تعبیر خواب سرماخوردگی

دیدن سرماخوردگی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سرماخوردگی در خواب چیست؟

تعبیر خواب سرماخوردگی

دیدن سرماخوردگی در خواب در ابتدا می‌تواند بیشتر توسط افرادی که خود سرما خورده‌اند دیده شود که این خواب تعبیری به همراه ندارد ولی اگر شما در این حالت قرار ندارید و خواب سرماخوردگی مشاهده کردید می‌توان تعابیری را برای آن بیان کرد.

سرما خوردگی‌ها می‌توانند همراه با سرفه، آب ریزش بینی، تب و… باشند که هر کدام از این موارد تعابیر جداگانه‌ای دارند. به طور کلی معبرین چینی برای دیدن سرماخوردگی در خواب می‌گویند:

 • دیدن سرماخوردگی در خواب به این معناست که حوادث و اتفاقات ناگواری که برای شما رخ داده به زودی به پایان می‌رسد و به آرامش خواهید رسید.
 • دیدن سرما خوردگی همراه با سرفه نشانه به دست آوردن شانسی خوب برای شروع کردن کار با دیگران است.
 • اگر در خواب دیدید که کودکان از سرماخوردگی رنج می‌برند دلالت بر این دارد که برنامه‌های در حال انجام شما به دلایل مشخصی متوقف خواهند شد.

تعبیر خواب عطسه کردن

عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز می تواندهم این تحریک باشدو هم یک رویای صرف.

گاه اتفاق می افتد که در حالت خواب جریان هوای سرد بینی شما را تحریک می کند و ناگهان عطسه می زنید. واقعا عطسه می زنید اما صبح عطسه زدن را به یاد نمی آورید و فقط می گوئید دیشب در خواب دیدم که عطسه کردم. این هیچ تعبیری ندارد.

اما اگر در خواب ببینید عطسه می زنید و عطسه شما مقدمه و موخره ای هم دارد دارای تعبیر می شود. فرضا شما عطسه می زنید و بنا بر عقیده ای که داریم به شما می گوید(صبر آمد. نرو) این رویا دارای تعبیر می شود. یا مثلا می خواهید کاری بکنید یکی عطسه می زند، کسی می گوید صبر آمد و دوباره همان شخص می گوید جهد آمد حالا برو عطسه در خواب رفع حاجت است.

اگر ببینید یکی دو عطسه کردیدحاجتتان روا می شود ولی معبران نوشته اند عطسه زیاد و مکرر در خواب خوب نیست. کار بیننده خواب سخت و دشوار می گردد و مردم درباره او سخن می گویند.

به هر حال دیدن عطسه زدن در خواب بد نیست. رفع نیاز است.

ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب یک عطسه زد و خدا را سپاس گفت خوب است. اگر دو عطسه زد محتاج طبیب می شود و اگر سه عطسه زد باز هم خوب است و عطسه زیادخوب نیست. معبران دیگر نیز عقایدی در همین زمینه دارند و من چون عطسه را صرفا یک واکنش فیزیکی می دانم معتقد به تعبیر خاصی برای آن نیستم.


تعبیر خواب سرما خوردن

تعبیر خواب سرما خوردن

تعبیر خواب آب ریزش بینی

حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد.

محمد بن سیرین گوید: آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید. اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید.

اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند، و اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند. محمد بین سیرین گوید: اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود.

اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد و اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.


تعبیر خواب سرفه کردن

جابر گوید: اگر دید سرفه در گلوى او بماند، چنان كه نتوانست برآرد، دلیل است بر هلاك او. اگر دید او را سرفه‌ه‏اى پیدا شد، از جمله سرفه‌ پیران، چنان كه خلط می‌‏انداخت، دلیل كه از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند او را سرفه‏ جوانان پیدا گردید، همین تأویل دارد.

حضرت صادق علیهه‌‏السلام فرماید: اگر كسى به خواب دید كه می‌‏سرفید، دلیل كه او را از پادشاه رنج و آفت رسد.

بیتون می‌‏گوید: سرفه كردن در خواب، علامت بیمارى است. شنیدن صداى سرفه‏ دیگران در خواب، علامت آن است كه به موفقیت می‌‏رسید.


تعبیر خواب تب کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب‌های ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می‌توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی‌ها و چه بدی‌ها.

چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می‌شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می‌افتد و نگرانی شدید ایجاد می‌کند.


تعبیر خواب زکام

تعبیر خواب زکام

اگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر کسالتی پیدا می کنید که زود زائل می شود. زکام همچنان که در بیداری آب از سر و چشم و بینی انسان بیرون می ریزد غم و اندوهی است که زدوده می شود و از بین می رود.

عقده ای است که خالی می گردد. اگر ببینید آب از بینی شما می چکد و این به علت زکام است غم و رنج شما به قدر همان آب از بین می رود. اما اگر دیدید دیگری زکام شده کسی بر شما خشم می گیرد و تندی می کند.

☺ تعبیر خواب «سرماخوردگی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سرماخوردگی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


11 دیدگاه

 1. محمد رسول

  سرام هواب دیدم پدر بزرگم ک فوت شده اومده و میگه هوا سرده خیلی سردمه این تعبیرش چیه

 2. مریم

  سلام من خواب دیدم دوستم بخاطر یه سرماخوردگی ساده که از یکی دیگه گرفته بود مرد تعبیرش چیه؟

 3. رویا

  سلام خواب دیدم خودم و بچه هام سرما خوردیم(بینیمون گرفته بود،، آبریزش بینی یا سرفه نداشتیم)ولی حال یکی از بچه هام خیلی بد بود طوریکه سرشو گزاشته بود رو صندلی و خیلییی بی حال بود به زور یکم تکون می خورد .میشه لطف کنید تعبیر کنید

 4. پانیذ

  سلام در خواب دیدم سرما خوردم و خیلی نگران بودم و تب شدیدی داشتم
  تعبیر آن چیست؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب سرماخوردگی می تواند به این معنا باشد که در اینده اتفاقات ناگواری که برای شما افتاده است پایان خواهد یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 5. نرگس

  خواب دیدم یکی از دوستان یک فرد مشهور رو دیدم و من چون طرفدار اون فرد مشهور بودم حتی در بیداری هم یکی از طرفداران اون فرد هستم بخاطر همین در خواب که یکی از نزدیکترین دوستش رو دیدم ازش خواستم نشونی یا ادرسی تو صفحه مجازی ازش بده تا باهاش در ارتباط باشم اما اون نداد کلی هم خواهش و التماس کردم چون نمیخواستم فرصتشو از دست بدم اون شخص به طرفدارای دیگه میداد اما به من نداد و چیزی نگذشته بود که حس کرد سرمای شدید خوردم
  میخواستم بدونم تعبیر خاصی داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   قسمت اول این خواب و دوم ان ممکن است هردو به این موضوع ختم شوند که شما در اینده از مشکلی رهایی خواهید یافت که برای شما بسیار سخت بوده است و از این رو باید بسیار خوشحال باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. مونا

  در خواب دیدم که شخصی سرما خورده ناگهان من هم سرفه هایی که گلویم درد میگرفت کردم و آب ریزش بینی زیادی رخ داد برایم تعبیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب برای این خواب آمده است که می تواند نشان از ان باشد که اتفاقاتی که برای شما افتاده اند و سبب اذیت شما شده اند به زودی به پایان خواهند رسید.
   سربلندو پیروز باشید.

 7. سپیده

  سلام
  دختر مجردی هستم، خواب دیدم در مهمانی ناگهان دچار آبریزش بینی شدیدی شدم که کلافه ام کرد. به توصیه کسی در آنجا مقداری مغز گردو و روغن زیتون مخلوط کرده و یک کاسه از آن خوردم که مزه‌ی شیرینی داشت. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک است و نشان بر آن است که در مشکلاتتان راهنمایی پیدا خواهید کرد و مشاوره خواهید گرفت که آن را حل کنید و اینکه گردو هم نشان به خیر دارد و هم زیتون مبارک است و اینکه شیرین بودا از همه مهمتر است و نشان بر خیری است که به دست خواهید آورد.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید