استخاره سوره انبیا آیه ۱۱

جواب استخاره صفحه ۳۲۳

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی: بسیار بد است خطر جانی و آبرویی دارد حتما ترک شود.
  • نتیجه ازدواج: اختلافات زیادی با هم دارید و در صورت انجام بشدت پشیمان خواهید شد ولی آن وقت دیگر دیر است.
  • نتیجه معامله: به هیچوجه معامله خوبی نیست حتما ترک شود.
  • سوره: انبیا
  • آیه: 11

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره انبیا آیه ۱۱

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ


ترجمه: و چه بسیار مردم ستمگری در شهر و دیارها بودند که ما آنها را درهم شکسته و هلاک ساختیم و قومی دیگر به جای آنها بیافریدیم.