تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن آب در خواب چیست؟

تعبیر خواب افتادن در آب و بیرون آمدن

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است.

بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود.

تعبیرخواب آب

آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب، جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم.
آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند.
موج آب ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.
آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است.

تعبیر خواب افتادن در آب و بیرون آمدن

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.

اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد.

اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید.


دیدن رودخانه در خواب,تعبیر خواب آب

دیدن رودخانه در خواب

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف پول ، مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید.

اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است.


دیدن لیوان آب در خواب

دیدن لیوان آب در خواب

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.

آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.

چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید.

اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.


جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.

اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید.

اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.


آفتابه وسیله ای است برای انتقال آب از حوض یا آبگیر به نقطه ای دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسیله ای که بتواند جوابگوی این نیاز باشد یاری دهنده و کمک رساننده است. چه خادم خانه باشد چه بانوی خانه و چه فرزند بیننده خواب.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب آب خواستن

☺ تعبیر خواب «آب» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «آب» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


152 دیدگاه

 1. نجمی نوروزی

  با سلام خواب دیدم که که ناگهان درخت تنومند وبزرگی نیمی از تنش به داخل زمین فرو رفت و ناگهان آب از دل زمین بیرون زد تا جایی که همه جا رو آب پوشان مانند دریا شد و همه در اون آب غرق شدن ومن هم که در حال غرق شدن بودم ناگهان خود را رو به صورت دراز کش روی شاخه های اون درخت در روی آب شناور بودم وکیلومترها همچون دستان تنومند شاخه های اون درخت من رو به سمتی هدایت می کردن تا اینکه به ساختمانی که فقط پشت بامش پیدا بود چون تا پشت بام خانه همه جا رو آب گرفته بود نزدیکی اون خانه پریدم که شاخه های که من روی آن بودم تبدیل به دستان دوتا مرد شد یعنی اینکه دودوست اون مرد زیر پاهایمونمی از بدنم هست دو دست مرد دیگه زیر نیمی از بدن وسرم هست ورودی آب در حال حرکت به سمت اون خانه هستن وقتی که به خانه رسیدیم دستها و به سمت پشت بام بلند کردن ومن همون جور دراز کش به صورتی که یه پامو ویژه دستمو بلند کردم وبا یه قلت داخل پشت بام انداختم وقتی که داخل پشت بام ایستادم دیدم که اون مردها ناپدید‌شدن ونیستم وآبهایی رو هم که همه دنیا رو پر کرده بود ومانند دریا شده بود در دل زمین فرو رفت و همه جا خشک شد

 2. بهرامی

  سلام و درود،من درخواب دیدم مادربزرگم که فوت شده از من می‌خواهد شلنگ آبی که به هم وصل شده جدا کنم ببینم آب میاد یا نه از شلنگ آب من آب میاد ولی از شلنگ ایشون آب قطع میشه.و ضمنا این آب که از شلنگ جاری بود به جایی مثل پشت بام بودیم که آب از آنجا به داخل میریختیم(محل ذخیره آب بود) تعبیرش چیست؟

 3. مرجان

  سلام من خواب دیدم از جایی دارم بالا میرم هر جا قدم بر می داشتم آب روانه میشد یعنی هی جوی آب بود بعد وقتی این آبها روان میشد سنگ ریزه ها و خاک رو کنار میزد می‌رفت میشه تعبیر خواب منو بگید

 4. فاطمه

  سلام
  یکبارخواب دیدم صدای بال زدن کبوتری داخل حیاط میاد بیرون رفتم مقابل من پرشور بال میزد منهم باذوق نگاهش میکردم بهمسرم گفتم بگیرتش اون هم سریع گرفتش رنگشهم سفید بود

 5. فاطمه

  خواب دیدم چندکبوتر سفید وچندطوقی یکی یکی واردجوی آب کنارمنزلمان شدند ومشغول آبتنی شدند بعد ازمدتی ازجوی بیرون اومدن وزیرنورخورشیدایستادند تا خشک شوند من هم فقط باونهانگاه میکردم آب جوی هم روان بود وحجم زیادی هم نداشت

 6. خاطره

  سلام و درود..
  خواب دیرم لب چشمه نشستم و اب بسیار شفاف و زلاله و سنگریزه های کوچیک و سفی لب اب بود دست توی اب کردم اب خیلی خنک و شفاف بودبعد بایه چوب ظریف لب اب و کندم و گل و کنار زدم ولی اب کثیف نشد و سه تاظرف دراوردم.یه کاسه کوچیک سنگی مرمری و یه قاشق از همین جنس و یه چارک پیمانه ای دسته دار کوچیک ک زیر اب سیاه بود و از اب دراوردم مسی شد.

 7. مهسا

  من در خواب دیدم که همسایه ما آب داغ را روی من می ریخت و من سعی میکردم فرار کنم این چه تعبیری دارد؟

 8. مهسا

  سلام من در خواب دیدم که همسایه ما آب داغ را می ریخت روی من این چه تعبیری دارد؟

 9. S

  سلام من خواب دیدم مردی اشنا ک میان سال بود دخترم را صدا زد و یک لیوان اب صاف و زلال بهش داد گفت این برای توست

 10. S

  سلام من خواب دیدم یک مرد اشنا حدود پنجاه سالش هست ک زن و بچه دار منو صدا زد پنجره را باز کردم گفت دخترت هست او را میخام بعد دخترم رفت و یک لیوان اب زلال و صاف بهش داد

 11. یحیی هدایتی

  باسلام
  تعبیر خواب استخرچیست
  درخواب دیدم که میخواستم جلوی جوی آبی که از چاهی که با موتور کار میکرد ومتعلق به خودمان بود قصد ساختن استخری داشتم
  اب روان وصاف وزلال بود توخواب وسایل کار مهیا
  پیاده پایان به نظر میامد

 12. افتخاری

  سلام.وقت بخیر.آیا نصب ایزوگام در خواب نمایانگر جلوگیری از ورود آب و روشنایی در منزل میشود؟ من خواب دیدم تراس پدربزرگ مرحومم رو دارن ایزوگام میکنن و دو تا از خاله هایم هم در تراس نشستن. متاسفانه پدربزرگ و خاله هایم در خیلی موارد حق مادر من رو نادیده گرفتن و به شدت ایشون رو اذیت کردن…ضمنا بینی خاله ام یه فرم متفاوتی بود.مثل بینی خودش نبود در خواب. سپاس از شما

 13. علی

  سلام خواب دیدن اینکه در خانه دو ظرف نصفه اب باشه بعد یکی از ظرفارو پر کنی و با اون یکی ظرف بری اب بیاری تعبیرش چیه ممنون

 14. ستاره موسوی

  سلام ممنون میشم در مورد تعبیر خوابم راهنمایی کنید.
  خواب دیدم با همسر یا فرزندم دقیق یادم نیست ولی اون شخص و سلامتیش برام مهم بود در کنار دو نهر یا رود قدم میزنیم. اول سمت چپم دو رود بلند بود که اطرافش و وسطش سرسبزی زیبایی داشت و جلوتر دوتا رود بود که در وسطش و اطرافش حالت بیابون و بوته های کوچک بود ولی آب هردو آروم و زلال بود مخصوصا رود اول و سمت راست در کل مسیر اون رودها حالت دریاچه و یا نهر بود یا شاید هم رود چون زیاد وسیع نبود ما در یک مسیر ساحل گونه ای که باریک بود یعنی مثلا اگه به عرضش دراز می‌کشیدیم با آب سمت راست تماس داشتیم من راه میرفتم و اون عزیزم دراز میکشید و من نگران بودم که داخل آب نره یا حتی چیزی از آب بیرون میاد که خطرناک باشه تو کل مسیر ساحل رودها بودن از رود زیبا و سرسبز اول رد شدم بیشتر سمت چپ و رودها رو نگاه میکردم و بینمون نرده و حفاظی بود و نسبتا رودها فاصله داشتن من چون یکم نگران نهر سمت راست بودم میخواستم مسیر رو سریع طی کنم و بالاخره به سلامتی عبود کردیم و انگار خیالم راحت شد

 15. ناآشنا

  سلام
  من خواب دیدم در آب و یک حوض تاریک ھستم و آب آن صاف نیست آب بازی دارم اما بہ یک بارگی بہ طرف بالا میایم و آب در پایین حوض میماند و من ھم کوشش دارم از یک سوراخ نسبتن بزرگ بہ اندازہ دھانہ چاہ میخواھم خودم را از ھمان حوض بیرون کنم و بلاخرہ فکر کنم بیرون شدم اما بسیار بامشکل

 16. محمد

  بسم تعالی !
  خواب دیدم که بالای بام بلند قرار دارم و در پاین یک چاه آب قرار دارد شکل ذخیره آب است . من آن چاه (ذخیره) را آب پاک پر می کنم . تعبیر چیست .؟؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اول که بدانید که در بالایی بودن به معنای خیر است و می تواند نشان از پیشرفت در جایگاهی باشد و دوم انکه برای شما به این معنا باشد که در اینده کاری خیر را انجام دهید که مسبب خوبی است.
   سربلند و پیروز باشید

 17. مریم

  سلام
  خواهرم خواب دیده که من در خواب خیلی تشنه هستم و میخوام بطری اب خواهرم رو بخورم ولی خواهرم نمیزاره و میگه خودم لازم دارم ولی شوهر خواهرم بطری اب خودش رو میده من و خواهرم بهش میگه دهنی توعه و شوهرش میگه اشکال نداره منم قلپ قلپ اب میخورم

 18. لیدا

  سلام من خواب دیدم که یک خیابون خیلی سر اشیب بود که یکی از اون بالا با شلنگ خیلی بزرگ داشت آب می‌ریخت منم با یکی از دوستام مایو پوشیدیم و رفتیم از اونجا سر می‌خوردیم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب اب به خیر امده است مگر ان که سیل باشد و برای شما هم ممکن است نشانی از ان باشد که موقعیتی برای شما در اینده ایجاد شود که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 19. محدثه

  سلام من خواب دیدم که در امامزاره محله امون هستم با یه عالمه ادم،، انگار اونجا مراسم بود و همه با لباس های مشکی دور تا دور مسجد نشسته بودن … بعد یه چند تا بسته اومد برای یکی از فامیل هامون که اونا میگفتن بسته های خرید اربعینشونه ،،،یه قوری بزرگ خریده بودن بعد یکی از فامیلامون با اون قوری روی پای من آب میریخت…من پام دراز بود و اون همش با اون قوری سورمه ایی رنگ روی پام اب میریخت ..ابشم زلال بود ینی کثیفی ایی توش من نمی دیدم و بعد من با خنده بهش گفتم چرا رو پام همش آب میریزی ….جواب اونو دیگه یادم نمیاد …تعبیر خوابم چیه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی بسیار خیر باشد و به معنایی برای شما نمایانگر واقعیت خیر باشد که شما در اینده از چیزی که خیر و صلاح است مسیری بسازید و برای شما این مسیر پاکیزه و منزه شود.
   سربلند و پیروز باشید

 20. Hengame

  سلام خواب دیدم سیل داره میاد من خبر دارم همه جارو اب میبره ولی بقیه نه من با برادرم فرار میکنم از همه خانواده با گریه خدافظی میکنم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب برای شما به این معنا باشد که در اینده نه چندان دور مشکلی برای دیگران پیش بیاید که شما از ان هیچ گزندی نبینید و از این رو می تواند خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 21. مصطفی حیدری

  سلام
  خواب دیدم مادرم روآب برده و پدرم که سالها پیش فوت کرده بود داشت دنبالش میگشت و اومد خونه میگفت همه جا رو گشته و پیدا نمیشه خودمم داشتم گریه میکردم آب باران بود سیل آسا که صبح یدفعه از خواب پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای خواب سیل به این صورت به خیر نیامده است و این می تواند نشانی از ان باشد که خدای ناکرده ایشان ضرری را متحمل شوند که خوب نیست و حتما صدقه ای دهید که انشالله ختم به خیر شود.
   سربلند و پیروز باشید

 22. حنانه

  سایتتون عالیه سپاس من خواب دیدم به عنوان تماشاچی از ارتفاعی نظاره گر سونامی هستم اب رنگ روشن داشت و بسرعت از تپه ها سربالا میومد درعین حال روی یکی از تپه ها صفحه شطرنج بزرگ با خونه های ابی و سفید وجود داشت ابی که سربالا میومد روی اون تپه و صفحه شطرنج رو گرفت ممنون میشم تعبیر کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر در خواب شما آبی به شما نرسیده است، از این رو برای شما خیر است و ممکن است اینده ای مبهم را به شما نشان دهد که سبب سردرگمی شما شود اما به راحتی رفع خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 23. فرشته

  سلام،
  من تا حالا دو بار این خواب رو دیدم
  دیدم که من با چند نفر دیگه تو یه اتوبوس مانندی هستیم و اتوبوس میره تو دریا، آب زلال و شفافه واسمون هم شفاف و پر ستارست طوری که دوستم من رو صدا میکنه که بیا و ماه رو ببین که چقدر قشنگه، بعد مد میشه و آب بالا میاد و انگار که داریم غرق میشیم، ولی بعد همگی از آب با خوشحالی بیرون میاییم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   اگر این خواب باز هم تکرار شود که دارای تعبیر نیست و اشاراتی از درون شما دارد و در غیر این صورت هم می تواند نشان از مشکلی در مسیر شما باشد که به سادگی رفع شود اما این گونه نشان ندهد.
   سربلند و پیروز باشید

 24. سميه

  سلام لطفا خوابم رو تعبير كنيد
  خواب ديدم با يكي از استادام كه در اثر كرونا يك سال قبل فوت شدن در يك جايي مثل استخرشنا ميكنيم اما اطرافش جايي مثل پارك و شهربازي بود و اب خيلي كدر بود روش هم سبز شده بود وقتي هم بيرون بودم همه جا خيس بود و خيلي شلوغ پسر كوچيكم و همسرم هم داشتن خوراكي ميخريدن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر دو و جه است. یا اینکه خاطره ای در ذهن شماا از ایشان زنده شده است و یا اینکه می تواند نشان از مسیرری باشد که باید در پیش گیررید که در مسیر ایشان است.
   سربلند و پیروز باشید

 25. مریم

  سلام من خواب دیدم در مکانی غریب هستم جاده ایی گل الود بود که از روش با تمام سرعت دووییدم و پریدم و دیدم در خانه ایی غریب هستم یهو خونه رو اب زیادی گرفت من میدونستم میریم زیر اب ولی نفسمو حبس کردم و به سمت کم عمقش رفتم و از اب بیرون اومدم و اینکه زیر اب و میشد دید .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اینکه در اب باشید و شنا کنید تعابیر مختلفی دارد اما در این خواب و برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که چالشی بزرگ در پیش رو دارید که برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 26. ساناز

  سلام
  من خواب دیدم به همراه خواهرم و یکی از اقواممون که آقاست داریم یک بیمار رو که در واقع مادر همون آقاست رو از روی آب می‌بریم و در واقع اصلا پاهامون به اون آب برخورد نمی‌کرد و فقط یادمه اون لحظه به خودم میگفتم ک قدرت باور
  باعث این موضوع شده و آب نه خیلی زلال بود نه خیلی کدر متوسط بود رنگش و تقریبن آب راکد و ایستا بود .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای اب به خیر امده است اما به شرطی که زلال باشد و از این رو تعبیر این خواب ممکن است به این صورت باشد که این اب زلال نبوده است نشان از مشکلی در اینده باشد که برای شما به وجود اید و باید بسیار از بابت ان اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 27. سیامک

  من خواب دیدم همراه یک خانوم آشنا بدنبال آب بودم البته جای آب هم بلد بودم کجا هست خیلی هم خوشحال بودم وجاییکه آب بود خیلی ذلال و کم عمق بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در خواب به دنبال اب گشتن خیر است و می تواند نشان از تلاشی در اینده برای رسیدن به صداقت باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 28. محسن

  من دامداری دارم در دل کویربه علت زیان زیادی که دیدم تو فکر جمع کردنم مدتی است ، خوابی دیدم که جمع کردم و با مشارکت کسی در حال معدن کاوی در دامداری هستیم و طلا استخراج میکنیم ، در همین حین دیدم کنار دامداریم در حال کندن خندق هستند و کار به سرعت پیش میرفت و آب جاری میشد و اطرافپر از مزارع سر سبز میشد .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   انچه که شما در خواب دیده اید، بر اساس تعابیر خواب بسیار خیر است و ممکن است نشان از اینده ای خیر باشد، اما تصمیم صحیح را فقط خود شما بر اساس تجربیتان می توانید بگیرید و انشالله اینده ای خیر در انتظار شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 29. اسماعیل

  من خواب دیدم که پدر خانمم اومده خانه ما و چایی دا میریزه رو لباسش وفرش. من سعی میکنم با حوله چایی را جمع کنم ولی همینحوری از زیر فرش آب میاد بیرون و صدای پدر خانمم را می‌شنوم که میخواد فرار کند ومن با خودم میگم که من دارم خشک میکنم چرا میخواد فرار کند.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب چای دم شده به خیر امده است و ممکن است نشان از خیری به واسطه ی ایشان باشد که برای شما فراهم شود و شما از رسیدن به ان متعجب شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 30. علی سعادت مند

  یک خوابی دیدم که استادم درمورد سه نفر داره برام میگه که دوتا چیز خوب بودن اما دو نفر با نیرنگ اونو بدست آوردن اما اون انسان پاک نتونست بدستش بیاره

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب اصلا معنای مشخصی برای نمایش الگوهای تعبیر خواب ندارد و از این رو نمی توان تعبیر دقیقی برای آن پیدا کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 31. Shiva

  سلام من خواب دیدم با همکلاسی های دانشگاهم رفتیم شمال
  سوار قایق شدیم تو آب دریا سه تا قایق بودیم
  من و یکی از اون اقا ها تو یه قایق جدا بودیم که اقا داشت قایق رو میروند
  وقتی که میخواست دور بزنه افتادیم تو اب دریا من فقط نگران گوشیم بودم همش میگفتم بدبخت شدم گوشیم افتاد گوشیمو از دست دادم فقط داشتم برای گوشیم غصه میخوردم
  میشه بگین تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب شنا کردن و همچنین تعبیر خواب وسیله ای مثل گوشی می توان به این صورت این خواب را تبعیر کرد که برای شما نشان از ان دارد که در موقعیتی ممکن است قرار گیرید که کسی که برایتان اههمیت دارد از شما دور شود.
   سربلند و پیروز باشید

 32. رسول

  خواب دیدم منو دخترم کنار رودخانه شفاف دخترم داخل آب بود یه دفعه آب سیلاب وگلالود اضافه شد دخترمو با خودش برد ولی خودم پریدم تو آب شنا کردمو دخترم از نجات دادم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به خیر رفع شده است و نشان پشت سر گذاشتن بلا برای دختران بوده است که صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 33. سحر

  سلام
  ممنونم بابت این کار خیری که می کنید

  خواب دیدم روی قایقی که بزرگه (کشتی هم نیست) روی دریا یا دریاچه ای در حال گشت و گذار هستیم با جمعی، می خواستم کاری انجام بدم که با خودم گفتم وقت دارم حالا فعلا از مناظر قشنگ لذت ببر و سنگ و صخره می دیدم و خود آب در جایی از قایق خارج شدیم روی اب بودیم اما انگار شیشه ای چیزی بود سفت و محکم بود و آب را خیلی زلال می دیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام و سپاس از شما
   خواب شما نشان بر بدی ندارد و اینکه دریا نشان بر مسیر زندگی است و هر چه آرام‌تر بهتر است و این شما جایگاه امنی داشته اید خیلی خوب است و آب زلال نشان بر خیر و برکت شما است.
   سربلند و پیروز باشید.

 34. فاطم

  خواب دیدم از کنار قبر پدربزرگم آب زلالی جاریست.تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب نیک است و خیر برای خانواده است و به این تعبیر است که احتمالا از پدرتان هیری به جا مانده است که سود و منفعت دارد و برای شما و خانوادتان.
   سربلند و پیروز باشید.

 35. کامران کوچک پور

  با عرض سلام
  من خواب دیدم که دختر کوچکم از روی بلندی به درون دریاچه ای سقوط کرد و بیهوش شد. بلافاصله در حین کندن لباسم خودم به درون دریاچه رفتم که او را نجات بدهم. همچنان که دخترم به زیر آب فرو میرفت، به او رسیدم و همان موقع از خواب پریدم.
  لازم به ذکر است که آب دراچه بسیار شفاف بود، در زیر آب مار سفید رنگی با فاصله قرار داشت و همچنین این خواب را در صبح زود دیدم.
  لطفا” در صورت امکان تعبیر خواب را برایم ارسال فرمائید.
  با سپاس فراوان

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و باید هر چه بیشتر مراقب خودتان و فرزندتان باشید و اینکه صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 36. فاطمه

  خواب دیدم که در یک مکان غریب و مسافر بودم ، در اینجا کوهی بلند وجود داشت که گویا از ان به پایین افتاده بودم و صدای اشنایانم را از بالای کوه می‌شنیدم ، در جایی که افتاده بودم تمام اطرافم بسته بود و زنی غریبه انجام بود که از او کمک خواستم ولی او رد کرد و گویا قصد داشت به من اسیب برساند ، پس از دست او فرار کردم و با کلی سختی از مسیری که گویا تعداد زیادی خانه های بالای هم بودند رفتم و از کوه گذشتم ، ام زن همچنان من را تعقیب می کرد ، پس دست اشنایانم را (که در خواب اشنا بودند و در واقعیت غریبه ) گرفتم و گفتم که عجله کنند ، در مقابل ما چیزی شبیه به یک دریاچه بزرگ وجود داشت که موج هایی پر قدرت و کوتاه داشت و گویا در داخل این دریاچه در بود از شن های رنگی که باعث میشد اب ها رنگی به نظر برسند ، پس با بقیه به داخل اب فرار کردیم گویا در انسوی ان شهری امن وجود داشت ، داخل اب پر بود از چیز هوایی که شبیه به برنج بودند ، هرچه جلو تر رفتیم امواج سه تر شدند ، اما در نهایت از میان انها گذشتیم و به شهر امن رسیدیم ، آب دریاچه احساس امنیت و ارامشی به من می داد با وجود سخت بودنش ، ولی کوهستان احساس ما امنی و سختی در من ایجاد می کرد
  تعبیر چه می تواند باشد ؟ خواهش می کنم رهنمایی ام کنید …

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که شما مراحل سختی از زندگی را بدون کمک و با وجود دشمن پشت سر خواهید گذاشت و در حال گذر از سختی و نا امنی زندگیتان هستید که بیشتر آن را احساس کرده اید و اما از این مراحل خواهید گذشت و خیر است..
   سربلند و پیروز باشید.

 37. ناشناس

  باسلام خواب دیدم درباغ پدری ام چشمه ای وجود داشت و جوی آبی زلال و روان اونجاست بطوریکه سنگریزه های کف جوی پیدابود، (تو واقعیت چیزی ازاون باغ جز زمین خشک و خالی نمانده) من و برداربزرگترم مشغول جمع آوری سنگریزه های باارزش از کف جوی بودیم (مانندگنج باارزش بودند و نباید کسی ازوجود اون گنج باخبر میشد) رنگ سنها اکثرا سفید بود و دوتاش طلایی بود و بعد دیدم پسرعمویم که درحقیقت شخصی حیله گر و با دوز و کلک هست و سر برادرمو هم کلاه گذاشته، داشت به ما نزدیک میشد ، برادرم از من دور شد تا او متوجه نشود ما داریم سنگریزه( گنج) جمع میکنیم، و من سنگریزه ها رو داخل دهانم ریختم و به سمت دیگر باغ رفتم که مادرم اونجا کنار جوی آب دیگری ایستاده بود، وقتی سنگها رو از دهانم خارج کردم دیدم در اثر برخورد یکی از سنگریزه ها با آب دهانم، نور آبی رنگی از اون سنگه ایجاد میشد( هم سنگه نور میداد و هم محل برخورد سنگ با پوستم نور میداد، و بخاطر اینکه سنگها رو تو دهنم مخفی کرده بودم داخل دهانم یه مقدار گِلی شده بود فکرکنم گِلهاشو تُف کردم، دیدم پسرعموم هنوز داره میاد سمت ما، ایندفعه تمام سنگریزه ها رو داخل لباس زیرم( سوتینم) ریختم و موفق شدم و او متوجه نشد و به خانه رسیدم، و برادرکوچکم که تو اتاق خوابیده بودکنارش نشستم و سنگها رو کنار رخت خوابش ریختم (انگار که سنگها نزد من امانت باشن که دارم با موفقیت به صاحبش میدم بدون اینکه کسی متوجه شده باشه) و خودم سنگ رو به زبان کشیدم تا با آب دهان مخلوط شود و سنگه نورآبی داد( اینکارو کردم تا برادرم نورشو ببینه) گفتم بعیدمیدونم سنگ باارزشی باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اینگونه است که آن باغ اگر هنوزم از برای شماست می‌تواند مایع خیر برکت برای خانوادتان بلخص برادرتان باشد و اینکه سنگهای بزرگ نشان بر مشکلات است و اما سنگهای ریز و و خوش رنگ نشان بر مالی است که به واسطه شما به برادرتان خواهد رسید و اینکه به گفته امام صادق نشان از مال و
   ریاست و زحمت در کار است و بد نیست و اما خواب شما نشان بر خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 38. Mm

  سلام
  خواب دیدم که دررون استخر اب عمیق و بزرگی می پرم و شنامی کنمبه همراه خانواده البته ادمایه دیگه ای هم اونجا بودن ولی ابش خیلی تمیز بود و به رنگ ابی بود

  • یاسین صداقت

   با سلام در تعبیر خواب شنا کردن در آب زلال آمده است که نشان بر تلاش برای اهداف است و اینکه به گفته معبران غربی نشان ب. غسل مردن و مبرا شدن از ناپاکی هاست و اینکه فرد بیننده با یک حالت روحی پاک و سبک از خواب بر می‌خیزد که بسیار نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 39. احسان

  سلام من خواب دیدم پدر و برادرم مشغول ابیاری زمین کشاوری و باغ هستن و هرجا که جلوی اب گرفته میشه میافتن تو اب و جوی اب رو تمیز میکنن که اب به جریان دربیاد بعد میان بیرون در ضمن باغ پر بود از لانه پرندگان که یه عالمه تخم گداشته بودن ولی پرنده ای نبود فقط لانه های بدون پرنده پر تخم بود.(پدرم یه زمین بهش به ارث مونده که برادرش با حقه بازی ازش گرفته و پدرم اونجا رفت و امدی نداره ولی تو خوابم پدرم دقیقا همون زمین رو ابیاری میکرد) ممنون میشم جواب بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که خانواده شما در اینده خیر و منفعی حلال به انها خواهد رسید و اینکه احتمالا برادرشان جلو این خیر را خواهد گرفت ولی پدر و مادرتان برای دست یابی به ان تلاش خواهند کرد و به دست خواهند اورد و اینکه از لحاظ قانونی اگر صلاح میدانید پیگیر شوید چون این خواب نوید به خیر داده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 40. کیانا

  سلام من صبح‌خواب دیدم‌که شیرجه میزنم تو ابی که زیاد عمیق نیس ولی خب زلال و شفاف و تمیز هس و وقتی سرم رو از اب بیرون میارم اطرافیانم با تعجب و‌ترس به من میگن که یه زنبور بزرگ روی سرته و من تا میام سرم رو تکون بدم‌ و زنبور رو از خودم دور کنم از خواب میپرم
  لطف کنید خوابم رو تعبیر کنید ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما امده است که شنا کرد نشان ب این دارد کهشما در حال کند و کاو هستید و اب به معنی ضمیر ناخواگاهتان است و اینگونه میتوان تعبیر کرد که شما در حال جستجو و کشف درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید.و اینکه به گفته معبران غربی تلاش برای اینده هم بدون مانع تعبیر میشود که نیک است و زنبور نشان بر دشمنی است که در مسیرتان لحتمالا مقداری شما را اذیت خواهد کرد و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.
   تعبیر خواب زنبور

 41. ناشناس

  سلام‌وقتتون‌بخیر‌
  من‌خواب‌دیدم‌تو‌یک‌امامزاده‌ام(یعنی‌حس ‌میکردم‌جایی‌ک‌قرار‌دارم‌امامزاده‌باشد)بعد‌من‌لب‌حوض ‌پر‌از‌اب‌وایستا‌ده‌بودم‌و‌داشتم‌با‌انگشتان‌دست‌استخاره‌میگرفتم(یعنی‌بیستا‌انگشت‌در‌نظر ‌گرفته بودم)ک‌دست‌اخر‌دوتا‌موند‌و‌دوتام‌‌ک‌در‌واقعیت‌یعنی‌نه‌انجام‌نده‌اون‌کار‌را‌و‌من‌قبل‌از‌این‌ک‌استخاره‌بگیرم‌اسم‌حضرت ‌ابوالفضل ‌را بردم ‌ک‌کمکم‌کند‌بعد‌یکم‌اون‌طرف‌یک‌فواره‌اب‌متوسط ‌قرار‌داشت‌‌چادر‌هم‌پوشیده ‌بودم ‌‌و‌اون ‌جایی‌ک‌حس‌میکنم‌امامزاده‌بود ‌ی‌تعداد‌ی‌بود ‌بعد‌یادمم‌میاد‌البته‌مطمئن ‌نیستم‌یکبارم‌برگشتم‌پشت‌سرما‌نگاه‌کردم (نمیدونم‌فکر‌کنم‌بعد‌استخاره‌بود )
  ممنون‌میشم‌جواب‌بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اینگونه است ه شما مرادی بر دل دارید که برای انجام ان اسخاره طلب کرده اید و اینکه نه امده است نمیتوان گفت حتما بد است و یا غیر پس شما برای اطمینان بیشتر به یک فردو یا مکان معتبر برای استخاره رجوع کنید و اینکه شما حاجتی که به دل دارید برای روا شدنش از حضرت ابوالفضل کمک خواهید گرفت و او را واسطه قرار خواهید داد.
   سربلندو پیروز باشید.

 42. Payam

  سلام و خسته نباشید.من خواب دیدم با خانوادم توی یک دریاچه ی بزرگ هستم اطرافم که اطراف دریاچه پر از درختان سر سبز و جوان بود.بعد دریاچه خیلی خیلی بزرگ بود.خیلی میترسیدم که غرق بشم.دریاچه خیلی عمیق بود.و آب خیلی زلال و پاکی داشت که قابل خوردن بود.و یه کم ازش خوردم.اما میترسیدم که غرق بشم .اما غرق نمیشدم.
  با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این تعبیر باشد که شما در اینده ای نزدیک منبع خیری را بیابید اما باور به آن نداشته باشید و همین موضوع سبب شود که نتوانید از آن بهره ببرید و از این رو باید سعی کنید که اگاهی خود ار افزایش دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 43. F.h

  سلام
  من خواب دیدم ک در جویی پراز مرده است ک دونفر آنها را ب خاک سپرده اند ولی روشون باز بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که در تعبیر مرده امده است که برای شما به معنای وجوهی از درونتان است که آن را از بین برده اید و در این خواب هم می تواند به این معنا باشد و اینکه در خواب خود همچنین حالتی دیده اید که کسی در حال خاک کردن آن است به این معنا می تواند باشد که ان شخص بخشی از درون شماست که این کار را انجام دهد و به واسطه ی کاری در ذهنتان چیزهایی را به تازگی از بین برده اید و به همین دلیل این خواب را دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 44. شیما

  سلام وقت بخیر
  خواهرم مجرد هستن وجدیدارچندتا خواسگار داشتن ک خواهرم یکی رو خیلی پسندیدن یکی ازدوستانشون خواب دیدن که دوتا حمام ما پر از آب شفاف شده
  تعبیرش میتونه ازدواج خواهرم باشه ؟؟
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب ایشان نیک است و به معنی این است که منفعتی حلال به خانواده شما خواهد رسید که این سود بر همه خانواده روا داشته خواهد شد و میتواند بر این معنی هم باشد که خیر است.
   سر بلند و پیروز باشید.

 45. ملیحه

  سلام.من خواب دیدم آب از جایی مثل ناودان پشت بامی میریزد و مدانستم آب باران است ولی ناودان و آن خانه را نمیدیدم من ایستاده بودم و یک سطل بزرگ بود جلوی من که پر شد از همان آب و بعد داخل لنگ کفش ساقدار شوهرم از همان آب ریخت و پر شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن اب باران در خواب اگر باران به سیل بدل نشود خیر است و نشان از اینده ی خوبی برای بیننده ی خواب می تواند داشته باشدو از این رو باید بدانید که در تعبیر این خواب برای شما موفقیت و خیری ممکن است در اینده نهفته باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 46. خواب

  سلام
  من خواب دیدم با پارچ آب میخورم بعد داخل دهانم یه سری دانه خشک شده شباهت به تمشک که داخل پارچ آب بود بیرون اوردم و دور میریختم بعد ته پارچ یه تار مو سیاه هم بود، بعد ته آب دور ریختم و نخوردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که اگر در خواب دیدید که با لیوان یا پارچ اب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.
   سربلند و پیروز باشید.

 47. مهسا

  سلام من خواب دیدم یه جایی هست که دورتا دور کوه هست وکوه ش هم یه جور دیگه بود ازاونور کوه هم دریا بود اب زلال وابی که ما نگاه میکردیم که انگار دختر دو ساله من رود یا یکی دیگه هم میفهمیدم دختر منه هم فکر میکردم یکی دیگه است که به مامانش میگفتم بچه ات میره بالا تو اب نه افتا خطر داره از کوه بالا میرفت به راحتی ورفت داخل اب ما گفتیم خیلی گود هست الان میره پایین ولی دیدیم داره شنا میکنه بعد دوباره امده بود پایین ولی ما پایین امدنش رو ندیدیم امد پایین باز انگار دختر من بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این معنا می تواند باشد که تعبیر خواب کوه به معنای ان چه است که عظیم است و برای شما غیر قابل باور و از این رو در این خواب می توان به این شکل تعبیر کرد که شما در اینده ممکن است به موضوعی روبرو شوید که برای سخت و غیر قابل باور باشد و این به معنای ان نیست که برای شما غم و ناراحتی باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 48. Sana

  سلام من خواب دیدم کہ من از خانہ بیرون رفتم و بعدا باران شدیدی میبارد و در جوی موج آب زیاد میشود طوری کہ مردم فرار میکنند و میگویند سیل آمدہ اما بمہ کدام ضرری نمیرسہ و بہ آسانی از پل تیر میشم ولی راہ خانہ را گم میکنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خوای شما نشان بر مشکلی است که بر جامعه حکم فرما میشو و اما شما از آن آسیبی نخواهید دید.
   سربلند و پیروز باشید.

 49. بیتا

  سلام من حدود ساعت ۵ صبح که داشتم میخوابیدم،بین خواب و بیداری خواب دیدم که در باغی هستم،فکر کنم خودم داشتم آب میدادم به گل ها و آب را داغ کردم،که یکهو یک دختری اومد و شلنگ را از من گرفت و اب داغ را روی من میریخت(مطمعن نیستم که اول شلنگ دست من بود یا نه)از خواب پریدم ولی دوباره که خوابیدم اون دختر تا منو میدید آب داغ رو میگرفت سمت من خیلی آروم و ریلکس بود.۲ ۳ بار پریدم از خواب و دوباره این اتفاق افتاد.من واقعا سوزش اب داغ رو حس میکردمو ترسیده بودم.بار آخر زن دیگه ای اومد و دستم رو گرفت و با دختر مشغول حرف زدن شد.محکم دستمو گرفته بودو نمیذاشت بیدار بشم و دختره هم همچنان داشت روم آب داغ میریخت،اصلا هم به من توجهی نداشتن فقط مشغول حرف زدن بودن که از حرفاشون چیزای کمی یادمه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب امده است که شما اگر در خواب به این گونه ببینید پس درواقعیت در حق کسی ستمی روا می دارید اما در خواب شما این موضوع با توجه به تکرر خواب و حدس بر بی تعبیر بودن ان نمی تواند قطعی باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 50. معصوم

  سلام من خواب یه رودخونه ای میدیدم که از دریا میومد یه جای سربالای بود من پایین بودم و انتها به یه چاه میرسید که پراز لجن و گل الود بود من وسط رودخونه واستاده بودم و از زیر پام کلی ماهی رد میشد میوفتادن تو اون اب کثیف و حتی دوتا دست قطع شده که حالت نیایش داشتن تو اب شناور بود که اخرش افتاد تو اون اب کثیف انتها که موجای بزرگ از دریا میومد سمت رودخونه من از اطراف میگرفتم که نیوفتم تواون چاه و فرار میکردم که ب سمت مقابل رودخونه که خشکی بود برسم که اخرش رسیدم ولی از خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر ندارد و به معنی این است که شما مالتان دچار اسیب خواهد شد و اینکه برای مدتی مشکلاتی مالی را باید متحمل شوید .
   سربلند و پیروز باشید .

 51. سارا سارایی

  سلام خداقوت
  خواب دیدم ما خونه خواهرم هستیم.داییم که فوت شده یک پیراهن سفید پوشیده خونه خواهرم به متکا تکیه داده.منم تو دلم میگفتم دایی چقد میشینه.اومدم پذیرایی از زیر فرشا آب بیرون میومد شبیه سه چاه بزرگ شده بود.به داییم گفتم بلند شو کلا خیس میشی.داییم بلند نشد.یه خواهر دیگم نزدیک چاه شده بود چاه و نمیدید من رفتم خواهرمو گرفتم که تو چاه نیفته.ممنون میشم خوابمو تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از خیری دارد که به شما و خانوادتان خواهد رسید و اینکه باید مراقب باشید که از خیری که به شما خواهد رسید برای خود و خخانواده مشکلی ایجاد نکنید .
   سربلند و پیروز باشید .

 52. خواب دیدم در غاری چند پسربچه لخت شده بودند و شنا می کردند(من زن هستم) من هم لباس هایم را کندم و خواستم که به داخل آب غار بروم ولی نتوانستم و خوشم نیامد و برگشتم و لباس هایم را پوشیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما به عملی دست خواهید زد که برایتان ناخوشایند است و سریعا به اشتباهتان پی خواهید برد .
   سربلند و پیروز باشید .

 53. رویا

  سلام دوست من خواب دیده ک ما در جایی هستیم و اب زلال وجود داره و یکسری ماهی ام هست ک از اب بیرون پریدن و ما اونارو میبینیم میخایم اب پر کنیم براشون ولی اب لجن میشه و اب زلال ک برمیدازیم هر سری لجن میشه میشه لطفا تعبیز کنین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که در اینده مشکل مالی برای شما پیش خواهد امد اما قابل رفع است و حتما صدقه بدهید تا رفع بلا شود انشالله .
   سربلند و پیروز باشید .

 54. محمد

  سلام من خواب دیدم با چند نفر بهصورت گنگ قدم زنان وخوش بش کنان یک دفعه پای من لیز خورده و کفش هایی به رنگ طوسی در پایم خیس میشود ومن انها را از پا در میارم تاخشک شوند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که در زندگی زناشویی و یا رابطه عاطفیتان دچار مشکلی خواهید شد که ان را خودتان حل خواهید کرد
   سربلند و پیروز باشید .

 55. Ms10

  سلام و عرض ادب ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید به شدت کنجکاوم
  من خواب دیدم با دختری که قصد ازدواج داریم باهم در مراسم خودمون هستیم و نمیدونم عقد بود عروسی یا چی ولی من کت شلوار مشکی تنم بود و شخصی که مطمئن بودم در خواب خودم هستم اصلا شبیه من نبود و فرق داشت خواب دیدم همسرم رفت و رفت و ی استخر خیلی بزرگی که جلوی ما بود یه هو افتاد داخل استخر که من وقتی بیدار شدم گفتم امکان نداره اون شخص من بوده باشم اما خیلی مطمئن بودم ک خودم بودم ولی شباهتی بین ما نبود ممنون میشم تعبیر کنید خوابم رو

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که قسمت اول خواب نشان از رویاهای شما ست و دارای تعبیر نیست اما قسمت دوم خواب شما ممکن است نشان از خیر باشد و این خود در تعابیر خواب امده است که اگر بینید کسی در استخر بود بدانید که خیر دنیوی برای ایشان در راه است و از بابت ان نباید نگران باشید و دیدن خودتان در حالتی دیگر هم در خواب طبیعی است و اگر ایشان در خواب شما به خیر امده اند ممکن است نشان از اینده ای برای شما باشد که همانا با نیکی همراه است.
   سربلند و پیروز باشید

 56. مریم

  من خوابم کمی عجیب بود در ابتدا با دوستم که همراه بودیم تو مسیر یه اتاقم چوبی دیدم که توش مثل شفق یا یه چیزای سفید بی رنگ و شفاف اما درخشان بود تو اتاقک تو فضا و همه جاش پخش بود به مردی هم مثل نگهبان تو اتاق بود که بعد اومد در اون اتاق رو ببنده دوتا از اون چیزای سفید رفت مستقیم تو دهن من
  که یکی دیگه اونجا بود به من گفت اینا ماهی هستن که هرکی بخواد بیاد مال حودش برداره اونا بزرگ میشن میخورن اون ادمو چون دوست ندارن کسی متلکیت داشته باشه گفتم پس اینایی که رفت تو دهن من چی من نمیخوام مال من باشه گفت نه اونا هیچی نمیشه فرق داره
  که بعد اومدم خونه رفتم در اتاقم رو باز کردم دیدم روی میزم از ظرفی ای ریخته شده و انگار از اون ماهی سفیدا اونجا بود که بزرگ تر شده بود و کمی تغغیر رنگ داده بود به قرمزی و شبیه ماهی شده بود که من پرت کردم از پنجره بیرون گفتم من نمیخوام مال من باشید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر و مال و رزق روزی است که به شما میرسد اما شما به آن پشت پا خواهید زد و ناشکری به جا خواهید آورد. و ماهی رنگ قرمز نشان بر جا و مقام اجتماعی است.
   سربلند و پیروز باشید.

 57. زینب

  باسلام، رفیقم خواب دیده در یک آپارتمان آب جوش بر روی بدنم ریخته شده و بدنم سوخته

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب خیر نیست و نشان از احتیاط شما است که باید در آینده داشته باشید که رفتار و اعمالتان برای شما مشکل ساز نشود و حتما صدقه بدهید. که رفع بلا شود انشالله.
   سربلند و پیروز باشید.

 58. مریم

  سلام
  من خواب دیدم با دوست صمیمیم تو کلاس مدرسه نشستیم دوستم خیلی ناراحت بود بعد تشنش بود معلممون بهش یه سطل آب داد سطل کثیف بود ولی آب خیلی تمیز و شفاف بود دوستم آب رو نخورد ولی من بجاش خوردم طعم آب هم خوش عادی بود
  تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب امده است که به این معنای می تواند باشد که ایشان در خیر و سروری که برای خودشان نیست شرکت خواهند کرد که این موضوع برای ایشان بسیار نیکو است و نباید از بابت این خواب نگران باشید
   سربلند و پیروز باشید

 59. ريحانه

  سلام
  ممنون ميشم خواب عجيب من رو تعبير كنيد.
  من و چند نفر ديگه در يك اتاقى بوديم كه در حال ساختن و آماده كردم كف اتاق بودن، كف اتاق به صورت خيلى عجيب، بالا پايين بود و اصلا صاف نبود، نقش عجيبى داشت.
  انگار يك سطح بسيار كلفت، به كلفتى نيم متر داشت، كه با كاردت توش خالى شده بود.
  مى خواستيم بريم بيرون از اتاق كه اتفاقى متوجه شديم يك چيزى زير اين كف عجيب غريب هست.
  كف زمين بسيار لغزنده شد، مثل ژله
  و زيرش كلى آب بود.
  زير آب كسى گير كرده بود، اتفاقى متوجه شديم و از آب كشيديمش بيرون. داشت خفه مى شد، رنگش سفيد شده بود، ولى اميد داشتيم كه نفس بكشه دوباره.
  بعد من جايى مثل سقف دراز كشيدم تا استراحت كنم
  كه يكدفعه افتادم.( يعنى از سقف افتادم زير زمين، زير آب)
  افتادم زير آب
  همون ابى كه زير كف زمين بود و كلى مواد لغزنده روش بود.
  به نظر ميومد ديگه كارم تمومه
  و كسى متوجه افتادن من اونجا نميشه و من خفه خواهم شد.
  من ترسيدم و از خواب پريدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر وضعیت خودتان در حال و اینده است و اینکه نشان بر نداشتن امید در کارهایتان است و برای انجام هر کاری اول مایوس میشوید و بعد به اجبار به ان کار تن میدهید این خواب وضعیت روحی شما را بازگو میکند که باید در بدترین شرایط هم امید خود را از دست ندهید . که شما توانایی بالایی دارید در روبرو شدن با مشکلات اما خودتان را دست کم میگیرید
   سربلند و پیروز باشید .

 60. نرگس

  مادربزرگم برای من و خواهرم خواب دیده بود ک لباسامون با اب خیس شده و به مادرم میگفت چرا مواظبشون نبودی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای خود ایشان به معنای نگرانی است و دارای تعبیر نیست اما در برخی تعابیر امده است که میتواند به این معنا باشد که شما در اینده ی نه چندان دور از موضوعی ستمی و رنجی خواهید دید.
   صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 61. فهیمه

  من خواب دیدم به یک رودخانه نگاه میکنم آبش خیلی صاف و روشن بود اما باخودم میگفتم من اینقد ذهنم منفیه که به آب نگاه کنم آب گل آلود میشه همینطور که فکر میکردم دیدم به جاهایی از آب نگاه میکنم واقعا کدر میشه و بجاهایی که نگاه نمیکنم صاف و زلاله حتی به یک قسمتش نگاه میکردم خشک شد و زمین دیده شد تعبیر کنید لطفا

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان از ان دارد که شما باید حتما در ذهنیت خود تجدید نظر کنید و این برای شما خیر خواهد بود و بدانید که این خواب بیشتر برای شما به شکل اگاهی دادن است و نباید از بابت ان نگران باشید و سعی بر ان کنید که مسیر خود را با دید بهتری سپری کنید.
   سربلندو پیروز باشید

 62. مهدی

  من خواب دیدم دارم با شیلنگ آب پاشی میکنم رو درو دیوار همسایه هامون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بر اساس تعابیر خواب امده است که به معنای ان میتواند باشد که شما در اینده ی نه چندان دور اقدام به اصلاح و تصحیح مسیر زندگی خود خواهید کرد و این خواب برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 63. آلکین ازمون

  من خواب دیدم با دونفر از دوستان دربالای کوهی جای باصفایی به چشممان که پر از گل بود بعد به ان سو رفتیم زمانی که رسیدیم ناگاه چشمه ای رادیدیم که از بالای کوه جاری بود اب بسیار شفاف وزلال بود این چشمه در کنار هم به سه قسمتتقسیم شده بود که اب پاکیزه از ان جریان داشت و جدای از این سه قسم بخشی ازاب کثیف بود من از اب پاکیزه نوشیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب برای شما امده است که ممکن است به این معنا باشد که خیری بر سر راه شماست که وابسته به افرادی است که با ان ها در ارتباطید و بدانید که برای شما خیر است زیرا نشان از ان دارد که شما در اینده کسی را خواهید برگزید که برای شما خوب است و دیگری را که برای شما خیری ندارد از خود دور خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 64. سونیا

  سلام من خواب دیدم از یک زیارت بیرون میشم و داخل یک قایق کوچک میشنم داخل یک رودخانه خیلی طویل و خروشان آب اش هم خیلی صاف بود میشه بگویید چی تعبیری دارد
  ممنون .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر مسیر زندگیتان است که در حال فراز و نشیب های فراوانی است که شما از مشکلات ایمن خواهید شد و اب روشن تعبیر بر خیر دارد و اینکه شما به ارامش خواهید رسید .
   سربلند و پیروز باشید .

 65. مهشيد

  خواب ديدم من و خواهرم با دختر خالم جايي بوديم كه داشتيم صحبت ميكرديم بعد خواهرم رفت يه سمت ديگه كه ديديم افتاد تو به جاي گودي كه آب گِل بود و خيلي عميق و سطحش يخ زده بود هرچقدر تلاش ميكردم بيارمش بيرون دستم ازليز ميخورد و در اخر كشيدمش بيرون از اب وتو بغل گرفتمش تعبيرش چي ميشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که خواهرتان به مشکلی بر خواهند خورد که بسیار به سختی حل خواهد شد و نیاز به تلاش بسیاری دارد برای حل مسئله و در این امر شما هستید که به ایشان کمک خواهید کرد و مشکلشان را حل خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 66. Umed

  سلام بردارم در یونان زندانی است من در خواب دیدم زندان در وقت دریا است کی گوشی زندان به خیابان نزدیک است میبنم بردارم با کی ‌لاغری از زندان فرار میکنه آب بسیار صف ‌شفاف است لطفا تعبیر ش را به من لیکن چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر دلتنگی است که نسبت به برادرتان دارید و اینکه خواب شما نشان بر این دارد که شما بسیار دلواپس برادر خود هستید و اینکه فرار کردن از زندان در خواب به گفته ابراهیم کرمانی نشان به مقام و منصب بزرگی دست خواهیند یافت و اینکه راه برایشان هموار خواهد شد اب شفاف نشان ب خیر و برکت دارد که انشالله به موقعیت بهتری نزدیک خواهند شد .
   سربلند وپیروز باشید .

 67. ملیحه

  سلام من خواب دیدم برادرم که فوت کرده رو پشتم بستم و داخل یه اتاق که پر اب هست راه میرم چه تعبیری داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در اینده دچار ناراحتی روحی خواهید شد که ان را با خود در همه جا به همراه خواهید داشت و در این بین شما روح خود را کشته اید وبا روحتان به سختی برقرار میکنید و اینکه اب نشان بر خیر و برکت است و موجب ارامش است و اینکه شما برای خودتان بسطر مناسبی را فراهم خواهید کرد تا توان روحیتان را دوباره بدست اورید .
   سربلند و پیروز باشید .

 68. حامد

  سلام مادرم خواب دیده درحیاط خانه قدیم برادر شوهرش هستن در ن خانه یه آب نمای بزرگ است و چندی از فامیل در ان شنا میکنند آب حوض سبز رنگ است و آب هم سر بالا میرود. بی زحمت تعبیر این خواب چی است

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که خیری شما را فرا خواهد گرفت که به دنبال ان کامروایی است و اینکه رنگ اب هر چه روشن تر باشد نیک تر است و تعبیر سربالای رفتن اب به این معنی تعبیر میشود که زحمتی به شما خواهد افتاد که برای حل ان نیاز به تلاش بسیار است که خیر است انشالله
   سربلند و پیروز باشید .

 69. Farzane

  سلام
  خواب دیدم با خواهرم و سه نفر دیگه که میشناسمشون توی ی مسیر کوهستانی و سنگ ریز داریم راه میریم ،از ی تپه ای که پر بود از سنگ ریزه پایین رفتیم ،رودی در جریان بود نشستیم و فکر میکنم حبه های انگور میخوردیم و خواهرم قوره های سبز دستش بود ،منم خواستم و از پشت سرش کند به منم داد شکل قوره ها عادی نبود ،خوابم چه تعبیری داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب انگور سبز امده است که بیننده ی خواب به دنبال هدفی خواهد رفت که فقط لذت در بر دارد و برای شما خیر ابدی ندارد و از این رو باید بدانید که ممکن است به واسطه ی شخصی که در خواب شما بوده است شما در این مسیر قرار بگیرید که برای شما خیر در بر ندارد و باید بسیار اگاه باشید و از طرفی هم در تعبیر خواب پایین امدن امده است که به معنای تنزل درجه در زندگی واقعی شماست.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب انگور سبز

 70. Arshavin

  خواب دیدم و حس کردم برادرم بهم ی عالمه اب داد البته حس کردم و من رفتم اتاق خونه و ابو بزارم اونجا که بمونه ی شیر اونجا بود ابو گداشتم و بازش کردم نمیدونم چطور اون ابارو بردم اتاق یادم نیست و از اتاق اومدم بیرون و اون شیر باز بود اومدم بیرون دنبال دبه میگشتم که برم اب پر کنم برای خوردن بجوشونیم و بزاریم یخچال اب خیلی زلال و تمیز بود وقتی برگشتم اتاق دیدم که یه چشمه هست اونجا داخل اونجا و داخلش پر ابه زلال ک هرچی توشه دیده میشه من دیدم فقد نگران این بودم ک سقف نریزه اب همونجا جمع میشد شیر ابم باز بود حس کردم اب دو نوعه و داره قاطی میشه به مادرم گفتم که اونجا ی چاه هست تو اتاق گفت اشکال نداره بزار بمونه خوبه گفتم سقف خونه پایین نریزه گفت نه چیزی نمیشه و چیزیم نشد من دنبال این بودم که فقد اب بردارم دبه اوردم و پر کردم گذاشتم رو اوپن بازم دنبال دبه بودم حتی توی گونی برنجم میخاستم اب پر کنم ک توش ظرف تمیز بود لیوانو استکان ریختم توی اب گفتم اینجا زلاله بزار بمونه خلاصه در تلاش اب پر کردن به هر نحوی بودم و در نهایت موفق شدم چندتا دبه پر کنم و تو فکر این بودم که برادرم بیاد و برنامه ریزی کنیم که چیکار کنیم با بقیه اب دقیق نمیدونم که تهش شیرو بستم یا ممنون میشم راهنمایی بفرمایید…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب اب میتوان این گونه بیان کرد که خواب شما نشان از خیر و برکت است و اینکه اب نماد روشنایی است و نمیتواند به معنی بدی باشد و بر حالت اب هم دلالت دارد و اینکه شما در حال معامله یا کاری هستید که میخواهید از ان مالی که دارید سودی به دست بیاورید و منفعتی جمه خواهید کرد و در این امر از برادرتان مکم خواهید گرفت چون اورا قابل اعتماد خود میدانید . انشالله نشان از نیک بودن دارد
   سربلند و پیروز باشید.

 71. Eee

  سلام من خاب دیدم یه قدرتی دارم که میتونم ابر هارو توی آسمون کنار بزنم و حرکتشون بدم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بسیار خوب است و به این تعبیر میتواند باشد که شما به سعادتی بسیار خیر میرسید.
   قدر مسیری که در ان هستید را بدانید
   سربلندو پیروز باشید

 72. جمشید

  سلام.درخواب دیدم که ازخودرو پیاده شدم درجایی که کمی ازسطح زمین پایینتر بودو درسمت چپ من دیواری گلی بود ماننددیوارباغ که پشت دیواررودخانه بود وقتی پیاده شدم دیدم ارام ارام رودخانه با ابی که کثیف نبود طغیان کرد وشدت اب رودخانه زیادشد بصورتی که ازدیوار گِلی بالاتر امد ومن خیلی وحشتزده نبودم وخواستم سوارخودرو شوم وفرار کنم که بیدارشدم ولی کاملا شاهد بیشترشدن سرعت وارتفاع اب. بودم.لطفا بگویید تعبیرخواب من چیست.ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب را برای تعبیر خواب سیل باید تعبیر کرد که در تعبیر سیل امده است که نشان از مشکلی است که همه را فرا میگرید و اگر شما در خواب رهایی یافتید این گزند برای شما نیست و بسیار خیر است و در اینجا هم این شرایط برای شما صادق است و خوابی خیر است اما باید بسیار اگاه باشید زیرا در خواب اشاره ای به بلایی که خواهد امد شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 73. ملیحه

  سلام .خواب دیدم صورتم برافروخته شده واقایی که دوستش دارم و الان در زندگی ام نیست یه لیوان آب برام آورد جه تعبیری داره?

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان گذشته نیست بلکه آینده است و اینکه شما شخصی به شما آب داده نشان از خیر و مراد است. سربلند و پیروز باشید.

 74. فرنگیس رضایی

  سلام من خواب دیدم کناری چشمه بودم آب زلال وروشنی داشت رفتم ازش آب خوردم بعدآب خوردن دیدم کلی طلا توی آب چشمس ازاون طلاها هم برداشتم معنیش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر آب زلال به معنای صداقت و پاکی و خیر است.تعبیر طلا هم به معنا خیری از مادیات دنیوی است که شما میبرید و این خود بسیار عالی است و میشود که به این شکل تعبیر گردد که شما به واسطه ی صداقتتان به خیر دنیوی دست خواهید یافت.
   سربلند و پیروز باشید

   • @@@@

    سلام من خواب دیدم سوار اتوبوسی شدم که خیلی هاتوش بودن تو یه شهر دیگه واز جاده ای باریک وبسیار با پستی با سرعت زیاد حرکت میکرد کناره جاده هم یه جوری فک کنم دریاچه بود اما ارتفاع جاده از دریا بلندتر بود.همینجوری اتوبوس با سرعت زیاد حرکت میکرد وما داخل اتوبوس وحشت از افتادن داخل دریا بودیم .ممنون اگه تعبیرش کنید فقط این خواب رو من فک کنم ساعت 7 صبح دیدم

    • یاسین صداقت

     با سلام
     تعبیر این خواب به این شکل میتواند باشد که تعبیر خواب وسایل نقلیه به معنای مسیر و سفر زندگی است و اینکه در خواب شما در اتوبوسی بوده اید که به سمت مسیری می رفته است به این معنا میتواند باشد که این خواب بیانگر مسیر زندگی شماست و بسیار خیر است و وحشت داخل خواب هم برگرفته از حالت طبیعی ذهن است و نه دقیق به معنای الگویی برای تعبیر خواب.
     سربلند و پیروز باشید

 75. Helma joooni

  سلام من خواب دیدم باماشین ب همراه پدرم از یجایی رد میشدیم ک آب روان سطح جاده رو پوشونده بود یعنی حدودا تا نیمه ی ماشین و همونجور پشت هم سطل های پلاستیکی زیادی رو باخودش ب سمت ما میاورد و ما فقط از تعداد اون سطل ها هیجانزده شدیم و رفتیم ب ی خونه ای و پدرم شروع کرد پرکردن ازشیر آب اون خونه ولی سطل سوراخ بود و اب ازش میریخت و یهو ب برادرم گفتن ک بره یه سطل سالم بیاره.میشه تعبیر اینم لطف کنید!؟؟ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن اب روان بسیار نیکو است ولی سطل های که در اب بوده اند نشانه از همان توازن بین خیر و شر است و این یعنی این که شما و خانوادیتان به امری نیکو دست خواهید یافت اما بابید بدانید که همیشه تماما همه چیز مطلق نیست و این یعنی اینکه باید اگاه باشید و پس از ان که به ان امر نیکو دست یافتید هم اگاه باشید تا مسیر زندگیتان در سعادت کامل ادامه یابد.
   سربلند وپیروز باشید

 76. لاله

  سلام من چند ساله این خواب و میبینم.یه جای تاریک هستم تنها یه شیر آب که زیرش یه تشت بزرگ پراز ابه که از شیر اب چکه میکنه تو ی تشت صدای این قطره آب همش تو سرمه لطفا تعبیرشوبگین ممنون میشم خداخیرتون بده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر قطعی ندارد ولی آبی که جمع میشود و زلال است به معنای خیر و برکت میتواند باشد و یا هر اندوخته ی دیگر که شما در حال جمع کردن انید .
   اما اینکه این خواب تکرار میشود به معنای صادقه بودن ان نیست و اگر از دیدن ان ازار میبینید حتما به روانکاوی حاذق مراجعه کنید.
   سربلند وپیروز باشید

 77. Forat

  سلام وقت بخیر
  من تو خواب دیدم که تو حیاط اولین خونمون بودم شب بود منم سن کمی داشتم
  رفتم گوشه دیوار وایسادم دیدم که دیوار نم می شه ویواش یواش بیشتر میشه تا دیوار خراب میشه ویه آب زلال منو با شدت با خودش میبره
  چند سال که همین خوابو میبینم
  ممنون میشم جواب بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر اب روشن در خواب بسیار خیر و نیکو است و اصلا نباید راجع به ان نگران باشید و بدانید که اگر آب زلالی شما را با خود برده است میتواند به این معنا باشد که خیر شما را در بر میگیرد.اما اینکه دیوار خراب شده است ممکن است بدین معنا باشد که شما باید یک سری مرزها را برای خود کنار بزنید تا به این خیر دست یابید.
   سربلند و پیروز باشید

 78. رویا

  خواب دیدم رفتم یه جایی که شبیه دریاچه یا نمیدونم شاید هم استخر بود هیچ آبی توش وهوا روشن هم نبود وقتی که پاگذاشتم توی آب پر آب شد ولی ابش زلال خوب بود یه دفعه دیدم که شخصی اومد نزدیکم وپیشونی خودش رو روی پیشونیم گذاشت تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی خیر است و باید بدان خوشبین باشید زیرا در این خواب با امدن شما جایی پر از اب شده است اب زلال نشانهی کامروایی است و این خود بسیار نیکو است و در وهله ی دوم ان کس که شما دیده اید به این نشانه امده است که شما از این کامروایی و سعادت خود دیگران را نیز سهیم میکنید و این خوابی بسیار نیکو است.
   سربلندو پیروز باشید

 79. Amln

  سلام
  من خواب دیدم که رفتم اون دنیا و توی یه رودخونه بزرگ و کم عمق حدود یک متر هستم وخیلی شلوغه و یکی باهامون صحبت میکرد نمیدید یمیش‌( خدا) هرکس که اونجا بود کلا باید مثل ماهی همش تو آب باشه بعدش از دور که نگاه میکردم جلوتر آب خروشانتر بود که گفتن نرید جلو عمقش زیاده تعبیر لطفا ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی خیر است و هردو المان ان بسیار نیکو است.
   یکی رفتن شما به بالا به معنای ترفیع درجه در زندگی است و دیگری هم ماهی بودن و صحبت کردن با شخصی که در خواب او را خدواند حس کرده اید نوید بخش اتفاقات خوب در اینده برای شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 80. شبنم

  سلام من تو خواب انگار یکی یهو روم اب ریخت بعد پریدم اژ خواب و بیدار شدم تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب بسیار بستگی به شخص و شرایط در خواب دارد که در اینجا مجهولند اما میشود اینگونه ان راتعبیر کرد که شما به دست شخصی یا موضوعی پاک و منزه خواهید شدو اگر خدای ناکرده سوظنی علیه شما وجود دارد از بین خواهد رفت.
   سربلند و پیروز باشید

 81. نفیس

  سلام من دیشب خواب دیدم از گوش چپم آب فواره میکنه بیرون آبه تمیز ، تعبیرش چیه؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در متن نیز توضیح داده شده است تعبیر خواب آب در بیشتر مواقع نیکوست و این آب نشانه ی پاکی و روشنی است.
   این که از گوش شما اب تمیز و زلال فواره زده است به این تعبیر میتواند باشد که شما اخیرا و یا در آینده صحبتها و یا خبرهای نیکو و حسنه ای به گوشتان خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 82. رها شیخ کریمی

  سلام وقت بخیر
  من دیشب درخواب دیدم کل خانه پدری ام را آب تیزی پرفته وخانواده ام بی نگرانی نشسته اند من شناکردم واز راه دستشویی آب راتخلیه کردم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در تعبیر بالا خوانده اید تعبیر آب معمولا خوب است و اینکه خانه ی شما را آب گرفته است صرفا به این معنا نخواهد بود که بد است و آبی که در خواب زلال است و در جایی مشاهده میشود به معنای پاکی و خیر برای آن مکان خواهد بود و خونسرد بودن خانوادیتان در خواب به معنای این است که شما فقط نمدانید که چه خیر و برکت مشخصی قرار است به خانواده ی شما برسد.دلتان صاف باشد و ایمان خدا را پیشه کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 83. س ج

  سلام
  در خواب دیدم مردم هراسان مانند مورچه های که درون خانه شأن آب ریخته اند از سویی به سوی دیگر میروند ولی من بدون توجه به آنها به رودی که بسیار بسیار کم عمق و بسیار شفاف است نگاه میکنم و یک مرد سیاه پوش و چندین مرد سفید پوش (اشاره به انسان خاصی که بسیار معروف در دین اسلام است)او را همراهی می‌کنند .آن مرد و همراهانشان از رود گذشتند و من با حسرت و ناراحتی که آنها نمیتوانم همراهی کنم نگاه میکنم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر آب زلال در خواب به معنای بسیار خوبی است و به معنای زلالی و شفاف بودن ذات شخص خواب بیننده است و اینکه آن دو شخص را دیده اید هم به معنای تاییدی بر زلال بودن خواب و عرفانی بودن آن بوده است.
   و اینکه آن فراری که دیده اید هم واقعیتی از این روزهای جامعه ی ماست که همگی به دنبال مادیات و هوامل دنیوی هستند.
   حسرت شما هم قطعا نه برای خودتانن که برای دیگران است.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید