مجله آلامتو

تعبیر خواب زمین

دیدن زمین در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زمین در خواب چیست؟

تعبیر دیدن زمین در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر زمین، زن می‌باشد.


تعبیر دیدن زمین خوب و بزرگ

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی زمین بزرگ و دیوارکشی شده‌ای داری که خاکش پاک و پاکیزه و مرغوب است، یعنی زنان خوب و باحیایی خواهی داشت، طوریکه دربین زن‌ها دارای فضل و برتری و منزلت و جاه خواهند بود،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن زمین طوری بزرگ شده است که انتهایش معلوم نمی‌شد، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی و از آن زن به نعمت و وسائل و احتیاجات دنیا خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی در آن زمینی که گفته شد، سبزه و گیاهان نا آشنایی درآمده و می‌دانستی که برای تو می‌باشند، یعنی آن زن مسلمان می‌باشد (زیرا تعبیر سبزه دین اسلام است).


امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زمین عبارتند از: 1- زن 2- دنیا 3- مال 4- حکومت و فرمانروائی (تعبیرهای مختلف).


تعبیر شخم زدن زمین

شخم زدن در خواب تلاشی است در جهت اصلاح امور و صلاح و نیکی که برای بیننده خواب خالی از سود و فایده نیست اگر در خواب ببینید که با تراکتور زمین متعلق به خودتان را شخم می زنید کاری بزرگ انجام می دهید که خیر و فایده آن شامل دیگران هم می شود.

اگر زمینی که در خواب شخم می زنید متعلق به خودتان نباشد کاری بزرگ می کنید که سودش به دیگران می رسد و برای شما نیک نامی می گذارد.

اگر زمینی که شخم می زنید مرطوب و لجن زار باشد گرفتار مشکلات می شوید و اگر خشک باشد کار شما متعادل پیش می رود.

اگر زمین کویری و غیر قابل کشت و زرع باشد گویای این است که تلاشی بیهوده می کنید و از کاری که انجام می دهید سودی عایدتان نمی شود.

اگر در خواب ببینید که با گاو شخم می زنید به کمک مردی زحمتکش و خوشنام و کاردان نیاز پیدا می کنید که او به یاری شما می آید و مشترکا به کاری مفید می پردازید.


فرو رفتن زمین در خواب به چه معناست؟

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدون آنکه چاه یا گودالی وجود داشته باشد در زمین ناپدید شدی، یعنی هلاک و نابود می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی زمین تو را فرو برده است، یعنی دچار غم و مصیبت می‌شوی و مال و اموال تو به خاطر زن، تلف می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر «پادشاه» در خواب ببیند در زمین فرو رفته است، یعنی پادشاهی دیگری باعث افزایش احترام و منزلت او می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زمین سوراخ شده است، یعنی کسی از راز تو باخبر می‌شود.


امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر زلزله و حنف و فرو رفتن زمین، دچار شدن به رنج و سختی و گرفتاری و بلای خیلی بزرگ از طرف «پادشاه» و یا دچار شدن به قحط و بیماری می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ… _ پس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم… (قصص- 81).


ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زلزلۀ ضعیفی اتفاق افتاده و یک طرف زمین فرو رفته ولی طرف دیگر به حال خود باقی مانده است، یعنی پادشاهی وارد آن محل می‌شود و مردم آن را عذاب کرده و اموالشان را غارت می‌کند.


تعبیر خواب جابر مغربی در مورد زمین

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمین، خودش را گسترده و بزرگتر کرده است، یعنی عمر صاحب زمین طولانی می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمین را می‌پیمایی، یعنی به مسافرت می‌روی.
ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جسدی می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در بین زمینی سرگشته و حیران شده‌ای و در آنجا از زمین گل درآمده بود، یعنی با زن پرهیزکار و دینداری ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند خواهی شد.

تعبیر خواب «زمین» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زمین» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید