تعبیر خواب افتادن از بلندی (سقوط)

دیدن افتادن از بلندی (سقوط) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن افتادن از بلندی (سقوط) در خواب چیست؟

تعبیر خواب افتادن از بلندی

تعبیر خواب افتادن از بلندی

افتادن از بلندی در خواب از نظر بسیاری از نعبران عدم دستیابی به اهداف و آرزوها تعبیر شده است. البته نا گفته نماند همواره چنین خوابی با در نظر گرفتن جزئیات خواب تعبیر می گردد. افتادن از بلندی مانند کوه دارای تعابیر متفاوتی نسبت به افتادن از پله یا نردبان است. صدمه ندیدن و یا آسیب دیدن ناشی از این افتادن نیز می تواند تعبیر چنین خوابی را تغییر دهد. چنانچه بیننده خواب از یک ارتفاع خیلی بلند بر زمین بیفتد بیانگر عدم تحقق اهداف بزرگ برای بیننده خواب خواهد بود.

چنانچه از یک ارتفاع کوتاه بیفتد نیز بیانگر نرسیدن به اهداف و آرزوهای کوچک است. چنانچه بیننده خواب در عالم خواب بیفتد ولی بسیار سبک باشد و مجددا برخیزد و به راه خود ادامه دهد. نمایانگر مشکلاتی است که بر سر راه وی وجود دارد. ولیکن بیننده خواب با پشتکار فراوان به سهولت از این موانع عبور خواهد کرد.

زمانی که در خواب می بینید از یک موقعیتی می افتید، ممکن است این موضوع نشان دهنده از دست دادن کنترل باشد. در این شرایط ممکن است در زندگی واقعی خود با مشکلی دست و پنجه نرم کنید و احساس نمایید امنیت ندارید یا نمی توانید با مشکل مواجه شوید و آن را کنترل کنید. بخشی از زندگی تان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. این مشکلات باعث می شود قدرت، کنترل و وضعیت فعلی خود را از دست بدهید.

ممکن است احساس عدم امنیت داشته باشید یا حمایتی که نیاز دارید را در زندگی واقعی به دست نیاورید. به احتمال زیاد در حال دست و پنجه نرم کردن با یک مشکل بزرگ و چالش خسته کننده هستید.

ترس از دست دادن یک چیز شما را به سمت احساس افتادن و شکست سوق می دهد. خواب افتادن می تواند نشانه هشداردهنده ای باشد که بیان می کند باید در مورد فعالیت های واقعی خود هوشیارتر عمل کنید. این شرایط می تواند منعکس کننده موقعیتی در زندگی باشد که احساس بحران در مورد آن دارید. امروز در آلامتو تعبیر خواب افتادن از بلندی را از نگاه معبرین برجسته اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم. با ما همراه باشید.

تعبیر خواب دقیق و آنلاین


تعبیر خواب افتادن از بلندی ابن سیرین

ابن سیرین تعبیر خواب افتادن از بلندی را چنانچه بیننده خواب پس از سقوط، به صورت بر زمین بیفتد؛ اضطراب و پریشانی برای بیننده خواب دانسته اند. چنانچه بیننده خواب در عالم خواب ببیند که از کوه یا دیواری بلند بر زمین افتاد حاکی از آن است که بیننده خواب در زندگی واقعی آرزوهایی را در سر می پروراند که به آنها دست نخواهد یافت.


تعبیر خواب افتادن از بلندی ابراهیم کرمانی

سقوط از بلندی از نظر ابراهیم کرمانی نیز به معنای عدم دستیابی به آرزوها برای بیننده خواب تعبیر می گردد. ممکن است چنین خوابی با یاس و ناامیدی ببیننده خواب همراه باشد. اگر بیننده خواب ببیند که از ارتفاع کوتاهی سقوط می کند به همان اندازه با مشکلات و سختی ها روبرو می شود. به هر حال معبران چنین خوابی را بسته به ارتفاعی که بیننده خواب سقوط می کند؛ تعبیر می کنند. به همان اندازه که از ارتفاع بلندتری بیفتد به همان اندازه دچار سختی و دشواری خواهد شد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مرده زنده شده

تعبیر خواب سقوط از ارتفاع

در برخی از شرایط نیز رویای افتادن، می تواند نشانه ای از خستگی یا رسیدن به حداکثر ظرفیت موجود باشد.

در این شرایط احساس می کنید دیگر نمی توانید برای رسیدن به اهدافتان کار بیشتری انجام دهید. می توانید سرعت حرکت خود را کم کنید تا بتوانید خود را با شرایط جدید منطبق نمایید. از دیگران کمک بگیرید.

اگر در خواب، زمانی که می افتید حس ترس ندارید ممکن است این موضوع نشان دهنده نبود جدیت یا اهمیت در مورد موقعیتی باشد که کنترلی بر روی آن ندارید.

افتادن بدون ترس در خواب می تواند منعکس کننده درجه خطرناکی از نبود مسئولیت در زندگی باشد.

در برخی از شرایط افتادن در خواب به معنای شکست شما در رسیدن به اهدافی است که برای زندگی خود تنظیم کرده اید.


تعبیر خواب افتادن از بلندی و مردن

خواب افتادن از بلندی مردن را در واقع می توان یک هشدار برای بیننده خواب دانست. زیرا چنین خواب شومی نمی تواند دارای تعبیر نیکویی باشد. احتمالا در روزهای آتی اخبار بدی به گوش بیننده خواب خواهد رسید. توصیه می گردد از شروع کارهای مهم خودداری نماید و از انجام دادن کارهای خطرآفرین بپرهیزد. بهتر است بیننده خواب خود را برای از دست دادن چیزی آماده نماید. احتمالا روزهای پر درد سری را در پیش رو خواهد داشت.


تعبیر خواب افتادن از بلندی و نجات یافتن

تعبیر خواب افتادن از بلندی بدون آسیب نشانه وجود پیچیدگی هایی در زندگی بیننده خواب است. همچنین نمایانگر اراده و پشتکار بیننده خواب است. این خواب نشان می دهد که اگر چه موانعی در مسیر اهداف بیننده خواب وجود دارد ولیکن وی با سعی و تلاش بر آرزوها و اهداف خود دست خواهد یافت.


تعبیر خواب افتادن همسر از بلندی

معبران تعبیر افتادن یکی از نزدیکان بیننده خواب از جمله همسر را رویای نیکویی برای بیننده خواب دانسته اند. به عقیده بسیاری از معبرین تعبیر افتادن همسر از بلندی می تواند فائق شدن بر دشمنان برای بیننده خواب باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب افتادن دندان

تعبیر خواب افتادن از بلندی و مردن


تعبیرخواب افتادن در آب

افتادن در آب نشان می دهد شما کنترل خود را از دست داده اید و قدرت کافی برای کنترل افکار و احساس منفی ندارید. ممکن است احساس کنید همه سیستم های حمایتی خود را از دست داده اید و تنها هستید.


تعبیر خواب افتادن دیگران از بلندی

دیدن افتادن دیگران در خواب بیانگر این است که بیننده خواب با آن فرد ارتباط قلبی دارد. آن فرد با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه است. بیننده خواب می تواند برای یاری رساندن به وی اقدام نماید. زیرا رویت چنین خوابی نشان می دهد که وی به کمک بیننده خواب بسیار نیازمند است.


تعبیر خواب افتادن فرزند از بلندی

معبرین تعبیر خواب افتادن کودک از بلندی را نیکو دانسته اند. آنها بر این عقیده هستند که افتادن فرزند از بلندی می تواند نمایانگر تغییراتی در زندگی بیننده خواب باشد که زندگی او را دستخوش تغییرات مثبتی نماید. ممکن است چنین خوابی پایان وضعیت بد مالی را بشارت دهد.


تعبیر خواب افتادن دیگران از پشت بام

به هر حال افتادن دیگران از پشت بام نیز خواب نحسی است که ممکن است متوجه بیننده خواب باشد. رویت چنین خوابی بیانگر روزهای بد و شوم برای بیننده خواب است. رویت چنین خوابی نشان می دهد که ضرر و زیان مالی برای بیننده خواب رخ خواهد داد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب شیرجه زدن و شنا کردن

تعبیر خواب افتادن دیگران از پشت بام


تعبیر خواب افتادن از بلندی با ماشین

افتادن از بلندی با ماشین خواب ناخوشایندی است که بیننده خواب را آزرده خاطر می نماید. معبران تعبیر چنین خوابی را مشکلاتی برای بیننده خواب می دانند که به لطف و یاری خداوند از آنها عبور خواهد نمود. دیدن چنین خوابی بیان می دارد که زندگی بیننده خواب پس از اتمام سختیها و مشکلات به روال عادی برمی گردد.


خواب افتادن و زمین نخوردن نشانه حس از دست دادن کنترل با شکست دائمی است. این موضوع می تواند نشان دهنده یک شکست کامل باشد و هرگز به سرانجام نرسد.

افتادن در خواب و زمین خوردن نشان می دهد که شما از عواقب و خطرات کارهای خود آگاه هستید. این یک حس ناخوشایند از دست دادن وضعیت و قدرت است. حسی که از اشتباهات خود درس می گیرید.

ممکن است احساس کنید نیاز به شروع مجدد دارید و بتوانید با شکست های خود دست و پنجه نرم کنید.

افتادن از بلندی یا یک آسمان خراش نشانه از دست دادن کنترل بعد از رسیدن به یک موقعیت عالی، قدرت و موفقیت است.

ترس از شکست بعد از موفقیت در چنین شرایطی وجود شما را فرا می گیرد. افتادن از بلندی می تواند نشانه ورود به یک شرایط افسرده کننده بعد از مبارزه باشد.

برخی از اوقات ممکن است در خواب ببینید که در حال افتادن از پله ها هستید. این نوع خواب نشانه ی از دست دادن سطح بالایی از دست آوردها یا دست و پنجه نرم کردن با شرایط دشواری است.

به عنوان مثال امپراطوری رم یک شب قبل از ترور خود در خواب دید که در بهشت است و جلوی تختی ایستاده است. بعد از چند دقیقه خدا ضربه ای به او زد و او را به زمین فرستاد. این رویا در مورد احساس امپراطور درباره از دست دادن موقعیت و قدرت وی بود.

مثال دوم: مرد جوانی در خواب دید که در حال افتادن به یک موقعیت بی پایان است.

در زندگی واقعی این مرد شهرت و اعتباری برای زیبایی اش داشت. اما بعد از چند وقت به خاطر بیماری لاعلاج خود شروع به از دست دادن موهای خود کرد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب سقوط هواپیما

☺ تعبیر خواب «افتادن از بلندی (سقوط)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «افتادن از بلندی (سقوط)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


74 دیدگاه

 1. Parvin

  من بعد از افتادن روی کیسه آرد سقط میکنم.این تعبیرش چی میشه؟

 2. فاطمه

  سلام
  خواب دیدم ک تو یه مدرسه عجیب غریبو‌ بی درو‌ پیکر و تاریکم ولی شلوغ بود‌ و چند طبقه‌ پله های مارپیچ هم داشت‌‌ به هرکی میگفتم باور نمیکردو‌ می‌خندید دنبال آدرس خونه دوستم بودم بعدش دوستم همونجا بود ساکت بود ولی لبخند میزد‌ وایستاده بود بالای پله ها‌‌ پایینشم‌ چاه بود نمیدونم یکی باهاش چیکار میکنه ک خودشو از بالای پله ها پرت میکنه پایبن‌ تو چاهو‌ میمیره منم بشدت گریه میکردم یکی از معلم هامونم‌ همونجا بود با گریه رفتم بهش گفتم دوستم مرده اونم نشست گریه کرد

 3. فاطمه

  سلام
  در خواب توی یه مدرسه بودم با دوستم اون مدرسه عجیب غریب بود با پله‌های مارپیچ در پیکر نداشت کلا دوستم همش لبخند میزد و ساکت بود و رفته بود بالای پله‌ها پایین پله ها هم چاه بود انگار بعد نمیدونم یکی باهاش چیکار کرد که خودشو پرت کرد توی همون چاهه منم همش گریه میکردم

 4. فاطمه

  سلام
  در خواب توی یک مدرسه عجیب غریب بودم با دوستم اون مدرسه پله‌های مارپیچ داشت و اون مدرسه بی در پیکر بود دوستم ساکت بود و همش لبخند میزد و بالای پله‌ها ایستاده بود پایین پله‌ها هم انگار چاه بود بعد نمیدونم یکی با دوستم چیکار کرد که خودشو پرت کرد پایین توی همون چاهه منم همش توی خوابم گریه میکردم

 5. مریم

  سلام من یه دختر مجردم خواب دیرم چن نفر ناشناس بزور اه لبه پرتگاه انداختنم پایین و به زمین نخوردم اه خواب پریدم و بیدار شدم ممنون میشم تعبیر بم بگین با تشکر

 6. مایا

  سلام و درود
  لطفا زودتر خوابم رو تعبیر کنید هر روز نگاه میکنم میبینم تعبیر نشده

 7. سما

  سلام و درود خدمت شما
  خواب دیدم برادر شوهرم از پشت بوم خونشون که طبقه پنجمه در واقعیت ،به پایین پرت شده و همه جمع شدیم خونشون کسی گریه و بیقراری نمیکرد زنگ زدن اورژانس و اورژانس اومد گفتن هنوز زنده اس

 8. مایانظری

  سلام و درود
  خوابم رو براتون فرستادم ولی متاسفانه جواب نگرفتم میشه لطف کنید بگید چه موقع تعبیرش رو میگید

 9. مایا نظری

  سلام و درود وقتتون بخیر
  براتون خوابم رو فرستادم میشه لطفا تعبیر کنید یک دنیا ممنون میشم آخه خیلی واضح و خوب تعبیر میکنید

 10. مایا نظری

  تعبیر خوابتون عالیه لطفا برای من هم تعبیر کنید

 11. مایا نظری

  با سلام و درود لطفا تعبیر خوابم رو بفرمایید یک دنیا ممنون میشم
  خواب دیدم خونه ام طبقه بالای آپارتمانی هست و من از راه پله میام پایین احساس میکنم خونه جاریم طبقه پایینه تو پاگرد جاریم با آرایش غلیظ در حد سیاه و موهای سیخ سیخ مشکی با نوک موهاش قرمز و انگار از آرایشگاه برگشته میخواد بره عروسی
  یکدفعه احساس میکنم جاریم روی من خودش رو انداخته و سنگینیش رو حس میکردم نمیدونستم چیکار کنم میخواستم دستم رو بیارم بالا که جاریم رو به یه طرف دیگه هل بدم یهو دستبندم که تو واقعیت هم دارمش به گیره دستبند جاریم گیر کرد وقتی دستم رو کشیدم دستبند جاریم پاره شد و همش مهره های پلاستیکی و منجوق بود تعجب کردم چون اولش فکر کردم دستبندش طلاس ولی بدلی پلاستیکی بود و هم جا پخش شد خواستم براش جمع کنم ولی جاریم رفت در ضمن یک لباس سیاه سر تا پا سیاه با تل سر سیاه داشت

 12. مهتاب

  سلام
  من خارج از کشور زندگی می‌کنم و برادرم هم به تازگی مهاجرت کرده و اومده پیش ما. چند شب پیش خواب دیدم با برادرم داریم پرواز می‌کنیم، یهو وسط پرواز برادرم سقوط کرد و افتاد توی یه رودخونه، آبش زلال بود و برادرم رو می‌دیدم که با صورت و بیهوش افتاده کف رودخونه. من داشتم جیغ می‌زدم و گریه می‌کردم و مطمئن نبودم که برادرم زنده‌ست یا نه، که از خواب پریدم.
  خیلی ممنون میشم اگر لطف کنید خوابم رو تعبیر کنید. خیلی ذهنم رو درگیر کرده.
  باز هم پیشاپیش سپاسگزارم.

 13. سامیار

  سلام
  پدر من خواب دیده بود که من به یکباره پایم سر خورد و از کوه به دریاچه ای تاریک و زلال و کف آلود افتادم بطوریکه دیده نمی شدم؛ تعبیر آن چیست؟

 14. علیرضا

  سلام میشه اینو بگید دیشب خواب دیدم با خانواده هستیم یه پل چوبی رو رودخوانه هست همه تونستن خیلی راحت از پل عبور کنن و من میترسیدم رد ترس از افتادن داشتم و سرم گیج میرفت بعد مجبور شدم از زیر پل برم

 15. آیدا

  سلام من خواب دیدم که بردارم با پسر عمه هام داره بازی میکنه و یهو جلو چشمام سر میخوره میوفته لای درز ی کوه ای و اخرش میوفته تو آب و چون ی جاییی پر رفت و امدی بود چندتا بچه های دیگه ام افتاده بودن که ی مردی میره برای نجاتشون و کلی بچه رو نجات میده و داداش منم میاره بالا ولی وقتی میاره بالا ،مرده داشته کنترلشو از دست میده که دوباره بیوفته تو اب داداش من و دوباره پرت میکنه تو اب و بعد دوباره میره که بیاردش بالا من دیگه از خواب پریدم میشه لطفا تعبیرش کنین من خیلی ناراحتم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر برادر شما سن کمی دارد که برای ایشان نشان از نگرانی شماست و اگر نه می تواند نشان از ان باشد که در اینده ایشان در زمینه ای شکستی عظیم را متحمل خواهد شد اما به نتیجه خواهد رسید. از این رو بهتر است صدقه ای برای ایشان دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 16. مصطفی

  سلام خواب دیدم با پدرم رفتیم به یک جایی مثل پارک ابی و از سه تا ابشار که دوتای اولی کوتاه و سومی که بسیار بلند بود سقوط کردیم و حین سقوط پدرم که کنارم بود بهم گفت مراقب باشم و جالب این بود که من هیچ ترسی نداشتم حین سقوط و در اخر در دریاچه افتادم و از خواب پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب مبین چیزی باشد که باید از ان اگاه باشید اما ترسی نداشته باشید و بدانید ک در اینده کاری را شروع خواهید کرد که از نظر دیگران برای شما سخت است اما شما بر ان چیره خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید

 17. زهرا اکبری

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من خواب دیدم ک داییم خودشو انداخت پایین و مادرمم و زنداییم با دیدن افتادن داییم خودشونو از پنجره انداختن پایین دیگ چیزی ندیدم ک زندن یا مرده همون لحظه ک هر 3تاشون افتادن از خواب بیدار شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر به مانند یک کابوس می ماند که دیده اید اما می تواند نشانه ای هم باشد که برای اایشان خدای ناکرده افت درجه ای در اینده باشد که خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 18. نفس

  سلام .همسرم خواب دید که دخترم کوچکم از بلندی ساختمان می افتد و بعد سرش ورم میکند و چشمهاش از کاسه چشمش بیرون میزند و بعد فوت میکند و من و همسرم لباس سیاه می پوشیم و ناراحتیم .تعبیر این خواب چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب انشالله فقط نمایانگر ترس شما از اینده فرزندتان است و می تواند نشان از ان باشد که شما به علت علاقه ی زیادی که به فرزند خود دارید این خواب را به این صورت دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 19. Mh

  خواب دیدم از یک پیچ بلند در حال گذشتنیم و اون پیچ روی یه دریاییه
  دورو و اطراف جاده پیچم هیچی نیست پیچش کنار یه بلندی بود و خیلی قوسش بلند بود منم توی خواب به راننده گفتم حواسش به پیچ باشه ولی نبود و افتادیم پایین
  ولی به اون دریا نرسیدیم قشنگ‌حس میکردم روی هواییم و داریم پایین میریم از ترس زیادش از خواب پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خواب هایی که در ان از ارتفاعی سقوط می کنیم نشانه ای از ترس های ما در واقعیت دارند که برای تخلیه شده در خواب به این شکل نمایان می شوند و از این رو احتمالا دارای تعبیر نیستند.
   سربلند و پیروز باشید

 20. Zahra

  سلام وقت بخیر
  من دیشب خواب دیدم که برای یک عمل جراحی که در عالم بیداری هم بهش فکر میکنم با همراهی مادرم نزدیک یک بیمارستان می‌شدیم و نوبت عمل داشتم . ( ما اصفهان هستیم و بیمارستان کنار زاینده رود هست … )
  در خواب دیدم برای وارد شدن به بیمارستان باید مسیری رو از یک پل چوبی بر روی آب رودخانه طی میکردم که این مسیر رو هر چه قدر می‌رفتیم شیب می‌گرفت و به سمت بالا می‌رفت جوری که به آخر مسیر رسیدم و مصادف شد به در ورودی بیمارستان ؛ مادرم رفت سمت بیمارستان و من از بس منظره ی اطرافم زیبا بود محو زیبایی ها شدم و ناخودآگاه نگاه کردم به زیر پام و رودخانه را دیدم که آب شفاف ولی عمیقی داشت … خیلی میترسیدم نمی‌دونم چی شد که پل چوبی شروع کرد تکون بخوره و من میخواستم بیفتم تو آب که چنگ زدم به طناب های پل ، حال بدی داشتم و میترسیدم که دیدم مامانم داره گریه می‌کنه بهم میگه نگران نباش من مراقبتم میگیرمت بیا سمت من
  همون موقع از خواب بیدار شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   افتادن در خواب نشان از ترس است و اینکه شما در واقعیت باید کاری انجام دهید که مایه ترس است از این رو دیدن این خواب برای شما بسیار طبیعی است و از جانب آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 21. مریم

  سلام وقت بخیر
  چند وقت پیش خواب دیدم از یه صخره به همراه همسرم بالا میرم صخره پر از حفره های بزرگ بود که به هم وصل بودن و مارهای بزرگ توی این حفره ها در حال حرکت بودن همسرم مثل برق و باد بالا میرفت و به من میخندید میگفت بیا دیگه چرا نمیای ولی من خیلی میترسیدم نه راه پس داشتم نه پیش یکدفعه دیدم یه اقا که نمیشناختم از پشت صخره اومد و من و در اغوش گرفت و پایین اورد درست مثل پدری که بچش و از بلندی پایین میاره دستم دور گردنش بود
  میشه لطفا خواب من و تعبییر کنید ممنون میشم

 22. انسیه

  سلام.. تا حدی دیدم نظرات رو نمیدونم پرسیدن یا نه. من بیمار بودم اینمدت و از یک مساله بشدت ناراحت. بعد خواب دیدم در هوا معلق هستم و با سرعت سقوط کردم رفتم سمت زمین و بعد داشتم تو اعماق زمین رو می‌شکافتم…میترسم نشانه ای از سقوط معنوی باشه..!

 23. پیمانه

  سلام خواب دیدم :
  آخر یک راهی که در حال دویدن بودم ، سقوط کرده و در ارتفاع زیاد پایینم آب بود قبل از افتادن در آب، طنابهایی بود که گرفتم و همینطور با آن طناب داشتم حرکت می کردم در حال نجات دادن خودم که به آب میفتم، چندبار تکرار کرد واعتصمو بحبل الله و لا تفرقوا.
  که بعد بیدار شدم خیلی برایم عجیب بود چون این ایه را اصلا بهش فکر نکرده بودم و چطور در انزمان به این این ایه را بلند بلند داشتم می خواندم. تعبیرش چیست؟ ممنونممن قبلا بهیچوجه با این سایت تماسی نداشتم

 24. پیمانه

  سلام خواب دیدم :
  آخر یک راهی که در حال دویدن بودم ، سقوط کرده و در ارتفاع زیاد پایینم آب بود قبل از افتادن در آب، طنابهایی بود که گرفتم و همینطور با آن طناب داشتم حرکت می کردم در حال نجات دادن خودم که به آب میفتم، چندبار تکرار کرد واعتصمو بحبل الله و لا تفرقوا.
  که بعد بیدار شدم خیلی برایم عجیب بود چون این ایه را اصلا بهش فکر نکرده بودم و چطور در انزمان به این این ایه را بلند بلند داشتم می خواندم. تعبیرش چیست؟ ممنونم

 25. امیر

  سلام
  من خواب دیدم که وسط یک میدانی هستم و روبروی من یک خانه است که بالای پشت بام آن چندتا زن است و ناگهان یکی از آن ها خود را به طرف پایین پرت میکند و من هم میخاستم او را بگیرم که برخورد میکند به دستم و به زمین میخورد من او را برداشته و به طرف بیمارستان بردم پله های بیمارستان شیشه ی بود و در قدم دومم کمه شکست از پله ها بالا رفتم و زن را به پرستار ها تحویل دادم هنگامی که برگشتم به خانه دیدم همه نشسته ان و او زن هم است که خوب شده و از من تشکری میکند
  تمام

 26. مهرداد

  سلام،من خواب دیدم که را دوچرخه از یه دره به سرعت زیاد پرت میشم پایین و پایین اون دره یه دریای عظیم آبی بود و یه ارتفاع خیلی زیاد
  زنده از این سقوط بیرون میام و یهو از خواب پریدم
  تعببرش چی میتونه باشه؟

 27. ا.م

  سلام من خواب دیدم با عشقم تو ماشینم و بالای یه رودخونه ایمتوی ارتفاع بودیم…
  بعد من از ماشین پیاده میشم …دیدم یدفعه ای ماشین عقب عقب رفت منم پریدم تو ماشین ترمز کنم ولی نشد و افتادیم توی اب …ولی جالب اینجاست که نه خودمو و نه ماشین چیزیش نشد فقط ماشین روشن نمیشد و رودخونه هم خیلی اروم بود …

 28. احمد انصاری

  سلام خواب دیدم که در خانه ای با اقوام دور بودیم که همه هراس داشتن و یکی ازین ها میگفت دخترم از آسمان قراره بیوفته لطفا کمکم کنید بگیریمش .همه ب بیرون رفتیم هوا هم تاریک بود چیزی دیده نمیشد اما صدای اون دختر ازاسمان میامد و ما صدا را دنبال کردیم تا بگیریمش .اما نتونستیم دختر به زمین افتاد اما نمرد و زنده ماند موقعی که اوردنش خونه صورت و لباساش به ریخته بود و کمی صورتش کبود.
  اینم بگم که چن وقت پیش مراسم خاستگاری و عقدکنون اون دختر بود

 29. نگین

  سلام و عرض خسته نباشید. ممنون میشم اگر خواب من رو تعبیر بفرمایید. خواب دیدم منزل قدیمی پدر شوهرم هستم که در خواب حالت متروکه داشت و چند حشره خیلی بزرگ و سیاه اونجا بود که انگار توو خواب میگفتن که اگه باهاشون کاری نداشته باشید خطرناک نیستن و با احتیاط داشتن با چوپ جابجا شون میکردن که دختر کوچیکم انگار از یکی از افراد توو خونه که داشت حشره ها رو جابجا میکرد ترسید و از پله بالا رفت که از اون آقا دور بشه که یه دفعه بالای پله یه چاهی بود که حشره ها رو اونجا می انداختن و دخترم افتاد تووش. میخواستم زنگ بزنم آتش نشانی ولی هول شده بودم و نمیتونستم زنگ بزنم و بعدش زدم زیر گریه که نمیتونم زنگ بزنم. میشه لطفا تعبیر خواب رو بفرمایید. ممنون

 30. سپنتا

  سلام
  سپنتا هستم 15 ساله
  بالای 20 باره خواب افتادن از پشت بوم مدرسه دوران ابتدایی ام رو می بینم که با برخورد به زمین از خواب پا میشم
  دیشب هم این خواب رو دوباره دیدم
  اگر میشه تعبیرش رو بگید خیلی فکرم رو درگیر کرده
  ممنون

 31. Shaghayegh

  سلام
  خواب دیدم با مادرم و مادربزرگم داریم از جای بلندی که خیلی خطرناکه عبور میکنیم و اینطوری بود که از وسط دریا میله های بلندی اومدن بالا و روشون تشک قرار گرفته که ما از روی اون ها داشتیم عبور میکردیم. توی اخرین تشک مادرم و مادربزرگم رد شدن و من که اومدم رد شم درست پریدم رو تشک ولی یهو دیدم دارم از روش میوفتم. شب بود و فقط داشتم خودمو محکم میگرفتم که نیوفتم . توی خواب غش کردم و وقتی پاشدم دیدم مادرمو پدرم میگن افتادی تو اب ولی اونایی که تو ساحل بودن اوردنت بیرون . که از خواب بیدار شدم دیگه . معنیش چیه

 32. فاطمه

  سلام خواب دیدم که بادوتاازدوستام تو یه استخری هستیم باهم تصمیم گرفتیم که بریم طبقه ی بالا و ازنرده اویزون بشیم وعکس بگیریم منو یکی ازدوستام اویزون نرده شدیم داشتیم عکس میگرفتیم که اول دوستم سقوط کرد تواب بعدمن افتادم ب خودم گفتم زنده نمیمونم ولی بعداینکه ازاب درومدم سالم بودیم ارتفاع سقوطمون خیلی خیلی زیادبود من حین سقوط خیلی میترسیدم

 33. محمد

  سلام خواب دیدم از کنار یه زمین که اب جمع شده بود ردمیشدم که پام سر خورد افتادم داخل اب زیر لجن غرق میشدم که به سختی خودمو کشیدم برون وشنا کردم از اب خارج شدم وقتی امدم بیرون لباسام کاملا تمیز بود فقط گوشیم خراب شده بود

 34. هانیه

  سلام من خواب دیدم که با خانواده به کوه رفتیم و خواهرزادم که کودک هست از کوه پرت شد و با پست سر به داخل رودخانه پایین کوه افتاد و زنده بود ولی آب اونو برد، بعد هم در تلاش برای پیدا کردنش بودیم کلی مار کوچیک که توی برف بودن زیر پای منو شوهرم میومد.تعبیرش چیه؟

 35. شاهین

  سلام وقت بخیر ازتون خواهش میکنم که توضیحات بنده رو دقیق مطالعه بفرمایید چون خوابم درباره اتفاقی در دنیای واقعی در زمان فعلی است:
  بنده مادرم چند وقتیه که بیمار شدن و در بیمارستان بستری هستن.دقیقا چند شب پیش دچار عفونت خون شدن و وضعیتش بسیار بد و خطرناکه.دقیقا همون شب خب مشخصا من استرس و نگرانی شدیدی داشتم و زمانی که خوابیدم در خواب دیدم که در بیمارستان هستم و درباره وضعیت مادرم با یک خانم دکتری صحبت میکنم که پس از اصرار بنده برای اینکه دکتر رک به من بگه چقدر امید به بهبود مادرم هست،دکتر گفت امیدوار نباش مادرتو از همین جا مستقیم میبرن بهشت زهرا.
  ارتباطش با واقعیت وتعبیرش چیه؟

 36. حمید

  سلام. من خواب دیدم که افرادی در یک راه ناهموار دنبالم کردن ومن با ترس نفس زنان فرار میکردم .وبعدش دوباره خواب دیدم شخصی دستمو گرفته درحالی که خودش آویزون پرتگاه پر از آب هست سعی میکنه منو بکشه پایین ولی موفق نشد

 37. نظری

  سلام خواب دیدم یه جایی شبیه آبشار نیاگارا هستم با خانواده برادر کوچکترم شیطونی میکنه و سر میخوره و تقریبا تا نصف آبشاره میره بعدش برادر بزرگترمو میبینیم اون سره ابشار میادو میگه نگران نباشین خودم میارمش بالا بعد بکمک خواهرم اونو میکشونن بالا منو مامانم فقط گریه میکنیم بعد نمیدونم چطوری منم میفتم تو ابشاره ارتفاعش خیلی زیاده و میگم تمام شد من مردم ولی داداشم ب زحمت یکم منو میکشونه بالا بعد میگ خودتو نگهدار تو وزنت سنگینتره با برق میتونم بکشونمت بالا نصف بدنمو برق میگیره تو این اب بعد انگاری اهنربا بهم وصله میرم بالا یهو پریدم از خواب

  • یاسین صداقت

   باسلام
   با توجه به خوابی که دیده اید ممکن است به این معنا باشد که از ایشان به شما کمکی رسد و از این رو باید بسیار در رفتار خود با ایشان دقیق باشید و قدردان تمامی لطف هایشان باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 38. امیر عزیزدخت

  سلام من خواب دیدم پسره هشت ساله م لبه پنجره ایستاد و خودشو پرت کرد توی حیاط توی خواب اینقدر جیغ زدم تا پله ها رو رفتم پایین بالای سرش از دهنش خون میومد و چشماش بسته بود بعد مدارک بیمارستانش و یکی یکی داشتم نگاه میکردم. خیلی نگرانم لطفا بگید تعبیر خوابم چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب افتادن از بلندی باید بدانید که برای عزیزانتان می تواند نشان از نگرانی شما باشد و دارای تعبیر نیست و ذکر این نکته هم لازم است که دیدن خون در خواب ها بر اساس تعابیر خواب نشان از عدم تعبیر خواب است.
   سربلند و پیروز باشید

 39. ریحانه

  سلام خسته نباشید خواب دیدم که با خانواده توی ماشین نشستم و توی جاده ایم بعد به یه پل سنگی که خیلی باریک بود بر میخوریم ولی ازش رد میشیم و وسطای راه کنترل ماشین به هم میخوره زیر پل یا یک دریای بزرک بود یا یک دریاچه که آبش زلال بود ما افتادیم توی اون آب و همینجا از خواب بیدار شدم تا به حال ازین خوابا ندیدم بنظرتون تعبیر خاصی داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب افتادن ماشین از پل ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده در مسیر زندگی خانوادگیتان دچار مشکلی شوید که باید بسیار از این جهت اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 40. حامد مودب

  سلام خدا قوت من خیلی برام پیش میاد که تو خواب ببینم تو یه جای صاف و بدون سرازیری هستم بعد یهو همون جا تبدیل به چاه میشه جوری که نفس نمی تونم بکشم آسمونم دیده نمیشه بعد یه مدت کوتاه زمین دوباره به حالت اولش بر میگرده اون قدر این اتفاق تکرار میشه که تو عمق به خودم میگم طاقت بیار الان بازم میری بالا و وقتی بالام میگم شاید تو قدم بعدی بازم بری تو عمق این خواب بار ها دیدم ممنون میشم تعبیر ش بگین یه جورایی ترس دارم بابتش

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب که برای شما تکرار می شود دارای تعبیر نیست و باید در ناخوداگاه خود به دنبال ان بگردید و بدانید که اگر از جانب دیدن ان ازرده می شوید باید با روانکاو حاذق مشورت کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 41. پارسا خلیلی

  خواب دیدم در اخرین طبقه ساختمان خواستم با عجله پایین بیایم در همین زمان یکی از اشنایان کنار نرده پله ها بود که با حرکت من به کف زمین سقوط کرد و فاصله به اندازه ای بود که منجر به مرگ او شد و من هم ترسیدم و هم ناگهان از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده به واسطه ی کاری که می کنید دیگری را هم درگیر موضوعی کنید که برای ایشان خیر نیست و باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 42. یسنا

  سلام من خیلی این خواب رو دیدم ک از یک پرتگاه دارم میوفتم و همونجور ک دارم پرت میشم رو هوا سکته می‌کنم میمیرم و آنی از ترس از خواب میپرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما دارای تعبیر نیست و همانگونه هم که قبلا به آن اشاره شده است به معنای تذکرات ناخوداگاه شما ست و باید با روانکاو برای حل آن مشورت کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 43. Zbanu

  سلام
  من خواب دیدم همه چی خوب بود و تو ی جای خیلی زیبا با خونواده بودی ی جایی بود خیلی مرتفع بود مثل بالابر بود ولی خیلی شیک
  شهر بازی طور
  بعد یاعالم بالامرفت اما کج شد پشت سرم مامانم بود ک یهو متوجه شدم داره لیز میخوره و از بالابر میفته زیر پامونم اب شفاف و عمیقس بود.. اول نگهش داشتم ولی بار دوم دیدم داره میفته نتونستم تحمل کنم ک بره و من بمونم منم خودم سفت گرفتمش ک باهم بریم یکمم خیالم انگار راحت بود نمیدونم چرا.. ولی دور مامانمو محکم گرفتم و باهم افتادیم توی اون اب عمیق و شفاف و مامانم خیلی تو مسیر افتادن داد میزد .. بمحض افتادنتوی اب ب فکر نجات بودم ک بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند اولا به معنای آن باشد که برای شما در اینده چالشی وجود دارد که باید با آن مقابل شوید و از طرف دیگر هم می تواند به این معنا باشد که ترس های شما در ان نشان داده شده است.
   سربلندو پیروز باشید.

 44. محبوب

  سلام. خواب دیدم ازرصخره ای بالا میروم به پشت سر ک نگاه مکردم خیلی میترسیدم . قبل ار بالا رفتن هم بهمون میگفتن هر کی میترسه بالا نره مثل مسابقه بود توی مسیر هر بار میترسیدم میگفتم به قله میرسم عوضش-رفتم و رسیدم بعد ک با خوشحالی رسیدم بالا یک سرسره بزرگ بود ک گقتن دیگه میتونی بری پایین طنابی توی دست بود همین ک خواستم بیام پایین نمیدونم‌چی شد انگار خواستم معلق بشم ووارد اون سرسره نشدم ولی پرت هم نشدم بعد ی دفعه دیدم دارم دوباره از صخره بالا میرم و اخراش بودم یعنی یک ذره دیگه مانده بود ب قله برسم ک انگار وارونه شدم و از شدت ترس بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما به آن معنا می تواند باشد که شما در اینده با ترس هایی که دارید باید روبه رو شویدو از این رو برای شما دغدغه ای ذهنی ایجاد شده است که ان را به این صورت در خواب دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 45. شاهزاده خ

  سلام خواب دیدم پسر کوچکم از یک راه پله بلند زیر زمین افتاد پایین و در حالتی که برای سجده مینشنیم روی زمین قرار گرفت بعد یک خانم بچه را آورد بالا وگفت پاهاش خورد شده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما بر اساس تعابیر خواب نمی تواند خیر باشد و صدقه بدهید اما این را هم باید بدانید که ممکن است فقط اشاره ای به ترس های درونی شما به عنوان مادر نسبت به فرزندتان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 46. انیتا

  سلام خواب دیدم پسرم از بالکن افتاد روی زمین سرش رو هم کامل تراشیده بود اول سرش شکست بعد جای شکستگی خوب شد وسرش یک سوراخ کوچک شد واز ان سوراخ کرم سبز کوچکی در امد من خیلی اشفته وناراحت به سمت ادمهایی که نمیشناختم میرفتم وبراشون توضیح میدادم که پسرم افتاده وازشون کمک میخواستم ولی هیچکس بهم کمک نمیکرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب هم به مانند خواب دوست قبلی که تعبیر شده است می تواند اشاره ای به ترس های درونی شما به عنوان یک مادر نسبت به فرزندتان باشد اما حتما صدقه بدهید که اگر خدای ناکرده هم مشکلی وجود داشته باشد حل و فصل شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 47. نفس

  من خواب دیدم یک اشنایی برای کمک گرفتن از پدرم پیش او امده بود. بچه اش دستش معلول شده بود. ازپدرم درخواست مالی داشت. پدرم برای اینکه به او کمک کند از یک اپارتمان بلند افتاد وکاملا از هوش رفت. به بیمارستان بردیم وزود خوب شدوسر پاشد. البته اون خانم،خواهر زن سابق برادرم بود. الان جدا شدن از برادرم. بچه یتیم بودن.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای پدر شما می تواند از جهتی خیر باشد که با دانستن موضوعاتی قصد به انجام کار خیری خواهد کرد و عواقب آن را هم خواهد پذیرفت و از این رو نباید از بابت آن نگران باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 48. مهناز

  سلام. خواب دیدم در مکانی قرار دارم مثل اتاق، ولی گویا به سرعت حرکت میکرد گویی داخل واگن هستم ولی قطار و یا هر نوع وسیله نقلیه ای را ندیدم. نوزادی در حد 5 تا 6 ماه که لباس سفیدی بر تن داشت و در خواب متعلق به من بود( من فرزند کوچک ندارم) درب اتاق را که به سرعت نیز حرکت میکرد را باز کرد و به بیرون پرت شد(از یک ارتفاعی) و روی زمینی افتاد از جنس خاک. بلافاصله خودم را برای نجاتش به بیرون پرت کردم ولی افتادن و پرت شدن خودم را ندیدم. فقط میدونم خودم و انداختم. بچه رو برداشتم و دیدم نفس می کشه. از روی تعدادی آدم که خوابیده بودند( در خواب این افراد ناآشنا نبودند ) رد شدم و به کودک آب دادم. حالش خوب بود. در او نشانه ای از بد حالی و یا آثار سقوط ندیدم. از خواب که بیدار شدم ساعت 6 صبح بود.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن است که شما مسئولیتی را بر عهده خواهید گرفت که از جانتان برای آن مایع می‌گذارید و آن را به نتیجه خواهید رساند.
   سربلند و پیروز باشید.

 49. محمدرضا

  با سلام.
  من خواب دیدم توی یک صحرا هستم و زیر پام خالی شد و افتادم از ارتفاع توی یه دره روی تخته سنگی هرچی از همراهام که خانوادم بودن کمک خواستم کسی کمکم نکرد تا اینکه دیدم یه مار سبز و بزرگ سمتم و اومد و باهاش درگیر بودم و سعی داشتم فرار کنم اما توان فرار کردن نداشتم و از شدت ترس و وحشتی که داشتم از خواب پریدم
  لطف کنین تعبیرش رو برام بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب به این صورت می تواند تعبیر شود که شما مشغول به انجام کاری هستید که از عواقب آن اگاهید و از این رو به ان ادامهه خواهید داد و خانواده شما به شما کمکی نخواهند کرد واین موضوع سبب آن خواهد شد که با کسانی که خیر شما را نمی خواهند دست و پنجه نرم کنید.
   صدقه بدهید و در کارهای خود بیشتر دقت کنید.
   سربلندو پیروز باشید

 50. سینا

  سلام خواب دیدم همسرم در جایی مثل ساختمان نیمه کاره در حال افتادن است و دست او را گرفتم اما همچنان که دست او داشت لیز میخورد و حس کردم در حال رها شدن از دستم میباشد از ترس از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما احتمالا به معنی از دست دادن کنترل بعد از رسیدن به یک موقعیت عالی، قدرت و موفقیت است. ترس از شکست بعد از موفقیت در چنین شرایطی وجود شما را فرا می گیرد. افتادن از بلندی می تواند نشانه ورود به یک شرایط افسرده کننده بعد از مبارزه باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 51. فاطمه

  سلام خوب هستید من خواب دیدم که در شیری نی فروشی هستم و در روستایی دور افتاده که کلیدم از دستم افتاد وقتی آمدم ان را بردارم همه ی شیرینی ها ی در ویترین روی زمین ریختند و من که پول آنها را حساب کرده بودم دست خالی از مغازه رفتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است به این شکل تعبیر شود که شما در اینده ی نه چندان دور در مسیری قرار میگیرید که برای رسیدن به موضوعی تلاش مکنید و تا رسیدن به ان و سعادت و کمروایی ان فاصله ای نخواهید داشت اما به علت مشکلی که از قبل همراه شماست و ان را نادیده گرفته اید ان سعادت هم از دست خواهد رفت.
   پس اگر در حال انجام کاری هستید و مشکلی قبلی به همراه شماست سعی بر ان کنید که ان مشکل را حل کنید تا سعادت حقیقی را ببینید.
   سربلند و پیروز باشید

 52. محمد

  سلام تقریبا چند روز بعد از مرگه بابا بزرگم خواب اونو خواب دیدم تو یک مکان بسیار زیبا که آبشار خیلی قشنگ رودخانه دشت سرسبز بعد خواستم کمی بدوم و کیف کنم بعد که کمی دویدمو اشتیاقم بیشتر شد یه دفعه زیر پام خالی شد ومن داشتم به سمت زمین سقوط میکردم اول حس ترس به من دست داد ولی وقتی به یاد نام الله افتادم ترس سقوط و زمین خوردن از بین رفت و لذت بخش شد و چشمامو بستم و با ارامش گفتم یا الله و نزدیک زمین که شدم بیدار شدم و خیلی کیف داد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان دهنده ی جایگاه بسیار خیر ان مرحوم دارد و این که قسمت دوم خواب قابل تعبیر نیست زیرا خیلی از خواب های رایج انسانی شامل افتادن از ارتفاع می شود.
   پس این خواب فقط اشاره به جایگاه ایشان دارد که از این منظر بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید