تعبیر خواب بینی (دماغ)

دیدن بینی (دماغ) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب چیست؟

دیدن دماغ در خواب

بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس.

اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می شویم.

از دانیال نقل می کنند که اگر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد می آید.

اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید.

از ابن سیرین نقل است که اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد و چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید و اگر ببیند که از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاری می کند که به آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید.

اگر کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد.

بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی ازمعبران جاه و منزلت او کم می شود.

داشتن دوبینی اختلاف و جدائی بین زن و شوهر است.

اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد.

اما آب بینی. از دانیال نبی نقل است که آب بینی در خواب نشانه فرزند است. اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می فرماید.

فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد.

اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود. اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود.


تعبیر خواب فین کردن

اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد نشان آن است که مشکلی برای شما پیش می آید که آن را به اندک تلاش رفع می کنید و آسوده می شوید.
اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و هر چه فین می کنید چیزی از آن خارج نمی شود مشکلتان باقی می ماند.
اگر دیدید فین کرده اید و خون بیرون آمد مالی از شما هدر می رود که اهمیت آن به اندازه مقدار آن خون است.
 اگر خون را ببینید و بترسید مال بیشتری از شما هدر می رود و اگر نترسید مهم نیست.
اگر سرخی خون را هم در خواب تشخیص ندهید باز مهم نیست.
اگر در خواب فین کردید و مخاط آن را به زمین افکندید مال خود را بی جا خرج می کنید.
اگر دست شما آلوده به فین شد و بر لباس کسی مالیدید دیگری را از خود می رنجانید و اگر به لباس خودتان مالیدید کاری می کنید که مستوجب شماتت می شوید.

☺ تعبیر خواب «بینی (دماغ)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «بینی (دماغ)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


12 دیدگاه

 1. سعید

  سلام من خواب دیدم که بینی ام بسیار بزرگ شده و نوک بینی به سمت پایین و به لب پایینم رسیده روی صندلی و در محل کار داییم نشسته بودم و داشتم در آینه بینی ام رو نگاه میکردم داییم هم اونجا حضور داشت

 2. احمد

  سلام من خواب دیدم دخترم که شش سال داره بینی اش به دیوار خورده و کامل افتاده و خونریزی ندارد داخلش پاک است بعد من میگویم اینور هم خوب است بعد بینیش را سر جایش میگذاریم من میگویم خوب میشه از خواب بیدار میشم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب بینی شکسته در خواب می تواند نشان از ان باشد که در اینده ایشان ممکن است از لحاظ شان اجتماعی دچار مشکلی شود که برای شما به راحتی قابل حل است و از این رو می تواند خیلی بد نباشد و بهتر است صدقه ای هم بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 3. محمود

  خواب دیدم موی بلندی یعنی چندتارموی مشکی بلند از بینی من زده بیرون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب هم مو خیر است و هم بینی و این خود برای شما نشان گر آن است که خواب شما نشان از موضوعی دارد که ممکن است سبب افزایش جاه و مقام شما شود.
   سربلند و پیروز باشید

 4. بی نام

  سلام خواب دیدم بینی دختر عموم بزرگ شده و وقتی میخاد ی تازه عروس ببوس مانعش میشه و اون بزور لب اون تاز عروس رو میبوسه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن بینی بزرگ در خواب برای ایشان خیر است و نشان از جاه و مقام است و این خواب برای ایشان می تواند به معنایی خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 5. Raad

  سلام وقتتون بخیر
  خواب دیدم از بینیم خون میاد لطفا تعبیرش کنین ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نف و اینکه اگر مشکلی بر این عضو پیش بیاید نشان بر خوبی ندارد و اینکه شما جون جاری شده است نمی‌تواند نشان بر خوبی باشد و احتمالا مشکی بر شما وارد خواهد آمد که به اندازه خون بند آمدن بر شما طول خواهد کشید که حتما صدقه بدهید برای دفع بلا.
   سربلند و پیروز باشید.

 6. نازی

  عمل بینی چه تعبیری داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که تعبیر خواب جراحی بیننی به معنای ان میتواند باشد که برای شخصی در خانوادیتان ممکن است مشکلی پیش بیاید و از این رو باید اگاه باشید و حتما هم صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 7. قاصدک

  تعبیر خواب تخلیه مخاط بینی چیست؟

نظر خود را بیان کنید