مجله آلامتو

تعبیر خواب استفراغ

(13 رای, امتیاز میانگین: 4٫31 از 5)

تعبیر دیدن استفراغ در خواب چیست؟

استفراغ vomiting

اگر در رویای خود حالت تهوع را ببینید و به استفراغ ختم شود میتوانید از این تعبیرخواب استفاده کنید:

تعبیر خواب استفراغ به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب استفراغ می گوید:

اگر بیند قی کرد و خون برآمد، دلیل زیان است.

تعبیر خواب استفراغ امام جعفر صادق:

امام جعفر صادق(ع) درباره تعبیر خواب استفراغ می فرماید:

دیدن قی کردن ( استفراغ ) در خواب بر شش و جه است.

  • اول: توبه کردن.
  • دوم: پشیمانی.
  • سوم: مضرت (آسیب وزیان)،
  • چهارم: فرج ونجات از غم.
  • پنجم: امانت باز دادن.
  • ششم: گشایش کارهای بسته.

تعبیر خواب استفراغ حضرت دانیال:

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب استفراغ کردن می گوید:

اگر کسی درخواب بیند قی کرد ( استفراغ ) و آسان برمی آمد، دلیل که از معصیت توبه کند.

اگر قی نتوانست کرد، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند، دلیل معصیت است و زیان مال باشد.

تعبیر خواب استفراغ به روایت معبران

لیلا برایت می گوید:

دیدن استفراغ در خواب، نشانه آن است که شانس به شما رو می کند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب استفراغ: حوادث مهم در پیش است
فقیران خواب استفراغ خون بییند: پول
ثروتمندان خواب استفراغ خون ببیند: از یک زخم رنج خواهید برد.
خوراکی ها را استفراغ می کنید: شهرت شما رو به تیرگی می رود.
دیگران استفراغ می کنند : از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب «استفراغ» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «استفراغ» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

2 دیدگاه

  1. اگرخواب ببینم که یه پسرتمایل داره ارتباط باهم برقرارکنه وروی من خیمه زده یهوروی من بالا میراره تعبیرش چیه؟

  2. مجتبی زارعی در

    اگر کسی در خواب ببیند استفراغ میکند و آن مدفوع است در حالی که اطرافیان با ترس و وحشت به او نگاه می کنند چه تعبیری دارد؟

نظر خود را بیان کنید