تعبیر خواب زلزله

دیدن زلزله در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زلزله در خواب چیست؟

تعبیر خواب زلزله در کوهستان امام جعفر صادق

زمین لرزه یا زلزله: نا امنی، فروپاشی عقاید، نگرش‌ها و پیوندهایی که به نظر قابل اطمینان می‌آمدند، از میان رفتن یا آرام گرفتن تنش‌های کهنه یدن.

این تصویر همچنین ممکن است نشان دهد تغییراتی چنان بزرگ و اساسی درون شما ایجاد شده که دیگر از زمین زیر پای خود مطمئن نیستید.

وارد شدن به مرحله بلوغ و همینطور پای گذاشتن از بزرگسالی به میان سالی نیز ممکن است به صورت زلزله تصویر شود.


تعبیر خواب زلزله

معبرین غربی درمورد زمین لرزه گویند:

 • زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد. البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت.
 • دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام می‌دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.
 • زمین لرزه در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می‌تواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.

محمدبن سیرین درباره زلزله گوید:

 • اگر بیند زلزله بود و زمین می‌جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین.
 • اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

برایت مى‌گوید: دیدن زلزله در خواب، نشانه‌ى پیشامدهاى غیر منتظره است. اگر خواب ببینید كه زلزله خسارت وارد كرده، به این معناست كه دچار زیان و ضرر مالى مى‌شوید.

هانس كورت مى‌گوید: زلزله در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

تعبیر خواب زلزله در کوهستان


تعبیرخواب زلزله از امام جعفر صادق (ع)

زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلایى عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیمارى بود.

«فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ». (قصص، 81)

پس او و خانه اش را به زمین فرو بردیم


لوک اویتنهاو می‌گوید: زلزله: تغییرات، بی ثباتی

آنلی بیتون می‌گوید: احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.


تعبیر آسیب دیدن در زلزله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید.

معبرین غربی: اگر شما به دلیل زلزله مصدوم و یا محبوس شدید می‌تواند نشانه عدم آمادگی شما درباره پدیده‌ها و مشکلات غیر منتظره باشد بنابراین بایستی با دقت بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازید.


تعبیر خواب سالم ماندن در زلزله

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما به زمین نخوردید. تشنج و تزلزل پیدا می‌شود اما شما از پای در نمی‌آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی‌شود.


تعبیر خواب لرزیدن منزل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می‌گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود.

برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می‌دهد حادثه ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید.


تعبیر خواب خراب شدن خانه در زلزله

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب دید که زمین می‌لرزد و شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می‌دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.

به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.


تعبیر خواب آوار و زمین لرزه

دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد. اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد…

خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است.

اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد .به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب سیلاب

☺ تعبیر خواب «زلزله» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زلزله» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


29 دیدگاه

 1. علی

  علی باسلام بنده درخواب دیدم که در خانه خواهرهمسرم که فوت نموده زلزله شد واودرزیرآواررفت وفوت نمود بنده به همراه باجناق خورکه توهم فوت نموده دربالای ساختمان همانطور که مرتب زلزله می شد به همراه دونغرازهمسایگانش که یکی ازان ها فوت نموده هی دیواروسقف ریزش می کرد و ما حابجا می شدیم دراخربنده خداحافظی کردم که برای مشاهده خانه خودمان ازآن جا قصد رفتن داشتم که ازخواب بیدارشدم شدت زلزله به حدی بود که بنده بعدازبیدار شدن شروع به ذکر صلوات کردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند از جهاتی بی تعبیر باشد و از طرف دیگر هم می تواند نشانی از ان باشد که خدای ناکرده ان ها در وضعیت خیری نیستند و از این جهت در فشار و مضیقه هستند که باید ان را رفع کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. صادق

  سلام من خواب دیدم خودم و دونفر که جفتشون از آشنهام هستند یکیشون بهترین رفیقم بود که باهم الان دیگه رابطه نداریم روی پله عابر پیاده وایساده بودیم که من آسمونو نگا کردم یه رعدو برق وحشتناک زد و زمین شروع کرد به لرزیدن سریع از پل اومدیم پایین تو خیابون دیدم که ساختمان ها درحال لرزیدن و ریزش بود سرمم خون اومده بود.بعدش مادرم ا خواب بیدارم کرد ک برم امتحان بدم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که زلزله در خواب به دو صورت است. اول آنکه نشان از مشکلی بزرگ برای بیننده ی خواب است و دوم انکه می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده با چیزی از درون خود مواجه شوید که شما را شوکه کند.
   سربلند و پیروز باشید

 3. Arezou

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم دامنه ی کوهی بودم زن چوپانی از کنارم رد شد و گفت تو حامله ای
  با مادرم راه میرفتم که یک لحظه کوه رو به رویی که خیلی هم دور بود کامل ریخت و گرد و خاک غلیظی همه جا رو گرفت من دست مادرم رو گرفتم و به پایین تر از محلی که نشسته بودیم فرار کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب حاملگی برای زنان به خیر امده است و به این معنا می تواند باشد که خیری برای ایشان در راه است و از طرف دیگر هم در تعبیر خواب کوه و ریزش کوه می تواند به این معنا باشد که شما در اینده به واسطه ی رسیدن به خیری چیزی را از دست بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 4. نارسیس

  سلام من خواب دیدم با شوهرم و یکی دیگه نشستیم تو خونه انگتری شوهرمم مست بود یهو زلزله میشه ما پا میشیم تو خونه میدوییم و هر کدوممون تو یک گوشه دیوار پناه میگیریم البته تا من دنبال پناه گشتم یکم طول کشید ولی شوهرم سرش گیج میرفت حالش خوش نبود اما سریع پناه گرفت خونه خراب نشد منم بیدار شدم اگه امکانش هست بگین تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب زلزله ممکن است به این معنا باشد که ایشان به واسطه ی خطای خود ممکن است به ضرری مالی دچار شوند و برای شما این موضوع رخ ندهد و بتوانید ان را حل کنید و از این رو از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 5. فرشاد رسولی

  سلام و عرض ادب
  من خواب دیدم داخل خیابانی هستم که پر از ساختمان های بلند هست و من در پیاده روی خیابان بودم که ناگهان زلزله آمد و در هم فرو ریختن ساختمان ها رو میدیدم و اگر درست یادم باشه صدای پدرم و مادرم هم در خواب میشنیدم و خودمم هم در اون لحظه از قدرت خدای عز و جل خیلی ترسیدم اما تا جایی که یادم هست به خودم آسیبی نرسید فقط نزاره گر بودم
  البته خیابانی که در خواب این اتفاق افتاد رو میشناختم هیئتی که میرم در اون خیابابون هست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب دیدن زلزله و اسیب دیدن مکان های اطراف ممکن است به این معنا باشد که در اینده شما شاهد ضرری برای دیگران باشید که به شما نرسد و از این رو ضدقه ای بدهید که انشالله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 6. محمد حسین

  سلام من خواب دیدم که کل کوه ها جنگلها میریزن خیلی از مناطق کوه ها و جنگل‌ها ریزش کرده بودن زمین صاف وهموارشده بود
  من هم در حالی که کوه های بالاتر از ما شروع به ریزش کرده بود شروع به پرواز کردم و اومدم خونه بچه‌ها را برداشتم از آنجا فرار میکردیم ولی باز هم بچه های خودم برداشته بودم داشتم پرواز میکردم سنگهای بزرگ و کوچک های خیلی زیادی از بالا سر و بغلهای مان عبور می‌کردن ولی به هیچ برخوردی نمیکردن هر جا میرفتم همه جا ویران شده بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب ممکن است به این معنا باشد که در اینده برای شما حالتی رخ دهد که از مشکلی که برای دیگران پیش اید به راحتی رهایی یابید و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 7. محبوبه

  سلام خسته نباشین امروز بیست و نهم محرم من صبح ساعت ۸ صبح خواب دیدم که خونمون زلزله اومده و زمین لرزش شدیدی داشت من تو چهارچوب در پناه گرفتم با برادرم یه مقدار هم از سقف گچ ریخت پایین ولی اسیبی بهمون نرسید اما تو خواب نگران اون یکی برادرم بودم که تو اتاق مونده بود و بعدش دیگه از خواب بیدار شدم لطفا با توجه به تاریخ ماه قمری و ساعت خواب تعبیرش رو بفرمایید.باتشکر.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این امر که با توجه به تاریخ قمری خواب شما تعبیر شود برای صالحان و معصومان است و انچه که در این جا می خوانید هم اشاراتی به نظر ایشان است و از این رو ممکن است این خواب برای شما به معنای آن باشد که برای شما در اینده ممکن است ایرادی در زندگی ایجاد شود که باید بسیار از جهت آن اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 8. سمیه

  من خواب دیدم یه زلزله ی خیلی قوی اومد و من تو آشپز خونه بودم سریع رفتم لای چارچوب در زلزله همراه رعد و برق خیلی شدید بود و کسی هم چیزیش نشد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب زلزله امده است که نشان از ان دارد که حادثه ای در اینده در انتظار شما خواهد بود و این موضوع برای شما باید بسیار اگاهی دهنده باشد که خدای ناکرده مشکلی برای شما پیش نیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 9. محمد علیپور

  سلام خسته نباشین من از لرستانم تو روستا زندگی میکنم خواب دیدم که برف زیادی باریده است و همهی مردم به جمع کردن برفا میپرداختن حتی برفارو از داخل زمین های کشاورزیشون جمع میکردن یه هو یکی از زمین های کشاورزی به لرزه در اومد فقط همون یه زمین بود که میلرزید و همه چیو پشت سرش به لرزه در میاورد یه هو یه نفر داد زن سد داره شکسته میشه در اون منطقه ما اصلا سد نداشتیم که یه هو کم کم جریان اب زیاد میشد من هرچی به پدرم میگفتم فرار کن فرار نمیکرد ولی سد به طور کامل شکسته نشده بود اگه امکان داره یه تعبیر مناسب برای من بگین که خوابم چه تعبیری داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دانستن تعبیر قطعی خواب فقط مختص معصومین است و ما فقط به گفتن تعبیر خواب معبرین بسنده می کنیم. از این رو بر اساس تعابیر خواب زلزله و سیل آمده است که هردو نشان از حادثه و بلا برای کسانی است که در خواب درگیر آن بوده اند و از این رو این خواب ممکن است برای مردم آن سرزمین باشد.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 10. انار

  سلام…
  خواب دیدم طبقه بالای خونه مامانم هستم…
  با شوهرم.یا خواهرم…
  یهو احتمال میدیم زمین میلرزه…یکم صبر میکنم میبینم واضح تکون میخوره…بدو میکنم میام پایین…میرم توی کوچه،میبینم همه آرومن اهل کوچه…میگم زلزله شد…همه میگن نه بابا…حتی خونه پایینم سالم سالم بود…
  میرم جای پله ها میبینم پله ها کج و کوله شدن…و شکستن…
  نشون میدم به بقیه،میگن نه بابا اگه زلزله بود که اینجام خراب میشد…بعدشم ما چیزی حس نکردیم…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب امده است که به این معنا می تواند باشد که نشان از مشکلی در خانواده ی شما می تواند باشد که در اینده رخ خواهد داد.
   سربلند و پیروز باشید.

 11. گندم

  سلام من خواب دیدم خونه پدرم همه خواب بودیم من بیدار شدم دیدم از سقف برف وباران میاد از درز سقف، پدرم رو صدا زدم و گفتم که برف میاد با باران، ایشون گفت این نشونه زلزله اس بریم بیرون من دویدم وچندتا لباس گرم آوردم و با پدر ومادر و دوتا از داداشام رفتیم بیرون زلزله حیاط رو نابود کرده بود برادرم کوچیکترم که 24 سالشه شده بود ی بچه 5 ساله من همش ب اون برادرم میگفت مراقب اون باشه که یهو ی شکاف ایجاد شد که مادرم خواست بیفته اما من مانع شدم و دستشو کشیدم حتی برادرم ی توله سگم تو خواب نجات داد وهمه کنار هم ایستادیم و من از خواب بیدار شدم هیچ کسی زمین نخورد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب به این صورت امده است که می تواند به این تعبیر باشد که شما در اینده ممکن است بحثی در خانوادیتان پیش بیاد که سبب ضرری مالی برایتان گردد و ازاین رو باید بسیار آگاه باشید و حتما صدقه هم بدهید.
   سربلندو پیروز باشید.

 12. حسن

  خواب دیدم فقط زمین زیر پای من میلرزه فقط زمین حدودیکی دومتر تکون میخوره اما هیچ اتفاقی نه برا زمین نه برا من نیوفتاد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است به این معنا باشد که در اینده برای شما ظلمی از طرف دیگران روا خواهد شد که باید با سئه ی صدر با آن برخورد کنید.
   سربلندو پیروز باشید.

 13. میراب

  من خواب دیدم با یک عده که فقط می شناسمشون می خواستیم بریم روی پل معلق که بین دو تا دره بود که باران و باد شدید با رعدو برق و صاعقه شروع شده و یک زلزله مهیب و طولانی شروع شد که من کنار پل پناه گرفتم و بعد که تمام شد یکی از انهای که با ما بود گفتن فوت کرده ولی جایی خراب نشده بودو ما هم سالم بودیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند برای شما به نشانه ی هشداری باشد که از کاری دست بکشید و یا آن را اغاز نکنید که سبب مشکلاتی برای شما بشود و از همین رو سعی کنید که حتما در کارهای خود دقیق باشید که خدای ناکرده برای شما اتفاق ناگواری نیفتد.
   سربلند و پیروز باشید.

 14. ناصری

  با سلام تشکر و سپاس فراوان از مطالب خوبتون نظر من اینکه بیشتر خواب ها ب صورت کلی تعبیر شدن در کتاب ها و اینکه نقل قول اشخاص مختلف و دارا بودن نقطه مشترک از دیدگاه بزرگان و اساتید این علم و جمع بندی میتونه نتیجه تعبیر کامل و با جزییات رو تا حدودی برسونه ب شخص ک با کمک ویاری خداوند مسیری ک ب تعبیر بد این خواب منتهی میشه رو عوض کنه از شما هم عاجزانه درخواست میکنم منو دعا کنید من هم برای رفتگان شما حمدوسوره میخونم.

  وازشما میخوام خوابمو تعبیر کنید خواب دیدم در منزل بودم ک همه فریاد کشیدن زلزله همه جا میلرزید و تکان میخورد ساختمان شروع ب خراب شدن شکرد و انگار طبقات ب روی هم ب سمت پایین خراب میشدن بعد تصویر مثل برفک تلوزیون های قدیمی چیزی نشان نمیداد انگار گوشم صوت میکشید و بعد خودم و خانوادم را دیدم ک تو ی خیابونیم پرسیدم ما مردیم گفتند بله بعد ک فهمیدم مردیم دلم گرفت وبعد مادر گفت بیاید میخوام 4 تا چیز ب تو و پدرت بگم پشت سر مادرم راه افتادیم انگار بلد بود کجا میره ولی بعد از خواب پریدم .

  خواهش میکنم برام بگید تعبیرش چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام و درود
   این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده کاری انجام دهید که سبب مشکلی با خانوادیتان شود و از این رو باید بسیار دقیق باشید تا خدای ناکرده شما مسبب اتفاقی ناگوار برای خانوادیتان نباشید و از این رو بسیار دقت کنید.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید.

 15. مريم

  من خواب ديدم كه رو يك دره هستم كه دو طرف دره از بالا ساختمانهاي نيمه ساخته كهنه ايي است كه يك ابنمابالايي اين دره وجود داردوقتي از ته دره به بالا نگاه كردم ديدم حجم بسيار زيادي اب از درون اب نما پرتاب شد به پايين و از بالاي دره كنار ابنما خاك زيادي بلند شد،همه ادمها داد زدن زلزله ، من و دختر خواهر شوهرم به گوشه اين دره پناه گرفتيم من بخاطر اينكه روبه رو نبينم چه اتفاقي داره ميفته يك برزنت يا يهچيزي شبيه پارچه چرم به روي سرم كشيدم ، صداي خيلي عجيبي و ترسناكي بلند شد ولي از لرزش زير پا خبري نبود ، انگار از بالاي دره سنگو خاك سقوط ميكرد كه يكدفعه يك چيز تيز مانند چنگك فرو رفت داخل اين پارچه برزنتي كه رو سرم كشيده بودم و تمام چنگك هاي تيز تا نزديكي قفسه سينه ام فرو د امد ولي زخمي نشدم، همه ازمها هجوم اورده بودن به اين دره، و همه ميخواستن پناهگاهي اماده كنندبراي شبشون، من هم حسم اين بود كه اين مكان متعلق به خواهر شوهرمه، و انها ارجعيت دارند كه اونجا چادر بزنند و جاييرو براي خودشون اماده كنند، لطفا تعبير اين خواب رو بفرمايد لطفا

نظر خود را بیان کنید