ای دارنده ی فال بدان چیزی از دست تو رفته است و به علت فقدان آن غم میخوری اما عاقبت كار را نمیدانی ، اگر صبر كنی ب ههر امیدی كه داری خواهی رسید پس در خلوت با خدا باسش كه عاقبت به خیر خواهی بود . در این چند روزه آینده به سعادت خواهی رسید اگر قصد سفر داری بكن كه نیكست . روزهای شنبه و پنج شنبه برای تو خوبست تا به مقصود برسی . اگر نیت عقد قرار دادی داری دست نگهدار كه بد است و خودت را به زحمت نیانداز كه ستاره ای نحس در طالع تو میبینم .صبر كن و صدقه بده تا آنچه از خدا طلب میكنی بدست آوری . از طرف شخصی كار شما رونق میگیرد و از او بزرگی و راحتی خواهی یافت و امور به مراد دل تو شود. به چیزی كه در انتظار آن هستی خواهی رسید انشا الله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین