فال انبیا حضرت ایوب

طالع ستاره حضرت ایوب

ای دارنده ی فال بدان چیزی از دست تو رفته است و به علت فقدان آن غم میخوری اما عاقبت كار را نمیدانی ، اگر صبر كنی ب ههر امیدی كه داری خواهی رسید پس در خلوت با خدا باسش كه عاقبت به خیر خواهی بود.

در این چند روزه آینده به سعادت خواهی رسید اگر قصد سفر داری بكن كه نیكست. روزهای شنبه و پنج شنبه برای تو خوبست تا به مقصود برسی.

اگر نیت عقد قرار دادی داری دست نگهدار كه بد است و خودت را به زحمت نیانداز كه ستاره ای نحس در طالع تو میبینم.

صبر كن و صدقه بده تا آنچه از خدا طلب میكنی بدست آوری.

از طرف شخصی كار شما رونق میگیرد و از او بزرگی و راحتی خواهی یافت و امور به مراد دل تو شود.

به چیزی كه در انتظار آن هستی خواهی رسید انشا الله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا