تعبیر خواب ماه

دیدن ماه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ماه در خواب چیست؟

تعبیر دیدن ماه کامل چیست

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماه از بزرگان شادی بیند

[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‏کنند سو ره یوسف آیهء «۴»

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء «۹۹»

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سوره یوسف «آیه 100»


حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن ماه بر هفده وجه است.

 • اول: پادشاه.
 • دوم: وزیر.
 • سوم: ندیم وهمدم.
 • چهارم: رئیس.
 • پنجم: شرف و جاه (بزرگی و مقام).
 • ششم: کنیزک.
 • هفتم: غلام.
 • هشتم: کارباطل.
 • نهم: والی حاکم و فرمانروا.
 • دهم: عالمی مفسد و بد عمل.
 • یازدهم: مهتری سروری.
 • دوازدهم: مادر.
 • سیزدهم: پدر.
 • چهاردهم: زن.
 • پانزدهم: فرزند.
 • شانزدهم: پسر.
 • هفدهم: بزرگواری.

تعبیر دیدن ماه در خواب

محمد بن سیرین گوید

دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود. اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر بیندماه با وی سخن گفت، دلیل که بر ولایتی حکم کند. اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود. اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از آن دو پادشاه معزول شود.


جابر مغربی گوید:

اگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، دلیل که زن از اصل کمتر است. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهری کند بدین نوع.


اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی گویند: دیدن ماه به خواب، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را. اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او پسری آید عالم و دانا. اگر این خواب را یکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود.


خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند، همسری پیدا میکند و اگر زنی کافر چنین خوابی ببیند، به دین اسلام میگرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند، مادرش از دنیا میرود. خورشید و ماه به پدر و مادر تعبیر میشوند و اگر کسی در خواب ببیند که خورشید و ماه برای او سجده میکنند، نشانه آن است که پدر و مادرش از او راضی هستند.


لوک اویتنهاو می گوید:

 • ماه سرخ رنگ: عدم توافق
 • ماه زیبا: عشق وفادار
 • خسوف: اخبار بد
 • ماه کامل: بی وفایی ، خیانت
 • ماه در کنار خورشید: اتفاقات بسیار مهم
 • ماه گرفتگی: بی وفایی، خبرهای بد

آنلی بیتون م‏یگوید:

 1. دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانه کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است.
 2. اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
 3. دیدن خسوف در خواب ، نشانه آن است که شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند.
 4. دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است.
 5. اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید ، علامت آن است که با فرد مورد علاقه خود ازدواج خواهد کرد. اما اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانه آن است که بخاطر علاقه بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد. و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می شود ، نشانه آن است که به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنانه شادیها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت.
 6. اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانه آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب ماه: تغییرات مهم و خوشایند
 • یک زن خواب ماه ببیند: شانس در عشق
 • یک مرد خواب ماه ببیند: کارهای او با موفقیت روبرو می شوند.

☺ تعبیر خواب «ماه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ماه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


41 دیدگاه

 1. الهام

  با سلام و خسته نباشید ممنون میشم تعبیر خواب من رو بفرمایید.
  در خوابم شب بود به آسمون که نگاه کردم بخشی از آسمون پر از ماه بود تعدادشون زیاد بود اکثرا میدرخشیدن بعضی کم نور تر بود ولی نشد بشمارم من یکم ترسیدم سرم رو اوردم پایین دیدم تو ی جاده ام که تعداد خیلی زیادی ادمایی ک نمیشناسم دارن ی مسیری رو میرن حتی اون بین برادرمم دیدم چندانم مایل نبودم این مسیر رو برم بعدشم از خواب بیدار شدم

 2. آیدا

  سلام و درود قبل از نماز صبح البته در هنگام یا بعد از اتمام اذان خواب دیدم در ایمان هلال ماه شب اول خوب دقت کردم بهش (چون من ماه همیشه تماشای رو خیلی دوست دارم) بعد دیدم ماه کامل هست اما فقط قسمت هلال شب اول روشن هست اما بقیه ماه مثل ماه ک در روز میبینیم بود.بعد ی مدت کوتاهی کل ماه روشن شد نورانی و دورادور ماه ی نوار زیبا و روشن در حال گردش و رقصیدن بود همینطور ک لذت می‌بردم از ماه روی اون نوار نورانی ی خونه و گل و کلا ی محیط زیبا می‌دیدم.
  میشه راهنماییم کنید ممنون

 3. مسیح

  سلام.من خواب دیدم در سرزمینی هستم که چهارتا ماه در آسمان آن بود

 4. اعتمادی

  با سلام . دختر من ۱۲ سالشه . دیشب خواب دیده که ماهِ کامل به سمت زمین سقوط کرده و به زمین خورد . زمین متلاشی شده و تکه های زمین و ماه پرتاب شده و به خورشید برخورد کردند و خورشید رو هم نابود کردند . ممنون میشم تعبیر بفرمایید

 5. سعید

  سلام.خسته نباشید .من درخوابم ماه کامل رو دیدم که اسم حضرت یوسف روی اون نوشته شده بود .ودر پایین اسم من هم روی ماه نوشته شده بود

 6. مامان اروین

  سلام خواب دیدم صبح زود همراه پسرم خواب بودم و بیدار شدم به حیاط منزل پدری ام رفتم
  اسمان خیلی زیبا بود 3ماه کامل و پر نور وزیبا بود و دو ماه حلال شکل پر نور در کنار هم من ماه هارا میشماردم و به بقیه در خانه میگفتم 5تا ماهه
  ابر تیره روشونو برای لحظه ای میپوشوند و هوا تاریک میشد و چند لحظه بعد دوباره روشن میشد.میشه تعبیرشو بدونم؟

 7. بحار

  سلام من خاب دیدم برای نماز صبح بیدار میشم میرم میبینم که حوا تاریک و روشن حست و سمت راست ماح کامل بود و سمته چپ خورشید ولی خورشید پاینتر بود و من در خاب گفتم خوبه ینی وخت دارم نماز بخانم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند اشاره ای به نماز باشد که در تعبیر این خواب برای شما خیر خواهد بود و نشان از ان می تواند باشد که شما در اینده کاری را به درست ترین شکل ممکن انجام خواهید داد.
   سربلند و پیروز باشید

 8. بهار

  سلام.وقتتون بخیر
  من یه شب خواب دیدم که دارم به آسمون نگاه میکنم و دیدم که دو تا ماه در آسمونه.یکی به شکل هلاله و کنار یک ستاره قرار داره و کمی بالاتر ماه کامل و بزرگ و زیبایی هست که در حال حرکت در آسمونه و من به اون خیره شده بودم و در عین حال داشتم دعا هم میکردم. تعبیرش چیه؟
  متشکرم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که دیدن ماه در خواب به خیر امده است و نشان از ان می تواند باشد که شما در اینده برای کاری خیردو انتخاب دارید که بهتر است در ان ها دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 9. سارا

  سلام صبح بخیر من دیشب خواب دیدم ماه و خورشید کنار هم هستند ماه کامل بود و خورشید هم نورش مثل ماه بود، سیاره های مختلفی در آسمان نزدیک زمین شده بودند جوری که راحت میشد سیاره ها رو از پشت پنجره نگاه کرد، یکی از سیاره ها شکل پرتقال بود. همه با تعجب نگاه می‌کردند و در حال عکس و فیلم گرفتن بودن. ممنون از تعبیر تون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند معنایی خوب برای شما داشته باشد که نشان از احاطه کامل شما بر هدف هایتان در اینده است و از این رو خوابی خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 10. فریبا

  سلام
  من درخواب به آسمان نگاه کردم و دیدم چندین ماه نصفه به شکل قلب در آسمان درکنارهم چیده شده اند و من از دیدنش لذت میبردم مادرم درکنار بود و میگفت خدا خیر کند ومن پرسیدم مگه بده مامان یعنی میخواد زمین تکان بخورد؟

 11. پسر بهار

  درود بر شما
  من خواب دیدم که ماه کامل بالای سرم است
  و خیلی به ماه نزدیک هستم
  آنقدر که می‌توانم سطح ماه را به وضوح ببینم
  و دوتا ترک یا گسل هم روی ماه می‌دیدم
  که کمی ناراحتم کرد

  لطفا بفرمایید تعبیر این خواب چیست؟
  با تشکر

 12. طاها

  سلام من در خواب کهکشان رو دیدم که با ماه برخورد داشت و ماه میچرخید اما یره جا بود ولی با کهکشان برخورد داشت و من داخل فضا بودم و اثرات برخورد رو حس میکردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب برای شما به این تعبیر باشد که بر اساس تعابیر خواب در اینده شما چیزی را که می خواهید به واسطه ی چیزی بزرگتر از دست دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 13. حمید مرادی

  سلام من درخواب ماه کامل و دیدم ک یهو با سرعت میچرخید در آسمان بعد چن ثانیه چن ده بار چرخش ناپدید شد و ب جاش خورشید اومد
  تعبیرش چیه؟ممنونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب برای این خواب امده است که می تواند نشانی از ان باشد ک در اینده نزدیک اتفاقی بزرگ در زندگی بیننده ی خواب ممکن است رخ دهد که برای ایشان خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 14. Pranses.vm.1994

  سلام من خواب دیدم ماه کامل هستش و به ماه نگاه میکنم و عکس خودمو تو ماه میبینم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشانی از ان باشد که مقام و منصبی ممکن است در اینده برای شما گذاشته شده باشد که خیر است و از این رو از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 15. پریچهر

  سلام من خواب دیدم ماه بسیارزیبایی درون ستاره ها بود یعنی ستاره ها حالت دایره ای مانند چیده شده بودن وماه درون اون بود وهلال هم بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است نشانی از ان باشد که اگر چیزی را خواسته اید ممکن است برای شما محقق شود اما به صورت نصفه و نیمه این اتفاق برای شما رخ دهد و از این رو می تواند خوابی خوب باشد.
   سربلند و پیروز باشد

 16. Sheyda

  سلام خواب دیدم دوتا هلال ماه روبروی هم بودن یه ستاره وسطشون بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   د رتعابیر خواب برای این خواب امده است که می تواند نشانی از ان باشد که دو نفر را بینید که بر سر قدرت با هم درگیر شوند و این بین مرادی از شما حاجت شود.
   سربلند و پیروز باشید

 17. هانی

  سلام من خواب دیدم که به ماه نگاه میکردم و خودم توش میدیدم . ماه مثل یه آینه بود از دور خودم توش میدیدم. ازش فیلم میگرفتم
  بعد که فیلم رو میبردم نشون خانواده میدادم فیلم از دوران نوزادی من بود که روی ماه نشون میداد. و من فیلمش گرفته بودم.تعبیرش برام بگین ممنون.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ماه بسیار به خیر امده است و ممکن است برای شما به این معنا باشد که چیزی را که می خواسته اید به دست اورید که بسیار خوب و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 18. Sediq

  سلام
  دیدن دو ماه همزمان که هر دو دلالت به عید کند چی است

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند بر اساس تعابیر خواب به این معنا باشد که همزمان از دو نفر که خیر هم هستند در اینده دستور بگیرید و از این رو می تواند نمایانگر اینده باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 19. زهرا همتی

  با سلام
  من بعداز نماز صبح خواب دیدم در یک حیاط بزرگ نشسته هستم وبه اسمان نگاه میکنم ودر آن ماه باز میشودو درون ماه ماه گرفتگی است بعداز ماه گرفتگی میبینم درآن شکل های ظاهر مثل سایه اسب و حیوانات و انسان های مختلف میبینم و انهارو تماشا میکنم خوشحال هستم و میروم تو اتاق م به ابجی و داداشم میگویم اینجا نشسته اید بیایید بیرون بامن اسمان روتماشا کن و چه چیزهای در اسمان میبینم شماهم بامن تماشا کنید در اسمان خط های قرمز دیده میشوند
  خواب من را تعبیر کنید باسپاس از لطف شما

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ماه گرفتگی امده است که نشان از خبر بد دارد و از این رو باید صدقه دهید و بدانید که باید بسیار در کارهایتان دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 20. امیر

  سلام خواب دیدم منو برای نماز صبح صدا زدند بعد باید از یه طونل زیر زمین رد میشدیم تابتونیم نماز رو بخونیم راستی داخل تونل من وپدر ومادرم وعده ی زیادی هم اونجا بودیم تونل هم خیلی تنگ بود منم خیلی گرسنه بودم به طوری که گفتن یه طوری راه برو که جفتک نندازی طرف مامانو ببات من هم این کار کردم بعد گفتم باید قبل از این که برم نماز بخونم برم زاد گاهم

  وهمون لحظه خودم رو در نزدیکی ماه دیدم که من در هوا معلق بودم ودرست بالای یک دره ی با ارتفاع اندازه ی قدم بودم ویک شهاب سنگ مثل همان شهاب سنگی که میگفتند تاچنده فته ی پیش میخوره زمین وبسیار هم فاجعه بار هست اما نخورد ان شهاب سنگ داشت به پایین ان دره خیلی یواش نز دیک میشد پشت ان هم چند شهاب با فاصله ی دور از هم با همان سرعت به ماه نزدیک میشد ولی هیچ کدام به ماه نخوردند راستی ماه هم تاریک بود وانگار که ما در فضا بودیم نه روی ماه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب ممکن است تعبیر به این صورت باشد که شما به واسطه ی عبادتتان به جایگاهی بسیار خوب خواهید رسید اما باید بدانید که این جایگاه برای شما بسیار سخت به دست خواهد امد اما شما باید ثابت قدم باشید که انشالله خدا به همراه بندگان صالح خود است.
   سربلند و پیروز باشید

 21. عبدالله عابدی

  باسلام خواب دیدم ماه کامل بود و درحال سقوط بسمت زمین وحالت ترسناکی داشتم وبه اطرافیان میگفتم این ماه گرفتگی است ودر یک لحظه مجددا ماه به جای اولیه اش برگشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از سقوط رئیستان از جایگاهش دارد که این اتفاق خواهد افتاد و یا به آن نزدیک خواهد شد و دوباره به جایگاهش برگشت خواهد خورد.
   سربلند و پیروز باشید.

 22. سلام وقت بخیر من یه خوابی دیدم که خیلی دوست دارم تعبیرشو بدونم ممنون میشم کمکم کنید
  خواب دیدم با خانواده کنار دریا نشستیم.(فقط مادر و خواهرم). مادرم یکم دور تر از من و خواهرم بود.
  ولی چون خیلی موج میومد . موج ها منو به سمت عقب میبردن و با خواهرم رفتیم کمی عقب تر نشستیم. (خیلی دور). اونجا یه خانمی با بچش بود و من گرم صحبت با اون شدم و (وقتی ما حرف می‌زدیم دخترش درحال دوچرخه سواری رو ماسه ها بود).
  بعد یک دفعه به خودم اومدم و دیدم خورشید غروب کرده و ما در ساحل دریا نیستیم روی پشت بام یه ساختمان خیلی بلند بودیم و من نگاه کردم دیدم دو برج مثل برج لندن جلوی ما بود. اما به جای ساعت داخل یکی ماه بود داخل یکی دیگه خورشید و من رفتم که ماه رو ببینم که یه دفعه افتادم و سقوط کردم .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان از اتفاقی در مسیر اینده ی شما دارد که در ان اتفاق شما از هدفی دور خواهید شد و سختی خواهید کشید اما باید فکر چاره کنید که پس از ان خواهید توانست که به موفقیتی بزرگ دست یابید اما باید بسیار اگاه باشید که بدانید در انتخاب هایتان دقت لازم را به عمل اورید و در داخل خوابتان به این شکل نشان داده شده است که شما در اینده انتخابی خواهید داشت که باید حتما انتخاب صحیح را اتجام دهید زیرا بین دو انتخاب خواهید قرار گرفت.
   تلاش کنید و در انتخاب هایتان دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 23. مرجان

  سلام من خواب دیدم در آسمان دوماه وجود دارد یکی کامل و یکی به دو قسمت تقسیم شده و در آسمان کنار هم هستن در آن لحظه احساس کردم یک اتفاق خاصی افتاده احساس کردم می تونم انرژی ماه رو بگیرم و چشمانم رو بستم و با کف دستم شروع به گرفتن انرژی ماه کردم طوری که وقتی چشم باز کردم موبایل من ذوب شده
  در عالم بیداری هم کف دستانم به شدت می سوخت و داغ بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   برای تعبیر این خواب دو نکته از زبان دو معبر جداگانه وجود دارد.
   اول انکه دو ماه در اسمان نشانه ی تعدد زوجین است وبرای شما است و به این اشاره دارد که شما ممکن است با این وجود برای خودتان مشکلی بسازید.
   و بدانید که احساساتی که در خواب داشته اید هم اشاره ای به همین موضوع است و نشان از ان است که خودتان مسبب این موضوع هستید و اینکه یکی از ماه ها را دوتکه دیده اید هم اشاره ای به ان است که یکی از ان دو ضعیف تر هستند.
   سربلند و پیروز باشید

   • مرجان

    ممنون ازتون وقت میذارید برامون

 24. Mahsa

  سلام من خواب ماه شب چهارده و دیدم که کامل و پرنور بود و ازش عکس میگرفتم. لطفا تعبیرش رو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که این به معنای ان می تواند باشد که برای شما و در حق شما بی وفایی خواهد شد که برای شما خیر نیست و این خود در تعبیر خواب ماه امده است و باید بسیار نسبت به روابطتتان حساس باشید که خدای ناکرده نظاره گر همچنین موضوعی نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید