تعبیر خواب زنبور

دیدن زنبور در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زنبور در خواب چیست؟

تعبیر خواب نیش زنبور قرمز

زنبور قرمز در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود.


تعبیرخواب نیش زنبور

اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.

اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید.

اگر زنبورهای بسیاری را دیدید، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید.

اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.


محمدبن سیرین گوید: زنبور در خواب ، مردی سفله و دون همت است.

اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد.

اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوا زنبوران. بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.


حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زنبور درخواب ، بر شش وجه است.

 • اول: غوغا.
 • دوم: مردم دون.
 • سوم: لشگر.
 • چهارم: ملخ.
 • پنجم: دشمن.
 • ششم: فرزندان.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب کندو | تعبیر خواب عسل

☺ تعبیر خواب «زنبور» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زنبور» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


28 دیدگاه

 1. سمیھ

  سلام و عرض ادب
  خواب دیدم نزدیک درب منزل ام زننور ھای قرمز زیاد بھ کنار کوچھ جمع شدھ من در حال رفتن بھ خانھ ھستم ولی ترس ازینکھ زنبور ھا مرا نیش نزد وارد خانھ نمیشوم در حالیکھ طفل کوچکم بھ خانھ در حال گریھ کردن است

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعبیر خواب زنبور قرمز آمده است که ممکن است برای شما خیر نباشد و نشان از ان باشد که خدای ناکرده در اینده کسانی بر علیه شما آزاری رسانند که خیر نیست و از این رو باید بسیار از این جهت آگاه باشید. حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. Sama

  سلام من خواب دیدم که یک زنبور قرمز میخاد نیشم بزنه هر چی میخواستم از روی لباسم بندازمش بره ولی نیشش رو می‌آورد منم سعی داشتم که نگذارم بعدشم بیدار شدم یعنی زنبور نیشم نزد میدونید تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   باسلام
   اگر در واقعیت از زنبور می ترسید که تعبیری ندارد و یک کابوس است و اگر نه می تواند نشان از رسیدن صحبتی تلخ به گوش شما باشد که شما را اذیت نکند.
   سربلند و پیروز باشید

 3. Zohra

  سلام، من خواب زنبور سرخ را دیدیم، که من را تعقیب می کند، هر کجا که می روم دنبالم میایید، چندین بار با یک دستمال می زنم اش می افتد باز در حال پرواز در اتاق می شود، در ضمن قبل از این سه شب سگ ها را خواب می دیدم، که یکشب خواب می بینم که فرار می کنم از سگ ها، شب دیگه خواب میبینم که سگ ها هستند اما کاری با من ندارند، خیلی نگران خواب های خود هستم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ها واضحا دارای تعبیر نیستند و مشکلی از شما را در درونتان نشان می دهند که سبب دیدن این خواب ها شده است و از این رو از بابت آن نگران نباشید و بدانید که انشالله تعبیری بد ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 4. هانی

  سلام وسط خواب دیدم وارد اتاقی شدم .خواستم وسیله ای رو بردارم که دیدم زیرش زنبور قرمز هست وقتی برگشتم دیدم گوشه اتاق پر از زنبورهای قرمز بود .تعجب کردم و ترسیدم که نیشم بزنن . سعی کردم فرار کنم که بیدار شدم.
  ممنون از شما

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب دشمنانی دارید که باید از ان ها دوری کنید و اصلا به ان ها نزدیک نشوید. حتما صدقه دهید که انشالله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 5. نگین حاتم نژاد

  سلام من خواب دیدم زنبور پیشانی من را نیش زد و رفت اما نیش زنبور واسم ناخوشایند نبود این چ تعبیری داره

  • تعبیر خواب

   با سلام
   با توجه به تعبیر خواب زنبور می تواند نشان از ان باشد که شما سخنی بد می شنوید اما برایتان سخت نیست و از این رو مشکلی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 6. النازحراسی

  من خواب دیدم تو اتاق خواب هستم با همسرم تو تاریکی یهو متوجه شدم تعداد زیادی زنبور گاوی وارد اتاق شدن ولی آروم یه گوشه سقف هستن و به ما کاری ندارن ولی من ترسیدم و رفتم بیرون که همسرم بکشتشون باز میخواستم برگردم داخل که تنها نباشه که از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که افرادی به صورت دشمنی که با زبانشان شما اذیت خواهند کرد در اطراف شما هستند و باید نسبت به آنها بی اهمیت باشید و آنها را حساس نکنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 7. پیمان

  سلام دیشب با چند تااز دوستام داخل ماشین اداره بودیم حوالی صبح حدود ۴۰ دقیقه ای خوابیدم،یهویی خواب دیدم گله ای زنبور قرمزبهم حمله کردن یکیشون رفت داخل لباسم مطمئن نیستم اما انگار اونو کشتم چون نیشم نزد،بعدش دیدم رو یه ویلچرم و زنبورها بهم هجوم آوردن منم برای فرار از اونها تو یه جاده خاکی با ویلچر فرار میکردم ،تقریبا ترسیده بودم نیشم بزنن بعدش بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود دشمنانی است که شما را به وسیله زبانشان اذیت خواهند کرد و اینکه شما آنها را از خود دور خواهید کرد و با کشتنشان بر دشمن پیروز خواهید بود.
   سربلند و پیروز باشید.

 8. Mobina

  سلام من دیشب خواب دیدم زنبوری در حیاط خانه بود و امد سمت من و من هم گیزگیز میکردم که بره اما ناگهان زنبور نشست روی بازو دست چپم و نیش زد و من با جیغ از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانطور در جواب دیگر دوستان بیان شده است تعبیر زنبور نشان بر وجود زنانی استه بر ر چانگی خواهند کرد و دشمنی ضعیفی هم بر شما خواهند کرد و نیش زنبور نشان از نیش زبان زنانی است که به شما نزدیک خواهند شد و اینکه خودتان آنها بر حساس خواهید کرد. سربلند و پیروز باشید.

 9. محمد

  سلام من زنبور های زردی در خانه ی خود دیدم که در داخل خانه گشت می زدند هر از گاهی یکی از آنهارا می‌کشتم بعضا هم می خواستم بکشم که فرار کرده دوباره دورم پرسه می زدند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران اسلامی نشان بر این است که بر زنی سخن چین و پر چانه کارتان می‌افتد و اینکه زنبور را هم کشتن در خواب خوب است و به این صورت که از فردی نادان خیری به شما خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 10. حمید

  سلام من دیشب چندین زنبور را در خواب دیدم که چندبار من را نیش می زند و من هم چندی از آنانن را کشتم در میان لباس هایم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر افرادی دارند که شما را با حرفهایشان اذیت می‌کنند و نیش می‌زنند و دشمن شما هم تلقی خواهند شد و شما آنهارا سرکوب خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 11. علی

  سلام، دیشب من خواب یک زنبور خیلی بزرگ با رنگ سرخ و قهوه ای دیدم که رو سرم بود و میخواست منو نیش بزنه و من میخواستم از دستش فرار کنم ولی نمی تونستم، چون روی سرم بود خوب نمیتونستم ببینمش و بکشمش، در نهایت در حین فرار یک نفر که نشناختمش ، زنبور را زد ، متوجه نشدم که کشته شد یا نه، امروز هم خواب یگ سگ سیاه، قوی هیکل و وحشی را دیدم که میخواست بهم حمله کنه و قبل از اینکه به من حمله کنه ، من بهش حمله کردم و با یه چیز تیزی که دستم بود، دو تا زدم به زیر گلوش ، زخمی شد و فرار کرد، ولی بعد از چند صد متری که فرار کرد ، ایستاد و بهم نگاه می کرد و منتظر فرصت بود که بهم حمله کنه که از خواب بیدار شدم.به نظر شما این دو خواب ارتباطی به هم ندارند، در ضمن من خودم رو باز خرید کردم و تا دو سه روز دیگه بیکار میشم و از طرفی نیز جایی دیگه دعوت به مصاحبه شدم ولی هنوز نتایج قطعی نیامده و رقیب سرسختی نیز در این آزمون داشته ام که خیلی پیگیر هست که من قبول نشم، ممنون میشم اگه خوابم را تعبیر کنید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب زنبور نشان بر این است که شما دشمنی دارید اماز طرفی شخصی حمایت گر شما است و ان را نابود خواهد کرد و اینکه سگ هم نشان بر دشمن است که شما بر ان در خواب پیروز شده اید نشان بر خیر هم است و اینکه احتمالا با کارتان در ارتباط است با اعتماد به نفس بالا در مصاحبه شرکت کنید که بسیار خوابتان خیر است .
   سربلند و پیروز باشید .

 12. نرگس

  سلام من خواب دیدم روی یه رودخانه که اب تمیز و زلال داشت یه قایق سفید چوبی روش بود
  اول من توش نشسته بودم دیدم روم یه پتو سبز هس بعد رفتم یه کندو اوردم گذاشتم تو قایق یه کندو پر زنبور عسل خوشگل و گنده و سرحال . که ملکشونم دیدم . و اون کندو و زنبوراش واس خودم بود و باقایق میخواستم ببرمشون ی جایی ولی قایق ساکن بود و حرکت نکرد منم رو قایق خوابیدم و روم ی پتوی نارنجی مشکی تمیز گذاشتم و میترسیدم زنبورا نیشم زدم که بعد به پام که بیرون بود نگا کردم دیدم دوتاجاش قرمز شده و دیدم نیشم زدن ولی من نفهمیده بودم چندتاشونم تو هوا پرواز میکردن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 13. نرگس

  سلام . من خواب دیدم یه قایق سفید چوبی که حرکت نمیکنه روی آب تمیز هست من اومدم یه کندو گذاشتم تو قایق کندوی زنبور عسل پر زنبورای بزرگ و خوشگل و سرحال . و انگار کندو مال خودمه میخواستم باقایق ی جایی ببرم کندومو ولی حرکت نکردم دراز کشیدم رو قایق بعد رو خودم ی پتو نارنجی مشکی تمیز گذاشتم رو قایق خوابیدم نگران بودم زنبورا نیشم بزنن که پامو دیدم دوتا جاش قرمز شده انگار نیشم زدن ولی من نفهمیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دشمنانی است که بر سره رفتارهای خودتان به شما نیش و کنایه خواهند زد و اینکه شما را اذیت خواهند کرد. و اینکه باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 14. منتظر

  سلام .
  من خواب دیدم انگار رفته بودیم بیرون که سبد مسافرتی مون رو‌جا گذاشته بودیم کنار یه گندم زار .بعد مادرم بمن گفت برو سبد رو بیار .وقتی داشتم میرفتم یه لشکر از زنبورای عسل بطرف حمله کردن که تا دیدمشون صورتم روبا چادر پوشوندم وبسرعت از وسطشون دویدم بطرف جایی که سب بود .اونجا در سب رو بتز کردم یه سفره کهنه که خراب بود و مال خودمون بود داخل سبد بود اما یه سفره نو تمیز تا زده کنار سبد روی زمین بود ومال یه پیرمردی بود که داشت به گندما آب میداد .من بهش گفتم من از این سفره بدم میاد سفره تو رو برمیدارم برای خودم وگذاشتمش توی سبد و برگشتم ممنون میشم اگر بفرمایید چه تعبیری داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید خدمت شما عرض کنم که در تعابیر امده است که به این معنا خواهد بود که شما در جمعی وارد شده اید که برای شما خیری ندارند و باید برای انکه خیر و رزق خود را از بین نبرید از این جمع دور شوید و راهی که زحمت در ان است را انتخاب کنید تا به ان خیری که مد نظر شماست برسید.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید