تعبیر خواب عسل

دیدن عسل در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن عسل در خواب چیست؟

تعبیر خواب عسل ابن سیرین

تعبیر خواب عسل

تعبیر خواب عسل از جمله تعابیری است که ارتباط مستقیمی با جزئیات خواب خواهد داشت. بسیاری از معبران شیرینی و طعم دلپذیر عسل را نماد پول و ثروت دانسته و از آن به عنوان یک خواب با تعابیر مثبت یاد نموده اند. ولیکن به یاد داشتن جزئیات خواب نظیر کیفیت، رنگ و مزه عسل از مواردی است که به تعبیر بهتر چنین خوابی کمک شایانی خواهد نمود. امروز در این مطلب از آلامتو به تعبیر خواب عسل با در نظر گرفتن جزئیات ریز آن پرداخته و در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم. امید است مورد توجه شما همراهان سایت قرار گرفته و مفید و موثر واقع گردد.

معبران در مورد شهد یا شربت غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام مربا به آن می دهیم معتقدند که علم و دانش است و بهره ای است که انسان از خرد و دانایی خویش می برد.

نقل است که عالم فرزانه ای در خواب دید در حوضی از شهد و عسل افتاده و هر چه دست و پا می زند قادر نمی شود خویشتن را از آن مهلکه نجات دهد.

چند روز بعد از آن خواب فرمانروای آن منطقه به دنبالش فرستاد که بیا به فرزندان من درس بده. او ناگزیر پذیرفت و رفت و به تدریس فرزندان سلطان و وزیران پرداخت اما یک روز در تفسیر یکی از سوره های قرآن چیزی گفت که به ذوق و سلیقه سلطان خوش نیامد.

بچه ها به پدر خویشتن گفتند و وزیران به اطلاع سلطان رساندند و او خشمگین شد و عالم فرزانه را به شلاق زد و بعد محبوس نگه داشت.

چنین است که معبران شهد و انگبین را علم و دانش دانسته اند و بهره ای که از طریق علم عاید انسان می شود.

 

قوی ترین تعبیر خواب


تعبیر خواب عسل ابن سیرین

تعبیر خواب عسل از دیدگاه ابن سیرین نماد مردی دانشمند و بزرگ است که به آموزش علوم پرداخته و مردم را از دانش خویش بهره مند می سازد. وی مردم را به راه راست هدایت نموده و پند و اندرزهای فراوان خواهد داد.


تعبیر خواب عسل حضرت یوسف

تعبیر خواب عسل از نظر حضرت یوسف نماد ارث و میراث می باشد. حضرت یوسف رویت عسل در خواب را متعلق به میراث دانسته و همچنین برای اقلام شیرین دیگر از جمله شکر و نبات نیز تعابیری از ایمنی و محافظت را مطرح نموده اند.


تعبیر خواب عسل امام صادق

دیدن خواب عسل از دیدگاه امام صادق (ع) بر سه وجه می باشد که در ذیل اشاره ای به آن خواهیم داشت:

 1. اولین تعبیر عسل کسب رزق و روزی حلال می باشد.
 2. دومین تعبیر عسل سود و منفعت است.
 3. سومین تعبیر عسل رسیدن به حاجات قلبی و ارزوهاست.
 4. چهارمین تعبیر عسل رسیدن مالی است که بدون زحمت حاصل گردد.

تعبیر خواب عسل برای دختر مجرد

عسل در خواب دختر مجرد از نظر امام صادق از تعبیر نیکویی برخوردار بوده و دیدن چنین خوابی را نشان از عالم و آگاه بودن دختر در دین مطرح نموده اند. به طور کلی دیدن عسل برای دختر مجرد خیر و برکت و آرامش به همراه خواهد داشت. چنانچه دختری در خواب ببیند که مردی را شناخته و از دست وی عسل دریافت می کند نمایانگر ازدواج با آن مرد می باشد و اگر ببیند که در عالم خواب عسل می خرد نشان دهنده مال و ثروتی است که بدست خواهد آورد.


تعبیر خواب عسل برای زن باردار

تعبیر خواب عسل برای زن باردار نیز دارای تعابیر شایسته ای بوده و بسیاری از معبرین آن را با رسیدن به حاجات قلبی زن باردار در دنیای واقعیت هماهنگ نموده اند. ممکن است تعبیر خواب عسل برای زن باردار مرتبط با جنسیت جنین بوده و آرزوی زن باردار برای داشتن فرزند دختر یا پسر برآورده شود. گفته شده است چنانچه زن باردار عسل را به عنوان هدیه دریافت نماید نمایانگر اعطای نوزاد پسر از جانب خداوند خواهد بود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب عسل برای زن باردار


تعبیر خواب عسل هدیه گرفتن از مرده

دیدن خواب عسل گرفتن از مرده بیانگر خیر و برکتی است که در آینده ای نه چندان دور نصیب بیننده خواب خواهد شد. چنانچه زنی در خواب از مرده عسل هدیه بگیرد نشان می دهد که گشایشی در رزق و روزی وی ایجاد شده و سود و منفعت بسیاری به وی خواهد رسید.


تعبیر خواب ظرف پر از عسل

تعبیر خواب ظرف پر از عسل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی به کیفیت و رنگ عسل موجود در ظرف بستگی داشته بطوری که عنوان شده است اگر رنگ عسل طبیعی نبوده مثلا رنگ تیره و سیاه داشته باشد نشانه مکر و حیله اطرافیان به بیننده خواب خواهد بود. بنابراین در تعبیر چنین خوابی توجه به جزئیات عسل مانند رنگ و کیفیت آن امری ضروری و با اهمیت می باشد.


تعبیر خواب عسل خریدن

خریدن عسل در خواب نماد مال و ثروت بسیار است که بیننده خواب با تلاش مداوم و مستمر به دست خواهد آورد. رویت چنین خوابی حاکی از آن است که بیننده خواب با کوشش بسیار موانع سد شده در راه رسیدن به آرزوها را کنار زده و اهداف خویش را محقق خواهد ساخت.


تعبیر خواب خوردن عسل با دست

تعبیر خواب چشیدن عسل با دست نیز بستگی به طعم و مزه عسل داشته و کیفیت آن در تعبیر خواب بسیار حائز اهمیت می باشد. گفته شده است که چنانچه بیننده خواب عسل را با دست چشیده و با طعمی بجز طعم عسل روبرو شود و یا عسل مزه ای تلخ داشته باشد بیانگر ناکامی و شکست خواهد بود. اگر چنین عسلی را از شخص خاصی دریافت نمود شکست از جانب ایشان بر بیننده خواب وارد خواهد آمد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب النگو طلا برای دختر مجرد

تعبیر خواب خوردن عسل با دست


تعبیر خواب کندوی عسل

خواب کندوی عسل نیز یکی از خواب های متداولی است که بسته به اینکه زنبور در آن وجود داشته باشد یا خیر دارای تعابیر متفاوتی خواهد بود. منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب کندو عسل می گوید: کندو در خواب نماد زنی ثروتمند و غنی است که بیننده خواب از وجود چنین زنی در خانه خویش بهره مند می گردد. چنانچه بیننده خواب ببیند که کندویی پر از عسل و زنبور در خانه دارد زنی با املاک و مستغلات بسیار اختیار نموده و به خانه خواهد آورد. ولیکن چنانچه ببیند که کندویی در خانه دارد که در آن زنبور وجود ندارد زنی عاقل و با شخصیت اختیار خواهد نمود که از مال دنیا بی نصیب است.


تعبیر خواب خوردن عسل

دیدن عسل در خواب همچنین نشانه این است که در روابطتتان با دیگران باید بیشتر فروتن وصادق باشید .شما نیاز دارید که از خود دفاع کنید و مطمئن باشید که دیگران صدای شما را می شنوند.

خوردن عسل در خواب نشانه شادی، شیرینی، مهربانی، آرامش و دلسوزی است. عسل همچنین نماد تولید مثل و حاصلخیزی است.

دیدن شیشه عسل در خواب نماد معشوقه است.


دیدن شانه عسل در خواب

دیدن شانه عسل در خواب نشانه این است که می خواهید شیرینی و لذتی را که در زندگی در حال تجربه کردن آن هستید حفظ کنید. دیدن شانه همچنین نماد عشق است.


تعبیر خواب ماه عسل

اگر در خواب ببینید که در ماه عسل هستید نشانه این است که در حال تجربه ترس در رابطه جنسیتان هستید و یا اینکه دوست دارید هیجان را در زندگی زناشوییتان تجربه کنید و یا شاید نگران بعضی تغییرات در روابط زناشوییتان هستید. ویا اینکه در رویای داشتن یک ماه عسل شیرین هستید.


معنی شهد گل در خواب

شهد گل در خواب نشانه داشتن رابطه ای همراه با آرامش است و اینکه در این رابطه احساس می کنید خودتان هستید. همچنین شهد گل می تواند نشانه این باشد که شما از معشوقه تان انتظار دارید کار مهمی برای شما انجام دهد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب گوشت خام قرمز

تعبیر خواب انگبین

ابراهیم کرمانی گوید: انگبین در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: خوردن انگبین درخواب بر سه وجه است. اول: روزی حلال، دوم: منفعت، سوم: کام دل یافتن . و ترانگبین روزی بود که بی منت بدو رسد …

همچنین اگر در خواب خود زنبور عسل را دیده اید پیشنهاد میکنیم تعبیر خواب زنبور را هم بخوانید.


تعبیر خواب موم عسل

تعبیر خواب موم عسل

موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده.

موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می بینید از موم خالص ساخته شده باشد.

موم زرد غم و اندوه تعبیر می شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد.

☺ تعبیر خواب «عسل» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «عسل» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


71 دیدگاه

 1. علی

  سلام من خواب دیدم که با پسر عمه ام داخل جنگل هستیم اونجا یه خونه خرابه بود که داخلش دو تا لونه ی عسل بزرگ پیدا کردیم که ما میخواستیم اون رو بکنیم

 2. Mohamad

  سلام کندوها ی زیادی رو دیدم تو خاب که پر از عسل بودند و یه عالمه هم زنبور اطرافشون نزدیک یکی از کندوها شدم مقداری عسل ورداشتم همراه با نان محلی داغ خوردم

 3. احمد

  سلام تو خواب دیدم چند ظرف عسل با موم از یه باغی خریدم و دوباره بعد از یه زمان کوتاهی در ادامه خوابم دیدم به یه مغازه عسل فروشی رفتم و دوباره عسل می خریدم و از عسلای داخل مغازه می خوردم و عسلا با موم بودن تعبیرش چیه ممنون میشم توضیح بدید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی بسیار خیر باشد و نشان از ان باشد که در اینده نه چندان دور شادکامی به شما رسد که انتظار ان را ندارید و در پس ان هم خیری برای شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 4. زینب

  خواب دیدم روی هردودستم زنبوره ودارن روی دستم عسل درست می کنند اصلانیشم نمی زنند ودستم پرازعسله لطفا برام تعبیرش کنین

  • تعبیر خواب

   باسلام
   این خواب ممکن است برای شما به این تعبیر باشد که در اینده نه چندان دور موقعیتی برای شما پیش بیاید که به واسطه ی ان زمینه ی تولید خیر و رزق برای دیگران فراهم کنید که بسیار خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 5. ن حصار

  باسلام
  دوستم درخواب دیده که من کنار شهد و موم عسل هستم.
  تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است و می تواند به معنای ان باشد که شادکامی و فرح برای شما در انتظار است و از این رو بسیار به دیده ی خیر به ان بنگرید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. Mahshid

  سلام و عرض ادب من خواب دیدم موم بدون عسل میجوم تعبیرش رو میفرمایید؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب موم امده است که می تواند خیر باشد و نشان از شیرین کامی در اینده برای شما باشد که در ان از موضوعی به کلیت استفاده نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 7. mahdi

  خواب دیدم در قزیه ای بچه ای دزدی شده بود که اول پلیس ها به قردن ما انداخته بودن ولی بعدن فهمیدن که کار ما نبود وبه ما گفتن که بااونا همکاری کنیم من کنار سنگی نشسته بودم که نا گهان دیدم روتخته سنگ کندو عسل هست من انگشتم رو به عسل زدم می خواستم بخورم که یک زنبور سیاه به من حمله کرد در تلاش برای نیش زدن ولی نتوانست

 8. عاط

  سلام وقت بخیر
  من یه دختر مجردم
  و خواب دیدم زنعموم که رابطه خوبی هم باهاش ندارم
  یه شیشه عسل که داخل پارچه پیچیده شده بود رو بهم داد و گفت این مال شما بوده خونه ما جامونده.
  چه تعبیری داره؟

 9. حمید

  خواب دیدم در جایی بودم چندتا از دوستان هم بودن و طشت بزرگ از عسل بود من جلوی طشت نشسته بودم و نون سنگ رو میزدم به عسل و غرق در عسل میاوردم بیرون و میخوردم ولی کسی دیگه دست نمیزد و رنگ عسل زرد بود

 10. عیسی ابراهیمی

  من در خواب دیدم نان بزرگی که داخلش پر از عسل به سیاهی میزد دستم هست و به سمت چند تا از بستگانم حرکت کردم و پیش آنها که رسیدم آنها ۳ نفر بودند و هر کدوم یک طرف عسل را گرفتن کمی از عسل روی زمین ریخت

 11. محمد

  با سلام
  من خواب دیدم یه جایی هستم ، یه رودخونه کوچیک با قایق و دو طرفش محصوره با کوه
  کندوهای عسل تو دیواره کوه ها هست میرفتم از هر کندو عسل برمیداشتم ، نه کم برمیداشتم نه زیاد
  دوباره میرفتم جلوتر بازم کندو بود از اونم برمیداشتم
  میرفتم جلوتر بازم کندو بود و دوباره برمیداشتم
  کندوهای عسل طبیعی بودن
  بزرگ و طبیعی

 12. امیر

  سلام من خواب دیدم که یه موم بزرگ عسل زیر پله خونمون توی حیاط هست بعد یکی از فامیلام اومد و با چوب اون موم رو به هم میپیچوند و می‌گفت ببین چقدر توی این زنبود هست من زنبور ها رو درست نمی‌دیدم ولی فکر کنم زنبور ها با عسل مخلوط شده بودن تعبیر این خواب چیست

 13. صحرا

  ببخشید کجا میتونم جواب خوابم رو ببینم

 14. صحرا

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم در کنار چشمه آب زلالی نشستیم و من با قلمو روی کاغذ، نوشته ای بحالت وصیت یا سفارش مینویسم که مرکبم عسل است و گاهی قلمویم را در آب رود میزنم تا روان شود…
  بنام خدا رو هم یادمه که در اول صفحه ام نوشتم ولی متن رو یادم نیست.
  تعبیرش چی میتونه باشه؟

 15. فرانک

  سلام خواب دیدم توی سقف خونه مون کندوی زنبور عسل هست میشه بگید تعبیرش چیه

 16. فرانک

  سلام خواب دیدم توی سقف خونه مون کندوی زنبور عسل هست کیسه بگید تعبیرش چیه

 17. فاطمه

  سلام من خواب دیدم کلی شانه ی موم عسل رو دارم روی هم میچینم
  تعبیرش چیه؟

 18. راد

  سلام .
  درخواب دیدم درحال گشت و گزار در طبیعت هستم و کندوی عسل پیدا کردم و یکم از عسل خوردم و دستانم به عسل آغشته شد هرچه قدر دستانم را پاک میکردم دوباره عسل از آنها میتراوید . ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

 19. زهرا

  سلام
  خواب دیدم در یک دشت بزرگ دره های نسبتا عمیقی وجود داره سرسبزن ولی مثل اینکه لانه زنبورن و از دیواره هاشون عسل میریزه با یه عده بودیم ولی یادم نیست کیا بودن ولی احتمالا فامیل و خانواده بودن میخاستیم عسلها رو جمع کنیم که چند تا خرس که بعدا تبدیل شدن به شیر دورو برمون پر شدن و ما از بین اونا و از دهنشون عسلها رو به زحمت بیرون میکشیدیم ولی خب بهمون آسیبی نمیرسوندن فقط سر و صدا داشتن و تلاشی که برای بدست آوردن عسلها داشتیم در ضمن یه ارث مختصری از مادر مادرم به ما خواهد رسید که بخاطر فوت مادرم زیاد به داستنس امیدوار نیستیم و اینکه دای هام خیلز درگیر مال دنیا و بدست آوردن حتی اون مختصر هم هستند یه جورایی ف‌ میکنم این خوابم ربطی به این مسیله هم داسته باسه در کل من کسی هستم که مسایل روزمره زندگیمو و عواقبشو بصورت اکثرا خواب صادقه قبل از وقوعش و یا نتیجشو میبینم ممنون از تعبیرهاتون

 20. Mohamad

  درود. خواب دیدم درون خانه ای قدیمی هستم که مال همسایه مون هست که حدود بیست. سالی میشه خالیش کردن و کسی اونجا زندگی نمیکنه. دیدم که چندین کندو عسل به دیوار خانه آویزان شده که زنبورهای زیادی اطراف کندو ها پرواز میکردن همه شون هم پر از عسل بودن. به آرامی نزدیک یکیشون شدم و با یه قاشق مقداری از عسل یکی از کندوها برداشتم و خوردم که مزه اش شیرین و خوشمزه بود. از خانه که اومدم بیرون مادرم رو دیدم که در حال پختن نان بود که مقداری از اون نان های تازه و داغ که مادرم پخته بود رو خوردم بسیار هم خوش طعم بودن. ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید

 21. یونس

  سلام من خواب دیدم تو یه حیاط نسبتن بزرگ ویلای با خوانواده به همراه پدر مادرم نشستیم من با پدرم وارد بحث شدم گفتم بحثی که آخرش پدرم ازش راضی بود سپس بلند شدم و داخل یک دریاچه ای که تا زانو بود پریدم و توش میدویدم دریاچه توش عسل بود به وسط هاش که رسیدم خم شدم و با انگشتم مقداری از عسل رو خوردم خیلی شیرین و طبیعی بود و متعسفانه نشد دوباره امتحان کنم از خواب اومدم بیرون

 22. امیر علی

  سلام.من خواب دیدم ک یک کندوی بزرگ عسل در جنگل پیدا کردم موقعی ک خواستم کندو رو بکنم چهارتا زنبور منو نیش زد ولی تونستم کندو رو بکنم ویک ضرفه بزرگی رو پر عسل کردم

 23. الهام

  سلام تعبیر خواب خوردن چند قاشق عسل در خانه دشمنانم اونم یواشکی چی میشه

 24. امید

  سلام علیکم ،وقتتون بخیر ،من خواب دیدم در محله ای تعداد زیادی زنبور وجود دارد طوری که نصف خیابان را گرفته بود،منم میترسیدم از خیابان رد شم که نکنه منو نیش بزتن ،اما بعد چند لحظه عسل در دستانم دیدم ،عسل غلیظ و خوشمزه که میخوردم،

 25. امید

  سلام،من خواب دیدم در محله ای تعداد زیادی زنبور وجود دارد طوری که نصف خیابان را گرفته بود،منم میترسیدم از خیابان رد شم که نکنه منو نیش بزتن ،اما بعد چند لحظه عسل در دستانم دیدم ،عسل غلیظ و خوشمزه که میخوردم،

 26. مریم

  سلام من خواب دیدم که دارم از پدر دوستم عسل میخرم ولی چهره پدر ایشون چهره پدربزرگم بود که فوت شدن به اندازه یک کیلو عسل با موم ازشون خریداری کردم ولی تقریبا نصف عسل رو خواهران دوستم خوردن

 27. Amir.r.amin

  سلام
  من خواب دیدم از یک زن که نسبت فامیلی داره از تن و بدن آن زن عسل بیرون میامد تعبیر چیه

 28. Amir.r.amin

  از درون زنی که فامیل بود عسل بیرون می امد و من آنرا جمع میکردم

 29. فاطمه

  سلام در خواب دیدم در تعقیب کسی هستم و به او شک دارم میخواستم ببینم آن شخص کجا میخواد بره ولی دیدم آن شخص به یک مغازه رفت و یک ظرف عسل خرید و برگشت و یکدفعه خواب عوض شد و من لبه پرتگاهی بودمو داشتم می افتادم تو دره که شخصی اومد دست منو گرفت و نجاتم داد ومن از خواب بیدار شدم تعبیرش چیست؟

 30. فرشته

  سلام. من خواب دیدم یجایی شبیه مغازه رفته بودم که یعالمه عسل داشت که آز خرما درست شده بود و خرماها هم همونجا بودن . شبیه رطبهای سیاه خوشه ای . رنگ عسل ها هم کمی تیره بودن. چون از خرما تهیه شده بودن . اما یادم نمیاد خریدم یا خوردم. چون بعدش از خواب پریدم. امروز پیشنهاد کاری بهم شد که از نظر مالی زیاد جالب نیس ولی به از هیجیه.

 31. فرشته

  سلام من خواب دیدم یجایی شبیه مغازه رفته بودم که یعالمه عسل داشت که آز خرما درست شده بود خرماها شبیه رطب بودن سیاه بود و عسل ها هم کمی تیره بودن. اما یادم نمیاد خوردم یا نه.بعدش از خواب پریدم. امروز هم پیشنهاد کار شد واسم ولی زیاد از نظر مالی جالب نیس ولی به اط هیچی.

 32. فرشته

  سلام من خواب دیدم یجایی شبیه مغازه رفته بودم که یعالمه عسل داشت که آز خرما درست شده بود خرماها شبیه رطب بودن سیاه بود و عسل ها هم کمی تیره بودن. اما یادم نمیاد خوردم یا نه.بعدش از خواب پریدم.

 33. معصومه

  سلام خواب دیدم تو باغی بزرگی بودن پر از درختان زیبا و منظم رفتم طرف درختان که هر درخت پراز عسل بود دست بردم عسل بردار عسل ها ریخت فتم سراغ درخت بعدی عسل بردارم زنبورها حمله کردن بهم…لطفا تعبیرش برام بگین.تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب خوردن عسل می تواند به معنای شادکامی باشد و اینکه در خواب شما زنبور عسل به شما حمله کرده است ممکن است بهایی باشد که برای این شادمانی باید بپردازید.
   سربلند و پیروز باشید

 34. هدیه گوهرچین

  سلام.مادرشوهرم خواب دیده کنار دریا نشستیم.یه کاسه پر شکلات داشتیم همشو خوردیم تموم شد.من گفتم الان براتون میارم که یه چاقو دستم بود سرم انداختم تو دریا با چاقو ی موم عسل به اندازه یه مشت ک پراز عسل طبیعی بود اوردم بیرون کذاشتم تو کاسه که مادرشوهرم گفت عجب عسلیه تو ازکجا میدونستی؟گفتم اینجا زنبورهای وحشی هستن که هیچ جا نیست.کم یابه.گفتم به هیچ کس نگین اینجا عسله.مادرشوهرم اون عسلو خورد من نگاش میکردم گف خیلی خیلی خوشمزه گلو ادمو نمیزنه.بازم هست؟گفتم ی کم مونده ک اونو میذارم زنبورا بیان بیشتر بشه.که مادرشوهرم گفت به کسی نگیا که خودش هی میخورد به همه میگفت و عسل میداد.یعنی چی این تعبیرخواب؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب دادن عسل به دیگران ممکن است برای شما به این معنا باشد که در اینده موجبات شادی دیگران را فراهم اورید و از این رو برای شما بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 35. ساغر

  من خواب دیدم که انگشت کوچک ترم رو گذاشتم روی یه ظرف پر از عسل دارم عسل میخورم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب خوردن عسل همانگونه که از قبل هم اشاره شده است ممکن است برای شما به این معنا باشد که در اینده خودتان برای خودتان موجباتی فراهم اورید که سبب شود شادی به شما رسد.
   سربلند و پیروز باشید

 36. سعید

  سلام من خواب دیدم با چند نفر ازدوستان داخل یک باغی میرفتیم که به یک درختی رسیدیم باید از درخت کمک میگرفتیم تا رد شیم من نفر اول بودم تا دستمو به درخت گرفتم دیدم پشت شاخه پسر از عسل بود اما نمیریخت دستم که پر از عسل شد رو خوردم به دوستام گفتم ببینید اینجا عسل هست تا روبه رویه درخت دیدم اونجا هم پر از عسل بود رفتیم اوان رو جمع کردیم تموم شد برگشتم زیر درخت تا رسیدم به درخت دیدم عسل ها شروع به ریختن کرد دستامو جمع کردم زیر درخت یه مقدار خوردم ولی از خوردنش سیر نمیشدم بعد شروع کردم جمع کردن عسل ها ولی اصلا تموم .من تا جایی که میدونم خواب حجت نیست اما تا امروز هم چین خابی ندیده بودم برام جالب بود خیلی خواب شیرینی بود اگرم تعبیر نداشته باشه هم خیلی عالی بود اگرم تعبیر داره ممنون میشم بهم بگید ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب برای عسل آمده است که بسیار خیر است و باید بدانید که نشانه ی شادی و خیر است و در خواب شما هم به همین صورت ممکن است باشد اما چند نکته ی اضافه ی دیگر هم در این موضوع وجود دارد که می تواند نشانه ای از فرصتی باشد که برای شما در اینده در جمعی که در آن هستید به وجود بیاید و از این رو خیر است.
   سربلندو پیروز باشید

 37. F

  سلام
  من خواب دیدم دارم روی سر کسی که دوستش دارم عسل شیرین و طبیعی میریزم و اون از این کار خیلی ناراحته و اصلا خوشش نمیاد اگر امکانش هست لطفا تعبیرش رو بگین

  ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ممکن است بر اساس تعبیر خواب عسل به این معنا باشد که برای ایشان کاری انجام دهید اما قدر شما را آن گونه که باید نداند که سبب فاصله شود.
   بسیار در کارهای خود دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 38. امیرحسین

  سلام.خسته نباشید.من خواب دیدم که در یه باغ سرسبز پدرم از بالای درخت عسل طبیعی پیدا میکرد و به من میداد و میخوردم .این عسل انقد شیرین و خوشمزه بود که وقتی از خواب بیدار شدم حس میکردم ذهنم هنوز شیرینیه .حتی انگور هم میداد ولی اونا رو نمیخوردم جمع میکردم .تعبیرش چی میتونه باشه ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در تعبیر خواب عسل در بالا خوانده اید این خواب برای شما خیر است و میتواند به معنای آن باشد که در اینده نه چندان دور ممکن است از ایشان به شما خیری برسد که بسیار برای شما خوب و صالح است.
   سربلند و پیروز باشید

 39. نرگس

  سلام
  من خواب دیدم که از یه مغازه ی لباس فروشی یک پیراهن بافت به رنگ سفید خریدم که خیلی زیبا بود و دوسش داشتم فروشنده اون و فاکتور خریدش رو داخل یک ظرف عسل گذاشتن …وقتی ک بیرون اومدم یکی از آشنایانم من رو دید و گفت چه لباس زیبایی خریدی اینو از کجا خریدی؟ منم بهش آدرس دادم
  دستش رو گذاشت داخل ظرف عسل و فاکتور رو آورد بیرون تا قیمتشو ببینه و قیمت رو دید و بعدش من دیگه ازش جدا شدم و اومدم سمت خونه… از خریدم خیلی راضی و خوشحال بودم…
  به نظرشما تعبیرش چی میشه؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب لباس خریدن آمده است که اگر رنگ ان در خواب مشخص باشد به معنای رنگ تعبیر آن هم می تواند مفید باشد و از این رو باید بدانید که این خواب برای شما به این صورت ممکن است تعبیر یابد که خرید لباس سفید بسیار خیر است و داشتن و خرودن عسل هم در خواب نشان از شیرین کامی است و از این رو این خواب برای شما سراسر خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 40. یونس ایمانی

  سلام من درخواب دیدم که یک ماشین میخواهد از چاه عسل.عسل بکشد ابتدا درتخلیه ماشین روباز کردن ومن ظرف خودرا ازعسل شفاف پرکردم بعدش ظرف پرشد وازچاه هم عسل زیادی نتوانستن بکشن.ممنون میشم تعبیرشوبگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده برای شما فرصتی وجود خواهد داشت که بسیار خیر خواهد بود که به واسطه ی آن برای شما خیری فراهم آید اما باید بسیار در حفظ آن موقعیت اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 41. پورمحمدی

  سلام پدرم خواب دیده ک از روی دیوار خانه ی همسایه عسل میریزد و همه عسل ها رو با ظرف میبردن و خودش یک انگشت میخورد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب عسل ممکن است به این معنا باشد که برای ایشان خیری فراهم است و یا اینکه حضور آن افراد مایه خیر و سعات برای شما و ایشان خواهد بود.
   د رکل خوابی خیر است بر اساس تعابیر خواب و از این رو از بابت دیدن ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 42. آیسودا

  سلام خسته نباشین .من خواب دیدم برادرم تعداد زیادی شیشه عسل طبیعی خریدن و مادرم گذاشته بود بالای پشت بام خونمون یه آن متوجه شدیم عسل ها از در و دیوار خونمون داره میریزه من دو تا دستم باز کردم عسل ها رو زمین نریزه دیدم نه خیلی زیاده یه مشت ریختم تو دست مامانم بازداشت شر شر میریخت تا رفتم ظرفهای بزرگ اوردم همه جای خونه پخش کردم عسل ها بریزه تو ظرف نریزه رو فرشها خراب نشه بتونیم بخوریمشون.بعدم بیدار شدم تعبیرش چیه به نظرتون ممنون میشم جواب بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیرخواب ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده باید بسیار نسبت به تصمیمات خود و خانوادیتان آگاه باشید تا خدای ناکرده چیز خیری را که به ان دسترسی دارید از دست ندهید.
   از دست دادن به معنای از بین رفتن آن نیست و به این معنا باید دیده شود که برای حفظ آن به زحمت افتید.
   سربلند و پیروز باشید.

 43. محیا

  سلام من خواب دیدم پدرم ی سطل ماست خوری عسل اورده بودمعلوم بود عسل طبیعی زرد وکرم میزد بعد توی این عسل زنبورهای سیاه مرده هم بود از طرفی هم خواب دیدم همسایمون مرده من براشون ی ظرف خرما میخوام ببرم البته دیشب همسایمون فوت کردن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بر دو وجه است و اولا بر اساس تعبیر خواب زنبور در عسل ممکن است به معنای خیری بسیار زیاد برای آن شخص باشد و از طرف دیگر هم ممکن است فقط به صورت خوابی از پس اتفاق آن شب برای شما دیده شده باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 44. ژیلا

  سلام خواب دیدم یه دایره روی یه درخت هست کنجکاو میشم و دستم رو میزارم روش عسل باسرعت ازش سرازیزمیشه انگاریه کندوعسل بوده وداداشم یه ظرف شیشه ای بهم میده میگیرم زیرعسل وعسل رو ریختم توی ظرف وانگاریه خرده آب هم کف ظرفه هست.امیدوارم تعبیرش خوب باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که باید بسیار به اطراف خود برای کسب روزی دقیق باشید تا بتوانید آن را به دست بیاورید و بدایند که انقدر هم همیشه کسب خیر سخت نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 45. Simin

  سلام من خواب دیدم که روی برف هایی که گوله و گرده شده اند کسی عسل ریخت و داشتیم این برف ها را میخوردیم ، تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب برف و عسل می تواند به این معنا باشد که شما در اینده ممکن است مشکلی را که داشته اید به راحتی پشت سر بگذارید که پایان ان برای شما خیر و شیرین کامی باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 46. گندم

  سلام من خواب دیدم رو به روی پیرمرد شریفی در کنار خانوادش نشستم و ظاهرا ازشون انتظار کاریو داشتم مثلا پسرشون مال من بشه همین چیزی ولی میدونستم عشف من کسی دیگه س که در وافعیت ولم کرده و بعد از کلی گریه کردن ی ظرف عسل بسیار خوشمزه جلوم گذاشتن و من اونو با دست یا فکر کنم ب تکه نون بود به عنوان قاشق ازش برمیداشتم

  و تو خوابم دنبال نیمه گمشدم بودم لطفا تعبیر کنیدممنونم هر بار از خواب بیدار میشدم و مبخوابیدم ادامه ی خوابمو از اول میدیدم.یادمه تو خوابم رفته بودم پیش پسری که ارزومه در واقعیت مال من بشه و تو خوابم زیاد تحویلم نمیگرفت و من یادمه تو خواب گریه میکردم و چند بار عسل خوردم که در واقعیت لب به عسل نمیزنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب برای شما امده است که هدفی که در زندگی خود دارید را باید با سماجت دنبال کنید و بدانید که سبب ان خواهد شد که شما به شیرینی و خیری بی نهایت برسید و این در خواب شما هم امده است و واضح است که شما به واسطه ی تلاشی که می کنید از طرف شخص دیگری خیر خواهید یافت و این برای شما بسیار خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 47. زهرا

  سلام خواب ديدم از يك مغازه مقداري عسل خريدم،عسلي اورد كه به رنگ كرمي بود و عسل بعدي تركيبي از عسل و شيره كرمي رنگ بود و من نقداري با انگشت خوردم و دومي را خريدم،شنيدم خواب عسل ديدم نشانه خانه اخرت است و ناراحتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب امده است که تعبیر خواب عسل به معنای خیر و صداقت و وفاداری و حاصلخیرزی است و در خواب شما هم به این صورت میتواند تعبیر شود که شما در اینده ی نه چندان باید بین چند خیر و نیکی یکی را انتخاب کنید و این برای شما بسیار خیر است و خوب.
   سربلندو پیروز بباشید

 48. یاسین صداقت

  با سلام
  دیدن عسل در خواب همچنین نشانه این است که در روابطتتان با دیگران باید بیشتر فروتن وصادق باشید .شما نیاز دارید که از خود دفاع کنید و مطمئن باشید که دیگران صدای شما را می شنوند.خوردن عسل در خواب نشانه شادی، شیرینی، مهربانی، آرامش و دلسوزی است. عسل همچنین نماد تولید مثل و حاصلخیزی است.دیدن شیشه عسل در خواب نماد معشوقه است.
  سربلند و پیروز باشید .

 49. حسینی

  سلام .درخواب دیدم که یک نفر شیشه عسل که داخل آن یک بوته سیر درآن است به من داد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب عسل در خواب بسیار نیکو است و به معنای معمولا روابط عاشقانه است و اگر مجرد هستید ممکن است به این معنا باشد که شما با شخصی وارد رابطه خواهید شد که ایشان مال حرامی در زندگیشان ممکن است باشد و تعبیر سیر در خواب به معنای مال حرام است و اگر متاهل هستید هم ممکن است خدای ناکرده همسر شما از جایی که حتی خودشان هم خبر ندارند مالی به زندگیشان اضافه شده ابشد که ناصالح است.
   سربلند و پیروز باشید

 50. پاییز

  خواب من این بود:من پدر و برادرم در یک دشت زیبا ی تپه نشسته بودیم پدر مشغول تعریف حکایتی بود …از دل یک سنگ عسل طبیعی بیرون می آمد ظرف کوچکی در زیر آن قرار دادیم اوایل چکه چکه عسل بیرون می آمد ولی اندکی بعد سرعتش بقدری زیاد شد که ظرفهای زیادی پر شد ظرف پشت ظرف پر از عسل پر میشد تا اخر ادامه داشت کم تر میشد ولی بازم عسل بیرون میامد .خوابم دو قسمت بود .قسمت دوم دیدم در خانه هستیم و از اول زندگی تا به امروز هرچه برامون اتفاق افتاده از اول زندکی تا الان یک صحنه از هرکدام در حیاط خانه نقل و ب تصویر کشده میشد.در اخر تمام اون صحنه ها تمام شد ی رندگی جدید بود که من شکر خدارو کردم .ممنونم منتظر جوابم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن عسل در خواب نشانه این است که در روابطتتان با دیگران باید بیشتر فروتن وصادق باشید .شما نیاز دارید که از خود دفاع کنید و مطمئن باشید که دیگران صدای شما را می شنوند.خوردن عسل در خواب نشانه شادی، شیرینی، مهربانی، آرامش و دلسوزی است. عسل همچنین نماد تولید مثل و حاصلخیزی است.بر اساس این تعبیر میتوان گفت که خواب شما بدین شکل قابل تعبیر است که احتمالا در قسمت دوم خواب شما به این نتیجه رسیده اید که در تمام زندگی باید اینگونه میبودید و زین پس هم اینگونه خواهید بود و بیرون امدن عسل از سنگ هم استعاره ای از سختی این مهم برای دستیابی است و شما باید تلاش زیادی کنید تا به این مرحله برسید.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید