استخاره سوره یوسف آیه ۱۵

جواب استخاره صفحه ۲۳۷

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:   انجام نده
  • نتیجه کلی:   بد است به افراد نادان و جاهل روبرو می شوید و به این سبب دچار اذیت و آزار خواهیدشد.
  • نتیجه ازدواج:   بد است در شان شما نیستند و چیزی را از شما مخفی می کنند حتما ترک کنید.
  • نتیجه معامله:   بد است شما را فریب می دهند و در نتیجه ضرر خواهید کرد حتما ترک کنید.
  • سوره:   یوسف
  • آیه:   15

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره یوسف آیه ۱۵

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ


ترجمه: چون او را به صحرا بردند و بر این عزم متّفق شدند که او را به قعر چاه درافکنند (چنین کردند) و ما به او وحی نمودیم که البته تو روزی برادران را به کار بدشان آگاه می‌سازی و آنها تو را نشناخته و درک مقام تو نمی‌کنند.