مجله آلامتو

تعبیر خواب بیماری پوستی

(27 رای, امتیاز میانگین: 3٫41 از 5)

تعبیر دیدن بیماری پوستی در خواب چیست؟

skin

دیدن بیماری های پوستی مختلف در خواب تعابیر متفاوتی دارد که در این صفحه به آنها میپردازیم.

تعبیر خواب جوش (آکنه)

جوش صورت در خواب نشان دهنده نقصی در شخصیت فرد، نگرانی شما درباره ظاهرتان از دید دیگران و یا حس این‌که از درون پاک نیستید. این رویا نیز می‌تواند مربوط به احساسات شما درباره خال و لک‌ها بدن خودتان نیز باشد.

تعبیر خواب جوش صورت (آکنه)

به گفته معبرین غربی و به‌طور کلی دیدن جوش صورت در خواب می‌تواند نشانه‌های زیر را در بر داشته باشد

 • پایین بودن عزت نفس
 • عدم توانایی در مقابله با خود و عدم آگاهی در موقعیت‌های خاص
 • احساس بیگانگی با دیگران

اگر در خواب مشاهده کردید که صورتتان جوش زده است بیانگر موضوعی مربوط به عزت نفس و خویشتن شناسی شماست. شما در رابطه با کار و یا روابطتتان با دیگران احساس بی و دست و پایی می‌کنید.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که:

به گزارش آلامتو به نقل از ستاره؛ دمل متورمی که هنوز سر باز نکرده است: این رویا به عواطفی اشاره می‌کند که واپس زده و سرکوب شده‌اند و ممکن است باعث عفونتی روانی شوند و بر دیدگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرد تاثیر منفی بگذارند. این رویا همچنین ممکن است که به بیماری جسمانی اشاره کند که شاید در عالم بیداری از آن آگاه نباشد.

تعبیر خواب دمل

دیدن دمل در خواب به گفته ابن سیرین افزایش مال برای بیننده خواب است. این افزایش مال بسته به اندازه دمل چرکی دارد. اگر در خواب بیند که دمل او باز شد و از آن خون بیرون آمد نشان دهنده آن است که مقداری از آن مال و ثروت از بین برود.

جابر مغربی در تعابیری دیگر می‌گوید:

 • اگر بیننده خواب دمل خود را شکافت و از خون آن خورد به همان اندازه مال جمع خواهد کرد.
 • اگر ببیند که آن دمل را درمان کرد و از خون پاک و تمیز گردانید بیانگر آن است که از مال حرام دوری خواهد کرد.

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که بر ساق پا شما دملی است که آماسیده و متورم شده مالی به قدر همان آماس نصیب شما می‌گردد

تعبیر خواب دمل چرکی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بدن تو زخمی وجود دارد که در آن چرک جمع شده و بوجود آمده است، تعبیرش این است که به اندازه زخم و چرک مال و اموالی برایت جمع می‌شود، ولی اگر ببینی در زخم بدن تو خون و چرکی جمع نشده است، یـعـنـی در مال و اموال تو کم و کاستی و ضرر و زیانی بوجود می‌آید همچنین به گفته محمد بن سیرین بیرون آمدن چرک از بدن، کاهش و ضرر و زیان مالی می‌باشد.

تعبیر خواب تبخال:

دیدن تبخال یا هر گونه مشکلات پوستی مانند خشکی پوست در رویا به این معناست که پول یا مبلغی را از دیگران قرض گرفته و در اختیار دارید ولی همواره ترسی از بازپس گیری این مبلغ توسط دیگران همراه شماست. این اضطراب و ترس می‌تواند در رویا خود را به صورت تبخال نمایان کند.

در گذشته به هر گونه مشکلات پوستی بر روی صورت و یا بدن نام آبله می‌نهادند و می‌توان با در نظر گرفتن این مسئله به تعبیر خواب آبله پرداخت.

مطیعی تهرانی می‌گوید: پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است.

 • در خواب نیز دیدن آبله و یا تبخال روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده. اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می‌گوید. چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله‌ای‌ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می‌باشد.
 • تبخال در صورت شرمندگی است.

تعبیر خواب زخم روی پوست

زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است.

تعبیر خواب زخم و خون

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.

 1. ظفر یافتن (پیروزی).
 2. خیر و منفعت.
 3. نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

جابر مغربی گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می‌رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد

مرحوم مجلسی می‌گوید: اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تألم است و آزردگی.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن زخم در خواب، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است.

برايت مى‌گويد: ديدن زخم در خواب، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب روى بدن كسى زخم ببينيد، نشانه‌ى آن است كه دچار مشكل مى‌شويد.

تعبیر خواب زگیل:

زگیل همانند تبخال یه مشکل پوستی است که دیدن آن در خواب میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد.

 • بسیار در خواب خوب است که به صورت ناگهانی زگیل دیده شده بر بدن محو گردد. این خواب به شما موقعیت‌هایی را نشان می‌دهد که شما می‌توانید بر تمامی مشکلاتتان غلبه کنید. مقاومت شما قطعاً منجر به پیروز شدنتان در زندگی خواهد شد.
 • اگر در خواب دیدید که دیگری زگیل دارد این خواب به شما هشدار می‌دهد که مراقب خود باشید دشمنانتان به شما نزدیک هستند. کندن زگیل نشانه توانایی شما برای غلبه بر حمله‌های دشمنانتان است.
 • زگیل در کتاب تعبیر خواب ونگا سمبل مشکلات و وقایع غیر مترقبه است. اگر در خواب زگیلی بر بدن خود دیدید و آن باعث ترس شما شد در واقعیت نشان دهنده این است که شما باعث رنجیدن دیگران خواهید شد و این بخاطر بد طینتی شماست.

تعبیر خواب «بیماری پوستی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «بیماری پوستی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

15 دیدگاه

 1. سلام خواب دیدم ک در قسمت زیر پام ۴تیکه گوشت اضافی در اورده بود ک خیلی بزرگ بودن و هیچ دردی نداشتن

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر پا در خواب معمولا به معنای ثروت و اندوخته ی شماست.
   و اینکه در خواب چیزی بدان اضافه شده است به معنای این خواهد بود که شما مقدار کمی به ثروت و اندوخته ی مالیتان اضافه خواهد شد.
   انشالله که خیر است.
   سربلندو پیروز باشید

 2. فرزانه _ع در

  با سلام خواب دیدم کف دستها و پاهایم پر از زائده شده مثل زگیل های بزرگ ولی بعضی از آنها که بزرگ میشن مثل جذام توشون خرده میشه نه زخمی بود نه درد داشت ولی شدیدا نگران بودم دنبال آدرس دکتر میگشتم لطفا تعبیر کنید

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر بیماری پوستی معمولا هب این شکل است که به معنای ضعف ها یدرونی هر فرد است و برای شما در اینجا میتوان ااینگونه اشاره کرد که پا هم به معنای مسییر و هدف و راه است و در اینجا تعبیر کلی خواب شما به این شکل خواهد بود که شما در مسیری گام میگذارید و یا گذاشته اید که در این مسیر اعتماد به نفس برای ادامه دادن را ندارید ولی باید بدانید که این نقاط ضعف به راحتی قابل تصحیح و ترمیم هستند و شما میتوانید برای رسیدن به هدفتان به اسانی ان ها را برطرف کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 3. باسلام خواب ديدم دخترهمسايه امان که جوان است دورچشمش به شدت چروک وپوست صورتش پرازاسکاروجاي جوش است ميخواستم تعبيرش رابدانم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر بیماری پوستی و جوش در خواب ببیشتر به احساسات ان طرف اشاره دارد و در اینجا هم میتوان صورت را ابرو و جوش ها را خراش هایی بر صورت ایشان دانست و به این شکل ان را تعبیر کرد که ایشان یا در اینده و یا در گذشتیشان به تهمتی دچار خواهند شد که روحشان و احساساتشان را متاثر میکند ولی از ان رهایی مییابند.
   سربلند و پیروز باشید

 4. سلام
  خواب ديدم كه روي ارنج دستم به بالا كاملا قرمز شده و اگزما و قارچ پوستي بوجود اومده، با ديدنش خيلي ترسيدم اما نه خارش ميداد و نه خون ميومد ازش
  ممنون ميشم جواب بديد

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر دیدن زخم و اگزما در خواب نشانه از چیزی دارد که در احساسات شما جریحه دار شده است.
   این بدین معناست که شما به دست خود کاری را انجام داده اید در گذشتیتان که حس میکنید احساساتتان به واسطه ی آن جریحه دار شده اند و خودتان هم میدانید که این امر برطرف خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 5. باسلام دیشب خاب دیدم ی چمدون پیدا کردم ک توش پر از کتابای جادوگری بود ومن بازش کردم و اوردمش خونه بعدروی کمرم ی ذائده بوجود اومدو هر لحظه داشت بزرگتر میشدبعد ب یکی نشونش دادم و گفت ک صورت ی بچه است همین طور بزرگتر میشد تا اینکه از بدنم جدا شد اندازه اش مث ی بچه ۲ یا۳ساله بود تو بخاب ب نظرم بچه ی جن بود و هر جا میرفتم میومد کنارم یا تو بغلم مینشست
  میشه تعبیرش رو بگید خیلی نگرانم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر دیدن جن در خواب قبلا نیز بارها گفته شده است و این بار در خواب شما کمی المان های آن متفاوت است و آن چمدان که در آ« کتاب هایی بوده که مربوط به رمالی و جادو بوده است نشانه از کارهایی است که احتمالا بیرون از خانه انجام میدهید و طبیعتا تاثیر آنها به زندگی شخصیتان نیز وارد خواهد شد ولی لزومی بر این ندارد که تمام اعمال شما مشکل دارند .اما جن در خواب به معنای دشمن است و این اعمالی که شما انجام داده اید شما را به سمت کسانی برده است که دوست شما نیستند و خیر شما را نمیخواهند .در کارهایتان بیشتر تعمق کنید تا صواب را از ناصواب تشخیص دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. الهام در

  خواب دیدم تمام بدنم جای جوش مروارید های سفید زده و خارش زیادی داشتن و من هربار مرواریدارو میخاروندم ازشون خون میریخت

 7. سلام
  خواب دیدم که روی دست ها و پاهام جوش هایی بزرگ هست و روی بعضی از اونها دسته های قارچ های کوچیک قرمز روییده ولی اونها رو نمیکنم
  لطف میکنید بگید تعبیرش چی میشه؟ ممنونم

 8. شکیلا در

  خواب دیدم رو بدنم کنه های زخمه و سعی میکنم بکنمشون اما میترسم و اینکه هر تیکه ای که میکنم زیرش پوستم خیلی زیبا و صاف و سفید هستش و روی صورتم نیست فقط روی بدنم

 9. طیبه اعلمانی در

  سلام.در خواب دیدم روی پشت شوهرم جوشهای سیاه رنگ کوچک و بزرگی زده که چرکی نبودن و من میدونستم مثل جوشهای سرسیاه هستن که خیلی بزرگ شدن و هیچ اذیتی برای شوهرم نداشتن.
  پیشاپیش سپاسگزارم.

 10. هانیه در

  سلام. خواب بیماری پوستی که پوست دراز زگیل میشه و من خودم همه رو میکنم تعبیرش چی میشه ممنونم

نظر خود را بیان کنید