تعبیر خواب پول گرفتن از مرده

دیدن پول گرفتن از مرده در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن پول گرفتن از مرده در خواب چیست؟

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده

پول مانند همه چیز با ما در زندگی روزمره است. اساسا رویای ما بازتابی از ضمیر ناخودآگاه ماست. مهمترین چیز این است که همچنین بدانیم که آشفتگی و مشکلات ما در زندگی گاهی در حالت رویا ظاهر می شود. بنابراین، اگر خواب پول می بینید، باید مطمئن شوید که در زندگی بیداری از پول خوشحال هستید. از آنجایی که رویای ما ارتباطی است با ضمیر ناخودآگاه ما برای خواب دیدن پول می تواند نشان دهنده تغییرات احتمالی باشد. اگر دائماً رویای پول را در سر می پرورانید، در واقع می تواند بسیار مهم و معنی دار باشد. پول محبوب ترین نماد رویایی برای جوانان است، زیرا پول درآوردن از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی اگر شخصی در خواب خود ببیند که از مرده پولی را طلب میکند به این معنا است که در زندگی خود زکات را پرداخت نکرده است. در ادامه این مقاله تعبیر خواب پول گرفتن از مرده را بخوانید.


تعبیر خواب پول گرفتن از مرده به عنوان هدیه یا عیدی

به تعبیر حضرت دانیال، تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده به منزله رسیدن نفع به شخص بیننده خواب است. همچنین به تعبیر مطیعی تهرانی نیز گرفتن چیزی از مرده را امری مثبت تلقی شده است. به تعبیر اسلامی تعبیر خواب پول از مرده گرفتن یا طلب کردن پولی از مرده به معنای آن است که صاحب خواب، زکات مالش را در این دنیا پرداخت نکرده است.
به تعبیر جابر مغربی : اگر در خواب ببینی پولی از طرف مرده یا هر کس دیگری نصیبت شده است، یعنی در بیداری نیز همان پول نصیبت می‌شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب رسوا شدن خود یا دیگران، دشمن و یا عشق چیست؟

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده به عنوان هدیه یا عیدی


تعبیر خواب پول گرفتن از مرده امام صادق

به تعبیر امام صادق (ع) : اگر در خواب دیدید که زامرده ای پول می گیرید معنی خواب شما این است که زکات مالل خود را نداده اید و یا به طور کامل نداده اید.

برآورده کردن حاجت و خواسته
حکومت
مال جمع آوری شده
دوست
فرزند
یار و رفیق
رزق و روزی فراخ و گسترده
ایمنی , کنیزک
به دست آوردن جا و مقام
منزلت و احترام
اگر ببینی یک الی چهار دینار گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی عزت و جاه و مقام تو به خاطر زن‌ها افزایش می‌یابد.
تعبیر پنج عدد دینار، نمازهای پنج‌گانه می‌باشد.
اگر ببینی تعداد دینارها عدد زوج می‌باشند، تعبیرش دین پاک و علم با سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تعداد دینارها عدد فرد باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی دینارها را از دست داده‌ای یا آن‌ها را دزیده‌اند و یا به کسی داده‌ای، یـعـنـی غم و غصه تو از بین می‌رود.
تعبیر دینارهای بسیار، مال و اموالی است که با رنج و سختی و درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.


تعبیر خواب پول گرفتن از مرده ابن سیرین

به تعبیر ابن سیرین: تعبیر پول در خواب به معنای به دست آوردن نعمت‌های خوب در زندگی است. بنابراین گرفتن پول از مرده به معنای برکت و نعمت است.


تعبیر خواب پول گرفتن از پدر یا مادر مرده

دریافت پول از از پدر یا مادر مرده در خواب بیانگر ناامیدی های سرکوب شده ای است که در یک دوره زمانی انباشته شده اند. شما احساس می کنید در شرایطی منزوی شده اید. چیزی وجود دارد که شما باید آن را پاک کنید یا به یک شخص اعتراف کنید. شما باید در مورد نحوه نزدیک شدن به اهداف خود بسیار محتاط باشید. خواب شما حاکی از رازی است که باید آن را حفظ کنید. ممکن است از درهم ریختگی عاطفی یا روانی رنج ببرید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کندن زمین برای گنج، قبر، کشاورزی یا آب چیست؟

تعبیر خواب پول گرفتن از پدر یا مادر مرده


تعبیر خواب پول گرفتن از مرده از حضرت یوسف

به تعبیسر حضرت یوسف (ع): اگر شما طلب کنید و مرده به شما پول بدهد یعنی این زکات را پرداخت می کنید ولی اگر مرده به شما پول نداد آن را پرداخت نمی کنید.


تعبیر خواب پول گرفتن از مرده سید

به تعبیراسماعیل بن اشعث  : تعبیر دینار خوب و نیک، دینداری و راه راست می‌باشد، مخصوصاًً اگر روی آن شکل صورت وجود نداشته باشد. اگر شخصی در خواب ببیند دیناری دارد که یک طرف آن شکل صورت بت و در طرف دیگر نام خداوند متعال وجود دارد، تعبیرش این است که اگر آن شخص کافر باشد مسلمان می‌شود، ولی اگر مسلمان باشد و این خواب را ببیند تعبیرش این است که «مرتد» می‌شود.

☺ تعبیر خواب «پول گرفتن از مرده» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پول گرفتن از مرده» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


12 دیدگاه

 1. شهلا

  سلام
  من خواب دیدم دختر عمه ام که فوت کرده ی اسکناس ۵۰ هزاری بمن داد اولش تعارف کردم اما بردمش اخر ب عنوان هدیه ای چیزی بود انگار
  تعبیرش چیه لطفل

  • تعبیر خواب

   با سلام
   به این معنا امده است که می تواند نشانی از ان باشد که در واقعیت هم به این مقدار دست پیدا کنید که برای شما خیر است و از این رو از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. alaasaedi76@gmail.com

  من خواب دیدم زن عمویم که مرده دردستم یک اسکناس پنجاه تومنی گذاشت

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده همیشه به خیر امده است و از این رو این خواب هم برای شما می تواند بسیار خوب و خیر باشد و باید بدانید که دیدن این خواب می تواند نشانگر دریافت خیری از ایشان برای شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 3. حسن

  سلام شخصی مرده بود و به من پول داد؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده به خیر امده است اما برای پول برخلاف تصور می تواند از ان بکاهد و از این رو ممکن است خوابی خیر باشد اما خیلی برای شما تاثیری ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 4. پریسا

  من تو خواب دیدم برآدر شوهر فوت شدم ۴۲تومن به من پول کاذوداد وب همسر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب شما احتمالا نشان بر این دارد که از طرف اموال ایشان به شما خیری خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 5. سارا

  سلام من خواب دیدم در خونمون ایستاده بودم با دوستم و یهو فردی که از اقوامه و فوت کرده با ماشین ایستاد و دوستمو صدا زد که بیا مقداری پول بگیر اون نرفت و من تا خواستم برم ماشین رو حرکت داد و رفت تعبیرشو لطف میکنین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   به منزله ی رسیدن خیری به بیننده ی خواب امده است و از طرفی بسیار خیر می تواند باشد و از این رو نگران ان نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. ماریا

  سلام من خواب دیدم مادرم که فوت شدن داشتن پولهای زیادی که اسکناس بودن و پول خارجی هم بینشون بود برا ما سوا میکردن بعضی از پولا رو میشستن و همه رو دسته دسته مرتب میکردن بهش میگفتم مادر اینکار زحمت داره چرا خودتو اذیت میکنی و رفتم کمکمش

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب در تعابیر خواب به این صورت امده است که باید در وهله اول زکات بدهید و در وهله دوم برای امواتتان، خیرات کنید که انشالله ختم به خیر شود.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید