مجله آلامتو

تعبیر خواب چهار پا

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن چهار پا در خواب چیست؟

تعبیر چهار پا
چنانچه در خواب ببینید که چهار پایان بسیاری دارید مال و نعمت نصیب شما می شود.
داشتن یک چهار پای مطیع خوب است و توفیق شما را خبر می دهد.
دیدن الاغ در خواب آدم احمقی است که مفید است و سود می رساند.
اسب جوان مردی است که به شما محبت و خدمت می کند.
گاو فراخی نعمت و روزی و معیشت است.
گوسفند نعمت است.
هر چهار پایی را به جای خود می گویم ولی رویهم رفته چهار پایان در خواب خوب است و از نعمت و برکت خبر می دهد.

تعبیر خواب «چهار پا» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «چهار پا» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید