استخاره سوره یوسف آیه ۷۹

جواب استخاره صفحه ۲۴۵

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:   انجام بده
  • نتیجه کلی:   خوب است ولی مشکلات و زحمت دارد حتی ممکن است حرف وحدیث درست شود ولی در نهایت نتیجه خوبی دارد.
  • نتیجه ازدواج:   خوب است اما زحمت دارد و در بعضی موارد باید سعه صدر داشته باشید.
  • نتیجه معامله:   به مشکلاتی بر می خورید ولی در آخر نتیجه خوبی دارد.
  • سوره:   یوسف
  • آیه:   79

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره یوسف آیه ۷۹

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ


ترجمه: یوسف گفت: معاذ اللّه که ما جز آن که متاع خود را نزد او یافته‌ایم دیگری را بگیریم، که اگر چنین کنیم بسیار مردم ستمکاری هستیم.