم …

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر هر سه شب شما نشان از دشمنی دارد که می‌خواهد به شما آسیب برساند و اینکه شما باید مراقب زندگی زناشویتان باشید که فرد و یا افرادی با رفتار و صحبت هایشان آن را نخریب ننمایند و اینکه صدقه بدهید و در منزلتان از چهار قل استفاده نماید.
   سربلند و پیروز باشید.

 397. الناز

  سلام خواب دیدم من جایی مثل تو ی خونه بودم که احساس میکردم چند مار کبرای دیگه همراه چند آدم توی همون جا هستن وظاهرامارها بی آزار بودن من مارکبری برنگ طوسی پررنگ مثل بچه بغل کرده بودم واون مار تلاش میکردواز من میخواست که ازسینه ام شیرش بدم وادمهایی که اونجا بودن هم منو تشویق میکردن که از پستانم شیرش بدم ومیگفتن نترس بی ازاره شیرش بده ولی من هی می‌رسیدم سینه امو دهنش بذارم واحتیاط میکردم وخیلی اذیت بودم واخرشم شیرش ندادم . باسروصدای من که خواب بودم پسرم صدام زد ودیگه بیدار شدم . لطفا تعبیرشو بگید .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است احتمالا خیری به دختر شما و یا خودتان خواهد رسید که دشمنتان به آن چشم خواهد داشت و اینکه میخواد ده خیر شما شریک شود و شما این اجازه را نخواهید داد.
   سربلند و پیروز باشید.

 398. ع.ش

  خواب دیدم در جایی بیرون منزل بودیم و یکی از آشنایان در حال وضو گرفتن بود
  از پشت سرشون یک مار زرد رنگ خیلی بزرگ داشت میخزید و به سمتشان می آمد
  من فریاد زدم گفتم به پشت سر من بیایید
  ابتدا جدی نگرفتند اما بعد آمدند
  من هم به سمت مار رفتم
  مار را به طرف خودم کشاندم و به اون فرد گفتم از پشت سرم به جای امن فرار کند
  خودم عقب عقب رفتم و مار را به فضای بیرون بردم
  چشمم به یک عده جانور که به صورت گله ای آنجا بودند خورد که بینشان گوسفند و گربه و… بود
  به سمت گله رفتم تا مار به آن سمت بیاید و خودم از یه طرف دیگه فرار کردم
  مار هم با سرعت به گله حمله کرد و آن ها را تیکه پاره کرد
  ممنون میشم در تعبیرش راهنمایی بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر این دارد که شما دشمنانی دارید که آنها را به طرف خود خواهید کشاند و آنها از شرایط استفاده خواهند کرد و بر مال و اموال شما ضرر خواهند رساند و تعبیر بر خوبی ندارد. حتما صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 399. فرید

  سلام من خواب دیدم من و عموم روی جایی مثل پشت بوم بودیم داشتیم چیزی رو میبستیم که یه مار سبز رنگ اول دطت عموم رو نیش زد بعد فوری پرید سمت من و انگشت منم نیش زد منم سریع مار رو گرفتم و اونو پرت کردم پایین بعد جای نیش مار رو مکیدم که زهر رو تخلیه کنم چیزی مثل اب چرک از دهنم تف میکردم بیرون ولی بعدش هیچ مشکلی نداشتم و رفتم بیرون میشه تعبیر خواب منو بگید چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما دشمنانی دارید که به شما اسیب خواهند رساند و شما برای جبران اسیبشان باز هم تلاش خواهید کرد که جبران خسارت را به جا اورید و اینکه پشت بام در خواب تعبیر بر خیر دارد و نشان از مقام کاری است واینکه احتمالا این دشمن از ان محل کارتان به شما ضربه خواهد زد پس هوشیار باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 400. Taha

  سلام خسته نباشید
  مادرم خواب دیده که تو زمین های روستامون یک مار معمولی توسی مایل به سبز به من چسبیده و دادو فریاد میزند و میگه خطرناکه، بقیه که اونجا بودن میگن نترس اون دوست پسرته اونو نیش نمیزنه و کاریش نداره. بعد میبینه مار رو بدن من لیز میخوره و عین اینکه دوستیم باهم
  دوبار این خوابو دیده مادرم
  ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است اینکه در خواب ببینید ماری با شما دوست است خیر نیست و به این معنا می تواند باشدکه شما با دشمن خود رابطه ای حسنه دارید که از روی نیت خیر شماست اما ایشان اینگونه نیستند و باید بسیار اگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید

 401. :/

  سلام.من خواب دیدم که در خونه ای که زندگی میکنیم یک مارکبری زرد رنگ از داخل یک ظرف بیرون اومد یک نفر از آشنایان(از اعضای خانوادم نبود) هم اونجا بود ولی نتونست به مار اسیب بزنه و بگیرتش. مار دقیقا با سرعت خیلی زیاد به طرف من اومد و بازوی منو نیش زد و ناپدید شد علی رغم اینکه اون فرد خیلی بهش نزدیک بود به اون کاری نداشت و فقط منو نیش زد.دو سه دفعه ی دیگ هم با همون شخص خواب مار دیدم .اون شخص در واقعیت ادم ارومی هست و تا بحال اسیبی از طرفش به من نرسیده.برام جالبه تعبیرش رو بدونم چون چندبار دیگ مار خواب دیدم و اون شخص تو خوابم بوده.
  ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب لزوما به معنی بد بودن ایشان نیست و ممکن است به این تعبیر باشد که رابطه ای وجود دارد که وجه اشتراک شما و ان رابطه ان شخص داخل خواب شماست و باید بدانید که ممکن است از جانب آن به شما صدمه ای برسید و باید بسیار اگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید

 402. Nazanin

  سلام روزتون بخیر من امروز صبح بین ساعت ۶ تا ۷ خواب دیدم که خونه خالم هستم و برنامه ای تو گوشیم دارم که مار های لوس لوس از اون بیرون میومدن و همدیگر رو میخوردن و تبدیل به پیتون میشدن از اونجایی که من خیلی ترسیده بودن سعی کردم اونا رو از بین ببرم پس بهش ضربه زدم و اون مار ها باز از پیتون به مار لوس لوس(مار باغ قهوه ای رنگ) تبدیل میشدن مدام در تعقیب من بودن و انگار که منو صاحب خودشون میدونستن و کم کم تعدادشون انقدر زیاد شده بود که من وحشت کردم اما هر کاری کردم نتونستم از بین ببرمشون و اونا هم چنان منو تعقیب میکردن و من یهو با ترس از خواب پریدم
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مار همانگونه که میدانید امده است که به معنای دشمن است و در این خواب هم همین شرایط برای شما صدق می کند و باید بدانید که تعبیر این خواب ممکن است به اینصورت باشد که شما به واسطه ی ارتباطاتی که از طریق تلفن همراه خود دارید دشمنانی خواهید داشت که سعی در ضربه زدن به شما دارند و این برای شما خیر نیست و باید بدانید که این خواب برای شما به شرطی می تواند ختم به خیر شود که انشالله در روابط خود بسیار آگاه باشید و به هر رابطه ای وارد نشوید
   سربلند و پیروز باشید

 403. Zahra

  سلام ،خوابی دیدم که در آن سه تا مار بزرگ کرم رنگ با سر های آدم بمن نگاه میکردن تعبیر آن چیست.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانطور که بارها در تعابیر دوستان گفته ام مار نشان بر دشمن است و اینکه شما آن سر ها را می‌شناسید از آنها دوری کنید و اگر غریبه بوده اند نشان بر دشمنان غریبه است که در کمین اذیت و آسیب به شما هستند.
   سربلند و پیروز باشید.

 404. Laylla

  با سلام

  خواب دیدم که یک افعی روی دیوار نزدیک در ورودی حیاط خانه است ابتدا متوجه سرش نشدم رفتم ببینم چیه دستم رو به سمتش دراز کردیم متوجه شدم یک افعی بزرگ است که رنگش نسبتا روشن بود و به من خیره شده بود!! گویا قصد حمله به من رو داشت. ترسیدم و ‌عقب رفتم.

  با تسکر و احترام

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مار به معنای دشمن امده است و در اینجا هم همین موضوع صادق است و باید بسیار اگاه باشید که در زمینه ای کسی با شما قصد دشمنی دارد که برای شما ممکن است دردسر ساز شود و از این رو بسیار نسبت به روابطتان هشیار باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 405. میثم

  سلام وقت بخیر
  من دیشب خواب یک مار کبری قهوه ای باخال های قرمز دیدم من به اون مار محبت میکردم نازش میکردم هیچ کاری باهام نداشت تا اینکه از اون محل رفتم و دوباره برگشتم ک دیدم اون مار نیست از اطرافیان پرسیدم چی شده ک گفتن اون مارو ی پرنده بزرگ اومد بردتش لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مار بر خواب بر سه وجح است. اول دشمنی خطر ناک دوم زن فریبکار و تحول در زندگی به علت پوست اندازی مار و اینکه مار کبری در خواب نشانه فرد یا چیزی باشد که سمی و زهرآلود است و در نهایت می تواند برای شما عواقب منفی در پی داشته باشد.
   مار کبرا در خواب نشانه هیپنوتیزم شدن یا شیفته احساس فرد شدن باشد.. و آیه خال های قرمز نشان بر احتیاط از انجام کاری است که در دست دارید. وخواب شما این را بازگو می‌کند که احتمالا شما جذب زنی فریبکار خواهید شد که زیبارو است و به صورت غیر منتظره ای از زندگیتان محو خواهد شد و این بر شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 406. فرشید

  سلام.من خواب دیدم ک دوتا مار تو خونه هست رنگش مثل مارهای معمولی تقریبا قهوه ای رنگ بود ک توی رخت خواب من بودن و وقتی من میخواستم برشون دارم و بگیرمشون بکیشو مهار میکردم اما بکیش هی نیش میزد و از دستم میفتاد اخرم موفق نشدم از تخت خارجشون کنم و چند بار از یکیش نیش خوردم.
  با توجه ب احتلاف خانوادگی ک داریم جالب شد اگر تعبیری داره بدونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب به این صورت در تعابیر خواب امده است که برای شما به این معنا خواهد بود که شما دشمنی در زندگی خانوادیگتان دارید که هر انچه تلاش در جهت دور کردن ان بکنید در مقابل کینه ی ان ناتوان خواهید ماند و بدانید که تنها راه چاره برای از بین بردن این دشمنی ایمان به خدا و رفتار حسنه است تا دشمن از کرده ی خود پشیمان گردد.
   حتما صدقه بدهید و به ایمان خود پایبند باشید
   سربلند و پیروز باشید

 407. نرگس.

  سلام خواب دیدم که در یک جای که کاملا یخ زده و منجمد هست گیر کردم و خیلی ناراحت و ترسان می دویدم و در این حال شخصی ّبغل خود رو گشور و می خواست به من پناه بدهد من رفتم تو بغلش .با یک دست دور من رو گرفت و حمایت کرد ولی دست دیگرش مار شده بود و میخواست اون مار رو داخل دهان من فرو کند .و فکر میکنم کامل مار داخل دهانم فرو رفت ..خیلی نگرانم .از طرفی ام اون شخص رو می شناسم .لطفا مرا راهنمایی کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر نیست و اینکه آن شخص دشمنی است در لباس دوست بر شما و بیشتر از قبل مراقب روابط خود باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 408. علی

  اقا سلام من دیشب خواب دیدم که با پدرم توی یه جنگل هستم و یه مار سیاه با خال خالی های زرد ارام ارام میاد جلو و فقط منو نیش می زنه و منم سالم می مونم ممنون میشم اگه تعبیر خوابم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از دشمنی است که بر شما چیره خواهد شد و شما را اذیت خواهد کرد.
   برای دفع بلا صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 409. امیر

  سلام من خواب دیدم دختر عمم یه مار زرد داره(باهاش دوست میشه) و اون ماره پسر عمم که برادرش بود رو نیش میزنه و میمیره و آخرش منو هم نیش زد ولی من نمردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب خیلی خیر نیست و نشان از ان دارد که ایشان با کسانی دوست هستند که ممکن است برای خانواده ی خودشان و شما هم مشکل افرین باشد و از این رو اگر توانایی موعظه ایشان را دارید اقدام کنید و اگر نه از ایشان دوری کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 410. mahan

  با سلام
  ممنون میشم تعبیر خوابم رو بهم بگین
  من خواب دیدم که خونه خودم هستم و با مادرم و برادرم که مار های سبز نسبتا متوسطی ظاهر میشدن و هرچقدر میکشتیمشون خون ازشون خارج نمیشد وقتی میکشتیمشون ناپدید میشدن و از جای دیگری ناگهان ظاهر که در آخرم وقتی داشت ادامه پیدا میکرد ناگهان بیدار شدم تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران اسلامی نشان بر این دارد که دشمنی است و اینکه این دشمنی بر شما پنهان است و اینکه انها در عمل میخواهند بر شما اسیب برسانند اما به شکل پنهانی و از راهای دیگر شما را فریب خواهند داد . پس دانا باشید که بر اعمال دیگران توجه داشته باشید .
   و برای ارامشتان صدقه بدهید .
   سربلند و پیروز باشید .

 411. آرین

  سلام و درود به شما:
  خواب دیدم ماری که دهنش چهار شاخست با رنگ خاکی سیاه دقیقا رنگش یادم نمیاد اما در روی حیات ماست چیز را ازم میخواهد و بسیار قهر هست،
  وقتی بیرون از در آمدم بالایم حمله می‌کند میخواهد نیش بزنیم، اما نمیزام از آستین گرفته بعد از آستین ام دور میکنم فرار می‌کند و میخواست در داخلی خانه ما برود که من از دمش گرفته بیرون میکشم ناگهان تبدیل به کیبل یا سیم می‌شود که میکشمش اما مار ناپدید می‌شود اما احس میکردم در بالای بام خانه فرار کرد من از عقب نگا میکند که بیدار شدم از خواب امیدوارم بخیر ما باشد
  لطفا اگر میشه برایم تعیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما دوستانی دارید که در واقعیت دشمن هستند و اینکه شما بسیار به انها خدمت میکنید و اینکه به قول معروف در اسین خود مار پرورش میدهید و .باید اگاه باشید که این فرد یا افراد به شما اسیب تزنند و اینکه فرار کرده است نشان بر خیر دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 412. دعای خیراحتیاج دارم

  سلام.من چنروزپیش دم صبح خواب دیدم ک ۲تامارپیتون زردوسیاه رومن وخانوادم میخوایم بندازیم تودره انگارازکوچیکی بزرگش کردم خودم والان کاری کرده بودندک دیگه نمیخواستمشون.وقتی داشتیم به اعماق زمین مینداختمشون مارزرددهنشوبازکردبمن فقط حمله کنه اماانگارپشیمون شدچون میدونست بزرگش کردم.وازخواب بیدارشدم.من درحال طلاق هستم وازطرفی بادایی وزنداییم سربی احترامیشون دعواافتادم

  ببخشیدفقط من توخواب ازاون مارهاهیچ ترسی نداشتم.حتی موقعی که میخواست حمله کنه.فقط ازدستشون خسته بودم که زودخلاص بشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است به همین موضوعاتی که اشاره فرمودید مربوط باشد و بدانید که تعبیر خواب مار به معنای دشمن است و باید بدانید که این خواب میتواند اشاره ای به کسانی باشد که شما در زندگیتان داشته اید و برای شما خیر نخواسته اند و این خود همان دلیل دیدن این خواب است.
   در هیچ حالتی نگذارید که حق شما پایمال شود که همانا خداوند به همراه بندگان خود است.
   سربلند و پیروز باشید

 413. علیرضا آمل

  باسلام
  مار سیاه رنگ که چهارتا پا هم داشت که کنج خونه بود و می دیدمش و با جارو دنبالش میکردم انگار مار مونث بوده به دلیل اینکه همچنان که دنبالش میکردم با جارو یهو زیر یه وسایلی یه مار کوچولوی دیگه هم که بچه بود در اومد .
  این تعببیرش چیه؟؟!!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان بر دشمن دارد که در نزدیکی شما است و اینکه میتواند این دشمن زن از اطرافیان شما باشد و اینکه این فرد در خانه شما لانه دشمنی درست کرده است و باید ان را بر کنید .
   سربلند و پیروز باشید .

 414. دنيا نصيري

  سلام من. ديشب خواب ديدم تو پارك بغل خونمون كلي مار هست به رنگاي مختلف انقد زياد بودن هر جا ميرفتم همش پيداشون ميشد من همش فرار ميكردم دوتاشون دستم و نيش زدن كه ولي دستم فقط ورم كرد حتي حالمم بد نشد تو همون پارك كه نشسته بودم يه بچه مار و گرفتم و بهش غذا ميدادم خيلي كوچيك بود اونم هي قطره قطره اب ازش ميومد بيرون شبيه بچه مار نبود خيلي نازك و سبز رنگ بود ولي از هر كي پرسيدم گفتن بچه ماره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل معنی میشود که شما دشمنانی خواهید داشت که بهشما اسیب خواهند زد و اینکه برای شما رفتارهای ازار دهنده خواهند داشت و اینکه شما به بچه مار غذا داده اید نشان بر این دارد که شما به قول معروف مار در استین پرورش خواهید داد . و اینکه شما بر دشمنانتان رحم دارید و این اصلا خوب نیست و باید بیشتر اطرافیانتان را بشناسید . تا مشکل برایتان پیش نیاید . برای ارامشتان صدقه بدهید .
   سربلند و پیروز باشید .

 415. خانم تاجیکی

  سلام در خواب ماری رو دیدم که سر بزرگی داشت و بدنش باریک و کوتاه بود به رنگ های قرمز و قهوه ای و زرد فکر میکنم در خانه پدرم بودم البته خانه شبیه به خانه ای که الان پدرم زندگی میکنن نبود از جایی که باید پنجره میذاشتن اما باز بود اومد داخل برای کشتنش تلاش میکردم روش آبجوش و قهوه ریختم اما نمرد و در آخر تبدیل شد به یک مرد و با شوهر عمم رفت و شب قبلش هم خواب دیده بودم پسری داشتم که چند ماهی از دختر یک سالو نیمم بزرگ تر بود و کنار من خوابیده بود میخواستم بهش شیر بدم ولی اصلا یادم نمی امد که پسری داشتم یا نه دنبال شناسنامه اش بودم که پیدا نکردم میشه برام تعبیر کنید خیلی میترسم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مار به گفته معبران دلیل بر دشمن دارد .و اینکه شما ان را در خواب نتوانسته اید بکوشید نشان بر این دارد که بر دشمنتان پیروز نخواهید شد و اینکه شما باید مراقب باشید که بر شما و زندگیتان نفوذ نکنند . اینکه تعبیر خواب پسر نشان بر خیری خوش است که به شما خواهد رسید .
   سربلند و پیروز باشید .

 416. سحر

  سلام
  ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید
  من خواب دیدم خونه مادر بزرگم هستم و مار بزرگی شبیه انسان بیرون تو حیاط هستش
  و از سوراخ های مختلف میخواست وارد خونه بشه
  که از یه سوراخ که وارد شد شبیه مادرم بود در واقع خود مادرم بود که وارد سد و من فرار کردمو از خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بر اساس گفته ی معبرین ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده ی نه چندان دور با مادرتان دچار مشکلی خواهید شد که این مشکل برای شما خیرنیست و بدانید که ممکن است در رابطه ی شما با ایشان تاثیر بسیار زیادی بگذارد.
   از این رو بسیار هشیار باشید که این موضوع اتفاق نیفتد و حتما هم صدقه بدهید که انشالله بلا به دور باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 417. پارسا هادینژاد

  با سلام من خواب دیدم مار کبرا بزرگ مشکی منو نیش زد و من پاهام فلج شد و چهار دست و پا خودمو به بیمارستان رسوندم و با یه سرم خوب شدم و با ترس شدید از خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس گفته ی معبران تعبیر این خواب خیر نیست و نشان از ان دارد که شما دشمنی دارید که شما را اسیبی خواهد رساندو از این رو بایدبسیار اگاه باشید.
   ولی بدانید که این اتفاق اگر در اینده برای شما بیفتد چاره هم برای ان وجود دارد وبه هیچ وجه زندگی شمارا مختل نخواهد کرد.
   صدق بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 418. Maryam

  سلام من دیشب خواب دیدم تو روستا خونه مادریم بین خونه مادرم و همسایه یک مار نسبتا بزرگ دورنگ بود که مادرم هر چی نزدیکش مشیشد و سنگ می انداخت نمیرفت من هم گریه میکردم و به مادرم میگفتم که بهش نزدیک نشه مادرم چند تا سنگ انداخت همین که مار رفت فرار کنه یه پرنده سیاه از آسمون اومدو مار رو گرفت و برد بعد کشت تعبیر خواب من چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب باید بدانید که شما دشمنانی دارید که باید در مقابل ان ها به هیچ وجه دست از مقابله بر ندارید و بدانید که پایان این مسیر برای شما روشن است و حتما مقابله شما سبب خواهد شد که ایشان شکست بخورند و حتما خداوند جواب تلاش شما را خواهد داد وبرای شما خیری خواهد فرستاد که کار شما را اسان کند.
   سربلند و پیروزباشید

 419. اسی

  سلام من چند بار خواب دیدم که یه مار سیاه بزرگی جلوم بلند میشه وبه من خیره میشه منم نگاهش میکنم میخاستم بدونم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان از ان دارد که ممکن است به زودی از نیت سو کسی از اشنایانتان اگاه شوید واین برای شما خیر است اگر واکنش مناسبی نشان دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 420. نجمه حسینی

  با سلام.
  من دیشب بعد از سحر خواب دیدم که خودم در جایی هستم که حالت خرابه مانند بود و اونجا تویِ دیوار که بعضی جاهاش خراب بود و جای خالی داشت چندتا بچه گربه ی کوچیک و دوست داشتنی دیدم

  و رفتم سراغشون که برشون دارم و با خودم ببرمشون و اینکار رو هم انجام دادم اما به جای گربه چندتا بچه مار بود که تو دستم اومدن و اونها نیشم زدن و بعد از اون مارهای بزرگتری هم بودن که سراغم اومدن و یکی از اون مارهای بزرگ که یادم میاد رنگش قهوه ای بود و یکی از اونها هم نیشم زدن اما تونستم که یکی از اون مارها رو بکشم به صورتی که سرش بریده شد.
  تو زندگیم بدخواه و دشمن زیاد دارم و زندگیم در حالت فعلی اصلا در موقعیت خوبی قرار نداره.
  ممنون میشم اگر تعبیر خوابم رو بهم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب گربه و مار هردو تقریبا اشاره به دشمنان شده است و در این خواب هم همین گونه است و باید بدانید که تعبیر این خواب برای شما نشان از اگاهی دارد و باید بسیار اگاه باشید.
   در این خواب شما دیده اید که بچه گربه ای را به نیت خیر برده اید و بعد از ان به مار تبدیل شده است و این به معنای ان می تواند باشد که شما خود تان به دست خودتان برای شخصتان دشمن ساخته اید و اجازه ی ورود را خودتان به انها داده اید و از این رو باید بسیار از این پس اگاه باشید که این اتفاق تکرار نشود که اگر این کار را انجام دهید حتما این موضوع برای شما رفع خواهد شد.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 421. فاطمه

  سلام من صبح این خوابو دیدم اما خب چون چند روز پیش دوباره خواب مار دیدم یکم ترسیدم. خواب دیدم داشتم به یه مار دست میزدم ودم وبدنش. رو میگرفتم وهمه خانواده نگام میکردن بعدش یهو دیدم مار چسبید به دستم وشروع کرد به نیش زدن. بعدش قشنگ جای نیشش مشخص بود رنگشم نقره ای مانند بود.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شمار نشان بر دشمنی دارد که در اطراف شماست و خودتان و خانوادتان ان را خوب میشناسند و اینکه شما باید ار ان دوری کنید که به شما اسیب نرساند و بر این امر اگاه باشید که ایشان در سدد این هستنن که بر شما اسیب برسانند این خواب نیاز به صدقه دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 422. زهرا قمریاری

  خواب دیدم برای نجات پسر بچه ای میرفتم که مار بزرگ و سفید از زیر سنگریزه ها بیرون امد که سر پسر بچه ای را بلعید. تعبیر ان چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب هم به مانند تعبیر خواب مار برای شما صاداق است و نشان از ان دارد که دشمنی قصد بر ان دارد که رزق شما را از بین ببرد.
   صدقه بدهید و اگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید

 423. Hooman 848

  سلام خسته نباشيد ديشب خواب ديدم كه با پدرم توي ماشين هستيم و ٣ تا مار هم توي ماشين هستن البته اونا رو گرفته بوديم بعد يكي شون ازاد ميشه و ما داشتيم سعي مي كرديم كه بكشيمش كه بيدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب هم باز هم به دشمنی بازمیگردد ونشان از ان دارد که شما در اینده ی نه چندان دور با سه نفر که خیری برای شما نمیخواهند اشنا خواهید شد که ممکن است این ارتباط خانوادگی هم باشد و از این رو باید بسیار اگاه باشید و بدانید که در این خواب اشاره ای به ان شده است که شما قائل به کنترل این افراد خواهید بود و میتوانید ان ها را با درایت و مشورت از زندگی خود دور کنید اما ممکن است کسی از ان ها بسیار در دشمنی خود ثابت قدمم باشد که باید با ان به قدر لازم برخودر کنید و از ان نترسید.
   سربلند و پیروز باشید

 424. سیدعلیرضا

  با سلام من خواب دیدم که طبقه دوم مغازه و دفترکاریه و از قبل خدا به قلبم الهام کرد ماری داره میاد منم به مردم بخصوص پدرم گفتم اولش کسی جدی نگرفت بعد دست پدرمو کشیدم کنار خودم گفتم باید بریم بیرون اونم همراهم شد اومدیم از پله های اون دفتر کار پایین دیدیم مار خیلی عظیم و بزرگ از پله ها بالا میره و وارد ساختمان میشه

  این دفعه به پلیس و آتش نشانی خبر دادیم مردم وحشت کردن پلیس و آتش نشانی هم کشتنش چند تیکش کردن بعد تیکه های بدنش بدون پوست اومده بودن بیرون اینور اونور دنبال مردم میرفتن ولی خطری نداشتن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که تعبیر خواب مار به معنای چیزی جز دشمن برای شما نیست و در اینجا هم اگر در خواب اشاره ای مستقیم به شما داشته است به این معنا می تواند باشد که شما در اینده ی نه چندان دور دشمنی خواهید داشت که برای شما دردسر ساز می شود و به حدی ازار دهنده و مضر خواهد شد که مجبور به شکایت از او می شوید.
   از این رو سعی کنید از همین الان در روابط خود تجدید نظر کنید تا به ان روز نرسیده است.
   سربلند و پیروز باشید

 425. سمیرا

  سلام من صبح خواب دیدم یه مار که ترکیب رنگهای سبز و زرد و مشکی بود رو تو آشپزخونه خونه دیدم که ظاهراً هیچ کاری با ما نداشت و فقط از زیر کابینت ها به اینور و اونور می‌رفت و من میترسیدم ازش و مدام به مادرم میگفتم که بگیرش ولی مادرم می‌گفت نه کاری به کار ما نداره و از زیر کابینت نمیشه گرفت و من هر وقت میدیدم کمی بیرون اومده به مامانم یه دستمال کاغذی! میدادم که مار و بگیره و چند بار امتحان کرد ولی نتونست، تا اینکه دیدم از اجاق گاز داره بالا میاد و رفت داخل تابه ای که توش کلی مرغ پخته شد بود و مار کامل رفت داخل تابه و به مامانم گفتم اونم اون موقع گرفتش و گفت من فکر میکردم بی ازاره، بعد من مار رو گرفتم و دهنشو انقدر باز کردم تا جر خورد و مار مرد

  • یاسین صداقت

   با سلام خواب شما نشان بر این دارد که در اطراف شما دشمنانی هستند که به شکل دوست بر شما و خانوادتان ظاهر شده اند و شما حتی به آنها اعتماد دارید و اینکه آنها در سدد هستن که به شما آسیب برسانند اما تلاششان بی فایده است و اینکه شما بر آنها پیروز خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 426. مژده تارا

  سلام خسته نباشید
  من هم تعبیر خوابم رو پیدا نکردم
  خوابم بعد از سحر بود. خواب دیدم تو خونه ما که داریم زندگی می‌کنیم دو تا مار هست مارها یکی رنگش میشه گفت سفید یا نقره ای بود یکیش گل‌بهی رنگ بودن خیلی بزرگ نبودن ولی چون مدام میدیدمشون دلهره داشتم از مار خیلی میترسم. ولی تو فکر نبودم که خواب ببینم. کل خانواده م هم اونا رو میدیدن ولی مثل من ترس نداشتن از اینور به اونور میرفتن احساسم این بود دنبال من هستن تا اینکه تو یک اتاق روی تخت بودم پام آویزون بود احساس کردم مار سرخ رنگ از کنارپام رد شد بعد پام نگاه کردم دیدم نیشم زده جای نیشش کامل بود و من ترسیده بودم شروع کردم به فشار دادن جای نیش کلی آب و خون و چرک ازش اومد بعد دیگه عادی شد واسم دردی رو حس نمیکردم فقط میترسیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از وجود دشمنی داردکه شما را میترساند و اینکه احتمالا شما ان شخص را بشناسید و این که این ترس هم در بیداری همراه شما هست و اینکه بهه شما اسیبی خواهد رساند اما این اسیب برای شما از طرفی هم سود دارد و باعث میشود شناختتان نسبت به اطرافیانی که دشمن هستند در لباس دوست عوض شود و اینکه این ضرر مالی است و خیلی زود از شما رفع خواهد شد .
   سربلند و پیروز باشید .

 427. Pari

  ببخشید من همیشه خواب ماهای بزرگو بسیاری رو میبینم که ازشون میترسم به نظرتون تعبیرش چیه؟
  ۹۹ درصد خوابام همین خوابن

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما نشان از وجود دشمن در اطراف شما است و اینکه اگر تخصصی تر به خواب شما نگاه کنیم به این دلیل است که شما در عالم واقعیت از اموری که در حال تجربه کردن هستین و با روبرو شدن با مشکلاتتان و حل کردن انها ترس دارید و اینکه در روبرو شدن با انها ناتوان شده اید و باید از لحاض روحی و روانی این مسئله را حل کنید و ترس ها را از خود دور کنید تا ارامش را بر خود برگردانید و اگر خواب ارام ندارید قبل خواب به خواندن سوره حمد مشغول شوید تا روحتان ارام بگیرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 428. الهام

  سلام .من خواب دیدم بین زمین خونه پدری مادرم و داییم یه رودخونس .تو اون رودخونه کلی مار رنگی پیتون بود ک اومده بود تو خونه و داشتن از آب شیر حوض میخوردن ک میگفتن آب شیرینه آب رودخونه ک نزدیک دریاس میگفتن شور بود .من خودم از مار میترسم اما چون انقد این مارا خوشگل بودن و بی آزار دوست داشتم بگیرمشون اما باز نمیتونستم به ترسم تو خواب غلبه کنم .از طرفی ما بین خونه پدربزرگم و داییم یه زمینه ک وارثیه این زمین تو خوابم رودخونه شده بود بین این دو تا خونه ک مارا ازش بیرون میومدن .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که از ان زمین ارثی باعث بروز مشکلی بین خانواده میشود که نشان از دشمنی میتواند داشته باشد . و اما چون به رودخانه مبدل شده است به معنی خیر برکت فراوان است که مانند رودخانه جاری است و بر شما حلال است و اینکه مار خوش رنگ نشان از دشمنانی دارند که در لباس دوست هستند پس اگاه باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 429. حسین

  با سلام ، در خواب دیدم بیرون خانه مان چند تا مار بزرگ زرد رنگ ، چند تا اسب و بچه هاشون رو دارن میبلعن و منهم ناراحتم و میخوام باهاشون مبارزه کنم و بدنبال چیزی مثل شمشیر میگردم ، و احساس خطر هم میکنم چون زیر ورودی درب خانه مان جا برا وارد شدن مارها بخانه وجود داره ، با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشانه هایی واضح از تعبیر دارد و به ان معناست که شما در روابط خارج از خانیتان کسانی دارید که برای شما خیر و صلاح نمیخواهند و این خود برای شما به معنای اشاره ای به این معنا دارد که اگر هرچه سریعتر این روابط را کنترل نکنید ممکن است برای شما ضررهایی دیگر باشد.
   در خواب های ما تعبیر اسب برای شما نشان از مکنت است و اینکه مار اسب را بلعیده خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 430. نسرین.طاهری

  سلام .من خواب دیدم ی مار نسبتا بزرگ و به رنگ سبز کمرنگ کنارم بود. من با دستم گردنشو گرفته بودم که نیش نزنه. بعد خسته شدم پرتش کردم اون طرف. ولی مارو که پرت کرده بودم افتاده بود روی خواهر کوچیکم . هردوتا پاشو از ساق پاهاش نیش زد. بابام بردتش دکتر و خوب شد. ولی مار ناپدید شد و هر چی به بابام گفتم باید پیداش کنیم و بکشیمش گفت که نه دیگ نمیاد.
  تعبیر خوابم چیه؟
  من اصلا تو فکر خواهرم نخوابیده بودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مار همانگونه که در متن تعبیر نوشته است نشان از دشمنی است که به ارامی به شما نزدیک میشود و شما را مورد حمله قرار میدهد و اینکه این دشمن از شما میترسد و به شما نزدیک نواهد شد ولی احتمالا به خواهرتان اسیبی برساند که پدرتان ان را حل خواهند کرد اما نباید به سادگی از ان گذشت چون که پدرتان اینگونه عمل خواهند کرد و باید برای اینکه همچین اتفاقی صورت نگیرد اطرافیان خودتان را بشناسید و از اسیب های احتمالی با خبر باشید . و برای ارامشتان صدقه بدهید .
   سربلند و پیروز باشید .

 431. سارا

  سلام به شما.
  شوهرم خواب دید که من و ایشون به مسافرت رفتیم و اون وقت یک مار بزرگ که پوستشو کنده بودیم برای سوغات برای اقوامشون اوردیم،میگه فک کنم به چین سفر کرده بودیم،ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب میتواند به موضوعی در ناخوداگاه ایشان اشاره داشته باشد که تعبیری ندارد اما در غیر این صورت باید عرض کنم که تعبیر خواب مار به معنای دشمن موذی است و چیره بر ان بسیار خیر است و همچنین در تعبیر خواب سوغاتی دادن به کسی امده است که به اندازه ی ان خیر ومنفعت میگیرید واین دو به این شکل کلی قابل تعبیر است که همسر شما با امری بر دشمنی غلبه خواهد کرد که نتیجه ی ان خیر و برکت برای زندگی شماست.
   تعبیر خواب سوغاتی آلامتو
   سربلند و پیروز باشید

 432. مجتبی

  با سلام .
  من خواب دیدم از ی سوراخ بالای دیوار خونه مون چندتا مار کوچک بیرون زدن و هی برمیگردن تو همون سوراخ و ی مار بزرگ سبز هم اومد بیرون ولی کاری ب ما نداشتن و بعد از چند دقیقه یکدفعه دیدم این مارها پایین اومدن و کنار تخت ایستادن و یکی از اون مار سبز ها یکدفعه بشکل ی موجودی شبیه آفتاب پرست که دم نداره شد و ی آفتاب پرست کوچک که اونم دم نداشت رو خورد که یهویی از خواب پریدم .
  البته من این خواب رو بین ساعت 8صبح تا 12 ظهر دیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ساعتی که در ان خواب دیده اید برای تعبیر خواب ساعت مناسبی نیست اما در هر صورت خیر است و تعبیر خواب مار به معنای دشمن است و اینکه درخواب به شما کاری نداشته اند و خودشان بر خودشنا غلبه کرده اند هم نشان از خیر برای شما دارد زیرا بین ان ها بد خواهد شد و تعبیر خواب افتاب پرست هم به معنای همان ملون و رنگارنگ بودن شخص بداندیش است.
   انشالله که برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 433. مامان پارسا

  سلام من همیشه خواب میبینم در فضای بازی هستم و مارهای کوچک و متوسط در حد معمول به تعداد بسیار بالا در اطرافم هستن و هیچوقت هم منو نیش نزدن ولی آخرین بار خواب دیدم مار بزرگی که هر دو طرفش سر بود یعنی دم نداشت و اون طرفش هم سر بود با جسه بزرگ در مقابلم بود و وقتی به سمت دیگری رفتم باز هم مثل همیشه یک زمین بزرگ مثل بیابون پر از مارهای کوچک و کمی بزرگتر بود و اینبار هم نیشی نزدند فقط برام اون مار هر دو طرف سر عجیب بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از وجود دشمن های ریز و درشتی است که در اطراف شما هستند و آسیبی به شما نمی‌رسانند و به شکل محسوسی به رفتار خود ادامه می‌دهند و اینکه مار دو سر خواب شما نشان از فردی دارد که در پشت سر شما را اذیت می‌کند و در روبروی شما هم به آن شکل شما را مورد ناراحتی قرار میدهد و باید شما هم به زبان شیرین این دشمنانتان را از اطراف خود دور کرده و از آنها فاصله بگیرید که مورد آسیب قرار نیریت انشالله.
   سربلند و پیروز باشید.

  • مامان پارسا

   معنی دمشن توی خواب مار میتونه افراد حسود و بخیل اطرافم باشه

 434. نازنین

  من خواب دیدم خونه دختر خاله ام رفته ام با همسرم بعد از صرف شیرینی چای مارو به اتاقی می بره که توی سبدی توی یه ویترین یه چیزی عین مار ولی یه اسم دیگه داره و هی تاکید نی کنه مار نیست ولی همه چیش شبیه ماره وای پوستش سه رنگه انتدا و انتخاش به رنگ زرد و قرمز و وسطش سبزه به نظره من در عین زیبایی توی خواب خیلی چندش اومد و ازش یه جوری ترسیدم به شوهرم گفت می خوای بگیریش ؟من ابراز نرس کردم گفتم نه نمی خواد ولی همسرم گرفتش من از ترس به خودم میارزیدم و از جام جم نمی خوردم بعد گفت بیا تو بگیرش گفتم نمی خوام ولی به زور گذاشتش روی تنم و من از ترس جیغ می زدم و می دویدم و جشمامو بسته بودم اونم رو تنم به طرز چندش اوری می خزید هیچ کس به جز من نمی ترسید و همه می گفتن چشاتو وا کن نترس بعد که همین طور جیغ می زدم دم مار رفت تو دهنم و انگار به زبونم چسبیده شده بود اینقدر ترسیده بودم که هنوز یادمه با زوز از رو زبونم کندمش و دختر خالم از تنم جداش کرد تو خواب به شدت از همه عصبانی و ناراحت بودم و ترسیده بودم و فرار کردم

  • یاسین صداقت

   باسلام
   این خواب بیشتر به شکل کابوس است که دارای تعبیر نخواهد بود ولی اگر هم ان را دارای تعبیر بدانیم به این معناست که برای شما دشمنی پیش خواهد امد که احتمالا از روابط همسرتان نشات میگیرد و برای شما مشکل ساز خواهد شد.
   حتما صدقه دهید و ایمانتان را تقویت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 435. مریم

  سلام حدا قوت
  من خواب دیدم که به خونه‌ی جدیدی اسباب کشی کردیم و یک مار که طول زیادی نداشت ولی بدن قطوری داشت و سیاه و سفید بود و حتی مثل مارمولک چند تا دست داشت رو انگار از خونه قبلی با خودمون اورده بودیمش به خونه جدید، من نگران بودم نسبت به وجود مار توی خونه ولی با گذشت زمان بقیه بی اعتنا بودن و در نهایت تو خونمون یک روضه یا یک مراسم ختم برپا بود و همه سیاه پوش بودن ولی انگار فقط من نگران وجود مار بودم و میگفتم بگردیم و پیداش کنیم و نکنه یک‌دفعه مار بیاد بیرون. راستش بابت این خواب کمی نگرانم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از بدست آوردن فرصت های خوبی است که باید آنها را شناسایی کنید و به عنوان هدف از آنها استفاده کنید و نگذارید به راحتی از دست بروند و اینکه در این راه شما وجود دشمنی شما را تهدید می‌کند و هرچند به شما آسیب نمیرساند اما شما ترس آن را دارید وو وجود این فکر باعث می‌شود از کارهایتان عقب بمانید پس تا میتوانید دشمن فرضی برای خود نسازید چون این فکر باعث پس رفت شما می‌شود. احتمالا خبری به شما میرسد که باعث شادی شماست.
   سربلند و پیروز باشید.

 436. لیلا

  با عرض سلام.
  من خواب دیدیم مسوول محافظ از طلا ها هستم همرای چند دوست متوجه میشم اون دوست ها صادق نیستن در پاسداری وقتی اونا ها میرند مار سبز کبرا میایید من با مار جنگ میکنم کوشش میکنم که شکست بدهم اما مار به من حمله میکند دو چک از دست راستم میزند و میرود .من هیچ احساس درد ار نیش مار نمیکنم فقد سخت حساسیت میکنم رویم زیاد حساسیت میکند که چشمم هم پندیده در همین موقع میشنوم که همه میگه قصد میشنوم که میگه دیگه زنده گی این تغییر کده. ریس کارم برای شفا باشد زنگ میزند و فکر میکند با حساسیت رویم چهره ام خراب شده اما خودم متوجه هستم حساسیت خوب شده رایست برعکس صدا ها تاسف دار که برای من میخورند. اما من به ریس میخندم میگم خوب هستم و از خواب بیدار شدم. لطف نموده خوابم تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب تا حدودی واضح است و ممکن است به این معنا باشد که برای اندوخته و ثمرهی تلاش شما در اینده مشکلی پیش می اید که دشمنی و یا شخصی که خیر شما را نمیخواهد مسبب ان خواهد بود و از این رو ممکن است به واسطه ی ان مشکل موقعیت شما به خطر بیفتد و این خواب برای اگاهی شماست ولی نکته ی خوب ان این است که در خواب به بی خطر بودن این اتفاق از نظر شما اشاره شده است.پس جای نگرانی نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 437. مجتبی

  من خواب یک مار زرو و قهو های رو دیدم که اتفاقا توی خواب هم مراقب بودم که به من نیش نزنه و خیلی حساس بودم ، بعد برای یک نفر داشتم توضیح میدادم که کار خطر ناک هست ، بعد مار رو انداختم توی یک شیشه و روش الکل ریختم ، مار داخل الکل تقلا کرد و بالاخره آروم شد به گمونم . مم در شیشه رو بستم که خیالم راحت بشه و بعد دیدم دمش بیرونه ، باز تلاش کردم که دمش رو هم جمع کنه .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب مار تعبیر های گوناگونی دارد که در این جا به چند نکته اصلی اشاره خواهم کرد.
   با توجه به خواب شما مار نشان از دشمن است و مارد زرد و قهموای نشان از آن دارد که باید با احتیاط عمل کنید و بسیار مواظب اطراف خود باشید و اینکه به شما آسیبی نرسیده است بسیار خوب است یعنی دشمنی به شما آسیب نمیرساند اما وجود دارد و اینکه آن را در شیشه کرده اید یعنی این که شما دشمن خود را می‌شناسید و تلاش میکنید به صورت بسیار آرامو با احتیاط آن را از خود دور کنید. در تعبیر دیگر معبران مار یک زن با دولت و زیبا است اما آزاردهنده که باید با احتیاط با او رفتار کرد.
   سربلند و پیروز باشید.
   تعبیر خواب مار الامتو

  • بیتا

   سلام
   من خواب دیدم روی زمین چندین مار کوچک سفید وزردی هستن که من داشتم از لابه لای انها گردو برمیداشتم بدونه هیچ ترسی و اون ها هم با نزدیک شدن دست من خودشون دور میشدن فرار میکردن

   • یاسین صداقت

    با سلام
    این خواب اصلا خواب خیری نیست و باید بسیار اگاه باشید زیرا در تعابیر خواب امده است که گردو مالی است حرام که شما اگاهانه ان را انتخاب میکنید و مار هم در خواب به معنای دشمن شماست و اینکه درخواب شما برای بردن گردو هیچ ترسی نداشته اید ممکن است نشان از ان باشد که شما دراینده تغییری در شخصیتتان و منشتان رخ دهد که اصلا به صلاح نیست و باید از همین رو بسیار آگاه باشید که خدای نکرده این اتفاق نیفتد.
    سربلند و پیروز باشید
    تعبیر خواب گردو

 438. میثم

  خواب دیدم ۲مار یکی سبز و یکی زرد در دستان شخصی هست که ندیدمش بعد اون مارا با زبونشون میزدن ب صورت من

  • یاسین صداقت

   باسلام
   در تعبیر خواب مار امده است که مار نشان از دشمن است و در اینجا هم به همین صورت است و در اینجا که رنگ آن ها فرق می کند میتواند به این معنا باشد که شما دشمنی دارید که هر کدام از ان ها از جهتی با شما اشنا خواهند شد و از این رو باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 439. یه آواره

  تشکر از زحماتتون
  ولی بشدت داغونم از این خواب و احوال این روزام.
  دعام کنید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   انشالله که هر اتفاقی برای هر شخصی پیش بیاید خیری در او نهفته است و انشالله که شما هم از این غم رهایی می یابید که خداوند برای بندگانیش همیشه ارامش را در خداشناسی و خودشناسی نهاده است.
   بیشتر وقت صرف شناختن خود بکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 440. یه آواره

  سلام
  تعبير خوایم رو پیدا نکردم
  ممنون میشم اگر دوباره زحمتشو بکشید.
  خواب دیدم مقام معظم رهبری دارند با یک چنگال یک مار سفید رو کالبد شکافی می‌کنند که آبستن هم هست و از درون بدنش چند بچه مار سیاه آمد بیرون
  و محتویات داخل شکم مار به یک گربه تبدیل شد و شروع به حرف زدن کرد. و صحنه کالبدشکافی رو تماشا می‌کرد.
  بعد دیدم تعدادی زیادی مار که چند نفر روشون نشته بودند دارند می‌برند بکششون بعد دیدم مردم شبیه حالتی که بر میت نماز میخونند دارند بر یکی از مارها نماز می‌خواندند من روبروی سر مار بودم هنگام نماز از ترس جام رو با کسی که سمت چپم بود عوض کردم.
  چشم تو چشم مار داشتیم به هم نگاه میکردیم.
  خیلی بزرگ بود 40 تا 50 متر طول شاید 1.5 متر قطر داشت
  در همین ایام من درگیر یک دختر هستم برای ازدواج که به نوعی ناخواسته فعلا پیچوندتم و بشدت درگیرشم. و هنوز امید دارم که به نوعی این وصلت سرگیرد.
  ممنون از زحماتتون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب میتواند به این شکل تعبیر گردد که ایشان در این خواب الگویی از دانایی و صداقت باشند و به همین دلیل در خواب شما امده اند و این خود بدین معناست که ایشان میدانند که چه کاری صحیح است.
   تعبیر مار هم در خواب به معنای دشمن خوش خط و خال است و این بدان معناست که مردمی که در خواب دیده اید نمیتوانند دشمن خود را تشخیص دهند و به نظر بنده این خواب به موضوعی که بدان اشاره کرده اید مربوط نیست و جای دیگری را اشاره دارد که عرض کردم.
   و اینکه تعبیر گربه در خواب به روایت ابن سیرین مردی است دزد و ناخلف که در اینحا هم خوانایی دارد که از دل ان دشمن شخصی به ظاهری دیگر درامده است که باز هم دشمن است و دزد.
   در کل این خواب ممکن است اگاهی های درونی شما را به تصویر کشده است و انچه که شما به دنبال ان هستید را شامل نمیشود.
   تعبیر خواب گربه
   سربلند و پیروز باشید

 441. یه آواره

  من آواره تعبیر خوابم چیه دارم بیچاره میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   به خواب شما پاسخ داده شده است
   در غیر اینصورت و پیدا نکردن ان لطفا دوباره در اینجا درج کنید.
   سربلندو پیروز باشید

 442. ابراهیم هادی

  سلام خواب دیدم یکی همراه داشتم و به سمت یه مکانی می‌رفتیم که یه مار بزرگ به رنگ زرد سر راهمون بود اون همراهمو به زور پنهانش کردم ولی فرار کرد از ترس رفتم همراهش این مار اومد به سمتمون حرکت کنه بین این چهارراه هعی ماشین ا روش رد میشد بعد یه عده زن هم کنار این مار رد میشدن توی گل ها میرفتن من هم همین کار کردم ولی اون همراهم نکرد این مار تبدیل به یکی پیرزن شبیه رمال ها شد با ناخون های بزرگ بهش گفت حالا که فرار نمیکنی من هم بهت نیش میزنم بعدش رفتیم دوباره از اون مسیر رد می‌شدیم که اون همراهم درخواست کمک میکرد بهش کمک کردم رفتیم دنبال اون پیرزنه از یکی پرسیدیم زنی با این مشخصات می‌خواستیم گفت هندی هست مادر رمال ها باید از کتابش براتون انجام بده که این همراهت بعد ده سال زجر خوب بشه این چه تعبیری داره ممنون میشم بهم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر مار در خواب به معنای دشمن است و این خواب میتواند به این شکل دارای تعبیر باشد که وقتی در خواب از مار فرار کنید یعین از ان دشمن بی میل هستید و این یعنی که ایشان را در واقعیت نیز میشناسید و باید بسیار اگاه باشید .
   رمال هم در خواب ممکن است اشاره ای به این موضوع باشد که شما در اینده ای نعه چندان مشکلی پیدا کنید که خدای ناکرده بخواهید به جای طلب کمک از خداوند از طریق های دیگری ان را برطرف کنید که مانند رمالی و دعا خواندن که قطعا غلط است.
   سربلندو پیروز باشید

 443. آزیتا

  سلام خواب دیدم یه مارافعی روپشت بام خونه مونه یهو سقف خونمون ریخت ما افعی هم غیب شدوتوی این خواب دولت باهزینه خودش سقف خونمون و درست کرد میخوام تعبیرشو بدونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مار در خواب به معنای دشمن است و در این خواب میشود فهمید که شما در مسر اینده ی زندگیتان که به سمت کمال است دشمنی خواهید یافت و شر اوو از شما به دور است زیرا در اینجا همه چیز واضح بیانگر این است و از ایشان به شما شری نخواهد رسید که شما مجبور به هزینه برای رفع ان باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 444. mahla

  سلام . من خواب دیدم توی یه دشت دارم راه میرم و یکی یکی گیاهای کوچولوی مختلف میبینم و حال خوبی داشتم نسبت بهشون.. یهو یه گیاه سبز خیلی تیره دیدم اومدم دست بزنم بش ببینم چیه، دیدم یه مار کبری با سر پهن سرشو اورد بالا و نیششو اورد بیرون که بترسونتم و با نگاهش انگار گفت فرار کن و اگه نری نیشت میزنم و من هرچی تلاش کردم برم نشد برگشتم دیدم سرشو دوباره برده تو لاک خودش تا خیالم راحت شد حمله کرد سمتم ولی اینبار تونستم فرار کنم. خابم هم بعد از نماز صبح دیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر مار در خواب به معنای دشمنان شماست.
   اما راجع به این خواب میتوان گفت که شما در وضعیت خوبی از لحاظ زندگی خواهید بود و یا هستید و این امر شما را نسبت به همه کس و همه چیز خوشبین کرده است اما باید بدانید که دشمنان هر انسانی از اعتمادها سو استفاده خواهند کرد و این خود دلیلی برای پیروزی ان ها خواهد بود.پس نسبت به اطرافتان بیشتر اگاه باشید و به همین مسیر زندگیتان برای رسیدن به خدا ادامه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 445. همایون

  سلام وقت بخیر.
  خواب دو تا مارو دیدم که یکیش پیتون و اون یکی بوا بود که تو اتاقی بهم می پیچیدن. بعد از اون در اتاق باز شد مادرم تا رفت درو ببند مار پییتون مادرمو گرفت و اینور و اونور کوبید.بعد از اون مار پیتون منو دنبال کرد؛ یه تیزی هم دست من بود بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم یه ضربه به مار زدم و بیرون دویدم ولی مار همچنان منو دنبال میکرد تا اینکه برادرم به دادم رسید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر مار در خواب به معنای دشمنی است که تشخیص ان بسیار برای شما سخت خواهد بود و باید بدانید که این دشمن ممکن است برای مادرتان دردرسر ساز شود و این شما و برادرتان هستید که میتوانید مشکلی را که در اینده پیش خواهد امد احتمالا حل بکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 446. رها نظری

  سلام ووقت بخیر من بعد از نماز صبح خواب دیدم ک پشت در تراس مار بزرگ و مارمولک بود و من هی داد میزدم و کمک میخواستم ک بیان و اونارو بگیرن یا بکشن.و همسرم اومد در رو باز گذاشت و مار بزرگ اومد تو ی حفره تقریبا بزرگی ک تو دیوار اتاق بود رفت.و من ه داد زدم.بعدش یهو دیدم ک ی مار باریک پیچیده دور دستم هرچی داد میزدم کمک میخواستم همه میدیدن ولی کاری نمیکردن.من در حال حاضر ک این خواب رو دیدم باردارم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن مار در خواب برای شما نیکو است و در برخی منابع مار را نشانهی تحول دانسته اند و این امر بسیار برای شما که باردار هستید طبیعی است زیرا زاد هر انسان تحولی است در زندگی والد آن و اینکه شما در خواب دیده اید کسی به شما کمک نمیکند نشان از این دارد که این تحول به دستان شما رقم خواهد خورد زیرا شما مادرید و والد آن فرزند.
   به فال نیک بگیرید و برای بهتر کردن زندگیتان مثل همیشه به تلاش ادامه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 447. Golzadeh

  سلام من خواب دیدم یک کار پیتون در خانه ام است و شوهرم آنرا خریده و آورده
  به سمت پسرم میرود آنرا از او دور میکنم وبه سمت شوهرم میرود که اورا میگیرد ودر کیفی می گذارد از خانه خارج میشود (انگار میرود کسی را بیاورد مار را پس دهد)مار از درون کیف بیرون می آید و منم بیرون از خانه با پسرم در بغلم فقط شوهرم را صدا میزنم که مار دارد از کیف خارج میشود و نار به سمت من و پسرم می آید که بیدار شدم
  ساعت تقریبا 3بعد از ظهر این خواب را دیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب ظهر معمولا بی تعبیر است و نمیشود آن را رویای صادقه در نظر گرفت زیرا از لحاظ فیزیولوژی هم بدن نمتواند به آن سطح از خواب فرو برود که نیازمند دیدن خوابی دقیق باشد.
   اما در این خواب که شمادیده اید خواب به همان معنای دشمنی که از وجود آن بی خبردی میتواند باشد.
   اما نگران نباشید زیرا به احتمال زیاد این خواب بی تعبیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 448. Iman

  عرفان
  خواب ديدم رفتم ماهيگيري بجاي ماهي يك مار زرد بزرگ در قلابم گير افتاده و او را گرفتم و به خانه دوستم بردم اون مار پيتون زرد بود

  • یاسین صداقت

   ب سلام
   دیدن مار در خواب به چند قسم است،کشتن مار نیکو است،ماری شما را بگزد نشانه از کینه توزی است و اما اینکه شما در خواب دیده اید که ماری را به خانه ی دوستتان برده اید به این معنا میتواند باشد که خدای ناکرده شما مال غیر حلالی را با دوستتان شریک خواهید شد و این بدین معناست که شما حتما باید آگاه باشید که در آینده ی احتمال نکند که گریبانتان را به عملی ناپسند گرفتار کنید.
   صدقه دهید و ایمان داشته باشید.
   سربلند باشید

 449. فاطمه

  سلام ،من خواب دیدم جلو یه مسجد هستم کلی ادم اونحا بودن و همشون رو کلی مار نیش زده بود همه فریاد میکشیدن مار ها همه رو گاز گرفته بودن و ولشون نمیکردن چند تا مار منو هم گاز گرفتن مادرم کنارم بود مار ب اون کاری نداشتن کمک میکرد و ماهار رو ازم جدا میکرد ولی یه مار ب دستم چسبیده بود دندونش رو از دستم جدا نمیکرد من فقط امام رضا رو صدا زدم داد میزدم وازش کمک میخواستم،ب نظرتون تعبیرش چیه،خیلی وحشتناک بود.

 450. بیتا

  خواب دیدم رفتیم جای زیبا
  دریاچه داره کوه که ازش آبشار میاد عمق کم منم رو تویوپ نشستم با یه پسر بچه که انگار پسره دوستمونه
  صد دور چرخیدیم تو دریاچه ماهیای ریز و فلان داشتم فیلم میگرفتم قورباغه دیدم یادم افتاد تو یه جا خوندم خطرناکه
  ترسیدم اومدم فرار کنم
  یدفعه مار جلومون اومد نیششو در آورد خورد به صورت این پسره ولی چیزیش نشد رفت زیره آب
  زد به پشت پام سریع برگشتم به همه گفتم دکتر با روپوش سفید اومد از قسمت زهر بچه مار یا بچه مارمولک در آورد ولی مثله آدم گریه میکرد گفت خوب شدی فقط نگران جاش بودم نمونه رو پام

 451. احسان

  سلام من در خواب دیدم با مادرم و دوتا از عمه هایم در خانه ای هستیم که برام اشنا نبود مکانش ولی یک مار زرد و کوچک دیدیم و من دنبالش کردم باچوب بعد سرش را له کردم و خون پاشید موقع کشتنش بزرگ و مشکی بود ولی مطمن نبودم مرد یا نه و از خواب پریدم

 452. عبدالرسول

  باسلام مردی ۷۴ساله ام متاهلم و۲فرزند ازدواج کرده دارم خواب دیدم ماری بزرگ مراتعقیب میکندازترس، فرارکردم وهراسان ازدرختی کوچک بالارفتم تابه شاخه های نرم درخت رسیدم آن ماربزرگ هم ازتنه درخت بالاآمددراین هنگام بامشت میخواستم به دهن ماربکوبم ازخواب پریدم ودیدم بامشت محکم به قالی کناربسترم کوبیده ام لطفاآنرابرایم تعبیرکنیدسپاسگزارم

 453. محسن

  من خواب دیدم یه دونه مار ابی تو جوب اب بود وقتی دیدمش با سنگ زدم کشتمش درش اوردم انداختم اونطرف زنده شدو دوباره اومد تو اب در حال رفتن به مسیر لونش بود دوباره کشتمش دوباره زنده شدو چندین بار این اتفاق افتاد بار اخر فرار کرد وقتی فرار کرد و رسید به خونش مانند یکی از دوستام شد که دیشب هم تلفنی باهم صحبت کردیم در ضمن خواب مال ۶صبح به بعد هستش

نظر خود را بیان کنید