تعبیر خواب زلزله

دیدن زلزله در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زلزله در خواب چیست؟

Earthquake ویرانی زمین لرزه

زمین لرزه یا زلزله: نا امنی، فروپاشی عقاید، نگرش‌ها و پیوندهایی که به نظر قابل اطمینان می‌آمدند، از میان رفتن یا آرام گرفتن تنش‌های کهنه یدن. این تصویر همچنین ممکن است نشان دهد تغییراتی چنان بزرگ و اساسی درون شما ایجاد شده که دیگر از زمین زیر پای خود مطمئن نیستید.

وارد شدن به مرحله بلوغ و همینطور پای گذاشتن از بزرگسالی به میان سالی نیز ممکن است به صورت زلزله تصویر شود.

تعبیر خواب زمین لرزه

معبرین غربی درمورد زمین لرزه گویند:

  • زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد. البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت. دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام می‌دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.
  • زمین لرزه در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می‌تواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.

محمدبن سیرین درباره زلزله گوید:

  • اگر بیند زلزله بود و زمین می‌جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین.
  • اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

برايت مى‌گويد: ديدن زلزله در خواب، نشانه‌ى پيشامدهاى غير منتظره است. اگر خواب ببينيد كه زلزله خسارت وارد كرده، به اين معناست كه دچار زيان و ضرر مالى مى‌شويد.

هانس كورت مى‌گويد: زلزله در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

تعبیر خواب زلزله

حضرت صادق عليه‌السلام در باره زلزله فرمايد:

زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلايى عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيمارى بود.

«فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ». (قصص، 81)

پس او و خانه اش را به زمین فرو بردیم

لوک اویتنهاو می‌گوید: زلزله: تغییرات، بی ثباتی

آنلی بیتون می‌گوید: احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

آسیب دیدن در زلزله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید.

معبرین غربی: اگر شما به دلیل زلزله مصدوم و یا محبوس شدید می‌تواند نشانه عدم آمادگی شما درباره پدیده‌ها و مشکلات غیر منتظره باشد بنابراین بایستی با دقت بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازید.

تعبیر خواب سالم ماندن در زلزله

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما به زمین نخوردید. تشنج و تزلزل پیدا می‌شود اما شما از پای در نمی‌آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی‌شود.

تعبیر خواب لرزیدن منزل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می‌گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می‌دهد حادثه ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید.

تعبیر خواب خراب شدن خانه در زلزله

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب دید که زمین می‌لرزد و شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می‌دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.

به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

تعبیر خواب آوار و زمین لرزه

ديدن آوار خوب نيست نه براي زن و نه براي مرد. اگر کسي در خواب شاهد فرو ريختن آوار باشد…

خواب او از حادثه اي غير مترقبه خبر مي دهد و اگر ببيند آوار از جايي که مي شناسد پايين آمد در محيط خانواده برخوردي نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد مي آيد و اگر جايي که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعي است ليکن سهم بيننده خواب از نتايج آن مختصر است. اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام ميابد ونزد مردم ارزش و اهميت خود را ازدست مي دهد .به هر حال ديدن آوار در خواب نيکو نيست.

تعبیر خواب «زلزله» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زلزله» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

1 دیدگاه

  1. مريم در 1397/03/04در3:03 ق.ظ

    من خواب ديدم كه رو يك دره هستم كه دو طرف دره از بالا ساختمانهاي نيمه ساخته كهنه ايي است كه يك ابنمابالايي اين دره وجود داردوقتي از ته دره به بالا نگاه كردم ديدم حجم بسيار زيادي اب از درون اب نما پرتاب شد به پايين و از بالاي دره كنار ابنما خاك زيادي بلند شد،همه ادمها داد زدن زلزله ، من و دختر خواهر شوهرم به گوشه اين دره پناه گرفتيم من بخاطر اينكه روبه رو نبينم چه اتفاقي داره ميفته يك برزنت يا يهچيزي شبيه پارچه چرم به روي سرم كشيدم ، صداي خيلي عجيبي و ترسناكي بلند شد ولي از لرزش زير پا خبري نبود ، انگار از بالاي دره سنگو خاك سقوط ميكرد كه يكدفعه يك چيز تيز مانند چنگك فرو رفت داخل اين پارچه برزنتي كه رو سرم كشيده بودم و تمام چنگك هاي تيز تا نزديكي قفسه سينه ام فرو د امد ولي زخمي نشدم، همه ازمها هجوم اورده بودن به اين دره، و همه ميخواستن پناهگاهي اماده كنندبراي شبشون، من هم حسم اين بود كه اين مكان متعلق به خواهر شوهرمه، و انها ارجعيت دارند كه اونجا چادر بزنند و جاييرو براي خودشون اماده كنند، لطفا تعبير اين خواب رو بفرمايد لطفا

نظر خود را بیان کنید