فال انبیا حضرت یوسف

استخاره و فال حضرت يوسف پیامبر برای ازدواج

چو در فال تو آمد، نام یوسف (ع) – شوی از راز پنهانی ، تو واقف

كه با افشای این راز نهانی – تو پیدا می كنی چندین مخالف

ای صاحب فال، بخت با تو یار است وحامی تو كردگاراست، تو دركنف و حمایت پروردگار، از دست اشرار گزندی نخواهی دیر، رازی دردل داری، آنرا نگهدارو باكسی درمیان مگذار كه مورد حسد قرار گیری، آن را به مشیت الهی واگذار كه خداوند باتوست و تو شكرانه این موهبت الهی را به جای آور و تقوی پیشه باش تاكامروا گردی، انشاءالله

همچنین بخوانید: در مورد حضرت يوسف

برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا