تعبیر خواب زنده شدن مرده

دیدن زنده شدن مرده در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زنده شدن مرده در خواب چیست؟

تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعابیر متفاوتی از معبرین بزرگ دنیا در رابطه با زنده شدن مرده در خواب وجود دارد، اما دلتنگی میتواند از بزرگترین دلایل زنده شدن مرده در خواب باشد. زمانی برای کسی که به تازگی از دست داده ایم دلتنگ می شویم و آرزو داریم دوباره برگشته و زندگی به روال سابق برگردد برای رفع دلتنگی و آرام کردن خود آن ها را می بینیم که زنده شده و به زندگی عادی خود ادامه می دهند. اما در برخی افسانه ها آمده است مردگان برای آن که هشداری در رابطه با اتفاقات آینده، یا عواقب اشتباهات زندگی بدهند به خواب افراد می آیند. برخی دیگر معتقدند گاهی ممکن است مزتکب اشتباهی شویم و علم به کراهت آن خطا داریم اما بر حسب عادت و یا به هر دلیل دیگری آن را تکرار می کنیم در این مواقع ضمیر ناخودآگاه برای آن که ما را از عواقب تکرر آن اشتباه آگاه سازد تصمیم به اطلاع رسانی از طریق اموات نزدیک ما می نماید. به هر حال در این مقاله از سایت آلامتو به تعبیر خواب زنده شدن مرده به نقل از معبرین بزرگ اسلامی پرداخته ایم؛ امید است با خواندن این مقاله به پاسخ سوالات خود در این زمینه دست یابید.

 

تعبیر خواب کامل


تعبیر خواب زنده شدن مرده امام صادق

تعبیر خواب زنده شدن مرده از دیدگاه امام صادق (ع) اگر فردی مرده ای را که می شناسد در عالم خواب و رویا ببیند که زنده شده است خیر و نیکویی به همراه دارد این خواب هم می تواند به معنای مال و ثروت و هم توبه کردن و بازگشتن از گناه و همچنین ممکن است نشانه عمل و رفتار نیکو باشد. چنانچه پادشاه یا فرد صاحب منسبی خواب زنده شدن مرده را ببیند بیانگر فرا گرفتن حکمت و علمی عظیم می باشد و یا علمی که از آن ناامید گشته بود مجددا فرا گیرد.


تعبیر خواب زنده شدن مرده ابن سیرین

از نظر محمدبن سيرين تعبیر زنده شدن مرده در خواب خوب و پسندیده است خصوصا که صاحب خواب از مرده سوال کند تو که مرده بودی؟ اگر وی پاسخ دهد که نه من زنده ام نمایانگر آن است که مرده در زمان حیات صاحب رفتار و کردگار نیکویی بوده و خداوند حکیم از او خشنود و راضی است و پس از مرگ به واسطه اعمال نیکویی که داشته در حیات ابدی شادمان به سر می برد.


تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت یوسف

به نقل از حضرت یوسف اگر در خواب با مرده به صحبت بنشینید تعبیر خوب و نیکویی دارد و سلام کردن به مرده در عالم خواب نشانگر شادی می باشد. همچنین دیدن جنازه در خواب طول شما را افزایش خواهد داد. چنانچه مرده ای را به شکل خونین در خواب دیدید نشانه میزان ظلمی است که وی در زمان حیات متحمل شده و یا می تواند به معنای مالی باشد که از راه ناصحیح به دست آورده است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد

تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت یوسف


تعبیر خواب زنده شدن مرده و دوباره مردن

در باب زنده شدن مرده و دوباره مردن تعابیر متفاوتی از معبرین اسلامی و غربی وجود دارد که در ادامه به چند مورد اشاره خواهیم داشت. به نقل از ابن خلیل زنده شدن و دوباره مردن مرده بیانگر غم و اندوه متوفی بوده و نشان می دهند روح وی از چیزی در عذاب و رنج می باشد؛ همچنین نقل است از ابراهیم کرمانی که اگر فردی در خواب مرده ای را ببیند که مجددا در حال مردن است می تواند دو معنا داشته باشد؛ یا متوفی خواسته از این طریق شما را نسبت به موضوعی آگاه کرده و از عواقب آن مطلع سازد یا نشان از حال خوب متوفی دارد. لیکن از نگاه ادوارد تعبیر خواب دوباره مردن مرده تعبیر بسیار خوب و نیکویی دارد و معنای بهره مندی از رزق و روزی حلال شخص متوفی در زمان حیات دارد بنابراین با دیدن چنین خوابی نگرانی به دل خود راه نداده و بر تعبیرخیر و نیک این خواب مطمئن باشید. در این میان تنها تعبیری که متفاوت از بقیه معبران است تعبیر امام صادق است که می فرمایند: تعبیر خواب مرده ای که دوباره می میرد خوب نیست و تعبیر نیکویی ندارد در واقع نشان دهنده آن است که شخص متوفی در حیات ابدی شرایط مناسبی ندارد؛ بنابراین برای بهبود احوالالت ایشان به فقرا خیرات داده و به نیت ایشان کار نیک انجام دهید.


تعبیر خواب زنده شدن مرده غریبه

از دید برخی معبران اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای زنده شد در حالی که او را نمیشناسد تعبیر نیکو و خیری خواهد داشت در واقع چنین خوابی نمایانگر ارث، پول و ثروت و یا گنج است که برای صاحب خواب خوش یمن خواهد بود؛ در حالی که به عقیده برخی دیگر چنانچه شخصی در خواب ببیند که شخص مرده ای درون تابوت در حال صحبت کردن با او است، نشانه ریا و دروغی است که به بیننده خواب وارد شده است.


تعبیر خواب زنده شدن مرده در تابوت

از دیدگاه معبرین تعبیر خواب تابوت و زنده شدن مرده در آن تعابیر متفاوتی دارد. گفته می شود اگر بیننده خواب خود را در تابوت بیاید در حالی که زنده شده است صاحب این خواب قدرت مقابله با دشمن را نداشته و از او ترس بسیار دارد. در حالی که به عقیده معبرین دیگر این خواب نشانه رهایی از شر و آرامش و آسایش است؛ یا در تعبیری دیگر اینگونه آمده است که بیننده این خواب از شخصی دور افتاده است و این خواب بشارت رسیدن به یار غائب را دارد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پول گرفتن از مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده در قبر

تعبیر خواب زنده شدن و بیرون آمدن مرده از قبر برای بیننده خواب بسیار خوب و نیکو است. اگر بر سر راه بیننده خواب مشکلات و موانعی وجود داشته باشد این خواب نوید رهایی و نجات و مرتفع شدن مشکلات را داده و رزق و روزی برای او فراوان می گردد. از دیدگاه ابن سیرین دیدن مرده در حال خارج شدن از قبر بیانگر ازدیاد رزق و روزی از راه حلال می باشد و همچنین بیننده خواب فردی حکیم و با تدبیر است.


تعبیر خواب زنده شدن مرده زن

چنانچه مردی زن مرده خود را در عالم خواب زنده ببیند؛ از نظر اقتصادی با مشکل مواجه شده و فقیر و تهیدست می شود. چنانچه فردی در خواب مادر مرده خود را ببیند به طوری که زنده شده است؛ این خواب می تواند دلیل بر دلتنگی و جدایی ناخواسته از مادر باشد. از آنجا که مادر نماد امنیت و مراقبت و دائما نگران فرزندان خویش است ممکن است از این طریق راه درست را در رابطه با شغل، روابط یا تحصیلات به فرزندان خود نشان دهد؛ و اگر در خواب با مادر خود به صحبت نشسته باشد تمایل دارد از مادر یاری گرفته و مسائل پیش رو را مرتفع نماید حتی ممکن است این خواب یک پیغام از مادر باشد که تصمیم دارد از بیننده خواب حمایت نماید.


تعبیر خواب زنده شدن پدر مرده

به نقل از خالد اصفهانی از معبرین معتبر اسلامی تعبیر خواب زنده شدن پدر مرده خوب و نیکو است به طوری که سلامتی فرزند و رهایی از مشکلات و امراض را در پی خواهد داشت لذا امید به زندگی و روحیه قوی و سلامتی عاید فرزند با دیدن این خواب می باشد. به طور کلی تعبیر خواب پدر مرده که مجددا زنده شده باشد می تواند بیانگر این باشد که بیننده خواب در دوران کاملا مفعولی در زندگی به سر می برد اما می تواند دوباره توان خود را بازیابی کرده و سطح بالاتری از زندگی قرار بگیرد. این خواب نماد خوش شانسی است اما بهتر است در زندگی برنامه ریزی داشته و با امید به آینده از اهداف خود بازنمانید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مردن مادر

تعبیر خواب زنده شدن مرده در قبر


تعبیر خواب زنده شدن مرده و برگشتن به خانه

دیدن خواب برگشتن مرده به خانه می تواند نشانه این باشد که بیننده خواب دلتنگ فرد متوفی بوده و سعی دارد خاطراتی که در گذشته با متوفی داشته است را زنده نگه دارد. اما به طور کلی این خواب نماد موفقیت و پیروزی در پروژه های کاری است که به زودی با سود فراوان به اتمام می رسند. در واقع میان مشغله های روتین زندگی، ممکن است خواب ها راهی باشند برای پذیرفتن بهتر شرایط موجود و فقدان عزیزان از دست رفته.


تعبیر خواب زنده شدن مرده و بغل کردنش

دیدن خواب زنده شدن مرده و بغل کردن او می تواند به دلیل یک پروسه فکری و ذهنی برای بیننده خواب رخ داده باشد که موجب می شود رویای او در به صورت خواب و رویا به تصویر کشیده شوند. اما اگر در خواب ببیند که مرده را در آغوش گرفته و مرده زنده شد چنین خوابی می تواند نشانه اتفاق ناراحت کننده ای برای بیننده خواب مانند به سوگ نشستن برای کسی باشد که پس از مدت کوتاهی به این حقیقت دست می یابد که باید به زندگی عادی خود برگشته و ادامه دهد. ولی اگر در خواب فرد متوفی صاحب خواب را در آغوش گرفت به این معناست که عمر او زیاد خواهد شد.

☺ تعبیر خواب «زنده شدن مرده» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زنده شدن مرده» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


31 دیدگاه

 1. نرجس

  سلام خسته نباشید. مادرم خواب دیده که من در ده سالگی مرده ام و مرا در امامزاده ای دفن کرده اند و اومده بالای سر قبرم و فاتحه و قرآن میخوند دوسه بار این خوابو دیده و الان من ۳۲ سالم هست خداروشکر هیچگونه بیماری ندارم راهنمایی کنین تعبیرش چیست ؟؟؟؟؟

 2. حسن

  باسلام
  خوابی دیدم بهنگام بعد اذان صبح محیط یکی از صحن حیاط حرم های زیارتی مثل قم یا مشهد مردم زیادی بودن و ظاهرن تازه سفره های اطعام جمع شده بود و شخصی فوت شده در نحل یکی از غرف اتاق اتاق دور حیاط صحن فکر کنم کتابخانه بود جنازه ای با پارچه های مخصوص ختم پوشیده بود که بنظرم میامد جنازه را نمیشناختم ولی مدتها بود بنظرم بحاک نسپرده بودن و مثلن دو تا سه روز مانده بود و ننیدونم چرا خاک نسپرده بودن و هرزگاهی من شک داشتم که جنازه تکانی دارد تا اینکه تو شلوعی های بیرون از حیاط متوجه ازدهام جمعیت شدم و میگفتن زمان بعد اطعام که چلو مرع داده بودن کفش کسی گم شده تو این زمان که کنار جنازه ننیدونم چی بود مثل دسته گل یا قنداق بچه مقداری کشیدنش کنارتر تا جنازه هم جا شود رو تخته سنگی یا میز کفشداری مانند که تکان ها بیشتر شد من یا بقیه یادم نیس زیاد همه اطلاع رسانی داد میزدند که زنده شده دکتر را صدا میزدند برای اطمینان بیاد و یک ماشین ارتشی با سرعت پایین و خیلی با ارامش نظر همه را جلب کرد که خوردویی عیر معمول از یک طرف میامد و از طرفی دو روحانی عیر معمول اقلیت میله هایی بدست داشتن که نمیدونم چرا از دست شون رها شد روی زمین شبیه داربست بود و بسمت جمعیت میخورد در و دیوار که متوجه قسمتی از جمعیت شدم مثل یک قسمت از مراسم ختم خانم هایی نشسته بودن هنسرم را ندیدم ولی انگار ایشون بگن افراد زیبا و غیر زیبا هرچند سیاه پوست و همه نزد خدا محبوبن و اشخاص که نمیشناختم تایید یا عیر تایید کله و سر تکان میدادن بر سخنانی که میشنیدن و از طرفی خورویی که وارد میشد بلحاظ چه تیپ و چه رنگی متفاوت لجنی سبز تیره و خودروی روسی بتظر میاد بعنوان آب پاش با ۲ رپوش پوش دکتر احیا گر متوفی وارد حیاط شدن و من یکی از آنها را هدایت کردم زودتر بیان برای تشخیص و احیای احتمالی درب غرفه مانند بسته بود و از حیاط بسمت غرفه با یکی از پزشکان رسیدیم من داخل نشدم و تعدادی از اشنایان همه بیرون بحالت صف نماز همان بیرون بودن و یکی یگی برای دیدن میرفتن داخل اسم شون و صدا میزدن یکی از فامیل ها کنار من میگفت تو هم برو جلو تا اسمت را بگن و برو ببین من تمایلی نشون ندادن ایشون گفتن برو بیدار بشه آبروی تو هم میره که از خواب بیدار شدم.

 3. فرهاد

  درودبرشما
  من خواب دیدم که یه باغ هزارپتری خریدم وشروع کردم له ببل زدن وشخم زدن زمین وناگهان احساس کردم کسی زیرخاک هست وبه من نگاه میکنه دقت که کردم دیدم زن ومردی که زن وشهربودند کنارهم خوابیده وهیبت شاهانه ای داشتند احساس اینکه مرد کوروش وزن کاسان دانه هست روداشتم من هرچی گفتم اجازه بدین زنگ بزنم بهدپلیس به حرفم گوش ندادندبلند شدن وراه افتادن به بیرون ۱۲نفربودن که ازداخل زمین بیرون اومدن وبه بیرون باغ حرکت کردن من هم به دنبالشون راه افتادم بیرون باغ به حالت صف کنارهم ایساتدن وبه محیط پیارمون نگریستند وبعدازمدت زمانی دوباره به سمت داخل باغ حرکت کردند
  سپاس گذارم اگرتعبیرروزحمت بکشین

 4. مریم

  سلام من خواب دیدم که یک لنگه کفش سیاه از پای راستم افتاده تو قبر برادرم که قبرش خراب شده بود بعد پدرم اومد بهم کمک کنه کفشم و از قبر در بیاره بعدش دیدیم از قبر صدای داداشم میاد که داره مارو صدا میزنه کفن داداشم سیاه بود یهو دیدیم داداشم توی قبر زنده شد کفن و از سرش دراوردو بابام و سریع بغل کرد بعدش منم بغلش کردم اما پدرم خیلی زیاد اون و تو آغوشش گرفته بود ،بعدشم که صدای داداشم تو گوشم بود که انگار به زندگی عادی برگشته و داره با تلفن با دوستاش قرار میزاره هم و ببینن ،ممنون میشم تعبیر خوابم رو بدید

 5. محمد

  سلام من خواب دیدم که داریم یکی از اقوام مادرم رو که مرد جوانیست خاک میکنیم.من داخل قبر داشتم جنازه رو قرار میدادم وقتی که کفن رو برای گذاشتن سر مرده روی سنگ باز میکردم در گوشش با صدای بلند تکبیر میگفتم نا گهان زنده شد و در کمال ناباوری دیدم میتی که داشتم خاکش میکردم مادرم بود(در حالیکه مادرم در قید حیاتا) از خوشحالی داشتم میمردم .لطفا تعبیرش چیه.؟

 6. محمدMK

  سلام من تو خواب دیدم دوتا قبر رو نبش قبر کردن وهر دوتا مرده رو اوردن بیرون که وقتی کفنشون رو کنار زدن کاملا سالم بودن و زنده شدن من هیچکدومشون رو نمیشناختم ولی اسم یکیشون رو بلد بودم و به اسم صداش میکردم بعد با هر دوتاشون حرف میزدم و بگو بخند میکردم بعد اونی که نمیشناختمش و اسمشم بلد نبودم اومد با من دست دادو صورتمو بوسید برگشت رفت سرجاش روبروی اون یکی مرده که نمیشناختمش ولی اسمشو میدونستم نشست.

 7. رضایی

  سلام من خوابیدم مرده ام و جنازه ام را در تابوت در خوانه گزاشته اند در همین هین زن همسایه ایی که نمی‌دانستم کی هست مرده و او را در تابوت گزاشته و مراسم ختمش را برگزار کردن ولی در حالی که من برای مرده شدنم ناراحت بودم کسی به مرده شدنه من توجه و ناراحت نبود و عادی بین دیگران بودم و با آنها برخورد عادی داشتم در حالی که جنازه ام در تابوت در خانه بود ممنون میشم تعبیر خوابم رو بدید

 8. ترنج

  برادرشوهر خواهرم ۲۵ سالش بود که سه سال پیش فوت کرد. دیشب خواب دیدم تو کفن بوده و میخاستیم دفنش کنیم که دیدم اسن چقدر جنازه ش کوچیکه و جمع شده. با خودم گفتم همه که میگفتن این موقع فوتش قدش کشیده شده بوده و دراز. چرا جمع شده؟! یهو تکون خورده و صاف شده ولی انگار تیشرت پوشیده بوده و از زیر کفن دیده میشده. دست بهش زدم پاهاش تکون خورده و بعد زنده شد و از کفن که بیرون اومد دیدم پسر خواهرم که ۷ سالشه اونه. تکونش دادم و ماساژش دادم تا به هوش اومد. کلی بوسش کردم و بهش غذا دادم که به حال بیاد. حتی یادمه تو خواب به خواهرم گفتم ۴۵ روزه زیر خاک بوده گرسنه ست.

 9. فاطمه

  سلام
  من همسرم زنده هست
  خواب دیدم که مرده ومن ودخترانم با تابوت او را تشیع میکنیم
  دخترم دست کشید روی سر پدرش که از تابوت بیرون بود گفت سرد شده
  یه دفعه زنده شد
  من براش تعریف کردم تو مرده بودی ودوباره زنده شدی

 10. سجاد

  سلام خواب دیدم پدر مادرم دور از جونشون مردن تو اعضای خونه فقط من گریه میکنم اونم فقط برای مادرم دیگه هیچکس گریه نمیکنه بعد پدرم تو کفن بود ک زنده شد..همینجوری بی دلیلم مرده بودن انگار
  معنیش چی میشه ممنون

 11. بهار

  درود بر شما من خواب دیدم زنی که اثلا نمیشناختم در دادگاه داشت حکم نبش قبر همسرش را می گرفت منم به دنبالش رفتم وقتی جنازه را از خاک بیرون اوردند جنازه کفنش خاکی بود وبعد از چند ثانیه تکان خورد ونشست منم که نظاره گر بودم پرسیدم مگر نمرده بودی گفت چرا مرده ام من پرسیدم ایا خدا وجود دارد وبهشت وجهنم وعذاب وجود دارددر جواب گفت بله هم خدا وهم عذاب وبهشت وجهنم همه هست ومن عذابم را کشیده ام بهش گفتم جانوران در قبر تورا نمیخورند درد ندارد درجواب گفت هیچ دردی احساس نمیکنم ولی گوشت بدنم راخورده اند

 12. حانیه

  سلام ،من خواب دیدم که پدرم زنده شده و من خیلی تعجب کردم همه ی اهل خانواده میدانستن که زندست جز من

 13. سعید

  با سلام
  خواب دیدم دررجال تشییع جنازه پدرم هستیم .چندین مرده با هم در حال تشییع بود.به یک جایی رسیدیم که باید صبر میکردیم تا نوبت ما بشه تا تابوت رو به آنجا ببریم .قبلا توی تشییع جنازه چند بار پدرم را دیدم که دستهاش تکان می‌خورد، به کسی که کنارم بود گفتم این موضوع را ولی گفت خیالات میکنی او مرده است .مرده هی دستش را به قسمت شرمگاهی می‌برد و میخواراند.
  بعد که تابوت رو زمین گذاشتیم تا نوبت ما بشه پدرم با کفن از تابوت بلند شد و راه افتاد .بهش گفتم تو که مرده بودی گفت نه بابا زنده ام .آلزایمرش خوب شده بود و خیلی قبراق راه می‌رفت و جوانتر شده بود و با خوشحالی گفت بریم خانه .و گفتم بیا بریم باغ من .دیگه بیدار شدم .لطفا تعبیر خواب را بفرمایید.

 14. A K

  سلام خسته نباشید ۲۷اردیبهشت خواب دیدم خونه پدربزرگمم و دوتا گرگ ب۲تا گوسفند حمله کرده بودن و بدون اینکه ازشون خون بیاد گوسفند ها مرده بودن(چندوقت پیش هم خواب دیده بودم اونجا ی مرده زنده شده و همون لحظه دنبال من میکرد) بعدش دیدم خونه خودمونیم و ی توله مار توسی کمرنگ با خال خالی های قرمز تو اتاقمه تا اومدم ب بابام بگم ک مار دیدم سریع خودشو رسوند سمت بابام پدرم هم سرشو گرفت بعد نمیدونم چیشد ک مادرم هم کلشو فشار میداد ولی نمیمرد بعدازاون من گرفتمش نمیدونم چرا سرشو زیر ی کاسه آب کردم و فشار میدادم تا اینکه مار مرد بعدش میخواستم حرف بزنم ولی تو خواب نمیتونستم حرف های مادرم رو هم مبهم میشنیدم و بعد دیگه نشنیدم و از خواب پریدم الان تعبیر خواب گرگ و زنده شدن مرده و مار با این توصیفاتی ک کردم چیه؟؟ببخشید انقد طولانی شد پیشاپیش ممنون بابت پاسخگویی

 15. سامان

  با سلام بنده خواب دیدم یک آدم غریبه که فوت کرده که آماده خاک سپاری بود دستش تکان خورد و من به جمعیت گفتم زنده شد زنده هست بعد پاهای او را بالاگرفتم که خون به مغزش برسه.فقط دقیق یادم نیست حس میکنم کفن او مشکی بود

 16. امیر

  سلام پدر بنده 6 ماه از دنیا رفتن
  دیشب خواب دیدم پدرم در تابوت هستن و ما همه کنار قبرشون جمع شده ایم که مراسم تدفین انجام بدیم اما پدرم زنده شده بودن ما خوشحال بودیم که بابام زنده شده
  اما رو کرده به مادرم و گفت حالا که این قبر برای من خالی کردن منو دفن کنین ما بردیمش خونه دست و پاش حالت گرفتگی داشت و ب سختی تکون میخورد خواهش میکنم لطفا اگه کسی میدونه تعبیرش چیه بهم بگین شاید مشکلی داشته باشه بتونم حل کنم التماس میکنم راهنماییم کنید ممنونم

 17. میثم

  با سلام خدمت شما
  من دیشب خواب دیدم عید فطره وما در مسجدی که برایم غریب بود داشتیم آب وجارو میکردیم که مسجد رو آماده کنیم برای نماز عید که یکدفعه دو جنازه رو وارد مسجد کردن که من نمیشناختم وگذاشتنشون گوشه مسجد وگفتن وقتی مردم اومدن برای نماز عید فطر میگیم برای جنازه های این دونفرم نماز بخونن که یهو همینطور که من داشتم نگاشون میکردم دیدم که یکیشون تکون خورد وزنده شد و از کفن خودش در اومد وکناریش هم همینطور ومن تعجب کردم دیدم بلند شدن ولباسای شیکی تنشون بود مثل کت وشلوار وشروع کردن کمک ما مسجد رو تمیز کردن. ممنون میشم این تعبیر منو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب زنده شدن مرده غریبه به خیر امده است و برخی نشان از پول و ثروت دانسته اند و از این رو این خواب برای شما می تواند بسیار خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 18. ناصر

  سلام من نزديكيهاي صبح خواب ديدم كه در فرودگاهي هستم با خانواده فكر كنم مسكو بود ،من با خودرويي كه احساس كردم مال خودم بود اومدم بيرون كه شهر را بگردم ولي گم شدم بعد از مدتي گروهي را پيدا كردم كه اهل تركيه بودند و كار ترميم خيابانهاي شهر را انجام ميداند با هاشون صحبت كردم و ادرس خواستم ولي اومدنه ديدم ماشينم نيست و هيچ پولي ندارم مانده بودم!؟ لطفا برام تعبير كنيد ///// بيدار شدم حوالي ٧/١٥ صبح چون كسل بودم مجدد خوابيدم خيلي وقته خواب مادر مرحومم را نديده بودم ايشان را ديدم در اپارتماني جديد كه اتاق خواب بزرگي داشت و مادر در حال در اوردن سجاده و قرآن از داخل جعبه اي بود حالش هم خوب بود منتهي من متوجه مرده بودن ايشان نشدم.لطفا برام تعبير كنيد

 19. روحینا حیدری

  سلام
  من پدرم مدت یکسال میشود فوت کرده است.خواب دیدم که پدرم در خوابم و خواهرم هر دو فوت کرده اند و در تابوت هستند.
  ولی یکباره پدرم وسط تابوت زنده میشود اما خواهرم مرده هست.
  من و خواهرم مدت یک ماه با هم حرف نمیزنیم میخواهم بدانم تعبیر این خوابم چیست.
  ایا پدرم ازینکه با خواهرم حرف نمیزنم ناراحته.
  لطفا جواب قناعت بخشی بدهید.

 20. نرگس

  درود بر شما
  خواب دیدم همسر دوست دختری داره و تو یه خونه سه طبقه همگی باهم هستیم ولی دوست دخترش فوت کرده و اورژانس اومده بود و کفن تنش کرده بودن. روز بعد همه در تدارک خاک سپاری بودن و من در آستانه در به کمک همسرم جسد رو جابجا کردیم تا پرسنل کفن و دفن برای انتقالش بیان، حین جابجایی احساس کردم که جسد تکون می خوره. کمی مردد بودم ولی بعد با خوشحالی کفن رو کنار زدم و اسمش رو صدا می زدم که نسیم تو زنده ایی؟ گفت آره و از سرما می لرزید. همسرم رو صدا زدم که بیا کمک نسیم زنده هست. کفن رو که باز کردم دیدم لخت هست به همسرم گفتم بقلش کن تا گرمش بشه و من برم براش لباس بیارم . رفتم لباس بیارم که دیدم تو حمام کسی دوش آب گرم رو باز گذاشته آب رو بستم و سر گشته دنبال لباس گرم می گشتم و خیلی هم خوشحال بودم.

 21. رعنا

  سلام من درخواب دیدم پدرم فوت کردن ما کفنش کردیم میخواستیم در قبر بگذاریم مادرم صورتش رو باز کرد ولی او تکون خورد زنده شد ممنون میشم تعبیرش کنید

 22. سهیلا

  سلام وقت بخیر من مادر بزرگم رو که سالها پیش فوت کرده خواب دیدم که در خونه ما فوت کرده و ما کفنش کرده بودیم وگویا دو سه روزی بود که کفنش کرده بودیم عید نوروز بود وفامیل خونه ی ما عید دیدنی اومده بودن ومن در حال پذیرایی از انها بودم که دیدیم ایشون تکون می خوره من خدا رو شکر کردم که هنوز دفنش نکردیم ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید

 23. وحید

  دیدم برادرم دخترش که هنوز شیر میخورد را در قبر گذاشت و خاک کرد و من خیلی ناراحت بورم سپس مادرم بچه را بیرون اورد و بجه خیلی صورت قشنگی داشت و لباس سبز داشت و من خوشحال شدم .
  ممنون میشم تعبیر کنید

 24. دریا

  سلام من خواب دیدم دوستم که در واقعیت زنده س ،مرده و جمعیت زیادی هم تو تشییع جنازه ش بودن بعد که جنازه رو کفن پوش بدون تابوت روی یه میز قرار داده بودن و میخواستم روی کفن و باز کنند که صورت میت دیده بشه بعد من هم جلو جمعیت نزدیک جنازه بودم که همین که کفن و باز کردن میت بیدار شد و به اطراف نگاه میکرد جسم تو خواب این بود که فقط به دنبال کنه بعد کلا کفنشو در آورد و بدون لباس و لخت و عریان جلو جمعیت و ایستاده بود ولی همه توجه و نگاهش به من بود منم ترسیده بودم و داشتم ازش فرار میکردم و اون هم به دنبال من از وسط جمعیت میومد ولی هیچ کس به غیر من وحشت نداشت بعد یه مدت که به پشت سرم نگاه مردم دیدم داره حین اومدن دنبال من هم لباس می پوشه و فقط بالاتنشو می‌دیدم توی خواب هم آخراش فهمیدم که خوابه و ترسیدم و بیدارشدمو ذکر میگفتم ممنون میشم برام تعبیرش کنید،

 25. مرجان

  سلام خوابی ک تعریف میکنم در ساعت ۴ بعدازظهر دیدم مامانم خداروشکر زنده است ولی دو هفته ای هست ب علت بیماری در بیمارستان بستریه و اینم بگم این چند روزه خیلی مرده و‌جنازه تو بخش دیدم. خواب دیدم خواهرم زنگ زده بیا مامان مرده آنقدر جیغ زدم و گریه کردم صدام در نمیاد و کسی صدامو نمیشنوه مامانم کفن شده رو برانکارده صورتش رو باز کردم نگاهش کردم گریه میکنم میزنم دو صورتم و بوسش میکنم. یهو میبینم داره تکون میخوره میگم زنده ای چشماشو باز می‌کنه بغلش میکنم و هی بوسش میکنم پرستاره میگه ولش کن آلان می‌ره میگم مامان تو رو خدا ب خاطر من بمون من کس رو ندارم عموم بغلم کرده داره گریه می‌کنه فقط دارم جیغ میزنم بیصدا. دوباره از حال می‌ره ی مرده ک مسئول بود اومد ب زور ببرش گفتم تو رو.حدا زنده ای بزار براش دعا بخونم کف پاشو دستاشو دارم میبوسم برانکارد میخوره ب دیوار دوباره زنده میشه یهو بیدار شدم.

 26. تبسم

  سلام وقتی یک شخص مرده طلب کلید خانه رو بکند چه تعبیری دارد؟

 27. ذاکره

  تعبیر خواب زنده شدن پدری فوت شده و سوار شدن پشت موتورسایکلش ورفتن به طرفی

 28. زهرا محمدی

  سلام خاب دیدم جاری فوت شده م که یکسال پیش فوت شد زنده شده بود وتوی بیمارستان بود رفتم دیدنش وفقط داشتم خداروشکر میکردم بهش می گفتم خداروشکر که برگشتی وبعد دیدم کمرش سیاه و کبود بود گفت که سوخته و الان خوب شده و همه فامیل داشتن تدارک مهمونی براش میدادن انگار قرار بود سفره دعا براش بندازم خواهر شوهرم گفت برو گل بچین یه باغ پر از درخت گل بود رفتم بچینم یه دختر نگاه میکرد گفتم شما که چيدين این درخت مال منه یه دسته گل خوشگل درست کردم و یه دفع دیدم یه گل ارکیده خوشگل روی درخت دیگه ای بود گفتم می زارم بعد می چینم برا خودم وبه دسته گل نگاه میکردم بعد دیدم یه طبق پر از گوشت پخته بود که قرار بود به مهمونا بدن و مردم داشتن گروه گروه میرفتن خونه جاريم که ببيننش جاری خدا بیامرزم جوون بود ممنون از تعبیر شما

 29. کیان

  باسلام.خواب دیدم از کوچه ای رد میشم دوست برادر درگذشته ام جلو در نه روی صندلی نشسته گریه می کنه پرسیدم چی شده چیزی نگفت.درخونه باز بود چنتا پله می خورد پایین پایین پله ها دیدم داداشام با پیرهن سفید استین کوتاه داره نگام می کنه دویدم سمتش بغلش کردم گریه کردم.اون مات مونده بود.زن بچه اش هم بودند.بهش گفتم دروغ بوده تو مرده بودی گفت نه من دوباره زنده شدم گفتم کی گفت سال1410 ماهش رو یادم نمیاد ساعت 19:02.داشتم باهاش صحبت می کردم بیدار شدم

 30. آمنه

  سلام و وقت بخیر. من دیشب خوابی دیدم و وحشت زده و گریان بیدار شدم و ممنون میشم اگر تعبیرش رو بفرمایید. پدر همسرم حدودا ۹۷ سال دارن و در قید حیات هستند، خواب دیدم که ایشون فوت کردن و ما به منزل شون رفتیم که کارهای اولیه رو انجام بدیم و اقوام و خویشان شون هم اومدن. جنازه هنوز در اتاق منزل و روی صندلی بود و من رفتم ایشونو ببینم که گفتن بهتره نگاه نکنی ولی من رفتم جلوتر که صورت شونو ببینم که در همون لحظه ای که بهشون نگاه میکردم سرشونو حرکت دادن و زنده شدن. کم کم اقوام هم داشتن میرفتن و منم رفتم که کفشم رو بپوشم دم در حیاط که بدرقه کنم و اشتباهی داشتم یه کفش سفید میپوشیدم و در همون لحظه هم تعجب کردم که کفشم این نبوده، که همین موقع یه خانمی هم که در واقعیت نسبت به من کینه داره و منتظر فرصت برای بردن آبروی من هست، سر رسید و با صدای بلند و تمسخر، صاحب کفش رو صدا زد و گفت فلانی، بدو بیا که این میخواد کفش تو رو هم ببره. به حد زیادی در خواب ناراحت شدم و به اون فرد اعتراض کردم که این چه طرز حرف زدنه و یه سیلی هم به صورت اون فرد زدم و به هر حال همه فامیل متوجه و شاهد این بحث بودن و بعد خداحافظی کردند و رفتند و من برگشتم به داخل خانه و در خواب با شدت زیادی داشتم گریه میکردم از تهمت دزدی و توهینی که بهم شده. در واقعیت، من از این خانم خیلی میترسم چون بی ادب هست و همیشه به دنبال ایجاد مشکل برای دیگرانه و این اواخر هم دنبال فرصتی برای بردن آبروی منه و این خواب خیلی منو ترسوند، ممنون میشم اگر تعبیر خواب رو بفرمایید.

نظر خود را بیان کنید