تعبیر خواب خر

دیدن خر در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر خواب خر

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده خواب وارد می شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می آورد ولی مزاحمت ایجاد می کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می آزارد.

از دانیال نبی نقل شده که دیدن خر در خواب عزت و بزرگواری است و بخت خوش است برای او و خوبی و بدی خر به او یعنی بیننده خواب برمی گردد.

اگر در خواب ببینید که بر خری سیاه سوار شده اید در واقع بر خر مراد سوار شده اید، خر سفید شانس خوب است و خر زرد رنجوری و بیماری است، خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی کند و نشان نمی دهد تا به موقع و این مسلما خوب است و نمی تواند بد باشد.

چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می کنید.

اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت های خوب زندگی است.

تعبیر خواب گورخر

اگر در خواب ببینید گورخری دارید با مرد و زنی آشنا و طرف معامله و گفتگو می شوید که از راهی بسیار دور آمده، یعنی از سرزمینی که درباره آن اطلاع مختصری داریم.

اگر در خواب ببینید سوار گورخر شده اید به یک سفر دور می روید.

اگر دیدید گور خری رام شما است و همراهتان می آید از شخصی که گفته شد سود می برید.

تعبیر خواب پالان خر

پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و گاله را روی آن می آویزند، وجود پالان سبب می شود که هم صاحب الاغ بتواند روی حیوان بنشیند و هم گاله بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته گردد.

این وسیله در زندگی امروز ما نقشی ندارد و چه بسیار مردم آن را ندیده اند و نمی شناسند ولی ممکن است که در خواب ببینیم. چنانچه کسی پالان به خواب ببیند سر و کارش با یک زن می افتد زیرا معبران سنتی پالان را در خواب به زن تعبیر کرده اند.

داشتن پالان نو مصاحبت با زنی است خوب رو و خوش خلق. پالان کهنه زنی است که کید و تزویر دارد و موجب ملال و آزردگی شوهر خود می شود.

پالان پاره زن بد دهن و خطرناک است که رسوائی و بد نامی ایجاد می کند. اگر در خواب ببینید که پالانی را با خود می برید بی آن که الاغی همراه داشته باشید زنی به شما آسیب می رساند و رنج می دهد و اگر بیننده خواب زن نداشته باشد می تواند یک زن بیگانه باشد.

اگر کسی در خواب ببیند که پالان را روی دوش نهاده و حمل می کند خواب او می گوید که زنی بر او مسلط می شود و چنانچه ببیند پالان را بر زمین نهاده و روی آن نشسته بر زنی مسلط می شود و غلبه می یابد.

اگر این خواب را مرد جوان و مجردی ببیند عاشق می شود بخصوص اگر پالان نو باشد. گم کردن پالان زیان مالی است. خریدن پالان زن گرفتن و ازدواج است و فروش پالان طلاق و جدائی بین زن و مرد.

اگر مردی در خواب ببیند که پالانی دارد آن را می بخشد یا می فروشد بین او و همسرش اختلاف می افتد و از یکدیگر جدا می شوند. برای جوانان خریدن پالان عشق است و ازدواج .

تعبیر خواب عرعر خر

صدای الاغ در خواب ها نیکو نیست چون معبران شنیدن عرعر را غیبت و بدگوئی و خبر بد و دشنام های رکیک تعبیر کرده اند.
اگر صدای عرعر را بشنوید و الاغ صاحب صدا را نبینید کسی یا کسانی پشت سر شما حرف می زنند و بد می گویند.
اگر صدای عرعر بشنوید و الاغ را ببینید کسی به شما دشنام می دهد و سخنان زشت بر زبان می آورد.

☺ تعبیر خواب «خر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «خر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

32 دیدگاه

 1. مهدی در 1399/05/28در9:51 ق.ظ

  سلام
  در خواب دیدم خری سفید دارم که در حال زایمان بود و برایم کره ای سفید اورد

  • یاسین صداقت در 1399/05/31در8:19 ب.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی است و به تعبیر دانیال نبی دیدن خر در خواب عزت و بزرگواری است و بخت خوش است برای بیننده خواب و اینکه خر سفید نشان بر شانس هم میباشد و اینکه به شما تحفه هم آورده خوش تراست.
   سربلند و پیروز باشید.

 2. رسول در 1399/01/31در10:36 ق.ظ

  سلام
  در خواب دیدم که خری آستین مرا گاز گرفت. لطفا تعبیرش را بیان نمایید.

  • یاسین صداقت در 1399/02/02در0:19 ق.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از خوبی به همراه دارد اما مزاحمتی کوچک در راه است.
   سربلند و پیروز باشید.

 3. هادي در 1398/10/28در2:54 ب.ظ

  بنده در خواب ديدم كه يكباره يك خر سفيد آمد و رفت طرف خر ما و اول از پاي عقب گاز گرفت و خر ما شروع كرد به فرار كردن كه دوباره از كمر خر ما را گاز گرفت

  • یاسین صداقت در 1399/01/19در4:31 ب.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب خر سفید بسیار نیک است و نشان از بخت و اقبال روشن دارد و اینکه خر شما رو مورده حمله قرار داده است باز نشان خیر به همراه دارد
   سربلند و پیروز باشید

 4. مریم در 1397/11/17در3:20 ق.ظ

  سلام خواب دیدم درحیاط در زدن رفتم دروبازکردم دیدم یه خر سفید روی دوپاایستاده به محض بازشدن درحمله کردبیاد داخل ترسیدم خواستم درو ببندم بیدارشدم خیلی ترسناک بود

 5. سینا نجار دلشادی در 1397/10/25در4:45 ب.ظ

  در خواب دیدم با خر چموشی در حال مشاجره هستم ک میخواهد مرا گاز بگیرد و من میخواهم سوار او شوم…رنگ خر هم خاکستری بود…خر هم زین داشت

 6. فرشته در 1397/07/29در1:39 ق.ظ

  خواب دیدم بادوستم سوار یه خر یا الاغم
  جلوچشم خره یه چیزی بود هی سعی میکردم که کنار، خره هردفعه دستمو گاز میگرفت

  لطفا تعبیرش کنین ممنون

 7. سیامک در 1397/06/07در10:39 ب.ظ

  خواب دیدم یه خری دارم طلا های زیادی ازش اویزونه

 8. رضانورری در 1397/04/14در10:19 ب.ظ

  سلام من توخواب دیدم خرماده دنبالم میکند و یدونه هم کره خربود منم فرار میکردم وقتی می ایستادم کره خرم اونجا ظاهر میشد تعبیرشو نفهمیدم

 9. ندا در 1397/02/21در2:58 ق.ظ

  خواب دیدم چندین خر خاکستری دارن فرار میکنند حتی یکیشون رو دیدم که داشت گریه میکرد از شدت گریه چشماش قرمز شده بودن رفتم سمتش توی بزرگراه بود که آرومش کنم میخواست فرار کنه نمیدونم تونستم بگیرمش تو بغلم که آروم شه یا نه میشه بگین تعبیرش چیه؟

 10. اشکان در 1397/01/17در11:30 ب.ظ

  در خواب دیدم که یک گربه به خر تجاوز جنسی میکند لطفا تعبیرش کنید

 11. آگاه در 1395/10/09در10:32 ق.ظ

  سلام من در خواب رفیق بابام و خر میدیدم ولی خودش اونو آدم میدید

 12. سلمان در 1395/08/07در3:13 ق.ظ

  سلام مادر خواب دیده که من با خر دنبالش میکنم اگه لطف کنید و تعبیرش رو بگید ممنون میشم

 13. Fatemeh در 1395/07/04در11:28 ق.ظ

  خواب دیدم که مامانم سوار پشتی کره خرسیاه شده…داداشم ميخواد خواهرزادمو سوارش کنه اما نميشه… خیلی برام مهمه تعبیرش رو بدونم لطفا بگین

 14. شهلا در 1395/03/27در11:57 ق.ظ

  سلام من خوابی دیدم میشه تعبیر کنید خواب الان لاغر تو حیاط منزل که هم خودش و هم یه حیوون چاپ دگ گوشیتو میخورد فقط الان مشکی بود

 15. نفس در 1395/02/19در10:37 ق.ظ

  سلام من در خواب دیدم خری خم شده تامن بر پشتش سوار شوم در راه من ریواس از کوه کنده و ب خر میدادم
  لطفا تعبیر این خواب را ب من بگویی

 16. سجاد در 1395/02/18در10:00 ق.ظ

  سلام و حسته نباشید
  در خواب دیدم 4 خانم دوره ام کردند و یک دختری ما بین گلو و شانه ام را گاز بزرگی گرفت ، بعد دیدم تبدیل به یک خر که رنگش مابین سیاه و خاکستری بود شدم و یک لبخند هم به صورت داشت یا بهتره بگم داشتم
  تعبیرش چی میشه
  لطفا اگر امکانش بود به ایمیل هم بفرستین با تشکر

 17. zekrullah در 1394/12/04در7:45 ق.ظ

  سلام ! من خواب دیدم که دریک خرخاکستری چاق پشت برهنه سوارم درجای نامعلوم درحرکت هستم وبعدا ازخواب بیدارشدم چندلحظه بعد آزان صبح راشنیدم خواهش میکنم تعبیرخواب ام بنویسید.

 18. محمد اکبر در 1394/11/29در9:54 ب.ظ

  سلام : من در خواب خر را میبینم و با چوب که در دست دارم میزنم.
  نتیجه خواب من چیست.

 19. فرید در 1393/04/12در1:57 ب.ظ

  سلام من درخواب دیدم که یک کره خرسفید مرا گازگرفت تعبیرش چیه؟

 20. فرشته در 1393/01/03در3:28 ب.ظ

  ببخشیدیعنی چی پاسخ بنویسم

 21. فرشته در 1393/01/03در3:26 ب.ظ

  سلام ازتون خاهش میکنم ک زود جوابموبدیم من خاب دیدم ک در قفل شده خانه مان را شخصی هل داد وماهم ترسیدیم وب داخل اتاق خاب رفتیم و بد دیدم درداخل خانه وا شده و حالا در قفل شده ی اتاق را هل میدهد وماک همگی ترسیده بودیم ودیدیم در اتاق باز شد و پسر بچه وارد اتاق شده وچون تازه چند روز از عید نکذشته بود من رو ب پسر بچه ک اخم کرده کردم لبخند زدم وگفتم بچها منظورم خاهرام و مادرمه دست تو جیبتون کنید عیدیشو بدین سریع البته با ترس و شوخی ک یهودیدم دست پسر در ناحیه انگشتانش داره خون میاد بدم دیگه از ترس از خاب بیدار شدم واین خابم بد از اذان صبح بود

 22. zahra در 1392/11/11در12:05 ب.ظ

  من خواب دیدم یه خر ارایش کرده سفید بود خلی خوشگل بود چشاشم ابی بود خیلی کنجکاوم که تعبیرش چیه اگه میتونید کمکم کنید .

 23. امید در 1392/10/30در11:12 ق.ظ

  چرا هندوانه نیست

 24. mehdi در 1392/10/17در11:45 ب.ظ

  sallam be shoma . to khab dedam te docharkhe daram va raees jomhore america ham ba man hast . ye khari ham une baghal avezoon bood . mamnoon mesham tabir befarmaiid .

 25. yalda در 1392/10/15در11:00 ق.ظ

  khar be manie bozorgie..vaghti shoma mikhasti bokoshish hatman manie aks mide dige mishe hegharato kochiki..albate motmaen nistam…faghat hads mizanam

 26. melika در 1392/09/14در0:59 ق.ظ

  سلام عرض میکنم تعبیر خواب شما این گونه است که پولی را به دست می اورید اما با دست های خودتان ان را از دست میدهید

 27. سمیرا در 1392/04/07در8:29 ق.ظ

  خواب دیدم خر گسی را با پاهاش له کرده گشته اما من میخواستم خر را بکشم. تعبیرش چست؟

 28. شکیب در 1390/06/01در11:59 ق.ظ

  واقعا چیزهایی که نوشته شده بود واقعیت دارد و یک تعبیر خوب و سالم است

نظر خود را بیان کنید