چو اسماعیل (ع) به فال تو درآمد – میان همگنان گردی سرآمد
مشو،از فرط بیكاری تو ما یوس – كه می یابی تو كاری پردرآمد

ای صاحب فال ،و ای صاحب اقبال بدان كه ستاره بخت تو بلند است و تو آنرا احساس نمیكنی و مرتب كفران نعمت میكنی ، شكر خدای بجای آور و از یأس و ناامیدی برحذر باش كه پروردگاردانا تواناست و باید بپاخواست و همه چیز را از خدا خواست كه میان دوستان و همكاران برتر از آنها خواهی شد،انشاءالله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا