استخاره سوره انبیا آیه ۸۲

جواب استخاره صفحه ۳۲۹

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام بده
  • نتیجه کلی: خوب است به اهدافتان خواهید رسید با توکل بخدا انجام دهید.
  • نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است با توکل بخدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
  • نتیجه معامله: سود خوبی خواهید برد با توکل بخدا و حفظ موازین شرعی اقدام کنید.
  • سوره: انبیا
  • آیه: 82

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره انبیا آیه ۸۲

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ


ترجمه: و نیز برخی از دیوان را مسخر سلیمان کردیم که به دریا برای او غواصی کنند و یا به کارهای دیگر در دستگاه او بپردازند، و ما نگهبان دیوان (برای حفظ ملک سلیمان) بودیم.