تعبیر خواب سیل

دیدن سیل در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سیل در خواب چیست؟

تعبیر خواب سیل

سیل اتفاقی ناخوشایند است که حتی خواب آن نیز موجب نگرانی می‌شود. تعبیر خواب سیل ابن سیرین و تعبیر خواب سیل از امام صادق شما را با معنای این خواب آشنا می‌کند.

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل برای مردريال زن مجرد، زن متاهل یا زن باردار متفاوت است. در بسیاری از موارد حکایت از خیر است یا ممکن است متضمن شر باشد و مفسران در تفسیر رؤیت سیل چه برای مرد باشد یا زن مجرد یا متاهل اختلاف نظر داشته اند.امروز از طریق سایت آلامنو به تعبیر خواب سیل می پردازیم. به تفصیل سیل، بر اساس نظر مفسران بزرگی چون ابن سیرین و امام صادق، ما را دنبال کنید.

 

تعبیر خواب آنلاین


تعبیر خواب سیل آمدن

تعبیر خواب سیل آمدن در خواب بیانگر این است که برای مدتی در زندگی واقعی در آشفتگی احساسات خواهید بود. این یک خواب هشدار دهنده است که در پایان آشفتگی تصمیماتی در جهت اشتباه خواهید گرفت. این یک هشدار است که باید تصمیمات خود را در دوره ای آرام تر بگیرید.

گرفتار شدن در سیل در خواب، بیانگر آن است که شما از شرایط سختی گذشته اید و به پایان دوران پریشانی نزدیک می شوید. این نشان می دهد که شما به سرعت و برنامه روتین قبلی خود باز خواهید گشت.

خلاص شدن از شر سیل در خواب بیانگر آن است که در زندگی واقعی از لبه ورشکستگی باز خواهید گشت. به طور خاص، این نشانه این است که شما زندگی تجاری خود را ترک کرده اید و می‌تواند نشانه شکست باشد. اگر این خواب را دیدید به خواب هشدار تعبیر می شود.


تعبیر خواب سیل از نظر امام صادق

تعبیر خواب سیل از نظر امام صادق به وجود دشمنی بزرگ اشاره دارد که با او درگیری دارید. همچنین به پادشاهی ظالم اشاره دارد که به ملت خود ستم می‌کند. تعبیر دیگر خواب سیل به بلا و گرفتاری اشاره دارد که باید دور شود.


تعبیر خواب سیل ابن سیرین

ابن سیرین می گوید که سیل نماد حمله یا تهاجم است.

اگر سیل به یکی از کشورها سرازیر شود، این نشان می دهد که دشمنان وارد این کشور شده و به آن حمله خواهند کرد و اگر سیل باعث مرگ یا آسیب به مردم شد، این نشان دهنده بلایایی است که بر سر این کشور خواهد آمد. اما اگر سیل به کسی آسیب نرساند، این نشان می دهد که مردم این کشور بر کسانی که با آنها دشمنی دارند غلبه کرده اند.

ابن سیرین معتقد است دیدن سیلابی که اجساد یا لاشه‌ها را حمل می‌کند، رویایی نامطلوب است که نشان می‌دهد این کشور به عذابی برای مردمش به خاطر اعمالی که انجام داده‌اند دچار شده و مورد خشم خداوند قرار خواهد گرفت.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب زلزله در خانه

تعبیر خواب سیل آمدن در خانه


تعبیر خواب سیل آمدن در خانه

تعبیر خواب سیل آمدن در خانه، اگر فردی سیل را در خانه ببیند، نشان دهنده مشکلات یا مشکلات پیش روی مردم این خانه است.  این خواب دلالت بر مصیبت بزرگی دارد که ممکن است برای اهل خانه اتفاق بیفتد و ممکن است مصیبت بزرگ یا مرگ نزدیک باشد و خدا داناتر است.

در تعبیر خواب سیل آمدن در خانه اگر فرد خواب ببیند که جلوی سیل را می گیرد و از ورود او به خانه اش جلوگیری می کند، بیانگر آن است که بیننده خواب خانه و خانواده خود را از هر کسی که ممکن است به آنها آسیب برساند محافظت می کند.


تعبیر خواب سیل و باران

تعبیر خواب سیل و باران یکی از مهم ترین نشانه هایی که به آن اشاره دارد، حضور اطرافیان بیننده است که با او دشمنی دارند و مشتاق آسیب رساندن به او هستند.

دیدن باران شدید به سیل به رنگ قرمز بیانگر آن است که ممکن است مصیبتی رخ دهد و بیماری شدیدی که ممکن است به زودی به خواب بیننده مبتلا شود.

تعبیر خواب سیل و باران شدید و مداوم، نشانه وقوع بحران ها و مشکلاتی است که تحمل آن برای بیننده و اطرافیان سخت است.


تعبیر خواب سیل در روخانه و دریا

تعبیر خواب سیل در رودخانه و دریا برای زن مجرد اگر از آن فرار کند، به این معنی است که در زندگی خود دچار مشکل سختی می شود.

تعبیر خواب سیل دریا و زنده ماندن زن متاهل به این معنی است که او دچار اختلافات زناشویی می شود و پس از مدتی طولانی از شر آن خلاص می شود.

اگر مردی در خواب ببیند که از سیل رودخانه و دریا جان سالم به در می برد و زنده می ماند، اشاره به قرار گرفتن در معرض امری خطرناک و دشوار است، ولی خداوند اراده می کند و به زودی او را از آن نجات دهید.

همچنین تعبیر خواب سیل در رودخانه در خواب بیانگر ظلم و بی عدالتی است که بیننده خواب از یک مرد صاحب قدرت روبه رو می شود.


تعبیر خواب سیل گل و لای

تعبیر خواب سیل گل و لای و دیدن نهر با باران در خواب، برای بیننده خواب، نشانه سفر طولانی است.

تعبیر خواب سیل گل و لای همچنین نشان می دهد که بیماری و آسیب شخص خواب یا یکی از بستگان او به زودی منجر به مشکلات سلامتی می شود.

دیدن مرگ بر اثر سیل گل و لای، نشانه شک بیننده به دین خود است، خدای ناکرده. همینطور دیدن غرق شدن اعضای خانواده اعم از فرزند، پدر و مادر یا همسر در سیل گل و لای، نشان دهنده دلبستگی آنها به دنیا و علاقه شدید آنها به وی است.


تعبیر خواب سیل برای زن باردار

تعبیر خواب سیل برای زن باردار در خواب بیانگر بارداری بدون مشکل و دردسر است و زایمان او آسان و بی خطر است.

تعبیر خواب سیل برای زن باردار، بیانگر ورود خیر به خانه او و فراوانی روزی است.

تعبیر دیدن سیل برای زن حامله در خواب، بیانگر نزدیک شدن زمان زایمان است.

زن باردار با دیدن جریان سیل، نشان دهنده این است که فرزند پسر به دنیا خواهد آورد.

همچنین تعبیر خواب سیل برای زدن باردار اگر ببیند در حال فرار از سيل در خواب بيانگر پايان گرفتاري ها و رفع غم و اندوه است انشاءالله.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب سیلاب و سیل در خانه


از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که سیل در خواب یا فتنه و بلاست یا لشکری غالب و دشمنی بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بلا که ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل می شود.

سیلاب در خواب های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می باشد.

چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.

اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید از گزند حادثه در امان می مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می شود به شما گزندی وارد نمی آید.

اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید حادثه شما را در بر می گیرد.

چنانچه در خواب دیدید سیلاب شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است.

اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می افتد اما نیک فرجام است.

هرچه آب سیل گل آلود و کثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می باشد.

اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جایی امن ایستاده اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می برید ولی اگر دیدید سیل جایی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی بینید.

آنچه در اینجا هم ترس بیشتر از ویرانی سیل اهمیت پیدا می کند و گویای تاثیر در آینده بیننده خواب است.

معبران نوشته اند که سیل در منطقه گرمسیر نشان شادی و فرج و خیر و برکت.

 • اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست.
 • اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست.
 • اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست.
 • شنیدن صدای سیلاب در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب شنا در دریا

سخن آخر

همانطور که در مقاله تعبیر خواب سیل مطالعه کردید این خواب دارای تعابیر خیر و همچنین ناخوشایند است. هر تفسیر بنا بر این که چه کسی خواب را دیده متفاوت است. امیدواریم این مطلب مورد پسند شما واقع شده باشد.

☺ تعبیر خواب «سیل» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سیل» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


399 دیدگاه

 1. نیره

  سلام در خواب دیدم سیل بزرگی ولی من در جای امن بودم ولی جنازه زیاد دیدن که خیلی ناراحت بودم که چرا نمیتونم کسی رو نجات بدم ولی فقط تونستم یه دختر بچه رو از سیل بگیرم و نجات بدم خواستم تعبیرشو بگید ممنون

 2. سپیده

  سلام، خواب دیدم خونه پدریم هستم یه پسر بهم گفت که من میخوام برم کنتر رودخونه فلفل و خیاری که کاشتی رو بکنم آخه همه میرن میکنن من بهش گفتم اون که حرومه خلاصه خودم رفتم دیدم از دور یه دونه خیاره میخواستم برم نزدیکتر یهو توی جاده سیل شد تند بود ولی موج بلند نداشت ولی تند بود یهو یک ماهی خیلی بزرگ غول پیکر به رنگ طلا انگار جنسش طلا بود یهو حرف امد منو نجات داد یه شیر هم بود که ما رو نگاه می‌کرد ولی هر دو حرف میزدن یعنی بلند حرف میزدن من می‌شنیدم ممنون میشم تعبیرشو یفرمایید

 3. مهدیه

  سلام وقت بخیر ،راستش مادرم فوت کرده ولی درخوابم بامن بود و سیلی عجیب و غریبی بود با رنگی که اصلا نمیتوانم تصورش کنم مثل مایل به موشی رنگ یا قهوه ای خلاصه رودخانه که می‌شناختم پر از سیل بود که خیلی وحشت کرده بود مردم داشتن فرار می‌کردند و من و مادرم می‌خواستیم بریم بالا تر که راه پیدا کنیم ولی راهی نبود که دربریم منم وحشت زده بودم نمی‌خواستم دنبال مادرم برم ولی منو با زور میبرد که آخر خوابم یه راه پیدا کرده بودیم ولز سیل نجات پیدا کرده بودیم

 4. سحر

  با سلام
  من خواب دیدم سوار چیزی شبیه به قطار هستم درست در قسمت راننده نشسته ام ودرحال عبور از پل هستیم کهناگهان سیل می اید و پل فرو میریزد و ما گویا غرق شدیم و دراین حین من به خودم نهیب میزنم ایا الان خوابم یا بیدار
  لطفا تعبیر خوابم را بفرمایید

 5. حدیث

  سلام من خواب دیدم که سیل اومده تو روستامون سیل یه بار صورتی بود یه بارهم به رنگ طبیعی گلی نبود خونمونم آب نبرد،تفسیر لطفا

 6. رضوان

  سلام خواب دیدم خونه پدرم هستم وسیل اومده از رودخانه روبه روی خونمون همه از خونه ها بیرون میزدیم و فرار میکردیم پسرمو توی اتاق گذاشتم و درو بستم همه با خانواده فرار کردیم سیل خیلی کثیف بود پراز ماهی مرده بود از سیل جون سالم به در بردیم اما بعدش زمین پراز کثیفی و مدفوع بود همه جا پر بود اشغال مردم تو خیابون با زور راه میرفتن اما خونه ها سالم بود و بچه ها سالم بود بعد من بالا سر مردم به حالت پرواز در اومدم و اونها تمام میکردن من با شعر و حرف زدن خوشهالشون میکردم

 7. Avaaa

  من خواب دیدم که یه فردی خالم رو به قتل رسونده بود وسرش رو جداکرده بود واونو انداخته بود تویه سیل سیل هم با خودش آورده بود جلو خونمون تعبیر این خواب چی میشه ؟؟؟؟

 8. بابک

  باسلام خواب دیدم در راه برگشت از یک منطقه کوهستانی به همراه چند نفر که متوجه رودخانه سیل آسایی شدیم که راه عبور نبود و من از طغیان رودخانه وحشت زده شدم و در راه برگشت از صخره ای به همراه دوستم به روستا برگشتیم.تعبیر بفرمایید ممنون میشم

 9. سمیه

  سلام
  دوشبه خواب میبینم توکوچه وخیابون سیل میادهربارهم مادرم چندقدمی منه ،منم پسرم روکولم میزارم نکنه آب ببرتش سیل سرعتی نداره فقط گل آلوده منم نگرانم بلای سرکی نیادجای روهم خراب نمیکنه

 10. Panah

  سلام من خواب دیدم که باخانوادم تو روستامون هستیم(متاهلم ولی همسرم نبود)بعد داریم میریم سوار ماشین بشیم تا برگردیم همه جا یخ زده زمین هم یخ زده من اروم اروم میرم که لیز نخورم ماشینمون هم بالای کوه هستش یهو وسط راه بهمون میگن داره سیل میاد برگردین ماهم نگاه میکنیم به کوه میبینیم یه موج بزرگ از یخ داره میاد سریع میریم سمت خونه میدوییم داخل و تا لحظه اخر من و خانوادم و یکی از زندایی هام و دراخر گربه ام رو میکشیم داخل و درو میبینیدم سیل یخ خیلی وحشتناک از وسط حیاط رد میشد شیشه ها میشکستن و تیکه های یخ مثل شیشه پرت میشد داخل ولی سرمون پایین بود و هیچ اسیبی ندیدیم۱۰ دقیقه بعد که تموم شد درو باز کردیم دیدم کل روستا بهم ریخته زمین شکسته خونه ای نیست کوه ها شکستن یخ ها اب شدن ولی ابش انقدر شفاف بود که همه ی ماشین هارو سالم زیر اب میدیدم و رفتم داخل اب و یکی از ماشین هارو برداشتم اسباب بازی بود دادم به داداشم بعد تو خواب خیلی ام ناراحت این بودم که ماشینمون رو تازه خریده بودیم حالا ازدستش میدیم…چند روز قبلش هم خواب سیل دیدم ولی تو رود کارون و من و فامیلام و خانوادم(بازم همسرم نبود)فرار کردیم بالای کوه و نجات پیداکردیم سیل اومد و هیچی خراب نشد
  خواهش میکنم تعبیرش رو بگین چون میدونم مربوط به اتفاق های زندگیم هست چون من داشتم جدامیشدم ولی یه فرصت دیگه به همسرم دادم و موندم

 11. سجاد

  سلام
  من خواب دیدم قسمتی از زمین در شهر شکافته شده لاکپشت بزرگی از درونش بیرون اومد از داخل زمین چیزهای عجیبی بیرون میامد
  مردم درونش بودند و نگاه میکردند از یک جا به بعد ترس غالب شد همه با ماشین فرار میکردند
  حتی امام زاده هارو کنده بودند داشتم با ماشین فرار میکردم از ماشین پدرو مادرم جدا مونده بودم با ماشین خودم رفتم دنبالشان که یکدفعه وسط راه از پشت کوه ها سیل بزرگی داشت میومد اندازه دریا که به سرعت تا زیر ماشین اومدمیدونستم که تمومه دیگه همه چی و پایان دنیاس و ناراحت از اینکه نتونستم خونوادم و پیدا کنم
  ممنون میشم تعبیرشو بگید

 12. فريبرز

  سلام وقت بخير ، خواب ديدم تعداد زيادي مردم در فاصله نزديك خانه من در حال مرمت مسير آب زير زميني بودن كه به يكباره اعلام كردند به مخزن آب جديدي دست يافتن ، بعد از مدتي كوتاهي كه اونها موفق شدند مسير آب جديد را باز كنند متوجه شدم خانه من تكان خورد و به آرامي و بدون سر و صدا فرو ريخت! من و خانواده ام با آرامش از قبل بيرون بوديم و نظاره گر اين اتفاقات ، لطفا تعبير اين خواب بفرماييد

 13. samaaaaaan

  سلام
  خواب دیدم رود خانه سنگهای بزرگ پشت سرهم باخود میاره منم از بالا کوه نگاه میکردم

 14. سحر فراهانی

  خواب دیدم از پنجره یه ساختمون بلند دارم نگاه میکنم همه شهر زیر آبه ولی ساختمون ما یه جای بلنده که آب نگرفته ، به همه میگفتم نگاه کنید تا بالای پمپ بنزین رو آب گرفته انگار متوجه نمیشدن ، بعد دیدم یه تیکه از سقف ساختمون ما هم افتاد

 15. سحر

  سلام
  من خواب دیدم تو یه سالن بزرگ مثل سالن کلاسهای دانشگاهی هستم و یه نفر دیگه هم هست که نمیشناختمش.یهو سیل در حد آب دریا و شفاف اومد و ما شروع به فرار کردیم جلوی ما دیوار بود و بغل دستم یه دری بود که قفل بود و من فکر میکردم الان غرق میشیم که به فکرم رسید و در اتاقو با تنه زدن باز کردم و باز شد و فرار کردیم و خوشحال بودم که تونستم درب رو باز کنم و نجات پیدا کردیم.
  بعد خودمو تو یه بازارچه دیدم و نگران نجات خانواده ام بودم که یهو مادرم رو دیدم و گفتم خدا روشکر تو هم نجات پیدا کردی .
  بعد خواب هایی با موضاعات دیگه ام شروع شد.
  من دانشجو نیستم و چندین ساله فارغ التحصیل شدم و متاهل و بدون بچه هستم.
  لطفا تعبیر بدین.ممنون

 16. سما

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که من همسرم توی یه مغازه اول یه بازارچه لیستاده بودیم سیل میاد و من و همسرم روی سیل ها باهم شناور شدیم ولی همدیگه رو محکم گرفته بودیم سیل ما رو تا آخر بازار برد آخرش بازم باهم بودیم و بازم باهم برگشتیم به همون اول بازار و اون مغازه میشه لطفا تعبیرش رو بگید ممنونم

 17. آنالی

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم با مادر و پدر و خواهر کوچکم و یکی از دایی‌هام بیرون بودیم داشتیم تو خیابون قدم میزدیم یهو از مادرم با ترس داد زد فرار کن بعدش من نگاه کردم دیدم یه سیل خیلی بزرگ داره میاد مکانی که اونجا بودیمم نزدیک برج میلاد بود آب سیل خیلی تمیز و آبی قشنگی داشت یکم به سورمه‌ای میزد ولی خیره کننده بود من خیلی نترسیدم پوکر زل زده بودم به سیل فقط یه ترس کوچیک تو وجودم افتاد ناچیز بود ما رفتیم سوار ماشین شدیم که فرار کنیم بعدش پدرم از ماشین رفت بیرون مادرمم یه برو بابا به پدرم گفت و خودش جای راننده نشست و رفتیم پدرم موند ما از سیل جون سالم به در بردیم ولی تو مسیر فرار میدیدم که سیل چقدر محکم به برج میلاد میخوره ولی برج یه آخم نمیگفت اصن تکون نخورد سیل به مردم هم آسیبی نرسوند خونه و هیچی هم خراب نشد فقط مردم خیلی ترسیده بودن جیغ میزدن تعبیرشو میگید ممنون♥️

 18. سمیرا

  سلام اول صبح ۸/۵ اینا بودخواب دیدم من و شوهرم توو خونه ای هستیم که شبیه خانه واقعست ما نیست اما خونه امون بود توو خواب حیاط چاه داشت که آب چاه کل حیاط پر کرده بود و همسایه مادرشوهرم به من گفت توام برو مثل دخترهای من شنا بکن داخل آب و حتی خواستی برو داخل آب چاه هم شنا بکن منم رفتم یکم شنا کردم اما داخل چاه نرفتم بعدا من از آب میومدم بیرون که آب چاه رفت و حیاط خشک شد شبهای احیا بود زنجیر میزدن من یادم نبود شب احیا هست می خواستیم بخوابیم به شوهرم که می خواست رابطه داشته باشیم گفتم تازه یادم اومد شبهای احیا رابطه حرام گناه هست نباید آدم رابطه بزاره بعد دیدم شوهرم با حرص بالشت پرت کرد توو جایی مثل انباری که لحاف و تشک میزارن احساس کردم یک چشمی از لای در نگاه می کنه من ترسیدم چراغ اتاق روشن شد و لحاف رفت بالا هوا انگار که جنی چیزی اون برد بالا منم با جیغ از خواب پریدم

 19. Mir

  سلام من چند شب خواب میبینم سیل وارد خونه شده ولی خرابی درس نکرده منو خانواده هستیم ولی اونا تصمیم میگیرن جای امنی برن ولی من نمیتونم و توی خونه تنها میمونم ی زنی از ی در میاد تو که متوجه میشم مادر هستش . تا میخوام برم نزدیک آب یا مادرم از خواب بیدار میشم . چه تعبیری داره ؟

 20. Sasan

  من خواب تو خونه هسم خونه هم بغل دریا هس یهو ی سیل اومد ترسیدم اصن نفهمیدم چی شد یهو دیدم تو همون خونه ای ک بودم اب اومده تا زانو از سیل هم خبری نیس از خواب پاشدم

 21. Maryam

  سلام
  من خواب دیدم همه میگین سیل میاد من با یکی که انگار مشناختمش داخل خونمون رفتیم سیل داخل خونه ولی هیچ جایی از خونه آسیب ندید خودمونیم سالم بودیم آب سیل هم خیلی گل آلود نبود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است نشان از ان باشد که شما در اینده مشکلی برای شما پیش بیاید اما از ان گزندی به شما نرسد و از این رو می تواند برای شما خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 22. مریم حسینی

  سلام خواب دیدم سیل بسیار عظیمی با شن وماسه داره میاد .دوتا دخترهان پایین هستن .خانه ما طبقه سوم است هرچه به دخترها می گم بیان بالا گوش نمی دن .منو شوهرم بالا هستیم سیل همه چی را ویران می کنه .تا طبقه دوم میاد ماشین‌ها وتمام خانه ها داخل سیل گم می شن فقط خانه ما سالم است .بعد نیروی هوایی میاد به کمکمان فقط دو تا دخترهای زیر سیل گم شد ایا تعبیر چی می تونه باشه ممنون اگه بهم بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب در وهله اول نشان از استرسی است که شما در زندگی روزمره تان دارید و از طرف دیگر می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده می بینید که کسانی به نصیحت شما گوش نداده اند دچار مشکلی بزرگ می شوند.
   سربلند و پیروز باشید

 23. مریم

  سلام من خواب دیدم دیشب از طبقه بالا ک مادرشوهرم هست سیلی اومد ب در خونه مون خورد منم ترسیدم ولی خداشکر اسیبی ب مانزد .لطفا تعبیرش رابگید.

 24. مشائی

  سلام.من خواب دیدم پشت فرمونم دیدم داخل خیابان سیل جاری شده و ماشینها رو داره می بره بخاطر اینکه ماشینهای شناور به ماشینم آسیب نرسانند ماشینم رو در یک کوچه فرعی که امن بود پارک کردم.بعد در فکر بچه هام بودم که داخل خونه بودن که سیل اونها رو اذیت نکرده باشه .به سرعت به سمت خونه رفتم تا ببینم که بچه هام چطورند؟ که بیدار شدم.لازم به ذکر هست که الان که این خواب رو دیدم در مسافرت هستم به اتفاق همسرم.و بسیار دلتنگ دو دخترم هستم که با من به مسافرت نیامدن و در منزل هستند یکیشون کوچیکتره و مادرم در منزل مواظب بچه هاست.

 25. مهدی

  سلام من خواب دیدم تو شهرم دارم با ماشین خودم میرم همراه خواهرم که هوا کمی بارونی بود بعد یهو وسط راه افتادیم تو‌سیل که اصلا از قبلش معلوم نبود جلو تر عمق سیل داره که من تو سیل وقتی افتادم یه لحظه فرمون چرخوندم و ماشین چرخید و یه نردرو گرفتم نزاشتم ماشین و خودمون با سیل بریم و یادم میاد زمانی که چرخیوندم فرمون ماشین انگار از یه حالت شیبی بالا رفتم و از سیل کامل بیرون اومدم و افتادم تو خشکی

 26. Nasrin

  سلام من خواب دیدم تو حیاط خونمون یه ببر بود که یه دفعه سیل اومد و از زیر حیاط و ساختمون خونه جاری شد حیاط خراب شد ولی خونه مون خراب نشد من می ترسیدم برادرم بیوفته تو اب ولی نجات پیدا کرد و چیزی نشد آب هم صاف نبود همش میترسیدم خونه خراب بشه ولی بابتم‌میگفت زیر ساختمون با اب فاصله داره و چیزی نمیشه و بعد از اون دیگه از ببر هم خبری نشد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر است و بر اساس تعابیر خواب سیل ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده مشکلی را تجربه خواهید کرد اما برای شما سخت نخواهد بود و دشمنی به شما اسیب نرساند.
   سربلند و پیروز باشید

 27. مجتبی

  با عرض سلام
  خواب دیدم سیلی زلال وارد شهر شد و وارد کوچه ما شد و خانومی در سیل گیر کرده و من آن خانوم رو نجات دادم و ب منطقه امن تر بردم و خانومی دیگیی بود ک در سیل گیر کرده بود و می‌گفت ب زن نامحرم دست نزن
  این خوابو در صبح دیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند برای شما خوابی خیر باشد و نشانی از ان باشد که در اینده شما به کسی که در مشکلی عظیم گیر کرده است کمکی خواهید کرد که برای شما هم خیراست.
   سربلند و پیروز باشید

 28. فرزانه زمانی

  سلام حدودساعت ۶ صبح خواب دیدم از ی دشت گذر می کنم که ی کانال بزرگ آب داره و خشک هست. از اون ی گله در حال عبور بود و ی عالمه بره سفید و کرمی رد میشدن که یک دفعه سیل شد و من از جایی که حتی خیس نمی‌شدم با دست بره ها رو می گرفتم و بر می داشتم . بعد از بره ها ی سری ماهی در آوردم و ریختم تو خشکی و جمع کردم.

 29. سامان

  سلام
  خواب دیدم دارم رانندگی میکنم با ببام و دونفر دیگه که یادم نیست. یهو رسیدیم به به یه جای جاده که ظاهرا دیروز سیل اومده و من پیاده شدم مثل اینکه یه ابریز سد جلوم بود اب زیادی ازش میومد من ترسیدم گفتم اب زیاده ولی اروم اروم اب داشت تموم میشد و منتظر بودیم اب تموم بشه رد بشیم. یعنی اینجوری شد که مثلا ۵ دقیقه دیگه اب قطع میشه حرکت میکنیم.

 30. علی اصغر

  با سلام . بنده خوابی دیدم که در خانه ای نشستم بعد به پشت که نگاه انداختم دریایی دیدم ناگهان امواج بلدی در دریا ایجاد شد و به سمتم آمد . ولی من نترسیدم و با خودم گفتم اتفاقی نمی افتد . سیل خانه را ویران کرد و من سوار بر امواج بودم همچنان ترسی نداشتم و صدمه ای ندیدم همین که آب من را میبرد ناگهان خودم را در خشکی دیدم . ممنون میشم تعبیر خواب من رو تفسیر کنید ممنون

 31. حسین

  سلام عرض ادب
  حدود ساعت 4 صبح
  خواب دیدم داخل ی خانه ای چهار گوش هستم ک چهار طرف پنجره بلند دارد. یکهو سیل خروشان و گل آلود آمد و خانه را احاطه کرد. بعد چند دقیقه یک گوشه ای از یک پنجره را شکست و مقداری از سیل به داخل خانه می‌آمد. بعد یک آدمی ک انگار می‌شناختم وارد خانه شد و می‌گفت نگران نباش. سلام بر تو و اجنه. من هم چند بار بسم الله گفتم. بی زحمت تعبیر کنید…
  ممکنه این اجنه ای ک گفتم در خانه ما باشد؟؟
  چندین روز قبل هم حدود ساعت 6 صبح خواب دیدم خلاصه بگم ی اجنه اومد دستم و گاز گرفت. ب سختی بسم الله گفتم بیدار شدم
  تشکر فراوان

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خواب شما مقداری نشان بر خوبی ندارد و اینکه سیل و نابودی نشان بر ضرر مالی است که به دست دوستی و خواسته خوبان خدا برای شما حل میشود و اینکه ترس از مشکلات روزمره هم میتواند نشان در این خواب داشته باشند.
   سربلند و پیروز باشید.

 32. سرور

  در خواب دیدم که همراه مادرم وبرادر کوچکم داخیل رود خانه هستیم دیدم که از دو طرف یعنی از طرف پاهین رود وبالای رود سیل میاید می خواستم که از راه دیگری فرار کنم دیدم که نزدیک ما راه خوب است مثل زینه از رود خانه همراه مادر وبرادرم بالا شدیم از سیل دور شدیم بعد دیدم طرف خانه برادرانم آب ساف استاده است که نیم از پنجره آب دارد

 33. هادی

  چرا ن نظرم هست ن تعبیرش

 34. هادی

  سلام ببخشید من از ساعت ۱۲ ظهر تا دو ظهر خواب دیدم اول بعدش تو خوب دیدم تو خونه خانوادم نشستم اومدم بیرون دیدم از بالای کوه اول اب کم سیل میاد یهو زیادتر شد هر چی صدا میزدم صدام در نمیومد و یهو از همه جای خونه اب زد بیرون و خونه محو شد از اب و من ترسیدم و خودم فرار کردم و اطرافم کسی خبر نداشت سیل هست یهو دیدم کوه پشت سرم عین سونامی اب از زده بالا با وحشت میخواد بیاد پایین با دو نفر دیگه فرار کردیم بعد چند لحظه نگاه کردم اب پشت گوه عین رودخانه اروم بود و کل کوه خیس اب بود و منم رفتم دنبال خونمون و بیدار شدم.ممنون میشم تعبیر شه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   معمولا دیدن خواب در این ساعت تعبیری نداردو بهتر است که نگران ان نباشید و بدانید که دیدن این خواب ها در این وقت بی تبعیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 35. خجسته

  سلام من در خواب دیدم دارم از یک هوتل با دوستم بیرون میرم و بعد چند دقیقه قدم زدن باران شدید تو همه جا میباره و هوا هم سرد نیس و تو جاده هم اب سرازیر میشه ابم تا زانوهامون میاد بعد من با دوستم تلاش میکنیم دوباره به هوتل برگردیم که جلومون یک ساختمان فرو میریزه و ما نزدیک هوتل مون هستیم که من از خواب پا میشم و تو خواب بعضی از همکلاسی هامو هم میبینم ممنون میشم تعبیر اینو بگید چون خیلی ترسیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب میتواند فقط نشانی از تذکری برای شما در اینده باشد که دارای تعبیر عینی نیست و از این رو نگران ان نباشید وبدانید که ممکن است معنایی خیر برای شما داشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 36. معصومه

  سلام من در خواب دیدم که یه جا کنار رودخانه خشک با خانواده تفریح رفته بودیم که دیدم صدای اب میاد وبه همه گفتم فرار کنیم ودیدم که یه سیل با رنگ سفد ولی خروشان وبا عضمت داره میاد وهنوز تو رودخانه میرفت شوهرم گفت تا خونه ها رو نگرفته برم از خونه مدارکامونو بیارم
  رفت وسیل خونمونم گرفت
  ویه دفعه دیدم مامانم نیست وگریه میکردم مامانم بعد که سیل تموم شد دیدم که شوهرمم نیست وپسرم رفت مدارک که جلو در بود با خودش اورد ویه دفعه بلند شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشانی از ان باشد که خدای ناکرده ممکن است برای زندگی شما مشکلی پیش بیاید که باید ان را حل کنید و بدانید که این موضوع برای شما با صدقه می تواند رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید

 37. باران

  سلام من خواب دیدم در ی کشور های دیگری هستم که در آنجا سیل آمده اما مردم دارن عادی زندگی میکنن و من وارد سالونی شدم که تونستم دوستم رو پیدا کنم و همون لحظه آوار شد و لی منو دوستم سریع از آنجا خارج شدیم و بعد زنگ زدم مادرم مامانم حالش خیلی خوب بود
  میشه بگین معنیش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از مشکلاتی باشد که برای شما در اینده پیش خواهد امد که ایشان هم ممکن است در ان سهیم باشند و باید بسیار از این جهت اگاه باشید و بدانید که باید ان را پشت سر بگذارید.
   سربلند و پیروز باشید

 38. Ali

  سلام خواب دیدم در جوی محل زندگیمان سیلاب شد و لباسهای من که از تنم در آورده بودم را آب با خود برد دنبال آن سیلاب در جوی دویدم و در جایی لباسها را پیدا کردم ولی باز آنها را یکنفر که آشغال جمع میکرد با خود برد …

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند به این معنا باشد که برای ابروی شما مشکلی پیش بیاید و باید بسیار از این جهت اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 39. شبانه

  سلام من خواب دیدم دو شب سیل آمده
  شب اول همرای خواهر و برادرانم در دریا ابازی میکردیم ک ناگهان سیل میامد آب دریا زیاد شد من ترس داشتم از برادرم اما ب یک قلعه خیلی بلند رفتیم تمام خانواده از دور ب سیل نگاه میکردیم
  شب دوم دوباره خواب دیدم از پایان ب سمت بالا سیل میابد همه مردم ب شمول خانوادم بودن ما از یک چیز آهنی محکم گرفتیم سیل آمد رد شد اما من را با خورد نبورد دوباره مردم مشغول کار خود شدن میشه تعبیر کنین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به اینصورت باشد که شما در اینده نه چندان دور دو چالش بزرگ را باید پشت سر بگذارید که حتما باید در ان توکل کنید و صدقه ای هم بدهید که انشالله ختم به خیر شود.
   سربلند و پیروز باشید

 40. دنیا

  خاب دیدم بالای یک دره ایستادم به همراه چند نفر دیگه که از خانوادم بودن.بارون هم میومدم نم نم بعد سیل خیلی بزرگی توی دره که رودخونه بود میومد و این سیل رد میشد و رودخونه خشک میشد و دوباره سیل میومد.یک تفر از اون اب خورد.و هیچکس اونجا از سیل نمیترسید و بیشتر خوشحال بودیم بابت اون اب و نعمت

  • تعبیر خواب

   یا سلام
   همانگونه که در تعابیر خواب بالا خوانده اید می تواند نشانی از ان باشد که در اینده شما در بحبوحه ی مشکلات هیچ چیزی را حس نکنید و مشکلاتی سخت را به راحتی پشت سر بگذارید.
   سربلند و پیروز باشید

 41. Zeinab

  سلام من خواب دیدم سیل اومده وداشتن جهیزیه پسرخالمو میبردن واب وسایلشو برده ولی من وخانوادم رو پشت بوم هستیم سیل مثل اب دریا موج داشت و من از اجرای خونه گرفتم وداداشمو میخواست اب ببره ک بابام دستشو گرفتونجات پیداکرد وهممون سالم بودیم. بابام فوت کرده اما توخوابم بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای ان شخص که جهیزیه ایشان را اب برده است اصلا نمی تواند خیر باشد و از این رو باید بسیار از این جهت آگاه باشند و حتما هم صدقه ای دهند.
   سربلند و پیروز باشید

 42. لیدا

  سلام من حدود ساعت۱۰ صبح خواب بودم،تو خواب دیدم که تو یه خونه بودم این خونه ی خودمون نبود ولی تو خواب خونه ی ما بود ،دیدم ابگرمکن تو بالکن داره آتیش میگیره به شوهرم گفتم رفت سراغش ،داشتم نگاه میکردم و نگران بودم منفجر شه ،دیدم خاموش شده،تو یکی از اتاقا سوسک سیاهی دیدم اومدم لهش کنم دیدم نیست داشتم دنبالش میگشتم دیدم آخر اتاق رفت تو یه سوراخ مثل راه آب بعد حس کردم از راه آبه داره اب سیاه مثل فاضلاب وارد اتاق میشه داشت بیشتر میشد تو اتاق فرش پهن نبود ،خالی بود،همین که بیشتر شد رنگ آب شفاف شد،یه دفعه دیدم سقف داره شکاف بر میداره و بارون یا آب میاد تو ،بچه کوچیکم خواب بود بغلش کردم یه دفعه آب شفاف مثل یه حباب منو بچه ام رو گرفت من نفس ام رو نگه داشتم تا آب وارد ریه هام نشه و حباب یا حجم آب از ما پایین بیاد،که اومد و همین که من نفس کشیدم از خواب پریدم،خیلی همه چیز و جزییات خواب برام واضح بود،من معمولا زیاد خواب نمی بینم

 43. پری

  سلام خواب دیدم سوار تاکسی هستم یه مسیری رو میرفتم تا پیاده شدم دیدم یه سیل از دور داره به سمتم میاد که عمقش کم لود ولی تارسید به ما شبیه برف اب بست پام رو از روی ابو یخ شل برداشتم چند قدم جلوتر دیگه اب حرکت نکرد رفتم بیرون ازش رفتم خونه دوش گرفتم ولی تنها بودم سعی میکردم از این تنهایی ترس به دلم راه ندم ولی خیالم راحت بود برام اتفاقی نیافتاده

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که شما در اینده از چیزی که برای دیگران مشکل اور است به راحتی رد خواهید شد و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 44. زهرا

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که داخل خونه هستم با مادرم و زن داییم و سیل میاد به قدری آب زیاده که مثلا توی خواب باخودمون میگیم ببین خونه ما طبقه دومه آب تا نزدیک بالای در بالکن اومده اما اصلا نمی‌ترسیم و توی اتاق وایسادیم و می‌خوایم از سیل عکس و فیلم بگیریم رنگ آب هم روشنه و اینکه داخل بالکن آب پر میشه و حتی وسایل داخل بالکن ک شامل چمدون و ی سری ظرف و گاز هست رو جایزه جا می‌کنه اما از بالکن به پایین پرت نمیشه و فقط داخل آب غوطه ور میشن و اینکه میزان آب شیل به سرعت کم و زیاد میشه اما ایجاد ترسی برامون نمیکنه و ما فقط از داخل خونه تماشا میکنیم و وقتی سطح آب کم میشه مادرم وسایل بالکن رو میاره یه سمت دیگ داخل ی بالکن دیگ و درب اون سمتی ک سیل میومد رو می‌بنده و اینکه از درز در بالکن کمی آب وارد اتاق میشه و برق ها اتصالی می‌کنه و لامپا میسوزه و جرقه میزنع ک به سرعت ما کنتور برق رو خاموش میکنیم و درهمین حین دیدن سیل از خواب بیدار میشم و اینکه ساعت خوابم حدودای ۲ ظهر تا ۶ عصر هستش تو این فاصله زمانی بود ساعت دقیقشو نمیدونم

 45. مسلم نارویی

  سلام علیکم من مسلم نارویی از بندرعباس من خواب دیدم رفته ام کنار دریا ولی دریا خشک بود مردم همونجا بودن و بچه های کوچیک داشتن بازی میکردن که یک هو دیدم دریا باسرعت شدیدی داره میادش به طرف من فرار کردم رفتم طرف خونمون که خانوادمو با خبر کنم که یک هو دیدم سیل نزدیکمه نتونستم با خبرشون کنم فرار کردم دیدم یک قدمی من اومده سیل که از خواب پریدم لطفا تعبیرش کنید.

 46. مریمی

  سلام من خواب دیدم که سیل شدیدی اومده بود و منگ خانواده ام رو داشت میبرد. اب هم گل الود بود بقیه رو یادم نیست ولی خودم رو دیدم که سیل داشت با سرعت میبرد و من ترسیده بودم. اما یهو من خودم رو به یک ساختمان رسوندم و به طبقه بالا رفتم و به خیال خودم در امانم اونجا. اما یک زن بمن گفت ساختمان هم ممکنه فرو بریزه. پس با سرعت اومدم بیرون. اما دیگه از سیل خبری نبود. اما وقتی تو ساختمان بودم خیلی نگران خواهرم بودم و میگفتم نکنه سیل اون رو با خودش ببره.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب خیلی بد نیست اما خیر هم نیست و نشان از مشکلی در اینده دارد که به رفع شود اما برای شما ایجاد شده است و از این رو باید آن را در نظر بگیرید.
   سربلند و پیروز باشید

 47. احمدذکریا

  اما خودم فضل خدا جور و صحت و سلامت بودم از گزند سیلاب به دور بودم البته محله وقوع سیلاب که من در آنجا حضور داشتم یک پل بود و پل هم تخریب نشده بود

 48. احمدذکریا

  سلام
  خواب دیدم که در شهر ما سیلاب جاری می شود و کسی دیگری با موتورسیکلیت داخل سیلاب میشود و من فکر کردم خودکشی کرد اما بهد از چند لحظه دوباره از سیلاب بیرون آمد

 49. مائده

  سلام من خواب دیدم که داخل خونه هستم و با مادر و پدرم از پنجره خونه به حیاط خونمون که سیل اومده نگاه میکنیم، هوا تاریک بود واسه همین رنگ ابو دقیق یادم نیست ولی میدونم که گل آلود و قهوه ای نبود فکر میکنم ابی تیره بود. آب همینجوری آروم تکون میخوره بعدش دیدم که آبی که سمت ما بود(خونمون دو طبقست که پایینش پارکینگه ما طبقه بالاش بودیم) رفت اونورتر(دور شد از ما)
  من اصلا احساس ترس و.. نداشتم و فقط بی خیال داشتم به آب نگاه میکردم با مامان بابام
  لطفاً تعبیرشو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب برای سیل این خواب می تواند به این تعبیر باشد که در اینده مشکلی را از نزدیک لمس کنید اما برای شما پیش نیاید و از شما دور شود که بسیار خوب و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 50. نگین

  سلام من خواب دیدم با ماشین رانندگی میکردم کدتو شهر سیلی بزرگ اما اروم بود هیچ جا خراب یا ویران نشده بود ماشینا شاسی بلند میتونستم تو سیل حرکت کنن منم با ماشینم تونستم و درون سیل با ماشین رد شدم منطقه ک هستیم گرم خشک بود همیشه و هیچ ترسی نداشتم فقط دنبال یه جا بهتر بودم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند از جهاتی خیر باشد و نشان از ان باشد که ممکن است در اینده برای شما مشکلی پیش بیاید که به واسطه ی ان شما در وضعیتی قرار گیرید که بحمدلله به واسطه ی امکاناتتان برای شما سختی نخواهد داشت.
   سربنلد و پیروز باشید

 51. سمیه

  سلام
  من خواب دیدم که در حرم امام رضا هستم و برای مشکلی که مدتها در زندگی دارم درحال دعا کردن و گریه کردن هستم. در حال دعا بودم که کسی صدا زد سیل داره میاد برگشتم که نگاه کنم دیدم یک موج اب شفاف به صورتم پاشید و بعد من به کناری رفتم که در مسیر اب نباشم. و بیدار شدم. میشه لطفا تعبیر خوابم رو بگید. ممنونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند به این تعبیر باشد که برای شما در اینده خیری در راه است که از منبع ایمان و توسل شماست و باید بدانید که رسیدن به هر چیزی را لطف خدا بدانید و ناشکر نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 52. شهربانو

  سلام
  من خواب دیدم که آسمان تیره میشو سیل بزرگی می آید و مادرم و برادر کوچکم و شوهر عمه ام را با خودش میبرد و من بسیار زیاد گریه میکنم و میخواهم ب داخل سیل بروم تا مادرم و برادرم را نجات بدهم ولی فردی اجازه نمی دهد و من را گرفته است
  تعبیر این خواب چه میشد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است بر اساس تعابیر خواب سیل نشان از ان باشد که مشکلی برای خانواده ی شما پیش اید که باید بسیار در ان دقیق باشید تا بتوانید ان ها را از این موضوع رها کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 53. _yldiz

  سلام من خواب دیدم تولد مامانمه کیک گرفتیم براش با خالم و دختر خالم اول رفتیم پارک بعد ما رفتیم شمع و چیز بخریم با دختر خالم نمیدونم چی شد دیگه منو مامانم و خالم رفتیم یه پارک دیگه ولی دختر خالم نیومد منم گفتم میخوام برم پیش اون داشتم از پارک میزدن بیرون که خواننده موردعلاقم دیدم ک بوسم کرد و بغلم کرد بعد رفتم دختر خالم دم در پارک بودباهم خواستیم بریم اون پارک بعد یکی با موتور نمیدونم ماشین داشت تعغیبمون میکرد سریع رفتیم تو یه کوچه دیگه گممون کرد بعد کلا کوچه ها پر اب بودن یه دفعه یه سیل با سرعت اومد سمتمون دوتا ستون که باهم فاصله داشتن نشستیم و خودمون گرفتیم به اون تا سیل تموم شد بعد که بلند شدیم کلا لباسامون اب برده بود فقط لباس زیر تنمون بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی است که در ان پر از المان های مختلف است که هر کدام تعبیر بخصوصی دارد اما ممکن است به این معنا باشد که در اینده برای رسیدن به خیری که شیرین است و خوب مشکلاتی برایتان پیش بیاید که اگر دقت نکنید ممکن است ابروی شما هم در خطر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 54. محمود

  سلام
  من در خواب دیدم یک منطقه از شهر که نزدیک منزل خودم سیل همراه با گل و لای میاد داخل کوچه ها را فرا گرفته بیشتر گل و لای هستش و سرعت سیل بخاطر زیاد بودن گل کم ولی بیشتر منطقه رو برا گرفته و گوجه ها و خیابانها پر شده از گل و لای که باسرعت کم حرکت میکند و حجم گل و لای لحظه لحظه بیشتر میشه من هم داخل ماشین دارم روی خیابانی عبور میکنم که گل و لای گرفته و ماشین رو هدایت میکنم روی جاده آسفالت که گل و لای ندارد ولی با وحشت میخواهم اونجا رو ترک کنم.. لطفا تعبیر آن رو برام بگید ممنونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب بر اساس تعابیر خواب نشان از ان باشد که باید زندگی خود را از مرحله ای حساس عبور دهید که انشالله پایانی خیر در انتظار شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 55. علی

  سلام من خواب دیدم سیل امد بالای کوه من هم رفتم بالای کوه ولی اسیبی نزد باز فروکش کرد تموم شد به راه خودمون ادامه دادیم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر است و می تواند به این معنا باشد که از مشکلی در اینده گذر خواهید کرد و از این رو مشکلی ندارد و خوابی خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 56. احسان

  با سلام
  عموی من خواب دیده که در یطرف با همه اقوام هستن حتی مادر مرحوم من هم در ان جمع هست و از روبروی انها سیل کثیف الود گذر میکند و انطرف سیل من تنها ایستاده‌ام و نظاره گر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است به این معنا باشد که اتفاقی و حادثه ای رخ دهد که بخشی از آن به شما برسد و برای ان ها و شما به یک صورت رخ ندهد و از این رو بدانید که نه برای شما و نه برای ان ها خطری نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 57. basitbehzad0786@gmail.com

  سلام وقت بخیر من خاب دیدم در بیابان استم‌ همراهی دوستایم از بالای کوه یکبار آب شفاف شروع به حرکت می‌کنه و از بالای تپه دیگر آب گل آلود شروع به حرکت می‌کنه تا زمانیکه آب ها به هم میرسن من هم پا به فرار می‌زارم و بالای تپه یی ایستاد میشم و آب عبور می‌کنه که بیدار میشم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اینکه در خواب شما گزندی به شما نرسیده است خیر است ومی تواند نشان از ان باشد که در اینده نه چندان دور اتفاقی برای دیگران افتد که شام فقط نظاره گر باشید.
   سربلندو پیروز باشید

 58. سجاد

  خواب من به گونه ای بود که سیل وارد شهر شد که ترس داشت آب زیاد شبیه سیل ما بارش باران در کار نبود همینجوری سیل خروشان میامد و وارد خانه هامیشد ومردم فرارمیکردند من دنیال بلندترین نفقطه بودم که در امان بمانم که در نهایت وارد خانه ای شدم و با اهل اون منزل به پشت بام رفتیم وبیدار شدم ازخواب.ولی یادم میاد که خونه یکی ازاقوام رو دیدم که خیلی خراب شده بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشان از اتفاقی در اینده برای همه باشد که ضرر ان به شما هم رسد و از این رو باید بسیار آگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 59. افسانه

  مادر من خواب دیده که توی خواب دوباره خواب دیده و پیش خودش میگه سیل ما رو برد؟ نبرد ینی؟ و‌تو این بلاتکلیفیه

  این ینی چی؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است ترسی در ذهن ایشان را نشان دهد که باعث ایجاد استرس در ایشان شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 60. دختر جهنمی

  سلام من خواب دیدم خونه ی خواهرمم و میخاستیم بریم جایی سوار اتوبوس شدیم توی راه بااینکه اصلا آب و رودخونه ای کنار خیابونه نبود یهو یه سیل بزرگ اومد و همه ی ماشین و موتورا سمتمون میومد از راننده خاستیم دور بزنه و ببرتمون خونه ولی نزدیکای خونه پیادمون کرد و سیل هم داشت میومد و نفهمیدم چی شد ک بیدارشدم تعبیر این خاب چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده و مسیر زندگیتان به واسطه ی ایشان شما را مشکلی پیش اید که فقط خداوند توان حل ان را دارد. صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 61. شیما

  سلام، من خواب دیدم با خواهرم و‌خانواده ام در خانه بودیم، یک خانه بزرگ که هر اتاقش رو به یه خانواده مستحق اجاره داده بودیم، به خواهرم‌گفتم بیا بریم بیرون و‌دوری بزنیم، ما از خانه زدیم بیرون و از پشت منزل ک یه روخانه تقریبا خشک شده بود خواستیم عبور کنیم ک تا پا توی رودخانه گذاشتیم اب از هر طرف سرازیر شد ، ما تزسیدیم و‌دنبال فرار بودیم و‌با هر زحمتی شد فرار کردیم و توی خواب بیم و‌نگرانی از خانواده داشتیم ک از اونها بی خبر بودیم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این موضوع به سیل ربطی ندارد و ممکن است برای شما به این تعبیر باشد که شما در اینده باید با چالشی در زندگی خود دست و پنجه نرم کنید که ممکن است عرصه را بر شما تنگ کند و از این رو بسیار دقت کنید و صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 62. طه

  سلام من خواب دیدم با دوستم تو محلمون داریم قدم میزنیم فکر کنم شب هنگام هم بود که یک دفعه سیل شروع میشه و جفتمون میخوایم فرار کنیم به دوستم گفتم که اینجا یه قایقه سوار شدیم و با هر زحمتی بود قایق رو هدایت کردیم و به بلندی رسیدیم تمام این مدت من نگران خانوادم بودم بعد از این که سیل تموم شد ما به پایین تپه اومدیم و رسیدیم به جایی که اونجا خونه قبلی ما بود و فقط یک خیابون با ما فاصله داشت ولی دیدیم هیچ آسیبی اونجا نرسیده بعد دیدیم از اون محل چند نفر دارن میان سمت ما من اول فکر کردم میخوان خفتمون کنن ولی دیدم دوستای رفیقمن و به ما غذا دادن بعد این قضیه میخواستم به خانوادم زنگ بزنم که با خودم گفتم نکنه بیدار شن از خواب و زنگ نزدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و می تواند نشان از ان باشد که در اینده نه چندان دور ممکن است مشکلی برای شما پیش بیاید که به راحتی از ان گذر کنید و برای هیچ کدا م از اطرافیانتان هم اثری از ان نماند.
   سربلند و پیروز باشید

 63. ارزو

  با سلام
  خابي ديدم كه از پنجره خونه شاهد سيل شديدي كه مثل موج درياس هستم اما در خانه رو بستم كه اب به خانه نيايد كل وسايل خانه رو جمع كردم و بستم كه اگه سيل داخل خانه امد به وسيله خانه كتمرين آسيب و بزنه و سالم بمونن بعد از خواب بيدار شدم
  با تشكر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب سیل آمده است که می تواند نشان از چیزی باشد که برای تمام جامعه مضر است و شما را در بر بگیردو از این رو ممکن است این خواب تذکری باشد تا خودتان را نسبت به وقایع زندگیتان اماده تر کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 64. Sss.rrrr

  سلام
  از بلندی نگاه میکردم که رودخانه ، آبش زیاد شد و تبدیل به سیلاب شد، اول تمیز بود، بعد کثیف شد. مادر و خواهرم هم با من در بلندی بودن، نظاره گر بودیم.
  بعد که تمام شد دیدیم یک زن از مردم اون منطقه فوت کرده.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند به این معنا باشد که شما در اینده نه چندان دور ممکن است اتفاق بدی را به چشمان خود ببینید که برایتان رخ می دهد و از این رو باید بسیار نسبت به آن اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 65. علی

  من خواب دیدم که مردم میگن یه سیل داره میاد و بعد داشتم راه میرفتم که یهو دیدم یه سیل بزرگ داره میاد و برگشتم که برم خونه اما بیشتر مردم یه جا جمع شده بودن بعده اینکه داتم از همونجا میرفتم یهو سیل اومد جلو خیابون رو گرفت و منم رفتم پیش بقیه و انگاری محاصره شده باشیم اونجوری بود .. ممنون از سایتتون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از اتفاقی در اینده باشد که شما هم در ان درگیر شوید و از این رو حتما صدقه دهید و سعی کنید که با دیگران همراه شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 66. علی

  سلام و خسته نباشید به ادمین محترم
  من بعد از ظهری خواب دیدم که مردم خبر میدن یه سیل بزرگ داره میاد و مردم همه تو مسجد جمع شده بودن و بعدش منو پسر داییم داشتیم راه میرفتیم که یهو دیدیم از یه رود خونه قدیمی که اصلا آب نمیومده آبه خیلی زیادی داره میاد و منو اون خواستیم با موتور فرار کنیم و وقتی نزدیک مسجد رسیدیم آب از تو کوچه ها میومد و جلومون رو گرفت منم پیاده شدم و رفتم تو مسجد و مردم خبر نداشتن که سیل اوده بهشون گفتم سیل اومده و همون لحضه یکم آب از زیر دیوار وارد شد که من از خواب پریدم.البته درون خواب هم یه حسه ترس و هم یه حس بیخیالی داشتم به نحوی که میخواستم برم خونه خودمون و تنها اونجا باشم.
  خیلی ممنون از تعبیرتون.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب را باید به این صورت بدانید که در اینده نه چندان دور ممکن است برای همه مشکلی در راه باشد که تنها راه حل ان پناه بردن به ایمانتان است و باید هرچه سریعتر این کار را بکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 67. محمدهاشمی

  مطالب و تعابیر خوابتان عالی ومفیداست

 68. محمد جواهری

  سلام من با ماشین در بزرگراه با شیب شدید رو به پایین میرفتم هوا آفتابی بود آسمان آبی یکباره دیدم ماشینا برعکس از روبرو دارن میان نگاه کردم من از بلندی جاده که شیبداره و پایین شهره به صورت اریب یک چیز سفید مثل ابر ولی مشخص بود سیله داره رد میشه خیلی بزرگ و عظیم بود شهرو گرفته بود هوا هم آفتابی بود بارونم میومد دور زدم برگردم دیدم تو مسیرم سیل شفاف سفید میاد نگران‌تر شدم یه کم رفتم رسیدم به جاده خشک و بیدار شدم ۱ دقیقه اول دستامو خیس میدیم .جدیدا هرچقدر خواب میبینم بیدارم میشم ۲ یا ۳ دقیقه اول هنوز در همون موقعیت خوابم هستم و میترسم.

 69. آلا

  سلام مادر من خواب دیده که تو خونه بودیم من روی تخت خواب بودم سیل بزرگی اومده و من رو که همچنان خواب بودم با خودش برده. تعبیر خوابش چی میتونه باشه؟

 70. امیررضا

  سلام دیشب خواب دیدم که دارم از خونه میام بیرون که یهو سیل جاری شد وسریع به سمت خونه فرار کردم و دیدم تو خونمونو داره آب میگره وپدرم خوابیده واهمیتی نمیده وبعد از چند دقیقه ای سیل بند اومد

 71. baharehkhosravi

  سلام اوقات بکام
  من خواب دیدم که توی خونه ی قدیمی پدر بزرگم تو روستا داره سیل میاد ولی ما میدونستیم که سیل داره میاد من همه ی خانواده رو بردم به یه جای امن اما فقط یه خواهر زادم که یه بچه ی ۹ساله س جا موند‌ کم مونده بود که اب ببرتش و من دویدم سری اونو برداشتم و بعد خوابم احساس خوبی داشتم که همه سالم بودیم و کسی اسیب ندید و تونسته بودم خواهر زادمو نجات بدم تعبیرش رو عرض میکنید با تشکر از لطف شما برای پاسخگویتون

 72. پری

  سلام
  خواب دیدم در خانه مادربزرگم هستم
  سیلاب به درون خانه آمد
  در اتاق را باز کردم که مادربزرگم آنجا نشسته بود
  بهش گفتم زود باش برویم سیل اومده
  ولی مادربزرگم همچنان نشسته بود و لبخند بر لبش بود
  سیل به سمت مادربزرگم رفت
  من در اتاق را بستم
  و در دلم با ناراحتی گفتم خدا رحمتش کند
  بعد ازآنجا فرار کردم
  ولی خانه در آب فرو رفت و مادربزرگم هم از خانه خارج نشد

  احساساتی که داشتم ترس و دلشوره و ناراحتی برای از دست دادن مادربزرگم

  لطفا تعبیرش را بگویید

 73. :)

  سلام
  من در خواب دیدم با کسی که دوستش دارم و مادرم وارد روستایی شدیم همین که وارد روستا شدیم سیل اومد کمی مارا ترسناد و با خودش برد و یهو تمام شد
  در راه هم باران شدیدی می‌بارید همه جا خیس بود و روستائیان در مورد اسبی صحبت می کردند که قرار بود بچه اش را بدنیا بیاورد ولی آن چیزی که من دیدم و درحال زاییدن بود چیزی جز الان نبود!

 74. MryM

  سلام من خواب دیدم توی اتاقم نشستم و دیدم سایه ی چیزهایی روی سقف افتاده مامانمو صدا کردم باهم ببینیم اینا چیه بعد ک اسمونو نگا کردیم دیدم تکه های خیلیییی بزرگ یخ و ابی ک متراکمه و خیلی بزرگن دارن نزدیک میشن ب زمین. من سریع داد زدم و فرار کردم خواهر و برادرمو ک خواب بودن بیدار کردم با ترس و فریاد میگفتم برید بیرون الان سیل میشه ساختمون خراب میشه
  مامانم و خواهرم رفتن پایین برادرم رفت تو اتاق یکم برنج بخوره من داد زدم الان ساختمون خراب میشه از پنجره دیدم همه همسایه ها رفتن بیرون و پایین ساختمون وایسادن دور ساختمون هم پر اب بود اب گل الود و ساختمون داشت تکون میخورد و من خیلی ترسیده بودم ازین اتفاق ناگهانی
  هنوز با برادرم فرار نکرده بودیم ک از خواب بیدار شدم
  هیچ صدای سیل وحشتناکی رو هم نشنیدم تو خواب.همه این فرو ریختنا و سیلا بی صدا بود

 75. رامین

  سلام !
  من‌خواب‌ دیدم در در طبقه اخر خانه خود استیم و ناگهان میبینم که سیل میاید
  سیلاب خیلی کم‌ گل الود و بی صدا اس ولی سه بار تا داخل هویلی ما میایه و میره و‌خیلی زود گم میشه معنی این چیست ؟

 76. حسین احمدی

  سلام
  من خواب دیدم که با برادرم به یک شهر غریب رفتیم و نمیدونم برای چه کاری و ناگهان سیل میاد و
  و من برادرم به نقطه بلندی میریم که سطح آب خیلی سریع بالا میاد و مارو با خودش میبره و (آب زلال هست ) و شب سیل میاد و من صبح که بیدار میشم تو خواب دنبال برادرم میگردم توی اون شهر اما پیداش نمیکنم.
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

 77. حسین احمدی

  سلام عرض ادب
  من خواب دیدم که با برادرم رفتیم به یک شهر غریب نمیدونم برای چه کاری و به یکباره سیلی میاد و من برادرم سعی میکنیم از سیل فرار کنیم و میریم به یک نقطه بلند اما سطح آب خیلی سریع میاد بالا و سیل مارو میبره (و آب هم زلال هست) در زمن شب هم هست .
  و من از هوش میرم و در خواب صبح که بیدار میشم تو کل شهر دنبال برادرم میگردم ولی پیداش نمیکنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 78. ستایش

  سلام من خواب دیدم که توی خونم یه خشره ریاز امده خیلی زیاداین حشره هارو با یه دسمال بیرون میکتم یهویی تو خونه آب میاد بعد از بنجره نگاه میکنم دیدم که سیل آمده من خبر نشدم وقتی توی خونه آب میاد از پنجره نگاه میکنم که سیل آمده آبی که توی خونه آمده شفاف هست

 79. عادل دیلمی

  سلام من در خواب دیدم که خیابانی که به سمت خانمان میره سیل امده و من با موتور سیکلت تلاش میکردم از ان مسیر به سمت خانه بروم اما جریان اب شدید بود و اجازه بهم نمیداد اب شدت زیاد داشت و همچنین گل الود، و من بعد از یک بار سعی کردن تسلیم شدم وکنار خیابان داخل یک ماشین نشستم و به ناچاری سیل رو تماشا میکردم. تعبیرش چی میتونه باشه؟

 80. .

  سلام خسته نباشید من ساعت ۷/۳۰ صبح خواب دیدم که اخبار اعلام کرده یک سیل خیلی بزرگ میاد به طرف محل زندگیمون من خیلی ترسیدم و با خانواده فرار کردیم اما یک جا ایستادیم که همون موقع سیل به شدت زیاد اومد طرفمون و من بیدار شدم
  خیلی از خوابم آشفته شدم

 81. علی

  سلام
  دیشب خواب دیدم که در جاده ای هستم که بغلش باغ بود و من پیاده بودم ، مسیرم طوری بود که باید جاده سر بالایی زیادی رو طی میکردم ، داخل خواب میدانستم که باید از اون کوه که بالای سر بالایی بود عبور کنم تا به مقصدم برسم. یهو بعد چند ثانیه خود را داخل روستای زادگاه خود دیدم. دیدم که قبل از ورود من بارندگی خوبی رخ داده بود به طوری که داخل خیابان روستا ظاهر شدم آبی که از باران باریده بود تقریبا ۲۰ سانت از جاده هم بالا آمده بود. و من از این قضیه در خواب خوشحال بودم ، آب بسیار زلال بود. هوا انگار اون لحظه آفتابی شده بود. و من با اینکه داخل آب روی جاده بودم احساس شادی و خوشحالی میکردم و گفتم باز بگید که خدا باران نمیبارد و گفتم این بارشش از پارسال بهتر بوده. توی خواب هم دقیقا فروردین بود . من در خواب به سپر یک خودروی نیسان نیز تکیه داده بودم. بنظر شما تعبیرش چیست.
  چند روز دیگه قراره نتیجه آزمون استخدامی اعلام بشه

 82. بهراد

  با سلام
  خواب دیدم که از کف خونمون اب شروع به بیرون کردن کرد و‌رفته رفته به یه سیل بزرگ تبدیل شد و من هم از پله ها شروع به دویدن کردم ولی تو بیرون اصلا خبری از سیل نبود

 83. Amin

  سلام
  بنده خواب دیدم سیل به آرامی وارد خانه میشود آبی رنگ اب دریا
  بعد وارد حیاط خانه میشوم اب کم کم خالی میشود و ناگهان یکی از زیر اب بالا می اید تعبیر خواب میگید چی هس
  ؟

 84. داریوش

  سلام دروود بر شما.لطفا و حتما خواب مرا تعبییر کنید که برایم خیلی حیاتی است…متشکرم خواب دیدم در رودخانه ای عمیق و خشک بودم همراه کسانی دیگر .که دونفرشان با من بودند. ناگهان سیل بسیار بزرگ و خروشانی امد که نه زلال بود نه گل الود. و من به سرعت به بالای رودخانه پریدم ،و پشت یک تنه درخت بزرگ محکم پناه گرفتم و سیل بالا امد و رد شد.ولی من در پشت درخت در امان بودم و فقط کمی اب بهم میپاشید…یکی از همراهانم در کف رودخانه ماند که سعی کردم نجات بدم ولی بیدار شدم…

 85. نجمه

  سلام. خواب دیدم به جایی مثل یک روستای کوهستانی رفتیم و اقوام و دوستان هم بودند. و همزمان رودخانه طغیان کرده و در راه از میان آب رد شدیم. ولی بعد از رسیدن که عده ای داشتند ظرفها را می شستند ناگهان صدای غرشهای سیلاب را شنیدیم که از بالای خیابان می آمد و چند بار موج گل آلود مرتفع را دیدم که به ما نمی رسید ولی در نهایت موج عظیم و سهمناکی غرش کرد و عده ی زیادی که که در میدانگاهی روستا به همدیگر پناه برده بودند را در بر گرفت ولی بعد که موج رد شد من و چند نفر که آسیب ندیده بودیم سوار ماشین من شدیم و من دنبال خو اهرم می گشتم که سوارش کنم. خیلی وحشتناک بود

 86. مجتبی

  با سلام
  خواب دیدم در حال ابیاری باغ خودمون که دارای شیب است بودم .
  ناگهان در جوی در حال ابیاری اب زیاد شد و چنان سیلی راه افتاد که بسیار ترسناک بود و من پا به فرار گذاشتم ولی هر جا میرفتم سیل رانش زمین راه مینداخت و من خیلی ترسیده بودم .ولی با اینکه احساس میکردم مردم ولی زنده مانده بودم .
  میشه نظرتون رو بفرمایید در مورد خواب بنده

  من چیکار باید انجام بدم با این شرایط

 87. رضا عباس زاده

  سلام
  سحر روز اول ماه رمضان خواب دیدم در کنار رود خانه هستم و یهوی سیل میاد رد میشه ولی هیچ آسیبی به من نمیرسونه ولی ی کم دلهره داشتم چه معنی داره. باتشکر

 88. رضا عباس زاده

  سلام
  سحر روز اول ماه رمضان خواب دیدم در کنار رود خانه هستم و یهوی سیل میاد رد میشه ولی هیچ آسیبی به من نمیرسونه ولی ی کم دلهره داشتم چه معنی داره. با تشکر

 89. رضا

  سلام
  خواب دیدم بارون اومد زیاد زیاد از همه جا آب جاری بود سیل وحشتناکی به راه افتاد تو رود خونه خیلی وحشتناک بود آب زلال بود ولی با صدای خیلی بلند و باسرعت زیاد خیلی زیاد و من هم بدون ترس کنار رودخونه داشتم تماشا میکدرم سیل اصلا آسیبی به من نرسوند و من در نزدیک ترین جا درحال تماشای سیل بودم سیل سرعتش خیلی زیاد بود و صدای وحشتناکی داشت منم خیلی نزدیکش بودم سیل بدون آسیب میرفت تو صحرابودیم.

 90. مهرداد

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم تو فرودگاه بودیم و طبقه بالای فرودگاه مثل یه بازار قدیمی و تعطیل بود، رفتم که از یکی از مغازه ها کیف و وسایلم رو ازش بگیرم که یهو سیل از یکی از ورودی های پاساژ شروع شد و دنبال من میومد و من فقط فرار میکردم و تو راهروها و سراشیبی‌ های پاساژ میدویدم. آب روشن بود و فقط صدای من که میگفتم از این طرف بیایید و… میومد.
  از یه راهرو که زدم بیرون همچی تموم شد و داخل یه محوطه زیر آسمان بودم. فضای داخل پاساژ کاملا آروم و خالی سکنه بود و روشن بود و ساکت ولی انگار تنها نبودم.

 91. سارا

  سلام من خواب دیدم که سیل آمد و ما در حال فرار بودیم و زمین زیر پا باز شد و ی تصویر محوی از دختری که فکر میکردم خودم هستم افتاد توی آب و بعد پسری ک از فامیل هم هست و من شناختمش نجاتش داد

 92. fazl amiri

  سلام
  من خواب دیدم که از یک دهکدهٔ دور از محل زندگی ما در حال گذر هستم که متوجه میشوم آب زیاد شده تا از دیواری بالا میروم سیلابی گل آلود از بالا در حال آمدن هست و فرار میکنم
  در جریان فرار سگی من را دنبال میکند و با برگشتن من دوباره برمیگردد
  در میان تعبیرهایی که خواندم هیچ کدام پاسخگو به خواب من نبود

 93. Sanaz

  من خواب دیدم ک از دور دارم شهرو نگا میکنم ی سیل خیلی بزرگ داشت میومد و همه مردم شهر داشتن فرار میکردن و منم فرار کردم هیچ خرابی و آسیبی به کسی و چیزی وارد نشد و همه فرار کردن

 94. aref

  سلام
  من خواب دیدم می خواهدسیل بیادهمه مردم شهر فرار کردن من و خانوادم وپدر مادرم موندیم یک موتور هندا و یک فرغون پیدا کردیم که از اون شهر هنوز سیل نیومده فرار کنیم تعبیر کنید….در ضمن من چند روز هستش با زنم دعوا کردم بدجور

 95. زهرا محمدی

  سلام خاب دیدم سیل آمده ولی من سیل رو ندیدم فقط آبگرفتگی کوچه هارو دیدم واینکه خودم داخل آب گل آلود جلبک دار شنا میکردم یه دفه کسيو که خیلی دوستش دارم دیدم که با فرد دیگه ای هست وبه من توجهی نداره من تو آب کم عمق گلی بودم وخیلی ناراحت بعد بلند شدم گفتم اینجا که عمقی نداره وپاشدم ولی از دیدن اون فرد که زنی متاهل بود وبا معشوق من بود متنفر شدم خیلی وقته معشوقمو ندیدم دلم خیلی براش تنگه از دیدنش تو خاب خوشحالم ممنونم تعبیر میکنید

 96. Sweet achekzai

  سلام
  من خواب دیدم در منطقه یی زیبایی هستیم که آب جاری است بسیار منظره زیبایی داشت که ناگهان سیلاب میاید اما به طرف که ما هستیم نمیاید به
  طرف بالا میرود ما کم کم داریم میرم له طرف منظره های زیبا که ناگهان سیلاب شدید دوباره میاید اما باز هم ما حتی خیس نمی شویم میبینم یک مادر با طفلش که او طفلک را بنظرم میشناختم اونا را سیلب خیس کرده بود میروم و دست او طفلک را میگیرم و بدو بدو از سیلاب نجات میتم بعدش خانه میریم طفلک در بغلم میباشه

 97. Fatemeh

  سلام خواب دیدم که با اعضای خانواده به یک پارکی رفتیم و در کنار پارک انگار شهرداری یه راه آب بلند و گودی درست کرده بوده بعد یهو دیدیم که اون قسمت یهو پر از آب شد ولی ما سریع از گودال خارج شدیم و ازآن دور شدیم و سعی کردیم که به یه جای امن بریم ولی در عوضش تو خواب نترسیده بودم و خوشحال بودم تعبیرش چیه؟

 98. گلی

  سلام. من دیشب دیدم سیل اومده تو کوچه، خیلی اروم و ملایم بود و خیلی زیبا بود و من فقط نگاه میکردم و بشدت ذوق زده بودم و همه رو صدا میکردم که بیاید ببینید ک چقد زیباس.. کلا حسم عالی بود و خد ارو شکر میکردم
  میشه لطفا تعبیرشو بگین

 99. سجاد

  با سلام ما قدیم خونمون در بستر رودخانه بود روستا .خواب دیدم سیل اومد همه خونه ها رو گرفت و همه داشت می‌رفت زیر آب همه رو نجات دادیم و با آرامش خارج شدیم بجز پدر مرحوم که موند توی خونه اونوری و نیامد.بعد ما رفتیم جاده بالای آسفالت و عظمت سیل که افتاده بود زیر سنگ ها و شنها و خیلی آرام و انگار زمین از زیر داره حرکت می‌کنه داشت می‌رفت وقتی چند صد متری اومدیم پایان تر دیدم چند قدم بالاتر از یه جوب فرعی که آب می‌ره برای مزارع یه سیل کوچیک داره میاد دخترم تو جوب بود که هول داد با خودش آورده منکه پایینتر بودم با خانمم .خانمم از من زودتر پرید تو آب و یکیو بیرون کشید که یه نفر دیگه بود و منم پریدم داخل و دخترم نجات دادم و از خواب پاشدم .تعبیرش رو بفرستید ممنون میشم

 100. ……

  سلام روزتون بخیر و خوشی من امروز ساعت حدودا ۶ بود که خواب دیدم . ما مشهد زندگی می‌کنیم خواب دیدم رفتیم شمال با خانواده و توی سوئیتی هستیم و فک کنم می‌خواستیم به گردش برویم که من آخرین نفر میخواستم برم بیرون وقتی که میخواستم در رو ببندم دیدم که آب با فشار زیادی داره میره داخل برگشتم ک بابام رو صدا کنم دیدم رفتن دورتر وایسادن وبا مادرم و دو ابجی کوچیکم منو نگاه میکنن کنار هم آب گل آلود بود و هی بیشتر می‌شد آب به طرف خانواده میرفت سوییت که چند پله می‌خورد برای بالا رفتن و از اینور راسته بود من مونده بودم خلاف آب برم و برم بیرون از سیل یا برم سمت خانوادم ولی خوب وقتی دیدم اونا سیل به اونا نرسیده خواستم ازهمون پله هافرار کنم دیدم یه عالمه آدم وایسادن دارن نگاه میکنن و نه جای اونا سیل میرفت نه جای خانوادم فقط من توی سیل گیر کرده بودم ازشون کمک خواستم ام همه یکطور خاصی نگاه میکردنو هیچکدوم رو نمی‌شناختم یک آقایی جلوتر از بقیه ایستاده بود از بین جمعیت حدودا ۳۰ یا ۴۰ ساله اومد گفت دستت رو بده به من بیا بیرون و من داشتم دست و پا میزدم که برم سمتش که از خواب بیدار شدم و خیلی ذهنم درگیره که تعبیر خواب چیه آخه برام عجیب بود ممنونتون میشم اگر راهنمایی کنید

 101. مهرداد

  سلام من خواب دیدم دارم با ماشین قبلیم دارم رانندگی میکنم ناگهانی بدون بارش سیلی وحشتناکی اومد جوری که همه ماشینا بهم خوردند منم گرفتار شدم ولی سریع خودمو به یه جایی بلند رسوندم و همه دنبال یه ساختمان یا یه بلندی بودن تو همین حین یادم اومد زنگ بزنم به همسرم ببینم اونا چطورن گفتن خوبن و بچم داشت بازی میکرد خیالم راحت شد از خواب پریدم لطف کنید تعبیر این خواب بهم بگید

 102. سیروس

  سلام من به همراه پدرو مادرم که فوت کرده انداز سیل که خرابی نداشت فرارکردیم و منمق اری طلا هم با خودم برداشتم

 103. سیروس

  سلام اوایل صبح خواب دیدم که در خانه باغ قدیم پدرم بودم ناگهان باران آمد و سیل جاری شد البته سیل درمحلی مقداذی دورتر بود و سپس به کوچه ما رسید ولی خانه ایرا خراب نکردومن مقداری طلا و زیوذ آلات برداشتم وبه همراه پدر ومادرم میخواستم ازسیل فرارکنم و البته پدر و مادر م فوت کرده اند لطفا تعبیرش رالطف کنید

 104. نظرعلی

  سلام، من در خواب دیدم در روستای قدیمی ما که الان خالی از سکنه است همه خانه ها مثل قدیم سر جاشون هستند سیل بزرگ حادث می شود و همه جا را می گیرد این سیل گل آلود و سهمگین حتی خانواده هایی را که کاملا مرتفع بودند چند صد متر می پوشاند معلوم نبود چه بلایی سر غریب و آشنا آمد آنچه به نظر می آمد این بود که اثری از هیچ کس نبود و اکثرا تو سیل از بین رفته اند فقط من و مادربزرگم که چندین سال فوت شده تو یه نقطه ای ایستادیم و دو دستی محکم به سینه می زنیم و نگران از اوضاع بقیه بلند بلند گریه و زاری می کردیم.

 105. سپیده

  سلام با عرض سلام و خسته نباشید خوابم اینطوری بود ک با چندنفر اشنا ی جا بودیم اطرافمون تپه بود ک رویشون خار بود یهو داد زدن داره قیامت میشه ی لحظه نگاه کردم ب تپه ها دیدم ی موج بزرگ داره از تپه سرازیر میشه حالت موج بزرگ دریا بود توی خواب ترسیده بودم دوتاازاشنایان ب قصد خودکشی قرص خوردن ولی خوشحال بودن ما فرار کردیم خودمونو ب جاهای بلند میرسوندیم

 106. علی اسکندری

  سلام خواب دیدم سیل در خانه ام آمده و یک قسمت از خانه ام خراب شد

 107. نازنین

  خواب دیدم به همراه چنتا از اقوام توی منطقه کویری بودیم هیچ اثری از گلو گیاه نبود فقط کوه های سنگی بودن و زمین نا هموار بود بعد از دور یه شخصی داشت یه دیوارو با یه پا پتک بزرگ خراب میکرد به خالم گفتم چیکار داره میکنه گفت داره سد رو خراب میکنه بعد سد شکسته شد آب گل الود سرازیر شد بعد بخاطر ناهموار بودن ما توی بلندی وایسادیم ولی آب یکم مونده بود بما بخوره ولی نخورد چون جریان آب خیلی خیلی تند بود

 108. کمند

  سلام خواب دیدم که با کسی که دوسش دارم توی یه خونه ی خیلی شیک و لوکس هستیم یهو سیلی با آب ذلال و تمیز اومد داخل خونه رفتیم بیرون بعد که سیل تموم شد برگشتیم تو خونه و دیدیم که همه چیز سرجای خودش هست و فقط خیس شدن اما هیچ خسارتی ندیدیم. ممنون میشم تعبیرشو بگين

 109. سید محمدامین

  سلام خواب دیدم با پسر خاله ام دعوا کردم و اکثر فامیل اونجا بودند خانواده درجه یکم اونجا نبودند بعد یهو سیل اومد اولش باکی نداشتم ولی بعدش کمی ترسیدم و به یک جای محکم تکیه کردم تا از خواب پریدم لطفا تعبیرش رو بگید اب هم کل الود بود

 110. یاسر

  سلام من طرفهای ۶ صبح به بعد خوابم برد فکر کنم اون چیزی که تو خواب دیدم ساعت ۱۰ صبح باشه تو خواب دیدم تو حیاطیم با شوهر و مادر شوهرم یه دفه هوا خیلی سرد شد و باد وزید من و شوهرم به خونه مون که طبقه ی دوم رفتیم از پنجره دیدیم که یه سیل سیاه غلیظ به حیاط امد مثل یه موج بود که پخش حیاط شد ما هم ازون بالا به مادرشوهرم گفتیم بیاد بالا که تو حیاط بود از پنجره دیدیم که آبی که در آسمونه به شکل یخ شدن ودور خود میچرخه ویه دفه میفته زمین از کنار پنجره رفتیم کنار دیدم خونه ام یکمی درهمه و دارم جمعش میکنم

 111. جاوید

  خواب دیدم که از یک سوی آسمان ابری سیاه آمد و نگهان در منطقه ای مان سیلاب آلوده آمد مان و مردوم در خالی فرار بودیم مان به مردوم گفتم که به کوه براوید مان و مردوم طرف کوه میگرختندم که دیدیم ۷ جاه ابری سیاه از طرف کوه در اسمان دیدا می شد نگهان یک صدا از آسمان آمد و گفت که از قهر خداوند که هر جای بیگرزد خلاص نمی شود بغدن ۷ نفر که قدها یشان از کوه بلند بود و لباسها سیاه در تن داشتند ابرا از آسمان دور می‌کنند
  تغییر این خواب چه است

 112. فرهاد

  سلام
  خواب دیدم/تو خونه بودیم/سیلی بود در حد سونامی/ارتفاع خیلی زیاااد/وقتی که به ما رسید توقع برخورد سنگین و ….داشتم که بدون سر و صدا رد شد و اصلا نفهمیدیم که سیل داره رد میشه از ما.تمام
  ممنون میشم تعبیر این خواب را بگید

 113. مژگان

  سلام
  خواب دیدم که از جایی رد میشد بوی خیلی عالی بود درخت تونی که برگاش قرمز بودن و بوی خوبی میدادم کنار درخت رودخانه ای بود که دیدم سیل بزرگ و گل آلودی درونش راه افتاد و بعد از چند ثانیه آبش زلال شد و رودخانه ای بر آب شد بعد بالاتر یک سمت درختان یخ زده بودن و سمت دیگه هوا عالی بود به اون سمتی که هوا خوب بود رفتم
  خواب در فصل زمستان دیدم

 114. مهدی

  سلام.
  من خواب دیدم که در پارکی که از بچگی اونجا میرفتم تپه‌هایی از برف جمع شده که اعلام کردن نباید اون‌ها رو آب کنید و هر کس موظفه اون ها رو جا به جا کنه. من هم شروع کردم با یکی از سازمان‌ها که مسئول یکی از کوپه‌های جمع شده‌ی برف بود همکاری کردن و اون سازمان دو تا بلدوزر به من نشون داد که یکی جدید و یکی قدیمی بود. ولی اون قدیمی رو سوار شدم و شروع به جا به جا کردن برف‌ها کردم ولی کار سختی بود. آخرش با این که اعلام کرده بودن که نباید برف‌ها رو آب کنید من فکری به ذهنم رسید که برف‌ها رو با اون آب کنم. با خودم گفتم که اگه پهپادی باشه که مجهز به کپسول گاز باشه و با آتش بیاد از بالا روی برف‌ها پرواز کنه و برف‌ها رو آب کنه خیلی خوب میشه و دیدم که این فکر همون موقع عملی شد و برف‌ها آب شد. بعد یه دفعه گفتن که نیروی زمینی هم از بالا برف‌های خودشو آب کرده و در واقع همه قانون رو زیرپا گذاشتن و برف‌ها رو آب کردن. و سیلاب مسطح و کم عمقی در روی پار جاری شد و من داخل اون راه رفتن که آبی شفاف بود. بعد دیدم که داخل چمن‌ها فواره‌های متعددی ایجاد شده و از داخل چمن‌ها آب بیرن میزنه که اونم آب سفیدی بود و یک نفر کنار چمن‌ها نشسته و لبخند میزنه. کمی از راه رفتن داخل‌ آب واهمه داشتم که خیس نشم ولی آب زلال بود. قبلش به طور پیوسته با این خواب، خواب دیدم که در مسجدی صفوف نماز جماعت را مرتب می‌کنم و اذان می‌گویم ولی صفوف کمی مشکل دارند و نماز جماعت نظم خوبی ندارد. و من هم تمرکزم به هم میریزد و اذان را ناقص می‌گویم و به یکباره یاد مظلومیت امیرالمؤمنین می‌افتم و اشهد ان علیا ولی الله رو نمیگویم ولی شخص دیگری اذان را از همان جا ادامه می‌دهد و به جای من تکمیل می‌کند و من میشنوم. بعد خواب پارک و آب شدن برف جریان پیدا کردن سیلاب را میبینم

 115. ناهید نصیری

  سلام من دیشب خواب دیدم بیرون شهر جایی که کوه و تپه بود سیل امده اونم سیل زلال بدون بارون واین امد امد بالا و ی جواری شاهدش بودم و تقریبا جایی ما امن بود و داشتیم فکر فرار بودیم که چطوری خودمونو نجات بدیم و من با کل خانواده همه هم خانم مادر و خواهر و دخترام بودیم فقط داشتیم فرار میکردیم که اب ما رو نبره تا اینکه به ی قایق رسیدیم و سوار شدیم ولی دختر کوجیکه من سوار نمیشد ولی به زور سوارش کردم هم اینکه دخترم لباس تنش نبود مادر بزرگش از تنش در اورده بود

 116. Shabnamharranof

  سلام وقتتون بخیر
  دخترم 10 سالش هست,دیشب خوابیده که سیل اومده و پدرش همه. مارو از خونه برده بیرون,پدرش یه لباس تنِ دخترم میکنه و میفرسته بیرون ولی خودش تو خونه میمونه…..دخترم سید هست، میخواستم ببینم تعبیرش چی هست؟….دخترم ترسیده و همش گریه میکنه..

 117. Iman elahi

  با سلام من خواب دیدم از پشت پنجره باد‌وطوفان وباران شدیدی می آید ومن نگرانمچماشینم هستم درخت نیوفتد روش ومیرم داخل ماشین که آب میاد بالا ونمیتونم در ماشین بازکنم وبعد دسدم که غرق نشدم مثلا یه طوری از ماشین اومدم ییرون وآب هم پایین رفت میشه تعبیرش بگید؟؟؟؟

 118. ayda

  سلام
  وقتتون بخیر
  خواب دیدم که خاله ام و خانوادش و زن داییم و داییم و پدرم و مادرم و برادرام در یک طبیعت هستیم و دور هم جمع شدیم و با هم صحبت می کنیم.
  کنار جایی که نشسته بودیم یک اتاق بود من و دخترخالم وارد آن اتاق شدیم و دیدیم که خاله هایم و زن دایی ام و مادرم در ۳ دیگ بسیار بزرگ در حال پختن گوشت هستند.
  من و دختر خالهام تصمیم گرفتیم از آن اتاق خارج شویم و برای گردش برویم. هنگامی که در حال گشت و گذار بودیم با یک دریایی خیلی بزرگ مواجه شدیم کنار آن دریا یک ساختمان بسیار بزرگ بود (شاید ۱۰ طبقه) که در آن دو تا از دختر خاله هایم و دختر دختر خاله مادرم که با آنها مشکل خانوادگی داریم بودند؛ اما دختر های دیگری هم به غیر از این سه نفر بودند. من و دختر خاله ام در حال راه رفتن در کنار دریا بودیم ناگهان دیدیم که یک سیل بسیار بزرگ در حال آمدن است! من دست دختر خاله ام را گرفتم و سریعاً دویدیم و به سمت یک ساختمان حدوداً دو طبقه رفتیم.
  هنگامی که وارد آن ساختمان دوطبقه شدیم به پشت بام آن رفتیم و من در آنجا مادرم، پدرم، برادرانم و همان دختر دختر خاله ی مامانم را دیدم.
  سریعاً با دختر خالم به کنار دیوار پشت بام رفتیم تا سیل را تماشا کنیم ناگهان دیدیم آن سیل، آن ساختمان ده طبقه را کاملاً پر کرد و دختر خاله هایم و بقیه ی دختر ها مردند؛ و بعد از شدت ترس و استرس از خواب پریدم…

  لطفا تعبیرش را بگویید
  ممنون

 119. shima

  خواب ميديدم با جمعي در طبيعت بوديم خواهرم و دخترم رو به خاطر دارم
  مسير رودخانه حالت گودي داشت و من از بالا به دخترا كه در مسير خشك رود بودند نگاه ميكردم و اونها در حال عكاسي و خنديدن
  فصل بهار بود چون همه جا سرسبزي داشت
  يهو صداي غرش شنيدم و شروع كردم به فرياد زدن كه بياييد بالا سيل داره مياد
  بعضي ها گوش كردند و بعضي نه و من فرياد ميزدم كه اب در رود جاري شد
  شدت اب اول زياد بود ولي وقتي در بستر رود جاري شد طوري بود كه دخترايي كه روي سنگ ايستاده بودند اسيب نديدند ولي من همچنان فكر ميكردم اب بيشتري مياد و بعد متوجه شدم كه سيل تغيير مسير داده چون صدا رو در جايي دورتر ميشنيدم
  احساسم ترس براي افراد ديگه بوده چون خودم احساس امنيت داشتم

 120. حسن مرادی ظهیر

  سلام من در خواب دیدم که در منطقه ای که سکونت داشتیم باران شدیدی امده و فکر کردم مثل قبل سیل امده اما وقتی رسیدم سیلی در کار نبود با اینکه فکر میکردم سیل اومده در راه با خانوم جوانی همراه بودم که تا حالا ندیده بودمش بعد که نزدیک خونه شدیم دیدم دزدی خوشه سیری که پدرم داخل زمین کاشته بود رو در اورده از خاک و دزدید دزد رو گرفتم و با وساطتت خانوم که شاهد ماجرا بود ولش کردم و بعد از ان به دنبال اون خانوم رفتم که همسایمون بود و ابراز علاقه کردم و اون هم جواب منفی نداد و گفت پدرم داره میاد برو برگشتم به سمت خانه که پدرشم در راه دیدم و از دوستانم بود .

  ممنون میشم نظرتون و تجربتن در مورد این تعبیر خواب رو بیان کنید

 121. رباب پورفیض

  سلام وقت بخیر و خسته نباشید
  شوهرم چند سال پیش ورشکست شده تمامی خانواده ها بجز مادرهامون از شکست ما خوشحالن.
  از وقتی شکست خوردیم در فشار اقتصادی زندگی میکنیم بیشتر از فشار اقتصادی، از آسمون به زمین اومدنمون ناراحتمون میکنه. احساس حقارت شدیدی میکنیم. هر روز غمیگن و ناراحت هستیم روز به مشکلاتمون اضافه میشه. شوهرم چند روز پیش از فشار نزدیک بود سکته کنه فشارخونش رفته بالا.
  پسرامون نیاز به ازدواج دارن اما وضع خوبی نداریم ک براشون خواستگاری کنیم.
  اینا رو توضیح دادم که بتوانید خوابم را تعبیر کنید.
  نزدیک صبح خواب دیدم که فصل بهار است در عرض چند دفیقه باران و طوفان شدیدی اومد و سیل گل آلودی از کوچمون عبور کرد من و دو تا از پسرام از درختی (که در واقعیت در کوچمون وجود نداره) محکم گرفتیم که سیل ما رو نبره. تا گردن تو سیل بودیم اما محکم چسبیده بودیم به یک درخت که ما را نبره. شوهرم و یه بچه دیگرم اصلا در خوابم نبودند. اما مادرم در خوابم بود اما نمیدیدمش و داد میزدم مادر نمیر. سیل تمام شد و از خواب بیدار شدم. من و بچه هام چیزیمون نشد مادرم رو هم که اصلا ندیدم فقط داد میزدم مادر نمیری.

 122. زهره

  من در خواب دیدم که در جای سرسبز در آفتاب دراز کشیدم ناگهان باران میبارد پیش خانه ما رود بسیار بزرگ و آب صاف هست
  من میایم خانه که آب آمده توی خانه یک خانه چند منزله هست وقتی میریم بالا به تخت بام اونجا هم آب هست اما آب شفاف
  میگیم همه ما غرق میشیم که ناگهان آب کم میشه و همه چیز خشک توی جایش هست هیچ چیز خراب نشده
  تعبیر اش چی میتانه باشه

 123. علیرضا

  سلام
  من خواب دیدم که یه سیل داره میاد توی شهر بعد منم درحال فرارم و سیل پشت سرم با شدت خیلی بالا ،بعدش میبینم جلوم یه در خونه هست ک بازه سریع میرم اونجا مطمعن بودم سیل اونجام میاد ولی نیومد و بطرز عجیبی از کنارم گذشت ،بعد دویدم و رفتن روی بلندی نگاه کردم اون طرفی که وایستاده بودم کلا آب گرفته ، بعد دویدم اینبر اومدم خونه پدربزرگم دیدم اینجا هم سیل تا نزدیک پشت بوم رسیده و وقتی روش پشت بوم رفتم اونطرف دیگه رو هم سیل گرفته و غیر ازسیل کلا چیزی دیده نمیشه،یه مدت گذشت داشتم راه میرفتم یکی اومد کمک خواست هدفون میخاست بعد کمکش کردم براش و مشکلشو رفع کردم
  اومدم دیدم سیل تموم شده فروکش کرده ولی ردش به جا مونده هوا خیلی قشنگو افتابی شده و کلا حس خوبی داشتم

 124. خسرو

  سلام
  درخواب دیدم که سیلاب ناگهانی ابتدا در محل کار شروع شد و سپس فضای شهر رو درگیر کرد.
  خانواده ای در سیلاب بودند و من کنار ایستاده بودم.
  پدر بچه ای به بغل داشت و مادر نوزادی در بغلش بود.
  نوزاد از بغل مادر رها شد و درون سیلاب افتاد.
  من به واسطه ی شغلم که نجاتگر هستم در سیلاب وارد شدم و نوزاد را نجات دادم.

 125. لیلا

  سلام

  من لیلا هستم خسته نباشی
  بنده چند روز پیش یه خواب راجع سیل دیدم که دو موردش رو فراموش کردم بیان کنم .

  یکی اینکه درحا ل گریز از شر سیل یه رعد و برق شدید زد اسمان ومن زیر یه صخره بزرگ پناه گرفته بودم رعد وبرق خیلی شدت داشت که اگر زیر صخره نبودم صدر صد منو میکشت و هوا هم هوای روز بود یعنی روشن بود

  ودومی اینکه .. مابین همون و گریز و فرارها از سیل من در حال فرار یه دختر تقریبا 14 ساله رو دیدم که انگار میشناختم ولی چهرش و ندیدم چادر داشت و یه چفت کفش کنار ش بود رو یه تیکه موکت وایساده بود سر پا من باعجله دستشو گرفتم و او کفشش پاش کرد امد بامن در حالی که من بهش میگفتم مگه تو بمن نمیگفتی مادر بیا بریم دیگه انگار در همون حین مادر او و عدهی دیگری در معرض خطر سیل بودن که نمیدونستم سیل برددتشون یا نه ولی در هر صورت خواب تر سناکی بود خدا خودش رحم کنه ممنون میشم اگه پاسخ بدی

  این مطاب در ادامه خواب قبای بود راجع سیل لیلا بودم باز ممنونم اگه پاسخ بدید

 126. لیلا

  سلام من شب 21 همین ماه قمری که همین یکشنبه بود خواب دیدم سیل آمده خیلی عظیمی از خانمهای که پوشش چادز داشتن و تهدید میکرد و همه درحال گریز و فرار بودیم . پناه میبردیم پشت صخره ها داخل رود خانه ی خیلی پهن و بزرگ چند مرتبه سیل با سرعت شدید میامد و ماهم به سرعت و وحشت تمام فرار میکردیم ولی در نهایت پناه بردیم یه جا که بنظر امن بود اما اونجا هم سیل آمد و من وخانمهای خیلی زیادی رو با همون حجاب چادر سیاه که داشتیم زیر خودش گرفت و از نجات نا امید شدیم در همین حین زیر اب یکی از خانمها که معروف و موجه تر بود با صدای بلند اشهد میخواند منگ که صدای اونو شنیدم شروع کردم به گفتن اشهد ان لا اله الا الله وبه آرامی یه اب روشنی اومد وبالای سرم قرار گرفت ما بصورت افقی زیر اب رفتیم خلاصه اینکه خیلی وحشتناک بود ممنون میشم اگر راهنمایی و تعبیر بفرمایید خیلی ب ام اهمیت داره بدانم اگر لطف فرمودید پاسخ دادید بنده هم توضیحاتی دارن بدم راجع به خوابی قبلنها دیدم و جالب اینکه تعبیر شد امید وارم حدسم درست نباشه که مثل قبلی ممنون از لطف شما

 127. علیرضا

  چرا نظر و تعبیر خواب من بیان نشد ؟

 128. مرضيه

  سلام، خواب ديدم من شب با خاستگاري كه نميشناختم و چون تا اون لحظه حتي اسمشم نميدونستم وحتي نميدونستم كيه وبرام سوال بود چجوري خانوادم رضايت به زندگي من با اون دادن توي ي خونه و رختخواب بودم حتي جهيزيه هم پهن گذاشته بودن،كه ي مرنبه از پشت پنجره آب باران جمع شده بود ريخت تو خونه و وسايل خونم خيس شدن حتي لحاف كه روي ما پهن بود هم كنارش خيس شدو من همش نگران خيس شدن فرش و مبل و رختخواب كلا جيغ ميزدم همه جهيزيم خيس شدن ولي آبي نميديدم ، فقط انبوه آب پشت پنجره رو ديدم ريخت پايين و هراسان از خواب بيدار شدم، تعبيرش چيه؟

 129. مطهره

  خونه ی ما توی منطقه گرمسیر و نزدیک دریا هست،خواب دیدم بارون با قطرات ریز ولی شدید میبارید و از پنجره ی سالن وقتی به خیابان نگاه کردم سیل شدیدی اومده بود و مردم هراسان بودند و روی قایق یا تکه چوب نشسته بودند و از شدت سیل ساختمانِ ما تکان میخورد و من خیلی ترسیده بودم و مدام به همسرم میگفتم به خونه ی پدرم بریم که اونجا امن هست.البته ما در طبقاتِ بالا هستیم و سیل به ما نمیرسید ولی من میترسیدم که پایه های خونه از تکان و سیل بریزه…و در همین حین که در خیابان سیل بود وقتی از پنجره ی اتاقم که رو به دریا هست نگاه کردم هیچ سیلی نبود و دریا ارام بود و هوا نیمه افتابی بود.

 130. قائم عاشوری

  سلام من خواب دیدم که سیل آمد همه جارو میگره ولی به من و خانواده ام نمیرسد .

 131. میلاد

  سلام.بنده حدود ساعت 9 تا 10 شب خواب دیدم مادرم که نزدیک بالای 30 ساله فوت شده در رودخانه گل آلودی همراه دخترم هستن.اب گل آلود هردوشون رو با خودش برد. از دیشب دارم صدقه میدم و قرآن میخونم.تعبیرش چی میشه؟ ممنون میشم زودتر جواب بدید

 132. سحر

  سلام من حدود ساعت ۶ و ۷ صبح خواب دیدم با همسر و فرزندم و چند نفر از فامیل و آشنایان در خانه برج مانند بلندی هستیم و رودخانه زیبایی را تماشا میکنیم، اما مادرم و همسرم همش میگفتن انقدر اون طبقات پایین نایستید چون قراره آب رودخونه بالا بیاد و خطرناکه، اما چون عده ای از فامیل کنار رودخانه مشغول آب تنی بودند من حرف آنها را جدی نگرفتم
  یک دفعه دیدم آب رودخانه کاملا بدون صدا بالا آمد و آنهایی که کنار رودخانه بودند در آب رفتند، ما و کسانی که در ساختمان بودیم به طبقات بالا رفتیم اما آب تا بالای بالا آمد اما ما فرار میکردیم و سیل به دنبال ما بود، لحظه ای سیل به دخترم برخورد کرد و من نجاتش دادم و دوباره در حال پیدا کردن راهی برای فرار بودیم که دیدم ویلایی که تازه خریدیم هم به زیر آب رفت، همسرم گفت فدای سرمان فقط برای دخترمان لباسی بیابیم تا سرما نخورد، و همچنان سیل با سرعت متوسط به سمت ما در حرکت بود که من از خواب پریدم، لطفا تعبیر اش را بفرمایید با تشکر

 133. مهدی

  سلام
  من خواب دیدم که سیل اومده همه جا منم خیلی راحت داخلش میدویدم وشنا میکردم و میرفتم جلو بدش اومدم بیرون ازش یه گاو دنبالم کرد و منم یه جا رو گرفتم رفتم بالا ک آسیب نبینم

 134. نسیم حسن ابادی

  سلام.من خواب دیدم خونه مادربزدگم هستم ویهوو سیل اومد اب کم بود اما بیشتر نیشد شاید حدودا ۱ متری اب جمع شد من دنبال راهی برای فرار بودم اما یهو دیدم وسط اتاق خونه مادربزگم ایستادم خواهر بزرگترم درب خونه رو باز کرد گفت ببین بیرون پر برف بود خیلی زیبا سفید و تمیز من همین که پامو گذاشتم بیرون روی برف ها،برف ها آب شدن زیر پام آب زلال و شفاف و چند تا برکه که یک ماهی خیلی بزرگ شنا میکرد سمت من اومد بازی میکرد باهام حتی اینقدر آب زلال بود که بوی خوب و شیرین بودنش رو توی خواب حس میکردم و به خودم میگفتم حتما از آب یکمی بخورم تعبیر این خوابم چیه؟

 135. علیرضا

  سلام
  یکبار خواب دیدم که توی زمین وباغ کشاورزی خودمون هستیم و جوی آبی که توی بیداری ازش برای زمین آب میگیریم داره ازش اب زلال خیلی کمی رد میشه من یکم جوب رو باز کردم که اب بیاد تو زمین خودمون ولی احساس کردم که وقتی آب شروع به حرکت کرد زیاد شد اینقدر که وقتی برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم دیدم روی یه پل آهنی وایستادم و زمین های اطراف داره از اب پر میشه پل آهنی که فاصله زیادی از سطح دریا داره و زیر پام یه دریای بزرگ و آرومه ولی از بزرگ بودن و عمق زیاد اب که تیره بود یکم ترسیدم بعد حس کردم که این دریا رو من ایجاد کردم و توی همون خواب احساس میکردم که یه اتفاق عجیبه

 136. علیرضا

  سلام
  من خواب دیدم که روی یک رشته کوه بزرگ ایستاده ام و یک مجرای آب بزرگ که انگار آنسان ساخته بودندند آب خیلی زیادی را به صورت رودخانه در امتداد این کوه از یک سمت به سمت دیگر کوه متتقل میکرد و انگار درپایین دست این رودخانه در دامنه کوه زمینهای زیادی که کمی سرسبز بودند ولی نیاز به آب داشتند بود که من بدنه این رودخانه را شکستم و اب فراوان نانند سیل از آن روی کوه آمد ولی به کسی آسیب نزد و خودم هم موقع شکستن تین دیواره سنگی رودخانه از کوه دور بودم و منظره را میدیدم ولی امتداد این سیل به صورت آبگرفتگی در امد و من فرار کردم که درون ان نباشم
  ممنون از زحمت شما

 137. ؟؟؟؟؟

  خواب دیدم مادرم را سیل برده بعد مادرش که مرده اورا نجات داده

 138. فاطمه

  سلام.
  ببخشید خواب من یکم طولانیه.
  من‌ دیشب خواب دیدم که تو حمامم ولی لباس تنم بود بعد یهویی حس کردم داره سیل میاد بعدش صدای جیغ مامانمو شنیدم که سیل داشت میوردش. تو خونه تا سقف آب گرفته بود ولی آبش تمیز و زلال بود بعد بابامم داداشمو گرفته بود منم به مامانم کمک کردم بریم تو حیاط بعد که رفتیم هممون نجات پیدا کردیم.
  ولی بعد که رفته بودیم بیرون حس میکردیم ساختمون های دور و بر خونمون دارن میریزن ولی خونه خودمون رو نمیدیدم. بعد که دیدیم یکی از ساختمون ها افتادن پر خاک شده بود ماهم یه طناب پیدا کردیم بستیم دور دست همدیگه تا موقع دوییدن گم نشیم بعدش که رفتیم یه جای امن بیدار شدم.
  تا از خواب بیدار شدم حس بدی پیدا کردم رفتم صدقه گذاشتم کنار.
  میشه لطفا تعبیرش و بگید؟

 139. مهدی

  سلام من خواب دبدم توی خیابون هستم سیل اومد ولی من نترسیدم به جایی هم آسیب نرسوند فقط ماشینها داخل آب گیر کرده بودند ضمن جایی که من بودم میخواستم از خیابون رد شوم مسیر من راحت بود وآب کم، بطوری که انگار اون قسمت خیابون رو آب نگرفته بود ومن رد شدم

 140. شادی

  باسلام من پدرومادرم فوت کرده اند خواب دیدم با پدر ومادرم وشوهرم ودوپسرم خانه ای انگار دراهواز اجاره کردیم ولی خانه اصلی ما درشهر دیگری است و این خانه اجاره ای نیمه ساخته است وانگار یهو صدایی اومد ونگاه کردم دیدم سیل اومد وازهم جا اب می اومد ولی اب توی خونه نیومد من همه ش بهشون میگفتم لباس بپوشید فرار کنیم دیدم مادر وپدر وشوهرم وبچه ها همه رفتن بیرون که ببینن چی شده ولی تا اخر خواب دیگه ندیدمشون ولی میدونستم بیرون خونه هستن من ولی توخونه موندم یهو دیدم دوپسر مثل دزد وارد شدن تا منو دیدن فرار کردن توخواب پدرم گفت تقصیر توهست این خونه روبخاطر ارزونی رهن واجاره کردی توواقعیت من تصمیم داشتم که به کرج بریم وخونه ای اونجا بگیریم

 141. Parya

  با سلام من خواب یک صاعقه مانندی رو دیدم که به زمین به طرز شدیدی برخورد می کرد به صورت متوالی و بعد از سه چهار تا صاعقه از آسمان سطل سطل آب روی زمین میومد … منم که وحشت زده بودم فقط دست خواهرزاده ام رو گرفتم تا نجاتش بدم اما در عرض چند دقیقه کل زمین رو آب گرفت و از خواب بیدار شدم .
  ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 142. مهران

  سلام
  ديشب خواب ديدم با دوتا از برادردر يكي از منطقه هاي صنعتي بود كه باران شديدي باريد و آب به شدت از سطح زمين به بالا ميومد و همه داشتن ميدويدن و جالبش اينجا بود كه همه خونسرد داشتند به ديگري كمك ميكردند ومنم ازاينكه آب به سرعت داشت بالا ميومد مخوف وپريشان بودم و خودم رو به ببندي رسوندم تا اينكه يه كشتي اومد و يكي يكي رونجات ميداد

 143. هستی

  سلام وقتتون بخیر من الان یه مدت متوالی که خواب تکراری میببنم در ارتباط با سیل،اینکه یهویی از کوهها اب جاری میشه به حدی که انگار همه جا میخواد سیل ببره اما همیشه این سیل شفافه و بدون استثنا هر چند بار فقط به بالای کوه پناه میبرم و ایمان دارم انجا در امانم و به من خانوادم هیچ اسیبی نمیرسه و در تلاشم که خانوادمو نجات بدم اما از جاهای عجیب کوه اب میاد و گاهی هم بقیه در معرض سیبلابن اما من و خانواده ام در امانیم استرس گرفتم چرا چندین بار هر چند ماهی یکبار این خواب تکراری میبینم ، خدا چی میخواد بم بگه واقعا تعبیرش چیه؟

 144. سبا

  سلام خواب خونه مون دیدم که داره بارون میاد خونه انگار ترک داره از لای ترک ها بارون شفاف زلال داره میاد تو تو کل خونه سرازیر بدون ترس و آسیب یکدفعه بارون شدید تر میشه و ما پناه می‌بریم خونه مادر همسرم طبقه اول همین که واریز میشیم سقف خونه حالت اینکه میخواد بریزه شروع میکه پایین آمدن و شکم دادن من وحشت میکنم دخترم بغل میگیرم با ترس همسرم صدا میکنم همسرم تا میاد ما رو میکشه تو گوشه اتاق سقف دهن باز میکه کل زندگیم از بالا میریزه پایین و همچنان اب صاف زلال ولی ترس هنوز تو تنم بادش میفتم بدنم میلرزه ممنون میشم راهنماییم کنید تعبیرش چی میشه

 145. محمد تیموری

  سلام لطفا به خواب منم پاسخ بدین
  من خواب های نامفهوم بیشتری میبینم ولی این خواب ام فکرم رو درگیر کرده
  من خواب دیدم که به شهر ارومیه سفرکردیم در اینجا سیل میاد و من و خواهر کوچک ام که دو سال اش هست گم میشیم من خواهر کوچک ام رو برمیدارم و با یک نفر که همسایه امون بود کمک میگیرم و به شهر دیگه ای میرم و در اون شهر به کمک همسایه امون دنبال پدر و مادرم میگردیم که خاله ام رو پیدا میکنیم و خاله هم میگه از پدر و مادرم خبر ندارم بعدش دوباره به شهر دیگر با خواهرم میرم و از اینکه پدر و مادرم رو پیدا نکردم ناراحت هستم ولی باز سعی و تلاش ام رو میکنم ولی وقتی میبینم خواهر کوچک ام گرسنه اش میشه تصمیم میگیرم کار پیدا کنم ولی خاله ام جلوم رو میگیره و میگه هنوز بچه ای و زمان کار کردن ات نیست و دستم رو میگیره و ما رو خانه ی خودش میبره من دوباره خواهرم رو برمیدارم و به شهر ارومیه میرم تا پدر و مادرم رو پیدا کنم که در اونجا میفهمم در شهر تبریز هستن سپس به شهر تبریز میرم و مادربزرگ ام رو پیدا میکنم خواهرم رو میزارم اونجا استراحت کنه خودم هم میرم سراغ پدر و مادر ام که شماره ی پدرم رو پیدا میکنم میام از خونه ی مادربزرگ ام زنگ میزنم و بعدش از چندین بار زنگ زدن پدرم جواب میده و من خیلی خوشحال میشم بعد میپرسم کجایین میگه شهر ارومیه هستیم و داریم میاییم تبریز من ذوق زده میشم بعدش به پدرم تصویری زنگ میزنم و هر دوشون رو میبینم و دوباره تماس امون قطع میشه و بعد مدت ها پدر و مادرم برمیگردن پیش امون.

 146. Zohrehmolaei

  با سلام و درود خدمت شما.من بارها و بارها خواب سیل دیدم یکبار دیدم سیلی وحشتناک و گل آلود از رودخونه ی کنار خونمون خروشید و رفت و من و خانواده ام که داشتیم از پنجره نگاه میکردیم یه کم روی ما پاشید..یک هفته بعد برادرم از دنیا رفت..بعد پنج سال دوباره خواب سیل میبینم که گاه گل آلود و گاه کاملا زلال که وارد خونمون میشه گاهی خونمون رو خراب می‌کنه گاهی نه..لطفا تعبیرشو بهم بگین ممنون میشم

 147. یاسین شفیعی

  سلام.من خاب دیدم تو جاده بودم با دوستان سوار ماشین داشتیم میرفتیم به سمت شهر که یک دفه وارد سیل شدیم ولی ازش خارح شدیم با کمک افراد .تو ورودی شهرم حالت خاکریز درست کرده بودن ک سیل وارد نشه .تعبیر بگین ممنون میشم

 148. رضا ژ

  خواب دیدم سیل به جنگل اومده و ما با ماشین همراه خانواده از کنار ان رد میشیم که یکدفعه به داخل سیل می افتیم.

 149. مرضی

  من خواب دیدم خونه خالم بودم وداشتم بند کفشمو میبستم ک از پشتم سیل اومد روم ولی سیل نبود چون تاهمین اومد دیگ ابی وارد خونه نشد و قطع شد و ابش هم گل الود بود تعبیر خوابش چیه

 150. محمدحسین

  سلام من خواب دیدم تو ی محیط رودخونه وجنگل طوری داشتم شنا میکردم بعد یک نفر دیگه اضافه شد اول خوب بود که ناگهان سیل اومد طوری که هیچ جایی رو نمیشد دید اما من طبق اون دید محیطی که از قبل اومدن سیل تو ذهنم بود هم خودمو هم اون طرفو به جنگل رسوندم و نجات دادم تعبیرش چیه مممونم

 151. امیرحسین حکیمی پور

  سلام در خواب دیدم که من و برادر و مادرم به مسافرت رفته بودیم و توی یه جا مثل هتل اپارتمان بودیم اونجایی که ما بودیم با دریا فاصله داشت جلومون هم خونه بود بعد یکدفعه یه چیزی تمام خونه های جلوی مارو خراب کرد و یه راه به سمت دریا درست کرد بعد اب دریا از اون راه به سمت ما جاری شد ولی ارتفاع ما زیاد بود و از بابتش نگران نشدیم و به صحبتمون ادامه دادیم که یکدفعه دیدم اب تا زیر پنجره اتاق ما اومده اب تیره نبود نگران شدیم و من هول شدم بعد دیدم یه اتوبوس داره توی اب به سمت ما میاد با پنجره ما برخورد کرد من گفتم الان تمام دیوار رو خراب میکنه ولی فقط شیشه پنجره شکست و مقدار کمی اب داخل اتاق ما و روی وسایل ما که زیر پنجره بود ریخت ما همچنان هول بودیم که وسایل رو جمع کنیم و فرار کنیم بعد موج اب از بغل پنجره مون رد میشد اب از پنجره مون مقداری بالاتر بود ولی دیگه داخل نمیومد بعدش از خواب بیدار شدم ساعت رو نگاه کردم هشت و پنج دقیقه صبح جمعه بود

 152. فرشته

  سلام من قبل از نماز صبح خواب دیدم که از پنجره داشتم بیرون رو نگاه میکردم ک متوجه شدم. سیل داره میاد سمتم انگار آب دریا بود و شدتش خیلی زیاد بود. پدرم رو صدا میزدم و هیچکس نبود ک صدامو بشنوه تا به خودم بیام آب منو در بر گرفت و با ترس از خواب بیدار شدم که دیدم اذان میگه ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 153. کوثر

  سلام
  من خواب دیدم تو یه آپارتمان با خواهرم و دوتا از دوستام داریم با خوشحالی وقت میگذرونیم بعد متوجه میشم خواهرم از پنجره داره بیرون نگا میکنه من و بقیه ام میریم سمت پنجره می‌بینیم بیرون آپارتمان سطح کوچه ها و خیابون های بعدی به جز کوچه خودمون رو آب راکد نسبتا گل آلود فرا گرفته اما به محض اینکه توجه من جلب میشه این آب راکد کم کم تبدیل به روان آب گل الود میشه هی سرعت و شدتش بیشتر میشه و خونه های بیشتری رو در بر میگیره اما هنوز هم جای بهت و وحشت نیس تا اینکه سرعت و شدتش بیشتر میشه و یکی از خونه های کوچیک رو در کوچه های جلویی جابه جا میکنه هنوز هم اونقدر ترسناک به نظر نمیاد با خودم میگفتم آپارتمان ما ایمن میمونه اما یهو روان آب گل آلود تبدیل به آب با رنگ آبی تیره مثه دریا میشه و با سرعت زیاد جاری میشه و یهو یه موج بزرگ میاد یه آپارتمان بزرگ تر از آپارتمان ما رو یه خیابون اونورتر با خودش میبره و یهو وحشت تمام وجود من و اطرافیانم رو میگیره که ممکنه به اینجام برسه در صورتی که هنوز اینجا خبری نبود
  من بلافاصله به همه میگم جمع کنیم بریم و همه آماده میشیم برای رفتن دوستام از مسیری میدن که داره سیل میاد و منو خواهرم از مسیر مخالف که امن تر هست از شهر خارج میشیم و به یه بیابون با تپه های ماسه می‌رسیم همونطور که با ماشین مسیر رو میرفتیم متوجه شدیم رگه های روان آب های ناشی از سیل شهر تا اینجا هم نفوذ کرده اما اونقدر کم هست که ما هیچ احساس خطری نداریم و به مسیرمون ادامه میدیم و اونو پشت سر میزاریم

 154. هادی

  سلام خواب دیدم سیل شدیدی میومد ما تو خونه طبقه پاین بودم از پنجره دیده میشود سیل خونمنو میبرد ولی ما در امن بودیم

 155. فاطمه

  سلام.من خواب دیدم که خونه مادربزرگم هستم مادربزرگم بخاطر کمردرد نمیتونه راه بره همه کسایی ک خونه مادربزرگم بودن یعنی مادرم و خاله و دایی ها و زندایی ها همشون رفتن رفتن بیرون خیلی هم خوشحال بودن من موندم پیش مادربزرگم و مادربزرگم بعد از چند دقیقه خوابید من رفتم رو ایوونه خونه و بیرونو نگاه میکردم و همه رو میدیدم مادر و دایی ها و زندایی ها و یه مرد دیگه هم همراهشون بود داشتن حرف میزدن و میخندیدن که یهو اون مرد میگه اب دریا بالا اومده درصورتی ک طرف خونه مادربزرگم اصلا دریا نیست من برمیگرد پشتمو نگاه میکنم میبینم موج های بزرگی داره سمت ما میاد ارتفاع اب از سقف خونه خیلی بلند تر بود همه میدوییدن ک فرار کنن من اومدم داخل خونه دیدم مادربزرگم خوابیده صدای اب هم ب قدری زیاد بود ک وحشت کرده بودم اولش خواستم فرار کنم برم ولی چون اب نزدیک خونه بود ترسیدم و بیرون نرفتم بعدش همینجوری ک سیل میومد رفتم بیرون روی ایوون وایستادم اب رو میدیدم بالای سرم بود ولی هیچکاری با من نداشت صداشم خیلی بلند و وحشتناک بود ولی هیچ اتفاقی برای من نیوفتاد میشه لطف کنید تعبیرشو بگید

 156. مریم

  سلام.خواب دیدم که پدرم میاد به من و خانوادم میگه میخواد سیل بیاد و میگه وسایل رو جمع کنیم بریم یه جای بلند که خونه ی آشناهاشه.ما هم وسایل رو جمع کردیم و رفتیم.توی مسیر با همسرم یک همکارشو به جایی میرسونیم بعد جایی توقف میکنیم که یک آقا یک چوب یابه گفته خودش استخوان یاغضروف بلند دستش بود هر کی رد میشد به اون آقا توجه نمیکرد اما همسر من رفت سمتش و بهش کمک کرد استخوان رو شکست اون آقا بهش گفت تو با این کارت نقشه و جای گنج رو پیدا کردی برو و کنج رو بگیر.به همسرم گفت تو موفق میشی

 157. فاطمه

  سلام
  خواب دیدم یه شهریو سیل گرفته درصورتی که شهر زیر ابه ولی گل آلود نبود من تو باغمون بودم سمت چپ باغ اون شهره بود
  به طرف سمت راست باغ رفتم دیدم آب داره زیاد تر میشه طوری که میخواد سیل بیادفکر میکردم کل باغو میگیره آبش گل آلود بود تو باغمون پر آدم بود اومدم داشتم فریاد میزدم سیل داره میاد کستی توجه نمیکرد منم صدام درنمیومد یه عده که متوجه شدن رفتن سمت بالا حالت سرازیری داره که سیل از دره میخواست بیاد منم رفتم بالای باغ که یه کلبه بود خواهرم و مادرم هم بودن تو بیداری من باخواهرم حرف نمیزنم مادرمم تازه رفته با اونا زندگی کنه ت
  تو سقف کلبه یه سوراخ داشت که بارون شرشرمیومد داخل داشتم وسیله میاوردم که جلوی بارونو بگیرم نیاد داخل کلبه
  سیل هم از دره بالاتر نیوند داشتم تماشا میکردم

 158. ولیزاده

  سلام من دوسه باریه خواب روهمون شکل دیدم ولی یه بارتنهابودم یه بارنمیدونم کی همراهم بودباران خیلی خیلی شدیدی می باریدوسیل می باریدمنم ترسیده بودم میرفتم جایی ولی یادم نیست کجاازکوچه های خیلی خیلی تنگ می دوئیدم میرفتم باراول چایی که میخواستم برم راهشوپیداکردم رسیدم ولی باردوم یه شخص دیگه هم همراهم بودولی نتونستم به مقصدبرسم

 159. fahim

  سلام .خواب دیدم سیل آمده خونه ما از قسمت حیاط نصف شد و خراب شد من و مادرم در آب سیل گرفتار شدیم اما بیرون آمدیم و رنگ سیل سفید و کف آلود بود. بعد با همه اعضای خانواده کمک کردیم خونه ای که سیل خراب کرده بود وسایلشو بیرون آوردیم. وسایل اتاق داداشم بود.

 160. فرهاد

  سلام
  من خواب دیدم که جایی ایستاده بودم و هوا ابری و یکم بارونی بود یک دفعه دیدم از فاصله دور از پشت یک تپه مانند یا سربالایی یهو یک موج سیل بالا اومد ابش کرم رنگ بود و زیاد گلی نبود من سریع از یک در مانند عبور کردم جایی مثل اتاق بود دیگه از سیل خبری نبود اصلا هیچ خبری نشد ولی من نگران سیل بودم که نکنه بیاد و خرابی ایجاد کنه چند نفر هم اونجا بودن که با اونا مشورت میکردم که چیکار کنیم که اخرش هم بیدار شدم و کلا سیل نیومد

 161. محمد

  سلام.ممنون از زحماتتان واقعا.
  من خواب دیدم که زنم داخل رودخانه شنا میکرد و ناگهان سیل عظیمی با آب گل آلود امد که با خودش مارهای خیلی بزرگی می اورد و چیزی نمانده بود که به گردن زنم بپیچند. ولی به خیرگذشت و همه می گفتند که شوراها رفتن آب را زیاد کردند و حواسشون به رگبار نبود که همزمان باران نیز خواهد بارید. آخه چرا هواشناسی را گوش نکرده بودن!!؟

 162. جمیله

  خواب دیدم با اولاد هایم در دریا بودم ناگهان سیل بیسار شدید امد همه فرار کدیم فرزندانم را صدا میکردم دو دخترم از من دور ماندن من دو اولادم بیرون شدیم و گریان و نالان اولادهای خودرا صدا میکردم ناامید شده بودم که دخترانم عرق شدن و مردن گفته شوهرم که در قید حیات نبود دیدم که او هم دوباره مرده بود اب میبرد نتوانستم بیرون کنم و بعدا گریان کرده بطرفی میرفتم که مردمان زیادی در تلاش نجات مردم بودند

 163. m19.cr7

  سلام من خواب دیدم یه سیل خروشان ک آب گل آلود و کثیف داشت به سمت من و یکی از اقواممان می آمد و ما فرار کردیم بعد از چند صد متر دویدن تونستیم از دست سیل خودمان را نجات دهیم، لطفا بگید تعبیرش چیه!؟

 164. علی رضا

  سلام من خواب دیدم تو حیاط خونمون پر از کشمش هست کشمش های درشت و شیرین و خوشمزه لابلاشون چیزای ریزی هم بود از خانمم پرسیدم گفت زرشکن ولی همونام مزه همون کشمشها را میدادن یه مشت ریختم تو جیبم. نم نم بارون میومد با موتور اومدم بیرون که برم سر کار وقتی به خیابونی که از اونجا میرفتم سرکار رسیدم دیدم سیل اونجا را فرا گرفته و نتونستم برم بارون میومد و من سردم شده بود یکمم خیس شده بودم ولی وقتی دستم را میبردم جیبم و کشمش میخوردم بهتر میشدم بعدم نفهمیدم دیگه چی شد ولی فک کنم سر کار نتونستم برم و برگشتم خونه. فقط همون خیابونه سیل بود کشمش هام قهوه ای بودن

 165. علی رضا

  سلام من خواب دیدم تو حیاط خونمون پر از کشمش هست کشمش های درشت و شیرین و خوشمزه لابلاشون چیزای ریزی هم بود از خانمم پرسیدم گفت زرشکن ولی همونام مزه همون کشمشها را میدادن یه مشت ریختم تو جیبم. نم نم بارون میومد با موتور اومدم بیرون که برم سر کار وقتی به خیابونی که از اونجا میرفتم سرکار رسیدم دیدم سیل اونجا را فرا گرفته و نتونستم برم بارون میومد و من سردم شده بود یکمم خیس شده بودم ولی وقتی دستم را میبردم جیبم و کشمش میخوردم بهتر میشدم بعدم نفهمیدم دیگه چی شد ولی فک کنم سر کار نتونستم برم و برگشتم خونه. فقط همون خیابونه سیل بود

 166. فرناز

  لطفا پاسخ بدید خلی برام مهم هست ممنونم

 167. فرناز

  سلام خلی مهمه لطفا جواب بدید ممنونم، خواب میدیدم تو دریا بودیم که چنتا لنج دیدم غرق شدن نمیدونم سوار چبودم پیاده بودم یا هرچی با همسرم دخترم هر سمتی میدیدم موج دریا بود تا یه راه فرعی پیدا کردیم رفتیم یه شهر قشنگ زوی کوه بود و خونه هایی مثل مسکن مهر نزدیک اب داشت …شب هم رفتیم پاساژخرید ….و روزش دخترم توی اب گل الود دستش میزد ولی من نزاشتم…اصلا هم از سیل و هراتفاقی افتاده بود نمیترسیدم …خلی تو خواب اروم بودم خیلی …

 168. Samaneh

  سلام من خواب دیدم یه طوطی بزرگ منو برد و بهم نشون داد چجوری میمرم بعد تو بیابون بودیم که یهو انگار سیل اومد یا دریا شد اوت بیابون و آب مارو داشت می‌برد که اون طوطی منو نجات داد و وارد یه قایق شدیم تعبیرش چیه

 169. اشكان

  خواب ديدم كه داخل يه خونه ي خيلي خوب و با صفايي هستم با زنم كه انگار صاحب اون خونه هستم داخل حياط خونه قرار داشتم به يكدفعه متوجه ميشم يه اب كثيف و بسيار زيادي از بناي داخل خونه به حياط وارد ميشه و من هم اين اب هارو با جارو مدام به بيرون خونه هدايت ميكنم و بارها و بارها اين اتفاق تكرار ميشه تا به جايي ميرسه كه ديگه ابي وجود نداره و همچنان حياط خونه خيلي باصفا باقي ميمونه

 170. مسعود

  باسلام.
  من درخواب شاهد سیلی ناگهانی در رودخانه ای شدم که من را نترساند وفرارهم نگردم ولی در روخانه دوبچه آهو ترسان درحال فرار بودن ویکی از آنها زمین خوردو من به کمک شخصی اورا داخل خانه بردیم به عنوان غنیمت تا قبل از آنکه هلاک شود سر ببریم و زمانی که آن شخص خواست وسط اتاق خانه سر آهورا ببرد از خواب بیدار شدم واصلا نترسیده بودم وحتی بابت غنیمت خوشحال بودم.
  سپاس

 171. Masoodradvar

  باسلام.
  من درخواب شاهد سیلی ناگهانی در رودخانه ای شدم که من را نترساند وفرارهم نگردم ولی در روخانه دوبچه آهو ترسان درحال فرار بودن ویکی از آنها زمین خوردو من به کمک شخصی اورا داخل خانه بردیم به عنوان غنیمت تا قبل از آنکه هلاک شود سر ببریم و زمانی که آن شخص خواست وسط اتاق خانه سر آهورا ببرد از خواب بیدار شدم واصلا نترسیده بودم وحتی بابت غنیمت خوشحال بودم.
  سپاس

 172. بهار

  سلام وقت شمابخیر،
  من خواب دیدم بافرزند و همسرم توقایقی که توآب آروم رودخانست نشستیم و میدونیم سیل اومده تو منطقه و منتظر خروشان شدن آب هستیم که قایقمون رو باخودش ببره و آب رودخانه اومد بالا و مارو باخودش برد و به یک پرتگاه خیلی وحشتناک و بلند انداخت ولی چیزیمون نشد ،ک از خواب پریدم

 173. محمد

  سلام من خواب دیدم یه امام زاده ای در روستامون بعد همه رفتیم زیارت یهو سیل اومد گل آلود بود ولی من و پدرم فرار کردیم رفتیم ب بالا تپه ی جای امن قرار گرفتیم بعد سیل قطع شد ،

 174. هانیه

  سلام
  خواب دیدم که با پدرم بحث میکنم و با عصبانیت و حال بد خانه رو ترک میکنم و با ماشین مسیری رو میرم که ناگهان میبینم مسیر به وسیله سیلاب مسدود شده فقط مسیری برای پیدا وجود دارد اب بشدت زلال بود و انگار که ساخته درست بشر بود من با خودرو از روی این سیلابها عبور میکنم و به جاده اصلی میرسم که یکدفعه هوا بشدت تاریک میشود و باران میگیرد و میبینم که جاده کاملا از بین رفته بوسیله سیلاب و چیزی از اون جاده و خیابان های اطراف نمانده ولی من جای امنی هستم که برمیگردم و دوباره از همون مسیر قبل که اب زلال داشت بسمت خونه میرم و میبینم که برعکس اون منطقه خانه ما در امنیت کامله و فقط کمی باران اومده با اینحال من استرس داشتم و ناراحت بودم

 175. غریبه

  سلام
  من دیشب خواب دیدم که دریک منطقه ناشناس داره سیل میاد وآب گل الودبود ویک مردی که بازیگر بود ویک زن ناشناس داشتند گریه میکردند من رفتم سیل وببینم ولی هیچ اسیبی به ما وارد نمیشود من بی اختیار گریم گرفت چون سیل یک ماشین برد ماشینم رنگش ابی بود ناگهان دیدم که دوگاوشیرده اب افتاده بودن وهردو هم دیگه رو بغل کرده بودن ولی اون دوگاو غرق نشدن
  میشه تعبیرشو بگین ؟؟؟؟؟

 176. غریبه

  سلام من خواب دیدم که سیل خیلی بزرگی واب ان گل الودبود من وچند نفر غریبه بودیم که سیل هیچ اسیبی به من اون چندنفر غریبه نمیرسوند وبی اختیار گریه میکردم چون داشت همچیو غرق میکرد به طوراتفاقی دیدم که دوگاو شیرده دران سیل دارن غرق میشن وهم دیگرو بغل کردن

  میشه تعبیرشو بگین؟؟؟

 177. Morwa

  با سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم اول باران اومد وبعدش نهرهای از اب باران راه افتاد وکم کم زیادتر شد چنان زیاد شد که کلا خونمونو از جا کند و ما همه توی خونه بودیم مثل یه کشتی روی آب شناور بودیم ومارو سیل با خودش خیلی کیلومترها باخودش برد ویه دفعه دیدم خونه وایستاد وقتی دره خونمونوباز کردم دیدم به یک سرزمینی پراز برف رسیدیم وبعد دیدم مردی بر اسب سوار بود واز آنجا میگذشت ازش پرسیدم اینجا کجاست اسم یکی از کشورهای خارج رو گفت که متاسفانه یادم نیس ولی همه اعضای خانواده سالم بودیم وبعدش یکم که رفتیم جلوتر دیدم که همه جا سرسبز وخرمه مثل یه کشت زار
  ممنون میشم تعبیرشو واسم بگین خیلی نگران هستم

 178. سلام وقت بخیر
  خواب دیدم در ی زیارتگاه هستم و سیلی اومد و وارد زیارتگاه شد و آب‌ش کاملا شفاف بود و خروشان‌م اصلا نبود، آب سیل به قسمت ضریح اصلا نرسید و خیس نشدم، و کسایی که اونجا بودن بجز من خیس شدن

 179. م

  من تو خواب دیدم که سیلی قوی تو کوچه آمد و ماشین های مردم و ماشین مارا به در دیوار میکوبید و من این صحنه هارو از آیفون خونه داشتم میدیدم آب سیل گل آلود بوده مثل آب رودخانه نزدیک به خانه ی مان و ما در امان بودیم لطفا تعبیر رو بگید

 180. سالاری

  سلام من خواب دیدم سیل از دور میومد و من روبروش وایستادم اب تا زیر گلوم اومد من خودمو ب میله ای مثل بارفیکس نگه داشتم اب بعد چند لحظه کلا خشک شد اسیبی ب جایی نرسوند حتی ب ی دختر بچه ام کمک کردم و اوردمش پیش خودم و اونو ب میله نگه داشتم

 181. Kimiabahramian

  سلام
  من خواب دیدم که در شهربازی توی کشتی سوار نشسته بودم و سهیل اومد
  کشتی سوار خراب شد و من ازون پریدم پایین و هیچ اتفاقی برام نیفتاد

 182. احمد حسینی

  خواب دیدم درقسمتی از شهر ما آبی گل آلود شبیه به سیل راه افتاده وفرزنددخترم که خبری برای من آورده گم کردم البته مقدار آب خیلی زیاد نبود ولی گل آلود بود وجنازه یک انسان و حیوان درش دیده شد ومن دائم اسم فرزندم را صدا می زدم وهمه آدمهای اطراف برایم غصه میخوردند وسعی در کمک داشتند ولی کار خاصی نمیکردند وقبل از اینکه دخترم را پیدا کنم از خواب بیدار شدم ودر خواب خیلی ناراحت بودم وغصه میخوردم ودر حال گریه بودم

 183. Setareh

  سلام من خواب دیدم که در یک جای بلندی که از آب فاصله داره نشستم و از ترس نمی‌تونستم حرف بزنم و سرم به شدت درد می‌گرفت و دیدم که برادرم از پایین اون پرتگاه اومد بالا و منو پایین آورد وقتی پایین رسیدم ابی که تمیز بود پر از گل‌ولای شد و من خالمو دیدم که بهم کمک کرد ناگهان سیل گل‌ولای اومد منو خالم به سخره ای گرفتیم و سیل مارو همراه خودش نبرد.

 184. Setareh

  سلام من خواب دیدم که در یک جای بلندی که از آب فاصله داره نشستم و از ترس نمی‌تونستم حرف بزنم و سرم به شدت درد می‌گرفت و دیدم که برادرم از پایین اون پرتگاه اومد بالا و منو پایین آورد وقتی پایین رسیدم ابی که تمیز بود پر از گل‌ولای شد و من خالمو دیدم که بهم کمک کرد ناگهان سیل گل‌ولای اومد منو خالم به سخره ای گرفتیم و سیل مارو همراه خودش نبرد.

 185. Sana

  سلام من خواب دیدم یه سد هست که دیده میشه از خونمون و سیلو نگه داشته بعد یهو سیل ریخت بیرون ازش ماعم طبقه دم بودیم با خانواده همه ترسیدیم رفتیم تو فک کنم سیل اومد پلی اتفاقی نیفتاد دقیق یادم نمونده

 186. فرزانه

  سلام من خودم شهرستان زندکی میکنم درخواب دیدم باخانواده برای مسافرت رفتیم تهران که آنجازلزله اتفاق افتادوکل شهرویران شدوشوهرم ناپدیدشد وبعدازان درختان بزرگی که دورشهربودن رو دولت خودش ازنصف بریدکه باعث شدآب روانه شهرشدوسیل آمدودراین میان پدرودخترم هم سیل بردولی من ومادرم هیچ اسیبی ندیدیم وسالم بودیم کل شهرتهران وکرج ویرانه شده بودن وهمه مردم زیراواروگل ولای مدفون بودن ومن جیغ و ناله میکردم وبرای پدرودخترم گریه میکردم ازخواب بیدارشدم

 187. عفت

  سلام
  من دیشب ساعت های ۳ خواب دیدم که در اتاق خوابم از زیر الماری که در پایین اتاقم است سیل میاید و میرود تا بالای اتاقم از زیر تخت خوابم باز یک دفعه سیلاب خشک میشود و به مو هایم متوجه میشم که بسیار مقبول و دراز تر شده لتفا تعبیر را برایم بگوید خیلی به تشویش استم

 188. نازنین زهرا

  سلام. من خواب دیدم تو یه خونه ایم که یه مرد توش مریض بود و خواب بود ‌. و جلوی در خونه دریا بود و هی موج میزد داخل خونه آب دریام آبی بودو شفاف . و من هی سعی داشتم در خونرو ببندم و نتونستم که آخر پیرمرد منو دید اومد جلو سرحال شده بود دگ مریض نبود . گفت با چاقو درو یبند و من بستم با چنتا چاقو و دگ موج نیومد توی خونه و انگار یه راهی ام بود برای فرار که ما سوار ماشینی شدیم ک داخل خونه بود و رفیم چن نفری بودیم

 189. kzg

  سلام ما یک باغ بزرگ و آب دار خارج از شهر داریم که محل تولد پدرم و خواهر و برادرهاش بوده با خانواده اونجا زندگی می کردند الان با تقسیم و خرید و فروش مال پدرم و برادر و برادر زادشه مشکلاتی هم داره من سه دفعه به شکل های متفاوت خواب دیدم آب جوی بالا میاد به قدری که یک سیل عظیمی به طرف ما هست و هر بار ما اونجا درگیر سیل هستیم خیلی ترسناکه و مدام آب جوی به شکل سیل در میاد تعبیر این خواب ها چیه

 190. ماری

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم یه جایی هستم یه خونه ویلایی با یه استخر و حالت دریاچه بزرگ داشت یه عالمه آدم دورش بودن در حال تفریح من داخل ویلا مشغول کاری بودم که بعدش کمی گرفتم کوتاه استراحت کردم که یه هویی متوجه شدم تو همون چند دقیقه کوتاهی که شاید به خواب رفته بودم البته مطمعنم نیستم که خوابیده بودم سیل اومده بوده! و همه منقلب بودن و گریه میکردن و همو بغل میکردن من پرس و جو کردم گفتن اره آب یه هویی بالا اومد و یه عده چاه باز کن اومدن لوله هارو باز کردن و این باعث شد سیل فروکش کنه وگرنه همه رفته بودیم زیره اب! منم گفتم عه دیدم یه کم اب بالا اومد پس سیل بوده و تعجب کردم و گفتم خداروشکر اومدن اون لوله هارو باز کردن و باعث شدن که فروکش کنه اون صحنه ای هم که دیدم اینجوری بود که آب که بالا اومده بود زلال بودش راستی توی خواب منکه تو ویلا بودم یادمه یه استادی اومد گفت تو بیابهشون درس بده یا مراقب دانشجوهام باش خلاصه یکی از دانشجوهاش داشت قفسه هارو بهم میریخت یکی از مجسمه هارو ریخت و قفسه افتاد گفتم باید مسعولیت پذیر باشی و قفسه رو درست کنی که بهش بر خورده بودو میخواست از زیره کار در بره که شاید من درگیر اون مسعله بودمو سیل رو واضح متوجه نشده بودم و یا جدیش نگرفته بودم یا چُرتم برده که اصا یادم نی ولی حسم تو خواب فقط حس ناراحتی ازوم دختره بود و حس ارامش که وقتی فهمیدم سیل اومده ولی اومدن لوله هارو باز کردن و جلوشو گرفتن حس ارامش گرفتم ولی خب میدیدم ادمای دیگه منقلب شدن و گریه میکردن

 191. شاهین۷

  قصد سفر داشتیم با خانواده و یکهو قبل خروج از شهر در خروجی با سیلی مثل دریا و پر موج بر خورد کردیم که آب به صورتمان زد که سریع دنده عقب گرفتیم و از سیل خارج شده به داخل شهر برگشتیم، سیل آرام شده بود اما خارج شهر همچنان خروش میکرد ولی شهر را نمیگرفت اما در شهر گیر افتاده بودیم و امکانخروج نبود، سیل با خود گاو و بز هایی آورده بود زنده که از اب میگذشتند و به شهر میآمدند! شهر، شهر اجدادی ما بود.

 192. Sh

  سلام من خواب دیدم در خانه مان هستیم و سیل اومده داخل آب ها برنج پخته شده بود وقبل از اینکه خانه مارا خراب کند من از خواب بیدار شدم لطف کنید خوابم را تعبیر کنید تشکر از شما

 193. حسنا

  سلام من دیشب خواب دیدم که دریا تا نزدیکی شهرمان امده و وقتی مردم به بیرون از خانه ها می ایند عقب می رود و زمانی رو برمیگردانند جلو می اید و اب زلال وشفا فی داشت

 194. Fatameh

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم در شهر در وسط یکی از میدان های اصلی شهر که خلوت هست و چراغانی هست ایستادم . پدر و عموم هم کنارم در حال گفت و گو اند. یهو آبی بالا میاد ومن در وسط خیابان ایستادم و پدر و عموم از من دور هستند اب به صورت موج دریا میاد و من رو در برمیگیره ولی زیاد نیست کم تر از پامه و پدر و عموم فریاد میزنن که حواستو جمع کن سیل داره میاد بیا کنار خطر ناکه و من به سمت کناری میرم
  میشه راهنماییم کنید تعبیر خواب چیه؟

 195. فاطمه

  سلام..من دوبار تاالان توفاصله ی مدتی کم خواب سیل اومدن دیدم جوری که ازخواب بیدارمیشم..هردفعم مثله هم اتفاق میوفته..تو محلمون هستم میبینم ازکوه داره سیل میاد باابه خیلی زیاد اولین بار ک دیدم سیل تاکوچمون حتی تاسره پلمون اومدو من بهش دس زدم ولی شبیه کف شد ولی دومین بار میخواستم با خانوادم از ی جایی ک اب کمی میومد رد بشم ک اولش ی مه غلیظی اومدو من تو خواب بهشون گفتم این نشانیه سیله نذاشتیم بریم و بعده چن دیقه سیل اومده و همه جارو ویران کرد وقتی رفتم جلوتر ی عالمه سنگو خرابی اورده بود ولی باز توجنگل اومدو منو مامانم رفتیم رو درخت ولی موقع اومدنش ازخواب پریدم از وحشتش دیگ نفهمیدم چیشد..من زیاد خواب نمیبینم یا یادم نمیمونه ولی این دوبار خیلی اذیت شدم بااین خواب..

 196. مژگان علیزاده

  سلام..مادرم خواب دیده که همه جا سیل میاد اب همه رو با خودش میبره ولی من وسط سیل وایسادم و هیچ تکونی نمیخورم.

 197. هادی

  سلام، خواب دیدم من به همراه پدرم و چند نفر دیگه داخل یه ساختمان هستیم طوری که در مقابل ما یک دریچه شبیه چارچوب در وجود داره و ما شاهد هستیم که ارتفاع آب در حال بالا آمدن هست و یهو من به پدرم میگم آب سرازیر شد، بعدش رو به خاطر ندارم ولی انگار که صحنه عوض شده بود و جای دیگه ای بودیم

 198. محسن زراع

  سلام
  بنده خواب دیدم که شب هنگام است و یک اب جاری یا سیل داخل خانه ی ما راه افتاده و از راه پله ها داخل حیات و از پنجره های خانه جاری است و البته خیلی به صورت ارام و ملایم نه به صورت خروشان و خیلی کم کدر است طوری که انگار کدر بودنش طبیعی است به خاطر جاری بودنش و من هم داخل این اب جاری قرار گرفته ام جریان این اب من را با خود همراه ساخته است و هیچ یک از اعضای خانواده ام حضور ندارند و مردم و دوستانم هم حضور دارند به گونه ای که میخواهند کمک کنند به من… ولی یک نکته ای که است این است که من خودم از این اتفاق خوشم می اید و انگار هی دوست دارم برگردم داخل اب تا جریان اب از دخل خانه به سمت بیرون و خارج از خانه با خود ببرد و انگار دوست دارم و خشم میاد که اب بازی کنم ولی در عین حال انگار یک ترس و احتیاط هم درونم بابت این قضیه وجود دارد..و این سیل یا اب کدر که تمایلش رو به تمیزی بیشتر است تا کثیفی فقط داخل خانه ی ما است و وهیچ یک خانه مردم و همسایگان و حتی کوچه های منتهی به خانه ی ما اینچنین نیست…
  ممنون میشم راهنمایی کنید..با تشکر

 199. فروز

  خواب دیدم سونامی اومد با اب شفاف دریا اومده تو شهرکمون انقد بالا اومد ک به خونه طبقه بالامون رسیدو فقط منو مادرم بودیمو اب داشت از پنجره داخل خونه‌میومد کم کمو ما داشتیم سعی میکردیم اب نیاد تو و بقیشو یادم نمیاد فکر کنم از خواب بیدار شدم میشه تعبیر کنید

 200. Fida mohammad tashi

  سلام
  من خواب دیدم در جویبار سیل آمده اما آرام است از پل که در بالای جویبار قرار داشت عبور کردم
  اما متوجه شدم سیل با خود ماهی آورده خواستم با دست خالی ماهی بگیرم یکبار یک ماهی کوچک گرفتم از دستم فرار کرد گفتم پشتش نگرد کوچک بود بار دیگر ماهی بزرگتر گرفتم تعبیر آن چیست

 201. فرزانه

  سلام من خواب دیدم با خانواده داخل کوچه هیستیم یهو همه جا رو اب فرا گرفت خاستیم خودمونو به خونه برسونیم دیدم قسمت خونه و همسایه ها تو سیل فرو رف و ما هم تو سیل غرق شدیم البته منظور از غرق شدن ینی توی اب فرو رفتیم ولی زنده بودیم زیر اب زندگی میکردیم حرف میزدیم تا اینکه یه نوری اومد مامانمو با خودش برد بالاو من و بقیه خونواده همچنان زیر اب زندگی میکردیم و منتطر بودیم ک یکی نجاتمون بده اب هم زلال بود و من روشنایی نور رو زیر اب میدیدم ک به سطح اب میخورد ولی در کل احساس خفگی میکردم ممنون میشم بگین تعبیرش چیه؟

 202. یاسمین

  من خواب دیدم درمکانی هستم که عده ای جمع هستند از زنو مرد ناگهان ابی وارد منطقه شد ئارام ئارام ومن نظاره گر اب بودم که ناگهان متوجه شدم اب بالا میاید وان منطقه ایکهواردش شده بود کوچه خانه ای بود که 20 سال پیش دران سکونت داشتیم و ناگهان اب سریع بالا امدو تا پشت بام خانه هاو خانه هارا دا بام در بر گرفت که من به خود امدم این سیل است و ترسیدم وتنها نظاره ره گر بودم اما از ترس اینکه سیل طرفماو بیاید به محل دیگری رفتم که دیدم در ان محل هم اب اول اران وارد شد و بعد ناگهان بالا امد من ان لحطه با دیدن بالا امدن اب هه ر دو انگشتهای دستم را اشاره به ابکردم و ایه الکرسی خواندم اب چون م وجی بزرگ بر فرازمان قرار گرفت و ایستاد و من متعجب از قدرتی شدم که در دستاانم و سوره ایه الکرسیست دوباره امتهان کردم البته اب دور بود و ان زمان ولی چون در حال نزدیک شدن به ما بود یان ایه الکرسی افتادم و خواندم بااشاره دستانم به موج اب که اب در فضا چون موجی ایستاو د دوباره ایه المرسی خواندم و اجازه ندادم موجهای اب انجارا و مارا قرغ کند ویادم هست 3 بار خواندم دفعه سوم اندازه پارچه ابی اب بر صورتم ریخته شد ومن از ترس اینکه ایه الکرسی کار نکند بسم الله الرحمن الرحیم خواندم و الم گفتم چند بار و باصدای خودم و خیس شدن صورتم که گویی مشتی اب بر صورتم ریخته شوددبیدار شدم این خواب را در ساعت 6 صبح دیدم از نماز صبح اندی گذشته بود و بیدار شدم و نمازم را خواندم وبر خدا توکل کردم تورو خدا به من بگید تعبیرش چیست

 203. اعظم

  سلام من دیشب خواب دیدم یک سیل عظیم و گل آلود سمت خونه میومد من کمک کروم خواهر شوهرم که بارداره(در واقعیت باردار نیست)به جای امن برسونم بعد خودم میخاستم فرار کنم که متوجه شدم خونمون مثل یه کانال ما رو از سیل عبور میده و سیل از دوطرف خونه رد میشه و به خونه کار نداره برای اطمینان به خونه برگشتم تا تلویزیون رو هم از برق بکشم بعدبه خونه خالم رفتم.( من همیشه خواب ها مو تو روستای مادریم میبینم در حال که اصلا اونجا رفت و آمد نداریم)

 204. Mursal

  سلام من خواب دیدم که خانی بنلدمنزلی داریم ودران رنگ مالی هم داریم ناگهان وقت ازمنزلی بالانگاه میکنم تماجای را اب گرفته حولی وهمه جای همه فرارمیکن ومن به طرف پاین میدوم چون عضای خانوادی مه میخایم نجات بتم همه فامیل ام نجات پیدامیکن ودیگرمردم هم که فرارکردن به خانی ما میاین حتا بضی دوست وبیگانه ها همشری بزرگ ام حامله میباشدتشویش اوره میکنم گریه وناله میکنم بعدمیبینم که اوهم همرای مادرم میایدخوشحال میشم فامیل ام ودیگرمردم ها همه درخانی ما درمنزل بالامیباشن هیچ صدمی برما وخانی ماوارد نمیشه وباران نمیباره فقت همه جای اب باران گرفته واب استاده است وبعدکه اب کم میشه همه به سرگ هامیبراین سه جسدمیبینم که نفرهای دولت پاین میکنن از پای برق واوسه جست کاملا سوخته میباشد فقت استخوان اش مانده می باشه وبس اوناره سرازتن جدامیباشه و از پای برق پاین میکنن در روی سرگ مندازن فامیل اش جمش میکنن وما هموجه هستیم فقت تمشامیکنم جگرخونی میکنیم بس

 205. فریبا

  منم خواب دیدم رفتیم بیرون از پشت کوه یه سیل بزرگ میاد داشتیم میدویدیم نجات پیداکنیم رفتیم یه بلندی همه داشتن دعا و گریه میکردن سیل اومد وتمام شد چیزیمون نشد خیلی خوشحال بودیم ولی نمیدونم ماشینمون یا خونمون ک دور بودن خراب شدیانه

 206. فاطمه

  سلام من خواب دیدم با خانواده دختر عمو و خانواده اش به گردش رفتیم همه از ماشین پیاده شدند من و پسر عموم که همسر دختر عموم هست تو ماشین موندیم / این رو بگم که احساسی بهش ندارم و برام قابل احترام هست /بعد من که ميخواستم پیاده شوم سیل اومد و ماشین رو که من و پسر عموم توش بودیم با خودش برد .از اعماق دل خدا رو خواستم وبه خدا التماس کردم که نجات بده به طور شگفت انگیزی من نجات یافتم ولی سیل پسر عموم رو با خودش برد .به خانواده اش با خوشحالی گفتم که خدا رو شکر که من نجات یافتم وگرنه مورد تهمت مردم قرار میگرفتیم که با هم بودند.

 207. آشنا

  با سلام
  من در خواب دیدم که با چند نفر از فامیلا که مهمان آمده اند باهم میرفتیم به به جای جنگا مانند خودشم فصل پاییز بود و همه جا گلی بود ماسینارو یه جایی پایین نگه داشتیم ولی یه نفر گفت که احتمالا سیل بیاد ما اومدیم یکم به طرف توه مانند و اونجا وایسادیم
  و یکلخظه من پایینو نگاه مردم و دیدم داره سیل میاد زود به همه گفتم و تصمیم به فرار میکردیم من میخواستم برم سمت سیل و ماشینو بردارم که از خواب پریدم
  لطفا تعبیرش رو بگین ممنون

 208. Safari

  سلام وخداقوت من نزدیک صبح خواب دیدم مثل اینکه خانه ی مادربزرگم بودیم وداشتیم وسایل راجمع می کردیم که من بیرون رانگاه کردم ودیدم سیلاب گل آلود به سمت خانه می آید انگارازحیاط عبورکرده بودیعنی درحیاط رایادم نیست دیدم یانه وبااضطراب آن بقیه راصداکردم اماآب رسید به داخل خانه وروی فرش راگرفت وانگارنگرانی من کثیفی فرش بودآن لحظه سیلاب آرام وبدون خروش بود اما به شدت گل آلود وفراوان ممنون میشم تعبیرش رابفرمایید

 209. Susan

  سلام من خواب دیدم که در خونه مان هستم و از پنجره نگاه میکنم که سیلاب بزرگی طرف خانه ما میآید و من میتوانم فرار کنم و از بلندی به سیلاب نگاه میکنم و میبینم که تمام شد و بعد ازاون وقتی وارد خونه میشم میبینم آب سفید و سرخ بوده و سنگ های مقبولی در هر اطاق خونه ما بجا گذاشته و چندی بعد دروازه میباشه وقتی میبینم نیروهای کمکی است و برای چک کردن اومدن .
  میشه بگید تعبیرش چیست ممنون

 210. حیدر

  من خواب دیدم که درحال بیرون رفتن از خانه به محل کار هستم.ناگهان سیل به راه افتاد و از خیابان با شدت رد می شد.همسرو پسرانم به دنبال من به خیابان آمدند.من برای آنها فریاد زدم که نیایداما دیر شده بود.همسر و پسر بزرگم از اب رد شدند.اما پسر کوچکم با سروصدای من برگشت اما پایش لیز خورد و داخل آب افتاد.آب اورا با خود برد.داخل یک جو آب (مانند جوی های سرپوشیده داخل خیابان ها) و من دیگر پسرم را نمی دیدم.درحالی که مدام امام حسین را صدا میزدم به طرف پایین جوی رفتم.اما پسرم بیرون نمی آمد.با دست خاک و گل را کنار زدم تا به پای پسرم رسیدم.اورا درحالی که به نظر می رسید مرده باشد از آب بیرون کشیدم.روی دوشم گذاشتم و چند بار تکان دادم.آب از دهانش خارج شد و شکر خدا پسرم زنده شد.آب سیل گل آلود بود اما تا پایین تر از زانوی ما میومد.لطفا این خواب را تعبیر کنید.

 211. سکینه

  خواب دیدم در یک کوجه بازاری راه میروم زیر پا یک زیرانداز یاکفپوش خیلی بزرگ که برش نخورده بود روی زمین همه جارو پوشونده بود روش راه میرفتم و دویت داشتم اونو بدن به من از جنس مخمل وزیبا بود با اینکه افراد روش راه میرفتن کثیف نبود فقط خیس بود داشت بارون میومد بعد وارد اب شدم مثل سیل بود تا زیر زانوهام اب بود زیر پام احساس سنگهای درشت میکردم بعد چند نفر را دیدم که در اب شناور بودن گویی مرده بودند واب انها ولوازمی را با خود میبرد ولی چیزی ویران نمیشد از اب که بیرون امدم دیدم چند تا کیف به دستم گیر کردن انها را پشت در گذاشتم ووارد خوانه شدم به همسرم گفتم که اینا بارون اروم بیرون مقل سیل گفت بریم گفتم نه بزار یکم سیل اروم شه بعد بریم

 212. مریم

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم تو یه جای بلند از شهر هستم ک مث ی قلعس ولی یه قلعه با امکانات زیاد و امروزی دقیق یادم نیس ولی تو اتاقای مختلف حضور پیدا میکردیم با دوستم البته حضورمون انگار جسمانی نبود بلکه فقط روح بود انگار دنبال چیزی یا کسی میگشتیم و انگار میخواستیم کسیم مارو نبینه اما بعدش از اون قلعه من شهر زیر پام و دیدم ک داشت غرق میشد اما این آب اروم و زلال و بی سروصدا بود انگار آب دریایی ک داره بالا میاد ولی اضطراب و ترس داشتم تو خواب انگار ک این سیل آخر دنیا بود و کل دنیا داشت زیرآب میرفت و من نگاهی با تمام حسرت و استرس و ترس از مرگ داشتم و انگار ک این سیل تاوان یک گناهی بود انگار یک عذاب الهی بود آب کم کم بالا اومد پاهام تو اب فرو رفت من اخرین آدم روی کره زمین بودم ک داشتم غرق میشدم افتادم تو جریان اب و از خواب بیدار شدم.این نکته ام بگم من حین خواب متوجه میشم ک کدوم خوابم تعبیر داره و کدوم خوابم بدون تعبیره و این خوابم یه خواب عجیب بود از همونا ک تعبیر داره

 213. سعید

  با سلام و تشکر و خسته نباشید از ادمین محترم
  دیشب من خواب دیدم که به سمت کوه میرفتیم برای تفریح که یهو سد سیمره شکسته شد اب جاری تمام شهر را به زیر برد و ما از بالای کوه تماشا میکردیم و آب ساکن ماند ولی ما به تفریح خودمون ادامه دادیم جالب اینجاست ک داداشمم همین خوابو دیشب دیده چه تعبیری میتواند داشته باشد؟

 214. زینب جان

  سلام من خواب دیدم سیل گل آلودی هست و من و برادرم تو اون خیلی شاد بازی می‌کنیم بعد یهو خود آب کم شد و از بین رفت .میشه تعبیرش رو بگین ممنون

 215. امیر

  من خواب دیدم که از رودخان رد می شوم بعد یه چیز ام که یاد ام نیست چی بود از دستم افتاد توی اب و من دنبال اش دویدم اما نتوانستم بگیرم اش و متوجه شدم که از بالا تر رودخانه دارد سیل میاد که من دویدم که از میسر سیلاب فرار کنم تقریبا موفق شدم اما قبل از این که کاملا از مسیر سیل بیرون بروم بیدارم شدم و ترسیده بودم . ممنون می شوم تعبیر اش را بگوید.

 216. فاطمه

  سلام
  من خواب دیدم که از خواب پاشدم دیدم از بیرون ی صداهایی میاد رفتم پشت پنجره که ببینم صدا چیه دیدم که سیلی اومده که خیلی خروشانه جوری که خونمون تکان میخورد خیلی باعث وحشتم شده بود رفتم که همسایه هارو صدا بزنم دیدم که خونمون نیستم ی جای دیگم که سیل اومده

 217. امیرعلی

  سلام ..من در خواب دیدم که با دخترم هستیم اون گرسنه بود رفتم چند گوچه آنطرف که از رستورانی که قبلاً آنجاها بودغذا بخرم دیدم اون رستوران اونجا نیست و کلا انگاری هیچ رستورانی اونجا نبوده..درحال برگشتن بودم که زن داداشم و پسر اون رو دیدم .درحال صحبت بودیم که یهو از دور صدای مردم می آمد که سروصدا میکردند.بعد یه لحظه دیدم از همه گوچه ها آب زلال و روان به حالت سیل مانند می آید با خودم گفتم آب رودخانه بالا آمده .من از آب رد شدم خیلی عمق نداشت….ممنون میشم کمکم کنید.

 218. M

  من خاب دیدم تو کوچه هستیم با چند نفر از خونواده خودمو خونواده مادرم….بعد دیدم از ته خیابون بالایی ی ابی داره میاد….میگن سیله….دست یکیشونو گرفتم دویدیم سمت دیگه….که یهو از روبه رو سیل اومد.و تا گردن تو اب بودیم..ومن ترسیدم سریع اشهدمو گفتم ولی اب از قبل معمولی بود بعد اشهدم خیلی زلال شد و کلن سیل خابید…اومدیم سمت خونه هیچ خرابی نبود…..خاله ام زنگ زد با خوشحالی از سیل حرف میزد و بارون خیلی قشنگی میبارید تو حیاطمون و سرسبز شده بود….من ی کیف وسایل ضروری جمع کرده بودم

 219. کاظم ناصری

  سلام . من خواب دیدم توی یک بیابان از دور به یک پل که آب نسبتا زیادی از زیرش میگذشت نگاه میکردم که ناگهان پل از وسط خراب شد وبه داخل آب فرو رفت به من هیچ آسیبی نرسید .لطفا در مورد تعبیرش راهنماییم فرمایید.با تشکر.

 220. مریم

  سلام من دم صبح خواب دیدم با کسی که دوستش دارم برای تفریح کنار یک سد رفته بودیم یه دفعه دیدم آب پشت سد زیاد شد و مثل آب رودخانه حرکت میکنه و صدای زیادی هم داره فهمیدم سیله و فرار کردم توی خوابم خونه بابام نزدیک بود به اونجا رفتم گفتم داره سیل میاد ولی هیچ راه فرار و نجاتی نبود اونا هم فقط ترسیده بودن منتظر بودن ببینن چی میشه آب اومد تو خونمون ولی کم اومد و خونه خراب نشد زنده موندیم

 221. مخلص

  خواب دیدم.که سیل امده و در آن ماهی نیز اشکار می شود و مه در آن سیل وارد میشم و مسیر آنرا تغیر میتم تا ویرانی نکند.

  تعبیر اش چی است
  تشکر

 222. اسماعیل

  سلام،من ساعت یک شب این خواب را دیدم که داشتم با ماشین پدرم داداشم و دوتا از پسر عموهای کوچکتر از خودم رو به مکانی میبردم که قبلا در آنجا کار کرده بودم،(شغلم ساختمان سازی و با اون کارفرما مشکل داشتیم کمی)بچه ها رو برای اردو به آنجا میبردم،اون مکان قبلا اعلام شده بود ک بچه رو ببریم،در راه جاده رو اشتباه رفتم و چند دوربرگردان را رد کردم وقتی برگشتم ب جاده اصلی یکدفعه همه در حال فرار بودن و جاده پر شده بود از ماشین های صنعتی مانند لودر و بیل مکانیکی و یک حجم آب وسیعی در حال رد شدن بودن و یک بارون شدیدی شروع شده بود،من اول با ماشین فرار میکردم و دنده عقب میومدم و بقیه مردم هم فرار میکردن ولی یکدفعه پشیمون شدم و زدم از جاده خارج شدم و ب مسیرم ادامه دادم و از موانع واقعا ترسناک رد شدم،در هنگام رد شدن از این موانع مادرم رو کنار دستم دیدم ک میترسید ولی من ادامه میدادم سپس ب محلی رسیدم ک مردم ماشین ها رو رها کردن و پیاده فرار میکردن ولی من با ماشین زدم ب دل آب و رفتم،اون آب گل آلود ب آب تمیز تبدیل شده بود و مردم در آب بودن و ولی در جهت آب میرفتن اما من و بچه ها و پدر و عموم ک یکدفعه آمدن در جهت خلاف آب حرکت میکردیم و خوشحال بودیم و مردم در آب مارو تشویق میکردن و همه خوشحال بودیم ک بیدار شدم.
  اون منطقه از لحاظ آب و هوایی معتدل هست،من هم به خاطر مسائل مالی با کارفرما مشکل داشتیم و کار رو تعطیل کرده بودیم در واقعیت
  ممنون میشم اگر تعبیر این خواب رو بگویید

 223. Pari

  سلام . بنده خواب دیدم با تمام اقوام جایی هستیم که مراسم خواستگاری شخص دیگری هست عده ی بیرون از منزل مراسم برگزار میکردند و عده ای و من داخل خانه بودیم. وقتی امدم بیرون متوجه شدم سیل امده و همه آدمای که بیرون بودن رو برده من فقط جیغ میزدم و دنبال همسرم میگشتم . سیل نه صدایی داشت و نه حتی من دیدمش فقط بعد از بیرون امدن فهمیدم سیل امده و خونه ام خراب نشد.

 224. علی

  خواب دیدم یه جایی ایستاده بودیم یه دفعه چشمم به سیل که ارتفاع بالایی داشت افتاد با سرعت داشت میآمد اول خواستم فرار کنم دیدم حجم سیل اینقدر بالاست نمی تونم فرار کنم در فکر چاره بودم که از خواب پریدم اما اب گل آلود نبود

 225. میرزایی

  سلام خواب دیدم بارون شدید میاد از سقف خونه اب میریزه تو خونه رفتم پنجره بیرون رو نگا کنم دیدم همه جا پر اب زلال شفاف شده مث آکواریوم بعد چنتا از وسیله های کار برادرم خونمون بود اونا از دستم سر میخوره میوفته میشکنه برادرم هم خونم بود…ممنون میشم تعبیر کنین.

 226. عصمت

  سلام . خواب دیدم در خانه پدریم بودم سیل اومده بود وارد خونه هم شده بود . من خیلی نگران بودم بابت عکسای عروسی خودم که بعد سیل چه اتفاقی میفته براشون دست نامحرم نیفته میخواستم از بین ببرمشون که دیدم مادرم دادشون به خادم حرم امام رضا خادم به من گفت چرا از بین ببری میبریم میگذاریم اتاق امام زمان داخل حرم .من خوشحال شدم .اما خواهرم عکسهاشو نداد و گفت باید از همسرش کسب تکلیف کنه .

 227. محمد

  سلام
  من خواب دیدم داره بارون میاد و من از پنجره ی اتاقم دارم نگاه میکنم
  آب شفاف بود وای رفته رفته کدر شد و ماشین هایی که پشت خونه ی ما پارک شده بودن رو هل داد و این ماشین ها آروم ب هم برخورد کردن
  ی لحظه بعد یه قسمتی از خونمون به خاطر برخورد ماشین ها به خونمون ریخت که من ندیدمش ولی صداشو شنیدم

 228. مریم

  خواب دیدم توی زمین پدرم سیل گل الود اومده ومن بالای تپه ایی ایستاده ام مادرم وخواهرم تا گردن توی اب هستن وسعی میکنن جلوی سیل رو بگیرن بالاخره موفق میشن اب واز توی زمین خارج میکنن وتوی زمین یک قطره اب هم نمیمونه من با تعجب داخل این زمین میرم واز انها میپرسم که چجوری این کار رو کردین من از دیدن سیل خیلی ترسیده بودم تعبیر این خواب چیست

 229. شهرام

  خواب دیدم در روستامون سیل امده بود و مادر بزرگمو اب برده بود

 230. محمد رصا زارعی

  سلام
  بعد از نماز صبح خوابیدم و خواب دیدم در زیر زمین بودم که حفره بزرگی بود به اتفاق مادرم و خاله ام دیدم از بالای حفره آب خروشان و گل آلودی با صدا سرازیر شد فرار کردم فقط خاله ام رو کول گرفتم از سیل فرار کردم و رها شد از حفره بیرون امدم ولی مادرم ماند در سیل و حفره لبریز از اب شد

 231. سحر

  سلام .خسته نباشید
  من خواب دیدم. ک جایی منزل جدید گرفتیم و بچه. ی من ب محض اینکه وارد حیاط شد. رعد و برق اومد و سیل شروع شد و. همه چیز و با خودش برد. بجز منزل ما رو. اما پسرم ک توی حیاط. بود همراه. با ویرانی ها برد. و من فقط داد میزدم. و پسرم و صدا میزدم … از دور می‌دیدم ک سیل همه چیز. و خراب کرده اما تموم شده. و آرامش برقرار شد. ب یکباره دیدم پسرم داره میاد. از راه. …و خوابم ده دقیقه قبل از اذان صبح بود. ….میشه بگید. تعبیرش چی هست ؟؟

 232. ساسان

  درود و خداقوت. من خواب دیدم که در شهری که تا حالا ندیده بودم ولی درخواب گویا شهر خودمون بود سیل آمده و تمام راهها را آب گرفته و من خیلی عادی و بدون ترس به دنبال راهی برای خروج میگشتم. ناگهان یک نفر آشنا که اگر اشتباه نکنم معشوقه ام بود دستم را گرفت و گفت تو چرا اینجایی بیا از این طرف بریم. تا سر بالا بردم دیدم چند قدم اونطرفتر یک آتش در قسمتی که مقداری مرتفعتر بود روشنه و در کل مدت خواب همه چیز برام عجیب بود. ترسی نداشتم و فقط بشدت متعجب بودم که چی شده و اینجا کجاست و بقیه آدمها کجان!!!

  سپاسگزار که جواب دیدگاه ها را میدید. پایدار باشید

 233. آرزو

  سلام
  من خواب دیدم خونه‌مون رو آب گرفته، انگار آب از یه دریچه روی زمین وارد خونه شده بود.عمق آب کم بود و اینقدر زلال بود که فرش‌ها و کف خونه کامل دیده میشدن ولی وقتی من سعی میکردم آب رو با یه تشت جمع کنم دیدم به مقدار خیلی کم گل آلوده. هرچی با اون تشت، آب رو جمع میکردم، هیچ تاثیری نداشت و دوباره همونقدر آب تو خونه پر میشد. اولش فکر کردم فقط یه اتاق رو آب گرفته ولی وقتی کل خونه رو گشتم دیدم همه جا رو آب گرفته.

 234. بهنام

  سلام من در خواب دیدم که سیل زیاد می آمد ولی خیابان و کانال را فرا گرفته بود و اصن برای من آسیب نمی رسوند و بعضی جاها از کانال به خانه ما می آمد و من جلوشو با بیل میگرفتم ،تعبیرش چیه ممنونم

 235. سعید

  سلام من خواب دیدم که با همسر و بچه و خاهر خانمم که دختر عموم هستش و ۱۲ سالشه و رابطه خوبی داریم داشتیم میرفتیم مشهد.یه سرازیری خیلی تند رو باهم رد کردیم و کیف کردیم بعدش داشتم رکاب میزدم کا توی خواب میگفتم که نزدیک نیشابوریم که یهو خانومم گفت سیل و من جاده رو دیددم .که موج سیل روی جاده بودولی انگار اولهاش بود. و من توی ذهنم میگفتم میرم امام رضا نه مشهد. که همینجور ادامه دادیم .دریا سمت چپ ما بود و موجهای بزرگی داشت و هنوز نمیومد داخل.جوری که من موجهارو از بالای خونه ای که نزدیک دریا بود میدیدم‌ .در خونه هارو میزدیم و میرفتیم که بیاید بیرون داره سیل میاد. ولی میگفتم تا زیاد نشده باید رد بشیم. رسیدیم داخل شهر نیشابور. بارون زیاد بود و زمین خیس من جون راه رفتن و دویدن نداشتم خانمم و دختر عموم کمک میکردن که نفسم کم کم برگشت و خودم جون داشتم. بعد از مزدمی که داشتن رد میشدن ادرس مشهد و پرسیدم بهمون نشون دادن. من به دختر عموم همیشه کلمات بزرگ میگم.ایندفعه هم گفته بودم باید سیل رو بکشیم تا رد بشیم. که بعد از آدرس پرسیدن گفت داداش سعید فکر کنم سیل مرد. چون یکم کمتر شده بود. بعد از خواب پریدم. در ضمن امروز ۲۷ صفره و پس فردا شهادت امام رضا

 236. shhh

  با سلام من خواب دیدم در بیرون از کارخانه همراه چند نفر از همکارانم در محلی که آب باران جمع شده ایستاده ایم و آب تا ساق پاهامون بود و میخواستیم سوار سرویس شویم تعبیرش رو میخواستم ممنون

 237. ناهید

  ناهید هستم سلام خواب دیدم در منزل خواهرم که فوت کرده می باشم یک دفعه می بینم از کوههای مجاور که روی آن ها برف می باشد برفها ذوب می شود و آب آنها جاری می شود و من هم در سرازیری هستم که آب به طرف من می آید سریع خودم را به دیواری که مثل دامنه کوه بود می چسبانم و خیلی وحشت کرده بودم ( کسانی که آنجا بودند خیلی خونسرد بودند و هیچ وحشتی نداشتند) مدام همسرم را صدا می زدم که نجاتم دهد یک دفعه احساس کردم همان جایی که به آن تکیه دادم مسیر خیلی راحتی برای من آشکار شد و از آنجا خودم را نجات دادم لازم به ذکر است که مقدار آب نه زیاد بود و نه شدید به اندازه یک نهر روان خیلی کم عمق و آب کم کم داشت زیاد می شد اما نمی دونم چرا وحشت کرده بودم شاید به این جهت که در شیب بودم

 238. یاسر

  سلام
  خواب دیدم با دونفر از اقوام یک کیلو مواد مخدر میخواستیم ببریم یه جا و بفروشیم و سود کنیم
  تو مسیر ناگهان سیل فرا گرفت و هر لحظه به ارتفاع سیل افزوده میشد
  وما در وسط سیل گیر افتاده بودیم راه برگشت و جلو نداشتیم وبشدت ترسیده بودیم که ناگهان از خواب پریدم ولی تو خواب هیچ آسیبی به ما نرسید وحتی خیس هم نشدیم
  تعبیر آن رو بگید ممنون میشم
  ذهنم مشغول کرده

 239. فریده

  سلام من دیشب خواب دیدم که خونه مادربزرگ مرحومم هستیم ولی انگار خونه خودم بو. خانواده همسرم هم بودن و ماشینها توی کوچه زیر پنجره پارک بود بعد رفتم از پنجره نگاه کردم دیدم سیل میاد و یه ماشین شاسی بلند سفید رو میبرد ولی ماشینای ما که پارک بودن اصلا جابه جا نشده بودن فقط یه پراید سفید به صورت عمون اومده بود رو قسمتی از کاپوت ماشین ما ولی ماشینمون نه قر شده بو نه هیچی بعد سیل فروکش کرد باز دیدم اومدم بیرون رفتم سر کوچه دیدم باز از ته کوچه اب داره میاد ولی صدا نداشت رفتم سریع تو خونه واب اصلا وارد خونه نمیشد بعد دنبال راهی بودم که بریم رو بلندی یا خونه ای که چند طبقه باشه بعد جا رو پیدا کردم اومدم دنبال پسرم و همسرم و… و بعدم از خواب بیدار شدم

 240. Raja

  سلام من خواب دیدم که یه مقدار زمین دارم که داخلش گندم کاشتم و سیل میاد همه چی رو میبره حتی خودمو

  و بعدش با 2 بار تلاش خودمو نجات میدم

 241. فاطمه

  دیشب خواب دیدم که با بی خیالی تمام کنار یک رود خانه ماشین خود را پارک کردیم همینکه از ماشین پیاده شدیم اب رودخانه بالا امد وبه صورت سیل شد وهمه به یه طرف فرار میکردن در همین حال من و فرزندم از هم جدا شدیم ومن دخترم را گم کردم بعداز مدتی همچی ارام شد ولی من دخترم را پیدا نکردم ومن وارد رودخانه شدم که کاملا آبش پایین امده بود ومن دانه دانه لباس بچه خود را پیدا میکردم انگار دختر قرق شده بود

 242. مریم

  خواب دیدم که انگارکل شهرم راآب گرفته ولی به من آسیبی نمیزنه ومن بابه فرددیگه که نمیدونم کی بوددرحال دورشدن ازاین آب بودیم ولی حس بدی ازاین آب یاترس نداشتم یه مکانی مثل پارک ماننددیدم که درش رابخاطرآبی که بالااومده بستن ومن وکسی که همراهم بود ازکناراین مکان درحال دور شدن بودیم

 243. سهیلا

  سلام من هرروز از ۲۵ شهریور دارم میام تعبیر خواب من چرا نمیشه؟حتی بعد منم تعبیر میکنین!!!

 244. مبینا

  سلام
  من خواب دیدم که جایی بودم و بعد از اتمام سیل به محل زندگی خود رسیدم و دیدم که سیل همع جارو نابود کرده و محل زندگیمون نابود شده و داشتم وسایلامو از تو گل و لای جدا میکردم.
  تعبیرش چیه؟

 245. پویا

  سلام دیشب خواب دیدم که یک باران شدید و در منطقه مسکونی مان سیل اومده و خانه ما در امان بود وما تماشا میکردیم ولی سریع قطع شد و سیلاب ناگهان کم شد خورشید از بین ابر سیاه در اومد هر چی هم نگاه میکردم ابر سیاه میپوشیدش

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی و بدی با هم دارد و اینکه سیل متوقف شده است و نابودی به همراه نداشته به معنی خیر است و اینکه ابر سیاه تعبیر به خوبی ندارد و نشان بر غم است که صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 246. Ssssssssaraaaaaaaaaa

  سلام .من خواب دیدم با خوانواده و چند نفر از اقوام رفتیم بییرون برای تفریح تو جایی که هیچ رود خونه ای نداشت.اما یکهو از کوه رود جاری شد ومن وهمه خوشحال بودیم اما من بادیدن اون رود یک لحظه یاد سیل افتادم .بعد دیدم که مردم دارن داد میزنن که داره سیل میاد و همه شروع به فرار کردن و دیدم که منو خواهرم داریم میدویم به سمت قله کوه وخواهرم جاموند ومن دستمو قلاب کردم به یه سنگ که دقیقا نوک کوه بود وشیل اونقدر زیاد بود که از من هم رد شد ولی به سرعت تموم شد.اب سیل صاف بود.اونموقع تنها کسی که حالش خوب بود من بودم وهمه بیهوش شده بودن ومن سریع دنبال مامانم گشتم که دیدم بیهوشه ولی چند بار که صداش کردم حالش خوب شد.به نظرم هیچکس نمرده بود فقط همه بیهوش بودن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان ب. آن دارد که ما احتی به اطرافیان وارد خواهد شد واما شما از آن ناراحتی مصون خواهید ماند و نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 247. محمدرضا صابری

  با سلام من از پنجره خونمون که طبقه چهارمیم داشتم خیابون روبرومونو میدیدم که اول سیل خیلی قوی اومد و ماشین های مردمو برد و بعدش برف خیلی سنگینی اومد که سه چهار متر نشست!و همه اینها درصورتی بود که من نترسیدم و فقط داشتم نگاه میکردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما مشکلی را بر دیگران خواهید دید و اما خودتان از آن آسیب به دور هستید و اینکه این نیک است برای شما.
   سربلند و پیروز باشید.

 248. Fardinemz

  سلام، منطقه ای که توش زندگی میکنم روبروی خونمون یه میدون بزرگیه که اطرافش خونه و ساختمونه
  خونه ما از کوچه به میدان اصلی وصله
  چند بار خواب دیدم که از شدت بارون زیاد کل خونه ها حتی خونه خودمون تا طبقه پایین پر از آب باران شده، آب تمیز مثل موقعی که نم نم بارون روی دریا میزنه منم از طبقه بالا که یدونه تک اتاقه دارم از پنجره بیرون رو نگاه میکنم و لذت میبرم خیلی منظره آرامش بخشیه مثل سیل در اثر باران شدید میمونه .
  برام جالب بود چون بعد خواب حال خوبی داشتم گفتم در مورد خوابی که دیدم مطالعه کنم بعد متوجه شدم اصلا تعبیر خوبی نداره اگر کسی میدونه لطفا برام بگه.
  چطور از پاسخ میتونم مطلع شم…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر است به آن علت که شما حس خوب از خوابتان داشته اید و اینکه معبران اولین تعبیر را حس افراد از خواب هایشان دانسته آندو اینکه احساس آرامش شما و نظاره کردنتان نیک است و اگر در خواب مکانی آسیب ندبدع است بهتر است و تعبیر بد ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 249. ب

  سلام
  من خواب دیدم که میگن قراره سیل بیاد و مردم خیلی ترسیده بودن.اما من و یه گروه از مردم و خانوادم که با خودم بردمشون تو همون گروه، داشتیم میرفتیم توی یه برج خیلی بلند زندگی کنیم که میگفتن در برابر همه چیز مقاومه و در اخر سیل اومد و کل شهر رو برد و ما از داخل برج نگاه میکردیم
  تعبیرش چیه میشه کمک کنین؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وضع کنونی جامعه و بیماری می‌تواند داشته باشد و اینکه شما و خانوادتان انشالله از آن به ذ دور هستید.
   سربلند و پیروز باشید.

 250. فاطمه

  سلام دوستم داییش دنیا رفته حالا هر کس خوابش رو میبینه اونو با یه دختر با لباس قرمز میبینه تعبیرش چیه

 251. سهیلا

  خواب دیدم من و خونواده تو یه مسیری هستیم یه سنجاب و بچه هاش میومدن سمتم ، چندبار این اتفاق تو مسیر افتاد بار اخر پدرم یکی برمیداره میده دستم لبخند میزنم و نازش میکنم و میزارمش زمین بعد میبنم تو خونه پدربزرگم هستیم برادرم و پسرداییم اومدن صورتشون سیاه بود از افتاب سوختگی یهو پنجره رو باز میکنم میبینم تو حیاط پر سیل خروشان پنجره میبندم میگم سیل اومد چطور فرار کنیم همون لحظه خونه پدربزرگم از جا کنده میشه و رو اب شناور و ما داخل خونه ایم

 252. احمدولی ولی زاده

  سلام محترم
  احمدولی استم از کابل
  خواب دیدیم که در یک کوچه تنگی داخل شدیم سیل آمده آب خیلی کثیف
  همسایه ما که با ما در بلاک ها استن فعلا در همان کوچه خانه اش است وقتی مرا میبینه مرا میگه بیا در موتر خودم
  و در موتر خودش مرا تا خانه میاره از سیل مرا نجات می‌دهد

 253. F

  سلام خسته نباشید.من دیشب خواب دیدم که همینطور نشسته بودیم داداشم اومد گفت که اخبار گفته دقایقی دیگه میخواد سیل بیاد ما هم سریع خودمون آماده کردیم یهو دیدم در همین حین زلزله هم داره میاد منو خانواده خیلی ترسیدم بعد هممون رفتم تو کوچه و دنبال یک جای امن بگیردیم و در نهایت رفتیم کنار دیوار خونمون ایستادیم بعدش سیل با خروشی از تو کوچه اومد البته به هیچ جا صدمه نزد بعد از چند دقیقه سیل آروم گرفت وبارون اومد و بارونش خیلی بارون تمیزو زلالی بود و من دیدم که رفتم تو خونه تا لباس بپوشیم در همین حین دیدم یک کفش اسپرت نو دارم که رنگش فک کنم سفید یا صورتی بود و پا کردم و خودمو آماده کردم و یک لحظه خودمو دیدم چهره ی خوبی دارم و درحال پوشیدن یک روسری رنگی هستم که بهم میاد.ممنون میشم تعبیرشو بگید.من دختری مجردم

 254. زهرا

  سلام امید ک خوب باشین.من خواب دیدم من همراه یک کایت دنبال یک دریاچه بنام رود سرخ میگردم و از قرار کایت سقوط میکنه و من و یک نفر دیگه ک مرد هست پیاده روی میکنیم تا رود سرخ را پیدا کنم به جایی میرسم ک رود سرخ رو مردم نشان میدن و از بلندی بطرف اون میبینم ک جالب بود اول رود سرخ بود ولی هرچه پیشترمیرفت ابش روان و صاف و بی رنگ میشد و مردم حکایتای جالب داشتند بلاخره به سمت شهری میرسم بین دو کوه یا چند تپه بزرگ و صخره های بزرگ در این مسیر پدر و مادرم و برادرم هم با من همقدم میشوند و تا جایی ک اونا از من خدافظی میکنن و میگن ما میریم خانه فلان خویشاوند و من به راهم ادامه میدم تا که مردم میگن از پایین ده سیلاب شروع شده و مردم کم کم فرار میکنند و من هم به سمت یک تپه رفته و سیلاب رو میبینم هوا هم طوفانی و بارانی است و سیلاب همه جارو گرفته و به سمت دهکده ما میاد بنابراین میخام به بالترین نقطه کوه برم ک نمیتونم سعی میکنم ولی نمیشه یکی لز مردم ک یک دختر خانومیه بهم کمک میکنه و دستم رو میکشه بالا و از بالا میبینم ک همه جا سیلاب پر شده و خیلی بندرت خشکه باقی مانده و از دور یادم میاد ک پدرو مادرم هم با من بودن بنابراین بعد از اینکه هوا ملایم میشه بسمت خشکه میرم میبینم مادرم میدوه و هرچی صداش میکنم جواب نمیده و خودشو میندازه تو سیلاب بلکه پدرم رو نجات بده من میرم سمتش و اون رو میکشم بیرون و پدرم رو میبینم که تو سیلاب فرو میره و بالا میاد میپرم تو اب و اون رو بزور میکشم بیرون و یادم میاد برادرم هم بود ولی خیالم راحته میگم اون قدش بلنده و حتمن یطرفی فرار کرده …تو همین حوالی بود از خواب بیدار شدم …اگه ممکن هست تعبیر خوابم رو بهم بگیین تشکر

 255. عباس

  سلام اینو میشه تعبیر کنید

  خواب دیدم که من و دوستم داریم از یه کوچه رد میشیم بعد دیدیم که اونور تر از جایی که سیل از کوه جاری میشه میاد پایین آب میاد دوستم رفت ببینه چیه که یه دفه یک سیل بزرگ که تا چندین متر بالای سر ما داشت میومد منم عقبی فرار کردم و رفتم داخل یک چهار دیواری از یک لوله محکم گرفتم بعد یجوری اون سیل بزرگ رو دیگه ندیدم و تموم شده بود وقتی بیرون اومدم دیدم دوستم زنده هست و داره میاد که بیدار شدم

 256. نمیدانم کیم

  سلام. تو روستای ما یه جایی برای عبور سیل هست و ما به آن میگیم چای. خواب دیدم که توی وسط چای هستم اول خشک بود بعد که به طرف بالا نگاه کردم دیدم که یه سیل بزرگ از دور میاد . زود به طرف پایین دویدم که دیدم از پایین هم یه سیل بزرگ میاد طرف من. این پدیده امکان پذیر نیست چون هم از پایین سیل به طرف من میاد و هم از بالا. در اون لحظه قبل اینکه سیل ها به من برسند زود خواستم به تپه ای پناه ببرم رفتم کنار تپه خب تپه که نه ولی یه جای بلند در اونجا یا دختر بچه بود که نمیتونست بالا بره که زود به اون کمک کردم و بالا گذاشتم و بعد هم خودم رفتم بالا و سیل هم نتونست من رو بگیره البته در اون لحظه به خدا دعا میکردم.خب به نظرتون چه معنی میده؟

 257. نوری از قم

  سلام من خوابم را گفتم رفت در حالت منتظر تایید مدیر و بعد هزچ اتفاقی نیفتاد جواب میدین

 258. نوری از قم

  سلام من دیشب خواب دیدم تو جمعی مثل مهاجرها از یک زمین خاکی رد میشدیم و پدر مرحومم هم پشت من هست کنار این زمین خاکی ۶م کلی ادم مثل تماشاچی رو صندلی نشسته بودن یک دفعه برگشتیم و دیدیم یک سیل خروشان عظیم از زمین خاکی به شدت و با وسعت به سمتمون میاد همه نگاه کردن ولی به این نتیجه رسیدن که راه فراری نیست چون سیل خیلی سریع به ماا میرسه و ما رو میبره در عرض چند ثانیه سیل به ما رسید در حالیکه پشتم رو به پدرم تکیه داده بودم سیل به پای ماخورد و از ما رد شد و تموم شد بدون هیچ اسیبی.و تعجب کردیم و البته ادامه شب و خواب رو هم با پدر و فرزندانم در مجیطی سبز و ارام بودم

 259. قلیچ

  یا سللم من چند شب خواب سیل میدیدم که از یک نقطه که در مسیر ُسیل نیست تنها یا با خواهرم ّبدون ترس آز ویرانگر بودن آن سیل را تماشا میکنیم، اما آینبار نزدیک ساعت۳صبح خواب دیدم سیل حادً شد و برج خاکی که من و پسرم با دست درست کرده بودیم خراب کرد،پسرم در آب ان بازی میکردو من از اوخواستم بیرون بیاید در اثر خراب شدن برج آب سیل بسیار گلآلود بود، پشت سرم خواهر زادهام که در خواب ۳ ساله بود اما۵ ساله است تا زیر سر داخل آب گل آلود سیل در حال خوردن چیزی بود جلو رفتم و از دستش گرفتم یک حبه انگور گل آلود بود و اورا در آغوش گرفتم گفتم نخورد.با اینکه تا زیر زانو پا داخل سیل بودم هیچ ترسی نداشتم البته سیل اصلی روبروی من داخل یک گودی رودخانه مانند می امد، خواهش میکنم تعبیر خواب من را بگوید در این برهه از زندگی برایم مهم است.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد کهسیل نشان بر ویرانی است و خوب نیست و اینکه فرزندتان در آب کل آلود بوده است نشان بر نیکی ندارد و می‌تواند به معنی گرفتاری برای آن فرزندان باشد که باید بیشتر مراقب شان باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 260. m.kh.b

  سلام
  خواب دیدم در امامزاده شهر مشغول روضه و دعا بودیم و خواستیم بیاییم بیرون که دیدیم همه شهر زیرآب رفته بود..شهرمون مثل دریا شده بود ..آرام و همه شهر زیر آب….بعد آب دریا کم کم توی خاک داشت فرو میرفت و تموم میشد….

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر مشکلی است که در آینده با آن روبرو خواهید شد و اینکه به شکلی قابل رفع می‌شود. صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 261. حسن ( رحیم )

  سلام
  دم دمای صبح خواب دیدم که من و دو دوستم که هرسه دو اسمه هستیم به نام حسن ( شناسنامه ) اما در لقب رحیم و خلیل و لفته ( خانواده و دوستان صدا میزنند)
  هرسه سوار بر یک دوچرخه که خودم می راندم در حال مسابقه دادن و گذر از مسیر سرازیری سنگریزه ای کوهستانی بودیم که سیلاب اتفاق افتاد که چند جا گذر کردیم اما موج سطحی ناگهانی ما را درون رود انداخت و بعد از شنا به آن طرف رود کوچک برگشتیم که دوباره به مسیر برگردیم که فقط یک بدنه را داشتم و چرخ ها گم شده بودند و یکی از دوستان به یکباره آمد به نام کریم و یکی از چرخ ها را پیدا کرد و به ما داد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر چند وجح است و اینکه شما مسیر زندگی خودتان را به شکل منطقی پیش نخواهید گرفت و اما بر سره مسیر زندگیتان مشکلاتی سخت قرار خواهد گرفت که از آنها عبور خواهید کرد و اینکه شما از مشکلات نجات پیدا خواهید کرد و از ناپاکی ها هم مبرا خواهید شد و در این بین اگر مشکلی هم به وجود بیاید افرادی چه به صورت مالی چه معنوی و معرفتی شما را حمایت خواهند کرد.
   سربلند و پیروز باشد.

 262. Z

  سلام وقت تون بخیر
  من دیشب سحر خواب دیدم که آب دیواره دریا را شکسته و داره به طرف خونه ها میاد و کف حیاط را آب گرفته و داره بیشتر میشه و مردم به هم میگند فرار کنید داره سیل میاد من دارم وسیله های مهمم مثل طلا هام و طلاهای مادر مرحومم را جمع میکنم که فرار کنیم و نگرانم که بتونم به موقع فرار کنم تقریبا همه مدارک و وسیله های مهم را جمع میکنم و در حال قرارم که از خواب بیدار شدم
  زمانی که توی خوابم بود برای ۲۰ سال قبل که مجرد بودم و توی خونه پدریم بود الان پدر و مادرم فوت کردند در ضمن شهر ما نزدیک دریا نیست
  میشه لطف کنید بفرمائید تعبیرش چی میشه

 263. طیبه

  خواب دیدم در یک مسیر کوچه خاکی با یک سری ادم، خانمی رو یادمه که چندین بچه کوچک داشت، به سمت مقصدی میرفتیم، از یک جاای مسیر رو در اب باید میرفتیم که دیدم موج ابی با ارتفاع زیاد شبه سونامی داره به سمتمون میاد، من دست یکی دوتا از بچه ها رو گرفتم و چسبیدیم به یه دیوار، سیل اومد و لحظاتی کاملا درون اب بودیم (اب گل الود نبود)، از ما رد شد و کلا زمین هم خشک شد.
  در ادامه اش رفتم سمت تپه ای که پایین ان یه دره اتوبان مانند بود، در مسیر در حال قدم زدن بودم که از دور داره سیل عظیمی میاد، شروع کردم به دویدن به سمت تپه، در حین دویدن ابتدا از مامان بزرگم (مادر مادرم که چندین سال پیش فوت کرده) رد شدم و بعدش از مامان و رسیدم به تپه که در امان باشم. مادرم هم رسیدم ازش درباره مامان بزرگ پرسیدم گفت من هم ازش رد شدم و خبر ندارم. برگشتم به دنبال مامان بزرگم و دائم صداش میکردم با فریاد ولی صدام گم میشد. خاله ام رو دیدم که به سمت تپه میرفت ازش سراغ مامان بزرگ رو گرفتم، ندیده بوده اش. جالب اینکه بهش گفتم باید پیداش کنم چون سری پیش هم مامان بزرگ همینجوری و تو سیل فوت کرده، اذیت میشه این اتفاق دوباره براش بیفته!!! خاله ام رو هدایت کردم به مسیر تپه. در حین جستجو دختر خاله ام ویکی از اقواممادرم رو دیدم (ایشون هم خانم بود)، میدونستم اینها دیگه به تپه نمیرسن، از یه مسیر فرعی به یه برج شبیه نگهبانی هدایتشون کردم. خودم از پیدا کردن مامان بزرگ نا امید شدم و شروع کردم دویدن به سمت تپه. ولی دیدم نمیرسم. خودم هم رفتم در پاگرد برج. ولی مسیر خراب بود و نمیشد از برج بالا رفت. خیلی نگران دخترخاله امن بودم که نکنه اون برج هم اینجوری باشه و با راهنمایی غلط من غرق بشن.
  سیل اومد و کل مسیر رو تا ارتفاع زیادی گرفت (الان دیگه شبیه یه تونل بود مسیر تا دره) در بین من و سیل یه دراهنی بود بود که بالاش توری بود ولی اب ئاخل نمیومد و فقط قطراتی از توری رد میشد و من میتونستم جریان حرکت شدید اب رو ببینم.
  کلا اب زلال و شفاف نبود ولی گل الود هم نبود، ولی به خاطر حجم زیاد اب تیره رنگ بود.
  من خیلی خواب کم میبینم و معمولا جزئیات خواب اصلا یادم نمیمونه، ولی این سری خیلی با جزئیات و احساساتم یادمه خوابم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابتان را کامل و واضخگح بیان کردا اید و باید در جواب شما دوست گرامی عرض کنم که تنها خواب شما یک تعبیر دارد و اینکه خواب سیل نشان بر خوبی ندارد و اینکه اگر ویرانی غرق شدگی و.. به دنبال داشته باشد نشان بر وجود مشکلات است و خواب شما نشان بر مشکلی است که به شما وارد خواهد شد اما زود گذر است و اینکه برای مدتی شما و خانوادتان را اذیت خواهد کرد. و اینکه صدقه بدهید و به خداوند پناه ببرید.
   سربلند و پیروز باشید.

 264. یاشار

  لب ساحل بودیم، من و همسرم تو لباس عروس و داماد. نمیدونم جشن چی بود.
  بعد ابرهایی از دور اومدن و ناگهان ریختن به سمت زمین و تبدیل به سیل شدن. من هر چی داد زدم همسرم نشنید، چون جلوتر بود. خواستیم با ماشین بهش برسیم ولی تا برسیم نبود. تو راه یه سری دختر بچه دیدیم که نجات پیدا کرده بودن.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از مشکلی و یا ناراحتی برای شما و همسرتان دارد که گذرا است و به خیر هم ختم خواهد شد. صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 265. فاطمه

  سلام میشه تعبیرش کنین
  من خواب دیدم کع تو مسجد بودم و قرار بود نماز بخونیم که حالا طولانیه بعدش خواهرم امد و گفت بابا به حسین که(دوس پسرمه)زنگ زده حالا چی گفته نمیدونم حسینم گفته که دهاتمون سیل امده وگریع میکرده من از نمیدوم مسجد بود یا خونه یکی از همسایع ها امدم بیرون و رفتم خونه بابابزرگم که ببینم چه خبرع که بعدش دختر عمم زنگ زد گفت حسین دارع گریه امدع و سیل امده دهاتشون منم گریم گرفت و دنبالع گوشیم بودم که زنگ بزنم به حسین از خواب بیدار شدم این خواب و صبح دیدم ساعت ۸.۷

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که خبری به شما خواهد رسید از طرف آن شخص که شما را خوشحال خواهد کرد و خیر است. سربلند و پیروز باشید.

 266. نادر

  سلام
  عصر خواب دیدم انگار من و بچم هستیم و یه فردی که ظاهرا دشمنی داره با من و تو یک ساختمانی چند طبقه مثل مدرسه هستیم
  اب در حجم بالا وارد ساختمان میشه و همینجوری میاد بالا ما هم در حال فرار به طبقات بالاتر هستیم اما باز اب اروم اروم میاد بالا و طبقات غرق میشن اون کسی که دشمن ما بود وارد یکی از طبقات اخر میشه و نمیگذاره ما وارد بشیم من هم یک در رو میشکنم و یه چکش پیدا میکنم و تو همون اتاق بازم راه پله دیگه پیدا میکنم باز فرار میکنم میرم بالاتر تا میرسم به پشت بام
  در نهایت با در بسته و قفل شده پشت بام مواجه میشم چکش بدست کلیدامو در میارم اما نمیدونم قفل اونجا با کلید باز میشه
  فقط خدا خدا میکردم اب بالاتر نیاد که یهو از خواب میپرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما چند المان برای تعبیر وجود دارد و اینکه احتمالا این گو تعبیر خواهد شد که شما در مسیر زندگیتان مراحل بالاتری را به سرعت پیش خواهید برد و اینکه در این بین دشمنی خواهید داشت که در سدد اذیت کردن و شکست شما است و اینکه برایتان مشکلی احتمالا پیش بیاید که این فرد این مسیر را بر شما تنگ خواهد کرد اما دیدن کلید برای شما نشان از حل مشکلات دارد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 267. سعید

  سلام وخسته نباشید من خواب دیدم باران شدیدی می آید و بعد آن بلافاصله سیل بزرگی اومد که من رو با خودش غرق کرد احساس کردم دارم می میرم برای همین ذکر خدا و تشهدم رو می خوندم

  • یاسین صداقت

   با سلام.
   در تعبیر خواب سیل آمده است که اگر ویرانی به جای گزارد نشان از مشکل است که به بیننده خواب خواهد رسید واگر آبادانی در پس آن باشد نشان از خیر و برکت است ور در خواب شما هم غرق شدن نشان از خوبی ندارد و اینکه صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 268. احمدرسولی

  باسلام من باخانمم وپسری۱۸روزشه داشتم جای میرفتیم درمسیرراییه دریاچه کوچکی بودنزدیکی اون شدم دیدم سیل آمده ولی بارسیدن ماسیل زیادبه خانمم گفتم برگردیم اونجا درخت زیادبوددمبالی درخت خوب میگشتم به اون پناه ببرم ولی بسمت مانیامدتوهمون رودخانه ماهم بمسیرکه آمده بودیم برگشتیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر بدی برای شما ندارد وه به معنی خوبی است برای شما که اسیب به شما نرسیده است.
   سربلند وپیروز باشید.

 269. امیرتیموری

  خواب دیدم چند نفریم از خانواده داریم از کوچه میگذریم ک اکثرن اشنا هستن داره سد خاکی درست میکنن ک یهو اب زیاد شد حتی از ته کوچه ک شیب زیادی داشت اب ب سمت بالا میمود اخر همرو برد 4تا ماهی2تا قرمزو سفید و مشکی از وسایلامون افتاد اب با فشار بردش سیل ب صورتی شد ک 2موج زد بهمون ولی ما راحت اومدیم بیرون ازش بعدش برگشتیم خونمون همگیم میخندیدیم ولی ابش گلی بود تعبیرش چیه ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است به این صورت باشد که شما در اینده ای نه چندان دور به واسطه ی موضوعی که دیگران و اطرافیانتان برای اصلاح کاری انجام خواهند دارد دچار مشکلی می شوید که این موضوع برای شما ممکن است دردسر ساز شود اما بدانید که در خواب شما به این صورت امده است ککه شما از این مشکل رهایی خواهید یافت اما باید بسیار اگاه باشید.
   سربلندو پیروز باشید

 270. الهه

  سلام
  نزدیک خونه خواهر بزرگترم یه کال بزرگ هست
  دیشب خواب دیدم که خواهر کوچیکترم که ۱۸سالشه لبه کال حرکات نمایشی انجام میده و افراد زیادی اونجا بودن منم از این حرکاتش خجالت میکشیدم تا مامانم اومد دعواش کنه از بلندی که ارتفاعش خیلی زیاد بود پرید تو سیلاب منم پریدم که نجاتش بدم ولی وقتی از اب بیرون اومدم فقط چند تیکه از وسایل خواهرمو از اب کشیدم بیرون خواهرمو پیداش نکردم میشه تعبیر کنین ممنون…

 271. مهدی

  سلام
  من خواب دیدم که روب تختم تو اتاقم خوابیدم، بعدش انگار که کسی صدام کنه بیدار میشم و میبینم که یهو آب زیادی مثل سیل سایر اتقا ها رو گرفته و از یک طرف خونه میاد و از طرف دیگه هم میره ولی اصلا سمت اتقا من نمیاد و من بعد دیدن این صحنه بدون اینکه بترسم و نگران باشم دوباره خوابیدم.
  آب گل آلود بود و همراه خود کلی وسیله از جاهای دیگه اورده بود و با خودش میبرد، نه زیاد خروشان بود و نه آرام.
  ممنون میشم اگر تعبیری دارد بفرمایید.
  با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب سیل امده است که نشان بر خوبی ندارد و به معنی نابودی است و اینکه خواب شما به این شکل تعبیر خواهد شد که مشکلی را خواهید دید اما این ناراحتی به راحتی رفع خواهد شد و ارامش شما به هم نخواهد خورد.خواب شما نشان بر ویرانی و یا مشکل بزرگ ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 272. Milad

  سلام من دیشب خواب دیدم داره سیل میاد منم زودی رفتم یه خونه که انگاری یه خرابه بود بعدش یه پیرمردی اونجا بود من اونجا داشتم از گرسنگی نون خشک میخوردم..بعدش یه دختری هم بود که انگاری کور بود یا لخت…بعدش پیر مرد رفت داشت قارچ میچید بعدش از اونجا زدم بیرون لطفا تعبیر این خواب رو بهم بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و اینکه به این صورت است که شما برای مدتی تنگی روزی خواهید داشت و المانهای خواب شما همگی از خوب نبودن این خواب است و اینکه حتما صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 273. سعید

  سلام، تعبیر این خواب چیست؟

  کوچه و گذر ما خیلی خاک داشت و من خواستم برای از بین بردن گرد و خاک آنرا آب پاشی کنم که ناگهانی از سمت دیگری کوچه و گذر سیل میاید.

  خود را به منزل دوم اتاق مان میرسانیم. من و برادرم از بالا نظاره می کنیم که صحن حویلی از آب سیل پر شده است و از کوچه و گذر مان به شدت سیل می گذرد. سیل کثافات کوچه و گذر را با خود میبرد و در همین هنگام با همسایه ام به تماس می شوم و او می گوید که بر من آسیبی نرسیده است.

  بلاخره سیل بدون کدام خسارت و آسیب تمام می شود.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن این خواب نشان از خیر دارد به این صورت که کثافت را با خود برده است و ناراحتی و غم را به همراه خود برده و خوبی به جا گذاشته است و نشان بر خوبی دارد که خرابی به جا نزاشته است.
   سربلند و پیروز باشید.

 274. تینا

  سلام
  من در خواب دیدم سیل به سوی خانه اقوام هم میاد که ما در همه این خانه ها حضور داشتیم سیل هر خانه که در آن بودیم را خراب می کرد ما به خانه ای متروکه رسیدیم و کمی نشستیم سیل دواره به سمت ما امد هر کی که در سیل غرق میشد بعد گذر سیل خاک بروی آن فرد می نشست و روی انیمکت را به قبر تبدیل میکرد که یک دفعه ازندگی خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سیل نشان بر ویرانی دارد و به معنی ضرر مالی و یا حتی جانی هم تعبیر خواهد شد و شما باید در اینده مراقب باشید.
   حتما صدقه بدهید . سربلند و پیروز باشید.

 275. B

  سلام
  من چند دفعه هست که این خواب رو میبینم….
  خواب میبینم که سیل به سمتم میاد و من و خانوادم فرار میکنیم که غرق نشیم آب میرسه بهمون از پاهامون کم کم آب میاد بالا ما تو آب میدوییدیم آب کم کم میاد بالا تا میرسه به سرمون و کامل میریم زیر آب بعد یهو از خواب میپرم
  ( آبی که تو خواب میبینم آب زلال و پاک و آبی رنگ است)
  تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بیشتر به آن ماندکه دارای تعبیر نباشد و نباید از بابت آن نگران باشید و بدانید که تعبیر آن برای شما اگر هم دارای تعبیر باشد نشان از ان دارد که خانواده ی شما دچار مشکلی خواهد شد که دیگران را نیز درگیر خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 276. سارينا جلاليان

  خواب من
  ما براى مسافرت به جزيره هاوايي رفته بوديم. مشغول بوديم كه ناگهان يك نفر داد زد سيل دارد ميايد وقتى برگشتيم ديديم كه يك موج خيلي بزرگ دارد ميايد يكتمانها البته با اب خيلي شفاف و تميز . سريع دست برادرم وا گرفتم و او بغل كردم همه روى زمين خوابيديم و اب روى سرمان ريخت براى هيچ كس اتفاقي نيوفتاد و دردمان هم نيامد. و هيچ چيزي ويران نشد و همه سالم بوديم . اين يعنى چى ؟؟؟؟

 277. .

  خواب دیدم یجاییم یه تیکش حالت اتاق بود اومدم بیرون یه سیل اومده بود ولی اب روشن بدون صداوبدون ترس وخطربودروی سیل هم یسری ابرسفید خوشگل بود روشون راه رفتم یهو یه قوی سفید توی ابربود پرواز کرد منم وایسادم چندتادیگ قو توی ابرها بودندخواهش میکنم جوابموبدید برام مهم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اصلا نباید از دیدن همچنین خواب خیری نگرانی وجود داشته باشد و باید بدانید که در تعبیر این خواب برای شما امده است که دیدن این سیل نشان از ان دارد که شما از مشکلی که ممکن است برای دیگران پیش بیاید و دردسر ساز شود خیر خواهید دید واین بسیار خوب است و نیکو.
   سربلند و یپروز باشید

 278. فریده

  سلام من خواب دیدم داریم باماشین کسی ک دوسش دارم جایی میریم ک تاپیچیدیم فهمیدیم سیله ترسیدیم ولی خیلی اروم سیل رد شد اصن نفهنیدیم کی تموم شد وخیلی اروم بود خروشانم نبود اصن اروم فقط درحد یه لحطه ک گفتیم سیل وماشین رفت تو اب و چند دقیقه بعدم دیدم هممون خیس شدیم پره برگ وخاشاک و یه خورده گل بعد پدرم ک فوت شده بود اومد وگفت لازم نکرده جایی برین ببین سرو وضعمون رو لطفا تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب اشاره ای ممکن است برای شما باشد و ان این است که ممکن است شروع راه شما با این شخص مشکلاتی به وجود بیاید واین خود برای شما به منزله ی تلنگر است و بدانید که این تلنگر برای شما انقدر بد نیست و اینکه در خواب شما هم پدرتان منع شما کرده اند اشاره ای به این موضوع می تواند باشد .
   در انتخابتان بسیار دقیق باشید
   سربلند و پیروز باشید

 279. مرجان

  سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم یهو رعدو برق میزنه و سیل میاد میرم سمت خونمون دیدم بزرگتر میاد رفتم داخل خونمون درو پنجره رو بستم تا نبره و فقط به خدا توکل میکردم بعدش یهو دیدم تو عروسیم اونجا بهم گفتن که سیل بند اومده
  میشه تعبیرش رو بهم بگید ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که تعبیر خواب سیل هم در اینجا صادق است و بدانید که شما دراینده ممکن است با موضوعی دست و پنجه نرم کنید که برای شما مشکل ساز شود اما بدانید که از ان رهایی خواهید یافت و این رهایی برای شما فقط و فقط به واسطه ی ایمان و توکل به خدا خواهد بود و حتما برای شما خیر است .
   سربلند و پیروز باشید

 280. nadia saeedi

  سلام من خاب دیدم اب میاد سمتم من به خونه استم بلندی سیل هم تا به اسمان است ولی وقتی میاد من خونه اطاق خودمو محکم میگیرم میاد ولی هیچ ضرر نمیرسونه سه بار ای کار تکرار میشه تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در معرض مشکلی عظیم قرار خواهید گرفت و اما آن را پس خواهید زد و به شما آسیب نخواهد رساند.
   سربلند و پیروز باشید.

 281. ف

  سلام
  خواب دیدم با مادربزرگم رفته بودیم مسجد بعد من تو حیاط مسجد بودم ک متوجه شدم از دور داره سیل نزدیک میشه سریع دویدم داخل مسجد و درا رو بستیم به شدت هم من هم بقیه ترسیده بودیم سیل هم به شدت اومد اما اب کمی داخل ریخت و کسی آسیبی ندید بعد مدتی هم سیل فروکش کرد اما به شدت ترسیدم توی خواب

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سیل همانطور که در بالاخوانده اید نشان بر نابودی دارد و اینکه خواب شما به این صورت تهبیر خواهد شد که شما در آینده مشکلاتی به طرف شما خواهد آمد اما شما از شر آن گرفتاری ها نجات پیدا خواهید کرد و امنیت خواهید دید و نشان بر خیر است انشالله.
   سربلند و پیروز باشید.

 282. Rain.daniel

  سلام
  روزای اخر مهاجرتم به ایران بود دیگه همه ی وسایلمو‌جمع کرده بودم که به ایران برگردم برای همیشه خواب دیدم سیل اومده از پنجره ی اتاقم بیرونو نگاه کردم دیدم سیل همینجوری با یه اب خیلی خوش رنگ داره جاری میشه و‌میاد سمت پنجره ی اتاقم خونه ی من هم کف بود و این ابی که داشت میومد نزدیک به ۳ متر ارتفاع داشت یعنی قشنگ من توش غرق میشدم منم رفتم توی نشین من خونمو چمدونامو که توی واقعیت جمع کرده بودم همونجوری میدیدم من حتی لباسایی که تنم بود همونایی بود که باهاشون خابیده بودم سریع لوازمای شخصیمو بردارم و رفتم به سمت ایستگاه اتوبوس زمین خیس بود ولی شلوارم و کفشام خیس نمیشد ولی احساس میکردم و میدیدم که کف کفشام توی ابه و یهو‌از خاب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن سیل در خواب به معنای ان می تواند باشد که شما را به مانند دیگران مشکلی فرا خواهد گرفت و اینکه در این خواب برای شما مشکلی نداشته است خیرست و به این معنا میتواند باشد که شما در اینده از این موضوع ضرری نخواهید کرد و این خود برای شما کافی است اما باید بدانید که آگاه باشید و از اطراف خود چشم برندارید و حتما هم به موضوعات به چشم آسانی ننگرید و بابت هرکاری که میخواهید بکنید دقیق باشید
   سربلند و پیروز باشید

 283. حسین

  با سلام
  من در خواب دیدم که سیلی در شهرمان آمده است و افردا زیادی در آن سیل غرق شدن و پسرم هم با آن بود و من با ترس وحشت از خواب بیدار شدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان بر خوبی ندارد و همانطور که بر خودتان آشکار است سیل نشان از نابودی دارد و بسیار مراقب فرزندتان باشید و برای او صدقه و نذر بدهید که انشالله بلا بر او رفع شود و خیر به جا بماند.
   سربلند و پیروز باشید.

 284. صادق

  خواب دیدم داخل منزل بودم و یک دفعه صدای سیل وحشتناک و اتصالات شدید برق آمد.
  من رفتم داخل اتاق تا حداقل مدارک را حفظ کنم.
  اما سیل با سرعت آمد و زیاد خرابی نکرد.
  رنگ آب هم بسیار زلال و روشن بود.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و نشان از ان دارد که از اتفاقی که در اینده ممکن است دیگران را گزند دهد شما با خیر و سلامت بیرون خواهید امد.
   سربلندو پیروز باشید

 285. سید رضا موسوی

  من در خواب دیدم در یک شهری هستم ناگهان ازخیابان ها و کوچه سیل میآید مردمان آن شهر دچار سیل میشوندمن به جاههای امن پناه مبرم وسیل به من آسیب نمی رساند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که قبلا هم بارها عرض کرده ام این خواب به این معناست که شما در اینده ی نزدیک از موضوعی که برای دیگران مشکل است و سبب آن خواهد شد که شما درگیر موضوعی و مشکلی شوید و این برای شما در این خیر است اما باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 286. اباذر

  سلام.ضمن تشکر
  در بعداز ظهر خواب دیدم در جایی که روی یک بلندی بود و شیب داشت یکدفعه از بلندی سیل با آب صاف ولی تند جاری شد من و همسر و فرزنداتم و یکی از برادرانم در اتاق مجاور جاده بودیم که متوجه سیل شدیم ولی سیل علیرغم نزدیکی به مکان ما برخورد نداشت فکر مبکنم کسی که جلوتر از ما داشت از بلندی بالا میرفت مرحوم پدرمان بود که اون را آب برد

  برادرم سوار ماشین شد و در آب بدنبال او به سمت پایین رفت که اصطلاحا کمکش کند بعد خودم دو نفر که با آب سیل ازبالا به پایین می آمدند را از آب گرفتم و کمکشان کردم نفس بکشند و هدایت کردم به سمت اتاقکی که زن و بچه ام بودند یکیشون از ترس گریه می کرد در همان حین خودروهایی با راننده در سیل رو به پایین با سرعت ولی کنترل شده به پایین در حال حرکت بودند.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب اشاره ای به مشکلی است که برای شما ممکن است اتفاق بیفتد و این امر سبب شودکه پدرتان نیز در این موضوع درگیر شوند و بدانید که انقدر برای شما بد نیست و نگرانی زیادی از بابت ان نداشته باشید و فقط بسیار اگاه باشیدو برای پدرتان خیراتی بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 287. سیاوش

  سلام من باماشینم در خیابان بودم که سیلی آمداولش ماشینها زیرآب میرفتم ولی من باماشینم به بالای آب که حدود5طبقه بودرفتیم من را طوری نشدولی بعداجساد رومردم ازداخل جوی هادرمی آوردن ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض شود که شما از بلایی که برای دیگران دردسر ساز است رهایی خواهید یافت و یان خواب برای شما بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 288. احسان

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم که تویه یه منطقه نیمه مسکونی با خانواده در حال راه رفتن بودیم که بدون هیچ دلیلی یه خونه نظر منو جلب کرد و رفتم توش(شبیه پارکینگ بود) یهو درش بسته شد و بیرون شروع شد سیل اومدن من میدیدم سیل تا بالایه خونه ها میرفت ولی تویه این خونه انگار زیاد تاثیر نداشت خیلیم سیل گل الود بود وقتی تموم شد گل همه جارو گرفته بود و من فقط نگران خانوادم بودم و دنبالشون میگشتم بعضی مردمم گیج مثل من تو خیابونا بودن ولی هرکاری میکردم نمیتونستم باهاشون حرف بزنم لال شده بودم این خوابم عصر دیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب میتواند به این صورت تعبیر شود که در مسیر شما ممکن است بلایی و مشکلی باشد و شما بدون قصد جدی عملی در اینده انجام خواهید داد که سبب می شود که از این موضوع در امان باشید و بدانید که اگر کاری را در اینده اغاز کردید و برای شما توجیه منطقی نداشت حتما خیر شما در ان کار نهفته است.
   صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 289. فاطمه

  سلام
  نجات یک نفر در سیل نشانه چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بسیار خیر است و دقیقا نشان از ان دارد که شما به جایگاهی می رسید که کسی را از چیزی نجات دهید و خیری را به کسی برسانید که برای خود شما هم بسیار خیر است
   سربلند و پیروز باشید

 290. امیرحسین

  سلام
  خواب دیدم بالا پشته بون ایستاده بودم
  از سمت ساختمون بغل اب با فشار قوی سمت خیابون ب راه افتاده بود و ساختمون روبرویی‌ هم از تک تک پنجره هاش اب میومد و میریخت پایین
  نمیدونم سیل بود چی بود ولی من خیلی نگران اهالی اون خونه بودم و زنگ زدم ب صاحب ساختمون ک اینجوری شده و قضیه ازین قراره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از نیکی برای اهل ان خانه دارد و خیری به اهل ان خانه خواهید رسید که مانند اب حلال و مبارک است و میتواند نشان از این باشد که سرچمه خیر و منفعت باشد .
   سربلند و پیروز باشید .

 291. فاطمه زهرا

  سلام من دیروز عمه ام سفره داشته شب که میخوابه خواب میبینه ما از تهران رفتیم خونشون عمه ام نبوده ما هم لاحاف و تشک و پهن میکنیم عمه ام تازه از حسینیه میاد پشت سرش یه اب مثل سیل که شن داخلش بوده میاد و میره عمه ام میترسه با خودش میگه وای خونه زندگیمو داغون شد ولی داخل خونه اتفاقی نیفتاد و همه چی سالم موند عمه ام که پاشو از خونه میزاره بیرون تو حیاط پاش تو شن فرو می ره از حیاط میاد بیرون میبینه همسایه هاشم همه بیرون هستن تو کوچه پر شنه تعبیرش چی میشه در ضمن خونشون نزدیکه آب هرازه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از خیر دارد و تعبیر به گفته معبران اینگونه است که سیل اگر در خواب ویرانی به همراه بیاورد نشان از بدی دارد و اینکه در خواب شما نشان بر خیر دارد که یا خود شن به همراه داشته است نشان از مال و سود و منفعت است برای عمه و خانوادیشان و اینکه حتی معبران شن درشت را به سکه هم تعبیر کرده اند .
   سربلند و پیروز باشید .

   • فاطمه زهرا

    متشکرم

 292. مهدیس

  سلام.من خواب دیدم تو یه خیابونی که مثلا خونه ی من اونجاست سیل اومده فقط من و شوهرم اونجا هستیم هردو رفتیم جای امن ایستادیم و نگرانیم که سیل مارو نبره و خونه رو خراب نکنه خونه ی بغلیه ما خراب میشه اما خونه ی ما چیزیش نمیشه.آب سیل گل آلود بود.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب بر اساس گفته ی معبرین برای شما خیر است اما ممکن است برای اطرافیان شما نباشد چرا که به مشکلی دچار خواهند شد که ممکن است به زندگی شما هم سرایت کند اما باید بسیار اگاه باشید که این اتفاق برای شما نیفتد که خدای ناکرده شما را متضرر کند.
   سربلند و پیروز باشید

 293. شایان

  خواب‌ دیدم تو خیابان هستم و اسمان شروع به باریدن باران میکنه خیلی شدید،دم خونه یکی از اشناها بودیم داشتم میرفتم داخل از بالای خیابون دیدم یه سیل با سرعت خیلی زیاد داره میاد پایین ث همه میگم برید تو خونه من و فامیل درو باز کردیم و رفتیم داخل من چفت درو بستم و سیل رسید و همینجور که طبقاتو میرفتم بالا سطح اب بالا میومد ولی اسیبی نمیرسوند بهم حتی چسبیده بود به شیشه های پنجره ولی نمیشکوندشون و من با دست گرفته بودم ولی در کل هیچ اسیبی بهم نرسوند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در تعبیر خواب سیل هم خوانده اید به معنای اتفاقی است که همه را در بر میگیرد و این برای شما هم صادق است و باید بدانیدکه معنای ان به این صورت میتواندباشد که چون شما را اسیبی نرسانده است پس در واقعیت هم به همین گونه است و خبر خوشی برای شماست .
   زیرا نشان از ان دارد که غمی و بلایی در راه است که شما از ان گزندی نخواهید دید.
   سربلند وپیروز باشید

 294. مهران

  سلام من خواب دیدم تویه کانال خشک بزرگ بودم یکی ام همراهم بود که انگار سید بود بعدش یکی از دور گفت سیا داره میاد سید فرارر کنید سیل داره‌میاد کسی نیست نجاتتون بده من در حال فرار بودم‌ هنورز سیل بهم‌مرسیده بود از‌خواب بیدار شم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سیل همانگونه که قبلا هم بارها به ان اشاره کرده ام و درمتن نیز موجود است به معنی بلایی است که همه را فرا گیرد و در این خواب شما از ان فرار کرده اید و این خیر است.به این معنا میتواند باشد که شما از ان مصون خواهید بود و باید بدانید که کسی و یا شخصی و یا عملی که متناسب با ان الگوی داخل خواب شما است که همان شخص سید است سبب نجات شما خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 295. آسیه

  سلام
  شوهرم خواب دیده که روی تشک و لحافش روی پلهای خانه مادرش خوابیده است وبعد میرود در خانه میخابد بیدار که میشود میبیند باران باریده و سیل آمده و تشک و لحافش را برده است و به دنبال تشک و لحاف میرود تا اینکه به آبی زلال میرسد و میبیند مردم از سبزه های اطراف اب میکندن و دعا میکردند و به داخل اب(برای استجابت) می انداختن شوهرم هم مقداری سبزه میکنه و دعایی میکند و به داخل اب می اندازد و دراخر تشک و لحاف را پیدا نمیکند.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب لحاف و تشک آمده است که به معنی آرامش و آسایش است و اینکه سیل آمده است نشان بر این میتواند باشد که از طرف خانه پدری شخص همسر شما مقداری دچار ناراحتی می شوند که به واسطه همان ناراحتی برایشان خیر و برکت درنظر گرفته می‌شود. دیدن آب زلال در خواب نشان از آرامش و رزق و روزی است. و این خواب نشان از این دارد که همسر شما حاجتی بر در دارند که برای برآورده شدن آن تلاش می‌کنند که احتملا به زودی بر ایشان بر آورده می‌شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 296. سویتا

  من خواب دیدم سیل میاید خانه همه چیز و ما را میبرد اما همه ما زنده هستیم موبایلم طلا هایم ره سیل میبرد موبایلم ره پیدا می کنم اما طلا هایم گم شده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   سيل در خواب هاي ما حادثه اي است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشيم قدرت مقابله با آن را فاقد هستيم زيرا سيل در بيداري بنيان کن و منهدم کننده مي باشد. چنانچه در خواب ديديد سيل حادث شده و وسایل شما را برد نشان از ناراحتی است که احتمالا پیش می آید و این که طلای شما را برده و پیدا نکرده اید نیکو نیست و نشان بر خبر ناراحت کننده برای شما دارد که البته رفع میشود. صدقه بدهید که رفع بلا شود
   سربلند و پیروز باشید.

 297. ملیسا

  سلام .خواب دیدم توی باغ خودمون هستیم یهو اب زیاد اومد توی باغ مثل اینکه یهو ابیاری کنن ولی اب اندازه جوب اب بود یهو یه بچه رو دیدم که اب با سرعت برد نتونستم کمکش کنم همون لحظه دختر خودمو دیدم که داره اب میبرتش خیلی سریع برد نتونستم دستشو بگیرم دنبال اب راه افتادم ولی پیدا نکردم با صدای فریاد خودم بیدار شدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر ایمن معنی میتواند باشد که شما مسولیتی بر عهده خواهید داشت که نمی‌توانید به درستی از آن مراقبت کنید و احتمالا موقعیتی برای پیشرفتتان است که از دست می‌رود و اینکه نشان از خبری به شما دارد که محتمل است دچار ناراحتی شوید که مدتی با آن درگیر باشید و و اگر آب زلال دیده باشد ناراحتی شما به شادی تبدیل خواهد شد و این که این خواب به صدقه نیاز دارد که رفع بلا شود. انشالله
   سربلند و پیروز باشید.

 298. امید

  سلام
  بنده خواب دیدم از شهر سنندج به ارومیه در حال رفتن هستیم با افراد ناشناس یک دفعه تو مسیر و ماشین یک جای ناشناس سیل میاد و سیلی بزرگ با آب گل آلود که در وسط جاده ما به جایی که نمازخانه داره پناه می‌بریم و این جا در دل کوه قرارداده گاهی کوه خراب میشه و سیل ایجاد میشه ولی به ما اصلا چیزی نمیشه و ما جامون امنه ولی آدمها بیرون تصادف میکنند ، سیل با خودش می‌بره ،کوه می‌ریزه تو جاده و میمیرن ولی من جام امنه و در آخر سیل فروکش می‌کنه ولی من میبینم که همه رفتند و و از ترس تنهایی ا ز خواب بیدار میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب از جهاتی خیر است و از جهاتی نه.
   از ان جهت برای شما خیر نیست که خبر از اتفاق بدی می دهد که همه را درگیر خواهد کرد و شما هم بدان دچار خواهید شد اما خبر خیری که این خواب برای شما دارد ان است که در این خواب به ان اشاره شده است که پس از ان که شما هم به ان مشکل دچار شدید تنها راه فرار و چاره ی شما ایمان به خداوند است که شما را نجات بدهد.
   سربلند و پیروز باشید

 299. مینا

  سلام نمیدونم چقدر از خوابم تعبیر داره چون گاها خواب های نامفهوم زیاد میبینم این خوابم خواب دیشبم که چندتا خواب نامفهوم رو که هیچ کدوم ربطی بهم نداره رو دیدم که یکیشم این بود خواب دیدم تو خونم هستم خیلی بارون زیبایی داشت میبارید خونه ما رو به دریاچه هست در واقعیت دیدم بارون که بارید این دریاچه ابش زیاد شد و باعث تیکه های کوچیک ازسِل شد رفتم بالکن از بالکن که تو خواب خیلی زیبا بود پایین رو نگاه کردم دیدم سبز بود من رفتم تو خونه در بالکن رو بستم ولی تو خواب یادم نمیاد سیل به خونمون بیاد چون تو خواب اومدم که خونه ترسیدم سیل بیاد هرچند سیل شدید نبود ولی ترسیدم خونه هم تنها بودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از فکر نارام شما می‌تواند باشد و اینکه دیدن باران نشان از رحمت و نعمت برای شماست و اینکه سیل به ویرانی تبدیل نشده است بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 300. M

  خواب دیدم که سیلی با عظمت داره میاد و انقدر شدیده که همه دنیارو نابود میکنه و همه میمیرن.ما(منظورم همه مردم شهر) میخواستیم فرار کنیم رفتیم توی یه کوچه خیلی قدیمی ایستادیم هر کی خودشو چسبونده بود به یه جایی نا وقتی آب اومد نبردش.اما توی راه رفتن به اون کوچه یه خانم با لباس سرتاپا سفید که چشمای زردی داشت و لاغر بود دیدیم که انگار از همه چیز خبر داشت،مامانم گفت برو از اون زن درخشان بپرس ببین واقعا رهی نیست که فرار کنیم من ازش پرسیدم و اون گفت همه انسانها نابود میشن ما هم نا امید راه افتادیم رفتیم تو اون کوچه.ولی من تا آخر خوابم سیلی ندیدم ینی سیل نیومدو من بیدار شدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما نشان از جامعه ناارام کنونی ماست که همه گرفتار این بیماری هستیم و بدون شک افراد زیادی را از دست داده ایم اما انشالله آبادی را هم خواهیم دید. و خواب شما خیر است و خبر از تمام شدن وضعیت کنونی و نابودی این بیماری را می‌دهد. که انشالله این گونه شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 301. کیمیا

  خواب دیدم جایی هستم دیدم سیل بزرگی داره میاد و خیلی‌ها را میبره. من تو مسیر سیل بودم اما جایی که من بودم خشک بود اما سعی داشتیم فرار کنیم تا سیل بهمون نرسیده یکدفعه دیدم جلومون چیزهایی مثل قطار بود دارن میدن.مادرم سوار یکیشون شد و رفت من دنبالش دویدم که بگم اونطرفی نره اما قطارش رفت و من بهش نرسیدم.با خودم میگفتم سوار یه قطار میشم میرم دنبالش اما نمیشد. بعد دیدم با برادرم تو ماشین هستیم و داریم میریم یه سیل خیای عظیم قرمز رنگ پشت سرمونه. منم هی میگفتم داداش تندتر برو اما اون خیلی آروم و بی عجله رانندگی میگرد. منم خیلی ترسیده بودم. بعد دیدم یه جای دیگه‌ام و با یکی دیگه که الان نمیدونم کی بود. تو مسیرمون که میرفتیم دو تا بچه کوچک دیدم با پدرشون بودند و سیل داره میاد طرفشون به همراهم گفتم بیا بچه‌ها رو هم با خودمون ببربم تا سیل بهشون نرسیده. بچه ها را بغل کردیم و از لبه مسیر باریکی که میرفتیم اونا را با خودمون بردیم. پدر بچه‌ها هم دنبالمون راه افتاد و میومد. (کلا شب تا صبح یکسره خواب سیل میدیدم و الان فقط همینقدرشو یادمه!)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سیل همانطور که در واقعیت نشان از ویرانی دارد در خواب هم نشان از آبادی ندارد و سیل در خواب نشان از حوادثی است که برای شما در راه است پس صدقه بدهید و مراقب خود و خانوادتان باشد و معبران گویند اگر سیل در مناطق گرم سیر باشد نشان از خیر و برکت است و اگر از آن نترسید حوادثی پیش نخواهد اما قطار اگر برود نشان نیکی ندارد و اینکه نگه داشتن بچه در خواب نشان از مسولیتی است که بر عهده خواهید گرفت. سربلند و پیروز باشید

 302. راضیه

  سلام.خواب دیدم که سیلی روان شد وبه دنبال ماوچندنفردیگرمی آمد هرجامیرفتیم سیل میآمد.دربلندی ودرخت هم درامان نبودیم نزدیک.مسجدی رسیدیم گفتم بریم مسجد اونجادرامانیم بقیه گفتند فایده نداره سیل آنجاهم می آید مگرنمیبینی که درب مساجد رابستنه اند امامن به طرف مسجد رفتم دوگنبد بزرگ ویه درب بزذگ آبی رنگ که قفلی بزرگ روی در بود سیل داشت می آمد سمتم رفتم طرف درب مسجد ونگاه قفل کردم که یکباره درب مسجد باز شد من رفتم داخل ودرب مسجدبسته شدوآنجاازسیل درامان ماندم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانطور که در متن بالا خوانده اید سیل در واقعیت بلایی خانمان بر انداز است ودر خواب هم همینطور است و نشان از اتفاقات ناخوشایند است و اینکه شما به مکانی پناه برده اید و در مسجد بر شما گشوده شده است نشان از این دارد که شما از اتفاقات در امان می‌مانید و در مشکلات به خداوند بزرگ پناه خواهید برد و امورات معنویان را همیشه به جا بیاورید.
   سربلند و پیروز باشید

  • سارا

   با سلام
   پدر شوهرم تازه فوت کرده خواب دیدیم تو اتاق خوابیده و سرم می زند همین حالتی که مریض است و در حال سرم زدن است گفت بدون اصفهان سیل خواهد آمد. بنظرتون منظورش چیست. ممنون می شم

   • سارا

    با سلام
    پدر شوهرم تازه فوت کرده خواب دیدیم تو اتاق خوابیده و سرم می زند همین حالتی که مریض است و در حال سرم زدن است گفت بدون اصفهان سیل خواهد آمد. بنظرتون منظورش چیست. ممنون می شم

    • یاسین صداقت

     با سلام
     تعبیر خواب اموات بر این معنی میتواند باشد که فردی از افراد خانواده همسر شما از رفتاری که شما انجام داده اید بسیار رنجور و ناراحت هستند و خبر سیل و ویرانی برای شهرنیست بلکه خدای ناکرده در پی رفتار شما از هم پاشیدگی خانوادگی احتمالا صورت بپزیرد پس هرچه بیشتر مراقب رفتار خود باشید و اگر کودورتی در این ایام صورت گرفته است ان را حل بفرمایید تا روح ان مرحوم ازرده خاطر نباشد.
     سربلند و پیروز باشید

   • یاسین صداقت

    با سلام
    در این خواب احتمالا ایشان دینی در این دنیا به جای گذاشته اند که باید ادا شود و از این بابت ایشان اذیت می شوند و حتما باید نسبت به رفع ان اقدام کنید و از طرف دیگر تعبیر خواب سییل به معنای مشکلی است که همه را در بر می گیرد.این یعنی که ممکن است ناراحتی ایشان هم نسبت به این موضوع باشد .
    سربلند و پیروز باشید

 303. R

  با سلام خواب دیدم سیل بزرگ وشفافی بی انکه به جایی اسیب بزند در حال گذر از رودخانه است و زنداداشم به حالت خوابیده روی سیل رفت ولی غرق نشده بود ومن ناراحت از این که زنداداشم را سیل برد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر سیل در خواب به معنای هرچیزی است که همه را در برگیرد و اگر این سیل حایی را خراب کند بسیار بد است اما در خواب شما به معنای چیز و یا موضوعی است که برای همه ی شما اتفاق خواهد افتاد و انشالله همه از ان منتفع خواهید شد و احتمالا همان خانم هم مسبب این اتفاقات خوب باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 304. اسیه

  سلام دیشب خواب دیدم که ابی از کوه سرازیر شده و تبدیل به سیل شده جایی رو خراب نکرد ولی منو شوهرمو و پسرم رو به در یابرد من کس دیگه ای رو ندیدم که اونا رو هم اورده باشه ولی تو خواب شنیدم که کل اقوامم هم به دریا کشیده شدن ولی منو همسرم وپسر از اب دریا به سلامت اومدیم بیرون دیگه متوجه نشدم که بقیه چی شدن لطفا اگه امکانش هست تعبیر خوابم رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن سیل در خواب به معنای حوادث است.
   اگر درخواب ببینید که سیل جایی را خراب نکرده است خیر است اما اینکه سیل با خود شما را نیز برده است به این معنا است که شما در گیر ان حادثه خواهید شد اما خود و خانوادیتان از ان سربلند بیرون خواهید امد و این به معنای نیک است.بسیار هوشیار باشید و صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 305. امیر علی

  سلام. خواب دیدم که در بالای خانه ای به همراه چند نفر دیگر هستیم و می دانیم که قرار است سیل بیاید و گویی می دانیم که این سیل حصار های اطراف شهر را خواهد شکست . به هر حال ناگهان آبی با رنگی تیره از دور دست وبا سرعت می آید و خانه ی ما و دیگر خوانه هارا محاصره کرده و خانه به شدت می لرزد واز این نگران بودیم که خانه ی ما که از اطراف خالی بود فرو بریزد بعد از مدتی کارهایی را انجام دادم و اطرافیان را نجات دادم در حالی که هنوز آب طغیان می کرد. سپس گروهی از پهلوانان و بزرگان را در کنار خود دیدم که مرا امپراطور خود خطاب می کردند. آنها و من موانعی که در مسیر بودند را از بین بردیم تابه سران کشور هایی مانن چین و یونان و دیگر کشور ها رسیدیم و من توانستم اغلب انان را باروش های مختلف با خود همراه کنم و بقیه خواب را زیاد بی یاد نمی آورم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی خیر دیده اید زیرا تعبیر سیل در خواب به معنای مشکلی و معضلی است که همه را در برمیگیرد و اینکه شما دربلندی ایستاده اید هم تعبیری دارد که به معنای بزرگی و بالا بودن شما نسبت به جایگاه فعلیتان است و این خود یعنی که شما احتمالا به موضوعی برخورد خواهید کرد که دیگران در حل آن مستاصل هستند اما شما ان را به راحتی هرچه تمام حل میکنید و دیگران را نیز کمک خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 306. محمد رضا

  با سلام
  خوابی دیدم خیر باشه
  در کارگاهی که قبلا کار میکردم آب گلی خیلی زیاد جمع شده صدایی ندارد خیلی آرام در حال تکان خوردن است من هم در همون کارگاه در بلندی ایستادم دارم نگاه میکنم. آب با کسی کاری نداشت
  تعبیرش چیست،
  با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن اب گل الود به معنای فاسد است و این میتواند به این معنی باشد که شما در مکانی که قبلا کار میکرده اید خیر و صلاحی برای شما نبوده است و این خواب تاییدی بر ان موضوع است و به همین علت شما این را در خواب به شکل اب گل الود دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 307. زهرا

  سلام وقت بخیر. ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید.
  خواب دیدم که از زیر چرخهای یک تریلی اب گل آلود بیرون اومد و از توی اون آب گل آلود ماهی بیرون می پرید. و یه سگ یکی از اون ماهی هارو گرفت و رفت. ماهی ها سفید رنگ بودن. سگه هم سفید رنگ بود.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر سیل در خواب به معنای مشکلاتی است که همه گیر است و همه را دچار مشکل میکند و اینکه شما در خوابتان سگ و ماهی هم دیده اید بدین معناست که کسی از نزدیکانتان که بسیار به شما وفادار است میتواند از گزند این سیل به دور بماند و در این شرایط هم خیر ببیند.
   سربلند و پیروز باشید

 308. زهرا

  سلام . من خواب دیدم که من و خانواده ام و فامیل و اقوام در یک پارک بسیار زیبایی هستیم که ناگهان از دریای نزدیک آنجا سیا میآید سیل آب روشنی دارد اما همگی در آن غرق میشویم اما ناگهان دستی سفید و شفاف از آسمان مرا میگیرد و به جایی امن میگذارد و ندایی از آسمان میآید و به من میگوید که تو از همه بلاها در امان هستی و لازم نیست نگران باشی اما من میگوییم خانواده ام را هم نجات دهید که از خواب بیدار میشوم آن ندایی که شنیدم احساس میکردم خداوند است

  • یاسین صداقت

   با سلام
   آن ندایی که شنیدید قطعا از نفس مطمینه بوده است و تعبیر این خواب بسیلر نیکو است و باید بدانید که سیل در خواب به معنای خوبی نسیت و اما آنکس که از سییل نجات مییابد به مانند کسی که نذرکرده است میتواند دیگران را نیز از برکت خود بی بهره نگذارد.
   سربلند و پیروز باشید

 309. ستاره

  سلام من درخواب دیدم که درآپارتمانی هستم که صبح زود بلند میشم و اخبار رو میگیرم ،اخبار شهراهواز رو نشون میده که سیل زیادی اومده بطوریکه مردم روی پشت بام نشستند، بعد یهو میبینم تو خونه خودم هستم و مریم تو کوچمون و میبینم که تو کوچه و منطقه ما سیل نیومده! ممنون میشم تعبیرشو بگید ، خیلی اضطراب دارم؟چون قراره اثباب کشی کنیم!

نظر خود را بیان کنید