استخاره سوره انبیا آیه ۵۸

جواب استخاره صفحه ۳۲۷

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است دچار مشکلات زیادی خواهید شد و در آخر به نتیجه نمی رسید که هیچ ممکن است آبرو ریزی هم بشود.
  • نتیجه ازدواج: مورد مناسبی نیست در صورت انجام بشدت پشیمان خواهید شد ترک شود.
  • نتیجه معامله: زحمت زیادی دارد و آخر هم به آنچه که مد نظر است نمی رسید بد است.
  • سوره: انبیا
  • آیه: 58

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره انبیا آیه ۵۸

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ


ترجمه: (در آن موقع به بتخانه شد) و همه بتها را درهم شکست به جز بت بزرگ آنها را تا (در مقام شکایت) به او رجوع کنند.